Realtime VMs migreren met Cluster Shared Volumes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Realtime VMs migreren met Cluster Shared Volumes"

Transcriptie

1 TEST DOOR BRAM DONS Bètaversie Server 2008 R2 getest Realtime VMs migreren met Cluster Shared Volumes 40 Shared storage wordt bij serverconsolidatie vaak gebruikt om Virtuele Machines (VMs) realtime te kunnen migreren. Op Microsoft na, hadden de meeste softwareleveranciers daarvoor al een oplossing. Bram Dons keek alvast naar de bètaversie van Server 2008 R2 van Microsoft waarin Cluster Shared Volumes (CSV) een grote rol spelen. Van oudsher gebruiken clustersystemen shared storage om nodes toegang te geven tot dezelfde volumes die zich op een gemeenschappelijk storagesysteem bevinden. Deze shared storagetechnologie wordt, naast bij clustersystemen, ook bij virtualisatie van servers, ook wel serverconsolidatie, gebruikt. Of het nu full virtualization of para-virtualization-implementaties zijn van bekende leveranciers als VMware, Oracle VM, Citrix en Hyper-V, allemaal gebruiken zij shared storage voor het realtime verplaatsen van Virtual Machines (VMs). Soms worden daarbij failover- cluster- en virtualisatietechnologie met elkaar gecombineerd. Voorbeelden hiervan zijn de begin volgende jaar uit te brengen nieuwe Server 2008 R2 release en Oracle RAC. Onlangs heeft Microsoft de bètaversie van R2 vrijgegeven waarin clustering met shared storage is aangevuld met Cluster Shared Volumes (CSV). Shared storage en VMs Een belangrijk element bij de toepassing van servervirtualisatie is de mogelijkheid om besturingssystemen met bijbehorende applicaties realtime van de ene naar de andere fysieke server te kunnen verplaatsen. Zowel het besturingssysteem, als de bijhorende applicaties worden op een virtuele disk opgeslagen, vaak niet meer als een gewoon bestand. Op deze manier wordt het op de fysieke server draaiende besturingssysteem ook gewoon als een bestand beschouwd dat zich ergens op een lokaal diskvolume of binnen het SAN bevindt. Bij een realtime-migratie van deze virtuele disk, en dus tevens van het besturingssysteem, tussen de fysieke servers vindt echter geen datatransport over het SAN plaats. Dat is ook niet nodig, want alle nodes hebben via de shared storageverbinding al direct toegang tot het virtuele diskbestand. Alleen de toegangsrechten van de fysieke server tot het gedeelde volume wordt via software geregeld, zodat slechts één server op een bepaald SCSI-3 IS EEN VEELGEBRUIKT PROTOCOL moment toegang krijgt. Bij VMware heet dit omschakelproces VMotion, Citrix noemt het Xenserver XenMotion en Microsoft Server 2008 R2 geeft het de naam Live Migration. Afhankelijk van de virtualisatie-implementatie, hebben alle gevirtualiseerde servers via het SAN, op basis van iscsi of FC en in een enkel geval via een IP-netwerk of NFS, toegang tot dezelfde volume(s). Het is duidelijk dat bij toegang tot een volume op een shared storage er een regeling nodig is die voorkomt dat meerdere systemen ongewild gelijktijdig toegang krijgen. Hiervoor is op elke server speciale software nodig. Een veel gebruikte methode is een uitbreiding van het SCSI-protocol, de zogenaamde SCSI Reserve/Release en Persistent Reservations, zoals gedefinieerd in de SCSI- 3-standaard (zie kader op pagina 44). De meeste moderne storage arrays ondersteunen dit protocol. Vooral Microsoft Clustering en de nieuwe Server 2008 R2 release zijn op de SCSI-3-standaard gebaseerd. Net als bij de vorige 2008 release, is virtualisatie binnen de R2 release ook op Clustering gebaseerd, dat wil zeggen dat Clustering op alle fysieke servers moet zijn geïmplementeerd. Bij de implementatie van virtualisatie is het dan ook belangrijk om vooraf te controle-

2 Virtual machine 1 Virtual machine 2 Cluster node 1 Storage Area Network Virtual machine 1 VHD Cluster shared volume reroutes I/O based on connection availbility Virtual machine 3 Virtual machine 4 Cluster node 2 Cluster shared volume Virtual machine 3 VHD qualified path naar elke van de CSV volumes er als volgt uit: R:\ClusterStorage\- Volume1 \root. Alle clusternodes hebben via dit pad toegang tot de CSVs. Hoewel CSVs hoofdzakelijk voor Live Migration worden toegepast, zijn er nog andere voordelen. Ten eerste zijn ze eenvoudiger met NTFS configureren, in plaats dat dit via een of ander proprietary file system format moet gebeuren. Dit betekent dat beheerders hun SANs niet opnieuw hoeven te formatteren om CSVs te kunnen gebruiken. Met een proprietary cluster file system moet dit nog wel gebeuren. Ook het toekennen van drive letters komt daarmee te vervallen, wat voor eindgebruikers het werken in een SAN-omgeving een stuk vergemakkelijkt. Voor CSVs zijn ook geen aparte configuratie en beheertools meer nodig, aangezien dezelfde tools van Server 2008 ook voor CSV in R2 kunnen worden gebruikt. Virtual machine 2 VHD Figuur 1: Dynamic I/O redirection CSV (bron Microsoft). ren of de storage array, zowel iscsi als FC, deze uitbreidingen op het SCSI-protocol ondersteunt. Dat geldt trouwens ook voor een op iscsi software gebaseerde targetimplementatie. Cluster Shared Volumes Vanaf de eerste release is servervirtualisatie op basis van Microsoft Hyper-V-technologie al onderdeel van Server Tot dusver was geen migratie van een actieve VM mogelijk, maar wel de zogenaamde cold migration van een inactieve VM. Server 2008 Release 2 (R2) gaat daar nu verandering in brengen. Sinds kort is de bètaversie beschikbaar die het lang verwachte Live Migration van VMs ondersteunt. De definitieve release wordt op zijn vroegst pas eind dit jaar verwacht. Live Migration kan van nieuwe Cluster Shared Volumes (CSV) feature binnen Failover Clustering in Server 2008 R2 gebruikmaken. Let wel, CSV is een extra feature in een R2-cluster, maar is geen voorwaarde om Live Migration te kunnen toepassen. CSV biedt veel extra voorzieningen als I/O redirection, een global namespace en de mogelijkheid om individuele VMs op een volume met meerdere actieve VMs live te migreren. CSV volumes bieden meerdere clusternodes in dezelfde failover cluster gelijktijdige toegang tot dezelfde LUN. Vanuit het Virtual machine 4 VHD gezichtspunt van VMs lijkt het of de VM de enige eigenaar is van een LUN, echter de.vhd-bestanden waarin elke VM is opgeslagen, bevinden zich op dezelfde CSV volume. Omdat CSV een consistente file namespace voor alle clusternodes biedt, hebben alle bestanden in een CSV dezelfde naam en pad op elke clusternode. CSV volumes worden als directories en subdirectories onder de ClusterStorage rootfolder opgeslagen. Als de Cluster- Storage-folder zich bijvoorbeeld in de root van disk R bevindt, dan ziet een fully (Advertentie) Microsoft Live Migration Het Live Migration-proces van een VM tussen source en target clusternode wordt door de beheerder geïnitieerd. Allereerst wordt een kopie van de VM op de target clusternode gecreëerd. Vervolgens wordt de inhoud van het geheugen van de source VM naar de target VM gekopieerd. De spiegeling van geheugenpagina s gaat net zo lang door, totdat ze allemaal gekopieerd zijn. Hierna wordt de VM automatisch naar de target VM overgezet en wordt als laatste de source VM verwijderd. Zoals gezegd, Live Migration is alleen mogelijk op basis van Microsoft Failover Clustering. Daarnaast kan Live Migration alleen plaatsvinden tussen clusternodes binnen dezelfde Failover Cluster. 41

3 Microsoft shared volumes 42 Hyper-V moet op de clusternodes zijn geactiveerd en toegang hebben tot dezelfde shared storage. Ten slotte moeten de.vhd-bestanden van de te migreren VMs op dezelfde shared storage zijn opgeslagen. Fault Tolerance De CSV-architectuur biedt daarnaast een verbeterde cluster node fault toleranceconnectiviteit. Deze oefent direct invloed uit op de VMs die in de cluster draaien. Binnen de CSV-architectuur is een mechanisme geïmplementeerd, dynamic I/O direction, waarbij de I/O binnen de failover cluster op basis van een beschikbare verbinding kan worden gerouteerd (zie figuur 1). De eerste fout die hiermee kan worden opgevangen is de uitval van een clusternodeverbinding met de shared storage. Als de SAN-verbinding met een clusternode uitvalt, dan worden de I/Ooperaties via het netwerk naar de andere clusternode omgeleid, die vervolgens alle I/O met het SAN overneemt. Daarmee is, ondanks de uitval, toch een Live Migration van een VM van de ene naar de andere clusternode mogelijk. UITVAL WORDT DRIEVOUDIG OPGEVANGEN Ook kan een netwerkverbinding naar een clusternode worden verbroken. In dat geval wordt automatisch het clusternodenetwerkverkeer over een redundante netwerkverbinding naar een andere clusternode omgeleid. Ten slotte kan een complete clusternode uitvallen, waarbij de cluster ownership van het volume zonder onderbreking van een actieve VM door de andere clusternode kan worden overgeheveld R2 Enterprise 64-bit Nortel TFD Server 2003 StarWind iscsi Cluster shared volumes 1 GbE virtual/public LAN Virtual machines Netgear GSM7328S Figuur 2: De testopstelling Microsoft 2008 R2 Failover Cluster. icsi SAN Virtual machines 2008 R2 Enterprise 64-bit Testomgeving Onze testomgeving bestaat uit Failover Cluster met twee clusternodes die aan een iscsi-gebaseerde SAN zijn gekoppeld. De serverhardware van beide nodes ondersteunen de Vt-technologie van Intel, zodat het mogelijk is om de Hyper-V functionaliteit op de 2008 Server te activeren. Beide nodes zijn via een 10GbE-verbinding met een 2003 Server verbonden die als iscsi-target dient. Met behulp van iscsi StarWind target software van de firma Startwind Software kunnen disks, lokale disks of disks die via een SAN zijn gekoppeld, als target iscsi volumes fungeren. Op beide nodes wordt via de standaard Figuur 3: SCSI-3 Persistent Reservation-validatie.

4 Microsoft iscsi initiator software het volume gekoppeld en met het NTFS file system format geformatteerd. De netwerkverbinding van beide nodes met de iscsi target, de 2003 Server, verloopt via een aparte fysieke 10 GbE LAN-verbinding. Als verbinding fungeert de nieuwe low cost 24 poorts 1GbE Netgear GSM328S switch die met vier 10GbE Ethernet XFP-adapters is uitgerust. Voor het publieke- en virtuele LAN wordt een aparte fysieke 1GbE-verbinding gebruikt. Installatie De installatie van de Failover Cluster gebeurt in een aantal stappen. In de eerste plaats moet op beide nodes Active Directory Service (ADS) worden geïnstalleerd, daarna Hyper-V role en ten slotte de Failover feature. Voorafgaande aan de Failover Cluster-creatie is het noodzakelijk om te testen of de software en hardware clusteromgeving aan de door Microsoft gestelde eisen voldoet. Server 2008 beschikt daarvoor over een speciale validatietest voor clusters. Naast een aantal andere disktesten, is een belangrijke test om te zien of de clusteromgeving, lees: de storage array, aan de eisen voor SCSI-3 Persistent Reservation voldoen (zie kader op pagina 44). Wanneer deze tests niet met goed gevolg worden doorlopen, heeft het geen zin meer om verder te gaan met de clusterinstallatie. Dat is trouwens ook niet mogelijk. Voorafgaande aan de clusterinstallatie moeten beide clusternodes toegang hebben tot dezelfde shared disks en moeten alle nodes de disks van dezelfde drive letters voorzien. MAXIMAAL TWEE LIVE-MIGRATIES TEGELIJKERTIJD IS EEN BEPERKING Figuur 4: Cluster Shared Volumes. WINDOWS SERVER 2008 BESCHIKT DAARVOOR OVER EEN SPECIALE VALIDATIETEST VOOR CLUSTERS Na een geslaagde validatietest kan uiteindelijk met de creatie van de 2-node Failover Cluster en het aanmaken van de CSVs worden begonnen. De installatie van Failover Cluster wijkt in het geheel niet af van een standaardinstallatie die we al kennen van de vorige Server 2008 release. Na de Failover-installatie moet de CSVfunctie worden geactiveerd. Hiervoor wordt in het Failover Cluster Managermenu de Enable Cluster Shared Volumes-functie aangeklikt en wordt daarna het cluster geselecteerd waarop de CSVs moeten worden geïnstalleerd. In het Failover Cluster Manager-menu worden hiervoor Cluster Shared Volumes aangeklikt en via Add Storage de beschikbare disks gekozen. Daarna verschijnt de storagelocatie als SystemRoot\ClusterStorage op alle clusternodes. De naam van de locatie kan door beheerders nog naar wens worden aangepast. In het Failover Cluster-menu zijn vervolgens alle gecreëerde CSVs te zien (zie figuur 4). Configuratie Live Migration Om een VM voor Live Migration geschikt te maken, moet deze uiteraard eerst worden gecreëerd en opnieuw voor het gebruik van CSVs worden geconfigureerd, automatische worden opgestart en hoogbeschikbaar worden gemaakt. Nadat de cluster operationeel is en de CSV gemount, kan worden begonnen met de creatie van een VM op de shared storage. Het is hetzelfde proces als het gebruik van Hyper-V Manager. Alleen bij de creatie van de VM selecteren we nu het path naar de CSV: C:ClusterStorage\Volume#. Dit moet voor zowel de VM-configuratie, als voor de disk gebeuren. Daarna kan de VM vanuit de Failover Cluster Manager hoogbeschikbaar worden gemaakt. Dit gebeurt door het Services and Applications rechts aan te klikken en Configure a Server or Application te selecteren. Vanaf dit punt kan de status van de VM, zoals het aan- en afschakelen, vanuit de Failover Cluster Manager worden veranderd. Verder moet een van beschikbare netwerken nog voor Live Migration worden ingesteld. Live Migration zal namelijk proberen een clusternetwerk te kiezen uit een lijst met gespecificeerde netwerken. Als er geen verbinding met de bestemmingsclusternode tot stand komt, zal het volgende netwerk in de lijst worden geselecteerd, totdat de lijst met beschikbare netwerken op is of wanneer er op één van de netwerken een geslaagde verbinding met de node tot stand is gekomen. Bij Server 2008 bèta moet daarom bij meer dan één clusternetwerk, de prioriteit worden aangegeven om op deze manier te voorkomen dat Live Migration en de CSVs hetzelfde netwerk gebruiken. De Live Migration van een VM kan daarna vanuit het VM-menu plaatsvinden met de optie Live migrate this virtual machine to another node (zie figuur 5). Naast de Live Migration kunnen beheerders nog kiezen uit de al bestaande quick migration-optie. Initiatie Live Migration Live Migration van een VM is met de Failover Cluster Manager of de nieuwe Microsoft PowerShell te initiëren. Afhankelijk van het aantal clusternodes kunnen meer dan één VM worden gemigreerd. Maar een clusternode die op een bepaald moment zowel als source of destination node fungeert, kan maar slechts in één Live Migration participeren. Als er bijvoorbeeld vier nodes in een Failover Cluster bestaan, dan kunnen slechts twee Live-migraties tegelijkertijd plaatsvinden. Dit is voorlopig nog een belangrijke beperking van de R2 release. Als de migra- 43

5 tie mislukt, dan blijft de VM zonder onderbreking gewoon werken op de source clusternode. De tijd die nodig is om een VM via Live Migration te migreren, hangt van een aantal factoren af, zoals de snelheid en bandbreedte van de netwerkverbinding tussen de clusternodes, de belasting op clusternodes en de hoeveelheid voor de VM benodigde RAM. In de testomgeving duurde de Live Migration soms enkele tientallen seconden. 44 HET SCSI-3-PROTOCOL Figuur 5: Live Migrate Virtual Machine. Andere R2-uitbreidingen Naast Live Migration en CSVs biedt de R2 release nog talrijke andere nieuwe features en verbeteringen op gebied van beheer en vooral op het gebied van systeemprestaties en stroomgebruik. In de eerste plaats ondersteunt Hyper-V nu Second Level Address Translation (SLAS). SLAS gebruikt de nieuwste features van de huidige cpu s om de prestaties van VMs te verbeteren en de procesbelasting op de Hypervisor te verminderen. Nieuwe Hyper-V VMs verbruiken ook minder stroom door de toepassing van de nieuwe Core Parking feature. De Core Parking feature op 2008 R2 reduceert het stroomverbruik op servers die met multi-coreprocessoren zijn uitgerust door de werkbelasting op een zo min mogelijk aantal cpu cores te consolideren en vervolgens inactieve cpu cores af te schakelen. Bij een toenemende vraag kunnen cpu cores dan weer worden bijgeschakeld. Core parking kan met de Group Policies in ADS worden geconfigureerd. De nieuwe Hyper-V-implementatie binnen Server 2008 R2 gebruikt al langer toegepaste netwerktechnieken als TCP Offload en Jumbo Frames. TCP Offload maakt het mogelijk dat ook een VM netwerkprocessingbelasting overdraagt naar de NIC op de server. Dit werkt precies hetzelfde als in een fysiek TCP Offload-scenario, alleen breidt Hyper-V deze functionaliteit nu naar de virtuele wereld uit. Dit heeft zowel voordelen voor de cpu, als voor de algemene netwerkprestaties en wordt volledig in Live Migration ondersteund. Net als in fysieke netwerkscenario s biedt het gebruik van Jumbo Frames in bepaalde gevallen ook dezelfde prestatieverbeteringen in virtuele netwerken. Dat houdt een zes maal grotere payload per netwerkpakket in. Dat verbetert niet alleen de netwerkdoorvoer, maar ook wordt daarbij het cpu-gebruik bij het verzenden van grote bestanden verminderd. Het SCSI-3-protocol definieert de regels en procedures waarbij initiators of servers diensten verzoeken of ontvangen van targets en/of disks. Bij een quorum-faciliteit in een clusteromgeving fungeren clusternodes als initiators voor het verkrijgen van een claim op een quorum device dat als target fungeert. Daarbij wordt het SCSI-3 reservation-mechanisme gebruikt. De SCSI-3- specificatie kent twee type SCSI reservations, SCSI Reserve/Release en Persistent Reservation Clustering gebruikt Persistent Reservation. Reserve/Release is in feite een lock/unlock-mechanisme waarbij met een Reserve-commando een drive wordt vergrendeld en met Release weer vrijgemaakt. Slechts één initiator heeft op een bepaald moment dan nog maar toegang en het device weigert een commando uit te voeren die afkomstig is van andere SCSI initiators. Ook de methode Persistent Reservation reserveert en maakt drives weer beschikbaar op dezelfde manier als de Reserve/Release-methode. Bij deze methode is het echter ook toegestaan dat een initiator de reservering van een diskdrive opheft. Beide methoden kunnen alleen niet gelijktijdig worden toegepast. WINDOWS SERVER 2008 R2 RELEASE BIEDT MEER SERVICES DAN LIVE MIGRATION Conclusies De nieuwe 2008 R2 release is een belangrijke stap op weg naar een dynamische virtuele serveromgeving, waarbij VMs realtime kunnen worden gemigreerd. De nieuwe CSV feature binnen Failover Clustering in Server 2008 R2 maakt een gelijktijdige toegang van meerdere clusternodes in dezelfde Failover Cluster tot dezelfde LUN mogelijk. Vanuit de VM gezien. lijkt elke VM over zijn eigen LUN te beschikken. Echter, de.vhd-bestanden waarin elke VM is opgeslagen, bevinden zich op dezelfde CSV volume. CSV volumes zijn gebaseerd op NTFS, wat geen clustered file system is. In een CSV cluster blokkeert een master clusternode de toegang tot de storage LUN die ook alle.vhd bestanden van de andere clusternodes bevat. CSV kan dan ook geen gelijktijdige read/write-toegang van meerdere servers geven tot de applicatie-data die zich op een enkele LUN bevindt. Daarvoor is een clustered file system nodig, bijvoorbeeld LaScala van de firma Sanbolic. BRAM DONS IS ONAFHANKELIJK IT-ANALIST;

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Ronald van Vugt NetWell ronald@netwell.info www.netwell.info Herkent u dit? Of u vandaag nog twee servers beschikbaar wilt stellen Geen goede testomgeving

Nadere informatie

Hyper-V vs ESX in het datacenter

Hyper-V vs ESX in het datacenter Hyper-V vs ESX in het datacenter Gabrie van Zanten www.gabesvirtualworld.com GabesVirtualWorld.com Welke hypervisor voor het datacenter? Virtualisatie is volwassen geworden Virtualisatie in het datacenter

Nadere informatie

Windows 2008 R2 Hyper-V: de belangrijkste features

Windows 2008 R2 Hyper-V: de belangrijkste features Virtualisatie DOOR BRAM DONS Live Migration belangrijkste blikvanger Windows 2008 R2 Hyper-V: de belangrijkste features 40 In een poging om de achterstand op VMware snel in te lopen heeft Microsoft, eerder

Nadere informatie

Microsoft Clustering Service op VMware

Microsoft Clustering Service op VMware NetOpus: Februari 2005 Thema: Directories Rubriek: Titel: MS Clustering Service op VMware Auteur: Bram Dons Pagina s: 30, 31, 32, 33 en 35 Microsoft Clustering Service op VMware Clusteren in een virtuele

Nadere informatie

Ictivity Een vreemde eend in de bijt

Ictivity Een vreemde eend in de bijt Ictivity Een vreemde eend in de bijt De virtuele wereld Alles is tegenwoordig virtueel. Virtueel hondje Tamagotchi, virtueel huisdiertje Virtuele huisvrouw Agenda Welke vijf soorten virtualisatie zijn

Nadere informatie

Automated computing-model geen toekomstmuziek meer

Automated computing-model geen toekomstmuziek meer IPStor combineert server- en opslagvirtualisatie Automated computing-model geen toekomstmuziek meer Bram Dons Voor veel bedrijven is het automated computingmodel het ideale automatiseringsmodel voor de

Nadere informatie

High Availability en DRS Virtueel beheer met VMware deel 2

High Availability en DRS Virtueel beheer met VMware deel 2 NetOpus: November 2007 Thema: Hardware Special Rubriek: Serie Titel: High Availability en DRS Auteur: Bram Dons & Jan Reinders Pagina s: 40-44 High Availability en DRS Virtueel beheer met VMware deel 2

Nadere informatie

VMware vergroot voorsprong in virtualisatie

VMware vergroot voorsprong in virtualisatie VIRTUALISATIE DOOR BRAM DONS Test: VirtualCenter 3.0 en ESX Server 2.0 VMware vergroot voorsprong in virtualisatie 40 Virtualisatie staat bij veel IT-beheerders sterk in de belangstelling vanwege de mogelijke

Nadere informatie

IO virtualisatie I/O voor netwerken

IO virtualisatie I/O voor netwerken IO virtualisatie I/O voor netwerken Virtualisatie technologieën vormen in snel tempo de basis voor moderne data centers. De drie daarvoor belangrijke kern technologieën zijn: server, netwerk en storage

Nadere informatie

Als een fysiek SAN niet kan

Als een fysiek SAN niet kan Test DOOR Bram Dons Soft SAN biedt gedeelde toegang tot kritieke bestanden Als een fysiek SAN niet kan 30 SAN s leveren grote prestaties op het gebied van snelheid, schaalbaarheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid.

Nadere informatie

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions 22 April, 2010 Woerden, Nederland Introductie Transfer Solutions Transfer Solutions is een gespecialiseerde

Nadere informatie

Technische specificaties

Technische specificaties Technische specificaties Compatibiliteit met Active Directory Elke installatie moet compatibel zijn met de huidige versie van het domein Active Directory Windows 2008R2 van de FOD. Consolidering In 2007

Nadere informatie

De virtualisatie Grand Prix

De virtualisatie Grand Prix De virtualisatie Grand Prix met Microsoft en VMware Viktor van den Berg Consultant Peter Jong Consultant Voorstellen sprekers Viktor van den Berg Infrastructuur Consultant VCP, VCAP-DCV, VCAP-CID Peter

Nadere informatie

Viktor van den Berg. Xpert Training Group VMware Authorized Training Center Citrix Authorized Learning Center Microsoft CPLS Eigen datacenter

Viktor van den Berg. Xpert Training Group VMware Authorized Training Center Citrix Authorized Learning Center Microsoft CPLS Eigen datacenter VIRTUALISATIE IRTUALISATIE & C...EEN EEN INTRODUCTIE & CLOUD COMPUTING VIKTOR VAN DEN BERG (XTG) INTRODUCTIE Viktor van den Berg VMware Certified Instructor Product Manager VMware Trainingen Dutch VMUG

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Virsto verhelpt gebreken virtualisatie

Virsto verhelpt gebreken virtualisatie 18_rubriek Virtualisatie DOOR Bram Dons Hypervisor vangt random gedrag VM s af Virsto verhelpt gebreken virtualisatie 42 STORAGE MAGAZINE Special issue Virtualisatie moet de bezettingsgraad van processors

Nadere informatie

Xen virtualisatie en databases

Xen virtualisatie en databases Databases Databases in virtuele datacenter-omgevingen (2) Xen virtualisatie en databases Bram Dons In de vorige aflevering van DB/M zijn de twee belangrijkste virtualisatietechnologieën voor servers in

Nadere informatie

Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen?

Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen? Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen? ir. Ronald van Vugt ronald@netwell.eu Aanleiding Deze presentatie is ontstaan naar aanleiding van een nieuw architectuur ontwerp voor

Nadere informatie

De Converged Infrastructure

De Converged Infrastructure De Converged Infrastructure In de proprietary dagen van de zeventiger jaren schafte de gebruiker alles bij dezelfde computerleverancier aan: computer, network, opslag en applicaties. De gebruiker werd

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Systeemeisen Exact Compact product update 406

Systeemeisen Exact Compact product update 406 1 van 6 08-10-2013 12:07 Exact Compact Systeemeisen Exact Compact product update 406 Een pressionele administratie moet bedrijfszeker zijn. U moet er in het dagelijks gebruik snel en zonder onderbrekingen

Nadere informatie

Hyper-V vsesx in het datacenter

Hyper-V vsesx in het datacenter Hyper-V vsesx in het datacenter Gabrie van Zanten Logica 2008. All rights reserved Intro Welke hypervisor voor het datacenter? Wat moet een hypervisor bieden? Vergelijk tussen Hyper-V en ESX No. 2 Welke

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA.

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Algemeen Met KYOCERA scannen naar Trivium FORTUNA beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Trivium FORTUNA. Met

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement.

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Algemeen Met KYOCERA scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen

Nadere informatie

Aan de slag met Windows Storage Server 2008

Aan de slag met Windows Storage Server 2008 In het kort: Technische vereisten Windows Storage Server Toepassing en uitbreiding met clustering Gebruikerservaringen en beheermogelijkheden Aan de slag met Windows Storage Server 2008 Mark Dik Onlangs

Nadere informatie

Data Replicatie met Open-E Data Storage Software DSS V6

Data Replicatie met Open-E Data Storage Software DSS V6 Data Replicatie met Open-E Data Storage Software DSS V6 Geavanceerde Data Protectie Er bestaan talrijke storage producten die disaster backup en recovery, failover, replicatie en virtualisatie hardwarematig

Nadere informatie

Oracle en virtualisatie

Oracle en virtualisatie Oracle en virtualisatie Introductie Virtual Machine omgeving Bijna geen enkel softwarebedrijf ontkomt aan de virtualisatiegolf, want virtualisatie is in de mode en biedt alleen maar voordelen. Elke publicatie

Nadere informatie

SQL Server 2008 Always On

SQL Server 2008 Always On Databases High availability database-omgeving wordt geboden Always On Bram Dons Een hoge beschikbaarheid van servers is van essentieel belang voor mission-critical applicaties. Mission-critical applicaties

Nadere informatie

Virtual appliance is goed alternatief voor SAN

Virtual appliance is goed alternatief voor SAN TEST DOOR BRAM DONS StorMagic verlaagt kosten shared storage substantieel Virtual appliance is goed alternatief voor SAN 20 Met behulp van virtualisatie zijn tegenwoordig allerlei zogenoemde virtual appliances

Nadere informatie

Datacenters zoeken de ruimte

Datacenters zoeken de ruimte VIRTUALISATIE DOOR BRAM DONS Servervistualisatie biedt potentie Datacenters zoeken de ruimte 42 Bedrijven zijn naarstig op zoek om hun alsmaar uitdijende datacenters tegen beperkte kosten voor hardware

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

Vervang uw verouderde hardware

Vervang uw verouderde hardware Whitepaper Vervang uw verouderde hardware Dedicated of Cloud? Alles over virtualisatie. Wat is het, hoe werkt het en wat zijn de voordelen? INHOUD» Wat is virtualisatie?» Wat is een Virtual Server?» Besparen

Nadere informatie

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding Inhoudsopgave 1. Voorbereiding.... 3 2. Domain Controller Installeren... 4 3. VPN Configuren... 7 4. Port forwarding.... 10 5. Externe Clients verbinding

Nadere informatie

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding. In combinatie met:

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding. In combinatie met: Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding In combinatie met: Inhoudsopgave 1. Voorbereiding.... 3 2. Domaincontroller installeren en configuren.... 4 3. VPN Server Installeren en Configureren... 7

Nadere informatie

Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN

Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN Matthias Vanthorre (Cevi) Agenda Uitdagingen Server virtualisatie Storage virtualisatie HA / DR / BC HA/DR: een stap verder Meerdere sites Netwerk

Nadere informatie

Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer

Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer Wat ga ik behandelen? Wat is VDI? Voordelen van SBC? VDI versus SBC De voor- en nadelen van VDI De techniek De componenten Use-cases

Nadere informatie

10/5 Integratie met Windows

10/5 Integratie met Windows Integratie 10/5 Integratie met Windows 10/5.1 Novell Domain Services for Windows 10/5.1.1 Inleiding Tot de belangrijkste vernieuwingen in Open Enterprise Server 2 SP 1 dat in december 2008 is uitgekomen,

Nadere informatie

Vmware presentatie NGN virtualisatiedag Bouke Groenescheij. Notities door Kees Stravers

Vmware presentatie NGN virtualisatiedag Bouke Groenescheij. Notities door Kees Stravers Vmware presentatie NGN virtualisatiedag Bouke Groenescheij Notities door Kees Stravers Overzicht Vmware is begonnen met virtualisatie voor het Intel platform: Vmware workstation. Dit draait op een host

Nadere informatie

Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties

Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties In 2010 werden 7 Unix servers geconsolideerd naar een nieuwe Unix omgeving, waar gebruik gemaakt wordt van srp s (vergelijkbaar met zone, of container).

Nadere informatie

Bestandssystemen. yvan vander sanden. 16 maart 2015

Bestandssystemen. yvan vander sanden. 16 maart 2015 Bestandssystemen yvan vander sanden 16 maart 2015 Bij elk operating system is het belangrijk te begrijpen hoe schijven en bestandssystemen werken. Schijven moeten geformatteerd worden met een specifiek

Nadere informatie

Hyper-V en databases

Hyper-V en databases Databases in virtuele datacenter-omgevingen (3) Hyper-V en databases Bram Dons In het vorige artikel is aandacht besteed aan de Xen-omgeving als voorbeeld van para-virtualization. In dit artikel gaat de

Nadere informatie

Ethernet SAN. De toenemende vraag naar shared storage

Ethernet SAN. De toenemende vraag naar shared storage Ethernet SAN De toenemende vraag naar shared storage Niets nieuws is dat de hoeveelheid data in een versneld tempo toeneemt. Een van de gevolgen is dat dat de storage kosten een steeds groter deel van

Nadere informatie

ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit)

ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit) Let op: de versie op de gebruikerswebsite kan worden bijgewerkt! Het kan dus zijn dat uw geprinte versie verouderd is. Van toepassing op ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster

Nadere informatie

Distributed Virtual Switch Drill Down. Viktor van den Berg (Xpert Training Group)

Distributed Virtual Switch Drill Down. Viktor van den Berg (Xpert Training Group) Distributed Virtual Switch Drill Down Viktor van den Berg (Xpert Training Group) Welkom bij deze presentatie! Wie? Viktor van den Berg VMware Certified Instructor Product Manager VMware Trainingen Waar?

Nadere informatie

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor CDS 1. Algemeen Dit document geeft een overzicht van een aantal mogelijke hardware configuraties voor het inrichten van een serveromgeving voor

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 4 september 2012 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6 MINIMALE SYSTEEMEISEN Vakware 6 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. BESTURINGSSYSTEMEN... 4 2. WEBAPPLICATIES... 5 2.1 Vakware Digitale Werkbon... 5 3. HARDWARE-EISEN... 6 3.1 Database server(s)... 6 3.2 Werkstation(s)/client(s)...

Nadere informatie

REFERENCE CASE PZ GLM: VIRTUALISATIE ADMINISTRATIEF NETWERK

REFERENCE CASE PZ GLM: VIRTUALISATIE ADMINISTRATIEF NETWERK REFERENCE CASE PZ GLM: VIRTUALISATIE ADMINISTRATIEF NETWERK 10 Mei 2016 AGENDA LoB ICT Solutions: Wie zijn wij en wat doen wij? Behoeften van PZ GLM Oplossing voor de behoeften Voorgestelde oplossing Voordelen

Nadere informatie

Multi-site clustering beschermt Windows Server 2008

Multi-site clustering beschermt Windows Server 2008 DATABESCHERMING DOOR BRAM DONS Third parties voegen dimensie toe Multi-site clustering beschermt Windows Server 2008 42 Bedrijven doen er goed aan hun Windows Server-omgeving goed te beschermen tegen catastrofes.

Nadere informatie

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding Management Services 5/5 Red Carpet 5/5.1 Inleiding Met de overname van Ximian is Novell ook eigenaar geworden van de Red Carpet-technologie. Hoewel het aannemelijk is dat het hier een tijdelijke oplossing

Nadere informatie

HA in de praktijk. Database en Server Consolidatie

HA in de praktijk. Database en Server Consolidatie HA in de praktijk Database en Server Consolidatie SPREKER : E-MAIL : DATUM : Johan Westerduin, Peter Vermaat jwesterduin@transfer-solutions.com, pvermaat@transfer-solutions.com 14 oktober 2010 WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM

Nadere informatie

Virtualisatie met SAN 12/10/2010

Virtualisatie met SAN 12/10/2010 Virtualisatie met SAN 12/10/2010 1 Wat is virtualisatie? Extra laag tussen hard en software OS onafhankelijk van de hardware Laat verschillende OS toe op éénzelfde hardware 2 Klassieke situatie Een server

Nadere informatie

Virtualisatie & Storage. VMware ESX en uw Storage Frederik Vos

Virtualisatie & Storage. VMware ESX en uw Storage Frederik Vos Virtualisatie & Storage VMware ESX en uw Storage Frederik Vos Wie? Frederik Vos (f.vos@xtg.nl) Technical Trainer @ XTG VMware Certified Instructor: Overview, Operations, Install & Configure, DSA en SRM.

Nadere informatie

VMware vsphere 5. What s New! Bram de Laat, Marek Zdrojewski, Jan van Leuken

VMware vsphere 5. What s New! Bram de Laat, Marek Zdrojewski, Jan van Leuken VMware vsphere 5 What s New! Bram de Laat, Marek Zdrojewski, Jan van Leuken ESXi firewall Hardware versie 8 Limieten weer hoger: 32 vcpu s (Multi-core Virtual CPU Support) Max 1TB ram HD Audio USB 3.0

Nadere informatie

10/4.5 Nieuwe virtuele machines aanmaken in Xen HA -cluster

10/4.5 Nieuwe virtuele machines aanmaken in Xen HA -cluster Integratie 10/4.5 Nieuwe virtuele machines aanmaken in Xen HA -cluster Soms is het lastig door de bomen het bos te zien. Daarom beschrijven we in deze paragraaf de hele procedure kort en duidelijk. Hieronder

Nadere informatie

Cloud Geintegreerde Backup & Storage met Microsoft Azure en Storsimple. Maarten Goet Bert Wolters

Cloud Geintegreerde Backup & Storage met Microsoft Azure en Storsimple. Maarten Goet Bert Wolters Cloud Geintegreerde Backup & Storage met Microsoft Azure en Storsimple Maarten Goet Bert Wolters Cloud Geintegreerde Backup met Microsoft Azure en SC Data Protection Manager Maarten Goet Availability

Nadere informatie

Virtualisatie. en KVM. Oscar Buse 14 februari 2017 NLUG

Virtualisatie. en KVM. Oscar Buse 14 februari 2017 NLUG Virtualisatie en KVM Oscar Buse 14 februari 2017 NLUG Overzicht onderwerpen Terminologie. Historie. Definitie van virtualisatie? KVM, QEMU en libvirt. KVM - command line en grafisch. Virtuele netwerken.

Nadere informatie

Praktijk opdrachten VMware

Praktijk opdrachten VMware Praktijk opdrachten VMware 1 1. Toegang tot de ICT Academie Cloud omgeving Om toegang te krijgen tot de Cloud omgeving van de ICT Academie, kun je onderstaande procedure volgen: http://wiki.vcloud.ictacademie.net/wp

Nadere informatie

Micro Computer Service Center. Installatie

Micro Computer Service Center. Installatie Micro Computer Service Center Installatie MCSC BDR versie 2.7 van 01/01/2013 2013 Contents I. Uit te voeren bij MCSC voor vertrek naar de klant... 3 1. Bdr opzetten... 3 2. Bdr aanmaken in McscCom... 3

Nadere informatie

Hard- en softwarevereisten voor

Hard- en softwarevereisten voor Hard- en softwarevereisten voor Datum Maart 2017 Versie 1.37 LIS BV www.lisbv.nl Inhoud Inhoud 1. Operating systemen en databases... 3 2.1. Minimale eisen (maximaal 3 gebruikers)... 4 2.1.1. Werkplek met

Nadere informatie

Productmeeting EqualLogic

Productmeeting EqualLogic Productmeeting EqualLogic Storage - algemeen Donderdag 8 november 2007 Peter Van Waeleghem Agenda Opslag van gegevens Principe Technologie Optimalisatie van de opslag RAID Opslag via een netwerk Extra

Nadere informatie

De live-migratiefunctie van Windows Server 2008 R2 Hyper-V

De live-migratiefunctie van Windows Server 2008 R2 Hyper-V De live-migratiefunctie van Windows Server 2008 R2 Hyper-V Artikel Gepubliceerd: augustus 09 Dit is een voorlopig document dat nog ingrijpend kan worden gewijzigd voordat de definitieve versie van de software

Nadere informatie

Backups in een gevirtualiseerde omgeving

Backups in een gevirtualiseerde omgeving Backups in een gevirtualiseerde omgeving Erik De Nert, Centix Storage Expo, 24-03-2010 2010 Centix Olsenesteenweg 56-9770 Kruishoutem - Belgium : T - (+32) 9 222 58 88 Agenda Inleiding Problematiek Overzicht

Nadere informatie

MKG Whitepapers augustus 2015

MKG Whitepapers augustus 2015 Document: Onderdeel: MKG Configuratie Whitepaper MKG Workgroup Server Een whitepaper definieert de ondersteunde en gegarandeerde installatie en configuratie van een product. Alle niet genoemde producten

Nadere informatie

Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1

Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1 Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1 Welkom! Xpert in virtualization technology Kenniscentrum op gebied van virtualisatie: VMware, Citrix, Linux Microsoft... LPI Approved Training Partner Guru

Nadere informatie

AdBackup Mei 2017 INDEX VAN DE FUNCTIES

AdBackup Mei 2017 INDEX VAN DE FUNCTIES AdBackup 6.22 - Mei 2017 INDEX VAN DE FUNCTIES Pagina 1 van 10 1. BACK-UP EN HERSTEL VMWARE... 3 2. NIEUWE MELDING VOOR GEMISTE PLANNING... 6 3. BESCHERMING BIEDEN TEGEN HET GEVAAR VAN RANSOMWARE... 7

Nadere informatie

Aan de slag met Hyper-V

Aan de slag met Hyper-V Windows Server 2008 In het kort: Mogelijkheden met en voordelen van Windows Server 2008 en Hyper-V Inzetmogelijkheden van een Hyper-V infrastructuur Hardware-ondersteuning en gecertificeerde servers Aan

Nadere informatie

Hogere netwerksnelheid

Hogere netwerksnelheid PCI Express 10 gigabit Ethernet glasvezelnetwerkkaart met open SFP+ - PCIe x4 10 Gb NIC SFP+ adapter StarTech ID: PEX10000SFP De PEX10000SFP 10 gigabit glasvezelnetwerkkaart is een voordelige oplossing

Nadere informatie

Virtuele I/O in het datacenter

Virtuele I/O in het datacenter Virtuele I/O in het datacenter Binnen de datacenters bestaat de I/O server infrastructuur uit steeds meer verschillende onderdelen. De beheerskosten kunnen hierdoor stevig oplopen. Virtualisatie kan helpen

Nadere informatie

Handleiding Installatie Windows Server 2008 in een VM-omgeving (VM Workstation 7)

Handleiding Installatie Windows Server 2008 in een VM-omgeving (VM Workstation 7) Handleiding Installatie Windows Server 2008 in een VM-omgeving (VM Workstation 7) Download Windows Server 2008 Datacenter Enterprise and Standard (x86) van de MSDNAA-site. Bewaar de licentiecode goed!

Nadere informatie

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten.

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. De Office Connector zorgt ervoor dat de Microsoft Officeomgeving gebruikt kan worden als ontwerp en genereeromgeving voor documenten waarbij

Nadere informatie

Dell SonicWALL product guide

Dell SonicWALL product guide Dell SonicWALL product guide TZ Series Dell SonicWALL SMB solutions: TZ Series at-a-glance De Dell SonicWALL TZ Serie bevat de instapmodellen van de Dell SonicWALL fi rewalls. De serie bestaat uit drie

Nadere informatie

Op dit moment is ons gehele hosting cluster om NFS heen gebouwd waardoor zo maar overstappen geen optie is.

Op dit moment is ons gehele hosting cluster om NFS heen gebouwd waardoor zo maar overstappen geen optie is. Inleiding In onze huidige omgevingen maken we voor bijna 1% gebruik van NFS. Het is bij ons intern bekend dat NFS op sommige punten steken laat vallen, denk hierbij aan performance, maar ook aan locking

Nadere informatie

Hogere netwerksnelheid

Hogere netwerksnelheid PCI Express 10 gigabit Ethernet glasvezelnetwerkkaart met open SFP+ - PCIe x4 10 Gb NIC SFP+ adapter StarTech ID: PEX10000SFP De PEX10000SFP 10 gigabit glasvezelnetwerkkaart is een voordelige oplossing

Nadere informatie

ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS. Author : AV. Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief

ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS. Author : AV. Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS Author : AV Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief INHOUD INTRODUCTIE... 1 1. WERKSTATIONS... 2 1.1 GEBRUIKERS

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Quickstart ewon Cosy 131

Quickstart ewon Cosy 131 Quickstart ewon Cosy 131 Inleiding In deze quickstart leggen we stap voor stap uit hoe de ewon Cosy snel geconfigureerd kan worden. Mocht u toch meer gedetailleerde informatie nodig hebben dan verwijzen

Nadere informatie

5/8 Patch management

5/8 Patch management Management Services 5/8 Patch management 5/8.1 Beheer van patches met Subscription Management Tool 5/8.1.1 Inleiding Een moderne Linux-server moet regelmatig worden bijgewerkt met de laatste versie van

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

VMware en databases. Databases. Databases in virtuele datacenter-omgevingen (4)

VMware en databases. Databases. Databases in virtuele datacenter-omgevingen (4) Databases Databases in virtuele datacenter-omgevingen (4) ware en databases Bram Ds In dit laatste artikel over virtualisatie en databases bespreken we de meest bekende full virtualizatn implementatiemethode,

Nadere informatie

NL VMUG UserCon March

NL VMUG UserCon March NL VMUG UserCon March 17 2016 Pak je telefoon en scan de QR code of open http://pollev.com/viktorious http://pollev.com/viktorious Opties voor DR binnen virtuele infrastructuren Alles over DR en DRaaS

Nadere informatie

Windows Server 2008 met Hyper-V

Windows Server 2008 met Hyper-V Windows Server 2008 In het kort: Implementatiefuncties Configuration Manager Maken en aanpassen van server task sequences Serverrollen toevoegen Computerspecifieke variabelen instellen Windows Server 2008

Nadere informatie

Rent+ Pre-requirements

Rent+ Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

4 poorts gigabit ethernet netwerkkaart - PCI Express - Intel 1350 NIC

4 poorts gigabit ethernet netwerkkaart - PCI Express - Intel 1350 NIC 4 poorts gigabit ethernet netwerkkaart - PCI Express - Intel 1350 NIC Product ID: ST4000SPEXI Hier is een betrouwbare en voordelige manier om vier krachtige gigabit Ethernetpoorten toe te voegen aan uw

Nadere informatie

Documentnaam: Technisch Ontwerp Datum: 25-10-2011 Samenstelling: Bas, Chris & Teun Team Bas / Teun / Chris Versie: 1.4. Overzicht Tekening...

Documentnaam: Technisch Ontwerp Datum: 25-10-2011 Samenstelling: Bas, Chris & Teun Team Bas / Teun / Chris Versie: 1.4. Overzicht Tekening... TECHNISCH ONTWERP INHOUD Overzicht Tekening... 2 1.0 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Bronnen... 3 2.0 Thread Management Gateway (forefront)... 3 2.1 Inleiding... 3 2.2 Hardware... 3 2.3 Services...

Nadere informatie

3 Installatie Vmware Player 3.1

3 Installatie Vmware Player 3.1 25 3 Installatie Vmware Player 3.1 Om m eerde besturingssystem en en netwerken te testen gebruiken we een virtualisatietoepassing. Dit is een program ma dat ons toelaat om bovenop een besturingssysteem,

Nadere informatie

Scenario Advies SYSTEEMEISEN. November Versie 5.0

Scenario Advies SYSTEEMEISEN. November Versie 5.0 Scenario Advies SYSTEEMEISEN November 2016 Versie 5.0 Hoofdstuk 1, Inleiding Scenario Advies Inhoud 1 Inleiding Scenario Advies... 1 2 Netwerkomgeving... 1 2.1 Windows besturingssystemen... 1 2.1.1 Netwerk

Nadere informatie

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Whitepaper Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Hoe voorkomt u downtime? Hoe vermindert u de impact als het toch optreedt? Hoe bent u zo snel mogelijk weer online? INHOUD» Technische mogelijkheden»

Nadere informatie

vcloud getting started

vcloud getting started vcloud getting started Previder vdc Versie: 1.0 2013 11 22 [11:48] Versie: 1.0 Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1 Getting started... 3 1.1 Inleiding... 3 1.1.1 Standaard omgeving met NAT routing... 3 1.1.2

Nadere informatie

5/9 PlateSpin. 5/9.1 PlateSpin Portability Suite

5/9 PlateSpin. 5/9.1 PlateSpin Portability Suite Management Services 5/9 PlateSpin 5/9.1 PlateSpin Portability Suite PlateSpin Portability Suite is ontwikkeld voor physical-tovirtual migratie en nog veel meer manieren om werklasten om te zetten. U leest

Nadere informatie

Linux Gevorderden Basis installatie Linux. Elektronica-ICT. Selina Oudermans 2ICT4. Academiejaar 2015-2016

Linux Gevorderden Basis installatie Linux. Elektronica-ICT. Selina Oudermans 2ICT4. Academiejaar 2015-2016 Linux Gevorderden Basis installatie Linux Elektronica-ICT Selina Oudermans 2ICT4 Academiejaar 2015-2016 Campus Geel, Kleinhoefstraat 4, BE-2440 Geel 65 3 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 3 INLEIDING... 4 1

Nadere informatie

1. Installatie netwerklock

1. Installatie netwerklock 1. Installatie netwerklock Bij het gebruik van een netwerklock wordt de lock op de server in het netwerk geactiveerd. De werkstations (cliënts) voeren de lockverificatie via het netwerk uit met behulp

Nadere informatie

Voordelige, multi-mode netwerkverbindingen

Voordelige, multi-mode netwerkverbindingen 1-Poort PCIe 10GBase-T / NBASE-T Ethernet netwerkkaart StarTech ID: ST10GSPEXNB Deze netwerkadapterkaart met 5 snelheden biedt veelzijdige en voordelige netwerkverbindingen. U kunt een Ethernetpoort aan

Nadere informatie

Infrastructuur en platformen

Infrastructuur en platformen Centric Productbeleid Lokale Overheid 2017 2018 ALGEMEEN BELEID Technologische ontwikkelingen Infrastructuur en platformen Infrastructuur en platformen Het configuratiemanagementteam (CMT) binnen Centric

Nadere informatie

4-Poort PCI Express gigabit netwerk adapter kaart - Quad Port PCIe Gigabit NIC

4-Poort PCI Express gigabit netwerk adapter kaart - Quad Port PCIe Gigabit NIC 4-Poort PCI Express gigabit netwerk adapter kaart - Quad Port PCIe Gigabit NIC Product ID: ST1000SPEX43 Nu kunt u vier aparte gigabit netwerkpoorten toevoegen aan uw client, server of werkstation via slechts

Nadere informatie

Business Continuity en Disaster Recovery: High Availability in server & storage omgevingen

Business Continuity en Disaster Recovery: High Availability in server & storage omgevingen Qi ict whitepaper Business Continuity en Disaster Recovery: High Availability in server & storage omgevingen Klantnaam : Qi ict Datum : augustus 2010 Versie : 1.1 Auteur : Qi ict Document : BC en DR: HA

Nadere informatie

10 redenen om te virtualiseren. Met virtualisatie breek je de directe link tussen de fysieke infrastructuur en de applicaties die erop draaien.

10 redenen om te virtualiseren. Met virtualisatie breek je de directe link tussen de fysieke infrastructuur en de applicaties die erop draaien. 10 redenen om te virtualiseren Wat betekent virtualiseren? Met virtualisatie bij computers wordt over het algemeen bedoeld dat meerdere besturingssystemen tegelijkertijd op één computer kunnen draaien.

Nadere informatie

VMware ThinApp. Application Virtualization Platform that enables complex software to be delivered as self-contained EXE files

VMware ThinApp. Application Virtualization Platform that enables complex software to be delivered as self-contained EXE files VMware ThinApp Application Virtualization Platform that enables complex software to be delivered as self-contained EXE files Edwin Friesen Senior Solution Consultant @ Ictivity B.V. edwin.friesen@ictivity.nl

Nadere informatie

Windows 7 juist nu! Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 11 november 2009

Windows 7 juist nu! Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 11 november 2009 juist nu! Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 11 november 2009 Inspelen op veranderingen Hoofdkantoor Werkenop afstand Mobiele en flexibele medewerkers Bijkantoren 2 Slide 3 Voornaamste conclusies Er is

Nadere informatie