ING bank: NL83 INGB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ING bank: NL83 INGB 0007 7338 88"

Transcriptie

1 Stichting Rechtsbescherming Beleggers De Aandeelhouder Nieuwsbrief jaargang 27 Nummer mei 2015 Redactie: C.M.A. Stevense

2 Redactie: C.M.A. Stevense Beatrixstraat TE Kerkdriel Telefoon: Mobiel: Website: ING bank: NL83 INGB K.v.K.: Rotterdam S Stichting Rechtsbescherming Beleggers baseert zich op betrouwbaar geachte bronnen. Voor onjuistheden en gevolgen van het gebruik van de in deze nieuwsbrief genoemde informatie aanvaardt Stichting Rechtsbescherming Beleggers echter geen enkele aansprakelijkheid 2

3 Ten geleide. In deze nieuwsbrief brengen wij verslag uit van de door ons bezochte (Bijzondere) Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders vanaf half tot eind april Door ruimte gebrek hebben we het verslag van ING in deze De Aandeelhouder opgenomen en zullen AND, TKH en GrandVision en NSI in de volgende De Aandeelhouder geplaatst worden. Excursies. De excursie naar VMI in EPE (de bandenbouwmachine activiteiten van TKH) zal waarschijnlijk in september georganiseerd worden. Denkt u aan onze Beleggersdag? Dit jaar wordt onze Beleggersdag op zaterdag 28 november 2015 gehouden. TIE Kinetix, Nedap en Ten Cate zijn bereid een presentatie te geven. De lezing wordt verzorgd door Karel Merckx, nu werkzaam bij Lynx Online Broker. De beurs. Hier kunnen we kort over zijn. Deze blijft kwakkelen. Gang van zaken bij de SRB. De groei van het aantal aangeslotenen blijft. Voor zover de nieuwe aangeslotenen nog geen welkomstbrief hebben ontvangen door de drukte, krijgt u deze begin juni. bezorgt een goed gevoel. Dinsdag 14 april jl. hield PostNL de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) Bel Air Hotel in s-gravenhage. Post NL heeft de roerige jaren van de mislukte reorganisatie achter zich gelaten met sterke prestaties in 2014 en een solide basis voor De deels gefaseerde kostenbesparingen en prijsverhogingen hebben de volumedaling meer dan gecompenseerd. Het leveren van kwaliteit, klanttevredenheid en betrokkenheid van medewerkers is verhoogd. De pakketten bleven goede prestaties leveren. De internationale volumes en omzet groeiden, evenals het bedrijfsresultaat. Dit alles verbeterde de solide financiële positie. Pensioenovereenkomst resulteerde in een vermindering van de eigen bijdrage doordat de premie stapsgewijs zal stijgen van 4% naar 6%. Dat er bij PostNL hard aan de kwaliteit wordt gewerkt blijkt uit het hoge percentage geleverde kwaliteit die verhoogd is naar 96,7 % (2013: 95,8 % ) Verder hadden de incidentele kosten en het weer een positief effect op de resultaten. De totale kostenbesparingen waren 127 mln. waarvan 32 mln. door pensioenen. Er is een nieuwe evenwichtige cao afgesloten. 3

4 PostNL heeft vanwege de teruglopende volumes een kostenbesparingsprogramma opgezet, waarbij tussen 2013 en mln. bespaard moet worden. Deze herstructurering wordt tot nu toe in een goed tempo uitgevoerd waardoor de kostenbesparingen in de jaren 2013 en 2014 op het begrootte peil lagen. Het aantal locaties is door optimalisatie verminderd naar 99. De overgang naar vijf-day delivery model waarbij de maandagbezorging is vervallen is soepel verlopen. De nieuwe logistieke processen om zoveel mogelijk per auto te bezorgen en op te halen zijn per regio geïmplementeerd. Op het platteland wordt de bezorging per scooter en fiets getest. Na de reorganisatie bij de operatie (de werkvloer) wordt deze vanaf 2015 tot 2017 door het hele bedrijf geïmplementeerd zoals bv. bij marketing & sales en op het hoofdkantoor. Hierdoor wordt de organisatie nog verder afgeslankt, maar ook het retail netwerk wordt verder geoptimaliseerd. De eerste fase van het installeren van een nieuwe generatie sorteermachines wordt nu uitgevoerd. De grote reorganisaties staat op alle gebieden goed op de rails. In 2015 moet dit 75 tot 95 mln. opleveren. T.a.v. de regelgeving Post in Nederland zijn er in 2014 belangrijke stappen genomen maar er blijven uitdagingen om o.m. de Postwet aan te passen om de postregulering significant aan de markt aan te passen. PostNL heeft t.a.v. het bredere deel van de postmarkt en communicatiemarkt geen dominante marktpositie meer. PostNL kan zelfs gedwongen worden om regionale postspelers en resellers toegang op het eigen netwerk te geven. De Autoriteit Consument & markt (ACM) verplicht PostNL de regionale vervoerders van zakelijke post toegang te blijven geven tot het netwerk van aanleverpunten, sorteercentra en bezorgers. PostNL mag daarom geen verschil maken tussen de post van eigen klanten en die van concurrenten omdat regionale postvervoerders volgens de ACM belangrijk zijn. Zij zouden als concurrent er voor zorgen dat bedrijven kunnen profiteren van een betere service, tegen lagere kosten. De kleinere bedrijven zijn voor bezorging buiten hun regio echter afhankelijk van het netwerk van PostNL vanwege het landelijk dekkend netwerk waarmee elke dag post bezorgd kan worden. PostNL is het ontwerpbesluit van de ACM aan het bekijken. PostNL heeft wel gewezen op de stevige concurrentie van digitale media, zoals , onlineadvertenties en internetbankieren. De markt van PostNL is onderdeel van een brede communicatiemarkt waarbinnen PostNL van mening is dat het geen dominante marktpartij kan zijn. Gewijzigde Postwet is goedgekeurd door de Tweede Kamer waardoor het aantal brievenbussen en postkantoren kan verminderen. Deze wetswijziging wordt in de tweede helft van 2015 behandeld in de Eerste Kamer. Er komen dan wel mogelijkheden om brievenbussen te realiseren op plaatsen waar veel mensen komen zoals in supermarkten. Bij pakketten is een aanhoudend sterke groei, gedreven door e-commerce. Verder zijn de internationale volumes toegenomen, in het bijzonder export van melkpoeder naar China in het 4 e kwartaal. Dit is vermoedelijk incidenteel dus niet blijvend. 4

5 Het bedrijfsresultaat verbeterd waardoor het Figuur 1 koersverloop PostNL hogere rendement toegenomen is. Ook hier is begonnen met het rationaliseren van het proces waardoor meer efficiëntie ontstaat. De financiële gevolgen voor de onderaannemers zijn zoals verwacht. De auto s worden geredesigned voor meer synergie tussen briefpost en pakketpost. Door de nieuwe app mijnpakket kunnen consumenten hun pakket beter volgen waardoor men het tijdstip van levering exacter kan bepalen. Op dit moment zijn er 3,5 miljoen gebruikers van de app mijnpakket. In 2014 zijn 600 punten in Nederland bijgekomen om het pakket op te halen. In totaal zijn er nu locaties. De zondag- en avondleveringen worden verder uitgerold. Verder is in België de dichtheid van het netwerk verhoogd. Bij de zakelijke pakketpost zijn de ochtend bezorgdiensten uitgebreid waardoor er een gegarandeerde tijd van bezorgen is. De servicemogelijkheden zijn uitgebreid waardoor de volumes groeien evenals het klantenbestand. Internationaal is er een sterke groei van cross border en is de positionering van PostNL als toegangspoort tot Europa voor internationale e-commerce bedrijven versterkt. In het Verenigde Koninkrijk groeide de omzet door prijsverhogingen en een verbeterde productmix. Men heeft er contracten afgesloten met betere condities en een betere toegang bij de afhandeling bij zowel post als pakketten. De resultaten zijn beïnvloed door het uitrollen van het gehele proces van post- en pakket bezorging. In Duitsland heeft de jaarwinst te leiden gehad door voortdurende felle concurrentie, maar in het 4 e kwartaal is deze verminderd. Ook hier is een kostenverbeteringsprogramma ingevoerd en zijn nieuwe commerciële initiatieven genomen. Ook hier is het nog wachten op uitspraken van regelgevende instanties. Bij de Italiaanse dochter Formula Certa groeiden de volumes. Dit compenseerde deels de licht lagere prijzen. Bij Pakketten zijn nieuwe initiatieven ontwikkeld. Op 7 april jl. hebben FedEx en TNT Express overeenstemming bereikt over een bod in contanten op alle geplaatste en uitstaande aandelen van TNT Express door FedEx van 8,-- per aandeel. Bij de splitsing in 2011 van TNT in PostNL en TNT Express is in een resolutie overeengekomen onherroepelijk in te stemmen bij een redelijk bod. Dit eindigt, als de boards van TNT hun aanbeveling intrekken van de FedEx bieding, of als een derde partij een bod doet dat de biedprijs overschrijdt met tenminste 8 % en niet wordt geëvenaard door FedEx, of als FedEx en TNT Express de fusieovereenkomst beëindigen. De verwachte opbrengst van het FedEx bod op TNT is voor het thans resterende belang van 14,7% van PostNL in TNT 642 mln. Dit zal naar verwachting de eerste helft van 2016 worden ontvangen en wordt gebruikt om de schuldenpositie te verminderen. 5

6 Kerncijfers koers/winst verhouding 6,08-10,74 1,95 0,61 winst per aandeel 0,51-0,39 1,49 4,03 pay out 10,11 % ev per aandeel -1,35-1,57 2,43 0,93 ultimo koers 3,10 4,15 2,92 2,46 hoogste koers 4,36 4,55 5,11 10,05 laagste koers 2,81 1,46 2,31 1,98 De netto schuld is teruggebracht met 140 mln. naar 683 mln. t.o.v. eind Het geconsolideerd eigen vermogen is t.o.v. eind 2013 verbeterd met 95 mln. tot mln.,desalniettemin blijft het negatief. Hiervan is de waarde van de aandelen TNT de belangrijkste oorzaak. De verwachte opbrengst van TNT zal een positieve invloed op het eigen vermogen hebben van ± 197,5 mln. Het streven is om het dividend in contanten in 2016 te hervatten. Dit is afhankelijk van de verdere ontwikkeling van het bedrijfsresultaat. Verder zijn de ontwikkelingen bij TNT Express hierbij van belang. Tot slot speelt de rente t.a.v de pensioenen een rol. Samengevat is het dividendbeleid afhankelijk van de credit rating. Deze moet minstens BBB + / Baa1 zijn, en het geconsolideerd eigen vermogen moet positief zijn. Sinds het plotseling opstappen van de voormalig CEO de heer Harry Koorstra na de mislukte reorganisatie is er veel ten goede gekeerd bij PostNL. De beide voorzitters van zowel de Raad van Bestuur, mevrouw Herna Verhagen, als van de Raad van Commissarissen, de heer Piet Klaver, vormen een gouden team. De heer Klaver is volgend jaar aftredend en helaas niet meer herkiesbaar. Hij wordt 71 en wil het wat kalmer aan doen. Als dat maar geen gevolgen heeft voor het aanblijven van mevrouw Verhagen. Wij denken dat zij ook in de picture is bij grotere concerns dan PostNL. Wij blijven positief over PostNL. 6 na jaren ellende gaat de Zon(natura) weer schijnen. De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Wessanen werd dit jaar op donderdag 16 april jl. in het Sheraton Hotel op Schiphol gehouden. Gedurende het jaar 2014 is er bij Wessanen veel ten goede veranderd. Eind 2013 waren zowel de groei als de winst laag. Er was een te grote diversiteit van bedrijven. Men had problemen om expertise te creëren. De strategie was gedefinieerd maar niet volledig geïmplementeerd. In 2014 is men begonnen om alle non core activiteiten te desinvesteren. Zo is in april Natudis verkocht aan VroegopWinding en in mei IZICO aan Egeria. In 2015 is in januari Bio Distrifrais verzelfstandigd en gedurende maart is ABC verkocht aan Harvest Hill. Het resultaat was in ,9 mln., netto bleef hier 3,6 mln. van over. De verkoop van BioDistrifrais heeft geresulteerd in een boekverlies van 1,2 mln. De verkoop van Natudis

7 en IZICO leverde 31,5 mln. na belasting op. Wessanen is uiterst tevreden over het data management van SAP. De productie, supply chain en centrale inkoop zijn geïntegreerd. De kosten per eenheid product zijn gereduceerd. Om het verstrekken van extra groei en schaal in de markten waarin Wessanen actief is, wil men ook acquireren. Ondernemingen die hiervoor in aanmerking komen moeten wel aan vooraf vast gestelde criteria voldoen. Zo moet men gezonde en duurzame merken in Europa voeren en moeten ze de core activiteiten versterken en uitbreiden. Verder moet Wessanen verzekerd zijn van voldoende synergiën om de marge en en het bedrijfsresultaat te verhogen. Bij het in maart 2012 overgenomen theebedrijf Clipper moet een eventuele acquisitie de activiteiten in het Verenigd Koninkrijk (VK) versterken en/of het merk uitrollen in Europa. Verder moeten acquisities het in juni 2013 overgenomen Alter Eco helpen een leidend eerlijk fair-trade merk te maken en de aanwezigheid in Frankrijk vergroten. Een belangrijke stap in de uitvoering van de strategie bij Wessanen is de overname van de Europese vooraanstaande onderneming in organische vegetarische dranken Abafoods op 9 januari dit jaar. De aankoopprijs was 52 mln. Het bedrijf bezit een unieke expertise zuivel alternatieven. Ze hebben een eigen R & D en productie in Italië met voldoende kritische massa. Het merk Isola Bio is toonaangevend in Italië. Wessanen beschikt door deze overname over de mogelijkheid om een nieuwe thuismarkt te creëren. De omzet van Abafoods was in ,4 mln. met een EBIT-marge van 13.5 %. De verhouding eigen vermogen EBITDA was minder dan 7,5. Kerncijfers koers/winst verhouding 8,86-215,08-3,13-12,46-35,53 winst per aandeel 0,59-0,01-0,70-0,23-0,08 pay out 16,86 % -378,79 % -7,13 % -35,24 % -60,02 % ev per aandeel 2,02 1,39 1,34 2,17 2,42 ultimo koers 5,25 2,84 2,20 2,83 2,96 hoogste koers 5,65 3,24 3,01 3,98 4,27 laagste koers 2,80 2,05 1,89 2,45 2,40 De totale omzet van Wessanen was in mln. tegen 407 mln. in Het bedrijfsresultaat bedroeg 23.6 mln. wat 4,1 mln. meer was dan de 19,5 mln. in Wessanen wil een consistente marktgroei realiseren in organische voeding van meer dan 5%. Verder wil men sterk groeien in vegetarisch voedsel. Men beschikt over sterke merken. Bjorg, Bonneterre en Alter Eco zijn marktleider in Frankrijk. Zonnatura is nummer één in Nederland. Clipper is marktleider in het VK. Allos bezit een tweede marktpositie in Duitsland. Isola Bio een organisch alternatief in Italië. De focus komt te liggen op de kern categorieën die een breed gebied van biologische producten bestrijken. De meeste merken zijn gekozen voor een duidelijke scherpstelling in de markten waarin men opereert. Dit zijn de markten voor alternatieven voor melk, gezonde 7

8 tussendoortjes, dranken, vegetarische maaltijden, broodvervangers en ontbijtgranen. Samengevat richt Wessanen zich op gezonde en duurzame voeding in Europa. Men ziet een unieke kans en men is goed geëquipeerd om de consument te winnen voor dit soort voedsel met goede merken, deskundigheid en een toegewijd team. Speciaal werd de Figuur 2 koersverloop Wessanen management letter tijdens de vergadering toegelicht. Het ging hierbij om de kwaliteit van de FIC testen ( Framework of Internal Control). De interne controle is verbeterd. Verschillende controleniveaus per werkmaatschappij zijn op een hoger niveau getild. De externe accountant was niet altijd in staat om de effectiviteit van controles op hetzelfde niveau te beoordelen als dat intern gebeurde. De navraag die gedaan werd voor aanvullende en ondersteunende documentatie om zelfstandig controles uit te voeren waren effectief. Men gaat in 2015 het hoge aantal scheidingen van taken die tot conflicten in het SAP systeem kunnen leiden heroverwegen, hoewel risico's voldoende door controles worden gemitigreerd. Het aantal van deze conflicten is al t.o.v. eind 2013 sterk verminderd. Een aantal stappen die nog kunnen leiden naar verdere verbeteringen en vereenvoudigingen van de controle wordt ingevoerd. Er moeten dus verbeteringen aangebracht worden in de administratieve en monitoring controles met betrekking tot IT change management processen en algemene IT-omgeving. Verder was de ontvlechting van Natudis en IZICO door de verkoop prioriteit. Men weet nu de gewenste IT- controle -omgeving, gezien de huidige omvang en karakteristieken. In 2015 moeten de gerapporteerde IT Algemeen Computer Controles goed worden bewaakt. Ook het master gegevensbeheer moet zijn versterkt. Hier wordt goede vooruitgang mee gemaakt. De gecentraliseerde verantwoordelijkheden rond master gegevensinvoer in ERPsysteem moeten bekend zijn, ondersteund door geïntegreerde workflow gereedschap. Wij denken dat Wessanen goed op weg is om blijvend een winstgevend bedrijf te worden. Wij houden onze aandelen aan. Een stevige basis voor verdere groei (geschreven door Jan Westgeest) SRB heeft op 16 april de AVA van Neways bezocht. Neways is sinds 1986 beursgenoteerd en is actief in industriële en professionele elektronica in Nederland, Duitsland, China en Slowakije. Neways is onder meer bezig in te spelen op de toegenomen dynamiek in de Electronic Manufacturing Services (EMS) markt. 8

9 Het nettoresultaat van Neways was in ,92 miljoen, en in ,95 miljoen. De schaalgrootte van Neways is in 2014 toegenomen en Neways behoort thans tot de top 5 in de EMS markt. Figuur 3 koersverloop Neways De omzet van Neways in de marktsectoren industrieel en automotive is in 2014 toegenomen ten opzichte van 2013, terwijl de sectoren halfgeleider en medisch minder omzet hebben gegenereerd voor Neways. Neways heeft in Duitsland in juli 2014 de BuS Groep overgenomen. Het streven van Neways om een meer evenwichtige spreiding van de activiteiten van Neways naar sectoren binnen de EMS markt te bewerkstelligen is een van de redenen voor de overname van BuS Groep. BuS Groep voegt nieuwe technologische capaciteit en deskundigheid toe aan Neways. Naar verwachting van Neways zal de inkoopkracht van Neways toenemen door inkoopsynergie. Door de overname van BuS Groep komt Neways in de top 5 in de EMS markt. BuS is actief in heel Duitsland. BuS Groep ontwikkelt en produceert in de sectoren: automotive, industriële ontwikkeling, medische technologie, spoorwegen en luchtvaart. De orderportefeuille van Neways eind 2013 bedroeg 68,5 miljoen, terwijl deze eind 2014 mede door de overname van de BuS groep 155,9 miljoen bedroeg. In 2014 daalde de autonome netto-omzet 6,4% op jaarbasis, terwijl de netto-omzet met 16,5 % steeg in 2014 tot 308,6 miljoen door de overname van de BuS groep. Het eigen vermogen van Neways is toegenomen van 50,1 miljoen naar 66 miljoen in De solvabiliteit van Neways is in ,5% terwijl deze in ,5% was. Het balanstotaal is toegenomen in 2014 tot 175,2 miljoen ( ,6 miljoen). Het dividendbeleid van Neways omvat een payout ratio van 30%. Op de AVA is een gewijzigd dividendbeleid voor 2014 goedgekeurd. Er wordt 40% van het nettoresultaat beschikbaar gesteld aan de aandeelhouders. Voorgesteld is 0,25 per aandeel, uit te keren in aandelen. De overname van de BuS Groep maakt van Neways een meer gediversifieerde onderneming en door het grotere klantenbestand is Neways minder afhankelijk van de grillen van de markt. en de broederstrijd. Dit jaar anders dan andere jaren vond in het zalencentrum van Engels de Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats op vrijdag 17 april. Boven deze vergadering hing het niet bindende bod van een financiële marktpartij op het gebouw. De hoogte van dit bod ligt op het niveau van de getaxeerde waarde ad (kk.) ultimo

10 De vennootschap heeft de voorkeur uitgesproken naar de bieder voor een bod op de aandelen Groothandelsgebouwen NV. Men vindt dat dit makkelijker voor de aandeelhouders (certificaathouders) te beoordelen is. Bieder wil een bod op aandelen uitbrengen, maar dan moet tenminste 95% aangemeld worden. Dan kan men tevens de beursnotering beëindigen. Wordt minder dan 95% aangemeld dan wil de bieder het gebouw verwerven. Het Groot Handelsgebouw ligt in het stationsgebied. Gedurende 10 jaar is dit gebied grondig geherstructureerd en het nieuwe Centraal Station (CS) is officieel door de Koning geopend. Bekijken we de financiële gang van zaken dan zien we dat Groothandelsgebouwen een moeilijk jaar achter de rug heeft. Het financiële resultaat was negatief door de waardevermindering van het gebouw. De huuropbrengsten en de bezettingsgraad zijn gedaald. De huuropbrengsten met 3,5% en de bezettingsgraad ging van 88,6% naar 82,3%. De solvabiliteit is met 41,3% op peil gebleven. Aan het einde van 2014 waren er 19 nieuwe huurders waarvan 15 kleinere door de invoering van een nieuw concept. Er zijn 54 nieuwe contracten afgesloten tegenover 45 in Dit jaar komt er m² vrij doordat het Amerikaanse LyondellBasell (LBI) vertrekt. Hiervan was tot 17 april jl m² verhuurt. In Rotterdam is er met 20,4% een grotere leegstand bij de kantorenmarkt dan gemiddeld in Nederland (16%). Het aanbod van kantoren in Rotterdam is 21,7% (landelijk 16,7%) waarvan 33% in Rotterdam Central District. Voor 2015 verwacht men ondanks het gunstiger economisch perspectief een daling van de huuropbrengsten en de bezettingsgraad. Kerncijfers koers/winst verhouding -14,64 11,97 16,80 14,26 7,21 winst per aandeel -2,25 3,12 2,08 2,87 5,41 pay out -68,76 % 49,75 % 74,40 % 48,82 % 23,12 % ev per aandeel 43,69 47,68 46,11 45,43 43,81 ultimo koers 33,00 37,30 34,99 40,90 39,00 hoogste koers 39,95 39,95 42,75 42,50 47,00 laagste koers 30,06 33,33 34,00 35,00 35,11 Wij zijn van mening dat het beleid van de directie niet doortastend en adequaat genoeg is geweest de afgelopen jaren. Dat de vooruitzichten van de kantorenmarkt slechter werden kon men 10 jaar geleden al aan zien komen. Wij hebben de afgelopen jaren al vaker gepleit voor meer winkels. Qua tarief kan men goed concurreren tegen de grote winkelverhuurders. Uit het CS komen er dagelijks tienduizenden mensen langs het Groot Handelsgebouw. Samen met de avondopenstelling en ruime openingstijden op zondag is dit een kansrijke markt. Komt men nu s-avonds langs het Groot Handelsgebouw dan komt men in een uitgestorven gebied midden in de stad terecht. Een muziekcentrum kan naast de winkels voor meer reuring zorgen. Ook hiervoor zijn mogelijkheden. Vroeger waren er bv. grote Antilliaanse feesten. Op een goed moment zijn deze uit de hand gelopen waardoor de gemeente Rotterdam strengere eisen heeft gesteld voor deze feesten. Ook zijn de organisatoren van andere feesten door het strenge beleid van de gemeente uitgeweken naar andere grote steden in Nederland. 10

11 Hier heeft o.a. de Ahoy ook hinder van. De gemeente Rotterdam is naarstig op zoek naar een plaats voor een muziekcentrum. Men had ongeveer 10 plaatsen op het oog. Besprekingen zijn bij al deze plaatsen beëindigd. Uw voorzitter heeft met de directeur Urban Quality and Inner City, kortweg de directeur City of Rotterdam, gesproken. Deze stond hier zeer positief tegenover. Men dacht aan alle mogelijke locaties gedacht te hebben. Echter aan het Groot Handelsgebouw had men niet gedacht. De grootste zaal voor een muziekcentrum moet plaats kunnen bieden aan ongeveer 1000 mensen. Dat is precies de grootte van de grootste zaal in het Groot Handelsgebouw. Verder moeten er ook wat kleinere zalen zijn. De directie krijgt dan meteen waanbeelden van detectiepoortjes enz. Uw voorzitter is al in heel wat muziekcentra geweest, maar nog nooit detectiepoortjes gezien. Deze heb je alleen bij voetbalstadions die met dit soort evenementen nooit gebruikt worden. Tijdens de vergadering hebben we aangeboden om samen met de directeur te gaan praten op het stadhuis. M.a.w. nu zijn de geesten er rijp voor en nu moet er doorgezet worden. Gezegd moet worden dat de aandeelhoudersstructuur ook niet meewerkt. Groothandelsgebouwen NV. heeft enkele grootaandeelhouders waar niet mee te werken valt. Ze draaien op de plek waar ze staan. Tijdens de BAVA op 4 december jl. stelden ze dat er niet eerst voor een groot bedrag geïnvesteerd moet worden voor men het verkoopt. Nu is er een bieder, dan stemt men tegen het dividend, want er moet zoveel gebeuren om het gebouw aantrekkelijker voor huurders te maken. Onze mening is: of er wordt verbouwd en niet verkocht, of men laat het zoals het is en verkoopt het. Ook wij hebben tegen de decharge van de leden van de directie en de R.v.C. (Raad van Commissarissen) gestemd. De reden is dat wij vinden dat men teveel op de handen zit. Een nieuwe koper koopt het omdat er kansen liggen. Het dividend wegstemmen is gewoon dom. Er is toch al weinig handel in het aandeel. Beleggingsfondsen die alleen maar beleggen in bedrijven die dividend uitkeren en die toevallig Groothandelsgebouwen in portefeuille hebben, moeten nu van hun stukken af. Dat bleek ook wel aan het Figuur 4 koersverloop Groothandelsgebouwen einde van de vergadering. Toen kreeg de directie opdracht om het persbericht zorgvuldig op te stellen om a.s. maandag geen koersdrukkend effect te krijgen. Nu zal dat wel meevallen omdat men in onderhandeling is voor een overname. Het is niet onmogelijk dat de onderhandelingen worden beëindigd. Dan krijgt men dit toch. Trouwens iedere particulier is in staat om de koers in elkaar te trappen door regelmatig 2 stukjes bestens te verkopen. Dit hebben we in augustus wel gezien toen dit een keer gebeurd is. 11

12 Wij hebben de indruk dat alles wat niet uit de koker van deze grootaandeelhouders komt getorpedeerd wordt. Dat merkte uw voorzitter na de vergadering toen er gezegd werd dat er geen muziekcentrum komt omdat het gebouw er zich niet voor leent. Met andere woorden het is niet ons initiatief dus we houden het tegen. De eis van de grootaandeelhouders om alleen een bod op alle aandelen te accepteren is eveneens dom. Onderhandelingen kunnen wel zo uitpakken dat verkoop van alleen het gebouw veel voordeliger kan zijn. Het fonds Groothandelsgebouwen NV. kan dan als een lege huls de beursnotering behouden. Wij kunnen ons voorstellen dat een koper helemaal op alle kosten van een beëindiging van de beursnotering zit te wachten. Dan is er altijd nog de mogelijkheid om middels een reverse listing een ander bedrijf een notering aan de Amsterdamse Effectenbeurs te laten krijgen. Er zijn zoveel mogelijkheden van handelen. Een andere mogelijkheid is dat een koper het gebouw wil kopen en de grond met erfpacht wil huren. Als je een koper de pin op de neus zet gaat deze ook denken bekijk het maar. Afbreken en een nieuw zeer hoog gebouw er neer zetten is geen optie want er rust een monumentenstatus op. Zowel gemeentelijk als landelijk. Als dan iemand van 80+ opmerkt als we over 100 jaar of over 50 jaar hier nog zitten zit deze status er dan nog op, dan gaan wij twijfelen aan zo iemand. Eén ding staat vast: niemand van degenen die in de zaal zaten is er nog over 50 jaar, laat staan over 100 jaar en zeker niet iemand die nu al begin 80 is. Wij hebben ons altijd tegen de certificering uitgesproken. Nu is het maar goed dat deze er is. Op dit moment hebben wij het helemaal met enkele grootaandeelhouders gehad. Wij hebben de aandelen en houden deze. Als wij nog in moesten stappen kochten we liever aandelen Hydratec Industries. 12 nummer 1 op de beurs, wordt koers goud? De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Aalberts Industries (AI) is op dinsdag 21 april in een opgewekte sfeer verlopen. Bij binnenkomst van de heer Jan Aalberts werd er geapplaudisseerd. Het bedrijf is opgedeeld in 4 business units die allemaal bijdroegen aan de autonome groei. Ondanks verwateringeffect door 2 grote overnames verbeterde de EBITA-marge en bleef de ROCE (Return on capital employed oftewel rendement op het geïnvesteerd kapitaal) 14% en de Equity ratio (solvabiliteit) 48 %. Ook de vrije kasstroom verbeterde met 47 mln. t.o.v De marktposities zijn door de overnames van Nexus Valve, Flamco en Impreglon versterkt. Er zijn 2 kleinere deelnemingen verkocht voor 45 mln. Het dividend stijgt met 12 % tot 0,46 per aandeel in contanten.

13 Kerncijfers koers/winst verhouding 18,40 19,01 12,66 10,62 16,03 winst per aandeel 1,33 1,22 1,24 1,22 0,98 pay out 34,49 % 33,64 % 28,21 % 27,82 % 28,46 % ev per aandeel 10,34 9,47 8,62 7,90 6,90 ultimo koers 24,54 23,18 15,70 12,98 15,78 hoogste koers 25,90 23,40 15,95 17,28 15,98 laagste koers 18,27 15,35 11,40 10,10 9,10 AI ervaart de economie in Europa nog steeds als uitdagend, maar er zijn positieve signalen. De verkoopproductlijnen met groeipotentieel zijn succesvol. In Noord-Amerika had AI een goed jaar. Het aanbod van nieuwe producten groeit naar een compleet aanbod portfolio. De focus blijft gericht op het verbeteren van de gezamenlijke marketing en verkoop bij de dochterondernemingen, verbetering van de efficiëntie en ook betere benutting van verschillende productielocaties. Bij Climate Controle is de groei goed. De samenwerking tussen de Aalberts bedrijven wordt geïntensiveerd. De EBITA is procentueel gestegen ondanks verwateringeffect door Flamco. Met de twee overnames Nexus Valve en Flamco is de Noord-Amerikaanse markt geopend en is het productportfolio uitgebreid. Men is ook in staat om complete systeemoplossingen te bieden met hoge toegevoegde waarde. Bij Industrial Controles was er organische groei, ondanks het afnemen van de semiconductormarkt gedurende het jaar De Russische markt was uitdagend gedurende de tweede helft van het jaar. De activiteiten industriële markten in Noord Amerika en Europa evenals de bier- en frisdrank markt hebben goed gepresteerd. De lokale investeringen en nieuwe producten houden de inkomsten goed op peil in het onderdeel energie en olie&gas activiteiten. Er zijn verscheidene projecten opgestart om het rendement verder te verbeteren. Industrial Services vertoonde een goede omzetgroei. Uitbreiding naar meerdere productielocaties had impact op de kosten van deze locaties. Echter, er zijn enkele kleinere locaties geïntegreerd. De overname van Impreglon versterkte marktpositie bij oppervlak behandeling, vooral in Noord Amerika. AI heeft financieel bezien een evenwichtige spreiding van geografische inkomsten en is er groei gerealiseerd in alle regio's. Ten aanzien van het risicomanagement wil men de structuur van het businessmanagement dichter bij de eindgebruiker brengen. 13

14 De Operational Excellence projecten ressorteren rechtstreeks onder de leiding van de Raad van Bestuur (R.v.B.) Om te zorgen dat de processen efficiënter en gestandaardiseerd worden zijn IT-systemen per bedrijf georganiseerd. Functies als Cash & Treasury, Group Controlling, Operationele / interne audit, de juridisch afdeling, Marketing & Communicatie en de Human Resource, in het bijzonder talentontwikkeling, worden meer gecentraliseerd op het hoofdkantoor. Dit zal worden uitgebreid. Ook de valuta kasstromen worden centraal gecoördineerd. Zaken als gedragscode, vergunningen en veiligheid krijgen een gerichte aandacht. De zg. De Aalberts Way wordt als cultuur sterk gepropageerd. Gedurende het eerste kwartaal (Q1) heeft AI in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar zowel de opbrengsten als de resultaten verhoogd en Figuur 4 koersverloop Aalberts Industries was er verdere autonome groei. Ook zijn er stappen genomen om het Operationeel Excellence programma verder te implementeren, evenals de recente overnames (Nexus Valve, Flamco en Impreglon). Bij Building Installations vertoonde Europa in sommige landen positieve signalen. Ondanks enige vertraging bij enkele projecten deden de activiteiten in Noord Amerika het goed. Kijkend naar de omzetgroei van specifieke productlijnen, de doorlopende verbetering van de Verkoop en de sales aanpak, de nauwere samenwerking tussen de AI bedrijven en verdere uitvoering van veel projecten gericht op rendementverbetering presteerde dit onderdeel in zijn totaliteit beter dan vorig jaar. Climate Control liet een goede groei van de omzet en het resultaat zien. De recente acquisities Nexus Valve en Flamco worden goed geïntegreerd. Bij het verbeteren van gecombineerde marketing en sales benadering is verdere vooruitgang gemaakt. De samenwerking tussen bedrijven is verder geïntensiveerd. Bij Industrial Controls lieten de opdrachten voor de halfgeleider industrie een goede groei zien Verder hadden energie, olie & gas een goede orderintake met hoogwaardige niche toepassing. De projectactiviteit in Rusland was minder. De industriële markten hadden een goede start op het gebied van precisietechnologie en bij hogedruk gassystemen. Ook de systemen voor de bier- en frisdrankmarkt hadden een uitstekend 1e kwartaal. Industrial Services had in Duitsland een omzet en orderintake in de automotive markt die een goed en een stabiel niveau en vertoonden Oost-Europa en Azië een goede groei. De machinebouwmarkt begon op een lager niveau. Toch verbeterde dit gedurende het kwartaal. De activiteiten in turbine- & Aerospacemarkt deden het erg goed, vooral in Noord-Amerika. 14

15 De integratie- en optimalisatieplannen bij Impreglon maakten een goede vooruitgang. Gedurende 2015 blijft de focus gericht op het continue versterken van de markt posities. Verder wil AI de marketing en sales aanpak verbeteren en de Operational Excellence projecten verder implementeren. Ook moeten de recente overnames verder geïntegreerd en geoptimaliseerd worden. Al met al verwachten wij evenals AI in 2015 een verdere winstgevende groei. panta rhei Zoals de laatste jaren het geval is houden Vopak en ASML hun Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) op dezelfde dag. Bij Vopak begon deze op 22 april jl. om 10:00 uur. Vopak wil een solide en leidende positie in de wereldwijde onafhankelijke tank opslagmarkt. Op dit moment overschrijdt de olieproductie de vraag met als gevolg lagere olieprijzen. De kosten van het bedrijf zijn verlaagd. Er is een toenemende belangstelling van de klant om voorraadposities in te nemen. De winst bij Tankopslagbedrijf Vopak is over 2014 gedaald. Dit resulteerde in een gerealiseerd resultaat, exclusief bijzondere posten, van 294 mln. ( mln.). De omzet was ruim 1,2 mrd. (+ 2 %) Het bedrijfsresultaat (EBITDA) was 762,8 mln. Er was eind 2014 een opslagcapaciteit van 33,8 miljoen m³. Hiervan was 88 % bezet (de bezettingsgraad). Er is 3,3 miljoen m³ nieuwe capaciteit in gebruik genomen op de terminals in Vlaardingen en Europoort, Caojing, Zhangjiagang en Lanshan in China. Verder is er nog 6,2 miljoen m³ tot en met 2019 in aanbouw. Dit vergt een netto-investering van ± 0,5 mrd. Inmiddels is er een desinvesteringsprogramma van start gegaan. Hierdoor worden ongeveer 15 voornamelijk kleinere terminals afgestoten. Kerncijfers koers/winst verhouding 22,23 17,33 21,12 13,24 17,18 winst per aandeel 1,94 2,45 2,52 3,08 2,06 pay out 46,44 % 36,67 % 34,86 % 25,94 % 34,02 % ev per aandeel 13,79 14,20 14,44 13,59 11,42 ultimo koers 43,09 42,52 53,31 40,83 35,35 hoogste koers 44,55 55,23 58,07 41,47 37,20 laagste koers 32,32 39,75 40,10 27,43 25,72 T.a.v. de chemicaliënmarkt wordt in Noord-Amerika geïnvesteerd in petrochemie om te profiteren van langdurige grondstofposities, rationalisatie en consolidatie van productie. In Europa en Noord-Oost-Azië echter zijn de kosten hoger en blijft de vraag achter. De groei van de productie in China en het Midden-Oosten blijft. Bij biobrandstoffen is de vraag stabiel in een volwassen markt en groeit buiten de OESO landen. Binnen de EU blijven de niveaus stabiel. De vraag bij plantaardige oliën steeg gestaag door de groeiende wereldbevolking en rijkdom. 15

16 De handel in LNG groeide met meer korte termijn contracten en een grotere diversiteit Aziatische en Europese spelers. De prijzen van LNG daalden wel maar prijsverschillen tussen de regio s bleven klein. Tijdens de presentatie sprak de heer Eelco Hoekstra als CEO zijn dankbaarheid uit tegenover de medewerkers, klanten en alle stakeholders voor hun blijvend vertrouwen in het bedrijf. De toegewijde medewerkers hebben goede resultaten onder dynamische en zakelijke omstandigheden geleverd zo betoogde hij. Vopak gaat door met de uitvoering van de huidige strategie, met focus op verdere aanpassing van het netwerk en het verbeteren van het leveren van veilige service. Verder streeft Vopak er naar om meer vrije kasstroom te genereren ter ondersteuning van de ambitie om meer waarde te creëren. In 2014 voldeed de EBITDA aan de hoge verwachtingen. De strategische focus en acties zijn op het goede spoor. Verder ontwikkelt de markt zich bemoedigend en Vopak is in deze markt goed gepositioneerd. Bij het dividendbeleid is vastgesteld dat behoudens uitzonderlijk omstandigheden, om jaarlijks een contant dividend tussen % van de nettowinst te betalen. De kapitaalstructuur van Vopak is gewijzigd. De notering op de Euronext had op 31 december 2014 een marktkapitalisatie op van 5,5 mrd. Verder zijn er achtergestelde leningen van $ mln. die tot het eigen vermogen worden gerekend. Bij private partijen is er $ 2.0 mrd., SGD 225 mln. en JPY 20 mld. geplaatst waarvan de duur nog 8 jaar is. Bij 15 deelnemende banken is de mogelijkheid tot een syndicaatlening van 1 mrd. Deze loopt tot 2 februari Hiervan is 250 mln. ingetrokken. De 44 mln. preferente aandelen zijn per 1 januari 2015 geannuleerd. In Q1 2015, zijn de financiële resultaten Figuur 6 koersverloop Vopak ondanks een concurrerende en dynamische zakelijke omgeving verbeterd. In lijn met de vooruitzichten, gebaseerd op de huidige marktinzichten verwacht men in 2015 een EBITDA van boven de 768 mln., exclusief bijzondere posten. Dit is een jaar eerder dan gedacht. Vopak ligt op schema met de uitvoering van de aangepaste strategie zoals deze is aangekondigd op 2 juli

17 De omstandigheden waarin Vopak opereert blijven uitdagend door concurrenten die extra opslagcapaciteit toevoegden en door geopolitieke onzekerheid. Wij zijn t.a.v. Vopak positief gestemd. waar alles snel veranderd. Halverwege de AVA van Vopak hebben we de vergadering verlaten om naar de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van ASML te gaan. Onze vragen waren gebaseerd op het perscommuniqué t.a.v. de 1 e kwartaalcijfers (Q1). Onderweg naar Vopak kwam het bericht bij ons binnen dat er 15 machines van het type EUV waren verkocht. Omschakelen wordt dan moeilijk. Hier had men bij ASML begrip voor. Innovatie is de sleutel om bij de industrie lange termijn groei te ondersteunen en te versterken. Hierbij speelt de wet van Moore een belangrijke rol waardoor de industrie zal blijven bestaan en de producten betaalbaar zullen blijven. Lithografie maakt de miniaturisering betaalbaar. ASML s strategie is om met grote investeringen in R & D, de lithografie bij de productie van halfgeleiders die ondersteuning te geven die voor de toekomst van deze industrie nodig is. DUV (diepe-ultraviolettechnologie) en Holistic Litho ondersteunen de EUV in de toekomst. Deze zeer gedifferentieerde producten zijn unieke value drivers voor ASML en de klanten. EUV (Extreme UltraViolettechnologie) is een lithografietechnologie die Moore's Law tot ruim in het volgende decennium in stand houdt voor de halfgeleiderindustrie. De EUV- technologie moet de huidige immersie-lithografiesystemen opvolgen. EUV maakt gebruik van licht met een golflengte van 13,5nm (nanometer), waarmee kleinere structuren op wafers aangebracht kunnen worden. ASML werkt al meer dan tien jaar aan deze technologie, maar ondervond diverse hobbels bij het productierijp maken van de systemen. In 2016 moeten de machines van ASML een productiesnelheid van 1500 wafers per dag halen, wat voldoende zou zijn om ze kostenefficiënt voor volumeproductie in te zetten. Begin dit jaar maakte ASML bekend een snelheid van 1000 wafers per dag te halen. Eén van de problemen is de stabiliteit van de machines. ASML denkt in 2020 een jaaromzet te behalen van 10 mrd. Gezien de aanzienlijke leverage in het financiële model zal de EPS (earnings per share of winst per aandeel) mogelijk verdrievoudigen. ASML wil het overtollig kasgeld aan de aandeelhouders door middel van dividenden geven en daarnaast regelmatig getimede inkoop van eigen aandelen doen. Wij zijn van mening dat een hoog dividend te verkiezen is boven inkoop van eigen aandelen. De tijd heeft geleerd dat ondernemingen meestal aandelen inkopen als de koers hoog is. Kerncijfers koers/winst verhouding 32,66 29,06 17,88 9,50 12,41 winst per aandeel 2,74 2,34 2,68 3,42 2,33 pay out 25,55% 26,05 % 19,75 % 13,86 % 17,70 % ev per aandeel 17,20 15,97 9,52 8,03 6,32 ultimo koers 89,50 68,04 48,00 32,48 28,90 hoogste koers 89,95 75,05 49,95 32,95 29,52 laagste koers 57,51 45,68 32,73 21,22 19,34 17

18 DUV en Holistic litho technologie wordt gebruikt voor de TWINSCAN NXT 1970Ci, deze technologie verbetert de uniformiteit. Inmiddels zijn de eerste orders ontvangen voor de volgende generatie TWINSCAN NXT, de 1980Ci. In 2015 richt ASML zich op verbetering van de stabiliteit en beschikbaarheid. Dus op continuering van de vooruitgang van de productiviteit van de machines. Men wil de NXE 3350B machines verschepen. Deze machines behoren tot de 4 e generatie EUV. EUV- doelstellingen voor 2015 zijn de productie van 1022 wafers in 24 uur bij de klant ( 80 Watt bron configuratie). Er zijn 80 Watt upgrades geïnstalleerd bij meerdere klanten. De 110 Watt bron is al gedemonstreerd bij ASML. De gemiddelde beschikbaarheid van NXE 3300B van 55 % moet op meerdere plaatsen bereikt en beschikbaar zijn. Het doel is 70 %. T.a.v. de integratie van meerdere NXE 3350B systemen blijkt dat er nu 17 systemen in bestelling zijn. Hiervan zullen er 2 geleverd worden in Verder is men in diepgaande onderhandelingen over orders met meerdere klanten voor de NXE 3350B De mechanische integratie van deze machine is compleet. Het doel voor 2016 is 1500 wafers per dag. ASML denkt op het goede spoor te zitten om dit te bereiken. Dit is wel afhankelijk van de klant en/of de applicatie. ASML had in 2014 een record netto-omzet van 5,9 mrd. (+12 % vs. 2013). De bruto marge was 44,3 % (41,5 % in 2013). De netto winst steeg met 18 % naar 1,2 mrd. en de kaspositie bleef sterk. In het 1 e kwartaal heeft ASML een netto-omzet van 1650 mln. gerealiseerd. Er zijn 47 litho systemen verkocht, die een waarde van 1247 mln. vertegenwoordigen. Gemiddelde verkoopprijs per systeem was 26.5 mln. met een bruto marge van 47.2 %. Het orderboek was met 1mrd. 400 mln. lager dan Q Netto service omzet was 403 mln. Het totale orderboek was per 31 maart mln. De orders voor EUV NXE 3350B zijn hierbij inbegrepen. In Q2 verwacht ASML een 18 Figuur 7 koersverloop ASML liggen. Aan R & D denkt men ± 265 miljoen te besteden. De effectieve belastingdruk zal ongeveer 11 % zijn. netto omzet van ± 1,6 miljard, waaronder 1 EUV systeem en een bruto marge die rond 45 % zal Tot slot nog even de impact van de Innovatiebox op de effectieve belastingdruk bij ASML. Men verwacht een effectieve belastingdruk van ongeveer 10 %. Van de winst is 75% belast in

19 Nederland. Om onderzoek en ontwikkeling (O & O) in Nederland te bevorderen heeft de regering de Innovatiebox ingesteld, deze geldt alleen voor O & O die in Nederland wordt uitgevoerd. Bij ASML wordt 80 % van het R & D budget in Nederland besteed. Hierdoor is de Innovatie Box de belangrijkste factor die van invloed is op de lage effectieve belastingdruk. Andere fiscale instrumenten zijn voor ASML van geringe invloed. Men voldoet hiermee aan de fiscale wetten en regelgeving en is volledig transparant. en middelgrootte winkelcentra. Wereldhave is één van de weinige bedrijven die dit jaar de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op vrijdag houdt. Om precies te zijn op 24 april j.l. In 2014 is Wereldhave getransformeerd naar toonaangevende winkelcentra in het midden segment. In de portfolio is voor 1,3 mrd. geroteerd. Wereldhave verving afgelopen jaar om en nabij de helft van zijn vastgoedportefeuille door aan- en verkopen. Door de verkoop van de Spaanse portefeuille tegen gunstige voorwaarden heeft men geen belangen meer in Spanje. Nederland, België en Finland zijn nu de thuismarkten. De Verenigde Staten van Noord Amerika en het Verenigd Koninkrijk had men al verlaten. Met de overname van zes winkelcentra in Frankrijk van Unibail-Rodamco is een nieuwe groeifase ingezet en is Frankrijk het vierde thuisland geworden. Om deze overnamen te kunnen financieren heeft men een oa. een claimemissie uitgeschreven. Deze leverde 550 mln. op. De totale marktkapitalisatie van Wereldhave is thans 2 mrd. Bij Parijs en in België heeft men nog wat kantoren. Deze zijn meer bedoeld voor de handel. De komende jaren wil men de positie in de boven genoemde 4 landen versterken. In Helsinki is met m² het grootste winkelcentrum dat Wereldhave in portefeuille heeft. Het team is versterkt. De Finse consument besteed te weinig om een winkelcentrum van deze omvang goed te laten renderen. Kerncijfers koers/winst verhouding 73,07 20,51 19,55 11,14 17,62 winst per aandeel 0,78 2,79 2,46 4,61 4,15 pay out 367,90 % 118,37 % 134,41 % 102,01 % 113,37 % ev per aandeel 71,83 54,04 63,60 73,72 75,33 ultimo koers 57,00 57,17 48,00 51,31 73,06 hoogste koers 70,96 59,20 61,35 76,29 75,30 laagste koers 50,70 47,29 40,03 46,22 55,80 De nettowinst is over 2014 gezakt van 50,-- mln. naar 26,9 mln. De voornaamste oorzaak waren de transactiekosten vanwege de aankoop van nieuwe winkelcentra en de integratie van de overgenomen winkelcentra in Frankrijk. Deze drukten het indirect resultaat dat resulteerde in 58,8 mln. negatief. Het direct resultaat verbeterde met 5,5% tot 85,7 mln. door autonome huurgroei en de acquisities. De huidige vastgoedportefeuille leverde goede operationele prestaties. De komende twee tot drie jaar kan Wereldhave een sterke groei van de winst per aandeel laten zien door hogere huren door het herontwikkelen van vastgoed en overnames. 19

20 Door de aanhoudende lage rentestand werden de rentederivaten minder waard waardoor Wereldhave hier fors op moest afboeken. De vergelijkbare huurgroei (like for like) kwam op 270 basispunten boven indexatie uit. De doelstelling voor 2014 was 200 basispunten. De bezettingsgraad was eind vorig jaar 98,6%. Dit was eveneens boven verwachting. De algemene kosten waren 14,1 mln. Voor dit en volgend jaar denkt men een gemiddelde stijging van het direct resultaat per aandeel van 6% tot 9%. Over 2014 was dit 2,97. Het dividend voor 2014 is 2,87 euro per aandeel. Men verwacht dat dit de komende jaren zal toenemen. Men wil tussen de 85% en 90% van de winst uitkeren aan de aandeelhouders. Dat het moeilijk gaat in de retail ondervond Wereldhave aan den lijve. Men verhuurt nl. in Hoofddorp en Purmerend winkelruimte aan V&D. Ook MissEtam Nederland is huurder van Wereldhave. Hierbij moet opgemerkt worden dat door de landen structuur bij Miss Etam het Belgische onderdeel gewoon doorgaat zodat Wereldhave daar geen risico loopt. Tot nog toe valt de schade mee omdat V&D vooraf betaalt. Over de maanden maart en april is dus geen huur betaald. Men is aan het kijken om de aan V&D verhuurde winkelruimte terug te nemen om aan anderen te verhuren. Als belangrijkste acquisitie criteria moet een winkelcentrum een bezettingsgraad hebben van 90% en minimaal m² groot zijn. Het winkelcentrum moet in de wat grotere provinciale steden gevestigd zijn met een inwoneraantal van die binnen 10 minuten rijden van het betreffende centrum vandaan wonen en een makkelijke toegankelijkheid hebben. De huurders moeten bestaan uit sterke (inter) nationale merken en lokale zeer gespecialiseerde winkels. Verder moeten er een of enkele supermarkten in gevestigd zijn. De kernmarkten voor Wereldhave zijn retail waar men door selectieve acquisities en desinvesteringen de acquisitie criteria zullen vervullen. Verder wil men t.a.v. de kantorenmarkt bij Parijs selectiever groeien. Nieuwe markten betreed men onder stringente criteria en moeten zich bevinden in het Noordwest- Europese vasteland met een stabiele economie en een solide lange termijn perspectief. De omvang moet liggen tussen 500 mln. en 750 mln. Het moet wel mogelijk zijn om op lokaal niveau teams op te bouwen die hoog gekwalificeerd zijn. In Frankrijk maakt men in 2015 pas op de plaats door het integratieplan verder uit te voeren. Ondanks dat de economische activiteit toeneemt, is dit nog niet terug te zien in een stijging van de consumentenuitgaven in de winkels. Vooral V&D en in Figuur 8 koerverloop Wereldhave Finland Stockmann en Anttila merken weinig van de betere economische gang van zaken.. De bezettingsgraad in de winkelcentra is 93,9% gebleven. Kleine afnamen van de bezettingsgraden in België, Frankrijk 20

21 en Nederland zijn gecompenseerd in Finland. Ook gaat men door om sterke operationele prestaties neer te zetten. In de kernmarkten wil men selectieve investeringen en desinvesteringen realiseren. Over het 1 e kwartaal (Q1) meld Wereldhave een groei van de de bruto-huurinkomsten met 60%. Dit is grotendeels te danken aan de vorig jaar overgenomen winkelcentra in Frankrijk. Maar ook het overgenomen winkelcentrum in België (Kortrijk Ring Shopping Centre) en 2 delen van winkelcentra in Nederland hebben bijgedragen aan dit resultaat. De huurinkomsten in Q1 bedroegen 48,6 mln Als belegger in Wereldhave moet men zich nu richten op de halfjaarcijfers. Daarbij zal de informatie over de nieuwe Franse portefeuille een cruciale rol spelen. Als het nu voorgestelde beleid wordt uitgevoerd zullen de resultaten voorspelbaarder worden. voeding en specialty's. Op 29 april was het de beurt aan Acomo om rekening en verantwoording af te leggen tegenover de aandeelhouders tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). Acomo heeft de winst in 2014 met 21% zien stijgen naar het record van 33,1 mln. bij een omzet van 619 mln. (+ 5,9% t.o.v. 2013). Per aandeel was deze 1,396 (+ 18,9%). Solvabiliteit was gedaald naar 45,1% (was 47,2%). Er waren in 2014 bij voedingsingrediënten grote verschillen tussen de productgroepen van Acomo. Bij thee was er een overproductie waardoor de prijzen laag waren, terwijl sommige specerijen en noten duurder werden. Consumptie van voedingsingrediënten vertoonde enige groei. De segmenten Spices & Nuts en Eetbare Zaden presteerden sterk. Thee presteerde overeenkomstig met De sterke dollar gaf een positief effect op de prestatie van Acomo. De overname van Sigco Warenhandel in Hamburg per 1 juli was de enige acquisitie in Sigco is een handels- en distributiebedrijf in eetbare zaden zoals maanzaad, sesamzaad, zonnebloemzaden en pompoenzaden. De heer Lars Reinecke blijft directeur. Hij was samen met zijn zoon op de AVA aanwezig. Beiden hebben zich voorgesteld. Acomo heeft in 2014 met een aantal banken een nieuwe driejarige groepsfinanciering ad 250 mln. afgesloten met mogelijkheden tot verlenging en verdere verruiming. De dochterondernemingen Catz International en King Nuts & Raaphorst (Specerijen en Noten), Red River Commodities (Eetbare Zaden) evenals Snick EuroIngredientsen Tefco EuroIngredients (Voedingsingrediënten) presteerden sterk ondanks de uitdagende economische- en handelsomstandigheden. Van Rees (Thee) behaalde een vergelijkbaar resultaten als in

22 Het nettoresultaat over Figuur 9 koerverloop Acomo 2014 bevat een aantal specifieke posten met een eenmalig karakter. In totaal werd het nettoresultaat in 2014 met 0,3 mln. positief beïnvloed (in 2013 was dit - 1,7 mln.). De posten ontstonden door het vrijvallen van een pensioenvoorziening na het wijzigen van een pensioenregeling naar een beschikbare premieregeling. Verder waren er kosten met betrekking tot het terugtreden van bestuurders. Er is een acquisitielening vervroegd afgelost. De volledige afschrijving hiervan bracht extra kosten met zich mee. Door het actief werkkapitaalbeheer samen met het effect van hogere prijzen en de sterke US dollar is het balanstotaal toegenomen van 277 mln. eind 2013 naar 377 mln. eind Het eigen vermogen ging met 21,1 mln. omhoog naar 151,9 mln. eind 2014 (t.o.v. eind ,8 miljoen). Naast de uitbetaling van het slotdividend over 2013 en het interimdividend in 2014 was er het positieve koersresultaat van 9,3 mln. door de sterke US dollar. Er zijn nieuwe aandelen uitgegeven vanwege het optieplan waardoor het eigen vermogen steeg met 1,7 mln. De in 2010 voor de eetbare zaden en theebedrijven betaalde goodwill is door de sterke dollar met 9,4 mln. toegenomen. Verder nam de goodwill toe door de overname van Sigco. Behalve door de vaste dollar stegen de vaste activa met 2,8 mln. door de investeringen in de nieuwe productie- en opslagfaciliteit in Ruddervoorde, België. Verder worden er, net als in ieder bedrijf, regelmatig machines en apparatuur vervangen. Bij de Van Rees Group was de aanschaf van het nieuw ERP systeem lager dan de afschrijvingslasten. De langlopende schulden namen met 6,5 mln. af door de volledige aflossing van alle acquisitieleningen in februari door het aantrekken van de nieuwe financiering. De voorraden, debiteuren en crediteuren namen per saldo met 25,1 mln. toe. Ook hier had de sterkere US dollarkoers een positief effect. Verder hadden de hogere prijsniveaus van de verhandelde producten en de actieve werkkapitaalbeheersing een opstuwend effect. De hierdoor ontstane stijging van het werkkapitaal, is gedeeltelijk in US dollar gefinancierd. Acomo wil winstgroei en tegelijkertijd de sterke financiële positie continueren. Dit is te zien aan de solvabiliteit. De nieuwe financieringsfaciliteiten moeten de groei faciliteren. De groeiende bedrijven die in markten opereren met stijgende prijsniveaus vereisen voldoende financiële ruimte voor de trading teams, leveranciers en klanten. Dit voor financiële kracht als basis voor zakelijke voorstellen. 22

23 Kerncijfers koers/winst verhouding 17,50 14,44 12,17 9,04 14,24 winst per aandeel ,15 1,14 1,14 0,78 pay out 84,62% 67,20 % 61,31 % 56,82 % 64,25 % ev per aandeel ,47 5,12 4,75 3,19 ultimo koers 18,90 16,55 13,90 10,34 11,08 hoogste koers 25,81 17,00 14,99 11,55 11,33 laagste koers 16,40 13,62 9,82 8,20 5,05 De omzet was in het eerste kwartaal Q1 van dit jaar wel hoger dan in Q maar lag op hetzelfde niveau als in Q4 van De gang van zaken in de verschillende markten is nog steeds onzeker. Bekijken we de Segmenten dan zien we bij Spices & Nutsverkoop dat het netto resultaat hoger was, doch net iets onder Q Eetbare zaden liet in US dollar gemeten een omzet en nettoresultaat zien vergelijkbaar aan Q Thee liet een lagere verkoop zien dan Q maar de brutowinst en het nettoresultaat waren, in US dollars gemeten, iets hoger. Bij Food Ingredients opereren TEFCO en Snick sinds 1 april als één bedrijf. De omzet, marge en het nettoresultaat lagen boven Q Acomo biedt betrouwbare contracten aan de leveranciers en klanten op het gebied van sourcing en levering van voedselproducten in de internationale voedingsgrondstoffenmarkten. Men vertrouwt erop dat met steun van de trading teams winstgevende resultaten behaald zullen worden. Men doet echter geen uitspraken over geheel hersteld onze ongezonde levensstijl. DSM streeft er ook naar om de Algemene Vergadering van Aandeelouders (AVA) in een vroeger stadium te houden. Dit jaar was deze op donderdag 30 april j.l. Helaas is men hiermee wel van de vrijdag afgestapt. Het jaar 2014 was geen gemakkelijk jaar voor DSM door substantiële negatieve wisselkoerseffecten en taaie marktomstandigheden in Nutrition en caprolactam. DSM is bezig met het nemen van stappen om de uitdaging van de externe omgeving aan te pakken. Men blijft zich richten op operationele prestaties aangevuld met versnelde acties om de efficiëntie te verbeteren en de kosten te verminderen, m.n. bij Nutrition. Gedurende 2014 behaalde DSM een omzet van 9,1 mrd. De organische groei was 3 %. De EBITDA was met 1,16 mrd relatief solide. De kasstroom uit operationele activiteiten was goed door een beter operationeel werkkapitaalbeheer. Hierbij hadden de maatregelen om de voorraden te verminderen een positieve effect op de kasstroom, echter de invloed op de EBITDA was negatief. De kasstroom uit operationele activiteiten was 808 mln. Op de caprolactam activiteiten is een afboeking gedaan van 186 mln. na belastingen. Deze is opgenomen bij de bijzondere posten. Hierdoor was er in het 4 e kwartaal (Q4)een nettoverlies. 23

24 Het dividend is evenals over ,65 per gewoon aandeel. Dit betekent dat na het interimdividend van 0,55, het slot dividend 1,10 is. In 2015 zal DSM acties ondernemen om de efficiëntie te verbeteren en kosten te verlagen om over 2015 een EBITDA te genereren dat licht hoger is dan in Kerncijfers koers/winst verhouding 82,06 24,06 27,79 7,28 14,15 winst per aandeel 0,62 2,38 1,65 4,92 3,01 pay out 267,38 % 69,44 % 91,02 % 29,45 % 44,83 % ev per aandeel 33,00 34,07 34,82 35,42 33,21 ultimo koers 50,64 57,16 45,79 35,85 42,61 hoogste koers 58,60 60,19 46,60 47,42 42,93 laagste koers 43,61 43,31 35,81 29,84 29,98 De omzet bij Nutrition was gemengd. De omzet bij ANH (Animal Nutrition & Health) was hoger, echter bij HNH (Human Nutrition & Health) was deze lager. Doordat de marges bij HNH hoger zijn dan bij ANH had dit eveneens een negatieve invloed op de EBITDA marge. Ook de mindere prestaties van DSM Food Specialties in Q4 waren mede de oorzaak van de lagere EBITDA. Overigens had de sterkere US dollar een positief tijdens Q 4. Dit effect ging deels weer teloor door negatieve bewegingen van andere valuta. Het operationeel werkkapitaal steeg over het jaar 2014 van 1,8 mrd. eind 2013 naar 1,2 mrd. Dit was mede een gevolg van valuta-effecten. Uitgedrukt in procenten zakte dit naar 20,7 % (tegen 21,2% eind 2013). De totale lange termijnschuld bedroeg eind ,3 mrd. Bij S & P heeft men een single A rating en bij Moody s een A3 rating. De gecommitteerde kredietfaciliteiten bedroegen 1 mrd. DSM heeft met de uitgifte van obligatielening groot 500 mln. tegen een rente van 1% opgehaald om een lening van eveneens 500 mln. te herfinancieren. Significante impact van de lagere vitamine E prijzen De vraag naar diervoeders is goed, er waren weinig lokale epidemieën veroorzaakt door ziekten of het weer. Bij de vitamines had vitamine E last van prijsdruk door de toegenomen concurrentie. De spotprijzen daalde in Q3 en Q4 aanzienlijk. Deze daling zette door tot 5,20 eind januari Als de spotprijzen voor vitamine E leidend zijn voor 2015, dan zal dit over heel 2015 een negatie effect hebben op de EBITDA van 80 mln. in vergelijking met DSM is kan in deze dalende markt goed meekomen ondanks het aanzienlijke effect van de appreciatie van de Zwitserse Franc (CHF). De hoge prijzen van de laatste jaren hebben aantrekkingskracht van kleinere spelers op de Vitamine E markt gehad waardoor deze is uitgehold. Daarom gaat DSM zich actief beschermen om het marktaandeel te behouden door bestendiging van de lage kostenbasis. Ook gaat men de productvorm differentiëren. EBITDA werd in 2014 negatief beïnvloed door ongeveer 50 mln. in vergelijking met

25 Eén van de oorzaken is dat de hedges voor 2014, die zijn genomen in 2013, minder gunstig waren dan die zijn ingenomen in 2012 voor Negatieve transactie tevens de invloed in 2014 vs voor de niet - afgedekte transactie. Deze negatieve impact is toegenomen als gevolg van de acquisities afgelopen jaren vooral buiten Europa. Verder is de appreciatie van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro in Q4, deels gecompenseerd door bewegingen in andere valuta's. Deze hadden een positief effect van 10 mln. Dit is meer dan Figuur 10 koersverloop DSM tijdens de presentatie van de Q3 resultaten in november was verwacht. Kijken we naar de marktcondities bij de businessunits afzonderlijk dan zien we bij Animal Nutrition een goede vraag naar markt voor veevoer en een beperkte verstoring door uitbraak van dierziekten. De premixen vertonen een sterke groei. De prijzen voor vitamine E zijn laag. Human Nutrition heeft last van lage de consumentenbestedingen aan eten en drinken. Bij de op vitamine- en visolie gebaseerde omega-3 voedingssupplementen in de VS is de markt zwak In Azië is de afname bij Infant Nutrition het op een lager niveau Azië dan het historische groeicijfers. De specialiteiten in de voedselmarkten blijven sterk presteren. Bij Performance Materials zien we blijvende onzekere macro-economische vooruitzichten in Europa die van invloed zijn op de verschillende eindmarkten. In de polyamide-6 keten is er een aanhoudende volatiliteit. Voor specialistische hoogwaardige materialen blijven de marktomstandigheden goed. Polymer Intermediates kampt met aanhoudende volatiliteit in benzeen en caprolactam prijzen in combinatie met overcapaciteit in caprolactam. Voorts is men bezig om voorraden te herwaarderen. De inkomsten uit licenties blijven stabiel. De marktomstandigheden voor acrylonitril blijven goed. Voor 2015 blijft de macro-economische onzekerheid en daardoor het vertrouwen van de consument laag. Het gevolg is dat de markt dynamisch blijft. DSM houd rekening met een lage groei in Europa, een aanhoudende economische veerkracht en groei in de Verenigde Staten van Noord Amerika (USA) en een vertraging van de groei in een aantal van de snelgroeiende economieën. De volatiliteit in valuta s zal blijven met een verzwakking van de euro ten opzichte van de US Dollar en sterkere Zwitserse frank ten opzichte van de Euro. Dit kan van invloed zijn op de resultaten van DSM gedurende Kijkend naar de huidige tarieven en de hedge effecten, zal de totale impact van de valuta op de EBITDA over 2015 ongeveer neutraal zijn. 25

26 De spotprijzen bij vitamine E zijn in de tweede helft van 2014 aanzienlijk gedaald. Ervan uitgaande dat de daling van de prijzen in januari voortzet, dan zal de negatieve impact op de EBITDA over 2015 ongeveer 80 mln. zijn. DSM zal de huidige uitdagende externe omgeving aanpakken door het voortzetten van de focus op operationele prestaties en inzet voor de verbetering van de winstgevendheid. De lopende programma s zullen worden aangevuld met versnelde acties om de efficiëntie te verbeteren en de kosten te verlagen. In het bijzonder bij Nutrition en alle overige functies in het bedrijf. Daarnaast wordt in 2015 verder de nadruk gelegd om het operationele werkkapitaal te verbeteren. De resultaten waren over Q1 van 2015 beter dan verwacht. De EBITDA was 248 mln. Dit resultaat was vooral te danken aan Nutrition, speciaal de diervoedertak. Hier was de autonome groei 4%. De omzet steeg met 11% naar 1,9 mrd. Echter zonder de valuta effecten was deze 3%. De vraag naar Omega 3 bleef zwak en de prijzen voor Vitamine E bleven dalen. Door de gunstige valuta-effecten is de verwachting voor het resultaat over 2015 iets verhoogd. DSM maakt voedingspreparaten en grondstoffen voor versleten gewrichten bij de mens te vervangen. Ook zullen er steeds meer mogelijkheden komen aders te vervangen. Niet iedereen leeft zo gezond mogelijk. Met de voedingspreparaten van DSM en de steeds betere mogelijkheden om gewrichten te vervangen zal de mens tot op oudere leeftijd toch beter mobiel en gezond blijven. Men is bezig om via injecties de aantasting van de kwaliteit van het kraakbeen te verminderen. Hierdoor zullen op termijn minder gewrichtsoperaties nodig zijn. Wij blijven DSM een interessant aandeel vinden. Echter, voorkomen is beter dan genezen. Daarom is een gezonde levensstijl het beste wat er is. van het staatsinfuus. Zoals te doen gebruikelijk hield ING de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ook dit jaar weer op maandag, en wel op 11 mei. Herstructurering en herpositionering van ING Groep is bijna afgerond, met in de toekomst alleen nog bankactiviteiten. Nog voor de deadline, eind Figuur 11 koersverloop ING 2016, wil ING het resterend belang in verzekeringsbedrijf NN Group volledig in januari desinvesteren. Inmiddels is de Nederlandse Staat volledig terugbetaald en zijn de opgelegde desinvesteringen bij de Bank 26

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen PERSBERICHT Rotterdam, 20 april 2010 Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen Nettowinst 10,5 miljoen (2008: 8,7 miljoen) Voorstel slotdividend

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009 Jan Aalberts & John Eijgendaal Organisatie AALBERTS INDUSTRIES N.V. AALBERTS INDUSTRIES N.V. Gedecentraliseerde managementstructuur Operationele

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2013

Presentatie halfjaarcijfers 2013 Presentatie halfjaarcijfers 2013 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2013 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2013 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i.

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #kpnjaarcijfers2011 Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #hoofdpunten Turbulent 2011 Financiële doelen grotendeels gehaald Strategie neergezet voor komende jaren Internationaal gaat heel goed Nederland

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2012 Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 BAM realiseert verwacht operationeel resultaat in moeilijke thuismarkten 2012 nettoverlies 187 miljoen door bijzondere

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74%

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Kernpunten eerste kwartaal 2006 Verwaterde nettowinst per gewoon aandeel* in Q1 met 83% gestegen tot 0,44 (vóór aan

Nadere informatie

PERSBERICHT Rotterdam, 12 februari 2015

PERSBERICHT Rotterdam, 12 februari 2015 PERSBERICHT Rotterdam, 12 februari 2015 Dividend stijgt met 43% tot 1,10 per aandeel in record jaar Nettowinst 2014 van Acomo stijgt met 21% tot 33,1 miljoen Voornaamste financiële indicatoren 2014 Nettowinst:

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010 Algemene vergadering van aandeelhouders Hydratec Industries NV Amersfoort 20 mei 2010 Agenda 1. Opening door de Voorzitter 2. Toelichting Directie 2009 3. Goedkeuring Jaarrekening 2009 besluit 4. Vaststelling

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Jaarcijfers februari Eelco Blok CEO KPN Steven van Schilfgaarde CFO a.i. KPN

Jaarcijfers februari Eelco Blok CEO KPN Steven van Schilfgaarde CFO a.i. KPN Jaarcijfers 2013 4 februari 2014 Eelco Blok CEO KPN Steven van Schilfgaarde CFO a.i. KPN Hoofdpunten 2013 Wederom veel geïnvesteerd in netwerken, producten en klanten Operationele prestaties verbeterd

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie PERSBERICHT Bussum, 5 november 2015 In aanvulling op het persbericht IEX gaat naar de beurs, dat hedenmorgen is gepubliceerd, informeert MTY Holdings NV middels onderstaand bericht haar aandeelhouders

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2-

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2- Halfjaarcijfers 2004 Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO Agenda 1 e halfjaar 2004 Ambitie Financieel overzicht -pag 2- Samenstelling groep Nederland België / Luxemburg Athlon Car Lease Nederland Wagenplan

Nadere informatie

Presentatie jaarcijfers 2009

Presentatie jaarcijfers 2009 Presentatie jaarcijfers Okura Hotel, Amsterdam 26 februari 2010 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel

Nadere informatie

Persbericht. CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen, 28 oktober 2009

Persbericht. CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen, 28 oktober 2009 CSM nv Corporate Communications Postbus 349 1000 AH Amsterdam Nienoord 13 1112 XE Diemen T +31 (0)20 590 62 16 F +31 (0)20 590 62 17 E communications@csm.nl Persbericht CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen,

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Presentatie halfjaarcijfers 2012 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2012 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2012 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 26 augustus 2010

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 26 augustus 2010 Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers 2010 Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 26 augustus 2010 Stabiele prestaties bij lagere opbrengsten Nettoresultaat eerste halfjaar 2010: 50,6 mio (2009: 41,9

Nadere informatie

Zwakke start 2010 als verwacht; eerste tekenen verbetering orderportefeuille

Zwakke start 2010 als verwacht; eerste tekenen verbetering orderportefeuille Grontmij N.V. De Bilt, 18 mei 2010 Persbericht De Holle Bilt 22 3732 HM De Bilt Postbus 203 3730 AE De Bilt T +31 30 220 79 11 F +31 30 220 01 74 www.grontmij.com - Grontmij eerste kwartaal 2010 trading

Nadere informatie

Operationele activiteiten

Operationele activiteiten Tussentijdse verklaring van de Statutaire Zaakvoerder Eerste kwartaal 2014 Huurinkomsten stijgen tot 9,1 mln (2013: 8,9 mln) Stabiele waarde vastgoedportefeuille Lage schuldgraad: 20,6% Operationele activiteiten

Nadere informatie

Resultaten 2014. Goede voortgang in transformatiejaar. Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO. Den Haag, 4 februari 2015

Resultaten 2014. Goede voortgang in transformatiejaar. Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO. Den Haag, 4 februari 2015 Resultaten 2014 Goede voortgang in transformatiejaar Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO Den Haag, 4 februari 2015 Hoofdpunten 2014 Goede voortgang in transformatiejaar Operationele en financiële positie

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Halfjaarcijfers 2015 Amsterdam, 24 juli 2015 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Agenda 1. Accell Group in H1 2015 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel 4. Vooruitzichten 24 juli 2015 Accell

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 23 augustus 2012

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 23 augustus 2012 Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers 2012 Persbijeenkomst Amsterdam, 23 augustus 2012 Hoogtepunten Nettoverlies inclusief bijzondere waardeverminderingen voor eerste halfjaar: 251 miljoen Resultaten

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien

Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien Kernpunten tweede kwartaal 2002 Bedrijfsresultaat 25,2 miljoen en WPA 0,11 Autonome omzetgroei 6% lager (-13% in Q1) Indirecte kosten

Nadere informatie

Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders

Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders Amsterdam, 24 april 2013 1 Agenda 1. Opening en mededelingen. 2. Verantwoording over het boekjaar 2012. 3. Vaststelling van het dividend. 4. Verlening

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv. 20 augustus 2008

Halfjaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv. 20 augustus 2008 Halfjaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv 20 augustus 2008 Agenda Profiel / Organisatie Kerncijfers tweede kwartaal / eerste halfjaar 2008 Belangrijkste ontwikkelingen 2008 Ontwikkelingen per sector

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders

DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Amsterdam, 23 april 2015 Disclaimer Bepaalde uitspraken in deze presentatie betreffen prognoses aangaande de toekomstige financiële conditie en resultaten

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Resultaten tweede kwartaal 2012

Resultaten tweede kwartaal 2012 Resultaten tweede kwartaal 2012 24 juli 2012 Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN Introductie 2012 belangrijk jaar in versterken, vereenvoudigen, groeien strategie tot 2015 Versnelde investeringen in

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 3 maart 2011

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 3 maart 2011 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2010 Persbijeenkomst Amsterdam, 3 maart 2011 BAM sluit verslagjaar 2010 af met nettoresultaat van 15 miljoen Goede prestaties sectoren Bouw, Infra en Consultancy en

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst Persbericht 21 augustus 2014 Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst De Rabobank Groep boekte in het eerste halfjaar van 2014 een nettowinst van 1.080 miljoen euro. Het resultaat werd

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

half jaarbericht 2003

half jaarbericht 2003 halfjaarbericht 2003 Productinnovaties en kostenmaatregelen leiden tot sterk herstel resultaat TKH eerste helft 2003 Omzet eerste halfjaar 2003 met 190 miljoen nagenoeg gelijk aan omzet eerste halfjaar

Nadere informatie

Presentatie Halfjaarcijfers 2007

Presentatie Halfjaarcijfers 2007 Presentatie Halfjaarcijfers 2007 Okura Hotel, Amsterdam 20 juli 2007 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO 1 Agenda Samenvatting Ontwikkeling segmenten en landen in 1e

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Persbericht investor relations

Persbericht investor relations Persbericht investor relations Bedrijfsresultaat Koninklijke Ten Cate (KTC) bijna verdubbeld in eerste kwartaal 2005 Koninklijke Ten Cate (technisch textiel en technische componenten) boekte over het eerste

Nadere informatie

PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST: VANDAAG, WOENSDAG 26 AUGUSTUS 2015 START: 10.30 uur - LOCATIE: Hotel Casa 400 (Eerste Ringdijk 4, AMSTERDAM)

PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST: VANDAAG, WOENSDAG 26 AUGUSTUS 2015 START: 10.30 uur - LOCATIE: Hotel Casa 400 (Eerste Ringdijk 4, AMSTERDAM) 26 augustus 2015 Herstel omzet en resultaat Neways in eerste halfjaar 2015 PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST: VANDAAG, WOENSDAG 26 AUGUSTUS 2015 START: 10.30 uur - LOCATIE: Hotel Casa 400 (Eerste

Nadere informatie

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o Halfjaarresultaten 2010 Schiphol, 30 augustus 2010 Persbericht Hoofdpunten Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 23 april 2015

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 23 april 2015 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 23 april 2015 01. Opening en mededelingen 23 april 2015 Accell Group N.V. - Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 02. Behandeling jaarverslag 2014 1. Accell

Nadere informatie

Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur.

Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur. Postbus 7817 1008 AA Amsterdam www.stichtinghomburgbonds.nl SAMENVATTING NEWCO In deze memo informeren wij u over het volgende onderwerp: Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur.

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. VastNed Retail nv is een Nederlands vastgoedbeleggingsfonds dat met gelden

Nadere informatie

Telefoon (0492) 56 66 09. Fax (0492) 56 67 09. Mail info @gammaholding.nl

Telefoon (0492) 56 66 09. Fax (0492) 56 67 09. Mail info @gammaholding.nl Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Datum 22 april 2009 Pagina 1/5 Telefoon (0492) 56 66 09 Fax (0492) 56 67 09 Mail info @gammaholding.nl Trading update Omzet: EUR 164 miljoen

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

- Resultaten halfjaar 2010 -

- Resultaten halfjaar 2010 - HALFJAARVERSLAG 2010 Amsterdam, 27 augustus 2010 Highlights eerste halfjaar 2010 De omzet DPA Group in het eerste halfjaar was 19,8 miljoen zijnde een afname met 29% in vergelijking tot het eerste halfjaar

Nadere informatie

Resultaten Randstad tweede kwartaal: winst per aandeel (vóór afschrijvingen goodwill) verdrievoudigd tot 0,31, autonome* omzetgroei 11%

Resultaten Randstad tweede kwartaal: winst per aandeel (vóór afschrijvingen goodwill) verdrievoudigd tot 0,31, autonome* omzetgroei 11% Resultaten Randstad tweede kwartaal: winst per aandeel (vóór afschrijvingen goodwill) verdrievoudigd tot 0,31, autonome* omzetgroei 11% Kernpunten tweede kwartaal 2004 Autonome groeistrategie levert resultaat

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 Uden, 13 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2014.. 3 2. Geconsolideerde balans. 8 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 9 4.

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Reesink

Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Reesink Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Reesink 27 mei 2014 Organisatieoverzicht 2014 Organigram 2014 Corporate Communications Royal Reesink Marktontwikkelingen Reesink Equipment Green Equipment

Nadere informatie

Operationele activiteiten

Operationele activiteiten Tussentijdse verklaring van de Statutaire Zaakvoerder 30 september 2014 Huurinkomsten stijgen tot 28,3 mln (2013: 26,8 mln) Waarde vastgoedportefeuille inclusief projectontwikkelingen 649,4 mln Verwerving

Nadere informatie

2. Geografisch a. Duidelijk omzetverlies in België: ,2 miljoen 59,4 miljoen 50,6 miljoen

2. Geografisch a. Duidelijk omzetverlies in België: ,2 miljoen 59,4 miljoen 50,6 miljoen BIJLAGE NOTULEN ALGEMENE VERGADERING DD.29/04/2014 Samenvatting van de gestelde vragen en antwoorden. Tijdens de presentatie van het jaaroverzicht heeft dhr. Luc Switten, CEO, omstandig een toelichting

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355. Voor publicatie: 8 november 2005 08.

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355. Voor publicatie: 8 november 2005 08. Voor publicatie: 8 november 2005 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE NEGEN MAANDEN 2005: 7,5% HOGERE OMZET EN 22,6% HOGERE WINST DERDE KWARTAAL 2005: 12,7% HOGERE OMZET, 79,4% HOGERE WINST Rotterdam,

Nadere informatie

Groei van omzet en winst bij Koninklijke Brill. Kerncijfers (in EUR x miljoen) 2013 2012* 2012

Groei van omzet en winst bij Koninklijke Brill. Kerncijfers (in EUR x miljoen) 2013 2012* 2012 Groei van omzet en winst bij Koninklijke Brill Kerncijfers (in EUR x miljoen) 2013 2012* 2012 Omzet 29.3 27,5 27,5 EBITDA 4,5 4,2 4,2 Winst voor belastingen 3,3 3,1 3,1 Winst na belastingen uit voortgezette

Nadere informatie

Examen HAVO. Management & Organisatie. Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 2 Woensdag 21 juni uur. Boekje met informatie

Examen HAVO. Management & Organisatie. Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 2 Woensdag 21 juni uur. Boekje met informatie Management & Organisatie Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.30 uur 20 00 Boekje met informatie 000014 35B Begin 1 Uitslag van de enquête van de leerlingenraad

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2008 Agenda Resultaten 2007 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2007 Eerste kwartaal 2008 Omzet per kwartaal Euro *

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

Jaarresultaten Ir. H.L.J. Noy, Bestuursvoorzitter Amsterdam, 5 maart Hoofdkantoor Sabic Europe

Jaarresultaten Ir. H.L.J. Noy, Bestuursvoorzitter Amsterdam, 5 maart Hoofdkantoor Sabic Europe Jaarresultaten 2006 Ir. H.L.J. Noy, Bestuursvoorzitter Amsterdam, 5 maart 2007 Hoofdkantoor Sabic Europe Recordwinst bij omzet van 1,2 miljard Netto operationele winst stijgt 50% Bedrijfsopbrengsten 23%

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T. Hogere omzet en winst in eerste halfjaar 2011

P E R S B E R I C H T. Hogere omzet en winst in eerste halfjaar 2011 PERSCONFERENTIE / ANALISTENBIJEENKOMST DATUM: VANDAAG, WOENSDAG 24 AUGUSTUS 2011 TIJD: 13.00 uur LOCATIE: Citigate First Financial - Assumburg 152a AMSTERDAM P E R S B E R I C H T NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL

Nadere informatie

Presentatie Algemene vergadering van aandeelhouders. 20 april Ralph van den Broek CEO. Novotel Rotterdam Brainpark

Presentatie Algemene vergadering van aandeelhouders. 20 april Ralph van den Broek CEO. Novotel Rotterdam Brainpark Presentatie Algemene vergadering van aandeelhouders 20 april 2016 Ralph van den Broek CEO Novotel Rotterdam Brainpark Inhoud Resultaten Batenburg Techniek Ontwikkelingen in 2015 Per divisie Handel en Assemblage

Nadere informatie

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Jos Baeten, voorzitter Raad van Bestuur Roel Wijmenga, CFO 29 februari 2012 ASR in 2011 Resultaat 212 miljoen Dividendvoorstel 71 miljoen Solvabiliteit naar

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Eerste negen maanden Amsterdam, 18 november 2010

Koninklijke BAM Groep nv Eerste negen maanden Amsterdam, 18 november 2010 Koninklijke BAM Groep nv Eerste negen maanden 2010 Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 18 november 2010 BAM verwacht voor 2010 break-even resultaat ondanks waardeverminderingen vastgoed Nettoresultaat

Nadere informatie

Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei

Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei Persbericht Hilversum, 19 maart 2012 Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei Vivenda Media Groep NV (VMG) publiceert vandaag haar kerncijfers 2011.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2010 Agenda Resultaten 2009 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2009 Eerste kwartaal 2010 Omzet per kwartaal EUR x

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

Amsterdam, 26 augustus 2008

Amsterdam, 26 augustus 2008 Toelichting Halfjaarcijfers 2008 Amsterdam, 26 augustus 2008 Raad van Bestuur Vincent de Bok Huub van der Vrande Hoofdpunten H1 2008 Omzet met 6% gedaald naar 130,0 mln Vraag halfgeleidersegment sterk

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS. 22 april 2015. Ralph van den Broek CEO. Novotel Rotterdam Brainpark

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS. 22 april 2015. Ralph van den Broek CEO. Novotel Rotterdam Brainpark ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 22 april 2015 Ralph van den Broek CEO Novotel Rotterdam Brainpark Inhoud Resultaten Batenburg Techniek Ontwikkelingen in 2014 Strategie Per segment Handel en Assemblage

Nadere informatie

MACINTOSH RETAIL GROUP NV HALFJAARCIJFERS 2004. Hogere omzet, bedrijfsresultaat en nettowinst

MACINTOSH RETAIL GROUP NV HALFJAARCIJFERS 2004. Hogere omzet, bedrijfsresultaat en nettowinst MACINTOSH RETAIL GROUP NV HALFJAARCIJFERS 2004 Hogere omzet, bedrijfsresultaat en nettowinst Pers- en Analistenbijeenkomst, d.d. 02.09.2004-1- Profiel Drie retail sectoren: Living, Fashion, Automotive

Nadere informatie

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 Persbericht HAL BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 De nettowinst voor aandeelhouders van HAL Holding N.V. bedroeg over de eerste zes maanden van 2006 300,7 miljoen ( 4,72 per aandeel) vergeleken met

Nadere informatie

Positief operationeel resultaat in moeilijke retailmarkt

Positief operationeel resultaat in moeilijke retailmarkt MACINTOSH RETAIL GROUP NV 2012 Positief operationeel resultaat in moeilijke retailmarkt Analistenbijeenkomst 28.02.2013 Agenda: Frank De Moor (CEO) Performance Macintosh 2012 Theo Strijbos (CFO) Macintosh

Nadere informatie

Henkel bevestigt omzetverwachting voor volledig boekjaar en verhoogt verwachting van de winst per preferent aandeel

Henkel bevestigt omzetverwachting voor volledig boekjaar en verhoogt verwachting van de winst per preferent aandeel Persbericht 14 november 2017 Henkel bevestigt omzetverwachting voor volledig boekjaar en verhoogt verwachting van de winst per preferent aandeel Henkel zet een sterke prestatie neer in het derde kwartaal

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013 Jaarcijfers 2012 6 maart 2013 Overzicht Klantbelang gediend met stevig financieel fundament Resultaat 255 miljoen Dividendvoorstel 88 miljoen Solvabiliteit 293% Kosten verder verlaagd met 6% Eigen Vermogen

Nadere informatie

MACINTOSH RETAIL GROUP NV. Halfjaarcijfers 2009

MACINTOSH RETAIL GROUP NV. Halfjaarcijfers 2009 MACINTOSH RETAIL GROUP NV Halfjaarcijfers 2009 2,9 mln hogere nettowinst Analisten- en Persconferentie d.d. 27 augustus 2009 Frank De Moor (CEO) Highlights H1 2009 Ontwikkelingen per sector/winkelformules

Nadere informatie

Een introductie. Een introductie René Takens

Een introductie. Een introductie René Takens Een introductie Een introductie René Takens 3 X Goud 1 X Zilver Fiets van het jaar 2001 De meest toonaangevende Europese fietsgroep The Premier European Cycle Group Design, ontwikkeling, productie, marketing

Nadere informatie

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. 2007: VERDER HERSTEL RESULTATEN. - Huuropbrengst + 19,6 % (van 9,1 naar 10,8 miljoen) - Bezetting gebouw van 63% naar 81,5% - Resultaat van 8.276.000 naar 12.643.000

Nadere informatie

VASTNED OP SCHEMA MET EXECUTIE STRATEGIE DOOR DESINVESTERINGEN Trading update eerste kwartaal 2013

VASTNED OP SCHEMA MET EXECUTIE STRATEGIE DOOR DESINVESTERINGEN Trading update eerste kwartaal 2013 Persbericht VASTNED OP SCHEMA MET EXECUTIE STRATEGIE DOOR DESINVESTERINGEN Trading update eerste kwartaal 2013 Hoofdpunten Q1 2013 (tussen haakjes Q4 2012) Bezettingsgraad eind Q1 2013: 94,3% (95,0%),

Nadere informatie

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en PERSBERICHT 17.02.2012 VAN DE VELDE: JAARRESULTATEN 2011 GECONSOLIDEERDE OMZETSTIJGING VAN 8,1% EBITDA STIJGT MET 2,8% GROEPSWINST STIJGT MET 3,0% VOORSTEL TOT DIVIDEND VAN 2,15 PER AANDEEL 1. GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Eerste kwartaalresultaten Pers conference call Bunnik, 10 mei 2012

Koninklijke BAM Groep nv Eerste kwartaalresultaten Pers conference call Bunnik, 10 mei 2012 Koninklijke BAM Groep nv Eerste kwartaalresultaten 2012 Pers conference call Bunnik, 10 mei 2012 Hoogtepunten Sectoren Bouw en techniek en Infra: volume en marges onder druk Vastgoed: verslechterend klimaat

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Page 1 sur 12 11 september 2003 - Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Ingrijpende reorganisatie werpt vruchten af. Ballast Nedam weer op de goede weg: EBIT Euro 6 mln (halfjaar 2002 : Euro 93 mln verlies)

Nadere informatie