Productmarktplan Zomerbloemen Flowering knowledge together. floraholland.com

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Productmarktplan Zomerbloemen 2015-2016. Flowering knowledge together. floraholland.com"

Transcriptie

1 Productmarktplan Zomerbloemen Flowering knowledge together floraholland.com

2 Inhoudsopgave Samenwerken aan initiatieven 3 Wat kan FloraHolland voor u betekenen 5 Van producttafel naar productmarktplan 7 Van idee naar initiatief 8 Drie initiatieven gedefinieerd 9 Kennis van productie en assortiment delen met klanten 11 Inzicht in B2B promotie-initiatieven 13 Een sterke marktplaats FloraHolland voor Zomerbloemen 15 Meedoen of meer informatie? 19 Samenwerken aan initiatieven Deze brochure gaat over het productmarktplan Zomerbloemen. Het plan is gemaakt door uw producttafel Zomerbloemen. U leest welke ontwikkelingen binnen de productgroep Zomerbloemen spelen en wat de doelen zijn. Ook vindt u hier informatie over de initiatieven die FloraHolland coördineert om samen met u de productgroep te verbeteren. De productmarktplannen zijn gebaseerd op kennis. We verzamelen en analyseren gegevens en feiten. Om vervolgens goed onderbouwde keuzes te kunnen maken. En dat doen we samen met onze leden. Alle productmarktplannen zijn opgesteld door onze producttafels na inspraak van de FloraHolland Productcommissies, waarin onze leden vertegenwoordigd zijn. FloraHolland biedt dagelijks commerciële ondersteuning aan aanvoerders en klanten. Productmarktplannen leggen de focus op de ontwikkeling van een productgroep op langere termijn. En dragen zo bij aan de doelen die FloraHolland nastreeft: betere marges voor onze leden en hun klanten, en meer mensen die meer besteden aan bloemen en planten. Deze doelen vindt u in de strategie FloraHolland Onze producttafels dragen ook bij aan de ambities in de strategie FloraHolland Want de producttafels gebruiken de beste kennis van de wereldwijde sierteeltsector voor de productmarktplannen. Vervolgens helpen de initiatieven uit de plannen het marktaandeel van uw productgroep te vergroten. Of ze zorgen voor een verlaging van de kosten van aanvoerstromen. Zo verbinden de producttafels en de productmarktplannen uw productgroep met de strategie FloraHolland Verderop in deze brochure leest u meer over de producttafels. 3

3 Wat kan FloraHolland voor u betekenen? Integraal In 2014 veranderde FloraHolland de commerciële ondersteuning van aanvoerders en klanten. In plaats van een scheiding tussen de afzetinstrumenten veilen op de klok en directe stromen, benaderen we de markt nu integraal per productgroep. Kennis en coördinatie Daarnaast is FloraHolland hét kennis- en coördinatiecentrum van de sierteeltketen. Met deze kennis adviseren en verbinden wij aanvoerders en klanten op onze marktplaats. Dat doen wij op de volgende wijze: We verzamelen kennis van markt en product. Deze kennis delen we actief met aanvoerders en klanten. Op basis van deze kennis verstrekken we adviezen. Die adviezen dragen bij aan een stabiele prijsvorming. We coördineren initiatieven waarin leden en ketenpartners samenwerken met FloraHolland om hun productgroep te verbeteren. Producttafels De medewerkers van de producttafels geven afzet- en inkoopadvies aan aanvoerders en klanten gebaseerd op data en feiten. Dat doen ze met aandacht voor een breed en diep assortiment op onze verschillende afzetinstrumenten. De coördinatoren product zijn verantwoordelijk voor de voortgang van de productmarktplannen. Elke tafel is multidisciplinair en bestaat uit een coördinator product, veilingmeester, productverkoper daghandel, accountmanagers aanvoerders en klanten, medewerkers op lokale kantoren in het buitenland, orderrisico-adviseurs en andere disciplines. Dit multidisciplinaire team vertegenwoordigt één FPC en behartigt daarmee de belangen van één of meerdere productgroepen. Elke tafel is ondergebracht in een van de negen productteams. Zo is de producttafel Zomerbloemen onderdeel van het productteam Bloemen Assortiment. Naast het productteam Bloemen Assortiment kent FloraHolland acht andere productteams: Bloemen Jaarrond, Roos, Bol & Knol, Bloeiend Seizoen (planten), Bloeiend Jaarrond (planten), Groene planten, Orchidee (planten) en Boomkwekerij. Leden producttafel: Accountmanagement aanvoerders en klanten Accountmanagement is het eerste aanspreekpunt voor aanvoerders en klanten. Op basis van de behoeften van aanvoerders en klanten biedt accountmanagement passende dienstverlening aan. Coördinator product De coördinator product geeft onafhankelijk afzet- en inkoopadvies aan aanvoerders en klanten. Ook informeren ze over de FloraHolland afzetinstrumenten: klok, direct en digitaal. Veilingmeester De veilingmeester zorgt voor een breed en diep assortiment op de klok. Daarnaast informeert de veilingmeester aanvoerders over de daghandel en veillocatie. Productverkoper daghandel De productverkoper daghandel helpt aanvoerders en klanten bij het gebruik van het digitale handelsplatform FloraMondo. Hij brengt aanvoerder en klant met elkaar in contact op orderniveau. De productverkoper daghandel werkt hierbij nauw samen met de veilingmeester. Verkoopondersteuner De verkoopondersteuner is verantwoordelijk voor het contractbeheer van strategische transacties en ondersteunt de tafel bij de commerciële activiteiten. Teammanager De teammanager geeft leiding en is eindverantwoordelijk voor het resultaat. 5

4 Van producttafel naar productmarktplan Voor elk productmarktplan volgen onze producttafels dezelfde stappen. Collectieve start De producttafel stelt samen met de FloraHolland Productcommissie (FPC) een gedragen aanpak op. Op basis van die aanpak werkt de producttafel mogelijke initiatieven uit. Kennis is de basis De producttafel verzamelt informatie voor een stevige onderbouwing. Dit gebeurt op twee manieren: door gesprekken met aanvoerders en klanten en door analyse van feiten en gegevens. Samen keuzes maken De leden en de producttafels bepalen samen de kansen en initiatieven. De uitkomsten van het onderzoek zijn hierbij leidend. De leden prioriteren de initiatieven. De producttafel stelt vervolgens het productmarktplan op. Eindresultaat Voor de initiatieven met de hoogste prioriteit schrijft de producttafel een projectplan. Hierin staat ook de praktische uitvoering beschreven. De initiatieven dragen bij aan de ontwikkeling van de productgroep in de komende jaren. 7

5 Productmarktplan Zomerbloemen: van idee naar initiatief Aan ideeën geen gebrek binnen de producttafel Zomerbloemen! Dagelijks gevoed door contacten met aanvoerders en klanten weet de producttafel Zomerbloemen goed wat er speelt. Maar om uit te groeien tot een initiatief hebben ideeën een solide basis nodig. Voor het productmarktplan Zomerbloemen verzamelde de producttafel data. Daarnaast interviewde de producttafel ongeveer vijftig aanvoerders van Zomerbloemen in Nederland, Israël en Oost-Afrika. Het onderzoek en de gesprekken brachten nieuwe inzichten. Hieruit kwamen acht aandachtspunten waaruit vervolgens drie initiatieven zijn benoemd. Deze initiatieven hebben we getoetst bij aanvoerders in Nederland, Israël en Kenia, bij twaalf toonaangevende klanten van Zomerbloemen van de marktplaats FloraHolland, bij de Regional Advisory Council (RAC) Israël en bij de FloraHolland Productcommissie Zomerbloemen (FPC Zomerbloemen). Want een goed productmarktplan kan alleen in nauwe samenwerking met onze aanvoerders en klanten tot stand komen. Een voorbeeld: de positionering van Zomerbloemen De meeste Zomerbloemen die op de marktplaats FloraHolland worden verkocht, vinden via de groothandel hun weg naar de winkel. Maar welke winkels zijn dat precies? Uit onderzoek en gesprekken blijkt dat we onvoldoende weten of zomerbloemen wel in de juiste winkels te koop zijn. We willen meer inzicht krijgen in de positionering van Zomerbloemen. In welk kanaal kopen consumenten graag Zomerbloemen? En waar worden Zomerbloemen momenteel verkocht? Inzicht in de huidige positionering en de gewenste positionering van Zomerbloemen middels de behoeften van consumenten maakt het mogelijk te sturen op een beter rendement. Drie initiatieven gedefinieerd De producttafel benoemde samen met de FPC Zomerbloemen acht aandachtspunten, verdeeld over vier thema s: eindgebruiker, afzet, marktplaats FloraHolland en productie. Eindgebruiker De consument meer inspireren De consument verleiden tot impulsaankopen Meer generieke promotie Afzet Meer samenwerking tussen verschillende promotie-initiatieven voor Zomerbloemen Marktplaats FloraHolland Het belang van een breed en diep assortiment Zomerbloemen De rol van de klok: zorgen voor een stabiele en optimale prijsvorming Meer samenwerking tussen klanten en aanvoerders en meer kennis van elkaar Productie Kennis van klanten over de productgroep Zomerbloemen vergroten Toetsingstour De producttafel Bloemen Assortiment toetste de aandachtspunten bij de FPC Zomerbloemen. Waar mogelijk zijn deze punten gecombineerd. Uiteindelijk hebben we samen met de FPC uit alle aandachtspunten drie initiatieven gekozen. Deze initiatieven bracht de producttafel Zomerbloemen onder de aandacht van aanvoerders en klanten. Tijdens deze toetsingstour spraken we met aanvoerders in Oost-Afrika, Israël en Nederland. Ook twaalf toonaangevende klanten die Zomerbloemen inkopen via de marktplaats FloraHolland gaven hun mening. Op basis van deze feedback zijn de initiatieven aangescherpt. Waarna we samen met de FPC Zomerbloemen een prioritering aanbrachten. Drie initiatieven krijgen in 2015 prioriteit: Kennis van productie en assortiment delen met klanten Inzicht in B2B promotie-initiatieven Een sterke marktplaats FloraHolland voor Zomerbloemen Een voorbeeld: een sterke marktplaats FloraHolland voor Zomerbloemen Zomerbloemen, met hun kenmerkende brede en diepe assortiment, zijn een verrijking van de marktplaats FloraHolland. Maar wordt het belang van de productgroep Zomerbloemen voor de marktplaats wel herkend? En welke afzetinstrumenten zorgen voor een optimale prijsvorming? Onderzoek is nodig om de marktplaats FloraHolland sterk te houden voor Zomerbloemen. Zodat aanvoerders hun rendement kunnen verbeteren. Doelen Alle drie gekozen initiatieven dragen bij aan de belangrijkste doelen van de producttafel Zomerbloemen: het rendement van onze leden verhogen en stabiele prijsvorming per segment nastreven. Op de volgende pagina s leest u meer over de drie geprioriteerde initiatieven. 8 9

6 1 Kennis van productie en assortiment delen met klanten Door kennis van de verwachte productie en assortiment te delen met klanten van de marktplaats FloraHolland, krijgen zij meer inzicht in het aanbod van Zomerbloemen. Deze versnipperde kennis over de totale productgroep Zomerbloemen moet beter, betrouwbaarder en consequenter gedeeld worden. Deze behoefte kwam naar voren uit gesprekken met aanvoerders in Nederland, Israël en Oost-Afrika. Klanten geven hierin aan dat het delen van kennis van de verwachte productie en assortiment binnen Zomerbloemen toegevoegde waarde levert. Dit gaan we doen Om kennis te delen met klanten van de marktplaats FloraHolland stellen we twee verschillende overzichten op. Tool: historische aanvoer en assortiment In het eerste overzicht verzamelen we data over de historische aanvoer en assortiment. Vervolgens onderzoeken we welke kennisbehoeften klanten en aanvoerders hebben. De data bundelen we in een middel een tool - dat afgestemd is op deze behoeften. We starten met een experiment rond enkele producten. Wanneer dit experiment succesvol blijkt, onderzoeken we hoe deze tool breder toegepast kan worden. Tool: toekomstige productie en assortiment Het tweede overzicht integreert historische data met diverse voorspellende factoren. We onderzoeken factoren die de toekomstige productie en assortiment kunnen voorspellen zoals het weer, actuele ontwikkelingen bij aanvoerders of economie. In dit onderzoek houden we rekening met behoeften van zowel klanten als aanvoerders. Vervolgens schrijven we een voorstel voor een tool, waarin de te verwachte productie en assortiment inzicht bieden. Na goedkeuring van dit voorstel door de FPC starten we met een experiment om de tool te toetsen op haalbaarheid en toegevoegde waarde. Betrokkenheid van aanvoerders en klanten Voor de ontwikkeling van beide tools betrekken we aanvoerders en klanten bij het onderzoek naar hun kennisbehoeften. Een selectie van klanten en aanvoerders fungeert als klankbord bij de eventuele uitrol van de tools. Wat kunt u verwachten? Beide tools geven aanvoerders en klanten inzicht in het Zomerbloemenassortiment van de marktplaats FloraHolland. Nu en in de toekomst. Deze inzichten leiden tot meer kennis van de productgroep Zomerbloemen bij aanvoerders en klanten. Meer kennis moet uiteindelijk leiden tot een hogere afzet en een beter rendement voor zowel aanvoerders als klanten. En wanneer? In december 2015 ronden wij het onderzoek af naar de twee tools. Vervolgens adviseren wij de FPC Zomerbloemen en nemen we samen met de FPC een beslissing over de opzet van de tools. Hierna bepalen we hoe de planning voor de eventuele uitrol van de tools eruit ziet. 11

7 2 Inzicht in B2B promotie-initiatieven In het afgelopen decennium zijn meerdere initiatieven geboren die Zomerbloemen business-to-business (B2B) promoten, dat wil zeggen bij klanten en eindklanten. Deze promotie-initiatieven vertegenwoordigen verschillende partijen en richten zich op verschillende doelgroepen. Hierdoor én door het grote aanbod van promotie-initiatieven is voor een aanvoerder soms onduidelijk welke initiatieven er zijn die zijn product(en) vertegenwoordigen. Daarom willen we aanvoerders overzicht en inzicht geven in de huidige B2B promotie-initiatieven die van toepassing zijn op Zomerbloemen. Naast inzicht in de huidige positionering van B2B promotie-initiatieven geven aanvoerders aan dat zij meer inzicht willen in het rendement hiervan. Dit gaan we doen We gaan een overzicht van en inzicht geven in de huidige B2B promotie-initiatieven die betrekking hebben op de productgroep Zomerbloemen. We beschrijven welke initiatieven er bestaan en hoe deze zich positioneren richting klanten en eindklanten. Ook adviseren we de FPC en de promotiecommissie hoe Zomerbloemen optimaal gepositioneerd kunnen worden en hoe huidige promotie activiteiten hier beter op kunnen aansluiten. Dit advies geeft inzicht in de mogelijkheden om het rendement van de promotie-initiatieven te verbeteren. Betrokkenheid van aanvoerders, de FPC en de promotiecommissie De uitwerking van dit initiatief doen we in nauwe samenwerking met aanvoerders, de FPC Zomerbloemen en de promotiecommissie PurE seasonal flowers. Wat kunt u verwachten? Aanvoerders krijgen overzicht en inzicht in de bestaande B2B promotie-initiatieven voor Zomerbloemen. Daarnaast adviseren we de promotiecommissie hoe promotieactiviteiten geoptimaliseerd kunnen worden. En wanneer? In november 2015 delen we het overzicht van en het inzicht in de bestaande B2B promotieinitiatieven met de FPC Zomerbloemen en de promotiecommissie. In januari 2016 geven we advies over optimale promotie. Ook krijgen aanvoerders in deze maand informatie over de optimale positionering van Zomerbloemen richting klanten en eindklanten zoals de bloemist. 13

8 3 Een sterke marktplaats FloraHolland voor Zomerbloemen Zomerbloemen zorgen voor een aantrekkelijk en divers aanbod op de marktplaats. Het is dus belangrijk om nu én in de toekomst een breed en diep assortiment te kunnen blijven bieden. Om dit te realiseren is het van belang om te achterhalen op welke wijze de aanvoer van Zomerbloemen naar de marktplaats FloraHolland beter ondersteund kan worden. In gesprekken met aanvoerders kwam naar voren dat dit proces meer aandacht verdient. Daarom onderzoeken we of verbeteringen mogelijk zijn. Dit gaan we doen Wij willen de markplaats FloraHolland zo sterk mogelijk houden voor aanvoerders van Zomerbloemen. Dit doen we door knelpunten te inventariseren die een belemmering vormen voor het aanvoeren van een breed en diep assortiment Zomerbloemen. Vervolgens onderzoeken we welke verbeteringen mogelijk zijn voor deze knelpunten. Ook gaan we de werking van de verschillende afzetinstrumenten van de marktplaats FloraHolland inzichtelijk maken. Betrokkenheid van aanvoerders We inventariseren bij aanvoerders welke knelpunten zij ervaren. Vervolgens toetsen we welke verbeterpunten mogelijk en realistisch zijn. Wat kunt u verwachten? We doen voorstellen van mogelijke verbeteringen aan de FPC Zomerbloemen die bijdragen aan een sterke marktplaats FloraHolland voor de productgroep Zomerbloemen. U als aanvoerder krijgt inzicht in de manier waarop afzetinstrumenten ingezet kunnen worden voor een stabiele prijsvorming. De verworven inzichten helpen u om keuzes in uw bedrijfsvoering te maken. En wanneer? In december 2015 krijgt u een overzicht van de verschillende afzetinstrumenten van de marktplaats FloraHolland. Hierbij krijgt u ook inzicht in de werking van deze instrumenten. In dezelfde maand stellen wij een aantal verbetervoorstellen aan de FPC Zomerbloemen voor. Op basis van de gekozen voorstellen wordt een planning voor verdere uitrol gemaakt. 15

9

10 Meedoen of meer informatie? De uitwerking van deze initiatieven vindt plaats onder regie van de coördinatoren product. Wilt u ook betrokken zijn bij de initiatieven? Neem dan contact op met een van de coördinatoren product of met de FPC Zomerbloemen. Contactpersonen Jos van Holsteyn Madelon van de Ven Willem van Limpt Linda de Ruiter Paul Freriks Mark van Niel Doorke van Balen Rick van Seggelen Marcel van Tol Functie coördinator product coördinator product veilingmeester Aalsmeer veilingmeester Rijnsburg veilingmeester Naaldwijk productverkoper daghandel accountmanager aanvoerders teammanager Bloemen Assortiment voorzitter FPC Zomerbloemen Heeft u algemene vragen of opmerkingen? Of wilt u meer informatie? Stuur dan een naar of floraholland.nl. Of neem contact op met uw accountmanager of de Servicedesk van FloraHolland. Samenwerking tussen kwekers bij productmarkplannen valt onder het mededingingsrecht. Samenwerking in de totstandkoming van initiatieven als genoemd in deze brochure heeft alleen plaats gevonden voor zover dit wettelijk is toegestaan. 19

11 FloraHolland Legmeerdijk 313 Postbus BA Aalsmeer T +31 (0) F +31 (0) E Foto s en beeldmateriaal: PurE seasonal flowers Bloemenbureau Holland/ Mooiwatbloemendoen.nl FloraHolland floraholland.com

Productmarktplan Snijhortensia 2015-2016 Meer waarde toevoegen? floraholland.com

Productmarktplan Snijhortensia 2015-2016 Meer waarde toevoegen? floraholland.com Productmarktplan Snijhortensia 2015-2016 Meer waarde toevoegen? floraholland.com Inhoudsopgave Samenwerken aan initiatieven 3 Wat kan FloraHolland voor u betekenen 5 Van producttafel naar productmarktplan

Nadere informatie

Productmarktplan Balkon- en Terrasplanten 2015-2016. floraholland.com

Productmarktplan Balkon- en Terrasplanten 2015-2016. floraholland.com Productmarktplan Balkon- en Terrasplanten 2015-2016 floraholland.com Inhoudsopgave Samen werken aan initiatieven 3 Wat kan FloraHolland voor u betekenen 5 Van producttafel naar productmarktplan 7 Van productiegericht

Nadere informatie

Productmarktplan Lelie Meer samen, is samen meer. floraholland.com

Productmarktplan Lelie Meer samen, is samen meer. floraholland.com Productmarktplan Lelie 2015-2016 Meer samen, is samen meer floraholland.com Inhoudsopgave Samenwerken aan initiatieven 3 Wat kan FloraHolland voor u betekenen 5 Van producttafel naar productmarktplan 7

Nadere informatie

Productmarktplan Alstroemeria Samenwerken aan initiatieven. floraholland.com

Productmarktplan Alstroemeria Samenwerken aan initiatieven. floraholland.com Productmarktplan Alstroemeria 2015-2016 Samenwerken aan initiatieven floraholland.com Inhoudsopgave Samenwerken aan initiatieven Samenwerken aan initiatieven 3 Wat kan FloraHolland voor u betekenen 5 Van

Nadere informatie

Productmarktplan Potorchidee 2015-2016 Samenwerken aan meer rendement. floraholland.com

Productmarktplan Potorchidee 2015-2016 Samenwerken aan meer rendement. floraholland.com Productmarktplan Potorchidee 2015-2016 Samenwerken aan meer rendement floraholland.com Inhoudsopgave Samenwerken aan rendement 3 Wat kan FloraHolland voor u betekenen? 5 Van producttafel naar productmarktplan

Nadere informatie

Productmarktplan Hydrangea kamer- en tuinplanten

Productmarktplan Hydrangea kamer- en tuinplanten Productmarktplan Hydrangea kamer- en tuinplanten 2017-2018 Van individueel naar collectief Samenwerken aan rendement Inhoudsopgave Samenwerken aan rendement Wat kan Royal FloraHolland voor u betekenen?

Nadere informatie

Productmarktplan Gerbera Inspelen op de markt. floraholland.com

Productmarktplan Gerbera Inspelen op de markt. floraholland.com Productmarktplan Gerbera 2015-2016 Inspelen op de markt floraholland.com Inhoudsopgave Samenwerken aan initiatieven 3 Zo werkt FloraHolland 5 Van producttafel naar productmarktplan 7 Productmarktplan Gerbera:

Nadere informatie

Productmarktplan Groene en bonte kamerplanten

Productmarktplan Groene en bonte kamerplanten Productmarktplan Groene en bonte kamerplanten 2015-2016 Green plants, more than just beautiful Inhoudsopgave Samenwerken aan rendement Samenwerken aan rendement 3 Wat kan Royal FloraHolland voor u betekenen?

Nadere informatie

Productmarktplan Tulp Meer waarde toevoegen aan de Tulp. floraholland.com

Productmarktplan Tulp Meer waarde toevoegen aan de Tulp. floraholland.com Productmarktplan Tulp 2015-2016 Meer waarde toevoegen aan de Tulp floraholland.com Inhoudsopgave Samenwerken aan initiatieven Samenwerken aan initiatieven 3 Wat kan FloraHolland voor u betekenen 5 Van

Nadere informatie

Productmarktplan Chrysant

Productmarktplan Chrysant Productmarktplan Chrysant 2015-2016 floraholland.com Inhoudsopgave Samenwerken aan initiatieven 3 Wat kan FloraHolland voor u betekenen 5 Van producttafel naar productmarktplan 7 Een sterke chrysantenmarkt

Nadere informatie

Promotieplan seizoensbloemen

Promotieplan seizoensbloemen Promotieplan seizoensbloemen 2014-2016 promotiecommissie PurE seasonal flowers Jacqueline Doornekamp 5 maart 2013 Inleiding De seizoenen zijn heel belangrijk in de keten. Toch worden de verkoopkansen niet

Nadere informatie

Bloeiende planten in Frankrijk

Bloeiende planten in Frankrijk Deze nieuwsbrief is onderdeel van de informatiedienst Marktinformatie voor aanvoerders met abonnement of Persoonlijke Verkoop 23 september 2014 Bloeiende planten in Frankrijk Half september is er een studiereis

Nadere informatie

Ontwikkelingen Bloemen en planten in de retail

Ontwikkelingen Bloemen en planten in de retail Ontwikkelingen Bloemen en planten in de retail Daniël Pinkse Royal FloraHolland afdeling Commercie Retail Service Retail? Retail is de verzamelnaam voor bedrijven die goederen en diensten direct aan consumenten

Nadere informatie

Marktplan Tulp 2015. Meer waarde toevoegen aan de Tulp. floraholland.com

Marktplan Tulp 2015. Meer waarde toevoegen aan de Tulp. floraholland.com Marktplan Tulp 2015 Meer waarde toevoegen aan de Tulp floraholland.com Marktplan Tulp: meer waarde toevoegen aan de Tulp In opdracht van en samen met de FPC Tulp is door de producttafel Tulp van FloraHolland

Nadere informatie

Efficiënte marktplaats

Efficiënte marktplaats Efficiënte marktplaats Flowering The 1 Twee gezichten, twee perspectieven Manager Logistieke Dienstverlening Klanten in Rijnsburg Programme Director Samen Verbeteren 2 We hopen twee vragen te beantwoorden

Nadere informatie

Evaluatie Pioen 2015 Gerard Gardien Projectleider Markt & Product

Evaluatie Pioen 2015 Gerard Gardien Projectleider Markt & Product Evaluatie Pioen 2015 Gerard Gardien Projectleider Markt & Product 15 January 2016 1 Programma Cijfers op hoofdlijnen Pioenen kwaliteitscompetitie (Promotie)Campagne Pioen PurE seasonal flowers en Pioen

Nadere informatie

When it comes to technology, horticulture is. JanPaul Landman, CIO FloraHolland

When it comes to technology, horticulture is. JanPaul Landman, CIO FloraHolland When it comes to technology, horticulture is JanPaul Landman, CIO FloraHolland 1 more and more becoming an ICT platform. 2 Mijn boodschap voor vandaag, in een paar woorden Samen innoveren en continu verbeteren

Nadere informatie

LTO Gewasdag 22 januari 2015 Evaluatie Poinsettia seizoen 2014 FloraHolland productteam bloeiend seizoen

LTO Gewasdag 22 januari 2015 Evaluatie Poinsettia seizoen 2014 FloraHolland productteam bloeiend seizoen LTO Gewasdag 22 januari 2015 Evaluatie Poinsettia seizoen 2014 FloraHolland productteam bloeiend seizoen 1 Poinsettia - Cijfers FloraHolland totaal 2014 Stuks aange- Gemid. Gemid. Doordraai voerd Groei

Nadere informatie

Procesevaluatie Effectief Actief 2013. Drs. L. Ooms Dr. C.Veenhof

Procesevaluatie Effectief Actief 2013. Drs. L. Ooms Dr. C.Veenhof Procesevaluatie Effectief Actief 2013 Drs. L. Ooms Dr. C.Veenhof VOORWOORD Effectief Actief (EA) is een programma geïnitieerd door het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB). Het heeft als doel

Nadere informatie

Promotieplan chrysant. Stichting Chryson & FPC Chrysant Brigitte Hagen

Promotieplan chrysant. Stichting Chryson & FPC Chrysant Brigitte Hagen Promotieplan chrysant Stichting Chryson & FPC Chrysant Brigitte Hagen Telegraaf januari 2013: Chrysanten zijn in! 2 Plan van aanpak Probleem stelling Doelstelling Landen en doelgroepen Plan van aanpak

Nadere informatie

Snijhortensia s in Frankrijk

Snijhortensia s in Frankrijk Deze nieuwsbrief is onderdeel van de informatiedienst Marktinformatie voor aanvoerders met abonnement of Persoonlijke Verkoop 14 oktober 2014 Snijhortensia s in Frankrijk Op 9 en 10 oktober is er een studiereis

Nadere informatie

Het Nieuwe Veilen. Regiobijeenkomsten, najaar 2016

Het Nieuwe Veilen. Regiobijeenkomsten, najaar 2016 Het Nieuwe Veilen Regiobijeenkomsten, najaar 2016 Agenda 1. Korte terugblik 2. Stand van zaken logistiek en FloraMondo 2.0 3. Het veilproces van de toekomst 4. Wat kunt u verwachten? 5. Vragen en discussie

Nadere informatie

21-11-2014. Product Marktbeeld Poinsettia 2014 FloraHolland productteam Bloeiend seizoen

21-11-2014. Product Marktbeeld Poinsettia 2014 FloraHolland productteam Bloeiend seizoen 21-11-2014 Product Marktbeeld Poinsettia 2014 FloraHolland productteam Bloeiend seizoen 1 21-11-2014 Historie De kerstster, kerstroos of poinsettia (Euphorbia pulcherrima), behoort tot de wolfsmelkfamilie

Nadere informatie

POWERED BY BEPURE. Elke dag beter

POWERED BY BEPURE. Elke dag beter POWERED BY BEPURE Elke dag beter Hallo zelfvertrouwen! Hallo inzicht! Hallo POWERED BY BEPURE Elke dag beter Innoveren is kansen zien en deze omzetten in producten of diensten die uw klanten echt willen.

Nadere informatie

Marktplaats van de toekomst Tijdens de vorige Algemene Ledenvergadering op 2 juni 2016 presenteerde Lucas Vos de gekozen richting van Het Nieuwe

Marktplaats van de toekomst Tijdens de vorige Algemene Ledenvergadering op 2 juni 2016 presenteerde Lucas Vos de gekozen richting van Het Nieuwe 1 2 3 4 Marktplaats van de toekomst Tijdens de vorige Algemene Ledenvergadering op 2 juni 2016 presenteerde Lucas Vos de gekozen richting van Het Nieuwe Veilen. Deze richting is mede bepaald op basis van

Nadere informatie

Het Nieuwe Veilen. Januari 2016

Het Nieuwe Veilen. Januari 2016 Het Nieuwe Veilen Januari 2016 04 February 2016 2 Missie en doelstelling Optimale en stabiele prijsvorming Kostenniveau FH met 1/3 verminderd 04 February 2016 3 Spanning tussen collectief en individueel

Nadere informatie

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale.

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. 1 Geachte heer/mevrouw Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. Bij verschillende gemeenten en instellingen

Nadere informatie

Welkom bij Plantion in Ede

Welkom bij Plantion in Ede Welkom bij Plantion in Ede FNV Bondgenoten ArboNetWerk Peter Bakker 21 september 2012 Wie is Plantion Coöperatie van sierteelt kwekers Ontstaan uit een fusie tussen Bloemenveiling Oost Nederland (VON)

Nadere informatie

Kaartspel EVC als strategische keuze

Kaartspel EVC als strategische keuze Kaartspel EVC als strategische keuze Doel van het kaartspel: Inzicht krijgen in waar je als EVC-aanbieder naar toe wilt gaan en hoe je perspectief voor de toekomst ontwikkelt. Ga je wel of niet door met

Nadere informatie

ROLVERDELING BIJ CONTRACTMANAGEMENT

ROLVERDELING BIJ CONTRACTMANAGEMENT ROLVERDELING BIJ CONTRACTMANAGEMENT (onderdeel van Handboek voor contractmanagement bij DFB) 1. Inleiding. In het kader van het project leveranciersmanagement zijn ten behoeve van het beheer van contracten

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering aanloopstraten. Presentatie 31 mei 2012

Kwaliteitsverbetering aanloopstraten. Presentatie 31 mei 2012 Kwaliteitsverbetering aanloopstraten Presentatie 31 mei 2012 Vooraf Aanleiding: BRO rapportage 2009 Conceptplan Brusselsestraat e.o. 2010 Verandering economische situatie 2009-2012 Vraagstelling: Actuele

Nadere informatie

Module 2: Vrijwilligersbeleid binnen de sportvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk

Module 2: Vrijwilligersbeleid binnen de sportvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Module 2: Vrijwilligersbeleid binnen de Van beleid tot uitvoering in de praktijk 2.1. Sportverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee in Nederland is een vrijwilligersorganisatie; Vrijwilligers

Nadere informatie

Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011

Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011 Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011 Patrick Gunther 11 April 2011 Business Case Patrick Gunther April 2011 1 1. Inleiding Deze business case geeft een overzicht van

Nadere informatie

Product Marktbeeld Poinsettia 2014 FloraHolland productteam Bloeiend seizoen

Product Marktbeeld Poinsettia 2014 FloraHolland productteam Bloeiend seizoen 27-11-2014 Product Marktbeeld Poinsettia 2014 FloraHolland productteam Bloeiend seizoen 1 27-11-2014 Historie De kerstster, kerstroos of poinsettia (Euphorbia pulcherrima), behoort tot de wolfsmelkfamilie

Nadere informatie

Actueel. de essentie! Keuzes voor de juiste richting. Dat is. EEN UITGAVE VAN DE JAGER ACCOUNTANCY jaargang 2 I MAART 2011

Actueel. de essentie! Keuzes voor de juiste richting. Dat is. EEN UITGAVE VAN DE JAGER ACCOUNTANCY jaargang 2 I MAART 2011 Actueel EEN UITGAVE VAN DE JAGER ACCOUNTANCY jaargang 2 I MAART 2011 Keuzes voor de juiste richting. Dat is de essentie! De Jager Actueel is een uitgave voor ondernemers. Met dit blad informeren wij u

Nadere informatie

Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten. Resultaten digitale verkenning 22 september 14

Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten. Resultaten digitale verkenning 22 september 14 Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten Resultaten digitale verkenning 22 september 14 In het kort Doelgroep: Gelderse gemeenten Doel: verkennen behoefte aan provinciale ondersteuning bij faciliterende

Nadere informatie

Lelie Promotie Samen het rendement van DE Lelie verbeteren!

Lelie Promotie Samen het rendement van DE Lelie verbeteren! Lelie Promotie Samen het rendement van DE Lelie verbeteren! Noodzaak DE lelie bestaat niet. Als productgroep neemt lelie echter de vierde plaats in qua omzet op het gebied van snijbloemen, op de voet gevolgd

Nadere informatie

De Kweker-Kweker. Regeling

De Kweker-Kweker. Regeling De Kweker-Kweker Regeling De Kweker-Kweker Regeling Waarom onderling leveren? Steeds meer kwekers van FloraHolland ontwikkelen zich tot een soort ketenregisseur of hoofdaannemer. Kenmerkend is dat deze

Nadere informatie

Toenemende Virtualisering/informatisering. Voor wie verstandig handelt!

Toenemende Virtualisering/informatisering. Voor wie verstandig handelt! Toenemende Virtualisering/informatisering Trendsamenvatting Naam Definitie Scope Conclusie Invloed: Impact Bronnen Toenemende virtualisering/informatisering De huidige status van de technologie maakt het

Nadere informatie

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt.

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt. Vrijwilligersbeleid binnen de schaatsvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Schaatsverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee schaatsvereniging in Nederland is een vrijwilligersorganisatie:

Nadere informatie

Aanpak, uitwerking en rapportage

Aanpak, uitwerking en rapportage RAPPORTAGE De aanleiding voor de verleende projectbijdrage is gelegen in de opstart van het FSI initiatief in 2012 en de daadwerkelijke opstart in Januari 2013. Een van de voornaamste doelstellingen van

Nadere informatie

Businessplan op een Bierviltje

Businessplan op een Bierviltje Businessplan op een Bierviltje Door Quirien Veldman, Syntens Ze zeggen wel eens: een businessplan moet zo simpel zijn dat het op een bierviltje past. Hoe kan dat als de businessplannen die de meeste ondernemers

Nadere informatie

V INK MV OOR OPTIMALISA OOP & CONTRA GM INK TIE V C TMANA AN UW CONTRA OOP GEMENT C TEN

V INK MV OOR OPTIMALISA OOP & CONTRA GM INK TIE V C TMANA AN UW CONTRA OOP GEMENT C TEN MVGM INKOOP INKOOP & CONTRACTMANAGEMENT VOOR OPTIMALISATIE VAN UW CONTRACTEN MVGM INKOOP INKOOP & CONTRACTMANAGEMENT VOOR OPTIMALISATIE VAN UW CONTRACTEN Afspraken van inkoop gaan steeds vaker over meer

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Gijs Kok Vestigingsmanager FloraHolland Naaldwijk. EDI Agro Vereniging 20 november 2008

Gijs Kok Vestigingsmanager FloraHolland Naaldwijk. EDI Agro Vereniging 20 november 2008 Gijs Kok Vestigingsmanager FloraHolland Naaldwijk EDI Agro Vereniging 20 november 2008 2 Sierteeltcluster Grootste handels- en kenniscentrum ter wereld Exportwaarde sierteeltcluster circa 7 miljard Positief

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Extra impuls gemeenten voor scheiding kunststof verpakkingsafval van huishoudens

Extra impuls gemeenten voor scheiding kunststof verpakkingsafval van huishoudens Extra impuls gemeenten voor scheiding kunststof verpakkingsafval van huishoudens Inhoud 1. Inleiding 3 2. Opzet 4 3. Voorwaarden en procedure 5 3.1 Eisen aan de projecten 5 3.2 Indienen van projecten 6

Nadere informatie

Structuur Lokaal Toeristische Adviesraad LTA

Structuur Lokaal Toeristische Adviesraad LTA Structuur Lokaal Toeristische Adviesraad LTA Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Achtergronden 1.1 LTA 3 1.2 Evenementencommissie 3 1.3 Formalisering 3 Hoofdstuk 2 Taken en verantwoordelijkheden 2.1 Doelstellingen

Nadere informatie

Spooky verpakking bij Lidl (Borehamwood) Scary boeketten bij Asda (Watford) Frightening Plants bij Morrisons (St Albans)

Spooky verpakking bij Lidl (Borehamwood) Scary boeketten bij Asda (Watford) Frightening Plants bij Morrisons (St Albans) Op 29 en 30 oktober vond een marktbezoek in het Verenigd Koninkrijk plaats. Kwekers vertrokken onder leiding van Marktspecialist Josephine Klapwijk en Coördinator Product Will Zuiderwijk naar London. Op

Nadere informatie

SNEAK PREVIEW. 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten

SNEAK PREVIEW. 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten SNEAK PREVIEW 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten SNEAK PREVIEW Leadgeneratie Benchmark 2016: Wat doen succesvolle bedrijven beter? Recentelijk is voor de zesde keer de Nationale B2B

Nadere informatie

KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar. Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen.

KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar. Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen. KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen. CONTACT Voor meer informatie over de kwaliteitsnetwerken kunt u contact opnemen met: Diewke de Haen (ddehaen@efp.nl)

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Inleiding Op onze dienstverlening is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. Eén van de eisen uit deze wet is dat wij u voorafgaand aan onze dienstverlening informeren

Nadere informatie

Jardiland presentatie Anthurium

Jardiland presentatie Anthurium fresh retail Jardiland presentatie Anthurium fresh retail en Lemkes, april 2013 Wat gaan we doen? 1 jaar lang testen, met 2 verschillende potplantentafels a) Focus op Anthurium b) Focus op combinatie van

Nadere informatie

Eric Moor. - Directeur/ Eigenaar Sion - Voorzitter Decorum Company - Werkgroep Topteam tuinbouw (Holland Branding) - De Lier (Westland)

Eric Moor. - Directeur/ Eigenaar Sion - Voorzitter Decorum Company - Werkgroep Topteam tuinbouw (Holland Branding) - De Lier (Westland) Eric Moor - Directeur/ Eigenaar Sion - Voorzitter Decorum Company - Werkgroep Topteam tuinbouw (Holland Branding) - De Lier (Westland) Sion - Volledig gespecialiseerd in Phalaenopsis. -Breeding en Selectie

Nadere informatie

Ervaar de voordelen van onze. 75 jaar ervaring!

Ervaar de voordelen van onze. 75 jaar ervaring! Ervaar de voordelen van onze 75 jaar ervaring! Jos Klaasse (1956) Jos is fiscalist en ondernemersadviseur. Hij heeft o.a. maatschappen in de financiële en dienstverlenende sector en MKB-ondernemers als

Nadere informatie

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw KOCB Projectomschrijving

Nadere informatie

fresh retail Henk van Dongen December 2013 Promotieplan Freesia 2014-2016

fresh retail Henk van Dongen December 2013 Promotieplan Freesia 2014-2016 fresh retail Henk van Dongen December 2013 Promotieplan Freesia 2014-2016 Introductie Fabulous Freesia Freesia is van oorsprong een jaarrond product. De afgelopen jaren is er met verschillende promotiecampagnes

Nadere informatie

Effectief Actief. Ondersteuningsmogelijkheden voor kansrijke sport- en beweeginterventies

Effectief Actief. Ondersteuningsmogelijkheden voor kansrijke sport- en beweeginterventies Effectief Actief Ondersteuningsmogelijkheden voor kansrijke sport- en beweeginterventies Effectief Actief Ondersteuningsmogelijkheden voor kansrijke sport- en beweeginterventies Effectief Actief is een

Nadere informatie

Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT

Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 Samen bouwen COLOFON Deze uitgave is tot stand gekomen met dank aan de inzet van

Nadere informatie

Product Marktbeeld Poinsettia Evaluatie seizoen January

Product Marktbeeld Poinsettia Evaluatie seizoen January Product Marktbeeld Poinsettia Evaluatie seizoen 2015 22 January 2016 1 Inhoud van de presentatie 1. Marktplaats FloraHolland Stuks, omzet en middenprijs ontwikkelingen 2. Marktplaats FloraHolland Inkoop

Nadere informatie

projecten Laanboompact

projecten Laanboompact Samenwerken aan gezonde groei Laanboompact projecten 2013 Het Laanboompact is een initiatief van de Boomkwekersvereniging Opheusden e.o., gemeente Neder-Betuwe, Provincie Gelderland, Rabobank West Betuwe

Nadere informatie

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Inleiding Het onderwijs verandert. En het toezicht verandert mee. Vanaf 1 augustus 2017 houden

Nadere informatie

Marktherstel door economisch herstel?

Marktherstel door economisch herstel? Marktherstel door economisch herstel? Bernd Feenstra Sectormanager Tuinbouw Beekbergen, 15-4-2010 Indeling Indeling Even voorstellen Ontwikkelingen Glastuinbouw Marktevenwicht verstoord Marktherstel Toekomstperspectief

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DVD 2013.1 Van t Riet Assurantie Advies B.V. Pagina 1 van 5 Inleiding Op onze dienstverlening is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. Eén van de eisen uit deze wet

Nadere informatie

Notitie koppeling hoofdproces en rollen partners t.b.v. gebiedsgericht werken.

Notitie koppeling hoofdproces en rollen partners t.b.v. gebiedsgericht werken. Notitie koppeling hoofdproces en rollen partners t.b.v. gebiedsgericht werken. Definitie gebiedsgericht werken: Gebiedsgericht werken is een proces van structurele samenwerking tussen de gemeente en haar

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 R damse Nieuwe is een collectief van jonge ondernemende Rotterdammers die de nieuwe economie van de stad vertegenwoordigen. Onze droom

Nadere informatie

FloraHolland Ketenreleaseproces

FloraHolland Ketenreleaseproces Florecom Software Leveranciers Lunch FloraHolland Ketenreleaseproces Afgestemd met Florecom en Samenwerkingsverband Kwekersoftware 19 januari 2011 Ketenreleaseproces op hoofdlijnen 2 Processtappen 1. RFC

Nadere informatie

Regiebehandelaar & Kwaliteitsstatuut

Regiebehandelaar & Kwaliteitsstatuut Regiebehandelaar & Kwaliteitsstatuut Niet meer Insurance Based werken? Joost Walraven, Klinisch Psycholoog / Manager Zorg Hoofddocent management KP-opleiding blog.walraven@gmail.com NVGzP 25 juni 2015

Nadere informatie

Samenwerken en verder. Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg (OMK) Monique Spierenburg Vilans 15 januari Regionale netwerkbijeenkomst LND

Samenwerken en verder. Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg (OMK) Monique Spierenburg Vilans 15 januari Regionale netwerkbijeenkomst LND Samenwerken en verder Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg (OMK) Monique Spierenburg Vilans 15 januari Regionale netwerkbijeenkomst LND 1. Werkt u in de palliatieve zorg of in de dementiezorg of beiden? 2.

Nadere informatie

Greenport Aalsmeer Verbinden en versterken

Greenport Aalsmeer Verbinden en versterken Greenport Aalsmeer Verbinden en versterken Marcel Claessen Vestigingsmanager FloraHolland Bestuurslid Greenport Aalsmeer Voorzitter Flower Mainport Aalsmeer Kaag en Braassem, 10 maart 2010 Voorstellen

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Adviescentrum van de Graaf 2012 - versie 3 Adviescentrum van de Graaf Pagina 1 Inleiding Op onze dienstverlening is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. Eén van de

Nadere informatie

Strategisch Pensioenmanagement

Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement is samenbrengen. Strategisch Pensioenmanagement De belangrijkste taak van Strategisch Pensioenmanagement is ervoor te zorgen dat u in control

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Studiereis Duitsland FPC Zantedeschia. 29 september 2011

Studiereis Duitsland FPC Zantedeschia. 29 september 2011 Studiereis Duitsland FPC Zantedeschia 29 september 2011 Deelnemers: R. Geerlings 06-55398750 G. v.d. Lee 06-10917120 K. Stricker 06-13133320 P. Tas 06-19526660 W. Verschoor 06-51602152 R. Weijers 06-12819377

Nadere informatie

Projectgestuurd. Noodzaak van organiseren

Projectgestuurd. Noodzaak van organiseren Projectgestuurd Noodzaak van organiseren Waar gaat het om? Projectgestuurd werken betekent vaak dynamiek en vraagt dus om organisatie. Inzicht is daarbij het sleutelwoord. Om te beginnen is het belangrijk

Nadere informatie

De interne communicatieadviseur

De interne communicatieadviseur De interne communicatieadviseur Dit zijn de kenmerken van een complex Verschillende ideeën Kleine wijzigingen kunnen grote gevolgen hebben Beweeglijke doelen Het pad ontrolt zich met iedere stap??? Geen

Nadere informatie

Meerjaren projectplan Commissie MKB

Meerjaren projectplan Commissie MKB Meerjaren projectplan Commissie MKB Maart 2017 1 Digitalisering biedt kansen Digitalisering en robotisering zijn niet nieuw, maar de omvang en snelheid nemen in rap tempo toe. ERP-systemen en dashboarding

Nadere informatie

TACTISCHE CRIMINALITEITS ANALYSE

TACTISCHE CRIMINALITEITS ANALYSE TACTISCHE CRIMINALITEITS ANALYSE 12 daagse opleiding Tijdens deze opleiding leer je: Hoe je een analyseplan opstelt Hoe je een keuze maakt voor een analysemethode Hoe je een methode uitvoert Hoe je data

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Tussenstand kwalitatieve monitoring m.b.v. narratieven in Hilversum

Tussenstand kwalitatieve monitoring m.b.v. narratieven in Hilversum Tussenstand kwalitatieve monitoring m.b.v. narratieven in Hilversum Een presentatie van een methode in ontwikkeling, focus op welzijnsvoorzieningen Door Esther Sarphatie, accountmanager gemeente Hilversum

Nadere informatie

BureauSierteelt.nl. Festa dei Nonni 22-09- 14

BureauSierteelt.nl. Festa dei Nonni 22-09- 14 BureauSierteelt.nl Festa dei Nonni 1 Algemeen 7 kwalitatieve interviews met exporteurs op Italië Snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten Focus vooral op Noord-Italië (tot circa Rome) Belang Italië als afzetland

Nadere informatie

Regeling Lokale Netwerken

Regeling Lokale Netwerken Regeling Lokale Netwerken Binnen de BNA functioneren vanaf 2017 lokale netwerken. Deze netwerken opereren vanuit een door de landelijke organisatie gedragen missie, waaraan lokaal (en regionaal) vorm en

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten 2012 2013 Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NEWS) is een netwerk van ruim 3000 Nederlandse studenten die een studie

Nadere informatie

Naar een (sociaal-) economisch programma langstraat

Naar een (sociaal-) economisch programma langstraat Naar een (sociaal-) economisch programma langstraat Langstraatdag 4 december 2014 sociaal economisch team langstraat Ambtelijke capaciteit vrijmaken (20 + 20) Bestuurlijke afstemming Betrokkenheid van

Nadere informatie

s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling 1

s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling 1 Subsidieaanvraag : oprichten buurtenergiebedrijf in de schilderswijk 1 s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Siemerink Assurantiën & Vastgoed B.V. Prinsestraat 15 7513 AM Enschede Postbus 402 7500 AK Enschede Telefoon 053-4337777 Fax 053-4325593 E-mail info@siemerink-vgt.nl Internet www.siemerink-vgt.nl

Nadere informatie

Organisatie inrichting als een van de sleutels voor een efficiënt beheer

Organisatie inrichting als een van de sleutels voor een efficiënt beheer Organisatie inrichting als een van de sleutels voor een efficiënt beheer 27 november 2014 Jan Demey & Rianne Welvaarts Organisatie inrichting als een van de sleutels voor een efficiënt beheer AGENDA Definitie

Nadere informatie

Individualiteit en zelfstandigheid voorop

Individualiteit en zelfstandigheid voorop Individualiteit en zelfstandigheid voorop BoekenPartners is een groep zelfstandige en samenwerkende boekhandelaren. Deze ondernemers onderscheiden zich door hun eigen identiteit maximaal te behouden. Zó

Nadere informatie

Plantion in 2016 PUBLIEKSJAARVERSLAG LEES HET BESTUURSVERSLAG OP

Plantion in 2016 PUBLIEKSJAARVERSLAG LEES HET BESTUURSVERSLAG OP Plantion in 2016 PUBLIEKSJAARVERSLAG LEES HET BESTUURSVERSLAG OP WWW.PLANTION.NL Mooie omzetcijfers en de start van een digitaal verkoopkanaal kenmerkten het jaar 2016 van Plantion. Daarnaast werden ook

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE SPANJE

LANDEN ANALYSE SPANJE LANDEN ANALYSE SPANJE Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee6 de sector (cijferma?g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms?ge (2018) waarde van de consump?e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

Whitepaper. De kracht van pinch-technologie in de voedingsmiddelenindustrie WWW.VANBEEK.COM

Whitepaper. De kracht van pinch-technologie in de voedingsmiddelenindustrie WWW.VANBEEK.COM Whitepaper De kracht van pinch-technologie in de voedingsmiddelenindustrie Inleiding De voedingsmiddelenindustrie kan nog verder energie besparen door intern warmte te gaan hergebruiken. Pinch-technologie

Nadere informatie

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd De regiepiramide ontsluierd Inleiding Regie is een veelgebruikte term voor een vorm van organiseren in het facilitaire werkveld. Toch is het lang niet altijd duidelijk wat er precies onder moet worden

Nadere informatie

impact? Uw betalingsverkeer volgens nieuwe standaarden

impact? Uw betalingsverkeer volgens nieuwe standaarden SEPA impact? Uw betalingsverkeer volgens nieuwe standaarden 1 impact scan urgentie wetgeving standaarden overschrijvingen iban incasso erordening impact scan urgentie wetgeving standaarden overschrijvingen

Nadere informatie