SNEUVELNOTA KAURI Workshop Social Profit Financial Responsibility & Ethical Fundraising Thursday 23 September 2010, 12h30-18h00 Triodos Bank, Brussels

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SNEUVELNOTA KAURI Workshop Social Profit Financial Responsibility & Ethical Fundraising Thursday 23 September 2010, 12h30-18h00 Triodos Bank, Brussels"

Transcriptie

1 SNEUVELNOTA KAURI Workshop Social Profit Financial Responsibility & Ethical Fundraising Thursday 23 September 2010, 12h30-18h00 Triodos Bank, Brussels ENKELE REFLECTIES TER INLEIDING Wees, zeker ook op financieel vlak, een eerder zuinige, rechtvaardige en goede huisvader. Stel een fondsenmatrix op en werk aan een mix van inkomstenbronnen: Subsidies, donaties (giften), fiscale regelingen, beurzen, prijzengeld, sponsoring, mecenaat, lidgelden, projectfinanciering, kredieten, risicokapitaal, legaten, enzovoorts Heel veel soorten zaken kunnen worden gefinancierd: algehele werking, specifieke werkingsmiddelen (bv. fotokopieën, vliegtuigreizen, ), personeel, activiteiten, (kantoor-)gebouwen, communicatiemiddelen, onderzoek, kantoormateriaal, knowhow, Zoek financiële middelen zowel lokaal als internationaal (voorwaarde bij internationaal fondsen werven: communiceren in andere talen over uw organisatie/initiatieven!). Zoek thematisch en generalistisch (bv. op het thema levenslang leren ). Denk aan de wereld van de Stichtingen (Foundations), lokaal en zéker ook internationaal. Stippel een duidelijk beleid uit over het al dan niet ontvangen van giften van en sponsoring door bedrijven, en onder welke voorwaarden. Maak tijd voor een ethische en duurzame reflectie betreffende het financieel beleid van uw organisatie, zowel met medewerkers als op niveau van directie en Raad van Bestuur. Wees transparant betreffende inkomsten en uitgaven van uw organisatie t.o.v. alle stakeholders van uw organisatie, in eerste instantie de geldschieters, groot én klein. (1) OVERHEDEN Op elk beleidsniveau zijn er financiële middelen te vinden. Soms op basis van een erkenning, zoals voor volksontwikkeling of de erkenning als ontwikkelings-ngo. Vaak financiering via projectoproepen. 1

2 Denk aan mogelijkheden van financiering via levenslang leren. Subsidies: (1) Werking, structureel, (vaak) voor meerdere jaren (vaak op basis van een erkenning zoals voor volksontwikkeling of de erkenning als ontwikkelings-ngo of milieu-organisatie ) (2) Personeel: sociale maribel, stages, beurzen, sociale economie, vrijwilligerswerk, (3) Activiteiten & projecten (4) Communicatie: campagnes, advertentieruimte, (5) Onderzoek: zelf of door uitbesteding aan derden zoals universiteiten (6) Infrastructuur: gebouw, kantoor, (premies!) Goederen Menskracht Knowhow en diensten Gemeenten Elke gemeente heeft een eigen, autonoom subsidiebeleid. Zowat alle gemeenten hebben een eigen website waarop -meestal- informatie te vinden is over hun subsidiebeleid. Ofwel zoeken bij uw thema ofwel zoeken bij subsidies / premies. Soms erkenning nodig van een gemeentelijke adviesraad. Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW) Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale (AVCB) Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VSGB) Provincies Elke provincie heeft een autonoom subsidiebeleid en heeft een eigen website waarop informatie te vinden is over hun subsidiebeleid. Ofwel zoeken bij uw thema ofwel zoeken bij subsidies. Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP) Association des Provinces wallonnes (APW) Antwerpen Brabant wallon Hainaut 2

3 Liège Limburg Luxembourg Namur Oost-Vlaanderen x.cfm Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Brussel / Bruxelles Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) Subsidies Sociaal-culturele verenigingen: Commission Communautaire Française (COCOF) Alle subsidies: Vlaanderen Portaal Vlaamse Overheid Alle subsidies en premies in Vlaanderen ontext= &p= &pagename=Infolijn%2FView Agentschap Sociaal-Cultureel Werk 3

4 Stagepunt (sociale economie & ontwikkelingssamenwerking) Wallonie Portail de la Wallonie / Région wallonne Communauté Française de Belgique België / Belgique Portaal Belgische Overheid Sociale Maribel Iedere werkgever die behoort tot de non-profitsector heeft recht op een forfaitaire vermindering van RSZ bijdragen voor elke werknemer die, in de loop van een trimester, minstens halftijds tewerkgesteld is (33% in het geval van de beschutte werkplaatsen). FISCAAL AFTREKBARE GIFTEN Organisaties en instellingen die fiscaal aftrekbare giften kunnen ontvangen Worden hier bedoeld, de instellingen die gemachtigd zijn kwijtschriften uit te reiken voor giften die de schenker van zijn totale belastbare netto-inkomen kan aftrekken. Een belastingplichtige die een gift in geld doet kan deze aftrekken van zijn totale netto-inkomen onder volgende voorwaarden: - de gift moet gedaan zijn aan een hierna bedoelde instelling - zij moet per instelling minstens 30 euro per kalenderjaar bedragen - voor de gift wordt door de begunstigde instelling een kwijtschrift uitgereikt Subsidies duurzame ontwikkeling en verduurzamen activiteiten POD Duurzame ontwikkeling / SPP Développement durable: / European Union (EU) The European Commission & Civil Society Enkele subsidie-adviseurs EU: ACE Europe Kleis Procura VLEVA, Vlaams-Europees Verbindingsagentschap United Nations (UN) UN Non-Governmental Liaison Service 4

5 (2) STICHTINGEN / FONDATIONS / FOUNDATIONS België / Belgique Stichting van Openbaar Nut In België zijn een kleine 400 stichtingen van openbaar nut geregistreerd bij de FOD Justitie. Private Stichting In België zijn iets meer dan 600 private stichtingen. Belgisch Netwerk van Stichtingen vzw (65 leden) Le Réseau Belge de Fondations asbl & Koning Boudewijnstichting / Fondation Roi Baudouin (KBS-FRB) KBS Studie De impact van de financiële crisis op verenigingen Projectoproepen Centrum voor Filantropie Werkgroep Social Governance Fondsen Fondsen op naam Fondsen vrienden van Bedrijfsfondsen Streekfondsen Stichting voor Toekomstige Generaties Fondation pour les Générations Futures / European Union (EU) European Foundation Centre (EFC) Established in 1989, the EFC is an international association of foundations and corporate funders dedicated to: Creating an enabling legal and fiscal environment for foundations Documenting the foundation landscape Strengthening the infrastructure of the sector Promoting collaboration, both among foundations and between foundations and other actors USA Council on Foundations 5

6 (3) BEDRIJVEN, ONDERNEMERS(NETWERKEN) & VRIJE BEROEPEN Mogelijkheden: Sponsoring / Mecenaat / Projectfinanciering België / Belgique Toolbox financieel advies Bedrijfsstichtingen / Corporate Foundations BNP Paribas Fortis Foundation Efico Foundation Bedrijfsmecenaat Het mecenaat is materiële of intellectuele steun die, zonder directe tegenprestatie van de begunstigde, wordt verleend aan een natuurlijke persoon of een rechtspersoon voor de uitoefening van non-profitactiviteiten van algemeen belang. Corporate Funding Programme (CFP) Rotary Belgium-Luxembourg Lions Clubs International Belgium United Fund for Belgium Het United Fund for Belgium (VZW) is een onafhankelijke non-profit organisatie dat tot doel heeft mensen die hulpbehoevend zijn in België te helpen. Het biedt de in België gevestigde (inter)nationale bedrijven de gelegenheid hun sociaal maatschappelijk engagement op te nemen en dit op een redelijke en efficiënte manier. Frankrijk Admical NATIONALE LOTERIJ / LOTERIE NATIONALE / Sponsoring & subsidies Financiering van projecten Duurzame ontwikkeling Subsidiecharter: CERA Cera is een coöperatieve financiële groep die haar oorsprong vindt in het ideeëngoed van Friedrich Wilhelm Raiffeisen, die tijdens het einde van de 19de eeuw armoedebestrijding en zelfhulp via samenwerking nastreefde. 6

7 (4) INDIVIDUELE DONATEURS / PARTICULIERE GIFTEN Via allerhande methodes van fondsenwerving : campagnes, evenementen, Fundraisers Network Belgium & European Fundraising Association (EFA) Testament.be EthiCom Gids voor giften & legaten European Union (EU) Giving Europe European Venture Philanthropy Association European Association for Philanthropy & Giving (5) KREDIETEN & RISICOKAPITAAL Netwerk Rentevrij Hefboom Triodos Bank Trividend (6) ZELFFINANCIERING & DUURZAAM SPAREN EN BELEGGEN Belang van duurzaam sparen en beleggen: ethisch reflectie Lidgelden / ledenbijdragen Verkoop van diensten en producten BELSIF Belgian Sustainable and Socially Responsible Investment Forum 7

8 Netwerk Vlaanderen Le Réseau Financement Alternatif (RFA) Ethibel Portaal voor Duurzaam Beleggen Nederland Eurosif BankTrack (7) NGO ACCOUNTABILITY: TRANSPARANTIE & FINANCIËLE ETHIEK België / Belgique Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) Donorinfo Filantropie.be Netwerk Vlaanderen NGO Openboek Inkomsten en uitgaven van NGO s voor ontwikkelingssamenwerking in België INSTIFIN Transparency International Belgium Do(n)ordacht Excellence for non-profit 8

9 Nederland Transparant Prijs Stichting Centraal Bureau Fondsenwerving Subsidiedatabank (betalende databank) Fondsenwerving online Goede Doelen Wereld Global INGO Accountability Charter NGO Watch (USA) Global Development Research Center NGO Accountability International NGO Training and Research Centre (INTRAC) United Nations Non-Governmental Liaison Service Deze sneuvelnota werd samengesteld op 23 september 2010 door Peter Wollaert, General Manager van KAURI vzw. Alle reacties, aanvullingen en correcties zijn welkom op 9

Fondsen werven door Belgische non-profitorganisaties

Fondsen werven door Belgische non-profitorganisaties Fondsen werven door Belgische non-profitorganisaties PWO Onderzoeksresultaten in de praktijk Eef Scheerlinck Ann-Sophie Bouckaert Joke Persyn Tine Faseur Ilja De Coster Fundra sers alliance belgium Colofon

Nadere informatie

Stichtingen in België

Stichtingen in België April 2004 Stichtingen in België Profiel van de sector www.kbs-frb.be De Koning Boudewijnstichting is een stichting van openbaar nut, die in 1976 toen Koning Boudewijn 25 jaar koning was werd opgericht.

Nadere informatie

De Filantropiekrant. En ook:

De Filantropiekrant. En ook: De Filantropiekrant 24 APRIL 2014 DE WERELD ZOU ER ANDERS UITZIEN Filantropie maakt vandaag gebruik van afgelijnde, gestructureerde methodes en van geavanceerde financiële tools om zo meer initiatieven

Nadere informatie

Onze opdracht : maatschappelijk verantwoord beleggen

Onze opdracht : maatschappelijk verantwoord beleggen Onze opdracht : maatschappelijk verantwoord beleggen Een transparante kijk op duurzaam beleggen Inhoud Beleggen met eerbied voor onderlinge waarden Ethias volgt de strengste gedragscodes Ethias sluit zich

Nadere informatie

Een kapitaalinjectie voor het goede doel

Een kapitaalinjectie voor het goede doel Een kapitaalinjectie voor het goede doel Als goed doel op zoek naar fondsenwerving voor een inentingsprogramma tegen kindersterfte of het produceren van dure medicijnen voor zeldzame ziektes als de ziekte

Nadere informatie

Duurzaam Sparen en Beleggen in België: actualisatie tot 2012. Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen.

Duurzaam Sparen en Beleggen in België: actualisatie tot 2012. Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen. Duurzaam Sparen en Beleggen in België: actualisatie tot 2012 Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen Onderzoeksrapport MIRA/2013/08, oktober 2013 Duurzaam Sparen en Beleggen in

Nadere informatie

ROUTE NAAR EEN DUURZAME EN VITALE FINANCIËLE SECTOR

ROUTE NAAR EEN DUURZAME EN VITALE FINANCIËLE SECTOR ROUTE NAAR EEN DUURZAME EN VITALE FINANCIËLE SECTOR Bankieren voor de samenleving Rapport over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de financiële sector 2012 > Rapport over de maatschappelijke

Nadere informatie

Amsterdam, December 2012

Amsterdam, December 2012 Amsterdam, December 2012 Beleidsplan Muses 2012 2016 1 Hoofdstuk 1 Samenvatting Inleiding Het doel van stichting Muses is om de impact van vrijwilligers wereldwijd te vergroten. Enerzijds om hiermee alle

Nadere informatie

Aanontwikkelingssamenwerking doen

Aanontwikkelingssamenwerking doen Aanontwikkelingssamenwerking doen Inhoudsopgave Inleiding I. Wat is ontwikkelingssamenwerking? 1. Definities en doelstellingen 2. De Belgische wetgeving II. Institutionele ontwikkelingssamenwerking 1.

Nadere informatie

Duurzaam sparen en beleggen in België

Duurzaam sparen en beleggen in België Duurzaam sparen en beleggen in België Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen Onderzoeksrapport MIRA/2010/05, september 2010 Duurzaam sparen en beleggen in België Herwig Peeters

Nadere informatie

Duurzaam Sparen en Beleggen in België in 2011. Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen. Onderzoeksrapport

Duurzaam Sparen en Beleggen in België in 2011. Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen. Onderzoeksrapport Duurzaam Sparen en Beleggen in België in 2011 Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen Onderzoeksrapport MIRA/2012/09, november 2012 Duurzaam Sparen en Beleggen in België in 2011

Nadere informatie

Een nieuwe Vlaamse diplomatie in. Naar een efficiënt buitenlands netwerk

Een nieuwe Vlaamse diplomatie in. Naar een efficiënt buitenlands netwerk Een nieuwe Vlaamse diplomatie in Een veranderende wereld: Naar een efficiënt buitenlands netwerk Advies 2013/16 9 juli 2013 Colofon samenstelling: SARiV Freddy Evens (Secretaris) Roos Van de Cruys Boudewijnlaan

Nadere informatie

Projecten ondersteund door het Europees Vluchtelingenfonds in België (EVF)

Projecten ondersteund door het Europees Vluchtelingenfonds in België (EVF) Projecten ondersteund door het Europees Vluchtelingenfonds in België (EVF) Het Europees Vluchtelingenfonds (EVF) werd in 2000 door de Europese Unie in het leven geroepen met de bedoeling om in de deelnemende

Nadere informatie

Voorwoord... 2. Inleiding... 2. Inhoudstafel... 3. 1 Stage... 5. 1.1 Mobile School vzw... 5. 1.1.1 Voorstelling... 5. 1.1.2 Doelstellingen...

Voorwoord... 2. Inleiding... 2. Inhoudstafel... 3. 1 Stage... 5. 1.1 Mobile School vzw... 5. 1.1.1 Voorstelling... 5. 1.1.2 Doelstellingen... 1 Voorwoord Dit eindwerk had ik niet kunnen realiseren zonder de hulp van vele mensen. Eerst en vooral wil ik de personen bedanken die mij te woord hebben gestaan om een zicht te krijgen op ethisch fondsenwerven

Nadere informatie

Projecten ondersteund door het Europees Vluchtelingenfonds in België (EVF)

Projecten ondersteund door het Europees Vluchtelingenfonds in België (EVF) Projecten ondersteund door het Europees Vluchtelingenfonds in België (EVF) Het Europees Vluchtelingenfonds (EVF) werd in 2000 door de Europese Unie in het leven geroepen met de bedoeling om in de deelnemende

Nadere informatie

Het economische gewicht van instellingen zonder winstoogmerk in België

Het economische gewicht van instellingen zonder winstoogmerk in België Het economische gewicht van instellingen zonder winstoogmerk in België Uitgave 2013 Het economische gewicht van instellingen zonder winstoogmerk in België Uitgave 2013 COLOFON Het economische gewicht

Nadere informatie

Bijlage bij AV SET 2 FINANCIEEL VERSLAG AAN DE ALGEMENE VERGADERING

Bijlage bij AV SET 2 FINANCIEEL VERSLAG AAN DE ALGEMENE VERGADERING Bijlage bij AV SET 2 FINANCIEEL VERSLAG AAN DE ALGEMENE VERGADERING AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 1 ALGEMENE VERGADERING 2011 FINANCIEEL VERSLAG AAN DE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

KLEUR VAN GELD EEN UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NUMMER 127 - WINTER 2015 - WWW.TRIODOS.BE

KLEUR VAN GELD EEN UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NUMMER 127 - WINTER 2015 - WWW.TRIODOS.BE DE KLEUR VAN GELD EEN UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NUMMER 127 - WINTER 2015 - WWW.TRIODOS.BE IN DIT NUMMER: DOSSIER GROENE STROOMCOÖPERATIES BOUWEN MET NATUURLIJKE MATERIALEN DE UITDAGING VAN DE EEUW VOLGENS

Nadere informatie

Sustainable Partnerships Award 2013

Sustainable Partnerships Award 2013 KAURI Belgian meeting point for global sustainable action voorwoord Sustainable Sustainable Award : de beste Belgische praktijken op het vlak van maatschappelijke partnerschappen tussen ondernemingen en

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

Projecten ondersteund door het Europees Vluchtelingenfonds in België (EVF)

Projecten ondersteund door het Europees Vluchtelingenfonds in België (EVF) Projecten ondersteund door het Europees Vluchtelingenfonds in België (EVF) Het Europees Vluchtelingenfonds (EVF) werd in 2000 door de Europese Unie in het leven geroepen met de bedoeling om in de deelnemende

Nadere informatie

Duurzaam Sparen en Beleggen in België: actualisatie tot 2013. Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen.

Duurzaam Sparen en Beleggen in België: actualisatie tot 2013. Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen. Duurzaam Sparen en Beleggen in België: actualisatie tot 2013 Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen Onderzoeksrapport MIRA/2014/06, september 2014 Duurzaam Sparen en Beleggen

Nadere informatie

Ethische rangschikking van vier Belgische fondsen die duurzaam en maatschappelijk verantwoord investeren

Ethische rangschikking van vier Belgische fondsen die duurzaam en maatschappelijk verantwoord investeren Faculteit Economie & Management Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding Master of Science handelsingenieur Intern aangestuurde masterproef Ethische rangschikking van vier Belgische

Nadere informatie

inhoud meest gebruikte afkortingen Water, DE hefboom tot ontwikkeling www.protosh2o.org Voorwoord... 1 Overzicht 2011 - Plannen 2012...

inhoud meest gebruikte afkortingen Water, DE hefboom tot ontwikkeling www.protosh2o.org Voorwoord... 1 Overzicht 2011 - Plannen 2012... PROTOS jaarverslag 2011 inhoud Voorwoord... 1 Overzicht 2011 - Plannen 2012... 2 De missie van PROTOS... 6 Pieter Derideaux Haïti, Werelddag Handen Wassen, Croix Fer, 15 oktober 2011 (Belladère, Centraal

Nadere informatie

In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren

In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren in samenwerking met In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren in samenwerking met COLOFON In the pocket

Nadere informatie

CharityWijzer. Inhoud

CharityWijzer. Inhoud CharityWijzer Misschien geeft u wel eens aan één of meer goede doelen. Effectief geven is niet altijd eenvoudig. Er zijn veel goededoelenorganisaties en er zijn verschillende manieren om vermogen over

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2013

Duurzaamheidsverslag 2013 Duurzaamheidsverslag 2013 Rabobank Groep Inhoudsopgave Bericht van de voorzitter 3 Verslagleggingsprincipes 5 Kerngegevens 8 Strategie 9 Coöperatie en governance 10 Duurzaamheid 15 Milieu en bedrijfsvoering

Nadere informatie

AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014

AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014 AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014 AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw - FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 1 - ALGEMENE VERGADERING 2014 AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN Resultaat

Nadere informatie

KLEUR VAN GELD EEN UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NUMMER 126 - HERFST 2014 - WWW.TRIODOS.BE

KLEUR VAN GELD EEN UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NUMMER 126 - HERFST 2014 - WWW.TRIODOS.BE DE KLEUR VAN GELD EEN UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NUMMER 126 - HERFST 2014 - WWW.TRIODOS.BE IN DIT NUMMER: DUURZAAMHEID ONDER DE LOEP HANDICAP EN INTEGRATIE: DE VERSCHILLEN VOORBIJ PAUL DE GRAUWE TREKT

Nadere informatie