Nieuwsbrief. Werk. Nr. 2 Jaargang 9, oktober Zorg. Inkomen. Wijzigingen in de Wet werk en bijstand (WWB) Inhoud. 2 Waarschuwing informatiemap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief. Werk. Nr. 2 Jaargang 9, oktober 2011. 1Zorg. Inkomen. Wijzigingen in de Wet werk en bijstand (WWB) Inhoud. 2 Waarschuwing informatiemap"

Transcriptie

1 Nr. 2 Jaargang 9, oktober 2011 Informatie voor cliënten van Werk, Inkomen en Zorg Wijzigingen in de Wet werk en bijstand (WWB) Misschien verandert er ook iets voor u! U heeft het vast al gehoord. De kranten staan er vol van. De regering moet flink bezuinigen. Ook op het gebied van uitkeringen. Bovendien zal er strenger opgetreden worden tegen mensen die zich niet aan de regels houden. De minister heeft de plannen al klaar liggen. Nog dit jaar wordt de wijziging van de Wet werk en bijstand besproken in de Tweede Kamer. Daarna weten we wat er allemaal gaat gebeuren. U krijgt dan van ons een nieuwsbrief waar alles in staat. Als de veranderingen ook voor u persoonlijk gelden, krijgt u ook nog eens een brief van ons. Wat gaat er zoal veranderen? Er zijn plannen om voortaan naar het huishoudinkomen te kijken. Er wordt dan niet meer alleen gekeken naar de inkomsten van de ouders, maar ook naar die van inwonende meerderjarige kinderen. De minister wil ook dat gemeenten strenger gaan optreden tegen fraude. Bijvoorbeeld als u een uitkering heeft en u heeft inkomsten ontvangen die u niet aan ons heeft doorgegeven. Zoals het er nu naar uitziet, wil de regering deze plannen doorvoeren per 1 januari Wij brengen u op de hoogte van de veranderingen zodra de plannen zijn besproken en vastgesteld in de Tweede Kamer. Verwenmiddag zie pagina 3! Werk Inkomen Inhoud 2 Waarschuwing informatiemap 1Zorg Geld terug? 3 Verwenmiddag 4 Landurigheidstoeslag Schoolkosten 5 Fraude 6 Auto en een uitkering 7 Vacature Subway Ede Huurkrant 8 Wist u datjes... Krijgt u zorgtoeslag? 9 De Financiële Crisis 10 Reserveren Wilt u vertellen hoe u rondkomt? 11 Rondkomen Handige adressen 12 Handige adressen (vervolg)

2 Waarschuwing voor het Voorlichtingscentrum Overheidsbijdragen Wij willen u waarschuwen voor het aanschaffen van een informatiemap, aangeboden door het Voorlichtingscentrum Overheidsbijdragen. Diverse klanten van Werk, Inkomen en Zorg hebben een brief ontvangen van het Voorlichtingscentrum Overheidsbijdragen. In die brief wordt een map aangeboden met informatie over uitkeringen, voorzieningen, subsidies et cetera waar mensen een beroep op kunnen doen. De titel van de map is: Overheidsbijdragen. De informatiemap kost 15,90 exclusief verzendkosten. Wat is het Voorlichtingscentrum Overheidsbijdragen? Het Voorlichtingscentrum Overheidsbijdragen is een particulier bedrijf. Het bedrijf heeft geconstateerd, dat veel mensen geen gebruik maken van de bijdragen waarop zij mogelijk recht hebben. Door de informatie te bundelen in een map, hopen zij o.a. aan u een exemplaar te kunnen verkopen. In werkelijkheid ontvangt u trouwens geen map, maar een pocketboekje. Hoe komt het Voorlichtingscentrum Overheidsbijdragen aan uw adres? Uw adresgegevens zijn niet via de overheid verstrekt, maar ze zijn commercieel aangekocht. Het adressenbestand omvat een bredere doelgroep dan degenen die een uitkering ontvangen. Ook ouderen en mensen met hogere inkomens worden aangeschreven. Wat raden wij u aan? Uiteraard staat het iedereen vrij, om het boekje aan te schaffen. Alle informatie die in de map is opgenomen, kunt u echter ook vinden op internet onder berekenuwrecht. Deze informatie is gratis. Door deze site te raadplegen wordt u persoonlijk geïnformeerd over de landelijke en gemeentelijke tegemoetkomingen waar u recht op heeft. Wij raden u dus vooral aan, om deze site eens te raadplegen. Geld terug? Kijk ook of u in aanmerking komt!! Veel mensen, dus ook mensen met een laag inkomen, weten niet op welke tegemoetkomingen en teruggaven zij een beroep kunnen doen. Pas op dat ook u geen geld laat liggen! Landelijke regelingen Op de website Bereken uw Recht kunt u berekenen op welke landelijke regelingen u recht hebt. Het invullen en bekijken is heel eenvoudig. Op de website krijgt u enkele vragen over uw inkomen, de samenstelling van uw gezin, uw vermogen en uw leeftijd. De site berekent dan waar u recht op heeft. Dit gebeurt geheel anoniem, uw gegevens worden dus niet geregistreerd of opgeslagen. Op de site wordt ook vermeld waar u de vergoeding aan kunt vragen. Gemeentelijke vergoedingen Via Bereken uw Recht kunt u ook kijken voor welke ge- meentelijke voorzieningen u in aanmerking kunt komen. Bijvoorbeeld of u langdurigheidstoeslag kunt krijgen. Kijk op 2

3 De Verwenmiddag is geen initiatief van de gemeente Ede, maar van de Evangelische Gemeente De Schuilplaats Ede Verwenmiddag Beste dames, Op woensdagmiddag 14 december 2011 is er weer een Verwenmiddag voor bijstandsmoeders. Het is bedoeld voor moeders met schoolgaande kinderen tot 15 jaar. Er zullen o.a. een kapster, schoonheidsspecialiste, pedicure en een nagelstyliste aanwezig zijn om u, in een ontspannen sfeer, te verwennen. Kinderopvang is aanwezig voor kinderen van maximaal 12 jaar oud. Wij zijn verheugd om u voor de Verwenmiddag te mogen uitnodigen. De Verwenmiddag vindt plaats van tot uur in gebouw "De Schuilplaats", Otterloseweg 18a, 6718 ZM Ede (Noord). Dat is aan de andere kant van de oude rijksweg N224. Een routebeschrijving wordt u met de uitnodiging toegezonden. U kunt zich opgeven door onderstaande strook in te vullen en op te sturen vóór 10 november Omdat het aantal aanmeldingen vaak groter is dan de beschikbare plaatsen, moeten wij helaas een keuze maken. Als u voor deelname in aanmerking komt, dan krijgt u van ons daarvoor een schriftelijke uitnodiging. We verwachten er samen met u een leuke middag van te maken. Namens het team, Judy de Jong Invulstrook: Naam: Adres Postcode/plaats Telefoon Voor de kinderopvang: Naam Jongen/meisje Geboortedatum Strook voor sturen naar: Verwenmiddag voor moeders, Veldhuizerweg 9, 6712 DD Ede. 3

4 Langdurigheidstoeslag Heeft u ook recht op een extraatje? Een langdurigheidstoeslag is een geldbedrag dat Werk, Inkomen en Zorg kan geven aan mensen die meer dan 3 jaar van een inkomen op bijstandsniveau leven. Het inkomen kan bijvoorbeeld een minimumuitkering zijn. U mag het bedrag van de langdurigheidstoeslag besteden zoals u zelf wilt. Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor deze inkomensvoorziening voor minima moet u wel aan alle voorwaarden voldoen: u bent 21 jaar of ouder, maar niet ouder dan 65; u leeft 3 jaar of langer van een inkomen niet hoger dan het bijstandsniveau; u bent niet in staat met werk een hoger inkomen te krijgen; u bezit al 3 jaar of langer niet méér vermogen dan u voor de bijstand mag hebben; u ontving in deze periode van 36 maanden geen, of ten hoogste inkomsten uit arbeid; en u ontving voor de afgelopen periode van twaalf maanden niet eerder een langdurigheidstoeslag. (Als u een partner heeft, gelden alle voorwaarden ook voor uw partner) Langdurigheidstoeslag: netto inkomens- en vermogensgrenzen per juli 2011 (inclusief vakantietoeslag) Soort huishouden Vermogensgrens Inkomensgrens per maand voor personen van 21 tot 65 jaar Gehuwden/samenwonenden met en zonder kinderen Alleenstaande ouders Alleenstaanden Hoe hoog is de langdurigheidstoeslag? De hoogte van de langdurigheidstoeslag hangt af van uw situatie. De toeslag is in 2011: voor gehuwden en samenwonenden 505,83; voor alleenstaande ouders 455,25; en voor alleenstaanden 354,08 per jaar. De langdurigheidstoeslag is belastingvrij en wordt eens per jaar uitbetaald. Het is mogelijk om elk jaar een langdurigheidstoeslag te ontvangen, zolang u aan de voorwaarden blijft voldoen. Hoe kunt u de langdurigheidstoeslag aanvragen? U kunt de langdurigheidstoeslag aanvragen bij: Werkplein Ede-Wageningen, Informatiebalie Werk, Inkomen en Zorg, Raadhuisplein 1, 6711 DE Ede. Dagelijks geopend van 9.00 tot uur; telefonisch bereikbaar via (0318) Aanvraagformulieren vindt u ook op de website kies de L van Langdurigheidstoeslag. Schoolkosten Denkt u eraan de door ons vooringevulde aanvraagformulieren terug te sturen? Heeft u het aanvraagformulier schoolkosten al teruggestuurd? Heeft u kinderen op de basisschool zitten, dan kunt u een bijdrage van 69 per kind ontvangen. Onlangs heeft u van Werk, Inkomen en Zorg een brief ontvangen als u in aanmerking komt voor deze bijdrage. Vergeet u niet het formulier terug te sturen? U hoeft alleen nog maar een handtekening te zetten en de door ons ingevulde gegevens te controleren. Heeft u geen aanvraagformulier ontvangen, maar heeft u wel recht op de bijdrage? Download dan het aanvraagformulier via kies de S van Schoolkosten. Of kom langs bij onze informatiebalie in het Werkplein Ede- Wageningen, Raadhuisplein 1, Ede. Bellen mag natuurlijk ook: (0318)

5 Fraude? Begin er niet aan! Mensen die het echt nodig hebben, krijgen een uitkering. Helaas is niet iedereen altijd eerlijk. Het plegen van fraude lijkt aantrekkelijk. Dat is het niet. De gemeente controleert streng. Zo controleren wij De afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) is aangesloten op een databestand. Hierin zitten gegevens van het UWV, de Belastingdienst, de Rijksdienst voor het Wegverkeer, de SVB en andere organisaties. Elke maand krijgen wij informatie over inkomsten, uitkeringen en detentie. Verder krijgen wij regelmatig gegevens over auto s en bankrekeningen. Soms zijn deze gegevens nieuw voor ons. Dan volgt altijd een onderzoek. WIZ kan dit databestand ook inhoudelijk bekijken. Bij een nieuwe aanvraag of bij een onderzoek naar een lopende uitkering zoeken we gegevens van de klant op. We gebruiken ook gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie. Zo weten we altijd wat de woonsituatie is. Er zijn dus veel bronnen waar we informatie uithalen. Toch blijft u zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van dejuiste informatie. Tips WIZ ontvangt regelmatig tips van burgers en instanties: over klanten die een uitkering krijgen, maar ook inkomsten of vermogen hebben of samenwonen. Wij onderzoeken deze tips altijd. Is het bekend dat een klant inkomsten of vermogen heeft of samenwoont? Dan volgt geen verdere actie. Is het niet bekend? Dan doen we eerst een administratief onderzoek. Bij voldoende bewijs volgt vaak een gesprek met de klant, of vindt een huisbezoek plaats. Meestal wordt daarna de uitkering beëindigd of aangepast. Ook volgt dan meestal een terugvordering van het geld dat WIZ ten onrechte aan u heeft uitbetaald. Verder volgt meestal een financiële maatregel. Soms is het bewijs nog onvoldoende, maar zijn de aanwijzingen wel sterk. Dan schakelen we de fraudepreventiemedewerkers of de sociale recherche in voor nader onderzoek. Wanneer fraude boven is aangetoond, of als u eerder fraude heeft gepleegd, dan zal de sociale recherche een proces-verbaal opmaken en indienen bij de Officier van Justitie. De zaak kan dan voor de rechter komen. Geef daarom altijd door dat u inkomsten of vermogen heeft. Of dat u samenwoont. Themacontroles Ook controleren wij het uitkeringsbestand op basis van thema s. Zo n thema kan bijvoorbeeld zijn: een woning of grond in het buitenland. Of: wie heeft er het afgelopen jaar meerdere kentekens op naam gehad? Dat zijn dingen die mensen dienen te melden bij WIZ, en wanneer dat verzwegen is, volgt een nader onderzoek. Lik op stuk WIZ zorgt dat de dienstverlening aan klanten goed geregeld is. Klanten kunnen altijd telefonisch of persoonlijk vragen stellen. Ze ontvangen hun uitkering op tijd. Klanten moeten zich dan wel aan de regels houden. Wij controleren daar streng op. En bij fraude voeren we lik-opstukbeleid. Houdt u zich niet aan uw verplichtingen? Dan leggen wij een maatregel op, beëindigen we de uitkering en/ of vorderen wij de ten onrechte aan u betaalde uitkering van u terug. Dus: fraude? Begin er niet aan! En neem bij twijfel altijd contact op met uw consulent. 5

6 Auto & een uitkering U heeft een uitkering en wilt graag een auto aanschaffen. Mag dat? U verkoopt uw auto. Moet u de opbrengst dan aangeven bij uw consulent? Er zijn bepaalde regels rondom het bezit van een auto als u een uitkering ontvangt. Hoe zit het nu precies? Mag ik in het bezit zijn van een auto? Ja, maar de waarde van uw auto telt wel mee bij de vaststelling van uw vermogen als hij meer waard is dan 2.269,-. Is het totaalbedrag van de waarde van uw auto plus uw andere vermogen (spaargeld, erfenis, eigen huis, boot et cetera) hoger dan 5.555,- (als u alleenstaand bent) of ,- (als u alleenstaande ouder of gehuwd bent)? Let op! Als het kentekenbewijs van een auto op uw naam staat, gaat WIZ er ook vanuit dat u een auto heeft of gebruikt. Als de auto niet van u is of als u de auto niet gebruikt, dan zult u dat dus moeten aantonen. Als ik de auto op naam van iemand anders zet, moet ik de auto dan opgeven aan WIZ? Het kenteken van de auto op naam van iemand anders zetten, terwijl u de enige gebruiker bent en alle kosten voor uw rekening neemt, roept de nodige vragen op. Een kentekenbewijs is namelijk niet hetzelfde als een bewijs van eigendom. Als u nog steeds over de auto kunt beschikken, dan bent u bezitter of houder van deze auto. Ook als u de enige bent die de auto heeft gekocht en betaald, bent u de eigenaar. Het maakt in die gevallen niet uit dat het kentekenbewijs op naam van iemand anders staat. De waarde van de auto telt gewoon mee bij de vaststelling van uw vermogen. Moet ik mijn auto eerst verkopen als ik een uitkering wil aanvragen? Dat hangt ervan af. Als uw auto meer dan 2269,- waard is, wordt deze bij uw totale vermogen opgeteld. Komt u daardoor boven de vermogensgrens, dan heeft u geen recht op bijstand en moet u het vermogen boven de vermogensgrens gebruiken om van te leven. U mag zelf weten hoe u dat doet. U kunt de auto verkopen en de opbrengst verkopen om tijdelijk van rond te komen. Maar u kunt natuurlijk ook uw andere vermogen, zoals spaartegoeden, eerst opmaken. Alleen als de waarde van uw auto zelf al hoger is dan de vermogensgrens, zit er niets anders op dan de auto te verkopen. Als ik mijn auto verkoop, moet ik dat bedrag aangeven? De ontvangst van geldbedragen, dus ook de opbrengst van de verkoop van uw auto, moet u altijd melden. WIZ telt dit bedrag bij uw vermogen Dan moet u het vermogen boven deze grens eerst gebruiken om van te leven. De gemeente kan uw bijstandsuitkering tijdelijk stopzetten of uw bijstandsaanvraag afwijzen. Als de totale waarde van uw vermogen is gedaald tot onder de vermogensgrens, kunt u weer in aanmerking komen voor bijstand. EIGEN BEZIT EN EEN BIJSTANDSUITKERING. HOE ZIT DAT? Natuurlijk mag u bezittingen hebben als u een bijstandsuitkering ontvangt. Maar er is een grens. Komt uw bezit boven een bepaalde waarde dan heeft u misschien geen recht op een uitkering. Wilt u precies weten wat u mag bezitten? Voorkom problemen en kijk op wegwijzer in regels bij uitkeringen, AOW-pensioen en veilig werken. Of kijk op Dit is een initiatief van het ministerie van SZW in samenwerking met de gemeente Ede. Kijk op 6

7 Subway Ede is op zoek naar een sandwichartist! Het gaat om een baan voor uur per week. De werktijden liggen tussen 8.00 en uur. Er wordt van je verwacht dat je flexibel inzetbaar bent. Wat ga je doen? Bij Subway verkoop je diverse broodjes en dranken. Je zorgt voor een goede voorbereiding, je maakt de broodjes klaar, maakt schoon en verricht kassawerkzaamheden. Gastvrij, klantvriendelijk en stressbestendigheid zijn belangrijke competenties voor deze baan. Heb je interesse? Neem contact op met Werkplein Ede- Wageningen, Maaike Kersbergen (0318) of Af te halen bij het Werkplein! Op het Werkplein Ede-Wageningen (Raadhuisplein 1) kunt u gratis een exemplaar van de Woonkostenkrant 2011 en de Huurkrant 2011 afhalen! In deze kranten staan veel tips waar u uw voordeel mee kunt doen. 7

8 Wist-u-datjes.. van betaaldatum tot verwenmaaltijden! Betaaldata uitkering ring aanvragen. Op www. 3 november, 6 december, ib-groep.nl onder Studiefinanciering is alle infor- 5 januari 2012 Uitkeringsnormen actuele bedragen vindt u op de tegemoetkoming in de matie te vinden, ook over onze website kosten voor kinderen die werkeninkomen jonger dan 18 jaar zijn en Huisbezoek zonder verdenking van fraude uit- Huurprijscheck Huurt een mbo-opleiding volgen. keringsinstanties krijgen u een woning en bent u meer mogelijkheden om benieuwd of u de juiste huisbezoeken af te leggen huurprijs betaalt? Doe dan bij uitkeringsgerechtigden. de huurprijscheck op www. Zo vervalt de regel dat een huurcommissie.nl. huisbezoek alleen mogelijk Vragen huren Heeft u is bij een concreet vermoeden van fraude. Dit blijkt onderhouds-, of service- vragen over de huurprijs-, uit het wetsvoorstel Huisbezoeken dat staatssecre- hiervan? Neem dan contact kostencheck of de uitkomst taris Paul de Krom (VVD) op met de Huurcommissie van Sociale Zaken naar het via het gratis telefoonnummer (0800) parlement heeft gestuurd. Studiefinanciering Heeft Huurverhoging wel betalen uw dochter of zoon dit jaar Heeft u officieel bezwaar eindexamen gedaan en gemaakt tegen de huurverhoging? Betaal de verho- gaat hij of zij een voltijdse mbo-, hbo- of universitaire ging dan toch gewoon. Als opleiding volgen? Dan kan u ongelijk krijgt, dan moet uw kind studiefinancie- u namelijk de huurverho- Krijgt u zorgtoeslag? ging met terugwerkende kracht betalen! Energie Waar gaat de meeste energie in huis aan op? Verwarming 51%, warm water 14%, koken 6%, verlichten 8%, schoonmaken 6%. koelen 6%, audio/video/ computer 6%, overig 3%. Besparen op uw energierekening? Kijk eens op nl, op of op voor gratis adviezen en bespaartips. Sporten voor vrouwen vrouwen uit verschillende culturen sporten onder begeleiding van een fysiotherapeute. Elke donderdagavond van tot uur in Gymzaal Essenburg, Essenburg 4, Ede. Kosten 1,- per keer. Koffie, thee en ontmoeting alle vrouwen zijn welkom voor koffie, thee en ontmoeting. Elke donderdagavond van tot uur in Ontmoetingshuis Hart voor Veldhuizen, Lindenhorst 34, Ede. Gratis! Verwenmaaltijden voor alleenstaande moeders en kinderen iedere laatste donderdag van de maand. Informatie en aanmelden via tel (Ingrid Punt) of (Hinke Lok). Kosten ongeveer 1,- per persoon. Weet u dat u van de overheid een tegemoetkoming kunt krijgen in de kosten van uw zorgverzekering? U moet dan 18 jaar of ouder zijn, een Nederlandse zorgverzekering hebben en uw inkomen mag niet te hoog zijn. Op kunt u een proefberekening maken. U ziet dan wat u kunt krijgen. Zorgtoeslag kan oplopen tot 61,25 per maand als u alleen woont, of 129 als u samenwoont. Ook huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget kunnen worden aangevraagd bij de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst. Op de website kunt u berekenen waar u recht op heeft of uw gegevens wijzigen. Het is belangrijk op tijd veranderingen in uw situatie door te geven. U krijgt dan altijd het juiste toeslagbedrag. Zo voorkomt u dat u te weinig toeslag krijgt of dat u later moet terugbetalen. Te veel ontvangen? Via de site kunt u een verzoek voor een betalingsregeling indienen. Houd uw burgerservicenummer bij de hand. Of bel de gratis Belastingtelefoon (0800) Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot uur en op vrijdag van 8.00 tot uur. 8

9 De Financiële Crisis Koersen, aandelen, ik lig er niet wakker van want ik heb ze niet! Ik had mijn eigen financiële crisis! En dat was al lastig genoeg. Met een inkomen op bijstandsniveau is het niet altijd even makkelijk om iedere maand de eindjes aan elkaar te knopen. Maar het kan wel! Sinds ik de cursus heb gevolgd ga ik veel bewuster met mijn geld om dan daarvoor. Had ik eerst geen idee wat ik per week uitgaf aan eten en drinken, ik weet het nu. Doordat ik een tweede bankrekening heb geopend, lig ik niet meer wakker van rekeningen die één keer per kwartaal of per jaar betaald moeten worden. Het geld voor het schoolreisje van mijn jongste kind had ik gereserveerd en als straks de kosten voor school van de oudste weer komen, weet ik dat ik die ook kan betalen. Eerder lag ik daar dus van wakker! Wat ik er ook heb geleerd: niet bang te zijn voor formulieren. Ik heb echt geld laten liggen omdat ik zo tegen het invullen van formulieren opzag, dat ik er daarom maar helemaal niet aan begon. Stom he! Ik heb dit jaar zelfs voor het eerst kwijtschelding aangevraagd voor de belasting over het water. Scheelt me toch mooi bijna 15,- per maand! En dan de reclame: die was echt de baas over mij. Ik kocht dingen die in de aanbieding waren, of ik ze nu nodig had of niet. Maar dat is nu afgelopen! Het was een gezellige groep en we hadden allemaal hetzelfde doel: beter met ons geld leren omgaan. De eerste keer een beetje onwennig natuurlijk maar dat was zo over. En die 6 weken vlogen voorbij. Kortom: echt een aanrader als jij weer baas wilt worden over je eigen geld. Omgaan met geld heet die cursus, niks ingewikkelds aan. En ook nog eens gratis! Dus eh, zit je ook in een financiële crisis? Of wil je dat juist voorkomen? Dan is die cursus echt iets voor jou! Voor meer informatie vul je de bon even in. Mag zonder postzegel worden opgestuurd. Of je stuurt een mailtje naar En bellen mag ook: tussen 9.00 en uur naar (0318) Ja! Ik wil wel meer informatie over de cursus Omgaan met Geld: Invulstrook: Naam: Adres Postcode/plaats Telefoon Opsturen naar: Gemeente Ede afdeling BSB Antwoordnummer VB EDE 9

10 Wat kun je allemaal reserveren? Kaartjes voor de bioscoop, een concert, een camping enzovoort. Als je ergens reserveert, weet je zeker dat je een plekje hebt. Dat, als het zover is, je je geen zorgen meer hoeft te maken of je er wel terecht kunt. Ik reserveer iets om er zeker van te zijn dat ik iets heb op het moment dat ik het wil hebben of nodig heb. Zo is een reservespeler in een voetbalelftal: een extra speler achter de hand, iemand die je inzet als je hem nodig hebt. Wat heeft dit nu weer met geld te maken? Reserveren kun je ook met je geld doen. Het is bijna weer december, een dure maand met Sinterklaas en Kerst. Nu denk je natuurlijk: Ach, dat is pas over twee maanden, en Wie dan leeft, die dan zorgt, maar zo houd je jezelf natuurlijk wel voor de gek! Dus als je nu al weet dat er over een paar maanden hoge uitgaven zijn, wees dan slim en zet NU alvast wat geld opzij. Laat dat geld ook vooral niet staan op je gewone rekening, want dan verdwijnt het vaak toch weer aan iets waarvan je eigenlijk helemaal niet van plan was om het te kopen. Zet het op een spaarrekening, dan kun je het niet zo snel uitgeven. Boek het pas weer over als je het nodig hebt. En eh: een spaarrekening openen is gratis. Behalve reserveren voor dure maanden is het ook heel slim om te reserveren voor onverwachte uitgaven En denk dan niet alleen aan dingen die stuk kunnen gaan, zoals een TV, maar ook aan het eigen risico van de ziektekostenverzekering. Het kan iedereen overkomen dat je het eigen risico of een deel ervan moet betalen en als je dan ineens 170,- moet betalen, dan is dat best veel. Als je iedere maand een bedrag van 15,- opzij zet, heb je na een jaar 180,- als reserve opgebouwd. Komt er dan een rekening van je ziektekostenverzekering, dan betaal je dat zonder een centje pijn. Reserveren is dus vooral heel slim omgaan met je geld! Heb je nog vragen over reserveren of andere vragen over je financiën, bel tussen 9.00 en uur naar (0318) of mail naar Wilt ù vertellen hoe u rondkomt? Wilt u ons vertellen hoe u elke maand rondkomt? Misschien heeft u nog wel handige tips waar anderen hun voordeel mee kunnen doen. Vertel het ons! Bel ( ) of mail om u op te geven. Misschien nemen we dan contact met u op voor een interview. Tips voor een kloppend huishoudboekje! Het is handig als je precies weet welke inkomsten en uitgaven je hebt Bewaar aankoopbonnen, dat kan nog wel eens van pas komen! Houd je boekhouding op orde Zorg ervoor dat je precies weet welke vaste lasten je hebt Sparen is belangrijk! Al zijn het maar enkele euro s per week. Op een spaarrekening kun je bijvoorbeeld een gedeelte van de kinderbijslag storten. Wanneer je geld nodig hebt, kun je het er weer afhalen. 10

11 Rondkomen Lezers vertellen hoe zij de maand met weinig geld doorkomen. Rijk geboren Iwona (44) is alleenstaand, geboren in Polen en heeft twee kinderen, een zoon van 20 en een dochter van 16 jaar. In Polen ben ik geadopteerd door een (Pools) gezin. Mijn biologische Poolse moeder verhuisde naar Nederland. In 1987 ben ik ook naar Nederland verhuisd om bij haar te wonen. Het leven in Nederland vond ik erg zwaar, vooral de eerste tien jaar kon ik moeilijk wennen aan het Nederlandse leven. De cultuurverschillen tussen Polen en Nederland zijn groot. In de eerste twee jaar dat Iwona in Nederland woonde, heeft ze haar ex-man leren kennen. Toen Iwona van haar ex-man scheidde, is ze in de bijstand terecht gekomen. Het is erg moeilijk als je na een scheiding alleen komt te staan. Ik ben mijn baan kwijtgeraakt en durfde uit schaamte geen uitkering aan te vragen. Na vier maanden heb ik de moed verzameld en kreeg ik een uitkering. Hoewel het moeilijk combineren was, heb ik naast het zorgen voor mijn kinderen altijd baantjes gehad. Voor mijn baan had ik een rijbewijs nodig. Het rijbewijs heb ik dankzij mijn consulent kunnen halen. Daar ben ik erg dankbaar voor. Ik heb gewerkt als schoonmaker, coördinator en ik heb in de horeca gewerkt. In de horeca zag ik dat er altijd veel eten wordt weggegooid. Dit maakt mij erg kwaad. Er zou een instantie moeten komen die dit eten ophaalt en verdeelt onder mensen die met minder moeten rondkomen. Desnoods ga ik dit eten zelf ophalen en bezorgen! Ik zit in een schuldregeling. Per maand ontvang ik nu 500 euro. Ik haal per maand voor ongeveer 300 euro boodschappen. De rekening van UPC is 75 per maand en ik betaal ongeveer 30 aan eten voor mijn 5 katten en 2 honden. Het geld dat ik overhoud, geef ik uit aan onder andere kleding en de dierenarts. Van bijna alle producten ken ik de prijs uit mijn hoofd. Ik bekijk alle folders om de beste acties in huis te halen. Bij Hoogvliet spaar ik mijn kassabonnen op. Bij twaalf kassabonnen ontvang je een gratis product. Kleding koop ik voornamelijk in de uitverkoop en ik koop alleen wat echt nodig is. Iwona s hobby is het lezen van spirituele boeken. Door het lezen van spirituele boeken probeer ik een balans te vinden tussen mijn lichaam en geest. Het boek Je bent rijk geboren van Bob Proctor is een van mijn favorieten. De titel is erg toepasselijk: als je niet alles hebt, waardeer je hetgeen je wel hebt. Nog steeds maak ik fouten en ik leer elke dag weer, maar ik kan zeggen dat ik door de bijstand sterker ben geworden. Handige adressen Gérard Hilferink Werkleider Informatiebalie Werk, Inkomen en Zorg Werkplein Ede-Wageningen Raadhuisplein Werkadres: 1, 6711 DE Ede Telefoon (0318) Stationsweg A, Ede PZ EDE t Kliklijn bij vermoeden m van fraude Werk, Inkomen e: gerard en Zorg gemeente Ede Telefoon (0318) Gérard Hilferink Werkleider WWB-raad Postbus 9023, 6710 HL Ede Gérard Hilferink Werkleider Stichting Voorwerk Werkadres: Trajecten voor Stationsweg uitkeringsgerechtigden 124 A, Ede PZ EDE Telefoon (0318) t m Re-Bike e: gerard Fietsenwerkplaats en verkoop van Voorwerk Telefoon (0318) Gérard Hilferink Werkleider 11

12 Werkgeversserviceloket (WGSL) Informatie voor werkgevers Telefoon: (0318) Bureau voor Schuldhulp en Budgetadvies Werkplein Ede-Wageningen Raadhuisplein 1, 6711 DE Ede Telefoon (0318) Stadsbank Arnhem Vertrouwd en voordelig geld lenen Telefoon (026) Loket Zorg en Welzijn Balie Publiekszaken Raadhuisplein, Ede Telefoon (0318) Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Afdeling Belastingen Telefoon (0318) Kwijtschelding waterschapsbelasting Telefoon (0900) Belastingdienst / Toeslagen Telefoon (0800) Belasting: hulp bij invullen Belastingdienst op afspraak via (0800) Stichting Welzijn Ouderen (SWO) voor 55+ ers na tel. afspraak (0318) Meldpunt Vrijwilligershulp van De Medewerker (voor minder draagkrachtigen en ouderen) thuisbezoek na tel. afspraak (0318) Alleen voor leden: FNV (Bettekamp 29, Ede) CNV (Driehoek 10a, Ede) Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Tegemoetkoming studiekosten ouders/ scholieren en studiefinanciering Telefoon (050) Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) Indicatie Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) Meldpunt Vrijwillige Hulp Stationsweg 109, 6711 PN Ede Telefoon (0318) Spreekuur ma-vr 9 tot 15 uur Steun- en informatiepunt Mantelzorg Stationsweg 109, 6711 PN Ede Telefoon (0318) Ma-do van 9 tot 10 uur Nibud (0800) (gratis) Cultura (Sport- en Cultuurpas) Telefoon (0318) Bereken uw Recht Laat geen geld liggen! Regelhulp Overzicht voorzieningen zorg, hulp en financiële steun Interessante links: Weet hoe het zit Wegwijzer in regels bij uitkeringen Colofon Nieuwsbrief is een uitgave van de sector Educatie, Welzijn en Zorg van de gemeente Ede. De inhoud wordt verzorgd door de hoofdafdeling Werk, Inkomen en Zorg en door de WWB-raad. Redactie Herma Wagensveld (WIZ) Werkgroep PR WWB-raad Foto s Afdeling Communicatie / Bert Vos / internet Ontwerp en vormgeving Bureau Vormgeving, gemeente Ede Druk Bureau Repro en Post, gemeente Ede Oplage 1600 exemplaren WWB-raad Postbus HL EDE Werk, Inkomen en Zorg Bezoekadres: Werkplein Ede-Wageningen Raadhuisplein 1, Ede Telefoon: (0318) Postadres: Postbus HL Ede (als u uw consulent wilt mailen) (voor vragen of opmerkingen) Openingstijden balie WIZ: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot uur Telefonisch spreekuur consulenten: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot uur Sociale Verzekeringsbank (SVB) Kinderbijslag, (aanvulling) AOW, Mist u een adres? nabestaandenuitkering, PGB Mail de Nieuwsbrief voor Cliënten: Telefoon Aan de inhoud van deze Nieuwsbrief kunt u geen rechten ontlenen. 12 Sector Educatie, Welzijn en Zorg Bent u niet tevreden over de dienstverlening van WIZ? Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Heeft u een klacht, laat ons dit dan weten en stuur ons de gele kaart. Heeft u deze niet in uw bezit, vraag er dan onze baliemedewerkers naar.

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTEN RAAD ALMELO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2016 uitgave 1 januari 2016 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl info@almelosociaal.nl 0546-45 69

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2 Mei 2014 Voorwoord In deze tweede digitale nieuwsbrief weer volop nieuws. Zo kunt u lezen over WeHelpen.nl; een nieuwe, laagdrempelige manier om hulp aan te bieden en te ontvangen. Zo kan iedereen een

Nadere informatie

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere bijstand p.4 Langdurigheidstoeslag p.5 Minimaregeling/Almelo

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTËN RAAD ALMËLO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2015 01-01-2015 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www. klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere

Nadere informatie

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Stad met een hart Rondkomen van een laag of een minimuminkomen is niet makkelijk. Zeker als u een hoger inkomen gewend was. Maar maakt u wel gebruik

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u dit jaar misschien

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kinderopvangtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Of wilt u het aanvragen? Dan is

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget

Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Toeslagen 2013 Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Inhoud Inleiding 3 Zorgtoeslag 4 Huurtoeslag 5 Kinderopvangtoeslag 7 Kindgebonden budget 8 Toeslag aanvragen

Nadere informatie

WAAR HEB IK RECHT OP? Aa en Hunze Versie 16, februari 2017

WAAR HEB IK RECHT OP? Aa en Hunze Versie 16, februari 2017 Aa en Hunze Versie 16, februari 2017 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Tynaarlo Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Tynaarlo Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Tynaarlo Versie 13, februari 2015 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen Wat is een Individuele inkomenstoeslag? De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat u kunt ontvangen als u tenminste drie jaar van een

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Kinderopvangtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindgebonden budget 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen.

Nadere informatie

Assen Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Assen Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Assen Versie 13, februari 2015 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen digitaal

Nadere informatie

INHOUD. Werk Inschrijven bij UWV WERKbedrijf 2 Een uitkering en vrijwilligerswerk? 2

INHOUD. Werk Inschrijven bij UWV WERKbedrijf 2 Een uitkering en vrijwilligerswerk? 2 September 2011 Naam Adres Woonplaats Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van Sociale Zaken van dit jaar. In elke nieuwsbrief behandelen we onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn. Hieronder vindt u

Nadere informatie

tegemoetkoming scholieren een gift voor je toekomst

tegemoetkoming scholieren een gift voor je toekomst tegemoetkoming scholieren een gift voor je toekomst Je wordt 18 jaar en je doet een opleiding in het voortgezet onderwijs of in het volwassenenonderwijs. Voor school moet je dan van alles aanschaffen.

Nadere informatie

Aa en Hunze Versie 13, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt.

Aa en Hunze Versie 13, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. Aa en Hunze Versie 13, februari 2015 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen 2017 DEZE FOLDER IS VOOR U Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om rond te komen. Een groot deel van het inkomen

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen DEZE FOLDER IS VOOR U Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijker rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen

Nadere informatie

Tynaarlo Versie 15, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt.

Tynaarlo Versie 15, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. Tynaarlo Versie 15, februari 2017 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Eigen bijdrage 2016 Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Een eigen inkomen met de Wajong

Een eigen inkomen met de Wajong uwv.nl werk.nl Een eigen inkomen met de Wajong Als u zelf geen geld kunt verdienen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl. U kunt ook

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Dan heeft u dit jaar misschien recht op extra geld van de gemeente Diemen. We noemen dit koopkrachttegemoetkoming.

Nadere informatie

Assen Versie 16, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Assen Versie 16, februari Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Assen Versie 16, februari 2017 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Huurtoeslag 2014. Kunt u huurtoeslag krijgen? Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Toeslagen Belastingdienst

Huurtoeslag 2014. Kunt u huurtoeslag krijgen? Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Toeslagen Belastingdienst Toeslagen Belastingdienst Informatieblad Maart 2014 Huurtoeslag 2014 TG 720-1Z42PL Huurtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw huur. Wilt u weten of u deze toeslag kunt krijgen en wat u dan moet doen?

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden

Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Nadere informatie

Sociale Dienst Drechtsteden Klantenservice

Sociale Dienst Drechtsteden Klantenservice Sociale Dienst Drechtsteden Klantenservice Postbus 619 3300 AP Dordrecht - Bezoekadres Spuiboulevard 298 3311 GR Dordrecht Telefoon (078) 770 89 10 Fax (078) 639 80 80 Website www.socialedienstdrechtsteden.nl

Nadere informatie

Let op! Er zijn meer inkomsten die meetellen. Wilt u precies weten hoe het zit? Neem dan contact met ons op.

Let op! Er zijn meer inkomsten die meetellen. Wilt u precies weten hoe het zit? Neem dan contact met ons op. NIEUWSBRIEF IGSD september 2013 In dit nummer In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde: 1. Bijverdienen en een bijstandsuitkering 2. De hoogte van uw uitkering is veranderd per 1 juli

Nadere informatie

mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen

mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen > mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen Inleiding De gemeente Vught doet veel voor inwoners met een laag inkomen. Toch blijkt uit onderzoek dat veel mensen geld mislopen,

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Informatie over de mogelijkheden die de Wet maatschappelijke ondersteuning u biedt wanneer u door een beperking niet zelf het huishouden kunt doen. Hulp bij het huishouden De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede

Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede In 2013 wordt fraude veel zwaarder gestraft Cursus Omgaan met Geld Speciale bijeenkomsten Meedoen met het hele gezin Waardering: een 7,5 Begin dit jaar zijn speciale

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Uitkering en fraude. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Uitkering en fraude. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl www.utrecht.nl Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Deze folder is speciaal voor cliënten van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SoZaWe) die meer willen weten over de gevolgen van fraude. Er is

Nadere informatie

In Haarlem telt iedereen mee

In Haarlem telt iedereen mee maart 2013 Gemeente Haarlem In Haarlem telt iedereen mee Regelingen minima Inhoud Inleiding 3 Algemene regelingen 4 HaarlemPas 4 Bijzondere bijstand 4 Langdurigheidstoeslag 5 Woonkostentoeslag 5 Kwijtschelding

Nadere informatie

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel De collectieve (aanvullende) zorgverzekering Tegemoetkoming kosten schoolgaande kinderen Extra kosten chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Bijzondere

Nadere informatie

Het Serviceplein 2014 AANVRAAGFORMULIER KOOPKRACHTTEGEMOETKOMING

Het Serviceplein 2014 AANVRAAGFORMULIER KOOPKRACHTTEGEMOETKOMING Het Serviceplein 2014 AANVRAAGFORMULIER KOOPKRACHTTEGEMOETKOMING Het Rijk heeft een regeling vastgesteld om mensen met een minimum inkomen in 2014 tegemoet te komen. Dit is de zogenoemde koopkrachttegemoetkoming

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet werk en bijstand

Nieuwsbrief Wet werk en bijstand Nieuwsbrief Wet werk en bijstand Ede - Wageningen Informatie voor klanten met een WWB-uitkering Jaargang 11, nummer 2 gemeente Ede, november 2013 2 Digitaal aanvragen 3 Wijzigingen langdurigheidstoeslag

Nadere informatie

Kindertoeslag Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindertoeslag Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindertoeslag 2008 Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindertoeslag De kindertoeslag is een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden

Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Nadere informatie

MEMO. Lokaal. Geachte raad,

MEMO. Lokaal. Geachte raad, MEMO Aan: De gemeenteraad Van: Het college van B&W Onderwerp: Overzicht van minimaregelingen 3 november 2015 Bijlage: bijstandsnormen hoogbijstand Afschrift aan: snor Geachte raad, Op uw verzoek, gedaan

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen In Beek doet iedereen mee Regelingen voor mensen met een laag inkomen De gemeente Beek heeft een aantal regelingen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Dit doen wij omdat wij het belangrijk

Nadere informatie

Zorgtoeslag aanvragen

Zorgtoeslag aanvragen 12345toe 2008 Aanvragen Toelichting Zorgtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur het ingevulde formulier terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Voorwaarden 3 Toeslagpartner

Nadere informatie

WIJZINGSFORMULIER BBZ

WIJZINGSFORMULIER BBZ WIJZINGSFORMULIER BBZ Naam: BSN: Naam partner: BSN: U ontvangt een uitkering van de afdeling Werk Inkomen en Zorgverlening (WIZ). Gebruik dit formulier voor het doorgeven van wijzigingen. Dit formulier

Nadere informatie

Tynaarlo Versie 14, juni Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Tynaarlo Versie 14, juni Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Tynaarlo Versie 14, juni 2016 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Extra geld voor mensen met een laag inkomen

Extra geld voor mensen met een laag inkomen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u misschien recht op extra geld van uw gemeente. We

Nadere informatie

Inhoud. Mijn leven. ik regel mijn geldzaken

Inhoud. Mijn leven. ik regel mijn geldzaken Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Bewaren...5 Hoofdstuk 2 Administratie...7 Hoofdstuk 3 Inkomsten... 8 Hoofdstuk 4 Uitgaven... 10 Hoofdstuk 5 Sparen... 12 Hoofdstuk 6 Verzekeringen...15 Hoofdstuk 7 Begroting...

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet langdurige zorg Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen (Wmo) www.hetcak.nl

Nadere informatie

Aanvraagformulier Koopkrachttegemoetkoming 2014

Aanvraagformulier Koopkrachttegemoetkoming 2014 Aanvraagformulier Koopkrachttegemoetkoming 2014 Pagina 1 van 5 Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon,

Nadere informatie

Intakeformulier Uitgebreid Budgetbeheer

Intakeformulier Uitgebreid Budgetbeheer Aanmelding voor : Uitgebreid Budgetbeheer Alle informatie invullen alleen indien van toepassing Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer (BSN) Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon

Nadere informatie

Schulden? Pak ze snel aan

Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan Als u rekeningen niet of niet op tijd betaalt of een lening niet aflost, dan krijgt u schulden. Kunt u langere tijd geen rekeningen betalen of geen schulden

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet langdurige zorg Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen (Wmo) www.hetcak.nl

Nadere informatie

Aanvullende inkomsten

Aanvullende inkomsten Hoofdstuk 2 Geldzaken 3-B Naam: Klas/groep: Datum: Aanvullende inkomsten Leerdoelen Je kunt aangeven welke verschillende aanvullende inkomsten de overheid verstrekt. Je kunt aangeven wanneer iemand deze

Nadere informatie

Minimaregelingen gemeente Emmen

Minimaregelingen gemeente Emmen Minimaregelingen Heeft u een bijstandsuitkering of heeft u maximaal 110% (of 120%) van de bijstandsnorm? Dan komt u misschien in aanmerking voor extra ondersteuning. Voor sommige regelingen geldt een inkomen

Nadere informatie

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Gemeentelijke heffingen 2015 Kwijtschelding Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Januari 2015 Mensen die weinig te besteden hebben, zoals veel mensen met een (bijstands)uitkering of alleen AOW,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede

Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede Nieuwsbrief Werk & Inkomen gemeente Ede Huishoudinkomenstoets afgeschaft Studie in plaats van uitkering voor jongeren Huishoudinkomenstoets afgeschaft Per 1 januari 2012 is de gewijzigde Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Gemeentelijke heffingen 2015 Kwijtschelding Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Juli 2015 Als u weinig te besteden heeft, bijvoorbeeld omdat u een uitkering ontvangt of alleen AOW, dan krijgt

Nadere informatie

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij!

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij! Minimaregelingen 2012 Geld(t) voor mij! Veranderingen In 2012 gelden nieuwe regels. Het gezin wordt heel belangrijk voor de bijstand én regelingen voor mensen met een laag inkomen. U vormt een gezin als

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014

Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014 Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014 Extra geld voor mensen met een laag inkomen U dient dit formulier in te leveren vóór 15 december 2014 Heeft u een inkomen dat niet hoger is dan 110% van

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2014

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2014 Met dit aanvraagformulier kunt u meerdere minimaregelingen tegelijk aanvragen. Als u niet vertrouwd bent met dit aanvraagformulier, neem dan gerust contact op met de afdeling Sociale Zaken. Ook de minimagids

Nadere informatie

Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen

Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen Onze Sociale Dienst Optimisd voert een aantal regelingen uit die van belang zijn voor ouders van schoolgaande kinderen, die over een

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Iedere Nederlander moet zelf in zijn levensonderhoud voorzien. Lukt u dat niet én zijn er geen andere voorzieningen, dan helpt

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan kunt u dit jaar in aanmerking komen voor eenmalig extra geld van de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen JANUARI, 2010 In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: de individuele bijzondere bijstand; de categoriale bijzondere bijstand;

Nadere informatie

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm Toelichting aanvraagformulier minimabeleid Waarom dit formulier? Als u inwoner bent van Wijdemeren en weinig inkomen heeft, kunt u extra geld krijgen. Bijvoorbeeld voor een computer voor schoolgaande kinderen

Nadere informatie

t stuur een bewijsstuk mee

t stuur een bewijsstuk mee 8101B-SF-029 Dit formulier Gebruik dit formulier voor het aanvragen van studiefinanciering voor een opleiding in het beroepsonderwijs in Nederland of in het buitenland. Heb je ooit eerder studiefinanciering

Nadere informatie

Aanvraagformulier Langdurigheidstoeslag 2014

Aanvraagformulier Langdurigheidstoeslag 2014 Aanvraagformulier Langdurigheidstoeslag 2014 Betreft een uitkering voor langdurige minima (minimaal 5 jaar) Dit is een formulier voor nieuwe aanvragers. 1 PERSOONLIJKE GEGEVENS Aanvrager Partner Man /

Nadere informatie

Minimaregeling, aanvraagformulier

Minimaregeling, aanvraagformulier Minimaregeling, aanvraagformulier Met dit aanvraagformulier kunt u een aanvraag indienen voor een minimaregeling van de Gemeente Hellevoetsluis. Informatie over de bestaande minimaregelingen kunt u nalezen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017.

Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017. Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017. Voor wie is deze tegemoetkoming bedoeld? De tegemoetkoming is een vergoeding voor de

Nadere informatie

Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015

Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015 Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015 1. Gevolgen voor de alleenstaande ouder Alleenstaande ouderkop Vanaf 1 januari 2015 ontvangen de meeste alleenstaande bijstandsouders een lagere uitkering.

Nadere informatie

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag?

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag? Bron: Brochure Kinderopvangtoeslag 2008, mei 2008 van de Belastingdienst/Toeslagen Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming ouders 2011-2012 Voor ouders met kinderen tot 18 jaar

Aanvraag Tegemoetkoming ouders 2011-2012 Voor ouders met kinderen tot 18 jaar Aanvraag Tegemoetkoming ouders 2011-2012 Voor ouders met kinderen tot 18 jaar Dit formulier Met dit formulier kunt u, als wettelijk vertegenwoordiger, een tegemoetkoming ouders aanvragen voor het schooljaar

Nadere informatie

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen Voorzieningen Zó laat u geen geld liggen Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 2 Inhoudsopgave 3 Laat geen geld liggen! 4 Aanvullende tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Atcg) 5 Collectieve

Nadere informatie

Assen Versie 15, juli Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Assen Versie 15, juli Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Assen Versie 15, juli 2016 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Drentsche Aa terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen digitaal

Nadere informatie

Naam en voorletters: man vrouw Adres: Postcode/woonplaats: Telefoon: E-mailadres: Burgerservicenummer: Geboortedatum:

Naam en voorletters: man vrouw Adres: Postcode/woonplaats: Telefoon: E-mailadres: Burgerservicenummer: Geboortedatum: Verzoekformulier voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2015 Binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet terugzenden aan: Gemeente Lochem, Antwoordnummer 76, 7240 VB Lochem Informatie

Nadere informatie

Kindpakket voor kinderen uit een gezin met een laag inkomen (september 2017)

Kindpakket voor kinderen uit een gezin met een laag inkomen (september 2017) Kindpakket voor kinderen uit een gezin met een laag inkomen (september 2017) In bepaalde gevallen kunnen kinderen uit een gezin met een laag inkomen bepaalde kosten om mee te doen vergoed krijgen. Het

Nadere informatie

Aanvraagformulier Individuele Inkomenstoeslag afdeling Samenleving

Aanvraagformulier Individuele Inkomenstoeslag afdeling Samenleving Aanvraagformulier Individuele Inkomenstoeslag afdeling Samenleving Bezoekadres: Postadres: Vrijthof 10 5081 CA Hilvarenbeek Postbus 3 5080 AA Hilvarenbeek Telefoon: 013 5058300 Fax: 013 5054380 Lees dit

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Aanvraagformulier minima-voorzieningen gemeente Tholen

Aanvraagformulier minima-voorzieningen gemeente Tholen Aanvraagformulier minima-voorzieningen gemeente Tholen 1. Mijn persoonlijke gegevens Achternaam Voorletters Geboortedatum Man/vrouw BSN-nummer Adres Huisnummer Postcode Woonplaats (Mobiele) telefoon Bankrekening

Nadere informatie

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Lees voor het invullen van dit formulier eerst de Toelichting goed door. De door u verstrekte gegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegegevens

Nadere informatie

Zorgtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering

Zorgtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering Zorgtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering 2 Zorgtoeslag Krijgt u zorgtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de zorgtoeslag op een rij. De zorgtoeslag

Nadere informatie

Aanvraagformulier Langdurigheidstoeslag 2010

Aanvraagformulier Langdurigheidstoeslag 2010 Aanvraagformulier Langdurigheidstoeslag 2010 Betreft een uitkering voor langdurige minima (minimaal 5 jaar) Dit is een formulier voor nieuwe aanvragers 1 PERSOONLIJKE GEGEVENS Aanvrager Partner Man / vrouw:

Nadere informatie

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2016

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2016 Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2016 Lees voor het invullen van dit formulier eerst de Toelichting goed door. De door u verstrekte gegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Alles over je belastingtoeslagen

Alles over je belastingtoeslagen Alles over je belastingtoeslagen in 2015 Alles over je belastingtoeslagen op een rij Wist jij dat we met elkaar jaarlijks miljoenen euro s aan toeslagen laten liggen? Benut jij alle belastingtoeslagen

Nadere informatie

Afdeling Sociale Zaken

Afdeling Sociale Zaken Afdeling Sociale Zaken Postadres Bezoekadres Postbus 3020 Dampten 2 INLICHTINGENFORMULIER VOOR AANVRAAG 1620 GA Hoorn Tel. 0229-750850 Bijzondere Bijstand Werkproces nr: contactpersoon 1. PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Zorgtoeslag aanvragen

Zorgtoeslag aanvragen 12345toe 2011 Toelichting Aanvragen Zorgtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur het ingevulde formulier terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Voorwaarden 3 Toeslagpartner

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Intakeformulier Bewindvoering

Intakeformulier Bewindvoering Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens partner Naam & voornamen

Nadere informatie

Intakeformulier bewind, mentor en/of curatele versie 1.2

Intakeformulier bewind, mentor en/of curatele versie 1.2 Intake formulier Vaneveld Bewindvoering TOELICHTING BIJ HET INTAKEFORMULIER Lees alvorens u het formulier invult aandachtig deze toelichting. Een aanmelding bij Vaneveld bewindvoering wordt alleen dan

Nadere informatie