Nieuwsbrief. Werk. Nr. 2 Jaargang 9, oktober Zorg. Inkomen. Wijzigingen in de Wet werk en bijstand (WWB) Inhoud. 2 Waarschuwing informatiemap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief. Werk. Nr. 2 Jaargang 9, oktober 2011. 1Zorg. Inkomen. Wijzigingen in de Wet werk en bijstand (WWB) Inhoud. 2 Waarschuwing informatiemap"

Transcriptie

1 Nr. 2 Jaargang 9, oktober 2011 Informatie voor cliënten van Werk, Inkomen en Zorg Wijzigingen in de Wet werk en bijstand (WWB) Misschien verandert er ook iets voor u! U heeft het vast al gehoord. De kranten staan er vol van. De regering moet flink bezuinigen. Ook op het gebied van uitkeringen. Bovendien zal er strenger opgetreden worden tegen mensen die zich niet aan de regels houden. De minister heeft de plannen al klaar liggen. Nog dit jaar wordt de wijziging van de Wet werk en bijstand besproken in de Tweede Kamer. Daarna weten we wat er allemaal gaat gebeuren. U krijgt dan van ons een nieuwsbrief waar alles in staat. Als de veranderingen ook voor u persoonlijk gelden, krijgt u ook nog eens een brief van ons. Wat gaat er zoal veranderen? Er zijn plannen om voortaan naar het huishoudinkomen te kijken. Er wordt dan niet meer alleen gekeken naar de inkomsten van de ouders, maar ook naar die van inwonende meerderjarige kinderen. De minister wil ook dat gemeenten strenger gaan optreden tegen fraude. Bijvoorbeeld als u een uitkering heeft en u heeft inkomsten ontvangen die u niet aan ons heeft doorgegeven. Zoals het er nu naar uitziet, wil de regering deze plannen doorvoeren per 1 januari Wij brengen u op de hoogte van de veranderingen zodra de plannen zijn besproken en vastgesteld in de Tweede Kamer. Verwenmiddag zie pagina 3! Werk Inkomen Inhoud 2 Waarschuwing informatiemap 1Zorg Geld terug? 3 Verwenmiddag 4 Landurigheidstoeslag Schoolkosten 5 Fraude 6 Auto en een uitkering 7 Vacature Subway Ede Huurkrant 8 Wist u datjes... Krijgt u zorgtoeslag? 9 De Financiële Crisis 10 Reserveren Wilt u vertellen hoe u rondkomt? 11 Rondkomen Handige adressen 12 Handige adressen (vervolg)

2 Waarschuwing voor het Voorlichtingscentrum Overheidsbijdragen Wij willen u waarschuwen voor het aanschaffen van een informatiemap, aangeboden door het Voorlichtingscentrum Overheidsbijdragen. Diverse klanten van Werk, Inkomen en Zorg hebben een brief ontvangen van het Voorlichtingscentrum Overheidsbijdragen. In die brief wordt een map aangeboden met informatie over uitkeringen, voorzieningen, subsidies et cetera waar mensen een beroep op kunnen doen. De titel van de map is: Overheidsbijdragen. De informatiemap kost 15,90 exclusief verzendkosten. Wat is het Voorlichtingscentrum Overheidsbijdragen? Het Voorlichtingscentrum Overheidsbijdragen is een particulier bedrijf. Het bedrijf heeft geconstateerd, dat veel mensen geen gebruik maken van de bijdragen waarop zij mogelijk recht hebben. Door de informatie te bundelen in een map, hopen zij o.a. aan u een exemplaar te kunnen verkopen. In werkelijkheid ontvangt u trouwens geen map, maar een pocketboekje. Hoe komt het Voorlichtingscentrum Overheidsbijdragen aan uw adres? Uw adresgegevens zijn niet via de overheid verstrekt, maar ze zijn commercieel aangekocht. Het adressenbestand omvat een bredere doelgroep dan degenen die een uitkering ontvangen. Ook ouderen en mensen met hogere inkomens worden aangeschreven. Wat raden wij u aan? Uiteraard staat het iedereen vrij, om het boekje aan te schaffen. Alle informatie die in de map is opgenomen, kunt u echter ook vinden op internet onder berekenuwrecht. Deze informatie is gratis. Door deze site te raadplegen wordt u persoonlijk geïnformeerd over de landelijke en gemeentelijke tegemoetkomingen waar u recht op heeft. Wij raden u dus vooral aan, om deze site eens te raadplegen. Geld terug? Kijk ook of u in aanmerking komt!! Veel mensen, dus ook mensen met een laag inkomen, weten niet op welke tegemoetkomingen en teruggaven zij een beroep kunnen doen. Pas op dat ook u geen geld laat liggen! Landelijke regelingen Op de website Bereken uw Recht kunt u berekenen op welke landelijke regelingen u recht hebt. Het invullen en bekijken is heel eenvoudig. Op de website krijgt u enkele vragen over uw inkomen, de samenstelling van uw gezin, uw vermogen en uw leeftijd. De site berekent dan waar u recht op heeft. Dit gebeurt geheel anoniem, uw gegevens worden dus niet geregistreerd of opgeslagen. Op de site wordt ook vermeld waar u de vergoeding aan kunt vragen. Gemeentelijke vergoedingen Via Bereken uw Recht kunt u ook kijken voor welke ge- meentelijke voorzieningen u in aanmerking kunt komen. Bijvoorbeeld of u langdurigheidstoeslag kunt krijgen. Kijk op 2

3 De Verwenmiddag is geen initiatief van de gemeente Ede, maar van de Evangelische Gemeente De Schuilplaats Ede Verwenmiddag Beste dames, Op woensdagmiddag 14 december 2011 is er weer een Verwenmiddag voor bijstandsmoeders. Het is bedoeld voor moeders met schoolgaande kinderen tot 15 jaar. Er zullen o.a. een kapster, schoonheidsspecialiste, pedicure en een nagelstyliste aanwezig zijn om u, in een ontspannen sfeer, te verwennen. Kinderopvang is aanwezig voor kinderen van maximaal 12 jaar oud. Wij zijn verheugd om u voor de Verwenmiddag te mogen uitnodigen. De Verwenmiddag vindt plaats van tot uur in gebouw "De Schuilplaats", Otterloseweg 18a, 6718 ZM Ede (Noord). Dat is aan de andere kant van de oude rijksweg N224. Een routebeschrijving wordt u met de uitnodiging toegezonden. U kunt zich opgeven door onderstaande strook in te vullen en op te sturen vóór 10 november Omdat het aantal aanmeldingen vaak groter is dan de beschikbare plaatsen, moeten wij helaas een keuze maken. Als u voor deelname in aanmerking komt, dan krijgt u van ons daarvoor een schriftelijke uitnodiging. We verwachten er samen met u een leuke middag van te maken. Namens het team, Judy de Jong Invulstrook: Naam: Adres Postcode/plaats Telefoon Voor de kinderopvang: Naam Jongen/meisje Geboortedatum Strook voor sturen naar: Verwenmiddag voor moeders, Veldhuizerweg 9, 6712 DD Ede. 3

4 Langdurigheidstoeslag Heeft u ook recht op een extraatje? Een langdurigheidstoeslag is een geldbedrag dat Werk, Inkomen en Zorg kan geven aan mensen die meer dan 3 jaar van een inkomen op bijstandsniveau leven. Het inkomen kan bijvoorbeeld een minimumuitkering zijn. U mag het bedrag van de langdurigheidstoeslag besteden zoals u zelf wilt. Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor deze inkomensvoorziening voor minima moet u wel aan alle voorwaarden voldoen: u bent 21 jaar of ouder, maar niet ouder dan 65; u leeft 3 jaar of langer van een inkomen niet hoger dan het bijstandsniveau; u bent niet in staat met werk een hoger inkomen te krijgen; u bezit al 3 jaar of langer niet méér vermogen dan u voor de bijstand mag hebben; u ontving in deze periode van 36 maanden geen, of ten hoogste inkomsten uit arbeid; en u ontving voor de afgelopen periode van twaalf maanden niet eerder een langdurigheidstoeslag. (Als u een partner heeft, gelden alle voorwaarden ook voor uw partner) Langdurigheidstoeslag: netto inkomens- en vermogensgrenzen per juli 2011 (inclusief vakantietoeslag) Soort huishouden Vermogensgrens Inkomensgrens per maand voor personen van 21 tot 65 jaar Gehuwden/samenwonenden met en zonder kinderen Alleenstaande ouders Alleenstaanden Hoe hoog is de langdurigheidstoeslag? De hoogte van de langdurigheidstoeslag hangt af van uw situatie. De toeslag is in 2011: voor gehuwden en samenwonenden 505,83; voor alleenstaande ouders 455,25; en voor alleenstaanden 354,08 per jaar. De langdurigheidstoeslag is belastingvrij en wordt eens per jaar uitbetaald. Het is mogelijk om elk jaar een langdurigheidstoeslag te ontvangen, zolang u aan de voorwaarden blijft voldoen. Hoe kunt u de langdurigheidstoeslag aanvragen? U kunt de langdurigheidstoeslag aanvragen bij: Werkplein Ede-Wageningen, Informatiebalie Werk, Inkomen en Zorg, Raadhuisplein 1, 6711 DE Ede. Dagelijks geopend van 9.00 tot uur; telefonisch bereikbaar via (0318) Aanvraagformulieren vindt u ook op de website kies de L van Langdurigheidstoeslag. Schoolkosten Denkt u eraan de door ons vooringevulde aanvraagformulieren terug te sturen? Heeft u het aanvraagformulier schoolkosten al teruggestuurd? Heeft u kinderen op de basisschool zitten, dan kunt u een bijdrage van 69 per kind ontvangen. Onlangs heeft u van Werk, Inkomen en Zorg een brief ontvangen als u in aanmerking komt voor deze bijdrage. Vergeet u niet het formulier terug te sturen? U hoeft alleen nog maar een handtekening te zetten en de door ons ingevulde gegevens te controleren. Heeft u geen aanvraagformulier ontvangen, maar heeft u wel recht op de bijdrage? Download dan het aanvraagformulier via kies de S van Schoolkosten. Of kom langs bij onze informatiebalie in het Werkplein Ede- Wageningen, Raadhuisplein 1, Ede. Bellen mag natuurlijk ook: (0318)

5 Fraude? Begin er niet aan! Mensen die het echt nodig hebben, krijgen een uitkering. Helaas is niet iedereen altijd eerlijk. Het plegen van fraude lijkt aantrekkelijk. Dat is het niet. De gemeente controleert streng. Zo controleren wij De afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) is aangesloten op een databestand. Hierin zitten gegevens van het UWV, de Belastingdienst, de Rijksdienst voor het Wegverkeer, de SVB en andere organisaties. Elke maand krijgen wij informatie over inkomsten, uitkeringen en detentie. Verder krijgen wij regelmatig gegevens over auto s en bankrekeningen. Soms zijn deze gegevens nieuw voor ons. Dan volgt altijd een onderzoek. WIZ kan dit databestand ook inhoudelijk bekijken. Bij een nieuwe aanvraag of bij een onderzoek naar een lopende uitkering zoeken we gegevens van de klant op. We gebruiken ook gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie. Zo weten we altijd wat de woonsituatie is. Er zijn dus veel bronnen waar we informatie uithalen. Toch blijft u zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van dejuiste informatie. Tips WIZ ontvangt regelmatig tips van burgers en instanties: over klanten die een uitkering krijgen, maar ook inkomsten of vermogen hebben of samenwonen. Wij onderzoeken deze tips altijd. Is het bekend dat een klant inkomsten of vermogen heeft of samenwoont? Dan volgt geen verdere actie. Is het niet bekend? Dan doen we eerst een administratief onderzoek. Bij voldoende bewijs volgt vaak een gesprek met de klant, of vindt een huisbezoek plaats. Meestal wordt daarna de uitkering beëindigd of aangepast. Ook volgt dan meestal een terugvordering van het geld dat WIZ ten onrechte aan u heeft uitbetaald. Verder volgt meestal een financiële maatregel. Soms is het bewijs nog onvoldoende, maar zijn de aanwijzingen wel sterk. Dan schakelen we de fraudepreventiemedewerkers of de sociale recherche in voor nader onderzoek. Wanneer fraude boven is aangetoond, of als u eerder fraude heeft gepleegd, dan zal de sociale recherche een proces-verbaal opmaken en indienen bij de Officier van Justitie. De zaak kan dan voor de rechter komen. Geef daarom altijd door dat u inkomsten of vermogen heeft. Of dat u samenwoont. Themacontroles Ook controleren wij het uitkeringsbestand op basis van thema s. Zo n thema kan bijvoorbeeld zijn: een woning of grond in het buitenland. Of: wie heeft er het afgelopen jaar meerdere kentekens op naam gehad? Dat zijn dingen die mensen dienen te melden bij WIZ, en wanneer dat verzwegen is, volgt een nader onderzoek. Lik op stuk WIZ zorgt dat de dienstverlening aan klanten goed geregeld is. Klanten kunnen altijd telefonisch of persoonlijk vragen stellen. Ze ontvangen hun uitkering op tijd. Klanten moeten zich dan wel aan de regels houden. Wij controleren daar streng op. En bij fraude voeren we lik-opstukbeleid. Houdt u zich niet aan uw verplichtingen? Dan leggen wij een maatregel op, beëindigen we de uitkering en/ of vorderen wij de ten onrechte aan u betaalde uitkering van u terug. Dus: fraude? Begin er niet aan! En neem bij twijfel altijd contact op met uw consulent. 5

6 Auto & een uitkering U heeft een uitkering en wilt graag een auto aanschaffen. Mag dat? U verkoopt uw auto. Moet u de opbrengst dan aangeven bij uw consulent? Er zijn bepaalde regels rondom het bezit van een auto als u een uitkering ontvangt. Hoe zit het nu precies? Mag ik in het bezit zijn van een auto? Ja, maar de waarde van uw auto telt wel mee bij de vaststelling van uw vermogen als hij meer waard is dan 2.269,-. Is het totaalbedrag van de waarde van uw auto plus uw andere vermogen (spaargeld, erfenis, eigen huis, boot et cetera) hoger dan 5.555,- (als u alleenstaand bent) of ,- (als u alleenstaande ouder of gehuwd bent)? Let op! Als het kentekenbewijs van een auto op uw naam staat, gaat WIZ er ook vanuit dat u een auto heeft of gebruikt. Als de auto niet van u is of als u de auto niet gebruikt, dan zult u dat dus moeten aantonen. Als ik de auto op naam van iemand anders zet, moet ik de auto dan opgeven aan WIZ? Het kenteken van de auto op naam van iemand anders zetten, terwijl u de enige gebruiker bent en alle kosten voor uw rekening neemt, roept de nodige vragen op. Een kentekenbewijs is namelijk niet hetzelfde als een bewijs van eigendom. Als u nog steeds over de auto kunt beschikken, dan bent u bezitter of houder van deze auto. Ook als u de enige bent die de auto heeft gekocht en betaald, bent u de eigenaar. Het maakt in die gevallen niet uit dat het kentekenbewijs op naam van iemand anders staat. De waarde van de auto telt gewoon mee bij de vaststelling van uw vermogen. Moet ik mijn auto eerst verkopen als ik een uitkering wil aanvragen? Dat hangt ervan af. Als uw auto meer dan 2269,- waard is, wordt deze bij uw totale vermogen opgeteld. Komt u daardoor boven de vermogensgrens, dan heeft u geen recht op bijstand en moet u het vermogen boven de vermogensgrens gebruiken om van te leven. U mag zelf weten hoe u dat doet. U kunt de auto verkopen en de opbrengst verkopen om tijdelijk van rond te komen. Maar u kunt natuurlijk ook uw andere vermogen, zoals spaartegoeden, eerst opmaken. Alleen als de waarde van uw auto zelf al hoger is dan de vermogensgrens, zit er niets anders op dan de auto te verkopen. Als ik mijn auto verkoop, moet ik dat bedrag aangeven? De ontvangst van geldbedragen, dus ook de opbrengst van de verkoop van uw auto, moet u altijd melden. WIZ telt dit bedrag bij uw vermogen Dan moet u het vermogen boven deze grens eerst gebruiken om van te leven. De gemeente kan uw bijstandsuitkering tijdelijk stopzetten of uw bijstandsaanvraag afwijzen. Als de totale waarde van uw vermogen is gedaald tot onder de vermogensgrens, kunt u weer in aanmerking komen voor bijstand. EIGEN BEZIT EN EEN BIJSTANDSUITKERING. HOE ZIT DAT? Natuurlijk mag u bezittingen hebben als u een bijstandsuitkering ontvangt. Maar er is een grens. Komt uw bezit boven een bepaalde waarde dan heeft u misschien geen recht op een uitkering. Wilt u precies weten wat u mag bezitten? Voorkom problemen en kijk op wegwijzer in regels bij uitkeringen, AOW-pensioen en veilig werken. Of kijk op Dit is een initiatief van het ministerie van SZW in samenwerking met de gemeente Ede. Kijk op 6

7 Subway Ede is op zoek naar een sandwichartist! Het gaat om een baan voor uur per week. De werktijden liggen tussen 8.00 en uur. Er wordt van je verwacht dat je flexibel inzetbaar bent. Wat ga je doen? Bij Subway verkoop je diverse broodjes en dranken. Je zorgt voor een goede voorbereiding, je maakt de broodjes klaar, maakt schoon en verricht kassawerkzaamheden. Gastvrij, klantvriendelijk en stressbestendigheid zijn belangrijke competenties voor deze baan. Heb je interesse? Neem contact op met Werkplein Ede- Wageningen, Maaike Kersbergen (0318) of Af te halen bij het Werkplein! Op het Werkplein Ede-Wageningen (Raadhuisplein 1) kunt u gratis een exemplaar van de Woonkostenkrant 2011 en de Huurkrant 2011 afhalen! In deze kranten staan veel tips waar u uw voordeel mee kunt doen. 7

8 Wist-u-datjes.. van betaaldatum tot verwenmaaltijden! Betaaldata uitkering ring aanvragen. Op www. 3 november, 6 december, ib-groep.nl onder Studiefinanciering is alle infor- 5 januari 2012 Uitkeringsnormen actuele bedragen vindt u op de tegemoetkoming in de matie te vinden, ook over onze website kosten voor kinderen die werkeninkomen jonger dan 18 jaar zijn en Huisbezoek zonder verdenking van fraude uit- Huurprijscheck Huurt een mbo-opleiding volgen. keringsinstanties krijgen u een woning en bent u meer mogelijkheden om benieuwd of u de juiste huisbezoeken af te leggen huurprijs betaalt? Doe dan bij uitkeringsgerechtigden. de huurprijscheck op www. Zo vervalt de regel dat een huurcommissie.nl. huisbezoek alleen mogelijk Vragen huren Heeft u is bij een concreet vermoeden van fraude. Dit blijkt onderhouds-, of service- vragen over de huurprijs-, uit het wetsvoorstel Huisbezoeken dat staatssecre- hiervan? Neem dan contact kostencheck of de uitkomst taris Paul de Krom (VVD) op met de Huurcommissie van Sociale Zaken naar het via het gratis telefoonnummer (0800) parlement heeft gestuurd. Studiefinanciering Heeft Huurverhoging wel betalen uw dochter of zoon dit jaar Heeft u officieel bezwaar eindexamen gedaan en gemaakt tegen de huurverhoging? Betaal de verho- gaat hij of zij een voltijdse mbo-, hbo- of universitaire ging dan toch gewoon. Als opleiding volgen? Dan kan u ongelijk krijgt, dan moet uw kind studiefinancie- u namelijk de huurverho- Krijgt u zorgtoeslag? ging met terugwerkende kracht betalen! Energie Waar gaat de meeste energie in huis aan op? Verwarming 51%, warm water 14%, koken 6%, verlichten 8%, schoonmaken 6%. koelen 6%, audio/video/ computer 6%, overig 3%. Besparen op uw energierekening? Kijk eens op nl, op of op voor gratis adviezen en bespaartips. Sporten voor vrouwen vrouwen uit verschillende culturen sporten onder begeleiding van een fysiotherapeute. Elke donderdagavond van tot uur in Gymzaal Essenburg, Essenburg 4, Ede. Kosten 1,- per keer. Koffie, thee en ontmoeting alle vrouwen zijn welkom voor koffie, thee en ontmoeting. Elke donderdagavond van tot uur in Ontmoetingshuis Hart voor Veldhuizen, Lindenhorst 34, Ede. Gratis! Verwenmaaltijden voor alleenstaande moeders en kinderen iedere laatste donderdag van de maand. Informatie en aanmelden via tel (Ingrid Punt) of (Hinke Lok). Kosten ongeveer 1,- per persoon. Weet u dat u van de overheid een tegemoetkoming kunt krijgen in de kosten van uw zorgverzekering? U moet dan 18 jaar of ouder zijn, een Nederlandse zorgverzekering hebben en uw inkomen mag niet te hoog zijn. Op kunt u een proefberekening maken. U ziet dan wat u kunt krijgen. Zorgtoeslag kan oplopen tot 61,25 per maand als u alleen woont, of 129 als u samenwoont. Ook huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget kunnen worden aangevraagd bij de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst. Op de website kunt u berekenen waar u recht op heeft of uw gegevens wijzigen. Het is belangrijk op tijd veranderingen in uw situatie door te geven. U krijgt dan altijd het juiste toeslagbedrag. Zo voorkomt u dat u te weinig toeslag krijgt of dat u later moet terugbetalen. Te veel ontvangen? Via de site kunt u een verzoek voor een betalingsregeling indienen. Houd uw burgerservicenummer bij de hand. Of bel de gratis Belastingtelefoon (0800) Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot uur en op vrijdag van 8.00 tot uur. 8

9 De Financiële Crisis Koersen, aandelen, ik lig er niet wakker van want ik heb ze niet! Ik had mijn eigen financiële crisis! En dat was al lastig genoeg. Met een inkomen op bijstandsniveau is het niet altijd even makkelijk om iedere maand de eindjes aan elkaar te knopen. Maar het kan wel! Sinds ik de cursus heb gevolgd ga ik veel bewuster met mijn geld om dan daarvoor. Had ik eerst geen idee wat ik per week uitgaf aan eten en drinken, ik weet het nu. Doordat ik een tweede bankrekening heb geopend, lig ik niet meer wakker van rekeningen die één keer per kwartaal of per jaar betaald moeten worden. Het geld voor het schoolreisje van mijn jongste kind had ik gereserveerd en als straks de kosten voor school van de oudste weer komen, weet ik dat ik die ook kan betalen. Eerder lag ik daar dus van wakker! Wat ik er ook heb geleerd: niet bang te zijn voor formulieren. Ik heb echt geld laten liggen omdat ik zo tegen het invullen van formulieren opzag, dat ik er daarom maar helemaal niet aan begon. Stom he! Ik heb dit jaar zelfs voor het eerst kwijtschelding aangevraagd voor de belasting over het water. Scheelt me toch mooi bijna 15,- per maand! En dan de reclame: die was echt de baas over mij. Ik kocht dingen die in de aanbieding waren, of ik ze nu nodig had of niet. Maar dat is nu afgelopen! Het was een gezellige groep en we hadden allemaal hetzelfde doel: beter met ons geld leren omgaan. De eerste keer een beetje onwennig natuurlijk maar dat was zo over. En die 6 weken vlogen voorbij. Kortom: echt een aanrader als jij weer baas wilt worden over je eigen geld. Omgaan met geld heet die cursus, niks ingewikkelds aan. En ook nog eens gratis! Dus eh, zit je ook in een financiële crisis? Of wil je dat juist voorkomen? Dan is die cursus echt iets voor jou! Voor meer informatie vul je de bon even in. Mag zonder postzegel worden opgestuurd. Of je stuurt een mailtje naar En bellen mag ook: tussen 9.00 en uur naar (0318) Ja! Ik wil wel meer informatie over de cursus Omgaan met Geld: Invulstrook: Naam: Adres Postcode/plaats Telefoon Opsturen naar: Gemeente Ede afdeling BSB Antwoordnummer VB EDE 9

10 Wat kun je allemaal reserveren? Kaartjes voor de bioscoop, een concert, een camping enzovoort. Als je ergens reserveert, weet je zeker dat je een plekje hebt. Dat, als het zover is, je je geen zorgen meer hoeft te maken of je er wel terecht kunt. Ik reserveer iets om er zeker van te zijn dat ik iets heb op het moment dat ik het wil hebben of nodig heb. Zo is een reservespeler in een voetbalelftal: een extra speler achter de hand, iemand die je inzet als je hem nodig hebt. Wat heeft dit nu weer met geld te maken? Reserveren kun je ook met je geld doen. Het is bijna weer december, een dure maand met Sinterklaas en Kerst. Nu denk je natuurlijk: Ach, dat is pas over twee maanden, en Wie dan leeft, die dan zorgt, maar zo houd je jezelf natuurlijk wel voor de gek! Dus als je nu al weet dat er over een paar maanden hoge uitgaven zijn, wees dan slim en zet NU alvast wat geld opzij. Laat dat geld ook vooral niet staan op je gewone rekening, want dan verdwijnt het vaak toch weer aan iets waarvan je eigenlijk helemaal niet van plan was om het te kopen. Zet het op een spaarrekening, dan kun je het niet zo snel uitgeven. Boek het pas weer over als je het nodig hebt. En eh: een spaarrekening openen is gratis. Behalve reserveren voor dure maanden is het ook heel slim om te reserveren voor onverwachte uitgaven En denk dan niet alleen aan dingen die stuk kunnen gaan, zoals een TV, maar ook aan het eigen risico van de ziektekostenverzekering. Het kan iedereen overkomen dat je het eigen risico of een deel ervan moet betalen en als je dan ineens 170,- moet betalen, dan is dat best veel. Als je iedere maand een bedrag van 15,- opzij zet, heb je na een jaar 180,- als reserve opgebouwd. Komt er dan een rekening van je ziektekostenverzekering, dan betaal je dat zonder een centje pijn. Reserveren is dus vooral heel slim omgaan met je geld! Heb je nog vragen over reserveren of andere vragen over je financiën, bel tussen 9.00 en uur naar (0318) of mail naar Wilt ù vertellen hoe u rondkomt? Wilt u ons vertellen hoe u elke maand rondkomt? Misschien heeft u nog wel handige tips waar anderen hun voordeel mee kunnen doen. Vertel het ons! Bel ( ) of mail om u op te geven. Misschien nemen we dan contact met u op voor een interview. Tips voor een kloppend huishoudboekje! Het is handig als je precies weet welke inkomsten en uitgaven je hebt Bewaar aankoopbonnen, dat kan nog wel eens van pas komen! Houd je boekhouding op orde Zorg ervoor dat je precies weet welke vaste lasten je hebt Sparen is belangrijk! Al zijn het maar enkele euro s per week. Op een spaarrekening kun je bijvoorbeeld een gedeelte van de kinderbijslag storten. Wanneer je geld nodig hebt, kun je het er weer afhalen. 10

11 Rondkomen Lezers vertellen hoe zij de maand met weinig geld doorkomen. Rijk geboren Iwona (44) is alleenstaand, geboren in Polen en heeft twee kinderen, een zoon van 20 en een dochter van 16 jaar. In Polen ben ik geadopteerd door een (Pools) gezin. Mijn biologische Poolse moeder verhuisde naar Nederland. In 1987 ben ik ook naar Nederland verhuisd om bij haar te wonen. Het leven in Nederland vond ik erg zwaar, vooral de eerste tien jaar kon ik moeilijk wennen aan het Nederlandse leven. De cultuurverschillen tussen Polen en Nederland zijn groot. In de eerste twee jaar dat Iwona in Nederland woonde, heeft ze haar ex-man leren kennen. Toen Iwona van haar ex-man scheidde, is ze in de bijstand terecht gekomen. Het is erg moeilijk als je na een scheiding alleen komt te staan. Ik ben mijn baan kwijtgeraakt en durfde uit schaamte geen uitkering aan te vragen. Na vier maanden heb ik de moed verzameld en kreeg ik een uitkering. Hoewel het moeilijk combineren was, heb ik naast het zorgen voor mijn kinderen altijd baantjes gehad. Voor mijn baan had ik een rijbewijs nodig. Het rijbewijs heb ik dankzij mijn consulent kunnen halen. Daar ben ik erg dankbaar voor. Ik heb gewerkt als schoonmaker, coördinator en ik heb in de horeca gewerkt. In de horeca zag ik dat er altijd veel eten wordt weggegooid. Dit maakt mij erg kwaad. Er zou een instantie moeten komen die dit eten ophaalt en verdeelt onder mensen die met minder moeten rondkomen. Desnoods ga ik dit eten zelf ophalen en bezorgen! Ik zit in een schuldregeling. Per maand ontvang ik nu 500 euro. Ik haal per maand voor ongeveer 300 euro boodschappen. De rekening van UPC is 75 per maand en ik betaal ongeveer 30 aan eten voor mijn 5 katten en 2 honden. Het geld dat ik overhoud, geef ik uit aan onder andere kleding en de dierenarts. Van bijna alle producten ken ik de prijs uit mijn hoofd. Ik bekijk alle folders om de beste acties in huis te halen. Bij Hoogvliet spaar ik mijn kassabonnen op. Bij twaalf kassabonnen ontvang je een gratis product. Kleding koop ik voornamelijk in de uitverkoop en ik koop alleen wat echt nodig is. Iwona s hobby is het lezen van spirituele boeken. Door het lezen van spirituele boeken probeer ik een balans te vinden tussen mijn lichaam en geest. Het boek Je bent rijk geboren van Bob Proctor is een van mijn favorieten. De titel is erg toepasselijk: als je niet alles hebt, waardeer je hetgeen je wel hebt. Nog steeds maak ik fouten en ik leer elke dag weer, maar ik kan zeggen dat ik door de bijstand sterker ben geworden. Handige adressen Gérard Hilferink Werkleider Informatiebalie Werk, Inkomen en Zorg Werkplein Ede-Wageningen Raadhuisplein Werkadres: 1, 6711 DE Ede Telefoon (0318) Stationsweg A, Ede PZ EDE t Kliklijn bij vermoeden m van fraude Werk, Inkomen e: gerard en Zorg gemeente Ede Telefoon (0318) Gérard Hilferink Werkleider WWB-raad Postbus 9023, 6710 HL Ede Gérard Hilferink Werkleider Stichting Voorwerk Werkadres: Trajecten voor Stationsweg uitkeringsgerechtigden 124 A, Ede PZ EDE Telefoon (0318) t m Re-Bike e: gerard Fietsenwerkplaats en verkoop van Voorwerk Telefoon (0318) Gérard Hilferink Werkleider 11

12 Werkgeversserviceloket (WGSL) Informatie voor werkgevers Telefoon: (0318) Bureau voor Schuldhulp en Budgetadvies Werkplein Ede-Wageningen Raadhuisplein 1, 6711 DE Ede Telefoon (0318) Stadsbank Arnhem Vertrouwd en voordelig geld lenen Telefoon (026) Loket Zorg en Welzijn Balie Publiekszaken Raadhuisplein, Ede Telefoon (0318) Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Afdeling Belastingen Telefoon (0318) Kwijtschelding waterschapsbelasting Telefoon (0900) Belastingdienst / Toeslagen Telefoon (0800) Belasting: hulp bij invullen Belastingdienst op afspraak via (0800) Stichting Welzijn Ouderen (SWO) voor 55+ ers na tel. afspraak (0318) Meldpunt Vrijwilligershulp van De Medewerker (voor minder draagkrachtigen en ouderen) thuisbezoek na tel. afspraak (0318) Alleen voor leden: FNV (Bettekamp 29, Ede) CNV (Driehoek 10a, Ede) Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Tegemoetkoming studiekosten ouders/ scholieren en studiefinanciering Telefoon (050) Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) Indicatie Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) Meldpunt Vrijwillige Hulp Stationsweg 109, 6711 PN Ede Telefoon (0318) Spreekuur ma-vr 9 tot 15 uur Steun- en informatiepunt Mantelzorg Stationsweg 109, 6711 PN Ede Telefoon (0318) Ma-do van 9 tot 10 uur Nibud (0800) (gratis) Cultura (Sport- en Cultuurpas) Telefoon (0318) Bereken uw Recht Laat geen geld liggen! Regelhulp Overzicht voorzieningen zorg, hulp en financiële steun Interessante links: Weet hoe het zit Wegwijzer in regels bij uitkeringen Colofon Nieuwsbrief is een uitgave van de sector Educatie, Welzijn en Zorg van de gemeente Ede. De inhoud wordt verzorgd door de hoofdafdeling Werk, Inkomen en Zorg en door de WWB-raad. Redactie Herma Wagensveld (WIZ) Werkgroep PR WWB-raad Foto s Afdeling Communicatie / Bert Vos / internet Ontwerp en vormgeving Bureau Vormgeving, gemeente Ede Druk Bureau Repro en Post, gemeente Ede Oplage 1600 exemplaren WWB-raad Postbus HL EDE Werk, Inkomen en Zorg Bezoekadres: Werkplein Ede-Wageningen Raadhuisplein 1, Ede Telefoon: (0318) Postadres: Postbus HL Ede (als u uw consulent wilt mailen) (voor vragen of opmerkingen) Openingstijden balie WIZ: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot uur Telefonisch spreekuur consulenten: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot uur Sociale Verzekeringsbank (SVB) Kinderbijslag, (aanvulling) AOW, Mist u een adres? nabestaandenuitkering, PGB Mail de Nieuwsbrief voor Cliënten: Telefoon Aan de inhoud van deze Nieuwsbrief kunt u geen rechten ontlenen. 12 Sector Educatie, Welzijn en Zorg Bent u niet tevreden over de dienstverlening van WIZ? Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Heeft u een klacht, laat ons dit dan weten en stuur ons de gele kaart. Heeft u deze niet in uw bezit, vraag er dan onze baliemedewerkers naar.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Uitkomen met inkomen

Uitkomen met inkomen Uitkomen met inkomen Start: Donderdagavond 31 maart Tijd: 19.30 21.30 uur Plaats: Versa Welzijn, Larenseweg 30 te Hilversum Frequentie: 6 bijeenkomsten wekelijks Voor wie De cursus Uitkomen met inkomen

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

2. OVERZICHT HOUDEN...

2. OVERZICHT HOUDEN... 18 plus en je geld Inhoud 1. 18 WORDEN... 3 WIE GAAT DAT BETALEN?... 3 JE EIGEN ZORGVERZEKERING... 5 2. OVERZICHT HOUDEN... 7 POST OPRUIMEN... 7 WAAR BLIJFT JE GELD?... 9 BETALINGEN REGELEN... 11 EXTRA

Nadere informatie

SoZaWe Journaal. 6 Rubriek Weet hoe het zit!

SoZaWe Journaal. 6 Rubriek Weet hoe het zit! Nieuwsbrief 3 - Juli 2010 SoZaWe Journaal Het heeft zo moeten zijn 1 Geef uw vakantie door via internet 3 Voor u in de aanbieding 4 Gratis opvang voor kinderen van nul tot vier jaar 5 Weet hoe het zit!

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Budgetgids versie december 2013

Budgetgids versie december 2013 Budgetgids versie december 2013 Als u minder te besteden heeft, bijvoorbeeld omdat een inkomen wegvalt, is het goed om uw uitgaven tegen het licht te houden. Schulden zijn immers zo gemaakt. Denk maar

Nadere informatie

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering Werk boven uitkering 1 2 Inhoud Waarom deze brochure? 5 Werk boven uitkering 6 Werk zoeken is een verplichting 6 School boven werk (voor personen tot 27 jaar) 7 Startkwalificatie 7 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

Handreiking STUDENT & FINANCIËN. voor advies & voorlichting aan studenten NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING

Handreiking STUDENT & FINANCIËN. voor advies & voorlichting aan studenten NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING Handreiking voor advies & voorlichting aan studenten STUDENT & FINANCIËN NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING Handreiking STUDENT & FINANCIËN Colofon Aan deze uitgave hebben meegewerkt: Annemarie

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1

18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1 18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1 Inhoudsopgave: 1. Algemene informatie: Help mijn kind wordt 18! 2. DigiD aanvragen 3. Wajong aanvragen 4. Andere

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Hoeveel bijstand? bewaar dit bijstandsdossier! Klerenzooi: MUG kleedt moeder en kind. Nieuwe bijstand drijft Diemens gezin uit elkaar

Hoeveel bijstand? bewaar dit bijstandsdossier! Klerenzooi: MUG kleedt moeder en kind. Nieuwe bijstand drijft Diemens gezin uit elkaar februari 2012 iedere maand gratis www.mugweb.nl Nieuwe bijstand drijft Diemens gezin uit elkaar Wethouder Freek Ossel reorganiseert schuldhulp Roy Dames ging met criminelen om Rotterdam stuurt werklozen

Nadere informatie

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad Generaties is het informatiebulletin van STICHTING Philips Pensioenfonds Generaties Nummer 17, 9 e jaargang december 2012 AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks Lange weg naar herstel

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4 e druk, maart

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken / 2 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud,

Nadere informatie