Genexpressiewaarden van geselecteerde genen bij Vlaamse adolescenten: verbanden met blootstellingsmerkers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Genexpressiewaarden van geselecteerde genen bij Vlaamse adolescenten: verbanden met blootstellingsmerkers"

Transcriptie

1 Genexpressiewaarden van geselecteerde genen bij Vlaamse adolescenten: verbanden met blootstellingsmerkers Inleiding Tijdens het eerste steunpunt Milieu en Gezondheid ( ), werd de genexpressie (8 geselecteerde genen) in 600 volwassenen (50 65 jaar) gemeten. Het doel was om verbanden tussen deze genexpressie en diverse blootstellingmerkers alsook eventuele gebiedsverschillen tussen de 8 geselecteerde Regio s te identificeren. Deze genen werden geselecteerd op basis van de resultaten van eerdere microarray analyses (zie van Leeuwen et al. 2008). Tijdens de huidige studie, binnen het tweede steunpunt Milieu en Gezondheid ( ), werd de genexpressie (20 geselecteerde genen) in een 600 tal adolescenten (14 15 jaar oud) in Vlaanderen (N=200), Genk Zuid (N=200) en Menen (N=200) gemeten. Het doel was opnieuw om verbanden tussen deze genexpressie en diverse blootstellingmerkers te identificeren en de referentiewaarden te vergelijken met die van de hot spots Genk Zuid en Menen. Methode Selectie deelnemers In drie gebieden Referentie, Genk en Menen werden adolescenten gerekruteerd via een aantal secundaire scholen. Op basis van geboortedatum en woonplaats (i.e. in het gebied van interesse) werd een selectie gemaakt. Voorwaarden voor inclusie van deelnemende jongeren omvatten: geboren zijn in het jaar 1994, 1993 of 1992; ten minste 10 jaar wonen in Vlaanderen; toestemming van de ouders én de jongere (ondertekend toestemmingsformulier) d.w.z. bereid zijn om een bloedstaal, urinestaal en haarstaal te leveren, een uitgebreide vragenlijst in te vullen en een computertest uit te voeren; Nederlandstalige vragenlijsten kunnen invullen. Gedetailleerde informatie over de selectie van deelnemers staat beschreven in de resultatenrapporten (zie en gezondheid.be/resultaten.html). Meting van blootstellingmerkers De blootstellingsvariabelen werden geselecteerd uit de dataset met als criteria 1/ voldoende waarden en 2/ een normale verdeling. 40 blootstellingsvariabelen werden weerhouden. Voor statistische analyse werden alle blootstellingswaarden getransformeerd (log, basis 2), naar analogie met de genexpressiewaarden. 1

2 Gedetailleerde informatie over de meetmethodes staan beschreven in de resultatenrapporten (zie en gezondheid.be/resultaten.html). Selectie van genen Om tot een selectie van genen te komen voor de analyses in de adolescentenpopulatie van het 2e Steunpunt Milieu en Gezondheid, werd een volledig transcriptoom analyse uitgevoerd op stalen van een selectie van 40 individuen volwassenen (50 65jaar) van het eerste Steunpunt Milieu en Gezondheid, waarvan de blootstellingsmerkers van verschillende polluenten (cadmium, lood, PCBs, dioxines, DDT, hexachlorobenzeen, PAKs en benzeen) gekend waren. Deze personen werden uit een grotere dataset geselecteerd op basis van de grootste, respectievelijk laagste, gecombineerde blootstelling (som van z waarden van individuele polluenten), hetgeen resulteerde in 20 hoog blootgestelde en 20 laag blootgestelde individuen. Correlaties tussen individuele blootstellingsmerkers en de expressie van afzonderlijke genen werden geanalyseerd. Hieruit bleken bijzonder grote verschillen tussen beide geslachten, waardoor besloten werd om afzonderlijk genen te selecteren voor beide geslachten. Verschillende criteria hebben geleid tot een selectie van de merkergenen bij beide geslachten: 1/ een maximale p waarde van 0,01 voor de lineaire regressieanalyse tussen de expressie van een gen en een bepaalde blootstellingsmerker, 2/ de aanwezigheid van een gen in een pathway met een significantieniveau lager dan 0,05 bij Metacore pathwayanalyse, 3/ een verwacht genexpressieverschil van 62% (mannen) respectievelijk 51% (vrouwen) tussen intensiteiten van blootstelling overeenstemmend met de P10 respectievelijk de P90 (aan de hand van de regressievergelijkingen). Deze procedure resulteerde in een selectie van de beoogde 20 genen voor elk geslacht (na aanvulling met enkele genen die eerder geselecteerd waren op basis van onderzoek uit het eerste Steunpunt Milieu en Gezondheid, zoals gerapporteerd in van Leeuwen et al. (2008). De finale selectie van 20 genen per geslacht die hieruit resulteerde was voor de mannen: AREG, PP1CB, APOL6, EXOC8, HLA DQA1, COX7B, HEY1, RPL34, RPS3, JAK2, ACTA2, PPP3R1, HIST1H4L, HIST1H4C, IFI6, ARID4A, CYP1B1*, MAPK14*, SOD2*, DGAT2*. Voor de vrouwen: SPHK1, ASAHL, ABCA1, TNS1, HEY1, GSTT1, GIT1, HLA G, GSTM2, G6PD, HNMT, HLA DRB5, B4GALT1, EIF2S1, MAN1B1, PIAS2, SMS, CYP1B1*, CXCL1*, DGAT2*. Genen met 2

3 een * werden geselecteerd op basis van correlaties met blootstellingsmerkers die beschreven werden door van Leeuwen et al. (2008) in het kader van het eerste Steunpunt Milieu en Gezondheid. Gedetailleerde informatie rond de selectie van genen wordt beschreven in het rapport Selectie van genen voor het meten van effecten van polluenten op genexpressie (zie engezondheid.be/rapporten.html). Tabel 1. Lijst met geselecteerde genen. Referentiegenen Genen geselecteerd voor mannen Genen geselecteerd voor vrouwen peptidylprolyl peptidylprolyl isomerase A isomerase A PPIA (cyclophilin A) PPIA (cyclophilin A) CCR4-NOT transcription RNA binding motif CNOT10 complex, subunit 10 RBM10 protein 10 small glutamine-rich tetratricopeptide repeat (TPR)- LMAN2 lectin, mannose-binding 2 SGTA containing, alpha snurportin 1 small glutamine-rich tetratricopeptide repeat SGTA (TPR)-containing, alpha SNUPN Genen ACTA2 actin, alpha 2, smooth muscle, aorta 3 ABCA1 APOL6 apolipoprotein L, 6 ASAHL ARID4A COX7B CYP1B1 DGAT2 EXOC8 HEY1 AT rich interactive domain 4A (RBP1-like) cytochrome c oxidase subunit VIIb Cytochrome P450, family 1, subfamily B, polypeptide 1 diacylglycerol O- acyltransferase 2 B4GALT CXCL1 CYP1B1 DGAT2 exocyst complex component 8 EIF2S1 hairy/enhancer-of-split related with YRPW motif 1 G6PD ATP-binding cassette, sub-family A (ABC1), member 1 N-acylsphingosine amidohydrolase (acid ceramidase)-like UDP-Gal:betaGlcNAc beta 1,4- galactosyltransferase, polypeptide 1 chemokine (C-X-C motif) ligand 1 (melanoma growth stimulating activity, alpha) Cytochrome P450, family 1, subfamily B, polypeptide 1 diacylglycerol O- acyltransferase 2 eukaryotic translation initiation factor 2, subunit 1 alpha, 35kDa glucose-6-phosphate dehydrogenase

4 Hist1H4C histone cluster 1, H4c GIT Hist1H4L histone cluster 1, H4l GSTM2 HLA dqa1 IFI6 major histocompatibility complex, class II, DQ alpha 1 interferon, alpha-inducible protein 6 HEY1 HLAdrb5 G protein-coupled receptor kinase interacting ArfGAP 1 glutathione S- transferase mu 2 (muscle) hairy/enhancer-of-split related with YRPW motif 1 major histocompatibility complex, class II, DR beta 5 major histocompatibility complex, class I, G histamine N- methyltransferase mannosidase, alpha, class 1B, member 1 JAK2 Janus kinase 2 HLA-G mitogen-activated protein MAPK14 kinase 14 HNMT protein phosphatase 1, catalytic subunit, beta PPP1CB isozyme MAN1B1 protein phosphatase 3, protein inhibitor of PPP3R1 regulatory subunit B, alpha PIAS2 activated STAT 2 RPL34 ribosomal protein L34 SMS spermine synthase RPS3A ribosomal protein S3A SPHK1 sphingosine kinase 1 SOD2 Superoxide dismutase 2 TNS1 Tensin 1 Genexpressiemeting Voor genexpressie analyses werden bloedmonsters van 0,5 ml verzameld van elke proefpersoon en de stabilisatie van RNA werd verkregen met Ambion RNA later oplossing (Life Technologies, Carlsbad, CA, USA), dat instaat voor directe ex vivo stabilisatie van bloed RNA. Totaal RNA werd geïsoleerd en gezuiverd met de Ambion Ribopure bloed kit (Life Technologies, Carlsbad, CA, USA) volgens instructies van de producent. cdna werd gesynthetiseerd uit 2 ug totaal RNA met behulp van de BioRad iscript cdna synthese kit (Bio Rad Laboratories, Hercules, CA, USA) volgens instructies van de procucent. Kwantitatieve PCR werd uitgevoerd d.m.v het BioRad MyiQ ICycler Single Color quantitative detection system met behulp van de iq SYBR Green Supermix (beide Bio Rad) volgens de instructies van de producent. Reacties werden gestart voor 3 min bij 95 C, gevolgd door 40 cycli van 15 sec bij 95 C en 45 sec bij 60 C. Na iedere run werd een smeltcurve analyse uitgevoerd vanaf 60 C met stapsgewijze verhogingen temperatuur van 0,5 C elke 10 sec, om te controleren op nietspecifieke producten. Als referentiegenen (interne controle) werden cyclophillin A (PPIA), SGTA (jongens/meisjes), CNOT10, LMAN2, (jongens), RBM10 en SNUPN (meisjes) geselecteerd, op basis van de meest stabiele expressie en de beste overeenkomst met microarray afgeleide resultaten in eerdere analyses (data niet getoond). Alle reacties werden in duplicaat uitgevoerd. In elke 4

5 analysereeks werden negatieve controles (zonder template) en positieve controles (een verdunningsreeks van een samengevoegd staal, bestaand uit cdna (omgekeerde transcriptie) van totaal RNA van 20 willekeurig geselecteerde proefpersonen) opgenomen om de PCR efficiëntie te bepalen. Ct waarden [concentratie van DNA moleculen (in mol) maal tijd] per individu en per gen werden genormaliseerd aan de hand van de gemiddelde Ct waarde van de referentiegenen en de Ct waarden van een referentiepool, wat resulteerde in ΔΔCt waarden per individu en per gen door middel van de volgende vergelijking: ΔΔCt=referentiepool[Ct gene Ct (mean reference genes) ] individu[ct gene Ct (mean reference genes) ] (1) Alle genexpressie gegevens worden gerapporteerd als ΔΔCt waarden op log (basis = 2) schaal. Verschillende pre analyse stappen werden doorgevoerd om de kwaliteit van de data te vrijwaren. Deze omvatten: eliminatie van de Ct waarden indien duplicaten meer dan 5% van elkaar verschillen, of één van de duplicaten ontbreekt eliminatie van genen waarvoor ct waarden (individueel of referentie) groter dan 30 zijn voor (bijna) alle individuen (wat wijst op erg lage RNA concentraties) eliminatie van de genen HEY1 bij de jongens en HEY1, SPHK1 en TNS1 bij de meisjes voor de referentie biomonitoring eliminatie van de genen HEY1 bij de jongens en HEY1 en SPHK1 bij de meisjes voor de hotspot biomonitoring eliminatie van individuen met een afwijking van meer dan 5% tussen beide duplicaten van een referentiegen, waarbij het resulterende gemiddelde na eliminatie van deze afwijkende waarde van de resterende referentiegenen meer dan 0.5 Ct afwijkt van het gemiddelde vóór eliminatie van deze waarde eliminatie van 9 jongens en 3 meisjes uit de dataset voor de referentie biomonitoring eliminatie van 4 jongens en 3 meisjes uit de dataset voor de hotspot biomonitoring RESULTATEN REFERENTIE BIOMONITORING Data analyse 5

6 Pearson correlatie analyse werd gebruikt voor het analyseren van verbanden tussen genexpresiewaarden en blootstellingsmerkers. De data analyse werd uitgevoerd in Excel (Microsoft) en STATISTICA (Statsoft). Tabel 3: kenmerken blootstellingsvariabelen jongens N Mean Minimum Maximum Percentile Percentile eenheid BCD cadmium in bloed µg/l BPB lood in bloed µg/l SOMPCBv PCB ng/g bloedvet DDEv p,p'-dde ng/g bloedvet HCBv Hexachlorobenzeen ng/g bloedvet HPYR_CRT Hydroxypyreen (~PAKS) ng/g creatinine TTMA_CRT tt-muconzuur (~benzeen) µg/g creatinine PCB118v ng/g bloedvet PCB187v ng/g bloedvet PCB170v ng/g bloedvet CB107 4HO-CB107 ng/l CB146 4HO-CB146 ng/l CB187 4HO-CB187 ng/l BDE47v Bromodiphenylether 47 ng/g bloedvet BDE153v Bromodiphenylether 153 ng/g bloedvet UTCS_CRT Urinair triclosan µg/g creatinine UBPA_CRT Urinair bisphenol-a µg/g creatinine HBA_CRT Urinair para hydroxy benzoëzuur µg/g creatinine DMP_CRT fosfaten DMP µg/g creatinine DEP_CRT fosfaten DEP µg/g creatinine DMDTP_CRT fosfaten DMDTP µg/g creatinine DETP_CRT fosfaten DETP µg/g creatinine MEHP_CRT ftalaatmetabolieten MeHP µg/g creatinine HG_T totaal kwik in haar µg/g HG_MM methylkwik in haar µg/g HHCB Galaxolide pg/ml AHTN Tonalide pg/ml HHCBv Galaxolide ng/g bloedvet AHTNv Tonalide ng/g bloedvet MBP_CRT ftalaatmetabolieten MnBP µg/g creatinine MBZP_CRT ftalaatmetabolieten MBzP µg/g creatinine DCP_CRT fenolen 2,5-DCP µg/g creatinine BMN mangaan in bloed µg/l BCU koper in bloed µg/l BTL thallium in bloed µg/l BAS arseen in bloed µg/l MEHHP_CRT Ftalaatmetabolieten µg/g creatinine MEHHP MEOHP_CRT Ftalaatmetabolieten MEOHP µg/g creatinine

7 Tabel4: kenmerken blootstellingsvariabelen meisjes N Mean Minimum Maximum Percentile Percentile BCD cadmium in bloed µg/l BPB lood in bloed µg/l SOMPCBv PCB ng/g bloedvet DDEv p,p'-dde ng/g bloedvet HCBv Hexachlorobenzeen ng/g bloedvet HPYR_CRT Hydroxypyreen (~PAKS) ng/g creatinine TTMA_CRT tt-muconzuur (~benzeen) µg/g creatinine PCB118v ng/g bloedvet PCB187v ng/g bloedvet PCB170v ng/g bloedvet CB107 4HO-CB107 ng/l CB146 4HO-CB146 ng/l CB187 4HO-CB187 ng/l BDE47v Bromodiphenylether 47 ng/g bloedvet BDE153v Bromodiphenylether 153 ng/g bloedvet UTCS_CRT Urinair triclosan µg/g creatinine UBPA_CRT Urinair bisphenol-a µg/g creatinine HBA_CRT Urinair para hydroxy benzoëzuur µg/g creatinine DMP_CRT fosfaten DMP µg/g creatinine DEP_CRT fosfaten DEP µg/g creatinine DMDTP_CRT fosfaten DMDTP µg/g creatinine DETP_CRT fosfaten DETP µg/g creatinine MEHP_CRT ftalaatmetabolieten MeHP µg/g creatinine HG_T totaal kwik in haar µg/g HG_MM methylkwik in haar µg/g HHCB Galaxolide pg/ml AHTN Tonalide pg/ml HHCBv Galaxolide ng/g bloedvet AHTNv Tonalide ng/g bloedvet MBP_CRT ftalaatmetabolieten MnBP µg/g creatinine MBZP_CRT ftalaatmetabolieten MBzP µg/g creatinine DCP_CRT fenolen 2,5-DCP µg/g creatinine BMN mangaan in bloed µg/l BCU koper in bloed µg/l BTL thallium in bloed µg/l BAS arseen in bloed µg/l MEHHP_CRT Ftalaatmetabolieten µg/g creatinine MEHHP MEOHP_CRT Ftalaatmetabolieten µg/g creatinine MEOHP

8 Pearson correlatie analyse Bij de jongens vinden we 58 significante verbanden (24+/34 ), wat overeenkomt met 8.48% van het totaal aantal geanalyseerde verbanden, terwijl bij de meisjes 37 significante verbanden gevonden worden (31+/37 ), wat overeenkomt met 6.09% van het totaal aantal geanalyseerde verbanden (zie tabel 5). Tabellen 6 respectievelijk 7 geven de significante verbanden tussen blootstellingsvariabelen en genexpressiewaarden weer voor jongens respectievelijk meisjes. Tabel 8 geeft een overzicht van de kenmerken van de significante correlaties weer voor beide geslachten. Tabel 5: aantallen verbanden tussen blootstellingsvariabelen en genexpressiewaarden Jongens (18 genen) Meisjes (16 genen) Significante correlaties (p<0.05) positief 24 6 negatief totaal Totaal aantal getest (38 blootstellingen) Ratio 8.48% 6,09% 8

9 Tabel 6: significante verbanden (p<0.05) tussen blootstellingsvariabelen en genexpressiewaarden (jongens) ACTA2 APOL6 ARID4A COX7B CYP1B1 DGAT2 EXOC8 Hist1H4C Hist1H4L HLAdqa IFI6 JAK2 MAPK14 PPP1CB PPP3R1 RPL34 RPS3 SOD2 SOM BCD + 1 BPB + 1 SUMPCB_V - 1 DDE_V PCB118v PCB187v PCB170v CB CB146-1 CB BDE47v BDE153v DMP_CRT + 1 DEP_CRT. - 1 DMDTP_CRT + 1 MEOHP_CRT UBPA_CRT HBA_CRT + 1 BCU BAS HG_T HG_MM HHCB + 1 HHCBv AHTN - 1 SOM

10 Tabel 7: significante verbanden (p<0.05) tussen blootstellingsvariabelen en genexpressiewaarden (meisjes) ABCA1 ASAHL B4GALT CXCL CYP1B1 DGAT2 EIF2S1 G6PD GIT GSTM2 HLAdrb5 HLA-G HNMT MAN1B1 PIAS2 SMS SOM BCD BPB - 1 HCB_V HPYR_CRT - 1 TTMA_CRT PCB118v - 1 CB107-1 CB CB BDE153v - 1 DETP_CRT - 1 MEOHP_CRT UBPA_CRT + 1 HBA_CRT - 1 BCU BAS HG_T HG_MM SOM Tabel 8: Rangschikking van de significante verbanden tussen blootstellingsvariabelen en genexpressiewaarden, per geslacht. Jongens Meisjes Blootstelling gen CC n p-waarde Blootstelling gen CC n p-waarde DDE_V EXOC N=72 p<.001 HBA_CRT B4GALT N=81 p<.001 BCU PPP1CB N=65 p<.001 MEOHP_CRT EIF2S N=81 p=.002 DDE_V ARID4A N=106 p=.001 HCB_V ABCA N=78 p=.003 PCB118v SOD N=107 p=.001 BAS SMS N=83 p=.005 CB107 SOD N=108 p=.001 BCD EIF2S N=81 p=.006 BAS CYP1B N=103 p=.002 CB107 HNMT N=81 p=.006 HHCBv APOL N=98 p=.002 CB187 GIT.3042 N=80 p=.006 BDE153v APOL N=101 p=.003 HG_T HLAdrb N=79 p=.007 DDE_V SOD N=107 p=.004 HCB_V G6PD N=82 p=.009 CB187 EXOC N=73 p=.005 CB187 ASAHL N=81 p=.011 HHCBv Hist1H4C N=104 p=.005 TTMA_CRT HLAdrb N=79 p=.012 CB107 EXOC N=73 p=.006 BCD HNMT N=81 p=.015 HHCB APOL N=99 p=.006 HCB_V ASAHL N=80 p=.015 CB146 SOD N=108 p=.007 BAS HLAdrb N=79 p=.016 BDE47v SOD N=107 p=.007 HG_T PIAS N=83 p=.016 BCU CYP1B N=103 p=.007 CB187 B4GALT.2620 N=81 p=.018 PCB187v IFI N=104 p=.008 HG_MM HLAdrb N=78 p=.018 BDE47v Hist1H4L.2556 N=107 p=.008 HG_T MAN1B N=79 p=.019 PCB170v RPS N=107 p=.009 BCD MAN1B N=79 p=

11 HG_T JAK N=102 p=.009 TTMA_CRT CXCL N=82 p=.025 HG_MM JAK N=96 p=.009 HG_MM PIAS N=82 p=.026 PCB187v COX7B N=108 p=.010 PCB118v SMS N=82 p=.027 BPB JAK N=103 p=.011 HG_MM MAN1B N=78 p=.027 BCD ACTA N=110 p=.014 BPB MAN1B N=79 p=.029 BDE153v SOD N=107 p=.015 DETP_CRT GIT N=80 p=.030 BCU Hist1H4C.2344 N=108 p=.015 BCU SMS.2382 N=83 p=.030 HHCBv PPP1CB.3010 N=64 p=.016 HG_MM GIT N=79 p=.030 DDE_V Hist1H4L.2329 N=107 p=.016 UBPA_CRT ASAHL.2474 N=76 p=.031 HG_MM ARID4A.2413 N=100 p=.016 MEOHP_CRT SMS N=83 p=.031 DEP_CRT. EXOC N=62 p=.018 HPYR_CRT B4GALT N=81 p=.040 HG_T ARID4A.2291 N=106 p=.018 BDE153v G6PD N=82 p=.046 DMP_CRT SOD N=93 p=.021 BCU EIF2S N=81 p=.046 PCB118v MAPK N=107 p=.022 HCB_V HNMT N=80 p=.048 CB107 Hist1H4C.2196 N=108 p=.022 HG_T ABCA N=79 p=.049 HHCBv Hist1H4L N=104 p=.022 HG_MM ABCA N=78 p=.049 BDE153v PPP3R N=104 p=.022 CB146 B4GALT.2186 N=81 p=.050 BDE47v APOL N=101 p=.023 HG_T GSTM N=82 p=.050 HHCBv SOD N=104 p=.024 CB107 APOL N=102 p=.025 PCB170v COX7B N=108 p=.027 MEOHP_CRT JAK N=102 p=.028 UBPA_CRT IFI N=97 p=.029 BDE153v Hist1H4L.2079 N=107 p=.032 DMDTP_CRT SOD N=106 p=.032 HBA_CRT SOD N=107 p=.032 BCU RPS N=108 p=.032 PCB118v PPP3R N=104 P=.034 BCU ARID4A N=107 p=.036 UBPA_CRT Hist1H4L.2083 N=100 p=.038 HG_T Hist1H4L N=107 p=.038 CB187 JAK N=103 p=.039 CB187 RPS N=108 p=.040 PCB187v HLAdqa N=108 p=.041 BAS EXOC N=73 p=.042 SUMPCB_V RPS N=107 p=.044 MEOHP_CRT RPL N=109 p=.044 DDE_V CYP1B N=102 p=.046 AHTN COX7B N=106 p=.049 RESULTATEN HOTSPOT BIOMONITORING (Genk Zuid) en Menen Om de ΔΔCt waarden per individu en per gen door middel van vergelijking (1) te kunnen berekenen, zijn onder andere de Ct waarden van de referentiepool nodig. Ondanks veelvuldig aandringen bij de Universiteit van Maastricht die deze Ct waarden bepaalden, heeft het geduurd tot eind oktober 2012 vooraleer het steunpunt erover beschikte. Na verwijdering van de twijfelachtige resultaten tijdens de pre analyse stappen werden alle ΔΔCt waarden per individu en per gen berekend. Deze resultaten zijn in bijlage gevoegd en laten toe om in een verder stadium zowel de Pearson correlatie analyse uit te voeren alsook de significante verbanden (p<0.05) tussen blootstellingsvariabelen en de genexpressie waarden voor jongens en voor meisjes te berekenen. Via een meta data analyse van alle adolescenten datasets zal een vergelijking tussen de hotspot resultaten en die van de referentie biomonitoring worden uitgevoerd. Alle resultaten zullen ten laatste op 1 maart 2013 aan de Stuurgroep zijn overgemaakt. 11

Het gebruik van alcohol door jongeren en de rol van ouders:

Het gebruik van alcohol door jongeren en de rol van ouders: Reeks 5 wetenschappelijk bureau voor onderzoek, expertise en advies op het gebied van leefwijzen, verslaving en daaraan gerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen Het gebruik van alcohol door jongeren

Nadere informatie

Werkhervattingskansen na instroom in de WW

Werkhervattingskansen na instroom in de WW Werkhervattingskansen na instroom in de WW Leeftijd is niet het enige dat telt 12 1 Wilco de Jong Kathleen Geertjes Martine de Mooij-Schep Anouk de Rijk Nicol Sluiter Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

CAT Critically Appraised Topic

CAT Critically Appraised Topic CAT Critically Appraised Topic PRV-1 gen: Een nieuwe moleculaire merker voor Polycythemia Rubra Vera Author: Dr. Danielle Van der beek Supervisor: Dr. Nany Boeckx Search/methodology verified by: Dr. Johan

Nadere informatie

Doen wat ik kan! Leidt herhaalde zelfreflectie tot verbetering van motivatie en schoolprestaties?

Doen wat ik kan! Leidt herhaalde zelfreflectie tot verbetering van motivatie en schoolprestaties? Doen wat ik kan! Leidt herhaalde zelfreflectie tot verbetering van motivatie en schoolprestaties? Eva Feron en Trudie Schils Economics of Education, Universiteit Maastricht Januari 2015 Dit onderzoek kwam

Nadere informatie

Effecten van schoolsamenstelling op schoolprestaties in het Nederlandse basisonderwijs.

Effecten van schoolsamenstelling op schoolprestaties in het Nederlandse basisonderwijs. Effecten van schoolsamenstelling op schoolprestaties in het Nederlandse basisonderwijs. Merlijn Karssen Ineke van der Veen Jaap Roeleveld Kohnstamm Instituut Universiteit van Amsterdam Samenvatting In

Nadere informatie

M. Kirsch-Volders (coördinator) - VUB H. Veulemans - KUL H.Thierens - RUG L. de Ridder - RUG D. Lison - UCL P. Vielle - UCL C.

M. Kirsch-Volders (coördinator) - VUB H. Veulemans - KUL H.Thierens - RUG L. de Ridder - RUG D. Lison - UCL P. Vielle - UCL C. GENOTYPISCHE EN FENOTYPISCHE VARIABILITEIT, INDIVIDUELE SUSCEPTIBILITEITSFACTOREN EN INDUSTRIËLE GENOTOXISCHE/NEUROTOXISCHE AGENTIA IN DE ARBEIDSGENEESKUNDE M. Kirsch-Volders (coördinator) - VUB H. Veulemans

Nadere informatie

Aard, omvang en impact op de gezondheid van relationeel geweld op Curaçao

Aard, omvang en impact op de gezondheid van relationeel geweld op Curaçao Aard, omvang en impact op de gezondheid van relationeel geweld op Curaçao een empirische studie onder de beroepsbevolking van Curaçao Lianne Rückert Masterscriptie Criminologie November 28 Geneeskundige-

Nadere informatie

Handleiding Vragenlijst over Ziekte en Werk

Handleiding Vragenlijst over Ziekte en Werk Handleiding Vragenlijst over Ziekte en Werk De integrale kosten per nieuwe hoofd-halstumorpatiënt, van diagnose van de primaire tumor tot 10 jaar follow-up, inclusief de kosten voor een eventuele recidiefbehandeling.

Nadere informatie

Drie vragenlijsten voor het opsporen van psychosociale problemen bij kinderen van zeven tot twaalf jaar. Samenvatting

Drie vragenlijsten voor het opsporen van psychosociale problemen bij kinderen van zeven tot twaalf jaar. Samenvatting Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO-rapport KvL/JPB 2005 087 Drie vragenlijsten voor het opsporen van

Nadere informatie

Gebruik- en waarderingsonderzoek Sutu Court in Diezerpoort, Zwolle Onderzoeksverslag

Gebruik- en waarderingsonderzoek Sutu Court in Diezerpoort, Zwolle Onderzoeksverslag Gebruik- en waarderingsonderzoek Sutu Court in Diezerpoort, Zwolle Onderzoeksverslag 28-2-2014 Eindredactie: Ingrid Bakker Nicky van den Bosch Astrid kroes Cheyenne Ligtenberg Léon Pereboom Gebruik- en

Nadere informatie

HOE VROEGER, HOE BETER?

HOE VROEGER, HOE BETER? Masterthesis Onderwijskunde HOE VROEGER, HOE BETER? Een onderzoek naar de effecten van vroeg vreemdetalenonderwijs Renske Naber 1717693 Eerste lezer: Dr. R. Maslowski Tweede lezer: Dr. W. M. Lowie & Dr.

Nadere informatie

Scholieren Over Mishandeling

Scholieren Over Mishandeling Scholieren Over Mishandeling Resultaten van een landelijk onderzoek naar de omvang van kindermishandeling onder leerlingen van het voortgezet onderwijs Prof.dr. F. Lamers-Winkelman Prof.dr. N.W. Slot Dr.

Nadere informatie

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden?

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Romy Bes Emiel Kerpershoek Anne Brabers Margreet Reitsma-van

Nadere informatie

Angst en vertrouwen. Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving. drs. Josca Boers

Angst en vertrouwen. Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving. drs. Josca Boers Angst en vertrouwen Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving Samenwerking tussen Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam en de Vrije Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

Wie wordt gepest op het werk?

Wie wordt gepest op het werk? Wie wordt op het werk? Op zoek naar risicogroepen Pesten op het werk staat al jaren op de onderzoeksagenda. Het is een thema dat de werknemers en de overheid niet onberoerd laat. Sinds kort heeft het ook

Nadere informatie

Groen, gezond en productief

Groen, gezond en productief sustainability Groen, gezond en productief The Economics of Ecosystems & Biodiversity (TEEB NL): natuur en gezondheid kpmg.nl T h e E c o n o m i c s o f E c o s y s t e m s & B i o d i v e r s i t y Inhoudsopgave

Nadere informatie

5 Niet-lineaire regressie

5 Niet-lineaire regressie 5 Niet-lineaire regressie Als laatste van de soorten regressie zullen we in dit hoofdstuk de niet-lineaire regressie bespreken. Dit zijn modellen waarin de modelparameters(meestal aangegeven met β i )

Nadere informatie

(H)echte sociale bindingen?

(H)echte sociale bindingen? (H)echte sociale bindingen? Een onderzoek naar de sociale bindingen van migrantenjongeren en hun gedrag in het licht van de sociale controle theorie van Hirschi Bachelorscriptie Bestuurskunde Begeleider:

Nadere informatie

Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers

Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers April 2015 Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers April 2015 pagina 2 Inleiding Op 1 januari

Nadere informatie

Recidivecijfers per fpc

Recidivecijfers per fpc Cahier 2014-15 Recidivecijfers per fpc Eindrapport van het haalbaarheidsonderzoek naar het gebruik van recidivecijfers op het niveau van de afzonderlijke tbs-instellingen B.S.J. Wartna I.M. Bregman C.E.

Nadere informatie

PIAAC: KERNVAARDIGHEDEN VOOR WERK EN LEVEN

PIAAC: KERNVAARDIGHEDEN VOOR WERK EN LEVEN PIAAC: KERNVAARDIGHEDEN VOOR WERK EN LEVEN RESULTATEN VAN DE NEDERLANDSE SURVEY 2012 Marieke Buisman, Jim Allen, Didier Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden www.piaac.nl Colofon Titel PIAAC:

Nadere informatie

NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten

NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten Stuurgroep voor tot stand komen van het Toetsingskader niet-wmo-plichtig onderzoek: Dhr. Prof. Dr. Herman Pieterse (voorzitter)

Nadere informatie

Gezond en wel met een beperking. Werkdocument 122

Gezond en wel met een beperking. Werkdocument 122 Gezond en wel met een beperking Werkdocument 122 Gezond en wel met een beperking Ervaren kwaliteit van leven en functioneren van mensen met langdurige lichamelijke beperkingen Crétien van Campen (red.)

Nadere informatie

Chronisch ziek en werk

Chronisch ziek en werk kennissynthese Chronisch ziek en werk Arbeidsparticipatie door mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking kennissynthese Chronisch ziek en werk Arbeidsparticipatie door mensen met een chronische

Nadere informatie

Crimineel gedrag over het leven

Crimineel gedrag over het leven Crimineel gedrag over het leven De effecten van leeftijd, levensomstandigheden en persoonskenmerken Arjan A. J. Blokland en Paul Nieuwbeerta 1 Summary Crime over the life span: the impact of age, life

Nadere informatie

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds?

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Kenmerken van deelnemers 2007 2011 nader bekeken 12 1 Tirza König Chantal Wagner Erik Hoogbruin Jeroen van den Tillaart Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

POSITIEVE MAAR OOK NEGATIEVE EFFECTEN VAN ETNISCHE DIVERSITEIT IN SCHOLEN OP ONDERWIJSPRESTATIES? Een empirische toets met internationale PISA-data *

POSITIEVE MAAR OOK NEGATIEVE EFFECTEN VAN ETNISCHE DIVERSITEIT IN SCHOLEN OP ONDERWIJSPRESTATIES? Een empirische toets met internationale PISA-data * A ARTIKELEN POSITIEVE MAAR OOK NEGATIEVE EFFECTEN VAN ETNISCHE DIVERSITEIT IN SCHOLEN OP ONDERWIJSPRESTATIES? Een empirische toets met internationale PISA-data * Jaap Dronkers ** Samenvatting In deze bijdrage

Nadere informatie

Verkenning niet-westerse derde generatie

Verkenning niet-westerse derde generatie 109 Verkenning nietwesterse derde Mariëtte Goedhuys Tirza König Kathleen Geertjes Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Alcohol en Werk

Onderzoeksrapportage Alcohol en Werk Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Onderzoeksrapportage Alcohol en Werk Drs. Merel Schutten Dr. Regina J.J.M. van den Eijnden Prof. Dr. Ronald A. Knibbe Februari, 2003 Dit onderzoek is uitgevoerd

Nadere informatie

Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden

Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden Annette Roest Anne Marike Lokhorst Cok Vrooman Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag,

Nadere informatie