Wij danken u voor uw vertrouwen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wij danken u voor uw vertrouwen."

Transcriptie

1 GEBRUIKSAANWIJZING -EGB- Electronisch slot -EGBFP- Elektronisch slot met vingerprint Gefeliciteerd, U hebt voor een kwaliteitsproduct gekozen en wij zijn ervan overtuigd dat u de veiligste keuze hebt gemaakt. De bediening van het slot is zeer eenvoudig. Toch doet u er goed aan, vooraf de handleiding volledig door te nemen, teneinde ten volle te kunnen genieten van de kwaliteit van dit product. Wij danken u voor uw vertrouwen. Datum: 28/10/2009 Versie 1.6

2 3 (Data-interface) Batterijvak open Toetsenbord Batterijvak gesloten ALGEMENE AANWIJZINGEN Het slot werkt met een 7-nummerige cijfercode of een woord met 7 letters of optioneel met een vingerprint. Elke druk op een knop wordt met een signaal, bestaande uit een toon en een knippersignaal, bevestigd. Bij het inlezen van een vingerprint tonen de rode en groene LED de duurtijd. Na het intypen van een geldige code volgt een kort-langtoon, bij ongeldige code een aanhoudende toon. Bij pauzes langer dan 30 sec. tussen het intoetsen van de verschillende knoppen wordt de begonnen code gewist. Openen door het intoetsen van de volgende code: a. Toets (*) b. Toetsen ( ) = fabrieks- en of Toetsen ( ) = gebruikerscode nr. 9 (vanaf fabriek reeds geprogrammeerd) c. Toets (*) d. Leg uw vinger op de sensor ( enkel wanneer sensor voorhanden en actief is) De vingerprint sensor is standaard niet actief (Kluismodus =0), zie programma 2 Handgreep open Handgreep open Klapgreep open Bij juist intoetsen van code brandt de groene led terwijl het slot in openingspositie gaat. Op het einde klinkt er een toon. Bij fout intoetsen van code, (C) drukken en code opnieuw intoetsen. - Deurklink met klok mee draaien tot aan aanslag. - De deur openen door aan deurklink te trekken. Sluiten Deur sluiten en door middel van de deurklink tegen de klok in te draaien tot aan de aanslag. Daarna (C) drukken, het slot gaat in gesloten positie en op het einde klinkt er een korte toon. Na het indrukken van de toets (C) niet meer aan de kruk draaien! Wanneer de deurklink niet aan de aanslag staat, dan kan er bij het openen of sluiten meermaals een kort/lang toon klinken. Het slot toont daarmee aan, dat het de correct OPEN- of GESLOTEN-positie niet heeft bereikt. Verzekert u zich ervan door de deurklink nogmaals tegen de klok in te draaien tot de aanslag, dat de vergrendeling volledig gebeurd is en herhaal het intoetsen van de (C). Klapgreep open Handgreep gesloten Klapgreep gesloten 2

3 Veranderen van de code (master) (Enkel bij geopende deur en ontgrendeld slot) De bestaat uit een gebruikersnummer (1 e cijfer = 0) en een 6-cijferige code. 1.Toets (*) ingedrukt houden totdat drie korte signalen klinken 2.Gebruikersnummer en de geldige code, bijv. ( ) (fabriekscode), intoetsen 3.Toets (0) indrukken (voor het veranderen van de ) 4.Nieuwe 6-cijfigere code intoetsen (bij voorkeur opschrijven en bij het intoetsen aflezen) 5.Toets (*) indrukken, wanneer ingave tot hier correct is klinkt er een kort signaal 6.Indien de vingersensor geactiveerd is, moet een vinger op de sensor gelegd worden tot de groene en rode LED uitgaan (ongeveer seconden). Na een geldige lezing volgt een korte toon. 7. Nieuwe 6-cijferige code nogmaals intoetsen 8.Toets (*) indrukken, korte toon met groene LED bevestigen de juiste code, bij lange toon met rode LED is de code niet aangenomen. De oude code is dan nog steeds geldig, daarna de procedurestappen 1-9 herhalen. 9.Indien de vingersensor geactiveerd is, moet opnieuw dezelfde vinger ingelezen worden tot de rode en groene LED uitgaan (ongeveer 3-5 seconden). Een geldige lezing wordt met een korte toon bevestigd, na een ongeldige lezing volgt een lange toon en een rode LED. De oude code is dan nog steeds geldig, daarna de procedurestappen 1-9 herhalen. Bij open deur meerdere malen de code controleren (slot openen, slot door toets (C) afsluiten en opnieuw openen). Sluit de safe pas dan, wanneer u volledig zeker bent van het bedienen en het intoetsen van de code. Belangrijk: In ieder geval aansluitend de door de fabriek ingestelde code nr. 9 ( ) en de supercode ( ) veranderen in een individuele code (zie aanwijzingen programmeercode 0 en 5). Let op: Het slot biedt alleen veiligheid, wanneer de gebruiker een individuele code voor het slot invoert en deze code uitsluitend in zijn geheugen opslaat. Manipulatievergrendeling Na het intoetsen van vier ongeldige codes klinken 3 lange tonen en tegelijkertijd licht het rode LED op. Er treedt een vergrendeling van vijf minuten in werking, zichtbaar door rode knipperende LED met 8-seconden-interval. Wanneer na afloop van de vergrendeling weer een foute code volgt, begint nogmaals de vergrendeling gedurende vijf minuten. Dit wordt pas door het intoetsen van een geldige code opgeheven. Stroomvoorziening / batterijen vervangen De stroomvoorziening vindt plaats door 2 stuks 1,5 V AA-batterijen. (intern batterijvak) of 4 stuks 1,5 V AAA batterijen (batterijvak in beslag). Opgelet: enkel type Alkaline of lithium batterijen gebruiken. Het binnenste batterijvak met zelfsluitend klepje is bij geopende deur toegankelijk en is afhankelijk van het type safe in de deuromlijsting of direct aan de binnenkant zichtbaar ingebouwd. Het batterijvak in het beslag bevindt zich boven deurklink en toetsenbord in het midden. Het deksel langs de onderkant opheffen en schuin naar beneden schuiven, batterijen wisselen, aansluitend opnieuw schuin langs de onderkant inschuiven en sluiten. Bij het wisselen van de batterijen letten op de juiste polariteit van de batterijen. Het uitwisselen van batterijen is dan nodig, wanneer na het openen of het sluiten van het slot voor de korte toon een lang aanhoudend signaal klinkt. Het uitwisselen dient zo snel mogelijk plaats te vinden, daar een goed functioneren na ca. 10 volgende handelingen niet meer kan worden gegarandeerd. Noodstroomvoorziening Indien de externe stroomvoorziening uitvalt of de batterijen compleet leeg zijn en het slot niet meer kan worden geopend, kunt u een 9V blokbatterij op de goudkleurige contacten ( + en ) op het toetsenbord plaatsen en dan zoals onder Openen beschreven de safe openen. (enkel wanneer er enkel een batterijvak aan de binnenzijde zit, anders batterijen gewoon wisselen) Herstarten Mocht tegen de verwachting in het bedienen van het slot niet mogelijk zijn, hoewel de batterijen niet leeg zijn, dan kan een herstart van het slot door het intoetsen van de knop ( I ) gedurende 5 seconden uitgevoerd worden. De herstart heeft niet het wissen of veranderen van de programmering ten gevolg! Stroomspaarmodus Bij het intoetsen of na programmering door de master blijft het slot actief. Wanneer er gedurende 20 seconden niets meer wordt ingetoetst, schakelt het slot over naar de spaarmodus en breekt de eventueel begonnen procedure af. 3

4 De gehele functiebeschrijving van het kluisslot is op de volgende pagina s met voorbeelden beschreven Algemeen Programma 0 Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 5 Programma 6 Programma 7 Programma 8 Programma 9 Programma 10 Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Indeling van de gebruikersnummers en hun rechten Geheime code veranderen Gebruiker aanmaken of verwijderen Slot modus instellen (vingerprint sensor activeren) Signaalgever stil / luid Wijzigen van supercodes Codecombinatie activeren / deactiveren Tijdsvertraging instellen / wissen Openingsvenster instellen Slotcontact en automatische vergrendeling deactiveren/activeren Programmeren van een gastcode Supercode functies : openen en fabrieksinstelling Signalen van het slot bij de verschillende functies Technische specificaties Algemeen : Indeling van de gebruikersnummers en hun rechten In het -EGBFB- slot kan men gebruik maken van 0 tot 9 gebruikers, alsook van een supercode en een gastcode. Optioneel is het slot uitgerust met vingersensor, zie activering Programm 2. De gebruiker 0 is de master, deze heeft alle rechten en kan de supercode instellen. De gebruikers 1 tot 9 kunnen enkel het slot openen / sluiten. Gebruiker 7-9 doorlopen in kluismodus 2 de tijdsvertraging. De supercode kan het slot altijd (ook bij actieve spertijd) openen en kan het slot in zijn fabrieksinstelling terugzetten (zie bijlage 1) De supercode is bij activering van de vingerprintsensor (kluismodus 3) van vingerprintlezing verlost en kan direct geopend worden. Bediening van het vingerprint paneel Bij het inlezen of identificeren van een vinger wordt de vingerprintsensor in het midden van het beslag naar onder uitgeklapt (opgelet maar tot 75 te openen ). Leg de te lezen vinger plat op de sensor, aan de vingertop moet het tastpunt voelbaar zijn. Leg de vinger volledig en enkel met lichte druk op de sensor (sterke druk of schuine plaatsing geven foutmeldingen) De klep met de vingerprintsensor moet ter bescherming dichtgeklapt worden en gesloten, voor de deur geopend kan worden. Programma 0:Geheime code veranderen Elke gebruiker kan zijn eigen geheime code zelf veranderen, daartoe moet hij zijn gebruikersnummer (0-9) en zijn 6-cijferige code kennen. Gebruikers die door de master (gebruiker 0) nieuw gemaakt werden, hebben de code Gelieve volgende ingave door te voeren: Toets * indrukken tot 3 korte tonen volgen Gebruikernummer en geldige code ingeven (1 + 6 cijfers) Toets 0 drukken Nieuwe code ingeven (6 cijfers) - Code ingave wordt door 3 korte tonen ingeleid - legt code verandering vast Bij -EGBFB- slot met actieve vingerprint (Kluismodus 3) moet nu de vinger ingelezen worden. Vinger op de sensor leggen tot een signaaltoon volgt (5-10 seconden) Nieuwe code herhalen (6 cijfers) - correcte ingave wordt met een groen led aangeduid - ongeldige ingave wordt met een rood led aangeduid - correcte inlezing wordt met een groen led aangeduid - ongeldige inlezing wordt met een rood led aangeduid - correcte ingave wordt met een groen led aangeduid - ongeldige ingave wordt met een rood led aangeduid Bij -EGBFB- slot met actieve vingerprint (Kluismodus 3) moet nu de vinger opnieuw ingelezen worden. Vinger op de sensor leggen tot een signaaltoon volgt (1-5 seconden) - correcte inlezing wordt met een groen led aangeduid - ongeldige inlezing wordt met een rood led aangeduid Vb : * * * De nieuwe code voor gebruiker 1 is nu Sluit codeverandering af nieuwe code herhalen sluit 1 ste code ingave af nieuwe code ingeven legt code verandering vast gebruikersnummer en oude code ingeven (1 + 6 cijfers) Opgelet: bij EGBFB slot met actieve vingerprint (kluismodus 3) worden bij het opgeven van het sterretje na 1e.of 2e codeingave het inlezen of controleren van de vingerafdruk gestart. 4

5 Programma 1 : Gebruiker aanmaken of verwijderen De master kan de gebruikers 01-9 aanmaken of verwijderen. Elke nieuwe aangemaakte gebruiker bekomt de code Gelieve volgende ingave door te voeren : Toets * indrukken tot 3 korte tonen volgen - Code ingave wordt door 3 korte tonen ingeleid Gebruikernummerr en geldige code ingeven (1 + 6 cijfers) Toets 1 drukken - legt gebruiker ingave vast Gebruikernummerr ingeven (1 cijfer) Functie ingeven - 0 = gebruiker verwijderen - 1 = gebruiker aanmaken toets * drukken - correcte programmering groen LED brand - niet correcte programmering rood LED brand Vb : : * * De nieuwe code voor gebruiker 1 is nu gebruiker aanmaken gebruiker 1 cijfer (1-9 mogelijk) legt gebruiker ingave vast Mastercode Opgelet : Is de opgegeven geheugenplaats reeds met een ondercode bezet, dan wordt deze met overschreven. Nieuw aangemaakte gebruikers moeten hun code zelf activeren (Programma 0). Bij slot modus 3 kan de gebruiker enkel het slot openen, nadat hij zijn code veranderd heef en een vinger ingelezen heeft. Programma 2 : Slot modus instellen Het slot kan door de master in geopende toestand op verschillende modi geplaatst worden. Er zijn 3 verschillende modi : Modus 0 = Kluismodus voor alle gebruikers 0-9 geldt de tijdsvertraging en de codecombinatie Modus 1 = Hotelmodus gebruikers 0-9 en de gast kunnen het slot openen Modus 2 = Koeriermodus voor gebruikers 7-9 geldt een ingestelde openingsvertraging niet. Modus 3 = Vingerprintmodus alle gebruiikers 0-9 moeten voor het slot te openen een vinger indentificeren In hotelmodus kan de hotelgast door eenvoudige ingave zijn persoonlijke code ingeven (zie Programma: programmering gastcode). Gelieve volgende ingave door te voeren : Toets * indrukken tot 3 korte tonen volgen - Modus ingave wordt door 3 korte tonen ingeleid Toets 2 drukken - legt modus ingave vast Modusnummer - zet slot modus - correcte programmering groen LED brand / foute programmering rood LED brand Vb : * * - Slot op Hotelmodus zetten Hotelmodus legt slot modus ingave vast Opgelet: Bij het activeren van modus 3 lichten na ingave van de code de rode en groene LED op, nu moet men een vinger zo lang op de sensor houden tot de LEDs uitgaan ( ongeveer 5 tot 10 seconden). Wordt de Modus 3 geactiveerd voor de eerste keer, dan moeten voor het sluiten van het slot de Master en alle gebruikers hun code wijzigen (Programma 0). Het is toegelaten om als nieuwe code opnieuw de oude code in te stellen. Hierna wordt direct een vinger van de gebruiker mee ingelezen en opgeslagen Programma 3 : signaalgever stil / luid De akoestische signaalgever kan bij geopend slot door de master luid of stil ingesteld worden. Gelieve volgende ingave door te voeren : Toets 3 drukken - legt configuratie vast Toets 0 of 1 drukken - 0 = signaalgever stil, 1 = signaalgever luid - correcte programmering groen LED brand / foute programmering rood LED brand Vb : * * - signaalgever luid zetten signaalgever luid zetten legt configuratie vast 5

6 Programma 5 Wijzigen supercode De kan bij geopend slot de supercode wijzigen. De fabriekssupercode is Deze supercode moet u door een individuele code veranderen. Gelieve volgende ingave door te voeren : toets 5 drukken - supercode zetten nieuwe supercode ingeven (7 cijfers) - correcte ingave groen LED / foute ingave rood LED toets * drukken nieuwe supercode ingeven herhalen (7 cijfers) - supercode herhalen toets * drukken Vb : * * * * - nieuwe supercode op zetten supercode herhalen (7 cijfers) start supercode ingave herhalen start supercode ingeven (7 cijfers) legt supercode ingave vast Programma 6 : codecombinatie activeren / deactiveren (4-ogen-principe) Het slot kan door de master in geopende toestand met codecombinatie worden geprogrammeerd. Daarna kan het slot door invoer van twee geldige gebruikercodes worden geopend. 6 Toets * indrukken tot 3 korte tonen volgen Toets 6 drukken Toets 1 of 0 drukken - ingave wordt door 3 korte tonen ingeleid - Legt configuratie vast - 1 activeert, 0 blokkeert codecombinatie Vb : * * - codecombinatie activeren Sluit code ingave af Codeverbinding activeren legt configuratie vast Legt configuratie vast Mastercode Leidt code ingave in Voorbeeld van een kluisopening bij geactiveerde codeverbinding Ingave 1 ste gebruikerscode vb : * * na correcte ingave 1 ste gebruiker groen LED brand gebruikercode 1 Ingave 2 de gebruikerscode vb : * * sluit 2 de code ingave af gebruikercode 2 Na juiste invoer van de beide gebruikerscodes gaat het slot open. Programma 7 : Programmeren of wissen van een tijdsvertraging In open toestand kan het slot door de master geprogrammeerd worden met een tijdsvertraging tussen 1 en 255 minuten. Gelieve volgende ingave door te voeren : Toets * indrukken tot 3 korte tonen hoort - ingave wordt door 3 korte tonen ingeleid toets 7 drukken - zet tijdsvertraging vast tijd in minuten ingeven ( ) - tijdsvertraging in min. (000 = geen tijdsvertraging) tijd in minuten ingeven herhalen ( ) - tijdsvertraging in min. (000 = geen tijdsvertraging) toets * drukken Vb : * * - De tijdsvertraging wordt op 10 min ingesteld! sluit ingave af 000 tot 255 minuten tijdsvertraging herhalen 000 bis 255 minuten tijdsvertraging ingeven legt ingave van tijdsvertraging vast Als de tijdsvertraging geactiveerd is, kan het slot pas geopend worden, nadat de geprogrammeerde tijdsvertraging ingezet en afgelopen is. De start van de tijdsvertraging gebeurt door het ingeven van een geldige code of bij codecombinatie, na ingave van de 2 de gebruikercode. Dat wordt aangegeven door een lang signaal en het groene LED. Daarna knippert de rode LED met intervallen van 5 seconden alleen verder. Een kort dubbel signaal geeft het einde van de tijdsvertraging aan. Na afloop van de tijdsvertraging, treedt het openingsvenster in werking, standaard 5 minuten (zie programma 7.1). Tijdens deze tijd pinkt er om de 10 seconden een rode LED met tegelijkertijd een signaal. In deze tijd dient men opnieuw een geldige code in te geven, waardoor het slot dan open gaat. Wordt er tijdens het openingsvenster geen code ingegeven, dan schakelt het slot zichzelf uit en moet men opnieuw beginnen met het inzetten van de tijdsvertraging.

7 Programma 8 : Programmeren van het openingsvenster Het slot bezit bij actieve tijdsvertraging een openingsvenster, binnen deze tijd kan de gebruiker na afloop van de tijdsvertraging het slot openen. Het openingsvenster is door de fabriek op 5 minuten vastgelegd en kan van 1 tot 255 minuten worden geprogrammeerd. Gelieve volgende ingave door te voeren : Toets 8 drukken - legt openingsvenster vast Tijd in minuten ingeven ( ) - openingsvenster in minuten Tijd in minuten herhalen ( ) - openingsvenster in minuten herhalen Vb : * * - Het openingsvenster wordt op 5 minuten ingesteld sluit ingave af 001 tot 255 minuten openingsvenster herhalen 001 tot 255 minuten openingsvenster ingeven legt ingave openingsvenster vast Programma 9 : Slotcontact en automatische vergrendeling deactiveren/activeren In open toestand kan het slot door de master op automatische vergrendeling ingesteld worden maw een slotcontact kan geactiveerd of gedeactiveerd worden. Indien een slotcontact aangesloten is aan het slot, kan door activatie ingesteld worden dat het slot enkel dicht gaat wanneer het slotregelwerk gesloten is. Is automatische vergrendeling geactiveerd, dan gaat het slot, wanneer de kluisdeur niet geopend wordt, na 60 seconden automatisch dicht. Tijdens deze 60 seconden volgt elke 8 seconden een optisch en akoestisch signaal. Wordt tijdens deze 60 seconden de kluisdeur geopend, dan gaat het slot niet automatisch dicht (enkel indien een slotcontact is ingebouwd). Wordt het systeem niet opnieuw mechanisch gesloten, dan volgt elke 8 seconden een optisch en akoestisch waarschuwingssignaal. Wordt het systeem toch mechanisch gesloten, zal het slot automatisch dicht gaan. Indien er een functionaliteit wordt geactiveerd, dan moet een slotcontact ingebouwd zijn. Gelieve volgende ingave door te voeren: Toets 9 drukken - automatische sluiting met deuropeningsmelding vastleggen Toets 0-3 drukken - functionaliteit activeren of deactiveren Toest * drukken Vb : * * - automatische vergrendeling met deuropening instellen sluit ingave af activering leg automatische vergrendeling met deuropening vast Functie 0: Slotcontact en automatisch sluiten deactiveren Functie 1: Slotcontact activeren en automatisch sluiten deactiveren Functie 2: Slotcontact activeren en automatisch sluiten zonder akoestische terugmelding activeren Functie 3: Slotcontact activeren en automatisch sluiten met akoestische terugmelding activeren Programma - Programmering gastcode (hotelversie) Is het slot als hotelversie geprogrammeerd, dan kan de hotelgast in geopende toestand zijn persoonlijke gastcode invoeren. Persoonlijke gastcode ingeven (6 cijfers) Toets * indrukken Vb : * * sluit ingave af persoonlijke gastcode Een foutieve code ingave kan door de C toets afgebroken worden. Na correcte ingave van de gastcode kan de kluis door de C toets gesloten worden. Code verwijderen van hotelgast In de hotelmodus wordt voor het dichtmaken van de kluis getest of een geldige gastcode ondersteund wordt, anders kan het slot niet gesloten worden. Door de hoteleigenaar, een gebruiker of een gast, kan een bestaande hotelcode verwijderd worden, opdat een nieuwe gast niet per ongeluk de kluis sluit zonder voordien zijn persoonlijke code ingegeven heeft. Daarvoor kan de volgende code ingevoerd worden: Toets * indrukken tot 3 korte tonen volgen Toets (0) indrukken Toets * indrukken - ingave wordt door 3 korte tonen ingeleid - Gastcode verwijderen - correcte programmering groen LED brand / foute programmering rood LED 7

8 Vb. * 0 * Gastcode verwijderen Sluit ingave af Gastcode verwijderen Voorbeeld openen van de kluis door een gast Heeft de hotelgast zijn persoonlijke code geprogrammeerd kan hij de kluis als volgt openen : Vb : * * Bij correcte ingave van de gastcode gaat het slot open. persoonlijke gastcode leidt Code ingave in Bijlage 1 : Supercode funkties Kluisslot met supercode openen Indien een spertijd bij vergissing is ingesteld of werden alle gebruikers gewist en een codecombinatie is ingesteld dan kan het slot met de supercode geopend worden. De supercode is van het fabriek uit ingesteld op Gelieve volgende ingave door te voeren : Toets * indrukken tot 3 korte tonen volgen en het groene LED brand (wachttijd ongeveer 20 sec) Supercode ingeven (7 cijfers), groen LED brandt, terwijl het slot open gaat Kluisslot met supercode in werking terugzetten Bij geopend slot kan men het slot met de supercode terug in de fabrieksinstelling zetten. Gelieve volgende ingave door te voeren : Toets * indrukken tot er 2x3 korte tonen volgen (wachttijd 2x na 30 sec met groene LED) Toets 0 en de supercode ingeven (7 cijfers) Toets 0 en de supercode herhalen (7 cijfers), de fabrieksinstelling wordt gestart Na korte tijd volgt er telkens een dubbele toon en het groene LED, daarna is het slot op volgende waarden ingesteld : Supercode : Mastercode : Gebruikers 1-9 verwijderd Codecombinatie verwijderd Tijdsvertraging verwijderd Openingsvenster 005 minuten Signaalsterkte op zacht Bijlage 2 : Signalen van het slot bij de verschillende functies Functie kort lang rode LED groene LED toon Functies bij ingave Ingave van de cijfers 1 maal X Ster-toets bij einde correcte ingave 1 maal x X Ster-toets bij einde niet-correcte ingave 1 maal x X Ster-toets bij aanvang programmering 3 maal X Ster-toets bij aanvang ingave Supercode 3 maal x X Vingerprint inlezen Tijdindicatie Tijdindicatie Functies van de tijdsvertraging Start van de tijdsvertraging 1 maal x X Tijdsvertraging loopt (alle 5 seconden) 1 maal x Einde van de tijdsvertraging 2 maal X Openingsvenster loopt (alle 10 seconden) 1 maal x X Einde openingsvenster 2 maal X Functies Systeem Batterij leeg 1 maal x x X Schloss öffnet (so lange Motor fährt) x Slot geopend 1 maal x X Slot sluit (zo lang de motor gaat) x Slot gesloten 1 maal x X Motor mechanisch blokkeert 3 maal x x X Start van de Manuele versperring 3 maal x X Functies Manuele versperring Manuele versperring loopt (alle 8 seconden gedurende 5 Minuten) 1 maal x Einde manuele versperring 2 maal X Bijlage 3 : Technische specificaties Het slot is standaard voor binnengebruik. Temperatuur 10 C 40 C Relatieve Luchtvochtigheid 30% - 85% Ruststroom <1mA Batterijspanning : 3V nominaal (min 2,7V - 0,3A / max 3,6V) Batterijen 2*1,5V AA (intern batterijvak) of 4*1,5V AAA (extern batterijvak) Type Alkalien of Lithium Levensduur van de batterijen bij normaal gebruik is ongeveer 2 jaar, bij vingerprint reduceert deze levensduur zich. Noch het slot noch het klavier noch het batterijvak mogen in het directe zonlicht of in de regen opgesteld staan. 8

Handleiding van het elektronisch slot DFS SB

Handleiding van het elektronisch slot DFS SB 3 (data-interface) Batterijhouder open Toetsenbord Batterijhouder dicht ALGEMEEN Het slot werkt met een 7-cijferige code of met een woord bestaande uit zeven letters. Elke druk op de knop wordt met een

Nadere informatie

Wij danken u voor uw vertrouwen.

Wij danken u voor uw vertrouwen. GEBRUIKSAANWIJZING -EG- Elektronisch slot -ERC Elektronisch slot met revisiecode Gefeliciteerd, U hebt voor een kwaliteitsproduct gekozen en wij zijn ervan overtuigd dat u de veiligste keuze hebt gemaakt.

Nadere informatie

Multi Level Software Sloten

Multi Level Software Sloten Multi Level Software Sloten EM2050 EM3050 EM3550 Gebruikershandleiding V01 NE M LOCKS BV Vlijtstraat 40 7005 BN Doetinchem Nederland www.m-locks.com 2 www.m-locks.com Multi Level Software Locks V01 NE

Nadere informatie

ELEKTRONISCH SLOT MET MINSTENS 111.000.000 ECHTE INSTELMOGELIJKHEDEN EIGENSCHAPPEN VAN HET SLOT, FABRIEKSINSTELLINGEN

ELEKTRONISCH SLOT MET MINSTENS 111.000.000 ECHTE INSTELMOGELIJKHEDEN EIGENSCHAPPEN VAN HET SLOT, FABRIEKSINSTELLINGEN ELEKTRONISCH SLOT MET MINSTENS 111.000.000 ECHTE INSTELMOGELIJKHEDEN Master-programmeeraanwijzing van het elektronisch slot TeamLock 4 Het elektronisch slot TeamLock 4 is een elektronisch sluitsysteem,

Nadere informatie

Basic line EM1620 EM2020 EM2520 EM3020 EM3520. Gebruikershandleiding V01 NE M LOCKS BV. Vlijtstraat BN Doetinchem

Basic line EM1620 EM2020 EM2520 EM3020 EM3520. Gebruikershandleiding V01 NE M LOCKS BV. Vlijtstraat BN Doetinchem Basic line EM1620 EM2020 EM2520 EM3020 EM3520 Gebruikershandleiding V01 NE M LOCKS BV Vlijtstraat 40 7005 BN Doetinchem www.m-locks.com 2 www.m-locks.com Basic line V01 NE INHOUD GEBRUIKERSHANDLEIDING

Nadere informatie

gebruikershandleiding Elektronisch slot met noodsleutel think safe

gebruikershandleiding Elektronisch slot met noodsleutel think safe gebruikershandleiding Elektronisch slot met noodsleutel think safe 2 Gebruikershandleiding elektronisch slot met noodsleutel think safe Belangrijke aandachtspunten Lees de handleiding voordat u het elektronische

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CODE COMBI K VDS-KL.1

Gebruiksaanwijzing CODE COMBI K VDS-KL.1 Gebruiksaanwijzing CODE COMBI K VDS-KL.1 Code Combi K is een electronisch cijfer/combinatieslot voor VDS gekeurde toepassingen. Het slot heeft tweede code voor nood- en/of controle openingen. Voordat U

Nadere informatie

Elektronisch codeslot KL1060

Elektronisch codeslot KL1060 Elektronisch codeslot KL1060 NL Gebruikershandleiding 1 Algemeen Het slot beschikt over een toetsenbord met 10 nummertoetsen (0-9) en een #-toets. De #-toets is verborgen onder de handgreep en zichtbaar

Nadere informatie

Handleiding Electronisch slot Elostar (Cawi Insys)

Handleiding Electronisch slot Elostar (Cawi Insys) Handleiding Electronisch slot Elostar (Cawi Insys) Type slot: 7215 De Raat Brandkasten www.deraat.eu Verkorte handleiding Belangrijke aanwijzingen 1.Wijzig bij ontvangst om veiligheidsredenen onmiddellijk

Nadere informatie

Handleiding Code Combi B 30

Handleiding Code Combi B 30 Handleiding Code Combi B 30 Lees deze instructies aandachtig door voordat u het slot gebruikt. Met de bijgevoegde noodsleutel kunt u altijd het slot openen; ook als de elektronica onverhoopt niet functioneert.

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. Elektronisch slot Multicode. think safe

GEBRUIKERSHANDLEIDING. Elektronisch slot Multicode. think safe GEBRUIKERSHANDLEIDING Elektronisch slot Multicode think safe Gebruikershandleiding elektronisch slot Multicode Algemeen Het slot werkt met een 6- of 7-cijferige code of een 6- of 7-letterige code. Elke

Nadere informatie

Inhoudstafel pagina. Gebruikte symbolen, inbouw batterij / batterij vervangen.. 3

Inhoudstafel pagina. Gebruikte symbolen, inbouw batterij / batterij vervangen.. 3 Inhoudstafel pagina Flash-versie TULOX 100, Typ 4.17.0010.0 2 Gebruikte symbolen, inbouw batterij / batterij vervangen.. 3 Openen / Openen na vierogen-identificatie / Sluiten, blokkeertijd 4 Code veranderen,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing elektronisch slot TeamLock 4

Gebruiksaanwijzing elektronisch slot TeamLock 4 ELEKTRONISCH SLOT MET MINSTENS 111.000.000 ECHTE INSTELMOGELIJKHEDEN Gebruiksaanwijzing elektronisch slot TeamLock 4 Het elektronisch slot TeamLock 4 is een elektronisch sluitsysteem, waarin max. 64 openingscodes

Nadere informatie

Handleiding elektronisch slot La Gard 1520 op een DE RAAT privékluis ET

Handleiding elektronisch slot La Gard 1520 op een DE RAAT privékluis ET Handleiding elektronisch slot La Gard 1520 op een DE RAAT privékluis ET Auto drive direct drive V20/V21 (kluizen serie ET) ALGEMEEN Het slot werkt met een 6-cijfercode of een woord van 6 karakters. Er

Nadere informatie

Gebruikershandleiding S&G Direct-Drive Z03 Multi-User

Gebruikershandleiding S&G Direct-Drive Z03 Multi-User Gebruikershandleiding S&G Direct-Drive Z03 Multi-User Het Sargent & Greenleaf Direct-Drive Z03 slot combineert gebruikersgemak met hoge veiligheid én flexibiliteit. De geavanceerde electronische technologie

Nadere informatie

MECHANISCHE CODESLOTEN HANDLEIDING & INSTALLATIE INSTRUCTIES. Flexess 1/6. t f

MECHANISCHE CODESLOTEN HANDLEIDING & INSTALLATIE INSTRUCTIES. Flexess 1/6. t f MECHANISCHE CODESLOTEN INHOUD 1. Specificaties 2. Gebruiksspecificaties 3. Overzicht toets functies 4. Instellingen menu 5. Nieuwe gebruiker toevoegen 6. Een enkele bestaande gebruiker verwijderen 7. Alle

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Het Sargent & Greenleaf Pivotbolt Titan slot combineert gebruikersgemak met hoge veiligheid én flexibiliteit. De geavanceerde elektronische technologie maakt het gemakkelijk om te openen en codes te wijzigen.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding gemotoriseerd elektronisch cijfercombinatieslot van Het Sargent & Greenleaf slot model 6124 combineert bedieningsgemak met optimale veiligheid. Door het geavanceerde elektronische

Nadere informatie

Programmeer- en bedieningsinstructies

Programmeer- en bedieningsinstructies KNSV-6000 elektronisch KNSV-6020 elektronisch KNSV-7000 elektronisch Programmeer- en bedieningsinstructies CODES - DE BASIS BEDIENINGSINSTRUCTIES De door de fabriek ingestelde mastercode is #1234. Deze

Nadere informatie

Sleutelcontact / Geheugen uitlezen

Sleutelcontact / Geheugen uitlezen Gebruikershandleiding Toetsenbord 3125 LG66E AUDIT MULTICODE Slot: 6040, 6260, 6441M LED Algemeen: Iedere druk op een toets wordt bevestigd met een piepsignaal en een knipperlichtje (LED). Bij het juiste

Nadere informatie

Gebruikershandleiding S&G Direct-Drive Z03 Multi-User

Gebruikershandleiding S&G Direct-Drive Z03 Multi-User Gebruikershandleiding S&G Direct-Drive Z03 Multi-User Het Sargent & Greenleaf Direct-Drive Z03 slot combineert gebruikersgemak met hoge veiligheid én flexibiliteit. De geavanceerde elektronische technologie

Nadere informatie

PROGRAMMEER- EN BEDIENINGSHANDLEIDING EFF-EFF ANYKEY VEILIGHEIDSBESLAG NEDERLANDSTALIG

PROGRAMMEER- EN BEDIENINGSHANDLEIDING EFF-EFF ANYKEY VEILIGHEIDSBESLAG NEDERLANDSTALIG PROGRAMMEER- EN BEDIENINGSHANDLEIDING EFF-EFF ANYKEY VEILIGHEIDSBESLAG NEDERLANDSTALIG 1 Eff-Eff Anykey codebeslag Programmeer- en bedieningshandleiding Het Anykey codebeslag is een RVS veiligheidsbeslag

Nadere informatie

Handleiding digicode: CAASE

Handleiding digicode: CAASE Handleiding digicode: CAASE 1 I. Presentatie A. Beschrijving Presentatie: Klavier met 12 toetsen en zoemer. Voeding: 12V tot 24V AC of 12V tot 48V DC. Uitgangen: 2 relais 1 contact R T 8A/250V. 1 relais

Nadere informatie

MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) TC-LS100 LS100.130214 VERGRENDELINGEN. t 088 500 2800 f 088 500 2899 13

MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) TC-LS100 LS100.130214 VERGRENDELINGEN. t 088 500 2800 f 088 500 2899 13 MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) MODELLEN LS100ZA, LS100ZB, LS100ZC, LS100ZD, LS100WA, LS100WB, LS100WC, LS100WD 1. INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave 2 Bedieningselement 3 Slot met bevestigingsmaterialen 4 Installatie

Nadere informatie

Handleiding digicode: DGA

Handleiding digicode: DGA Handleiding digicode: DGA 1. Overzicht: 2. Programmering DGA s standaard waarden. - Geen code - Verlichtingstijd: 10s - Openingstijd voor al de relais: 1s - Aantal tekens voor codes: 5 - Standaard mastercode:

Nadere informatie

EM1620 DirectDrive. Montage instructies V01 NE M LOCKS BV. Vlijtstraat BN Doetinchem Nederland

EM1620 DirectDrive. Montage instructies V01 NE M LOCKS BV. Vlijtstraat BN Doetinchem Nederland EM1620 DirectDrive Montage instructies V01 NE M LOCKS BV Vlijtstraat 40 7005 BN Doetinchem Nederland www.m-locks.com EM1620 2 www.m-locks.com EM1620 V01 NE 1 BELANGRIJKE AANWIJZINGEN Leest u voor montage

Nadere informatie

Montagevoorschriften

Montagevoorschriften Montagevoorschriften BCU Mont_BCU1_NL.Doc 1/9 Inhoudsopgave 1. Montage van de onderdelen... 3 2. Aansluitingen van de 8 polige stekker... 3 3. Aansluitingen van de 10 polige stekker... 4 4. Opstarten...

Nadere informatie

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Informatie over de bediening: Mauer GmbH Technologie voor beveiliging Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Bedieningsinstructies Lees deze instructies aandachtig door voordat u het slot

Nadere informatie

BE.REC L Rev. 10/07/02 BE.PLAY L Rev. 05/06/03 BE.PLAY BE.REC INSTALLATIEHANDLEIDING

BE.REC L Rev. 10/07/02 BE.PLAY L Rev. 05/06/03 BE.PLAY BE.REC INSTALLATIEHANDLEIDING BE.REC L8542778 - Rev. 10/07/02 BE.PLAY L8542759 - Rev. 05/06/03 BE.PLAY BE.REC INSTALLATIEHANDLEIDING BE.PLAY CODEPANEEL WANDMONTAGE Buitenste afdichting Binnenste afdichting Kabeldoorgang Sleufgaten

Nadere informatie

MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) DS300 / DS400 1/13. t 0183 30 28 00 f 0183 30 28 46 01 INHOUDSOPGAVE

MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) DS300 / DS400 1/13. t 0183 30 28 00 f 0183 30 28 46 01 INHOUDSOPGAVE MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) ELEKTRISCHE INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave 2 Bedienings element 3 Slot met bevestigings elementen 4 Installatie informatie 4 Preparatie van de deur 4 Installtatie 5 Draairichting

Nadere informatie

Handleiding digicode: Promi500 Kaarten en codes

Handleiding digicode: Promi500 Kaarten en codes Handleiding digicode: Promi500 Kaarten en codes 1 I. Presentatie A. Beschrijving Presentatie: Klavier met 12 toetsen en zoemer. Voeding: 12Vdc of ac. Uitgangen: 2 relays, contact R T 3A/125V. Toegangscodes:

Nadere informatie

Sinthesi Deuropenermodule

Sinthesi Deuropenermodule Sinthesi Deuropenermodule 1105/3 met numeriek toetsenbord Elbo Technology b.v. Versie 1.1 - juni 2009 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Handleiding Sinthesi

Nadere informatie

CONFIGURATIEHANDLEIDING Evolution

CONFIGURATIEHANDLEIDING Evolution CONFIGURATIEHANDLEIDING Evolution 1. Inleiding. De Evolution productlijn bestaat uit een aantal volledig op elkaar afgestemde toegangscontrole producten. De opzet van deze productlijn is zodanig dat deze

Nadere informatie

MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) TC-LS200 LS200.130214. t 088 500 2800 f 088 500 2899 21

MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) TC-LS200 LS200.130214. t 088 500 2800 f 088 500 2899 21 MEUBELSLOTEN (LOCKERSLOTEN) MODELLEN LS200ZA, LS200ZB, LS200ZC, LS200ZD, LS200WA, LS200WB, LS200WC, LS200WD 1. INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave 2 Bedieningselement 3 Slot met bevestigingsmaterialen 4 Installatie

Nadere informatie

RFI 1000 / RFI 1000-2. Magnetische sleutellezer INSTRUCTIEHANDLEIDING 01.09.96

RFI 1000 / RFI 1000-2. Magnetische sleutellezer INSTRUCTIEHANDLEIDING 01.09.96 RFI 1000 / RFI 1000-2 Magnetische sleutellezer INSTRUCTIEHANDLEIDING 01.09.96 Instructiehandleiding RFI 1000 / RFI 1000-2 Eerst de handleiding lezen alvorens het systeem in werking te stellen Het systeem

Nadere informatie

Installatie-instructies Unicode 495-10/11

Installatie-instructies Unicode 495-10/11 Installatie-instructies Unicode 495-10/11 VEMA Security Postbus 116-4940 AC - Raamsdonksveer - Meerval 3 - Tel.: +31 (0)162 58 23 33 - Fax: +31 (0)162 58 23 55 Email: info@vemasecurity.nl - www.vemasecurity.nl

Nadere informatie

CP-508 GEBRUIKERS-HANDLEIDING

CP-508 GEBRUIKERS-HANDLEIDING CP-508 GEBRUIKERS-HANDLEIDING 1. BEDIENING... blz. 2 1.1 Bedieningspaneel... blz. 2 1.1 a) De LED's 1 t/m 10... blz. 2 1.1 b) De middelste punt... blz. 3 1.1 c) De rechter punt... blz. 3 2. SCHAKELEN VAN

Nadere informatie

Elektronisch slot 7202

Elektronisch slot 7202 Elektronisch slot 722 Gebruikershandleiding nr. 9999-4- Inhoud:. Belangrijke opmerkingen. Verklaring van terminologie.2 Algemeen 2. Het elektronisch slot openmaken 3. Het elektronisch slot sluiten 4. Onderbreking

Nadere informatie

NEDERLANDS CAASE. Met ingebouwde elektronica. Digicode met ingebouwde elektronica CAASE. Gamma: Digicode INSTALLATIE HANDLEIDING.

NEDERLANDS CAASE. Met ingebouwde elektronica. Digicode met ingebouwde elektronica CAASE. Gamma: Digicode INSTALLATIE HANDLEIDING. NL NEDERLANDS Met ingebouwde elektronica Gamma: Digicode INSTALLATIE HANDLEIDING Group Company NL I. Presentatie A. Beschrijving Presentatie: Codebediendeel met 12 toetsen en zoemer. Voeding: 12V tot 24V

Nadere informatie

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 27/03/2014 GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2. Specificaties Voedingsspanning -24 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Command 222. Mastercode = xxxxxxxx Serienummer = xxxxxxxx. Draadloze codeschakelaar

Gebruiksaanwijzing. Command 222. Mastercode = xxxxxxxx Serienummer = xxxxxxxx. Draadloze codeschakelaar Command 222 Draadloze codeschakelaar Gebruiksaanwijzing NL Vanaf de fabriek voorgeprogrammeerde Mastercode Mastercode = xxxxxxxx Serienummer = xxxxxxxx Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Veiligheidsadvies...3

Nadere informatie

Codeklavier GALEO 1 / 2 / 3 Handleiding

Codeklavier GALEO 1 / 2 / 3 Handleiding Codeklavier GO / 2 / 3 Handleiding De GO codeklavieren bestaan met, 2 of 3 relais. Hoofdeigenschappen Voeding 2 Vdc tot 48 Vdc // 2 Vac tot 24Vac troomverbruik bij 2 Vac, 20 m in stand-by, 80 m maxi (waarbij

Nadere informatie

Codeerschakelapparaat GIRA 0340 30

Codeerschakelapparaat GIRA 0340 30 Codeerschakelapparaat GIRA 0340 30 Het codeerschakelapparaat GIRA 0340 30 is een modern en veilig alternatief voor de bestaande sleutelschakelaar. Reeds na twee eenvoudige programmeerstappen ( en toegangscode),

Nadere informatie

51KC-P. ELLsys. 1. Verkorte handleiding ELLsys 51KC-P. 2. Onderdelen (Standaard word de cilinder volledig geassembleerd geleverd)

51KC-P. ELLsys. 1. Verkorte handleiding ELLsys 51KC-P. 2. Onderdelen (Standaard word de cilinder volledig geassembleerd geleverd) 1. Verkorte handleiding private-knopcilinder met intelligentknop. Eenzijdige elektronische autorisatie. standaardlengte 30/30mm (Lengte vanaf 26/26 mogelijk). Eén elektronische knop en één mechanische

Nadere informatie

Het instellen van de ControlBox 3.0 moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde mensen.

Het instellen van de ControlBox 3.0 moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde mensen. Gebruikers handleiding Algemeen De ControlBox 3.0 bedient een standaard High Security Slot (HSS). Er zijn 3 opties om de firmware in te stellen. Zowel het type als de modus moeten worden geselecteerd:

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING T8530

GEBRUIKERSHANDLEIDING T8530 MASTER MENU Het Master Menu geeft de bezitter van de Master Code toegang tot de volgende functies: Tijd en Datum instellen Tijdslot (T.S.) instellen (standaard week en bijzondere gebeurtenissen) Code wijzigen

Nadere informatie

CODES DE BASIS. Deze functie wordt gebruikt voor de korte termijn, toepassingen voor gebruik door meerdere personen.

CODES DE BASIS. Deze functie wordt gebruikt voor de korte termijn, toepassingen voor gebruik door meerdere personen. Programmering Bediening Instructies Voor de verticale KitLock 1000 CODELOCKS LTD UK Tel: +44 (0) 1635 239645 Fax: +44 (0) 1635 239644 sales@codelocks.co.uk Helpline, service & reserveonderdelen GRATIS

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing TRSE 6000. Algemeen

Gebruiksaanwijzing TRSE 6000. Algemeen Gebruiksaanwijzing TRSE 6000 Algemeen Hartelijk bedankt, dat u voor een kluis met de BURG-WÄCHTER elektronica TRSE 6000 heeft gekozen. U heeft hiermee een product verworven dat aan buitengewoon hoge veiligheidseisen

Nadere informatie

FLEXESS TERRA EN AQUA CODETABLEAU EN PASLEZER TC-CS100/CS200 CS100/CS VERGRENDELINGEN. t f

FLEXESS TERRA EN AQUA CODETABLEAU EN PASLEZER TC-CS100/CS200 CS100/CS VERGRENDELINGEN. t f FLEXESS TERRA EN AQUA CODETABLEAU EN PASLEZER MODELLEN CS100, CS200 SPECIFICATIES Voltage 12V AC/DC, 24V DC Stroomafname 35mA Relais uitgang maximaal 1 Amp. schakelen Bel uitgang maximaal 1 Amp. schakelen

Nadere informatie

Handleiding membraantoetsenbord & controller

Handleiding membraantoetsenbord & controller Handleiding membraantoetsenbord & controller Artikelnummers Horizontaal Membraantoetsenbord EA-KC2-101 Verticaal membraantoetsenbord EA-KC2-102 Toegangscontroller EA-KC2-201 Toegangscontroller EA-KC2-201

Nadere informatie

Profil100EC. Handleiding.

Profil100EC. Handleiding. Profil100EC Handleiding 1 Handleiding digicode: profil100ec 1. Aansluitschema: Jumper P3 geeft de mogelijk om gebruikers zelf hun toegangscode te laten wijzigen. Om dit mogelijk te maken dient u de jumper

Nadere informatie

Cobra Alarm 4627. Gebruikers Handleiding

Cobra Alarm 4627. Gebruikers Handleiding Cobra Alarm 4627 Gebruikers Handleiding Clifford Electronics Benelux BV Tel.+31 20 40 40 919 info@clifford.nl ISO 9001:2008 Cobra Alarmsysteem: Diefstal is de laatste tijd explosief gestegen. CAN Bus manipulatie

Nadere informatie

HANDLEIDING BEDIENINGSPANEEL

HANDLEIDING BEDIENINGSPANEEL HANDLEIDING BEDIENINGSPANEEL Inhoud INSTALLATIE...2 AANMELDEN...3 WACHTWOORDEN MANAGEN...4 ALARM IN- EN UITSCHAKELEN...6 FUNCTIES...8 SPECIFICATIES...9 WACHTWOORD RESETTEN...9 1 INSTALLATIE Meegeleverd:

Nadere informatie

Handleiding. HMB Cijfercodepaneel RVS basis inclusief black-box

Handleiding. HMB Cijfercodepaneel RVS basis inclusief black-box Handleiding HMB Cijfercodepaneel RVS basis inclusief black-box Handleiding te gebruiken bij de volgende artikelnummers: Cijfercodepaneel BioKey Inbouw smal RVS 200331 Cijfercodepaneel BioKey Inbouw vierkant

Nadere informatie

Programmeerprocedure - Eerste scherm

Programmeerprocedure - Eerste scherm SAGASAFE Gebruiksaanwijzingen voor de serie DCP Versie 7.0 U kunt tijdens de programmeerprocedure de functiecode opnieuw instellen. Hoe u de hotelkluis moet gebruiken en programmeren: lees zorgvuldig de

Nadere informatie

Electronische PINcode Schakelaar. Gebruikers & Installatie Handleiding

Electronische PINcode Schakelaar. Gebruikers & Installatie Handleiding Electronische PINcode Schakelaar Gebruikers & Installatie Handleiding Inhoud Algemene Beschrijving...3 Mogelijkheden:...3 Tot 99 individuele programmeerbare gebruiker (PIN) codes... 3 Electrische gegevens...3

Nadere informatie

Verkorte Gebruiker Handleiding

Verkorte Gebruiker Handleiding Verkorte Gebruiker Handleiding Inhoud Algemeen... 3 Het keypad... 3 Functietoetsen... 4 Cijfertoetsen... 4 Navigatietoetsen... 4 LCD scherm... 4 Signalisatie LED s... 6 Noodtoetsen... 6 De verschillende

Nadere informatie

K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord

K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord Versie 2.0 - februari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Mogelijkheden De deuropenermodule kan

Nadere informatie

04/2015 Vanaf serienummer : CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

04/2015 Vanaf serienummer : CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 04/05 Vanaf serienummer : 0500090 99004 CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING . Eigenschappen Waterdichtheid IP68 Antivandaal behuizing relais Beide relais kunnen met openingscode, magneetsleutel of magneetsleutel

Nadere informatie

2. BELANGRIJKSTE ELEKTRISCHE KENMERKEN

2. BELANGRIJKSTE ELEKTRISCHE KENMERKEN 1. INLEIDING De toegangscontrole EASYBKA/R is een vandalismebestendige eenheid die perfect geschikt is voor externe toepassingen. De eenheid kan bediend worden door 500 verschillende gebruikers en verschaft

Nadere informatie

FLEXESS TERRA CODETABLEAU EN PASLEZER TC-CS100 CS VERGRENDELINGEN. t f MODELLEN CS100 SPECIFICATIES

FLEXESS TERRA CODETABLEAU EN PASLEZER TC-CS100 CS VERGRENDELINGEN. t f MODELLEN CS100 SPECIFICATIES FLEXESS TERRA CODETABLEAU EN PASLEZER MODELLEN CS100 SPECIFICATIES Voltage 12V AC/DC Stroomafname 35mA Relais uitgang maximaal 1 Amp. schakelen Alarm uitgang maximaal 1 Amp. schakelen Bel uitgang maximaal

Nadere informatie

Personal tag. Personal tag. Drukknop of bewegingsdetector. TABEL 2 Samenvatting van de Programmeerfuncties

Personal tag. Personal tag. Drukknop of bewegingsdetector. TABEL 2 Samenvatting van de Programmeerfuncties TAG-IN-A-BAG Stand alone proximity toegangscontrolesysteem Gebruikershandleiding 1. Introductie De TIAB is ontworpen om de toegang voor onbevoegden tot beschermde gebieden te beperken. De unit maakt gebruik

Nadere informatie

Jacobs Beveiliging bvba Pagina 1

Jacobs Beveiliging bvba Pagina 1 GEBRUIKERS HANDLEIDING TEXECOM PREMIER 412/816/832 De toetsposities zijn op de klavieren steeds identiek, sommige benamingen/ kunnen verschillen. Elk systeem is ingesteld volgens uw persoonlijke behoeften!

Nadere informatie

AT1G26-200. rev.0110. Toegangscontrole Module AT1G26-200. Handleiding. thinks outside the box!

AT1G26-200. rev.0110. Toegangscontrole Module AT1G26-200. Handleiding. thinks outside the box! AT1G26-200 rev.0110 Toegangscontrole Module AT1G26-200 Handleiding PRODUCT SPECIFICATIE Modelen AS-626M-200, AS-626S-200, AS-634-200, AT1G26-200 Opbouw Antivandaal Geborsteld aluminium behuizing Tot 200

Nadere informatie

Uitsluitend aansluiten op de spanning en frequentie zoals aangegeven op het typeplaatje.

Uitsluitend aansluiten op de spanning en frequentie zoals aangegeven op het typeplaatje. MODELLEN 1221 AANSLUITINGEN 1 kanaal 2 kanalen VEILIGHEIDSINSTRUCTIES In verband met brandgevaar of het risico op een elektrische schok dient inbouw en montage uitsluitend door een elektro vakman te geschieden.

Nadere informatie

27/03/2014. GSM101 1 relais en 2 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

27/03/2014. GSM101 1 relais en 2 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 27/03/2014 GSM101 1 relais en 2 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2. Specificaties Voedingsspanning 12-24 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie

Nadere informatie

Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Inhoud

Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Inhoud Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Lees de gebruikershandleiding voor gebruik zorgvuldig door en maak u vertrouwd met de verschillende functies van uw autoalarm. Deze handleiding beschrijft de functies

Nadere informatie

ATP2S200. rev Toegangscontrole Module. Handleiding. thinks outside the box!

ATP2S200. rev Toegangscontrole Module. Handleiding. thinks outside the box! ATP2S200 rev.0110 Toegangscontrole Module ATP2S200 Handleiding PRODUCT SPECIFICATIE Model ATP2S200 Opbouw Slagvast polycarbonaat Met braille tekens op de toetsen Van achteren (backlite) aangelichte toetsen

Nadere informatie

Handleiding AT1G Toegangscontrole Module. rev ver1

Handleiding AT1G Toegangscontrole Module. rev ver1 Handleiding AT1G26-200 rev.0914 Toegangscontrole Module ver1 PRODUCT SPECIFICATIE Modelen, AT1G26-200 ver1 en AT1G34-200 Opbouw Antivandaal Geborsteld aluminium behuizing Tot 200 gebruikerscodes 100 Mil.

Nadere informatie

HOME. Elektronisches Türschloss. Genial sicher. Genial einfach.

HOME. Elektronisches Türschloss. Genial sicher. Genial einfach. Elektronisches Türschloss HOME Genial sicher. Genial einfach. BA/MA TSE Set 4001 dp/mri/dn 11/2011 Montage- und Bedienungsanleitung Installation and User Manual Instruction de montage et mode d emploi

Nadere informatie

HANDLEIDING! " # $ %! & ' ' ' % $ %! & ( % ) * +, -. +/ ". +/

HANDLEIDING!  # $ %! & ' ' ' % $ %! & ( % ) * +, -. +/ . +/ HANDLEIDING! " # $ %! & ' ' ' % $ %! & ( % ) * +, -. +/ 0 +1 1 ". +/ 0 + 1 1 2 1. Instructie verstelling tafel De loungewerktafel is voor een correcte zithouding uitgerust met horizontale en verticale

Nadere informatie

7/2017. GSM relais en 3 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

7/2017. GSM relais en 3 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 7/2017 GSM102-3 2 relais en 3 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2 2. Specificaties Voedingsspanning 12 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie

Nadere informatie

HANDLEIDING M-STORE CIJFERSLOT

HANDLEIDING M-STORE CIJFERSLOT HANDLEIDING M-STORE CIJFERSLOT ML81AR 2014.05 Inhoud Specifieke kenmerken 3 Onderdelen 3 Hoe van start gaan? 4 Registreren en gebruiken van wachtwoorden 4 Resetten van het geheugen 5 Wat te doen in geval

Nadere informatie

Handleiding CT1000. Deze CT1000 is geleverd door: Stand alone keypad access control

Handleiding CT1000. Deze CT1000 is geleverd door: Stand alone keypad access control Handleiding CT1000 Deze CT1000 is geleverd door: Stand alone keypad access control Inhoudsopgaven Toebehoren CT 1000 CT 1000 introductie blz. 2 In gebruik name CT 1000 blz. 3 Programmeren van gebruikers

Nadere informatie

Met het MKP-300 bediendeel kunt u het MICRA Alarmsysteem bedienen. Deze werkt alleen als de MICRA module in de alarm module mode is ingesteld.

Met het MKP-300 bediendeel kunt u het MICRA Alarmsysteem bedienen. Deze werkt alleen als de MICRA module in de alarm module mode is ingesteld. MKP-300 DRAADLOOS BEDIENDEEL MKP300_NL 03/12 Met het MKP-300 bediendeel kunt u het MICRA Alarmsysteem bedienen. Deze werkt alleen als de MICRA module in de alarm module mode is ingesteld. 1. Eigenschappen

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl ICS-2000 CONFIGUREREN VN HET BEVEILIGINGSSYSTEEM versie 1.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen OCTOPUS CONTROL STTION 1. Voorbereiding Zorg

Nadere informatie

FLEXESS AQUA CODETABLEAU EN PASLEZER TC-CS200 CS200.190913 VERGRENDELINGEN. t 088 500 2800 f 088 500 2899 13 MODELLEN CS200 SPECIFICATIES

FLEXESS AQUA CODETABLEAU EN PASLEZER TC-CS200 CS200.190913 VERGRENDELINGEN. t 088 500 2800 f 088 500 2899 13 MODELLEN CS200 SPECIFICATIES FLEXESS AQUA CODETABLEAU EN PASLEZER MODELLEN CS200 SPECIFICATIES Voltage 12V AC/DC Stroomafname 1 Amp. Slot uitgang 1 Amp. Alarm uitgang 1 Amp. Bel uitgang 1 Amp. Leesafstand max. 40 mm Frequentie lezer

Nadere informatie

Handleiding decoder RFI 1000

Handleiding decoder RFI 1000 Handleiding decoder RFI 1000 Gelieve deze handleiding grondig door te nemen alvorens het apparaat in gebruik te nemen!! Het apparaat kan maximaal 99 RFI kaarten inlezen als toegangskaart en 1 als programmeerkaart.

Nadere informatie

Clifford Electronics Benelux bv. Tel.+31 20 40 40 919 Fax. +31 20 40 40 948

Clifford Electronics Benelux bv. Tel.+31 20 40 40 919 Fax. +31 20 40 40 948 Clifford Electronics Benelux bv. Tel.+31 20 40 40 919 Fax. +31 20 40 40 948 Belangrijke informatie Gefeliciteerd met de aankoop van uw voertuig beveiligingsysteem. Het is ontworpen om jaren van probleemloze

Nadere informatie

Gebruikshandleiding E515

Gebruikshandleiding E515 BINNEN BUITEN blad 1/6 Optioneel: externe codegever inbouwdoos drukknopschakelaar inbouwdoos schakelaar aansluiting voor besturingseenheid voeding: installatie in elektrische schakelkast aanbevolen montagehoogte:

Nadere informatie

CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 04.05 99005 CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING . Eigenschappen Waterdichtheid IP5 Anti-vandaal behuizing Volledige programmering via het codeklavier 000 gebruikers, magneetsleutel, openingscode 4 tot

Nadere informatie

2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING

2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING 2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema 2. Specificaties Voedingsspanning 7-32 Vdc GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900 MHz Werkingstemperatuur -20 C tot + 55 C Gewicht 220 gr Afmetingen

Nadere informatie

HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER

HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER April 2014 TECHNISCHE GEGEVENS Aansluitspanning 12 tot 24V AC/DC ±20% Stroomverbruik in rust o bij gelijkspanning 20mA DC o bij wisselspanning 80mA AC Maximaal stroomverbruik

Nadere informatie

Cobra 4627 Alarmsysteem met DriverCards

Cobra 4627 Alarmsysteem met DriverCards Cobra 4627 Alarmsysteem met DriverCards Gebruikershandleidingding Effectief en gebruiksvriendelijk Het in uw voertuig gemonteerde Cobra alarmsysteem biedt een simpele, maar uiterst effectieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Gebruikers handleiding. JupiterPro. P2000 alarmontvanger

Gebruikers handleiding. JupiterPro. P2000 alarmontvanger Gebruikers handleiding JupiterPro P2000 alarmontvanger Inhoudsopgave: Functie toetsen. 3 Opties en functies. 4 Het scherm... 5 Ontvangen en lezen van de meldingen.. 6 Prioriteit per capcode selecteren

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding 353000 Module Toetsenbord Sfera Installatiehandleiding 06/12-01 PC 2 Module Toetsenbord Sfera Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Mededelingen en tips 4 Installatiehandleiding 2 Beschrijving 5 2.1 Hoofdfuncties

Nadere informatie

NL PROGRAMMERINGS HANDLEIDING. Digitale elektronische sleutelmodule art. 3348B / 3348BM. Passion.Technology.Design.

NL PROGRAMMERINGS HANDLEIDING. Digitale elektronische sleutelmodule art. 3348B / 3348BM. Passion.Technology.Design. NL PROGRAMMERINGS HANDLEIDING Digitale elektronische sleutelmodule art. 3348B / 3348BM Passion.Technology.Design. Inhoud Waarschuwingen Beschrijving... 3 Programmering en werking... 3 Invoeren van de supercode...3

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT OMSCHRIJVING Deze LED spot met ingebouwde ontvanger is draadloos en dus overal te bevestigen. Met een KlikAanKlikUit zender naar keuze kunt u het lampje

Nadere informatie

Handleiding elektronische slot DFS-S / DFS-S plus / DFS-SA gebruik binnen

Handleiding elektronische slot DFS-S / DFS-S plus / DFS-SA gebruik binnen Wijzigen van de code (hoofdcode): Bij open deur en open slot De hoofdcode bestaat uit gebruikersnummer (het eerste en tweede cijfer = 00) en een code bestaande uit 6 cijfers. 1. toets * houden ingedrukt

Nadere informatie

Paslezer + code beslag CPW128

Paslezer + code beslag CPW128 Paslezer + code beslag CPW128 NL handleiding Inhoudsopgave Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 6 Pagina 7 Pagina 8 Pagina 8 Pagina 9 Inhoudsopgave Introductie

Nadere informatie

Vingerscanner NB366B Montage- en gebruikshandleiding

Vingerscanner NB366B Montage- en gebruikshandleiding WWW.FUHR.NL www.fuhr.nl Vingerscanner NB366B Montage- en gebruikshandleiding Deze handleiding dient door de monteur aan de gebruiker te worden overhandigd MBW22-NL/02.12-4 Inhoud 1 Toepassingen 3 2 Belangrijke

Nadere informatie

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY BEDIENINGS INSTRUCTIES 8-SYMBOOL AFSTANDBEDIENING Kinder slot Tijd Signaal indicator Thermostatische stand Batterij Countdown F or C Programma Eco stand Temperatuur Dubbele brander 8-SYMBOOL DISPLAY INSTELLING

Nadere informatie

ArtGuard Security. Gebruikershandleiding. LP-802-A (met override sleutel) LP-802-R (met remote control)

ArtGuard Security. Gebruikershandleiding. LP-802-A (met override sleutel) LP-802-R (met remote control) ArtGuard Security Gebruikershandleiding ~LP-802~ Fingerprint slot Modellen: LP-802 LP-802-A (met override sleutel) LP-802-R (met remote control) LP-802-D (met pc-connectie) LP-802 en LP-802A Gebruikershandleiding

Nadere informatie

21/03/2014 GSMP101 GSM PARLOFOON PROGRAMMATIE HANDLEIDING

21/03/2014 GSMP101 GSM PARLOFOON PROGRAMMATIE HANDLEIDING 21/03/2014 GSMP101 GSM PARLOFOON PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema 2. Aansluitschema s relais 3. Specificaties Voedingsspanning 12-24 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie

Nadere informatie

Uitschakelen in noodgevallen Doe de touch-key kort in de opening op het bedieningspaneel. Het alarm zal uitgaan.

Uitschakelen in noodgevallen Doe de touch-key kort in de opening op het bedieningspaneel. Het alarm zal uitgaan. Basis handeling Het systeem inschakelen Kort op de grote (in-/uitschakelen) knop drukken. Alarm klinkt eenmaal kort. Voortentlamp gaat 30 seconden aan. Het duurt 15 seconden voordat het alarm op beweging

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Memory-adapter JM

Bedieningshandleiding. Memory-adapter JM Bedieningshandleiding 1. Functie De memory-adatper JM is een component van het Jalousiemanagersysteem en wordt in combinatie met het motorregelmoduul in een wanddoos conform DIN 49073 (advies: diepe doos)

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AEX-701 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE SIGNAALREPEATER Lees

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Kamerthermostaat EKRTW

GEBRUIKSAANWIJZING. Kamerthermostaat EKRTW GEBRUIKSAANWIJZING 1 1 2 3 1 2 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 WAARSCHUWINGEN Laat de thermostaat nooit nat worden; anders loopt u risico op een elektrische schok of

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie