Bij u, voor de Verplichte Permanente Nascholing van uw Chauffeurs! Kwaliteit - Flexibiliteit - Planning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.ers-academy.com Bij u, voor de Verplichte Permanente Nascholing van uw Chauffeurs! Kwaliteit - Flexibiliteit - Planning"

Transcriptie

1 ERS-Academy Bij u, voor de Verplichte Permanente Nascholing van uw Chauffeurs! K.B. van 4 Mei 2007 Erkenningsnummers OCF-013 / OCF-040 Theoretische Opleidingen en Praktijk op de weg, piste of simulator Opleidingen aangepast aan uw sector Lesgevers uit de transportsector Opleidingscentra in het hele land of opleiding in uw bedrijf Op weekdagen, weekends en feestdagen Rij- en rusttijden en tachograaf Assertiviteit en beheersen van de verbale agressie Preventie van verkeersongevallen Rationeel rijgedrag C (Eco-drive) Ladingzekering Beheer van stress en welzijn De veiligheid bij het vervoer van scholieren Ecologisch/economisch rijden met rijsimulator Praktische opleiding op de piste Op frissen van de wegcode Kwaliteit - Flexibiliteit - Planning Ook voor uw medewerkers, arbeiders en chauffeurs (rijbewijzen B & BE - wagens & bestelwagens) Ladingzekering Beheer van stress en welzijn Rationeel rijgedrag (Eco-drive) Preventie van verkeersongevallen Op frissen van de wegcode BQA_QMS019_C_ erkend door : partners : Opleidingenlijst 2015 Januari - Juni

2 Kwaliteit van een efficiënte dienstverlening Nieuw Preventie van verkeersongevallen + opmaak van het Europees aanrijdingsformulier OCF013/MPM-001 Opfrissing van de preventiemaatregelen in het kader van de preventie van verkeersongevallen en arbeidsongevallen met eventuele aanpassingen/wijzigingen in de WETGEVING: rij- en rusttijden en de opmaak van het Europees aanrijdingsformulier. Rij- en rusttijden en tachograaf (analoge en digitale tachografen) OCF013/MPM-010 Opfrissing en aanvullingen in verband met de WETGEVING: rij- en rusttijden. Gebruik van de tachograaf: analoge en digitale tachograaf (demonstratie en oefeningen op een simulator). Ladingzekering (rijbewijs C) Opleiding ladingzekering voor chauffeurs van bestelwagens (rijbewijzen B & BE - 1/2 dag) OCF013/MPM-012 OCF013/MPM-017 Sinds 10 september 2009 zijn specifieke richtlijnen van kracht met betrekking tot het gebruik van bevestigingsmiddelen voor vrachtwagens van categorie C. Het vrachtbeveiligingssysteem dat wordt gebruikt om deze vast te maken of te verankeren moet bestand zijn tegen krachten uitgeoefend bij vertraging of versnelling van het voertuig en/of bij het nemen van een bocht. THEORIE Belang van een goede laadtechniek bij het voorkomen van een arbeidsongeval. Opfrissing van de regels inzake de wetgeving (K.B. van 27 april 2007 en de verantwoordelijkheid belang van de CMR). Opfrissing van de basisbeginselen van de verschillende fysieke fenomenen (stabiliteit van lichamen, zwaartepunt, middelpuntvliedende krachten, ). Schuif- en kantelprincipes, wrijvingsfactoren en frictiekrachten. Verankeringstypes (direct, indirect, door insluiting, bedekkend, omgordend, omriemend,...). Vloerbekledingen en antislipmiddelen. Onvervormbare lading. PRAKTIJK Toepassing van de optimale stut- en verankeringstechnieken (veiligheidsaspecten), aangepast aan uw bedrijfsactiviteit. Aantal deelnemers Theorie : 10 Praktijk : 10 (Maximum) Opleidingen met de steun van RACB en DEKRA

3 De veiligheid bij het vervoer van scholieren (schoolvervoer of lijnvervoer) Opfrissing van de preventiemaatregelen in het kader van het vervoer van kinderen in een school- of lijnbus. Verkeersproblematiek in zones met veel kinderen. Opfrissing van de wetgeving en de administratieve beperkingen van dit type vervoer. Beeldvorming van een volwassene ten overstaan van kinderen in het kader van de schoolveiligheid. De bestuurder de mogelijkheid bieden zijn beroep uit te oefenen en te actualiseren met voor de veiligheid, de professionele regelgeving en de kwaliteit van de dienstverlening en om zijn verantwoordelijkheidsgevoel te versterken. PRAKTIJK Evacuatie in het geval van een auto ongeluk. Rationeel rijgedrag C & D (Rationeel rijgedrag door kennis van de bewegingsleer en de veiligheidsinrichtingen met praktische toepassing voor een economische en rationele rijstijl) OCF013/MPM-015-0xx Verbetering van een voor de sector aangepaste rijstijl inzake verbruik en slijtage van het voertuig met praktijk aangepast aan het voertuigtype en het soort vervoer (internationaal, koerierdiensten, werfverkeer,.) Assertiviteit en beheersen van de verbale agressie (Communicatie) Beheer van stress en welzijn (levenshygiëne en CAO 100) OCF013/MPM-021 OCF013/MPM-011 Met een houding die toelaat zich staande te houden en toch respect te blijven behouden voor de personen rondom zich, zijn standpunt rustig en duidelijk uit te leggen, zonder agressiviteit of een te groot voorbehoud te behouden, blijk geven van de eigen identiteit in een mogelijk vijandige omgeving, een geschikte houding aan te nemen ten overstaan van kritiek, toenemende agressieve tekenen te herkennen bij anderen en bij zichzelf preventieve maatregelen te zoeken om deze problemen te remediëren, nog steeds met de gedachte dat de bestuurder de ambassadeur is van zijn voertuig en de vertegenwoordiger is van zijn bedrijf, zonder zijn verantwoordelijkheid uit de weg te gaan, zichzelf en het materiaal en de lading te beschermen. OCF013/MPM-020 Onderkennen van de stressfactoren bij de bestuurder op het werk (met collega s, klanten, verantwoordelijken, de arbeidsorganisatie, het verkeer, enz. bij een ongeval) of in zijn privéleven, een persoonlijke stressbalans opmaken en leren omgaan met stress, en bijgevolg goed gewapend zijn om in topconditie te zijn om zijn bedrijf optimaal te vertegenwoordigen bij klanten. Leren zich te versterken door een goede levenshygiëne (voeding, slaap, fysieke activiteit, ademhaling, relaxatie), het vermijden van koffie, alcohol, tabak en drugs, rekening houdend met de moeilijkheden van onregelmatige werkuren en een leven ver van huis, dagenlang met overnachtingen in het voertuig. Aanpassing aan de sector door middel van een rollenspel, dat rekening houdt met specifieke werkomstandigheden. Aantal deelnemers Theorie : 12 Praktijk : 12 Aantal deelnemers Theorie : 12 Praktijk Rijbewijs C - 2h: 12 (1/1 groep) Rijbewijs D - 3h: 3 (1/4 groep) Aantal deelnemers : 12 Aantal deelnemers : 12 Kwaliteit van een efficiënte dienstverlening

4 Verplichte Permanente Nascholing - K.B. van 4 mei 2007 Kwaliteit van een efficiënte dienstverlening De lading en de gevolgen voor de CMR (Rijbewijs C) De correcte opstelling van de CMR is uw enige verdediging in geval van schade bij een transport. Een opleiding die uw chauffeurs beter wapent bij het verdedigen van uw onderneming. Een praktische opleiding geschikt voor uw sector. Aanpassing aan de sector dmv een rollenspel dat rekening houdt met specifieke werkomstandigheden. Op frissen van de wegcode (+ Europees aanrijdingsformulier) Uw rijbewijs halen is goed, maar op de hoogte blijven van de laatste nieuwe veranderingen in de wegcode is beter: Herhaling van de hoofdlijnen van de basiswetgeving inzake veiligheidsvoorschriften. Herziening van de wijzigingen in de wegcode. Correct opstellen van het Europees aanrijdingsformulier. Ergonomie Herhaling van de preventieve maatregelen in het kader van de ergonomie voor het welzijn van de chauffeur: correcte zithouding aan het stuur, veilig uitstappen uit het voertuig, dragen van de veiligheidsgordel, correcte positie van de spiegels,... Een chauffeur dient zijn voertuig zelf te laden en te lossen, enkele aanbevelingen om de rug te sparen. Het toelaten om de chauffeur zijn werk te laten uitvoeren mits respect voor het welzijn en de veiligheid van de chauffeur. Ecologisch/economisch rijden met simulator OCF013/MPM-030 Brandstofbesparing en veilig rijden gaan hand in hand. De videofunctie van de simulator is ideaal om levensechte situaties te herbekijken en de bewegingen van de chauffeur te analyseren. (goed of slecht). Het accent wordt gelegd op een anticiperend rijgedrag, dat een efficiënter gebruik maakt van de motor, de versnellingsbak en het globaal gebruik van het voertuig. Dit dankzij de geleverde informatie door de simulator. De deelnemers krijgen de kans om meerder keren een parcours af te leggen waarbij ze hun gerealiseerde vooruitgang kunnen waarnemen. Preventief rijgedrag met rijsimulator OCF013/MPM-038 OCF013/MPM-036 OCF013/MPM-037 OCF013/MPM-029 Het gebruik van de "Develter" rijsimulator laat de deelnemers toe, om in alle veiligheid, het correct inschatten van noodsituaties aan te leren in het kader van het preventief rijden. Door de deelnemers te confronteren met levensechte noodsituaties kan de lesgever waarnemen hoe de deelnemers hierop reageren, en dankzij de videofunctie, terugkomen op hun toepassing of het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften. Aantal deelnemers : 12 Aantal deelnemers : 6 Aantal deelnemers : 6

5 met de steun van RACB en DEKRA Het aanrijdingsformulier en het preventief rijden Deze opleiding baseert zich op het "referentiekader van de chauffeur" alsook op het juist opstellen van een ongevalsaangifte om: Een aanzienlijke tijdsbesparing te realiseren voor de onderneming. Conflicten met derden en verzekeringsmaatschappijen te vermijden. Toe te laten, heel precies, een verantwoordelijke aan te duiden. Preventief rijden theorie OCF013/MPM-032 Deze opleiding overtreft alle gelijkwaardige opleidingen op de markt dankzij de ingezette middelen: Het "referentiekader van de chauffeur", met veel 3D animaties. De instructeur start met verhalen van slechte ervaringen in het verkeer van de deelnemers en toont, op interactieve wijze, met gelijkaardige situaties in het "referentiekader van de chauffeur" welke veiligheidsvoorschriften niet gerespecteerd werden. Vervolgens bestudeert de lesgever in samenwerking met de deelnemers en met behulp van het "referentiekader van de chauffeur" andere incidenten waarbij de veiligheidsvoorschriften toegepast worden om gevaarlijke situaties te voorkomen. Praktische opleiding op de piste (C & D) OCF013/MPM-033 OCF013/MPM Deze dagopleiding staat in het teken van het defensief rijden waarbij dieper ingegaan wordt op de technische aspecten van het beroep van chauffeur. Sessie 1: benadering van het voertuig en oefeningen in achteruitrijden. Sessie 2: basisprincipes van het remmen en noodsituaties: functie, voordelen en limieten. Sessie 3: Het dagelijks remmen. Remoefeningen bij het naderen van een obstakel of bij het dalen. Aantal deelnemers : 6 Kwaliteit van een efficiënte dienstverlening

6 Verplichte Permanente Nascholing - K.B. van 4 mei 2007 ERS-Academy heeft een reeks kwalitatieve lessen ontwikkeld die overeenstemmen met de behoeften van de ondernemingen en hun chauffeurs op het gebied van de kennis van de reglementeringen, het voertuig, de bewustmaking van risico s op de weg en het imago van de onderneming. De lessen worden in de taal van de chauffeurs gegeven door opleiders met een uitstekende kennis van de weg en meer dan 20 jaar professionele ervaring. Ze zijn dus perfect gericht op de prak-tijkervaring op het terrein. De wettelijke herzieningen worden meteen geïntegreerd in ons lessenpakket. Lessen worden gegeven in het bedrijf of in een van onze talrijke erkende zalen in uw buurt en gaan door tijdens de week of het weekend. Wijzigingen in het K.B. van 4 mei 2007 Heeft onmiddelijk betrekking op chauffeurs die hun rijbewijs gehaald hebben, met vakbekwaamheid, na 31/01/2013! De permanente vorming bevat tenminste één module die betrekking heeft op elk van de drie themas, zoals vermeld tussen punt 1 en 3 van de 1 ste bijlage, die overeenstemmen met de kleuren van de tarieven : 1. Nascholing rationeel rijden op basis van veiligheid 2. Toepassing van de reglementering 3. Gezondheid, verkeersveiligheid en milieu, service, logistiek Specifieke opleidingen op maat, in het Nederlands, Frans of Duits, of in een andere taal (prijs op aanvraag) European Road Stars Academy c/o RACB Aarlenstraat, Brussel Tel. 02/ Fax 02/ Tenminste één module, gekozen door de bestuurder, moet een module economisch of preventief rijden zijn, die 3u praktijk bevat. Voorbeeld: 1 les van 3u, 2 lessen van 1u30 of 1 les van 2u en 1 les van 1u. Dominique Wautelet

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1 in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Het beleid heeft betrekking op alle middelen ( o.a. (il)legale drugs en medicatie) die een gedragsverandering

Nadere informatie

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector Brussel, oktober 2004 Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector De infobank over beroepenstructuren en beroepsprofielen kan

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

Eenvoudiger te land, op het water en in de lucht Vereenvoudigingen van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Eenvoudiger te land, op het water en in de lucht Vereenvoudigingen van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Eenvoudiger te land, op het water en in de lucht Vereenvoudigingen van de FOD Mobiliteit en Vervoer Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Voorwoord Mobiliteit belangt ons allemaal aan, te land,

Nadere informatie

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING In overleg werken aan preventie Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233

Nadere informatie

Vademecum voor de diagnose van relationeel leed op het werk. Mei 2007

Vademecum voor de diagnose van relationeel leed op het werk. Mei 2007 Vademecum voor de diagnose van relationeel leed op het werk Mei 2007 Algemene Directie Humanisering van de Arbeid FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg met steun van het Europees Sociaal Fonds

Nadere informatie

Recht in de roos. Werken rond kinderrechten in de derde graad van het lager onderwijs. Deel 1: kinderrechten en kinderrechteneducatie

Recht in de roos. Werken rond kinderrechten in de derde graad van het lager onderwijs. Deel 1: kinderrechten en kinderrechteneducatie Recht in de roos Werken rond kinderrechten in de derde graad van het lager onderwijs Deel 1: kinderrechten en kinderrechteneducatie COLOFON Auteur Gerrit Maris Werkten hieraan mee Vrijwilligers, onder

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Onderzoek over Burn-out in België SAMENVATTING

Onderzoek over Burn-out in België SAMENVATTING Unité de Valorisation des Ressources Humaines Santé au Travail et Education pour la santé CITES Clinique du Stress Secteur Santé Mentale d ISoSL Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde Service Externe

Nadere informatie

Leerlingenstage in het voltijds secundair onderwijs April 2014

Leerlingenstage in het voltijds secundair onderwijs April 2014 Leerlingenstage in het voltijds secundair onderwijs April 2014 Pedagogische begeleidingsdienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudsopgave 1. Kader 4 1.1. Werkplekleren, stage en extra-murosactiviteiten

Nadere informatie

www.abvv.be Werk & privacy

www.abvv.be Werk & privacy www.abvv.be Werk & privacy Mag je werkgever ALLES over je weten? Werk & privacy Mag je werkgever ALLES over je weten? -5- Inhoudstafel Voorwoord. 1. Arbeidsgeneeskunde en privacy.................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

Eerbiediging van het privéleven op het werk. www.aclvb.be

Eerbiediging van het privéleven op het werk. www.aclvb.be Eerbiediging van het privéleven op het werk www.aclvb.be V.U.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent Inhoud Inleiding basisbeginselen...6 I Bescherming van persoonsgegevens...7 1. Begrip persoonsgegevens...7

Nadere informatie

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Een handreiking voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2009 Vereniging Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Wat is een Arbocatalogus?

Wat is een Arbocatalogus? Wat is een Arbocatalogus? Wat is een Arbocatalogus? Uitgave: Stichting van de Arbeid Juni 2007 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een (privaatrechtelijk) landelijk overlegorgaan van

Nadere informatie

Het gebruik van röngenstralen in de tandheelkunde

Het gebruik van röngenstralen in de tandheelkunde Het gebruik van röngenstralen in de tandheelkunde 1 2 Inhoud Woord vooraf Verantwoording van de te doorlopen stappen 1 De regelgeving en haar achtergronden 7 9 11 1.1 De regelgeving in internationale context:

Nadere informatie

DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP

DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT I S H E T E N WAT D O E J E E R A A N? P R A K T I S C H E I N F O E N T I P S WAT I S H E T E N WAT D O E J E E R A A N? P R A K T I S C H E I N F O E N

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

GAS-bemiddeling: stap per stap

GAS-bemiddeling: stap per stap Gemeentelijke administratieve sancties Sanctions administratives communales GAS-bemiddeling: stap per stap Dankwoord Graag danken we alle personen die ons geholpen hebben bij het tot stand komen van deze

Nadere informatie

A 1. Vervoermanagement met bedrijven. I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t

A 1. Vervoermanagement met bedrijven. I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t A 1 2 3 I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t Vervoermanagement met bedrijven Algemene maatregelen voor het beperken van milieubelasting tgv personen-

Nadere informatie

Door met Duurzaam Veilig

Door met Duurzaam Veilig Door met Duurzaam Veilig De geactualiseerde visie in het kort Nationale Verkeersveiligheidsverkenning voor de jaren 2005-2020 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV wetenschappelijk

Nadere informatie

Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg

Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg Dit werkpakket is gebaseerd op informatie die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschikbaar is gesteld en op de Arbocatalogus

Nadere informatie

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Een inventarisatie van wetten en regelingen die belastend zijn voor het vrijwilligerswerk Auteur(s): Rene Edinga, Ronald

Nadere informatie

BIVV OBSERVATORIUM VOOR DE VERKEERSVEILIGHEID. Verlaagde alcohollimiet voor onervaren bestuurders en voor bestuurders van grote voertuigen: 0,2

BIVV OBSERVATORIUM VOOR DE VERKEERSVEILIGHEID. Verlaagde alcohollimiet voor onervaren bestuurders en voor bestuurders van grote voertuigen: 0,2 BIVV OBSERVATORIUM VOOR DE VERKEERSVEILIGHEID Verlaagde alcohollimiet voor onervaren bestuurders en voor bestuurders van grote voertuigen: 0,2 Auteur: E. Dupont, H. Martensen & P. Silverans Verantwoordelijke

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

NOTA A-PUNT - ADDENDUM het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel)

NOTA A-PUNT - ADDENDUM het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 april 2010 (28.04) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2008/0211 (COD) 8869/10 ADD 1 AGRILEG 44 VETER 15 ENV 233 RECH 138 CODEC 348 NOTA A-PUNT - ADDENDUM van: het

Nadere informatie