SADC ontwikkelt werklocaties voor (inter) nationale en regionale bedrijven rond Schiphol en de Logistieke Westas van de Metropoolregio Amsterdam.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SADC ontwikkelt werklocaties voor (inter) nationale en regionale bedrijven rond Schiphol en de Logistieke Westas van de Metropoolregio Amsterdam."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012

2 SADC ontwikkelt werklocaties voor (inter) nationale en regionale bedrijven rond Schiphol en de Logistieke Westas van de Metropoolregio Amsterdam. 01 SADC verbindt bedrijven, ontwikkelaars, overheden en kennisinstellingen bij ruimtelijk-economische ontwikkelingen in de regio, nu en in de toekomst. SADC Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave

3 Door intensieve samenwerking tussen AAA, NFIA en AIB heeft Embraer uit Brazilië in 2012 een kantoor op Schiphol-Centrum geopend. Inhoud Onze missie & strategie Vijf jaar SADC in kengetallen ( ) Terugblik op 2012 Resultaten waar we trots op zijn Jaarrekening SADC Jaarverslag 2012 Inhoud SADC Jaarverslag 2012 Inhoud

4 Onze missie & strategie... SADC ontwikkelt internationale en regionale te investeren in visievorming op regionale programma s Onze missie is het gefaseerd, integraal ontwikkelen van verouderde locaties. Hierbij maken wij de slag van werklocaties in de Metropoolregio Amsterdam. van hoogwaardige en onderscheidende vestigings- locaties, passend bij de marktvraag. We verwezenlijken onze missie door het uitvoeren van twee strategische kerntaken: Gebiedsontwikkeling: het gezamenlijk en op risico ontwikkelen van meerdere vestigingslocaties en het, met behulp van parkmanagement, beheren daarvan. rondom gebiedsontwikkeling, zoals herstructurering beleid naar concrete projecten. Uiteindelijk hebben al onze activiteiten het doel om de economische concurrentiepositie van de regio verder te versterken. Drie thema s staan daarbij centraal: verkopen, verbinden en verdiepen. regionaal. Amsterdam via Amsterdam Airport Area (AAA) en voor onze vestigingslocaties. terreinen. Maar ook door onze blik op de toekomst te richten en, samen met onze strategische partners, SADC Jaarverslag 2012 Onze missie & strategie SADC Jaarverslag 2012 Onze missie & strategie in de (her)ontwikkeling van oude en nieuwe privaat. een maatschappelijke verantwoordelijkheid. We doelstellingen met elkaar, allereerst op onze Verbinden van partijen door samen te werken locaties, logistiek en vastgoed, publiek en SADC heeft niet alleen een commerciële, maar ook verbinden publieke en private partijen en hun en in samenspraak met en aansluitend op de wensen van de markt, zowel internationaal als Marketing en acquisitie voor de Metropoolregio terreinspecifieke marketing- en salesactiviteiten Verkopen van de locaties gebeurt gefaseerd Verdiepen door het kwalitatief opbouwen van een gedifferentieerde locatieportefeuille. 05

5 Vijf jaar SADC in kengetallen ( ) Kengetallen Omzet (in c 1.000) Overige bedrijfsopbrengsten (in c 1.000) Bedrijfsresultaat (in c 1.000) Netto resultaat (in c 1.000) Voorraden (in c 1.000) Groepsvermogen (in c 1.000) Langlopende schulden (in c 1.000) Vijf jaar SADC in kengetallen Aantal eigen medewerkers (FTE) Kasstroom (in c 1.000) 07 Operationeel Investeringen Financiering Mutatie liquide middelen Ratio s Gemiddeld rendement over groepsvermogen 1,3% -2,9% 1,3% -9,6% 1,6% Solvabiliteit 0,92 0,76 0,51 0,46 0,46 Vaste activa en onderhanden werk in verhouding tot groepsvermogen, voorzieningen en langlopende schulden 0,77 1,09 1,36 1,33 1,26 SADC Jaarverslag 2012 Vijf jaar SADC in kengetallen ( ) SADC Jaarverslag 2012 Vijf jaar SADC in kengetallen ( )

6 Terugblik op 2012 SADC blijft ook in zware tijden solide en betrouwbaar Veel spelers in de markt hebben tegenvallende resultaten. Ook wij hebben te maken met deze slechte economische situatie. Desondanks was 2012 een positief jaar; er is 3,25 hectare aan grond uitgegeven en is er een winst behaald van 1,1 mln. Bovendien zijn er contacten gelegd en afspraken gemaakt die zicht geven op verkopen in 2013 en volgende jaren. Wij kijken daarom positief terug op het afgelopen jaar. Door de portefeuille op tijd te differentiëren, kon het risico gespreid worden. Tegenslag op het ene terrein, wordt gecompenseerd door voorspoed op het andere terrein. Wij zijn trots op de vooruitgang die we hebben geboekt en delen graag met u de resultaten. In maart 2012 hebben Amsterdam Connecting Trade (ACT) en HST Cargo Schiphol, samen met Europese partners, een succesvolle testrit met de hogesnelheidstrein uitgevoerd. We blijven alert, de waardering van de grondposities wordt scherp bewaakt aan de hand van jaarlijks geactualiseerde grondexploitaties en externe waarderingen. We zijn een financieel solide bedrijf met een groepsvermogen van 111 mln. In 2012 versterkten planologische waardevermeerderingen, gerealiseerde gronduitgifte en verlaging van de rentelasten met een gedisciplineerd uitgavenpatroon het positieve resultaat. En dat wekt vertrouwen voor de komende jaren, waarin de crisis nog steeds zal worden gevoeld. Quote Juist in deze moeilijke markt is het goed als alle betrokken partijen: ontwikkelaars, gemeentes, beleggers en ook een bouwbedrijf als Dura Vermeer, de handen ineen slaan. In Amsterdam Airport Area (AAA) werken Dura Vermeer en SADC met andere partijen samen om de internationale marketing van de regio Amsterdam vorm te geven. SADC is een betrouwbare partner die de markt haarfijn kan aangeven waarin de regio echt onderscheidend is. Een partner die verder kijkt, die veel meer doet dan het verkopen van kavels. Age Vermeer, Divisie directeur Dura Vermeer Groep Verkopen 09 Ook in deze economisch zware tijden, blijkt dat bedrijven ervan overtuigd zijn dat onze werkwijze en terreinen aantrekkelijk zijn voor hun bedrijfsvoering. Naast de concrete uitgifte zijn er intentie- en koopovereenkomsten getekend voor verschillende terreinen. Schiphol Logistics Park Gronduitgiften De internationaal logistieke ontwikkelaar WDP heeft een kavel gekocht van 1,55 ha. Op deze kavel is het nieuwe bedrijfspand van Rapid Logistics opgeleverd. Rapid Logistics is het eerste bedrijf dat zich heeft gevestigd op Schiphol Logistics Park. Daarnaast is er met een internationaal logistiek bedrijf een koopovereenkomst gesloten voor ca. 7 ha. Leads Met een ontwikkelaar voor logistieke bedrijven is overeenstemming bereikt over een reserveringsovereenkomst van ca. 9 ha, met een jaarlijkse uitgifte van ca. 3 ha tot en met Er zijn gesprekken gaande met een partij die geïnteresseerd is in een terrein voor het parkeren van vrachtwagens en in de vestiging van een distributiecentrum. Daarnaast heeft, dankzij de internationale marketinginspanningen via de vereniging AAA, een aantal partijen interesse getoond voor de vestigingslocatie. SADC Jaarverslag 2012 Terugblik op 2012 SADC Jaarverslag 2012 Terugblik op 2012

7 PolanenPark Gronduitgiften PostNL heeft een kavel van 1,7 ha gekocht voor één van haar pakkettendistributiecentra en het internationale bedrijf Air Products heeft een koopovereenkomst getekend voor een kavel van 2,5 ha. PostNL is goed voor 250 banen in de regio en naar verwachting een belangrijke trekker voor andere bedrijven. Het park is nu voor bijna 20 procent gevuld. Business Park Amsterdam Osdorp Gronduitgiften Met McDonald s is overeenstemming bereikt over de grondprijs en de uitgiftevoorwaarden voor een nieuwe vestiging op het terrein. In mei 2013 is begonnen met de bouw. Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt. McDonald s ontving recent de Green Building Award voor zijn verbouwde vestiging in Amsterdam- Zuidoost. Veel van de in die vestiging geteste energiebesparende oplossingen zullen ook worden toegepast in de nieuwe vestiging. Als laatste is er een betaalde reservering afgesloten met een hotelexploitant voor de ontwikkeling van een driesterrenhotel met ca. 150 bedden. De President Leads In 2012 zijn de onderhandelingen gestart voor uitgifte van ongeveer 4 hectare voor onder andere de vestiging van een datacenter en een bedrijf in de modebranche. In nauwe samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer is na uitgebreide marketingacties een leadlist opgebouwd met ongeveer 5 hectare aan potentiële klanten. Verdiepen Er is veel aandacht besteed aan verbreding en kwalitatieve differentiatie van de verschillende terreinen. Ieder terrein heeft zijn unieke eigenschappen en mogelijkheden. Business Park Amsterdam Osdorp heeft het nieuwe stedelijke profiel, PolanenPark is dé vestigingsplek voor bedrijven in de hogere milieucategorieën, voor Schiphol Logistics Park ligt de focus op logistiek en Schiphol Trade Park richt zich op handel en presenteert zich nadrukkelijk als duurzaam. Ondanks de goede resultaten die zijn geboekt houden we blijvend rekening met het economische klimaat. De diversiteit van onze terreinen betekent risicospreiding. De productdifferentiatie heeft mede bijgedragen aan de goedgevulde portefeuille. Wij zijn een ontwikkelaar die de markt zo goed mogelijk wil en kan bedienen. Verbinden We ontwikkelen volgens een andere strategie. Wij vragen de markt naar de wensen en richten daar onze terreinen op in en passen bestaande terreinen daarop aan. Dit doen we proactief. Bedrijven willen een vestigingsplek die is aangepast aan hun wensen, eisen en bedrijfsvoering. De markt geeft aan of er behoefte is en waaruit die behoefte bestaat. Dit is ons antwoord op de structurele veranderingen in de vastgoedmarkt en maakt ons leidend op het gebied van vraag-gestuurd ontwikkelen. SADC is de verbindende factor tussen de markt en gebiedsontwikkeling. Resultaten waar we trots op zijn PolanenPark als enige in regio geschikt voor hoge milieucategorieën Quote Met de zeer nabijgelegen snelwegen en de goede ontsluiting richting Haarlem en Amsterdam is PolanenPark een simpele keuze voor een nieuw pakkettensorteer- en distributiecentrum van PostNL. Mooi is het te zien dat SADC met zo veel bevlogenheid een vergeten industrieterrein op zo n mooie logistieke plek een nieuw leven weet te geven. Nikaj van Hermon, Directeur transacties Real Estate PostNL PolanenPark is de zichtlocatie aan de A9 en de A200, in de driehoek Haarlem-Amsterdam-Schiphol. In 2012 is het nieuwe bestemmingsplan voor PolanenPark onherroepelijk geworden. In dit nieuwe plan is meer ruimte voor bedrijven in de hogere milieucategorieën. Daarmee wordt handen en voeten gegeven aan de Uitvoeringsstrategie van Plabeka, het platform waarin lokale en regionale overheden van de Metropoolregio Amsterdam samenwerken. Het nieuwe bedrijventerrein is gesaneerd, efficiënt en duurzaam ingericht en is een representatieve zichtlocatie op een strategische plek met volop ruimte voor industriële bedrijvigheid PostNL vestigt zich in 2013 als eerste ondernemer op PolanenPark SADC Jaarverslag 2012 Terugblik op 2012 SADC Jaarverslag 2012 Resultaten waar we trots op zijn

8 Business Park Amsterdam Osdorp getransformeerd naar dynamische, stedelijke locatie: Arrival City Quote Nieuw-West is een kleine metropool, met 140 nationaliteiten en heel verschillende ondernemersculturen. We zijn de proeftuin voor het worldwise Nederland van Ondernemersplatform Nieuw-West is het eerste podium waar het geluid van alle ondernemers klinkt, groot en klein, business en not-for-profit, migranten en autochtonen. SADC is een terreinontwikkelaar, op zoek naar nieuwe kansen. We zijn allebei op zoek naar nieuwe waardeschepping, naar nieuw ondernemerstalent en naar een optimistische uitweg uit de crisis. Het is enorm interessant om te merken hoe onze benaderingen elkaar raken en versterken. Aart van Bochhove, Voorzitter Ondernemersplatform Nieuw-West Stedelijke dynamiek steeds meer zichtbaar Business Park Amsterdam Osdorp, gelegen in Amsterdam Nieuw-West op slechts 10 minuten van Schiphol, was oorspronkelijk bestemd voor ondernemingen die een directe relatie hebben met de luchthaven. Uit de markt blijkt dat die focus te beperkt is geworden. Het was tijd voor herpositionering van het terrein naar een meer stedelijke ontwikkelingslocatie. De marketingfocus is daarom meer gelegd op de lokale stedelijke markt. In 2012 is het bestemmingsplan aangepast naar een plan met zowel een internationale als lokale oriëntatie. Het terrein is daarmee een perfecte vestigingsplek voor Amsterdamse ondernemers geworden maar ook de internationale bedrijven die hechten aan de Amsterdamse identiteit worden nog steeds bediend. Bedrijven op het business park vormen een community, dynamisch en met een (inter)nationale oriëntatie. De levendigheid verbindt de wereld met de stad: Arrival City. Het bedrijfsverzamelgebouw BLOXXX, een ontwikkeling van BAM/IPMMC is een goed voorbeeld van deze stedelijke focus. Dankzij gezamenlijke marketinginspanningen zijn alle bedrijfsunits verkocht. Er wordt al nagedacht over een tweede bedrijfsverzamelgebouw. Een bewijs dat de stedelijke focus werkt. Een ander goed voorbeeld van een positief gevolg van de stedelijke herpositionering is de vestiging van McDonald s. In 2012 is met de Amerikaanse restaurantketen overeenstemming bereikt over de grondprijs en de uitgiftevoorwaarden. Schiphol Trade Park Voor de (inter)nationale werklocatie Schiphol Trade mogelijk moet zijn op dit nieuwe terrein. Duurzaamheid Park (voorheen A4 Zone West) zijn het bestemmingsplan is leidend, zowel voor het inrichtingsplan als en het beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Beide voor de convenanten die zijn afgesloten met de plannen vormen het innovatieve kader waarbinnen gemeente Haarlemmermeer en het Hoogheemraadschap veel marktinitiatieven mogelijk worden gemaakt. Rijnland. Schiphol Trade Park wordt vraag- Ondernemers krijgen de ruimte aan te geven wat er gestuurd ontwikkeld Impressie Schiphol Trade Park Herstructurering & parkmanagement Business Park Amsterdam Osdorp: verbinding tussen stad en luchthaven Het Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB) van de Metropoolregio Amsterdam is een samenwerkingsverband tussen de Provincies Noord-Holland en Flevoland, het Rijk en de Stadsregio Amsterdam. SADC huisvest het bureau en levert capaciteit in de vorm van menskracht. Het PHB richt zich op het aanjagen van herstructureringsprojecten in de Metropoolregio Amsterdam. De dienstverlening richting gemeenten beperkt zich vooralsnog tot de initiatief- en definitiefase van herstructurering, inclusief de hieraan gekoppelde subsidieaanvragen. Het uitgangspunt van het PHB is dat er gewerkt wordt met een pool van proces- en accountmanagers, afkomstig van verschillende diensten van de gemeente Amsterdam, Stadsregio Amsterdam en SADC. SADC, ORAM en RON werken via ParkFacilityPartners BV (PFP) samen bij het realiseren van parkmanagement op bedrijventerreinen. In 2012 leverde PFP aan zes bedrijventerreinen parkmanagementdiensten. Voor drie terreinen is daarnaast in het kader van de herstructurering van locaties een contract Parkmanagement Light afgesloten. SADC Jaarverslag 2012 Resultaten waar we trots op zijn SADC Jaarverslag 2012 Resultaten waar we trots op zijn

9 Duurzaamheid: niet alleen praten maar doen Amsterdam Connecting Trade (ACT) Quote De proefteelt van olifantsgras in de omvang zoals op Schiphol Trade Park is de eerste stap in deze regio op weg naar de BioBased Economy, iets waar veel bedrijven over praten, en waarvoor SADC de daadwerkelijke toepassing mede mogelijk maakt. Met Schiphol Trade Park steekt SADC op het gebied van duurzaamheid echt haar nek uit. De proefteelt is tot stand gekomen met de kennis van Wageningen UR en in de toekomst gebruiken wij de bevindingen eruit voor wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is Wageningen UR de kennispartner voor de verdere ontwikkeling van toepassing en verwerking van het gewas. Kees Slingerland, Algemeen directeur van de Environmental Sciences Group van Wageningen UR Over duurzaamheid wordt veel gepraat en geschreven. Het jaar 2012 heeft in het teken gestaan van het mogelijk maken van de geformuleerde voornemens. SADC faciliteert en nodigt bedrijven uit om duurzaam en klimaatneutraal te werken. Op Schiphol Trade Park is het duurzaamheidscertificeringsproces in het kader van BREEAM-gebiedsontwikkeling gestart. In de planvorming en ook in de uitvoering streven we naar een zo hoog mogelijk duurzaamheidsniveau, waarbij 27 concrete duurzaamheidsmaatregelen zijn vastgesteld. Daarnaast is een samenwerkingsovereenkomst getekend met boeren uit de Haarlemmermeer, verenigd in de Miscanthusgroep, Wageningen Universiteit en Research en Dienst Landelijk Gebied. Onderdeel van deze samenwerkingsovereenkomst is het ontwikkelen van een kennisplatform en bedrijvennetwerk op het gebied van BioBased Economy. In dit kader is gestart met de proefteelt van olifantsgras, een gewas dat kan worden verwerkt tot biobrandstof en tot bioplastic. ACT is een programma voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de Logistieke Westas Aalsmeer te verbeteren. Voor beide projecten geldt verbinding tussen Schiphol en de Bloemenveiling van de Metropoolregio Amsterdam. Verschillende dat de studiefase is afgerond, de eerste stappen maatregelen en initiatieven worden genomen om de richting de concrete uitvoering zijn gezet. ACT heeft infrastructuur van de Metropoolregio te optimaliseren. Belangrijk is de ontwikkeling van multimodale kelingen op de regionale ruimtelijk-economische mede sturing en uitvoering gegeven aan de ontwik- projecten waardoor verbindingen tussen Schiphol agenda. Centraal stond het versterken van de en de terreinen zo kort en efficiënt mogelijk worden. logistieke concurrentiekracht van de regio door meer Zo is veel energie gestoken in het opstarten van het synergie tussen Airport, Seaport(s), Greenport én programma Seamless Connections. Truckparking Dataport. Deze, gecombineerd met de terreinen, terminals en infra vormen samen de Logistieke Westas. is het project dat grotere efficiëntie oplevert voor vrachtvervoer. Doel is het sneller en veiliger overslaan ACT is de verbindende schakel, met een programma van vracht en het creëren van overnachtingsplekken dat zowel inzet op hardware als software, voor een voor chauffeurs. OLV Greenport heeft tot doel de sterk concurrerend logistiek knooppunt. Internationale marketing Naast gebiedsontwikkeling en terrein-specifieke de logistiek en specifiek op de logistieke clusters marketing, is internationale marketing en acquisitie Aerospace, Fashion, Food & Flowers en Life Sciences. 14 voor de regio een kerntaak van SADC. Via de vereniging In de acquisitieprojecten wordt nauw samengewerkt 15 Amsterdam Airport Area (AAA) wordt gewerkt met de regiopartners zoals het Netherlands Foreign namens en met markt en overheid aan versterking Investment Agency (NFIA), Amsterdam in Business van de concurrentiekracht van de Metropoolregio (AIB), Nederland Distributieland (NDL) en Schiphol Amsterdam als vestigingsplaats voor luchthaven- en Group. De vereniging kreeg 4 nieuwe leden, zodat logistiekgerelateerde internationale bedrijvigheid. het aantal leden uitkomt op 21. AAA richt zich op marketing en acquisitie binnen Olifantsgras als grondstof voor een BioBased Economy op Schiphol Trade Park AAA presenteerde de Metropoolregio Amsterdam op diverse internationale beurzen SADC Jaarverslag 2012 Resultaten waar we trots op zijn SADC Jaarverslag 2012 Resultaten waar we trots op zijn

10 Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2012 Activa (in c 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa (1.1) (1.2) Vlottende activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen (1.3) (1.4) (1.5) Jaarrekening Passiva (in c 1.000) Groepsvermogen Eigen vermogen Minderheidsbelang derden (1.6) (1.7) Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden (1.8) (1.9) (1.10) SADC Jaarverslag 2012 Jaarrekening SADC Jaarverslag 2012 Jaarrekening

11 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 (in c 1.000) Netto-omzet Wijzigingen in onderhanden werk Overige bedrijfsopbrengsten (1.11) (1.12) Som der bedrijfsopbrengsten Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten (incl. onderhanden werk) Lonen en salarissen Sociale lasten Afschrijvingen Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten (1.13) (1.14) (1.15) (1.16) Naast Aerospace, Logistics, Food & Flowers en Life Sciences is Fashion een belangrijke cluster in de Metropoolregio Amsterdam. Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Belastingen uit gewone bedrijfsuitoefening - - Resultaat deelnemingen -8-6 Resultaat na belastingen Aandeel derden in resultaat - - Netto resultaat SADC Jaarverslag 2012 Jaarrekening SADC Jaarverslag 2012 Jaarrekening

12 Colofon Samenstelling SADC Postadres Postbus ZT Schiphol Website Concept, ontwerp en realisatie tidee! communicatieprojecten b.v. SADC Jaarverslag 2012 Colofon

13

Jaarbericht 2013. PolanenPark Business Park Amsterdam Osdorp. De President. Schiphol Logistics Park. Schiphol Trade Park

Jaarbericht 2013. PolanenPark Business Park Amsterdam Osdorp. De President. Schiphol Logistics Park. Schiphol Trade Park Jaarbericht 2013 PolanenPark Business Park Amsterdam Osdorp De President Schiphol Trade Park Schiphol Logistics Park "Voor ons is samenwerking zoals SADC dat doet een voorbeeld voor de aanpak van een herontwikkeling.

Nadere informatie

25 jaar bewegen rond de luchthaven

25 jaar bewegen rond de luchthaven 25 jaar bewegen rond de luchthaven Peter Joustra Senior Projectleider 13 november 2015 @peter_joustra #SADC_NL Outline 1. SADC : organisatie en scope. 2. Van 1987 tot heden: de ontwikkeling van luchthaven

Nadere informatie

Internationaal ondernemen in een regio met hoge kwaliteit van leven, wonen en werken.

Internationaal ondernemen in een regio met hoge kwaliteit van leven, wonen en werken. Internationaal ondernemen in een regio met hoge kwaliteit van leven, wonen en werken. PolanenPark De President Green Park Aalsmeer Schiphol Trade Park Schiphol Logistics Park Business Park Amsterdam Osdorp

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR PublicSpirit Aarnt Lantinga senior consultant November 2014 Organisatie & context SADC ontwikkelt binnen de Metropool Regio Amsterdam een samenhangende portfolio van hoogwaardige

Nadere informatie

ACT, Amsterdam Connecting Trade, wordt het meest innovatieve en duurzame logistieke knooppunt van Europa.

ACT, Amsterdam Connecting Trade, wordt het meest innovatieve en duurzame logistieke knooppunt van Europa. Q&A en Factsheet Versie juli 2010 Inhoudsopgave 1. ACT: DE FEITEN... 2 1.1. WAT IS ACT?... 2 1.2. WIE NEMEN ER DEEL AAN ACT?... 2 1.3. WELKE KOSTEN ZIJN ER GEMOEID MET DE REALISATIE VAN ACT?... 2 1.4.

Nadere informatie

Internationaal ondernemen in een regio met hoge kwaliteit van leven, wonen en werken.

Internationaal ondernemen in een regio met hoge kwaliteit van leven, wonen en werken. Internationaal ondernemen in een regio met hoge kwaliteit van leven, wonen en werken. PolanenPark Schiphol Trade Park T De President Schiphol Logistics Park Green Park Aalsmeer Business Park Amsterdam

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2004 Agenda Resultaten 2003 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Omzet per kwartaal

Nadere informatie

± < > < < < > > < > > < < < > > < > > < < < > < > < >= < >= < >= < >= < >= < >= . Periode . < 20,0 15,0 Solvabiliteit 2,4 2,2 Rentedekkingsgraad percentage 10,0 5,0 ratio

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving 17.1 Geef van elke uitspraak aan of hij juist of onjuist is. a b c d e f g h i Publicatie van de jaarrekening is verplicht voor alle ondernemingen. Het jaarverslag

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 21 mei 2008

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 21 mei 2008 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 21 mei 2008 Inhoud presentatie Cijfers Operationele gang van zaken Aandachtspunten en vooruitzichten 2 Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening (x 1000) 2007 2006

Nadere informatie

Stern Groep. Henk van der Kwast Analisten meeting 18 maart 2010

Stern Groep. Henk van der Kwast Analisten meeting 18 maart 2010 Stern Groep Henk van der Kwast Analisten meeting 18 maart 2010 Agenda Belangrijke gebeurtenissen 2009/2010 Resultaten 2009 Financiële positie per 31 december 2009 Stormvogel 2009 Stormvogel 2010 Prognose

Nadere informatie

Opsteldatum: 23 mei 2011 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 23 mei 2011 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Driel Aggregaten BV Veenendaal Opsteldatum: 23 mei 211 Periode: 1 januari 29 t/m 31 december 213 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Driel Aggregaten BV Veenendaal Opsteller:

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelstrategieën. Bouw- en Vastgoedbijeenkomst 26 september 2013 Peter Joustra en Rob Verhoeff

Nieuwe ontwikkelstrategieën. Bouw- en Vastgoedbijeenkomst 26 september 2013 Peter Joustra en Rob Verhoeff Nieuwe ontwikkelstrategieën Bouw- en Vastgoedbijeenkomst 26 september 2013 Peter Joustra en Rob Verhoeff SADC Locaties Facts We leven in een nieuwe economische werkelijkheid; Er is sprake van nieuwe verhoudingen;

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2007

Halfjaarcijfers 2007 Halfjaarcijfers 2007 Inhoud presentatie Cijfers Operationele gang van zaken Personeel en organisatie Vooruitzichten 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 1e halfjaar 1e halfjaar Mutatie (x 1000)

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015

Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015 Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015 Agenda Belangrijke gebeurtenissen 2015 Samen Sterker! Resultaten H1-2015 Financiële positie 30 juni 2015 Prognose 2015 1 Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

Schiphol Group. Jaarverslag

Schiphol Group. Jaarverslag Schiphol Group Jaarverslag 2012 Aantrekkelijk Schiphol Competitive Marketplace Ook in economisch lastige tijden is Amsterdam Airport Schiphol een aantrekkelijke, concurrerende locatie gebleven voor werk,

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

Stern Groep. Henk van der Kwast Analisten meeting 27 augustus 2010

Stern Groep. Henk van der Kwast Analisten meeting 27 augustus 2010 Stern Groep Henk van der Kwast Analisten meeting 27 augustus 2010 Agenda Belangrijke gebeurtenissen 2010 Resultaten 1 e halfjaar 2010 Financiële positie per 30 juni 2010 Prognose 2010 En eventueel: Stormvogel

Nadere informatie

FACTSHEET 23 juli 2013

FACTSHEET 23 juli 2013 FACTSHEET 23 juli 2013 Bedrijf : Trotter International Holding B.V. ( Trotter ) Opgericht : 26-4-2012 Gevestigd in : Nederland Branche : Dienstverlening Werknemers : 0 50 Jaarrekening : Unaudited concept

Nadere informatie

Opsteldatum: 26 oktober 2012 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2014. Telefoonnummer: 31611359232 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 26 oktober 2012 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2014. Telefoonnummer: 31611359232 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Prognose 213-214 Bedrijfsnaam: Van Driel Aggregaten B V Vestigingsplaats: Veenendaal Opsteldatum: 26 oktober 212 Periode: 1 januari 29 t/m 31 december 214 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel Aggregaten

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2011 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2011 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

RSG DERDE KWARTAAL 2010

RSG DERDE KWARTAAL 2010 RSG DERDE KWARTAAL 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 9m 2010 9m 2009 index Opbrengsten 258.226 304.177 85 Kosten van grond- en hulpstoffen -110.192-140.378 78 Kosten uitbesteed

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Persbericht N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Resultaat Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een positief resultaat na belastingen van ca. EUR 29 duizend (2014: EUR 2,7 miljoen

Nadere informatie

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Gerealiseerd (x 1.000) Noot 2014 2013 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Voortgezette bedrijfsactiviteiten Bruto facturatiewaarde

Nadere informatie

Opsteldatum: 30 januari 2014 Periode: 1 januari 2012 t/m 31 december Telefoonnummer:

Opsteldatum: 30 januari 2014 Periode: 1 januari 2012 t/m 31 december Telefoonnummer: Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel periodes Veenendaal Opsteldatum: 3 januari 214 Periode: 1 januari 212 t/m 31 december 217 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel periodes Veenendaal Opsteller:

Nadere informatie

BRANCHERAPPORTAGE. REDERIJEN AMSTERDAM 2009 2010 2011 jaarbasis jaarbasis jaarbasis EXPLOITATIECIJFERS

BRANCHERAPPORTAGE. REDERIJEN AMSTERDAM 2009 2010 2011 jaarbasis jaarbasis jaarbasis EXPLOITATIECIJFERS ontwikkeling aantal passagiers 3.300.000 3.200.000 3.100.000 3.000.000 2.900.000 2.800.000 2.700.000 2.600.000 2007 2008 2009 2010 2011 ontwikkeling werkgelegenheid 2011 1.013 396 2010 941 372 2009 882

Nadere informatie

HALFJAARCIJFERS ICT AUTOMATISERING N.V.

HALFJAARCIJFERS ICT AUTOMATISERING N.V. HALFJAARCIJFERS ICT AUTOMATISERING N.V. 8 september 2006 0 Inhoud presentatie Cijfers Operationele gang van zaken Personeel en organisatie Vooruitzichten 1 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 1e

Nadere informatie

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 2010 2009 index Opbrengsten 345.860 415.387 83 Kosten van grond- en hulpstoffen -146.180-189.618 77 Kosten uitbesteed werk en andere externe

Nadere informatie

Projectinformatie. Haarlemmerliede

Projectinformatie. Haarlemmerliede Projectinformatie Haarlemmerliede VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE Object Te koop, kavels gelegen op het businesspark PolanenPark te Haarlemmerliede. PolanenPark is een representatief bedrijventerrein,

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 Ecovallei B.V. Wageningen Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2013 3 Winst- en verliesrekening over periode 25 oktober 2013 31 december 2013 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V.

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Pagina Geconsolideerde balans per 31 december 2012 46 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 47 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Inhoud presentatie. Highlights. Cijfers. Personeel & Organisatie. Operationele gang van zaken. Aandachtspunten en vooruitzichten

Inhoud presentatie. Highlights. Cijfers. Personeel & Organisatie. Operationele gang van zaken. Aandachtspunten en vooruitzichten Jaarcijfers 2008 Inhoud presentatie Highlights Cijfers Personeel & Organisatie Operationele gang van zaken Aandachtspunten en vooruitzichten 1 Highlights 2008 Omzet gestegen met 10,4% tot 97,5 mln Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol

Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol Hoofdrapport 4 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en context pagina 3 3. Geografische afbakening pagina 4 4. Ontwikkeling

Nadere informatie

3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Logistieke propositie. Jaarverslag 2014. Nieuwe vestigers. Verbinden leden. Investor development

Logistieke propositie. Jaarverslag 2014. Nieuwe vestigers. Verbinden leden. Investor development Logistieke propositie Jaarverslag 2014 Nieuwe vestigers Verbinden leden Investor development Inleiding van de voorzitter 03 05 05 06 08 09 14 18 20 Inhoud Inleiding AAA in het kort Leden Regiokaart Strategische

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

28-05-2009 1 Meegeven van een richting OPLEGNOTITIE. Onderwerp: Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio 2009-2030

28-05-2009 1 Meegeven van een richting OPLEGNOTITIE. Onderwerp: Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio 2009-2030 OPLEGNOTITIE Onderwerp: Ruimtelijk Economische Visie Schipholregio 2009-2030 stellen gemeentelijke structuurvisie. 2. De lijn van het advies van de Commissie Selectief Vestigingsbeleid Schipholregio te

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen

Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK Cijfers over 12 maanden eindigend op 31 december Toelichting 2009

Nadere informatie

ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005

ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005 ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005 V0.3 Inhoud presentatie Highlights Cijfers IFRS Personeel & Organisatie Operationele gang van zaken Aandachtspunten en vooruitzichten 2 Highlights 2005 Omzet gestegen

Nadere informatie

Gelet op artikel 11, tweede lid, van de Provinciale Ruimtelijke Verordening;

Gelet op artikel 11, tweede lid, van de Provinciale Ruimtelijke Verordening; Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 19 mei 2015, nr. 532790/605881, tot vaststelling van de Planningsopgave werklocaties Noord-Holland Zuid Gedeputeerde staten van Noord-Holland; Gelet

Nadere informatie

Persbericht. Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep. Hilversum, 23 december Highlights eerste halfjaar 2008

Persbericht. Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep. Hilversum, 23 december Highlights eerste halfjaar 2008 Persbericht Hilversum, 23 december 2008 Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep Highlights eerste halfjaar 2008 Netto omzet eerste helft 2008 bedroeg 1,8 miljoen* Nettoresultaat over het eerste

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003 Agenda Resultaten 2002 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Winst- & verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Victas Fonds

Jaarverslag Stichting Victas Fonds Jaarverslag 214 Stichting Victas Fonds Utrecht, juni 215 E.J. Reinking M. de Munnik M. Scheper Bestuurder Penningmeester Secretaris Inhoudsopgave 1 Jaarverslag 214 3 2. Jaarrekening 214 4 2.1 Balans per

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

RSDB NV. Presentatie Jaarcijfers 2007. 20 maart 2008

RSDB NV. Presentatie Jaarcijfers 2007. 20 maart 2008 RSDB NV Presentatie Jaarcijfers 2007 20 maart 2008 1 Agenda RSDB in 2007 Performance Business Lines Financiële uitkomsten 2007 Focus 2008 2 RSDB in 2007 3 RSDB in 2007 EBITDA 40,9 mln, Netto Resultaat

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

Jeanet van Antwerpen, directeur SADC Ontbijtsessie Dutch Green Building Week 22 september 2015

Jeanet van Antwerpen, directeur SADC Ontbijtsessie Dutch Green Building Week 22 september 2015 Circulaire gebiedsontwikkeling Jeanet van Antwerpen, directeur SADC Ontbijtsessie Dutch Green Building Week 22 september 2015 SADC 9/23/2015 titel SADC 9/23/2015 titel SADC 9/23/2015 Circulaire werkmilieus

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

RAPPORT Stichting Dekat di Hati te Middelburg. Inzake: Jaarverslag :07:16

RAPPORT Stichting Dekat di Hati te Middelburg. Inzake: Jaarverslag :07:16 RAPPORT Stichting Dekat di Hati Inzake: Jaarverslag 2012 06-09-13 13:07:16 JAARVERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER 2012 Maart 2011 is de Stichting Dekat di Hati opgericht cq ingeschreven in de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Page 1 sur 12 11 september 2003 - Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Ingrijpende reorganisatie werpt vruchten af. Ballast Nedam weer op de goede weg: EBIT Euro 6 mln (halfjaar 2002 : Euro 93 mln verlies)

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V. Jaarverslag Koninklijke FrieslandCampina N.V. 4 Algemeen Royal FrieslandCampina in een oogopslag Royal FrieslandCampina in een oogopslag Elke dag voorziet Royal FrieslandCampina circa 1 miljard consumenten

Nadere informatie

Kroese & van Catz. RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. inzake de jaarrekening 2013

Kroese & van Catz. RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. inzake de jaarrekening 2013 RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening

Nadere informatie

Presentatie jaarcijfers 2011

Presentatie jaarcijfers 2011 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie jaarcijfers 2011 Amsterdam, Agenda Kerncijfers 2011 Operationele gang van zaken Financiële gang van

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei

12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei Page 1 sur 12 12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei Het in 2000 ingezette verbeteringsproces leidt zichtbaar tot resultaten. Ballast Nedam is op weg naar verdere winstgroei.

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Jaarverslag over 2014

Jaarverslag over 2014 Woontij Projecten B.V. Jaarverslag over 2014 18 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 1. Algemene gegevens 2 2. Van het bestuur 3 2 JAARREKENING 2014 1. Balans 4 2. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

DAS Bedrijfstoetsing Uitgebreid. Transportbedrijf On the road B.V. Conclusie. Bedrijfsinformatie. De onderneming heeft een negatief Werkkapitaal

DAS Bedrijfstoetsing Uitgebreid. Transportbedrijf On the road B.V. Conclusie. Bedrijfsinformatie. De onderneming heeft een negatief Werkkapitaal Transportbedrijf On the road B.V. Transactie risico Onderbouwing Nader onderzoek benodigd Nog niet te bepalen De onderneming heeft een negatief Werkkapitaal Ja Bedrijfsinformatie Transportbedrijf On the

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 ForFarmers Group B.V. 18 maart 2013

Jaarverslag 2012 ForFarmers Group B.V. 18 maart 2013 1 Jaarverslag 2012 ForFarmers Group B.V. 18 maart 2013 Agenda Jaarverslag 2012 Bert-Jan Ruumpol Jaarcijfers 2012 Arnout Traas Route 16 Bert-Jan Ruumpol Vragen 2 Samenvatting 2012 Intern: Acquisitie Hendrix,

Nadere informatie

Van Werkstad A4 naar Schiphol Trade Park Logistiek pijler van nieuwe economie

Van Werkstad A4 naar Schiphol Trade Park Logistiek pijler van nieuwe economie Van Werkstad A4 naar Schiphol Trade Park Logistiek pijler van nieuwe economie Dit voorjaar stopt Amsterdam Connecting Trade (ACT), een programma voor de integrale ontwikkeling van drie innovatieve, duurzame

Nadere informatie

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen!

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen! Persbericht + Resultaatover2011forsbeterdan2010 + EBITDAmet 7,5mlnverbeterd + Schuldpositiemetruim10%afgenomen Governance NahetvertrekvandevorigeRaadvanBestuurwerdtijdensdezoektochtnaareengeschikte opvolger,hetbedrijfhetvolledigejaar2011aangestuurddooreeninterim@ceoindepersoon

Nadere informatie

Missie. 3. het verstrekken van bedrijfskredieten tot 50.000 Microkredieten.

Missie. 3. het verstrekken van bedrijfskredieten tot 50.000 Microkredieten. Jaarverslag directie Na de opstartjaren van Qredits in 2009-2011, waarin een stevig fundament onder de organisatie is gelegd, stond 2012 in het teken van groei en uitbreiding van activiteiten. Door de

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2013

Presentatie halfjaarcijfers 2013 Presentatie halfjaarcijfers 2013 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2013 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2013 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Hebbus. 8022 AE Zwolle

Jaarrekening 2014. Hebbus. 8022 AE Zwolle Jaarrekening 2014 Hebbus Meppelerstraatweg 15 8022 AE Voorblad 0 Inhoud Resultaatvergelijk 2 Balans 4 V en W 6 Vlottende activa 7 Langlopende schulden 8 Kortlopende schulden 9 Toelichting V&W 10 1 Pagina

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Rapport datum 15-05-2014 Bedrijf Adres groesman international amsterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Breitnerlaan 7 Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,4 Betalingsscore 7,8

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2014 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2014 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

toelichting op FINANCIËLE POSITIE FC Twente

toelichting op FINANCIËLE POSITIE FC Twente toelichting op FINANCIËLE POSITIE FC Twente 1 FINANCIËLE POSITIE Ontwikkeling FC Twente sinds 2007 Investeringsfase Kerncijfers Actuele schuldpositie Consolidatiefase: financieel beleid 2014-2018 Samenvatting

Nadere informatie

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Gouda, 28 april 2017 Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden is de accountantscontrole nog niet afgerond, maar wel zo ver gevorderd dat

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening 4 Financieel overzicht Bekaert Jaarverslag 2011 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Omzet 5.1. 3 262 496 3 339 957 Kostprijs van verkopen 5.1. -2 358 225-2 688 542 Marge

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

Samenwerking regiopartners. Marketing & acquisitie. Jaarplan 2015. Logistiek & Aerospace. Platform & netwerk. Logistieke propositie

Samenwerking regiopartners. Marketing & acquisitie. Jaarplan 2015. Logistiek & Aerospace. Platform & netwerk. Logistieke propositie Samenwerking regiopartners Marketing & acquisitie Jaarplan 2015 Logistiek & Aerospace Platform & netwerk Logistieke propositie Inhoud Inleiding 01 03 04 06 08 10 12 14 27 Inleiding Beoogde resultaten 2015

Nadere informatie

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics Nota Ruimte budget Klavertje 25,9 miljoen euro (waarvan 3 miljoen euro voor glastuinbouwgebied Deurne) Planoppervlak 908 hectare (waarvan 150 hectare voor glastuinbouwgebied Deurne) (Greenport Trekker

Nadere informatie

Komen overeen zich in te spannen dat de volgende stappen worden genomen.

Komen overeen zich in te spannen dat de volgende stappen worden genomen. Amsterdam Connecting Trade (Werkstad A4) DOEL Op 29 oktober 2007 is het project Werkstad A4 opgenomen in het Programma Randstad Urgent. Inmiddels is het project omgedoopt tot Amsterdam Connecting Trade

Nadere informatie

JAARVERSLAG. tweeduizend ennegen.

JAARVERSLAG. tweeduizend ennegen. JAARVERSLAG tweeduizend ennegen. inhoudsopgave Inhoudsopgave 11 Kerncijfers 12 Profiel 15 Structuur 22 Activiteiten 27 Directieverslag 30 Geconsolideerde Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl Jaarverslag 2016 Foto: Coen Schilderman - Sportfoto van het jaar 2016 (Emma Oosterwegel) Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer 0570-503939 sportbedrijfdeventer.nl Financieel economisch verslag Voor

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Persbericht Willemstad, Curaçao, 1 april 2014 Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Voorlopige resultaten 2013 Op basis van de voorlopige resultaten

Nadere informatie