L C. Activ8 op Zonegge het derde jaar in. informatiebulletin van het liemers college. Theaterworkshops. Waar zijn ze gebleven? Andiamo, regazzi!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "L C. Activ8 op Zonegge het derde jaar in. informatiebulletin van het liemers college. Theaterworkshops. Waar zijn ze gebleven? Andiamo, regazzi!"

Transcriptie

1 L C informatiebulletin van het liemers college Waar zijn ze gebleven? Naar Parijs Theaterworkshops Andiamo, regazzi! Voor Clemens Cornielje geen plaats pag. 2 De prullenbakken moeten er aan geloven pag. 3 Make me beautiful pag. 4 Bezoek Palermo pag. 5 Activ8 op Zonegge het derde jaar in Dit schooljaar was de belangstelling van leerlingen en ouders voor de Activ8 didactiek op locatie Zonegge nog groter dan voorgaande jaren. Om de open leerruimtes voor Activ8 te realiseren, moest aannemer Ubbink tijdens ónze zomervakantie erg hard werken, maar de herinrichting van twee etages kwam op tijd klaar. Zeventig procent van de instromers heeft dit jaar voor het Activ8-onderwijs gekozen. De locatie telt nu vijf Activ8-ruimtes: één voor het (s)bb-, twee voor het gt/kb- en twee voor het vwo/havo-niveau. Wanneer derde- of vierdeklassers van de bovenbouw locaties Heerenmäten of Vestersbos nu weer op hun oude locatie komen kijken, zijn ze waarschijnlijk snel de weg kwijt. Het nieuwe onderwijs vraagt immers om aangepaste ruimtes en dat zijn niet meer de lokalen, waar maar net 30 tafels en stoelen in passen. Activ8, die naam staat voor activerend-op-acht-terreinen: actief werken, alleen of samen met anderen uitdagend en afwisselend onderwijs zelf leren plannen en de planning uitvoeren voor een langere periode je eigen tijd indelen tijdens een schooldag; zelf kiezen waar je aan werkt hulp krijgen op het moment dat je hulp nodig hebt een eigen leerruimte op school langer werken op school, wanneer je dat wilt snel en makkelijk gebruik kunnen maken van ict-toepassingen Uitdagend Eric van der Klift is een docent Activ8 van het eerste uur. Hij praat graag over zijn ervaringen met de kb- en de gt-groepen. Zo n drie jaar geleden zijn we met een groep enthousiaste collega s onze vernieuwingsideeën gaan concretiseren. Hoe daag je de leerling uit? Hoe bieden we voldoende afwisseling om leerlingen meer plezier te laten ervaren bij het werk? Aansluiten bij de actualiteit en bij de belevingswereld van onze pubers, dat is natuurlijk een goede insteek. Een belangrijk aspect is het coöperatief leren. In de loop van de jaren zijn er diverse vaardigheden op dit vlak uitgeprobeerd en die hebben nu een vaste plaats gekregen in het leerproces. Om een paar voorbeelden te noemen: de Activ8 ers werken vaak gericht aan groepsopdrachten, corrigeren gezamenlijk het werk en beoordelen elkaars inbreng in de groep. Werken volgens een rolverdeling, reflecteren op wat je presteert en hoe je dat bereikt hebt, zijn ook vaste patronen. De Activ8-ruimtes zijn nu zo ingericht voor onze leerlingen dat de traditionele manier van onderwijs geven wel doorbroken moet worden. De methodes die bij de meeste vakken gebruikt werden, waren natuurlijk nog niet de geijkte voor dit soort leerprocessen. Veel collega s hebben vol passie opdrachten herzien of opnieuw ontwikkeld. Het boek wordt nu meer gebruikt als naslagwerk en niet alleen maar als een werkboek/schrift. Mijn leerlingen, zegt Eric, zijn net zo enthousiast als ik. Dus is het voor mij ook uitdagend en afwisselend. Tafelgroepen In Activ8 is een tafelgroep van doorgaans vier leerlingen de werkeenheid. Na de zomervakantie werken de leerlingen eerst in zgn. kennismakingsgroepen. Elkaars kwaliteiten leren ontdekken en leren samenwerken, dat is in de eerste fase erg belangrijk. Na de eerste maand zijn voor de mentor de capaciteiten en de karakters van de leerlingen wel duidelijk. Dan worden de tafelgroepen zó samengesteld dat leerlingen veel ván en mét elkaar kunnen leren. In de groep moet ruimte zijn voor individueel initiatief waardoor de groepsactiviteit versterkt kan worden. Hoe kun je taken verdelen? Hoe kun je elkaar aanvullen en van elkaar leren? De mentor helpt in dit groepsproces door de leerlingen elkaar te laten beoordelen. Wanneer ben je stimulerend voor een ander? Durf je elkaar te corrigeren? Wanneer wordt er goed samengewerkt? De antwoorden op deze vragen moeten sturing geven aan het groepsproces. Ine van der Laar in het active8-klas Eigen leerruimte De eigen leerruimte heeft een vloeroppervlakte van meer dan drie leslokalen. Een gedeelte daarvan is bestemd als instructieruimte. Hier kan de docent een klas of een groep leerlingen even apart nemen voor uitleg van nieuwe leerstof of om bijv. een proefwerk te bespreken. Als deze gezamenlijke activiteit is afgerond, gaan de leerlingen in hun tafelgroepen weer aan het werk in de grote ruimte. Meerdere docenten en de onderwijsassistent van de eigen afdeling zijn voor begeleiding aanwezig. Hulpmiddelen zoals computers, cd-roms, atlassen en antwoordenboeken kunnen worden gebruikt, wanneer dat nodig is. De leerlingen hebben allen een eigen kluisje voor hun planners, boeken, schriften die ze op school willen laten. Hulp Docent Evelien van Putten vertelt over de aanpak op de (s)bbafdeling Actviv8: Als leerlingen onverhoopt tegen een probleem aanlopen waar ze individueel niet uitkomen, is het de bedoeling dat ze eerst hulp zoeken binnen de eigen groep. Lukt dat niet of niet voldoende, dan gaan de vingers de lucht in om één van de docenten erbij te halen. Dat betekent soms wachten en dan wordt het wel eens onrustig. Om dit te voorkomen volgen we nu een andere procedure. Is er een vraag uit de groep, dan zetten de leerlingen een vraagtekenkaartje op hun tafel, terwijl ze zelf verder gaan met iets waarbij ze geen hulp nodig hebben. De leerkracht loopt de vaste ronde door de ruimte en biedt hulp aan, zodra de desbetreffende groep aan de beurt is. Noem het maar: uitgestelde aandacht. Op deze manier hopen wij dat de aandacht van de leerkracht eerlijker verdeeld wordt over alle leerlingen, dat de rust in de werkruimte beter bewaard wordt en... dat de leerlingen eerst goed naar eigen oplossingen zullen zoeken. Plannen Zelf je werk plannen en die planning goed uitvoeren, dat staat steeds centraal binnen Activ8. Per periode van tien weken krijgen de leerlingen een vakplanner. Met al die vakplanners stelt de leerling zelf de weektaak samen: een weekoverzicht van wat er gemaakt, bestudeerd, ingeleverd en getoetst zal worden. Vakdocenten en mentor controleren per vak of de weektaak voldoende wordt uitgevoerd. Niet ver genoeg gekomen? Door ziekte misschien achter geraakt? Op maandag- ( vmbo) of dinsdagmiddag (havo/vwo) moet die weektaak op school worden afgerond, ook al wordt het heel laat. Weektaak af? Dan kan de planning voor de volgende week worden gemaakt. Je resultaten bijhouden, hierop reflecteren, je planning bijstellen, het hoort allemaal bij het proces. Niels Leenders uit klas Z2S vertelt dat het leren plannen hem in het eerste jaar best veel moeite kostte. In Activ8 moet je dat echt goed leren. Ik kwam er vaak te laat achter dat ik iets zélf had moeten regelen. Nu gebeurt me dat niet meer. In de groep spreken we het werk ook goed door en waarschuwen we elkaar op tijd. Dat gaat nu in klas twee bij alle leerlingen wel goed. Geen huiswerk Na het laatste lesuur is het op de Activ8- afdeling toch nog druk. De Activ8 ers die willen, kunnen dan doorwerken aan hun weektaak. Dit kan op initiatief van de leerling of na een mentorafspraak met de ouders. Waarom blijven de leerlingen dit achtste uur vaak op school werken? Als ik dat elke dag doe, is mijn maakwerk af. Alleen leerwerk doe ik nog thuis, hoor je dan als reactie. Lekker rustig, niet worden afgeleid. Thuis ga ik toch maar computeren, dus schiet ik hier lekker op, zegt een tweedejaars leerling die echt een gewoonte heeft gemaakt van dit achtste uur. De onderwijsassistente geeft begeleiding en houdt toezicht tijdens deze uitloopuren. Derde jaar Luuk Dopper, afdelingsleider voor de onderbouw vh/hgtgroepen, kijkt naar de veranderingen die op Zonegge in gang zijn gezet. Ja, de metamorfose van onze locatie is onmiskenbaar. We kunnen trots zijn op de herinrichting van ons onderwijs en ons gebouw. Wat ik de directe verworvenheden vind? De leerlingen werken heel goed samen, zijn zelfstandiger en zelfbewuster. Ze hebben goed leren plannen en gebruiken hun tijd dus effectiever dan vroeger het geval was. Onze royale ictvoorzieningen worden heel goed benut. De leerlingen voelen zich thuis en gaan goed met elkaar om. Ik krijg deze signalen niet alleen van leerlingen en docenten, maar ook van ouders. In de eerste twee jaren hebben we in de zgn. klankbordgroepen veel contact gehad met de ouders. Daar staken we veel van op. Het was positief steeds te horen dat de leerlingen zich echt thuis voelen in de setting van Activ8. Ouders droegen ook verbeterpunten aan, gaven zo ideeën voor een betere weekplanning, de inrichting van de ruimte en het gebruik van de uitloopuren. Ouders en leerlingen hebben ook geweldig geholpen met de Open Dag: voorlichting voor ouders, door ouders. Inmiddels is ook het basisonderwijs goed geïnformeerd over het Activ8-concept. De leerkrachten van groep 8 zijn dus ook een goede informatiebron voor ouders van aspirant-leerlingen. Harry Gerritsen Tekorten Het gaat goed met Nederland. De economie draait als een tierelier, de werkloosheid in ons landje is historisch laag en volgens recent Europees onderzoek is de Nederlandse jeugd verreweg het gelukkigst van al hun leeftijdgenoten elders in Europa. In materieel opzicht gaat het velen voor de wind, vooral aandeelhouders van ABNAMRO en CEO's van grote energiebedrijven trouwens, maar ook binnen het basisonderwijs is onlangs in de nieuwe cao voor die onderwijstak een salarisverhoging van bijna 7 procent afgesproken. En da's niet mis. Toch hebben we in onze maatschappij van overvloed ook te maken met tekorten, met ernstige tekorten zelfs. Laten we eens dicht bij huis blijven en het niet hebben over tekorten in de zorg (financieel en "handen aan het bed") of in de sociale zekerheid. Ook binnen ons onderwijs is in ernstige mate sprake van tekorten. Wat bijvoorbeeld te denken van het tekort aan bevoegde dan wel bekwame docenten om dat onderwijs überhaupt te laten plaatsvinden? Zou dat wellicht komen door een tekort aan status van de docent en een tekort aan financiële waardering? Binnen het MBO weten ze overigens wel een oplossing voor dat tekort aan docenten: noem je onderwijs "competentiegericht", zorg ervoor dat de leerlingen/studenten hooguit tien contacturen in de week hebben en het tekort aan docenten is opgeheven. Of in elk geval zeer verdoezeld. Voor het middelbaar onderwijs is dit echter (nog) geen oplossing. Hier is namelijk sprake van nog een ander tekort, het tekort aan lestijd. Maar liefst 1040 uren op jaarbasis moeten onze bloedjes van kinderen van de straat gehouden worden met inspirerend en innovatief onderwijs-opmaat. Met een tekort aan docenten enerzijds en een tekort aan lestijd anderzijds ligt het invoeren van het competentiedenken, panacee voor alle tekort-problemen van het MBO, overigens ook voor ons middelbaar onderwijs wel degelijk op de loer. Zoveel mogelijk zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid voor de leerlingen: het tekort aan onderwijstijd wordt erdoor verminderd en het tekort aan docenten kan onverminderd groot blijven. Nog dichter bij huis, namelijk op ons eigen Liemers College, was er sprake van nog een ander tekort en wel bij de redactie van de onvolprezen LC Courant die u momenteel in handen heeft. Men zocht naar een nieuwe columnist, nadat de vorige door verhuizing niet langer als buurman van het Liemers College zijn kijk op school en schools leven in dit periodiek ten beste kon geven. Ondergetekende werd gevraagd om in dit tekort te voorzien. Welk een eer maar tegelijkertijd ook welk een opgave! Zal er nooit een tekort aan inspiratie optreden? Of een tekort aan tijd wanneer er weer een deadline nadert? Een tekort aan lezers wellicht vanwege de abominabele kwaliteit van het gebodene? De tijd zal het leren. In elk geval is het eerste tekort al een feit: een tekort aan plaats in deze Courant, want de voor mij gereserveerde ruimte is nu meer dan vol. De eerste column zit erop. Viel niet eens tegen. Nu nog een pseudoniem. We zoeken de nuance, maar dat niet alleen. Nu eens de ene kant, dan weer de andere kant. Nu eens hard en een beetje schoppen, dan weer zacht en, wie weet, zelfs poëtisch. Daar is eigenlijk maar één naam voor te bedenken en die staat hieronder. Groeten van Janus. JAARGANG 12, NR 4 OKTOBER 2007 Colofon De LC-Courant verschijnt vier keer per jaar en wordt gemaakt door: Corinne Muizelaar [locatie Didam] Wilbert Landman [locatie Vestersbos] Harry Gerritsen [locatie Zonegge] Paul Merten, LC-actueel [locatie Heerenmäthen] Arjan Janson, eindredactie [locatie Heerenmäthen]; DRUK: Bergdrukkerij Amersfoort Kopij insturen via LCCOURANT OP INTERNET: Bij onjuiste adressering retouradres: Postbus 412, 6900 AK Zevenaar

2 Ckv: een terugblik Cultureel Kunstzinnige Vorming; een vak waarbij het doel vooral is de leerling kennis te laten maken met de diverse kunstuitingen die onze wereld rijk is. CKV bereikt dit bij de leerlingen door ze erin onder te dompelen, zelf te laten creëren en ze hun mening te laten vormen. Afgelopen schooljaar heeft menige leerling diverse nieuwe gebieden verkend, maar waarschijnlijk ook grenzen moeten overwinnen. Een aantal hoogtepunten in chronologische volgorde op een rijtje: De workshopmiddag: Tijdens de CKV-workshopmiddag was het schoolgebouw aan Heerenmäten 6 een middag lang in de ban van 20 diverse kunstdisciplines die in workshops gegoten waren en door toonaangevende docenten en kunstenaars met veel enthousiasme gegeven werden. Grenzen verleggen en nieuwe gebieden verkennen was zeker aan de orde, want aan het inzetten van het lichaam bij de diverse dansworkshops ontkom je niet, ontmoeten lichaam en geest elkaar bij de theater- en muziekworkshops en zijn hersens flink aan het werk gezet bij absurdistisch proza en het dadaïsme. Ten slotte heeft de kennismaking met nieuwe materialen en het werken op de grond op enorme formaten bij de beeldende workshops zeker letterlijk voor de verlegging van grenzen gezorgd. Eindproject vwo-5: Dit is een volwaardige afsluiting van vwo-5 die plaatsvindt in grote groepen, waarbij het vooral van belang is dat de leerlingen demonstreren wat zij in anderhalf jaar tijd bij het vak CKV hebben geleerd. De leerlingen maakten, en maken ook dit jaar weer, een keuze uit het maken van een kunsttijdschrift/website of een documentaire over een kunstinstelling. Voorop staan: interdisciplinariteit tussen de kunsten, zelfstandigheid en samenwerking; want effectief vergaderen moet je toch even leren! Uitblinkers waren de documentaires Zevenaar draait door (over het culturele leven van Zevenaar), Appelmoes (een Klokhuisaflevering over Toneelgroep Oostpool), de tijdschriften Mystiek en Contrast en de swingende documentaire Hiphop. We zijn benieuwd wat dit jaar weer voor moois zal opleveren. Bezoek van Toneelgroep Oostpool: In een grote vrachtwagen, omgebouwd tot theaterzaaltje, ploften zestig vierdeklassers neer om naar de voorstelling Dit is Spanje te kijken, een psychologische komedie waarbij ze wel goed moesten opletten Aan de voorstelling ging een opwarmertje vooraf, waarbij de leerlingen Spanje aan den lijve ondervonden door het dansen van de flamenco, het rollenspel tussen man en vrouw heeft daarbij zeker niet ontbroken. Na het toneelstuk was er een nabeschouwing, waarbij er onder andere een gesprekje met de acteurs mogelijk was. Excursie vwo-4: Vwo-4 ging tijdens de projectdagen op excursie naar Amsterdam met de vakken ANW en CKV. Voor het vak CKV kreeg de leerling in het kader van de keuzevrijheid een lijstje van acht musea voorgeschoteld, waarnaar ze tijdens de les onderzoek moesten doen, zodat ze goed beslagen ten ijs zouden komen. Verrassingen blijven niet uit, zoals dit citaat uit een verslag laat zien: De Nachtwacht is veel groter dan je zou denken Uit de nabeschouwing van de docenten: Een totaal aan ervaringen om over te struikelen, om ineens heel anders naar de werkelijkheid te kijken. Wij vinden dat dat gelukt is en kijken uit naar dit nieuwe schooljaar! Meer foto s van de projecten zijn te bezichtigen op de schoolwebsite. Sectie CKV Waar zijn ze gebleven? Voor Clemens Cornielje geen plaats in Onderwijsland Onderwijs moet leerling ruimte bieden, ruimte om zelf te ontdekken Voor een raam glijdt een schip op de Rijn voorbij. Een ander biedt uitzicht op de Eusebiuskerk. In zijn riante werkkamer in het Arnhemse Provinciehuis kijkt Commissaris van de Koningin Clemens Cornielje met gemengde gevoelend terug op zijn jaren op het Liemers College. Nee, t was niet m n gelukkigste tijd, die eerste jaren op het Liemers. Ik kwam uit Lobith. En Zevenaar was heel groot, de school was heel groot. Soms voelde ik me niet gezien. Maar ik ben er wel gegroeid. Per saldo was t een goede tijd. Geweldige leraren maakten dat ik me langzaam ging thuisvoelen op het Liemers. Ton Veltman was zo iemand. Toen de oud-biologiedocent afgelopen jaar koninklijk onderscheiden werd, vroeg Cornielje Zevenaars burgemeester De Ruiter of hij Veltman persoonlijk de onderscheiding mocht opspelden; dat was een mooi moment. En wiskundedocent Elfrink ( Hij heeft vast ook een voornaam, maar destijds heette een leraar nog gewoon meneer ) was zo iemand: Hij nam je spelenderwijs mee door de leerstof, heel geordend, heel gedisciplineerd Hij was mijn mentor in de eerste klas en heeft veel voor mij betekend, die eerste jaren in Zevenaar. Geen plaats Na zijn examen op het Liemers College besloot Cornielje zelf ook leraar te worden. Hij volgde de lerarenopleiding en koos het zal niemand verwonderen voor biologie en wiskunde. Maar een onderwijscarrière was niet voor hem weggelegd: de leerlingenaantallen liepen dramatisch terug en bij de afvloeiingsvolgorde gold last in, first out, de laatst benoemde vloog er als eerste uit. In Onderwijsland was geen plaats voor Cornielje. Hij werd beleidsmedewerker onderwijs bij de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Toen hij later zelf lid werd van de Tweede Kamer, kreeg hij onderwijs in zijn portefeuille en stond aan de wieg van het vmbo en van de Tweede Fase. Clemens Cornielje [re] zette samen met burgemeester Jan de Ruiter [li] Ton Veltman in de bloemetjes. Passie Cornielje vindt dat het beroep van leraar sterk ondergewaardeerd wordt: Leraren hebben een ontzettend belangrijk vak en ze werken vaak met passie. Reijerman, mijn docent Nederlands, wekte mijn belangstelling voor de poëzie. Ad Mertens, ook zo n gepassioneerde leraar, liet ons cultuur proeven. Daarom ook draagt de typische beta-man en bestuurder Cornielje het vak culturele en kunstzinnige vorming zo n warm hart toe: ckv is een vak waarbij je over vakgrenzen en landsgrenzen heen leert kijken en ontdekt dat wat er in Nederland gebeurt op cultureel gebied niet los te zien is van Straks veiliger naar school!? Hoe veilig is voor onze leerlingen de route tussen huis en school? Waar zien we gevaarlijke situaties of knelpunten? De provincie Gelderland gaat er onderzoek naar doen. Dit najaar werken de brugklassers van locatie Zonegge mee aan een enquête die voor onze hele provincie is opgezet. Alle brugklassers zullen aan de pc hun persoonlijke schoolthuis-route op een digitale kaart intekenen. Ze kunnen dan knelpunten aangeven die zij onderweg ervaren en er een persoonlijk commentaar bij geven. De routes die de eersteklassers intekenen, zijn een afspiegeling van de routes van alle leerlingen. Bij deze enquête wordt ook een inventarisatie gemaakt van het gebruik van openbaar vervoer door onze leerlingen. Scholieren zijn intensieve gebruikers van het plaatselijke en regionale wegennet. Zij kennen als geen ander de gevaren voor fietsers tussen het snelverkeer of bij spoorwegovergangen met lange wachttijden. Met de resultaten van deze enquête heeft de provincie straks concrete gegevens om te werken aan veiliger verkeer tussen school en huis. wat er over onze landsgrenzen gebeurt. Mensen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Je moet het beste uit jezelf kunnen halen, niet alleen om er zelf beter van te worden, maar ook voor de samenleving als geheel. Cornielje gelooft in de eigen verantwoordelijkheid van scholen en docenten. Het onderwijs moet leerlingen ruimte bieden, ruimte om zelf te ontdekken. Zijn levensmotto luidt dan ook recht doen aan verscheidenheid. Arjan Janson Harry Gerritsen Gaan zij straks veiliger naar school? Als mijn nagels maar niet afbreken Dit zijn de eerste woorden die wij te horen krijgen, als we op donderdag 14 oktober het vaklokaal Voertuigentechniek van de locatie Vestersbos betreden. Alle leerlingen van klas 2 VMBO-BB en KB van de locatie Zonegge zijn op deze locatie voor de afronding van het project PSO: Praktische Sector Oriëntatie, een project waarbij leerlingen kennis maken met de keuzemogelijkheden voor leerjaar 3 en later. PSO vormt ook een onderdeel van het programma keuzebegeleiding, dat aan de orde komt bij de mentor en de decaan. In de lessen economie, verzorging, biologie en techniek wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden die je met deze vakken hebt voor vervolgopleidingen en beroepen. Ook wordt de eindopdracht die ze op locatie Vestersbos krijgen, voorbereid. Twee dagen lang worden de leerlingen op alle zes de afdelingen van Vestersbos aan het werk gezet. Geen urenlang gepraat, maar echt aan de slag! Dat je daarbij soms vuile handen krijgt, is duidelijk. We hebben er na de opmerking over de vuile nagels echter niemand meer over gehoord: er wordt fanatiek gesleuteld, gelast, getelefoneerd en gekookt. De leerlingen komen tijd te kort. Deze opzet van PSO wordt voor de eerste keer gebruikt en vergt nogal wat inspanningen van de docenten. Zonder uitzondering zijn zij echter enthousiast over de inzet en de eindproducten van de kinderen. Het project zal dan ook zeker niet voor het laatst hebben plaatsgevonden. Wij, de decanen, hopen in ieder geval dat de leerlingen een duidelijk beeld hebben gekregen van de mogelijkheden die ze na klas 2 op onze school hebben. Lidwina de Kruijff en Pieter Theunissen, decanen op Zonegge De vrouw niet langer achter het aanrecht!

3 Europese dag van de talen Woensdag 26 september staat het onderwijs op locatie Zonegge in het teken van de talen. Dit naar aanleiding van het feit dat deze datum is uitgeroepen tot Europese dag van de talen. Tijdens het tweede tot het vijfde uur krijgen de leerlingen een kleine opdracht in één van de talen waarin ze ook les krijgen. Aan deze opdracht mogen ze maximaal tien minuten werken, waarna de reguliere les verder gaat. Zo komt het voor, dat er collega s in één van de exacte - of kunstvakken voor het eerst van hun leven talenonderwijs geven; voor sommigen een unieke ervaring. Met enige afgunst wordt er dan ook gesproken over het ontbreken van bijvoorbeeld een wiskundedag. Dat er serieus gewerkt is, blijkt wel uit het feit dat heel veel leerlingen de opdrachten prima uitgevoerden. Er wordt de nodige creativiteit getoond bij een aantal onderdelen. Deze creativiteit bereikt zijn hoogtepunt tijdens het zesde lesuur. In dit uur moeten de leerlingen in kleine groepjes een gedicht schrijven. Voorwaarde is dat alle talen die ze op het rooster hebben, gebruikt worden. Enthousiast worden Frans, Engels, Duits en Nederlands door elkaar gehusseld. De resultaten zijn soms verbluffend. De jury, bestaande uit de heren Theunissen en Lanters, heeft er dan ook een zware kluif aan om de winnaars te bepalen. Intussen zijn de winnaars naar de bioscoop geweest. Hieronder één van de winnende gedichten: Dear is voor This is voor C est is voor Une is voor Special is voor Poem is voor For is voor Toi is voor Because is voor Moi is voor From is voor Tu is voor Love is voor lieve dit is een speciaal gedicht voor jou omdat ik van jou HOU Door Annemarie, Jasper, Thomas, Willemijn (Z1V) Pieter Theunissen, Bas Lanters en Maarten Salemink Vestersbos doet mee aan maiscross Buggy s, lawaai, snelheid en veel, heel veel modder Kort na de zomervakantie wordt het idee geboren: als we nou eens als Liemers College Vestersbos mee doen aan een maïscross? Da s best leuk en nog goede pr ook! Dit wereldidee komt van de klassen VV4B en VV4D. Omdat ze zelf nog geen auto mogen besturen, wordt hun mentor, Norbert Wijnands, algauw tot coureur gemaakt. Maar die wil dan wel veel van zijn jongens: alles helemaal zelfstandig preparen met zo weinig mogelijk hulp van de docent. De klassen worden in groepen verdeeld, omdat je nou eenmaal niet met twintig leerlingen tegelijk aan de auto kunt werken. Zelf ideeën aandragen en problemen die je tegenkomt, zelf met je groep oplossen. De docent heeft vooral een coachende taak, dát is het nieuwe leren in de praktijk. Veel overleggen en plannen met elkaar maar ook voor elkaar en van elkaar opaan kunnen. Dit leert me meer dan 100 boeken meneer. Vol goede moed wordt begonnen met het ontmantelen van een supersnelle Peugeot 205 met injectiemotor, eigendom van de afdeling voertuigentechniek. De gehele auto wordt gestript tot alleen het kale chassis met motor overblijft. Dit alles doen de jongens náást het gewone werk; het lesprogramma gaat gewoon door. Vol goede moed wordt begonnen aan de opbouw. Maar er worden zeer strenge veiligheidseisen aan een rallyauto gesteld; de veiligheidskooi voor de coureur is t belangrijkst. Deze veiligheidskooi is opgebouwd uit stalen buizen en hij moet door een speciale constructie in de auto worden geplaatst. Dit een klus van veel passen, meten en lassen. Daar gaat erg veel tijd in zitten en veel tijd hebben onze constructeurs niet, want de vierdejaars moeten ook nog een paar weken op stage en de herfstvakantie zit er nog aan te komen. Of de datum van een van de vele maïscrossen in de regio nog haalbaar is, valt nog te bezien, maar het streven, het idee en de werklust van de jongens is alleen al de moeite waard. Lukt het allemaal niet, dan doen we misschien volgend jaar wel mee. Wordt vervolgd. Wilbert Landman Eigen streek eerst. Op het Liemers College wordt al jarenlang het project Zevenaar uitgevoerd tijdens de aardrijkskundelessen. Maar dit jaar is voor eerst de mentor erbij betrokken. Tijdens de aardrijkskundelessen zijn de leerlingen bezig met hoofdstuk 1 uit de methode Terra; dit hoofdstuk gaat over de eigen omgeving. Leerlingen leren over inrichting, bestemmingsplannen, soorten woonwijken, werkgebieden en winkelcentra. Begrippen als saneren, renoveren, restaureren, suburbanisatie, reikwijdte, verzorgingsgebied en drempelwaarde zijn lastige begrippen voor leerlingen. Dus er valt veel uit te leggen door de docent. Om alles concreet te maken hebben Roberto Breeveld en Edwin van Eijck een schitterende PowerPoint gemaakt over Arnhem. Op deze manier hebben de leerlingen een goed beeld gekregen van de opbouw van deze stad: waar de soorten woonwijken liggen en hoe ze eruit zien, waar werkgebieden en winkelcentra. Dit alles vormt een gedegen voorbereiding voor het project Zevenaar. Tekenklas vwo-6 maakt excursie naar Parijs De prullenbakken moeten er aan geloven Begin november gaat vwo-6 tekenen op excursie naar Parijs. We vertrekken vrijdagochtend 2 november vroeg en komen op zondagavond 4 november rond half 12 weer thuis. We proberen de leerlingen die tekenen in het pakket gekozen hebben, altijd éénmaal op excursie te laten gaan en daarnaast deelgenoot te maken van een bijzonder lesproject. Hier komen bijvoorbeeld de plafondschilderingen, waarvan diverse lokalen in het gebouw voorzien zijn, uit voort. Ook het meerjarige glasin-lood-project, door leerlingen vormgegeven ramen die overal op locatie Heerenmäten te bezichtigen zijn, is hier een voorbeeld van. Afgelopen week hebben de prullenbakken in het tekenlokaal eraan moeten geloven. Het doel van deze excursie is drieledig: Vwo-6 ers hebben al een aantal bijzondere projecten mogen meemaken tijdens hun tekencarrière, o.a. het illustreren van het kinderboek Kauw! Eind dit jaar volgt er nog een expositie in het Musiater; een vertolking van de Schilderijententoonstelling van de 19e- eeuwse Russische componist Modest Moessorgski door vwo-6. Een excursie heeft echter nog niet eerder plaatsgevonden. Het initiatief om naar Parijs te gaan is afkomstig van de groep zelf, en daar spelen we graag op in. De excursie is de aftrap voor het derde praktische schoolexamen tekenen, dat deel uitmaakt van het Programma van Toetsing en Afsluiting. Het onderwerp van dit schoolexamen is de visuele waarneming. In Parijs verzamelt elke leerling materiaal - foto s, tekeningen - dat als basis zal dienen voor de verdere invulling van het schoolexamen. Verdere instructie volgt voor de leerlingen op papier. De stof voor het Centraal Schriftelijk Examen wordt aangeboden in een zogenaamde themabundel. Het thema is ieder jaar anders en dit jaar is het thema Utopische ideeën in de kunst en architectuur. De leerlingen hebben in groepen een deelthema toegewezen gekregen en ze proberen deze ideeën zo goed mogelijk toe te spitsen op de stad Parijs. Iedere groep onderzoekt welke monumenten of musea etc. bezocht kunnen worden, welke wandelingn gemaakt kunnen worden om zo goed mogelijk recht te doen aan het thema Utopie. Als klas geven ze samen vorm aan het definitieve programma in Parijs, dat terecht zal komen in de door hen gemaakte excursiebrochure, maar ook ter plaatse een passende vormgegeven wordt. Een naar-en-van-parijs-cd voor in de bus, met daarop 22 zeer uiteenlopende verzoeknummertjes is al gebrand en ligt bij thuiskomst in 22-voud als herinnering klaar! Ik wil graag alle betrokkenen te bedanken voor het mede mogelijk maken van deze excursie. Anouk Mulders Sportwinkel op locatie Didam Nadat Juul Ottenheim de projectboekjes voor dit jaar heeft aangepast, kunnen we enthousiast aan de slag met project. De leerlingen worden verdeeld in groepen van drie of vier. De hoofdvraag voor de hele klas is: waaruit blijkt dat Zevenaar het bruisende hart van de Liemers is? De kinderen mogen kiezen uit vier deelvragen: 1. Hoe zijn de woonmogelijkheden in Zevenaar? 2. Welke soorten werkgelegenheid zijn er in Zevenaar en waar vind je die werkgelegenheid vooral? 3. Welke stedelijke voorzieningen zijn er in Zevenaar en waar vind je die vooral? 4. Hoe is de infrastructuur in en om Zevenaar en is Zevenaar goed bereikbaar? De leerlingen werken hun vraag uit met behulp van subvragen die ze zelf bedenken of aangeleverd krijgen van hun docent. Leerlingen kunnen onder andere kiezen uit de volgende zaken: iets intekenen op een kaart (winkels of bedrijven van dezelfde soort), aantal auto s tellen bij twee wegen in Zevenaar, vragen stellen aan voorbijgangers of huizenbezitters (enquête maken), een manager van bedrijf interviewen, enzovoort. De leerlingen gaan vervolgens heel enthousiast aan de slag! Na wat voorbereidende lessen mogen de leerlingen een aardrijkskundeles naar buiten. Op school gaan ze alle gegevens verwerken en dan moet er na twee aardrijkskundelessen, een b- en een z-uur een muurkrant liggen. Over het algemeen zien de muurkranten er verzorgd uit, maar natuurlijk wordt er het meest gelet op de inhoud! Ik hoop dat de leerlingen en docenten zich herkennen in de nieuwe slogan van gemeente Zevenaar: Zin in Zevenaar! Edwin van Eijck, docent aardrijkskunde Julia, Martijn, Joy en Sam uit z1s op zoek naar de nieuwbouwplannen van de gemeente Zevenaar De winkel is open!! Na een lange periode van plannen maken en verbouwen is het 9 oktober eindelijk zover: de sportshop LCD wordt officieel geopend. De sportshop is gevestigd in het schoolgebouw aan de Dijksestraat. Deze winkel is de praktijkruimte voor het intra-sectorale programma Handel en Administratie. Dit examenprogramma is praktijkgericht en er worden verschillende facetten van de economische richtingen in het MBO belicht en behandeld. De opening vindt plaats in aanwezigheid van alle leerlingen Handel en Administratie van het derde leerjaar VMBO-GT, en ook vakdocent H. ter Voert, B. Aalbers als technisch ondersteuner en de heer Gerrits, die als eigenaar van sportzaak Ros in Didam heeft bijgedragen aan de inrichting, zijn erbij. Gerrits heeft, als gastspreker, met de leerlingen de inrichting en de artikelpresentatie van de shop geëvalueerd. De leerlingen regelden de inrichting van de shop en de opening zelf. Femke Jansen onthult de naam van de sportshop: sportshop LCD. Authum Balduk verricht de officiële opening door de stekker erin te doen. Na de opening is er een gezellig samenzijn met alle aanwezigen en natuurlijk wordt de sportshop uitvoerig bekeken en bewonderd. Corinne Muizelaar

4 Leerkrachten groep 8 ontmoeten mentoren Zonegge Mentor Juul Ottenheim [li.] In gesprek met Karin Bronkhorst van b.s. De Trangellijn in Lobith. Een warme overdracht Vorig jaar als proef, vanaf dit schooljaar een vast punt in de begeleiding van basisschoolleerlingen bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. Op 18 september zijn alle leerkrachten van groep 8 uit de gemeenten Zevenaar en Rijnwaarden uitgenodigd op locatie Zonegge om met de brugklasmentoren over hun oud-leerlingen te spreken. Op deze manier willen de scholen de doorgaande lijn in leerlingbegeleiding versterken. Bij de aanmelding en overstap naar het Liemers College ligt er van elke nieuwe brugklasser een onderwijskundig rapport met didactische gegevens, zoals leerresultaten, informatie over gezondheid en welzijn, aspecten als werkhouding en sociaal gedrag. Erg belangrijk is natuurlijk het advies voor de juiste vorm van voortgezet onderwijs. Voor de brugklasmentor levert dit dossier essentiële informatie bij de start van de begeleiding van zijn nieuwe leerlingen. Komen de nieuwe brugklassers voor de vakantie op school om kennis te maken met klasgenoten, dan begint de papieren informatie voor de mentor daadwerkelijk te leven. Juiste gesprekspartner Juul Ottenheim, mentor van klas Z1P op de locatie Zonegge, ervaart het begin van een nieuw schooljaar steeds weer als prettig-spannend: Ik weet veel uit de leerlingdossiers en na enkele weken weet ik hoe mijn leerlingen hun plek vinden in de nieuwe situatie. De eerste cijfers worden bekend en met de docenten hebben we al leerlingbesprekingen gehad. Wil je dan als begeleider nog meer weten, dan is de leerkracht van groep 8 een uitstekende gesprekspartner. De mentoren zitten in de aula aan een eigen tafel, de leerkrachten van groep 8 komen één voor één op gesprek. Tevoren laten de mentoren weten over welke leerlingen zij graag willen spreken die middag. Juul vertelt dat ze op deze manier ook dit jaar weer waardevolle aanvullende informatie heeft gekregen voor de begeleiding van haar mentorleerlingen. Tijdens deze gesprekjes merk je dat er snel herkenning is, wanneer je praat over bijvoorbeeld capaciteiten of sociaalemotioneel gedrag. Het is dan geweldig dat een leerkracht van groep 8 de ervaringen van de basisschool met je door kan spreken. Wat is dé aanpak? Wáár moet ik me als mentor zorgen over maken? Wat zijn praktische tips? Veilig landen Voor de leerlingen en de ouders zal het een goed gevoel zijn, dat behalve een adequaat leerlingdossier er ook een warme overdracht plaatsvindt van ervaringen in lesgeven en begeleiden. Voor de leerkrachten van de basisschool is het natuurlijk goed om al snel in het nieuwe schooljaar te horen of de leerling veilig is geland op het Liemers College. Zitten basisschool en voortgezet onderwijs op één lijn? Met deze contacten zeggen we: jazeker! Harry Gerritsen Liemers College in het nieuws Make me beautiful. met het mes Theaterworkshops Het lijkt iets dat alleen in de VS thuishoort, niet geschikt voor nuchtere Nederlanders, cosmetische chirurgie. Maar is dat wel zo? Uit een enquête onder 2000 meisjes van een jaar of 14 jaar blijkt dat 40 procent een cosmetische ingreep overweegt. Slechts 8 procent van de meisjes is blij met haar lichaam. Een kwart van de ondervraagden zegt in meer of mindere mate een eetstoornis te hebben. De meisjes geven als reden van hun onzekerheid op dat ze zich onder druk voelen staan door het mooie uiterlijk van beroemdheden en gefotoshopte beelden in reclames en tijdschriften. Uit een ander onderzoek blijkt dat je op je zeventiende maar liefst beelden hebt gezien die aan schoonheid gekoppeld zijn. Hoe kan je daar niet door beïnvloed worden? Hierover gaat de productie van het schooltoneel dit jaar. Naar aanleiding van improvisaties maakt een groep van 13 meisjes zelf teksten en scènes, die vervolgens bewerkt en gemonteerd worden door mij, de regisseuse. Een voorstelling gebaseerd op de eigen ervaringen van de speelsters dus, aangevuld met Liemers College in het nieuws spel, film en muziek.de voorstelling Meisjes speelt maandag 17 tot en met donderdag 20 maart 2008 op de locatie Heerenmäten. Informatie over de kaartverkoop volgt, maar schrijf de data vast in uw agenda! Karin Oosterink

5 Twintig Heerenmäters bezoeken Palermo Andiamo, regazzi! Op vrijdagmiddag 28 september vertrekt een bus met twintig leerlingen uit havo-4 en vwo-6 én 3 docenten van Heerenmäten naar Keulen, om van daar naar Palermo te vliegen. Precies één week later zijn ze terug, vol van nieuwe ervaringen, vriendschappen en herinneringen voor t leven! Hieronder doen ze verslag van hun reis. Uw wijntje, uw trijntje? Zaterdag = schooldag. Na een vlotte reis - maar een half uur vertraging! - en voor sommigen een extra spannende reis, omdat ze nog nooit gevlogen hebben, staan we ineens op vliegveld Falcone Borselino, in Palermo! We zien onze partners al staan zwaaien en joelen, terwijl wij op onze koffers wachten. Wauw, wat een weerzien! Na een eerste ontmoeting met ons gastgezin - veel gebaren, rápido Italiaans en weinig Engels - zonder ál te veel slaap, gaan we de volgende ochtend naar school. Op Sicilië gaan ze altijd op zaterdag naar school!! Sommigen doen er wel een uur over om met bus of trein op school te komen. Eerst een speech van de préside (directeur), daarna een nogal rommelige bijeenkomst o.l.v. de docenten, mét een leuke, informatieve PowerPoint. Ook krijgen wij allemaal prachtige boeken over Sicilië cadeau. En dan komen de moeders. met allerlei warme home made gerechten, want Sicilia betekent toch vooral: heerlijk eten! s Middags liggen we lekker aan het strand, in de zon - ja, inderdaad, zo n graden was het daar nog! - of zwemmen we in het nog lauwe water. s Avonds hebben we onder bescherming van onze bodyguard Davide - én de rest van onze Siciliaanse partners - een disco in Palermo verkend, want uitgaan kun je in Palermo prima! Het land van de Ferrari s. Omdat we de vorige avond - en nachts - een feest hebben gehad op het strand, willen we t liefst lang uitslapen. Helaas, we worden uit onze slaap gehaald door een schreeuwende moeder, die het eten klaar heeft. Daar zitten dan om half 2 aan tafel. Helemaal geen trek: we willen alléén maar slapen. In Palermo eten ze meestal pasta bij de lunch. Als we toch wat gegeten hebben, gaan wij ons klaarmaken. Helaas is mijn partner niet zo snel en moet ik een uur of twee op haar wachten. Als ze eindelijk klaar is, rond 5 uur, worden we door haar vriend opgehaald om naar een toeristisch stadje, Cefalu, te gaan. Al zijn vrienden gaan ook mee, dus we gaan met 2 auto s. Na zo n uur rijden zijn we er eindelijk. Langs het water staan allemaal kraampjes. Uiteindelijk kwomen we bij een public wash-house. Daar wasten vroeger de mensen hun kleren. Op naar de kathedraal dan. We maken wat foto s en gaan pizza eten. Goed.. uhm, rond 9 uur zijn we klaar met eten en lopen we weer rustig terug naar de auto. De vriend van mijn partner heeft een paar wijntjes op en aangezien er geen gordels achter in de auto zitten, is het niet echt fijn om bij hem in de auto te zitten. Die vrienden van hem hebben ook wat op en zij zitten in de andere auto. Ze gaan een wedstrijdje doen wie er het hardst kan rijden, bumperkleven en zo. Op zich wel grappig, maar niet echt veilig! Rond half 11 komen we thuis. Vlug naar bed: morgen moeten we om 6 uur op Monreale In een snikhete bus t is er 40 graden rijden we maandagochtend naar Monreale. De kathedraal is een goed voorbeeld van vermenging van allerlei bouwstijlen. Hij is gebouwd door de Normandische koning Willem II, maar er zijn nog veel Arabische en Byzantijnse invloeden te herkennen, prachtige mozaïeken in de kloostertuin. Om te zorgen dat we later allemaal een echtgenoot of een minnaar krijgen, steken we onze linker- of rechterhand in de fontein. Wij zitten goed!! Na prachtige vergezichten en een slopende busreis komen we in één van de smalle straatjes van Palermo bij een gezellig restaurantje. We genieten van een heerlijk driegangen menu, dat voor veel Nederlanders echter veel te veel was. Hierdoor hebben we genoeg energie om een middag flink te shoppen of om aan ons profielwerkstuk te werken; dat moet immers óók gebeuren. s Avonds spreken we met de hele groep af in t bowlingcentrum. Er zijn ook wat vrienden van onze partners meegekomen en zij zorgen voor veel humor! Kortom: een gezellige avond. Sightseeing Palermo Dinsdagochtend lopen we door Palermo, waarbij we allerlei kerken zien van een ongekende schoonheid. Prachtige mozaieken, gouden plafonds, gedetailleerde reliëfs. De lunch is dit keer minder uitgebreid, maar wel typisch Siciliaans. Zo proeven velen van ons een beroemde snack van Sicilië: de arancine. Anderen houden het liever bij een pizza. Vervolgens splitsen we ons op in twee groepen. De ene groep gaat naar de botanische tuin, waar we vele onbekende en tropische planten en bomen kunnen bewonderen. De andere groep bezoekt het Teatro Massimo, een luxueuze concertzaal. De rest van de middag mogen we zelf invullen. Velen gebruiken deze tijd dwars door het chaotische verkeer op zoek te gaan naar goede winkels. t Is dus weer een heerlijke dag vol met zonneschijn, mooie gebouwen en lekker eten! Il Vino! Woensdag staat Calatrasi op het programma, een wijngebied in Sicilië. Daar krijgen we een rondleiding en informatie over het maken van wijn. We horen hoe de druiven verzameld en verwerkt worden en de wijn uiteindelijk in een fles komt. En daarna, je begrijpt t al, proeven we nog wat lekkere witte wijn. En ee nemen natuurlijk wijn mee naar Nederland. s Middags eten we in Calatrasi: een driegangen menu met allemaal typisch Siciliaanse gerechten. Dit was erg lekker, maar voor veel mensen weer veel te veel! Sommigen gaan s avonds nog even naar de pub, anderen naar Mondello Beach, waar we zaterdag ook al heerlijk in de zon lagen. Agrigento en de Valle dei Templi Na een busreis van ongeveer 3 uur - we kunnen iets van onze slaap inhalen na ons wilde nachtleven - arriveren we aan de zuidwestkust van Sicilië. We bezoeken de beroemde tempels van Agrigento, uit de Griekse tijd. Het archeologisch park is op heuvels gebouwd, dus dat betekent dat je die ook moet Werkoverleg door de begeleiders beklimmen! Maar het uitzicht op de zee aan de ene kant en op de moderne stad Agrigento aan de andere kant is prachtig. De enorme tempels, gebouwd rond ongeveer 400 v. Chr. (!) zijn heel indrukwekkend en sommige zijn nog in heel goede staat. Een paar ijverige studenten, die op dinsdag in Palermo mee geweest waren naar het archeologisch museum, herkennen de friezen van deze tempels, de stenen strips met reliëfs, plaatjes op de bovenrand van de tempel. Hierop staan in steen - de beroemde mythen van Hercules en andere mythologische figuren. Onze leraren blijven maar fanatiek foto s maken en iedereen moet poseren. We hebben een fantastische dag: veel gelachen, geweldig weer tegen een prachtig decor! Scheiden doet lijden Na een geweldige week en allemaal leuke dingen te hebben gedaan is de vrijdag aangebroken, de dag dat we weer naar het koude Nederland gaan. Voor bijna iedereen van ons begint de dag vroeg. We moeten om 6.00 uur op het station zijn. Dat betekent dat velen van ons al om half 5 het bed uit moeten om de laatste spullen te pakken en afscheid te nemen van de gastouders. Op het station zit iedereen er behoorlijk slaperig bij. Als uiteindelijk iedereen er is, gaan we met z n allen naar het perron. Het moeilijke moment van afscheid nemen is aangebroken. Met tranen op onze wangen stappen we de trein in op weg naar het vliegveld. Palermo, t is echt een geweldige week geweest met een heleboel mooie herinneringen, die we nooit zullen vergeten. Sommigen zijn van plan om binnenkort een keer terug te gaan. Is het niet op tour d amour, dan wel gewoon om onze Siciliaanse partners nog een keer terug te zien! Het was super! Karin Brinkman, Simone Cornelissen, Lisette de Jong, Liz van Leeuwen,Carola Lubberding,Marije Richards en Robbert Roodsant Nieuw talent voor een oude achtergrond

6 AGENDA NOVEMBER 01 V Leerlingenfeest LLV 01 D Filmhuis aula 02 D Leerlingenfeest LLV Bovenbouw 02 Z Leerlingenfeest LLV tweede klassen 02 t/m 04 H Excursie naar Parijs voor leerlingen met tekenen vwo 6 05 D Filmhuis aula 08 Z V D Uitreiking rapport en brief ouderavond 08 D Voorlichtingsavond profielkeuze havo 3 en vwo 3 12 H Voorlichtingsavond profielkeuze havo 3 13 D Contact met ouders n.a.v. 1e rapport 13 Z Actie fietsverlichting 14 D Voorlichting ouders groep 8 14 Z Ouder-mentor contact n.a.v. 1e rapport 14 T/M 11 Z Uitwisseling Kleef gt 2 15 V Inleveren briefjes ouderspreekuur 15 H Voorlichtingsavond profielkeuze vwo 3 15 Z Music4you2 15 H Uitreiking rapport 15 D Filmhuis aula 16 H Uiterste datum aanvraag herkansing examenklassen 19 D Filmhuis aula 19 T/M 11 Z Projecten digitaal pesten 21 V Ouderavond 22 Z Voorlichting ouders groep 8 22 D Brugklasouderavond 22 H Mentorouderavond 23 D Idols 26 Z Voorlichting ouders groep 8 26 D MBO oriëntatie gt 4 26 t/m 30 V CKV project 27 H CKV-middag leerlingen vwo 4 en havo 4 27 t/m 29 V Bezoek ROC gt 4sectorwerkstuk 28 D Filmhuis aula ( s middags) 28 H Open podium 29 D Filmhuis aula 29 Z Voorlichting Luchtmacht vmbo 2 Liemers College in het nieuws DECEMBER 03 D Filmhuis aula 03 en 04 D Horeca gastlessen 05 H Z V D Sinterklaas 05 D Kompas: Sinterklaasfeest aula uur 06 Z V D Huiswerkvrije dag 10 V Herkansing CKV 10 en 11 D Kennismakingslessen groep 8 11 D Voorlichting nieuwe vakken Tweede Fase 12 Z Introdans Dans in beeld gt 2 12 H Muziekavond havo 3 en vwo 3 12 en 13 Z Horeca Roadshow vmbo 2 12 en 13 Z Project Amsterdam hgt 2 13 H Mentorouderavond examenklassen 13 D Filmhuis aula 13 Z Introdans Dans in beeld vh 2 en vwo 2 14 H Galafeest LLV 17 D Kerst-in 17 D Filmhuis aula 17 H Generale repetitie Idols derde klassen 17 Z Introdans Dans in beeld hgt 2 18 H Project Canterbury in Nijmegen 19 Z Introdans Dans in beeld tweede klassen 19 H Idols derde klassen 19 t/m 21 Z Project Over Gelderse Grenzen vmbo 1 20 D Kompas: Kerstviering aula uur 20 V Galafeest LLV 2 H Z V D Kerstvieringen 24 t/m 04 H Z V D Kerstvakantie 27 D Filmhuis aula 28 D Filmhuis aula ( s middags) Techniek? Vestersbos! Voor de sector techniek is het Vestersbos in Zevenaar the place to be. Dat wordt op zaterdag 6 oktober tijdens de Techniekdag in Didam duidelijk. De jeugd van 6 tot en met 14 jaar uit de regio Zevenaar en Didam kan kennis maken met techniek op scholen en bedrijven. Van enthousiaste docenten en (mede)leerlingen wordt geleerd dat techniek leuk - mooie functionele dingen maken - en spannend - kan ik dat wel? is, maar ook een serieuze zaak is: denk aan je veiligheid! Alle drie de technische afdelingen van het Vestersbos presenteren zich. De afdeling voertuigentechniek, waar in de nabije toekomst onder de noemer mobiliteit de vakken transport en logistiek een belangrijke plaats gaan innemen, heeft een heuse truck staan. Een gloednieuwe Jeep en diverse motoren waaraan door eigen leerlingen gesleuteld wordt, geven een goede indruk van de opleiding. Ook de afdeling metalektro is vertegenwoordigd door een leerling en een docent, die met veel kennis van zaken van alles demonstreren en uitleggen. Bij de afdeling bouwtechniek kunnen de bezoeker(tje)s werkstukjes maken, die na veel zelf meten, aftekenen, zagen, boren en schroeven een prachtig pennenstandaardje opleveren, waar de makers terecht trots zijn. Ook het raden van het aantal schroeven in een bak (1183) trekt veel belangstellenden. De hoofdprijs, een echte bouwradio, wordt gewonnen door Ramon Pollmann, die er met 1185 maar 2 naast zat. De prijs is inmiddels onderweg. De vele standhouders van allerlei scholen, opleidingen en bedrijven uit de regio, waaronder ook de landmacht en de brandweer, worden door de meiden van de afdeling verzorging van koffie en lunchpakketten voorzien. De dames staan met hun docenten zaterdagochtend al om 09.00u. te smeren! Zonder uitzondering is men zeer tevreden over de kwaliteit! Buiten staan tal van attracties : een hoogwerker vanwaar je op 21 meter hoogte het terrein van bouwbedrijf Welling in Didam goed kon overzien, een crossbaantje voor minimotoren, hijskranen en tractoren om zelf te bedienen, een kettingzaagkunstenaar en een echte formule-1-auto. Al met al een dag waar de techniek, de opleidingen én de technische beroepen zeker nieuwe fans gekregen zullen hebben. Wilbert Landman

Nieuwsbrief Juli 2015

Nieuwsbrief Juli 2015 Afscheid nemen is met zachte vingers, wat voorbij is, dicht doen en verpakken in de goede gedachten der herinnering. Nieuwsbrief Juli 2015 Inhoud Nieuwsbrief: Groep 8. Personeel. Schoolagenda. Engels.

Nadere informatie

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk?

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Verantwoordelijkheid. Ja, ook heel belangrijk voor school!!! Het lijkt veel op zelfstandigheid, maar toch is het net iets anders. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Stevige basis voor je toekomst

Stevige basis voor je toekomst Stevige basis voor je toekomst Ondernemend leren ipad Jij de baas met havo op het Hondsrug College Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Een stevige basis voor je toekomst met havo op

Nadere informatie

Brugklasbrochure voor leerlingen

Brugklasbrochure voor leerlingen Brugklasbrochure voor leerlingen 2015 2016 Beste leerling van groep 8, Beste leerling van groep 8, Binnenkort moet je beslissen naar welke middelbare school je wilt. De keuze die je gaat maken is belangrijk

Nadere informatie

facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips

facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips Frits! facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips over meneer Frits! Meneer Frits, ofwel Frits Philips, werd geboren in 1905 en studeerde af aan de TU van Delft als werktuigbouwkundig

Nadere informatie

Stevige basis voor je toekomst

Stevige basis voor je toekomst Stevige basis voor je toekomst Technologie ipad Jij de baas Loopbaan Oriëntatie Begeleiding met mavo of mavo + op het Hondsrug College Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Een stevige

Nadere informatie

Kleine school, grote toekomst!

Kleine school, grote toekomst! Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo Kleine school, grote toekomst! Informatie voor leerlingen Schooljaar 2015-2016 De SAV: kleine school, grote toekomst Iedereen staat voor elkaar klaar,

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Beste bijna Brugklasser...

Beste bijna Brugklasser... Oecumenische school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium en technasium Eigentijds betekent werken en leren met behulp van ICT. Beste bijna Brugklasser... Dinsdag 7 februari 2017 informatieavond Start om

Nadere informatie

Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015

Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015 EVEN KENNIS MAKEN Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015 De eerste jaren werken we vooral nog in thema s en met het spreekwoord van onze school: Willen, worden en zijn. Maar in latere jaren werken

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

Handleiding sectorwerkstuk leerlingen 4 TL PCB

Handleiding sectorwerkstuk leerlingen 4 TL PCB Handleiding sectorwerkstuk leerlingen 4 TL PCB 1 Inleiding Een van de onderdelen van het schoolexamen van de gemengde en theoretische leerweg is het sectorwerkstuk. Hiermee kun je laten zien dat je in

Nadere informatie

Stevige basis voor je toekomst

Stevige basis voor je toekomst Stevige basis voor je toekomst Dienstverlening en producten ipad Jij de baas Bèta Challenge met mavo, mavo + of mavo Bèta Challenge op het Hondsrug College Het Hondsrug College, een slimme start voor je

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

Ondernemen, Welzijn & Sport

Ondernemen, Welzijn & Sport christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl Ondernemen, Welzijn & Sport Onderwijs maken we samen! Wat ga je leren? Wat wil je doen en meemaken? Wat kies je? Dat ontdekken we samen: jij, je ouders/verzorgers

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt ook

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Op de open avond vond ik de school meteen leuk

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Onderwijs op maat voor jou!

Onderwijs op maat voor jou! Onderwijs op maat voor jou! Je krijgt van je basisschool een gemiddeld advies. Een havo-advies betekent bijvoorbeeld dat je over gemiddeld over alle schoolvakken het best past op havo. Maar jij bent natuurlijk

Nadere informatie

Rapportgesprekken (PrO) Inhaaldag (Vakcollege) Boeken inleveren en rapport ophalen (Vakcollege) Zomervakantie

Rapportgesprekken (PrO) Inhaaldag (Vakcollege) Boeken inleveren en rapport ophalen (Vakcollege) Zomervakantie 2016 2017 nummer 10 30 juni 2017 Agenda maandag 3 juli dinsdag 4 juli woensdag 5 juli donderdag 6 juli t/m zondag 20 augustus Rapportgesprekken (PrO) Inhaaldag (Vakcollege) Schoolreis naar de Efteling

Nadere informatie

Jouw praktische weg naar het hbo. Onderdeel van AOC Oost

Jouw praktische weg naar het hbo. Onderdeel van AOC Oost Jouw praktische weg naar het hbo Onderdeel van AOC Oost 2014 2015 2Informatie Het Groene Lyceum 2014-2015 Lekker praktisch bezig zijn maar wel op een hoog niveau. Is dat ook voor jou de leukste route naar

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De Cobbenhagenmavo Februari 2014, jr 5 - no 5

Nieuwsbrief. De Cobbenhagenmavo Februari 2014, jr 5 - no 5 Nieuwsbrief De Cobbenhagenmavo Februari 2014, jr 5 - no 5 Laatste week Op dit moment brengen we de laatste dagen door in ons oude gebouw. We zijn heel erg trots op ons nieuwe gebouw, maar we kunnen een

Nadere informatie

schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium

schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium Beste achtstegroeper, Welkom bij het Utrechts Stedelijk Gymnasium! Het USG is een overzichtelijke, goede, fijne school voor slimme leerlingen, die veel

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt ook

Nadere informatie

vwo havo Gerrit van der Veen College

vwo havo Gerrit van der Veen College vwo havo Gerrit van der Veen College 2017 Beste jongens en meisjes, Jullie staan voor een belangrijke en leuke keuze: naar welke middelbare school wil je volgend jaar gaan? Het Gerrit van der Veen College

Nadere informatie

Kinderboekenweek 2012

Kinderboekenweek 2012 www.dekloostertuin.nl De Kloostertuinier Informatiebulletin van: CBS De Kloostertuin te Assen 8 e Jrg. nr. 2 27 september 2012 Kinderboekenweek 2012 Hallo wereld in tachtig dagen Mooi project, mooi project

Nadere informatie

Kleine school, grote toekomst!

Kleine school, grote toekomst! Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo Kleine school, grote toekomst! Informatie voor ouders Schooljaar 2015-2016 De SAV: kleine school, grote toekomst De SAV is een open christelijke school

Nadere informatie

Het Ludger College. Jouw talent is er thuis.

Het Ludger College. Jouw talent is er thuis. Het Ludger College Jouw talent is er thuis. Algemene informatie over het Ludger College Het Ludger College is een school voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) in Doetinchem. Er is ook een programma

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO KIESWIJZER 2015 Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO INHOUD INLEIDING... 3 STROOMKEUZE V3 EN T3... 4 PROFIELKEUZE HAVO... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en 5... 6 Natuurprofielen

Nadere informatie

ASJEMENOU 8 t/m 15 april 2016. PROJECTWEEK Ter land, ter zee en in de lucht

ASJEMENOU 8 t/m 15 april 2016. PROJECTWEEK Ter land, ter zee en in de lucht ASJEMENOU 8 t/m 15 april 2016 PROJECTWEEK Ter land, ter zee en in de lucht A.s. maandag 11 april is het weer zover!! Om kwart voor negen wordt de projectweek, 'Ter land, ter zee en in de lucht' energiek

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

Verslag Comenius uitwisseling mavo Turkije 31 mei t/m 6 juni 2014

Verslag Comenius uitwisseling mavo Turkije 31 mei t/m 6 juni 2014 Verslag Comenius uitwisseling mavo Turkije 31 mei t/m 6 juni 2014 Zaterdag, 31 mei Na een aangename vlucht kwamen wij in Istanbul St. Gokcan aan en werden na een lange wachttijd bij de pascontrole van

Nadere informatie

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen! Op mavo, havo of drie jaar vwo onderbouw: Engels PLUS Sport PLUS Science PLUS Business

Nadere informatie

Een uitdagende en succesvolle schooltijd

Een uitdagende en succesvolle schooltijd Een uitdagende en succesvolle schooltijd HAVO ATHENEUM GYMNASIUM 2015 Past het Boni bij mij? Je bent op zoek naar een school met een veilige en prettige sfeer? Je wil graag docenten die met je meedenken

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ MELANCHTHON KRALINGEN christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ Je bent iemand, je kunt iets en je hoort erbij het is hier klein, veilig en gezellig onze mavo/tl-afdeling

Nadere informatie

AUGUSTUS 2011. ma di wo do vr za zo 1 zomervakantie. 3 zomervakantie. 10 zomervakantie. 17 zomervakantie. 24 zomervakantie

AUGUSTUS 2011. ma di wo do vr za zo 1 zomervakantie. 3 zomervakantie. 10 zomervakantie. 17 zomervakantie. 24 zomervakantie september 0 versie 0 In rood activteiten in het Michaël college-markenhage examentraject die op Markenhage plaatsvinden (leerlingen klas en ). AUGUSTUS 0 7 8 0 7 8 0.00 uur-. uur SLV.. uur Ontvangst nieuwe

Nadere informatie

JANUARI 2014. leerlingen nieuwe ervaringen kunnen opdoen. Vrijwilligers zullen vanuit school begeleid worden op vakinhoudelijk en didactisch gebied.

JANUARI 2014. leerlingen nieuwe ervaringen kunnen opdoen. Vrijwilligers zullen vanuit school begeleid worden op vakinhoudelijk en didactisch gebied. UITGAVE NR 2 ATELIER SPECIAAL JANUARI 2014 Eerste Atelier Speciaal een groot succes In november vond de eerste Atelier Speciaal plaats op Olivijn. Mede dankzij een groep van 16 enthousiaste vrijwilligers

Nadere informatie

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N René op vakantie 10-17 mei 2013 P U T T E N Begeleider Theo Vrijdag 10 mei Vertrek naar Landal Tegen 12 uur rijdt de Tendens bus de Ranonkelweg in en René straalt als hij mij ziet. Na de lunch nemen we

Nadere informatie

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan OPEN DAG 2015 Borculo Beukenlaan 24 januari 10 tot 13 uur Borculo Herenlaan bovenbouw vmbo 24 januari 10 tot 13 uur Lochem Zutphenseweg 24 januari 10 tot 13 uur www.staring.nl Het Staring College daagt

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

Samen geloven in samen groeien Nieuwsbrief 6

Samen geloven in samen groeien Nieuwsbrief 6 Samen geloven in samen groeien Nieuwsbrief 6 Samen geloven in samen groeien volop in praktijk Aan het begin van deze nieuwsbrief maken we u graag deelgenoot van drie gave voorbeelden van Samen geloven

Nadere informatie

Jaargang 25 Nr. 3. Vrije dagen. Bijzondere activiteiten. Avondbijeenkomsten

Jaargang 25 Nr. 3. Vrije dagen. Bijzondere activiteiten. Avondbijeenkomsten Jaargang 25 Nr. 3 Vrije dagen 17 okt. Groep 1-2-3 vrij 20-24 okt. Alle kinderen herfstvakantie Bijzondere activiteiten 14 okt. Kamp groep 1-2-3 15 okt. Kamp groep 1 t/m 8 16 okt. Kamp groep 4 t/m 8 17

Nadere informatie

BESTE OUDER, HET GLAZEN HUIS OP SCHEPELWEYEN

BESTE OUDER, HET GLAZEN HUIS OP SCHEPELWEYEN 07-01-2016 Nr. 9 BESTE OUDER, Inmiddels ligt de Kerstvakantie achter ons, een vakantie vol feestdagen, waarin saamhorigheid en er voor elkaar zijn, belangrijke begrippen zijn. Nu zijn wij, vol goede moed

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. pro. Talent ben jij zelf

Praktijkonderwijs. pro. Talent ben jij zelf Praktijkonderwijs pro Talent ben jij zelf Zo ziet mijn schooldag eruit Hoi, ik ben Soufiane en ik zit in klas 1c. Op de foto s laat ik zien hoe mijn schooldag er ongeveer uit ziet. Doei! 08:30 08:45 Ik

Nadere informatie

Samen het beste uit jezelf halen

Samen het beste uit jezelf halen Samen het beste uit jezelf halen Technasium en bèta-onderwijs pag. 4 Kunst en Cultuur pag. 5 Talen en gymnasium pag. 6 Technasium en bèta-onderwijs pag. 4 Kunst en Cultuur pag. 5 Talen en gymnasium pag.

Nadere informatie

vmbo tl - gl uliana (t)huiswerkvrij een Calvijn school

vmbo tl - gl uliana (t)huiswerkvrij een Calvijn school vmbo tl - gl uliana een Calvijn school (t)huiswerkvrij Beste ouder/verzorger, Volgend jaar gaat uw zoon/dochter naar de middelbare school. Een nieuwe school kiezen en afscheid nemen van de basisschool

Nadere informatie

Waarom verhuizing 1 januari?

Waarom verhuizing 1 januari? Verslag informatieavond 24 juni 2015 Basisschool De Schelven. Tips- aandachtspunten, voordelen, knelpunten, vragen en antwoorden over fusie Schelven met de Weijerhof Tijdens en na de informatieavond over

Nadere informatie

KIESWIJZER LAAR & BERG Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo

KIESWIJZER LAAR & BERG Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo KIESWIJZER LAAR & BERG 2016-2017 Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo Inhoud Inleiding... 3 Stroomkeuze vwo 3 en MYP 3... 4 Profielkeuze havo... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 schooljaar 2015 2016 27 mei 2016

Nieuwsbrief 9 schooljaar 2015 2016 27 mei 2016 Hoofdweg 94 9678 PP Westerlee 9677 Tel: 0597-431190 Email: obsftvenema@sooog.nl Website: www.ftvenemaschool.nl Nieuwsbrief 9 schooljaar 2015 2016 27 mei 2016 Datum: Activiteit: Bijzonderheden: 7 juni Team

Nadere informatie

www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was.

www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was. www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was. Benjamin Plant student Aardrijkskunde Ik weet wat ik wil Het leukste moment van mijn stage is wanneer leerlingen mij uit zichzelf aanspreken

Nadere informatie

Nijsbrief Jaargang 15, Nummer 3, november 2014 Website: Belangrijke data Brandoefening. Kijkavond

Nijsbrief  Jaargang 15, Nummer 3, november 2014 Website: Belangrijke data Brandoefening. Kijkavond Nijsbrief Jaargang 15, Nummer 3, november 2014 E-mail: gielguorde@gearhing.net Website: www.gielguordemantgum.nl Hierbij de derde nijsbrief van het nieuwe schooljaar die natuurlijk ook weer op de website

Nadere informatie

MELANCHTHON MATHENESSE

MELANCHTHON MATHENESSE MELANCHTHON MATHENESSE christelijke school voor vmbo hristelijke school voor MATHENESSE, DAT BEN JIJ! Op Melanchthon Mathenesse: Vind je alle leerwegen en alle sectoren. Werk je op je eigen manier. Ga

Nadere informatie

Nieuwsbrief CBS De Schalmei

Nieuwsbrief CBS De Schalmei Nieuwsbrief CBS De Schalmei Je mag zijn wie je bent en gebruik maken van je talent! Schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 18 vrijdag 12 juni 2015 Beste ouders, Het doet mij goed om te zien hoe actief vele mensen

Nadere informatie

Ontwikkel. jezelf op. Roncalli. méér dan een diploma!

Ontwikkel. jezelf op. Roncalli. méér dan een diploma! Ontwikkel jezelf op Roncalli méér dan een diploma! Beste bijna-brugklasser, Het is zover: je mag je middelbare school gaan kiezen. Dat is best een pittige klus. Reden om samen met je ouder(s) op zoek te

Nadere informatie

Examentrainingen 2013. Alle informatie op een rij. Bijles Maas en Waal

Examentrainingen 2013. Alle informatie op een rij. Bijles Maas en Waal Examentrainingen 2013 Alle informatie op een rij Bijles Maas en Waal Inhoudsopgave Wat is een examentraining?... 3 Informatieavond voor examenkandidaten... 4 Studiebegeleiding voor examenkandidaten...

Nadere informatie

vmbo beroepsgerichte en theoretische leerweg

vmbo beroepsgerichte en theoretische leerweg vmbo beroepsgerichte en theoretische leerweg Tijd voor jouw toekomst Het is bijna zover: je zegt je basisschool gedag en je gaat een nieuw avontuur aan op het voortgezet onderwijs. Het is tijd om te ontdekken

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2010-2011

Sectorwerkstuk 2010-2011 Sectorwerkstuk 2010-2011 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

Het gymnasium: iets voor jou?

Het gymnasium: iets voor jou? Het gymnasium: iets voor jou? Stel jezelf eens de vraag... Ben ik nieuwsgierig? Heb ik een brede belangstelling? Hou ik van onderzoeken? Ben ik gek op cultuur? Houd ik van nieuwe dingen leren? Ben ik kritisch?

Nadere informatie

vmbo tl en gl uidermavo de sportieve mavo op Zuid met Havo route een Calvijn school

vmbo tl en gl uidermavo de sportieve mavo op Zuid met Havo route een Calvijn school vmbo tl en gl uidermavo de sportieve mavo op Zuid met Havo route een Calvijn school Beste ouder/verzorger, Uw kind gaat binnenkort naar de middelbare school. Een spannende tijd. Samen met uw kind bezoekt

Nadere informatie

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen Handel en Administratie vmbo-mbo-havo PENTA werkt al een tijdje

Nadere informatie

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014 Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst Kiezen in leerjaar 2 leerlingen in 2 MAVO èn 2 HAVO maken keuze voor vakken (taal en kunstvakken) ook

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar, Hogeland College, Uithuizen, 20 september 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar, Hogeland College, Uithuizen, 20 september 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar, Hogeland College, Uithuizen, 20 september 2012 Beste leerlingen, dames en heren, Er is een filmpje op YouTube dat begint

Nadere informatie

De school die snapt wat jij kunt en wilt GROU

De school die snapt wat jij kunt en wilt GROU De school die snapt wat jij kunt en wilt GROU Je doet ertoe! DE SCHOOL DIE SNAPT WAT JIJ KUNT EN WILT Nog even en dan ga je van groep 8 naar de middelbare school. Bye bye basisschool! Hoe vind je dat eigenlijk?

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar 2 Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt

Nadere informatie

Nummer 11: 22 november 2012

Nummer 11: 22 november 2012 Nummer 11: 22 november 2012 NOVEMBER 29/11 Donderdag Vanaf 14.00 Tafeltennistoernooi Gedichtenwedstrijd klassen 1 De leerlingen van de eerste klassen hebben zich op een andere manier met taal beziggehouden.

Nadere informatie

EVEN KENNIS MAKEN. Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2016

EVEN KENNIS MAKEN. Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2016 EVEN KENNIS MAKEN Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2016 De eerste jaren werken we vooral nog in thema s en met het spreekwoord van onze school: Willen, worden en zijn. Maar in latere jaren werken

Nadere informatie

Gemaakt door: Janke Hannink, 4T Sectorwerkstuk t Graafschap College Groenlo. Onderwijsassistent

Gemaakt door: Janke Hannink, 4T Sectorwerkstuk t Graafschap College Groenlo. Onderwijsassistent Gemaakt door: Janke Hannink, 4T1 2015-2016 Sectorwerkstuk t Graafschap College Groenlo Onderwijsassistent Inhoud Inleiding... 2 Samenwerken... 2 Dagverslagen... 3 De vestiging... 4 De opleiding... 4 Opbouw

Nadere informatie

a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht...

a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht... a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht... de uitdaging... Hallo, ik ben Hanna. Dit jaar ben ik begonnen aan QUEST. QUEST past prima bij mij. Dat denk ik zelf, dat denken mijn ouders

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2013-2014 April nr. 7

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2013-2014 April nr. 7 Beste ouder(s)/verzorger(s), In mijn voorwoord in de voorgaande nieuwsbrief maakte ik melding van het feit dat er enquêtes uitgezet zouden gaan worden. De ouders van leerlingen in het 1 e en 3 e leerjaar

Nadere informatie

Heesch* 25 vragen & antwoorden over de Schakelklas 2014 / 2015

Heesch* 25 vragen & antwoorden over de Schakelklas 2014 / 2015 Heesch* 25 vragen & antwoorden over de Schakelklas 2014 / 2015 1 25 VRAGEN Fijn dat je er bent! 1 Wat is de Schakelklas? Voor kinderen die meer nodig hebben dan onze basiszorg en begeleiding hebben we

Nadere informatie

BRANDINGNIEUWS Samen doelgericht de wereld ontdekken

BRANDINGNIEUWS Samen doelgericht de wereld ontdekken BRANDINGNIEUWS Samen doelgericht de wereld ontdekken Nieuwsbrief nr. 6 1 oktober 2015 Inhoud: De inspecteur was op bezoek. Hoera! Afsluiting van Goghproject Kinderboekenweek Raar maar waar! Nieuw thema

Nadere informatie

Inleiding. Keuzes in:

Inleiding. Keuzes in: Keuzes in: 5 Inleiding Tijdens de ouderavond heb ik u uitgelegd hoe de keuzebegeleiding in klas 3 plaats vindt. In dit artikel zet ik de belangrijkste punten nog even op een rij. Mocht u na het lezen ervan

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2

Informatieboekje leerjaar 2 2016 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2012-2013

Sectorwerkstuk 2012-2013 Sectorwerkstuk 2012-2013 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

werken voor talent! MET DE IPAD!

werken voor talent! MET DE IPAD! Op de Groene Hart Topmavo komen leerlingen met een mavo (vmbo-tl) of mavo/havo-advies. We hebben in klas 1 zowel tl-klassen als tl/havoklassen. Bij ons kunnen leerlingen Meer dan leren. Leerlingen doen

Nadere informatie

TANDARTSASSISTENTE. Lis Hendriks 11 NOVEMBER 2013. Sectorwerkstuk HET ASSINK LYCEUM

TANDARTSASSISTENTE. Lis Hendriks 11 NOVEMBER 2013. Sectorwerkstuk HET ASSINK LYCEUM TANDARTSASSISTENTE Lis Hendriks 11 NOVEMBER 2013 HET ASSINK LYCEUM Sectorwerkstuk Inhoudsopgave Inleiding... 3 Waarom heb je voor deze opleiding gekozen? Waarom zou je voor deze opleiding kiezen?... 3

Nadere informatie

ontdek je talent! MEEST GESTELDE VRAGEN

ontdek je talent! MEEST GESTELDE VRAGEN ontdek je talent! A L L E S W A T J I J W I LT W E T E N O V E R H E T M O N T E S S O R I C O L L E G E 10 Na de basisschool moet je kiezen! Misschien is het Montessori College iets voor jou! In 10 vragen

Nadere informatie

Jouw toekomst start op Eijkhagen.

Jouw toekomst start op Eijkhagen. Jouw toekomst start op Eijkhagen. Charlemagne College Eijkhagen is een school voor voortgezet onderwijs in Landgraaf. Je kunt bij ons naar het vwo, het tweetalig vwo, de havo of het vmbo-tl. Ons motto

Nadere informatie

Locatie Rachmaninowlaan

Locatie Rachmaninowlaan a r t x e n i n Zi s e i k : g n uitdagi het voor m u i s a Gymn Locatie Rachmaninowlaan Waarom het gymnasium? Je bent jong en je wilt wat? Dan is onze gymnasiumbrugklas zeker iets voor jou! Het gymnasium

Nadere informatie

EVEN KENNIS MAKEN. Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2017

EVEN KENNIS MAKEN. Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2017 EVEN KENNIS MAKEN Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2017 De eerste jaren werken we vooral nog in thema s en met het spreekwoord van onze school: Willen, worden en zijn. Maar in latere jaren werken

Nadere informatie

Elde College. Elke dag Een uitdaging

Elde College. Elke dag Een uitdaging Elde College Elke dag Een uitdaging VMBO Theoretisch Kader VMBO Kader- Basisberoeps Denny Arians Teamleider Onderbouw VMBO Keuze voor een schooltype De basisschool zegt : Theoretische leerweg En dan? U

Nadere informatie

INFORMATIE VMBO BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL

INFORMATIE VMBO BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL INFORMATIE VMBO 2014 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL Eigenlijk houd ik niet zo van leren, maar meer van doen. Daarom doe ik ook kader. Dan heb je wat minder leerstof en wat meer praktijk.

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe!

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! HAVO/ VWO Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! VAN ONDER - NAAR BOVENBOUW Wie binnen Openbare Scholengroep Sevenwolden overgaat van het tweede leerjaar basisvorming naar het derde leerjaar havo of vwo,

Nadere informatie

Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016

Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016 Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016 19.30 uur Ben Wester (afdelingsleider) over klas 3 19.45 uur Monica ten Hagen (decaan HAVO) over de profiel- en vakkenkeuze 20.15 uur Pauze Koffie/thee in de hal 20.30

Nadere informatie

Nieuwsbrief vwo-x ouders 2 e 1415.1

Nieuwsbrief vwo-x ouders 2 e 1415.1 Nieuwsbrief vwo-x ouders 2 e 1415.1 Alkmaar, 14 september 2014 Beste Ouders van onze leerlingen in 2Vwo-X, Dit is de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2014-2015. Als ervaren studenten lopen onze 2e

Nadere informatie

Samen bouwen aan jouw toekomst

Samen bouwen aan jouw toekomst Visser t Hooft Lyceum Rijnsburg KANSRIJK EN UITDAGEND Samen bouwen aan jouw toekomst i atheneum havo vhl.nl mavo (vmbo-t) Noordeinde 24 q Dit is mijn school. Ik heb moeite met schoolwerk maken. Maar op

Nadere informatie

PeerEducatie Handboek voor Peers

PeerEducatie Handboek voor Peers PeerEducatie Handboek voor Peers Handboek voor Peers 1 Colofon PeerEducatie Handboek voor Peers december 2007 Work-Wise Dit is een uitgave van: Work-Wise info@work-wise.nl www.work-wise.nl Contactpersoon:

Nadere informatie

Na een maand met veel vrije dagen zijn we aan de laatste loodjes van het schooljaar begonnen.

Na een maand met veel vrije dagen zijn we aan de laatste loodjes van het schooljaar begonnen. Dag beste mensen, Na een maand met veel vrije dagen zijn we aan de laatste loodjes van het schooljaar begonnen. Terugkijkend naar de afgelopen maand, kijk ik vooral met veel plezier en trots terug naar

Nadere informatie

Reinier de Graafpad Reinier de Graafpad. Het begint bij jou! mavo. havo

Reinier de Graafpad Reinier de Graafpad. Het begint bij jou! mavo. havo Het begint bij jou! mavo havo #ReinierdeGraafpad volg ons op social media Stanislascollege 2 dagen. Delft Allemaal een #Chromebook. In de les en thuis wordt ermee gewerkt. StanislasReinierdeGraafpad...

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Visser t Hooft Lyceum Leiden. vhl.nl Kagerstraat 1 KANSRIJK EN UITDAGEND

Verleg je grenzen! Visser t Hooft Lyceum Leiden. vhl.nl Kagerstraat 1 KANSRIJK EN UITDAGEND Visser t Hooft Lyceum Leiden KANSRIJK EN UITDAGEND Verleg je grenzen! i tweetalig gymnasium (tweetalig) atheneum (tweetalig) havo 1 1 mavo (vmbo-t) vhl.nl Kagerstraat 1 q Ik vind het een mooie, gezellige

Nadere informatie

JONG HOEZO ANDERS?! EN HOOGGEVOELIG. Informatie, oefeningen en tips voor hooggevoelige jongeren

JONG HOEZO ANDERS?! EN HOOGGEVOELIG. Informatie, oefeningen en tips voor hooggevoelige jongeren Ellen van den Ende in samenwerking met Mariëtte Verschure JONG EN HOOGGEVOELIG HOEZO ANDERS?! Informatie, oefeningen en tips voor hooggevoelige jongeren Uitgeverij Akasha Inhoud Hooggevoelig, hoezo anders?!

Nadere informatie