L C. Activ8 op Zonegge het derde jaar in. informatiebulletin van het liemers college. Theaterworkshops. Waar zijn ze gebleven? Andiamo, regazzi!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "L C. Activ8 op Zonegge het derde jaar in. informatiebulletin van het liemers college. Theaterworkshops. Waar zijn ze gebleven? Andiamo, regazzi!"

Transcriptie

1 L C informatiebulletin van het liemers college Waar zijn ze gebleven? Naar Parijs Theaterworkshops Andiamo, regazzi! Voor Clemens Cornielje geen plaats pag. 2 De prullenbakken moeten er aan geloven pag. 3 Make me beautiful pag. 4 Bezoek Palermo pag. 5 Activ8 op Zonegge het derde jaar in Dit schooljaar was de belangstelling van leerlingen en ouders voor de Activ8 didactiek op locatie Zonegge nog groter dan voorgaande jaren. Om de open leerruimtes voor Activ8 te realiseren, moest aannemer Ubbink tijdens ónze zomervakantie erg hard werken, maar de herinrichting van twee etages kwam op tijd klaar. Zeventig procent van de instromers heeft dit jaar voor het Activ8-onderwijs gekozen. De locatie telt nu vijf Activ8-ruimtes: één voor het (s)bb-, twee voor het gt/kb- en twee voor het vwo/havo-niveau. Wanneer derde- of vierdeklassers van de bovenbouw locaties Heerenmäten of Vestersbos nu weer op hun oude locatie komen kijken, zijn ze waarschijnlijk snel de weg kwijt. Het nieuwe onderwijs vraagt immers om aangepaste ruimtes en dat zijn niet meer de lokalen, waar maar net 30 tafels en stoelen in passen. Activ8, die naam staat voor activerend-op-acht-terreinen: actief werken, alleen of samen met anderen uitdagend en afwisselend onderwijs zelf leren plannen en de planning uitvoeren voor een langere periode je eigen tijd indelen tijdens een schooldag; zelf kiezen waar je aan werkt hulp krijgen op het moment dat je hulp nodig hebt een eigen leerruimte op school langer werken op school, wanneer je dat wilt snel en makkelijk gebruik kunnen maken van ict-toepassingen Uitdagend Eric van der Klift is een docent Activ8 van het eerste uur. Hij praat graag over zijn ervaringen met de kb- en de gt-groepen. Zo n drie jaar geleden zijn we met een groep enthousiaste collega s onze vernieuwingsideeën gaan concretiseren. Hoe daag je de leerling uit? Hoe bieden we voldoende afwisseling om leerlingen meer plezier te laten ervaren bij het werk? Aansluiten bij de actualiteit en bij de belevingswereld van onze pubers, dat is natuurlijk een goede insteek. Een belangrijk aspect is het coöperatief leren. In de loop van de jaren zijn er diverse vaardigheden op dit vlak uitgeprobeerd en die hebben nu een vaste plaats gekregen in het leerproces. Om een paar voorbeelden te noemen: de Activ8 ers werken vaak gericht aan groepsopdrachten, corrigeren gezamenlijk het werk en beoordelen elkaars inbreng in de groep. Werken volgens een rolverdeling, reflecteren op wat je presteert en hoe je dat bereikt hebt, zijn ook vaste patronen. De Activ8-ruimtes zijn nu zo ingericht voor onze leerlingen dat de traditionele manier van onderwijs geven wel doorbroken moet worden. De methodes die bij de meeste vakken gebruikt werden, waren natuurlijk nog niet de geijkte voor dit soort leerprocessen. Veel collega s hebben vol passie opdrachten herzien of opnieuw ontwikkeld. Het boek wordt nu meer gebruikt als naslagwerk en niet alleen maar als een werkboek/schrift. Mijn leerlingen, zegt Eric, zijn net zo enthousiast als ik. Dus is het voor mij ook uitdagend en afwisselend. Tafelgroepen In Activ8 is een tafelgroep van doorgaans vier leerlingen de werkeenheid. Na de zomervakantie werken de leerlingen eerst in zgn. kennismakingsgroepen. Elkaars kwaliteiten leren ontdekken en leren samenwerken, dat is in de eerste fase erg belangrijk. Na de eerste maand zijn voor de mentor de capaciteiten en de karakters van de leerlingen wel duidelijk. Dan worden de tafelgroepen zó samengesteld dat leerlingen veel ván en mét elkaar kunnen leren. In de groep moet ruimte zijn voor individueel initiatief waardoor de groepsactiviteit versterkt kan worden. Hoe kun je taken verdelen? Hoe kun je elkaar aanvullen en van elkaar leren? De mentor helpt in dit groepsproces door de leerlingen elkaar te laten beoordelen. Wanneer ben je stimulerend voor een ander? Durf je elkaar te corrigeren? Wanneer wordt er goed samengewerkt? De antwoorden op deze vragen moeten sturing geven aan het groepsproces. Ine van der Laar in het active8-klas Eigen leerruimte De eigen leerruimte heeft een vloeroppervlakte van meer dan drie leslokalen. Een gedeelte daarvan is bestemd als instructieruimte. Hier kan de docent een klas of een groep leerlingen even apart nemen voor uitleg van nieuwe leerstof of om bijv. een proefwerk te bespreken. Als deze gezamenlijke activiteit is afgerond, gaan de leerlingen in hun tafelgroepen weer aan het werk in de grote ruimte. Meerdere docenten en de onderwijsassistent van de eigen afdeling zijn voor begeleiding aanwezig. Hulpmiddelen zoals computers, cd-roms, atlassen en antwoordenboeken kunnen worden gebruikt, wanneer dat nodig is. De leerlingen hebben allen een eigen kluisje voor hun planners, boeken, schriften die ze op school willen laten. Hulp Docent Evelien van Putten vertelt over de aanpak op de (s)bbafdeling Actviv8: Als leerlingen onverhoopt tegen een probleem aanlopen waar ze individueel niet uitkomen, is het de bedoeling dat ze eerst hulp zoeken binnen de eigen groep. Lukt dat niet of niet voldoende, dan gaan de vingers de lucht in om één van de docenten erbij te halen. Dat betekent soms wachten en dan wordt het wel eens onrustig. Om dit te voorkomen volgen we nu een andere procedure. Is er een vraag uit de groep, dan zetten de leerlingen een vraagtekenkaartje op hun tafel, terwijl ze zelf verder gaan met iets waarbij ze geen hulp nodig hebben. De leerkracht loopt de vaste ronde door de ruimte en biedt hulp aan, zodra de desbetreffende groep aan de beurt is. Noem het maar: uitgestelde aandacht. Op deze manier hopen wij dat de aandacht van de leerkracht eerlijker verdeeld wordt over alle leerlingen, dat de rust in de werkruimte beter bewaard wordt en... dat de leerlingen eerst goed naar eigen oplossingen zullen zoeken. Plannen Zelf je werk plannen en die planning goed uitvoeren, dat staat steeds centraal binnen Activ8. Per periode van tien weken krijgen de leerlingen een vakplanner. Met al die vakplanners stelt de leerling zelf de weektaak samen: een weekoverzicht van wat er gemaakt, bestudeerd, ingeleverd en getoetst zal worden. Vakdocenten en mentor controleren per vak of de weektaak voldoende wordt uitgevoerd. Niet ver genoeg gekomen? Door ziekte misschien achter geraakt? Op maandag- ( vmbo) of dinsdagmiddag (havo/vwo) moet die weektaak op school worden afgerond, ook al wordt het heel laat. Weektaak af? Dan kan de planning voor de volgende week worden gemaakt. Je resultaten bijhouden, hierop reflecteren, je planning bijstellen, het hoort allemaal bij het proces. Niels Leenders uit klas Z2S vertelt dat het leren plannen hem in het eerste jaar best veel moeite kostte. In Activ8 moet je dat echt goed leren. Ik kwam er vaak te laat achter dat ik iets zélf had moeten regelen. Nu gebeurt me dat niet meer. In de groep spreken we het werk ook goed door en waarschuwen we elkaar op tijd. Dat gaat nu in klas twee bij alle leerlingen wel goed. Geen huiswerk Na het laatste lesuur is het op de Activ8- afdeling toch nog druk. De Activ8 ers die willen, kunnen dan doorwerken aan hun weektaak. Dit kan op initiatief van de leerling of na een mentorafspraak met de ouders. Waarom blijven de leerlingen dit achtste uur vaak op school werken? Als ik dat elke dag doe, is mijn maakwerk af. Alleen leerwerk doe ik nog thuis, hoor je dan als reactie. Lekker rustig, niet worden afgeleid. Thuis ga ik toch maar computeren, dus schiet ik hier lekker op, zegt een tweedejaars leerling die echt een gewoonte heeft gemaakt van dit achtste uur. De onderwijsassistente geeft begeleiding en houdt toezicht tijdens deze uitloopuren. Derde jaar Luuk Dopper, afdelingsleider voor de onderbouw vh/hgtgroepen, kijkt naar de veranderingen die op Zonegge in gang zijn gezet. Ja, de metamorfose van onze locatie is onmiskenbaar. We kunnen trots zijn op de herinrichting van ons onderwijs en ons gebouw. Wat ik de directe verworvenheden vind? De leerlingen werken heel goed samen, zijn zelfstandiger en zelfbewuster. Ze hebben goed leren plannen en gebruiken hun tijd dus effectiever dan vroeger het geval was. Onze royale ictvoorzieningen worden heel goed benut. De leerlingen voelen zich thuis en gaan goed met elkaar om. Ik krijg deze signalen niet alleen van leerlingen en docenten, maar ook van ouders. In de eerste twee jaren hebben we in de zgn. klankbordgroepen veel contact gehad met de ouders. Daar staken we veel van op. Het was positief steeds te horen dat de leerlingen zich echt thuis voelen in de setting van Activ8. Ouders droegen ook verbeterpunten aan, gaven zo ideeën voor een betere weekplanning, de inrichting van de ruimte en het gebruik van de uitloopuren. Ouders en leerlingen hebben ook geweldig geholpen met de Open Dag: voorlichting voor ouders, door ouders. Inmiddels is ook het basisonderwijs goed geïnformeerd over het Activ8-concept. De leerkrachten van groep 8 zijn dus ook een goede informatiebron voor ouders van aspirant-leerlingen. Harry Gerritsen Tekorten Het gaat goed met Nederland. De economie draait als een tierelier, de werkloosheid in ons landje is historisch laag en volgens recent Europees onderzoek is de Nederlandse jeugd verreweg het gelukkigst van al hun leeftijdgenoten elders in Europa. In materieel opzicht gaat het velen voor de wind, vooral aandeelhouders van ABNAMRO en CEO's van grote energiebedrijven trouwens, maar ook binnen het basisonderwijs is onlangs in de nieuwe cao voor die onderwijstak een salarisverhoging van bijna 7 procent afgesproken. En da's niet mis. Toch hebben we in onze maatschappij van overvloed ook te maken met tekorten, met ernstige tekorten zelfs. Laten we eens dicht bij huis blijven en het niet hebben over tekorten in de zorg (financieel en "handen aan het bed") of in de sociale zekerheid. Ook binnen ons onderwijs is in ernstige mate sprake van tekorten. Wat bijvoorbeeld te denken van het tekort aan bevoegde dan wel bekwame docenten om dat onderwijs überhaupt te laten plaatsvinden? Zou dat wellicht komen door een tekort aan status van de docent en een tekort aan financiële waardering? Binnen het MBO weten ze overigens wel een oplossing voor dat tekort aan docenten: noem je onderwijs "competentiegericht", zorg ervoor dat de leerlingen/studenten hooguit tien contacturen in de week hebben en het tekort aan docenten is opgeheven. Of in elk geval zeer verdoezeld. Voor het middelbaar onderwijs is dit echter (nog) geen oplossing. Hier is namelijk sprake van nog een ander tekort, het tekort aan lestijd. Maar liefst 1040 uren op jaarbasis moeten onze bloedjes van kinderen van de straat gehouden worden met inspirerend en innovatief onderwijs-opmaat. Met een tekort aan docenten enerzijds en een tekort aan lestijd anderzijds ligt het invoeren van het competentiedenken, panacee voor alle tekort-problemen van het MBO, overigens ook voor ons middelbaar onderwijs wel degelijk op de loer. Zoveel mogelijk zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid voor de leerlingen: het tekort aan onderwijstijd wordt erdoor verminderd en het tekort aan docenten kan onverminderd groot blijven. Nog dichter bij huis, namelijk op ons eigen Liemers College, was er sprake van nog een ander tekort en wel bij de redactie van de onvolprezen LC Courant die u momenteel in handen heeft. Men zocht naar een nieuwe columnist, nadat de vorige door verhuizing niet langer als buurman van het Liemers College zijn kijk op school en schools leven in dit periodiek ten beste kon geven. Ondergetekende werd gevraagd om in dit tekort te voorzien. Welk een eer maar tegelijkertijd ook welk een opgave! Zal er nooit een tekort aan inspiratie optreden? Of een tekort aan tijd wanneer er weer een deadline nadert? Een tekort aan lezers wellicht vanwege de abominabele kwaliteit van het gebodene? De tijd zal het leren. In elk geval is het eerste tekort al een feit: een tekort aan plaats in deze Courant, want de voor mij gereserveerde ruimte is nu meer dan vol. De eerste column zit erop. Viel niet eens tegen. Nu nog een pseudoniem. We zoeken de nuance, maar dat niet alleen. Nu eens de ene kant, dan weer de andere kant. Nu eens hard en een beetje schoppen, dan weer zacht en, wie weet, zelfs poëtisch. Daar is eigenlijk maar één naam voor te bedenken en die staat hieronder. Groeten van Janus. JAARGANG 12, NR 4 OKTOBER 2007 Colofon De LC-Courant verschijnt vier keer per jaar en wordt gemaakt door: Corinne Muizelaar [locatie Didam] Wilbert Landman [locatie Vestersbos] Harry Gerritsen [locatie Zonegge] Paul Merten, LC-actueel [locatie Heerenmäthen] Arjan Janson, eindredactie [locatie Heerenmäthen]; DRUK: Bergdrukkerij Amersfoort Kopij insturen via LCCOURANT OP INTERNET: Bij onjuiste adressering retouradres: Postbus 412, 6900 AK Zevenaar

2 Ckv: een terugblik Cultureel Kunstzinnige Vorming; een vak waarbij het doel vooral is de leerling kennis te laten maken met de diverse kunstuitingen die onze wereld rijk is. CKV bereikt dit bij de leerlingen door ze erin onder te dompelen, zelf te laten creëren en ze hun mening te laten vormen. Afgelopen schooljaar heeft menige leerling diverse nieuwe gebieden verkend, maar waarschijnlijk ook grenzen moeten overwinnen. Een aantal hoogtepunten in chronologische volgorde op een rijtje: De workshopmiddag: Tijdens de CKV-workshopmiddag was het schoolgebouw aan Heerenmäten 6 een middag lang in de ban van 20 diverse kunstdisciplines die in workshops gegoten waren en door toonaangevende docenten en kunstenaars met veel enthousiasme gegeven werden. Grenzen verleggen en nieuwe gebieden verkennen was zeker aan de orde, want aan het inzetten van het lichaam bij de diverse dansworkshops ontkom je niet, ontmoeten lichaam en geest elkaar bij de theater- en muziekworkshops en zijn hersens flink aan het werk gezet bij absurdistisch proza en het dadaïsme. Ten slotte heeft de kennismaking met nieuwe materialen en het werken op de grond op enorme formaten bij de beeldende workshops zeker letterlijk voor de verlegging van grenzen gezorgd. Eindproject vwo-5: Dit is een volwaardige afsluiting van vwo-5 die plaatsvindt in grote groepen, waarbij het vooral van belang is dat de leerlingen demonstreren wat zij in anderhalf jaar tijd bij het vak CKV hebben geleerd. De leerlingen maakten, en maken ook dit jaar weer, een keuze uit het maken van een kunsttijdschrift/website of een documentaire over een kunstinstelling. Voorop staan: interdisciplinariteit tussen de kunsten, zelfstandigheid en samenwerking; want effectief vergaderen moet je toch even leren! Uitblinkers waren de documentaires Zevenaar draait door (over het culturele leven van Zevenaar), Appelmoes (een Klokhuisaflevering over Toneelgroep Oostpool), de tijdschriften Mystiek en Contrast en de swingende documentaire Hiphop. We zijn benieuwd wat dit jaar weer voor moois zal opleveren. Bezoek van Toneelgroep Oostpool: In een grote vrachtwagen, omgebouwd tot theaterzaaltje, ploften zestig vierdeklassers neer om naar de voorstelling Dit is Spanje te kijken, een psychologische komedie waarbij ze wel goed moesten opletten Aan de voorstelling ging een opwarmertje vooraf, waarbij de leerlingen Spanje aan den lijve ondervonden door het dansen van de flamenco, het rollenspel tussen man en vrouw heeft daarbij zeker niet ontbroken. Na het toneelstuk was er een nabeschouwing, waarbij er onder andere een gesprekje met de acteurs mogelijk was. Excursie vwo-4: Vwo-4 ging tijdens de projectdagen op excursie naar Amsterdam met de vakken ANW en CKV. Voor het vak CKV kreeg de leerling in het kader van de keuzevrijheid een lijstje van acht musea voorgeschoteld, waarnaar ze tijdens de les onderzoek moesten doen, zodat ze goed beslagen ten ijs zouden komen. Verrassingen blijven niet uit, zoals dit citaat uit een verslag laat zien: De Nachtwacht is veel groter dan je zou denken Uit de nabeschouwing van de docenten: Een totaal aan ervaringen om over te struikelen, om ineens heel anders naar de werkelijkheid te kijken. Wij vinden dat dat gelukt is en kijken uit naar dit nieuwe schooljaar! Meer foto s van de projecten zijn te bezichtigen op de schoolwebsite. Sectie CKV Waar zijn ze gebleven? Voor Clemens Cornielje geen plaats in Onderwijsland Onderwijs moet leerling ruimte bieden, ruimte om zelf te ontdekken Voor een raam glijdt een schip op de Rijn voorbij. Een ander biedt uitzicht op de Eusebiuskerk. In zijn riante werkkamer in het Arnhemse Provinciehuis kijkt Commissaris van de Koningin Clemens Cornielje met gemengde gevoelend terug op zijn jaren op het Liemers College. Nee, t was niet m n gelukkigste tijd, die eerste jaren op het Liemers. Ik kwam uit Lobith. En Zevenaar was heel groot, de school was heel groot. Soms voelde ik me niet gezien. Maar ik ben er wel gegroeid. Per saldo was t een goede tijd. Geweldige leraren maakten dat ik me langzaam ging thuisvoelen op het Liemers. Ton Veltman was zo iemand. Toen de oud-biologiedocent afgelopen jaar koninklijk onderscheiden werd, vroeg Cornielje Zevenaars burgemeester De Ruiter of hij Veltman persoonlijk de onderscheiding mocht opspelden; dat was een mooi moment. En wiskundedocent Elfrink ( Hij heeft vast ook een voornaam, maar destijds heette een leraar nog gewoon meneer ) was zo iemand: Hij nam je spelenderwijs mee door de leerstof, heel geordend, heel gedisciplineerd Hij was mijn mentor in de eerste klas en heeft veel voor mij betekend, die eerste jaren in Zevenaar. Geen plaats Na zijn examen op het Liemers College besloot Cornielje zelf ook leraar te worden. Hij volgde de lerarenopleiding en koos het zal niemand verwonderen voor biologie en wiskunde. Maar een onderwijscarrière was niet voor hem weggelegd: de leerlingenaantallen liepen dramatisch terug en bij de afvloeiingsvolgorde gold last in, first out, de laatst benoemde vloog er als eerste uit. In Onderwijsland was geen plaats voor Cornielje. Hij werd beleidsmedewerker onderwijs bij de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Toen hij later zelf lid werd van de Tweede Kamer, kreeg hij onderwijs in zijn portefeuille en stond aan de wieg van het vmbo en van de Tweede Fase. Clemens Cornielje [re] zette samen met burgemeester Jan de Ruiter [li] Ton Veltman in de bloemetjes. Passie Cornielje vindt dat het beroep van leraar sterk ondergewaardeerd wordt: Leraren hebben een ontzettend belangrijk vak en ze werken vaak met passie. Reijerman, mijn docent Nederlands, wekte mijn belangstelling voor de poëzie. Ad Mertens, ook zo n gepassioneerde leraar, liet ons cultuur proeven. Daarom ook draagt de typische beta-man en bestuurder Cornielje het vak culturele en kunstzinnige vorming zo n warm hart toe: ckv is een vak waarbij je over vakgrenzen en landsgrenzen heen leert kijken en ontdekt dat wat er in Nederland gebeurt op cultureel gebied niet los te zien is van Straks veiliger naar school!? Hoe veilig is voor onze leerlingen de route tussen huis en school? Waar zien we gevaarlijke situaties of knelpunten? De provincie Gelderland gaat er onderzoek naar doen. Dit najaar werken de brugklassers van locatie Zonegge mee aan een enquête die voor onze hele provincie is opgezet. Alle brugklassers zullen aan de pc hun persoonlijke schoolthuis-route op een digitale kaart intekenen. Ze kunnen dan knelpunten aangeven die zij onderweg ervaren en er een persoonlijk commentaar bij geven. De routes die de eersteklassers intekenen, zijn een afspiegeling van de routes van alle leerlingen. Bij deze enquête wordt ook een inventarisatie gemaakt van het gebruik van openbaar vervoer door onze leerlingen. Scholieren zijn intensieve gebruikers van het plaatselijke en regionale wegennet. Zij kennen als geen ander de gevaren voor fietsers tussen het snelverkeer of bij spoorwegovergangen met lange wachttijden. Met de resultaten van deze enquête heeft de provincie straks concrete gegevens om te werken aan veiliger verkeer tussen school en huis. wat er over onze landsgrenzen gebeurt. Mensen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Je moet het beste uit jezelf kunnen halen, niet alleen om er zelf beter van te worden, maar ook voor de samenleving als geheel. Cornielje gelooft in de eigen verantwoordelijkheid van scholen en docenten. Het onderwijs moet leerlingen ruimte bieden, ruimte om zelf te ontdekken. Zijn levensmotto luidt dan ook recht doen aan verscheidenheid. Arjan Janson Harry Gerritsen Gaan zij straks veiliger naar school? Als mijn nagels maar niet afbreken Dit zijn de eerste woorden die wij te horen krijgen, als we op donderdag 14 oktober het vaklokaal Voertuigentechniek van de locatie Vestersbos betreden. Alle leerlingen van klas 2 VMBO-BB en KB van de locatie Zonegge zijn op deze locatie voor de afronding van het project PSO: Praktische Sector Oriëntatie, een project waarbij leerlingen kennis maken met de keuzemogelijkheden voor leerjaar 3 en later. PSO vormt ook een onderdeel van het programma keuzebegeleiding, dat aan de orde komt bij de mentor en de decaan. In de lessen economie, verzorging, biologie en techniek wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden die je met deze vakken hebt voor vervolgopleidingen en beroepen. Ook wordt de eindopdracht die ze op locatie Vestersbos krijgen, voorbereid. Twee dagen lang worden de leerlingen op alle zes de afdelingen van Vestersbos aan het werk gezet. Geen urenlang gepraat, maar echt aan de slag! Dat je daarbij soms vuile handen krijgt, is duidelijk. We hebben er na de opmerking over de vuile nagels echter niemand meer over gehoord: er wordt fanatiek gesleuteld, gelast, getelefoneerd en gekookt. De leerlingen komen tijd te kort. Deze opzet van PSO wordt voor de eerste keer gebruikt en vergt nogal wat inspanningen van de docenten. Zonder uitzondering zijn zij echter enthousiast over de inzet en de eindproducten van de kinderen. Het project zal dan ook zeker niet voor het laatst hebben plaatsgevonden. Wij, de decanen, hopen in ieder geval dat de leerlingen een duidelijk beeld hebben gekregen van de mogelijkheden die ze na klas 2 op onze school hebben. Lidwina de Kruijff en Pieter Theunissen, decanen op Zonegge De vrouw niet langer achter het aanrecht!

3 Europese dag van de talen Woensdag 26 september staat het onderwijs op locatie Zonegge in het teken van de talen. Dit naar aanleiding van het feit dat deze datum is uitgeroepen tot Europese dag van de talen. Tijdens het tweede tot het vijfde uur krijgen de leerlingen een kleine opdracht in één van de talen waarin ze ook les krijgen. Aan deze opdracht mogen ze maximaal tien minuten werken, waarna de reguliere les verder gaat. Zo komt het voor, dat er collega s in één van de exacte - of kunstvakken voor het eerst van hun leven talenonderwijs geven; voor sommigen een unieke ervaring. Met enige afgunst wordt er dan ook gesproken over het ontbreken van bijvoorbeeld een wiskundedag. Dat er serieus gewerkt is, blijkt wel uit het feit dat heel veel leerlingen de opdrachten prima uitgevoerden. Er wordt de nodige creativiteit getoond bij een aantal onderdelen. Deze creativiteit bereikt zijn hoogtepunt tijdens het zesde lesuur. In dit uur moeten de leerlingen in kleine groepjes een gedicht schrijven. Voorwaarde is dat alle talen die ze op het rooster hebben, gebruikt worden. Enthousiast worden Frans, Engels, Duits en Nederlands door elkaar gehusseld. De resultaten zijn soms verbluffend. De jury, bestaande uit de heren Theunissen en Lanters, heeft er dan ook een zware kluif aan om de winnaars te bepalen. Intussen zijn de winnaars naar de bioscoop geweest. Hieronder één van de winnende gedichten: Dear is voor This is voor C est is voor Une is voor Special is voor Poem is voor For is voor Toi is voor Because is voor Moi is voor From is voor Tu is voor Love is voor lieve dit is een speciaal gedicht voor jou omdat ik van jou HOU Door Annemarie, Jasper, Thomas, Willemijn (Z1V) Pieter Theunissen, Bas Lanters en Maarten Salemink Vestersbos doet mee aan maiscross Buggy s, lawaai, snelheid en veel, heel veel modder Kort na de zomervakantie wordt het idee geboren: als we nou eens als Liemers College Vestersbos mee doen aan een maïscross? Da s best leuk en nog goede pr ook! Dit wereldidee komt van de klassen VV4B en VV4D. Omdat ze zelf nog geen auto mogen besturen, wordt hun mentor, Norbert Wijnands, algauw tot coureur gemaakt. Maar die wil dan wel veel van zijn jongens: alles helemaal zelfstandig preparen met zo weinig mogelijk hulp van de docent. De klassen worden in groepen verdeeld, omdat je nou eenmaal niet met twintig leerlingen tegelijk aan de auto kunt werken. Zelf ideeën aandragen en problemen die je tegenkomt, zelf met je groep oplossen. De docent heeft vooral een coachende taak, dát is het nieuwe leren in de praktijk. Veel overleggen en plannen met elkaar maar ook voor elkaar en van elkaar opaan kunnen. Dit leert me meer dan 100 boeken meneer. Vol goede moed wordt begonnen met het ontmantelen van een supersnelle Peugeot 205 met injectiemotor, eigendom van de afdeling voertuigentechniek. De gehele auto wordt gestript tot alleen het kale chassis met motor overblijft. Dit alles doen de jongens náást het gewone werk; het lesprogramma gaat gewoon door. Vol goede moed wordt begonnen aan de opbouw. Maar er worden zeer strenge veiligheidseisen aan een rallyauto gesteld; de veiligheidskooi voor de coureur is t belangrijkst. Deze veiligheidskooi is opgebouwd uit stalen buizen en hij moet door een speciale constructie in de auto worden geplaatst. Dit een klus van veel passen, meten en lassen. Daar gaat erg veel tijd in zitten en veel tijd hebben onze constructeurs niet, want de vierdejaars moeten ook nog een paar weken op stage en de herfstvakantie zit er nog aan te komen. Of de datum van een van de vele maïscrossen in de regio nog haalbaar is, valt nog te bezien, maar het streven, het idee en de werklust van de jongens is alleen al de moeite waard. Lukt het allemaal niet, dan doen we misschien volgend jaar wel mee. Wordt vervolgd. Wilbert Landman Eigen streek eerst. Op het Liemers College wordt al jarenlang het project Zevenaar uitgevoerd tijdens de aardrijkskundelessen. Maar dit jaar is voor eerst de mentor erbij betrokken. Tijdens de aardrijkskundelessen zijn de leerlingen bezig met hoofdstuk 1 uit de methode Terra; dit hoofdstuk gaat over de eigen omgeving. Leerlingen leren over inrichting, bestemmingsplannen, soorten woonwijken, werkgebieden en winkelcentra. Begrippen als saneren, renoveren, restaureren, suburbanisatie, reikwijdte, verzorgingsgebied en drempelwaarde zijn lastige begrippen voor leerlingen. Dus er valt veel uit te leggen door de docent. Om alles concreet te maken hebben Roberto Breeveld en Edwin van Eijck een schitterende PowerPoint gemaakt over Arnhem. Op deze manier hebben de leerlingen een goed beeld gekregen van de opbouw van deze stad: waar de soorten woonwijken liggen en hoe ze eruit zien, waar werkgebieden en winkelcentra. Dit alles vormt een gedegen voorbereiding voor het project Zevenaar. Tekenklas vwo-6 maakt excursie naar Parijs De prullenbakken moeten er aan geloven Begin november gaat vwo-6 tekenen op excursie naar Parijs. We vertrekken vrijdagochtend 2 november vroeg en komen op zondagavond 4 november rond half 12 weer thuis. We proberen de leerlingen die tekenen in het pakket gekozen hebben, altijd éénmaal op excursie te laten gaan en daarnaast deelgenoot te maken van een bijzonder lesproject. Hier komen bijvoorbeeld de plafondschilderingen, waarvan diverse lokalen in het gebouw voorzien zijn, uit voort. Ook het meerjarige glasin-lood-project, door leerlingen vormgegeven ramen die overal op locatie Heerenmäten te bezichtigen zijn, is hier een voorbeeld van. Afgelopen week hebben de prullenbakken in het tekenlokaal eraan moeten geloven. Het doel van deze excursie is drieledig: Vwo-6 ers hebben al een aantal bijzondere projecten mogen meemaken tijdens hun tekencarrière, o.a. het illustreren van het kinderboek Kauw! Eind dit jaar volgt er nog een expositie in het Musiater; een vertolking van de Schilderijententoonstelling van de 19e- eeuwse Russische componist Modest Moessorgski door vwo-6. Een excursie heeft echter nog niet eerder plaatsgevonden. Het initiatief om naar Parijs te gaan is afkomstig van de groep zelf, en daar spelen we graag op in. De excursie is de aftrap voor het derde praktische schoolexamen tekenen, dat deel uitmaakt van het Programma van Toetsing en Afsluiting. Het onderwerp van dit schoolexamen is de visuele waarneming. In Parijs verzamelt elke leerling materiaal - foto s, tekeningen - dat als basis zal dienen voor de verdere invulling van het schoolexamen. Verdere instructie volgt voor de leerlingen op papier. De stof voor het Centraal Schriftelijk Examen wordt aangeboden in een zogenaamde themabundel. Het thema is ieder jaar anders en dit jaar is het thema Utopische ideeën in de kunst en architectuur. De leerlingen hebben in groepen een deelthema toegewezen gekregen en ze proberen deze ideeën zo goed mogelijk toe te spitsen op de stad Parijs. Iedere groep onderzoekt welke monumenten of musea etc. bezocht kunnen worden, welke wandelingn gemaakt kunnen worden om zo goed mogelijk recht te doen aan het thema Utopie. Als klas geven ze samen vorm aan het definitieve programma in Parijs, dat terecht zal komen in de door hen gemaakte excursiebrochure, maar ook ter plaatse een passende vormgegeven wordt. Een naar-en-van-parijs-cd voor in de bus, met daarop 22 zeer uiteenlopende verzoeknummertjes is al gebrand en ligt bij thuiskomst in 22-voud als herinnering klaar! Ik wil graag alle betrokkenen te bedanken voor het mede mogelijk maken van deze excursie. Anouk Mulders Sportwinkel op locatie Didam Nadat Juul Ottenheim de projectboekjes voor dit jaar heeft aangepast, kunnen we enthousiast aan de slag met project. De leerlingen worden verdeeld in groepen van drie of vier. De hoofdvraag voor de hele klas is: waaruit blijkt dat Zevenaar het bruisende hart van de Liemers is? De kinderen mogen kiezen uit vier deelvragen: 1. Hoe zijn de woonmogelijkheden in Zevenaar? 2. Welke soorten werkgelegenheid zijn er in Zevenaar en waar vind je die werkgelegenheid vooral? 3. Welke stedelijke voorzieningen zijn er in Zevenaar en waar vind je die vooral? 4. Hoe is de infrastructuur in en om Zevenaar en is Zevenaar goed bereikbaar? De leerlingen werken hun vraag uit met behulp van subvragen die ze zelf bedenken of aangeleverd krijgen van hun docent. Leerlingen kunnen onder andere kiezen uit de volgende zaken: iets intekenen op een kaart (winkels of bedrijven van dezelfde soort), aantal auto s tellen bij twee wegen in Zevenaar, vragen stellen aan voorbijgangers of huizenbezitters (enquête maken), een manager van bedrijf interviewen, enzovoort. De leerlingen gaan vervolgens heel enthousiast aan de slag! Na wat voorbereidende lessen mogen de leerlingen een aardrijkskundeles naar buiten. Op school gaan ze alle gegevens verwerken en dan moet er na twee aardrijkskundelessen, een b- en een z-uur een muurkrant liggen. Over het algemeen zien de muurkranten er verzorgd uit, maar natuurlijk wordt er het meest gelet op de inhoud! Ik hoop dat de leerlingen en docenten zich herkennen in de nieuwe slogan van gemeente Zevenaar: Zin in Zevenaar! Edwin van Eijck, docent aardrijkskunde Julia, Martijn, Joy en Sam uit z1s op zoek naar de nieuwbouwplannen van de gemeente Zevenaar De winkel is open!! Na een lange periode van plannen maken en verbouwen is het 9 oktober eindelijk zover: de sportshop LCD wordt officieel geopend. De sportshop is gevestigd in het schoolgebouw aan de Dijksestraat. Deze winkel is de praktijkruimte voor het intra-sectorale programma Handel en Administratie. Dit examenprogramma is praktijkgericht en er worden verschillende facetten van de economische richtingen in het MBO belicht en behandeld. De opening vindt plaats in aanwezigheid van alle leerlingen Handel en Administratie van het derde leerjaar VMBO-GT, en ook vakdocent H. ter Voert, B. Aalbers als technisch ondersteuner en de heer Gerrits, die als eigenaar van sportzaak Ros in Didam heeft bijgedragen aan de inrichting, zijn erbij. Gerrits heeft, als gastspreker, met de leerlingen de inrichting en de artikelpresentatie van de shop geëvalueerd. De leerlingen regelden de inrichting van de shop en de opening zelf. Femke Jansen onthult de naam van de sportshop: sportshop LCD. Authum Balduk verricht de officiële opening door de stekker erin te doen. Na de opening is er een gezellig samenzijn met alle aanwezigen en natuurlijk wordt de sportshop uitvoerig bekeken en bewonderd. Corinne Muizelaar

4 Leerkrachten groep 8 ontmoeten mentoren Zonegge Mentor Juul Ottenheim [li.] In gesprek met Karin Bronkhorst van b.s. De Trangellijn in Lobith. Een warme overdracht Vorig jaar als proef, vanaf dit schooljaar een vast punt in de begeleiding van basisschoolleerlingen bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. Op 18 september zijn alle leerkrachten van groep 8 uit de gemeenten Zevenaar en Rijnwaarden uitgenodigd op locatie Zonegge om met de brugklasmentoren over hun oud-leerlingen te spreken. Op deze manier willen de scholen de doorgaande lijn in leerlingbegeleiding versterken. Bij de aanmelding en overstap naar het Liemers College ligt er van elke nieuwe brugklasser een onderwijskundig rapport met didactische gegevens, zoals leerresultaten, informatie over gezondheid en welzijn, aspecten als werkhouding en sociaal gedrag. Erg belangrijk is natuurlijk het advies voor de juiste vorm van voortgezet onderwijs. Voor de brugklasmentor levert dit dossier essentiële informatie bij de start van de begeleiding van zijn nieuwe leerlingen. Komen de nieuwe brugklassers voor de vakantie op school om kennis te maken met klasgenoten, dan begint de papieren informatie voor de mentor daadwerkelijk te leven. Juiste gesprekspartner Juul Ottenheim, mentor van klas Z1P op de locatie Zonegge, ervaart het begin van een nieuw schooljaar steeds weer als prettig-spannend: Ik weet veel uit de leerlingdossiers en na enkele weken weet ik hoe mijn leerlingen hun plek vinden in de nieuwe situatie. De eerste cijfers worden bekend en met de docenten hebben we al leerlingbesprekingen gehad. Wil je dan als begeleider nog meer weten, dan is de leerkracht van groep 8 een uitstekende gesprekspartner. De mentoren zitten in de aula aan een eigen tafel, de leerkrachten van groep 8 komen één voor één op gesprek. Tevoren laten de mentoren weten over welke leerlingen zij graag willen spreken die middag. Juul vertelt dat ze op deze manier ook dit jaar weer waardevolle aanvullende informatie heeft gekregen voor de begeleiding van haar mentorleerlingen. Tijdens deze gesprekjes merk je dat er snel herkenning is, wanneer je praat over bijvoorbeeld capaciteiten of sociaalemotioneel gedrag. Het is dan geweldig dat een leerkracht van groep 8 de ervaringen van de basisschool met je door kan spreken. Wat is dé aanpak? Wáár moet ik me als mentor zorgen over maken? Wat zijn praktische tips? Veilig landen Voor de leerlingen en de ouders zal het een goed gevoel zijn, dat behalve een adequaat leerlingdossier er ook een warme overdracht plaatsvindt van ervaringen in lesgeven en begeleiden. Voor de leerkrachten van de basisschool is het natuurlijk goed om al snel in het nieuwe schooljaar te horen of de leerling veilig is geland op het Liemers College. Zitten basisschool en voortgezet onderwijs op één lijn? Met deze contacten zeggen we: jazeker! Harry Gerritsen Liemers College in het nieuws Make me beautiful. met het mes Theaterworkshops Het lijkt iets dat alleen in de VS thuishoort, niet geschikt voor nuchtere Nederlanders, cosmetische chirurgie. Maar is dat wel zo? Uit een enquête onder 2000 meisjes van een jaar of 14 jaar blijkt dat 40 procent een cosmetische ingreep overweegt. Slechts 8 procent van de meisjes is blij met haar lichaam. Een kwart van de ondervraagden zegt in meer of mindere mate een eetstoornis te hebben. De meisjes geven als reden van hun onzekerheid op dat ze zich onder druk voelen staan door het mooie uiterlijk van beroemdheden en gefotoshopte beelden in reclames en tijdschriften. Uit een ander onderzoek blijkt dat je op je zeventiende maar liefst beelden hebt gezien die aan schoonheid gekoppeld zijn. Hoe kan je daar niet door beïnvloed worden? Hierover gaat de productie van het schooltoneel dit jaar. Naar aanleiding van improvisaties maakt een groep van 13 meisjes zelf teksten en scènes, die vervolgens bewerkt en gemonteerd worden door mij, de regisseuse. Een voorstelling gebaseerd op de eigen ervaringen van de speelsters dus, aangevuld met Liemers College in het nieuws spel, film en muziek.de voorstelling Meisjes speelt maandag 17 tot en met donderdag 20 maart 2008 op de locatie Heerenmäten. Informatie over de kaartverkoop volgt, maar schrijf de data vast in uw agenda! Karin Oosterink

5 Twintig Heerenmäters bezoeken Palermo Andiamo, regazzi! Op vrijdagmiddag 28 september vertrekt een bus met twintig leerlingen uit havo-4 en vwo-6 én 3 docenten van Heerenmäten naar Keulen, om van daar naar Palermo te vliegen. Precies één week later zijn ze terug, vol van nieuwe ervaringen, vriendschappen en herinneringen voor t leven! Hieronder doen ze verslag van hun reis. Uw wijntje, uw trijntje? Zaterdag = schooldag. Na een vlotte reis - maar een half uur vertraging! - en voor sommigen een extra spannende reis, omdat ze nog nooit gevlogen hebben, staan we ineens op vliegveld Falcone Borselino, in Palermo! We zien onze partners al staan zwaaien en joelen, terwijl wij op onze koffers wachten. Wauw, wat een weerzien! Na een eerste ontmoeting met ons gastgezin - veel gebaren, rápido Italiaans en weinig Engels - zonder ál te veel slaap, gaan we de volgende ochtend naar school. Op Sicilië gaan ze altijd op zaterdag naar school!! Sommigen doen er wel een uur over om met bus of trein op school te komen. Eerst een speech van de préside (directeur), daarna een nogal rommelige bijeenkomst o.l.v. de docenten, mét een leuke, informatieve PowerPoint. Ook krijgen wij allemaal prachtige boeken over Sicilië cadeau. En dan komen de moeders. met allerlei warme home made gerechten, want Sicilia betekent toch vooral: heerlijk eten! s Middags liggen we lekker aan het strand, in de zon - ja, inderdaad, zo n graden was het daar nog! - of zwemmen we in het nog lauwe water. s Avonds hebben we onder bescherming van onze bodyguard Davide - én de rest van onze Siciliaanse partners - een disco in Palermo verkend, want uitgaan kun je in Palermo prima! Het land van de Ferrari s. Omdat we de vorige avond - en nachts - een feest hebben gehad op het strand, willen we t liefst lang uitslapen. Helaas, we worden uit onze slaap gehaald door een schreeuwende moeder, die het eten klaar heeft. Daar zitten dan om half 2 aan tafel. Helemaal geen trek: we willen alléén maar slapen. In Palermo eten ze meestal pasta bij de lunch. Als we toch wat gegeten hebben, gaan wij ons klaarmaken. Helaas is mijn partner niet zo snel en moet ik een uur of twee op haar wachten. Als ze eindelijk klaar is, rond 5 uur, worden we door haar vriend opgehaald om naar een toeristisch stadje, Cefalu, te gaan. Al zijn vrienden gaan ook mee, dus we gaan met 2 auto s. Na zo n uur rijden zijn we er eindelijk. Langs het water staan allemaal kraampjes. Uiteindelijk kwomen we bij een public wash-house. Daar wasten vroeger de mensen hun kleren. Op naar de kathedraal dan. We maken wat foto s en gaan pizza eten. Goed.. uhm, rond 9 uur zijn we klaar met eten en lopen we weer rustig terug naar de auto. De vriend van mijn partner heeft een paar wijntjes op en aangezien er geen gordels achter in de auto zitten, is het niet echt fijn om bij hem in de auto te zitten. Die vrienden van hem hebben ook wat op en zij zitten in de andere auto. Ze gaan een wedstrijdje doen wie er het hardst kan rijden, bumperkleven en zo. Op zich wel grappig, maar niet echt veilig! Rond half 11 komen we thuis. Vlug naar bed: morgen moeten we om 6 uur op Monreale In een snikhete bus t is er 40 graden rijden we maandagochtend naar Monreale. De kathedraal is een goed voorbeeld van vermenging van allerlei bouwstijlen. Hij is gebouwd door de Normandische koning Willem II, maar er zijn nog veel Arabische en Byzantijnse invloeden te herkennen, prachtige mozaïeken in de kloostertuin. Om te zorgen dat we later allemaal een echtgenoot of een minnaar krijgen, steken we onze linker- of rechterhand in de fontein. Wij zitten goed!! Na prachtige vergezichten en een slopende busreis komen we in één van de smalle straatjes van Palermo bij een gezellig restaurantje. We genieten van een heerlijk driegangen menu, dat voor veel Nederlanders echter veel te veel was. Hierdoor hebben we genoeg energie om een middag flink te shoppen of om aan ons profielwerkstuk te werken; dat moet immers óók gebeuren. s Avonds spreken we met de hele groep af in t bowlingcentrum. Er zijn ook wat vrienden van onze partners meegekomen en zij zorgen voor veel humor! Kortom: een gezellige avond. Sightseeing Palermo Dinsdagochtend lopen we door Palermo, waarbij we allerlei kerken zien van een ongekende schoonheid. Prachtige mozaieken, gouden plafonds, gedetailleerde reliëfs. De lunch is dit keer minder uitgebreid, maar wel typisch Siciliaans. Zo proeven velen van ons een beroemde snack van Sicilië: de arancine. Anderen houden het liever bij een pizza. Vervolgens splitsen we ons op in twee groepen. De ene groep gaat naar de botanische tuin, waar we vele onbekende en tropische planten en bomen kunnen bewonderen. De andere groep bezoekt het Teatro Massimo, een luxueuze concertzaal. De rest van de middag mogen we zelf invullen. Velen gebruiken deze tijd dwars door het chaotische verkeer op zoek te gaan naar goede winkels. t Is dus weer een heerlijke dag vol met zonneschijn, mooie gebouwen en lekker eten! Il Vino! Woensdag staat Calatrasi op het programma, een wijngebied in Sicilië. Daar krijgen we een rondleiding en informatie over het maken van wijn. We horen hoe de druiven verzameld en verwerkt worden en de wijn uiteindelijk in een fles komt. En daarna, je begrijpt t al, proeven we nog wat lekkere witte wijn. En ee nemen natuurlijk wijn mee naar Nederland. s Middags eten we in Calatrasi: een driegangen menu met allemaal typisch Siciliaanse gerechten. Dit was erg lekker, maar voor veel mensen weer veel te veel! Sommigen gaan s avonds nog even naar de pub, anderen naar Mondello Beach, waar we zaterdag ook al heerlijk in de zon lagen. Agrigento en de Valle dei Templi Na een busreis van ongeveer 3 uur - we kunnen iets van onze slaap inhalen na ons wilde nachtleven - arriveren we aan de zuidwestkust van Sicilië. We bezoeken de beroemde tempels van Agrigento, uit de Griekse tijd. Het archeologisch park is op heuvels gebouwd, dus dat betekent dat je die ook moet Werkoverleg door de begeleiders beklimmen! Maar het uitzicht op de zee aan de ene kant en op de moderne stad Agrigento aan de andere kant is prachtig. De enorme tempels, gebouwd rond ongeveer 400 v. Chr. (!) zijn heel indrukwekkend en sommige zijn nog in heel goede staat. Een paar ijverige studenten, die op dinsdag in Palermo mee geweest waren naar het archeologisch museum, herkennen de friezen van deze tempels, de stenen strips met reliëfs, plaatjes op de bovenrand van de tempel. Hierop staan in steen - de beroemde mythen van Hercules en andere mythologische figuren. Onze leraren blijven maar fanatiek foto s maken en iedereen moet poseren. We hebben een fantastische dag: veel gelachen, geweldig weer tegen een prachtig decor! Scheiden doet lijden Na een geweldige week en allemaal leuke dingen te hebben gedaan is de vrijdag aangebroken, de dag dat we weer naar het koude Nederland gaan. Voor bijna iedereen van ons begint de dag vroeg. We moeten om 6.00 uur op het station zijn. Dat betekent dat velen van ons al om half 5 het bed uit moeten om de laatste spullen te pakken en afscheid te nemen van de gastouders. Op het station zit iedereen er behoorlijk slaperig bij. Als uiteindelijk iedereen er is, gaan we met z n allen naar het perron. Het moeilijke moment van afscheid nemen is aangebroken. Met tranen op onze wangen stappen we de trein in op weg naar het vliegveld. Palermo, t is echt een geweldige week geweest met een heleboel mooie herinneringen, die we nooit zullen vergeten. Sommigen zijn van plan om binnenkort een keer terug te gaan. Is het niet op tour d amour, dan wel gewoon om onze Siciliaanse partners nog een keer terug te zien! Het was super! Karin Brinkman, Simone Cornelissen, Lisette de Jong, Liz van Leeuwen,Carola Lubberding,Marije Richards en Robbert Roodsant Nieuw talent voor een oude achtergrond

6 AGENDA NOVEMBER 01 V Leerlingenfeest LLV 01 D Filmhuis aula 02 D Leerlingenfeest LLV Bovenbouw 02 Z Leerlingenfeest LLV tweede klassen 02 t/m 04 H Excursie naar Parijs voor leerlingen met tekenen vwo 6 05 D Filmhuis aula 08 Z V D Uitreiking rapport en brief ouderavond 08 D Voorlichtingsavond profielkeuze havo 3 en vwo 3 12 H Voorlichtingsavond profielkeuze havo 3 13 D Contact met ouders n.a.v. 1e rapport 13 Z Actie fietsverlichting 14 D Voorlichting ouders groep 8 14 Z Ouder-mentor contact n.a.v. 1e rapport 14 T/M 11 Z Uitwisseling Kleef gt 2 15 V Inleveren briefjes ouderspreekuur 15 H Voorlichtingsavond profielkeuze vwo 3 15 Z Music4you2 15 H Uitreiking rapport 15 D Filmhuis aula 16 H Uiterste datum aanvraag herkansing examenklassen 19 D Filmhuis aula 19 T/M 11 Z Projecten digitaal pesten 21 V Ouderavond 22 Z Voorlichting ouders groep 8 22 D Brugklasouderavond 22 H Mentorouderavond 23 D Idols 26 Z Voorlichting ouders groep 8 26 D MBO oriëntatie gt 4 26 t/m 30 V CKV project 27 H CKV-middag leerlingen vwo 4 en havo 4 27 t/m 29 V Bezoek ROC gt 4sectorwerkstuk 28 D Filmhuis aula ( s middags) 28 H Open podium 29 D Filmhuis aula 29 Z Voorlichting Luchtmacht vmbo 2 Liemers College in het nieuws DECEMBER 03 D Filmhuis aula 03 en 04 D Horeca gastlessen 05 H Z V D Sinterklaas 05 D Kompas: Sinterklaasfeest aula uur 06 Z V D Huiswerkvrije dag 10 V Herkansing CKV 10 en 11 D Kennismakingslessen groep 8 11 D Voorlichting nieuwe vakken Tweede Fase 12 Z Introdans Dans in beeld gt 2 12 H Muziekavond havo 3 en vwo 3 12 en 13 Z Horeca Roadshow vmbo 2 12 en 13 Z Project Amsterdam hgt 2 13 H Mentorouderavond examenklassen 13 D Filmhuis aula 13 Z Introdans Dans in beeld vh 2 en vwo 2 14 H Galafeest LLV 17 D Kerst-in 17 D Filmhuis aula 17 H Generale repetitie Idols derde klassen 17 Z Introdans Dans in beeld hgt 2 18 H Project Canterbury in Nijmegen 19 Z Introdans Dans in beeld tweede klassen 19 H Idols derde klassen 19 t/m 21 Z Project Over Gelderse Grenzen vmbo 1 20 D Kompas: Kerstviering aula uur 20 V Galafeest LLV 2 H Z V D Kerstvieringen 24 t/m 04 H Z V D Kerstvakantie 27 D Filmhuis aula 28 D Filmhuis aula ( s middags) Techniek? Vestersbos! Voor de sector techniek is het Vestersbos in Zevenaar the place to be. Dat wordt op zaterdag 6 oktober tijdens de Techniekdag in Didam duidelijk. De jeugd van 6 tot en met 14 jaar uit de regio Zevenaar en Didam kan kennis maken met techniek op scholen en bedrijven. Van enthousiaste docenten en (mede)leerlingen wordt geleerd dat techniek leuk - mooie functionele dingen maken - en spannend - kan ik dat wel? is, maar ook een serieuze zaak is: denk aan je veiligheid! Alle drie de technische afdelingen van het Vestersbos presenteren zich. De afdeling voertuigentechniek, waar in de nabije toekomst onder de noemer mobiliteit de vakken transport en logistiek een belangrijke plaats gaan innemen, heeft een heuse truck staan. Een gloednieuwe Jeep en diverse motoren waaraan door eigen leerlingen gesleuteld wordt, geven een goede indruk van de opleiding. Ook de afdeling metalektro is vertegenwoordigd door een leerling en een docent, die met veel kennis van zaken van alles demonstreren en uitleggen. Bij de afdeling bouwtechniek kunnen de bezoeker(tje)s werkstukjes maken, die na veel zelf meten, aftekenen, zagen, boren en schroeven een prachtig pennenstandaardje opleveren, waar de makers terecht trots zijn. Ook het raden van het aantal schroeven in een bak (1183) trekt veel belangstellenden. De hoofdprijs, een echte bouwradio, wordt gewonnen door Ramon Pollmann, die er met 1185 maar 2 naast zat. De prijs is inmiddels onderweg. De vele standhouders van allerlei scholen, opleidingen en bedrijven uit de regio, waaronder ook de landmacht en de brandweer, worden door de meiden van de afdeling verzorging van koffie en lunchpakketten voorzien. De dames staan met hun docenten zaterdagochtend al om 09.00u. te smeren! Zonder uitzondering is men zeer tevreden over de kwaliteit! Buiten staan tal van attracties : een hoogwerker vanwaar je op 21 meter hoogte het terrein van bouwbedrijf Welling in Didam goed kon overzien, een crossbaantje voor minimotoren, hijskranen en tractoren om zelf te bedienen, een kettingzaagkunstenaar en een echte formule-1-auto. Al met al een dag waar de techniek, de opleidingen én de technische beroepen zeker nieuwe fans gekregen zullen hebben. Wilbert Landman

Inhoud. Uit de school. Blaudruk. Blaudruk

Inhoud. Uit de school. Blaudruk. Blaudruk 2 Inhoud 3 uit de school 6 brugnieuws klas 1 9 brugnieuws klas 2 11 leerling naar Mauretanië 13 waarom praten die mensen zo moeilijk? 15 een veilige school 18 twee gesprekken over veiligheid 21 wetenschapsweek

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT PrOmotie M A G A Z I N E Magazine voor het praktijkonderwijs - Nr.7 najaar 2009 NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE LESBRIEF DE KREDIETCRISIS ICHTHUS

Nadere informatie

Jij en het Coornhert: een succesformule!

Jij en het Coornhert: een succesformule! Jij en het Coornhert: een succesformule! Informatie over 1 atheneum en 1 gymnasium 2015-2016 Inhoudsopgave Beste achtste-groeper,... 3 Sterk vwo... 5 Verbreding voor alle vwo ers... 7 Effectieve regie...

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

IEDEREEN KAN MET PROMOTIE WERKEN! WEEKDAGBOEK HET ATRIUM LESBRIEF VERKEER GRATIS MET DE HELE LONDEN STAGE LOPEN KLAS NAAR BIJ EEN DRUKKERIJ

IEDEREEN KAN MET PROMOTIE WERKEN! WEEKDAGBOEK HET ATRIUM LESBRIEF VERKEER GRATIS MET DE HELE LONDEN STAGE LOPEN KLAS NAAR BIJ EEN DRUKKERIJ PrOmotie M A G A Z I N E Magazine voor het praktijkonderwijs - Nr.6 voorjaar 2009 WEEKDAGBOEK HET ATRIUM LESBRIEF VERKEER GRATIS MET DE HELE KLAS NAAR LONDEN STAGE LOPEN BIJ EEN DRUKKERIJ IEDEREEN KAN

Nadere informatie

Een Taaldorp spreekt niet vanzelf

Een Taaldorp spreekt niet vanzelf Een Taaldorp spreekt niet vanzelf Expertisecentrum Colofon Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing. Redactie: Eindredactie: Vormgeving: Erik van Nieuwenhoven Alessandra Corda Johanneke

Nadere informatie

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen De meester is net zo trots als wij Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen Inhoudsopgave 1. Leerkrachten, kinderen en ouders samen 4 Inleiding 2. Over echte ouders en clichéouders 5 Oordelen en

Nadere informatie

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 35 juli 2014 accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS 3 10 vragen aan Elly Veerbeek 4 Oefenweken 5-gelijke schooldagen, model cbs

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom,

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom, onderwijs dat werkt nummer 14 september 2010 Het afgelopen jaar hebben 25 studenten op zeven mbo-instellingen hun Job Academy-stage positief doorlopen. Onder wie Celesta Pluijmaeckers. Een interview. Door

Nadere informatie

EN NU DE DOCENT NOG...!

EN NU DE DOCENT NOG...! EN NU DE DOCENT NOG...! kernredacteur van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks MesoConsult B.V. Tilburg april 1996 1996 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Enthousiaste sfeer Open Dag 2011. Friek s Techniektruck op bezoek pag. 8. Humor, emotie en muziek pag. 9. Examenwerk in gemeentehuis pag.

Enthousiaste sfeer Open Dag 2011. Friek s Techniektruck op bezoek pag. 8. Humor, emotie en muziek pag. 9. Examenwerk in gemeentehuis pag. No. 19 JUNI 2011 PIETER ZEEMAN Redactie: Anneke Flikweert Enthousiaste sfeer Open Dag 2011 Friek s Techniektruck op bezoek pag. 8 Humor, emotie en muziek pag. 9 Examenwerk in gemeentehuis pag. 22 Info

Nadere informatie

AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011. Binnen de Ring

AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011. Binnen de Ring PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011 AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS 8 Binnen de Ring in het kort Ontvangen door de koningin Drie scholen van AWBR verzorgden dit jaar het

Nadere informatie

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie?

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Een onderzoek onder leerlingen over de overgang en aansluiting van het vmbo-tl naar de havo en het mbo en de rol van loopbaanoriëntatiebegeleiding in dit

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 Talent Het Metamorfose van een school Kinderen op de eerste plaats Als elk talent echt telt Samen werkt het beter Meervoudige intelligentie als basis School moet

Nadere informatie

Uit de school: Jaargang 12 nr 2 cursus 1992-1993. kerst 1992

Uit de school: Jaargang 12 nr 2 cursus 1992-1993. kerst 1992 Jaargang 12 nr 2 cursus 1992-1993 kerst 1992 Uit de school: In Blaupraet nummer 1 meldde ik de werk-hervattingsplannen van mw. v.d. Dunk en het daaraan gekoppelde vertrek van mw. Kuiper. Zowel het plezierige:

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

Brieven. Schooljournaal 2

Brieven. Schooljournaal 2 Nr. 9 11.05.2013 Wilt u uw mening geven? U kunt een brief van maximaal 200 woorden mailen naar schooljournaal@cnvo.nl. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen niet te plaatsen of in te korten.

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Tijd voor nieuwe schooltijden? Leerkrachten over de. nieuwe schooldag

Tijd voor nieuwe schooltijden? Leerkrachten over de. nieuwe schooldag Andere Tijden Tijd voor nieuwe schooltijden? Leerkrachten over de nieuwe schooldag 2 Inhoud Initatiefgroep Andere Tijden Iedereen heeft baat bij rustiger schooldag...3 Drie modellen De karakteristieken

Nadere informatie

Flexibele schooltijden, effectiever onderwijs

Flexibele schooltijden, effectiever onderwijs MAGAZINE VOOR HET OPENBAAR ONDERWIJS Nummer 5, september 2014 Flexibele schooltijden, effectiever onderwijs Kernwaarden die staan als een huis Elke week een vragenrondje over seks NIEU W! bestel gratis

Nadere informatie

Talentontwikkeling op de havo

Talentontwikkeling op de havo Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk regionale talentnetwerken Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk Talentontwikkeling op de havo Inhoudsopgave 1. Over deze publicatie

Nadere informatie

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Amsterdam, 28 april 2015 Voorwoord Ook wel eens gehad dat je docent een cruciale rekenfout maakte, waardoor de klas dacht dat ze het

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie