Starten in het hart van Noordwijk. Morgenster. 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Starten in het hart van Noordwijk. Morgenster. 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen"

Transcriptie

1 Starten in het hart van Noordwijk Morgenster 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen

2 Nieuwbouw De Morgenster De locatie 2 Morgenster biedt comfortabel wonen op fraaie locatie 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen Het appartementencomplex Morgenster is het bouwplan tussen de Van Panhuysstraat, de Weteringkade, de Morgenster en de Zilverschoon in Noordwijk. In dit gebied zijn reeds eengezins woningen en appartementen gerealiseerd. De 31 appartementen, die aan de Weteringkade voor de Noordwijkse bibliotheek zijn gesitueerd, bieden een stijlvolle aanvulling op het geheel. - De hoekappartementen type B en C hebben een balkon van circa 4 m 2 - Alle appartementen zijn met de lift en via het trappenhuis bereikbaar - Een eigen berging op de begane grond - Ieder appartement is voorzien van een gasgestookte Hoog Rendement cv-ketel en mechanische ventilatie - Een videofooninstallatie De appartementen worden verkocht als MGE woningen (Maatschappelijk Gebonden Eigendom). Aan de inhoud van de brochure, advertentie en/of tekeningen, kunnen geen rechten worden ontleend. Starten in het hart van Noordwijk In de fraai aangelegde wijk Morgenster is het prettig wonen. Het ruim opgezette appartementencomplex aan de Weteringkade ligt centraal tussen de bruisende centra van Noordwijk-Binnen en Noordwijk aan Zee en het strand. Alle faciliteiten zijn dichtbij. De appartementen kijken aan de voorzijde uit op de Weteringkade en aan de achterzijde richting zee. De Morgenster is voorzien van alle moderne voorzieningen. Het complex bestaat uit vier bouwlagen met op de begane grond de hoofdentree, de bergruimten en commerciële ruimten. Bijzonderheden - Riante woonkamer met open keuken - Keukenblok met wandtegelwerk en bovenkasten in de kleuren wit en donker grijs. - Compleet ingerichte badkamer in de kleuren wit en donker grijs - Ruime slaapkamer - De appartementen type A hebben een terras van circa 8 m 2 aan de entreezijde

3 Nieuwbouw De Morgenster MGE 3 Maatschappelijk Gebonden Eigendomsconstructie (MGE) De appartementen in de Morgenster worden geleverd met toepassing van de Maatschappelijk Gebonden Eigendomsconstructie(MGE). Om toegang van middeninkomens groepen tot de Noordwijkse koopmarkt mogelijk te maken verkoopt de Noordwijkse Woningstichting deze MGE woningen bewust met korting onder de restrictie dat de woningen bij verkoop ook weer met dezelfde korting moeten worden terug geleverd aan de NWS. Deze constructie wordt mogelijk gemaakt door de grond in eeuwigdurende erfpacht uit te geven waarbij de verplichting tot het betalen van een jaarlijkse canon (huurprijs) voor de gehele duur van de erfpacht is afgekocht. De afkoop van het erfpachtcanon is in de koopsom meegenomen. Het kortingspercentage voor het MGE koopappartement is vastgesteld op 20%, de korting is reeds op de vrije verkoopwaarde in mindering gebracht. Voor de appartementen komen allereerst in aanmerking huurders van de Noordwijkse Woningstichting, Noordwijkse starters en vervolgens alle overige belangstellenden. Zie hiervoor de lotingsvoorwaarden bij het inschrijfbiljet. Omdat de MGE regeling primair ten doel heeft kopers te trekken die zonder korting een dergelijk appartement niet zouden kunnen verwerven is een maximaal inkomen vastgesteld. Het maximale gezamenlijke belastbaar jaarinkomen (2010) is daarbij bepaald op Dit inkomen is als volgt gedefinieerd: inkomen uit Box 1 (volgens IB-aangifte) + forfaitaire rendement uit Box 3. Bij een gezamenlijk belastbaar jaarinkomen boven deze grens komt men niet direct in aanmerking voor deze appartementen. Naast een kopie van een geldige legitimatie dient een onder bouwing van het inkomen te worden overlegd.

4 Nieuwbouw De Morgenster Situatie 4 Situatie Het appartementencomplex is gesitueerd tussen de bibliotheek en de Weteringkade. Het is het sluitstuk van de ontwikkeling tussen de Zilverschoon, de Van Panhuysstraat en de Weteringkade. De uitbreiding van de bibliotheek grenst aan het appartementencomplex. Op de begane grond bevinden zich de hoofdentree, de 31 bergingen en de commerciële ruimten. Parkeren vindt plaats aan de achterzijde van het gebouw.

5 Nieuwbouw De Morgenster Maaiveld 5 Maaiveld Op het maaiveld, begane grond, is de hoofdentree van het gebouw gesitueerd. Bezoekers hebben geen vrije entree maar kunnen middels een videofooninstallatie in beeld en geluid contact maken met de bewoners. De bergingen, waarvan de elektrische installatie aangesloten is op de appartementen, zijn vanuit de hoofdentree en vanuit de achterzijde van het gebouw bereikbaar. Het nummer in de bergruimte correspondeert met de (bouw)nummers van de appartementen.

6 Nieuwbouw De Morgenster Appartement type A 6 Appartement type A Totaal 61,5 m 2 Bouwnummers 3, 5, 7, 9, 10 (1e verd.) getekend 14, 16, 18, 20, 21 (2e verd.) getekend 24, 26, 28, 30, 31 (3e verd.) getekend 2, 4, 6, 8 (1e verd.) gespiegeld 13, 15, 17, 19 (2e verd.) gespiegeld 23, 25, 27, 29 (3e verd.) gespiegeld Totaal 27 appartementen

7 Nieuwbouw De Morgenster Appartement type B 7 Appartement type B Totaal 75,8 m 2 Bouwnummers 1 en 12 Totaal 2 appartementen

8 Nieuwbouw De Morgenster Appartement type C 8 Appartement type C Totaal 65,3 m 2 Bouwnummers 11 en 22 Totaal 2 appartementen

9 Nieuwbouw De Morgenster Gevelaanzicht 9 Gevelaanzicht Gevelaanzicht Weteringkade Gevelaanzicht Zilverschoon

10 Nieuwbouw De Morgenster Doorsnede 10 Doorsnede

11 Nieuwbouw De Morgenster Technische kopersinformatie 11 Technische kopersinformatie Als aanvulling op de tekeningen in de brochure hebben wij voor u een overzicht gemaakt waarin aangegeven een groot aantal technische omschrijvingen van de bouwkundige onderdelen van het gebouw. Wij hebben getracht dit zo volledig mogelijk te doen en ondanks de vele technische termen het leesbaar te houden. Hoogteligging De bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer van het complex bij de entree wordt aangehouden als het 0-peil. Dit peil wordt vastgesteld in overleg met de dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente. Vanuit dat peil worden alle hoogtematen gemeten. Indien de maatvoering wordt aangegeven is daarbij nog geen rekening gehouden met maattoleranties en/of een wand afwerking zoals bijvoorbeeld tegelwerk. Tenzij anders aangegeven zijn de afmetingen in millimeters. Grondwerk Het uitgraven en opnieuw aanvullen van het bouwterrein worden verricht voor de aanleg van de funderingen, hoofd leidingen en de bestrating. Buitenriolering Afvalwater wordt met een gescheiden systeem afgevoerd. Het vuile- en schone hemelwater wordt geloosd op het gescheiden gemeenteriool. De riolering wordt uitgevoerd conform het rioleringsplan en conform de voorschriften in de normbladen in kunststof buis. De aansluitkosten op het gemeenteriool zijn bij de koopsom inbegrepen. Bestrating en terreininrichting De bestrating wordt door de gemeente Noordwijk aangelegd en is onderdeel van de openbare weg. Bergingen en algemene ruimtes In de onderbouw bevinden zich de bergruimten, de ruimte voor de hydrofoor en algemene meteropstelling en de opstelling van de watermeters van de appartementen. Tevens zijn op de begane grond een aantal commerciële ruimten gepland voorzien van een eigen toegang. Fundering Het appartementengebouw wordt gefundeerd op schroef mortelpalen. De lengte van de palen wordt bepaald aan de hand van de uitgevoerde sonderingen en grondonderzoeken. Alle funderingsconstructies worden overeenkomstig de tekeningen en berekeningen van de constructeur uitgevoerd na goed keuring door Bouw- en Woning toezicht van de gemeente. Vloeren De verdiepings- en dakvloeren van het appartementengebouw zijn, tenzij anders vermeld, opgebouwd uit een prefab betonnen plaatvloer (met V-naden aan de onderzijde), en een in het werk gestorte constructieve druklaag van beton. De verdiepingsvloer boven de bergruimten wordt aan de onderzijde geïsoleerd met houtwolcementplaten. De gehele begane grondvloer wordt aan de onderzijde voorzien van isolatieplaten met een isolatiewaarde van Rc= 3,0m² K/W. De galerijen op de 2e en 3e verdieping bestaan uit fabrieksmatig vervaardigde, vlak afgewerkte betonelementen. Hetzelfde geldt voor de bordessen, en (nood)trappen. Daar waar nodig is het loopvlak voorzien van een antislip motief. De galerij op de 1e verdieping is voorzien van een isolatielaag met een isolatiewaarde van Rc= 3,0m² K/W, een 2 laagse bitumineuze dakbedekking en betontegels op rubberen tegeldragers. Gevels De buitengevels van de appartementen bestaan in hoofdzaak uit metselwerk in baksteen. De gevels worden uitgevoerd in een genuanceerde steen in de kleuren geel tot oranje. Het metselwerk wordt platvol gevoegd, in een licht grijze kleur. De gevelvlakken tussen de kozijnen worden per verdieping onderbroken door prefab gevelbanden. De isolatiewaarde van de dichte gevelconstructie van de appartementen bedraagt minimaal Rc= 3,0m² K/W. Voor de opvang van gevelmetselwerk boven kozijnopeningen wordt gebruik gemaakt van prefab betonnen gevelbanden. De overgang ter plaatse van kozijnonderdorpels in aansluiting op metselwerk buitenspouwbladen geschiedt met gebruikmaking van prefab betonnen raamdorpels in combinatie met aluminium dorpels in kleur. De gemetselde borstweringen van de galerijen en daken worden voorzien van een prefab beton muurafdekker. De galerijen en balkons van de hoekappartementen worden afgewerkt met een stalen balustraden in kleur met een vulling van veiligheidsbeglazing.

12 Nieuwbouw De Morgenster Technische kopersinformatie 12 Wanden en muren De dragende stabiliteitswanden worden uitgevoerd als massieve wanden van kalkzandsteen en bij de appartementen in de kopgevels van beton. De binnenspouwbladen van de appartementen worden uitgevoerd in kalkzandsteen. De niet dragende wanden van de bergingen worden uitgevoerd in kalkzandsteen vellingblokken (schoonwerk). Alle in het appartement als zodanig aangegeven separatiewanden e.d. worden van lichte scheidingswanden (gipsblokken) uitgevoerd met een dikte van 7 of 10 cm. Ter plaatste van de centrale hallen van de trappenhuizen worden de kalkzandsteenwanden afgewerkt met een lichte voorzetwand ten behoeve van de thermische isolatie en een Rockpanel beplating met lichtgrijze coating. De wanden van de liftschacht en de wand tussen de hoofdentree en entree bergingsgang worden uitgevoerd in kalkzandsteen en afgewerkt met spuitwerk in kleur volgens opgave van de architect. Daken Op de platte daken, de balkons van de hoekappartementen op de 1e verdieping en de vloeren van de trappenhuizen en de galerij op de 1e verdieping worden isolatieplaten aangebracht met daarop een bitumineuze dakbedekking. De galerijvloer en vloer van de trappenhuizen op de 1e verdieping worden geheel voorzien van tegels op tegeldragers. De isolatiewaarde van de dakconstructie van de appartementen en de vloer van de galerij en de trappenhuizen op de 1e verdieping bedraagt minimaal Rc= 3,5m² K/W, resp. 3,0m² K/W. De balkons van de hoekappartementen op de 1e verdieping worden geheel voorzien van betonnen tegels op tegeldragers. Hierbij worden geen kleinere formaten dan halve tegels gebruikt. Metaalwerken Daar waar nodig worden stalen liggers en kolommen toegepast. Indien vereist, worden ze brandwerend afgetimmerd. In het zicht blijvende stalen liggers en kolommen worden voorzien van spuitwerk of geschilderd. De stalen liggers in de appartementen worden in de vloer opgenomen. Ter plaatse van de hoofdentrees worden de benodigde postkasten met bellentableau aangebracht. Hierin wordt de camera voor de videofooninstallatie opgenomen. Buitenkozijnen, -ramen en -deuren De buitenkozijnen, -ramen en -deuren van de appartementen, uitgezonderd het voordeurkozijn worden uitgevoerd in kunststof, de entreedeurkozijnen en de raamkozijnen van algemene ruimten en de trappenhuizen zijn van hardhout, voorzien van dekkende verf. De kunststof gevelkozijnen in de appartementen worden zoals aangegeven op de geveltekeningen als vast glas of als draai/ valramen (naar binnen draaiend) uitgevoerd. De balkons van de hoekwoningen worden voorzien van kunststof schuifdeuren voorzien van beglazing. De toegangsdeuren van de appartementen en de deur naar de bij het appartement behorende berging op de begane grond, worden uitgevoerd met een gelijksluitend cilinderslot. Daarnaast is er een sleutel die past op de hoofdentree toegangsdeur en de toegangsdeur van de bergingsgang. De hoofdtoegangsdeuren zijn multiplex deuren en daar waar vereist in brandwerende uitvoering voorzien van deurdrangers. Alle bewegende delen in de buitengevelkozijnen van het appartementengebouw worden voorzien van tochtweringsprofielen. De draaivalramen worden voorzien van standaard beslag met een aluminium raamkruk. In een aantal kozijnen worden ventilatieroosters aangebracht die voldoen aan de ventilatieberekeningen. De buitenkozijnen, -ramen en -deuren voldoen aan de inbraak werendheidsklasse 2 conform de eisen van het Bouwbesluit. Als doorvalbeveiliging worden bij de verschillende gevel openingen gelaagd glas in aluminium profielen voorzien van kleurcoating aangebracht. Binnenkozijnen en -deuren De binnenkozijnen van de algemene ruimten zijn van hardhout en voorzien van dekkende verf. De voordeur van elk appartement is een geïsoleerde vlakke dichte deur in hardhout en voorzien een dekkende verf. De binnenkozijnen in de appartementen zijn stalen opdek kozijnen, fabrieksmatig wit gecoat zonder stofdorpels en met bovenlichten voorzien van glas of plaatmateriaal. De binnendeuren in de appartementen zijn fabrieksmatig afgelakte dichte opdekdeuren in de standaard kleur wit. De overige binnendeuren van de algemene ruimten zijn vlakke binnendeuren. Waar dit wordt vereist, worden deze brandwerend uitgevoerd eventueel met beglazing. De deuren zijn afhankelijk van de eisen en uitvoering voorzien van deurdranger. Hang- en sluitwerk Sloten met deurkrukken van binnendeuren van het appartement: - kasten: kastslot - badkamer en toilet: vrij- en bezetslot - overige deuren: loopslot Sloten van buitendeuren: - voordeuren, bergingsdeuren en indien van toepassing terras- en balkondeuren zijn voorzien van een gelijksluitend cilinderslot - de deuren van de hoofdentree, algemene ruimten op de begane grond worden voorzien van een cilinderslot - de overige deuren worden voorzien van loopof kastsloten - het hang- en sluitwerk (van bereikbare delen) heeft de inbraakwerendheidsklasse 2 conform de eisen van het Bouwbesluit - de scharnieren van de buitenkozijnen zijn in een r.v.s. uitvoering met dievenklauwen en de deurkrukken en kortschilden van geëloxeerd lichtmetaal.

13 Nieuwbouw De Morgenster Technische kopersinformatie 13 Beglazing De beglazing voldoet aan de kwaliteitseisen omschreven in Vlak Glas, Kwaliteit B. De glasopeningen van de gevelkozijnen, ramen en deuren van de appartementen worden uitgevoerd met hoog rendement (HR++) isolerende beglazing conform de aannamen in de energieprestatie berekening. De gevelopeningen worden waar dit vereist is voorzien van zogenaamde brandvertragende beglazing. De gevelopeningen worden waar dit vereist is voorzien van veiligheidsbeglazing. De binnen- en buitenbeglazing van de algemene ruimten worden uitgevoerd als enkel floatglas of isolerende beglazing. Waar dit vereist is, wordt de beglazing uitgevoerd in brandvertragende beglazing en/of veiligheidsbeglazing. De kozijnen aan de straatzijde worden voorzien van geluidsisolerende beglazing met ventilatieroosters en suskasten. De glasopeningen van de binnenkozijnen in de appartementen worden voorzien van blank floatglas en daar waar nodig als veiligheidsglas uitgevoerd. Trappen en balustraden In de trappenhuizen bevinden zich gewapende prefab betontrappen en bordessen welke zijn voorzien van een antislip bovenlaag. In de trappenhuizen worden stalen traphekken met een vulling van veiligheidsbeglazing en leuningen aangebracht in een nader te bepalen kleur en uitvoering. Aan de muurzijde van de trappen komen leuningen van thermisch verzinkt staal voorzien van een kleurcoating. Langs de galerijen, bordessen en andere vloerafscheidingen worden thermisch verzinkt stalen balustraden, afgewerkt met een kleurcoating voorzien van gelaagd glas in aluminium profielen met daarop een aluminium buisleuning, aangebracht. De aluminium profielen voorzien van een kleurcoating. Om de buitenruimte van de appartementen, die grenst aan de galerijen van elkaar af te schermen, worden privacyschermen op de scheiding tussen de woningen geplaatst. Deze worden gemaakt van in kleur gecoat aluminium met een vulling van ondoorzichtig veiligheidsglas. Wandafwerking In de appartementen worden de volgende ruimten met standaard witte tegels 150x150 mm afgewerkt: - de wanden boven het aanrecht en ter plaatse van het kook toestel tot onderzijde bovenkastjes - de wanden van de badkamer tot onderkant plafond - de wanden van het toilet type C tot een hoogte van circa 1200 mm. De inwendige hoeken van het wandtegelwerk worden voorzien van een kitvoeg. Alle wanden van de appartementen, voor zover niet betegeld of gespoten, worden behangklaar afgewerkt. Onder de kozijnen, waar borstweringen aanwezig zijn, worden vensterbanken aangebracht van kunststeen. De wanden tussen de appartementen, de centrale hal en het hoofd- en vluchttrappenhuis worden aan de zijde van het trappenhuis en de centrale hal voorzien van een isolerende voorzetwand afgewerkt met een Rockpanel plaat in kleur. De wanden tussen de centrale hal en de bergingsgang en de buitenzijde van de liftschacht worden voorzien van structuur spuitwerk in kleur. De niet dragende wanden van de algemene ruimten, bergingen en bergingsgangen worden vervaardigd van kalkzandsteen vellingblokken (schoonwerk). De wanden in de algemene ruimten, bergingsgangen en de bergingen worden niet nader afgewerkt. Tegen de wanden in alle niet betegelde ruimten worden geen plinten aangebracht. Vloerafwerking De vloer van centrale hal op de begane grond wordt voorzien van vloertegels in een nader te bepalen kleurstelling. Achter de hoofdentree wordt een schoonloopmat aangebracht. De vloeren van de appartementen, de algemene ruimten, bergingsgangen en bergingen worden voorzien van een cementdekvloer. In de appartementen wordt de badkamervloer en de toiletvloer (type C) voorzien van vloertegels,formaat 150x150 mm kleur donker grijs. De dorpel van de badkamer en toilet (type C) worden uitgevoerd in kunststeen. Plafondafwerking De betonplafonds van de appartementen worden met structuurspuitwerk behandeld, eventuele V-naden blijven in het zicht. Het betonplafond van de centrale hal wordt voorzien van thermische isolatieplaten. De plafonds van de bergingsgangen en de bergingen worden voorzien van thermische isolatieplaten, houtwolcementplaten. De plafonds van de meterkasten worden niet afgewerkt. De onderzijde van de prefab trappen en bordessen worden niet afgewerkt. Schilderwerk De houten kozijnen, -ramen en deuren worden in de fabriek gegrond en in het werk afgelakt in een dekkende kleur (kleuren conform het kleurenschema). Alle houten betimmeringen worden fabrieksmatig of in het werk dekkend geschilderd met uitzondering van de meterschotten. Onbehandeld blijven onder andere de in het zicht blijvende cv-leidingen en de overige leidingen in de c.v. kast (technische ruimte). De stalen binnendeurkozijnen en de binnendeuren zijn fabrieksmatig afgelakt.

14 Nieuwbouw De Morgenster Technische kopersinformatie 14 Keukenopstelling In het appartement wordt een standaard keukenblok in de kleur wit volgens de maatvoering op tekening geplaatst voorzien van een enkele r.v.s. spoelbak met keukenkraan. Op het keukenblok wordt een aanrechtblad afgewerkt met een donker grijze kunststof toplaag aangebracht. Boven het aanrecht komen 3 stuks bovenkasten in de kleur van het keukenblok. In de keuken een loze leiding voor elektrisch koken. Meterruimte De meterruimte in de appartementen heeft standaard afmetingen. De meterruimte en de algemene meterruimte worden ingericht conform de normbladen en de voorwaarden van de nutsbedrijven. Hemelwaterafvoeren De hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd in kunststof met stalen ondereinden ter plaatse van het openbaar terrein en worden aangesloten op de gemeentelijke riolering (gescheiden systeem). De op de verkooptekening aangegeven positie van hemelwater afvoeren is indicatief. De aansluitkosten zijn in de koopsom inbegrepen. Waterleiding De koudwaterleiding, die wordt aangelegd vanaf de watermeter in de centrale watermeterkast op de begane grond is van roodkoper en kunststof buis met de nodige stop- en aftapkranen naar de keuken (plus T-stuk afgedopt voor eventuele vaatwasser), het toilet, de wastafel, de douche, de c.v.(met vulpunt) en de wasmachine. Er wordt een drukverhogingsinstallatie opgenomen in een centrale watermeterkast op de begane grond. Deze waarborgt een voldoende waterdruk voor de hoger gelegen appartementen. Vanaf de c.v. is de warmwaterleiding van roodkoper en kunststof buis met de nodige stop- en aftapkranen naar de douche, de wastafel en naar de keuken. De waterleidingen worden daar waar nodig geïsoleerd tegen warmteverlies dan wel bevriezingsgevaar. De warm- en koudwaterleidingen worden zoveel mogelijk in de vloeren en wanden weggewerkt. De installatie volgens de voorschriften van het waterleverend bedrijf. De aansluitkosten voor aansluiting op het waterleidingnet van Dunea zijn bij de koopsom inbegrepen. Sanitair In de appartementen wordt conform de tekeningen een complete sanitairinrichting aangebracht bestaande uit: - In de badkamers van type A en B en het toilet van type C een toiletcombinatie in de kleur wit met laaghangend kunststof reservoir, voorzien van bijpassende closetzitting met deksel - In de badkamers een verchroomde douchemengkraan en een douchegarnituur bestaande uit een glijstangcombinatie met handdouche in de verdiept, getegelde douchehoek waarin een doucheputje is opgenomen - In de badkamers een wastafel in de kleur wit met bijhorende planchet en rechthoekige spiegel en voorzien van een verchroomde wastafelmengkraan - In de toilet van type C een fontein in kleur wit voorzien van een verchroomde fonteinkraan - De appartementen worden verder voorzien van een verchroomde tapkraan met beluchter, waterkeerklep en slangwartel ten behoeve van de wasautomaat en als vulkraan voor de c.v. Gasinstallatie De gasleidingen worden vanaf de gasmeter in de meterkast gelegd naar de keuken t.b.v. een kooktoestel (afgedopt in de muur) en naar de technische ruimte voor de c.v.- installatie voorzien van een afsluitkraan en aangesloten op het c.v.- toestel. De gasleidingen worden zoveel mogelijk weggewerkt in de vloeren en wanden, uitgezonderd in de technische ruimte. De installatie volgens de voorschriften van het gasleverend bedrijf. De aansluitkosten voor aansluiting op het gasnet van het gasbedrijf zijn bij de koopsom inbegrepen. Verwarmingsinstallatie Ieder appartement wordt voorzien van een gasgestookte Hoog Rendement c.v.- ketel in gesloten uitvoering. De installatie wordt als een 2 pijpsysteem uitgevoerd bestaande uit kunststof leidingen die in de cementdekvloer worden weggewerkt. De verdeler komt in de technische ruimte. De installatie wordt voorzien van plaatstalen, standaard afgelakte verwarmingsradiatoren. Deze worden met betrekking tot de afmetingen afgestemd op de, bij de afzonderlijke vertrekken, vermelde temperatuur. De plaatsen van de radiatoren zijn op de tekeningen aangegeven. De definitieve afmetingen volgen uit de nadere berekeningen. De temperatuurregeling vindt plaats door een in de woonkamer aan te brengen thermostaat. Luchtaf- en toevoer- en verbrandingsgasafvoerkanalen zijn opgenomen in de leidingschachten en worden op het dak aangesloten op een verzamelkap. De c.v.-installatie zal bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken de volgende vertrektemperaturen kunnen bereiken en behouden bij een minimum buitentemperatuur van -7 graden Celsius en een maximale windsnelheid van 8 m/sec (berekend volgens NEN 3066). Woonkamer, slaapkamers en keuken 20 graden Celsius. C.v., wasruimte en hal 15 graden Celsius en badkamer 22 graden Celsius. De hoofdentree, het trappenhuis en de bergingen op de begane grond zijn onverwarmd. De installatie wordt door de installateur in bedrijf gesteld. Bij oplevering wordt de koper een bedieningsvoorschrift, alsmede een vulslang, overhandigd.

15 Nieuwbouw De Morgenster Technische kopersinformatie 15 Ventilatievoorzieningen De appartementen worden voorzien van natuurlijke ventilatie toevoer door middel van in de kozijnen geplaatste ventilatie roosters en aan de voorgevel suskasten i.v.m. de geluidsbelasting door het verkeer. De keukens, opstelruimte wasautomaat, toilet type C en bad kamers worden daarbij mechanisch afgezogen via ventielen in het plafond of uit de wand. In de woonkamer/keuken wordt een centrale bedieningsschakelaar met 3 standen en tevens een draadloze bedieningsschakelaar aangebracht ten behoeve van de regeling. Om de verspreiding van de ventilatielucht mogelijk te maken zijn onder de binnendeuren ventilatiespleten open gehouden. Deze spleten zijn noodzakelijk voor een goed binnenklimaat en mogen daarom niet worden afgesloten. De kanalen worden zoveel mogelijk in de leidingschachten en de vloeren opgenomen, maar komen in de c.v.- ruimte en soms in de berging in de appartementen in het zicht. In de c.v.- ruimte hangt ook de afzuigunit van de mechanische ventilatie. De bergingen op de begane grond, hoofdentree, bergingsgangen en liftschacht worden op natuurlijke wijze geventileerd via roosters in de gevelkozijnen of doorvoeren in het dak. De luchtafvoerkanalen van de installatie van de mechanische ventilatie naar de dakdoorvoer worden uitgevoerd in metaal. De afvoerkanalen worden waar mogelijk verzameld tot één of enkele grote afvoerkanalen en aangesloten op de dakkap. Elektrische installaties De installatie voldoet aan de eisen zoals gesteld in het bouwbesluit alsmede aan de eisen van het energiebedrijf. De omvang van de installatie is op de verkooptekening aange geven en voldoet aan NEN De plaatsen zijn bij benadering aangegeven en worden definitief in het werk bepaald. De installatie in de woningen wordt aangelegd vanuit de meterkast, verdeeld over een voldoende aantal groepen naar alle aansluitpunten. Het wordt uitgevoerd als een zgn. centraaldozensysteem. De elektraleidingen worden weggewerkt in de wanden en vloeren m.u.v. de leidingen in de bergingen op de begane grond en de meterkasten deze worden uitgevoerd in zichtleidingen. De lichtinstallatie in de algemene ruimten, uitgezonderd de technische ruimten en de bergingen, zijn voorzien van armaturen en worden geschakeld via een schemerschakelaar en aangesloten op de centrale meterkast. De watermeterruimten op de begane grond worden voorzien van de vereiste elektrische installatie inclusief armaturen en schakelaar. De bergingen op de begane grond worden voorzien van een lichtaansluitpunt, wandcontactdoos en schakelaar. De installatie in de bergingen is aangesloten op de meter van de bijbehorende woning. Het schakelmateriaal wordt op circa 1050 mm. boven de vloer geplaatst en de wandcontactdozen, de aansluitpunten voor CAI en telefoon en de loze kookleiding op circa 300 mm. boven de vloer. De hoogte van de wandcontactdozen in de keuken is circa 1200 mm, voor de wasemkap circa 2250 mm. boven de vloer. De thermostaat tenslotte zit op 1500 mm. boven de vloer. (type C 1200 mm.) Het schakelmateriaal en de wandcontactdozen zijn van kunststof in de kleur gebroken wit, halfop-/inbouw. De plafonddozen voor lichtaansluitpunten worden voorzien van een dekplaat met lamphaak en afgewerkt met een kroonsteentje. In de appartementen wordt een videofoon gecombineerd met de belinstallatie aangebracht. Vanuit uw woning kunt u via de installatie zien wie er bij de hoofdentree heeft aan gebeld. Dit geeft extra veiligheid en wooncomfort. De aansluitkosten voor aansluiting op het net van het energiebedrijf van de standaard installatie zijn in de koopsom inbegrepen. (Tele-)communicatievoorzieningen De appartementen worden aangesloten op het plaatselijk kabelsysteem, beheerd door Ziggo en KPN. Aan de aansluiting in de meterkast zijn geen aansluitkosten verbonden, behoudens eventuele eenmalige entreekosten. In de woonkamer en de slaapkamer bevinden zich bedrade aansluitpunten voor zowel CAI als telefoon. Voor verdere informatie met betrekking tot CAI en Telefoon adviseren wij u om contact op te nemen met de centrale antenne respectievelijk een telefoonaanbieder. Bij de hoofdentree van het gebouw op de begane grond, waar ook uw postkast is gesitueerd, wordt het bellentableau voorzien van huisnummers en videofooninstallatie aangebracht. Rookmelders De appartementen worden voorzien van een rookmelder in de hal die aangesloten is op de elektrische installatie. Liftinstallaties In de hoofdentree van het complex wordt een door het liftinstituut goedgekeurde personenlift aangebracht. De deurvleugels en kozijnen van de liftcabines worden afgewerkt met roestvast staal. De cabinewanden worden afgewerkt met kunststof bekleed staalplaat. In het plafond wordt verlichting aangebracht. Tegen de achterwand van de cabine wordt een spiegel aangebracht en aan 1 zijwand een leuning. De vloer van de cabine wordt afgewerkt met kunststof. Milieuvoorzieningen Er zal tijdens het bouwen rekening worden gehouden met de toepassing van milieuvriendelijke en minder milieubelastende materialen. Standaard zal het afval gescheiden worden opgeslagen en afgevoerd.

16 Nieuwbouw De Morgenster Technische kopersinformatie 16 Energiebesparing Ten behoeve van energiebesparing wordt in de appartementen zeer goede isolatie aangebracht, extra hoogrendement beglazing (HR++) en een Hoog Rendements c.v. ketel. De woningen voldoen aan een Energie Prestatie Coëfficiënt van 0,8 conform het nu geldende bouwbesluit. Schoonmaken en oplevering Circa drie weken voor de oplevering worden de kopers schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en het tijdstip van oplevering. Het appartement wordt bezemschoon opgeleverd. Uitzonderingen daarop zijn sanitair, tegelwerk en beglazing, deze worden schoon opgeleverd. Voorbehoud Deze verkoopdocumentatie is met zorg samengesteld. Toch zijn wij genoodzaakt enig voorbehoud te maken. De appartementen zijn in de brochure aangegeven met de bouwnummers. Op de tekening(en) is de plaatsing van de woningen ten opzichte van elkaar en de omgeving aangegeven op basis van de verstrekte gegevens van de gemeente, zoals die vóór de aanvang van de verkoop beschikbaar waren. Wijzigingen in de situatie, als gevolg van handelen door de gemeente en/of overheid, voorschriften van de gemeente en/of de overheid of ten gevolge van nadere kadastrale metingen, worden voorbehouden. In de brochure zijn de gevelaanzichten, doorsneden en platte gronden aangegeven. De aangegeven maten zijn circa-maten waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Van de tekeningen kan niet worden afgemeten. Alle maatvoering is aangegeven in millimeters voor zover niet anders is vermeld. Wijzigingen in maatvoering en materiaalkeuze, die tijdens de uitvoering van het werk nood zakelijk of gewenst blijken, alsmede wijzigingen ter voldoening aan overheidseisen en/of overheidsvoorschriften en/of nutsbedrijven, zijn uitdrukkelijk voorbehouden. De aangegeven apparatuur en dergelijke dient uitsluitend ter oriëntering van de plaatsingsmogelijkheden en is, voor zover niet uitdrukkelijk in deze technische kopersinformatie genoemd, niet in de koopsom inbegrepen. Daar waar in de technische kopersinformatie een bepaalde leverancier of merk wordt omschreven, kan een andere leverancier en/of ander merk van gelijke klasse/kwaliteit worden gekozen indien dit voor de uitvoering en voortgang van het werk nood zakelijk of gewenst wordt geacht. Een en ander zal geen aanleiding voor enige verrekening geven. De opgenomen perspectieftekeningen zijn zogenaamde artist-impressions. Het is derhalve mogelijk dat er verschillen zijn tussen deze impressies en de daad werkelijk uitvoering, onder andere in kleur. Er kunnen daarom geen rechten aan deze impressies worden ontleend.

17 Nieuwbouw De Morgenster VvE 17 Appartementsrecht en Vereniging van Eigenaren (VvE) Appartementsrecht de gemeenschappelijke kosten. Voorts bevat het regle- stemmen (de helft+één) tenzij het reglement maand in de servicekosten voor elke appartements- Het gebouw wordt - voordat u uw leveringsakte tekent - ment de gedragsregels voor de eigenaren/bewoners. anders bepaalt. eigenaar vastgesteld. De administrateur zorgt voor bij notariële akte gesplitst in appartementsrechten. Zij beslist bijvoorbeeld of het gebouw weer geverfd de inning en de verrekening van deze bijdragen. Onder een appartementsrecht wordt verstaan een Er kan ook nog een huishoudelijk reglement worden moet worden en zo ja, wanneer en aan wie de opdracht aandeel in het gebouw met toebehoren, dat de bevoegd- gemaakt. Hierin kan van alles geregeld zijn rond het wordt gegeven. De vergadering moet de begroting heid geeft tot het exclusieve gebruik van (een) bepaald functioneren van de Vereniging van Eigenaren (VvE) van kosten voor het volgende boekjaar goedkeuren en gedeelte(n) van het gebouw (het appartement en de en de onderlinge verhoudingen. Vaak gaat het om een dient haar goedkeuring te geven aan de rekening en berging; dit wordt wel het privégedeelte genoemd). uitwerking van leef- en gebruiksregels uit het splitsings- verantwoording van de uitgaven van het afgelopen reglement. Meestal wordt het huishoudelijk reglement boekjaar van de vereniging. Tenzij uitdrukkelijk anders Dit aandeel, dat afhankelijk is van de oppervlakte en/ opgemaakt door het bestuur of de beheerder nadat de in het reglement is bepaald beslist de vereniging van of waarde van de woning e.d., geeft aan voor welk deel VvE actief is en de appartementen worden bewoond. eigenaren over alle zaken, die de eigenaren gemeen- u gerechtigd bent in de totale waarde van het gebouw schappelijk aangaan. Dat beslissen gebeurt in de bij- en voor welk gedeelte u moet bijdragen in de gemeen- Iedere appartementseigenaar is van rechtswege eenkomst van eigenaren, tenminste een maal per jaar schappelijke kosten. (automatisch) lid van de VvE van het gebouw. De taak of zoveel meer als nodig is. In deze vergadering kan van de VvE is de behartiging van de gemeenschappelijke iedere eigenaar zelf of via een gemachtigde het woord Hieruit volgt dat een appartementseigenaar op grond belangen van de eigenaars. voeren en zijn stem uitbrengen over op de agenda van zijn mede-eigendomsrecht het medegebruik heeft van alles wat in het gebouw voor gemeenschappelijk Wat zijn de gemeenschappelijke belangen? geplaatste onderwerpen en wat eventueel verder tijdens de vergadering ter tafel komt. Hoeveel stemmen gebruik bedoeld is. (hal, lift, gezamenlijke entree, e.d.) In de eerste plaats het onderhoud en de instandhouding een appartements eigenaar in de vergadering kan uit- De akte en reglement van splitsing van het gebouw en de daarbij behorende technische installaties. Dus bijvoorbeeld het bijhouden van het brengen, wordt bepaald in het reglement van splitsing. In de notariële akte van splitsing is een aantal belang- binnen- en buitenschilderwerk, het repareren van het De administrateur vormt (meestal gezamenlijk met rijke zaken opgenomen: dak, het schoonhouden van de gangen, trappen en liften. een aantal anderen) het bestuur van de vereniging. - Een beschrijving van het gebouw De administrateur wordt door de eigenaren benoemd - Een beschrijving van de appartementsrechten De VvE heeft - net als alle andere verenigingen - een en zorgt voor de dagelijkse gang van zaken, beheert (de privégedeelten) bestuur en een ledenvergadering. het geld van de vereniging en ziet toe op de uitvoering - Een beschrijving van het aandeel dat iedere In het jaar van de oplevering van het gebouw is de van reparaties, regelmatig onderhoud en dergelijke. eigenaar in het hele gebouw heeft verkoper bestuurder van de vereniging. Daarna wordt (het zogenaamde breukdeel) door de apparte mentseigenaren een bestuur gekozen, Een zeer belangrijke taak van de administrateur is - Het reglement van splitsing. of uit verkiesbare appartementseigenaren of van buiten. het opstellen van een begroting voor het komende De VvE vertegenwoordigt de hoogste macht in de boekjaar van de vereniging en het klaarmaken van Vooral het reglement van splitsing is voor u van groot vereniging. Met de vergadering van eigenaren wordt het exploitatieoverzicht van het afgelopen boekjaar. belang. In dit reglement is vermeld voor welke gedeelte dus zowel het orgaan van de vereniging bedoeld als de Op basis van de begroting, een overzicht waarop alle een eigenaar is gerechtigd in het gemeenschappelijk bijeenkomst zelf. De vergadering van eigenaren neemt te verwachten kosten staan vermeld, zoals verfwerk, eigendom en voor welk gedeelte hij moet bijdragen in besluiten bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte verzekering van het gebouw ed., wordt de bijdrage per

18 Geïnteresseerd? Bent u geinteresseerd dan kunt u contact opnemen Van Der Meer, Makelaars en Taxateurs. Van der Meer Makelaars & Taxateurs Nieuwe Zeeweg HB Noordwijk t (071) Noordwijkse Woningstichting Gemeente Noordwijk Bouwkundig Adviesbureau Bollenstreek Bouwkundig Adviesbureau Bollenstreek Splinter Architecten BV Van der Wiel Bouw bv Notariskantoor Luijer Voorstraat 50A Postbus AC Noordwijk ZH t (071) f (071) Realisatie/vormgeving De Weijer Communicatie & Design, Noordwijk/Baarn Aan de inhoud van de advertentie, brochure en/of de tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Park kwartier Noord 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Wonen in Zeewolde, water, groen en ruimte Zeewolde, een nog relatief jong en dynamische dorp ligt aan de randmeren en midden in

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen VEERALLEE ZWOLLE VEERALLEE ZWOLLE VE Creëer jouw ideale woning 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen Twee-onder-een-kapwoningen 3 Een wijk met een rijke historie Veerallee De Veerallee

Nadere informatie

Pagina 2 Inhoudsopgave. Pagina 4-5 Ligging. Pagina 6-7 Omgeving. Pagina 8-9 Een locatie met historie. Pagina 10 Initiatief. Pagina 11 Inspiratie

Pagina 2 Inhoudsopgave. Pagina 4-5 Ligging. Pagina 6-7 Omgeving. Pagina 8-9 Een locatie met historie. Pagina 10 Initiatief. Pagina 11 Inspiratie Pagina 2 Inhoudsopgave Pagina 4-5 Ligging Pagina 6-7 Omgeving Pagina 8-9 Een locatie met historie Pagina 10 Initiatief Pagina 11 Inspiratie Pagina 13 ontwikkeling Pagina 14-15 Situatie en impressies Pagina

Nadere informatie

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 3 volwaardige woonlagen met 4 5 ruime slaapkamers standaard dakkapel en een ruime bergzolder inclusief luxe greeploze keuken met alle apparatuur

Nadere informatie

65% VERKOCHT. Heemstede. Volop genieten in Heemstede. www.dewatertoren-heemstede.nl

65% VERKOCHT. Heemstede. Volop genieten in Heemstede. www.dewatertoren-heemstede.nl 65% VERKOCHT Heemstede Volop genieten in Heemstede www.dewatertoren-heemstede.nl Heemstede Schitterend wonen in Heemstede Heemstede is een dorp waar u heerlijk kunt wonen en recreëren. Zodra u dit dorp

Nadere informatie

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL Groen wonen nabij de stad 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL 2 Aan de noordkant van Nijmegen, tussen de bestaande dorpen Lent, Ressen en Oosterhout ontstaat

Nadere informatie

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg B r i g i t t e n s t r a a t 1 5 Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg Luxe appar tementen in het Museumkwar tier van Utrecht Introductie In de ambiance van een monumentaal herenhuis worden

Nadere informatie

Scheepmakersdijk. 3 luxe stadswoningen te Haarlem

Scheepmakersdijk. 3 luxe stadswoningen te Haarlem Scheepmakersdijk 3 luxe stadswoningen te Haarlem Voorwoord Waar de Scheepmakersdijk en de Papentorenvest elkaar raken staat het pronkstuk De Adriaan. Hier vind je de sporen terug van de eerste forse groei

Nadere informatie

Fraai wonen aan de rand van het centrum

Fraai wonen aan de rand van het centrum Te huur 24 sociale appartementen Fraai wonen aan de rand van het centrum Christiaan Huygens Barneveld Fraai wonen in het centrum Op een steenworp afstand van het centrum van Barneveld ligt het voormalig

Nadere informatie

...dat is wonen in stijl. 19 sfeervolle jaren 30 woningen. Meer informatie

...dat is wonen in stijl. 19 sfeervolle jaren 30 woningen. Meer informatie www.bestensuite.nl 19 sfeervolle jaren 30 woningen Meer informatie Van Santvoort Makelaars, Eindhoven Edenstraat 1, 5611 JM Eindhoven T 040 269 25 30 info@eindhoven.vansantvoort.nl ERA makelaardij Ed Willems

Nadere informatie

14 APPARTEMENTEN IN HET CENTRUM VAN LEKKERKERK

14 APPARTEMENTEN IN HET CENTRUM VAN LEKKERKERK 14 APPARTEMENTEN IN HET CENTRUM VAN LEKKERKERK 1 Wonen in Lekkerkerk Lekkerkerk is gelegen in Zuid Holland, in de driehoek Krimpen a/d IJssel, Gouda en Schoonhoven. Lekkerkerk is sinds de gemeentelijke

Nadere informatie

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN 2 STIJLVOL, KARAKTERISTIEK EN NOSTALGISCH WONEN De Gouden Buurten kenmerken zich als een wijk, waar dorpse charme met stads comfort wordt gecombineerd. Met traditioneel Hollandse

Nadere informatie

Omdat uw woning de aankoop van uw leven is. SANCERRE 4 twee-onder-één-kap woningen

Omdat uw woning de aankoop van uw leven is. SANCERRE 4 twee-onder-één-kap woningen RT Omdat uw woning de aankoo van uw leven is. SANCERRE 4 twee-onder-één-ka woningen BUITENPLAATS WIJNBERGEN te DOETINCHEM RT 2 IS ALLES WAT U VERWACHT VAN UW WONING. 3 Woonkwaliteit RT van Roosdom Tijhuis

Nadere informatie

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT Deel van het geheel Een appartementsrecht is een aandeel (bijvoorbeeld één/dertigste) in een gebouw met toebehoren dat de bevoegdheid geeft tot het

Nadere informatie

Veenendaal 18 EENGEZINSWONINGEN

Veenendaal 18 EENGEZINSWONINGEN Veenendaal Nova Zembla 18 EENGEZINSWONINGEN 2 Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. inhoud 4 5 9 Algemene informatie Technische omschrijving 7 (tussen)eengezinswoningen -

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING VAN UW APPARTEMENT

GEBRUIKSHANDLEIDING VAN UW APPARTEMENT GEBRUIKSHANDLEIDING VAN UW APPARTEMENT Inhoudsopgave 1 Welkom in uw nieuwe woning... 3 2 Verzekeringen... 3 Inboedelverzekering... 3 Glasverzekering... 3 Opstalverzekering... 3 3 Tips voor de eerste bewoning...

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK. RESIDENTIE STATIO Wolvertem

VERKOOPLASTENBOEK. RESIDENTIE STATIO Wolvertem VERKOOPLASTENBOEK RESIDENTIE STATIO Wolvertem 30/10/2013 Vg / Wg / Gdv / Gvkr / Gvv 1 Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 ALGEMEEN... 4 1) Projectteam... 4 2) Leidinggevend architect... 4 3) Technische studies...

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK. T VEER te Tielrode Burgermeester A. Heymanstraat 84 Antwerpsesteenweg 97. 19/05/2014 Gvg / Wg / Gdv / Vkr / Gvv

VERKOOPLASTENBOEK. T VEER te Tielrode Burgermeester A. Heymanstraat 84 Antwerpsesteenweg 97. 19/05/2014 Gvg / Wg / Gdv / Vkr / Gvv VERKOOPLASTENBOEK T VEER te Tielrode Burgermeester A. Heymanstraat 84 Antwerpsesteenweg 97 19/05/2014 Gvg / Wg / Gdv / Vkr / Gvv Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 II. ALGEMEEN... 4 1) Projectteam... 4 2) Leidinggevend

Nadere informatie

5 VRIJSTAANDE KAPITEINSAPPARTEMENTEN AAN DE STRANLJIP TE HURDEGARYP (IT SUD) Volwaardig wonen op de begane grond

5 VRIJSTAANDE KAPITEINSAPPARTEMENTEN AAN DE STRANLJIP TE HURDEGARYP (IT SUD) Volwaardig wonen op de begane grond 5 VRIJSTAANDE KAPITEINSAPPARTEMENTEN AAN DE STRANLJIP TE HURDEGARYP (IT SUD) Volwaardig wonen op de begane grond DE KAPITEINS- APPARTEMENTEN HEBBEN O.A. DE VOLGENDE POSITIEVE EIGENSCHAPPEN: Royaal appartement

Nadere informatie

Residentie Parkzicht II Appartementsgebouw

Residentie Parkzicht II Appartementsgebouw 1 Residentie Parkzicht II Appartementsgebouw Luxe appartementen aan de Broekstraat in hartje Tervuren BEKNOPTE TECHNISCHE BESCHRIJVING 2 KOPER: Naam:... Adres:...... Tel: l:... appartement: : verdieping..nr

Nadere informatie

Servicepakket. Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer!

Servicepakket. Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer! Servicepakket Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer! Servicewijzer ooraf U wilt graag in een goed onderhouden huis wonen. Dat is een zaak van u en ons samen. Ook

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

0186-899.899 Bouwkundige: M.A. Breur. Aanwezig bij keuring: -- 3295 AZ S GRAVENDEEL Datum keuring: 31 maart 2015

0186-899.899 Bouwkundige: M.A. Breur. Aanwezig bij keuring: -- 3295 AZ S GRAVENDEEL Datum keuring: 31 maart 2015 Opdrachtgever: HW Wonen t.a.v. mevrouw E. van liet Postbus 1502 3260 BA OUD BEIJERLAND Datum offerte: 13 januari 2013 0186899.899 Te keuren pand: Bouwkeuring HW Wonen Bouwkundige:.A. Breur Wilhelminastraat

Nadere informatie

Met alle gegevens over: Wie doet wat Trefwoordenlijst Fonds Klein Onderhoud Glasfonds Tips Onderhoudsbedrijven en telefoonnummers

Met alle gegevens over: Wie doet wat Trefwoordenlijst Fonds Klein Onderhoud Glasfonds Tips Onderhoudsbedrijven en telefoonnummers Het onderhoud van uw woning Met alle gegevens over: Wie doet wat Trefwoordenlijst Fonds Klein Onderhoud Glasfonds Tips Onderhoudsbedrijven en telefoonnummers Wierden en Borgen - Het onderhoud van uw woning

Nadere informatie

Verkooplastenboek. Antwerpen Frankrijklei 136/Tabaksvest 57

Verkooplastenboek. Antwerpen Frankrijklei 136/Tabaksvest 57 Verkooplastenboek Antwerpen Frankrijklei 136/Tabaksvest 57 INHOUD 0. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. TECHNISCHE BESCHRIJVING RUWBOUW 1.1 Ondergrondse verdieping (parking, fietsenstalling, technische lokalen) 1.2.

Nadere informatie