Lagere lasten voor de doelgroep, hogere kosten voor de overheid? Het verband tussen administratieve lasten en beheerskosten. > Rapport 2009/10106/004

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lagere lasten voor de doelgroep, hogere kosten voor de overheid? Het verband tussen administratieve lasten en beheerskosten. > Rapport 2009/10106/004"

Transcriptie

1 Lagere lasten voor de doelgroep, hogere kosten voor de overheid? Het verband tussen administratieve lasten en beheerskosten > Rapport 2009/10106/004 > Matthys Jeroen, Rommel Jan & Verhoest Koen

2 ii

3 Inhoudstafel Managementsamenvatting 9 1. Algemene inleiding Verschuivingen in de regelgeving 43 > 2.1. De regulerende overheid 43 > 2.2. Centrale concepten 45 > 2.3. De overheid en haar uitvoeringsinstellingen: sturing 46 > 2.4. Hervorming van de regelgeving 47 > Verschillende vormen van regelgeving en alternatieven 48 > Evolutie in de hervorming van regelgeving 49 > Waarom regelgeving hervormen? 52 > 2.5. Beleidsevaluatie en reguleringsmanagement Administratieve lasten vereenvoudiging 57 > 3.1. Inleiding 57 > 3.2. Het Standaardkostenmodel 58 > Inleiding 58 > Kostenbepaling 58 > Opbouw Standaardkostenmodel 59 > 3.3. Bevragingen 60 > 3.4. Groeperen van technieken voor administratieve vereenvoudiging 61 > De informatiestroom 61 > Het Standaardkostenmodel 62 > Kwantitatief-kwalitatief-organisatorisch 63 > Varia 63 > 3.5. Specifieke instrumenten 63 > Ontwerpen van regelgeving: elimineren, reduceren, samenvoegen en verbeteren van regelgeving 64 iii

4 > Vereenvoudiging van de toepassing en het opvolgen van naleving van de regelgeving De interne administratieve lasten binnen de overheid 75 > 4.1. OECD 75 > 4.2. Verenigd Koninkrijk 75 > 4.3. Nederland 76 > 4.4. Frankrijk 77 > 4.5. Inter-administratieve informatieverplichtingen De beheerskosten voor de overheid 81 > 5.1. De kosten van wetgeving: een taxonomie 81 > 5.2. Het Standaardkostenmodel van Montin 82 > Concepten 82 > De berekening 83 > De implementatie via een stappenplan 84 > Enkele bedenkingen 86 > 5.3. Het meetinstrument van Billiet, Rousseau & Proost 87 > Analyse-instrument en terminologie 87 > Kostenfactoren en kostenanalyse 88 > De implementatie via een stappenplan 92 > Besluit 94 > 5.4. Reguleringskosten: de administratieve verkeersboete 94 > Een beschrijving 94 > Een economische analyse 95 > 5.5. Een brede benadering van beheerskosten 96 > Algemeen 96 > Databronnen voor het meten van beheerskosten Beheerskosten in dit onderzoeksproject 99 > 6.1. Een verkenning van het begrip beheerskosten 99 > 6.2. De gebruikte methodologie 105 > Caseselectie 105 iv

5 > Dataverzameling Casestudie de ecologiepremie 109 > 7.1. Context van de ecologiesteunregeling 109 > Algemeen 109 > De doorgevoerde aanpassingen 109 > Huidige ecologiesteunregeling: een beschrijving 110 > 7.2. Analyse van de case 112 > Dataverzameling 112 > Algemene kenmerken 114 > Meting van administratieve lasten 115 > Effect van de aanpassingen op de doelgroep 118 > 7.3. De beheerskosten 119 > Effect op de afdeling economisch ondersteuningsbeleid 119 > Een procesanalyse 120 > Conclusie Casestudie de georganiseerde sportkampen 131 > 8.1. Context subsidiëring van sportkampen 131 > Algemeen 131 > Subsidiëringsvoorwaarden 132 > Aanbevelingen tot aanpassing van de regelgeving 133 > 8.2. Analyse van de case 134 > Dataverzameling 134 > Algemene kenmerken 135 > Meting van administratieve lasten 136 > Effect van de aanpassingen op de doelgroep 139 > 8.3. De beheerskosten 140 > Effect op de afdeling subsidiëring (Bloso) 140 > Een procesanalyse 141 > Conclusie Casestudie school- en studietoelagen 147 > 9.1. Context van de school- en studietoelagen 147 v

6 > Algemeen 147 > De doorgevoerde aanpassingen 148 > 9.2. Analyse van de case 148 > Dataverzameling 149 > Algemene kernmerken 149 > Effect van de aanpassingen op de doelgroep 151 > 9.3. De beheerskosten 152 > Effect op de afdeling studietoelagen 152 > Een procesanalyse 154 > Conclusie Casestudie - reisbureaus 163 > Context van het decreet reisbureaus 163 > Algemeen 163 > De doorgevoerde aanpassingen 164 > Huidig decreet reisbureaus: een beschrijving 165 > Analyse van de case 165 > Dataverzameling 165 > Algemene kenmerken 166 > Meting van administratieve lasten 167 > Effect van de aanpassingen op de doelgroep 169 > De beheerskosten 169 > Effect op de afdeling kwaliteitszorg 169 > Een procesanalyse 170 > Conclusie Casestudie reaffectatie 173 > Context van het uitvoeringsbesluit 173 > Algemeen 173 > De doorgevoerde aanpassingen 174 > Het huidige uitvoeringsbesluit: een beschrijving 174 > Analyse van de case 175 > Dataverzameling 175 > Algemene kenmerken 176 vi

7 > Meting van administratieve lasten 177 > Effect van de aanpassingen op de doelgroep 177 > De beheerskosten 177 > Effect op de afdeling AOP 177 > Een procesanalyse 178 > Conclusie Casestudie Doorlichting basisonderwijs 183 > Context van de doorlichting in het basisonderwijs 183 > Algemeen 183 > De doorgevoerde aanpassingen 183 > De huidige doorlichting: een beschrijving 184 > Analyse van de case 185 > Dataverzameling 185 > Algemene kenmerken 185 > Meting van administratieve lasten 186 > Effect van de aanpassingen op de doelgroep 187 > De beheerskosten 187 > Effect op de inspectie basisonderwijs 187 > Een procesanalyse 188 > Conclusie Algemeen besluit Bijlagen 205 > Bijlage 1: vragenlijst cases 205 > Bijlage 2: document voor & na Gecontacteerde personen en instellingen 211 > Algemeen 211 > Interviewgebonden 213 > Websites 214 vii

8 viii

9 Lijst tabellen Tabel 1: beheerskosten ecologiepremie ( ) Tabel 2: samenvattende tabel sportkampen Tabel 3: beheerskosten ICT dossierverwerking ( ) Tabel 4: beheerskosten personeel dossierverwerking ( ) Tabel 5: samenvattende tabel reisbureaus Tabel 6: samenvattende tabel Vlaamse reaffectatiecommissie Tabel 7: samenvattende tabel schooldoorlichting Tabel 8: samenvattende tabel beheerskosten cases Tabel 9: de verschillende sturingsmodellen (Van der Doelen F.C.J., 1993) 47 Tabel 10: overzicht van verschillende typen hervormingen (Hansen & Pedersen, 2006) Tabel 11: criteria OECD kwaliteitsvolle regelgeving Tabel 12: technieken voor administratieve vereenvoudiging. (aangepaste tabel SCM Network) Tabel 13: Eigenschappen van technieken voor administratieve vereenvoudiging (eigen tabel) Tabel 14: de kosten van wetgeving (Marneffe W. & Vereeck L., 2008) Tabel 15: de relatie tussen kostenfactoren en kosten (Billiet et al., 2001) 92 Tabel 16: de reguleringsketen Tabel 17: verschillende beheerskostentypes overheen de reguleringsketen (o.b.v. Dienst Wetsmatiging) Tabel 18: beschouwde fasen in de reguleringsketen (eigen tabel) Tabel 19: cases en gebruikte technieken Tabel 20: algemene kenmerken - ecologiepremie Tabel 21: verandering in administratieve lasten ecologiepremie Tabel 22: effect doelgroep - ecologiepremie Tabel 23: effect afdeling economisch ondersteuningsbeleid - ecologiepremie Tabel 24: procesanalyse - ecologiepremie (voor) Tabel 25: procesanalyse ecologiepremie (na) Tabel 26: loonkostberekening - ecologiepremie Tabel 27: beheerskosten ecologiepremie ( ) Tabel 28: algemene kenmerken - sportkampen Tabel 29: meting administratieve lasten - sportkampen (reguleringsimpactanalyse georganiseerde sportkampen) Tabel 30: effect doelgroep - sportkampen Tabel 31: effect afdeling subsidiëring sportkampen Tabel 32: procesanalyse - sportkampen Tabel 33: samenvattende tabel sportkampen Tabel 34: algemene kenmerken - school- en studietoelagen ix

10 Tabel 35: effect doelgroep - school- en studietoelagen Tabel 36: aanvragen school- en studietoelagen (afdeling studietoelagen, 2008) Tabel 37: effect afdeling studietoelagen school- en studietoelagen Tabel 38: procesanalyse - school- en studietoelagen (voor) Tabel 39: procesanalyse - school- en studietoelagen (na) Tabel 40: tijdsinvestering - studietoelagen Tabel 41: beheerskosten personeel dossierverwerking ( ) Tabel 42: beheerskosten ICT dossierverwerking ( ) Tabel 43: algemene kenmerken - reisbureaus Tabel 44: meting administratieve lasten - reisbureaus Tabel 45: effect doelgroep reisbureaus Tabel 46: effect afdeling kwaliteitszorg reisbureaus Tabel 47: procesanalyse - reisbureaus Tabel 48: samenvattende tabel reisbureaus Tabel 49: algemene kenmerken - Vlaamse reaffectatiecommissie Tabel 50: effect doelgroep Vlaamse reaffectatiecommissie Tabel 51: effect afdeling AOP Vlaamse reaffectatiecommissie Tabel 52: procesanalyse - Vlaamse reaffectatiecommissie Tabel 53: samenvattende tabel Vlaamse reaffectatiecommissie Tabel 54: algemene kenmerken doorlichting basisonderwijs Tabel 55: effect doelgroep doorlichting basisonderwijs Tabel 56: effect inspectiedienst doorlichting basisonderwijs Tabel 57: procesanalyse doorlichting basisonderwijs (voor) Tabel 58: aanvulling procesanalyse - doorlichting basisonderwijs (na) Tabel 59: samenvattende tabel doorlichting basisonderwijs Tabel 60: effect ALV op eenmalige en operationele beheerskosten x

11 Lijst figuren Figuur 1: opbouw administratieve lasten Figuur 2: de totale reguleringskost Figuur 3: de regulator vs de gereguleerde xi

12

13 Managementsamenvatting 1. ALGEMENE INLEIDING Regelgeving is één van de beleidsinstrumenten waarover een overheid beschikt om economische en sociale activiteiten te sturen. Ze tracht het gedrag van burgers en bedrijven te beïnvloeden in haar streven naar de gewenste beleidsdoelstellingen. Het is evenwel zo dat het gebruik van regelgeving ook nadelige effecten met zich meebrengt. Naast de inhoudelijke verplichtingen van een regelgeving, dienen burgers of ondernemingen ook te voldoen aan bijkomende informatieve verplichtingen. Deze laatste groep brengt een extra kost met zich mee, die we als een overhead kunnen beschouwen, en best minimaal wordt gehouden. Voor de informatiestroom die een regelgeving met zich meebrengt worden er kosten gegenereerd, zowel voor de doelgroep (administratieve lasten) als voor de overheid (beheerskosten). De laatste jaren is er veel vooruitgang geboekt in het meten van administratieve lasten voor bedrijven, waarvoor het Standaardkostenmodel ontwikkeld werd. Er is echter nog maar weinig aandacht besteed aan de kosten die regulering veroorzaakt bij overheden, zodat de berekening van de administratieve lasten momenteel maar een gedeeltelijk beeld oplevert van de totale reguleringskost. De doelstelling van het onderzoek is om na te gaan wat de invloed is van een verlaging van de administratieve lasten voor de doelgroep op de beheerskosten voor de overheid. 2. VERSCHUIVINGEN IN DE REGELGEVING De voorbije twee decennia ondergingen de geïndustrialiseerde landen een verschuiving in de rol van de staat, nl. van een monopolistische welvaartsstaat naar een regulerende overheid. In het eerste geval neemt de overheid niet alleen een sturende taak op zich, maar voorziet ze tevens in de productie van (publieke) goederen. Door deze verschuiving is de overheid enkel nog verantwoordelijk voor het opleggen van regels, waarmee ze tracht het gedrag van de ondernemingen en de burgers te beïnvloeden. We onderscheiden drie belangrijke eigenschappen van een regulerende overheid: scheiding van de regelgeving en de productie, delegatie van bevoegdheden aan agentschappen en de formalisering van de controle op de 13

14 regelgeving met een toegenomen belang voor standaarden en prestaties (OECD, 2008a). De overheid beschikt over tal van instrumenten om een vooropgestelde beleidsdoelstelling te verwezenlijken. De OECD (OECD, 2002) geeft een overzicht van de verschillende vormen van regulering en de mogelijke alternatieven voor regulering. Verschillende reguleringsvormen hebben ook een verschillende invloed op de prikkels en de kosten van ondernemingen of burgers. De uitdaging voor beleidsmakers ligt dan ook in de keuze van het geschikte beleidsinstrument. Regulering is een volgehouden en gerichte inspanning om het gedrag van anderen te wijzigen volgens welbepaalde standaarden en die mechanismen kan omvatten van standaardzetting, toepassing op individuele gevallen, informatieverzameling en sanctionering. (Rommel & Verhoest, 2008) Elke regel veroorzaakt bepaalde kosten. Beleidskosten zijn rechtstreeks verbonden aan het doel van de regel (vb. verbouwingen in bedrijven om te beantwoorden aan nieuwe veiligheidsvoorschriften). Reguleringskosten zijn de kosten die bedrijven en overheid maken bij het opstellen, uitvoeren en toezien op de regels. We onderscheiden twee soorten reguleringskosten, één voor het veld (gereguleerde) en één voor de overheid (regulator) zelf. Nalevingskosten zijn de kosten voor bedrijven en omvatten de kosten van het verzamelen van informatie over de regels én van het verschaffen van informatie over de naleving aan de overheid (vb. invullen van formulieren), d.i. de administratieve lasten. Beheerskosten zijn de kosten voor de overheid als uitvoerder van regulering en omvatten kosten voor het opstellen van regels, het implementeren ervan en het toezien op de naleving. Het niveau van de beleidskosten is een politieke beslissing en wordt bepaald door het doel van de maatregel. De reguleringskost is echter een overhead en moet dan ook zo laag mogelijk gehouden worden (Verhoest & Rommel, 2007). Sinds de jaren 80 zijn er verschillende bewegingen ontstaan om regulering te hervormen. We kunnen deze hervormingen onderverdelen in vier types, nl. deregulering, betere regulering, alternatieve regulering en herregulering (Hansen & Pedersen, 2006). Het doel van deregulering bestaat erin om de hoeveelheid wetten en regels te verminderen. De achterliggende reden is het terugdringen van de rol van de staat en het beperken van de mate van 14

15 controle die ze uitoefent (vb. uitdovende regulering, administratieve vereenvoudiging). Betere regulering doelt op een verhoogde kwaliteit van nog te implementeren regelgeving. Betere regulering voorziet in maatregelen ter verbetering van de regelgeving op de verschillende niveaus (vb. reguleringsimpactanalyse & principes van betere regulering). Voor een korte schets rond de principes van betere regulering verwijzen we naar Verhoest en Rommel (2007). Herregulering beschrijft de verandering in de organisatie van de regelgeving en het invoeren van nieuwe technologieën (vb. E-government). Alternatieve regulering wordt toegepast om de klassieke op regels gebaseerde instrumenten uit te breiden. De instrumenten die hieronder vallen, worden als nieuwe, moderne en rationele alternatieven beschouwd (vb. vrijwillige overeenkomsten, sociale dialoog, zelfregulering). In een rapport geeft Van Humbeeck (2001) de evolutie weer van de verschillende fasen van reguleringshervorming. Aanvankelijk lag de nadruk voornamelijk op het terugdringen van de hoeveelheid regelgeving als reactie op klachten van een overmatig aantal van wettelijke verplichtingen en administratieve lasten bij de (kleine) ondernemingen. Initiatieven in de beginperiode hadden dan ook veelal betrekking op deregulering, of het verwijderen van overtollige en belemmerende regelgeving en het terugdringen van het aantal regels. Het achterliggend idee was om de omvang en het ingrijpen van de overheid te minimaliseren. In de jaren 90 kreeg de hervorming van de regelgeving dus vooral vorm door de afschaffing van de directe staatscontrole. De overgang van een staatsgeoriënteerde structuur naar een marktgedreven samenleving werd gerealiseerd door een liberalisering van de markt. Concreet werd een deel van de economische activiteit overgenomen door de private sector, werd de tussenkomst van de staat in markttoegang en uittreding teruggeschroefd en werd de prijszetting vrij van overheidsinmenging. Samengevat werd de hervorming van de regelgeving voornamelijk gerealiseerd door de afschaffing van regelgeving of deregulering. Jacobs (1999) stelt dat het proces van deregulering nog enkele decennia in opeenvolgende golven zal voortduren vooraleer ze wereldwijd overheen de verschillende landen en sectoren zal afgerond zijn. Toch leidde deze hervorming niet tot de verhoopte resultaten. Dit valt te verklaren door een gebrek aan aandacht voor een aangepaste regelgeving aan de huidige en toekomstige omstandigheden. Algemeen groeide het 15

16 besef dat de hoeveelheid regelgeving geen rechtstreeks verband heeft met de kwaliteit ervan. Geleidelijk kwam er een evolutie naar maatregelen waarbij een kwaliteitsvolle regelgeving, om de relatie tussen de overheid en haar ondernemingen en haar burgers te sturen, centraal komt te staan. We merken dan ook een verschuiving op van kwantiteit naar kwaliteit, van ex post naar ex ante evaluatie (reguleringsimpactanalyse) en een toenemende aandacht voor output (de eigenlijke wettekst) in plaats van input. Deze fase wordt algemeen aangeduid met de term regulatory reform. Centraal hierbij staat de ontwikkeling van een efficiënte en doeltreffende regelgeving, ongeacht de hoeveelheid regelgeving die noodzakelijk is om het doel te bereiken (Van Humbeeck, 2001). Het centrale argument om overheidsingrijpen in de samenleving te rechtvaardigen is het ondersteunen van het sociale en economische welzijn van haar burgers en ondernemingen. Hiervoor kunnen een hele resem aan doelstellingen vooropgesteld worden: de macro-economische stabiliteit en groei, de tewerkstelling ondersteunen, de onderwijskwaliteit optimaliseren, een gelijkekansenbeleid voeren, het ondernemerschap en de innovatie stimuleren, het opleggen van milieustandaarden, een veiligheidsbeleid uitstippelen en een gezondheidszorgsysteem uitbouwen. Regelgeving is één van de instrumenten die de overheid kan aanwenden om de bovenvermelde doelstellingen in de gewenst richting te sturen. Aangezien de sociale en economische context, waarin de vermelde doelstellingen kaderen, onderhevig is aan continue veranderingen moet de regelgeving tevens aangepast worden aan die steeds wijzigende omstandigheden. Een gedateerde of slecht opgebouwde regelgeving kan een obstakel vormen om op een efficiënte en effectieve wijze te beantwoorden aan de geformuleerde beleidsdoelstellingen (OECD, 1997). Het belangrijkste doel van een hervorming van de regelgeving is dus om de efficiëntie van de economie te verbeteren en om een vlotte aanpassing aan veranderingsprocessen te bewerkstelligen. 3. ADMINISTRATIEVE LASTEN - VEREENVOUDIGING In de discussie over de verbetering van de regelgeving wordt er voornamelijk gefocust op de groei en de competitiviteit van het bedrijfsleven. Een belangrijk onderdeel hiervan is het minimaliseren van de administratieve lasten voor bedrijven. Een eerste stap om dit doel te 16

17 bereiken, bestaat erin om de administratieve lasten te bepalen. Wanneer deze lasten gekwantificeerd worden, is het mogelijk om doelgericht maatregelen te nemen voor het reduceren van de administratieve lasten. Het Standaardkostenmodel (SCM Network, 2005; Kenniscel Wetsmatiging, 2006) is een methode om de administratieve lasten voor bedrijven, organisaties en burgers ten gevolge van overheidsregulering te bepalen. Het betreft een kwantitatieve methode die overheen verschillende landen en op verscheidene niveaus kan gebruikt worden, en dit voor een enkele wet, een bepaald domein van wetten en regels of de gehele regelgeving van een land. Ze wordt tevens toegepast om voorstellen tot administratieve vereenvoudiging te toetsen en om de administratieve gevolgen van nieuwe regelgeving te bepalen. Het model meet de kosten die bedrijven maken om te voldoen aan de informatieverplichtingen die de overheid oplegt. De technieken voor administratieve vereenvoudiging zijn zeer talrijk en divers van aard. We hebben ervoor geopteerd om ze op te delen in twee grote groepen, nl. het ontwerpen van regelgeving en het vereenvoudigen van de naleving van regelgeving. Het ontwerpen van regelgeving heeft betrekking op het elimineren, reduceren, samenvoegen en verbeteren van regelgeving. Deze wijzigingen kunnen zowel betrekking hebben op de inhoudelijke aanpassing van de regelgeving als op het toepassingsgebied van de regelgeving, nl. de grootte van de doelgroep. Een vereenvoudigde naleving veronderstelt dat de regelgeving niet inhoudelijk wordt gewijzigd. We maken hier een opdeling in drie groepen van technieken. Ten eerste is er de toepassing van informatie- en communicatietechnologie bij de interactie tussen de doelgroep en de overheid, vb. intelligente formulieren. Daarnaast zijn er de aanpassingen die gebeuren binnen één organisatie, vb. de kwaliteit verbeteren van de formulieren en selectie binnen de doelgroep voor het uitvoeren van inspecties en het opleggen van informatieverplichtingen door risicoanalyse en statistisch onderbouwde steekproeven. Tenslotte onderscheiden we de technieken die aangewend worden voor een vlottere data-uitwisseling tussen meerdere organisaties, vb. elektronische databanken en het samenvoegen van inspecties. 4. DE INTERNE ADMINISTRATIEVE LASTEN BINNEN DE OVERHEID Hoewel regulering kosten veroorzaakt bij bedrijven én bij overheden, werd het Standaardkostenmodel ontworpen om lasten bij bedrijven te meten. Het 17

18 meten van lasten bij overheden is erg nieuw. Het is tevens van belang een zicht te krijgen op de interne administratieve lasten, d.i. de kosten die een overheid x heeft voor het nakomen van informatieverplichtingen die opgelegd zijn door overheid y. Verschillende proefprojecten in de OECD, UK, Nederland en Frankrijk zijn eerder beperkt omdat ze enkel kijken naar de lasten die een overheid A oplegt aan overheid B. We onderscheiden deze lasten van de beheerskosten voor de overheid, die focussen op de kosten die de overheid heeft als uitvoerder van regulering. Om te bestuderen welke lasten overheden aan elkaar opleggen, ontwikkelde Kienbaum Management Consultants (2007: 22-24) in opdracht van de Duitse Bertelsmann Stiftung een typologie van informatieverplichtingen waarmee overheidsorganisaties geconfronteerd worden. De relevantie van deze typologie is dat het aantoont dat interne administratieve lasten samenhangen met complexe relaties tussen instanties. Eén organisatie kan steeds verschillende types informatieverplichtingen hebben. Door deze in kaart te brengen, kan nagegaan worden welke administratieve lasten er aan die organisatie worden opgelegd. 5. DE BEHEERSKOSTEN VOOR DE OVERHEID Beheerskosten zijn de kosten voor de overheid als uitvoerder van regulering en omvatten de kosten voor het opstellen van regels, het implementeren ervan en het toezien op de naleving. In dit rapport belichten we enkele onderzoeken die reeds gebeurd zijn op dit terrein. De methodologie die Montin (2007) voorstelt, is een variant van het Standaardkostenmodel dat werd ontwikkeld in Nederland. Het model, dat hier wordt toegepast op een overheidsinstantie, wordt door Montin uitgebreid met twee extra kostenelementen, n.l. de cost of delays en de costs arising within the administration. De cost within the administration, d.i. de beheerskosten, omvat de kosten die de overheid moet maken om dossiers te behandelen. Montin neemt deze kosten op om de verschuiving van lasten van de ondernemingen naar de overheid in kaart te brengen bij een administratieve vereenvoudiging. We formuleren enkele bedenkingen bij de benadering die Montin in zijn onderzoek. 18

19 Het gebruikte analyse-instrument heeft een juridisch-technische basis waarin Billiet et al. (2001) drie grote fasen onderscheiden, d.i. normstelling, normtoepassing en normhandhaving. De analyse van de kostenstructuur van de instrumenten gebeurt in drie fasen. In een eerst fase worden de kostenbepalende factoren in kaart gebracht. Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen de kostenfactoren die het gevolg zijn van de randvoorwaarden die voortvloeien uit de rechtscontext en de kostenfactoren die rechtstreeks verbonden zijn aan de aard van het instrument. Vervolgens wordt de relatie bepaald tussen elke kostenfactor en de kosten. Deze relatie wordt geduid voor elk onderdeel van de reguleringsketen en kan een kostenverhogend, kostenverlagend of een neutraal karakter hebben. Tot slot wordt de kostenanalyse toegepast op de bestudeerde instrumenten. Dit wordt geconcretiseerd door het opstellen van kostenroosters per kostenfactor. Er worden geen absolute niveaus berekend, maar wel een relatieve waardering. De benadering van Billiet et al. (2001) is breder dan deze van Montin. In het Standaardkostenmodel van Montin wordt er enkel rekening gehouden met de informatieverplichtingen. Billiet et al. berekenen daarentegen de volledige kost van een bepaald instrument, voor zowel bedrijven, burgers en overheden. Ze zien de reguleringsketen ook ruimer en nemen ook de normstelling en de toepassingsfase van de regulering op. Op basis van de taxonomie van Marneffe en Vereeck (2008), werd een gevalstudie uitgewerkt, nl. de reguleringskosten van de administratieve verkeersboete (Deben L. et al., 2008). In de gevalstudie (Deben L. et al., 2008) wordt het gehele kostenplaatje van de administratieve verkeersboete behandeld. Hier worden enkel de beheerskosten, d.i. de kosten in de uitvoeringsfase zonder de handhavingskosten, belicht. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de opstartkosten en de operationele kosten. Het onderscheid tussen opstart- en operationele kosten is niet inhoudelijk, maar veeleer beperkt tot de periode en de periodiciteit. Om gegevens over beheerskosten te verzamelen hoeft niet noodzakelijk een complex, nieuw meetsysteem ontwikkeld te worden. Volgens Langer (Langer T., 2008; zie ook Kienbaum Management Consulting, 2007) is het mogelijk om de data te halen uit reeds bestaande bronnen die meestal voor andere managementdoelstellingen zijn ontworpen. We bespreken drie belangrijke bronnen aan informatie. Een kostenanalytische boekhouding (cfr. comptabiliteitsdecreet) maakt het mogelijk de link te leggen tussen 19

20 enerzijds de activiteiten en prestaties en anderzijds de middelen. De boekhoudkundige gegevens uit de economische boekhouding worden per kostensoort verzameld. Het belangrijkste probleem van deze databron is dat ze nog niet algemeen wordt toegepast in overheidsinstellingen, en dus veelal schaars zijn. Bij personeelsplanning (vb. PIP/PEP) wordt voor elke taak de personeelsbehoefte bepaald. Het gaat zowel om het aantal medewerkers (volume) als de tijd die nodig is om een bepaalde taak uit te voeren. Het kan bijdragen tot het meten van beheerskosten door voor een bepaalde regulering (vb. erkenningsprocedure, inspectie) de specifieke taken met de bijhorende werktijden, hoeveelheden en toelagen te selecteren (Langer, 2007). Door middel van proces-analyse kunnen bedrijfsprocessen in kaart gebracht en geoptimaliseerd worden. Wanneer het proces verband houdt met een regulerende activiteit, kan uit de procesanalyse informatie gehaald worden voor de berekening van beheerskosten. Het gaat o.a. om informatie over de verschillende taken die in het proces vervat zijn, de betrokken afdelingen en het aantal medewerkers per afdeling, tijdsduur van het proces, 6. BEHEERSKOSTEN IN DIT ONDERZOEKSPROJECT Wanneer we de beheerskosten beschouwen, is het van belang om aan te duiden welke fasen van de reguleringsketen worden meegenomen in het onderzoek. We beperken ons tot de twee fasen toepassing en handhaving. Beheerskosten worden gelinkt aan de regulator en de administratieve lasten aan de gereguleerde doelgroep, d.i. de burgers, de bedrijven en overheden. In het geval dat de overheid de gereguleerde partij is, spreken we van interne administratieve lasten. De opzet van het onderzoek is om na te gaan wat de invloed is van een verlaging van de administratieve lasten voor de doelgroep op de beheerskosten voor de overheid. Het is immers mogelijk dat een administratieve lastenverlaging een kostenverhogend effect heeft op de beheerskosten zodat het (initieel positief) effect wordt opgeheven. Het is dus belangrijk om de totale reguleringskost te beschouwen, aangezien deze door de hele samenleving wordt gedragen. Het onderzoek is gebaseerd op de behandeling van meerdere retrospectieve cases om op die manier vergelijking mogelijk te maken. Belangrijkste redenen zijn een gebrek aan voldoende informatie en een te recente status van de administratieve lastenverlaging. De belangrijkste informatie werd verkregen via documentenanalyse en interviews met betrokkenen. Bij de 20

21 selectie van de cases werd getracht een zo divers mogelijke set samen te stellen om de betrouwbaarheid van het onderzoek te verhogen. Er is dus gezocht naar een evenwicht van verschillende factoren. Ten eerste werd gekozen voor een optimale spreiding van de verschillende technieken die werden toegepast om de lastenverlaging door te voeren. Daarnaast zijn er gevalstudies waarbij criteria wijzigen, maar evenzeer gevallen met gelijkblijvende criteria. Als laatste punt wijzen we op een evenwicht in het aantal eenvoudige cases (binnen één organisatie) en het aantal complexe cases (meerdere betrokken organisaties). Omdat databronnen zoals een procesanalyse of kostenanalytische boekhouding meestal niet aanwezig waren, werden de data verzameld via interviews, op basis waarvan de onderzoeker dan de schattingen maakte. De interviews waren gericht op het verzamelen van volgende gegevens, zowel voor als na de lastenverlaging voor gereguleerden: de specifieke regulering (criteria en voorwaarden die beschreven worden in decreten en uitvoeringsbesluiten), de informatieverplichtingen van gereguleerden, de bedrijfsprocessen (lijst van alle taken in de volgorde van het proces, betrokken afdelingen, tijdsduur en personeelsinzet per taak), het aantal te verwerken dossiers (vb. erkenningsaanvragen), de tijdsduur van een activiteit, de tarieven (bepaald door het functieniveau van de medewerker en de tijdsduur die deze aan de activiteit besteedt) en andere werkingskosten (vb. ICT). Het wordt interessant wanneer we de kosten voor het personeel, de ICT en de algemene werking kunnen bepalen. Op die manier kan men de metingen van de administratieve lasten naast de resultaten van de opgebouwde procesanalyse leggen. Samengevat kunnen we dus stellen dat er verschillende niveaus van informatie met betrekking tot de cases zijn. 1. informatie over de richting van het effect (positief of negatief) 2. ruwe schatting van het effect (bv. aantal FTE s meer of minder) 3. meer gedetailleerde schatting of berekening van beheerskosten 7. CASESTUDIES Hieronder worden de verschillende conclusies uit de cases weergegeven. Voor een meer gedetailleerde beschrijving verwijzen we naar de respectievelijke hoofdstukken. 21

Meten om te weten Handleiding om administratieve lasten te meten

Meten om te weten Handleiding om administratieve lasten te meten Meten om te weten Handleiding om administratieve lasten te meten Deelhandleiding RIA RIA > administratieve lasten 1 Het meten van administratieve lasten maakt onderdeel uit van het regelgevingsproces.

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie:

Rapport. Elektronische facturatie: Rapport Elektronische facturatie: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie in 2013 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wettelijk kader... 4 1.1.1

Nadere informatie

PRIORITEREN VAN egovernment

PRIORITEREN VAN egovernment Spoor egovernment PRIORITEREN VAN egovernment Davy JANSSEN Sabine ROTTHIER Kris SNIJKERS Rapport D/2004/10106/020 januari 2004 Algemeen secretariaat - Steunpunt Beleidsrelevant onderzoek BESTUURLIJKE ORGANISATIE

Nadere informatie

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 9 280 74 21 E-mail: info@mobius.eu Web: www.mobius.eu BTW/TVA/VAT: BE 0472 582 515 RPR Gent Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 13-2-2013 Eindrapport Möbius

Nadere informatie

Meten is Weten II. Handleiding voor het definiëren en meten van administratieve lasten voor het bedrijfsleven

Meten is Weten II. Handleiding voor het definiëren en meten van administratieve lasten voor het bedrijfsleven Meten is Weten II Handleiding voor het definiëren en meten van administratieve lasten voor het bedrijfsleven 1 Voorwoord Voor u ligt de handleiding voor het bepalen van de administratieve lasten voor het

Nadere informatie

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering René van den

Nadere informatie

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB M eer T ijd voor de C liënt Meer Tijd voor de Cliënt Werken aan de Zorg 2 1 Voorwoord Deze inventarisatie

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

HANDLEIDING BELEIDSEVALUATIE DEEL 2: MONITORING VAN BELEID

HANDLEIDING BELEIDSEVALUATIE DEEL 2: MONITORING VAN BELEID Spoor Beleid en Monitoring HANDLEIDING BELEIDSEVALUATIE DEEL 2: MONITORING VAN BELEID Bart DE PEUTER Joris DE SMEDT Dr. Wouter VAN DOOREN Prof. Dr. Geert BOUCKAERT Rapport D/2006/10106/014 2007 Handleiding

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Ministerie van Financiën

Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën Directie begrotingszaken Eindrapportage Kernmodel Financiële Informatievoorziening Baten/Lasten 30 maart 2000 Inhoud VOORWOORD...5 INLEIDING...7 1 OPZET PROJECT...9 INLEIDING...9

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Doel bereikt? Over het verantwoorden over niet financiële baten van e overheidsdiensten

Doel bereikt? Over het verantwoorden over niet financiële baten van e overheidsdiensten Doel bereikt? Over het verantwoorden over niet financiële baten van e overheidsdiensten André de Groot 1878530/1029 Postdoctorale EDP Opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 2 3 Antoni Tàpies

Nadere informatie

VAN WERK NAAR WERK DE MARKT VAN OUTPLACEMENT

VAN WERK NAAR WERK DE MARKT VAN OUTPLACEMENT Onderzoeksvoorstel VIONA 2007 VAN WERK NAAR WERK DE MARKT VAN OUTPLACEMENT HIVA en IDEA Consult 2 1. Titel van het onderzoeksproject Van werk naar werk. De markt van outplacement 2. Promotoren en coördinator

Nadere informatie

Kom op tegen Planlast!

Kom op tegen Planlast! Kom op tegen Planlast! Maart, 2013 Patrick Kenis Peter Michielsens Walter van Andel Kom op tegen Planlast! Onderzoek naar initiatieven die de planlast [irriterende regeldruk] voor scholen en leerkrachten

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie en het elektronisch archief:

Rapport. Elektronische facturatie en het elektronisch archief: Rapport Elektronische facturatie en het elektronisch archief: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie en archivering Verkorte versie - Meetresultaten

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen. RETURN ON INVESTMENT VAN OPLEIDINGEN Hoe krijgen bedrijven zicht op de effecten van opleidingen?

Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen. RETURN ON INVESTMENT VAN OPLEIDINGEN Hoe krijgen bedrijven zicht op de effecten van opleidingen? Universiteit Antwerpen Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen Academiejaar 2007-2008 RETURN ON INVESTMENT VAN OPLEIDINGEN Hoe krijgen bedrijven zicht op de effecten van opleidingen? Eindverslag

Nadere informatie

Jana VAN BOUWEL FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE Studiegebied Archivistiek: Erfgoedbeheer en Hedendaags Documentbeheer.

Jana VAN BOUWEL FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE Studiegebied Archivistiek: Erfgoedbeheer en Hedendaags Documentbeheer. VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Jana VAN BOUWEL FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE Studiegebied Archivistiek: Erfgoedbeheer en Hedendaags Documentbeheer Meten om te weten Het opzetten van een monitoringbeleid

Nadere informatie

Efficiëntie en effectiviteit van de publieke sector in de weegschaal

Efficiëntie en effectiviteit van de publieke sector in de weegschaal SVR - Studie 2010 / 2 Efficiëntie en effectiviteit van de publieke sector in de weegschaal Studiedienst van de Vlaamse Regering Efficiëntie en effectiviteit van de publieke sector in de weegschaal Redactie:

Nadere informatie

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Student: Nick Bakker Studentnummer: 0097357 Studie: Bedrijfskunde Faculteit: Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Op weg naar minder administratieve lasten

Op weg naar minder administratieve lasten Op weg naar minder administratieve lasten Wet Langdurige zorg Ernie van Dooren Myriam Martens Petra Ebben-de Jong Frédérique Bakker Noortje Peters 30 november 2013 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Inleiding...

Nadere informatie

IBO Wetenschappelijk onderzoek

IBO Wetenschappelijk onderzoek Datum 1 mei 2014 1 Colofon Titel Bijlage(n) IBO Wetenschappelijk onderzoek 5 bijlage(n) Inlichtingen Ministerie van Financiën Inspectie der Rijksfinanciën/Bureau Strategische Analyse ii Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Stuurinformatie in de Gezondheidszorg: Keurslijf of Kompas?

Stuurinformatie in de Gezondheidszorg: Keurslijf of Kompas? Stuurinformatie in de Gezondheidszorg: Keurslijf of Kompas? Dit rapport is tot stand gekomen door samenwerking tussen Nyenrode Business Universiteit en ConQuaestor. De Nyenrode Business Universiteit is

Nadere informatie