De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus"

Transcriptie

1

2 AUTO & FISCUS De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus - editie

3 Disclaimer / copyright Hoewel aan het samenstellen van de inhoud van dit boek de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteurs noch de uitgever enige aansprakelijkheid voor het gebruik van de in dit boek opgenomen informatie zonder uitdrukkelijke betrokkenheid van de auteurs bij advisering in het concrete geval en staan zij niet in voor afwezigheid van eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Alle namen die in de voorbeelden in dit boek zijn gebruikt, zijn ontsproten aan de fantasie van de auteurs. Elke gelijkenis met bestaande personen of ondernemingen berust dan ook op louter toeval. Januari Copyright van deze uitgave berust bij AMD automotive fiscalisten B.V., mr. Jan Rolleman. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 2

4 Voorwoord Ook in 2011 blijven de autobelastingen in beweging. Wellicht de meest opvallende wijziging betreft het stilleggen van de BPM-afbouw nu besloten is de kilometerprijs niet in te voeren. Door het stoppen van deze afbouw krijgt de factor CO2 in de BPM een extra impuls. In dit boekje gaan wij daar op in. Aandacht is er ook voor de doorgaande vergroening van de autobelastingen. Denkt u bijvoorbeeld aan de discussie over de CO2-grenzen voor het nihiltarief MRB en de indeling in de verlaagde bijtellingscategorieën. Met betrekking tot de BTW zijn in dit boekje onder meer de recente procedures over het privégebruik opgenomen. De laatste fiscale stand van zaken, én de reeds eerder ingevoerde regels voor de diverse autobelastingen vindt u in dit boekje. Voor zowel de zakelijke als de privégebruiker van de auto biedt dit boekje daardoor een praktische gids voor de fiscale behandeling van de auto. De tekst van dit digitale boekje is gebaseerd op de wetgeving en jurisprudentie per eind december 2010, zodat de wijzigingen die voortvloeien uit het Belastingplan 2011 hierin geheel zijn verwerkt. 3

5 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inhoudsopgave 4 Inhoudsopgave van de behandelde vragen 5 Inleiding 10 Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting (algemeen) 13 Inkomsten- en loonbelasting: bijtelling 28 Omzetbelasting / BTW 62 Belasting van personenauto s en motorrijwielen (BPM) 74 Motorrijtuigenbelasting (MRB) 98 Leasing 106 Trefwoordenregister 111 Bijlage 1 wettekst bijtelling loonbelasting 116 Bijlage 2 wettekst BPM-vrijstelling ondernemers 120 Bijlage 3 Convenant bijtelling BOVAG autodealers en belastingdienst 123 Bijlage 4 Handreiking bijtelling privégebruik auto voor de autobranche 128 Bijlage 5 Handreiking toezicht bijtelling privégebruik auto en geen bijtelling privégebruik auto voor de autobranche 131 4

6 Inhoudsopgave van de behandelde vragen I. Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting (algemeen) 1. Op welke auto s krijg ik investeringsaftrek? 2. Wat doe ik met investeringsaftrek rondom de jaarwisseling? 3. Waarop krijg ik energie-investeringsaftrek? 4. Wat is de milieu-investeringsaftrek? 5. Hoe snel mag ik een auto afschrijven? 6. Hoe werkt de willekeurige afschrijving en wat is mijn voordeel? 7. Van welke faciliteiten kan ik als startende ondernemer gebruik maken? 8. Wat wordt verstaan onder boekwinst? 9. Wanneer wordt er afgerekend over boekwinst? 10. Kan ik de boekwinst meenemen naar een nieuwe auto? 11. Kan ik de boekwinst ook gebruiken voor andere investeringen? II. Inkomsten- en loonbelasting: bijtelling 12. Wie heeft een bijtelling? 13. Hoe hoog is de bijtelling? 14. Voor welke auto s geldt de lagere bijtelling? 15. Over welk bedrag wordt de bijtelling berekend? 16. Geldt de bijtelling ook over accessoires? 17. Hoe verloopt de inhouding van de belasting over de bijtelling? 18. Krijg je een bijtelling voor een bestelauto? 19. Wanneer is een bestelauto (vrijwel) uitsluitend geschikt voor goederenvervoer? 20. Is de vergoeding voor privégebruik aftrekbaar? 21. Kan ik de bijtelling voorkomen? 22. Hoe dient een sluitende kilometeradministratie er uit te zien? 23. Hoe werkt de vereenvoudigde kilometeradministratie voor bestelauto s? 24. Wat is een verklaring geen privégebruik auto? 25. Is woon-werkverkeer privé of zakelijk? 26. Moet een autoverkoper voor de bijtelling exact bijhouden in welke auto s hij heeft gereden? 5

7 27. Wat gebeurt er met de bijtelling als de autoverkoper een vaste auto heeft? 28. Hoe werkt de bijtelling als een ondernemer een auto van de zaak heeft? 29. Welke autokosten komen in aftrek als de auto tot het privévermogen van de ondernemer behoort? 30. Wat is voordeliger: een auto van de zaak of een privéauto? 31. Hoe hoog wordt de bijtelling als niet het hele jaar in een auto van de zaak is gereden? 32. Hoe hoog is de bijtelling als ik alleen in de vakantie met de auto rijd? 33. Heb ik de bijtelling tijdens vliegtuigvakanties? 34. Ik gebruik mijn auto ook voor andere werkzaamheden. Wat nu? 35. Ik gebruik een wachtdienstauto. Hoe zit het met mijn kilometers? 36. Is carpoolen voordelig? 37. Kan de werkgever een vergoeding geven als ik met een privéauto naar het werk ga? 38. Tijdens mijn werk heb ik een verkeersboete gekregen. Kan de werkgever deze onbelast vergoeden? 39. Wat verandert er onder de nieuwe werkkostenregeling aan het vergoeden van parkeerkosten? 40. Wat gebeurt er als ik per fiets, op de motor of per taxi naar mijn werk ga? III. Omzetbelasting / BTW 41. Mag een ondernemer alle BTW op de autokosten aftrekken? 42. Geldt de aftrek van BTW ook voor het hele privégebruik van de auto van de zaak? 43. Geldt het woon-werkverkeer als zakelijke kilometers? 44. Geldt er een ondergrens voor de correctie op het privégebruik? 45. Kan ik als ondernemer mijn auto voor de BTW tot mijn privé-vermogen rekenen? 46. Wanneer is een lage BTW-correctie mogelijk? 6

8 47. Moet er BTW worden berekend over een eigen bijdrage van het personeel? 48. Kan ik BTW aftrekken over de kilometervergoeding die ik aan mijn personeel betaal? 49. Hoe verloopt de BTW-heffing zonder toepassing van de margeregeling? 50. Hoe verloopt de BTW-heffing bij de margeregeling? 51. Ben ik als verkoper verplicht de margeregeling toe te passen? 52. Moet ik BTW berekenen op de verkoop van een auto aan een buitenlandse afnemer? 53. Hoe kan ik de BTW-druk op mijn lease-auto verminderen? IV. Belasting van personenauto s en motorrijwielen (BPM) 54. Wat is BPM precies? 55. Op welke auto s wordt BPM geheven? 56. Hoe hoog is het BPM-tarief in 2011? 57. Geldt er een overgangsregeling in de nieuwe CO 2 -heffing? 58. Hoe snel wordt de BPM afgebouwd? 59. Wat houdt de roetfilterregeling in? 60. Wat wordt er bedoeld met slurptax? 61. Welk effect heeft het energielabel? 62. Wanneer geldt de BPM-vrijstelling voor ondernemers? 63. Heeft de overheid recht op BPM-vrijstelling bij de aanschaf van een nieuwe bestelauto? 64. Zijn er consequenties als ik na de aanschaf van een nieuwe bestelauto niet meer aan de voorwaarden voldoe? 65. Is BPM verschuldigd bij export, diefstal of sloop van een bestelauto? 66. Hoe worden rolstoelgebruikers gecompenseerd voor de BPM? 67. Wanneer tellen opties en accessoires mee voor de BPM? 68. Op welk moment is er BPM verschuldigd? 69. Bij verkoop wordt er gesproken over rest-bpm. Wat is dat? 70. Is er BPM verschuldigd bij wijziging van de tenaamstelling of aanpassing van de auto? 71. Welke auto s komen in aanmerking voor een vrijstelling? 7

9 72. Ik werk in het buitenland. Mag ik een auto met buitenlands kenteken gebruiken? 73. Ik heb een eigen zaak in het buitenland. Geldt er voor mijn buitenlandse auto een BPM-vrijstelling? 74. Maar ik ben toch geen BPM verschuldigd over een buitenlandse huurauto? 75. Ben ik bij immigratie BPM verschuldigd over mijn auto? 76. Krijg ik bij export of bij emigratie een deel van mijn BPM terug? 77. Welke tegemoetkoming geldt er voor bijzondere voertuigen? 78. Hoe werkt de taxiregeling? 79. Geldt de taxiregeling ook bij leasing? 80. Kan ik BPM terugvragen bij sloop of total loss van mijn personenauto? V. Motorrijtuigenbelasting (MRB) 81. Wanneer moet er motorrijtuigenbelasting betaald worden? 82. Maakt het nog wat uit of ik een geel of een grijs kenteken heb? 83. Moet ik motorrijtuigenbelasting betalen over mijn caravan en aanhangwagen? 84. Ik koop mijn gebruikte auto bij een particulier. Hoe zit het dan met de MRB? 85. Voor welke auto s geldt het bijzondere tarief? 86. Zijn er ook auto s waarvoor een vrijstelling geldt? 87. Wat betaal ik voor een auto met elektromotor? 88. Ik heb een gasinstallatie ingebouwd. Klopt het dat ik nu meer ga betalen? 89. Ik heb mijn grijs kentekenauto omgebouwd tot geel kenteken. Wat nu? 90. Mijn auto is 15 jaar oud. Moet ik nog steeds MRB betalen? 91. Voor mijn werk ga ik naar het buitenland. Hoef ik dan geen MRB meer te betalen? 92. Ik ga mijn auto uitvoeren. Krijg ik dan de MRB terug? 93. Ik laat mijn auto slopen. Krijg ik de MRB dan terug? 94. Ik ga mijn auto verkopen. Krijg ik nu nog MRB terug? 8

10 VI. Leasing 95. Wat is financial lease? 96. Wat is operational lease? 97. Wanneer kun je investeringsaftrek claimen bij lease? 98. Heb ik wel recht op BPM-teruggave bij een geleaste bestelauto? 99. Wat heeft de voorkeur: kopen of leasen? 100. Hoe wordt de BTW berekend bij leasing? 9

11 Inleiding Wie in Nederland een auto aanschaft of least heeft de keuze uit drie soorten auto s: de personenauto, de bestelauto en de vrachtauto. In dit boekje behandelen wij de fiscale aspecten van de personen- en de bestelauto. Naast een duidelijk verschil in uiterlijk is er ook een groot verschil in fiscale behandeling van deze auto s. Daarnaast kan er een verschil zijn tussen de fiscale gevolgen voor de werkgever / onderneming en de werknemer / privé-gebruiker. Onderstaand hebben wij per onderwerp de nummers van de belangrijkste relevante vragen in dit boekje opgenomen. Personenauto / werkgever Bij de aanschaf van een personenauto is BPM en BTW verschuldigd. De BPM is een heffing die van oorsprong uitsluitend op personenauto s en motoren wordt geheven, maar sinds een paar jaar ook geldt op bestelauto s. De BPM kan normaliter niet worden teruggevraagd. Een uitzondering geldt voor bijzondere auto s, zoals politieauto s, ambulances en taxi s. Naast de BPM is over de prijs van de auto ook BTW verschuldigd. Deze BTW is in principe verrekenbaar en kan worden teruggevraagd bij de belastingdienst. Voorwaarde is wel dat de ondernemer zelf ook met BTW belaste activiteiten heeft. Verricht de ondernemer uitsluitend BTW-vrijgestelde prestaties, dan is er geen recht op BTW-aftrek. Wanneer in een auto wordt geïnvesteerd, speelt de vraag of er recht op investeringsaftrek bestaat. Om met de auto op de weg te mogen rijden is vervolgens motorrijtuigenbelasting verschuldigd. Het tarief is afhankelijk van het gewicht van de auto, de brandstofsoort en de provincie waar de auto geregistreerd staat. Het relatieve belang van de motorrijtuigenbelasting zal de komende jaren niet verder stijgen, nu de afbouw van de BPM is stopgezet. Belangrijkste vragen: 1-2, 6-10, 17, 20-24, 36-48, 54-58, 71, 81-82,

12 Personenauto / werknemer Veelal wordt een auto die in het kader van een onderneming is aangeschaft ook privé gebruikt door de werknemer of zelfstandig ondernemer. Voor dit privé-gebruik wordt de werknemer belast. Dit gebeurt in de vorm van een forfaitaire bijtelling. De belasting over deze bijtelling wordt ingehouden via de loonheffing. Wanneer iemand op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé rijdt en dit kan aantonen, geldt geen forfaitaire bijtelling. Woon-werkkilometers zijn daarbij zakelijke kilometers en deze tellen zodoende niet mee als privé-kilometers. Belangrijkste vragen: 12-25, Bestelauto / werkgever Net als op personenauto s geldt ook op bestelauto s in principe een BPM-heffing. Ondernemers zijn daar echter van vrijgesteld. Er moet dan wel aan de voorwaarden worden voldaan dat er sprake is van inzet in een onderneming en dat ten minste 10% van alle kilometers die verreden worden zakelijke kilometers zijn. De aanschaf van een bestelauto is een investering in een bedrijfsmiddel. De investeringsaftrek is hier dan ook van toepassing. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de totale omvang van de investeringen in dat jaar. Net als voor personenauto s moet ook voor bestelauto s motorrijtuigenbelasting worden betaald. Het ondernemerstarief voor een bestelauto is echter lager dan voor een personenauto. Belangrijkste vragen: 1-11, 18-19, 23, 41, 62-64, 82,

13 Bestelauto / werknemer Voor het privé-gebruik van een bestelauto gelden de regels van de bijtelling. Voor het privé-gebruik wordt een tarief gehanteerd van 25% over de catalogusprijs van de auto. De BPM die sinds 1 juli 2005 verschuldigd is op nieuwe bestelauto s wordt daarbij meegerekend. Wanneer iemand op jaarbasis minder dan 500 kilometer privé rijdt en dit kan aantonen middels een sluitende kilometeradministratie, geldt geen bijtelling. Woon-werkkilometers zijn daarbij zakelijke kilometers en deze tellen zodoende niet mee als privé-kilometers. Specifiek voor bestelauto s gelden bijtellingsregelingen voor auto s die doorlopend wisselend worden gebruikt en voor auto s die vrijwel uitsluitend geschikt zijn voor goederenvervoer. Belangrijkste vragen: 18-24, Leasing Een onderneming kan er voor kiezen zelf een auto aan te schaffen, maar kan er ook voor kiezen om de auto te leasen. Leasing kan diverse voordelen hebben. Bij het leasen vooral twee hoofdsoorten contracten: financial lease en operational lease. In geval van financial lease is er feitelijk sprake van een financiering en bij operational lease is er feitelijk sprake van huur. Naast een verschil in dienstverlening is er ook een verschil in fiscale behandeling. In de situatie van financial lease komt de auto op de balans te staan en bestaat er mogelijk recht op investeringsaftrek. Bij operational lease komt de auto niet op de balans en zijn de maandelijkse betalingen een normale kostenpost die ten laste van de winst wordt gebracht. Voor de BTW bestaat de mogelijkheid sommige posten buiten de BTW-heffing op de leasefactuur te laten. Belangrijkste vragen:

14 1. Op welke auto s krijg ik investeringsaftrek? Investeringsaftrek is een extra aftrekpost die een ondernemer krijgt indien hij per jaar meer dan in bedrijfsmiddelen investeert. Er gelden eisen voor de hoogte van de afzonderlijke investeringen: de ondergrens is gesteld op 450. Onder dat bedrag krijgt u geen investeringsaftrek. Wel mag u dan die kosten in één keer van uw winst aftrekken. Deze extra aftrek staat los van de boekwaarde van het bedrijfsmiddel en het bedrag van de afschrijving en beïnvloedt deze dus niet. De bovengrens is in 2010 fors verruimd en ligt in 2011 bij Bij een totaal investeringsbedrag per jaar boven geldt er geen investeringsaftrek meer. De investeringsaftrek bedraagt in 2011: Investering Aftrek 2011 Meer dan Maar niet meer dan % minus 7,56% x (investingstotaal minus ) Voor de automotive zijn de belangrijkste bijzonderheden: Op auto s met geel kenteken met een CO 2 -uitstoot boven 95 gram/km (diesel) resp. 110 gram/km (benzine) en die niet bestemd zijn voor het beroepsvervoer krijgt u geen investeringsaftrek. Op zeer zuinige personenauto s tot en met bovengenoemde CO 2 -grenzen is vanaf 2010 wèl investeringsaftrek van toepassing. Er geldt geen investeringsaftrek voor auto s die worden verhuurd aan derden. 13

15 Naast deze investeringsaftrek kan ook de energie-investeringsaftrek en de milieu-investeringsaftrek van toepassing zijn. Als de bedrijfsmiddelen worden verkocht binnen 5 jaar na het begin van het jaar waarin de aanschaf heeft plaatsgevonden, wordt de investeringsaftrek gedeeltelijk ongedaan gemaakt. Dit gebeurt door het aangeven van een desinvesteringsbijtelling ter grootte van het percentage dat destijds als investeringsaftrek is geclaimd, vermenigvuldigd met de verkoopprijs. Verwijzing Investeringsaftrek bij leasing vraag 97 Voorbeeld 1 Ondernemer Dick schaft 3 bestelauto s aan à Met zijn winst valt hij in de 42%-schijf van de inkomstenbelasting. Zijn investeringsaftrek Zijn netto voordeel * 42% = Voorbeeld 2 Onderneemster Minie schaft 3 identieke bestelauto s aan à Ook investeert zij dit jaar in een pand à Haar investeringsaftrek (3 * ) * 0% = 0 Haar netto voordeel 0 * 42% = 0 2. Wat doe ik met investeringsaftrek rondom de jaarwisseling? Het percentage investeringsaftrek is afhankelijk van het totale investeringsbedrag in een bepaald jaar. Als er dit jaar al veel investeringen zijn geweest, kan het zinvol zijn de investering uit te stellen tot volgend jaar. Als verwacht wordt dat er volgend jaar veel geïnvesteerd zal worden, kan een deel van de investeringen 14

16 juist beter naar voren gehaald worden. Hierdoor kunnen de aftrekpercentages van de investeringsaftrek optimaal benut worden. Voor het bepalen van het percentage investeringsaftrek is van belang: de datum van het aangaan van de verplichtingen: het tekenen van de order c.q. de opdrachtbevestiging. U kunt de aftrekpost nog in hetzelfde jaar te gelde maken: als het bedrijfsmiddel in dat jaar in gebruik wordt genomen; of voor zover er een aanbetaling heeft plaatsgevonden. De aanbetaling kan voor de ondernemer die de investering doet ook nog een ander aspect hebben: mits hem een factuur wordt uitgereikt met BTW, kan hij de BTW in dat tijdvak alvast terugvragen. De leverancier dient er daarbij wel op te letten dat hij op het moment van uitreiken van de factuur ook de BTW al moet afdragen. Voorbeeld 1 Vervroegen van investeringen Een handelsonderneming investeert in 2011 voor in diverse bedrijfsmiddelen. Voor 2012 is aanschaf van een grote machine gepland. Kostprijs De B.V. overweegt ook aanschaf van een bestelauto à in Investeringsaftrek (bij ongewijzigde tabel in 2012) bij aanschaf van de bestelauto in 2012: In * 28% = In ,56% x ( ) = Totale investeringsaftrek

17 Investeringsaftrek bij aanschaf bestelauto in 2011: In 2011 vaste aftrek tussen en = In ,56% x ( ) = Totale investeringsaftrek Netto voordeel ( ) * 25% vennootschapsbelasting = Voorbeeld 2 Uitstellen van investeringen Een bouwbedrijf investeert in 2011 reeds voor Voor 2012 zijn geen noemenswaardige investeringen gepland. Men overweegt aanschaf van een extra bestelauto ( ) eind 2011 of begin Totale investeringsaftrek in beide jaren bij aanschaf bestelauto in 2011: Totale investeringsaftrek in beide jaren bij aanschaf bestelauto in 2012: Netto voordeel * 25% = Waarop krijg ik energie-investeringsaftrek? Energie-investeringsaftrek is een extra faciliteit voor investeringen in energiezuinige bedrijfsmiddelen. Voor deze energieinvesteringsaftrek (EIA) wordt jaarlijks een lijst gepubliceerd. Op de op die lijst vermelde investeringen is een energie-investeringsaftrek van 41,5% van toepassing. Wel geldt er een ondergrens van (totaalbedrag aan energie-investeringen per jaar). Voorbeelden van 16

18 investeringen die in aanmerking komen voor EIA zijn: zij-afscherming bandenspannings(regel)systeem kopschot windscherm De EIA-investeringen moeten binnen 3 maanden bij de belastingdienst worden aangemeld. Raadpleeg voor u investeert altijd de actuele EIA-lijst, te vinden op Voorbeeld Den Boer B.V. is een transportbedrijf. Zij rust haar vrachtauto s uit met zij-afscherming en een kopschot windscherm. Hiermee is een bedrag gemoeid van De energie-investeringsaftrek bedraagt: Het directe belastingvoordeel bedraagt (25%): Wat is de milieu-investeringsaftrek? Milieu-investeringsaftrek (MIA) is een extra investeringsaftrek, bovenop de normale investeringsaftrek. Voor deze faciliteit wordt jaarlijks een lijst opgesteld: de zogeheten milieulijst. Op de lijst staan investeringen ter voorkoming van waterverontreiniging c.q. ter bevordering van waterbesparing, ter voorkoming van bodem- en luchtverontreiniging, ter beperking van afvalstoffen en geluidsemissies en investeringen in mobiele machines. Er is een verdeling gemaakt in een drietal categorieën: 40%, 30% en 15% aftrek (welke tarieven tijdelijk, tot 2014, zijn verlaagd tot 36%, 27% en 13,5%). Welk percentage van toepassing is, blijkt uit de milieulijst. Daarnaast blijkt uit de lijst of er wellicht ook willekeurig afgeschreven kan worden op basis van de zg. VAMIL-regeling. Voor deze fiscale faciliteit geldt een meldingsplicht (binnen 3 maanden na investering). 17

19 Voor de automotivebranche zijn met name de volgende investeringen van belang: Investering Soort regeling Nummer Elektrisch aangedreven voertuig VAMIL/MIA F 5070 Zeer zuinige personenauto VAMIL/MIA C 5076 Hybride aangedreven bestelauto MIA A 8100 Autogasauto voor zakelijk vervoer VAMIL C 5079 Brandstofcelsysteem voor aandrijving van transportmiddelen Bovenstaande voorbeelden zijn ontleend aan de bij afsluiting van de kopij van dit boek geldende lijst. VAMIL/MIA F 5050 Geluidarme autolaadkraan VAMIL/MIA B 5191 Rijsimulator VAMIL/MIA A 1080 Waterstofafleverstation VAMIL/MIA F 2040 Aardgasaflever- of aardgasvulpunt (op bedrijventerreinen) VAMIL/MIA F 2050 Dubbeltrailer VAMIL/MIA F 2152 Geluidarme opbouw voor bakwagen, trekker, oplegger, aanhanger of bestelwagen VAMIL/MIA F 4161 Raadpleeg voor investering altijd de website voor de actuele milieulijst en de concrete productomschrijvingen. Verwijzing Willekeurige afschrijving (VAMIL) vraag 6 5. Hoe snel mag ik een auto afschrijven? Bij aanschaf van een auto in de onderneming dient de auto voor de aanschafprijs op de balans opgenomen te worden. Deze aanschafprijs is normaliter exclusief BTW omdat deze BTW teruggevraagd kan worden. Dit geldt ook voor de BPM op een bestelauto, aangezien ondernemers daarvan vrijgesteld zijn. De investeringsaftrek is een extra aftrekpost en wordt daarom niet in mindering gebracht op deze aanschafprijs. Vervolgens moet een inschatting worden gemaakt van de vermoedelijke gebruiksduur en 18

20 de restwaarde. De gebruiksduur zal sterk afhangen van het soort onderneming en de vraag hoe intensief de auto wordt gebruikt. Voor bijvoorbeeld een koeriersbedrijf zal dat anders liggen dan voor een doorsnee ondernemer. Het verschil tussen de aanschafprijs en de restwaarde wordt vervolgens in gelijke delen verdeeld over de gebruiksduur. Het versnellen van de afschrijving door op basis van een vast percentage van de boekwaarde af te schrijven is slechts in uitzonderingssituaties toegestaan. Wel bestaan er afwijkende afschrijvingsstelsels voor bepaalde bedrijfsmiddelen of groepen ondernemers (met name milieu-investeringen en investeringen door starters). Naast bovenstaande systematiek geldt er ook een jaarlijkse boven-grens: Onder andere voor personen- en bestelauto s geldt een maximale afschrijving per jaar van 20% van de aanschafwaarde. In de praktijk blijkt echter dat met name door de in te schatten restwaarde niet snel wordt aangelopen tegen deze beperking in de afschrijving. Dat kan echter anders komen te liggen bij hoge kilometrages en lage restwaarden. Het nadeel van deze afschrijvingsbeperking is dan dat de afschrijving pas in een later jaar afgetrokken mag worden. De afschrijving is door bovengenoemd systeem in alle jaren even hoog. Omdat dit niet altijd ook de bedrijfseconomische realiteit weergeeft, maken sommige bedrijven verschil tussen hun bedrijfseconomische afschrijving (afnemend percentage) en fiscale afschrijving (vast percentage). De afschrijving komt in aftrek op het belastbare resultaat van de onderneming. Een eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap en commanditaire vennootschap wordt belast met inkomstenbelasting, oplopend tot 52%. B.V. s en N.V. s worden belast met vennootschapsbelasting, oplopend tot 25%. 19

21 Verwijzing Willekeurige afschrijving vraag 6 Investeringsaftrek vraag 1 Aftrek BTW vraag 41 Voorbeeld Rob schaft in 2011 een bestelauto aan met een aanschafwaarde van exclusief BPM en BTW. De restwaarde wordt geschat op na afloop van de gebruiksduur van 4 jaar. De afschrijving per jaar bedraagt dan: Aanschafprijs Restwaarde Totale afschrijving Afschrijving per jaar Rob ondervindt hierbij geen beperking van de afschrijvingsmaximering van 20% van de aanschafwaarde. Dat kan echter wèl het geval zijn bij een kortere looptijd of een lagere restwaarde, bijvoorbeeld ten gevolge van een groter jaarlijks kilometrage. 6. Hoe werkt de willekeurige afschrijving en wat is mijn voordeel? Op sommige soorten investeringen mag afwijkend worden afgeschreven. Dat geldt voor milieu-investeringen (zg. VAMILinvesteringen), investeringen door starters en (in het kader van bestrijding van de financiële crisis) investeringen waarvoor in 2009, 2010 of 2011 verplichtingen zijn aangegaan. De afschrijving mag in de eerste twee gevallen willekeurig plaatsvinden, dat wil zeggen dat u zich niet aan de normale afschrijvingsregels hoeft te houden. Het voordeel is dan een liquiditeits- en rentevoordeel: door de snellere afschrijving betaalt u in dat jaar minder belasting. Maar soms kan het ook voordelig zijn de afschrijving te verdelen over meerdere jaren. In elk van de jaren kan de afschrijving dan 20

22 van de belasting in de hoogste tariefschijven afgetrokken worden. Omdat de afschrijving niet jaarlijks even hoog hoeft te zijn, kunt u er ook voor kiezen precies dát bedrag af te schrijven waarmee u optimaal gebruik maakt van de tariefgrenzen en andere regelingen die gekoppeld zijn aan het winst- of inkomensniveau. De milieuinvesteringen die voor deze willekeurige afschrijving in aanmerking komen, kunt u in de jaren tot 2014 voor maximaal 75% willekeurig afschrijven. Vanaf 2014 kunt u deze milieuinvesteringen weer voor 100% willekeurig afschrijven. U vindt deze investeringen op de zogenaamde milieulijst, ook wel VAMIL-lijst genoemd, die jaarlijks door Agentschap NL gepubliceerd wordt. Voor de tijdelijke regeling met betrekking tot de investeringen in 2009, 2010 en 2011 geldt ook dat de afschrijving willekeurig mag plaatsvinden, maar hierbij geldt een extra voorwaarde: in het jaar waarin de investeringsverplichting wordt aangegaan, is de afschrijving beperkt tot het aanbetalingsbedrag en tevens beperkt tot 50% van het afschrijvingspotentieel. Anders dan bij aanvang van deze regeling geldt thans (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009) geen maximering meer in de latere jaren. Deze regeling geldt voor alle nieuwe bedrijfsmiddelen met uitzondering van woningen, bedrijfsgebouwen, grond- weg- en waterbouwkundige werken, immateriële vaste activa (waaronder software) en in cultuur gebrachte activa (bijvoorbeeld bomen en vee). De regeling geldt dus wel voor nieuwe bestelauto s en vrachtauto s. De regeling geldt ook voor nieuwe personenauto s, mits er sprake is van een taxi of een zeer zuinige personenauto (dat wil zeggen met een CO2-uitstoot van niet meer dan 95 gram/ km in geval van een dieselmotor respectievelijk niet meer dan 110 gram/km in geval van een benzinemotor). Deze afschrijving mag in afwijking van de normale afschrijvingsregels ook alvast voor het eerste deel worden genomen in het jaar waarin de investeringsverplichting wordt aangegaan, althans voor zover in dat jaar ook een aanbetaling plaatsvindt. 21

23 Verwijzing Milieu-investeringen vraag 4 Faciliteiten voor starters vraag 7 7. Van welke faciliteiten kan ik als startende ondernemer gebruik maken? In de eerste drie jaren van de onderneming krijgt u als u minimaal 1225 uur per jaar werkt een extra fiscale aftrekpost onder de noemer ondernemersaftrek. In de praktijk is deze extra aftrekpost voor starters nog bekend onder zijn oude naam startersaftrek. Deze extra aftrek bedraagt ruim tweeduizend euro per jaar. Mist u een jaar extra aftrek doordat u niet aan de uren-eis voldoet, dan kan dat in het vierde of vijfde jaar nog ingehaald worden. Preciezer gezegd: als u als ondernemer in een of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was en u in die jaren nog niet meer dan tweemaal zelfstandigenaftrek hebt geclaimd, mag u in het lopende jaar de zelfstandigenaftrek verhogen met het deel voor starters. In de jaren waarin u deze startersaftrek krijgt, zult u vaak ook investeren. Op deze investeringen kunt u willekeurig afschrijven. Ook is willekeurige afschrijving mogelijk op investeringen in het daaraan voorafgaande jaar mogelijk. Wel geldt als voorwaarde dat u op deze investeringen investeringsaftrek kunt claimen. Hierdoor geldt de willekeurige afschrijving bijvoorbeeld niet voor goodwill of voor personenauto s. Ook geldt het maximumbedrag van de investeringsaftrek als plafond voor het bedrag aan willekeurige afschrijving in dat jaar. Willekeurig hoeft overigens niet per definitie versneld te betekenen. Voor veel starters kan het zinvol zijn de afschrijvingen zó over de jaren te spreiden dat er optimaal wordt geprofiteerd van de (verwachte) belastingtarieven. Oftewel, de aftrekpost van de afschrijving kan ook uitgesteld worden tot 22

24 jaren waarin de winst in een hogere schijf valt. Verwijzing Willekeurige afschrijving vraag 6 Voorbeeld Startend ondernemer Marcel investeert in het eerste jaar van het bestaan van de onderneming in een nieuwe bestelauto. De totale afschrijving over de komende vier jaar bedraagt Marcel werkt fulltime in deze onderneming. Hij heeft dus recht op startersaftrek, zodat hij over de investering in de bestelauto willekeurig kan afschrijven. Hij verwacht dat zijn winst in de eerste vier jaren in de volgende tariefschijven zal vallen: 2011: 42% 2012: 42% 2013: 52% 2014: 52% Alternatief 1 is de afschrijving gewoon in vier gelijke jaarlijkse delen af te trekken van de winst. Marcel mag echter willekeurig afschrijven. Alternatief 2 is dan het hele bedrag in één keer in jaar 1 af te schrijven. Alternatief 3 is het uitstellen van de afschrijving van jaar 1 en 2 naar jaar 3 en 4 omdat in die laatste twee jaar de winst in hogere belastingschijven valt. De totale belastingteruggave bij deze alternatieven is: Alternatief Totaal Voor een compleet beeld zou ook de rentefactor meegenomen 23

Auto en fiscus in 2012

Auto en fiscus in 2012 Auto en fiscus in 2012 Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2015 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 6 1.1 De bijtelling in 2015 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2014. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2014. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2014 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 10 1.1 De bijtelling in 2014 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

7 Investeren en inkopen

7 Investeren en inkopen 7 Investeren en inkopen Inhoud 7 Investeren en inkopen 71 7.1 Inkopen: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2 Investeren: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2.1 Wat is afschrijven?

Nadere informatie

Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers

Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2011

Special Eindejaarstips 2011 Special Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen ALGEMEEN 1. Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? En staat u samen met een minderjarig kind van een van u beiden op

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Handleiding Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Introductie Deze handleiding is niet alleen geschikt voor de scheppend kunstenaar, maar voor alle ondernemers. Wanneer

Nadere informatie

HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN

HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN geschreven door Carla Custers (Reken ErOp) (Druk- en typefouten voorbehouden. De auteur en uitgever zijn niet aansprakelijk

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven November 2013 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Directeur-grootaandeelhouder 7 Pensioen in eigen beheer 8

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014

Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014 JS nieuws december 2013 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2013 voor ondernemers met een BV Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Lastminute-belastingvoordeel in 2014

Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Administratie. Advies. Strategie. Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Eindejaarstips voor bv s Liqide adviseurs Koningin Wilhelminaweg 469 3737 BE Groenekan t 088-0802080 e info@liqide.nl w www.liqide.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2009

Nieuwsbrief December 2009 Nieuwsbrief December 2009 HBK nieuwsbrief Fiscale eindejaarstips 2009 Omdat het einde van het jaar er weer aankomt, hebben wij voor u de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje gezet. Zo kunt u uw

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

De accountant in uw achterzak

De accountant in uw achterzak De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv kiezen? Moet ik mij als zzp er ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel? En hoe

Nadere informatie

Autobrief. Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen

Autobrief. Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen Autobrief Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 4 Hoofdstuk 2. De autogerelateerde belastingen

Nadere informatie

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak Eindejaarstips 2014 Tips voor de ondernemer Laat uw herinvesteringsreserve niet Maak optimaal gebruik van verlopen investeringsaftrek Voorkom verliesverdamping Zoek uit voor welke investeringsregelingen

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl

Fiscaal Actueel. Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl 2 uitgave van het register belastingadviseurs tweede kwartaal 2010 - nummer 2 Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl Ook in crisistijd kunt u het urencriterium behalen

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

In deze nieuwsbrief aandacht voor: In deze nieuwsbrief aandacht voor: Premiekorting voor in dienst nemen werknemer vanuit een ww- of bijstandspositie Uitstellen belastingheffing over boekwinst door gebruik van herinvesteringsreserve Verscherping

Nadere informatie

BRIEFNIEUWS. [SPECIAL] Nummer 5

BRIEFNIEUWS. [SPECIAL] Nummer 5 NIEUWS BRIEFNIEUWS BRIEF [SPECIAL] Nummer 5 Eindejaarstips 2013 Maak nu gebruik van de fiscale mogelijkheden. Voor veel regelingen betekent dat: actie onder nemen vóór 31 december van dit jaar. Onze eindejaarstips

Nadere informatie