Zelf duurzaam en energiezuinig bouwen: de gemeente Lelystad stelt subsidie beschikbaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zelf duurzaam en energiezuinig bouwen: de gemeente Lelystad stelt subsidie beschikbaar"

Transcriptie

1 Particuliere nieuwbouw in Lelystad Zelf duurzaam en energiezuinig bouwen: de gemeente Lelystad stelt subsidie beschikbaar Zelf een woning bouwen in Lelystad? De gemeente stimuleert duurzaam- en energiezuinig bouwen met een subsidieregeling. Hoe deze regeling werkt en wat u moet doen om in aanmerking te komen leest u in deze brochure. Centraal staat het instrument GPR Gebouw. GPR Gebouw is een online applicatie waarmee duurzaamheid van een ontwerp kan worden bepaald. De subsidie van de gemeente is gekoppeld aan de prestaties van uw plan. In deze brochure krijgt u informatie over duurzaam bouwen, over GPR Gebouw en over mogelijkheden om de vereiste prestatie te bereiken. Voor nadere informatie kunt u terecht bij de gemeente Lelystad. Gegevens vindt u op de achterpagina.

2 De huidige eisen en wensen van eigentijds wonen sluiten naadloos aan bij verantwoord, duurzaam en energiezuinig bouwen. De bouw kent tal van mogelijkheden om uw wensen in te vullen. En om een aantrekkelijke woning te realiseren. De bouw werkt met eigentijdse oplossingen en technieken. Kennis ontwikkelt zich in hoog tempo, de afgelopen jaren zijn veel nieuwe producten beschikbaar gekomen met grote voordelen voor de kwaliteit van de woning. GPR Gebouw is een instrument voor het meten van duurzaamheid en kwaliteit van een woning. Architecten en aannemers kunnen goed uit de voeten met dit instrument. GPR Gebouw vindt een brede erkenning in de Nederlandse bouwwereld; gebruikers waarderen de kwaliteit van het programma en inhoudelijke onderbouwing. GPR gebouw: alle informatie vindt u op Als particuliere bouwer en opdrachtgever heeft u volop de kansen deze mogelijkheden te benutten. Natuurlijk vertrouwt u in de eerste plaats op de kennis van uw architect of bouwonderneming. Toch is het goed om na te denken en mee te praten over uw wensen en de mogelijke oplossingen die bijdragen aan een prettige en gezonde woning met lage energielasten en weinig gevolgen voor het milieu. De gemeente Lelystad stimuleert verantwoord, duurzaam en energiezuinig bouwen. Voor de particuliere bouw ondermeer met een subsidieregeling én met het beschikbaar stellen van GPR Gebouw. GPR Gebouw geeft inzicht in de huidige mogelijkheden en geeft prestaties van die mogelijkheden weer. De essentie en werking van het instrument wordt in deze brochure beschreven. De subsidie voor verantwoord, duurzaam en energiezuinig bouwen is gekoppeld aan GPR Gebouw. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet u een berekening (laten) opstellen met GPR Gebouw. De gemeente kan, op aanvraag, een berekening voor u openstellen. Via internet kan uw architect of bouwonderneming de gegevens invoeren. Breed en overzichtelijk Duurzaamheid is een breed begrip. GPR Gebouw zorgt ervoor dat je met elkaar architect, gemeente, aannemer - goed kunt communiceren. De splitsing in vijf thema s biedt overzicht. Energie Milieu Gezondheid Gebruikskwaliteit Toekomstwaarde Met vijf thema s geeft GPR Gebouw duurzaamheid handen en voeten Prestaties GPR Gebouw Duurzaamheid meten GPR Gebouw geeft, wanneer gegevens van een bouwplan zijn ingevoerd, op elk thema een rapportcijfer. GPR Gebouw geeft geen voorschriften, maar geeft aan hóe duurzaam de gekozen oplossingen zijn. We noemen GPR Gebouw dan ook een prestatie instrument. Voor nieuwbouw zijn eisen van kracht. Daardoor liggen de prestaties altijd boven de 5,8. 2

3 Werken met GPR gebouw Houten kozijn of aluminium schuifpui? Is de woning levensloopbestendig? Speelt het ontwerp in op de toekomst? Veel zaken zijn belangrijk als het gaat om een verantwoord, duurzaam en energiezuinig ontwerp. Het invoeren van uw keuzen in GPR Gebouw geeft direct inzicht. Simpel met rapportcijfers op 5 thema s. GPR gebouw werkt eenvoudig. Online, via internet Uw eigen architect of bouwbedrijf kan online werken met GPR Gebouw. U zelf kunt meekijken en eventueel ook zelf werken met het instrument. Op aanvraag verzorgt de gemeente toegang tot een eigen berekening. Uw architect kan gegevens invoeren en u kunt gezamenlijk de resultaten bekijken. Via een mailbericht krijgt u een toegangscode. Werken met GPR gebouw is eenvoudig voor architecten en adviseurs. De keuzen aanvinken Een plan maken betekent op elk van die thema s keuzen maken. De internetapplicatie maakt dat erg eenvoudig.. Je kunt de architect vragen alle keuzen in te voeren. Overzichtsblad met score op elk van de vijf thema s. Verandering van keuze leidt tot een andere score. Hoger of lager, en soms gelijk. Effect van alternatieven bekijken Wat gebeurt er als u kiest voor een ander ventilatiesysteem? Geen mechanische ventilatie maar een systeem dat reageert op meting van de luchtkwaliteit in uw woning? De energiemodule van GPR Gebouw geeft een overzicht van de mogelijkheden. Zeer informatief én u ziet direct een indicatie van het effect op gebruik van gas en elektriciteit. Werken met GPR Gebouw is eenvoudig: aanklikken welke keuze er gemaakt wordt Inzicht door overzicht Wat betekent een bepaalde keuze voor duurzaamheid? Voor energie, milieu of het thema gezondheid? GPR Gebouw geeft met een rapportcijfer direct het effect op vijf thema s. In een oogopslag geeft de energiemodule het effect van een andere ventilatievoorziening. Check kwaliteiten Met GPR gebouw kijk meet je ook een aantal kwaliteiten van de ontworpen woning. Met de module gebruikskwaliteit bijvoorbeeld kijk je 3

4 structureel naar de toegankelijkheid. Kan een gast met een rolstoel uit de voeten? Zijn de doorgangen ruim genoeg en is de manoeuvreerruimte voldoende? Met GPR Gebouw meet je of de woning voldoende toegankelijk is voor bijvoorbeeld rolstoelgebruik. Het is duidelijk een voordeel als dat goed in het plan is verwerkt. In veel gevallen een kwestie van aandacht. GPR gebouw helpt je om goed te kijken. Bepaal de kans op subsidie De gemeente Lelystad verleent subsidie wanneer bepaalde prestaties op de thema s van GPR gebouw worden bereikt. Lees daarover meer op pagina 11. 4

5 Werken met GPR gebouw Hoe zou het kunnen? De brochure bevat een aantal voorbeelden. Beschreven met kenmerkende keuzen, prestaties, voor- en nadelen, kosten en baten. Als inspiratie én voor informatie. U vindt ze op de pagina s 5 t/m 9. De procedure en eisen waaraan u moet voldoen vindt u op pagina 11 van deze brochure. Een aanvraag kunt u doen met het formulier dat in deze brochure is opgenomen. De gemeente Lelystad hoopt op verantwoorde, duurzame en energiezuinige bouw en wenst u succes bij de uitwerking van uw droomhuis! Basiskeuzen en oplossingen die in elk voorbeeld zijn verwerkt Hoge isolatiewaarden Zeer goede detaillering Zonwering aan de zuidgevel Lage temperatuur vloerverwarming Zelfregelende ventilatierooster met CO2- gestuurde mechanische afzuiging. Douchewater-warmteterugwinning Hotfill-aansluiting voor was- en vaatwasmachine Tochtportaal Onderhoudscontract voor alle klimaatinstallaties Gebruikershandleiding voor zorgvuldig gebruik van de woning (o.a. uitleg klimaat installaties, energiebesparing, afvalscheiding, onderhoud van de woning, waterbesparing, veiligheidsmaatregelen) Hout met duurzaamheidskeurmerk (Erkend worden de keurmerken FSC, PEFC Duitsland, FFCS, PEFC Zweden, PEFC België, PEFC Oostenrijk) Opmerkingen bij de voorbeelden De voorbeelden zijn uitgewerkt op basis van een aansluiting op stadsverwarming. Als uitgegaan wordt van een andere installatie voor ruimteverwarming en warm tapwater, wijken de scores op verschillende thema s af van de in dit voorbeeld genoemde scores. De brochure geeft een selectie van de kenmerkende maatregelen en oplossingen voor het voorbeeld. Het complete overzicht is te zien in de bibliotheek van de GPR Gebouw applicatie. Particuliere opdrachtgevers kunnen toegang tot deze applicatie krijgen via de gemeente Lelystad. Bron kostenindicatie: De gegevens voor de kostenindicatie van de voorbeelden zijn ontleend gegevens uit de studie GPR Gebouw, Duurzaamheidambities in versie 4.0, Inzicht in meerkosten van ambities, Woningbouw nieuwbouw; BBN en W/E. 5

6 Hoe zou het kunnen Gewoon duurzaam Kenmerkende keuzen en oplossingen Pakket met basiskeuzen Externe warmtelevering voor ruimte verwarming en warm tapwater** Pleisterwerk buitenspouwblad Houtskeletbouw binnenspouwblad en dragen de wanden Gips met vlaskern scheidingswanden Duurzaamheidsprestaties Uitwerking van het voorbeeld Gewoon Duurzaam levert deze prestaties. Op élk thema extra aandacht en kwaliteit. De oplossingen in het voorbeeld Gewoon Duurzaam geven basis aan een woning met hoog comfort en veel gebruikskwaliteit. Net iets zuiniger met energie en met net wat minder belasting van het milieu. Voor- en nadelen, kosten en baten [+] Extra comfort door vloerverwarming en zelfregelende ventilatieroosters. Bij toepassing van vloerverwarming wordt de ruimte verwarmd door stralingswarmte. Dit wordt over het algemeen als zeer prettig en comfor tabel ervaren. Door toepassing van zelfregelende roosters en een efficient geregelde ventilatorbox wordt een goede luchtkwaliteit gewaarborgd terwijl tochtklachten worden voorkomen. [+] Lage energiekosten. De energiekostenbesparing ten opzichte van een woning Bouw besluitniveau (EPC = 0,6) is circa 200,- per jaar. [+] Subsidie. Mogelijke bijdrage uit de duurzaam bouwen subsidie van de gemeente Lelystad is voor dit voorbeeld 50% van de bouwleges. [-] Investeringskosten. Een indicatie van de meerkosten (bouwkosten) voor de maatregelen in dit pakket is (exclusief BTW en opslagen). De meerkosten zijn sterk afhankelijk van het ontwerp van de woning en de keuzes voor materiaalgebruik en klimaatinstallaties. (Bron: gegevens uit GPR Gebouw, Duurzaamheidambities in versie 4.0, Inzicht in meerkosten van ambities, Woningbouw nieuwbouw; BBN en W/E). 6

7 Hoe zou het kunnen Comfort+ Kenmerkende keuzen en oplossingen Pakket met basiskeuzen (zie pagina 4) Externe warmtelevering voor ruimteverwarming en warm tapwater** Zelfregelende ventilatieroosters en CO2-gestuurde mechanische afvoer Lage temperatuur vloerverwarming Capaciteit van de ventilatievoorzieningen tenminste 1,5 x eis uit Bouwbesluit voor nieuwbouw Extra goede geluidwering van de gevel. Duurzaamheidsprestaties Uitwerking van het voorbeeld Comfort+ levert deze prestaties. Heerlijk en gezond wonen. Comfort + ontstaat uit oplossingen voor een optimaal binnenmilieu en een hoog comfort. Met ondermeer zonwering tegen overmatige temperaturen en vloerverwarming voor een comfortabel warmtegevoel en schonere lucht binnen de woning. Voor- en nadelen, kosten en baten [+] Extra comfort door vloerverwarming: stralingswarmte geeft een zeer prettig comfort. Zelfregelende roosters garanderen een goede luchtkwaliteit terwijl tochtklachten worden voorkomen. [+] Lage energiekosten. De energiekostenbesparing ten opzichte van een woning Bouwbesluitniveau (EPC = 0,6) is circa 200,- per jaar. [+] Zeer goede binnenluchtkwaliteit. Door de extra hoge ventilatiecapaciteit is een goede binnenluchtkwaliteit in de woning gegarandeerd. [+] Zeer weinig tot geen overlast van verkeerslawaai. Door de extra goede geluidwering van de gevel (5 db beter dan de eis uit het Bouwbesluit), wordt in de woning zeer weinig tot geen overlast ervaren van het verkeerslawaai. [+] Subsidie. Mogelijke bijdrage uit de duurzaam bouwen subsidie van de gemeente Lelystad is voor dit voorbeeld 100% van de bouwleges. [+] Investeringskosten. Een indicatie van de meerkosten (bouwkosten) voor de maatregelen in dit pakket is (exclusief BTW en opslagen). De meerkosten zijn sterk afhankelijk van het ontwerp van de woning en de keuzes voor materiaalgebruik en klimaatinstallaties. 7

8 Hoe zou het kunnen Energie+ Kenmerkende keuzen en oplossingen Pakket met basiskeuzen (zie pagina 4) Zeer hoge isolatiewaarden Drievoudig glas Zeer goede detaillering Externe warmtelevering voor ruimteverwarming en warm tapwater** Zomernachtventilatie PV-panelen (3,5 m2, 135 Wp/m 2 ) Duurzaamheidsprestaties Uitwerking van het voorbeeld Energie + levert deze prestaties. Hoog comfort met lage energielasten. Met de basis van Energie+ wint u aan comfort door een zeer optimale isolatie en vloerverwarming. Samen met een zeer zuinige comfortventilatie benadert u het zogenaamde passief-huis concept. Voor- en nadelen, kosten en baten [+] Extra comfort door vloerverwarming en zelfregelende ventilatieroosters. Bij toepassing van vloerverwarming wordt de ruimte verwarmd door stralingswarmte. Dit wordt over het algemeen als zeer prettig en comfortabel ervaren. Door toepassing van zelfregelende roosters en een efficiënt geregelde ventilatorbox wordt een goede luchtkwaliteit gewaarborgd terwijl tochtklachten worden voorkomen. [+] Zeer lage energiekosten. De energiekostenbesparing ten opzichte van een woning Bouwbesluitniveau (EPC = 0,6) is circa 415,- per jaar. [+] Minder afhankelijk van energieprijzen. De PV-panelen wekken elektriciteit op, die gebruikt wordt in de woning. Hierdoor hoeft minder elektriciteit gekocht te worden van het energiebedrijf. Bewoners zijn dus minder afhankelijk van energieprijsstijgingen. [+] Subsidie. Mogelijke bijdrage uit de duurzaam bouwen subsidie van de gemeente Lelystad is voor dit voorbeeld 75% van de bouwleges. [-] Investeringskosten. Een indicatie van de meerkosten (bouwkosten) voor de maatregelen in dit pakket is (exclusief BTW en opslagen). De meerkosten zijn sterk afhankelijk van het ontwerp van de woning en de keuzes voor materiaalgebruik en klimaatinstallaties. (Bron: gegevens uit GPR Gebouw, Duurzaamheidambities in versie 4.0, Inzicht in meerkosten van ambities, Woningbouw nieuwbouw; BBN en W/E). 8

9 Hoe zou het kunnen Meer Halen Uit Materialen Kenmerkende keuzen en oplossingen Pakket met basiskeuzen (zie pagina 4) Externe warmtelevering voor ruimteverwarming en warm tapwater** Demontabel bouwen (skeletbouw met demontabele verbindingen, montagekozijnen) Vernieuwbare grondstoffen Pleisterwerk buitenspouwblad Houtskeletbouw binnenspouwblad en dragende wanden Vlas als isolatiemateriaal voor dak en gevel Duurzaamheidsprestaties Uitwerking van het voorbeeld Meer Halen Uit Materialen levert deze prestaties. Bouw uw droomwoning met een accent op een verantwoorde materiaalkeuze. Haal méér uit materialen. Deze oplossingsrichting gaat over vernieuwbare grondstoffen, hergebruik van materialen en natuurlijke materialen. Voor- en nadelen, kosten en baten [+] Extra comfort door vloerverwarming en zelfregelende ventilatieroosters. Bij toepassing van vloerverwarming wordt de ruimte verwarmd door stralingswarmte. Dit wordt over het algemeen als zeer prettig en comfortabel ervaren. Door toepassing van zelfregelende roosters en een efficient geregelde ventilatorbox wordt een goede luchtkwaliteit gewaarborgd terwijl tochtklachten worden voorkomen. [+] Lage energiekosten. De energiekostenbesparing ten opzichte van een woning Bouwbesluitniveau (EPC = 0,6) is circa 200,- per jaar. [+] Lage milieubelasting door materiaalgebruik. In dit pakket is (deels) uitgegaan van hernieuwbare materialen en van een demontabele bouwwijze. Dit heeft een lage milieubelasting en mogelijk hergebruik van bouwdelen en/of materialen tot gevolg. [+] Subsidie. Mogelijke bijdrage uit de duurzaam bouwen subsidie van de gemeente Lelystad is voor dit voorbeeld 75% van de bouwleges. [-] Investeringskosten. Een indicatie van de meerkosten (bouwkosten) voor de maatregelen in dit pakket is (exclusief BTW en opslagen). De meerkosten zijn sterk afhankelijk van het ontwerp van de woning en de keuzes voor materiaalgebruik en klimaatinstallaties. Bron: gegevens uit GPR Gebouw, Duurzaamheidambities in versie 4.0, Inzicht in meerkosten van ambities, Woningbouw nieuwbouw; BBN en W/E). 9

10 Hoe zou het kunnen Voortdurend veranderbaar Kenmerkende keuzen en oplossingen Pakket met basiskeuzen (zie pagina 4) Externe warmtelevering voor ruimteverwarming en warm tapwater** Handboek Toegankelijkheid aanhouden Doorbreekbare zones in wanden en plafonds Bereikbare leidingtracés Grote overspanning Duurzaamheidsprestaties Uitwerking van het voorbeeld Voortdurend veranderbaar levert deze prestaties. Je omstandigheden veranderen, je woning verandert mee. Passend bij de eigen levensloop en aantrekkelijk voor de waardeontwikkeling van je woning. Realiseer uitbreidingsmogelijkheden in een gebouw dat steeds weer relatief makkelijk is aan te passen aan nieuwe wensen. Voor- en nadelen, kosten en baten [+] Extra comfort door vloerverwarming en zelfregelende ventilatieroosters. Bij toepassing van vloerverwarming wordt de ruimte verwarmd door stralingswarmte. Dit wordt over het algemeen als zeer prettig en comfortabel ervaren. Door toepassing van zelfregelende roosters en een efficient geregelde ventilatorbox wordt een goede luchtkwaliteit gewaarborgd terwijl tochtklachten worden voorkomen. [+] Lage energiekosten. De energiekostenbesparing ten opzichte van een woning Bouwbesluitniveau (EPC = 0,6) is circa 200,- per jaar. [+] Levensloopbestendige woning. De woning kan gemakkelijk aangepast worden aan de situatie en wensen van bewoners, door bijvoorbeeld doorbreekbare zones in wanden en plafonds en door bereikbare leidingtracés. [+] Subsidie. Mogelijke bijdrage uit de duurzaam bouwen subsidie van de gemeente Lelystad is voor dit voorbeeld 60% van de bouwleges. [-] Investeringskosten. Een indicatie van de meerkosten (bouwkosten) voor de maatregelen in dit pakket is (exclusief BTW en opslagen). De meerkosten zijn sterk afhankelijk van het ontwerp van de woning en de keuzes voor materiaalgebruik en klimaatinstallaties. Bron: gegevens uit GPR Gebouw, Duurzaamheidambities in versie 4.0, Inzicht in meerkosten van ambities, Woningbouw nieuwbouw; BBN en W/E). 10

11 Hoe zou het kunnen Aanvraagformulier SUBSIDIEVERORDENING DUURZAAM BOUWEN LELYSTAD aanvraagformulier Na invullen kan dit formulier worden verzonden naar (postzegel niet nodig): Gemeente Lelystad t.a.v. afdeling RD-VG Antwoordnummer VB LELYSTAD Heeft u voor één of meer van de maatregelen waarvoor u een beroep wilt doen op de subsidieverordening duurzaam bouwen Lelystad reeds subsidie aangevraagd of toegewezen gekregen bij een andere subsidieverstrekker dan gemeente Lelystad? Heeft u voor de woning waar deze aanvraag betrekking op heeft reeds een bouwvergunning aangevraagd? Voert u één of meer van de maatregelen waarvoor u subsidie aanvraagt uit in zelfwerkzaamheid? U komt niet voor subsidie in aanmerking U komt niet voor subsidie in aanmerking U komt niet voor subsidie in aanmerking Ga naar de volgende vraag Ga naar de volgende vraag Ga naar de volgende vraag Heeft u maatregelen getroffen die niet permanent zijn? Of te wel: maatregelen die niet onlosmakelijk met de woning verbonden zijn? U komt niet voor subsidie in aanmerking Ga naar de volgende vraag Zijn één of meer van de materialen voor de maatregelen waarvoor u subsidie aanvraagt eerder gebruikt? U komt niet voor subsidie in aanmerking Ga naar de volgende vraag Leiden alle maatregelen die u op de kavel treft tenminste tot een gemiddelde GPR score van 7,5 (berekend met GPR gebouw versie 4.1)? Ga naar de volgende vraag U komt niet voor subsidie in aanmerking Is voor het indienen van dit aanvraagformulier reeds begonnen met het treffen van één of meer van de maatregelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd? U komt niet voor subsidie in aanmerking Ga naar de volgende vraag 11

12 Aanvraagformulier vervolg Welke GPR score wordt behaald voor: Thema energie Thema milieu Thema gezondheid Thema gebruikskwaliteit, subthema Toegankelijkheid 1) De indiening van een Aanvraagformulier voor de verordening duurzaam bouwen Lelystad vindt gelijktijdig plaats met de indiening van de aanvraag om een bouwvergunning 2) Bij de aanvraag wordt een afdruk gevoegd waaruit blijkt welke GPR scores er behaald worden en welke maatregelen daartoe getroffen worden. Deze afdruk geldt als toetsingskader bij het bepalen van de hoogte van de subsidie, evenals bij de controle (tijdens of na de bouw) of de opgevoerde maatregelen daadwerkelijk zijn of worden getroffen. Zijn alle vragen in bovenstaande tabel beantwoord? Is een afdruk bijgevoegd van GPR gebouw versie 4.1 waaruit blijkt welke scores worden behaald per thema? Is een afdruk bijgevoegd van GPR gebouw versie 4.1 waaruit blijkt welke maatregelen per thema worden opgevoerd? Uw aanvraag is niet volledig en kan niet in behandeling worden genomen. Uw aanvraag is niet volledig en kan niet in behandeling worden genomen. Uw aanvraag is niet volledig en kan niet in behandeling worden genomen. Ondertekening Aldus naar waarheid ingevuld Naam: (plaats) (datum) (handtekening) 12

13 Subsidie van de gemeente Lelystad De gemeente Lelystad stimuleert verantwoord, duurzaam en energiezuinig bouwen. De subsidie verordening Duurzaam Bouwen Lelystad is een stimulans voor de particuliere bouwer die een eigen woning bouwt in Lelystad Hieronder leest u op welke manier en onder welke voorwaarden u in aanmerking kunt komen voor de subsidie. De complete verordening is opvraagbaar bij de gemeente Lelystad. Verordening De gemeente Lelystad stelde op 19 juli 2011 de subsidie verordening Duurzaam Bouwen Lelystad vast. Met de regeling stelt de gemeente jaarlijks over deze periode een bedrag van ,- beschikbaar voor particuliere nieuwbouw die aan eisen van duurzaamheid voldoen. Dit bedrag wordt het jaarlijks subsidieplafond genoemd. Particulieren die een nieuwbouwwoning neerzetten kunnen een beroep doen op deze regeling onder een aantal voorwaarden. Eén van de voorwaarden is de basiseis dat de woning op alle thema s van GPR gebouw versie 4.1 een score haalt van tenminste 7,5. Daarnaast wordt in de voorwaarden ondermeer aangegeven dat de subsidie niet wordt verleend voor maatregelen die in zelfwerkzaamheid worden uitgevoerd, dat het moet gaan om niet eerder gebruikte installaties en dat de realisering binnen termijn van een jaar moet plaatsvinden. Kijk voor de precieze formulering van de voorwaarden in de verordening. Aanvullende eisen voor 75% van het legesbedrag Wanneer aanvullend op de basiseis de score op één van de thema s energie, milieu of gezondheid tenminste 8,0 bereikt bedraagt de subsidie 75 % van de leges. Wordt op twee van deze thema s een score van tenminste 8,0 bereikt dan wordt de subsiidie 100% van het subsidiebedrag. Aanvullende eisen voor 100 % van het legesbedrag Wanneer aanvullend op de basiseis de score op één van de thema s energie, milieu of gezondheid tenminste 8,5 bereikt bedraagt de subsidie 75 % van de leges. Kijk voor de precieze bepaling van de hoogte van de subsidie én voor de mogelijke afwijzingsgronden in de verordening. Procedure Particulieren die in het bezit zijn van een bouwkavel kunnen toegang krijgen tot GPR Gebouw. Zij krijgen de gegevens direct na het afsluiten van de uitgifteovereenkomst. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit genoemde subsidieverordening moet een aanvraag worden ingediend. Dat kan met gebruik van het aanvraagformulier in de brochure. Hoogte van de subsidie Het te subsidiëren bedrag is maximaal de hoogte van de af te dragen bouwleges. Binnen deze grens is het volgende mogelijk: Basiseis voor 50% van het legesbedrag Behaalt uw plan op elk thema van GPR Gebouw een score van tenminste 7,5 dan bedraagt de subsidie 50% van de leges. Aanvullende eisen voor 60% van het legesbedrag Wanneer aanvullend op de basiseis de score op het sub thema toegankelijkheid, onderdeel van het thema gebruikskwaliteit, een score van 8,5 wordt gehaald. 13

14 Colofon Deze brochure is een uitgave van de gemeente Lelystad. De brochure is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Aan de brochure en uit de informatie uit de voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend. Samenstelling: W/E adviseurs Gemeente Lelystad correspondentieadres Postbus AB Lelystad bezoekadres Stadhuisplein ZX Lelystad telnr

15 15

16

Isoleren: de basis. EPC 0,6 oplossingen. Isoleren: de basis. www.rockwool.nl. Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen

Isoleren: de basis. EPC 0,6 oplossingen. Isoleren: de basis. www.rockwool.nl. Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen Isoleren: de basis Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen verlaagd naar 0,6. Voor een kosteneffectief maatregelpakket vormt goede isolatie de basis. Beter isoleren levert een

Nadere informatie

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3 Ga mee naar buiten Bouwveld informatie Blixembosch Buiten CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3 1 Inleiding 4 2 Overzichtskaart 5 3 Wat is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)? 8 3.1 Definitie

Nadere informatie

Met gemak energie besparen. Mijn energieplan. Energieadvies op maat. plaats hier de foto van het huis

Met gemak energie besparen. Mijn energieplan. Energieadvies op maat. plaats hier de foto van het huis Met gemak energie besparen. Mijn energieplan Energieadvies op maat plaats hier de foto van het huis Energieadvies op maat met Meer Met Minder HR++-glas of een voorzetraam? Een HR-ketel of slimmer stoken

Nadere informatie

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO)

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) 17 februari 2010 Door: Projectgroep DEPW In samenwerking met: Werkgroep Energie van Meerstad de Haas & Partners AM Energy Auteurs: Frans de Haas (de Haas &

Nadere informatie

Isover EPC-wijzer. Behaal een EPC van 0,4 met energiebesparende en kostenefficiënte oplossingen van Isover. www.isover.nl

Isover EPC-wijzer. Behaal een EPC van 0,4 met energiebesparende en kostenefficiënte oplossingen van Isover. www.isover.nl Isover EPC-wijzer Behaal een EPC van 0,4 met energiebesparende en kostenefficiënte oplossingen van Isover www.isover.nl Inhoud Energiebesparing: laten we er samen aan werken 3 Energiebesparing: de eisen

Nadere informatie

Bouwen aan een goede schil. Met aandacht voor comfort en binnenmilieu

Bouwen aan een goede schil. Met aandacht voor comfort en binnenmilieu Bouwen aan een goede schil Met aandacht voor comfort en binnenmilieu update 2015 Nul-energie in 2020 Energiebesparing in de gebouwde omgeving loont. De meeste investeringen in besparende maatregelen worden

Nadere informatie

Bouwen aan een goede schil. Met aandacht voor comfort en binnenmilieu

Bouwen aan een goede schil. Met aandacht voor comfort en binnenmilieu Bouwen aan een goede schil Met aandacht voor comfort en binnenmilieu Nul-energie in 2020 Energiebesparing in de gebouwde omgeving loont. De meeste investeringen in besparende maatregelen worden door de

Nadere informatie

Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09

Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09 Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09 Foto voorblad CO2-neutrale vrijstaande praktijkwoning te Almere december 2010 Architect: Han van Zwieten BNA te Amersfoort Het Columbuskwartier in

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina Voorbeelden: routes naar energieneutraal wonen pagina INTERVIEW: bliksemsnelle renovatie pagina technische details en onderbouwing vanaf pagina huis vol energie

Nadere informatie

Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden.

Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden. Energielijn voor verhuurders 0900-0170 EnergieKrant Samen energie besparen Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden. 03 Het ministerie

Nadere informatie

Duurzaamheidslening. voor het verduurzamen en/of energiezuinig maken van uw woning

Duurzaamheidslening. voor het verduurzamen en/of energiezuinig maken van uw woning Duurzaamheidslening voor het verduurzamen en/of energiezuinig maken van uw woning INHOUD Voor wie? 3 Waarom investeren? 3 Waarom lenen? 4 Welke aannemer of installateur? 4 Welke maatregelen? 4 Het energiebesparingsadvies

Nadere informatie

Ulft. Energieneutraal wonen. De lage woonlasten Energieneutraal wonen en leven Realisatie woningen Plan Bomenbuurt. energielabel A++ EPC = 0,0

Ulft. Energieneutraal wonen. De lage woonlasten Energieneutraal wonen en leven Realisatie woningen Plan Bomenbuurt. energielabel A++ EPC = 0,0 Energieneutraal wonen Ulft De lage woonlasten Energieneutraal wonen en leven Realisatie woningen Plan Bomenbuurt energielabel A++ EPC = 0,0 22 energieneutrale twee-onder-een-kap koopwoningen Plan Bomenbuurt.

Nadere informatie

Kompas energiebewust wonen en werken. Unplugged. Met het oog op de toekomst. U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst

Kompas energiebewust wonen en werken. Unplugged. Met het oog op de toekomst. U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst Kompas energiebewust wonen en werken Unplugged Met het oog op de toekomst U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst 1 Unplugged less is more Voor u ligt Unplugged met het oog op de

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Active House - Een internationale richtlijn

Active House - Een internationale richtlijn Active House - Een internationale richtlijn Specificaties voor woningen die meer produceren dan ze verbruiken 2e Editie 2 Inhoudsopgave Page Inleiding 4 Active House een stap voorwaarts! Visie 8 Gebouwen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen april 2013 Inleiding Veelgestelde vragen over zonnepanelen Steeds meer mensen wekken zelf groene energie op met

Nadere informatie

Tussentijds informatieboekje. Bloemstede

Tussentijds informatieboekje. Bloemstede Tussentijds informatieboekje Bloemstede Tussentijds informatieboekje Bloemstede Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Wat gaan we doen?... 3 3. Tijdens de uitvoering... 6 4. Wat betekent het voor uw huur en energiekosten?...

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Onderzoek naar de effecten van de introductie van het Bouwbesluit 2011 op de Administratieve Lasten van bedrijven en burgers B.V. Edisonbaan 14 G-1

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Gebouwgebonden installaties

Gebouwgebonden installaties Gebouwgebonden installaties Actualiteiten BV 2015 KPE bv Bassin 120 6211 AK Maastricht tel. (043) 325 77 10 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van 18 juni 2003 Wegwijzer (klik op de gekleurde teksten) Inleiding Als projectontwikkelaar wilt U op een locatie gaan

Nadere informatie

Inzending betreft: all electric W&R-Groenwoningconcept (4 bijlagen)

Inzending betreft: all electric W&R-Groenwoningconcept (4 bijlagen) Prijsvraag De Voorsprong Inzending betreft: all electric W&R-Groenwoningconcept (4 bijlagen) 1. All electric W&R-Groenconcept: energieneutraal woningconcept Naam van dit concept: all electric W&R-Groenwoning

Nadere informatie

Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing?

Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing? Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing? Bel 0800 0513 Welkom in uw nieuwe woning. Welkom in uw nieuwe woning. Uw woning

Nadere informatie

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee!

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! Format beschrijving teamresultaat DO IT! 2008/2009 1.0 Projectnaam : onder deze titel zal over het resultaat gepubliceerd/gecommuniceerd worden Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! 1.1

Nadere informatie

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL Groen wonen nabij de stad 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL 2 Aan de noordkant van Nijmegen, tussen de bestaande dorpen Lent, Ressen en Oosterhout ontstaat

Nadere informatie

Ervaringen van zes koplopers van (bijna) energieneutrale scholen

Ervaringen van zes koplopers van (bijna) energieneutrale scholen # Ervaringen van zes koplopers van (bijna) energieneutrale scholen Whitepaper in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Inhoud 1. Inleiding 3 2. Het definiëren van de

Nadere informatie

Het passiefhuis/ wie/ wat/ waar/ waarom/

Het passiefhuis/ wie/ wat/ waar/ waarom/ Het passiefhuis/ wie/ wat/ waar/ waarom/ 1 Voorwoord Welkom in het passiefhuistijdperk / / 03 / 04 1/ Het passiefhuis van onder tot boven Een hart voor het milieu / Laat uw geld niet in rook opgaan / Op

Nadere informatie

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 coverfoto: renovatiewerkzaamheden aan de Cantondreef Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE

Nadere informatie

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is I Waarom Slimmer Kopen slimmer is De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Dat zijn doorgaans de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat geval

Nadere informatie