Manual Designer" and modify the print manual template. Title page 1 Use this page to introduce the product by Enter your" name="description"> Manual Designer" and modify the print manual template. Title page 1 Use this page to introduce the product by Enter your">

2012 Enter your company name

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2012 Enter your company name"

Transcriptie

1 Note: To change the product logo for your own print manual or PDF, click "Tools > Manual Designer" and modify the print manual template.

2 Title page 1 Use this page to introduce the product by Enter your company name This is "Title Page 1" - you may use this page to introduce your product, show title, author, copyright, company logos, etc. This page intentionally starts on an odd page, so that it is on the right half of an open book from the readers point of view. This is the reason why the previous page was blank (the previous page is the back side of the cover)

3 All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means - graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or information storage and retrieval systems - without the written permission of the publisher. Products that are referred to in this document may be either trademarks and/or registered trademarks of the respective owners. The publisher and the author make no claim to these trademarks. While every precaution has been taken in the preparation of this document, the publisher and the author assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of information contained in this document or from the use of programs and source code that may accompany it. In no event shall the publisher and the author be liable for any loss of profit or any other commercial damage caused or alleged to have been caused directly or indirectly by this document. Printed: augustus 2012 in (whereever you are located) Publisher...enter name... Managing Editor...enter name... Technical Editors...enter name......enter name... Special thanks to: All the people who contributed to this document, to mum and dad and grandpa, to my sisters and brothers and mothers in law, to our secretary Kathrin, to the graphic artist who created this great product logo on the cover page (sorry, don't remember your name at the moment but you did a great work), to the pizza service down the street (your daily Capricciosas saved our lives), to the copy shop where this document will be duplicated, and and and... Last not least, we want to thank EC Software who wrote this great help tool called HELP & MANUAL which printed this document. Cover Designer...enter name... Team Coordinator...enter name... Production...enter name...

4 4 Table of Contents Foreword 9 Part I Welkom 11 1 Beginnen en... herbeginnen 11 2 Nieuwigheden Nieuwigheden Nieuwigheden Nieuwigheden Nieuwigheden Nieuwigheden Nieuwigheden Nieuwigheden Nieuwigheden Part II Dossier van de patiënt 40 1 Een bestaand... dossier opzoeken en openen 40 2 Fiche en dossier... patiënt 42 3 Een fiche creëren... of wijzigen 44 4 Module Label-Printer SIS kaartlezer Een memo creëren Beheren van... het dossier van de patiënt 60 Het werkscherm... : 4 zones 60 De werkbalken... en de snelkoppelingen 64 De commando's... van het hoofdmenu 66 De knoppen... van elk geopend dossier 66 De knoppen... van elk contact 69 CHIC structurering... concepten 72 Beheer Diabetespas Parametreren... van het lettertype en de kleuren in het journaal 74 Knoppen Vorige... Volgende en Laatste 76 Invoeren in het... dossier : "bovenste" kader 78 Nieuw contact Medigestlijn Het element... "aard" 84 De elementen... "gegevens" 88 Selectievenster... van een DCM code 92 Selectie van... een code MED en DCM 93 Menu's en... snelkoppelingen in aard en in gegevens 98 Beheer van... episodes en zorgaanpak 100 Maken, hernoemen... of sluiten van een "episode" 100 Een zorgaanpak... maken of sluiten 107

5 Contents 5 Term- en... lijneigenschappen 110 De statusbalk Planningen Lijst van... episodes 115 Voorschrift Keuze van een... behandeling met medicatie 116 Wijziging van een... chronische behandeling 120 Bewerken voorschriften Posologie Werkonbekwaamheidsattest Werkonbekwaamheidsattest Anti-welwillendheidsattest Voorschrift... voor geneeskundige zorgen 133 Voorschrift voor... geneeskundige zorgen 133 Voorschrift... Kinesitherapie 135 Voorschrift kinesitherapie Kinesitherapieformulier Specifieke situaties RIZIV Structuur van... het dossier : "verkenner" 145 De verkenner Menus en... snelkoppelingen van de "verkenner" 146 Historiek... en algemeen 148 Globale... gezondheidstoestand van de patiënt 149 De "episoden"... en de "zorgaanpak" 150 Verbinden... van de "diensten" van het contact met een "zorgaanpak" 151 Het dossier doorzoeken... : kader "onderaan" en "info" 151 Chronologische... overzichten 151 Selecties Synthese GMD en... PRDS 157 Een brief maken Selectie... briefontwerp 159 Bewerken... / Mailing 161 Extra en parameters... van het dossier 163 Beeld Extra Uitvoer van... gegevens 165 Toevoegen... in een studie 166 Grafieken... en curven 167 Percentielen Resultaten... horizontaal 170 "Op te volgen... problemen" 170 Samenvoegen... in een ander dossier 172 Macro's Map met... objecten van patiënt 174 E-Risk Calculator EKompas Ericabell VaccinNet Preventie Preventie... en werkplannen 180 Part III Externe gegevens 183 5

6 6 1 Geformatteerde... gegevens ontvangen 183 Ontvangst van... geformatteerde gegevens 183 Behandeling... van de fouten 184 Ontvangst per... diskette / cd-rom 186 Multi-ontvangst Identificatie... van de verzender 187 Identificatie... van de patiënt 188 Nieuw venster... vanaf versie Niet geformatteerde... gegevens ontvangen 208 Ontvangst van... niet geformatteerde gegevens Gegevens ontvangen... door derden 211 Check gegevens... ontvangen door een derde Exporteren Alle patiënten... exporteren 215 Gegevens ingebracht... tussen 2 datums exporteren 216 De gegevens... van één patiënt exporteren 217 ACHIL Upload... (creatie CSV bestand) 219 Part IV Beheer databases Beheer invoerbase Beheer syntheses Beheer briefontwerp Beheer adresboek Beheer verzekeringsinstellingen Facturatieadres... voor de verzekeringsinstellingen (Mutualiteiten Beheer "andere"... verzekeringen Beheer postcodes Beheer DCM Beheer MED Beheer van... de DCM en MED termen Beheer PER Beheer DBViewer Beheer magistrale... bereidingen Beheer docubase Beheer planningsschema's Beheer actieplannen Beheer berekeningen Mapping labo... Medidoc --> DCM codes Beheer macro's Part V Boekhouding Beginparameters Kenmerken zorgverstrekkers Ziekenfondsen... en subgroepen 292

7 Contents 7 GVH formaten GVH tellers Tekst onderaan... facturen en herinneringen 295 Parameters etiketten... instellen Periodieke... parameters 298 RIZIV codes... en tarieven 298 Lijsten met prestaties Update van de... RIZIV tarieven 301 Update prijzen... GVH 309 Beheer verzekeringsinstellingen... en verzekerden Codering van... prestaties en acties 310 Mogelijkheden... om honoraria te verdelen 310 Administratief... tabblad 313 Dossier honoraria Beheer fiche... 'Andere' 314 Codering van... een prestatie 316 Enkele voorbeelden Registratie van... een betaling 321 Registratie en... opvolging van een betaling 322 Wijzigen voor... afhandeling Beheer van... de facturen en de betalingen 327 Kasbeheer Verificatie GVH Invoeren van... het GVH 330 Facturatie 'V.I.' Andere types... van facturatie 342 Overzicht honoraria Statistieken... prestaties 344 Geïnde en gefactureerde... honoraria 344 Registratie betalingen... en facturen 345 Herinneringen... onbetaalde facturen 346 Openstaande... betaalde niet afgeslotengvh 347 Part VI Tools Online Corilus... Agenda Agenda van... de planningen Herindexering... gegevens Back-up / Herstellen Synchronisatie OnlineUpdate... manueel starten Epidemiologische... studies VaccinNet Patiënten gezien... tussen 2 data Statistieken Beheer memo's Updates Update DCM Update MED

8 8 Update IMED... - tussentijdse MED update Externe programma's Connector Varia Encryptie /... Decryptie bestanden Overzicht EMD... logging 396 Part VII Parameters Gebruiker veranderen Beheer gebruikers Gebruikers Toegangsrechten Groep (zorgverstrekkers) Toegang Medigest... blokkeren <F3> Default taal... is Nederlands Printers Standaardmappen Internet / ... / Agenda Medigest OnlineUpdate... actief Eigenschappen... van laptop (voor synchronisatie) Herinitialiseer... grootte / positie vensters Kleur van de... vensters Dossiertoegang... volgen Autoblokkering... van de toegang tot Medigest Licentie Part VIII Help Help Helpdesk Corilus Medical... online Over Medigest Medigest Versie... historiek 416 Index 418

9 Foreword 9 Foreword This is just another title page placed between table of contents and topics

10 Top Level Intro This page is printed before a new top-level chapter starts Part I

11 Welkom 11 1 Welkom 1.1 Beginnen en herbeginnen Deze pagina is te bezoeken telkens u zich in een nieuwe situatie bevindt, u een nieuwe cdrom werd toegestuurd of een probleem zich voordoet. Eerste installatie Instellen en starten van het Medigest "dossier". Instellingen en wijzigingen in Medigest "boekhouding". De gegevens bewaren Back-up : o Het is absoluut noodzakelijk om elke dag een back-up te nemen van de gegevens van de patiënten. Verschillende geparametreerde of personaliseerbare tools zullen eveneens bewaard worden. o Het is eveneens noodzakelijk om een volledige back-up te maken vóór en na elke update, ongeacht het gaat om de installatie van een nieuwe versie van het programma of een update van een databank. o De te bewaren mappen zijn de volgende :? In monopost versie :? De map c:\medigest, die alle programma s en nodige bestanden noodzakelijk voor de werking bewaart, in geval van volledige back-up.? De map c:\medigest\data en alle onderliggende mappen die alle gegevens van de patiënten en de personaliseerbare elementen bevat, dient dagelijks gekopieerd te worden.? In netwerk of met synchronisatie :? Indien u in een netwerk werkt, dient Medigest op alle werkstations afgesloten te worden alvorens de back-up te nemen.? Indien u synchroniseert, alle gegevens van de laptops eerst synchroniseren naar de server teneinde een correcte back-up te bekomen.? De dossiers die gekopieerd moeten worden op de server zijn dezelfde als op een monopost. o De tool "Back-up" staat toe om een back-up te maken van de data op de harde schijf. Het is belangrijk dat er een kopie gemaakt wordt op een extern medium. De helpdesk bellen : De helpdesk staat ter beschikking van de gebruiker wanneer deze een probleem heeft en is bereikbaar via telefoon op het nr , via fax op of via op be

12 12 U kunt de helpdesk contacteren voor vragen over uw programma of indien u een probleem heeft. Nieuwe situatie o Installatie, herinstallatie o Wijziging van het licentienummer? Aanmaken, toevoegen van een extra gebruiker? Overgang naar een netwerk? Installatie van een synchronisatie 1.2 Nieuwigheden De meeste nieuwigheden werden ontworpen voor de accreditering. - Nieuwe knoppen in Medigest. Dit item beschrijft de verschillende werkbalken in Medigest en de werking van de knoppen waar nodig. - Er werden systeemstudies toegevoegd en het venster Epidemiologische studies werd aangepast. - Er zijn 2 items toegevoegd in het menu Tools. Connector - Encryptie / Decryptie - Parameters Er zijn wijzigingen aangebracht in het item Beheer gebruikers. Achil Upload (creatie CSV bestand) Sumehr Export 1.3 Nieuwigheden Nieuwigheden Top Previous Next Nieuwigheden en verbeteringen in Medigest - Om alle bedieningsfouten tijdens de update van de patiëntenfiche door middel van de SIS of eid kaart te vermijden, werd de p - Wijzigingen in de fiche en het dossier van de patiënt. - U kan vanuit de patiënfiche via de knop leden meerdere dossiers van familieleden gelijktijdig openen.

13 Welkom 13 U selecteert de gewenste dossiers met behulp van de toets Ctrl op het toetsenbord. - Nieuwe tool "Rerorganisaite van de families" - Nieuwigheden in de resultatentabel van een synthese. - Beheer van de DCM en MED termen. - Opvolging van de ontvangst van de geformatteerde gegevens. - Selectievenster van een DCM code. - Verbetering van de behandeling van fouten tijdens het inlezen van de labobestanden en de integratie van de gegevens. - Facturatieadres voor de verzekeringsinstellingen (Mutualiteiten). - Het beheer van de toegangsrechten werd gewijzigd en is nu gebaseerd op de gebruikersprofielen. - Uitbreiding van de preventiemodule. - Nieuwe fuctionaliteit Overzicht EMD logging. Boekhouding (MEDIFAC) Het openen van de vensters van de boekhouding werd gewijzigd om te voorkomen dat het venster op de achtergrond verdwijnt Meer nog, het is nu mogelijk om het Medifac venster te minimaliseren in de taakbalk om een handeling in Medigest uit te voeren venster verder te zetten door op de rechthoek in de taakbalk te klikken. In plaats van het Medifac venster te minimaliseren, kan men gewoon op de titelbalk van het Medigest venster klikken om dit op

14 Nieuwigheden Nieuwigheden Top Previous Next Nieuwigheden in de boekhouding IBAN rekeningnummer

15 Welkom 15 Dit nummer kan ook ingevuld worden in het adresboek en kan ingevoerd worden in een brief ontwerp. (Opgelet dit nr. is niet gelinkt met het nummer dat ingevoerd werd in de boekhouding, het moet expliciet ingevuld worden in het Toevoeging van een nieuw venste voor de update van de RIZIV tarieven : Dit venster opent als eerste tijdens de update van de tarieven en toont een boodschap (de inhoud van deze boodschap wor doorgestuurd, uitleggend waaruit de update bestaat). Dit venster bevat ook een knop die toelaat om eventueel de update via een macro uit te voeren (verstuurd samen met het b updates. Hier een print-screen met een voorbeeld van de update van 1 april 2011.

16 16 Implementatie van een registratienummer in de GVH overzichten en de facturen voor de facturatie Men kan het registratienummer invullen in de patiëntfiche.

17 Welkom 17 Tijdens de facturatie V.I. zal dit nummer op de GVH overzichten afgedrukt worden naast het INSZ nummer. (De overzichten worden toegevoegd bij de facturen)

18 18 Het volstaat een pseudo V.I. aan te maken (bvb. "993 Politie") zodat deze facturatie tegelijk met deze van de verzekeringsinste Facturen en herinneringen V.I. : Mogelijkheid om in de facturen / herinneringen een verschillende tekst onderaan op het document te laten afdrukken afhankelijk

19 Welkom 19 Nieuw venster Saldo van de GVH en de onbetaalde patiënten Facturen Opzoeken van de patiënten met onbetaalde GVH en facturen met weergave van de lijst van de GVH en de Facturen evenal Vanuit dit venster kan men de GVH of facturen bekijken en eveneens een betaling invoerenen zo het GVH of de factuur afs Men kan eveneens een kopie afdrukken van een factuur of een herinnering.

20 20 Afdrukken van de facturen en herinneringen met een voorgedrukt overschrijvingsformulier voor d Facturatie Patiënten Facturatie RG Patiënten Facturatie Anderen Facturatie RG Anderen Het afdrukken van facturen met een overschrijvingsformulier kan ingesteld worden (Men kan kiezen om af te drukken met of zo

21 Welkom 21 Mogelijkheid om meer dan 9 instellingen te creëren (max. 99 groepen) 1.5 Nieuwigheden Nieuwigheden Top Previous Next Nieuwigheden in Medigest DCM Update 26 In het begin van de DCM update wordt voorgesteld om uw persoonlijke DCM codes naar de MUG of Corilus te versturen. Dit is nuttig om de DCM databank in de toekomst nog beter en vollediger te kunnen aanvullen met het oog op volgende DCM u BELANGRIJK : in het begin van de update wordt voorgesteld om een back-up te nemen. Het is uiterst belangrijk dat u dit doet. Deze back-up kopieert de volledige map \Data naar een zelf te kiezen plaats. Indien er iets fout loopt tijdens de update kan u deze map dan integraal terugzetten. Wij raden ook aan om na de update enkele dossiers te controleren om na te gaan of alles in orde is. Indien u problemen opmerkt, neemt u best contact op met de helpdesk. Of u neemt een print screen en u plaatst de Data van d terug en contacteert later de helpdesk. Lettertype en grootte instelbaar in het journaal Nieuwe optie in het venster Select BMI in de groeicurven opnemen Mogelijkheid om het IBAN rekeningnummer in te brengen in de boekhouding en het adresboek. Mogelijkheid om het IBAN nummer toe te voegen in een briefontwerp. Boekhouding De gebruikers die het IBAN nog niet wensen te gebruiken, hoeven niets te doen. Ze moeten hun rekeningnummer laten zoals h is in Medifac. De gebruikers die dit wensen kunnen een IBAN nummer invoeren in de plaats van het oude rekeningnummer. Het programma controleert de lengte van het nummer. Wanneer dit langer is dan 14 karakters, wordt "IBAN" toegevoegd: voor nummer afgedrukt wordt, als de BIC ingevoerd is, wordt rechts van het IBAN nummer "BIC:" afgedrukt. Eventueel kunnen de 2 types samen voorkomen. Afdruk van de nummers op de facturen :

22 22 Ukunt nu een banknummer invoeren in het adresboek, dit nummer zal gebruikt kunnen worden in de briefontwerpen. Dit nummer is niet gelinkt aan het rekeningnummer voor de boekhouding, het moet dus ingevoerd worden in het adresboek, ze het al ingevoerd is in de boekhouding. (hier kan men ook een oud nummer invoeren in plaats van een IBAN nummer indien men dit wenst). Verbeteringen in Medigest Nieuwe opties in het selectievenster van MED en DCM Diverse details in de user interface Vertraging bij het opvullen van de resutatentabel Onmogelijk maken om labels van officiële DCM termen te wijzigen Sporadisch probleem met CAPSLOCK inversie na het ingeven van waarden Foutmelding bij zoekvenster / sneltoets Berekeningen Lange magistrale formules worden nu volledig (max 25 karakters) afgebeeld in het voorschriftvenster Niet automatisch herkennen van verzenders onder bepaalde omstandigheden in de ontvangstmodule voor de geformatteerde g Geboortedatum veld in selectie patiënt was net te klein Foutief sorteren van DCM codes in journaal en studies Mogelijk incorrecte afbeelding resultaten van een synthese Aanmaken nieuw contact zorgt ervoor dat je het laatste contact niet meer kan wijzigen Foutief resultaat onder welbepaalde omstandigheden in de statistiek module Problemen met groepen bij aanmaken gebruiker Uitbreiding module invoerbase Mogelijkheid om de achtergrondkleur van de meeste vensters van Medigest te parametreren Knoppen Vorige, Volgende en Laatste in het journaal 1.6 Nieuwigheden Nieuwigheden Top Previous Next Nieuwigheden in Medigest Nieuw welkomstvenster met geïntegreerde login

23 Welkom 23 Men ziet de volledige versie van Medigest (programma, DCM, MED, imed) Controle van de geldigheid bij het invoeren van het INSZ nummer Wijzigingen in het voorschriftvenster Mogelijkheid om het posologiebriefje te parametreren De naam van de mutualiteit laten voorafgaan door het nummer Verschillende verbeteringen in het zoekvenster van DCM (cfr. help) Verschillende verbeteringen in het zoekvenster van MED (cfr. help) Wijzigingen in het venster van de studies Briefontwerp : Het maximum aantal criteria voor een synthese gaat van 20 naar nieuwe parameters om gegevens toe te voegen in een briefontwerp. De /S worden niet meer afgedrukt. De momenten van inname van de doseringen worden niet meer afgedrukt (behalve wanneer de optie aangevinkt is). Synthese : Wanneer de synthese gelinkt is aan een briefontwerp, is het beheer gewijzigd om het briefontwerp zo weinig mogelijk te verstoren. Verbeteringen in Medigest Mogelijk probleem van de vernieuwing van het venster van de geformatteerde gegevens Fout bij het openen van de verschillende modules van het venster van de geformatteerde gegevens Overbrenging van de taal van MedDBase in het journaal Focus bij het terugkeren in het venster van de geformatteerde gegevens In de 'epidemiologische studies' bij minder dan de helft van de patiënten (In 'Resultaten') nog de datum van het laatste contact vermelden Vertaling knop Label Utility in het journaal Printer Etiketten vertaling van de interface Fout bij de export van een studie Correcte werking van de zoeksleutels bij gebruik van de docubase Mogelijk probleem van de vernieuwing in de weergave van enkele velden na selectie in het adresboek Foutieve vertaling bij het samenvoegen van de dossiers

24 24 Mogelijk probleem met de patiënt foto bij veelvuldig inlezen van een eid kaart Wijzigingen in MediFac Afdrukken van facturen mogelijk vanuit Medifac 1.7 Nieuwigheden Nieuwigheden Top Previous Next Nieuwe functionaliteit voor de automatische herkenning van de verzenders. Vaccinatie pandemische griep Een tool werd ontwikkeld om de registratie van de vaccinatie van pandemische influenza te vereenvoudigen. Het gaat om een invoerbase en een tool die het mogelijk maakt om gegevens met betrekking tot deze vaccinatie te exporteren in een voor ehealth geschikt formaat. Deze update heeft als hoofdtaak de nodige Med en DCM termen binnen Medigest te voorzien. Het is noodzakelijk de aangeleverde invoerbase te installeren en wel op volgende manier: ga naar Beheer databases > Invoerbase. Sluit het zoekvenster van de invoerbases en klik vervolgens op Import/Export. Voltooi de import naam van het bestand uit de folder C:\Medigest\Import (BASEENCODAGE-Vacinfa.XML) Nadien is het mogelijk om op volgende manier te coderen : Praktisch : open het dossier van de eerste te vaccineren patiënt, bij voorkeur met zijn SIS of eid kaart. Creëer een nieuw contact. Voer de invoerbase in, en vervolledig tenslotte de lotnummers. Selecteer de lijn met de spatiebalk en druk vervolgens CTRL-C in om de gegevens te kopiëren. In het journaal van de volgende patiënt drukt u CTRL-V in om de gekopieerde gegevens te plakken. Indien U met dezelfde verpakking bezig bent kan U zo vlot registreren. Eenmaal alle vaccinaties voltooid werden rest er enkel nog het overzetten van de gegevens naar ehealth. Corilus heeft een tool ontwikkeld die U hierbij kan helpen en u toelaat de gegevens te

25 Welkom 25 exporteren. Deze tool is beschikbaar vanaf vanuit het hoofdmenu 'Tools - Diverse - Vaccinatie lijst'. Ofwel stelt het RIZIV een tool ter beschikking om dit bestand in blok te verwerken. Ofwel gebruikt U dit exportbestand om de codering op het ehealth platform te voltooien. Handleiding bij het gebruik van de tool voor het exporteren van de vaccinaties Dit venster is toegankelijk vanuit het Medigest hoofdmenu via Tools - Varia - 17 Vaccinatielijst Dit venster opent standaard met alle parameters die nodig zijn voor het zoeken en exporteren van alle vaccinaties influenza A/H1N1 gecodeerd in uw EMD. Het volstaat om te klikken op de knop <<Maak de vaccinatielijst>>. De lijst met vaccinaties komt in de tabel terecht waar men zich ervan kan verzekeren dat er geen gegevens ontbreken.

26 26 Een klik op de knop <<Exporteer naar CSV>> zal de vaccinaties kopiëren naar een bestand in CSV formaat en dit in de folder Medigest\EXPORT plaatsen, bestemd voor ehealth. De naam van het bestand wordt als volgt samengesteld: NaamVanDeGebruikerJJJJMMDDHHMM.CSV waarbij JJJJMMDDHHMM het tijdstip van de export weergeeft. Opmerking: indien het aantal te exporteren vaccinaties meer als 100 is dan zullen meerdere export bestanden gebruikt worden vermits slechts 100 lijnen per bestand toegelaten worden. De geëxporteerde vaccinaties zijn ook te vinden in een Excel bestand: VaccinationsExportéesYYYYMMDDHHMM.XLS voor persoonlijk gebruik. Medigest controleert of de geregistreerde gegevens correct zijn en zullen aanvaard worden door ehealth. Worden gecontroleerd: Afwezig lotnummer of lengte lotnummer verschillend van 10 karakters. Ongeldig rijksregisternummer. Afwezige of ongeldige datum. Vaccinatiedatum vroeger dan 19/10/2009. Vaccinatiedatum kleiner dan de geboortedatum. Ontbrekend geslacht. Indien een correctie vereist is volstaat het om te dubbel-klikken op de betreffende lijn om zo het dossier van de patiënt te openen en daar onmiddellijk te corrigeren. Na eventuele correcties is het noodzakelijk om opnieuw op de knop <<Maak de vaccinatielijst>> te klikken om het scherm te verversen. Het CSV bestand moet minstens 90% lijnen bevatten met rijksregisternummer, indien u deze afwijking niet corrigeert zal het teveel aan lijnen zonder rijksregisternummer niet geëxporteerd worden. In dit geval wordt u hierover geinformeerd. De niet gecorrigeerde vaccinatiegegevens worden niet overgenomen in het CSV bestand daar deze door ehealth geweigerd zal worden. Zij zullen opgeslagen worden in het Excel bestand met de naam VaccinationsNonExportéesYYYYMMDDHHMM.XLS Opmerking: Indien u in uw dossier vaccinaties wenst te registreren die door iemand anders werden toegediend mag u de lotnummers niet invullen, daardoor voorkomt u dat deze gegevens opnieuw

27 Welkom 27 geëxporteerd worden naar ehealth. Van zodra de vaccinaties geëxporteerd werden in CSV formaat, stelt Medigest voor om de historiek datum/tijd van de laatste vaccinatie op te slaan. Dit tijdstip zal gebruikt worden bij een volgende aanroep van deze tool. Op deze manier is het niet mogelijk om tweemaal dezelfde vaccinatie te exporteren. Deze datum/tijd combinatie wordt per werkstation opgeslagen. Wat zijn de andere mogelijkheden van dit venster. Indien de MED code van het vaccin niet aangeduid werd, zullen alles vaccinaties <<DCM Code van de vaccinatie>> getoond worden in de tabel, ongeacht het gebruikte product. In dit geval zullen eventuele lotnummers niet opgezocht worden. Indien in <<DCM Code van de vaccinatie>> men geen precieze DCM Code van een vaccinatie ingeeft maar een tak, zullen alle vaccinaties die onderdeel vormen van deze tak gevisualiseerd worden (laatste vaccinatie van elk type). Bijvoorbeeld, wanneer men <<HIB Vaccinatie tetanos>> selecteert zal voor elke patiënt de laatste vaccinatie van elk van de 5 types tetanos vaccinatie getoond worden. Wanneer men <<HI Vaccinatie Admin. Gamm>> selecteert zullen de laatste vaccinaties van elk type die in het EMD gevonden worden, gevisualiseerd worden. Indien men tevens de MED Code van een vaccin ingeeft, zullen enkel de vaccinaties die met dit product werden toegediend getoond worden. Niets verhindert je deze tool te gebruiken om andere DCM Codes dan vaccinatie codes op te zoeken. In dit geval zijn de benamingen echter niet meer zo exact. <<Datum van de vaccinatie>> kan de historiek datum van de lijn bevatten. <<Vaccinatie>> bevat de natuur van de journaallijn. <<Naam van het vaccin>> bevat het eerste gegeven van de lijn. U kan meerdere lijnen selecteren om te wissen met behulp van de CONTROL toets, het uiteindelijke wissen gebeurt door het oproepen van het context menu. Men kan de inhoud van deze tabel in verschillende formaten exporteren gebruik makend van de knop in de rechterbovenhoek van deze tabel. Indien meerdere lijnen geselecteerd werden met de Ctrl

28 28 toets, zullen enkel deze geëxporteerd worden. Selectie van de risicogroep uit de patiëntpopulatie De MUG heeft geprobeerd een studie op te stellen die toelaat om de patiënten die zich in de risicogroep A/H1N1 zitten te identificeren. Men dient rekening te houden met het feit dat deze selectie slechts gedeeltelijk is en nog manuele correctie vereist. Selecteer geen zwangere vrouwen, beroepsmensen mogen slechts gevaccineerd worden indien ze niet ziek zijn, de ouders met kinderen jonger dan 6 maand, U kan deze studies terugvinden in C:\Medigest\Export. Om deze in Medigest beschikbaar te maken kan U via het Menu Tools > Epidemiologische studies, door met uw muis te glijden over de knoppenbalk de knop Import/Export tevoorschijn toveren. Duid nadien het pad aan waar de studies zich bevinden (C:\Medigest\Import). Er zijn meerdere studies beschikbaar die het mogelijk maken verfijnd te werken volgens uw methode van registreren. De volledige procedure wordt hieronder beschreven maar aarzel niet om stappen over te slaan mochten deze uw methode van registreren niet volgen. Kies bijvoorbeeld niet om op GMD te zoeken indien u geen gebruik maakt van het GMD voor uw patiënten, kies geen studie die per Medigest zorgverstrekker werkt indien u alleen werkt, etc. Om een studie uit te voeren kan u via Tools > Epidemiologische studies, de studie openen en vervolgens lanceren. U kan deze studie tevens uitvoeren op de resultaten van een voorafgaande studie. Eerste fase : voer de tool uit die de ontbrekende Episodebenamingen in het journaal vervolledigt. Deze kan u terugvinden onder Tools > Varia > 15. Tweede fase : start de studie Gmd <2 jaar op zodat alle patiënten die nog actief zijn geselecteerd kunnen worden. Dit is slechts nuttig wanneer al uw patiënten een GMD hebben deze status actief/ inactief niet hebt onderhouden. Derde fase : voer de studie Griep pandemie eleminatie uit, op de voorgaande studie, deze laat toe

29 Welkom 29 een selectie te maken van de te vaccineren patiënten. Let wel deze kan meerdere uren duren. Ziehier de criteria : Vierde fase : voer de studie Griep selectie huisbezoek uit om een onvolledig dossier te zoeken (daar waar men een risicofactor terugvindt maar deze mogelijk reeds in de antecedenten werden hernomen). Exporteer deze lijst naar Excel om ze te vergelijken met de vorige en zo uit te kuisen. Vijfde fase : voer de studie Griep selectie huisbezoek uit op de resultaten van studie 3 om zo de patiëntgegevens te selecteren die U via thuisbezoek de laatste twee maand hebt gezien. Zesde fase: Voer de studie Griep extractie vaccinatie uit op de studie in de derde fase om de behandelende arts te selecteren. Zevende fase: Schoon de lijst op. Achtste fase: exporteer het resultaat van 3 of 6 met de administratieve gegevens. Alternatief : voer de studie uit

V-Solution. 2009 Compad Software

V-Solution. 2009 Compad Software VSolution Title page 1 Use this page to introduce the product by Compad Software VSolution All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means graphic, electronic,

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

ENGAGE Modeler Handleiding 2015 ENGAGE Software

ENGAGE Modeler Handleiding 2015 ENGAGE Software ENGAGE Modeler Handleiding ENGAGE Modeler dé tool voor effectieve procesverbetering door ENGAGE Software ENGAGE Modeler Handleiding All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any

Nadere informatie

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp A-1 Inhoudsopgave Deel 1 handleiding B-1 Deel 2 Het doel van MASTERPLAN C-1 Deel 3 software versies D-1 1 Versie 7.0.0.1 D-1 2 Versie 6.6.0.90 D-1 3 Versie 6.6.0.87 D-1 4 Versie 6.6.0.85 D-1 5 Versie 6.6.0.84

Nadere informatie

SMS INFO & KLANT DASHBOARD. Met Cloud Communication Solution (C.C.S).

SMS INFO & KLANT DASHBOARD. Met Cloud Communication Solution (C.C.S). INFO & KLANT DASHBOARD. INFO & KLANT DASHBOARD Inhoud Presentatie CCS... 3... 3 Kanalen... 3 Soorten tools voor uw SFU WEB solutie :... 3 Vereisten... 3 1.1 Voordat u zich aanmeldt... 4 1.2 GEBRUIKTE SYMBOLEN...

Nadere informatie

De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding

De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding Inhoudstafel 1. Inleiding... 3 2. Configuratie van de nieuwigheden... 4 3. Basisbestanden... 5 Fiches van derden... 5 Beperkte

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

CRM Contact Relations Management

CRM Contact Relations Management CRM Contact Relations Management WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat WINGS CRM INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Wings CRM Algemeen 4 1.2. Wings CRM Concept 5 WINGS GEBRUIKERS 2.1. Wings: opstarten

Nadere informatie

EQUISIS ALGEMENE, ANALYTISCHE EN BUDGETTAIRE BOEKHOUDING - 1 - Equisis v2 - août 98

EQUISIS ALGEMENE, ANALYTISCHE EN BUDGETTAIRE BOEKHOUDING - 1 - Equisis v2 - août 98 EQUISIS ALGEMENE, ANALYTISCHE EN BUDGETTAIRE BOEKHOUDING Equisis v2 - août 98-1 - MANUEL DE REFERENCE INHOUDSOPGAVE 1. WAARSCHUWING... 6 2. INSTALLATIE...7 3. OPSTARTEN...8 A. INSTELLING VAN HET BOEKJAAR...10

Nadere informatie

IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING

IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 2011 BE Instituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België Externe statistieken de Berlaimontlaan 14 1000 Brussel Inhoudsopgave 1 INLEIDING...

Nadere informatie

LogiVert Mijn Webwinkel 5.5

LogiVert Mijn Webwinkel 5.5 LogiVert Mijn Webwinkel 5.5 LogiVert De totaaloplossing voor webwinkeliers by LogiVert B.V. LogiVert Mijn Webwinkel 5.5 All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any

Nadere informatie

Handleiding Expert/M Plus

Handleiding Expert/M Plus Handleiding Expert/M Plus Inhoud 1. Welkom bij Expert/M Plus 1 2. Werken met Expert/M Plus 2 Expert/M Plus opstarten 2 Algemene gebruiksregels 3 Algemene gebruiksregels 3 Controle vrije nummers klanten

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE...1 INLEIDING...10 INSTALLATIE VAN HET PROGRAMMA...11 FUNCTIES VAN HET PROGRAMMA...14 ERGONOMIE VAN MERCATOR...18

INHOUDSOPGAVE...1 INLEIDING...10 INSTALLATIE VAN HET PROGRAMMA...11 FUNCTIES VAN HET PROGRAMMA...14 ERGONOMIE VAN MERCATOR...18 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 INLEIDING...10 INSTALLATIE VAN HET PROGRAMMA...11 FUNCTIES VAN HET PROGRAMMA...14 ERGONOMIE VAN MERCATOR...18 HERINNERING AAN EEN AANTAL CONVENTIES DIE EIGEN ZIJN AAN WINDOWS...18

Nadere informatie

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge Handleiding First Antwerpen - Cambridge Handleiding First 2015 Intersentia Antwerpen Cambridge http://www.intersentia.be http://firstsoftware.be Intersentia nv Groenstraat 31 2640 Mortsel Tel.: 03 609

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 COLOFON Samensteller : Quadrant Automatisering BV Ontwerp omslag : ZEE Rotterdam Uitgave : Quadrant Software BV Het

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Handleiding online boekhouden. 2000-2012 Admisol nv

Handleiding online boekhouden. 2000-2012 Admisol nv Handleiding online boekhouden I Admisol, online boekhouden Inhoud 1 Intro 1 2 Quick start 2 3 Basisfuncties 3 1 Het... scherm 3 2 Navigatie... 5 3 Ingave... 5 4 Lijstjes... (grids) 6 Nieuw... 7 Opvragen...

Nadere informatie

Handleiding. BaseNet Internet Projects

Handleiding. BaseNet Internet Projects Handleiding BaseNet Internet Projects Handleiding: BaseNet Internet Projects Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 1 2. Relatiebeheer... 2 1. Een particulier aanmaken... 2 2. Een bedrijf aanmaken... 2 3. Contactpersoon

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

PAPYRUS TOPICS (handleiding PAPYRUS Windows)

PAPYRUS TOPICS (handleiding PAPYRUS Windows) Pagina 1 PAPYRUS TOPICS (handleiding PAPYRUS Windows) Inhoud INSTALLATIE VAN PAPYRUS VOOR WINDOWS... 3 VERWIJDEREN VAN PAPYRUS WINDOWS SOFTWARE VAN DE PC... 7 OPSTARTEN VAN PAPYRUS WINDOWS VOOR DE EERSTE

Nadere informatie

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club Gebruikershandleiding Sportlink Club Uitgave 2 Gebruikershandleiding Sportlink Club Sportlink, Meer Tijd voor Sport Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Sportlink Club... 5 1.1.1 Installatie Java voor Windows..

Nadere informatie

Briljant Algemene handleiding

Briljant Algemene handleiding Briljant Algemene handleiding Inhoud 1. WERKEN MET BRILJANT... 1 Briljant Administrator: een geïntegreerde administratie... 1 Briljant Administrator of Account opstarten... 3 Vanuit een geopend dossier

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies S t/m XL, release 5.4x

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies S t/m XL, release 5.4x GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies S t/m XL, release 5.4x 1999-2008 Quadrant Automatisering BV COLOFON Samensteller : Quadrant Automatisering BV Ontwerp omslag : ZEE Rotterdam Uitgave : Quadrant

Nadere informatie

's Werelds toonaangevende software voor het afdrukken van etiketten, barcodes, RFID en kaarten

's Werelds toonaangevende software voor het afdrukken van etiketten, barcodes, RFID en kaarten 's Werelds toonaangevende software voor het afdrukken van etiketten, barcodes, RFID en kaarten Aan de slag met de BarTender Application Suite Overzicht, installatie, en basisgebruik (Nederlandse versie)

Nadere informatie