Inhoudsopgave schoolreglement Koninklijke Balletschool Antwerpen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave schoolreglement Koninklijke Balletschool Antwerpen"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave schoolreglement Koninklijke Balletschool Antwerpen 1 WELKOMSTWOORD VAN DE DIRECTIE INLEIDING Missie en visie Missie Visie Documenten Topkwaliteit, een voorbeeld van uitmuntendheid Tewerkstelling na de studies Verbintenis tot levenslang leren ADMINISTRATIE Raad van Bestuur Uitvoerend beheer Secretariaat Artistieke docenten Muzikale begeleiders Academische docenten Artistieke en academische locaties, telefoon, fax en Programma Lager Onderwijs Programma Secundair Onderwijs Contactgegevens internaat Contacten voor hulp, begeleiding, vragen of problemen Rechten voorbehouden aan de Koninklijke Balletschool Antwerpen Mediaverzoeken, foto, film en video Schoolkosten en schoolgeld Schoolkosten (reguliere leerlingen) Schoolgeld (vrije leerlingen) Gegevens voor betaling schoolkosten (reguliere leerlingen) Gegevens voor betaling schoolgelden vrije leerlingen en zomerprogramma Communicatie via Smartschool INSCHRIJVING IN ONZE SCHOOL Toelating enkel met auditie Inschrijvingsvoorwaarden Evaluatie auditie Aanvaarding voor inschrijving Geschiktheid en toegang Auditiebeslissingen zijn definitief Inschrijvingscontract met leerling en ouders Strenge mentale en fysieke eisen Categorieën en aangeboden programma s Professioneel dans- en academisch programma regelmatige leerling Professioneel Dansprogramma vrije leerling Weigering van toelating of van de voortgezette inschrijving voor vrije leerlingen LEERPLAN Opbouw van het leerplan Pedagogische methoden en doelstellingen voor dans

2 5.3 Artistiek leerplan Academisch leerplan De Vaganova Syllabus Niveaus en cursussen in dansbeheersing Repertoire Pas-de-Deux Pointes Allegro Spaanse dans, volksdans en karakterdans Lichaamstraining Gezond lichaamsgewicht Toelating voor internationale wedstrijden Begeleiding en financiering tijdens de competitie Beperking op wedstrijden tijdens de studies Bijwonen van optredens van professionele gezelschappen Leerling-portfolio in verband met extra activiteiten en uitstappen ALGEMEEN BELEID Schooluren Tijdsbeheer Huiswerk, verslagen, taken, oefeningen Aanwezigheden Afwezigheden, herstel en revalidatie Afwezigheden voor audities en concours Sluiting van de school door overmacht Open Leercentrum (OLC) Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van ouders en voogd Verzekering Zorgbeleid Fase 0: Goede preventieve basiszorg Fase 1: verhoogde zorg Fase 2: uitbreiding van zorg Fase 3: overstap naar een school op maat Leerlingenraad EVALUATIE EN VORDERINGEN Beleidslijn en doelstellingen Niveaubepaling en vorderingen in dans Evaluatie en beoordelingssysteem in ballet Maandelijkse evaluaties, vorderingsrapporten en eindexamens voor dans Academische evaluatie: algemene vakken Evaluatie van het dagelijks werk/permanente evaluatie: Evaluatie door examens Academische evaluatie: (GIP) Geïntegreerde Proef Algemene evaluatie: attituderapport Evaluatie door de delibererende klassenraad Inzagerecht Schoolreglement secundair onderwijs BELEID INZAKE OPTREDENS Optreden is een voorrecht geen recht Aanwezigheidsvereisten en academisch niveau Observaties van repetities door leerlingen

3 8.4 Dans en academische lessen tijdens repetities en optredens Casting Professionele verwachtingen Kostuums Voorbereidende repetities, generale repetities, technische repetities Productieteam en theaterregels Backstage regels ETIQUETTE Artistieke en academische lessen Respect Orde Persoonlijke verantwoordelijkheid Gezamenlijke verantwoordelijkheid Leerling-ambassadeurs GSM en elektronische apparatuur Kledingvoorschriften Eten en drinken Ongewenste intimiteiten op school RELATIE DOCENT LEERLING Beroepsrichtlijnen ETHISCHE CODE Algemeen Naleving van de omschreven ethische plichten en verantwoordelijkheden Discipline Toewijding Werkethiek Focus Geduld Eerlijkheid Loyaliteit en respect Inbreuken op de omschreven ethische code PRIJZEN Verdienstelijke leerling Meest verdienstelijke leerling Uitzonderlijke academische resultaten Uitzonderlijke artistieke en academische resultaten Uitzonderlijke prestatie in dans Proclamatieplechtigheid en viering STUDIEBEURZEN Studiebeurzen Vereisten en beperkingen Aanvraagformulier voor een studiebeurs Geldinzamelingen om te voorzien in de behoefte aan studiebeurzen Vlaamse Studietoelagen MILIEUBELEID Filosofie Missie Doel Visie en Leiderschap Milieudoelstelling

4 13.6 Afval en recyclage Ideeën en aanbevelingen Gezamenlijk engagement GEZONDHEID EN VEILIGHEID Reden en doelstellingen Inspecties, paraatheid bij noodgevallen, seminaries en veiligheidsoefeningen Roken Algemene Richtlijnen Medicatie op voorschrift Alcohol en illegale drugs ALGEMENE INFORMATIE Schoolinfrastructuur Gangen en trapzalen Vervoer van en naar het internaat bij slecht weer Oostkant van het gebouw Maria Pijpelinckstraat Westkant van het gebouw Meistraat Kostuumatelier Mededelingenbord Verloren voorwerpen Onderhoud van de school VOEDING EN GEZONDHEIDSZORG Basis en filosofie Medische beoordeling en medische goedkeuring Gezondheidszorg en recht op behandeling Preventie van ziekten en letsels Doelstellingen van de gezondheidsopleiding Kiezen voor een gezonde levensstijl en toekomst Voedsel is geen vijand er zijn enkel onverstandige voedingskeuzes KLACHTENPROCEDURE Basis en filosofie Indienen van een klacht

5 1 WELKOMSTWOORD VAN DE DIRECTIE Beste leerling Gefeliciteerd met je auditie, aanvaarding en inschrijving in de Koninklijke Balletschool Antwerpen. Je werd gekozen omdat je talent hebt en voldoet aan de voorwaarden om toe te treden tot ons programma voor de vorming van professionele dansers. Jouw succes is onze doelstelling. We investeren in jouw toekomst en zetten een artistieke en academische traditie voort die grote artiesten heeft voortgebracht doorheen de balletgeschiedenis. Onze beleidslijnen, curriculum en keuze van optredens zijn gebaseerd op jarenlange ervaring dat in jouw voordeel werkt. We zullen je begeleiden tijdens je tocht naar artistieke excellentie. Samen met jou streven we naar de beheersing van klassiek ballet, hedendaagse dans, academische kennis, ervaring in optredens, kunstzinnigheid en podium présence met het oog op succesvolle audities en vaste tewerkstelling. Reeds meer dan 60 jaar bieden we in de Koninklijke Balletschool Antwerpen een traditie in balletopleiding aan. We hebben als school faam opgebouwd in de balletwereld en de doorheen de jaren behaalde medailles illustreren dit ten volle. In onze school vormen alle leerlingen, ouders, leerkrachten, pianisten, leden van het administratief personeel en de directie één grote familie. Door aanmoediging en bevestiging wensen we je op weg te zetten naar een succesvolle danscarrière. Het geheim van succes is vandaag beginnen. Gebruik je tijd en energie verstandig. Streef ernaar elke dag het hoogst mogelijke niveau van persoonlijke uitmuntendheid te bereiken. Onze docenten staan voor je klaar, maar enkel jij kan het engagement aangaan dat nodig is om je doel te bereiken en te beslissen hoe je de jaren hier op school zal doorbrengen. Naast de dansopleiding wil de Koninklijke Balletschool Antwerpen je toekomstgericht stimuleren in je vaardigheden en creativiteit. Als school willen we ervoor zorgen dat je later als sociaal-geëngageerde mens je plaats in de wereld kan innemen. Het is dan ook van cruciaal belang dat je ook slaagt voor de vakken algemene vorming, ze bereiden je voor op een plaats in onze huidige maatschappij. Als school wensen we ook een plaats te zijn waar je verantwoordelijkheid leert opnemen voor jouw leven en dat van anderen. We zullen er alles aan doen om je talenten te maximaal te laten renderen. Dit reglement is een handleiding voor de administratieve, artistieke en academische normen en regels van de Koninklijke Balletschool Antwerpen. Voor vragen of toelichting, kan je je wenden tot het secretariaat. We wensen je een boeiende reis doorheen je schoolloopbaan in de Koninklijke Balletschool Antwerpen. De directie Nadia Deferm (artistiek directeur) Gilbert Verhestraeten (algemeen directeur) 6

6 2 INLEIDING 2.1 Missie en visie Missie De missie van de Koninklijke Balletschool Antwerpen is de opleiding en scholing van kwalitatief hoogstaande dansers en artiesten, perfect aangepast en uitgerust voor een professionele carrière in de wereld van klassiek ballet en hedendaagse dans. We streven ernaar onze leerlingen het meest veelzijdige en afgeronde programma aan te bieden om een nieuwe wereldstandaard te bepalen voor excellentie in dans. Naast de dansopleiding krijgen de leerlingen in de Koninklijke Balletschool Antwerpen ook een stevige algemene vorming. De leerlingen worden toekomstgericht gestimuleerd om hun kennis, vaardigheden en creativiteit te ontwikkelen om hun plaats in de maatschappij te kunnen innemen. De school moedigt haar leerlingen blijvend aan om als sociaal geëngageerde mensen te handelen Visie De Koninklijke Balletschool Antwerpen wil: 1. de school uitbouwen tot een excellent opleidingsinstituut op wereldniveau 2. dans- en podiumervaringen van leerlingen optimaliseren en maximaliseren tijdens wedstrijden, workshops, gala s en festivals in zowel binnen- als buitenland 3. de carrièreplanning van leerlingen en medewerkers professionaliseren 4. garant staan voor een state-of-the-art dansinfrastructuur het uitwerken van partnerships en uitwisselingsprogramma s met internationale balletscholen en gerenommeerde gezelschappen verder uitbreiden 5. een vorming aanbieden die leidt tot een diploma secundair onderwijs 6. de fondsenwerving en sponsoring opvolgen om haar missie waar te maken 7. de samenwerking optimaliseren met het Koninklijk Ballet Vlaanderen/de Vlaamse Opera 8. de media-aandacht voor en de publieke erkenning van de school verhogen 2.2 Documenten De Koninklijke Balletschool Antwerpen geeft leerlingen een aantal documenten voor de toelatingsauditie en bij aanvaarding bij de effectieve inschrijving. Deze documenten zorgen ervoor dat de leerlingen alles weten wat ze nodig hebben om hun artistieke en academische dromen en doelen waar te maken: (1) Auditieformulier (2) Specifiek schoolreglement (3) Algemeen schoolreglement Stedelijk Onderwijs (4) Jaarplanning (5) Keuzeformulier levensbeschouwelijke vakken (6) Formulier middagstudie (7) Inlichtingenformulier en (8) Jaarlijkse vakantieplanning. Deze reglementen en beleidslijnen beschrijven de vereisten voor artistiek en academisch succes en voortgezette inschrijving in het secundair onderwijs. 2.3 Topkwaliteit, een voorbeeld van uitmuntendheid Topkwaliteit in de Koninklijke Balletschool Antwerpen betekent geïnspireerde, innovatieve en progressieve artistieke en pedagogische methoden geflankeerd door leiderschap met een toekomstvisie om de school naar een hoger peil te tillen. Topkwaliteit in de Koninklijke Balletschool Antwerpen is ook beroepsethiek en integriteit in gedrag, plicht, prestatie, verantwoordelijkheid, transparantie en toerekenbaarheid in de relaties met belanghebbenden. 7

7 2.4 Tewerkstelling na de studies Het ultieme doel van de is te zorgen voor maximale tewerkstellingskansen voor haar leerlingen door middel van enerzijds een nieuwe, administratieve, artistieke en academische autonomie met uiteenlopende financieringen en topinfrastructuur. Anderzijds door middel van opleidingen, producties, optredens en accommodaties om toptalenten uit de wereld aan te trekken, te zorgen voor samenwerking en de realisatie van strategische allianties en samenwerkingsverbanden met kunst, cultuur, dans, overheid, onderwijs, wetgeving, economie en handel. 2.5 Verbintenis tot levenslang leren In de Koninklijke Balletschool Antwerpen gaat er ook veel aandacht naar levenslang leren. Dit wordt beschouwd als een voortdurend proces waarin de leerlingen vaardigheden worden om blijvend kennis en vaardigheden te verwerven zodat ze kunnen omgaan met de professionele, sociale en culturele eisen in een ontwikkelende maatschappij met voortdurend wijzigende multimedia en technologie. 3 ADMINISTRATIE 3.1 Raad van Bestuur Voorzitter vzw BIF: WIM VAN ROMPU Departementshoofd, Koninklijk Conservatorium van Antwerpen: PASCALE DE GROOTE Algemeen directeur Koninklijk Ballet van Vlaanderen en de Vlaamse Opera: LENA DE MEERLEER Divisiedirecteur van het Stedelijk Secundair Onderwijs: RONNY DU JARDIN 3.2 Uitvoerend beheer Artistiek directeur: NADIA DEFERM Algemeen directeur: GILBERT VERHESTRAETEN 3.3 Secretariaat Boekhouding: Karen Dupon Leerlingensecretariaat: Sari Janssens, Marjel Côme Personeelssecretariaat: Selma Ameziane 3.4 Artistieke docenten Miho Akahane Linda Baclaine Dominique De Blauwer Bart De Block Kristin De Walsche Kevin Durwael Vladimir Karakulev Anatole Karpuhin Kimmy Lauwens Maria Metchkarova Eva Moreno Vicky Pallemans Jee Eun Petitqueux Gabi Sund 8

8 Etsuko Sunü 3.5 Muzikale begeleiders Annelies Moens Mariana Molova Ellen schepers Dirk Baert 3.6 Academische docenten Jan Duerinckx Nadja Duijsters Stefan Hautekiet Marleen Van Looy Katrien Vanderbiest Dirk De Geest Ive Leemans Niki Janssens Gwenäelle Delaunay Carine Gesquiere Stella De Volder Kathleen Van Campfort Saartje Vanhoof Klaartje Goedemé Anna Kwapisiewicz Zoë Lodewijckx Ann Reuling August Rommens Laura Toma 3.7 Artistieke en academische locaties, telefoon, fax en Programma Lager Onderwijs Stedelijke Basisschool Prins Dries Prinsstraat 24, 2000 Antwerpen Telefoon: +32 (0) Fax: +32 (0) Programma Secundair Onderwijs Koninklijke Balletschool Antwerpen Adres: Maria Pijpelincxstraat 1 Briefwisseling: Meistraat 2, 2000 Antwerpen Telefoon: +32 (0) Telefoon: +32 (0) Fax: +32 (0)

9 3.8 Contactgegevens internaat Internaat Ruggeveld Ruggeveldstraat 471, 2100 Deurne Telefoon: +32 (0) Contacten voor hulp, begeleiding, vragen of problemen Schematisch De beste bron voor leerlingen en ouders bij vragen is dit overzicht. Contactpersonen Telefoon of * Noodgeval, zoals brand, ziekenwagen, misdaad (bel 112) Algemeen directeur +32 (0) Artistieke kwesties en verwante mededelingen op het mededelingenbord Audities, toelatingen, inschrijvingen, schoolgeld, studiebeurzen Niveaubepaling, lesroosters, kledingvoorschriften, examens, docenten Artistieke kwesties, dansklassen, dansexamens, coaching Voedingsadvies, seminaries, workshops Artistiek secretariaat +32 (0) Fysiotherapie, begeleiding, seminaries, workshops Casting, artisticiteit, optredens, wedstrijden, kostuums Hulpverlening, coaching, begeleiding, mentoraat danskwesties Artistieke uitstappen of andere door school gesponsorde evenementen Academische kwestie en verwante mededelingen op het mededelingenbord Academische lesroosters, examens, docenten Academische uitstappen, lezingen, seminaries Academische begeleiding, zoals tijdens wedstrijden en optredens Algemeen secretariaat +32 (0) Hulpverlening, coaching, begeleiding, mentoraat 10

10 Contactpersonen Telefoon of * academische kwesties Alle zaken in verband met het internaat Ruggeveld Verantwoordelijke internaat +32 (0) Media interviews, radio, televisie, publicaties Koninklijke Balletschool Antwerpen vijfjarig strategisch plan Deontologische code, beroep, klachten, carrièreplanning en begeleiding Producties, optredens, gala s, nationale en internationale tournees Artistiek secretariaat +32 (0) Gastartiesten, choreografie, meesters, workshops Nationale en internationale wedstrijden en auditietournees Vrijwilligers, geldinzameling, schenkingen, subsidies, sponsoring, evenementen Algemeen secretariaat +32 (0) Media, reclame, marketing, public relations, website, brochures Schoolreglementen, beleid, evaluatie, naleving, handleidingen Schoolinfrastructuur, werking, personeel, planning, budgetten, rapporten Indringers, onbevoegde personen op school Milieu, brand, gezondheid, veiligheid en naleving Academische kwesties, reglementen, beleid, evaluatie, naleving Algemeen secretariaat +32 (0) Academische infrastructuur, personeel, planning, budgetten en rapporten Stedelijk Onderwijs Academische reglementen, beleid en rapporten Afwezigheden, medische zorg, ziekte, ongeval, letsels, verzekering en rapporten 11

11 Contactpersonen Telefoon of * Onderhoud infrastructuur, badkamers, kleedkamers docenten en leerlingen Cafetaria, hydratatie en keuze van natuurlijke voeding, patio Gevonden voorwerpen, onderhoud, naleving afval en recyclage Trappen, gangen, liften, veiligheid en onderhoud bergruimten Studio s, klaslokalen, lerarenkamer en leerlingeninfrastructuur Organisatie, onderhoud en Openleercentrum (OLC) Planning, creatie, catalogiseren en organisatie archiefbronnen Algemeen secretariaat +32 (0) Organisatie, catalogiseren en werking van de opberginfrastructuur Planning, vestiging en organisatie van een audio en video lab en editing studio Organisatie, catalogiseren, werking en onderhoud van uitrusting Externe begeleiding * 3.10 Rechten voorbehouden aan de Koninklijke Balletschool Antwerpen De Koninklijke Balletschool Antwerpen heeft recht op autonomie, toelating en investering in topkwaliteit dansleerlingen met het potentieel voor nationale en internationale wedstrijden en tewerkstelling bij een professioneel dansgezelschap na de studies. De Koninklijke Balletschool Antwerpen heeft recht op topkwaliteit artistieke en academische pedagogiek, filosofie, missie, doelstellingen, reglementen, beleidslijnen, leerplannen, syllabus, roosters, personeel, fondsen, nationale erkenning, gepaste leermaterialen, kantoren, computers, studio s, klaslokalen, internaat, theater, uitrusting, infrastructuur en onderhoud dat voldoet aan de Vlaamse normen inzake gezondheid, veiligheid, milieu en hygiëne. Het recht om een aanvraag, auditie, toelating, inschrijving, les, programma, optreden, evenement, activiteit of voortgezette inschrijving te weigeren of te beëindigen zoals voorzien in het schoolreglement secundair onderwijs. 12

12 Het recht om gemotiveerd wijzigingen aan te brengen, amendementen in te voeren, roosters, audities, lessen, programma s, wedstrijden, repetities of optredens te allen tijde te wijzigen of te annuleren. Het recht om gemotiveerd gepubliceerde of medegedeelde roosters, leeftijdsgroepen, audities, lessen, repetities, wedstrijden, activiteiten, evenementen samen te voegen, te splitsen, te wijzigen of te annuleren. Het recht om iemand de toegang, het bezoek of de deelname te weigeren zoals nodig wordt geacht voor de gezondheid en veiligheid van de school en de leerlingen. Het recht om te eisen dat een externe, wanneer gevraagd, zonder kennisgeving vertrekt, zoals nodig wordt geacht voor de gezondheid en veiligheid van de school en de leerlingen. De Koninklijke Balletschool Antwerpen behoudt zich het recht om zich te verzetten tegen elke fysieke of andere activiteit of deze beperken en verbieden indien dit tegenstrijdig en niet gepast is op basis van, maar niet beperkt tot, de huidige podiumopleiding en het opleidingsniveau, de groei, ontwikkeling, algemene of specifieke conditie, voorbereiding en paraatheid voor een optreden of internationale wedstrijd van de leerling. De Koninklijke Balletschool Antwerpen moet te allen tijde handelen in het grootste belang van de leerlingen, individueel en collectief, zonder tussenkomst, belangen of druk van derden. Beroepsmogelijkheid wordt steeds voorzien bij het AG SO (zie Algemeen schoolreglement). Voor het gebruik van de naam van de Koninklijke Balletschool Antwerpen om welke reden ook moet een schriftelijk verzoek worden gericht aan het kantoor van de algemeen directeur met de nodige uitleg over het geplande gebruik. De Koninklijke Balletschool Antwerpen behoudt het exclusieve eigendomsrecht en gebruiksrecht van alle foto s, films en video s over de leerlingen, artistieke en academische programma s, evenementen, activiteiten en optredens, met aangepaste vermeldingen van muziek en choreografie credits, auteursrechten en licenties Mediaverzoeken, foto, film en video Leerlingen, ouders, bezoekers en anderen zijn niet gemachtigd en hebben geen toelating om foto s te nemen, te filmen of video s op te nemen in de school of op de schoolterreinen of tijdens een optreden of evenement. Alle foto s, films en video s toegelaten of gebruikt door de school zullen op eenvoudige vraag ter beschikking worden gesteld. Mediaverzoeken voor interviews, foto s, films of video s van welke bron ook, zoals particulieren, kranten, weekbladen, radio of televisie, moeten rechtstreeks worden gericht tot de algemeen directeur. Met het toestemmingsformulier voor media, foto en video van de Koninklijke Balletschool Antwerpen kunnen de leerlingen en hun ouders of voogd, toelating geven voor gebruik van beeldmateriaal. Zie hiervoor ook het algemeen reglement. Foto s, films en video s van leerlingen, repetities, optredens, wedstrijden, begeleiding, lessen of vorderingsevaluaties mogen enkel worden genomen voor gebruik door de Koninklijke Balletschool Antwerpen. De Koninklijke Balletschool Antwerpen huurt zo nodig professionele fotografen en videomakers in voor foto s en DVD s voor brochures, posters, public relations en mediapublicaties, en/of aankoop. De Koninklijke Balletschool Antwerpen verbiedt het uploaden of plaatsen van foto s, films, video s, commentaren of publicaties, zowel geheel als gedeeltelijk, op het internet in welke vorm dan ook of op sociale netwerksites (zoals Twitter, Facebook, YouTube) door leerlingen of door andere personen van klasgenoten, op school of tijdens schoolrepetities, optredens of evenementen. 13

13 De Koninklijke Balletschool Antwerpen heeft het exclusieve recht om materiaal over de school, leerlingen, programma s en optredens op het internet te plaatsen. Er zal actie worden ondernomen tegen iedereen die zich niet houdt aan de bepalingen van dit beleid. Foto s, films of video s van welke aard ook (met inbegrip van opname met een GSM-camera) mogen nooit door iemand worden gemaakt in de douches of kleedkamers van de school of het theater Schoolkosten en schoolgeld De schoolrekening wordt onder gesloten omslag meegegeven met de leerling en is aan de ouders geadresseerd. Een bericht via Smartschool brengt de ouders hiervan op de hoogte. We vragen om de rekening zo snel mogelijk na te kijken en te vereffenen voor de aangeduide vervaldatum. Als een bepaalde post op de rekening niet duidelijk is of er zijn twijfels over deze post vragen we om de andere sommen reeds te betalen en met de school schriftelijk of telefonisch contact op te nemen. Met minder begoede ouders of ouders met tijdelijke betalingsproblemen kunnen we een regeling bespreken. Els dossier wordt steeds discreet behandeld Schoolkosten (reguliere leerlingen) Provisie : Iedere reguliere leerling betaalt aan het begin van het schooljaar aan de school : - 130,- voor algemene kosten - 40 waarborg Deze provisie omvat leerlinggebonden aankopen waaronder wordt verstaan : - Gebruik van lockers - Zwemmen 1ste graad - Gebruik badges - Gebruik handboeken - Lidmaatschap Jeugd en Dans zodat je aan voordelige prijs kan deelnemen aan hun workshops - Gebruik coolpack en kinesist - Productiekosten 14

14 Bijkomende uitgaven : Bovenop de provisie moet er nog rekening gehouden worden met bijkomende uitgaven zoals invulschriften, balletkledij, didactische uitstappen, abonnementen, projectweek, buitenlandse uitstappen, GIP. Deze uitgaven worden afzonderlijk aangerekend en in de loop van het schooljaar gefactureerd. B1 B2 B3 B4 B5 B6 Provisie Provisie Waarborg Bijkomende uitgaven Invulschriften Uniform * Uniform modern * Uniform spaans * Schoenen spaans * Uitstappen ifv ballet * Eindejaarsuitstap * TOTAAL Parijs Madrid Londen * De bedragen in het rood zijn ramingen. De opgegeven bedragen zijn afhankelijk van prijsschommelingen en, m.b.t. de kledij, variabel wegens hergebruik Opmerkingen Op het einde van de studies wordt het tegoed van de waarborg(en) terugbetaald, wanneer de leerling de school verlaat en alle ontleende boeken, sleutels, lockers en badge in goede staat heeft ingeleverd. In geval van verlies van boeken, rapporten, badge worden deze items slechts tegen betaling van de onkosten vervangen In geval de leerling de school vroegtijdig (voor het einde van het schooljaar(en) verlaat, komt uitsluitend de waarborg in aanmerking voor terugbetaling In geval van onbetaalde uitstappen, vandalisme, worden deze gerecupereerd van de waarborg Betaling Een totaalbedrag van 170,- (provisie en waarborg) worden bij een eerste inschrijving cash betaald. Er wordt gefactureerd in 4 schijven met betaling op 30/9 30/11 1/3 1/6 Mogelijke bijkomende onkosten zijn beperkt en zullen tijdig verwittigd worden. Op het einde van het schooljaar wordt eer een afrekening gemaakt en indien er een verschil is in uw voordeel wordt dit terug op uw rekening gestort, anders wordt er extra gefactureerd. 15

15 Schoolgeld (vrije leerlingen) Leerlingen die enkel inschrijven voor het professioneel dansprogramma (vrije leerlingen) betalen naast schoolkosten ook inschrijvingsgeld. Bijkomend betalen ze huisvestigingskosten. Deelname aan de zomercursus is apart en bijkomend te betalen. Elektronisch bankieren zorgt voor een snelle en efficiënte betaling van het schoolgeld, lidmaatschap, schenkingen, subsidies of sponsoring door middel van een rechtstreekse overschrijving. Zorg ervoor dat het doel van je rechtstreekse overschrijving duidelijk wordt vermeld, de reden waarom je betaalt, de naam van de leerling of eventuele naam van de jaarlijkse schenker. De bankwereld gebruikt de volgende afkortingen om je rechtstreekse overschrijving correct te regelen: IBAN = Internationaal bankrekeningnummer; BIC: Bank identificatiecode en GKCCBEBB = Dexia bank. Indien je vragen hebt, gelieve de schoolsecretaris te contacteren Gegevens voor betaling schoolkosten (reguliere leerlingen) Betaalbaar aan: Schoolgeld Koninklijke Balletschool Antwerpen Rekening: IBAN: BE BIC/Swift: GKCCBEBB Gegevens voor betaling schoolgelden vrije leerlingen en zomerprogramma Betaalbaar aan: Zomercursus Koninklijke Balletschool Antwerpen Rekening: IBAN: BE BIC/Swift: GKCCBEBB 3.13 Communicatie via Smartschool Als school geven we, om tijd en kosten te beperken, er de voorkeur aan om de geschreven communicatie zoveel mogelijk per mail te laten verlopen. Aankondigingen verschijnen op Smartschool, onze digitale leeromgeving. Ook de jaarplanning en de aangepaste lesroosters verschijnen op Smartschool. De login gegevens voor ouders (co-account) en leerlingen worden in het begin van het schooljaar ter beschikking gesteld. Bij eventuele vragen mag men steeds rechtstreeks de ICT verantwoordelijke contacteren. De school maakt ook gebruik van de digitale agenda en puntenboek zodat u de resultaten van uw kinderen kan opvolgen. Formulieren of bewijzen die ons bezorgd moeten worden mogen steeds gescand worden en per mail verstuurd worden. Mocht u er toch de voorkeur aan geven om per brief op de hoogte gehouden te worden, gelieve ons dit te laten weten. 16

16 4 INSCHRIJVING IN ONZE SCHOOL 4.1 Toelating enkel met auditie Voor leerplichtige leerlingen is inschrijving in de Koninklijke Balletschool Antwerpen enkel mogelijk via een auditie. De deelname aan een auditie is geen belofte of garantie van aanvaarding, toelating of inschrijving. Voor vrije leerlingen is deelname aan het professioneel programma en de zomercursus ook enkel mogelijk via een auditie. Deze audities worden gehouden in Antwerpen en tijdens nationale en internationale auditietournees. Deelname is ook mogelijk door middel van een video of DVD. 4.2 Inschrijvingsvoorwaarden Toelating en inschrijving aan de Koninklijke Balletschool Antwerpen is uitsluitend voorbehouden aan leerlingen die geslaagd zijn in een auditie volgens de voorwaarden gesteld door de Vlaamse Gemeenschap. 4.3 Evaluatie auditie De evaluatie van de auditie omvat, maar is niet beperkt tot, aanvaarde internationale vereisten in dans, leeftijdsgebonden beheersing van de techniek van klassiek ballet, eventueel pointe techniek, de sterke en zwakke punten van de kandidaat, evenwicht, positie, flexibiliteit, coördinatie, zelfdiscipline, motivatie, positieve attitude, zelfvertrouwen, muzikaliteit en podiumprésence. 4.4 Aanvaarding voor inschrijving Een kandidaat mag zich inschrijven als leerling wanneer deze (1) voldoet aan de vereisten van auditie en toelating, (2) de leerling en de ouder(s) de schoolreglementen, artistieke en academische vereisten, doelstelling en normen aanvaarden met een handtekening ter bevestiging van het akkoord met de mandaten van de school. Bij de inschrijving geldt dat er jaarlijks een evaluatie voor de voortgezette inschrijving zal zijn. Kandidaten die aanvaard worden voor de financiële investering, inschrijving en deelname aan de Koninklijke Balletschool Antwerpen balletopleiding zijn leerlingen die het talent en de techniek hebben om aan de internationaal aanvaarde vereisten te voldoen of deze te overtreffen. Dit in overeenstemming met hun leeftijd, hun potentieel voor internationale wedstrijden en tewerkstelling bij een professioneel topgezelschap na de studies. 4.5 Geschiktheid en toegang Toegang en geschiktheid voor aanvaarding, investering, toelating en inschrijving in de Koninklijke Balletschool Antwerpen is mogelijk voor kandidaten tussen 9 en 12 jaar in de lagere school Prinsstraat en van 12 tot 18 jaar in de Koninklijke Balletschool en gebeurt niet op basis van geslacht, ras, kleur, geslachtskenmerken, seksuele voorkeur, herkomst, taal, nationaliteit, religie of etnische afkomst. 4.6 Auditiebeslissingen zijn definitief De geschiktheidsproef is éénmalig en geldt voor de volledige duur van de opleiding onverminderd de mogelijkheid tot één herkansing voor de leerling die negatief is geëvalueerd. De leerling moet positief geëvalueerd worden door de toelatingsklassenraad. Auditiebeslissingen zijn definitief en uitsluitend gebaseerd op het voldoen of overtreffen door de kandidaat van de internationaal aanvaarde vereisten en de beheersing VAN het klassiek ballet. Dit in overeenstemming met de leeftijd, met het potentieel voor internationale wedstrijden en tewerkstelling bij professionele topdansgezelschappen na de studies aan de Koninklijke Balletschool Antwerpen of een ander secundair onderwijsprogramma. 17

17 4.7 Inschrijvingscontract met leerling en ouders Leerlingen die aanvaard werden voor inschrijving, investering en deelname aan balletopleiding van de Koninklijke Balletschool Antwerpen en de personen die financieel verantwoordelijk zijn voor hen (ouders en voogd, indien de leerling geen 18 jaar is en niet ontvoogd werd) bevestigen dat zij het beleid, de reglementen en vereisten inzake inschrijving hebben gelezen, begrijpen en zullen naleven. Leerlingen moeten voldoen aan de toelatingsvoorwaarden en de schoolregels en het opvoedkundig project van de school aanvaarden. Het schoolreglement van het secundair onderwijs bepaalt in haar orde- en tucht reglement de maatregelen die genomen worden wanneer leerlingen de goede werking van de school hinderen, het lesverloop hinderen en de verwezenlijking van het project van de school in gevaar brengen. 4.8 Strenge mentale en fysieke eisen Dans in diverse stijlen en vormen, lessen, repetities, optredens en wedstrijden zijn intensief atletisch, mentaal en fysiek zwaar en kunnen zoals elke andere vrijwillige competitieve inspanning potentieel schade toebrengen, gevolgen hebben en door gebruik en toepassing risico s en verantwoordelijkheden met zich meebrengen. Kandidaten, leerlingen en hun ouders en voogden begrijpen deze risico s en aanvaarden verantwoordelijk te zijn voor eventuele schade, ongeval of letsel, verdere gevolgen en aansprakelijkheid. 4.9 Categorieën en aangeboden programma s Professioneel dans- en academisch programma regelmatige leerling Leerlingen, die bij hun ouders of in een gastgezin wonen, tussen 9 en 12 jaar voor het programma lager onderwijs, tussen 12 en 18 jaar voor het programma secundair onderwijs, of in het internaat of zelfstandig wonen (enkel voor 16 tot 18-jarigen), en voltijds ingeschreven zijn voor dans, artistieke en academische studies, studeren af met respectievelijk een getuigschrift lager onderwijs of een diploma kunstsecundair onderwijs (optie ballet). Er is geen schoolgeld verschuldigd, maar wel schoolkosten Professioneel Dansprogramma vrije leerling Leerlingen die het academische gedeelte elders volgen of in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs, en bij hun ouders of in een gastgezin wonen, kunnen als vrije leerling inschrijven voor het dansprogramma van de Koninklijke Balletschool Antwerpen, en na afloop ontvangen zij een certificaat van het Topkwaliteit Professioneel Dansprogramma. In tegenstelling tot leerlingen die voltijds secundair onderwijs volgen, zijn zij schoolgeld verschuldigd alsook schoolonkosten. Voor inschrijving als vrije leerlingen, gelden taalvereisten Weigering van toelating of van de voortgezette inschrijving voor vrije leerlingen Vrije leerlingen kiezen voor de Koninklijke Balletschool Antwerpen en gaan akkoord met de reglementen en beleidslijnen van de school. Indien een vrije leerling zich niet houdt aan de afspraken inzake toelating en inschrijving, dan tonen ze vrijwillig en uitdrukkelijk dat ze niet langer deel wensen uit te maken van de Koninklijke Balletschool Antwerpen. Indien een vrije leerling niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, kan de toelating worden geweigerd. Indien een vrije leerling niet voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden, kan de inschrijving worden geweigerd. Indien een vrije leerling zich niet houdt aan de artistieke verbintenissen en de voorwaarden van de reglementen en de beleidslijnen niet naleeft, kan de voortgezette inschrijving worden geweigerd. 18

18 Vrije leerlingen kunnen permanent uitgesloten worden van de Koninklijke Balletschool Antwerpen indien zij geen vooruitgang maken en niet voldoen aan de artistieke vereisten van topkwaliteitof de voorwaarden van de reglementen en de beleidslijnen niet naleven of problemen veroorzaken en schade berokkenen aan anderen of de school. 5 LEERPLAN 5.1 Opbouw van het leerplan De filosofie van de Koninklijke Balletschool is leiderschap, autonomie, een innovatieve, interactieve en ervaringsgerichte opleiding. Onze missie, visie en doelstellingen zijn het bevorderen en verwezenlijken van de juiste begeleiding en coaching van onze uitzonderlijk getalenteerde en toegewijde leerlingen. We bieden volgend lessenrooster aan voor academische vakken en dans. B1 B2 B3 B4 B5 B6 Academische vakken Aardrijkskunde Biologie 1 1 Engels Frans Geschiedenis Informatica 1 1 Kunstgeschiedenis 1 1 Levensbeschouwelijke vakken Muziek (+1) 1 (+1) Natuurwetenschappen 2 1 Nederlands Plastische opvoeding 1 1 Techniek 2 2 Wiskunde Lichamelijke Opvoeding Dans

19 B1 B2 B3 B4 B5 B6 Academische vakken Eindtotaal Bij inschrijving gaan de ouders akkoord dat de leerlingen een aantal extra danslessen volgen in hun vrije tijd. Deze danslessen worden gegeven in de lokalen van de Koninklijke Balletschool Antwerpen door leerkrachten van de vzw BIF. De VZW BIF bezorgt jaarlijks bij aanvang van het schooljaar het gedetailleerde dansrooster. In B1 worden er minimum 10 uren extra gegeven, in B2 minimum 6, in B3 minimum 5, in B4 minimum 11 en in B5 en B6 minimum Pedagogische methoden en doelstellingen voor dans De voornaamste doelstelling van de artistieke en academische pedagogische methoden van de Koninklijke Balletschool Antwerpen is zoveel mogelijk kansen bieden aan de afgestudeerden en professionele elitedansers te vormen die zich artistiek en academisch kunnen aanpassen en voorbereid zijn op tewerkstelling bij een professioneel topgezelschap. De aanpak van de Koninklijke Balletschool Antwerpen met betrekking tot de professionele ontwikkeling evolueert volgens de wijzigende gebruiken in de danswereld om aan de top te staan en de leerlingen voor te bereiden op hun tewerkstelling in de danswereld na hun studies. Het is onze doelstelling zoveel mogelijk podiumervaring te bieden met producties in het binnenland en in het buitenland tijdens wedstrijden en festivals. Pedagogische methoden in onze school omvatten de woordenschat en geschiedenis van de dans, de diverse technieken, plaatsing, houding, coördinatie, kwaliteit van de beweging, aanpassingsvermogen, muzikaliteit, de wetenschap van pas-de-deux, de vaardigheid om te werken als deel van een team, en de ondersteuning van het succes van elke individuele leerling in de les, een wedstrijd, productie en optreden. Wanneer er een sterke basis in klassiek ballet is gelegd, voegen we hedendaagse en moderne dans toe, de vorm, beweging, stijl, aanpak, choreografie en het repertoire om bereik, diversiteit, creativiteit, innovatie en aanpassingsvermogen te ontwikkelen in de geest en het lichaam van de danser. 5.3 Artistiek leerplan De opleiding van de Koninklijke Balletschool Antwerpen gebeurt op basis van de Vaganova syllabus waarmee de grootste artiesten van de 20ste eeuw werden opgeleid en die wordt gebruikt door professionele topscholen in de hele wereld. Bovendien worden aan deze opleiding uitzonderlijke elementen van de Franse school (Parijse Opera), Deense school (Bournonville), Amerikaanse school (Balanchine) en de Engelse School (Royal Ballet) toegevoegd. De Koninklijke Balletschool Antwerpen heeft in 2012 een samenwerkingsverband met de Vaganova Ballet Academy in St Petersburg afgesloten. Het artistieke leerplan van de Koninklijke Balletschool Antwerpen is op basis van de Vaganova syllabus. In het basisonderwijs 3de en 4de leerjaar wordt een voorbereidend dansprogramma gegeven. Het leerplan omvat maar is niet beperkt tot klassieke ballettechniek, pointe, pas-de-deux, karakterdans, Spaanse Dans, hedendaagse dans, lichaamsconditie, choreografische workshops, introductie tot een divers repertoire, rollen en karakterisering, podiumkunst, toneelopbouw, kostuums, repetities en producties met zeer individuele 20

20 coaching voor optredens, nationale en internationale wedstrijden. Bovendien zijn er master classes voorzien met professionele gastartiesten en andere speciale programma s. 5.4 Academisch leerplan De academische lessen aan de Koninklijke Balletschool Antwerpen worden enkel gegeven in het Nederlands, de officiële taal in Vlaanderen. Het leerplan omvat volgende vakken: geschiedenis, biologie, kunstgeschiedenis, wiskunde, informatica, aardrijkskunde, technologische opvoeding, plastische opvoeding, natuurwetenschappen, muzikale opvoeding en godsdienst of niet-confessionele zedenleer en taallessen Nederlands, Frans en Engels. Er zal maximaal gezorgd worden voor opvang en ondersteuning van anderstalige leerlingen. 5.5 De Vaganova Syllabus De Vaganova Syllabus die wordt aangeboden door de Koninklijke Balletschool Antwerpen bestaat uit een programma voor het lager onderwijs dat wordt aangeboden in de Prinsstraat en een programma voor het secundair onderwijs. De artistiek directeur bepaalt het niveau van de leerling in overleg met de docenten. Leeftijd en maturiteit zijn zeker een bepalende factor, maar het meest doorslaggevende element is de fysieke, technische en artistieke vaardigheden van de leerling. We proberen leerlingen maximaal in de juiste dansgroep te plaatsen om verder te kunnen evolueren. Het is onze prioriteit om leerlingen op hun juiste dansniveau te plaatsen door tijdens het schooljaar een maximale technische en artistieke vooruitgang te verwezenlijken. 5.6 Niveaus en cursussen in dansbeheersing Repertoire Het repertoire op de Koninklijke Balletschool Antwerpen wordt gekozen uit het volledige gamma klassieke, hedendaagse en moderne choreografische werken om de talenten van de leerling het beste tot hun recht te laten komen Pas-de-Deux De Pas-de-Deux wordt aangeleerd in diverse stijlen, klassiek, hedendaags en modern met het uitgebreide gamma van technische vaardigheden en het aanpassingsvermogen dat wordt gevraagd door hedendaagse choreografen. Klassieke pas de deux wordt gegeven in klassen B4 B5 B Pointes De Pointes opleiding vereist de beheersing van leeftijdsgebonden algemene lichaamskracht en klassieke ballettechniek, en in het bijzonder, de kracht van de voet, de enkelpositie, flexibiliteit, balans en coördinatie om letsels te vermijden. Lessen in pointes techniek worden op de Koninklijke Balletschool Antwerpen enkel geïntroduceerd op een moment dat er een succesvolle, letselvrije overgang mogelijk is naar pointes, in overeenstemming met de aangepaste leeftijdsgebonden klassieke technieken Allegro Allegro bestaat uit de synthese, dynamiek, nuance, beheersing en verfijning van de traditionele klassieke techniek. Dit wordt gecombineerd met durf en atletisch vermogen en vormt een lexicon aan bewegingen ontworpen om dansers voort te brengen voor bijzonder stilistische en gespecialiseerde rollen in het klassieke balletrepertoire. Mannelijke dansers volgen een ander opleidingstraject als gevolg van de fysieke eisen van hun rol in het ballet. 21

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET WEGWIJS IN HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS en LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 1. HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN 'DE LEEFSCHOOL L LIEVEN GEVAERT'... 7 1.1. Inleiding :...

Nadere informatie

Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs

Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2015. Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs - pag 1 van 22 Inhoudstafel reglement TITEL I ALGEMENE

Nadere informatie

VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97. Telefoon: 011/45 11 24 Fax: 011/45 47 09

VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97. Telefoon: 011/45 11 24 Fax: 011/45 47 09 31 1. Contacten Schoolbestuur Schoolstructuur VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97 Adres: G V Kleuterschool De Toverfluit Brugstraat 16 3550 Heusden-Zolder Telefoon:

Nadere informatie

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT DEEL I ORDE- EN TUCHTREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 5 INHOUD ORDE- EN TUCHTREGLEMENT TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1: rechtsgrond en definities, artikelen 1 & 2 Hoofdstuk 2: toelatingsvoorwaarden,

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

Infobrochure. SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen. Inhoudsopgave

Infobrochure. SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen. Inhoudsopgave Infobrochure SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Situering van onze school... 2 Hoofdstuk 2 Organisatorische afspraken 5 Hoofdstuk 3 Schoolverandering 11 Hoofdstuk 4

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode Beste collega, Iedere dag leveren onze beslissingen en acties een bijdrage aan het vormen van de reputatie en het toekomstig succes van ons bedrijf. Wij, als AbbVie medewerkers, hebben

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 - RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Voorbeeld kantoorhandboek Bijlage 4 van module 1 Gids Praktijkbeheer

Voorbeeld kantoorhandboek Bijlage 4 van module 1 Gids Praktijkbeheer Bijlage 4 van module 1 Gids Praktijkbeheer Juni 2013 Dit voorbeeld van een kantoorhandboek dient u aan te passen aan de eigen kantoorpraktijk Het voorbeeld kantoorhandboek betreft bijlage 4 van Module

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer, Schoolgids 2014-2015 Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Business Ethics and Compliance Beleidsregels inzake Business Conduct

Business Ethics and Compliance Beleidsregels inzake Business Conduct Business Ethics and Compliance Beleidsregels inzake Business Conduct Beste partner, Starbucks is s werelds grootste brander van en handelaar in koffiespecialiteiten. Het merk is in korte tijd wereldwijd

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 A. WELKOM IN HET PROVINCIAAL CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS MODERNE TALEN (PCVO MODERNE TALEN) B. CENTRUMREGLEMENT 1. Studieaanbod

Nadere informatie

Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind en danken u voor het vertrouwen dat u in ons team stelt.

Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind en danken u voor het vertrouwen dat u in ons team stelt. Basisschool De Dommelbrug Grotstraat 5 Meeuwerbaan 113 3990 PEER 3990 PEER 011/79 13 78 011/79 46 00 Welkom in onze school Beste ouders, Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1- RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

Richtlijnen Zakelijk Gedrag

Richtlijnen Zakelijk Gedrag Richtlijnen Zakelijk Gedrag INTEGRITEIT RESPECT VERTROUWEN NASTREVEN VAN UITMUNTENDHEID KLANTEN WERKNEMERS ZAKENPARTNERS LEVERANCIERS AANDEELHOUDERS GEMEENSCHAP MILIEU INHOUDSTABEL Richtlijnen Zakelijk

Nadere informatie

Small Business Project. Start Up Kit

Small Business Project. Start Up Kit Small Business Project Start Up Kit Alle rechten zijn voorbehouden aan de geregistreerde leden van de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen. Niets uit deze opgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

maak je sterk tegen armoede op school

maak je sterk tegen armoede op school maak je sterk tegen armoede op school Stappenplan voor een beter armoedebeleid op school. Inhoudstafel Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Naar een goed schoolkostenbeleid 6 (1) Richt een werkgroep kostenbeheersing

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie