ING BANK: D A M E S M O D E [ BIC: INGBNL2A, IBAN: NL66INGB ] 5921 HA BLERICK KvK: Nrd.Limburg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ING BANK: 440.55.42 D A M E S M O D E [ BIC: INGBNL2A, IBAN: NL66INGB0004405542] 5921 HA BLERICK KvK: Nrd.Limburg 120-31310"

Transcriptie

1 ING BANK: D A M E S M O D E [ BIC: INGBNL2A, IBAN: NL66INGB ] Kloosterstraat BTW: NL b HA BLERICK KvK: Nrd.Limburg Tel.: Fax.: Postbus: 3047, 5902 RA BLERICK Marc van Erven, Algemeen Directeur ARAG Kastanjelaan 2, 3833 AN Leusden Geachte heer van Erven, Blerick, 19 november 2012 Wij hebben een conflict met Enexis, energie netbeheerder voor Limburg. Bij toeval kwamen wij er achter dat wij jarenlang voor een te hoge aansluitcapaciteit zijn gefactureerd. Wij willen dit voor de toekomst hebben gecorrigeerd en wij willen dat alles wordt terugbetaald, wat ons in het verleden teveel is gefactureerd. Op 12 oktober hebben wij ARAG verzocht om ons hierin rechtsbijstand te verlenen. Pas op 8 november ontvingen wij voor het eerst een conceptbrief aan Enexis uit handen van uw behandelaar J.F.G. Godart onder kenmerk Wij hebben deze brief bijgesloten. Wij herkennen ons hierin niet. Hij heeft niets van doen met het conflict. Hij is beneden elk peil.. Wij hebben deze brief met het begeleidend schrijven van Godart laten beoordelen door onze adviseur in dezen de heer ir J.J.C.L. Roovers. Deze is eenduidig in zijn oordeel. Zijn schriftelijke visie heb ik voor u bijgevoegd. Ik onderschrijf zijn commentaar woordelijk en neem zijn advies over. Een vrije advocatenkeuze is nog de enige mogelijkheid om te komen tot een correcte behartiging van onze belangen. In strijd met de verzekeringsvoorwaarden is daar nu geen sprake van. Met de gang van zaken sturen Godart en in het bijzonder zijn teamleider de heer Montulet aan op een conflict met ARAG. Dan hebben wij in de plaats van een conflict met Enexis een conflict met Enexis én ARAG. Dit zal leiden tot extra inspanning en kosten voor beiden. Daar zitten wij niet op te wachten. En wij denken u ook niet. Kortheidshalve verzoeken wij u daarom ons nu reeds toe te zeggen, dat wij zelf een advocaat kunnen zoeken in wie wij vertrouwen kunnen stellen en dat deze kosten door ARAG worden vergoed. In vertrouwen u van dienst te zijn, Ruud Rooijakkers DAMESMODE R.J.A. Rooyakkers CC: Oudemans Assurantïen Bijlagen: 1. Conceptbrief dd. 8 november van ARAG aan Enexis 2. Beoordeling door mijn adviseer ir J.J.C.L. Roovers dd. 19 november 2012

2 Enexis, afd. Klachten & Claims Kleinverbruik Antwoordnummer VB GRONINGEN Ons kenmerk Doorkiesnummer (0475) Uw kenmerk Faxnummer (0475) Behandeld door dhr mr. J.F.G. Godart Onderwerp: Rooijakkers/Enexis Roermond, 8 november 2012 Geachte heer/mevrouw, Tot mij wendde zich voor rechtsbijstand, de heer R.J.A. Rooijakkers, eigenaar van Ruud Rooijakkers Damesmode gevestigd te 5921 HA Blerick aan de Kloosterstraat Cliënt is bij u bekend onder relatienummer Cliënt is bij u aangesloten waarbij u tegen betaling de levering van gas en electriciteit verzorgt. Bij het aangaan van de overeenkomst zijn er twee administratieve fouten geconstateerd. Het verzoek is om deze fouten te corrigeren. De tenaamstelling Thans hebt u als contractspartij in de overeenkomst R. Rooijakkers CV genoteerd. Dit moet zijn: Ruud Rooijakkers Damesmode (eenmanszaak, KvK ). Bijgaand ontvangt u ter verificatie een kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel (zie bijlage). Het bankrekeningnummer Het rekeningnummer van cliënt is: t.n.v. R. Rooijakkers te Blerick ARAG SE Nederland Lindanusstraat 5, 6041 EC Roermond Postbus 230, 3830 AE Leusden T (0475) F (0475) Rabobank ABN AMRO ING BTW NL B01 KvK ARAG SE is statutair gevestigd te Düsseldorf (Duitsland)

3 Blad 2 Ons kenmerk Graag ontvang ik de bevestiging dat deze punten worden gecorrigeerd. Mocht u vragen hebben, dan kunt u zich tot ondergetekende wenden. Met vriendelijke groet, ARAG Rechtsbijstand Dhr mr. J.F.G. Godart ARAG SE Nederland Lindanusstraat 5, 6041 EC Roermond Postbus 230, 3830 AE Leusden T (0475) F (0475) Rabobank ABN AMRO ING BTW NL B01 KvK ARAG SE is statutair gevestigd te Düsseldorf (Duitsland)

4 TEL: MOBIEL: SKYPE: janjcl Ruud Rooijakkers Damesmode t.a.v. R.J.A. Rooijakkers KLoosterstraat HA Venlo-Blerick KENMERK: CJR jr DATUM, 16 november 2012 BETREFT: ARAG, kenmerk , de brief van 8 november aan u met kenmerk , de conceptbrief van 8 november aan Enexis met Enexis-kenmerk Geachte heer Rooijakkers, U heeft mij verzocht bovenbedoelde brieven te bestuderen. DE CONCEPTBRIEF AAN ENEXIS. Het gaat hier met name om de conceptbrief van ARAG naar Enexis. (Ik merk op dat ik het kenmerk van Enexis, dat Godart hanteert niet kan thuis brengen. Kennelijk beschikt ARAG over correspondentie met Enexis die ik niet aantref in uw dossier. Ik adviseer u om daarvan een kopie op te vragen.) Godart schrijft: Bij het aangaan van de overeenkomst zijn er twee administratieve fouten geconstateerd. Het verzoek is om deze fouten te corrigeren.: 1. de tenaamstelling, 2. het bankrekeningnummer. Graag ontvang ik de bevestiging dat deze punten worden gecorrigeerd. U hoeft geen jurist te zijn om in te zien dat dit juridische waanzin is: a. Een overeenkomst is tussen 2 partijen. De foute tenaamstelling wijst er slechts op dat u die niet bent aangegaan. Noch u, noch Enexis kunnen hieraan rechten ontlenen. b. U bent vrij in de keuze van uw bankrekeningnummer. Deze maakt daarom geen deel uit van de overeenkomst. Het bevestigt wel de administratieve dwaling en dit onderbouwt nog eens extra dat er geen overeenkomst bestaat, waaraan Enexis rechten kan ontlenen. Het antwoord van ARAG is uitermate ondeskundig. Op deze manier is een zaak tegen Enexis kansloos. Het gaat hier niet om een verschil van visie zoals bedoeld in punt 6 van de verzekeringsvoorwaarden. Het gaat hier om juridisch falen en het leveren van pure wanprestatie door ondeskundigheid. In deze jurist behoeft u geen vertrouwen te stellen. Het algehele optreden van ARAG verdient geen schoonheidsprijs en is beneden peil. Oudemans Assurantiën heeft uw dossier op maandag 15 oktober bij ARAG ingediend.

5 ARAG heeft de behandeling van de zaak keer op keer uitgesteld, waardoor u nu 5 weken verder bent en dit het resultaat is. Dit alles maakt duidelijk waarom het zo belangrijk is, dat men de vrije keuze verkrijgt om een eigen vertrouwensman te kiezen. In dit verband liet ARAG aan uw verzekeringsagent Oudemans Assurantiën weten: Er is momenteel discussie gaande over het vrije recht op het inschakelen van een eigen advocaat welke door rechtsbijstandverzekeraars betaald moet worden. De Hoge Raad is om een uitspraak gevraagd, maar die heeft de vraag doorgeschoven naar het Europese Hof. Het zal nog enige tijd duren vooraleer hierover duidelijkheid komt. Het is mijn bescheiden mening dat ARAG er zeer wijs aan doet door de eer aan zichzelf te houden en u reeds nu die vrije advocaten keuze aan te bieden, zo niet blijft over dat ARAG wanprestatie levert. U heeft dan een conflict met ARAG erbij. Dat wordt geen reclame voor ARAG. U heeft mij al meegedeeld dat u een conflict met ARAG niet uit de weg zal gaan. Wanneer ARAG het er op aan laat komen dat u uw verzoek via de rechter zal moeten laten verlopen, zal de lopende discussie bij de Hoge Raad zeker in uw voordeel werken, maar ook exemplarisch aantonen hoe belangrijk het recht op vrije keuze van een advocaat is voor een behoorlijke rechtsgang. Een bijkomend feit is dat de heer Godart voorheen heeft gewerkt voor KOK Advocaten in Tegelen/Roermond. Dit kantoor bent u al tegen gekomen als verdediger in een moeizaam conflict met een personeelslid. Bij een vrije advocaten keuze zou u om reden van deze connectie niet kiezen voor de heer Godart. ARAG TRAINEERT DE GANG VAN ZAKEN KEER OP KEER TOT 5 WEKEN TOE. De algehele voortgang van ARAG verdient geen schoonheidsprijs en is onder de maat. U heeft het dossier op 12 oktober via Oudemans Assurantiën ingediend bij ARAG. Pas op 19 oktober werd de zaak opgepakt door de behandelaar Godart. Omdat hij de volgende dag ziek werd, kon hij de zaak onmogelijk behandelen. Oudemans Assurantiën heeft de teamleider M.J.A. Montulet herhaaldelijk laten weten dat u het weekeinde van 3 november voor 10 dagen naar het buitenland zou gaan en dat u wilde dat er voor die tijd een brief naar Enexis de deur uit zou gaan. ARAG heeft voor de behandeling geen andere jurist aangewezen en al die tijd toegelaten dat niemand met de zaak bezig was. Godart verscheen voor het eerst weer op het werk op 31 oktober, maar liet meteen weten dat hij nog niet beter was en liet schriftelijk weten dat het onredelijk was om van hem te verwachten dat hij dan meteen brieven naar Enexis de deur uit zou doen: hij moest de zaak eerst eens op zijn gemak bestuderen. DE EERSTE BRIEF VAN GODART AAN U DD. 31 OKTOBER. Om haar gelijk te halen verwart Enexis willens en wetens en ten onrechte het begrip aansluiting en aansluitcapaciteit. Godart zei in het eerste contact dat hij zich juridisch zou verdiepen in het verschil daarvan. Dat onderscheid vind ik in zijn brief niet meer terug, laat staan het probleem dat Enexis ten onrechte haar facturering daarmee onderbouwt en haar claim naar het verleden verdedigt. PAGINA 2 VAN 9

6 Godart deelde mee dat naast de Geschillencommissie en de rechter ook de NMa bevoegd is om te oordelen. Ik heb hem meegedeeld dat hij abuis is. Toch handhaaft hij in zijn brief van 31 oktober zijn standpunt en schrijft: De conclusie is dan ook dat zowel de NMA, de geschillencommissie en de gewone rechter bevoegd zijn. Het blijkt dat hij niet op de hoogte is van de werking van NMa; dat hij wel de klok heeft horen luiden, maar duidelijk niet weet waar de klepel hangt. Voor een jurist vind ik dat ondeskundig. Wat ik van deze brief vindt heb ik u geschreven op 1 november. Als positief punt noemt Godart: Wel acht ik nog de mogelijkheden aanwezig om een vordering te baseren op ongerechtvaardigde verrijking. Dit is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek, boek 6. omdat ik het niet redelijk acht dat de heer Rooijakkers de dupe moet worden omdat hij de coulanceregeling over het hoofd heeft gezien, wil ik zeker een claim neerleggen bij Enexis. Het plan van aanpak ziet Godart als volgt: De volgende stappen zijn een concrete vordering neerleggen, het verzuim aanzeggen en vervolgens de wettelijke rente en de incassokosten vorderen. Daarna volgt een poging tot het bereiken van een regeling in der minne en mogelijk de procedure, bij de NMA of bij de rechter. DE TWEEDE BRIEF VAN GODART AAN U DD. 8 NOVEMBER Het onderscheid tussen aansluiting en aansluitcapaciteit wordt niet meer genoemd. De voorgenomen claim vanwege ongerechtvaardigde verrijking is niet meer terug te vinden. Van het plan van aanpak van 31 oktober is niets meer over. In strijd met zijn plan van aanpak wordt niet Enexis maar u frontaal aangevallen, neemt Godart de verdediging van Enexis ter hand en krijgt U van Godart op alle punten ongelijk en daarom hoeft ARAG geen stappen te ondermen. Godart slaat in zijn verdediging van Enexis door en komt met veel uitspraken maar zijn antwoorden slaan keer op keer de plank mis. Hij geeft er blijk van dat hij niet begrijpt wat er aan de hand is en niet tot de kern van het probleem kan geraken. Daarom dingt hij op voorhand af op het bedrag door dit te hoog te noemen, maar komt niet met een alternatief of een alternatieve onderbouwing. Ik heb mijn mening hierover al gegeven in mijn vorige brief. Godart stelt dat Enexis niet verplicht kan worden haar facturering te onderbouwen terwijl u wel verplicht zou zijn om te betalen en zelfs nu de facturen niet op uw naam staan. Dit is de grootst mogelijke waanzin. Godart is hier helemaal de weg kwijt en laat zien dat hij niets begrijpt van het zakenleven en dat daar juridische overeenkomsten aan ten grondslag liggen. Godart stelt dat transportkosten en energiekosten pas gescheiden worden berekend per Hij onderbouwt dat niet met feiten maar met een misinterpretatie van een document van NMa. Hij is abuis: deze splitsing werd naar het bedrijfsleven reeds eerder toegepast onder de noemer netbeheer. Deze splitsing vindt zijn oorsprong in de Elektriciteitswet 1998 Deze splitsing wordt in de wet voor het eerst gewijzigd op 23 november De praktische splitsing voor het bedrijfsleven werd reeds feitelijk en volop toegepast tenminste vanaf Zie uw eigen nota s en de diverse jaarverslagen van Essent, Eneco etc. etc. Vanwege ingediende bezwaarschriften heeft NMa de PAGINA 3 VAN 9

7 transport tarieven in 2003 centraal vastgesteld. Reeds toen werd u door Essent Netwerk q.q. Enexis belast voor 3x80A zonder dat u werd meegedeeld dat dit te hoog was. U betaalde Enexis toen 1783 aan netwerkkosten. Feit is dat u door de afsplitsing van netbeheer een paar jaar later in 2004 gemakkelijk kon overstappen naar Nutsbedrijven Maastricht. Godart is onvoldoende geïnformeerd. De splitsing van energielevering en transport heeft nooit een sprong in facturatie opgeleverd. Dat was ook voorwaarde van NMa. Dat betekent dat als een te grote aansluitcapaciteit uitgangspunt is, dat dit zijn doorwerking heeft naar het allervroegste moment en dat is het moment dat Enexis zelf aanwijst als basis voor de hoogte van de facturatie. Enexis zegt dat die oorsprong en rechtvaardiging als vanzelfsprekend 33 jaar terug ligt. Mijn visie daarop vind u terug in mijn brief van 1 november en in de nauwkeurige berekening van de hoogte van onze claim op 25 oktober. Ik betreur dat Godart het wiskundig inzicht ontbeert om te zien dat dit met een spreadsheet is berekend precies zoals Godart zelf aangeeft hoe het zou moeten met een berekening per betaling. Maar het totaalbedrag is onderhandelbaar: so who cares! Voor zover Enexis zich beroept op een coulanceregeling heeft u die nooit ontvangen. Godart weet het beter en neemt het standpunt over van Enexis dat u een coulanceregeling heeft ontvangen en dat u in gebreke bent gebleven dit in uw administratie terug te vinden. Zijn oordeel is op niets gebaseerd en bevestigt slechts dat zijn wens voor ARAG de vader van zijn gedachte is. Zijn standpunt staat haaks op zijn eerder ingenomen standpunt. Bovendien rechtvaardigt zo n regeling niet de aan u voordien te hoog berekende transportkosten. Godart overlegt de tarievencode van NMA. Deze code is anno 2012 en per definitie niet bepalend voor het verleden en dus hier niet uitsluitend van toepassing. NMa is toezichthouder en heeft geen relatie met U. NMa velt ook geen oordeel gelijk een rechter, zoals Godart beweert. Bepalend voor u is de wetgeving en de wijzigingsbesluiten daarin. Niet minder bepalend zijn de feitelijke facturaties en gedragingen van de Netbeheerders en Energiebedrijven. Dank zij Nuon bent u erachter gekomen dat u teveel betaalde. Als Nuon u daar niet op had gewezen, dan had u het nu nog niet geweten en had u nu nog steeds teveel betaald. U voelt zich bedrogen. Dat is het probleem. U zegt dat u er zelf nooit voor zou kiezen om teveel te betalen. Enexis maakt misbruik van uw onwetendheid en verrijkt zich onrechtmatig. Dat zei Godart eerst zelf. Daar komt nu bij dat blijkt dat Enexis in het geheel geen overeenkomst met u heeft, waar zij enig recht aan kan ontlenen om dit bedrag te factureren. Enexis heeft een zorgplicht. Vereniging Eigen Huis maakt op haar website juist nu ook actueel bezwaar dat Netbeheerders deze zorgplicht verzaken door klanten niet te wijzen op een te hoge aansluitcapaciteit, volledig conform uw bezwaar. Godart stelt op eigen gelegenheid dat niet Enexis die zorgplicht heeft maar dat u een onderzoeksplicht heeft. Hoe u die moet invullen vertelt hij niet. Godart verzuimt ook aan te geven welke opleiding, daarvoor vereist wordt en wat de consequenties zijn als u daarvoor niet slaagt. Godart zuigt zijn verhaal uit de duim om de verdediging van Enexis op zich te nemen en concludeert ermee dat de vordering kansloos is. De consequentie van deze stellingname is dat ARAG op grond van de verzekeringsvoorwaarden dan niet gehouden zou zijn om stappen te ondernemen. Dat kleurt zijn stellingname. PAGINA 4 VAN 9

8 Verder voert Godart allerlei oneigenlijke bezwaren op over de hoogte van de vordering, waaruit slechts blijkt dat hij het dossier niet goed gelezen heeft. Omdat de claim voor onderhandeling vatbaar is en wij aanbieden de claim nader te onderbouwen voor zover nodig, vind ik het onzinnig en onwaardig om in te gaan op de door hem opgevoerde gruttersproblemen. Voor zover Enexis weigert om het tarief voor de toekomst te corrigeren, wenst Godart van het gelijk van Enexis uit te gaan, door aan te geven dat Enexis schrijft dat zij daarvoor een procedure op het Internet kent om dit zelf te regelen en dat ARAG zich daar niet voor leent. Het enige wat u daarvoor moet doen is afzien van uw probleem en schuld bekennen. ARAG stelt dan dat er dan geen geschil is en dan is daarmee ook meteen het hele probleem voor ARAG van de baan. De redenering van Godart kan niet krommer. De werkelijkheid is dat Godart hier laat zien dat hij onvoldoende juridisch inzicht heeft en ook geen dossierkennis, want juist om juridische redenen maken we hier al zelf bezwaar tegen. Godart tart met zijn stellingname elk juridisch uitgangspunt en inzicht, alleen maar om geen stappen te hoeven ondernemen. Godart treedt op als de advocaat van de duivel. Dat is niet de rechtsbijstand die u zoekt door u te verzekeren bij ARAG. Godart stelt dat de correspondentie met Enexis geen succes heeft gehad en dat daarmee de weg naar een minnelijke regeling is afgesloten. Weer leest Godart het dossier niet en weer begrijpt hij niet wat er speelt. Feit is dat Enexis de kans heeft gekregen om haar vordering te onderbouwen, maar zij is daar niet in geslaagd. Godart kan geen fout noemen in uw brief of op uw website. Ook Enexis kan dat niet. Fennema wenst zijn ongelijk niet toe te geven en volgt dit op door schriftelijk en botweg mee te delen dat hij weigert te antwoorden en laat Enexis doorgaan met betaling af te dwingen door te dreigen met afsluiting. Daarmee escaleert de zaak en maakt Enexis zich schuldig aan een zuivere vorm van chantage. Fennema heeft verantwoordelijkheid genomen door de zaak met zijn handtekening te bekrachtigen. Hij is en blijft in dezen uw contactpersoon. Daar valt niet op af te dingen. Precies zoals Godart impliciet beweert gaat hij ervan uit dat een man met zijn staat van dienst nooit zal worden beschuldigt van chantage, onzorgvuldigheid of mismanagement ook al maakt hij zich aan alle drie schuldig. Als ARAG u geen rechtsbijstand verleent en aanstuurt op een conflict, is de relatie voor de toekomst verstoord en raad ik u ook aan om op dezelfde manier via Internet op zoek te gaan naar lotgenoten. Tenminste zijn anderen dan gewaarschuwd voor de gang van zaken. Uiteindelijk is dit de tweede keer dat ARAG ten onrechte en binnen een jaar stelt dat u geen kans van slagen heeft om daarna een beroep te doen op de verzekeringsvoorwaarden dat zij dan geen stappen zullen ondernemen. (Zie case met ARAG kenmerk ) U heeft toen u via Boels Zanders Advocaten overtuigend aangetoond dat ARAG hier onterecht was. U heeft de zaak zelfs glansrijk gewonnen. Nu gebeurt het weer. Dit valt voor verantwoordelijkheid van de teamleider M.J.A. Montulet. Persoonlijk ken ik ARAG zo niet. Daarom adviseer ik u om de directie van ARAG in te lichten, dat uw ervaringen met deze teamleider onaanvaardbaar slecht zijn en dat de wanprestatie, die nu wordt neergezet nog maar één mogelijkheid openlaat en dat is de vrije keuze van een advocaat betaald door ARAG. PAGINA 5 VAN 9

9 TERUG NAAR AF: HET CONFLICT MET ENEXIS. Het relaas van Godart verzandt alleen maar. Daarom kom ik hier terug op de kern van uw probleem. Dankzij de verkoper van Nuon kwam u er achter dat Enexis u teveel aan transportkosten factureerde. U wist dit niet. U heeft als afnemer altijd op de deugdelijkheid van de facturen vertrouwd en moeten vertrouwen, omdat u geen energie-expert bent. U heeft zich bij Enexis beklaagd. Het front-office heeft uw klacht op botte wijze genegeerd. U heeft de directie aangeschreven. U ontving antwoord van Fennema, voorzitter van de RvB. De verdediging van Fennema is 1. dat uw probleem wordt ingegeven door het feit dat de regelgeving erg ingewikkeld is en dat u die niet begrijpt. Enexis neemt u dat niet kwalijk. 2. De vorige eigenaar zou deze te hoge aansluiting hebben aangevraagd. 3. U heeft die overgenomen en dus betaalt u gewoon 4. Fennema noemt dat een feit van algemene bekendheid. 5. U zou een coulanceregeling zijn aangeboden en u zou die niet gebruikt hebben. 6. Enexis zou niet in staat zijn om vast te stelen dat uw aansluitcapaciteit te hoog is. In uw antwoordbrief heeft u alle feiten weerlegd: Ad 1 Is niet terzake. Ad 2a De vorige eigenaar was meer dan 33 jaar geleden Ad 2b De energieovereenkomst is niet met de eigenaar maar met de eindgebruiker en in uw geval is dat de huurder Ad3a De wet maakt onderscheid tussen het begrip aansluiting en aansluitcapaciteit. Ad3b De wet bepaalt dat u betaalt voor een aansluitcapaciteit op basis van een aansluitovereenkomst. Ad3c Een overeenkomst is tussen 2 partijen Deze aansluitovereenkomst ontbreekt. Enexis kan die niet overleggen en zelfs niet eens goed op naam opstellen! Ik zie niet in hoe Enexis rechten kan ontlenen aan een overeenkomst die niet bestaat. Ad3d De aansluiting is fysiek en moet slechts voldoende groot zijn. En dat is hij. Ad 4 Fennema schrijft hier een ongeschreven wet. Uw bezwaar weerlegt die meteen. Ad5a U bent er nooit eerder op gewezen dat de transportkosten te hoog zijn. Ad5b U heeft nooit om een te hoge aansluitcapaciteit gevraagd. Dat in de eerste plaats! Ad5c U zou nooit vrijwillig voor een te hoge aansluiting kiezen, niet bij het aangaan van een overeenkomst en ook niet naderhand. Ad 6 De essentie van een netbeheerder is netbeheer. De bewering van Enexis is ver bezijden de waarheid. Wat een medewerker van Nuon meteen en in één keer kan zien, moet Enexis ook gezien hebben. Enexis verrijkt zich onrechtmatig door te verzuimen dit te signaleren en maatregelen voor te stellen om dit te wijzigen. PAGINA 6 VAN 9

10 Dit afgezien van het feit dat in eerste aanvang al een te hoge capaciteit is gefactureerd. Enexis kan niet beweren dat ze ook toen daar blind voor kon zijn. U voelt zich door Enexis bedrogen. Zonder de waarschuwing van Nuon zou u dit niet geweten hebben en zou Enexis door zijn gegaan met u tot in lengte van dagen te hoog te factureren. De antwoorden van Enexis zijn hierin onomwonden. De verdediging van Enexis bevestigt dat u al die jaren betaald heeft voor een te hoge aansluitcapaciteit. U heeft uw nota s daarop nagezien en inderdaad bent u al die jaren gefactureerd voor een aansluitcapaciteit van 3x80A, zonder dat u er ook maar één keer op bent gewezen dat dit veel te hoog is. Enexis ontleent haar rechten op een aanvraag van meer dan 33 jaar terug. Enexis acht dit redelijk en billijk. Omdat Enexis daarmee de norm zet wenst u om die reden uw claim bij te stellen voor dezelfde termijn van 33 jaar. Het gaat hier niet om een openstaande vordering, maar om een voortschrijdend bedrog dat pas nu aan het licht komt. Een beroep door Enexis op verjaring van een vordering zal hier falen en is bovendien in strijd met de redelijkheid en billijkheid dat zij hun rechten ontlenen aan een periode van 33 jaar terug. Bij de overstap van NUON blijkt dat Enexis u welkom heet als nieuwe relatie en gaat u voor het eerst een rechtstreekse relatie aan met Enexis. Daarvoor factureerde Enexis aan uw leverancier die deze kosten op zijn beurt weer aan u doorberekende. Voor 2004 zat u bij Essent en Enexis heette toen tot 2008 Essent Netwerk. Enexis heeft zich in 2009 verder verzelfstandigd. Uw probleem kent vier fasen: 1. Vanaf 15 augustus jl. het moment dat Enexis voor het eerst een rechtstreekse relatie met u aangaat tot op heden. 2. De periode van 2004 dat u overstapte van Essent naar Nutsbedrijven Maastricht etc. totdat u overstapte naar Nuon. Enexis/Essent Netwerk was uw netbeheerder. 3. De periode daarvoor dat u bij Essent was aangesloten en Enexis opereerde onder de naam Essent Netwerk en de scheiding voor u vager was. 4. De periode voordat Essent Netwerk bestond en Essent zelf het transport factureerde. De laatste twee fasen kunnen als volkomen transparant worden beschouwd. De elektriciteitswet 1998 hanteert het standpunt dat de afsplitsing van netbeheer geen verhoging in transportkosten mag teweegbrengen. De transportkosten moeten dan ook over alle vier de perioden als transparant en uniform worden gezien vooral qua hoogte. Bovendien doet het er voor u eigenlijk niet toe wie factureert. De verantwoordelijkheid van Enexis is regionaal en blijft in uw geval volledig en met terugwerkende kracht overeind. U wordt door Enexis gefactureerd voor aansluitcapaciteit. Volgens de elektriciteitswet 1998 is de aansluitcapaciteit het transportvermogen van de aansluiting zoals door een potentieel aangeslotene is aangevraagd en waarvoor het aansluittarief wordt betaald. Hieraan ligt een overeenkomst ten grondslag, die met uw handtekening moet zijn bekrachtigd. Enexis kan die niet overleggen. U heeft van Enexis geëist dat zij allereerst de nieuwe en rechtstreekse relatie opstarten met een deugdelijke overeenkomst, qua tenaamstelling en qua aansluitcapaciteit. Enexis weigert dat. In de plaats van uw bezwaar serieus te nemen blijft Enexis doorgaan betaling te vereisen van acceptgiro s die niet op uw naam staan en het verkeerde PAGINA 7 VAN 9

11 bankrekeningnummer vermelden en waarvan de hoogte is gebaseerd op een te hoge en dus onjuiste aansluitcapaciteit. U staat volledig in uw recht wanneer u deze niet zou betalen, maar Enexis bedreigt u dan met afsluiting en dan kunt u uw bedrijf sluiten. Enexis heeft deze macht omdat zij monopolist is en u geen kant op kan. Enexis weet dat heel goed en maakt gebruik van deze macht. Dat Fennema zelfs zegt dat Enexis u niet meer zal antwoorden, omdat u uw klacht ook heeft gericht aan NMa, bevestigt dat u terecht bent gekomen in een machtsstrijd. Enexis brengt daarbij haar volle gewicht in. Zonder tegengewicht zult u bezwijken onder dit gewicht. Het enige dat u hier tegenover kan zetten is de rechter en het vinden en verenigen van lotgenoten bijvoorbeeld via Internet. Eén lotgenoot heeft u al en dat is Vereniging Eigen Huis die gelijkluidende bezwaren vermeldt en nu ook op zoek is naar slachtoffers van dit wanbeheer. Ik persoonlijk vind dat NMa actief onderzoek moet instellen naar de schade die de markt lijdt als gevolg van het door Vereniging Eigen Huis en u gesignaleerde en universele verzuim om te hoge aansluitcapaciteiten te signaleren aan eindgebruikers. De wetgever hoort hiertoe te verplichten. Uw eis is tweeledig: 1. Allereerst moet Enexis de nieuwe relatie opstarten met een behoorlijke overeenkomst. 2. Ten tweede is aan het licht gekomen dat u in het verleden teveel heeft betaald. U eist daarvan terugbetaling. U komt Enexis tegemoet door uw eis tot terugbetaling evident lager te stellen dan het werkelijk teveel betaalde. U doet dat om verdere onderzoekskosten te vermijden en omdat Enexis gemakkelijk zelf kan zien wat teveel is gefactureerd. Maar voor zover nodig is, biedt u aan om de werkelijke te hoge kosten nauwkeurig door uw accountant te laten uitzoeken, echter met het verzoek aan de rechter om deze onderzoekskosten te mogen verhalen op Enexis indien uw vordering in principe wordt toegewezen. De diverse tariefbladen van NMa zijn daarbij leidend. HOE NU VERDER? Godart kiest er duidelijk voor om de verdediging van Enexis ter hand te nemen. Het voordeel voor ARAG daarvan is gelegen in het feit dat de behartiging van uw belangen dan geen kans van slagen meer heeft en ARAG geen stappen hoeft te zetten. Omdat Godart eerst zei dat hij voorzag dat de hele zaak minstens een jaar zou gaan duren, houd ik het ervoor dat zijn baas heeft ingegrepen en Godart heeft verzocht terug te komen van zijn eigen plan van aanpak. Godart slaat daarbij zo door dat hij juridisch faalt, een grote mate van ondeskundigheid en onzorgvuldigheid vertoont en gewoon wanprestatie levert uitmondend in een litanie van smoesjes om geen stappen te hoeven nemen. Dit heeft niets met rechtsbijstand te maken. Godart moet kennelijk de belangen van Enexis en daarmee die van ARAG behartigen en dat is strijdig met uw belangen. Dat komt niet meer goed. Het gaat hier niet om een verschil van inzicht maar om een conflict of interest en dat is niet oplosbaar. ARAG is evenwel verplicht u rechtsbijstand aan te bieden. Nu zij daar zelf niet meer toe in staat mag worden geacht, doordat het conflict of interest de boventoon voert, blijft er maar één mogelijkheid open en dat is dat ARAG het recht op vrije advocatenkeuze toezegt. PAGINA 8 VAN 9

12 Godart en zijn teamleider M.J.A. Montulet hebben expliciet aangegeven, dat zij de kosten daarvan niet zullen vergoeden. Hun weigering is in dezen onrechtmatig. Ik kan me niet voorstellen dat de hoofddirectie van ARAG deze blamage voor haar rekening zal wil nemen. Uiteindelijk wensen de verzekeringsvoorwaarden expliciet ook een mate van kwaliteit en deskundigheid na te streven. Ik adviseer u de directie aan te schrijven met uw gemotiveerd verzoek om vrije advocatenkeuze. Het zou mij verbazen wanneer zij de redelijkheid van uw verzoek niet zullen honoreren. Mocht de directie uw verzoek onverhoopt ook afwijzen dan heeft u een conflict met ARAG en is de relatie voor de toekomst onherstelbaar beschadigd. U kunt dan nog slechts naar de rechter gaan om de kosten van een vrije advocaat te verhalen op ARAG. De relatie voor de toekomst moet u verder als onvruchtbaar beschouwen. Dat is geen reclame voor ARAG. U heeft geen aanspraak op rechtsbijstand als een geschil betrekking heeft op de verzekeringsvoorwaarden van ARAG, zoals bijvoorbeeld de dekking of de premie. Daar is hier geen sprake van. In uw geval gaat het om een conflict ontstaan door een aantoonbare wanprestatie van ARAG. Uw aanspraak op rechtsbijstand wordt daarvoor niet uitgesloten. U moet uw conflict daarom gewoon aanmelden via uw verzekeringsagent. ARAG zal u dan vrije keuze van advocaat moeten aanbieden, omdat zij zelf partij zijn. De rechter moet u dan verzoeken om ARAG de kosten te laten vergoeden voor de verdediging naar Enexis door een advocaat naar vrije keuze en tevens te laten bepalen dat de kosten van verdediging naar ARAG volledig voor rekening van ARAG komen. De leveringsvoorwaarden van ARAG zijn zeer behoorlijk en bieden daartoe voldoende aanknopingspunten. Met vriendelijke groet, Jan J.C.L. Roovers PAGINA 9 VAN 9

In antwoord op uw brief van 19 september jl. met kenmerk 12/014 HF/Vi deel ik u het volgende mee.

In antwoord op uw brief van 19 september jl. met kenmerk 12/014 HF/Vi deel ik u het volgende mee. ING BANK: 440.55.42 D A M E S M O D E [ BIC: INGBNL2A, IBAN: NL66INGB0004405542] Kloosterstraat 11-13 BTW: NL160189329b01 5921 HA BLERICK KvK: Nrd.Limburg 120-31310 Tel.: 077 382 8687 E-mail: ruud@rooijakkersmode.nl

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 21 d.d. 2 april 2009 (mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil - Stork en mr. B. Sluijters) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene.

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-16 d.d. 9 januari 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. C.E. du Perron, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

VO Algemene voorwaarden rechtsbijstandverzekering

VO Algemene voorwaarden rechtsbijstandverzekering VO 18-05 Algemene voorwaarden rechtsbijstandverzekering Algemene voorwaarden rechtsbijstand Deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden hierna gelden alleen als deze op uw polisblad staan. De

Nadere informatie

Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen Aangeslotene.

Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-381 d.d. 20 oktober 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. C.E. du Perron en mr. E.M. Dil-Stork, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2011-346 d.d. 2 december 2011 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr.drs. D.J. Olthoff, secretaris)

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. 1. Procesverloop

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-373 d.d. 9 oktober 2014 (mr. P.A. Offers, prof. mr. E.H. Hondius en drs. W. Dullemond, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:3845

ECLI:NL:RBLIM:2017:3845 ECLI:NL:RBLIM:2017:3845 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 26042017 Datum publicatie 27042017 Zaaknummer 5494929 \ CV EXPL 1610633 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 080.00 ingediend door: tegen: hierna te noemen klager`, hierna te noemen 'verzekeraar. De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft

Nadere informatie

Oordeel OBB 2011 200.2487

Oordeel OBB 2011 200.2487 Oordeel OBB 2011 200.2487 Bij brief met bijlagen d.d. 17 mei 2010 heeft de gemachtigde van Consument bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening een klacht ingediend tegen Aangeslotene. Deze klacht

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 05/16 Bindend advies in de zaak van: A., wonende te Z., eiser, gemachtigde: mr. Th.F.M. Pothof tegen De Stichting B., gevestigd te IJ., verweerster, gemachtigde:

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2017:317

ECLI:NL:GHSHE:2017:317 ECLI:NL:GHSHE:2017:317 Instantie Datum uitspraak 31-01-2017 Datum publicatie 02-02-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch 200.172.307_01

Nadere informatie

MT Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering

MT Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering MT 17-05 Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering Algemene voorwaarden rechtsbijstand Deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden hierna gelden alleen als deze op uw polisblad staan.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES

DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES U heeft voor Bleukens Advies gekozen of overweegt voor Bleukens Advies te kiezen als uw tussenpersoon voor uw verzekeringen en / of andere financiële diensten. Met uw keuze

Nadere informatie

Bleukens Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. U treft hier het dienstverleningsdocument aan van Bleukens Advies Versie 2010-01

Bleukens Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. U treft hier het dienstverleningsdocument aan van Bleukens Advies Versie 2010-01 Bleukens Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT U treft hier het dienstverleningsdocument aan van Bleukens Advies Versie 2010-01 Dienstverleningsdocument Bleukens Advies versie 2010-01 Pagina 1 van 7 U overweegt

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2006.2849 (066.06) ingediend door: hierna te noemen 'klaagster', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Verzekeraar.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Verzekeraar. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-310 d.d. 27 oktober 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting Rechtsbijstandverzekering,

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 204 d.d. 30 augustus 2011 (mr P.A. Offers, voorzitter, prof. mr M.L. Hendrikse en mr B.F. Keulen, leden, en mr S.N.W. Karreman, secretaris)

Nadere informatie

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 7 mei 2012.

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 7 mei 2012. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-204 d.d. 11 juli 2012 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. M.L. Hendrikse, leden, en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2010:BP3091

ECLI:NL:RBALK:2010:BP3091 ECLI:NL:RBALK:2010:BP3091 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 29-12-2010 Datum publicatie 04-02-2011 Zaaknummer 119974 - HA ZA 10-474 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 107 d.d. 7 juni 2010 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. E.M. Dil Stork en mr. B.F.

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 107 d.d. 7 juni 2010 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. E.M. Dil Stork en mr. B.F. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 107 d.d. 7 juni 2010 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. E.M. Dil Stork en mr. B.F. Keulen) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-377 d.d. 13 oktober 2014 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter, mr. J.W.M. Lenting en mr. A.M.T. Wigger, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-287 d.d. 28 juli 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, drs. W. Dullemond en mr. B.F. Keulen, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Beantwoording vragen bericht OPTA waarschuwt ondernemers voor ongewilde telefonie overstap

Beantwoording vragen bericht OPTA waarschuwt ondernemers voor ongewilde telefonie overstap > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den Haag

Nadere informatie

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene.

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-233 d.d. 6 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mevrouw mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting Consument en Aangeslotene hebben

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 41 d.d. 22 februari 2011 (mr. B.F. Keulen, voorzitter, mw. mr. E.M. Dil-Stork en prof. mr. M.L. Hendrikse) Samenvatting Natura-uitvaartverzekering.

Nadere informatie

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN Zoals u wellicht weet, bent u vrij in het kiezen van uw energieleverancier. Vereniging Gebra heeft een kortingsregeling voor elektriciteit en gas met MAIN Energie te Amsterdam.

Nadere informatie

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum 2 augustus 2007 RA0612790 Samenvatting Een huizenbezitter heeft al jarenlang een geschil

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-67 d.d. 2 maart 2012 (prof.mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr.drs. D.J. Olthoff, secretaris)

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten.

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Onderwerp: Bevestiging van uw aanmelding bij MAIN Energie Geachte [aanhef] [achternaam], Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Indien u vragen heeft over

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Skyline Hypotheken B.V. Zadelmakerstraat 59 2984 CC Ridderkerk Telefoonnummer: 0180-712 860 Faxnummer: 0180-412 076 Email: info@skylinehypotheken.nl Kamer

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten.

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Onderwerp: Bevestiging van uw aanmelding bij MAIN Energie Geachte [aanhef] [achternaam], Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Indien u vragen heeft over

Nadere informatie

Een onderzoek naar het uitbetalen van een schadevergoeding door het Openbaar Ministerie te Den Haag.

Een onderzoek naar het uitbetalen van een schadevergoeding door het Openbaar Ministerie te Den Haag. Rapport Een onderzoek naar het uitbetalen van een schadevergoeding door het Openbaar Ministerie te Den Haag. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het Arrondissementsparket Den Haag,

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE BEHANDELING VAN GESCHILLEN DOOR DE GESCHILLENCOMMISSIE ZAKELIJKE KLANTEN ENERGIEBEDRIJVEN (GESCHILLENCOMMISSIE ZAKELIJKE KLANTEN)

REGLEMENT VOOR DE BEHANDELING VAN GESCHILLEN DOOR DE GESCHILLENCOMMISSIE ZAKELIJKE KLANTEN ENERGIEBEDRIJVEN (GESCHILLENCOMMISSIE ZAKELIJKE KLANTEN) REGLEMENT VOOR DE BEHANDELING VAN GESCHILLEN DOOR DE GESCHILLENCOMMISSIE ZAKELIJKE KLANTEN ENERGIEBEDRIJVEN (GESCHILLENCOMMISSIE ZAKELIJKE KLANTEN) Begripsomschrijvingen Artikel 1 In dit reglement wordt

Nadere informatie

Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 F: 035-6945045

Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 F: 035-6945045 Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 F: 035-6945045 Uitspraak van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering Handleiding

Rechtsbijstandverzekering Handleiding Rechtsbijstandverzekering Handleiding Handleiding Rechtsbijstand U hebt een rechtsbijstandverzekering afgesloten bij de SOM. Dit is tot stand gekomen met de hulp en het advies van uw onderlinge. De uitvoering

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, tegen. Arag SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen Aangeslotene. 1. Procesverloop

Samenvatting. Consument, tegen. Arag SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen Aangeslotene. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-322 d.d. 8 september 2014 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en drs. L.B. Lauwaars, leden en mr. I.M.L. Venker) Samenvatting

Nadere informatie

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers Headline Headline Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers Ondernemers ARAG Incasso Verzekering Zes op de tien ondernemers hebben ermee te maken: klanten die veel te laat

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-384 d.d. 23 oktober 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. J.W.M. Lenting en mr. E.M. Dil-Stork, leden en mr. E.C. Aarts, secretaris)

Nadere informatie

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-113 d.d. 15 april 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. B.F. Keulen, leden en mevrouw mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1 Wie zijn wij Buitengewoon Adviesbureau Schumacher, we korten dit in onze communicatie (en ook in deze algemene voorwaarden) af tot BAS. Juridische vestiging: Frans Halslaan

Nadere informatie

Toelichting specifieke diensten zoals genoemd in het Abonnement Financiële Planning Balans Onafhankelijke Financiële Dienstverlening B.V.

Toelichting specifieke diensten zoals genoemd in het Abonnement Financiële Planning Balans Onafhankelijke Financiële Dienstverlening B.V. Toelichting specifieke diensten zoals genoemd in het Abonnement Financiële Planning Balans Onafhankelijke Financiële Dienstverlening B.V. BEHEER HYPOTHEEKOVEREENKOMST Archivering van documenten Wij archiveren

Nadere informatie

Optie en Bod. Afbreken onderhandelingen. Contact opnemen met opdrachtgever van collega.

Optie en Bod. Afbreken onderhandelingen. Contact opnemen met opdrachtgever van collega. Optie en Bod. Afbreken onderhandelingen. Contact opnemen met opdrachtgever van collega. Nadat de verkopend makelaar en haar opdrachtgeefster (klaagster) de onderhandelingen met gegadigde 1 hadden beëindigd,

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Contractsbepalingen. Courtage.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Contractsbepalingen. Courtage. Belangenbehartiging opdrachtgever. Contractsbepalingen. Courtage. De verkoper van een woning (klager) verwijt zijn makelaar dat hij courtage in rekening heeft gebracht nadat de woning buiten de makelaar

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 117 d.d. 5 mei 2011 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 117 d.d. 5 mei 2011 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 117 d.d. 5 mei 2011 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting De auto van Consument is tijdens een aanrijding

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord

Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord 17 december 2004 RA0409921 Samenvatting Verzoeker heeft een chronische ziekte en vraagt bijzondere bijstand

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2004.2196 (047.04) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 18 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/325

Rapport. Datum: 18 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/325 Rapport Datum: 18 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/325 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen Venlo tot het moment van indienen van de klacht bij de Nationale

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-82 d.d. 13 maart 2012 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, prof. mr. M.M. Mendel en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. drs. D.J. Olthoff, secretaris)

Nadere informatie

FAQ facturatie ARAGLS Voorbeeldfactuur / declaratiemethode Voorbeeld opdrachtbevestiging met clausule ARAGLS facturatie

FAQ facturatie ARAGLS Voorbeeldfactuur / declaratiemethode Voorbeeld opdrachtbevestiging met clausule ARAGLS facturatie Verzonden per mail Naarden, 19 februari 2015 Geachte contactpersoon, Tussen ARAG Legal Services (hierna: ARAGLS) en Omnius is afgesproken dat vanaf 1 augustus 2014 de factuur in een ongedekte betalende

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. D.G. Rosenquist Msc, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. D.G. Rosenquist Msc, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2017-631 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. D.G. Rosenquist Msc, secretaris) Klacht ontvangen op : 16 januari 2017 Ingediend door

Nadere informatie

NIBC Bank N.V., gevestigd te s-gravenhage, hierna te noemen Aangeslotene.

NIBC Bank N.V., gevestigd te s-gravenhage, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-371 d.d. 13 december 2013 (mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, mr. A.M.T. Wigger en mr. W.H.G.A. Filott mpf, leden, met de behandelend secretaris)

Nadere informatie

GAS TARIEVEN 2012. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

GAS TARIEVEN 2012. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2012 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2012 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers Sinds de invoering van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet bestaat er

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-172 d.d. 23 april 2014 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. E.J. Heck, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over een gedraging van de Huurcommissie uit Den Haag. Datum: 9 mei 2012. Rapportnummer: 2012/077

Rapport. Rapport betreffende een klacht over een gedraging van de Huurcommissie uit Den Haag. Datum: 9 mei 2012. Rapportnummer: 2012/077 Rapport Rapport betreffende een klacht over een gedraging van de Huurcommissie uit Den Haag Datum: 9 mei 2012 Rapportnummer: 2012/077 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Huurcommissie: niet de juiste

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten

1. Procedure. 2. Feiten Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 153 d.d. 23 augustus 2010 (mr. V. van den Brink, voorzitter, en de heren G.J.P. Okkema en prof. drs. A.D. Bac RA) 1. Procedure De Commissie

Nadere informatie

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene.

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-382 d.d. 20 oktober 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, prof. mr. M.L. Hendrikse en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 140 d.d. 30 mei 2011 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

Wat doet BKR voor mij?

Wat doet BKR voor mij? Wat doet BKR voor mij? bkr.nl Vrijwel iedereen die een krediet heeft, is bekend bij BKR. Is dat erg? Integendeel! Een registratie bij BKR heeft voornamelijk voordelen. Wij leggen u graag uit wat BKR voor

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter en mr. A.C. de Bie, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter en mr. A.C. de Bie, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr. 2017-617 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter en mr. A.C. de Bie, secretaris) Klacht ontvangen op : 27 oktober 2016 Ingediend door : Consument Tegen

Nadere informatie

Wat doet BKR voor mij?

Wat doet BKR voor mij? Wat doet BKR voor mij? bkr.nl Vrijwel iedereen die een krediet heeft, is bekend bij BKR. Is dat erg? Integendeel! Een registratie bij BKR heeft voornamelijk voordelen. Wij leggen u graag uit wat BKR voor

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten

1. Procedure. 2. Feiten Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 148 d.d. 10 augustus 2010 (mevrouw mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, mr. W.F.C. Baars en mr. J.W.H. Offerhaus) 1. Procedure De Commissie beslist

Nadere informatie

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen.

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Een makelaar is door de rechtbank als deskundige benoemd om te komen tot de verkoop

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 52 d.d. 14 juli 2009 (mr R.J. Verschoof, voorzitter, mr drs M.L. Hendrikse en mr M.M. Mendel) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 88 d.d. 11 april 2011 (prof. mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en prof. mr. M.L. Hendrikse, leden, mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

Aan de gemeente hebben we vervolgens schriftelijk een paar vragen voorgelegd. Op 17 september 2015 heeft de gemeente deze vragen beantwoord.

Aan de gemeente hebben we vervolgens schriftelijk een paar vragen voorgelegd. Op 17 september 2015 heeft de gemeente deze vragen beantwoord. 1 van 5 De heer M. Ons kenmerk 2015 057 Contactpersoon Mw. mr. P. Weggemans Datum 8 oktober 2015 Bijlage(n) Onderwerp uw klacht over Almelo Geachte heer M., De Overijsselse Ombudsman ontving uw klacht

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-295 d.d. 25 oktober 2013 (prof.mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. W.F.C. Baars en mr. W.H.G.A. Filott mpf, leden en mevrouw mr. L.T.A.

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, is het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, is het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2005.2662 (068.05) ingediend door: hierna te noemen 'klagers', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

GAS TARIEVEN 2013. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

GAS TARIEVEN 2013. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2013 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2013 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers Sinds de invoering van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet bestaat er

Nadere informatie

R A A D V O O R G E S C H I L L E N van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

R A A D V O O R G E S C H I L L E N van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants Nummer 5052181 R A A D V O O R G E S C H I L L E N van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants heeft bij wijze van bindend advies de volgende uitspraak gedaan in zake het geschil tussen: X eiseres

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, tegen. Assurantie Advies Commissaris B.V., gevestigd te Amstelveen, hierna te noemen Aangeslotene,

Samenvatting. Consument, tegen. Assurantie Advies Commissaris B.V., gevestigd te Amstelveen, hierna te noemen Aangeslotene, Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-178 d.d. 29 april 2014 (prof. mr. E.H. Hondius, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mr. J.W.H. Offerhaus, leden en mevrouw mr. L.T.A. van

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Consument heeft met het door haar ondertekende

Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Consument heeft met het door haar ondertekende Niet-bindende uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-50 d.d. 16 februari 2012 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. S.N.W. Karreman,

Nadere informatie

Hoegenaamd verkeerd geregistreerd Gemeente Almere Publieksdienst

Hoegenaamd verkeerd geregistreerd Gemeente Almere Publieksdienst Rapport Gemeentelijke Ombudsman Hoegenaamd verkeerd geregistreerd Gemeente Almere Publieksdienst 25 maart 2009 RA0936013 Samenvatting Een inwoner van Almere heeft een dubbele geslachtsnaam met een tussenvoegsel.

Nadere informatie

GAS TARIEVEN 2015. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

GAS TARIEVEN 2015. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2015 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2015 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers SINDS DE INVOERING VAN DE ELEKTRICITEITSWET 1998 EN DE GASWET BESTAAT ER

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat

DIENSTENWIJZER. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat DIENSTENWIJZER Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat Dienstenwijzer 2010.1. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Pagina 1 van 5 Dienstenwijzer van: Goudzwaard

Nadere informatie

- dat de advocaat zich in woord en geschrift niet onnodig grievend dient uit te laten,

- dat de advocaat zich in woord en geschrift niet onnodig grievend dient uit te laten, AA000l17.dok Deken der Orde van Advocaten in het arrondissement Roermond mr. A.F.Th.M. Heutink De heer J.J.E. Dulfer 6,,Les Marchais" St. Pierre à Champ F-79290 CERSAY France Postbus 107 6590 AC Gennep

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2006.3984 (117.06) ingediend door: hierna te noemen 'klager, tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-394 d.d. 29 oktober 2014 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en dr. B.C. de Vries, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

Wat doet BKR voor mij?

Wat doet BKR voor mij? Wat doet BKR voor mij? Vrijwel iedereen die een krediet heeft, is bekend bij BKR. Grote kans dat dit ook voor u geldt. Wat weet BKR eigenlijk, wat doet BKR met die informatie en wie kan de informatie inzien?

Nadere informatie

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers Ondernemers Sach-, ARAG Incasso Haftpflicht, Verzekering Kfz etc. Zes op de tien ondernemers hebben ermee te maken: klanten die veel te laat of niet betalen. En

Nadere informatie

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Deze uitvaartverzekering is onderdeel van uw ABN AMRO Pakketverzekering. Waarvoor is deze verzekering? Met deze verzekering betalen we een bedrag als degene die verzekerd

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-303 d.d. 30 oktober 2012 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, en de heren drs. L.B. Lauwaars RA en G.J.P. Okkema, leden, en mr. D.M.A.

Nadere informatie

zorgwijzer Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen

zorgwijzer Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen zorgwijzer 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg Medische vraag? Stel hem aan onze deskundigen Toen mijn vriendin

Nadere informatie

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 16 april 2012.

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 16 april 2012. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-174 d.d. 12 juni 2012 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Ahon Enschede Postbus 6126 7503 GC Enschede Telefoon 053 4368558 Mobiel 06 12991360 E-mail info@ahon.nl Website www.ahon.nl. Algemene voorwaarden

Ahon Enschede Postbus 6126 7503 GC Enschede Telefoon 053 4368558 Mobiel 06 12991360 E-mail info@ahon.nl Website www.ahon.nl. Algemene voorwaarden Ahon Enschede Postbus 6126 7503 GC Enschede Telefoon 053 4368558 Mobiel 06 12991360 E-mail info@ahon.nl Website www.ahon.nl Algemene voorwaarden Artikel 01 Ahon Enschede, nadien zich noemend, Ahon, voert

Nadere informatie

LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336

LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336 LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336 Datum uitspraak: 23-07-2009 Datum publicatie: 10-08-2009 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg enkelvoudig

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-205 d.d. 19 mei 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, drs. L.B. Lauwaars RA en R.H.G. Mijné, leden en mr. I.M.M. Vermeer, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

WFD Dienstenwijzer Versie april 2007. Inleiding. Wie zijn wij? Geachte relatie,

WFD Dienstenwijzer Versie april 2007. Inleiding. Wie zijn wij? Geachte relatie, WFD Dienstenwijzer Versie april 2007 Inleiding Geachte relatie, Met ingang van 1 januari 2006 is binnen de assurantiebranche de Wet Financiële Dienstverlening (Wfd) van kracht. De Wfd eist dat consumenten,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353

Rapport. Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353 Rapport Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353 2 Klacht Op 1 mei 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw S. te Zutphen, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Ondernemingen

Nadere informatie

Waterman Assurantiën en Hypotheken B.V., gevestigd te Krabbendijke, hierna te noemen Aangeslotene.

Waterman Assurantiën en Hypotheken B.V., gevestigd te Krabbendijke, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-02 d.d. 6 januari 2014 (mr. R.J. Paris, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mr. W.H.G.A. Filott mpf, leden en mr. L.T.A. van Eck, secretaris)

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Intermediaire Voorschotbank B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Intermediaire Voorschotbank B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-148 d.d. 21 mei 2013 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. W.H.G.A. Filott mpf, J.Th. de Wit, leden en mevrouw mr. M. Nijland, secretaris)

Nadere informatie

De Commissie stelt vast dat partijen hebben gekozen voor bindend advies.

De Commissie stelt vast dat partijen hebben gekozen voor bindend advies. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2017-433 (mr. B.F. Keulen, voorzitter, mr. S.O.H. Bakkerus en mr. A.M.T. Wigger, leden en mr. D.P. van Strien, secretaris) Klacht ontvangen

Nadere informatie

Toelichting voor consumenten op de Algemene Leveringsvoorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas.

Toelichting voor consumenten op de Algemene Leveringsvoorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas. Toelichting voor consumenten op de Algemene Leveringsvoorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas. Deze toelichting dient als een praktische uitleg van de Algemene Voorwaarden voor consumenten.

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 214 d.d. 6 september 2011 (prof. mr. C.E. du Perron, voorzitter, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting Lijfrenteverzekering, informatieplicht.

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak (NB) Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-289 d.d. 17 oktober 2012 (mr. R.J. Paris, voorzitter, mr. J.W.H. Offerhaus en mevrouw mr. A.M.T. Wigger, leden en mevrouw mr. F. Faes,

Nadere informatie

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten,

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten, Vonnis RECHTBANK LEEUWARDEN Sector kanton Locatie Heerenveen zaak-/rolnummer: 371218 CV EXPL i 1-5231 vonnis van de kantonrechter d.d. 14 maart 2012 inzake X wonende te eiser. procederende met toevoeging.

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-059 d.d. 23 februari 2015 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en C.E. Polak, leden en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie