ECO CAPITAL DE COSTA RICA SA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECO CAPITAL DE COSTA RICA SA"

Transcriptie

1 PROSPECTUS Teak ECO CAPITAL DE COSTA RICA SA 1 juni 2006, Versie 1.0

2 INHOUDSOPGAVE 1 : 1. Voorwoord 3 2. Samenvatting 4 3. Algemene gegevens betreffende de aanbieder van een serie beleggingsobjecten 6 4. Gegevens betreffende de kenmerken van de serie beleggingsobjecten 8 5. Gegevens over het risicoprofiel van het beleggingsobject Gegevens betreffende de beleggingsobjectkosten, bruto waarde en onttrekkingen Gegevens betreffende het beleggingsbeleid en de activiteiten Gegevens betreffende wijzigingen in voorwaarden 22 Bijlagen: 1. Contactinformatie Kadastergegevens onroerende goederen 23 Noot 1: De titels voor de paragraafindeling van het prospectus zijn door de Toezichthouder (AFM) voorgeschreven. 1 juni 2006, Versie van 23

3 1. VOORWOORD Hierbij bieden wij u het prospectus aan voor het participeren in het teakhoutproject van Eco Capital in Costa Rica. Eco Capital is een vennootschap die is opgericht om het participeren in duurzame land- en bosbouwprojecten te stimuleren. De directie wordt uitgeoefend door drs C.J.A. van den Boogaard een bedrijfseconoom met meer dan 10 jaar ervaring in het managen van duurzame land- en bosbouwprojecten in de Tropen. De vennootschap is verantwoordelijk voor deze prospectus en verklaart dat de daarin opgenomen gegevens, voor zover die redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn, in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan vermelding de strekking van dit prospectus zou wijzigen. Niemand is gemachtigd informatie te verschaffen of verklaringen af te leggen die niet in deze prospectus zijn opgenomen. lndien zodanige informatie is verschaft of dergelijke verklaringen zijn afgelegd, dan dient op dergelijke informatie of verklaring niet te worden vertrouwd als zijnde verstrekt of afgegeven door of namens de vennootschap. Bovendien houdt de afgifte van deze prospectus niet in dat de vermelde informatie ook op latere datum nog juist en volledig is. Op het participeren in teakhoutprojecten door Nederlandse ingezetenen is de Wet Financiële Dienstverlening van toepassing en bij het opstellen van deze prospectus is rekening gehouden met de eisen van deze wet, alsmede met het Besluit Nadere Regeling Financiële Dienstverlening van 7 februari 2006, alsmede van het Besluit Wijziging Nadere Regeling Financiële Dienstverlening van 24 februari Als u naar aanleiding van deze prospectus vragen heeft, kunt u contact opnemen met de vennootschap. Wij zijn u graag van dienst. Costa Rica, 1 juni De directie 1 juni 2006, Versie van 23

4 2. SAMENVATTING Deze samenvatting betreft de teakhoutprospectus van Eco Capital de Costa Rica SA versie 1.0. Eco Capital promoot beleggingen ( Capital ) in ecologisch ( Eco ) duurzame projecten die een bovengemiddeld rendement kunnen opbrengen, zoals hout, vanille, ananas, cacao etc. Sinds oktober 1994 is onze organisatie actief in Costa Rica. Costa Rica is gelegen in Midden Amerika, tussen de Atlantische en de Grote Oceaan in. Het land heeft goede zeehavens en kenmerkt zich door een relatief hoge welvaart, gratis onderwijs en scholing, geen leger en wordt internationaal geroemd als voorbeeld voor de bescherming van natuur & milieu (meer dan de helft van het land heeft een status van beschermd natuurgebied). Veelzeggend is het feit dat de gemiddelde levensduur in Costa Rica zelfs hoger ligt dan die in Nederland. De vennootschap Eco Capital de Costa Rica SA is in 1996 opgericht volgens Costaricaans recht en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer Eco Capital is een vennootschap die tot doel heeft om het participeren in duurzame land- en bosbouwprojecten te stimuleren. De betreffende land- en bosbouw projecten zijn ondergebracht in afzonderlijke werkmaatschappen. De werkmaatschappijen zijn allen gelokaliseerd in de regio Upala, een provincie met uitstekende bos- en landbouwgronden, gelegen in het noorden van Costa Rica. De namen van de werkmaatschappijen zijn en Forestales Siempre Verdes (opgericht in 1994), Costa Madera SA (opgericht in 1995) en Hoven del Pacifica SA (opgericht in 1996). Eco Capital houdt kantoor in de hoofdstad San José (voor adresgegevens zie bijlage 1 en 2). Eco Capital is houdster van 100% van de aandelen in de werkmaatschappijen en kan op deze wijze zeer efficiënt controle en toezicht op de werkmaatschappijen uitoefenen. Sinds 1999 is drs C.J.A. van den Boogaard, President en directeur van Eco Capital, belast met deze toezichthoudende taak. Een belegging in teakhout betreft het opbrengstrecht over een specifiek aantal teakbomen, inclusief het onderhoud tot en met de eindkap. De eindkap vindt plaatst 18 á 20 jaar na het jaar van aanplant. Een teakhoutbelegging van Eco Capital geeft uitzicht op een bovengemiddeld rendement, maar is net zoals alternatieve beleggingsvormen zoals aandelen en obligaties, niet zonder risico s. Aangezien de belegging zich in Costa Rica bevindt dient het landenrisico genoemd te worden. Internationaal wordt het risico om in Costa Rica te investeren als aanvaardbaar ingeschat en vrijwel alle grote wereldconcerns hebben daarom een dependance in Costa Rica (NASA, Microsoft, Intel, Heineken). De belegging betreft een product waarbij het gebruikelijk is om de verkoopprijs uit te drukken in US $. Aangezien de Nederlandse belegger de Euro hanteert, kunnen koersschommelingen tussen deze valuta (en de lokale munt) een positieve of een negatieve invloed hebben op het resultaat van uw belegging. Op de lange termijn verwachten wij echter een stabiele koersontwikkeling. Het belangrijkste risico voor een langlopende belegging is de prijs die in de toekomst voor de verkoop van teakhout behaald kan worden. Ten aanzien van bosbouw producten wordt verwacht dat de groeiende wereldbevolking tevens een groeiende vraag naar hout tot gevolg heeft. In hoeverre zich een groeiende mondiale vraag naar (teak) hout zich zal voordoen is vanzelfsprekend niet met zekerheid te voorspellen. Echter, een voortdurende prijsstijging is al vele jaren vaststelbaar. Voor het beleggen in natuurlijke producten geldt nog een risico dat in het algemeen niet van toepassing is op andere type beleggingen: alhoewel de natuur voor u dag in, dag uit werkt aan de creatie van uw teakbos, zonder de gebruikelijke risico s van stakingen e.d., is er een mogelijke keerzijde, namelijk dat een plantage soms getroffen kan worden door ziektes of andersoortige 1 juni 2006, Versie van 23

5 natuurrampen. Hoewel goed management veel kan voorkomen, is dit type risico nooit uit te sluiten. Indien u deelneemt in het teakhoutproject, dan wordt een gedetailleerde participatie overeenkomst opgesteld. Deze overeenkomst is overdraagbaar. Voorts wordt in deze overeenkomst tussen partijen afgesproken dat de onderhoud- en beheeractiviteiten door de dochterondernemingen (de plantages) van Eco Capital worden uitgevoerd en dat een trustorganisatie een aantal controles op de activiteiten van Eco Capital zal gaan uitvoeren. Het betreft onder andere het door een onafhankelijke deskundige laten beoordelen in hoeverre het onderhoud aan de teakbebossing goed wordt uitgevoerd, het betalen van Eco Capital voor goed uitgevoerd onderhoud, het bijhouden van een participantenregister waar onder andere uw persoons- adresgegevens en unitgegevens (met specificatie waar uw bomen exact zijn gelokaliseerd) in staan vermeld. Op basis van dit register worden ook de uitbetalingen aan de participanten verricht. Een belegging in teakhout betreft een relatief lange periode. In deze prospectus wordt als voorbeeld uitgegaan van de meest gangbare participatie, zijnde een bedrag van ,-. voor een participatie met aanplant 1995 (met een contractsduur van 18 jaar, gerekend vanaf de datum van aanplant). Gezien deze lange termijn is het gewenst dat de bestemming van de onroerende goederen waar de teakhoutprojecten op worden gerealiseerd niet wijzigt (biodiversiteit door toepassing van gevarieerde land- en bosbouw) bij overgang naar een andere eigenaar. Derhalve zijn partijen tevens overeengekomen om, ter meerdere zekerheid van de nakoming van de overeenkomst die met participanten is aangegaan, het recht van vruchtgebruik te deponeren bij bedoelde trust. Een participatie-overeenkomst komt tot stand via deskundige financiële intermediairs die dienen te voldoen aan de vakbekwaamheidseisen van de financiële toezichthouder in Nederland (het AFM) en die voorts een vergunning dienen te hebben. Daarnaast heeft Eco Capital een gelieerde onderneming in Nederland, genaamd Allintel Europe BV, welke deze intermediairs ter plaatse met raad en trainingen bijstaat. Deze onderneming verzorgt ook het betalingsverkeer van Nederland naar Eco Capital de Costa Rica SA en vice versa. Om het participeren te vergemakkelijken, worden naast de koopsom in principe geen andere kosten aan de participant in rekening gebracht. In de koopsom zijn alle kosten inbegrepen tot aan de eindkap. Eco Capital verwacht dat een teakparticipatie een boven gemiddeld rendement zal gaan opleveren van zo n 9,2 á 11,7% op jaarbasis (bij een prijsinflatie van 4%). Participaties zijn beschikbaar vanaf 2.725,-; de meest gangbare participatie betreft een bedrag van ,-. Eco Capital heeft een vergunning met nummer voor het aanbieden van beleggingsproducten verkregen van de Autoriteit Financiële Markten. Drs C.J.A. van den Boogaard directeur 1 juni 2006, Versie van 23

6 3. ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE AANBIEDER VAN HET BELEGGINGSOBJECT Business structure Eco Capital de Costa Rica SA is een holding met gespecialiseerde werkmaatschappijen. De holding en werkmaatschappijen zijn opgericht volgens het recht van Costa Rica en zijn allen ingeschreven in het handelsregister van San José. De holding Eco Capital de Costa Rica SA is opgericht in 1996 en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer Sinds 1999 is drs C.J.A. van den Boogaard zowel President als directeur. Hoewel het hoofdkantoor in de hoofdstad San Jose is gevestigd (voor contactgegevens zie Bijlage 1), zijn de werkmaatschappijen gesitueerd in Canalete de Upala, een dorp in het noorden van Costa Rica, met goede verbindingen met de havensteden aan de Pacifische en Atlantische Oceaan. Organigram Eco Capital de Costa Rica S.A. Beleidsbepaler: C.J.A. van den Boogaard Gelieerd met: 100% van de aandelen HOVEN DEL PACIFICO S.A. COSTA MADERA S.A. FORSTALES SIEMPRE VERDES S.A. ALLINTEL Europe BV. 1 juni 2006, Versie van 23

7 De onderneming houdt 100% van het aandelenkapitaal van haar werkmaatschappijen Forestales Siempre Verdes SA (opgericht in 1994), Costa Madera SA (opgericht in 1995) en Hoven del Pacifico SA, opgericht in 1996) Deze dochtermaatschappijen zijn eigenaar van onroerende goederen waarop de teakbebossingen worden geëxploiteerd (zie Bijlage 2). Allintel Europe BV is een vennootschap opgericht in 1989 volgens Nederlands Recht en de onderneming is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer Drs C.J.A. van den Boogaard is sinds de oprichting van deze vennootschap directeur van de onderneming. Via bovenomschreven holdingstructuur is de beleidsbepaler instaat om de dochtermaatschappijen in Costa Rica alsmede de gelieerde vennootschap in Nederland optimaal aan te sturen, teneinde de doelstelling van de onderneming, zijnde een bovengemiddeld rendement te realiseren, ook waar te kunnen maken. 1 juni 2006, Versie van 23

8 4. GEGEVENS BETREFFENDE DE KENMERKEN VAN EEN SERIE VAN BELEGGINGSOBJECTEN De teakhoutbelegging Waarom investeren in tropisch hardhout? Omdat u en het regenwoud wederzijds profiteren van investeringen in hardhout. Dat was al zo in het verleden! Immers, de Nederlander is ooit welvarend geworden omdat circa 300 jaar geleden het mogelijk werd dat ook een gewone burger kon investeren in een professionele onderneming zoals de Verenigde Oost-Indische Compagnie, welke als eerste profiteerde van investeringen in teakhoutplantages (in Indonesië). Tot in de eindjaren 2000 was dit marktsegment, buiten een kleine kring van deskundige (hout) handelaren c.q. plantage-eigenaren, nauwelijks bekend bij het beleggende publiek. Veelal geschrokken door de onvoorspelbare grillen van de internationale beursen, hebben investeerders weer hun hart gegeven aan investeringen waar het rendement met name wordt gegenereerd door natuurlijke groei, zoals herbebossingsprojecten voor hardhout. Volgens recente gegevens van het officiële toezichtsorgaan op financiële markten (de AFM) hebben Nederlanders in de laatste jaren voor honderden miljoenen belegd in herbebossings projecten: een voorbeeldig initiatief dat zeker in de komende jaren voortgezet zal worden. Investeren in één van onze teakhoutprojecten betekent dat u het opbrengstrecht verkrijgt van een vast aantal teakbomen (inclusief deskundig onderhoud), gelegen op een individueel afgebakend deel van een plantage: uw unit. De groei van teak De teakboom groeit alleen in delen van de tropen met een specifieke bodemgesteldheid, zoals in Costa Rica. In Costa Rica worden al meer dan 40 jaar met succes teakplantages aangelegd en bovendien heeft er veel wetenschappelijk onderzoek plaatsgevonden naar de groeimogelijkheden. Op plantages in Costa Rica groeit een teakboom de eerste 18 à 20 jaar snel tot een doorsnee van ongeveer 35 à 45 centimeter, daarna neemt de groeisnelheid af. Vanuit de optiek van een investeerder is het economisch optimale moment om te kappen en wederom te gaan aanplanten, een cyclus van circa 18 á 20 jaar. Een teakparticipatie kent derhalve een maximale looptijd van 20 jaar. Over de genoemde groeimogelijkheden is veel wetenschappelijk onderzoek verschenen; met name in de laatste 10 jaar. Zelfs behoudende wetenschappers zijn het er over eens dat goede plantages in een cyclus van 20 jaar een groei kunnen realiseren van 350 à 400 m 3 per hectare (Serie Tecnica, No 256, W.Vasquez en L. Ugalde, Rendimiento y calidad de sitio para Tectona grandis en Guanacaste, Costa Rica, Turrialba, 1995). Recenter onderzoek in Costa Rica geeft aan dat onder gunstige omstandigheden deze 400 m 3 grens overschreden kan worden (P.Th.M. Maessen, Aspecten van teakteelt in Costa Rica, Veenendaal, 2000). Eco Capital streeft er naar om in 18 à 20 jaar een volume van 350 m 3 teakhout (op stam) per hectare te kunnen realiseren, waarvan vanwege de tapse vorm van de boom uiteindelijk 151 m 3 per hectare ten behoeve van het rendement van de participant verkocht kan worden. De daadwerkelijk gerealiseerde groeicijfers voor de Eco Capital plantages worden jaarlijks via gecertificeerde verklaringen door beëdigde bosbouwers (zie bovenstaande verklaring) vastgelegd. De betreffende verklaringen over de laatste 8 jaar kunt u terugvinden op onze website. 1 juni 2006, Versie van 23

9 Uit de groeicijfers blijkt, dat de oudste voor beleggers aangelegde teakaanplant een gemiddelde groei laat zien die tot de absolute wereldtop behoort. Groeicijfers en kwaliteit bepalen voor een groot deel het uiteindelijk te behalen rendement van uw investering. Hiernaast ziet u de Keogh Curve met de gemiddelde groeicijfers van de oudste delen van onze plantage (aanplant jaar 1995 en 1996). De Keogh Curve wordt in de bosbouwwereld als onbetwiste maatstaf gezien voor de maximaal mogelijke groei van teakbomen in Latijns Amerika. U kunt zien dat onze groeicijfers zich bevinden in de hoogste Keogh Klasse (klasse I). De prijs voor teakhout Voor teakhout bestaan redelijke goede internationale noteringen voor de prijsontwikkeling. Voor lange termijn prijsontwikkelingen baseren wij ons op rapportages van ITTO, FAO en de Wereldbank. De voedsel- en landbouworganisatie van de VN (FAO) verwacht bijvoorbeeld dat de vraag naar hout tot 2010 met nog eens 50% zal stijgen. Onze reguliere informatie over de korte termijn prijswijzigingen voor teakhout aan participanten is gebaseerd op publicaties van In de publicatie Internationale log & sawnwood Prices op deze website wordt over de periode maart 2006 gesignaleerd dat de prijsverhogingen zich blijven voortzetten. Het weinige teakhout dat nog resteert in de originele groeigebieden, is afkomstig uit Mayanmar. De Myanmar prijzen voor 4 e kwaliteit steeg van tot US $ en de plantage teakprijzen FOB Guatamala (FOB betekent: het teakhout afgeleverd op een schip in een internationale haven) steeg van 230,- tot 240,- per m 3. Voor teakhout uit (FSC) gecertificeerde bossen is heden nog geen internationale prijsnotering voorhanden. Het teakhout uit de bossen van oorsprong is vrijwel weggekapt. De marktvraag zal zich steeds meer verleggen naar teakhout dat is geproduceerd op (gecertificeerde) plantages. Gezien de relatief nog jonge leeftijd van teakhoutplantages, zijn er mondiaal nog vrij weinig teakhoutplantages die hout kunnen leveren met diameters boven de 30 cm. Daar zal in de komende jaren langzamerhand verandering in komen. De prijs die voor teakhout kan worden verkregen neemt sterk toe naargelang de diameter toeneemt. Eco Capital verwacht dat de prijs van teakhout uit (gecertificeerde) plantages zich in de loop der jaren zich zal ontwikkelen tot het prijsniveau voor teakhout Birma klasse IV. In een prognose van de Wereldbank wordt voor tropisch hardhout een gemiddelde reële prijsstijging verwacht van circa 2.2%. Daar komt nog de gewone jaarlijkse prijsinflatie bij. Gezien de lange termijn voor een teakbelegging, gaat Eco Capital in de rendementsberekening uit van conservatieve inschattingen en wordt er gerekend met een prijs van 417 US $ (prijspeil 2003) voor diameters tussen de 35 en 45 cm en een (totale) prijsinflatie van 4%. U investeert in ervaring Externe omstandigheden zoals een goede bodemgesteldheid, kwalitatief hoogwaardig genetisch aanplantmateriaal, klimaat etc. is niet voldoende voor het behalen van optimale resultaten: daar is ook ervaren management voor nodig. Het management van de ECO Capital plantages heeft meer dan 16 jaar intensieve ervaring met het aanleggen en beheren van landen bosbouwprojecten in Costa Rica. Daarnaast staat de totale organisatie onder deskundig Nederlands management. 1 juni 2006, Versie van 23

10 Goede regelingen en onafhankelijke controle Zekerheden en garanties zijn niet te verstrekken, maar goede regelingen en onafhankelijke controle wel. Onze hardhoutplantages hebben al in 2000 het FSC-en EKO-certificaat verkregen. Deze certificering garandeert dat de plantage werkt volgens de criteria en principes van de Forest Stewardship Council (de FSC), een wereldwijd certificeringssysteem voor de kwaliteit van bedrijfsvoering en sociaal en ecologisch beleid. Het FSC toetst jaarlijks de activiteiten van de plantages. Hun bevindingen zijn openbaar. Voorts controleert een onafhankelijke trust een aantal specifieke activiteiten (voor een specificatie van activiteiten en personalia van de trust zie verder Onze activiteiten in paragraaf 7) en behartigt het belang van de investeerders. ECO Capital vindt het van belang dat u de zekerheid heeft dat het onderhoud aan uw unit goed zal plaatsvinden. Fundamenteel is dat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn en blijven voor het onderhoud en het beheer van uw investering. Daartoe worden de voor het onderhoud en beheer benodigde gelden worden in een onafhankelijke trustorganisatie. De trust heeft de verplichting om een onafhankelijk bosbouwkundige jaarlijks een rapport op te laten stellen over de status van het onderhoud op de plantage. De trust zal de plantage slechts betalen voor het verrichte onderhoud indien het rapport getuigd van goed verricht onderhoud. Daarnaast vindt ECO Capital het van belang dat u een (extra) juridische zekerheid heeft dat er gedurende de looptijd niets mis kan gaan met de bestemming van het onroerend goed (biodiversiteit door toepassing van gevarieerde land- en bosbouw) waarop uw teakbomen zijn aangeplant. Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de overeenkomst die met de participanten wordt gesloten, wordt het recht van vruchtgebruik ten name van de hieronder genoemde trust in het kadaster van Costa Rica vastgelegd. De trust gaat na of het recht van vruchtgebruik daadwerkelijk is verleend en vastgelegd blijft. De trust rapporteert over haar bevindingen jaarlijks via standaardverklaringen (zie het hiernaast staande voorbeeld). Het betreft in principe twee verklaringen: Ten eerste of het onderhoud aan de teakbomen goed is uitgevoerd en ten tweede of er nog steeds voldoende fondsen in de trust aanwezig zijn voor het geplande onderhoud tot aan het einde van de looptijd van de beleggingen van participanten. Tenslotte dient vermeld te worden dat in Nederland de Autoriteit Financiële Markten bij wet is aangesteld om toezicht te houden op het gedrag van iedereen die actief is op de markt van beleggen, zoals de productaanbieder Eco Capital. Eco Capital heeft een vergunning met nummer voor het aanbieden van beleggingsproducten. 1 juni 2006, Versie van 23

11 Duurzame werkgelegenheid in Costa Rica De aanplant en onderhoud van duurzaam geproduceerd en gecertificeerd teakhout is bijzonder arbeidsintensief. Alle medewerkers op onze plantage genieten een goed salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden, ze zijn verzekerd tegen ziektekosten en komen in aanmerking voor scholing. Eco Capital gaat hierin verder dan de wettelijke voorwaarden. De bijdrage aan het milieu De filosofie van Eco Capital is dat ecologie en economie prima samen kunnen en dat duurzaam ondernemen de toekomst heeft. De hardhoutplantages die Eco Capital contracteert hebben daarom al in het jaar 2000 het internationale FSC-keurmerk en het EKO-keurmerk behaald en zijn een voorbeeld van succesvol duurzaam ondernemen. In het jaar 2005 werden de felicitaties van het FSC ontvangen dat de plantages, naast de jaarlijkse controles van het FSC, ook de extra evaluatie van het FSC over de activiteiten van de plantages over de afgelopen vijf jaar met succes heeft doorlopen. Het tropisch regenwoud heeft de laatste decennia ernstige schade geleden door ongebreidelde wildkap. De internationale pers en de milieubeweging trekken al jarenlang aan de alarmbel. De bestrijding van het broeikaseffect is gebaat bij aanplant en onderhoud van productiebossen op plaatsen waar het tropisch regenwoud eerder tegen de vlakte ging. De bosbouwtechniek is inmiddels zo vergevorderd dat zelfs tot grasland gedegenereerd bosgebied met een doordachte aanpak de het FSC certificaat (december 2005) oorspronkelijke essentiële functies weer kan overnemen. Uw investering in ons herbebossingsproject is hiervan een goed voorbeeld en u draagt daarmee tevens bij aan de bescherming van het milieu. Deelname Investeren is mogelijk vanaf U krijgt hiervoor het eigendom over teakbomen aangepland op circa m 2 uit het aanplantjaar Uiteraard is het ook mogelijk om met grotere bedragen deel te nemen en voor een ander aanplantjaar te kiezen. In Tabel 1 van paragraaf 6 vindt u een overzicht van mogelijke investeringsbedragen. Prijswijzigingen zijn voorbehouden. Wilt u investeren? Neemt u dan contact op met uw adviseur. Informatieverschaffing Op de website worden de jaarlijkse nieuwsbrief, verklaringen van de Trust, certificerende instantie enz. gepubliceerd. Daarnaast verkrijgt een participant regulier informatie over zijn / haar belegging; deze informatie wordt via de speciale klantlogin op de website aan de participant ter beschikking gesteld. Het betreft niet alleen update s ten aanzien van ontwikkelingen die mogelijk van belang kunnen zijn voor het rendement van uw participatie zoals informatie over de ontwikkelingen in de bosbouw, over Costa Rica (= landenrisico), over marktprijzen, maar ook specifieke op uw belegging (unit) toegesneden informatie, zoals de jaarlijkse groeigegevens en de geplande onderhoudsactiviteiten. Ook kan 1 juni 2006, Versie van 23

12 een participant via deze login zijn / haar naam- adres- en unitgegevens controleren. De via de login aan de participant verstrekte informatie wordt minimaal 1 jaar op de website bewaard. Financiële bijsluiter Voor bepaalde financiële producten is het opstellen van een financiële bijsluiter verplicht. Een dergelijke bijsluiter geeft geen informatie die op uw persoonlijke situatie is toegesneden, maar stelt u beter instaat het beleggingsproduct van Eco Capital beter te vergelijken met andere financiële producten. Voor teakhoutbeleggingen heeft Eco Capital een financiële bijsluiter opgesteld en u kunt de bijsluiter downloaden van onze website Wij raden u aan deze informatie goed tot u te nemen. Uw belegging en de inkomstenbelasting? Het vermogen dat u als Nederlands belastingplichtige particuliere belegger heeft geïnvesteerd in een teakhoutparticipatie valt onder de Vermogensrendementsheffing (Box III). Beleggers betalen per saldo maximaal 1,2% Vermogensrendementsheffing per jaar over het gemiddelde netto vermogen in Box III. Zowel uw persoonlijke situatie als wijzigingen in de belastingregels en de uitleg van deze regels kunnen een positieve of negatieve invloed hebben op de fiscale behandeling van uw teakhoutbelegging. Wij adviseren u om voor uw specifieke situatie fiscaal advies in te winnen. Wat gebeurt er bij overlijden? Als u overlijdt erven uw erfgenamen uw participatie. Er zijn geen gevolgen voor de waarde van uw investering. Bedenktijd Participant heeft naast de wettelijke termijn voor een opzegging - ook het recht om na bezichtiging van zijn belegging de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen (middels een aangetekend schrijven), zulks binnen 1 maanden na ondertekening van de participatie-overeenkomst. In dat geval verkrijgt de participant de volledige koopprijs retour. Hoe handelt u bij klachten? Heeft u een klacht dan kunt u deze klacht formeel schriftelijk aan ons voorleggen door een brief c.q. een te sturen aan Eco Capital Klachtenbehandeling teakhoutparticipaties, Postbus 5058, 1308 GB Weesp c.q. Indien een klacht niet via Eco Capital kan worden opgelost, dan kunt u de klacht over uw belegging schriftelijk voorleggen aan de company-ombudsman via 1 juni 2006, Versie van 23

13 5. GEGEVENS OVER HET RISICOPROFIEL VAN DE SERIE BELEGGINGSOBJECTEN Beleggingsopbrengsten De prijzen van hardhout zijn in de laatste 20 jaar met circa 8% per jaar gestegen. De verwachte jaarlijkse prijsstijging van teakhout is onmiskenbaar een onzekere factor. Eco Capital acht het verstandig om bij het prognosticeren van het uiteindelijke rendement uit te gaan van conservatieve inschattingen. In de rendementsberekening wordt daarom uitgegaan van een bescheiden gemiddelde prijsstijging van 4% per jaar voor gecertificeerd hardhout. Garanties zijn niet te geven, maar een prijsval voor teakhout ligt niet bepaald voor de hand, integendeel! Vanwege de toenemende welvaart van de wereldbevolking en de daaruit voortvloeiende vraag naar (gecertificeerd) hout, zal de schaarste van duurzaam geproduceerd hardhout naar alle waarschijnlijkheid zorgdragen voor een extra prijsstijging. Deskundigheid Zoals bij de meeste ondernemingen wordt de kwaliteit van een onderneming in sterke mate bepaald door de kwaliteit van het management en van het bestuur. De onderneming is dus afhankelijk van het zittende management. Hoewel de betrokken personen zich in sterke mate verbonden voelen met de onderneming, valt niet uit te sluiten dat zij na verloop van tijd de onderneming willen verlaten en derhalve niet meer gebruik gemaakt kan worden van hun expertise. Dit kan negatieve, maar ook positieve gevolgen hebben voor het ondernemingsresultaat. Natuurlijke risico's Een winstgevende agrarische productie vereist naast technische kennis en passende financiële middelen tevens bepaalde weersomstandigheden en de afwezigheid van verstorende factoren, zoals extreme weersomstandigheden, plagen en gewasziektes. Belangrijke natuurlijke risico s zoals orkanen hebben zich in de laatste decennia in de teak productiegebieden van Costa Rica niet voorgedaan. Indien door deze externe factoren oogsten verloren gaan, heeft dat vanzelfsprekend grote gevolgen voor het bedrijfsresultaat en daarmee voor het verwachte rendement. Wetgeving Dit prospectus gaat uit van de tijdens de prospectusdatum geldende wetgeving. Wijzigingen van wetgeving kunnen extra kosten met zich meebrengen, die het resultaat en het uit te keren rendement negatief kunnen beïnvloeden. Dit geldt evenzeer voor mogelijke toekomstige aanpassingen van de zijde van de Belastingdienst op onderdelen van de fiscale structuur, of wijzigingen als gevolg van nieuwe eisen van de toezichthouder op beleggingen (AFM). Landenrisico Iedere directe of indirecte investering in een buitenlandse onderneming draagt het risico dat de wetgeving aldaar verandert, of dat door wijzigingen in politieke en sociale stromingen de investeringsuitgangspunten niet langer onverkort gelden. Dit wordt het landenrisico genoemd. Costa Rica is een democratisch land met een stabiele middenstand, zonder noemenswaardige armoede problemen, zonder de voor de in Latijns Amerika gebruikelijke problemen met een corrupt leger (Costa Rica heeft namelijk geen leger!). Op het gebied van de bescherming van natuur en milieu geniet het land op wereld niveau een algemene erkenning. Het landenrisico inzake Costa Rica wordt door internationale organisaties als relatief laag ingeschat. 1 juni 2006, Versie van 23

14 Valuta risico Er wordt nagestreefd om zoveel mogelijk opbrengsten en kosten in Euro's te hebben, ten einde het valutarisico tot een minimum te beperken. Echter het valt niet te voorkomen dat een deel van de kosten in de locale valuta van Costa Rica zal luiden en het is tevens mogelijk dat verkopen van teakhout in US $ zal geschieden. Fluctuaties in wisselkoersen kunnen positieve, danwel negatieve gevolgen hebben op het resultaat. De onderneming verwacht echter dat er op termijn een stabiele koersverhouding tussen de munteenheden (US $ en de ) zal ontstaan Belastingen Eco Capital de Costa Rica SA en haar werkmaatschappijen zijn in Costa Rica zelfstandig belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De vennootschap betaalt vennootschapsbelasting over de door haar behaalde fiscale resultaten. Er bestaat geen belastingverdrag tussen Nederland en Costa Rica. Eco Capital heeft voor haar teak herbebossingsprojecten vergunning verkregen van de Costaricaanse overheid. Het eerste bosbouw project dateert van 1995 en de toenmalige bosbouwwetgeving verstrekte de plantage diverse belastingvoordelen, waaronder de vrijstelling van belasting over de inkomsten. De bosbouwwetgeving wordt echter voortdurend aangepast en belastingvoordelen kunnen aan verandering onderhevig zijn. Echter, eventueel in Costa Rica betaalde belasting kan via de Nederlandse Regeling Voorkoming van dubbele belasting worden verrekend met de belasting welke de belegger in Nederland dient af te dragen. In deze prospectus wordt ervan uitgegaan dat de vennoten natuurlijke personen zijn, die in Nederland belastingplichtig zijn. Sinds 1 januari 2001 is de Wet Inkomstenbelasting 2001 in werking getreden. Deze wet verdeelt de inkomens- en vermogensbestanddelen in drie boxen. Box 1 bevat de inkomsten uit werk en woning, Box 2 inkomsten uit aanmerkelijk belang en Box 3 de inkomsten uit sparen en beleggen. De meeste participanten zullen wat hun deelname betreft belast worden in Box 3. Onder bijzondere omstandigheden is het ook mogelijk dat een participatie in Box 1 valt; doch deze situatie zal zich niet snel voordoen en daarom wordt in dit prospectus hier ook verder geen verdere aandacht aan geschonken. Indien uw participatie wordt belast in Box 3, dan heft de Fiscus geen belasting over de werkelijk door u ontvangen winsten op uw teakhoutbelegging, maar de Fiscus gaat uit van een forfaitair rendement van 4% dat tegen een tarief van 30% wordt belast, minus een belastingvrije voet. Dit bedrag kan jaarlijks door de wetgever worden geïndexeerd. Indien de participatie is gefinancierd met geleend geld, dan mag deze geldlening ook nog in mindering worden gebracht op de belastbare grondslag in Box 3, maar de betaalde rente is niet aftrekbaar. Uw fiscalist kan u informeren welke situatie voor u van toepassing is. 1 juni 2006, Versie van 23

ECO CAPITAL DE COSTA RICA SA

ECO CAPITAL DE COSTA RICA SA PROSPECTUS Teak ECO CAPITAL DE COSTA RICA SA 25 oktober 2006, Versie 1.2 INHOUDSOPGAVE 1 : 1. Voorwoord 3 2. Samenvatting 4 3. Algemene gegevens betreffende de aanbieder van een serie beleggingsobjecten

Nadere informatie

Beleggingsprospectus Stichting Polish Robinia Foundation.

Beleggingsprospectus Stichting Polish Robinia Foundation. Beleggingsprospectus Stichting Polish Robinia Foundation. Als opmerking vooraf moge dienen dat de Stichting Polish Robinia Foundation een gevolmachtigd verkoper is van het Poolse bedrijf Robiplant Sp.z.oo,

Nadere informatie

FINANCIELE BIJSLUITER

FINANCIELE BIJSLUITER FINANCIELE BIJSLUITER Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Rotterdams Vastgoedfonds II CV. Over de financiële bijsluiter Voor producten als dit product is het opstellen

Nadere informatie

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V.

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V. Deze financiële bijsluiter is bijgewerkt tot en met 13 juni 2005. Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over een belegging in aandelen in Over de financiële bijsluiter Voor producten als

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst AEGON Rendementplan voor uw kind Je gunt je kind een mooie toekomst Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Ook uw kind heeft een eigen wil. De wil om iemand te

Nadere informatie

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen AEGON Rendementplan Je wilt meer dan sparen Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Nadenken over wat je echt wilt. Iedereen doet dat van tijd tot tijd. Even stilstaan

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Maak optimaal gebruik van uw ontslagvergoeding U heeft bij uw ontslag een financiële vergoeding gekregen van uw werkgever

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Beleggingsfonds Hoofbosch (het Fonds ) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening dat als beleggingsdoelstelling

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende

Nadere informatie

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen Door de samenwerking met Direct Wonen kan Annexum particuliere beleggers de mogelijkheid bieden om in woningen te investeren. Middels uw deelname in Woningfonds Apeldoorn CV belegt u in drie woontorens

Nadere informatie

BVBA Marktleider in België Sales en marketing Servicekantoor

BVBA Marktleider in België Sales en marketing Servicekantoor AP1 BVBA Marktleider in België Sales en marketing Servicekantoor Foto TWC Vanaf 1996 actief in Costa Rica Europees management FSC gecertificeerd AFM vergunning hardhout areaal van meer dan 2.000 hectaren

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen.

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

AFM checklist beleggen in vastgoed

AFM checklist beleggen in vastgoed AFM checklist beleggen in vastgoed Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - De belegging... 3 Is er een prospectus en/of financiële bijsluiter beschikbaar voor deze belegging?... 3 Valt de belegging onder het toezicht

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Old Liquors Invest B.V.

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Solide Vastgoedlijfrente met fraaie groeivooruitzichten.

Solide Vastgoedlijfrente met fraaie groeivooruitzichten. Solide Vastgoedlijfrente met fraaie groeivooruitzichten. Zowel voor het opbouwen van lijfrentekapitaal als voor een direct ingaande lijfrente Synvest vastgoedlijfrente B e l e g g e n i n n e d e r l a

Nadere informatie

Groenbeleggen met de Rabobank

Groenbeleggen met de Rabobank Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Staalbankiers N.V. Postbus 327 2501 CH DEN HAAG ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Deze achtergrondinformatie bij de Staalbankiers hypothecaire lening in Zwitserse

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. Aanbieder De entiteit die de Bedrijfsobligatieleningen

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Groen Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We beseffen allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Expirerende Lijfrente

Expirerende Lijfrente GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen. Vandaag de dag betekent dit dat het regelen

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl.

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl. FUND GOVERNANCE Algemeen 1. Compliance functie Een directielid van de Beheerder is aangesteld als Compliance Officer. Deze ziet toe op de correcte naleving van: (i) de Prospectussen van de TG Fondsen;

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap Concept@Work B.V. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

Fiscale informatie betreffende investeringen bij GoodWood Investments B.V. 2008

Fiscale informatie betreffende investeringen bij GoodWood Investments B.V. 2008 Fiscale informatie betreffende investeringen bij GoodWood Investments B.V. 2008 Februari 2009 GoodWood Investments B.V. Hierbij ontvangt u de fiscale toelichting over 2008 met betrekking tot uw investeringen

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014. Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV

Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014. Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014 Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV 1 2 3 4 Uit de grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening: a. Algemeen Sligro Food Group N.V. is gevestigd te Veghel,

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Phanos REIT NV Voor producten als Phanos REIT N.V. (hierna: Phanos REIT) is het opstellen van een financiële

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V.

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. 1. Gegevens betreffende de werkzaamheden van de Beheerder Het doel van de Beheerder, Belfort Fund Management B.V., is het optreden als Beheerder voor beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds (het

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Short-Term Fund I

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Short-Term Fund I VOORAANKONDIGING Haerzathe Short-Term Fund I OBLIGATIE HAERZATHE SHORT - TERM FUND I B.V. Obligatielening Haerzathe Short-Term Fund I B.V. Na de succesvolle plaatsing van de obligatieleningen Haerzathe

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

AEGON Levensverzekering N.V. Postbus 23001 8900 MB Leeuwarden www.aegon.nl

AEGON Levensverzekering N.V. Postbus 23001 8900 MB Leeuwarden www.aegon.nl Op een dag... Brandweerman. Fotomodel. Piloot. Dierenarts. Voetballer. Of popster. Uw kind zal u de komende jaren ongetwijfeld verrassen met boeiende plannen voor zijn of haar eigen toekomst. Ooit komt

Nadere informatie

Datum eerste inleg: 1 januari 1992 3.600,- per jaar steeds op 1 januari Uitbetaling eindbedrag: 31 december 2011

Datum eerste inleg: 1 januari 1992 3.600,- per jaar steeds op 1 januari Uitbetaling eindbedrag: 31 december 2011 Informatiebron 1 Beleggingsovereenkomst Regendrop 13 2435 RD Rookbaai Rookbaai, 1 november 1991 Geachte heer Traaghand, Naar aanleiding van uw verzoek om informatie over ons beleggingsproduct kunnen wij

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling

Voorwaarden Pensioenaanvulling Voorwaarden Pensioenaanvulling BND.VW.PA.0416 Versie d.d. 4 april 2016 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Pensioenaanvulling zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Pensioenaanvulling

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Betreft: fiscale informatie 2010 beleggingen GoodWood Investments B.V.

Betreft: fiscale informatie 2010 beleggingen GoodWood Investments B.V. Betreft: fiscale informatie 2010 beleggingen GoodWood Investments B.V. Hierbij treft u de fiscale toelichting over 2010 aan met betrekking tot uw beleggingen welke voorheen door GoodWood Investments B.V.

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen

Nadere informatie

VOORWAARDEN SYNVEST LIJFRENTEBELEGGINGSRECHT

VOORWAARDEN SYNVEST LIJFRENTEBELEGGINGSRECHT Blad 1 van 5 Inhoudsopgave Artikel 1. Uitleg en definities... 1 2. Toepasselijkheid... 2 3. Inleg algemeen... 2 4. Inleg uitgesteld lijfrentebeleggingsrecht. 2 5. Inleg direct ingaand lijfrentebeleggingsrecht...

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2013 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

Filmproject De Donor

Filmproject De Donor Filmproject De Donor Script geschreven door Mario Grooters Bijlage 3 (Maatschapscontract) behorende bij prospectus maatschap Filmproject De Donor van 8 december 2014 8 december 2014 Pagina 1 van 8 pagina

Nadere informatie

Checklist beleggen in vastgoed

Checklist beleggen in vastgoed i van 5 Checklist beleggen in vastgoed Je kunt beleggen in beursgenoteerde vastgoedfondsen (vaak aandelen die dagelijks verhandelbaar zijn op de beurs) en in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Deze

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Elke dag een uur voor uzelf

Elke dag een uur voor uzelf Elke dag een uur voor uzelf AEGON LevensloopRekening Elke dag een uur voor uzelf Eerder stoppen met werken? Een paar maanden er helemaal tussenuit? Of een tijdje minder werken? Dit is allemaal een stuk

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER juli 2011 - 2 - INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. WERKZAAMHEDEN VAN IBUS FONDSEN BEHEER 3 2.1 Activiteiten van IBUS Fondsen Beheer 3 2.2 Soorten belegginginstellingen

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd.

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd. Toelichting op wijziging Prospectus van het Index Umbrella Fund d.d. 17 juli 2014 Algemene toelichting: Op 22 juli 2013 is de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen en gebouwen

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Staatsobligatiefonds

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Haven European Value Fund (het European Value Fund ) is een semi open-end beleggingsfonds voor gemene

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER GERMANY RESIDENTIAL FUND (Amsterdam) BALANS & STAAT VAN BATEN EN LASTEN BOEKJAAR 2010

STICHTING BEWAARDER GERMANY RESIDENTIAL FUND (Amsterdam) BALANS & STAAT VAN BATEN EN LASTEN BOEKJAAR 2010 BALANS & STAAT VAN BATEN EN LASTEN BOEKJAAR 2010 Inhoudsopgave Pagina - Bestuur 3 - Bestuursverslag 4 - Balans 6 - Staat van Baten en Lasten 7 - Toelichting 8 Vvng2z\slo1ams 2 Bestuur M.C. van der Sluijs-Plantz

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor aflossen hypotheek

Vermogen opbouwen voor aflossen hypotheek EigenWoningRekening U heeft een inkomen en een eigen woning. En u wilt in de toekomst de hypotheek helemaal of voor een groot gedeelte aflossen, zodat u in uw eigen woning kunt blijven wonen. Vermogen

Nadere informatie

Fiscaal vriendelijk geld opzij zetten. voor even of eerder stoppen met werken

Fiscaal vriendelijk geld opzij zetten. voor even of eerder stoppen met werken Fiscaal vriendelijk geld opzij zetten voor even of eerder stoppen met werken Metaal en Techniek heeft zijn eigen levensloopregeling MT Levensloop is de levensloopregeling voor alle werknemers in de Metaal

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV

Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV Krachtens de Wet op het Financieel Toezicht ( Wft ) voorgeschreven productinformatie over het MeesPierson Vastgoedfonds II CV ( het Fonds ). Over de

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Een akkoord! Wat betekent dat voor u?

Een akkoord! Wat betekent dat voor u? Een akkoord! Wat betekent dat voor u? AEGON heeft in 2009 een akkoord gesloten met de Stichting Woekerpolis Claim en de Stichting Verliespolis over de maximale hoogte van de kosten van particuliere beleggingsverzekeringen.

Nadere informatie

De grond onder uw woning is óók geld waard! Grondvermogen van Finquiddity

De grond onder uw woning is óók geld waard! Grondvermogen van Finquiddity De grond onder uw woning is óók geld waard! Grondvermogen van Finquiddity De grond onder uw woning is óók geld waard! Uw woning vertegenwoordigt waarschijnlijk een groot deel van uw vermogen. Dat vermogen

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

In verband met de vakantieperiode is inschrijven nog mogelijk tot 5 juli 2013. De participaties zullen worden uitgegeven per 11 juli 2013.

In verband met de vakantieperiode is inschrijven nog mogelijk tot 5 juli 2013. De participaties zullen worden uitgegeven per 11 juli 2013. In verband met de vakantieperiode is inschrijven nog mogelijk tot 5 juli 2013. De participaties zullen worden uitgegeven per 11 juli 2013. Meezenden: Kopie legitimatiebewijs (paspoort/rijbewijs/nederlandse

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

Regeling. pagina 1 van 8

Regeling. pagina 1 van 8 Regeling voor een doelmatige belastingheffing over inkomsten uit sparen en beleggen, welke verworven zijn door participanten in een fiscaal transparante GmbH & Co. KG. Heerlen, pagina 1 van 8 1.

Nadere informatie

Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening!

Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening! Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening! Dit document is puur informatief en wij hebben hierin tevens ons dienstverleningsdocument en dienstenwijzer verwerkt. U bent

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Depositosparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen

Depositosparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen Productvoorwaarden Depositosparen Artikel 1 Definities In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Algemene Bankvoorwaarden: de Algemene Bankvoorwaarden, op 27 juli 2009 door de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Argenta Spaarhypotheek

Argenta Spaarhypotheek Argenta Spaarhypotheek De HYPOTHEEKVERZEKERING met HYPOTHEEKFONDS Informatiebrochure Argenta Spaarhypotheek Hypotheekverzekering met hypotheekfonds Argenta-Life Nederland N.V. 1 Wat is nu precies een Spaarhypotheek?

Nadere informatie