Invloed elektrische voertuigen op automobiliteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Invloed elektrische voertuigen op automobiliteit"

Transcriptie

1 Invloed elektrische voertuigen op automobiliteit Zowel gevestigde als nieuwe autofabrikanten hebben in de periode 2G04-2D allerlei verschillende prototypen en modellen van elektrische voertuigen (EV) gemaakt, inclusief driewielers en kleine stadsauto's. De diversiteit in ontwikkelde modellen geeft een indicatie van mogelijke ontwikkelingspaden op de EV-markt. Van de tweezitter Renault Twizy zijn tot juni 202 meer dan GG stuks in Europa verkocht. Dit tweezitsmodel is een belangrijke afwijking van de traditionele auto met verbrandingsmotor. Elektrische mobiliteit hoeft dus niet alleen tot gebruik van een andere energiebron te leiden, maar kan ook de grootte en vorm van onze auto's veranderen. bedreigd ziet door nieuwe technologieën en nieuwe ('startup') bedrijven. Fabrikanten hebben diverse alternatieven ontwikkeld voor de verbrandingsmotor als aandrijftechnologie, waarvan het elektrische voertuig (EV) het meest prominente is. William Sierzchula, Jan Anne Annema en Bert van Wee William Sierzchula tudelftnl), Jan Anne Annema en Bert van Wee zijn resp. promovendus, universitair docent en hoogleraar bij de TU DelftJaculteit Techniek, Bestuur, en Management. Naarmate technieken verbeteren zijn nichemarkten ontstaan zoals de sport automarkt, waarbinnen de EV's voordelen hebben ten opzichte van verbrandingsmotorvoer- van diverse EV-modellen. Momenteel tuigen, bijvoorbeeld omdat EV's heel snel bieden fabrikanten verschillende EV-typen kunnen optrekken. Recente marktintroduc- aan consumenten aan, zoals sportauto's, ties laten zien dat grote autofabrikanten commerciële voertuigen en kleine stadsau- de EV-markt als een commercieel aantrek- to's. mdat consumentvoorkeuren variëren, kelijke markt beginnen te zien i n plaats van maakt deze strategie het waarschijnlijker een markt die ze moeten bedienen vanuit dat op zijn minst één van de aangeboden overheidsregulering\ modellen commercieel levensvatbaar is. Deze ontwikkelingen laten zien dat de In dit artikel wordt de brede analyse uit autoindustrie sterk i n beweging is, met het lopende promotieonderzoek specifiek onbekende uitkomsten. De huidige dyna- toegepast op de Nederlandse markt. Door miek i n de EV-industrie heeft de mogelijk- Nederlandse autoverkopen te analyseren heid geschapen voor een nieuw soort auto kunnen we bepalen of en welke soorten van gemaakt door nieuwe fabrikanten. Tot nu EV's populair zijn bij consumenten en hoe toe vroeg de Nederlandse consument om de Nederlandse markt voor EV's er mogelijk Inleiding grote EV's gemaakt door de traditionele uit komt te zien. De verbrandingsmotor heeft de auto- bedrijven. De Renault Twizy is echter een mobielindustrie voor meer dan loo jaar heel ander alternatief. De auto is klein (2,33 gedomineerd. Door factoren zoals emissie- meter lang,,24 meter breed), goedkoop fabriekstypen Modellen van EV's zoals gemaakt door V ü e r t u i g s e g m e n t e n en regulering van overheden, voortgang i n de (een startprijs van 6.900) en bedoeld voor technologie en oheprijsverhogingen is de de stadsomgeving met lage maximum- fabrikanten overal ter wereld kunnen autoindustrie toegetreden tot de begin- snelheden en een klein verplaatsingsbereik worden gecategoriseerd volgens het stadia van wat bekend staat als een 'era of (met één oplaadbeurt). Europese voertuigclassificatiesysteem: ferment' (tijdperk van 'vergisting', tijdperk Dit artikel is gerelateerd aan een groter segmenten A, B, C, D/E, F, G/H, J/K, L/M, N, van onrust). Een dergelijk tijdperk wordt promotieonderzoek betaald door zware commerciële voertuigen (HCV) en gekenmerkt door voortdurende verande- NW (Nederlandse rganisatie voor bussen. Daarnaast ontwikkelen bedrijven ringen en onzekerheid en kan leiden tot Wetenschappelijk nderzoek), waarin de veelvuldig EV's i n de vorm van langzame industriële transities van de ene techno- vroege adoptieomgeving van EV's wordt voertuigen (LSV, 'low speed vehicles') en logie naar de andere, zoals toen de compact bestudeerd. Het doel is om te analyseren driewielers. Voorbeelden van voertuigen i n disc het cassettebandje verving. welke actoren de adoptie van EV's mogelijk deze klassen met een aantal kenmerkende De gevestigde automobielindustrie, maken of juist proberen te verhinderen. criteria worden gegeven i n Tabellen en 2. bestaande u i t slechts een beperkt aantal De rol van automobielfabrikanten wordt grote gevestigde bedrijven, kent een relatief bijvoorbeeld bestudeerd om te kunnen De fabrikanten van EV's kunnen worden onrustige periode omdat ze de stabiele bepalen i n hoeverre zij de markt vormgeven ingedeeld i n vier categorieën: een groot dominantie v a n de verbrandingsmotor door de ontwikkeling en marktintroductie gevestigd autobedrijf, een klein geves- Tijdschrift Milieu - Dossier-December 202 5

2

3 Tabel i: Voertuigklassen A tot en met F met kenmerkende eigenschappen en voorbeelden Motoromvsng Voertuiglengte tot Verbrandingsmotor voorbeeld EV voorbeeld Klasse A ±,0 < 3,050 m vw Up! Tezzari Zero Klasse B ±0-4 < 3,750 m VW Polo BMW Mini E Klasse C ±,3-2,0 < 4,230 m VW Golf Nissan LEAF Klasse D/E ± < 4,470 m VW Passat pel Ampera Klasse F ±2,0-3,5 < 4,800 Daimler CL600 BVD Auto e6 Tabel 2: Andere voertuigklassen,6-2,8 met kenmerkende m eigenschappen en voorbeelden nderscheidend criterium Verbrandingsmotor voorbeeld EV voorbeeld LSV Lage topsnelheid Bellier XLD Renault Twizy Driewieler Auto met drie wielen GM Lean Machine Aptera 2e Klasse G/H Hoge prestatie Porsche Boxter Venturi Fetish Klasse J/K Stoelen t/m 8 personen Citroen Picasso Ford Transit V Klasse L/M 4x4 off road Mercedes M-Klasse Toyota Rav4 EV Klasse N < ± 3200 kg Peugeot Berilngo E-wolf mega.4 HCV > ± 3200 kg Volvo FM9 Balqon Nautilus E20 Bus > 0 personen vervoeren Champion Tecnobus Gulliver Defender tigd autobedrijf, een nieuw autobedrijf realiseren dat Figuur niet de verkopen vertegenwoordigen de meerderheid van {'startup') of een bestaand niet-autobedrijf weergeeft maar het aantal modellen dat voertuigen zoals verkocht op de meeste dat zich op de EV-markt gaat begeven werd ontwikkeld per voertuigsegment. De nationale markten. Deze grote gevestigde (een zich diversifiërend bedrijf). Grote meest ontwikkelde modellen vielen i n voer- bedrijven vermeden de ontwikkehng van gevestigde bedrijven zijn i n dit onderzoek tuigklasse B (56), LSV (5), G/H (49) en klasse onconventionele modellen zoals driewie- gedefinieerd als bedrijven die reeds voor A (44). Fabrikanten ontwikkelden ook meer lers, LSV's, en grote commerciële voertuigen 99 auto's verkochten en die i n 2009 tot de dan 25 modellen i n de klassen driewielers, (HCV's en bussen), mogelijk omdat deze wereldwijde top 30 van autofabrikanten klasse C en N. Weinig modellen werden modellen sterk verschillen van de huidige behoorden volgens productiecijfers van ontwikkeld i n D/E, F, HCV en bussen. vraag van autoconsumenten. Het is gebruikelijk dat gevestigde bedrijven zich meer de 'International rganization of Motor Bus Segment N HCV Segment L/M Segment J/K Iti 0 f Segment F Segment G/H < H ^ c 3 waren toen niet betrokken bij de verkoop 2. LSV bedrijven bestonden al voor 99, maar ;.: Segment C u -- B ^ : 0 Segment D/E voor 99 geen auto's. Zich diversifiërende m «Segment B top 30. Nieuwe autofabrikanten verkochten fzo < auto's, maar behoorden i n 2009 niet tot de n Segment A \ 50 autofabrikanten verkochten ook voor 99 bezighouden met het voldoen aan de vraag 60 3-wheeler \ Vehicle Manufacturers'^ Kleine gevestigde van voertuigen en vertegenwoordigen bedrijven die zich bezighouden met energieopslag en engineering. Aantal modellen per voertuigsegment type fabrikant, per Prototypen en p r ü d u c t i e m ü d e l l e n Figuur laat zien dat grote gevestigde van EV's bedrijven en nieuwe bedrijven verschil- Figuur geeft een categorisering van proto- lende benaderingen volgden bij de typen en productiemodellen van EV's voor productie van EV's. Grote gevestigde de periode , per type fabrikant bedrijven richtten zich op modelontwikke- en voertuigklasse. Het is belangrijk om te ling op de klassen A, B en C. Deze klassen 52 I Tijdschrift Milieu-Dossier-December 202 f% KTRISCh

4

5 Tabel 3: Nederland voertuigverkopen 200 en EV-verkopen le halfjaar 2025,6 202 (januari - juni) EV 200 alle voertuigen Verkopen Verkopen % marktaandeel % marktaandeel Klasse A % Klasse B % 52 8% Klasse C % Klasse D/E % % Klasse E % Klasse G/H % Klasse J/K %o % %o 8 Klasse UM Klasse N % Bus HCV EV's zijn aangeschaft. Tabel 3 vergelijkt van de huidige Idanten dan met het identi- (met één oplaadbeurt) hoeven te hebben. ficeren van klantwensen voor opkomende Het hoge aantal LSV's en driewielers past de Nederlandse voertuigverkopen i n 200 nieuwe technologieën. Nieuwe bedrijven i n een nichemarktbenadering: bedrijven met de EV verkopen i n het eerste half ontwikkelden EV-modellen i n alle klassen verkennen de mogelijkheden van een jaar van 202 (januari tot en met juni) met nadruk op modellen voor de top en de nieuwe opkomende innovatie. Fabrikanten per voertuigklasse. De tabel laat zien onderkant van de markt: driewielers, LSV en maakten slechts een beperkt aantal hoe de consumentenvoorkeuren op de sportauto's (klasse G/H). De grotere perso- modellen i n de klasse D/E t e r w i j l dit toch EV-markt zich verhouden tot de algemene nenvoertuigen uit de klassen C, D/E, J/F en een populair marktsegment is. De reden voertuigvoorkeuren. L/M vertegenwoordigen een relatief klein zou kunnen zijn dat grote personenauto's de aandeel i n de modellen geproduceerd door zwakheden i n de prestaties van EV's laten Klasse D/E domineerde de EV-markt i n nieuwe bedrijven. zien zoals een klein verplaatsingsbereik. 202 (Tabel 3). De EV-verkoop i n deze klasse bestond nagenoeg geheel uit pel Amperas/ Klasse G/H (sportauto's) is een redelijke markt voor EV's vanwege de verwachte De Nederlandse EV-markt Chevrolet Volts (.380 stuks). Een vergelij- hogere prijs en bepaalde rijeigenschappen. Per j u l i 202 waren er EV's i n king tussen alle voertuigverkopen i n 200 EV's kunnen namelijk het maximale koppel Nederland, waarvan er zijn verkocht met EV-verkopen laat zien dat de popu- bereiken zo gauw het gaspedaal wordt inge- sinds i n de periode lairste klassen i n de algemene verkopen i n drukt. Dit is i n tegenstelling tot auto's met vertegenwoordigden EV's 0,22% van 200 niet overeenkomen met de populairste verbrandingsmotoren waar het maximale alle personenautoverkopen4. Nederland EV-klassen i n 202. Klassen A en B verte- koppel slechts geleidelijk wordt bereikt na heeft daarmee een van de hoogste genwoordigden i n 200 bijna de helft van intrappen van het pedaal. Sportauto's geven EV-marktaandeel vergeleken met andere alle voertuigverkopen i n Nederland maar fabrikanten de mogelijkheid te focussen Europese landen. Andere landen met deze klassen zijn maar 8% van de totale op rijeigenschappen van EV's zonder dat hoge EV-marktaandelen zijn Noorwegen, EV-voortuigverkopen. EV-klanten hadden de hoge prijs een belangrijke hindernis is Denemarken en Zwitserland. een nagenoeg geheel eenzijdige voorkeur i n de verkoop. Voertuigklasse A is ook een Tot nu toe is Nederland een snellere adopter voor de grote personenauto's i n de klasse voorspelbare EV-markt omdat het waar- van EV's, hoewel het Nederlandse markt- D/E (Tabel 3). De beperkte vraag i n bepaalde schijnlijk is dat deze markt zal bestaan uit aandeel vooral afhankelijk is van verkoop klassen laat zien dat de EV-markt nog niet hchte voertuigen die geen hoge maximum- i n de lease- en zakelijke automarkt. Een zo divers is als de algemene voertuigmarkt. verdere toename van het marktaandeel Het is ook interessant om waar te nemen snelheid of een groot verplaatsingsbereik van EV's i n Nederland is afhankelijk van een doorgaande vraag van EV's i n de markt voor auto's op naam van een bedrijf of een toename van vraag door huishoudens. De Nederlandse markt per voertuigklasse Voorgaande analyse geeft aan dat EV-verkopen i n Nederland toenemen. De analyse geeft echter niet aan welke typen Tijdschrift Milieu - Dossier - December

6

7 dat nagenoeg alle EV's die werden verkocht van grote gevestigde bedrijven kwamen zoals Nissan, GM en PSA. EV's van nieuwe bedrijven zoals Fisker, Tesla, Mia en Think telden voor netwerk van milieuprafessiünals slechts 8% mee i n de totale EV-verkopen i n het eerste halfjaar i n 202. Het is onzeker of de nieuwe bedrijven veel invloed zullen hebben op de toekomstige EV-markt omdat tot nu toe de grote gevestigde bedrijven deze markt hebben gedomineerd. Tabel 3 bevat niet de klassen LSV en driewieler. De tabel geeft daarom niet een volledig beeld van de zich ontwikkelde EV-markt i n Nederland of Europa i n zijn geheel. Meer specifiek: de tabel mist de Renault Twizy - een LSV dat snel aan populariteit wint. In het eerste h a l f j a a r van 202 verkocht Renault Twizys i n Europa waarvan 83 i n Nederland. Ter vergelijking: i n West-Europa werden i n die periode EV's verkocht. Gebaseerd op deze totaalcijfers kunnen we stellen dat de Renault Twizy een bepaalde mate van commercieel succes heeft bereikt. Het feit dat het geen traditioneel voertuig is, toont dat EV's mogelijk een drijvende kracht kunnen zijn i n de verandering van kenmerken van auto's. effectief bereiken? Adverteer in de online en offline VVM-media! Conclusies Van 2004 tot 20 hebben voertuigfabrikanten een brede range van EV-prototypes en -modellen ontwikkeld. Dit wijst op een De media van de Vereniging van Milieu- verscheidenheid aan voertuigen (waaronder automobielen) op professionals bieden adverteerders een toekomstige EV-markt. Nederlandse consumenten hebben tot nu toe vooral een voorkeur laten zien voor EV's i n de grote effectieve crossmediale mogelijkheden personenautoklasse D/E, zoals de pel Ampera. De Twizy toont om duizenden milieuprofessionals zeer echter een mogelijk andere toekomst voor EV's: een toekomst gericht te bereiken. die wordt bepaald door kleine voertuigen i n stedelijke gebieden. De EV-markt staat aan het prille begin van ontwikkeling en het is nog te vroeg harde uitspraken te doen over hoe de markt eruit zal zien. De Renault Twizy suggereert echter dat de toekomst misschien meer veranderingen te zien zal geven dan alleen een Naast dit magazine 'Milieu' bestaat het WM-mediapakket uit de WM-ledengids, de website WM.info en de digitale nieuwsbrief. verschuiving van vloeibare brandstoffen naar elektriciteit. MAAKT MEDIA RENDABEL Referenties. Magnusson, T. and C Berggren, 20 Entering an era of ferment - radical vs incrementalist strategies in automotive power train development Technology Analysis and Strategie Management. 23: International rganization of Motor Vehicle Manufacturers, World Motor Vehicle Production. Paris. 3. Agentschap, 202 Electric drive numbers, http.// trisch-rijden [Accessed 8-August-20i2]. 4. AID, 202. Moving nowhere fast. AID Newsletter 20. June, RAI, 20. Mobiliteit in cijfers Auto's 20/ RAI, 202. Nieuwverkoop personenautos Bent u geïnteresseerd in de voordelige mogelijkheden die de WM-media u bieden? Neem dan contact op met Elma Multimedia en ontvang vrijblijvend meer informatie en advies op maat. Elma Multimedia E. T. infofaelma.nl Tijdschrift Milieu - Dossier - December ED2

8

Elektrisch rijden: Internationale stand van zaken

Elektrisch rijden: Internationale stand van zaken Elektrisch rijden: Internationale stand van zaken 12 mei 2010 1 Inhoudsopgave Management samenvatting... 3 1 Inleiding... 6 1.1 Context... 6 1.2 Doel van het onderzoek... 7 1.3 Onze aanpak... 7 1.3.1 17

Nadere informatie

Fiscale stimulering (zeer) zuinige auto's

Fiscale stimulering (zeer) zuinige auto's Fiscale stimulering (zeer) zuinige auto's Onderzoek aanpassing zuinigheidsgrenzen Opdrachtgever: Ministerie van Financiën Rotterdam, 30 mei 2011 Fiscale stimulering (zeer) zuinige auto's Onderzoek aanpassing

Nadere informatie

Zakelijke markt voedt hoop op herstel autoverkoop

Zakelijke markt voedt hoop op herstel autoverkoop Kwartaalbericht Automotive ING Economisch Bureau Zakelijke markt voedt hoop op herstel autoverkoop De automotive sector kent in 2014 een slechte start. Vooral de particuliere markt blijft een zorgenkind.

Nadere informatie

Nationaal Occasion Onderzoek 2013. occasions

Nationaal Occasion Onderzoek 2013. occasions Nationaal Occasion Onderzoek 2013 occasions Verkoop, import en export van occasions en de gevolgen ervan voor het Nederlandse wagenpark en aftermarket Nationaal Occasion Onderzoek 2013 occasions Verkoop,

Nadere informatie

Blik in de toekomst Verder in automotive. Het is tijd voor de Rabobank.

Blik in de toekomst Verder in automotive. Het is tijd voor de Rabobank. Blik in de toekomst Verder in automotive Het is tijd voor de Rabobank. Blik in de toekomst Verder in automotive 4 Blik in de toekomst Verder in automotive Blik in de toekomst Verder in automotive 5 Voorwoord

Nadere informatie

Elektrisch rijden in Nederland

Elektrisch rijden in Nederland Elektrisch rijden in Nederland Is 1 miljoen elektrische auto s in 2025 haalbaar? Profielwerkstuk over de ontwikkeling van de elektrische auto in Nederland Door: Anna Kampen en Folkert de Meer Profiel:

Nadere informatie

De (toe)komst van elektrische auto s in Nederland: voorkeuren van consumenten door het adoptieproces heen. Marija Bočkarjova

De (toe)komst van elektrische auto s in Nederland: voorkeuren van consumenten door het adoptieproces heen. Marija Bočkarjova TVW Tijdschrift Vervoerswetenschap Jaargang 51, nummer 2 april 2015 pagina 40-67 ISSN: 1571-9227 www.vervoerswetenschap.nl De (toe)komst van elektrische auto s in Nederland: voorkeuren van consumenten

Nadere informatie

Elektrische auto op 1!

Elektrische auto op 1! Green Elektrische auto op 1! Onderzoek ervaringen berijders elektrische auto s in Nederland Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding en methodiek 4 Berijdersprofiel 6 De keuze voor de elektrische auto 10 Reiskeuze

Nadere informatie

Deelrapport Tafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch

Deelrapport Tafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch Visie Duurzame Brandstoffenmix Deelrapport Tafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch Definitieve versie Opdrachtgever: Energieakkoord Opgesteld door: De Tafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch Datum: 1 juli 2014

Nadere informatie

Elektrisch vervoer in 20 vragen

Elektrisch vervoer in 20 vragen lektrisch vervoer in 20 vragen e startgids voor bedrijven 2013 >> ls het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal Waarom zou ik kiezen voor V? Inhoud Wat zijn de kosten van V? Hoe breng ik V in

Nadere informatie

Parallelimport van occasions

Parallelimport van occasions Parallelimport van occasions De gevolgen en ontwikkelingen van parallelimport voor de binnenlandse handel in occasions Een afstudeeronderzoek van: Mark Rosijn In opdracht van: Heumen, September 2010 -

Nadere informatie

Werkgelegenheid door elektrisch vervoer in 2020

Werkgelegenheid door elektrisch vervoer in 2020 Werkgelegenheid door elektrisch vervoer in 2020 Rapport Delft, maart 2015 Opgesteld door: A. (Arno) Schroten S.J. (Sanne) Aarnink H.P. (Huib) van Essen Colofon Bibliotheekgegevens rapport: A. (Arno) Schroten,

Nadere informatie

Werken in startende bedrijven

Werken in startende bedrijven M201211 Werken in startende bedrijven drs. A. Bruins Zoetermeer, september 2012 Werken in startende bedrijven De meeste startende ondernemers hebben geen personeel. Dat is zo bij de start met het bedrijf,

Nadere informatie

Autobrief. Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen

Autobrief. Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen Autobrief Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 4 Hoofdstuk 2. De autogerelateerde belastingen

Nadere informatie

Effecten van stapsgewijze aanscherping CO 2 -zuinigheidsgrenzen voor autobelastingen

Effecten van stapsgewijze aanscherping CO 2 -zuinigheidsgrenzen voor autobelastingen Effecten van stapsgewijze aanscherping CO 2 -zuinigheidsgrenzen voor autobelastingen Robert Kok Policy Research Corporation / TU Delft Robert.Kok@policyresearch.nl Ruud van Sloten Policy Research Corporation

Nadere informatie

Evaluatierapport Werkgroep evaluatie energielabel en bonus/malus regeling BPM 2006

Evaluatierapport Werkgroep evaluatie energielabel en bonus/malus regeling BPM 2006 Evaluatierapport Werkgroep evaluatie energielabel en bonus/malus regeling BPM 2006 ANWB, BOVAG, Platform Duurzame Mobiliteit, Ministerie van Financiën, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsconsequenties elektrisch aangedreven voertuigen

Verkeersveiligheidsconsequenties elektrisch aangedreven voertuigen Verkeersveiligheidsconsequenties elektrisch aangedreven voertuigen Ing. C.C. Schoon & ing. C.G. Huijskens R-2011-11 Verkeersveiligheidsconsequenties elektrisch aangedreven voertuigen Een eerste verkenning

Nadere informatie

ING Economisch Bureau Assetvisie Autoleasemaatschappijen. Autolease op weg naar 2020

ING Economisch Bureau Assetvisie Autoleasemaatschappijen. Autolease op weg naar 2020 ING Economisch Bureau Assetvisie Autoleasemaatschappijen Autolease op weg naar 2020 Colofon Auteur Max Erich ING Economisch Bureau max.erich@ing.nl Redactieraad Arjan Chrispijn ING Lease arjan.chrispijn@ing.nl

Nadere informatie

Policy Research Corporation

Policy Research Corporation Policy Research Corporation MANAGEMENT SOLUTIONS FOR COMPANIES AND GOVERNMENTS Evaluatie autogerelateerde belastingen 2008-2013 en vooruitblik automarktontwikkelingen tot 2020 In samenwerking met: Oktober

Nadere informatie

Een beroep op energie 2

Een beroep op energie 2 Hiteq Voor technisch vakmanschap in de toekomst Hiteq is het expertisecentrum voor technisch vakmanschap in de toekomst. Technische bedrijven, werknemers en onderwijsinstellingen die zich oriënteren op

Nadere informatie

Zoekmachinemarketing

Zoekmachinemarketing TM Marktonderzoek Zoekmachinemarketing in de thuiswinkelbranche 2010 TM Copyright Traffic Builders 2001-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Over de thuiswinkelbranche 3 1.2. Zoekmachinemarketing in

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijk beleid om de vraag naar elektrisch vervoer te vergroten

Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijk beleid om de vraag naar elektrisch vervoer te vergroten Faciliteren of Stimuleren? Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijk beleid om de vraag naar elektrisch vervoer te vergroten OPGESTELD IN OPDRACHT VAN: DATUM: 6 DECEMBER 2012 OPGESTELD DOOR: Alise

Nadere informatie

In- en uitstroom en samenstelling van het Nederlandse personenautopark

In- en uitstroom en samenstelling van het Nederlandse personenautopark TNO-rapport TNO 2014 R10643 In- en uitstroom en samenstelling van het Nederlandse personenautopark Mobility Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl T +31 88 866 30 00

Nadere informatie

Drs. Bastiaan M. Driessen mre Niels M. Wubs September 2007 In opdracht van Invast B.V. te Den Haag.

Drs. Bastiaan M. Driessen mre Niels M. Wubs September 2007 In opdracht van Invast B.V. te Den Haag. Drs. Bastiaan M. Driessen mre Niels M. Wubs September 2007 In opdracht van Invast B.V. te Den Haag. ISBN: 978-90-812462-2-4 NUR-code: 160 Voorwoord De vastgoed beleggingsmarkt in Nederland bestaat voornamelijk

Nadere informatie

De toekomst van Automotive

De toekomst van Automotive De toekomst van Automotive Reverse engineering 2025-2014 www.rabobank.nl/automotive Hans Groenhuijsen Rabobank International hans.groenhuijsen@rabobank.com DON T LET YOUR PAST STEAL YOUR FUTURE MOVE ON

Nadere informatie

Eindgebruikersonderzoek in zakelijke marktsegmenten

Eindgebruikersonderzoek in zakelijke marktsegmenten Eindgebruikersonderzoek in zakelijke marktsegmenten Eindrapport (v1.5) In opdracht van: OPTA Project: 2008.021 Datum: Utrecht, 28 mei 2008 Auteurs: dr. ir. ing. Rudi Bekkers ir. Stein Smeets drs. Robbin

Nadere informatie

Belastingkortingen voor zuinige auto s: afwegingen voor fiscaal beleid. Beleidsstudie

Belastingkortingen voor zuinige auto s: afwegingen voor fiscaal beleid. Beleidsstudie Belastingkortingen voor zuinige auto s: afwegingen voor fiscaal beleid Beleidsstudie Belastingkortingen voor zuinige auto s: afwegingen voor fiscaal beleid Belastingkortingen voor zuinige auto s: afwegingen

Nadere informatie

IPv6 Monitoring in Nederland: De Vijfde Meting

IPv6 Monitoring in Nederland: De Vijfde Meting TNO-whitepaper TNO 2012 R10758 IPv6 Monitoring in Nederland: De Vijfde Meting Brassersplein 2 2612 CT Delft Postbus 5050 2600 GB Delft www.tno.nl T +31 88 866 70 00 F +31 88 866 70 57 infodesk@tno.nl Datum

Nadere informatie

emobility-lab, Inhoudelijke eindrapportage

emobility-lab, Inhoudelijke eindrapportage emobility-lab, Inhoudelijke eindrapportage Rotterdam, 10 september 2014 Kennisinstelling Onderzoeksleider Titel Hogeschool Rotterdam (HR) ir. F.G. Rieck, Lector Future Mobility, Kenniscentrum Sustainable

Nadere informatie

Groengas in verkeer en vervoer

Groengas in verkeer en vervoer Feiten en cijfers op een rij Opdrachtgever: Vereniging GroengasMobiel Rotterdam, 26 oktober 2012 Feiten en cijfers op een rij Opdrachtgever: Vereniging GroengasMobiel Koen Vervoort Rutger Beekman Marten

Nadere informatie