Sportkaderopleidingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sportkaderopleidingen"

Transcriptie

1 Aspirant-Initiator Initiator Instructeur B & Trainer B Trainer A Aanvullende sporttakgerichte opleidingen Beroepsgerichte opleidingen Begeleidingsgerichte opleidingen 2014 Sportkaderopleidingen Meer trainers beter opleiden

2 Beste sportvriend, Colofon De brochure Sportkaderopleidingen 2014 is een uitgave van het Agentschap Bloso (IVArp). Vlaamse Trainersschool Arenberggebouw - Arenbergstraat Brussel Tel Fax Verantwoordelijke uitgever Philippe Paquay Arenberggebouw - Arenbergstraat Brussel Lay-out & Fotografie Bloso Lieve Wyndaele Kan jij met veel gedrevenheid en enthousiasme mensen warm maken voor sport en bewegen? Wil je echt iets bijleren over sport, training, prestatie, fitheid, beheer van sportinfrastructuur of (jeugd)sportbeleid? Wil je extra competenties verwerven als trainer of sportbegeleider? Ben jij ook overtuigd dat sportbeoefenaars goed opgeleide en kwaliteitsvolle trainers verdienen? Dan ben je bij de Vlaamse Trainersschool (VTS) aan het juiste adres. Het is de missie van de Vlaamse Trainersschool om een zo ruim en gevarieerd mogelijk opleidingsaanbod aan te bieden en zoveel mogelijk trainers en sportbegeleiders goed op te leiden of bij te scholen. Je leert in de opleidingen hoe je kennis en vaardigheden op een creatieve en praktische manier kan overbrengen op een groep of individu. Theorie en praktijk wisselen elkaar continu af. In de brochure Sportkaderopleidingen 2014 maak je kennis met de Vlaamse Trainersschool en vind je een overzicht van het volledige opleidingsaanbod voor Ben je geïnteresseerd en wil je inschrijven voor een cursusorganisatie, check dan of de mobiele applicatie SportDB. Je kan hier ook je persoonlijke gegevens beheren, je inschrijving en les- of examenroosters opvolgen of je scores, attesten en diploma s consulteren. Ik hoop van harte dat jullie gebruik zullen maken van de opleidingskansen die wij als VTS aanbieden om je te vervolmaken in de taak die je nu al in de sportclub vervult of waarop je jezelf wil voorbereiden. Alvast veel succes! Philippe Paquay Wnd. administrateur-generaal Bloso 2 sportkaderopleidingen 2014 sportkaderopleidingen

3 Wie zijn we? De Vlaamse Trainersschool (VTS) is het samenwerkingsverband tussen het Bloso, de drie Vlaamse universiteiten en 14 hogescholen met een opleiding Lichamelijke Opvoeding en de erkende Vlaamse sportfederaties. De VTS organiseert en erkent sportkaderopleidingen in Vlaanderen. De VTS organiseert in de eerste plaats sportkaderopleidingen in diverse sporttakken op het niveau Aspirant-Initiator, Initiator, Instructeur B, Trainer B en Trainer A. Daarnaast heeft de VTS een opleidingsaanbod voor begeleiders van sportende senioren, sporters met een handicap en recreatieve sporters. De VTS biedt ook begeleidingsgerichte opleidingen aan zoals Jeugdsportcoördinator, Bewegingsanimator, Jogbegeleider of Wegkapitein en beroepsgerichte opleidingen zoals Duiker Redder, Hoger Redder, Sportfunctionaris en Zwembadcoördinator. Al wie als trainer of bestuurslid actief is in een sportclub, is van harte welkom bij de VTS-cursussen. Ook de trainers die reeds actief zijn in de sportclub, maar nog geen opleiding hebben genoten, zullen zich niet alleen theoretisch maar ook sporttechnisch en didactisch verder kunnen bekwamen. De clubs hebben er immers alle belang bij om over goed opgeleide lesgevers, trainers, begeleiders, jeugdsportcoördinatoren en clubbestuurders te beschikken. De Vlaamse Trainersschool is in de sportdecreten bovendien aangeduid als het enige officiële erkenningsorgaan van de sportkaderopleidingen in Vlaanderen. De VTS-diploma s zijn vereist volgens de licentiereglementen en voor het verwerven van kwaliteitslabels en bijkomende subsidiëringsmogelijkheden van bepaalde sportfederaties. De subsidiereglementen van de gemeentelijke en provinciale sportraden maken eveneens gebruik van de VTS-diploma s. Partners van de Vlaamse Trainersschool Meer gedetailleerde informatie over al deze opleidingen kan je vinden op Je kan je via deze website ook inschrijven voor de opleidingen, je kan je persoonlijke gegevens beheren, een portfolio samenstellen, een duplicaat van een diploma of attest afdrukken, enz. Vlaamse Hogescholen met een opleiding L.O. 4 sportkaderopleidingen 2014

4 Sporttakgerichte opleidingen Aspirant-Initiator Facultatieve basisopleiding om onder leiding van een gekwalificeerde trainer assistentie te kunnen bieden. Initiator Opleiding voor beginnende lesgevers. Instructeur B / Trainer B Opleiding voor gevorderde lesgevers of beginnende trainers. De VTS biedt een waaier van opleidingsmogelijkheden Begeleidingsgerichte opleidingen Jeugdsportcoördinator Opleiding om het jeugdsportbeleid in de erkende sportclub te leren coördineren op het sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vlak. Bewegingsanimator Opleiding voor iedereen die graag met mensen sportief aan de slag wil gaan als vrijwilliger of vanuit een professioneel kader. Wegkapitein Opleiding om groepen fietsers op een veilige manier te leren begeleiden. Jogbegeleider Opleiding om autonoom jogsessies te leren begeleiden o.b.v. loopschema s, opgesteld door een hoger opgeleide. De toelatingsvoorwaarden voor de verschillende begeleidingsgerichte opleidingen kan je consulteren via de VTS-website ( Trainer A Opleiding voor gevorderde trainers. De toelatingsvoorwaarden voor de verschillende sporttakgerichte opleidingen kan je consulteren via de VTS-website ( Beroepsgerichte opleidingen Sportfunctionaris Beroepsgerichte opleiding voor personen die verantwoordelijk zijn voor een sportdienst van een lokale of provinciale overheid. Aanvullende sporttakgerichte opleidingen Begeleiden van sporters met een handicap Aanvullende opleiding voor het begeleiden van sporters met een handicap. Begeleiden van sportende senioren Aanvullende opleiding voor het begeleiden van sportende senioren. De toelatingsvoorwaarden voor de verschillende aanvullende sporttakgerichte opleidingen kan je consulteren via de VTS-website ( Bijscholingen Naast de Dag van de Trainer, die tweejaarlijks plaatsvindt, organiseert of erkent de Vlaamse Trainersschool nog tal van andere bijscholingen, o.a. voor de coördinatoren van de Vlaamse sportfederaties. Een overzicht van alle bijscholingen is te vinden via Hoger Redder Beroepsgerichte opleiding voor redders in openbare zwemgelegenheden. Zwembadcoördinator Beroepsgerichte opleiding voor gediplomeerde redders met bijkomende verantwoordelijkheden in en rond het zwembad. De toelatingsvoorwaarden voor de verschillende beroepsgerichte opleidingen kan je consulteren via de VTS-website ( 6 sportkaderopleidingen 2014

5 Sporttakgerichte opleidingen 8 sportkaderopleidingen 2014 Er worden door de Vlaamse Trainersschool jaarlijks sportkaderopleidingen in meer dan 50 verschillende sporttakken aangeboden. Een trainer in een sportclub die een opleiding wil volgen, kan vier opleidingsniveaus doorlopen. Voor beginnende lesgevers is er een basisopleiding Initiator. Daarna kan men zich vervolmaken via het opleidingsniveau Instructeur B / Trainer B. De keuze is afhankelijk van de sporttak. Trainers die sporters op een hoog niveau willen begeleiden, kunnen tenslotte de opleiding Trainer A volgen. Om alle trainers en begeleiders uit de sportclubs de kans te geven een opleiding met een lage instapdrempel te volgen, werd in verschillende sporttakken een facultatief opleidingsniveau Aspirant-Initiator ingevoerd. De doelstelling is meer mensen motiveren om door te stromen naar de opleiding Initiator. Elke opleiding bestaat uit verschillende modules. De basismodule Algemeen Gedeelte dient als eerste te worden gevolgd. De basismodule Algemeen Gedeelte is in elk opleidingsniveau ingebouwd en omvat algemene principes en sportwetenschappelijke basiskennis die voor elke sporttak belangrijk zijn. De basismodule Algemeen Gedeelte creëert ook eenvormigheid tussen de verschillende sporttakken en wordt steeds sporttakoverschrijdend gegeven, behalve voor het opleidingsniveau Initiator waar een sportspecifieke vertaling wordt gemaakt. Naast de basismodule Algemeen Gedeelte omvat elke opleiding een aantal sportspecifieke modules. Cursisten krijgen in de sporttechnische module (module 2) theoretische kennis en praktische vaardigheden aangereikt die betrekking hebben op de sporttak. In de didactisch-methodische module (module 3) krijgt de cursist didactische principes en methodieken m.b.t. de sporttak aangeleerd. Een aantal sporttakken biedt ook een stagemodule (module 4) aan, waarbij de cursisten relevante praktijkervaring kunnen opdoen. Het volledige programma van een opleiding noemen we een opleidingsstramien. Alle opleidingsstramienen zijn te consulteren via de VTS-databank ( Wanneer een cursist geslaagd is voor alle modules van het opleidingsstramien, ontvangt hij/zij een diploma. De modules volgen elkaar chronologisch op in de tijd. Indien gewenst kan een cursist er echter ook voor kiezen het volgen van de modules te spreiden en zo een eigen leertraject uitstippelen. Hij/zij ontvangt dan een bewijs van slagen voor de module. Als men alle modules met succes heeft afgelegd, ontvangt men een diploma. Opleidingsniveau Gevorderde Competitie Sporttechnische vervolmaking of beginnende competitie Initiatie Assistentie Basismodule Algemeen Gedeelte Trainer A Basismodule Algemeen Gedeelte Trainer B Basismodule Algemeen Gedeelte Instructeur B Basismodule Algemeen Gedeelte Initiator Sportspecifieke modules Trainer A Sportspecifieke modules Trainer B Sportspecifieke modules Instructeur B Sportspecifieke modules Initiator Sportspecifieke module Aspirant-Initiator Aanvullende opleidingen voor verschillende doelgroepen (sporters met een handicap, senioren, recreatieve sporters) die sporttakspecifiek of sporttakoverschrijdend kunnen georganiseerd worden

6 Trainer A + <sporttak> 3 De Trainer A staat in het voor het trainen en coachen van competitieve sporters (jongeren, adolescenten en volwassenen) tot op het internationaal niveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van de sport teneinde de sporters via aangepaste sporttechnische, -tactische en conditionele trainingsopbouw en mentale begeleiding te laten doorstromen naar het hoogste niveau en topprestaties te behalen. Functieprofielen per opleidingsniveau Trainer B + <sporttak> De Trainer B staat in voor het trainen, coachen en vervolmaken van competitieve sporters (jongeren, adolescenten en volwassenen) tot op het nationaal niveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van de sport teneinde de sporters via aangepaste sporttechnische, -tactische en conditionele trainingsopbouw te laten doorstromen naar een hoger niveau en prestatiedoelen te bereiken. Instructeur B + <sporttak> De Instructeur B staat in voor het trainen en begeleiden van recreatieve en/of competitieve sporters (jongeren, adolescenten en volwassenen) tot op het provinciaal/landelijk niveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van de sport teneinde hen via aangepaste sporttechnische en -tactische trainingsopbouw te laten doorstromen naar een hoger niveau en leerdoelen te bereiken. Initiator + <sporttak> De Initiator staat in voor het initiëren van beginnende of recreatieve sporters (jongeren, adolescenten en volwassenen) op clubniveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van de sport teneinde hen via aangepaste sporttechnische en -tactische trainingssessies leerdoelen te laten bereiken. Aspirant-Initiator + <sporttak> De Aspirant-Initiator ondersteunt de trainer bij het organiseren en aanleren van sportspecifieke bewegingsvaardigheden en basisvormen aan (jeugd)sporters in de sportclub. Hij houdt bij het uitvoeren van zijn opdrachten vooral rekening met de sportspecifieke veiligheidsaspecten en elementaire basisreglementen. De Aspirant-Initiator kan het sporttakspecifieke oefenstofpakket aanbieden en assisteren bij promotionele sportactiviteiten in de sportclub. Hij kan/mag (jeugd)sporters enkel begeleiden onder toezicht van een hoger opgeleide aanwezige trainer. Aanvullende sporttakgerichte opleidingen Trainers die zich willen specialiseren in het begeleiden van specifieke doelgroepen (sporters met een handicap, sportende senioren, recreatieve sporters), kunnen zich, na het slagen voor een Initiatoropleiding, verder bekwamen via een aanvullende sporttakgerichte opleiding. Uitgangspunt hierbij is dat elke sporter, ongeacht zijn/haar talent, op elk niveau en in elke leeftijdscategorie moet kunnen rekenen op deskundige begeleiding door VTS-gekwalificeerden. Na het volgen van een aanvullende sporttakgerichte opleiding ontvangt men een attest. Begeleiden van sporters met een handicap De VTS biedt een aanvullende sporttakoverschrijdende module aan voor het begeleiden van sporters met een handicap. Dit jaar staan Begeleiden van Badmintonners, Zwemmers, Fitnessers en Tennissers met een handicap op het programma. Begeleiden van sportende senioren De VTS biedt een aanvullende sporttakoverschrijdende opleiding voor het begeleiden van sportende senioren. Daarnaast is een specifieke opleiding Initiator Gym voor senioren en Initiator Dans voor senioren uitgewerkt. 10 sportkaderopleidingen

7 Beroepsgerichte opleidingen De Vlaamse Trainersschool beschikt over een jarenlange traditie in het organiseren van opleidingen voor personen die beroepshalve met de begeleiding of organisatie van sportactiviteiten bezig zijn. Na het slagen voor de opleiding ontvangt men een diploma. Sportfunctionaris vernieuwd! De opleiding sportfunctionaris biedt de cursisten een goede kijk op de drie kerntaken van de sportfunctionaris: voeren van een sportbeleid, beheren van sportinfrastructuur en voeren van sportpromotie. Hoger Redder Dit diploma is het enige wettelijke voor de uitoefening van de taak van redder in een publiek zwembad of zwemgelegenheid in open water, zoals vermeld in het Vlaams Milieureglement VLAREM II. Duiker Redder Het brevet van Duiker Redder is door de Vlaamse Trainersschool (Bloso) enkel voor het begeleiden van duikactiviteiten erkend als gelijkwaardig aan het diploma van Hoger Redder. Een Duiker Redder is alleen bevoegd om als redder op te treden tijdens duikactiviteiten in overdekte, niet-overdekte en open zwemgelegenheden. Zwembadcoördinator Dit is een opleiding voor beroepsredders die actief zijn in openbare zwemgelegenheden. Het accent in deze cursus ligt op het opleiden van de beroepsredder om andere verantwoordelijkheden, functies, taken en opdrachten uit te voeren in en rond het zwembad. Begeleidingsgerichte opleidingen De begeleidingsgerichte opleidingen Bewegingsanimator, Jogbegeleider en Wegkapitein hebben tot doel cursisten recreatieve bewegingsactiviteiten te leren organiseren en op een didactisch verantwoorde wijze te begeleiden, waarbij de nadruk gelegd wordt op het aspect veiligheid en het stimuleren van mensen tot beweging. Deze opleidingen zijn niet gericht op het leren initiëren van een sporttak. Na het slagen voor de opleiding ontvangt men een diploma. Bewegingsanimator Opleiding voor iedereen die graag met mensen sportief aan de slag wil gaan als vrijwilliger of vanuit een professioneel kader. Jogbegeleider Opleiding om autonoom jogsessies te leren begeleiden o.b.v. loopschema s, opgesteld door een hoger opgeleide. Wegkapitein Opleiding om groepen fietsers op een veilige manier te leren begeleiden. Jeugdsportcoördinator Opleiding om het jeugdsportbeleid in de erkende sportclub te leren coördineren op het sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vlak. Na het slagen voor de instapmodule ontvangt men een attest; na het slagen voor de vervolgmodule ontvangt men een diploma. 12 sportkaderopleidingen 2014 sportkaderopleidingen

8 Info cursisten Cursusgeld Het cursusgeld omvat: de toelating om de lessen te volgen mits je voldoet aan alle toelatingsvoorwaarden; de toelating om examen en eventueel herexamen af te leggen binnen de bepalingen van het Algemeen Examenreglement; het cursusmateriaal; een Bloso-verzekering voor de binnenlandse cursussen. Alle bijkomende betalingskosten vallen echter volledig ten laste van de deelnemer (bv. bij betaling vanuit het buitenland). In bepaalde gevallen wordt het aantal cursisten om organisatorische en didactische redenen beperkt (zie maximum aantal deelnemers op het lessenrooster). De betalingsdatum bepaalt de volgorde van aanvaarding van de inschrijvingen. MijnBloso gebruikersprofiel Met je MijnBloso gebruikersprofiel beschik je over heel wat nuttige mogelijkheden: Je kan zelf je persoonsgegevens beheren en je MijnBloso wachtwoord wijzigen. Je kan inschrijven voor een cursusorganisatie en je eventueel ook zelf terug annuleren. Je kan in een eigen portfolio bewijsstukken, attesten, enz. opladen. Je kan online je scores en beoordelingen raadplegen, de vrijstellingen en gelijkstellingen die je behaalde, enz. Je wordt automatisch op de hoogte gebracht van wijzigingen aan het lessenrooster en kan dit online consulteren. Je kan duplicaten van deelname- en betalingsattesten, slagingsattesten en diploma s afdrukken. Je kan je persoonlijk lessenrooster raadplegen. enz. Meer informatie over vrijstellingen, kortingen, terugbetalingen en annulaties vind je op de VTS-website: - Info cursisten 14 sportkaderopleidingen 2014 sportkaderopleidingen

9 Cursusplanningen 2014 Algemeen Gedeelte - Instructeur B / Trainer B / Trainer A Het geslaagd zijn voor de basismodule Algemeen Gedeelte (module 1) is een toelatingsvoorwaarde om de sportspecifieke modules van de opleiding te mogen starten. Schrijf dan ook tijdig in voor het Algemeen Gedeelte. Sporttak Niveau Cursusplaats Startdatum Einddatum Modules Uren Prijs Algemeen Gedeelte Instructeur B Genk 21/01/14 27/03/14 1A 22,5 60 Algemeen Gedeelte Instructeur B Gent 21/01/14 27/03/14 1A 22,5 60 Algemeen Gedeelte Instructeur B Berchem 25/01/14 29/03/14 1A 22,5 60 Algemeen Gedeelte Instructeur B Kortrijk 25/01/14 29/03/14 1A 22,5 60 Algemeen Gedeelte Instructeur B Genk 30/08/14 08/11/14 1A 22,5 60 Algemeen Gedeelte Instructeur B Gent 30/08/14 08/11/14 1A 22,5 60 Algemeen Gedeelte Instructeur B Brugge 01/09/14 10/11/14 1A 22,5 60 Algemeen Gedeelte Instructeur B Willebroek 2/09/14 04/11/14 1A 22,5 60 Algemeen Gedeelte Trainer B Gent 21/01/14 24/04/14 1B 22,5 60 Algemeen Gedeelte Trainer B Genk 21/01/14 24/04/14 1B 22,5 60 Algemeen Gedeelte Trainer B Berchem 25/01/14 26/04/14 1B 22,5 60 Algemeen Gedeelte Trainer B Kortrijk 25/01/14 26/04/14 1B 22,5 60 Algemeen Gedeelte Trainer B Genk 30/08/14 22/11/14 1B 22,5 60 Algemeen Gedeelte Trainer B Gent 30/08/14 22/11/14 1B 22,5 60 Algemeen Gedeelte Trainer B Brugge 01/09/14 21/11/14 1B 22,5 60 Algemeen Gedeelte Trainer B Willebroek 01/09/14 18/11/14 1B 22,5 60 Algemeen Gedeelte Trainer A Gent 25/01/14 10/05/ Algemeen Gedeelte Trainer A Berchem 02/09/14 25/11/ Algemeen Gedeelte - zelfstudie / e-learning Sporttak Niveau Cursusplaats Startdatum Einddatum Modules Uren Prijs Algemeen Gedeelte Instructeur B Gent 24/01/14 24/01/14 1A 40 Algemeen Gedeelte Instructeur B Willebroek 14/05/14 14/05/14 1A 40 Algemeen Gedeelte Instructeur B Brussel 18/09/14 18/09/14 1A 40 Algemeen Gedeelte Trainer B Gent 31/01/14 31/01/14 1B 40 Algemeen Gedeelte Trainer B Willebroek 21/05/14 21/05/14 1B 40 Algemeen Gedeelte Trainer B Brussel 25/09/14 25/09/14 1B 40 Algemeen Gedeelte Trainer A Gent 24/01/14 24/01/ Algemeen Gedeelte Trainer A Willebroek 14/05/14 14/05/ Algemeen Gedeelte Trainer A Brussel 18/09/14 18/09/ Deze cursusplanningen zijn meer dan een jaar vooraf opgemaakt en dus indicatief. De juiste cursusplanning vind je op Deze cursusplanningen zijn meer dan een jaar vooraf opgemaakt en dus indicatief. De juiste cursusplanning vind je op 16 sportkaderopleidingen 2014 sportkaderopleidingen

10 A B Sporttakgerichte opleidingen De opleiding Aspirant-Initiator wordt georganiseerd door de sportfederatie of de gemeente. De volledige informatie m.b.t. deze cursussen kan je vinden op onze website: Er worden opleidingen Aspirant-Initiator aangeboden in volgende sporttakken: atletiek, badminton, gymnastiek, handbal, ju-jitsu, judo, karate, korfbal, paardrijden, rolschaatsen, ropeskipping, schermen, squash, taekwondo, tafeltennis, tennis, volleybal, zeilen, zwemmen. Aikido Instructeur B Oordegem + Aalst 16/09/14 18/12/ Atletiek Initiator Nieuwpoort 11/01/14 31/05/ Atletiek Initiator Oordegem 11/01/14 31/05/ Atletiek Initiator Brugge 20/09/14 28/02/ Atletiek Initiator Heusden-Zolder 20/09/14 07/03/ Atletiek Instructeur B Leuven 20/09/14 14/03/ Atletiek Trainer B Leuven 20/09/14 29/11/14 2A Atletiek Fond/halve fond Trainer B Leuven 08/02/14 31/05/14 2B Badminton Initiator Ronse 15/02/14 24/05/ Badminton Initiator Genk 15/03/14 04/05/ Badminton Initiator St-Laureins / Watervliet 07/09/14 06/12/ Baseball/Softball Initiator Zonhoven 18/10/14 29/11/ Baseball/Softball Initiator Hoboken 19/10/14 30/11/ Basketbal Initiator Houtem 01/02/14 25/05/ Basketbal Initiator Heusden-Zolder 01/04/14 08/06/ Basketbal Initiator Brugge 15/04/14 30/06/ Basketbal Initiator Sint-Katelijne-Waver 15/04/14 30/06/ Basketbal Initiator Scherpenheuvel 15/04/14 30/06/ Basketbal Initiator Ternat 15/04/14 30/06/ Basketbal Initiator Gent 25/04/14 29/06/ Basketbal Initiator Dessel 25/07/14 14/09/ Basketbal Initiator Kortrijk 16/08/14 07/09/ Basketbal Instructeur B Boom 01/04/14 30/06/ Basketbal Instructeur B Sint-Truiden 01/04/14 30/06/ Basketbal Instructeur B Oostende 26/04/14 28/06/ Basketbal Instructeur B Gent 01/08/14 31/08/ Basketbal Trainer B Boortmeerbeek 15/04/14 30/06/ Basketbal Trainer B Lokeren 02/05/14 08/06/ Basketbal Trainer A Duffel 01/09/14 30/04/ Boogschieten Initiator Blankenberge+Bredene 29/03/14 28/06/ Boogschieten Wipschieten Instructeur B Blankenberge+Bredene 13/09/14 20/12/14 2A 9 40 Boogschieten Wipschieten Instructeur B Blankenberge+Bredene 13/09/14 20/12/14 2B Dansen Actuele Dans Initiator Hoeilaart 29/06/14 28/12/ Dansen Actuele Dans Initiator Kruishoutem 28/09/14 01/03/ Dansen Jazzdans Instructeur B Tongerlo 23/02/14 04/05/14 2B Dansen Streetdance Instructeur B Tongerlo 02/02/14 30/03/14 2B Dansen Standaarddans Initiator Rillaar 04/10/14 24/01/ Dansen Senioren Initiator Gent 24/01/14 24/04/ Duiken Initiator Mechelen+Hofstade 07/01/14 24/02/ Duiken Initiator Mechelen+Hofstade 12/01/14 24/02/ Duiken Initiator Diverse locaties vrij te bepalen vrij te bepalen 2 19 NVT Duiken Instructeur B Mechelen 16/09/14 23/11/ Fitness Groepsfitness Initiator Antwerpen nog te bepalen nog te bepalen Fitness Individuele fitness Initiator Aalst/Brugge/Gent 17/09/14 04/12/ NVT Hasselt/Sint-Niklaas/Turnhout Deze cursusplanningen zijn meer dan een jaar vooraf opgemaakt en dus indicatief. De juiste cursusplanning vind je op Deze cursusplanningen zijn meer dan een jaar vooraf opgemaakt en dus indicatief. De juiste cursusplanning vind je op 18 sportkaderopleidingen 2014 sportkaderopleidingen D F

11 G Fitness Individuele fitness Instructeur B Aalst/Brugge/Hasselt 06/01/14 25/06/ NVT Sint-Niklaas Fitness Individuele fitness Trainer A Brugge/Hasselt nog te bepalen nog te bepalen NVT Sint-Niklaas/Oostakker Gehandicaptensport Initiator Gent 22/03/14 29/03/ Gehandicaptensport Boccia Initiator Gits 08/11/14 13/12/ Golf Initiator Zaventem 18/01/14 23/04/ Gymnastiek AGD Trainer B Gent 01/09/14 13/06/15 2B Gymnastiek AGH Trainer A Gent+Houthalen 27/09/14 13/06/ Gymnastiek Alg. Gymnastiek Initiator Tervuren 11/01/14 01/02/ Gymnastiek Alg. Gymnastiek Initiator Heist-op-den-Berg 25/01/14 09/02/ Gymnastiek Alg. Gymnastiek Initiator Oostende+Brugge 22/03/14 28/03/ Gymnastiek Alg. Gymnastiek Initiator Buggenhout 27/09/14 11/10/ Gymnastiek Alg. Gymnastiek Initiator Tervuren 18/01/14 01/02/ Gymnastiek Alg. Gymnastiek Initiator Heist-op-den-Berg 02/02/14 09/02/ Gymnastiek Alg. Gymnastiek Initiator Tienen 15/02/14 09/03/ Gymnastiek Alg. Gymnastiek Initiator Oostende+Brugge 26/04/14 09/05/ Gymnastiek Alg. Gymnastiek Initiator Buggenhout 04/10/14 11/10/ Gymnastiek Alg. Gymnastiek Initiator Tervuren 03/03/14 08/03/ Gymnastiek Alg. Gymnastiek Initiator Heist-op-den-Berg 10/05/14 25/05/ Gymnastiek Alg. Gymnastiek Initiator Oostende+Brugge 14/11/14 29/11/ Gymnastiek Alg. Gymnastiek Initiator Buggenhout 26/10/14 31/10/ Gymnastiek Alg. Gymnastiek Initiator Tervuren 06/03/14 08/03/ Gymnastiek Alg. Gymnastiek Initiator Heist-op-den-Berg 18/05/14 25/05/ Gymnastiek Alg. Gymnastiek Initiator Oostende+Brugge 22/11/14 29/11/ Gymnastiek Alg. Gymnastiek Initiator Buggenhout 29/10/14 31/10/ Gymnastiek Alg. Gymnastiek Initiator Wommelgem 07/04/14 18/04/ Deze cursusplanningen zijn meer dan een jaar vooraf opgemaakt en dus indicatief. De juiste cursusplanning vind je op Gymnastiek Alg. Gymnastiek Initiator Mechelen 07/07/14 18/07/ Gymnastiek Alg. Gymnastiek Initiator Sint-Gillis-Waas 28/07/14 08/08/ Gymnastiek Alg. Gymnastiek Initiator Wevelgem 11/08/14 23/08/ Gymnastiek Disciplineoverschrijdend Trainer B Gent 09/09/14 23/10/14 2A Handbal Initiator Brugge 01/03/14 08/03/ Handbal Initiator nog te bepalen 13/09/14 06/12/ Hengelen + Petanque Initiator Gent 18/01/14 22/02/ Hengelen Initiator Gent 01/02/14 29/03/ Hockey Initiator Ronse 06/01/14 07/06/ Hockey Initiator Dilbeek 08/01/14 04/06/ Hockey Initiator Knokke 06/09/14 31/12/ IJsschaatsen Initiator Zemst+Mechelen 25/01/14 15/03/ IJsschaatsen Initiator Brugge 20/09/14 15/11/ IJsschaatsen Kunstijsschaatsen Initiator Hasselt 13/09/14 05/10/14 AM Judo Initiator Tielt 01/02/14 06/12/ Judo Initiator Herentals 31/01/14 14/11/ Judo Trainer A Zele 22/02/14 13/12/ Ju-Jitsu Initiator Mortsel 18/01/14 nog te bepalen Kano-Kajak Initiator Mechelen 07/02/14 10/05/ Kano-Kajak Initiator Neerpelt 03/10/14 29/11/ Kano-Kajak Wild water Instructeur B buitenland 11/06/14 14/09/ Karate Initiator Gent 06/09/14 29/11/ Karate Trainer B Gent 22/04/14 19/04/ Klim- en Bergsport Bergbeklimmen Initiator Antwerpen 01/10/14 15/12/14 1+2A Bergwandelen Klim- en Bergsport Bergbeklimmen Initiator Herentals+buitenland 24/05/14 04/10/14 2B Klim- en Bergsport Bergwandelen Initiator Herentals+buitenland 24/05/14 04/10/14 2B Klim- en Bergsport Muurklimmen Initiator Willebroek+Bornem 04/10/14 28/02/ Deze cursusplanningen zijn meer dan een jaar vooraf opgemaakt en dus indicatief. De juiste cursusplanning vind je op 20 sportkaderopleidingen 2014 sportkaderopleidingen H IJ J K

12 M O P R Klim- en Bergsport Speleologie Initiator Hofstade 08/02/14 30/09/ Klim- en Bergsport Sportklimmen Initiator Willebroek 15/03/14 24/05/14 AM Klim- en Bergsport Rotsklimmen Instructeur B Italië, Valle dell Orco 26/10/14 30/12/ Korfbal Initiator Merksem 17/02/14 30/04/ Korfbal Initiator Gentbrugge + Aalst 10/03/14 07/05/ Korfbal Initiator Deurne 01/09/14 22/10/ Krachtbal Initiator Brugge 11/01/14 05/04/ Motorrijden Motorcross Instructeur B Herentals+Lille 11/10/14 29/11/ Oriëntatielopen Initiator Herentals 01/09/14 31/12/ Oriëntatielopen Trainer B Herentals 30/09/14 31/12/ Paardrijden Initiator Woumen 07/04/14 18/04/ Paardrijden Initiator Kuringen 01/07/14 11/07/ Paardrijden Initiator Waregem 14/07/14 25/07/ Paardrijden Initiator Oud-Heverlee 04/08/14 15/08/ Paardrijden Initiator Dendermonde 16/09/14 28/02/ Paardrijden Instructeur B Waregem 07/01/14 10/03/ ,5 105 Paardrijden Instructeur B Genk 15/09/14 17/11/ ,5 105 Paardrijden Trainer B Oud-Heverlee 15/09/14 17/11/ ,5 95 Paardrijden Dressuur Instructeur B Oud-Heverlee 27/11/14 30/11/ Paardrijden Jumping Instructeur B Waregem 01/07/14 05/07/ Petanque Initiator Gent 01/03/14 29/03/ Reddend Zwemmen Initiator Hofstade 15/03/14 25/05/ Risicovechtsporten Initiator Dessel 09/08/14 11/01/ Roeien Initiator Brugge 04/10/14 25/04/ Rolschaatsen Initiator Zemst/Mechelen 25/01/14 15/03/ Rolschaatsen Initiator Brugge 20/09/14 15/11/ Rolschaatsen Inlinehockey Initiator Eeklo 02/11/14 16/11/14 AM Rolschaatsen Skeeleren Initiator Zemst/Leuven 28/09/14 19/10/14 AM Ropeskipping Initiator Berchem + Mechelen 01/03/14 24/05/ Ropeskipping Initiator Gent 23/08/14 29/11/ Ropeskipping Trainer B Gent 20/09/14 29/11/ Rugby Initiator Hasselt 08/09/14 13/10/ Schermen Initiator nog te bepalen 22/03/14 31/05/ Schermen Trainer B Gent 26/04/14 30/06/ Schermen Degen Trainer B Gent 26/04/14 31/01/ Schermen Floret Trainer B Leuven 26/04/14 31/01/ Schermen Sabel Trainer B Gent 26/04/14 31/01/ Skiën-Snowboard Initiator Elsene 26/04/14 24/05/14 1+2A Skiën-Snowboard Initiator Elsene 08/11/14 06/12/14 1+2A Skiën-Snowboard Instructeur B Elsene 08/11/14 06/12/14 2A Skiën-Snowboard Alpijns Skiën Initiator Elsene 26/04/14 24/05/14 2B 9 35 Skiën-Snowboard Alpijns Skiën Initiator Elsene 08/11/14 06/12/14 2B 9 35 Skiën-Snowboard Alpijns Skiën Initiator diverse loc / buitenland 28/02/14 08/03/ NVT Skiën-Snowboard Alpijns Skiën Initiator diverse loc / buitenland 04/04/14 12/04/ NVT Skiën-Snowboard Alpijns Skiën Initiator diverse loc / buitenland 11/04/14 19/04/ NVT Skiën-Snowboard Alpijns Skiën Initiator diverse loc / buitenland 04/07/14 12/07/ NVT Skiën-Snowboard Alpijns Skiën Initiator diverse loc / buitenland 24/10/14 01/11/ NVT Skiën-Snowboard Alpijns Skiën Initiator diverse loc / buitenland 19/12/14 27/12/ NVT Skiën-Snowboard Alpijns Skiën Initiator diverse loc / buitenland 26/12/14 03/01/ NVT Skiën-Snowboard Alpijns Skiën Instructeur B Elsene 08/11/14 06/12/14 2B 5 30 Skiën-Snowboard Alpijns Skiën Instructeur B diverse loc / buitenland 28/02/14 08/03/ NVT Skiën-Snowboard Alpijns Skiën Instructeur B diverse loc / buitenland 04/04/14 12/04/ NVT Skiën-Snowboard Alpijns Skiën Instructeur B diverse loc / buitenland 11/04/14 19/04/ NVT Skiën-Snowboard Alpijns Skiën Instructeur B diverse loc / buitenland 19/12/14 27/12/ NVT Skiën-Snowboard Alpijns Skiën Instructeur B diverse loc / buitenland 26/12/14 03/01/ NVT Skiën-Snowboard Snowboard Initiator Elsene 26/04/14 24/05/14 2B 9 35 Deze cursusplanningen zijn meer dan een jaar vooraf opgemaakt en dus indicatief. De juiste cursusplanning vind je op Deze cursusplanningen zijn meer dan een jaar vooraf opgemaakt en dus indicatief. De juiste cursusplanning vind je op 22 sportkaderopleidingen 2014 sportkaderopleidingen S

13 T Skiën-Snowboard Snowboard Initiator Elsene 08/11/14 06/12/14 2B 9 35 Skiën-Snowboard Snowboard Initiator diverse loc / buitenland 28/02/14 08/03/ NVT Skiën-Snowboard Snowboard Initiator diverse loc / buitenland 04/04/14 12/04/ NVT Skiën-Snowboard Snowboard Initiator diverse loc / buitenland 11/04/14 19/04/ NVT Skiën-Snowboard Snowboard Initiator diverse loc / buitenland 04/07/14 12/07/ NVT Skiën-Snowboard Snowboard Initiator diverse loc / buitenland 24/10/14 01/11/ NVT Skiën-Snowboard Snowboard Initiator diverse loc / buitenland 19/12/14 27/12/ NVT Skiën-Snowboard Snowboard Initiator diverse loc / buitenland 26/12/14 03/01/ NVT Skiën-Snowboard Snowboard Instructeur B Elsene 08/11/14 06/12/14 2B 5 30 Skiën-Snowboard Snowboard Instructeur B diverse loc / buitenland 28/02/14 08/03/ NVT Skiën-Snowboard Snowboard Instructeur B diverse loc / buitenland 04/04/14 12/04/ NVT Skiën-Snowboard Snowboard Instructeur B diverse loc / buitenland 11/04/14 19/04/ NVT Skiën-Snowboard Snowboard Instructeur B diverse loc / buitenland 19/12/14 27/12/ NVT Skiën-Snowboard Snowboard Instructeur B diverse loc / buitenland 26/12/14 03/01/ NVT Tafeltennis Initiator Sint-Truiden 09/03/14 07/12/ Tafeltennis Initiator Lauwe 09/03/14 07/12/ Tennis Initiator Genk 18/01/14 22/02/ Tennis Initiator Gent 25/01/14 22/02/ Tennis Initiator Herentals 01/02/14 22/02/ Tennis Initiator Wilrijk 12/04/14 24/05/ Tennis Initiator Genk 12/04/14 24/05/ Tennis Initiator Herentals 06/09/14 12/10/ Tennis Initiator Bocholt 07/07/14 27/12/ Tennis Initiator Schoten 27/09/14 30/12/ Tennis Initiator Aalter 27/09/14 30/12/ Tennis Initiator Meulebeke 26/02/14 27/12/ Tennis Initiator Wilrijk 05/04/14 14/09/ Tennis Initiator Heusden-Zolder 07/04/14 14/09/ Deze cursusplanningen zijn meer dan een jaar vooraf opgemaakt en dus indicatief. De juiste cursusplanning vind je op Tennis Initiator Nijlen 14/04/14 14/09/ Tennis Initiator Leuven 14/04/14 14/09/ Tennis Initiator Aalter 14/04/14 14/09/ Tennis Initiator Wilrijk 05/07/14 27/12/ Tennis Initiator Sint-Kruis-Brugge 04/08/14 27/12/ Tennis Initiator Destelbergen 07/07/14 27/12/ Tennis Initiator Schoten 18/08/14 27/12/ Tennis Initiator Tessenderlo 27/09/14 30/12/ Tennis Instructeur B Destelbergen 05/04/14 14/09/ Tennis Instructeur B Schoten 14/04/14 14/09/ Tennis Instructeur B Wilrijk 07/07/14 27/12/ Tennis Instructeur B Sint-Kruis-Brugge 21/07/14 27/12/ Tennis Instructeur B Lummen 28/07/14 27/12/ Tennis Instructeur B Balen 27/10/14 15/02/ Tennis Instructeur B Tessenderlo 04/01/14 14/09/ Traditionele sporten Initiator Brugge 13/09/14 25/10/ Triatlon-Duatlon Initiator Leuven 20/09/14 nog te bepalen Voetbal Initiator 25 locaties jan/14 mei/ Voetbal Initiator 25 locaties aug/14 dec/ Voetbal Indoorvoetbal Initiator 2 locaties jan/14 mei/14 AM Voetbal Indoorvoetbal Initiator 2 locaties aug/14 dec/14 AM Voetbal Elite Jeugd Trainer A 5 locaties sep/14 dec/14 1+2A Voetbal Seniors Trainer A 5 locaties sep/14 dec/14 1+2A Volleybal Initiator Tielen/Herentals 28/09/14 05/12/ Volleybal Initiator Schelle 19/04/14 07/06/ Volleybal Initiator Brasschaat 01/07/14 26/07/ Volleybal Initiator Averbode 19/10/14 02/11/ Volleybal Initiator Londerzeel 23/03/14 13/04/ Deze cursusplanningen zijn meer dan een jaar vooraf opgemaakt en dus indicatief. De juiste cursusplanning vind je op 24 sportkaderopleidingen 2014 sportkaderopleidingen V

14 W Z Volleybal Initiator Genk 27/09/14 07/12/ Volleybal Initiator Laarne 02/03/14 09/03/ Volleybal Initiator Kieldrecht 02/03/14 08/03/ Volleybal Initiator Torhout 25/04/14 31/05/ Volleybal Initiator Vilvoorde 15/10/14 30/06/ Volleybal Initiator Oostakker 07/07/14 14/09/ Volleybal Instructeur B Genk 12/04/14 15/06/ Volleybal Instructeur B Gent/Hasselt 02/11/14 08/11/ Volleybal Trainer B Vilvoorde 27/04/14 01/06/ Volleybal Trainer B Beerse 25/04/14 14/06/ Wandelen Initiator Hofstade 15/02/14 26/04/ Wandelen Initiator Hasselt 13/09/14 15/11/ Waterski Initiator Genk 15/02/14 19/09/ Wielrennen Initiator Tienen feb/14 apr/ ,5 140 Wielrennen Initiator Brugge feb/14 mei/ ,5 140 Wielrennen Initiator Kasterlee 05/10/14 dec/ ,5 140 Wielrennen Trainer B Gent okt/14 mrt/ Wielrennen Trainer A Gent mrt/14 dec/14 2A Zeilen Initiator Willebroek 11/01/14 18/01/ Zeilen Initiator Knokke-Heist 29/03/14 06/04/ Zeilen Initiator Nieuwpoort 28/06/14 04/07/ Zeilen Disciplineoverschrijdend behalve Zeezeilen Instr. B/Tr. B Nieuwpoort 05/09/14 23/11/14 2A Zeilen Disciplineoverschrijdend Trainer B Nieuwpoort 05/09/14 23/11/14 3A Zeilen Catamaran Initiator Knokke-Heist 12/04/14 17/05/ Zeilen Catamaran Instructeur B Knokke-Heist 08/09/14 23/11/ Zeilen Catamaran Trainer B Knokke 04/10/14 24/01/15 3B Zeilen Golfsurfen Initiator Knokke-Heist 07/04/14 19/04/ Zeilen Kitesurfen Initiator Knokke-Heist 12/04/14 17/05/ Zeilen Kitesurfen Instructeur B Knokke-Heist 07/04/14 23/11/ Zeilen Windsurfen Initiator Nieuwpoort 07/04/14 26/04/ Zeilen Windsurfen Initiator Oostende 14/04/14 03/05/ Zeilen Windsurfen Instructeur B Knokke-Heist 08/09/14 23/11/ Zeilen Windsurfen Trainer B Knokke 04/10/14 24/01/15 3B Zeilen Zwaardboten Initiator Mechelen 18/01/14 22/02/ Zeilen Zwaardboten Initiator Nieuwpoort 14/04/14 26/04/ Zeilen Zwaardboten Initiator Nieuwpoort 07/07/14 19/07/ Zeilen Zwaardboten Instructeur B Nieuwpoort 08/09/14 23/11/ Zeilen Zwaardboten Trainer B Knokke 04/10/14 24/01/15 3B Zeilwagenrijden Initiator De Panne 11/01/14 03/05/ Zwemmen Initiator Gent 11/01/14 26/05/ Zwemmen Initiator Boom 25/01/14 25/05/ Zwemmen Initiator Geel 01/02/14 31/05/ Zwemmen Initiator Leuven 01/02/14 29/03/ Zwemmen Initiator Sint-Niklaas 01/02/14 31/05/ Zwemmen Initiator Kalmthout 08/02/14 16/11/ Zwemmen Initiator Nieuwpoort 08/02/14 24/05/ Zwemmen Initiator Scherpenheuvel 22/03/14 26/04/ Zwemmen Initiator Evergem 05/04/14 26/04/ Zwemmen Initiator Oostende 07/09/14 17/11/ Zwemmen Initiator Knokke-Heist 13/09/14 16/11/ Zwemmen Initiator Bilzen 20/09/14 11/01/ Zwemmen Instructeur B Gent 22/02/14 16/03/ Zwemmen Instructeur B Brugge 27/09/14 14/10/ Zwemmen Instructeur B Antwerpen 02/02/14 05/04/ Zwemmen Instructeur B Knokke-Heist 15/02/14 27/04/ Zwemmen Instructeur B Gent 13/09/14 06/12/ Deze cursusplanningen zijn meer dan een jaar vooraf opgemaakt en dus indicatief. De juiste cursusplanning vind je op Deze cursusplanningen zijn meer dan een jaar vooraf opgemaakt en dus indicatief. De juiste cursusplanning vind je op 26 sportkaderopleidingen 2014 sportkaderopleidingen

15 Zwemmen Trainer B Gent 13/09/14 12/10/ Zwemmen Trainer B Tienen 01/02/14 15/03/ Zwemmen Waterpolo Initiator Hofstade+Mechelen 15/02/14 18/05/ Zwemmen Synchroonzwemmen Initiator Gent+Hofstade 02/03/14 21/09/ Aanvullende sporttakgerichte opleidingen Sporttak Discipline Cursusplaats Startdatum Einddatum Modules Uren Prijs Beg Sport Senioren Sporttakoverschrijdend Hofstade 29/03/14 29/03/ Beg Sporters Handicap Sporttakoverschrijdend Waregem 10/05/14 10/05/ Beg Sporters Handicap Sporttakoverschrijdend Lummen 13/09/14 13/09/ Beg Sporters Handicap Sporttakoverschrijdend Brasschaat 18/10/14 18/10/ Beg Sporters Handicap Beg Badmintonners Heusden-Zolder 04/10/14 04/10/ Beg Sporters Handicap Beg Zwemmers Lummen 05/10/14 05/10/ Beg Sporters Handicap Beg Fitnessers Tongerlo 08/11/14 08/11/ Beg Sporters Handicap Beg Tennissers Sint-Katelijne-Waver 08/11/14 08/11/ Begeleidingsgerichte opleidingen Sporttak Discipline Cursusplaats Startdatum Einddatum Modules Uren Prijs Bewegingsanimator Mol 08/01/14 29/03/ Bewegingsanimator Genk 18/01/14 05/04/ Bewegingsanimator Brussel 02/03/14 07/03/ Bewegingsanimator Blankenberge 06/07/14 11/07/ Jeugdsportcoördinator Lommel 08/01/14 04/06/ Jeugdsportcoördinator Aarschot 03/02/14 16/06/ Jeugdsportcoördinator Ham 15/09/14 02/02/ Jeugdsportcoördinator Ieper 15/09/14 10/02/ Jeugdsportcoördinator Hasselt 25/01/14 06/09/ Jeugdsportcoördinator Gent 9/09/14 14/03/ Jogbegeleider Herentals 18/01/14 22/03/14 1+2B Jogbegeleider Oordegem 06/09/14 29/11/14 1+2B Jogbegeleider Oordegem 04/10/14 29/11/14 2A 6 15 Deze cursusplanningen zijn meer dan een jaar vooraf opgemaakt en dus indicatief. De juiste cursusplanning vind je op Deze cursusplanningen zijn meer dan een jaar vooraf opgemaakt en dus indicatief. De juiste cursusplanning vind je op 28 sportkaderopleidingen 2014 sportkaderopleidingen

16 Beroepsgerichte opleidingen Sporttak Discipline Cursusplaats Startdatum Einddatum Modules Uren Prijs Duiker Redder Aarschot 23/11/14 01/03/15 V Redder Zottegem 11/01/14 26/04/14 V Redder Hofstade 15/01/14 27/04/14 V Redder Brugge 19/01/14 27/04/14 V Redder Kuurne 02/02/14 18/05/14 V Redder Koksijde 05/04/14 3/05/14 V Redder Oudenaarde 07/04/14 30/04/14 V Redder Kortrijk 07/04/14 21/04/14 V Redder Kortrijk 01/07/14 21/07/14 V Redder Hasselt 31/08/14 16/11/14 V Redder Izegem 06/09/14 06/12/14 V Redder Bree 13/09/14 25/01/15 V Redder Mortsel 17/09/14 14/12/14 V Redder Nieuwpoort 20/09/14 10/01/15 V Overgangsmodule Redder aan zee Middelkerke 03/05/14 17/05/14 V Overgangsmodule Redder aan zee Oostende 04/10/14 18/10/14 V Sportfunctionaris Herentals 18/01/14 15/02/ Sportfunctionaris Herentals 22/02/14 24/05/ Sportfunctionaris Gent 06/09/14 04/10/ Sportfunctionaris Gent 11/10/14 22/11/ Zwembadcoördinator Sint-Niklaas 06/09/14 13/12/14 V Bijscholingen - Stilstaan is achteruitgaan Een kwalificatie die je behaalde via een VTS-opleiding is een eerste stap in je trainerscarrière. Permanente vorming en bijscholing is een noodzakelijke volgende stap. Alle kennis en vaardigheden die je tijdens je VTS-opleiding hebt opgedaan, moeten regelmatig geactualiseerd worden. De Vlaamse Trainersschool organiseert in 2014 zelf heel wat sporttakoverschrijdende bijscholingen voor gekwalificeerde en niet-gekwalificeerde trainers. Hoogtepunt van het bijscholingsaanbod voor trainers in 2014 is de Dag van de Trainer op 13/12/2014 te Gent. De Vlaamse Trainersschool ondersteunt en promoot ook de bijscholingen voor trainers die door de erkende Vlaamse sportfederaties worden georganiseerd. Van heel wat van deze bijscholingen zal je het attest via je MijnBloso gebruikersprofiel permanent kunnen consulteren. De Vlaamse Trainersschool is ook verantwoordelijk voor de erkenning van de bijscholingen voor Coördinatoren van sportfederaties. In samenwerking met de VTS-partners zal, zoals in het verleden, een aanbod uitgewerkt worden om de coördinatoren voldoende kansen te bieden om bijscholingen te volgen en te voldoen aan de decretale verplichting om minstens 6u bij te scholen per jaar (ook deeltijdse coördinatoren moeten aan deze verplichting voldoen!) De bijscholingen voor clubbestuurders (Sportac-opleidingen) worden vanaf 2014 via het Dynamo-project ( georganiseerd. Van heel wat andere sportactoren worden de bijscholingen eveneens geïnventariseerd en aan de deelnemers een attest toegekend. Alle informatie over deze bijscholingen via Deze cursusplanningen zijn meer dan een jaar vooraf opgemaakt en dus indicatief. De juiste cursusplanning vind je op 30 sportkaderopleidingen 2014 sportkaderopleidingen

17 Vlaamse Trainersschool Arenberggebouw Arenbergstraat Brussel Tel Fax Meer trainers beter opleiden Volg de Vlaamse Trainersschool nu ook Vlaamse Trainersschool

Sportkaderopleidingen

Sportkaderopleidingen Sportkaderopleidingen 2016 Meer trainers beter opleiden en bijscholen Aspirant- Initiator Initiator Aanvullende sporttakgerichte opleidingen Beroepsgerichte opleidingen Instructeur B & Trainer B Trainer

Nadere informatie

Sportkaderopleidingen

Sportkaderopleidingen 2015 Sportkaderopleidingen Meer trainers beter opleiden Aspirant- Initiator Initiator Aanvullende sporttakgerichte opleidingen Beroepsgerichte opleidingen Instructeur B & Trainer B Trainer A Begeleidingsgerichte

Nadere informatie

Sportkaderopleidingen 2012

Sportkaderopleidingen 2012 Sportkaderopleidingen 2012 Trainer A Instructeur B & trainer B Initiator Aspirant-initiator www.bloso.be/vts sportkaderopleidingen 2012 1 colofon Beste sportvrienden, Sportbeoefenaars én ouders van kinderen

Nadere informatie

Sportkaderopleidingen. www.bloso.be/vts

Sportkaderopleidingen. www.bloso.be/vts Sportkaderopleidingen Trainer A www.bloso.be/vts Instructeur B & Trainer B Initiator 2013 Aspirant-Initiator Colofon De brochure Sportkaderopleidingen 2013 is een uitgave van het Agentschap Bloso (IVArp).

Nadere informatie

Sportkaderopleidingen

Sportkaderopleidingen Sportkaderopleidingen 2016 Meer trainers beter opleiden en bijscholen Aspirant- Initiator Initiator Aanvullende sporttakgerichte opleidingen Beroepsgerichte opleidingen Instructeur B & Trainer B Trainer

Nadere informatie

Vlaamse Trainersschool www.bloso.be/vts

Vlaamse Trainersschool www.bloso.be/vts Vlaamse Trainersschool www.bloso.be/vts 2 teur B Trainer A Initiator Trainer B & Instructeur B Trainer A Trainer B & Instructeur B Initiator Trainer B & Instructeur B Trainer A Initiator Trainer B & Instructeur

Nadere informatie

SPORTKADEROPLEIDINGEN 2017

SPORTKADEROPLEIDINGEN 2017 SPORTKADEROPLEIDINGEN 2017 Meer trainers beter opleiden en bijscholen MEER INFO? WWW.SPORT.VLAANDEREN/VTS Beste sportvriend, Ben jij ook overtuigd dat sportbeoefenaars goed opgeleide en kwaliteitsvolle

Nadere informatie

aanvullende sporttakgerichte opleidingen Begeleidingsgerichte opleidingen Beroepsgerichte opleidingen Sporttakgerichte opleidingen Trainer A

aanvullende sporttakgerichte opleidingen Begeleidingsgerichte opleidingen Beroepsgerichte opleidingen Sporttakgerichte opleidingen Trainer A Sporttakgerichte opleidingen aanvullende sporttakgerichte opleidingen Begeleidingsgerichte opleidingen Beroepsgerichte opleidingen Trainer A Instructeur B & trainer B Initiator Aspirant-initiator 1 colofon

Nadere informatie

SPORTKADEROPLEIDINGEN 2018

SPORTKADEROPLEIDINGEN 2018 SPORTKADEROPLEIDINGEN 2018 Samen meer trainers beter opleiden MEER INFO? WWW.SPORT.VLAANDEREN/VTS Beste sportvriend, Ben jij ook overtuigd dat sportbeoefenaars goed opgeleide en kwaliteitsvolle trainers

Nadere informatie

vlaamse trainersschool folder.indd 1 23-10-2008 15:13:45

vlaamse trainersschool  folder.indd 1 23-10-2008 15:13:45 folder.indd 1 23-10-2008 15:13:45 colofon De brochure Sportkaderopleidingen 2009 is een uitgave van het Agentschap Bloso (IVArp) Vlaamse Trainersschool Arenberggebouw - Arenbergstraat 5-1000 Brussel Tel

Nadere informatie

Vlaamse Trainersschool

Vlaamse Trainersschool Vlaamse Trainersschool Opleiding Aspirant-Initiator Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator voor organisatoren (geldend vanaf 13 februari 2015) Afdeling Sportkaderopleiding

Nadere informatie

Integrale Kwaliteitszorg (IKZ)... 1. Inhoud... 2. Lijst met tabellen... 4. Deel 1: Syntheserapport... 7

Integrale Kwaliteitszorg (IKZ)... 1. Inhoud... 2. Lijst met tabellen... 4. Deel 1: Syntheserapport... 7 INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ) Rapport over de IKZ bevragingen van de VTS-opleidingen in 2011 INHOUD Integrale Kwaliteitszorg (IKZ)... 1 Inhoud... 2 Lijst met tabellen... 4 Deel 1: Syntheserapport... 7

Nadere informatie

Opleiding en vorming voor trainers en lesgevers (voor specifieke doelgroepen) in. Eva Vonck 6 december 2012

Opleiding en vorming voor trainers en lesgevers (voor specifieke doelgroepen) in. Eva Vonck 6 december 2012 1 Opleiding en vorming voor trainers en lesgevers (voor specifieke doelgroepen) in jouw gemeente Eva Vonck 6 december 2012 2 Inhoud Vlaamse Trainersschool: wie zijn we? Begeleidingsgerichte opleidingen

Nadere informatie

Dag van de VTS-medewerker - Workshop 3 12 december 2009

Dag van de VTS-medewerker - Workshop 3 12 december 2009 Dag van de VTS-medewerker Workshop : Nieuwe opleidingsinitiatieven en bijscholingen 2 Nieuwe opleidingsinitiatieven en bijscholingen. Nieuwe opleidingsinitiatieven VTS 2. Opleidingsaanbod VTS. Bijscholingen

Nadere informatie

WELKOM. Januari 2015

WELKOM. Januari 2015 WELKOM Taakomschrijving Opleiding Initiator standaarddans van de Vlaamse Trainersschool Rillaar 2015-2016 Inhoud Waarom een sportkaderopleiding volgen? De Vlaamse Trainersschool Opleidingsstructuur Eindcompetenties

Nadere informatie

Opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs. Vragenlijst

Opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs. Vragenlijst Opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs Vragenlijst Beste sporter, trainer, bestuurslid, supporter, Met steun van de Vlaamse overheid biedt Rode Kruis-Vlaanderen 225 sportclubs een opleiding

Nadere informatie

WELKOM op de cursus Initiator Ski & Snowboard

WELKOM op de cursus Initiator Ski & Snowboard Taakomschrijving van de Initiator (2015) 1 WELKOM op de cursus Initiator Ski & Snowboard Introductie tot de Initiatoropleiding Verantwoordelijkheden van de Initiator Taakomschrijving van de Initiator (2015)

Nadere informatie

WELKOM op de cursus Initiator Atletiek

WELKOM op de cursus Initiator Atletiek Taakomschrijving van de Initiator (2015) 1 WELKOM op de cursus Initiator Atletiek Introductie tot de Initiatoropleiding Verantwoordelijkheden van de Initiator Taakomschrijving van de Initiator (2015) 2

Nadere informatie

WELKOM op de cursus Initiator Badminton

WELKOM op de cursus Initiator Badminton Taakomschrijving van de Initiator (2015) 1 WELKOM op de cursus Initiator Badminton Introductie tot de Initiatoropleiding Verantwoordelijkheden van de Initiator (facultatief) Taakomschrijving van de Initiator

Nadere informatie

SPORTKADEROPLEIDINGEN IN DE G-SPORT 2014

SPORTKADEROPLEIDINGEN IN DE G-SPORT 2014 1 Waregem, 01 februari 2014 Aan : Bestuurders, begeleiders van SOMIVAL Voorzitter van de Sportraad Dir. Sportbeheer SPORTKADEROPLEIDINGEN IN DE G-SPORT 2014 A. AANVULLENDE MODULES G-SPORT 1. MODULE 1 =

Nadere informatie

WELKOM op de cursus Initiator Korfbal

WELKOM op de cursus Initiator Korfbal Taakomschrijving van de Initiator (2015) 1 WELKOM op de cursus Initiator Korfbal Introductie tot de Initiatoropleiding Verantwoordelijkheden van de Initiator (facultatief) Taakomschrijving van de Initiator

Nadere informatie

XII. SPORTKADEROPLEIDING

XII. SPORTKADEROPLEIDING XII. SPORTKADEROPLEIDING 1. SITUERING VAN DE VLAAMSE TRAINERSSCHOOL Het decreet bestuurlijk beleid van 12/12/1990 (art. 35, par.2, 7 ) belast het Bloso met de organisatie van de kaderopleiding via het

Nadere informatie

Opleiding Aspirant-Initiator. Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator Hockey voor organisatoren

Opleiding Aspirant-Initiator. Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator Hockey voor organisatoren Opleiding Aspirant-Initiator Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator Hockey voor organisatoren 1. Inleiding Het is een feit dat vandaag veel sporttechnisch niet gediplomeerde

Nadere informatie

Introductie. tot de opleiding Initiator standaarddans van de Vlaamse Trainersschool Rillaar

Introductie. tot de opleiding Initiator standaarddans van de Vlaamse Trainersschool Rillaar WELKOM Introductie tot de opleiding Initiator standaarddans van de Vlaamse Trainersschool Rillaar 2015-2016 Inhoud Waarom een sportkaderopleiding volgen? De Vlaamse Trainersschool Opleidingsstructuur Eindcompetenties

Nadere informatie

WELKOM op de cursus Initiator Schaatsen Voorjaar 2015. Foto sporttak

WELKOM op de cursus Initiator Schaatsen Voorjaar 2015. Foto sporttak Taakomschrijving van de Initiator (2015) 1 WELKOM op de cursus Initiator Schaatsen Voorjaar 2015 Foto sporttak Introductie tot de Initiatoropleiding Taakomschrijving van de Initiator (2015) 2 Inhoud 1.

Nadere informatie

177 Zwevegem 105,7 003E20 22 50N48 45 31 100 ND

177 Zwevegem 105,7 003E20 22 50N48 45 31 100 ND Lijst van Vlaamse frequenties voor lokale radio Lokaliteit Frequentie Lengte Breedte Antennehoogte Vermogen Antennepatroon (MHz) (OL ' '' ) (NB ' '' ) (m) (Watt) (D/ND) 1 Aalst 90,0 004E03 00 50N57 00

Nadere informatie

Vlaamse Trainersschool

Vlaamse Trainersschool Secretariaat Arenberggebouw, Arenbergstraat 5 1000 Brussel - Tel:02 209 47 21 Vlaamse Trainersschool Opleidingen Catalogus opleidingsstramienen 2017 (Onder voorbehoud van wijzigingen tijdens het cursusjaar)

Nadere informatie

Arenberggebouw Arenbergstraat 5 1000 Brussel Tel: 02 209 47 21 Fax: 02 209 47 15. Handleiding: Hoe kan ik inschrijven via de website van Bloso?

Arenberggebouw Arenbergstraat 5 1000 Brussel Tel: 02 209 47 21 Fax: 02 209 47 15. Handleiding: Hoe kan ik inschrijven via de website van Bloso? Handleiding: Hoe kan ik inschrijven via de website van Bloso? Stap 1: Ga naar www.bloso.be => klik op de knop word trainer Stap 2: Klik vervolgens op de link aanbod Vervolgens kom je op onderstaand scherm

Nadere informatie

OPLEIDINGEN SOMIVAL - 2015

OPLEIDINGEN SOMIVAL - 2015 Waregem, 16 februari 2015 OPLEIDINGEN SOMIVAL - 2015 1. SPORTKADEROPLEIDINGEN IN DE G-SPORT VLAAMSE TRAINERSCHOOL 1.1. BASISMODULE ALGEMEEN GEDEELTE INIITATOR alle medewerkers die nog niet beschikken over

Nadere informatie

Subsidiereglement verhoging van kwaliteit van de jeugdsportbegeleider voor Lierse sportverenigingen

Subsidiereglement verhoging van kwaliteit van de jeugdsportbegeleider voor Lierse sportverenigingen Subsidiereglement verhoging van kwaliteit van de jeugdsportbegeleider voor Lierse Verhoging van de sportkwalificatie van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de aangesloten bij een

Nadere informatie

Gehandicaptensport Sporters met een handicap

Gehandicaptensport Sporters met een handicap Aanvullende sporttakgerichte opleidingen Gehandicaptensport Sporters met een handicap Info: VTS-secretariaat, Sandra Berckmoes, tel. 02/209.47.35, e-mail: sandra.berckmoes@bloso.be Sporttakoverschrijdende

Nadere informatie

Vlaamse Trainersschool

Vlaamse Trainersschool Secretariaat Arenberggebouw, Arenbergstraat 5 1000 Brussel Tel:02 209 47 21 Fax:02 209 47 15 Vlaamse Trainersschool Opleidingen Catalogus opleidingsstramienen 2009 (onder voorbehoud van wijzigingen door

Nadere informatie

WELKOM op de cursus Initiator Hockey

WELKOM op de cursus Initiator Hockey Taakomschrijving van de Initiator (2015) 1 WELKOM op de cursus Initiator Hockey Introductie tot de Initiatoropleiding Verantwoordelijkheden van de Initiator (facultatief) Taakomschrijving van de Initiator

Nadere informatie

Sportkaderopleidingen 2007

Sportkaderopleidingen 2007 Sportkaderopleidingen 2007 Inhoud Woord vooraf................................................ 2 Raadplegen van de brochure........................... 3 De Vlaamse Trainersschool..............................

Nadere informatie

WELKOM op de cursus Initiator Schermen

WELKOM op de cursus Initiator Schermen Taakomschrijving Initiator Schermen 1 WELKOM op de cursus Initiator Schermen Taakomschrijving van de Initiator Schermen Introductie tot de Initiatoropleiding Taken van de Initiator Taakomschrijving Initiator

Nadere informatie

WELKOM. Taakomschrijving Initiator

WELKOM. Taakomschrijving Initiator 1 WELKOM Taakomschrijving Initiator Initiator 2015 2 Overzicht van de presentatie De Vlaamse Trainersschool Opleidingsstructuur Verloop van de cursus Engagement Vergunningen VBL VBL info Informatie voor

Nadere informatie

WELKOM. op de cursus. Initiator Aikido. Introductie tot de Initiatoropleiding Verantwoordelijkheden van de Initiator (facultatief)

WELKOM. op de cursus. Initiator Aikido. Introductie tot de Initiatoropleiding Verantwoordelijkheden van de Initiator (facultatief) Taakomschrijving Initiator Aikido' 1 WELKOM op de cursus Initiator Aikido Introductie tot de Initiatoropleiding Verantwoordelijkheden van de Initiator (facultatief) Eerst even voorstellen Onze Cursusverantwoordelijke

Nadere informatie

Arenberggebouw - Arenbergstraat Brussel Tel: 02/ Fax: 02/

Arenberggebouw - Arenbergstraat Brussel Tel: 02/ Fax: 02/ HANDLEIDING: HOE SCHRIJF IK ME IN VOOR EEN CURSUS? Hoe schrijf ik me in voor een cursus? VTS- secretariaat versie: 5 maart 2010 INLEIDING Deze handleiding beschrijft in drie eenvoudige stappen hoe u zich

Nadere informatie

Tennis Vlaanderen Opleidingsbrochure /12/2017. Valentijn Pattyn

Tennis Vlaanderen Opleidingsbrochure /12/2017. Valentijn Pattyn Tennis Vlaanderen Opleidingsbrochure 2018 11/12/2017 Valentijn Pattyn Louizapoortgalerij 203 bus 3, 1050 Brussel Tel.: 02/548.03.00 Fax: 02/548.03.03 E-mail: info@tennisvlaanderen.be E-mail clubs: elit@tennisvlaanderen.be

Nadere informatie

Nieuwe accenten anno 2017 bij de Vlaamse Trainersschool

Nieuwe accenten anno 2017 bij de Vlaamse Trainersschool Nieuwe accenten anno 2017 bij de Vlaamse Trainersschool HANS PONNET Afdelingshoofd Sportkaderopleidingen p Sport Vlaanderen Wat doen we? (Missie) Meer trainers beter opleiden en bijscholen Word trainer

Nadere informatie

Impulssubsidies: opleidingen en bijscholingen Gemeenten verbeteren de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider en -coördinator

Impulssubsidies: opleidingen en bijscholingen Gemeenten verbeteren de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider en -coördinator Impulssubsidies: opleidingen en bijscholingen Gemeenten verbeteren de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider en -coördinator Vanaf 1 januari 2009 tot en met 31 december 2013 kan de gemeente jaarlijks 0,8

Nadere informatie

Assimilatietabel van de Vlaamse Trainersschool

Assimilatietabel van de Vlaamse Trainersschool 1 Algemeen 1.1 Individuele aanvragen Assimilatietabel van de Vlaamse Trainersschool (Goedgekeurd door de Stuurgroep Vlaamse Trainersschool op 16/02/2007) Personen die in het verleden een individuele assimilatie

Nadere informatie

Informatievergadering

Informatievergadering Informatievergadering Jeugdsportproject VTS Trainersopleiding 19 februari 2013 Agenda De jeugdwerking in praktijk Waarom jeugdwerking? Aanpak, instandhouding en positionering binnen het geheel van de club

Nadere informatie

Aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type en geslacht

Aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type en geslacht 2012-2013 in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type Toelichting: Deze tabel bevat het aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon kleuter-,

Nadere informatie

1. Kan de minister een overzicht bezorgen van het aantal uitgereikte diploma s door de Vlaamse Trainersschool, per jaar sinds 2003 tot op heden?

1. Kan de minister een overzicht bezorgen van het aantal uitgereikte diploma s door de Vlaamse Trainersschool, per jaar sinds 2003 tot op heden? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 96 van PETER WOUTERS datum: 5 november 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Sportclubs - Gekwalificeerde trainers Eén van de meest elementaire

Nadere informatie

Tennis Vlaanderen Opleidingsbrochure /10/2016. Valentijn Pattyn

Tennis Vlaanderen Opleidingsbrochure /10/2016. Valentijn Pattyn Tennis Vlaanderen Opleidingsbrochure 2017 28/10/2016 Valentijn Pattyn Louizapoortgalerij 203 bus 3, 1050 Brussel Tel.: 02/548.03.00 Fax: 02/548.03.03 E-mail: info@tennisvlaanderen.be E-mail clubs: elit@tennisvlaanderen.be

Nadere informatie

Vlaamse Hockey Liga! Opleidingen Vlaamse Hockey Liga!

Vlaamse Hockey Liga! Opleidingen Vlaamse Hockey Liga! Vlaamse Hockey Liga! Opleidingen Vlaamse Hockey Liga! ! 3 Niveaus! Initiator Hockey:! = begeleiden van beginnende hockeyers! Trainer B Hockey! = begeleiden van gevorderde hockeyers tot provinciaal niveau!

Nadere informatie

WELKOM op de cursus Initiator Karate

WELKOM op de cursus Initiator Karate Taakomschrijving van de Initiator (2015) 1 WELKOM op de cursus Initiator Karate Introductie tot de Initiatoropleiding Verantwoordelijkheden van de Initiator (facultatief) Taakomschrijving van de Initiator

Nadere informatie

WELKOM op de cursus Initiator Individuele Fitness

WELKOM op de cursus Initiator Individuele Fitness Taakomschrijving van de Initiator (2015) 1 WELKOM op de cursus Initiator Individuele Fitness Introductie tot de Initiatoropleiding Verantwoordelijkheden van de Initiator Taakomschrijving van de Initiator

Nadere informatie

Dag van de VTS-medewerker - Workshop 4 12 december 2009

Dag van de VTS-medewerker - Workshop 4 12 december 2009 Dag van de VTS-medewerker - Workshop 4 Dag van de VTS-medewerker - Workshop 4 1 Dag van de VTS-medewerker Workshop 4: Denkcelwerking en -structuur Dag van de VTS-medewerker - Workshop 4 2 Inleiding Denkcelwerking

Nadere informatie

Vlaamse Trainersschool

Vlaamse Trainersschool Secretariaat Arenberggebouw, Arenbergstraat 5 1000 Brussel Tel:02 209 47 21 Fax:02 209 47 15 Vlaamse Trainersschool Opleidingen Catalogus opleidingsstramienen 2014 (Onder voorbehoud van wijzigingen tijdens

Nadere informatie

Assimilatietabel van de Vlaamse Trainersschool

Assimilatietabel van de Vlaamse Trainersschool 1. Algemeen Assimilatietabel van de Vlaamse Trainersschool (Goedgekeurd door de Stuurgroep Vlaamse Trainersschool op 5/06/2009) Definitie Assimilatie betekent gelijkstelling. De Vlaamse Trainersschool

Nadere informatie

Evaluatierapport opleidingsniveau Aspirant-Initiator (2009-2014)

Evaluatierapport opleidingsniveau Aspirant-Initiator (2009-2014) Evaluatierapport opleidingsniveau Aspirant-Initiator (2009-2014) 2 Inhoudstafel Evaluatierapport Aspirant-Initiator 2014 Deel 1: Evaluatierapport... 5 HOOFDSTUK 1 : Inleiding... 7 HOOFDSTUK 2 : Kwantitatieve

Nadere informatie

Assimilatietabel van de Vlaamse Trainersschool

Assimilatietabel van de Vlaamse Trainersschool Assimilatietabel van de Vlaamse Trainersschool 1. Algemeen Definitie Assimilatie betekent gelijkstelling. De Vlaamse Trainersschool (VTS) hanteert een assimilatietabel die geregeld geactualiseerd wordt.

Nadere informatie

2. Kan de minister een overzicht bezorgen van het aantal personen dat reeds een initiatiesessie gevolgd heeft sinds de opstart van het project?

2. Kan de minister een overzicht bezorgen van het aantal personen dat reeds een initiatiesessie gevolgd heeft sinds de opstart van het project? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 736 van PETER WOUTERS datum: 4 augustus 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Project Motiverend Coachen - Participatie In de beleidsnota

Nadere informatie

gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Kortenaken gemeente Kortenberg gemeente Kruibeke gemeente Kruishoutem gemeente

gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Kortenaken gemeente Kortenberg gemeente Kruibeke gemeente Kruishoutem gemeente Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 26 mei 2016 ( lijst 2016-04; kaart v9)). Steden en gemeenten

Nadere informatie

Het impulsbeleid duurt van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2013.

Het impulsbeleid duurt van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2013. Reglement betreffende de impulssubsidie voor het verhogen van het aantal en de kwaliteit van jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren in erkende sportverenigingen. Artikel 1: doel en duur van het

Nadere informatie

Assimilatietabel van de Vlaamse Trainersschool

Assimilatietabel van de Vlaamse Trainersschool 1. Algemeen Assimilatietabel van de Vlaamse Trainersschool (Goedgekeurd door de Stuurgroep Vlaamse Trainersschool op 26/02/2010) Definitie Assimilatie betekent gelijkstelling. De Vlaamse Trainersschool

Nadere informatie

gemeente Hove* gemeente Ingelmunster gemeente Kampenhout gemeente Kapellen* gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente

gemeente Hove* gemeente Ingelmunster gemeente Kampenhout gemeente Kapellen* gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 27 juli 2016 ( lijst 2016-05; kaart v10)). Steden en gemeenten

Nadere informatie

De cursus bestaat uit twee delen: een algemeen gedeelte BLOSO (Module 1A +B) en een sport specifiek gedeelte (Module 2, 3 en 4).

De cursus bestaat uit twee delen: een algemeen gedeelte BLOSO (Module 1A +B) en een sport specifiek gedeelte (Module 2, 3 en 4). 1. INLEIDING De opleiding Trainer B Golf valt onder de bevoegdheid van de VVG en de VTS (Vlaamse Trainersschool) i.s.m. de PGA of Belgium. De opleiding focust zich op les geven & coachen. 2. WIE KAN ER

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid;

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid; Laatste aanpassing : 06-07-2015 Goedkeuring GR 31 augustus 2015 Reglement sportsubsidie 2015-2019 voor clubs van de gemeente Temse beleidsprioriteit 2, m.b.t. het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Initiator

Veel gestelde vragen Initiator Veel gestelde vragen Initiator Inhoudsopgave Veel gestelde vragen Initiator... 1 1. Algemeen inschrijving... 2 1.1. Waar kan ik de algemene info voor een cursus Initiator terugvinden?... 2 1.2. Moet je

Nadere informatie

Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem

Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Alle door het Gemeentebestuur erkende sportverenigingen (d.m.v. het erkenningreglement) kunnen

Nadere informatie

Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME

Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME Gemeentelijke Sportdienst Hamme Sporthal Meulenbroek Kaaiplein 32 9220 Hamme Tel: 052/47 63 74 Fax: 052/47 29 03 e-mail: sportdienst@hamme.be Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME Artikel 1:

Nadere informatie

IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN

IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN Artikel 1: IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN Elke Zultse sportvereniging die een jeugdopleiding aan zijn leden aanbiedt, erkend

Nadere informatie

Vlaamse Trainersschool (VTS)

Vlaamse Trainersschool (VTS) Infosessie Vlaamse Kwalificatiestructuur 1 (VTS) Infosessie Impulssubsidies 2 Te bespreken punten Structuur en aanbod Sterktes van competentieprofielen voor Sport Welk traject werd er afgelegd Huidige

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN 1. Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het vernieuwd stedelijk subsidiereglement voor sportverenigingen. Enkel sportverenigingen die voldoen aan

Nadere informatie

REPORTAGE. De vernieuwde opleiding Initiator Paardrijden, hoe zit dat nu?

REPORTAGE. De vernieuwde opleiding Initiator Paardrijden, hoe zit dat nu? REPORTAGE De vernieuwde opleiding Initiator Paardrijden, hoe zit dat nu? In een eerdere uitgave van Hippo Revue kon u al lezen dat Donaat Brondeel benoemd werd tot Directeur Sportkaderopleiding. Hij kan

Nadere informatie

Stagebegeleiders. Mensaert Charlotte Ugent, 3 de bachelor L.O. en bsw

Stagebegeleiders. Mensaert Charlotte Ugent, 3 de bachelor L.O. en bsw Mensaert Charlotte Ugent, 3 de bachelor L.O. en bsw April 2011 Stagebegeleiders Guido Steens Eva Vonck 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 3 3. Dataverzameling... 3 4. Kwantitatieve analyse...

Nadere informatie

2. Welk subsidiebedrag werd aan elk van deze erkende Huizen van het Kind toegekend?

2. Welk subsidiebedrag werd aan elk van deze erkende Huizen van het Kind toegekend? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 252 van LIES JANS datum: 15 januari 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Huizen van het kind - Subsidiëring Huizen van het Kind bundelt verschillende

Nadere informatie

Januari 2011. Beste sportieveling,

Januari 2011. Beste sportieveling, FALOS VZW, Urbain Britsierslaan 5, 1030 Brussel, 02/246.52.55, wim.verstraete@falos.be, jonathan.goetvinck@falos.be, frank.lenders@falos.be www.falos.be Beste sportieveling, Januari 2011 Het nieuwe jaar

Nadere informatie

Aan kandidaten en de deelnemers aan opleidingsmodules 1A en 1B van Trainer A

Aan kandidaten en de deelnemers aan opleidingsmodules 1A en 1B van Trainer A Mededelingen 2013 Aan kandidaten en de deelnemers aan opleidingsmodules 1A en 1B van Trainer A Aard van de opleiding U heeft zich ingeschreven (of wil zich inschrijven) voor de sporttakoverschrijdende

Nadere informatie

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 9 december 2016 ( lijst 2016-08; kaart v12?)). Steden en

Nadere informatie

Jeugdsportcoördinator

Jeugdsportcoördinator Infosessie Impulssubsidies 1 Opleiding om het jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging te leren coördineren op het sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vlak Infosessie Impulssubsidies

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE KWALITEITSVERHOGING VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOÖRDINATOREN VOOR SPORT- VERENIGINGEN AANGESLOTEN BIJ EEN ERKENDE VLAAMSE SPORTFEDERATIE HOOFDSTUK

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT TERVUURSE JEUGDSPORTVERENIGINGEN Beleidsprioriteit 2 Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder

SUBSIDIEREGLEMENT TERVUURSE JEUGDSPORTVERENIGINGEN Beleidsprioriteit 2 Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder SUBSIDIEREGLEMENT TERVUURSE JEUGDSPORTVERENIGINGEN Beleidsprioriteit 2 Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en

Nadere informatie

30% van de totale subsidie is voor het actief werken met gekwalificeerde

30% van de totale subsidie is voor het actief werken met gekwalificeerde GEMEENTELIJK REGLEMENT TOT SUBSIDIËRING VAN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN VOOR KWALITEITSVOLLE JEUGDSPORTBEGELEIDING EN STRUCTURELE SAMENWERKINGEN (JEUGDSPORT- en SAMENWERKINGSSUBSIDIES) ARTIKEL 1 Binnen de

Nadere informatie

Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding

Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding Artikel. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas, binnen de perken van het jaarlijks

Nadere informatie

Art. 3. Als werkingsjaar geldt de periode van 1 augustus tot en met 31 juli.

Art. 3. Als werkingsjaar geldt de periode van 1 augustus tot en met 31 juli. GEMEENTELIJK REGLEMENT IFV HET STIMULEREN VAN PEPINGSE SPORTVERENIGINGEN TOT PROFESSIONALISERING EN KWALITATIEVE UITBOUW 1 GEMEENTELIJK REGLEMENT IFV HET STIMULEREN VAN PEPINGSE SPORTVERENIGINGEN TOT PROFESSIONALISERING

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van de Kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging

Subsidiereglement ter ondersteuning van de Kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging Subsidiereglement ter ondersteuning van de Kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging A. Algemene voorwaarden Artikel 1 Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde

Nadere informatie

Vlaamse Trainersschool

Vlaamse Trainersschool Vlaamse Trainersschool Sporttakgerichte opleidingen EVC/EVK-gids EVC/EVK-gids (1 juli 2015) 1 INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. SLEUTELBEGRIPPEN... 4 3. EVK-PROCEDURE... 5 3.1 Wat is EVK?... 5 3.2 Kom

Nadere informatie

Het subsidiereglement impulssubsidie wordt als volgt vastgesteld:

Het subsidiereglement impulssubsidie wordt als volgt vastgesteld: Reglement impulssubsidie Art. 1: Het subsidiereglement impulssubsidie 2010-2013 wordt als volgt vastgesteld: Subsidiereglement impulssubsidie 2010-2013: het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders

Nadere informatie

De VTS-denkcel golf bestaat uit vertegenwoordigers van de VTS, de VVG en de PGA of Belgium.

De VTS-denkcel golf bestaat uit vertegenwoordigers van de VTS, de VVG en de PGA of Belgium. 1. WIE KAN INITIATOR WORDEN? De kandidaat moet: - een golfer zijn met hcp 18.4 of beter, 4 weken voor start van de opleiding (opleiding start op 12/12/15). - geboren zijn in het jaar 1999 of vroeger. -

Nadere informatie

nr. 344 van JO DE RO datum: 18 maart 2015 aan HILDE CREVITS

nr. 344 van JO DE RO datum: 18 maart 2015 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 344 van JO DE RO datum: 18 maart 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Inschrijvingen onderwijs Stand van zaken De

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT Goedgekeurd door de gemeenteraad 19 december 2013 Sportvereniging: Adres:. Contactpersoon: KWALITEITSCRITERIA (deel 1) A. Voor de trainers die jeugdreeksen begeleiden

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 : IMPULSSUBSUDIE

HOOFDSTUK 5 : IMPULSSUBSUDIE Gemeente Wevelgem Sportbeleidsplan 2008-2013 HOOFDSTUK 5 : IMPULSSUBSUDIE Met de Steun van de Vlaamse Gemeenschap 1 5.1. Inleiding Naast de beleidssubsidie voorziet de Vlaamse overheid vanaf een impulssubsidie

Nadere informatie

Erkende sportvereniging: een sportvereniging die aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie en die erkend is door het stadsbestuur

Erkende sportvereniging: een sportvereniging die aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie en die erkend is door het stadsbestuur REGLEMENT BETREFFENDE DE IMPULSSUBSIDIE VOOR HET VERHOGEN VAN HET AANTAL EN DE KWALITEIT VAN JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN VAN JEUGDSPORTCOÖRDINATOREN IN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Artikel 1: doel en duur van

Nadere informatie

Sportvorming. voorjaar 2017

Sportvorming. voorjaar 2017 Sportvorming voorjaar 2017 Vind je kwaliteit in de sport ook belangrijk? Wil je meewerken aan het organiseren van een sportvorming? Samen met gemeenten, (G-)sportfederaties en vormingsorganisaties willen

Nadere informatie

2014-2019 SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN

2014-2019 SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN 2014-2019 SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN VOORWOORD Met het nieuw decreet lokaal sportbeleid wil Vlaams Minister van Sport, Muyters Philippe, het lokale sportbeleid een extra impuls geven. De

Nadere informatie

Doel van de handleiding 6 Opbouw en structuur 8 1. Sportlandschap in Vlaanderen 9 2. Tewerkstelling 11

Doel van de handleiding 6 Opbouw en structuur 8 1. Sportlandschap in Vlaanderen 9 2. Tewerkstelling 11 Inhoud Doel van de handleiding 6 Opbouw en structuur 8 1. Sportlandschap in Vlaanderen 9 2. Tewerkstelling 11 2.1. Definitie van arbeid 11 2.2. Soorten werknemers 11 2.2.1. Arbeiders 11 2.2.2. Bedienden

Nadere informatie

Aanvraagdossier voor IMPULSSUBSIDIES Tervuurse sportverenigingen met jeugdwerking

Aanvraagdossier voor IMPULSSUBSIDIES Tervuurse sportverenigingen met jeugdwerking Aanvraagdossier voor IMPULSSUBSIDIES Tervuurse sportverenigingen met jeugdwerking Werkingsjaar 1 augustus 2009 tot 31 juli 2010 Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het reglement voor de subsidiëring

Nadere informatie

I. ALGEMENE VOORWAARDEN

I. ALGEMENE VOORWAARDEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT : IMPULSSUBSIDIE VOOR KWALITEITSVOLLE JEUGDOPLEIDING EN BEGELEIDING I. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op artikel 764/332-02/002

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT SPORT MOERBEKE-WAAS

SUBSIDIEREGLEMENT SPORT MOERBEKE-WAAS SUBSIDIEREGLEMENT SPORT MOERBEKE-WAAS HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. De sportverenigingen die al dan niet lid zijn van de gemeentelijke sportraad maar een werking ontplooien op het grondgebied

Nadere informatie

1.1. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar op 1 januari van het burgerlijk jaar.

1.1. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar op 1 januari van het burgerlijk jaar. GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM REGLEMENT IMPULSSUBSIDIE 2009-2013 (gecoördineerd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 30 maart 2011) Artikel 1: Definities 1.1. Jeugdsport: sportparticipatie

Nadere informatie

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportwerking

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportwerking Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportwerking Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 november 2016. De stad Mechelen tracht via subsidiëring van Mechelse sportverenigingen

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR OVERIJSE BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2008

GEMEENTEBESTUUR OVERIJSE BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2008 GEMEENTEBESTUUR OVERIJSE BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2008 IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET VERHOGEN VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDER IN SPORTVERENIGINGEN VOOR DE PERIODE

Nadere informatie

Subsidiereglement Impulssubsidie 2009-2013 te Maarkedal

Subsidiereglement Impulssubsidie 2009-2013 te Maarkedal Subsidiereglement Impulssubsidie 2009-2013 te Maarkedal Strategische doelstelling: Kwaliteitsverbetering van de jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen, aangesloten bij

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN DE KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN IMPULSSUBSIDIES

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN DE KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN IMPULSSUBSIDIES 1 REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN DE KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN IMPULSSUBSIDIES Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders in de sportverenigingen. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

NR NAAM DEELNEMER. CIPAL DV Deelnemersregister - laatste aanpassing ingevolge AV 12/06/2015 Ondernemingsnummer /8

NR NAAM DEELNEMER. CIPAL DV Deelnemersregister - laatste aanpassing ingevolge AV 12/06/2015 Ondernemingsnummer /8 I. STEDEN EN GEMEENTEN 1 Gemeente Aalter 2 Gemeente Aartselaar 3 Gemeente Arendonk 4 Gemeente As 5 Gemeente Baarle-Hertog 6 Gemeente Balen 7 Stad Beringen 8 Gemeente Berlaar 9 Stad Bilzen 10 Stad Blankenberge

Nadere informatie

AANVRAAG TOT SUBSIDIËRING VAN KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN

AANVRAAG TOT SUBSIDIËRING VAN KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN AANVRAAG TOT SUBSIDIËRING VAN KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN Dit aanvraagformulier geeft uitvoering aan het subsidiereglement voor Kampenhoutse sportverenigingen. Enkel aanvragen van sportverenigingen

Nadere informatie