OVERDRAAGBARE VAARDIGHEDEN IN DE CREATIEVE & CULTURELE SECTOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVERDRAAGBARE VAARDIGHEDEN IN DE CREATIEVE & CULTURELE SECTOR"

Transcriptie

1 OVERDRAAGBARE VAARDIGHEDEN IN DE CREATIEVE & CULTURELE SECTOR

2 INHOUD 1 Introductie 3 2 Voorwoord 4 3 Wat bevat de toolkit? 5 4 Het doel en de voordelen van de toolkit 6 5 Hoe de toolkit te gebruiken vragen voor trainers/begeleiders 9 7 Het definiëren van Overdraagbare Vaardigheden 10 8 De 10 vaardighedenthema s 12 9 Hoe Overdraagbare Vaardigheden 20 in niet-formeel leren in te bedden 10 Vijf gebieden binnen de creatieve praktijk Voortgang meten Tips voor toepassing 43 Het pakket biedt een eenvoudig overzicht en een methode die ervoor zorgt dat de voortgang van een leerling duidelijk wordt onderbouwd met bewijsmateriaal. Het pakket zal zeker nuttig zijn voor trainers als ondersteuning bij het opstellen van hun leerplannen en werkschema s, vooral bij cursussen waar het belangrijk is de groei in Overdraagbare Vaardigheden van de leerling aan te tonen. begeleider 2

3 Introductie De toolkit De is gefinancierd door het Britse LSIS Flexibiliteits- en Innovatiefonds learning & skills inprovement service, dat zich ervoor inzet om innovatieve projecten te promoten en ondersteunen die de potentie hebben om significante verbeteringen in de praktijk of uitvoering binnen de sector op te leveren. De toolkit is ontwikkeld en uitgewerkt door Rinova Ltd en ontworpen en gepubliceerd door WAC Performing Arts and Media. WAC zet zich in om professionele onderwijsstandaarden en doorlopende professionele ontwikkeling te bieden aan jongeren die een carrière willen opbouwen als praktijkbeoefenaars, maar ook als begeleiders binnen de artistieke sector. Contactgegevens voor meer informatie Maribel Coco Pérez projectleider Euro - Arco Nederland Kazerneplein ET, Arnhem

4 2 Voorwoord Al bijna 40 jaar erkent men binnen de gebieden van gemeenschapskunst, onderwijs en jeugdwerk de voordelen als jongeren betrokken raken bij creatieve bezigheden. Deze activiteiten zijn vaak als een doel op zich beschouwd, een kans voor jongeren om bij een positieve activiteit betrokken te raken, wat hen mogelijk wegleidt van negatievere vormen van tijdverdrijf en helpt de aandacht te verleggen. Betrokkenheid bij creatieve of artistieke activiteiten kan ertoe bijdragen een positievere kijk te ontwikkelen en vertrouwen op te bouwen en is in verband gebracht met een verbetering in gezondheid en een afname in misdaad en uitsluiting. wat betreft het ontwikkelen van sleutelvaardigheden en basisvaardigheden voor succes op de arbeidsmarkt, die voortvloeien uit deelname aan creatieve bezigheden. Deze eenvoudige toolkit is slechts een eerste stap in het langetermijnproces om bredere bekendheid te geven aan Overdraagbare Vaardigheden in de culturele praktijk. En het is zeker onze bedoeling om hem te verbeteren en erop verder te bouwen als we een idee krijgen van wat er werkt en wat niet. Ik heb er het volste vertrouwen in dat iedereen, ongeacht zijn of haar vakgebied of creatieve praktijk, iets nuttigs en productiefs in deze toolkit zal vinden. Celia Greenwood Directeur WAC Performing Arts Echter, door creatieve bezigheden puur als een doel op zich te beschouwen ziet men over het hoofd dat er praktische en tastbare voortgang geboekt kan worden 4

5 3 Wat bevat de toolkit? Begeleider zelfchecklist Het definiëren van Overdraagbare Vaardigheden 10 Vaardigheidschema s Snelle zelfbeoordelingschecklist voor begeleiders om hun eigen Overdraagbare Vaardigheden in te schatten Hoe heb je ze verworven? Kun je ze indien gewenst door beoogde werkgevers en klanten met bewijsmateriaal onderbouwen? Wat zijn overdraagbare vaardigheden, welke gebruiken we, en waarom zijn ze belangrijk? Hoe kunnen we ze in niet-formeel leren inbedden? Hoe kunnen leerlingen ze met bewijsmateriaal onderbouwen? We hebben de Overdraagbare Vaardigheden gegroepeerd in 10 hoofdthema s Communicatie, Rekenvaardigheid, Technologie, Interpersoonlijk, Persoonlijk, Informatie, Creatief Denken, Organisatorisch, Zakelijk, Leren & Oefenen Voortgang meten Voortgang van leerlingen meten en onderbouwen 4 manieren om te meten en voorbeelden hoe dat te doen Hoe vaardigheden in het leren in te bedden 5 Geabieden binnen de creatieve praktijk Vaardigheden selecteren om je op te richten De voor bepaalde groepen meest geschikte er uitpikken Je sessies en cursussen zo plannen dat je overdraagbare vaardigheden meeneemt Voor deze toolkit en dit programma richten we ons op 5 gebieden binnen de creatieve praktijk Muziekuitvoering/Muziekindustrie, Muziektechnologie/ Geluidstechniek, Video & Digitaal Ontwerp, Drama, Dans Tips voor toepassing Enkele tips en dingen om op te letten als je werkt met overdraagbare vaardigheden bijv. naar wat voor soort informatie over de voortgang jouw organisatie op zoek is 5

6 4 Het doel en de voordelen van de toolkit In 2010 heeft WAC Performing Arts and Media College met succes een aanvraag ingediend bij LSIS: de Leer- en Vaardigheidsbevorderingsdienst om een tweejarig project uit te voeren, getiteld: Overdraagbaarheid en vooruitgang door onderwijs in de creatieve en culturele bedrijfssector. Dit project had onder meer als doelstelling een trainingstoolkit voor trainers te ontwerpen om hen in staat te stellen sleutel- en overdraagbare vaardigheden middels de creatieve praktijk over te brengen. De toolkit is derhalve gebaseerd op de erkenning van het feit dat kunst- en cultuureducatie een effectief middel kan zijn voor de ontwikkeling van sleutel- en overdraagbare vaardigheden. Hij is gericht op trainers en leraren in niet-formele leeromgevingen binnen de creatieve en culturele sectoren. Dit zouden bijvoorbeeld muziektechnologiesessies, cursussen voor volwassenen, leer- en participatiecursussen op culturele locaties, danssessies in jeugdclubs, dramaclubs, etc. kunnen zijn. De toolkit is een goede basis voor het formaliseren van de processen. Het gaat erom het onderwijzen expliciet en bewust te maken. - begeleider Hij is ontworpen voor trainers van alle niveaus - zowel ervaren trainers als degenen voor wie niet-formele leeromgevingen nieuw zijn. Hij houdt rekening met de verschillende beginsituaties en de behoeftes van degenen voor wie het trainen nieuw is en degenen met een lange staat van dienst in de gevestigde praktijk. Hij helpt trainers om: over hun eigen verwerving en gebruik van Overdraagbare Vaardigheden na te denken en deze te evalueren. En; na te denken over en experimenteren met manieren waarop ze de Overdraagbare Sleutelvaardigheden kunnen inbedden, vastleggen en beoordelen. Deze toolkit is gebaseerd op een scala aan breed erkende Overdraagbare Vaardigheden, gegroepeerd in 10 algemene themagebieden. 1. Communicatie 2. Rekenvaardigheid 3. Technologie 4. Interpersoonlijk 5. Persoonlijk 6. Informatie 7. Creatief Denken 8. Organisatorisch 9. Zakelijk 10. Leren en Ontwikkelen 6

7 Voor leerlingen Jongeren die creatieve en culturele activiteiten ondernemen en steun krijgen bij het ontwikkelen van Overdraagbare Vaardigheden vergroten daarmee hun kansen op de arbeidsmarkt en hebben werkgevers een beter pakket aan vaardigheden te bieden. Ze kunnen ook hun voordeel doen met een toegenomen gevoel van zelfvertrouwen en eigenwaarde, verbeterde communicatieve vaardigheden en het vermogen om effectief in een team te werken. Bovendien zal de ervaring van hun trainers hun positieve ambities voor de toekomst verschaffen. Voor trainers Trainers/Leraren zullen beter uitgerust zijn om nieuwe potentiële trainers te inspireren en trainen en effectiever zijn in hun vermogen om Overdraagbare vaardigheden te verwerken in hun niet-formele onderwijs en cursussen met veel verschillende jongeren. Voor werkgevers Werkgevers van jongeren hebben er baat bij als de jongeren zich meer bewust zijn van hun Overdraagbare Vaardigheden (verworven middels creatieve praktijk) en in staat zijn deze in sollicitatiebrieven en -gesprekken te onderbouwen. De voordelen van overdraagbare vaardigheden Voor bevolkingsgroepen De niet-formele onderwijssector binnen de creatieve en culturele bedrijfstak werkt vaak met groepen zoals: etnische minderheden en migrantengemeenschappen, werkloze jongeren, ex-criminelen, daklozen, jongeren met leerproblemen en in het bijzonder onderwijs en jongeren die het gevaar lopen in de criminaliteit te geraken. Al deze groepen hebben al een grote achterstand wat betreft hun toegang tot de arbeidsmarkt. Creatieve projecten bieden jongeren uit deze groepen de gelegenheid tot creatief bezig zijn en tegelijkertijd verbeteren ze hun essentiële vaardigheden in een omgeving die bevorderlijk en uitnodigend is voor wie die zich niet thuis voelt in formeel onderwijs. 7

8 5 Hoe de toolkit te gebruiken Hoewel de toolkit is opgezet volgens een logische volgorde die vloeiend van het ene onderdeel naar het andere loopt, is het mogelijk tussen verschillende onderdelen waarin je geïnteresseerd bent heen en weer te gaan. Waarschijnlijk werkt het echter beter om je aan de hoofdvolgorde te houden, namelijk: Volg de zelfevaluatiechecklist voor trainers Bekijk de definitie van overdraagbare vaardigheden goed Bekijk de 10 vaardighedenthema s en neem ze goed in je op Bedenk welke vaardigheden het beste passen bij je leerlingen en je creatieve praktijk Maak een plan hoe je de overdraagbare vaardigheden in je sessies denkt te verweven - kies maximaal 3 vaardigheden Vraag leerlingen om een korte vragenlijst over die drie vaardigheden in te vullen aan het begin en het eind van de sessies of cursus Bekijk wat voor bewijsmateriaal je kunt verzamelen om te laten zien dat ze vooruitgang geboekt hebben 8

9 6 10 vragen voor trainers/begeleiders Voordat we in detail op de toolkit ingaan, stellen we voor dat begeleiders allereerst een paar korte vragen beantwoorden over hun eigen ervaringen met Overdraagbare Vaardigheden. Hieronder staat een lijst met vragen over welke Overdraagbare Vaardigheden je denkt dat je door middel van je eigen creatieve praktijk hebt verworven, hoe en waar je ze hebt verworven en hoe je ze zou kunnen onderbouwen als je daarnaar gevraagd zou worden. Deze toolkit is ontworpen voor zowel ervaren/ gevestigde trainers en degenen voor wie lesgeven in niet-formele situaties nieuw is. Het invullen van deze checklist en het werken met de toolkit zal een waardevolle bijdrage zijn aan je Voortgezette Professionele Ontwikkeling, ongeacht je ervaringsniveau. Checklistvragen Overdraagbare Sleutelvaardigheden Begrijp je goed wat er bedoeld wordt met Overdraagbare Vaardigheden in de context van deze toolkit? Ben je op de hoogte van de Overdraagbare Sleutelvaardigheden waar werkgevers naar op zoek zijn? Kun je ten minste drie Overdraagbare Vaardigheden aanwijzen die je hebt verworven door onderwijs op het culturele vlak? Sleutelvaardigheden opnemen in je onderwijs en training Heb je ooit sleutel Overdraagbare Vaardigheden in een van je cursussen of onderwijssessies opgenomen? Heb je een idee hoe je zou kunnen beginnen met het inbedden van Overdraagbare Vaardigheden in je onderwijs? Heb je ooit een cursusplan of lesplan gemaakt voor het onderwijs dat je geeft? Bewijsstukken leveren Ben je op de hoogte van de soorten bewijsstukken die leerlingen kunnen overleggen om aan te tonen dat ze hun Overdraagbare Vaardigheden hebben ontwikkeld? Heb je ooit een portfolio met bewijsstukken moeten overleggen van jezelf of je leerlingen? Voortgang meten Weet je wat voor methodes jij en je leerlingen zouden kunnen gebruiken om hun voortgang te volgen bij het verwerven van Overdraagbare Vaardigheden? Je creatieve praktijk Kun je 5 Overdraagbare Vaardigheden opsommen die kunnen voortvloeien uit het onderwijs dat je geeft in jouw vakgebied? Ja Nee Een vinkje in het Nee-hokje betekent dat er iets in de toolkit zou moeten staan waar je naar kunt kijken en waar je mee aan de slag kunt. 9

10 7 Het definiëren van Overdraagbare Vaardigheden Woordenlijst Sommige algemene termen rondom Overdraagbare Vaardigheden kunnen moeilijk precies te definiëren zijn. Daarom volgt hier ten behoeve van deze toolkit een korte woordenlijst met wat we met welke term bedoelen. Sleutelvaardigheden: sleutelvaardigheden zijn de algemene vaardigheden die we als individu nodig hebben, zowel op het werk als in ons privéleven. Het zijn Overdraagbare Vaardigheden: als je ze eenmaal hebt, kun je ze in andere situaties toepassen. Kernvaardigheden: hetzelfde als sleutelvaardigheden, maar deze term wordt vooral in Schotland gebruikt. Functionele vaardigheden: functionele vaardigheden hebben een engere definitie. Het zijn praktische vaardigheden in taal, wiskunde en ICT die leerlingen in staat stellen het meeste uit hun werk, onderwijs en dagelijks leven te halen. 7.1 Wat zijn overdraagbare vaardigheden? Voor deze toolkit definiëren we overdraagbare vaardigheden als volgt: vaardigheden ontwikkeld in de ene situatie die kunnen worden toegepast in een andere situatie of vaardigheden ontwikkeld door ervaring die gebruikt kunnen worden op het werk. Binnen een niet-formele onderwijsomgeving zijn jongeren zich er vaak niet van bewust dat ze wel degelijk Overdraagbare Vaardigheden leren die hun later in hun leven van pas zullen komen. Zoals reeds gezegd richten Overdraagbare Vaardigheden zich in het algemeen op een aantal gemeenschappelijke gebieden, zoals: communicatieve vaardigheden; rekenvaardigheid; het gebruikmaken van informatietechnologie; leren hoe te leren, teamwork; leiderschap, problemen oplossen; interpersoonlijke vaardigheden, etc. 10

11 7.2 Op welke sleutelvaardigheden richt deze toolkit zich? We hebben een heel scala aan Overdraagbare Vaardigheden de revue laten passeren en ten behoeve van deze toolkit de volgende geselecteerd: Degene waarvan werkgevers zeggen dat ze ze willen Degene waarvan begeleiders ons verteld hebben dat ze bij veel van hun leerlingen ont breken Degene waarvan wij denken dat ze door middel van creatieve sessies behaald kunnen worden In hoofdstuk 8 hebben we ze gegroepeerd in 10 themagebieden. 7.3 Waarom zijn deze vaardigheden van belang? Werkgevers en personeelswervers vragen vaak om deze vaardigheden te onderbouwen en zoeken in sollicitaties naar bewijs dat laat zien dat de kandidaat ze heeft ontwikkeld. Als de leerling in staat is om aan te geven wanneer, waar, wat en hoe hij of zij bepaalde Overdraagbare Vaardigheden en competenties heeft ontwikkeld, levert dat een voorsprong op als het erom gaat een effectieve sollicitatie te doen en goed te presteren in een sollicitatiegesprek, een auditie, of tijdens acquisitie. Als jongeren de kans krijgen om op een hoger verantwoordelijkheidsniveau te opereren, kan het helpen aan werkgerelateerde vaardigheden te bezitten, zoals teamwerk, beslissingen nemen, planning en projectmanagement; het is een pluspunt bij sollicitaties en het vergroot de kansen op vooruitgang in een gekozen werkveld. 7.4 Hoe passen deze vaardigheden bij specifieke kwalificaties? Voor sommige organisaties zal het ook belangrijk zijn dat de Overdraagbare Vaardigheden goed in overeenstemming te brengen zijn met de kwalificaties die trainers bieden en waar leerlingen naartoe werken. Hoofdstuk 12 biedt enkele tips voor wat dat zou kunnen betekenen. Ik denk dat het belangrijk is om deze overdraagbare vaardigheden in te bedden in het werk dat we doen met jongeren. Ik denk dat een hoop sleutelvaardigheden geleerd worden door middel van culturele werkzaamheden; bij het werken met jongeren die in een moeilijke situatie zitten is cultuur zelfs een prachtige manier om deze sleutelvaardigheden te stimuleren, want ze zijn over het algemeen werkzaam en creatief in een werkveld dat ze leuk vinden en wat ze willen doen. - begeleider 11

12 8 De 10 vaardighedenthema s 1 Communicatie 10 Leren en Oefenen 2 Rekenvaardigheid 9 Zakelijk 3 Technologie 8 Organisatorisch 4 Inter-persoonlijk 7 Creatief Denken 5 Persoonlijk 6 Informatie Deze toolkit richt zich op 10 themagebieden van Overdraagbare Vaardigheden die men met recht kan omschrijven als vaardigheden voor het leven. We hebben besloten een aantal vaardigheden op te nemen die ook het vaakst gevraagd worden door werkgevers die op zoek zijn naar nieuw personeel en waarvan wij denken dat ze behaald kunnen worden door middel van cursussen in de creatieve sector en de praktijk van niet-formele leersituaties. Waar sommige vaardigheden heel specifiek van aard en voor een heel bepaald beroep van nut zijn (bijv. noten kunnen lezen als je klassiek musicus wilt worden), zijn Overdraagbare Vaardigheden juist meer softe vaardigheden die iemand in staat stellen om effectiever te worden in zijn of haar dagelijkse rol op het werk - bijv. bij het uitwerken van projecten. Naar men zegt raken technische vaardigheden snel achterhaald bij de voortschrijdende ontwikkeling van de techniek (bijv. de muziektechnologische software van tegenwoordig is een enorme stap voorwaarts ten opzichte van 10 jaar geleden), terwijl een leerling de Overdraagbare Vaardigheden die hij of zij ontwikkelt daarentegen zal behouden en verder uitbreiden. 12

13 THEMA 1: Communicatieve vaardigheden Mondelinge communicatie Spraak gebruiken om effectief ideeën te uiten en informatie of uitleg te geven. Bijvoorbeeld: optreden en entertainen, spreken in het openbaar, ideeën goed naar voren en aan de man brengen, meningen en gevoelens uiten, mensen interviewen, goede telefoonmanieren en deelnemen in groepsdiscussies. Schriftelijke communicatie Eenvoudige, goed onder woorden gebrachte, makkelijk te begrijpen en interessante tekst in een passende vorm produceren: s, verslagen, zakelijke en financieringsvoorstellen, liedteksten, poëzie, persberichten, artikelen, reclamemateriaal, websites, sociale media, etc. Non-verbale communicatie In staat zijn op een positieve en constructieve manier te handelen, reageren en luisteren: Aandachtig luisteren, een positief en zelfverzekerd zelfbeeld overbrengen, goede lichaamstaal ontwikkelen, een goede verstandhouding met heel verschillende mensen opbouwen, op non-verbale signalen reageren, etc. THEMA 2: Rekenvaardigheden Rekenvaardigheid In staat zijn met getallen om te gaan: eenvoudige berekeningen, percentages, rekenmachines gebruiken, etc Financiën beheren Budgetteren, de financiële boekhouding nauwgezet bijhouden, computersoftware zoals Excel gebruiken om de financiën bij te houden en beheren, kosten inschatten en analyseren. Numerieke gegevens analyseren Bijvoorbeeld inkomsten uit verkoop, marktonderzoek, bezoekersaantallen bekijken, etc. 13

14 THEMA 3: Technologische vaardigheden IT-vaardigheden Diverse soorten software begrijpen en kunnen gebruiken, zoals tekstverwerking, spreadsheets en databases. Tevens kunnen omgaan met vakspecifieke software, zoals muziektechnologie, videobewerking en website software. IT-hardware Vertrouwd zijn met het gebruik van smartphones, laptops, Ipads, etc. Sociale media Inzicht hebben in de toepasbaarheid van sociale media zoals Facebook, Twitter, Myspace, etc. Apparatuur beheren Apparatuur in elkaar zetten, installeren en repareren. 14

15 THEMA 4: Interpersoonlijke vaardigheden (met andere mensen samenwerken) Teamwerk In staat zijn effectief met andere mensen samen te werken om doelstellingen te halen. Training, onderwijs, begeleiding en coaching In staat zijn kennis en vaardigheden met anderen te delen en ze te helpen om in zowel formele als niet-formele situaties te leren. Effectieve relaties opbouwen en onderhouden Openstaan voor de meningen en belangen van anderen, gepaste steun verlenen, een gevoel van humor overbrengen, gevoelens op een juiste manier uiten, een positieve en uitnodigende omgeving scheppen. Onderhandelen Discussies voeren met mensen om een punt van onderlinge tevredenheid en overeenstemming te bereiken. Aanpassen Je gedrag veranderen of aanpassen naar gelang de behoeftes, en de wensen of eisen van anderen. Met klachten en feedback omgaan In staat zijn adequaat om te gaan met verschillende soorten feedback en kritiek. 15

16 THEMA 5: Persoonlijke vaardigheden Timemanagement Op tijd komen voor sollicitatiegesprekken, vergaderingen, de werkdag, repetities, evenementen, etc. Eveneens in staat zijn de juiste hoeveelheid tijd voor verschillende taken uit te trekken. Imago Je bewust zijn van de invloed van je eigen stijl, geschikte kleding voor verschillende situaties, hygiëne, lichamelijke gezondheid, etc. Leiderschap In staat zijn te leiden en motiveren, de richting te bepalen, verantwoordelijkheid te delegeren en de toewijding van anderen te verzekeren. Flexibiliteit In staat zijn plannen te aan te passen en te reageren op nieuwe informatie en/of situaties. Aanpassen aan nieuwe omgevingen. Omgaan met obstakels en crisissen In staat zijn de situatie te analyseren en te reageren als het niet volgens plan gaat. Doelen stellen In staat zijn voor jezelf SMART (Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch, Tijdgebonden) doelen te formuleren en stellen. 16

17 THEMA 6: Informatievaardigheden Informatie zoeken Relevante informatie vinden over een onderwerp in verschillende bronnen zoals websites, boeken, bibliotheken, door met mensen te praten, etc. Informatie beheren en analyseren Gegevens verzamelen, categoriseren en analyseren. Informatie en gegevens vergelijken, tegen elkaar afzetten, combineren en op juistheid controleren, gegevens bijhouden, etc. THEMA 7: Creatieve denkvermogens Creativiteit, voorstellingsvermogen en initiatief Beslissingen nemen -Nieuwe oplossingen en benaderingen voor problemen bedenken -Bestaand materiaal en bestaande ideeën en informatie op een nieuwe manier combineren -Problemen, patronen en kansen zien -Bestaande producten, procedures, etc. door innovatie verbeteren -In staat zijn onafhankelijk te denken en handelen Mogelijkheden vinden, ze evalueren, prioriteiten stellen en vervolgens de beste manier van aanpak kiezen. Probleemoplossing Een geschikte methode of techniek vinden en gebruiken om een oplossing te bereiken. Mogelijkheden en resultaten voorspellen In staat zijn om na te denken over Wat als... scenario s en hoe ermee om te gaan - vergelijkbaar met risicobeheersingsvaardigheden. 17

18 THEMA 8: Organisatorische vaardigheden Plannen Bedenken hoe je de beschikbare middelen en activiteiten moet indelen om je doelstelling te bereiken: voor evenementen en activiteiten en omgaan met details. Projectmanagment In staat zijn prioriteiten te stellen Middelen, taken en mensen beheren, conflicten oplossen, betrokken partijen op de hoogte houden van plannen en voortgang. Tijdschema s opzetten en bijhouden. Een juiste volgorde van activiteiten opstellen. In staat zijn meer dan één taak tegelijk te doen en bij te houden. In staat zijn prioriteiten vast te stellen om doelen te bereiken. THEMA 9: Zakelijke vaardigheden Zakelijk bewustzijn - Interesse in en kennis van de commerciële wereld. - Erachter komen hoe de muziekindustrie, de danswereld, het theater, etc. echt in elkaar zitten vanuit commercieel opzicht. Zakelijke en ondernemersvaardigheden - Verkoop - Marketing - Netwerken - Prijzen vaststellen - Onderhandelen - Klantenservice 18

19 THEMA 9: Zakelijke vaardigheden Eigen werk beoordelen en evalueren Vaststellen hoe je voortgang en succes kunt meten, het vermogen tot zelfkritiek ontwikkelen. Zelfstandig leren In staat zijn je eigen leerprestaties te bevorderen door middel van online leren, in te schrijven voor korte cursussen, te praten met mentoren die kennis van zaken hebben, etc. Voortgezette professionele ontwikkeling De gaten in je kennis aanwijzen die je moet aanpakken om in verschillende vakgebieden vooruitgang te boeken en bedenken hoe je ze aan moet pakken. 19

20 9 Hoe Overdraagbare Vaardigheden in niet-formeel leren in te bedden 9.1 Vaardigheden vinden en selecteren om mee te werken Hoe pak jij, de trainer, het verweven van Overdraagbare Vaardigheden in je sessies met leerlingen eigenlijk aan? De aanpak die wij zouden willen aanbevelen is om een klein aantal Overdraagbare Vaardigheden eruit te pikken die je in je cursus of sessies wilt behandelen. Afhankelijk van het aantal sessies, de lengte ervan en de behoeftes van een bepaalde groep leerlingen zouden we willen aanbevelen om niet meer dan twee of drie vaardigheden te kiezen om mee aan de slag te gaan. Om erachter te komen welke dat zijn moet je je afvragen hoe goed je de groep leerlingen kent. Kun je er twee of drie vaardigheden uitpikken waarvan je zeker weet dat ze die missen of moet je er eerst met hen over overleggen of een korte vragenlijst met hen doornemen? Je zult er ook over na moeten denken hoe makkelijk het is om verschillende vaardigheden in jouw specifieke vakgebied toe te passen. Wat we in feite bedoelen is dat een beetje vooruitdenken en planning noodzakelijk zijn. Maar wees bovenal realistisch over wat je kunt bereiken. Wat voor resultaten kun je redelijkerwijs verwachten? Er is niets demotiverender voor begeleiders en leerlingen dan dat het werk zwaar, te ingrijpend of onhaalbaar is. Begeleiders moeten de onderliggende voordelen van deze aanpak om met jongeren te werken inzien. Als ze creatieve praktijkbeoefenaars zijn, kunnen ze erg gefocust zijn op hun medium en daardoor niet zo n voeling hebben voor het idee van Overdraagbare Vaardigheden en het belang ervan begeleider. 20

21 9.2 Je sessies zo plannen dat je overdraagbare vaardigheden meeneemt Als je eenmaal besloten hebt op welke Overdraagbare Vaardigheden je je gaat richten, hoe pak je dan de planning van je sessies of cursussen aan, zodat de Overdraagbare Vaardigheden er ook in voorkomen? Over het algemeen zal dat niet zomaar vanzelf gebeuren, dus er is wel enige planning vereist. Hoeveel tijd ga je bijvoorbeeld in een enkele sessies of in een reeks sessies aan de Overdraagbare Vaardigheden besteden? Een eenvoudige aanpak is het maken van een sessie- of cursusschema dat je kunt volgen, zoals het volgende: VOORBEELD-CURSUSSCHEMA Te bereiken Overdraagbare Vaardigheden Doelstellingen Rekenvaardigheid - Met getallen werken In staat zijn een eenvoudig budget voor een evenement te maken Methode Benodigde tijd Benodigde hulpmiddelen bespre- Leerlingen met Excel of andere spreadsheetsoftware bekend maken 2,5 uur verdeeld over zes sessies 30 min. groepsdiscussie over budgetten voor evenementen 30 min. introductie op Excel 30 min. om mogelijke categorieën binnen het budget te ken 1 uur om een spreadsheet in elkaar te zetten en getallen formules in te voeren Toegang tot PC s of Mac s + rekenmachines en Competenties bij voltooiing Hoe begin je hiermee? Groepstaak of individuele taak? Samenvatting Competentie checken Aan het eind van de cursus kan elke leerling een budget voor een evenement maken en bijhouden met behulp van spreadsheetsoftware Vertel om te beginnen iets over evenementen en wat ze kosten, laat een paar voorbeelden zien, vertel wat er gebeurt als je een fout maakt, etc. Begin als groep, maar laat ruimte voor individueel werk Vat samen wat er gedurende de reeks sessies geleerd is Geef een kleine taak/toets op om te zien of de leerlingen nu zelfstandig een redelijk budget kunnen maken. Maak het zo realistisch mogelijk: bijv. een gepland evenement binnen jouw organisatie, een optreden dat je leerlingen hebben georganiseerd. 21

22 10 Vijf gebieden binnen de creatieve praktijk We hebben besloten ons voor deze toolkit te richten op vijf gebieden binnen de creatieve praktijk. Deze gebieden zijn typerend voor de onderwerpen die vaak aan jongeren onderwezen worden in niet-formele situaties. Het is echter belangrijk om te vermelden dat sommige elementen van deze toolkit ook breder toepasbaar zijn in andere artistieke disciplines in de culturele en creatieve bedrijfstak. In de volgende subparagrafen kijken we een voor een en in iets meer detail naar de vijf gebieden. Elk van de subparagrafen bevat: Inleidende tekst die de hoofdthema s uitlegt Enkele ideeën hoe de 10 Overdraagbare Vaardigheden binnen dat bepaalde gebied bijv. Dans) bereikt kunnen worden Een voorbeeldmatrix voor elke kunstvorm die laat zien hoe de Overdraagbare Vaardigheden in je sessies verweven kunnen worden. Je zou hem kunnen gebruiken als sjabloon om je eigen ideeën en sessieschema s te vormen. Muziekuitvoering en de Muziekindustrie Muziektechnologie en Geluidstechniek Video & Digitaal Ontwerp Drama Dans 22

23 Muziekuitvoering en de Muziekindustrie Muziekuitvoering en de muziekindustrie zijn onderling verbonden interessegebieden en zoals iedereen die live optreedt (ongeacht het muziekgenre en zowel solo als in een band of orkest) zich maar al te goed realiseert, moet je je actief inzetten en goed de weg leren kennen in de muziekindustrie als je vooruitgang wilt boeken in het vakgebied van je voorkeur. Uitvoeringsvaardigheden kunnen in een hoop andere beroepen gebruikt worden, terwijl kennis over hoe de muziekindustrie werkt goed van pas zal komen zowel binnen de muziekindustrie als daarbuiten. Communicatieve vaardigheden: Muziekuitvoering leent zich goed voor non-verbale communicatieve vaardigheden; bij het schrijven van liedteksten, persberichten, teksten voor websites, etc. kunnen gevorderde schrijfvaardigheden komen kijken. Zelfvertrouwen bij uitvoeringen kan helpen bij andere gelegenheden waar iets gepresenteerd moet worden, zoals spreken in het openbaar. Rekenvaardigheid: Muzikale vaardigheid is vaak in verband gebracht met het vermogen om met getallen om te gaan. Op dit gebied zijn er veel mogelijkheden om met getallen te werken, bijvoorbeeld: eenvoudige berekeningen helpen leerlingen budgetteren, een financiële boekhouding te voeren en hun persoonlijke financiën bij te houden. Op een meer gevorderd niveau kun je leren over percentages (bijv. managers en zaakwaarnemers), royalty s en verkooprendement. Technologische vaardigheden: De muziekuitvoering heeft ook technologische vaardigheden omarmd. In staat zijn synthesizers, mengtafels en PA-systemen te bedienen en online verspreiding te regelen zijn allemaal bijzonder nuttige vaardigheden. Technologie is inmiddels een wezenlijk deel gaan uitmaken van veel live-optredens, waarbij veel bands laptops en software zoals Ableton Live gebruiken om hun podiumgeluid te produceren. In hun omgang met de muziekindustrie moeten mensen zich thuis voelen in het gebruik van , Facebook, Myspace, Twitter etc. als ondersteuning bij de promotie van hun werk. Interpersoonlijke vaardigheden: Voor het schrijven en oefenen van nummers zijn goede teamwerkvaardigheden nodig en het vermogen om productieve relaties te onderhouden, zelfs onder de meest stressvolle omstandigheden. Leerlingen moeten zich kunnen invoelen in andere leden van het team en opbouwende kritiek en feedback kunnen aanvaarden. Discussies voeren met medeleerlingen om een punt van overeenstemming te bereiken is een nuttige vaardigheid om te verwerven. Muzikanten bevinden zich vaak in de positie van leraar of coach en ook dat is een aanwijsbare overdraagbare vaardigheid. Persoonlijke vaardigheden: Op tijd komen voor repetities en opnamesessies is van het hoogste belang. Bij het uitvoeren van muziek is het ook belangrijk zich bewust te zijn van image en stijl. Bovendien moet je als het niet allemaal volgens plan verloopt leiderschap en flexibiliteit tonen om de obstakels te overwinnen. In de muziekindustrie zijn vasthoudendheid en vastberadenheid om door te zetten ondanks negatieve kritiek en tegenslagen eveneens waardevolle vaardigheden. 23

-Snelle zelfbeoordelingschecklist voor begeleiders om hun eigen Overdraagbare Vaardigheden in te schatten

-Snelle zelfbeoordelingschecklist voor begeleiders om hun eigen Overdraagbare Vaardigheden in te schatten 2 Wat bevat de toolkit? [Begeleider-zelfchecklist -Snelle zelfbeoordelingschecklist voor begeleiders om hun eigen Overdraagbare Vaardigheden in te schatten -Hoe heb je ze verworven? -Kun je ze indien gewenst

Nadere informatie

TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS

TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS 31/10/ 13 INTRODUCTIE Welkom! Vandaag gaan we gezamenlijk ervaringen delen over de vorige bijeenkomst. Jullie hebben in groepjes

Nadere informatie

TMA performancematrix

TMA performancematrix TMA performancematrix Demo accountmanager Demo Medewerker 18 december 2013 Stadionweg 37A 3077 AR Rotterdam T 010-3409955 I www.priman.nl E info@priman.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 TMA performancematrix

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Werken als SoundDesigner

Werken als SoundDesigner 08722 Artiest Sounddesign 29-05-2008 14:22 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 Werken als SoundDesigner Artiest SoundDesign Wat laat je zien? Je maakt opnames en produceert zelfstandig en in opdracht Je creëert

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel?

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Blad 1 van 20 Hoe goed ben jij momenteel? Iedereen kan zijn leiderschapsvaardigheden aanzienlijk verbeteren met een beetje denkwerk en oefening. Met deze test krijg je

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA C training Ervaring is de optelsom van uw eerder gemaakte fouten! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die 3 tot 8 jaar ervaring hebben in

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

Studentopdracht INtheMC

Studentopdracht INtheMC Over internationalisering en I-BPV Studentopdracht INtheMC Opdracht/titel: 1. ALGEMENE ACHTERGROND Internationalisering in je eigen land Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling:

Nadere informatie

Je creëert en produceert zelfstandig en in opdracht. Je stelt doelen, neemt de verantwoordelijkheid en streeft naar het beste resultaat

Je creëert en produceert zelfstandig en in opdracht. Je stelt doelen, neemt de verantwoordelijkheid en streeft naar het beste resultaat 08720 Artiest muziek 10-04-2008 08:37 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken als muzikant Artiest Muziek Wat laat je zien? Je creëert en produceert zelfstandig en in opdracht Je zet ideeën om in concepten

Nadere informatie

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Uitleg Start De workshop start met een echte, herkenbare en uitdagende situatie. (v.b. het is een probleem, een prestatie, het heeft

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie, projectteam en netwerk mogelijk is. Het maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere

Nadere informatie

Bruikbare Aanbevelingen om de EILEEN- Benadering toe te passen

Bruikbare Aanbevelingen om de EILEEN- Benadering toe te passen Bruikbare Aanbevelingen om de EILEEN- Benadering toe te passen Verbeterd interculturele leren in Europese ondernemingen Nederlandstalige Versie Dutch Language Version De EILEEN Aanbevelingen Introductie

Nadere informatie

Netwerken vanuit je hart

Netwerken vanuit je hart LinkedIn Tips: Zorg voor een optimaal goed professioneel uitziend profiel Kies voor een duidelijke professionele foto Ben je op zoek naar werk? Laat dat duidelijk zien in je profiel door woorden te gebruiken

Nadere informatie

attitudes zelfstandig leren kennis vaardigheden

attitudes zelfstandig leren kennis vaardigheden zelfstandig leren Leren leren is veel meer dan leren studeren, veel meer dan sneller lijstjes blokken of betere schema s maken. Zelfstandig leren houdt in: informatie kunnen verwerven, verwerken en toepassen

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 17 maart 2010

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 17 maart 2010 TMA Talentenanalyse Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids Sara Berger 17 maart 2010 T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com Inhoudsopgave Inhoudsopgave: Inleiding

Nadere informatie

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum:

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum: Naam Datum: INHOUDSOPGAVE 1. Introductie 2. Persoonlijke gegevens 3. Rapportage kwaliteit van leven 4. Persoonlijke ontwikkeling plan (POP) 5. Competenties waar nu aan wordt gewerkt 6. Binnen de stichting

Nadere informatie

Intuïtief Website Stappen Plan voor een Doorlopende Stroom Klanten

Intuïtief Website Stappen Plan voor een Doorlopende Stroom Klanten Intuïtief Website Stappen Plan voor een Doorlopende Stroom Klanten 2015 Annie Massop Hart en Ziel Marketing - Alle rechten voorbehouden - 1 Inleiding Dit stappenplan sluit aan op de workshop Hoe je intuïtief

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen.

Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen. Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen. Leerstijlentest van David Kolb Mensen, scholieren dus ook, verschillen nogal in de wijze waarop ze leren. Voor

Nadere informatie

Studentopdracht INtheMC

Studentopdracht INtheMC Over internationalisering en I-BPV Studentopdracht INtheMC Opdracht/titel: 2. ALGEMENE ACHTERGROND Andere culturen in je eigen land Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling:

Nadere informatie

PROJECT 2014 FLL WORLD CLASS SM

PROJECT 2014 FLL WORLD CLASS SM PROJECT 2014 FLL WORLD CLASS SM In het FLL World Class SM Project zal jullie team: Een onderwerp kiezen waar jullie enthousiast over zijn of altijd al meer over hebben willen weten. Een innovatieve oplossing

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN

BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN ACHTERGROND De International Association of Facilitators (IAF) is een internationale organisatie met als doel om de kunst en de praktijk van het professioneel faciliteren

Nadere informatie

De Digitale Academie. Grafische & Webdesign opleidingen. Opleidingsoverzicht

De Digitale Academie. Grafische & Webdesign opleidingen. Opleidingsoverzicht De Digitale Academie Grafische & Webdesign opleidingen Opleidingsoverzicht Opleiding DTP met InDesign & vormgeven met Creative Suite Opleiding DTP met InDesign & vormgeven met Creative Suite Door personeel

Nadere informatie

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid Over internationalisering en I-BPV; student opdrachten INtheMC Opdracht/titel: 7 Werken in het buitenland De taal Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling: Aanvinken Inleverdatum

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie en in elk netwerk mogelijk is. Het maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere

Nadere informatie

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1.

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1. 16.03.2015 16.03.2015 11:05 1. Algemene verdeling van de indicaties Aantal deelnemers: 7, Aantal indicaties 136 / 140 In het 360 diagnose proces over jouw competenties, hebben 7 mensen, waaronder jijzelf,

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Ontdekken hoe je je tijd goed kunt beheren, bestaat voor. Jezelf voorbereiden op succes. Hoofdstuk 1. Leer jezelf kennen.

Ontdekken hoe je je tijd goed kunt beheren, bestaat voor. Jezelf voorbereiden op succes. Hoofdstuk 1. Leer jezelf kennen. Hoofdstuk 1 Jezelf voorbereiden op succes In dit hoofdstuk: Een solide timemanagementsysteem opbouwen De grootste uitdagingen van timemanagement het hoofd bieden Het verband zien tussen doelen stellen

Nadere informatie

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA B training Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die in de afgelopen 8 jaar meer

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

21ste-eeuwse vaardigheden:

21ste-eeuwse vaardigheden: INLEIDING 21ste-eeuwse vaardigheden Het helpen ontwikkelen van 21ste-eeuwse vaardigheden bij studenten vraagt het nodige van docenten. Zowel qua werkvormen als begeleiding. In hoeverre neem je een voorbeeldrol

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

MEDIACONTACT SITUATIE

MEDIACONTACT SITUATIE MEDIACONTACT Wilco Bontenbal SITUATIE U, als manager, krijgt ongetwijfeld wel eens te maken met de. Daarom is het belangrijk om inzicht te krijgen in uw natuurlijke stijl van optreden in de en uw voorkeur

Nadere informatie

1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding

1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding 1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding De afsluitende bijeenkomst van het Leonardo-project Key to Mobility vond plaats in september 2011. Het resultaat van het project was een trainingscursus

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen! Veranderingen, verschuivingen u wordt herplaatst!

Nadere informatie

Social Media Strategie Plan

Social Media Strategie Plan Social Media Strategie Plan Creëren van de strategie en planning van de uitvoering Een stappenplan met daarin vastgelegd waar je merk staat, waar je heen wilt en en hoe er te komen. Houd in gedachten dat

Nadere informatie

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Groepslesdocent Portfolio Groepslesdocent Fit!vak Deelopdrachten 1: Het

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Korte Handleiding EMPLOY

Korte Handleiding EMPLOY Korte Handleiding EMPLOY This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author. The Commission cannot be held responsible for

Nadere informatie

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR Altijd al gezocht naar een trainingsconcept voor uw medewerkers waar je meteen van zegt: GewoonDoen! Nu is deze kans eindelijk aanwezig en wel voor een deelnameprijs van

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Appraisal. Datum:

Appraisal. Datum: Appraisal Naam: Sample Candidate Datum: 08-08-2013 Over dit rapport: Dit rapport is op automatische wijze afgeleid van de resultaten van de vragenlijst welke door de heer Sample Candidate is ingevuld.

Nadere informatie

Analytisch denken Het oplossen van problemen door vragen te ontleden in kleinere delen, verbanden leggen en logische conclusies trekken.

Analytisch denken Het oplossen van problemen door vragen te ontleden in kleinere delen, verbanden leggen en logische conclusies trekken. Creatief denken Het flexibel kunnen inspelen op nieuwe omstandigheden. Associëren, brainstormen en het bedenken van nieuwe originele dingen en originele oplossingen voor problemen. Analytisch denken Het

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden COMMUNICATIE technieken voor leidinggevenden Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Essay Project Interactieve Multimedia Tom Tol Groep: 23

Essay Project Interactieve Multimedia Tom Tol Groep: 23 Essay Project Interactieve Multimedia Tom Tol Groep: 23 Het doel van project interactieve multimedia is om een interactieve video te maken met als thema het leveren van negatieve feedback aan anderen.

Nadere informatie

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens Werk naar werk (als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014 Karin Boelens Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Mobiliteit: Werk naar werk... 3 2.1 Voorlichting... 3 2.2 Intakegesprek... 4 2.2.1 Portal Werkinzicht...

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers

Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers Onderdeel van toolkit Nieuw Delen 2. Zelftest Werken met Communities Wat kan ik met de zelftest? Hieronder tref je een test aan waarmee je een

Nadere informatie

HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB

HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB Introductie Welkom bij 50 Club! Leuk dat we u als nieuw lid mogen verwelkomen. In deze handleiding vindt u alle informatie die u nodig hebt om uw profiel in 50 Club

Nadere informatie

DE ULTIEME SOLLICITATIEGIDS

DE ULTIEME SOLLICITATIEGIDS DE ULTIEME SOLLICITATIEGIDS HOOFDSTUK 1. 9 feiten over het zoeken van een baan. 1. Je moet het heft in eigen hand nemen. In plaats van zoeken op de traditionele manier en reageren op vacatures, begin je

Nadere informatie

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl.

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

MEEST GEMAAKTE FOUTEN IN HET CV

MEEST GEMAAKTE FOUTEN IN HET CV DE 5: MEEST GEMAAKTE FOUTEN IN HET CV Een handleiding vol met tips over het opstellen van een duidelijk en goed cv. L1NDA 1 Introductie Als je gaat solliciteren is een spetterend CV essentieel. Het is

Nadere informatie

2. Vooruitgang Werk hebben dat leidt tot betere mogelijkheden/kansen en grotere verantwoordelijkheid.

2. Vooruitgang Werk hebben dat leidt tot betere mogelijkheden/kansen en grotere verantwoordelijkheid. Wat vind ik belangrijk? Stap 1: Hieronder vind je een overzicht van 51 waarden. Lees de hele lijst een keer door om bekend te raken met de inhoud. Ga daarna nog een keer door de lijst en kruis de waarden

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

21 e eeuw vaardigheden

21 e eeuw vaardigheden 21 e eeuw vaardigheden Filmpje: Tweepraat Wat vind je hiervan? Even sparren met je buurman/buurvrouw Nog wat quotes: We kunnen problemen niet oplossen door op dezelfde manier te denken als toen we ze

Nadere informatie

Competenties verbonden aan het ComPas

Competenties verbonden aan het ComPas Competenties verbonden aan het ComPas 5 kerncompetenties en 8 erg waardevol competenties 1. Kunnen samenwerken... 2 2. Contactvaardig zijn... 3 3. Inlevingsvermogen/empathie bezitten... 4 4. Zelfreflectie...

Nadere informatie

8 Succesfactoren voor een Online Onderneming

8 Succesfactoren voor een Online Onderneming 8 Succesfactoren voor een Online Onderneming Je kent vast wel ondernemers die actief zijn online en nu een deel van hun inkomen of zelfs hun hele inkomen online verdienen met hun kennis en content. Misschien

Nadere informatie

Modularisering van meertalige en multiculturele academische communicatievaardigheden voor BA en MA niveau

Modularisering van meertalige en multiculturele academische communicatievaardigheden voor BA en MA niveau 2011 2014 Projectnummer 517575-LLP-1-2011-1-CH- ERASMUS-EMCR OVEREENKOMST NR. 2011-3648 / 001-001 Modularisering van meertalige en multiculturele academische communicatievaardigheden voor BA en MA niveau

Nadere informatie

Scriptie over Personal Branding en Netwerking

Scriptie over Personal Branding en Netwerking Scriptie over Personal Branding en Netwerking 1e versie - 16 november 2012 Jana Vandromme Promotor: Hannelore Van Den Abeele 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel 2. Onderzoeksvragen 2.1 Onderzoeksvraag 1 2.2

Nadere informatie

Studentenhandleiding. Apple

Studentenhandleiding. Apple Studentenhandleiding Apple Albert Chermanne maart 2011 1. Inleiding! 3 2. Opdrachten! 4 2.1 Thema 1 - introductie! 4 2.2 Thema 2 - imago! 4 2.3 Thema 3 - Gadgets! 5 2.4 Thema 4 - ipod revolutie en itunes!

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Waar sta jij? Reflectie- vragen voor de vakantie, zodat je er straks fit en effectief tegen aan kunt. Marischka Setz DNHS

Waar sta jij? Reflectie- vragen voor de vakantie, zodat je er straks fit en effectief tegen aan kunt. Marischka Setz DNHS Waar sta jij? Reflectie- vragen voor de vakantie, zodat je er straks fit en effectief tegen aan kunt. Vragen uit Loopbaan gesprekken waarmee je meteen jouw voordeel kunt doen Marischka Setz DNHS Waar sta

Nadere informatie

Hoofdlijn advies. Wat vind jij? Laat het ons weten op: Persoonlijke ontwikkeling. Basiskennis en -vaardigheden. Vakoverstijgend leren

Hoofdlijn advies. Wat vind jij? Laat het ons weten op: Persoonlijke ontwikkeling. Basiskennis en -vaardigheden. Vakoverstijgend leren Hoofdlijn advies Taalvaardig Rekenvaardig Digitaal vaardig Sociaal vaardig Persoonlijke ontwikkeling Basisvaardigheden Basiskennis en -vaardigheden Natuur & technologie Mens & maatschappij Taal & cultuur

Nadere informatie

Werken als productvormgever

Werken als productvormgever 08764 product Design 05-03-2009 08:23 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken als productvormgever Product Design Wat laat je zien? Je brengt creatieve ideeën en technische mogelijkheden bij elkaar Je

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F.

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Page of 0 Enquête beroepsonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Er zijn in totaal vragen. A. Over jou Je wordt vriendelijk verzocht informatie over jezelf te geven door onderstaande

Nadere informatie

Je doel behalen met NLP.

Je doel behalen met NLP. Je doel behalen met NLP. NLP werkt het beste als al je neurologische niveaus congruent zijn. Met andere woorden: congruent zijn betekent wanneer je acties en woorden op 1 lijn zijn met je doelen, overtuigingen,

Nadere informatie

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten?

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Deadline: 27 juni 2010 Prijzengeld: 5000,- Battle Type: (Zie voor meer informatie over de

Nadere informatie

Bas Smeets page 1

Bas Smeets  page 1 Bas Smeets www.bsmeets.com page 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen idee wat hoe hun ideale

Nadere informatie

APPLE VIDEO BESCHRIJVING. Wat is het? Voor wie is het? Hoe werkt het? Video met Apple in het onderwijs

APPLE VIDEO BESCHRIJVING. Wat is het? Voor wie is het? Hoe werkt het? Video met Apple in het onderwijs BESCHRIJVING APPLE VIDEO Wat is het? Een ipod nano is een muziekspeler (mp3) met daarin ook een videocamera. De filmpjes die hiermee gemaakt worden, kunnen op allerlei computers bewerkt worden. In dit

Nadere informatie

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Dat aan het doel en de missie van ondernemingen zo zelden adequate aandacht wordt gegeven is misschien de belangrijkste oorzaak van zakelijke

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE PROJECTMANAGEMENT George van Houtem 1 SITUATIE Het werken in en het leidinggeven aan projecten is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering voor de hedendaagse manager. In elk bedrijf of organisatie komen

Nadere informatie

randstad.nl/wordenwiejebent succesvol op zoek naar werk

randstad.nl/wordenwiejebent succesvol op zoek naar werk randstad.nl/wordenwiejebent succesvol op zoek naar werk er is maar één werkgever nodig voor een goede start Hoe gaat het met jouw zoektocht naar werk? Weet jij al wat je te bieden hebt, welk werk goed

Nadere informatie

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld.

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Zelfbeeld Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Een kind dat over het algemeen positief over zichzelf denkt, heeft meer zelfvertrouwen.

Nadere informatie

MAAK DE COMMUNICATIESPRONG. Bureau Kortkrachtig. Het Kortkrachtig concept. Printversie van de website van Kortkrachtig. www.kortkrachtig.

MAAK DE COMMUNICATIESPRONG. Bureau Kortkrachtig. Het Kortkrachtig concept. Printversie van de website van Kortkrachtig. www.kortkrachtig. Pagina 1 van 5 Document Inhoud document Website Printversie van de website van Kortkrachtig Alle teksten van de site www.kortkrachtig.nl MAAK DE COMMUNICATIESPRONG Hoe gebruik je communicatie slimmer en

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Joe Jouw Ontwikkeling Eerst

Joe Jouw Ontwikkeling Eerst Competentiebeoordeling Kandidaat-rapportage Joe Jouw Ontwikkeling Eerst www.jouwontwikkelingeerst.nl - info@jouwontwikkelingeerst.nl - 06 46 13 63 21 Inhoudsopgave Inleiding 3 Basisgegevens van de rapportage

Nadere informatie