OVERDRAAGBARE VAARDIGHEDEN IN DE CREATIEVE & CULTURELE SECTOR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVERDRAAGBARE VAARDIGHEDEN IN DE CREATIEVE & CULTURELE SECTOR"

Transcriptie

1 OVERDRAAGBARE VAARDIGHEDEN IN DE CREATIEVE & CULTURELE SECTOR

2 INHOUD 1 Introductie 3 2 Voorwoord 4 3 Wat bevat de toolkit? 5 4 Het doel en de voordelen van de toolkit 6 5 Hoe de toolkit te gebruiken vragen voor trainers/begeleiders 9 7 Het definiëren van Overdraagbare Vaardigheden 10 8 De 10 vaardighedenthema s 12 9 Hoe Overdraagbare Vaardigheden 20 in niet-formeel leren in te bedden 10 Vijf gebieden binnen de creatieve praktijk Voortgang meten Tips voor toepassing 43 Het pakket biedt een eenvoudig overzicht en een methode die ervoor zorgt dat de voortgang van een leerling duidelijk wordt onderbouwd met bewijsmateriaal. Het pakket zal zeker nuttig zijn voor trainers als ondersteuning bij het opstellen van hun leerplannen en werkschema s, vooral bij cursussen waar het belangrijk is de groei in Overdraagbare Vaardigheden van de leerling aan te tonen. begeleider 2

3 Introductie De toolkit De is gefinancierd door het Britse LSIS Flexibiliteits- en Innovatiefonds learning & skills inprovement service, dat zich ervoor inzet om innovatieve projecten te promoten en ondersteunen die de potentie hebben om significante verbeteringen in de praktijk of uitvoering binnen de sector op te leveren. De toolkit is ontwikkeld en uitgewerkt door Rinova Ltd en ontworpen en gepubliceerd door WAC Performing Arts and Media. WAC zet zich in om professionele onderwijsstandaarden en doorlopende professionele ontwikkeling te bieden aan jongeren die een carrière willen opbouwen als praktijkbeoefenaars, maar ook als begeleiders binnen de artistieke sector. Contactgegevens voor meer informatie Maribel Coco Pérez projectleider Euro - Arco Nederland Kazerneplein ET, Arnhem

4 2 Voorwoord Al bijna 40 jaar erkent men binnen de gebieden van gemeenschapskunst, onderwijs en jeugdwerk de voordelen als jongeren betrokken raken bij creatieve bezigheden. Deze activiteiten zijn vaak als een doel op zich beschouwd, een kans voor jongeren om bij een positieve activiteit betrokken te raken, wat hen mogelijk wegleidt van negatievere vormen van tijdverdrijf en helpt de aandacht te verleggen. Betrokkenheid bij creatieve of artistieke activiteiten kan ertoe bijdragen een positievere kijk te ontwikkelen en vertrouwen op te bouwen en is in verband gebracht met een verbetering in gezondheid en een afname in misdaad en uitsluiting. wat betreft het ontwikkelen van sleutelvaardigheden en basisvaardigheden voor succes op de arbeidsmarkt, die voortvloeien uit deelname aan creatieve bezigheden. Deze eenvoudige toolkit is slechts een eerste stap in het langetermijnproces om bredere bekendheid te geven aan Overdraagbare Vaardigheden in de culturele praktijk. En het is zeker onze bedoeling om hem te verbeteren en erop verder te bouwen als we een idee krijgen van wat er werkt en wat niet. Ik heb er het volste vertrouwen in dat iedereen, ongeacht zijn of haar vakgebied of creatieve praktijk, iets nuttigs en productiefs in deze toolkit zal vinden. Celia Greenwood Directeur WAC Performing Arts Echter, door creatieve bezigheden puur als een doel op zich te beschouwen ziet men over het hoofd dat er praktische en tastbare voortgang geboekt kan worden 4

5 3 Wat bevat de toolkit? Begeleider zelfchecklist Het definiëren van Overdraagbare Vaardigheden 10 Vaardigheidschema s Snelle zelfbeoordelingschecklist voor begeleiders om hun eigen Overdraagbare Vaardigheden in te schatten Hoe heb je ze verworven? Kun je ze indien gewenst door beoogde werkgevers en klanten met bewijsmateriaal onderbouwen? Wat zijn overdraagbare vaardigheden, welke gebruiken we, en waarom zijn ze belangrijk? Hoe kunnen we ze in niet-formeel leren inbedden? Hoe kunnen leerlingen ze met bewijsmateriaal onderbouwen? We hebben de Overdraagbare Vaardigheden gegroepeerd in 10 hoofdthema s Communicatie, Rekenvaardigheid, Technologie, Interpersoonlijk, Persoonlijk, Informatie, Creatief Denken, Organisatorisch, Zakelijk, Leren & Oefenen Voortgang meten Voortgang van leerlingen meten en onderbouwen 4 manieren om te meten en voorbeelden hoe dat te doen Hoe vaardigheden in het leren in te bedden 5 Geabieden binnen de creatieve praktijk Vaardigheden selecteren om je op te richten De voor bepaalde groepen meest geschikte er uitpikken Je sessies en cursussen zo plannen dat je overdraagbare vaardigheden meeneemt Voor deze toolkit en dit programma richten we ons op 5 gebieden binnen de creatieve praktijk Muziekuitvoering/Muziekindustrie, Muziektechnologie/ Geluidstechniek, Video & Digitaal Ontwerp, Drama, Dans Tips voor toepassing Enkele tips en dingen om op te letten als je werkt met overdraagbare vaardigheden bijv. naar wat voor soort informatie over de voortgang jouw organisatie op zoek is 5

6 4 Het doel en de voordelen van de toolkit In 2010 heeft WAC Performing Arts and Media College met succes een aanvraag ingediend bij LSIS: de Leer- en Vaardigheidsbevorderingsdienst om een tweejarig project uit te voeren, getiteld: Overdraagbaarheid en vooruitgang door onderwijs in de creatieve en culturele bedrijfssector. Dit project had onder meer als doelstelling een trainingstoolkit voor trainers te ontwerpen om hen in staat te stellen sleutel- en overdraagbare vaardigheden middels de creatieve praktijk over te brengen. De toolkit is derhalve gebaseerd op de erkenning van het feit dat kunst- en cultuureducatie een effectief middel kan zijn voor de ontwikkeling van sleutel- en overdraagbare vaardigheden. Hij is gericht op trainers en leraren in niet-formele leeromgevingen binnen de creatieve en culturele sectoren. Dit zouden bijvoorbeeld muziektechnologiesessies, cursussen voor volwassenen, leer- en participatiecursussen op culturele locaties, danssessies in jeugdclubs, dramaclubs, etc. kunnen zijn. De toolkit is een goede basis voor het formaliseren van de processen. Het gaat erom het onderwijzen expliciet en bewust te maken. - begeleider Hij is ontworpen voor trainers van alle niveaus - zowel ervaren trainers als degenen voor wie niet-formele leeromgevingen nieuw zijn. Hij houdt rekening met de verschillende beginsituaties en de behoeftes van degenen voor wie het trainen nieuw is en degenen met een lange staat van dienst in de gevestigde praktijk. Hij helpt trainers om: over hun eigen verwerving en gebruik van Overdraagbare Vaardigheden na te denken en deze te evalueren. En; na te denken over en experimenteren met manieren waarop ze de Overdraagbare Sleutelvaardigheden kunnen inbedden, vastleggen en beoordelen. Deze toolkit is gebaseerd op een scala aan breed erkende Overdraagbare Vaardigheden, gegroepeerd in 10 algemene themagebieden. 1. Communicatie 2. Rekenvaardigheid 3. Technologie 4. Interpersoonlijk 5. Persoonlijk 6. Informatie 7. Creatief Denken 8. Organisatorisch 9. Zakelijk 10. Leren en Ontwikkelen 6

7 Voor leerlingen Jongeren die creatieve en culturele activiteiten ondernemen en steun krijgen bij het ontwikkelen van Overdraagbare Vaardigheden vergroten daarmee hun kansen op de arbeidsmarkt en hebben werkgevers een beter pakket aan vaardigheden te bieden. Ze kunnen ook hun voordeel doen met een toegenomen gevoel van zelfvertrouwen en eigenwaarde, verbeterde communicatieve vaardigheden en het vermogen om effectief in een team te werken. Bovendien zal de ervaring van hun trainers hun positieve ambities voor de toekomst verschaffen. Voor trainers Trainers/Leraren zullen beter uitgerust zijn om nieuwe potentiële trainers te inspireren en trainen en effectiever zijn in hun vermogen om Overdraagbare vaardigheden te verwerken in hun niet-formele onderwijs en cursussen met veel verschillende jongeren. Voor werkgevers Werkgevers van jongeren hebben er baat bij als de jongeren zich meer bewust zijn van hun Overdraagbare Vaardigheden (verworven middels creatieve praktijk) en in staat zijn deze in sollicitatiebrieven en -gesprekken te onderbouwen. De voordelen van overdraagbare vaardigheden Voor bevolkingsgroepen De niet-formele onderwijssector binnen de creatieve en culturele bedrijfstak werkt vaak met groepen zoals: etnische minderheden en migrantengemeenschappen, werkloze jongeren, ex-criminelen, daklozen, jongeren met leerproblemen en in het bijzonder onderwijs en jongeren die het gevaar lopen in de criminaliteit te geraken. Al deze groepen hebben al een grote achterstand wat betreft hun toegang tot de arbeidsmarkt. Creatieve projecten bieden jongeren uit deze groepen de gelegenheid tot creatief bezig zijn en tegelijkertijd verbeteren ze hun essentiële vaardigheden in een omgeving die bevorderlijk en uitnodigend is voor wie die zich niet thuis voelt in formeel onderwijs. 7

8 5 Hoe de toolkit te gebruiken Hoewel de toolkit is opgezet volgens een logische volgorde die vloeiend van het ene onderdeel naar het andere loopt, is het mogelijk tussen verschillende onderdelen waarin je geïnteresseerd bent heen en weer te gaan. Waarschijnlijk werkt het echter beter om je aan de hoofdvolgorde te houden, namelijk: Volg de zelfevaluatiechecklist voor trainers Bekijk de definitie van overdraagbare vaardigheden goed Bekijk de 10 vaardighedenthema s en neem ze goed in je op Bedenk welke vaardigheden het beste passen bij je leerlingen en je creatieve praktijk Maak een plan hoe je de overdraagbare vaardigheden in je sessies denkt te verweven - kies maximaal 3 vaardigheden Vraag leerlingen om een korte vragenlijst over die drie vaardigheden in te vullen aan het begin en het eind van de sessies of cursus Bekijk wat voor bewijsmateriaal je kunt verzamelen om te laten zien dat ze vooruitgang geboekt hebben 8

9 6 10 vragen voor trainers/begeleiders Voordat we in detail op de toolkit ingaan, stellen we voor dat begeleiders allereerst een paar korte vragen beantwoorden over hun eigen ervaringen met Overdraagbare Vaardigheden. Hieronder staat een lijst met vragen over welke Overdraagbare Vaardigheden je denkt dat je door middel van je eigen creatieve praktijk hebt verworven, hoe en waar je ze hebt verworven en hoe je ze zou kunnen onderbouwen als je daarnaar gevraagd zou worden. Deze toolkit is ontworpen voor zowel ervaren/ gevestigde trainers en degenen voor wie lesgeven in niet-formele situaties nieuw is. Het invullen van deze checklist en het werken met de toolkit zal een waardevolle bijdrage zijn aan je Voortgezette Professionele Ontwikkeling, ongeacht je ervaringsniveau. Checklistvragen Overdraagbare Sleutelvaardigheden Begrijp je goed wat er bedoeld wordt met Overdraagbare Vaardigheden in de context van deze toolkit? Ben je op de hoogte van de Overdraagbare Sleutelvaardigheden waar werkgevers naar op zoek zijn? Kun je ten minste drie Overdraagbare Vaardigheden aanwijzen die je hebt verworven door onderwijs op het culturele vlak? Sleutelvaardigheden opnemen in je onderwijs en training Heb je ooit sleutel Overdraagbare Vaardigheden in een van je cursussen of onderwijssessies opgenomen? Heb je een idee hoe je zou kunnen beginnen met het inbedden van Overdraagbare Vaardigheden in je onderwijs? Heb je ooit een cursusplan of lesplan gemaakt voor het onderwijs dat je geeft? Bewijsstukken leveren Ben je op de hoogte van de soorten bewijsstukken die leerlingen kunnen overleggen om aan te tonen dat ze hun Overdraagbare Vaardigheden hebben ontwikkeld? Heb je ooit een portfolio met bewijsstukken moeten overleggen van jezelf of je leerlingen? Voortgang meten Weet je wat voor methodes jij en je leerlingen zouden kunnen gebruiken om hun voortgang te volgen bij het verwerven van Overdraagbare Vaardigheden? Je creatieve praktijk Kun je 5 Overdraagbare Vaardigheden opsommen die kunnen voortvloeien uit het onderwijs dat je geeft in jouw vakgebied? Ja Nee Een vinkje in het Nee-hokje betekent dat er iets in de toolkit zou moeten staan waar je naar kunt kijken en waar je mee aan de slag kunt. 9

10 7 Het definiëren van Overdraagbare Vaardigheden Woordenlijst Sommige algemene termen rondom Overdraagbare Vaardigheden kunnen moeilijk precies te definiëren zijn. Daarom volgt hier ten behoeve van deze toolkit een korte woordenlijst met wat we met welke term bedoelen. Sleutelvaardigheden: sleutelvaardigheden zijn de algemene vaardigheden die we als individu nodig hebben, zowel op het werk als in ons privéleven. Het zijn Overdraagbare Vaardigheden: als je ze eenmaal hebt, kun je ze in andere situaties toepassen. Kernvaardigheden: hetzelfde als sleutelvaardigheden, maar deze term wordt vooral in Schotland gebruikt. Functionele vaardigheden: functionele vaardigheden hebben een engere definitie. Het zijn praktische vaardigheden in taal, wiskunde en ICT die leerlingen in staat stellen het meeste uit hun werk, onderwijs en dagelijks leven te halen. 7.1 Wat zijn overdraagbare vaardigheden? Voor deze toolkit definiëren we overdraagbare vaardigheden als volgt: vaardigheden ontwikkeld in de ene situatie die kunnen worden toegepast in een andere situatie of vaardigheden ontwikkeld door ervaring die gebruikt kunnen worden op het werk. Binnen een niet-formele onderwijsomgeving zijn jongeren zich er vaak niet van bewust dat ze wel degelijk Overdraagbare Vaardigheden leren die hun later in hun leven van pas zullen komen. Zoals reeds gezegd richten Overdraagbare Vaardigheden zich in het algemeen op een aantal gemeenschappelijke gebieden, zoals: communicatieve vaardigheden; rekenvaardigheid; het gebruikmaken van informatietechnologie; leren hoe te leren, teamwork; leiderschap, problemen oplossen; interpersoonlijke vaardigheden, etc. 10

11 7.2 Op welke sleutelvaardigheden richt deze toolkit zich? We hebben een heel scala aan Overdraagbare Vaardigheden de revue laten passeren en ten behoeve van deze toolkit de volgende geselecteerd: Degene waarvan werkgevers zeggen dat ze ze willen Degene waarvan begeleiders ons verteld hebben dat ze bij veel van hun leerlingen ont breken Degene waarvan wij denken dat ze door middel van creatieve sessies behaald kunnen worden In hoofdstuk 8 hebben we ze gegroepeerd in 10 themagebieden. 7.3 Waarom zijn deze vaardigheden van belang? Werkgevers en personeelswervers vragen vaak om deze vaardigheden te onderbouwen en zoeken in sollicitaties naar bewijs dat laat zien dat de kandidaat ze heeft ontwikkeld. Als de leerling in staat is om aan te geven wanneer, waar, wat en hoe hij of zij bepaalde Overdraagbare Vaardigheden en competenties heeft ontwikkeld, levert dat een voorsprong op als het erom gaat een effectieve sollicitatie te doen en goed te presteren in een sollicitatiegesprek, een auditie, of tijdens acquisitie. Als jongeren de kans krijgen om op een hoger verantwoordelijkheidsniveau te opereren, kan het helpen aan werkgerelateerde vaardigheden te bezitten, zoals teamwerk, beslissingen nemen, planning en projectmanagement; het is een pluspunt bij sollicitaties en het vergroot de kansen op vooruitgang in een gekozen werkveld. 7.4 Hoe passen deze vaardigheden bij specifieke kwalificaties? Voor sommige organisaties zal het ook belangrijk zijn dat de Overdraagbare Vaardigheden goed in overeenstemming te brengen zijn met de kwalificaties die trainers bieden en waar leerlingen naartoe werken. Hoofdstuk 12 biedt enkele tips voor wat dat zou kunnen betekenen. Ik denk dat het belangrijk is om deze overdraagbare vaardigheden in te bedden in het werk dat we doen met jongeren. Ik denk dat een hoop sleutelvaardigheden geleerd worden door middel van culturele werkzaamheden; bij het werken met jongeren die in een moeilijke situatie zitten is cultuur zelfs een prachtige manier om deze sleutelvaardigheden te stimuleren, want ze zijn over het algemeen werkzaam en creatief in een werkveld dat ze leuk vinden en wat ze willen doen. - begeleider 11

12 8 De 10 vaardighedenthema s 1 Communicatie 10 Leren en Oefenen 2 Rekenvaardigheid 9 Zakelijk 3 Technologie 8 Organisatorisch 4 Inter-persoonlijk 7 Creatief Denken 5 Persoonlijk 6 Informatie Deze toolkit richt zich op 10 themagebieden van Overdraagbare Vaardigheden die men met recht kan omschrijven als vaardigheden voor het leven. We hebben besloten een aantal vaardigheden op te nemen die ook het vaakst gevraagd worden door werkgevers die op zoek zijn naar nieuw personeel en waarvan wij denken dat ze behaald kunnen worden door middel van cursussen in de creatieve sector en de praktijk van niet-formele leersituaties. Waar sommige vaardigheden heel specifiek van aard en voor een heel bepaald beroep van nut zijn (bijv. noten kunnen lezen als je klassiek musicus wilt worden), zijn Overdraagbare Vaardigheden juist meer softe vaardigheden die iemand in staat stellen om effectiever te worden in zijn of haar dagelijkse rol op het werk - bijv. bij het uitwerken van projecten. Naar men zegt raken technische vaardigheden snel achterhaald bij de voortschrijdende ontwikkeling van de techniek (bijv. de muziektechnologische software van tegenwoordig is een enorme stap voorwaarts ten opzichte van 10 jaar geleden), terwijl een leerling de Overdraagbare Vaardigheden die hij of zij ontwikkelt daarentegen zal behouden en verder uitbreiden. 12

13 THEMA 1: Communicatieve vaardigheden Mondelinge communicatie Spraak gebruiken om effectief ideeën te uiten en informatie of uitleg te geven. Bijvoorbeeld: optreden en entertainen, spreken in het openbaar, ideeën goed naar voren en aan de man brengen, meningen en gevoelens uiten, mensen interviewen, goede telefoonmanieren en deelnemen in groepsdiscussies. Schriftelijke communicatie Eenvoudige, goed onder woorden gebrachte, makkelijk te begrijpen en interessante tekst in een passende vorm produceren: s, verslagen, zakelijke en financieringsvoorstellen, liedteksten, poëzie, persberichten, artikelen, reclamemateriaal, websites, sociale media, etc. Non-verbale communicatie In staat zijn op een positieve en constructieve manier te handelen, reageren en luisteren: Aandachtig luisteren, een positief en zelfverzekerd zelfbeeld overbrengen, goede lichaamstaal ontwikkelen, een goede verstandhouding met heel verschillende mensen opbouwen, op non-verbale signalen reageren, etc. THEMA 2: Rekenvaardigheden Rekenvaardigheid In staat zijn met getallen om te gaan: eenvoudige berekeningen, percentages, rekenmachines gebruiken, etc Financiën beheren Budgetteren, de financiële boekhouding nauwgezet bijhouden, computersoftware zoals Excel gebruiken om de financiën bij te houden en beheren, kosten inschatten en analyseren. Numerieke gegevens analyseren Bijvoorbeeld inkomsten uit verkoop, marktonderzoek, bezoekersaantallen bekijken, etc. 13

14 THEMA 3: Technologische vaardigheden IT-vaardigheden Diverse soorten software begrijpen en kunnen gebruiken, zoals tekstverwerking, spreadsheets en databases. Tevens kunnen omgaan met vakspecifieke software, zoals muziektechnologie, videobewerking en website software. IT-hardware Vertrouwd zijn met het gebruik van smartphones, laptops, Ipads, etc. Sociale media Inzicht hebben in de toepasbaarheid van sociale media zoals Facebook, Twitter, Myspace, etc. Apparatuur beheren Apparatuur in elkaar zetten, installeren en repareren. 14

15 THEMA 4: Interpersoonlijke vaardigheden (met andere mensen samenwerken) Teamwerk In staat zijn effectief met andere mensen samen te werken om doelstellingen te halen. Training, onderwijs, begeleiding en coaching In staat zijn kennis en vaardigheden met anderen te delen en ze te helpen om in zowel formele als niet-formele situaties te leren. Effectieve relaties opbouwen en onderhouden Openstaan voor de meningen en belangen van anderen, gepaste steun verlenen, een gevoel van humor overbrengen, gevoelens op een juiste manier uiten, een positieve en uitnodigende omgeving scheppen. Onderhandelen Discussies voeren met mensen om een punt van onderlinge tevredenheid en overeenstemming te bereiken. Aanpassen Je gedrag veranderen of aanpassen naar gelang de behoeftes, en de wensen of eisen van anderen. Met klachten en feedback omgaan In staat zijn adequaat om te gaan met verschillende soorten feedback en kritiek. 15

16 THEMA 5: Persoonlijke vaardigheden Timemanagement Op tijd komen voor sollicitatiegesprekken, vergaderingen, de werkdag, repetities, evenementen, etc. Eveneens in staat zijn de juiste hoeveelheid tijd voor verschillende taken uit te trekken. Imago Je bewust zijn van de invloed van je eigen stijl, geschikte kleding voor verschillende situaties, hygiëne, lichamelijke gezondheid, etc. Leiderschap In staat zijn te leiden en motiveren, de richting te bepalen, verantwoordelijkheid te delegeren en de toewijding van anderen te verzekeren. Flexibiliteit In staat zijn plannen te aan te passen en te reageren op nieuwe informatie en/of situaties. Aanpassen aan nieuwe omgevingen. Omgaan met obstakels en crisissen In staat zijn de situatie te analyseren en te reageren als het niet volgens plan gaat. Doelen stellen In staat zijn voor jezelf SMART (Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch, Tijdgebonden) doelen te formuleren en stellen. 16

17 THEMA 6: Informatievaardigheden Informatie zoeken Relevante informatie vinden over een onderwerp in verschillende bronnen zoals websites, boeken, bibliotheken, door met mensen te praten, etc. Informatie beheren en analyseren Gegevens verzamelen, categoriseren en analyseren. Informatie en gegevens vergelijken, tegen elkaar afzetten, combineren en op juistheid controleren, gegevens bijhouden, etc. THEMA 7: Creatieve denkvermogens Creativiteit, voorstellingsvermogen en initiatief Beslissingen nemen -Nieuwe oplossingen en benaderingen voor problemen bedenken -Bestaand materiaal en bestaande ideeën en informatie op een nieuwe manier combineren -Problemen, patronen en kansen zien -Bestaande producten, procedures, etc. door innovatie verbeteren -In staat zijn onafhankelijk te denken en handelen Mogelijkheden vinden, ze evalueren, prioriteiten stellen en vervolgens de beste manier van aanpak kiezen. Probleemoplossing Een geschikte methode of techniek vinden en gebruiken om een oplossing te bereiken. Mogelijkheden en resultaten voorspellen In staat zijn om na te denken over Wat als... scenario s en hoe ermee om te gaan - vergelijkbaar met risicobeheersingsvaardigheden. 17

18 THEMA 8: Organisatorische vaardigheden Plannen Bedenken hoe je de beschikbare middelen en activiteiten moet indelen om je doelstelling te bereiken: voor evenementen en activiteiten en omgaan met details. Projectmanagment In staat zijn prioriteiten te stellen Middelen, taken en mensen beheren, conflicten oplossen, betrokken partijen op de hoogte houden van plannen en voortgang. Tijdschema s opzetten en bijhouden. Een juiste volgorde van activiteiten opstellen. In staat zijn meer dan één taak tegelijk te doen en bij te houden. In staat zijn prioriteiten vast te stellen om doelen te bereiken. THEMA 9: Zakelijke vaardigheden Zakelijk bewustzijn - Interesse in en kennis van de commerciële wereld. - Erachter komen hoe de muziekindustrie, de danswereld, het theater, etc. echt in elkaar zitten vanuit commercieel opzicht. Zakelijke en ondernemersvaardigheden - Verkoop - Marketing - Netwerken - Prijzen vaststellen - Onderhandelen - Klantenservice 18

19 THEMA 9: Zakelijke vaardigheden Eigen werk beoordelen en evalueren Vaststellen hoe je voortgang en succes kunt meten, het vermogen tot zelfkritiek ontwikkelen. Zelfstandig leren In staat zijn je eigen leerprestaties te bevorderen door middel van online leren, in te schrijven voor korte cursussen, te praten met mentoren die kennis van zaken hebben, etc. Voortgezette professionele ontwikkeling De gaten in je kennis aanwijzen die je moet aanpakken om in verschillende vakgebieden vooruitgang te boeken en bedenken hoe je ze aan moet pakken. 19

20 9 Hoe Overdraagbare Vaardigheden in niet-formeel leren in te bedden 9.1 Vaardigheden vinden en selecteren om mee te werken Hoe pak jij, de trainer, het verweven van Overdraagbare Vaardigheden in je sessies met leerlingen eigenlijk aan? De aanpak die wij zouden willen aanbevelen is om een klein aantal Overdraagbare Vaardigheden eruit te pikken die je in je cursus of sessies wilt behandelen. Afhankelijk van het aantal sessies, de lengte ervan en de behoeftes van een bepaalde groep leerlingen zouden we willen aanbevelen om niet meer dan twee of drie vaardigheden te kiezen om mee aan de slag te gaan. Om erachter te komen welke dat zijn moet je je afvragen hoe goed je de groep leerlingen kent. Kun je er twee of drie vaardigheden uitpikken waarvan je zeker weet dat ze die missen of moet je er eerst met hen over overleggen of een korte vragenlijst met hen doornemen? Je zult er ook over na moeten denken hoe makkelijk het is om verschillende vaardigheden in jouw specifieke vakgebied toe te passen. Wat we in feite bedoelen is dat een beetje vooruitdenken en planning noodzakelijk zijn. Maar wees bovenal realistisch over wat je kunt bereiken. Wat voor resultaten kun je redelijkerwijs verwachten? Er is niets demotiverender voor begeleiders en leerlingen dan dat het werk zwaar, te ingrijpend of onhaalbaar is. Begeleiders moeten de onderliggende voordelen van deze aanpak om met jongeren te werken inzien. Als ze creatieve praktijkbeoefenaars zijn, kunnen ze erg gefocust zijn op hun medium en daardoor niet zo n voeling hebben voor het idee van Overdraagbare Vaardigheden en het belang ervan begeleider. 20

21 9.2 Je sessies zo plannen dat je overdraagbare vaardigheden meeneemt Als je eenmaal besloten hebt op welke Overdraagbare Vaardigheden je je gaat richten, hoe pak je dan de planning van je sessies of cursussen aan, zodat de Overdraagbare Vaardigheden er ook in voorkomen? Over het algemeen zal dat niet zomaar vanzelf gebeuren, dus er is wel enige planning vereist. Hoeveel tijd ga je bijvoorbeeld in een enkele sessies of in een reeks sessies aan de Overdraagbare Vaardigheden besteden? Een eenvoudige aanpak is het maken van een sessie- of cursusschema dat je kunt volgen, zoals het volgende: VOORBEELD-CURSUSSCHEMA Te bereiken Overdraagbare Vaardigheden Doelstellingen Rekenvaardigheid - Met getallen werken In staat zijn een eenvoudig budget voor een evenement te maken Methode Benodigde tijd Benodigde hulpmiddelen bespre- Leerlingen met Excel of andere spreadsheetsoftware bekend maken 2,5 uur verdeeld over zes sessies 30 min. groepsdiscussie over budgetten voor evenementen 30 min. introductie op Excel 30 min. om mogelijke categorieën binnen het budget te ken 1 uur om een spreadsheet in elkaar te zetten en getallen formules in te voeren Toegang tot PC s of Mac s + rekenmachines en Competenties bij voltooiing Hoe begin je hiermee? Groepstaak of individuele taak? Samenvatting Competentie checken Aan het eind van de cursus kan elke leerling een budget voor een evenement maken en bijhouden met behulp van spreadsheetsoftware Vertel om te beginnen iets over evenementen en wat ze kosten, laat een paar voorbeelden zien, vertel wat er gebeurt als je een fout maakt, etc. Begin als groep, maar laat ruimte voor individueel werk Vat samen wat er gedurende de reeks sessies geleerd is Geef een kleine taak/toets op om te zien of de leerlingen nu zelfstandig een redelijk budget kunnen maken. Maak het zo realistisch mogelijk: bijv. een gepland evenement binnen jouw organisatie, een optreden dat je leerlingen hebben georganiseerd. 21

22 10 Vijf gebieden binnen de creatieve praktijk We hebben besloten ons voor deze toolkit te richten op vijf gebieden binnen de creatieve praktijk. Deze gebieden zijn typerend voor de onderwerpen die vaak aan jongeren onderwezen worden in niet-formele situaties. Het is echter belangrijk om te vermelden dat sommige elementen van deze toolkit ook breder toepasbaar zijn in andere artistieke disciplines in de culturele en creatieve bedrijfstak. In de volgende subparagrafen kijken we een voor een en in iets meer detail naar de vijf gebieden. Elk van de subparagrafen bevat: Inleidende tekst die de hoofdthema s uitlegt Enkele ideeën hoe de 10 Overdraagbare Vaardigheden binnen dat bepaalde gebied bijv. Dans) bereikt kunnen worden Een voorbeeldmatrix voor elke kunstvorm die laat zien hoe de Overdraagbare Vaardigheden in je sessies verweven kunnen worden. Je zou hem kunnen gebruiken als sjabloon om je eigen ideeën en sessieschema s te vormen. Muziekuitvoering en de Muziekindustrie Muziektechnologie en Geluidstechniek Video & Digitaal Ontwerp Drama Dans 22

23 Muziekuitvoering en de Muziekindustrie Muziekuitvoering en de muziekindustrie zijn onderling verbonden interessegebieden en zoals iedereen die live optreedt (ongeacht het muziekgenre en zowel solo als in een band of orkest) zich maar al te goed realiseert, moet je je actief inzetten en goed de weg leren kennen in de muziekindustrie als je vooruitgang wilt boeken in het vakgebied van je voorkeur. Uitvoeringsvaardigheden kunnen in een hoop andere beroepen gebruikt worden, terwijl kennis over hoe de muziekindustrie werkt goed van pas zal komen zowel binnen de muziekindustrie als daarbuiten. Communicatieve vaardigheden: Muziekuitvoering leent zich goed voor non-verbale communicatieve vaardigheden; bij het schrijven van liedteksten, persberichten, teksten voor websites, etc. kunnen gevorderde schrijfvaardigheden komen kijken. Zelfvertrouwen bij uitvoeringen kan helpen bij andere gelegenheden waar iets gepresenteerd moet worden, zoals spreken in het openbaar. Rekenvaardigheid: Muzikale vaardigheid is vaak in verband gebracht met het vermogen om met getallen om te gaan. Op dit gebied zijn er veel mogelijkheden om met getallen te werken, bijvoorbeeld: eenvoudige berekeningen helpen leerlingen budgetteren, een financiële boekhouding te voeren en hun persoonlijke financiën bij te houden. Op een meer gevorderd niveau kun je leren over percentages (bijv. managers en zaakwaarnemers), royalty s en verkooprendement. Technologische vaardigheden: De muziekuitvoering heeft ook technologische vaardigheden omarmd. In staat zijn synthesizers, mengtafels en PA-systemen te bedienen en online verspreiding te regelen zijn allemaal bijzonder nuttige vaardigheden. Technologie is inmiddels een wezenlijk deel gaan uitmaken van veel live-optredens, waarbij veel bands laptops en software zoals Ableton Live gebruiken om hun podiumgeluid te produceren. In hun omgang met de muziekindustrie moeten mensen zich thuis voelen in het gebruik van , Facebook, Myspace, Twitter etc. als ondersteuning bij de promotie van hun werk. Interpersoonlijke vaardigheden: Voor het schrijven en oefenen van nummers zijn goede teamwerkvaardigheden nodig en het vermogen om productieve relaties te onderhouden, zelfs onder de meest stressvolle omstandigheden. Leerlingen moeten zich kunnen invoelen in andere leden van het team en opbouwende kritiek en feedback kunnen aanvaarden. Discussies voeren met medeleerlingen om een punt van overeenstemming te bereiken is een nuttige vaardigheid om te verwerven. Muzikanten bevinden zich vaak in de positie van leraar of coach en ook dat is een aanwijsbare overdraagbare vaardigheid. Persoonlijke vaardigheden: Op tijd komen voor repetities en opnamesessies is van het hoogste belang. Bij het uitvoeren van muziek is het ook belangrijk zich bewust te zijn van image en stijl. Bovendien moet je als het niet allemaal volgens plan verloopt leiderschap en flexibiliteit tonen om de obstakels te overwinnen. In de muziekindustrie zijn vasthoudendheid en vastberadenheid om door te zetten ondanks negatieve kritiek en tegenslagen eveneens waardevolle vaardigheden. 23

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Competent Leidinggeven

Competent Leidinggeven 2 Competent Leidinggeven Praktijkgids voor resultaten met anderen Leidinggeven is steeds meer iets van en voor iedereen geworden. In onze netwerkmaatschappij spelen we allemaal wel eens een leidinggevende

Nadere informatie

Handleiding voor Effectief Coachen

Handleiding voor Effectief Coachen Handleiding voor Effectief Coachen Coaches Die Nooit Verliezen... Laat jonge sporters winnen, ongeacht het wedstrijdresultaat Inleiding Waarom coaches zo belangrijk zijn...2 De relatie tussen coach en

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

COPOSO Train-de-trainer handboek

COPOSO Train-de-trainer handboek COPOSO Train-de-trainer handboek Contributing Positively to Society Creativiteit Bevrijdt! (Nederlands) Introductie Welkom, beste hoofdtrainer, bij de Training van Trainers (TvT) van het Young in Prison

Nadere informatie

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books 0 ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit Dit is een uitgave van Idea Seeding Books Idea Seeding Books ideaseedingbooks@gmail.com www.ideaseedingbooks.com Omslagfoto: istockphoto

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Muziek zonder Noten. Over Muziek Maken en Communiceren. Ria Frowijn, Hanno Tomassen. Utrechts Conservatorium. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Muziek zonder Noten. Over Muziek Maken en Communiceren. Ria Frowijn, Hanno Tomassen. Utrechts Conservatorium. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Muziek zonder Noten Over Muziek Maken en Communiceren Ria Frowijn, Hanno Tomassen Utrechts Conservatorium Hogeschool voor de Kunsten Utrecht fascinatie, improviserend ontwerpen, muziek, kern, proces, interactie,

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

Bonustrack. KOM OP 21, 22 OF 23 APRIL NAAR DE WORK SHOPDAGEN 2015 en bepaal zelf met welke competenties jij aan de slag wilt

Bonustrack. KOM OP 21, 22 OF 23 APRIL NAAR DE WORK SHOPDAGEN 2015 en bepaal zelf met welke competenties jij aan de slag wilt KOM OP 21, 22 OF 23 APRIL NAAR DE WORK SHOPDAGEN 2015 en bepaal zelf met welke competenties jij aan de slag wilt Bonustrack voor 25,- Kies uit ruim 40 verschillende workshops Meer collega s = KORTING VERANDEREN

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie