Wie ontwart dit kluwen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wie ontwart dit kluwen?"

Transcriptie

1 nieuwsbrief oktober nr 5 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Wie ontwart dit kluwen?

2 3 Voorwoord: Vera zet ambitie om in resultaat 4 Virtuele centrumstad Pajot/TARL 5 Tevredenheidsenquête 6 Minder poespas, meer resultaat 8 Hoe ontwar je dit kluwen? Met het middenkantoor 10 Project: De vele petjes van VERA 12 Digitale handtekening: kijk en vergelijk voor de beste oplossing 14 VERA helpt VCS Noord besparen 15 Studiedag en Avond voor beleid colofon VERA autonoom provinciebedrijf Vaartdijk 3/ Wijgmaal T F verantwoordelijke uitgever Véronique Janssens - T nieuwsbrief oktober nr 5

3 Voorwoord Vera zet ambitie om in resultaten Vlaanderen heeft ambitie Het Vlaamse regeerakkoord ( ) formuleert heel wat uitdagingen op gebied van ICT en de digitale dienstverlening van lokale besturen: Tegen 2020 kunnen alle administratieve transacties tussen overheid en burgers, lokale besturen en ondernemingen langs digitale weg. En nog: We ondersteunen de gemeenten in de verdere digitalisering van hun werking door hen generieke toepassingen en platformen aan te bieden. Een bijkomende opgave is de aangekondigde integratie van de OCMW s in de gemeentebesturen. Doel van dit alles moet efficiëntiewinst zijn, maar het hoeft geen betoog dat die Vlaamse ambities een uitdaging van jewelste vormen voor heel wat gemeenten. Die kijken daarvoor naar hun vertrouwde partner, VERA. Vlaams-Brabant heeft ambitie Ook de provincie Vlaams-Brabant is ambitieus wat betreft efficiënt bestuur. In zijn jaarlijkse toespraak uit 2013 wees Lodewijk De Witte er al op dat de beschikbare middelen voor de lokale besturen beperkter worden. Hij stelt dan ook expliciet de vraag: Hoe kan over de gemeentegrenzen heen beheersmatig worden samengewerkt? Bundel de krachten, luidt zijn devies. Ook daarin neemt VERA sinds jaren het voortouw met de Virtuele Centrumsteden (VCS). deze nieuwsbrief, zoals het nieuwe raamcontract draadloze verbindingen en een overzicht van oplossingen voor Digitale Handtekening. VERA wérkt, en de resultaten mogen er zijn. (Tussen haakjes: VERA wil nog beter inspelen op uw behoeften, en stelde een enquête op. Meer hierover verder in deze nieuwsbrief.) Ook lokale besturen ijveren voor efficiëntie. Het mag van meet af aan duidelijk zijn dat ICT daarin een cruciale rol speelt. En laat dat net de expertise van VERA zijn. Vlaanderen zal generieke platformen aanbieden, maar geen kant-en-klare plug and play applicaties. Het is onze ambitie om de brug te slaan tussen wat Vlaanderen aanbiedt en hoe de lokale besturen daarmee aan de slag kunnen. Hoe? Door onderlinge samenwerking. Ook daarin heeft VERA de afgelopen jaren heel wat ervaring opgebouwd. Een van de dossiers waarin wij een wezenlijke rol kunnen spelen, is de invoering van de digitale Omgevingsvergunning, die de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning integreert in één procedure. Zonder papierberg. De Vlaamse Regering wil daarmee vanaf 2015 aan de slag gaan. Doel is dat de burger slechts één aanvraag doet en alle documenten digitaal aanlevert. Voor lokale besturen betekent dit een nieuwe manier van denken. Kortom, de invoering is zowel een organisatorisch als een technisch verhaal, waarbij VERA bruggen slaat als onafhankelijk steunpunt. VERA helpt lokale besturen om hun ambitie waar te maken De visie, de missie en de waarden van VERA zijn helder uitgeschreven. Wie we zijn, wat we doen, hoe we efficiëntiewinst realiseren op het terrein: het staat krachtig geformuleerd op onze site. Enkele concrete realisaties vindt u terug in Tie Roefs

4 Virtuele Centrumstad Pajot/TARL kan snel vruchten van samenwerking plukken De oprichting van de virtuele centrumstad Pajot/TARL in 2014, bewijst dat drie jaar na de opstart van de virtuele centrumsteden, de filosofie en manier van werken aanslaat bij de gemeenten en de OCMW s van Vlaams-Brabant. VCS Pajot/TARL is intussen al het achtste samenwerkingsverband onder de hoede van VERA en verenigt de gemeenten Affligem, Bever, Drogenbos, Herne, Galmaarden, Gooik, Pepingen, Linkebeek, Lennik, Roosdaal, de OCMW s van Aflligem, Bever, Drogenbos, Herne, Galmaarden, Gooik, Pepingen, Linkebeek, Lennik en Roosdaal en de politiezone Pajottenland. Sinds juni begeleidt samenwerkingscoördinator van VERA, Carl Possemiers, het proces dat moet leiden tot een efficiënter beheer en een betere samenwerking op vlak van ICT en elektronische dienstverlening. Carl: Eerste noodzakelijke stap was om alle partijen te benchmarken op een achttal domeinen (van informatieveiligheid tot netwerk) zodat de besturen zich met elkaar kunnen vergelijken. Die zelfevaluatie gebeurt op basis van een beproefde vragenlijst die we intussen al meer dan 80 maal hebben gebruikt. De resultaten van de benchmarking leidt tot een reflectiemoment voor de lokale besturen en legt de basis om te leren van de best practices van andere besturen. Afgelopen maanden hebben we die stand van zaken opgemaakt voor VCS Pajot/TARL. Dit najaar rapporteren we over de resultaten en geeft VERA toelichting bij de lokale besturen. Wat opvalt, is dat de lokale besturen elkaar wel kennen, maar onvoldoende om objectief te oordelen of ze op vlak van ICT en elektronische dienstverlening al dan niet goed bezig zijn, of hun uitgaven goed besteed zijn. Soms zijn de resultaten confronterend. Het goede nieuws is: dat betekent dat er ruimte is voor verbetering en dat de besturen daarvoor kunnen putten uit onze expertise en de al gesloten overeenkomsten. Na de toelichting is het zaak om het Adviescomité, met ICT-verantwoordelijken en secretarissen, zo snel mogelijk in actie te brengen en te beslissen welke projecten ze samen met VERA wensen op te starten op basis van de benchmarking en hun wensen. Een shortlist van prioriteiten wordt dan voorgelegd aan de politiek verantwoordelijke beleidsmakers (schepenen, OCMW-voorzitters) die de uiteindelijke projecten vastleggen. Carl: VERA begeleidt elk van de vastgelegde projecten en duidt een verantwoordelijke aan die de juiste expertise heeft voor het project (bijvoorbeeld boekhouding, of website) en het aanspreekpunt vormt. VCS Pajot/TARL heeft het voordeel dat VERA al zeven virtuele centrumsteden heeft opgestart en zij meteen mee de vruchten kunnen plukken van de eerdere inspanningen en van raamcontracten die zijn afgesloten. Drie jaar geleden moesten besturen noodgedwongen wachten om het resultaat in de praktijk te zien, omdat er vaste procedures moesten gevolgd worden. Nu is er snel rendement dankzij ons groot portfolio van diensten. Heel veel gemeenten, ook die zonder voltijdse IT er, zijn dankzij de samenwerking met VERA sneller uit de zorgen. Wel blijft het principe gelden dat geen enkel bestuur verplicht is om deel te nemen aan een project, ook niet na de inspanningen die we tot nu toe hebben geleverd. Kleinste bestuur heeft het meeste te winnen Bever heeft het kleinste bestuur in Vlaams-Brabant en heeft ook het meest te winnen bij het delen van kennis en expertise rond ICT. Bever heeft geen specifieke ICT er, die verantwoordelijkheid ligt bij secretaris Ann Sevenoo. Burgemeester Luc Deneyer ziet duidelijk de voordelen van samenwerken en heeft positieve ervaringen in het al bestaande samenwerkingsverband Pajottenland plus, dat zeven gemeentebesturen verenigt. De resultaten van de recente regioscreening in opdracht van de gouverneur motiveren ons nog verder te kijken. Technologie biedt de mogelijkheid om vanop afstand te werken, waarom moet een gemeente nog eigen infrastructuur hebben? Delen van expertise kan een klein bestuur veel opleveren. Secretaris en ICT-verantwoordelijke Ann Sevenoo: Ik ben het aanspreekpunt voor alle problemen, maar ik kan gelukkig rekenen op mijn man die in de IT-sector werkt. Wel zijn wij volledig afhankelijk van onze huisleverancier en kunnen moeilijk vergelijken met andere leveranciers. We zijn gelukkig wel tevreden over de dienstverlening van onze leverancier, maar het zou toch gemakkelijker zijn te werken op hetzelfde platform en met dezelfde toepassingen als de andere besturen. Zo kunnen we kennis delen en ook onze ambtenaren zouden er baat bij hebben. Ik denk maar aan onze ontvanger, die ook voor een ander gemeentebestuur werkt en dat met twee verschillende BBC-toepassingen doet. 4 nieuwsbrief oktober nr 5

5 Directeur Véronique Janssens: Tevredenheidsenquête wapent ons beter voor de toekomst Hoe kan VERA de komende jaren de lokale besturen van Vlaams-Brabant de best mogelijke dienstverlening (blijven) bezorgen? Hoe bekend zijn we en welk imago hebben we? Wat doet VERA uitstekend, en waar mankeert het nog aan? Het antwoord op deze en nog veel meer vragen moet komen uit de tevredenheidsenquête die we uitstuurden naar een 300-tal respondenten. Drie jaar geleden ontpopte VERA zich van een leverancier van producten (agendaweb, netwerken) tot een onafhankelijk en neutraal ICT-steunpunt voor lokale besturen. Met de oprichting van de Virtuele Centrumsteden is VERA sindsdien ook beginnen bouwen aan samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, OCMW s, politiezones... Via raamcontracten maakt VERA mogelijk dat lokale besturen ook de kleinere kunnen genieten van schaalvoordelen. In die drie jaar is de perceptie binnen heel wat lokale besturen op ICT, hun strategische visie erop en de impact ervan op hun organisatie veranderd en verdiept. Sinds begin 2014 wordt VERA geleid door een nieuwe directeur, Véronique Janssens, die het tijd vond om via een tevredenheidsenquête een momentopname te maken van de stand van zaken en meteen ook een scherper zicht te krijgen op de noden en de behoeften van de toekomst. We deinzen er niet voor terug om ons in de enquête ook kwetsbaar op te stellen met vragen als: hebben we drie jaar geleden de juiste keuze gemaakt? Is het VERA van nu het VERA van de toekomst? Het is voor het eerst sinds de koerswijziging van onze organisatie dat dergelijke vragen gesteld worden aan de lokale besturen. Niet alleen ik, ook de raad van bestuur wil een duidelijk zicht hebben op waar we staan en de vinger aan de pols houden. Onze bedoeling: de lokale besturen nog beter begeleiden in de uitdagingen die op hen afkomen en welke rol wij daarin moeten en kunnen spelen. De enquête gaat naar alle lokale besturen van Vlaams-Brabant, en niet enkel naar de 85% besturen die al samenwerken met VERA. Hoewel de bevraging anoniem is, is het van groot belang de antwoorden te kunnen clusteren via specifieke eigenschappen van de besturen: hun grootte, of het een gemeente, een OCMW of een politiezone is, of ze al dan niet een ICT-verantwoordelijke hebben, of er strategisch wordt nagedacht over de rol van ICT binnen de organisatie Die typologie is belangrijk omdat zowel de problematiek als de oplossing die we kunnen bieden, tussen de besturen onderling wezenlijk verschillen. We hopen met de resultaten echt wel beleid te kunnen maken. Daarom stellen we heel concrete vragen, zoals: moeten de VCS een los-vast verband blijven of vragen we wat meer commitment van de besturen? Moeten we onze betalende dienstverlening zoals de connectiviteitshelpdesk uitbreiden? Is het zinvol dat VERA de rol van veiligheidsconsulent op zich neemt bij consultancy-opdrachten? De vragenlijst is uitgestuurd naar goed 300 respondenten en in de loop van de maand oktober publiceert VERA de eerste krachtlijnen van de resultaten online. In een volgende nieuwsbrief overlopen we de resultaten in detail. Vlaams-Brabants steunpunt informatica 5

6 Minder poespas, meer resultaat Lokale besturen winnen kwaliteit en budget dankzij raamcontracten Raamcontracten hebben heel wat voordelen ten opzichte van de klassieke aanbestedingen, offerteaanvragen of onderhandelingsprocedures. Ze laten toe daadwerkelijk het beste uit de markt te halen en besparen lokale overheden flink wat administratie, tijd en geld. Daar staat initieel wel een zwaardere procedure tegenover, waar VERA haar rol opneemt. Het is bij openbare instellingen een bekend fenomeen: de wet op overheidsopdrachten schrijft (terecht) voor welke aankoopprocedures er moeten worden gevolgd om de concurrentie volop te laten spelen en de leveranciers gelijk te behandelen, maar als puntje bij paaltje komt wordt toch niet het beste uit de markt gehaald. In de meeste gevallen omdat te weinig leveranciers zich effectief inschrijven op de aanbestedings of onderhandelingsprocedures soms omdat het totaal te gunnen pakket niet significant groot is en niet in verhouding staat met de te doorlopen procedure, soms omdat potentieel nieuwe partners er verkeerdelijk van uit gaan dat de vorige leverancier een betere uitgangspositie heeft. Een schoolvoorbeeld van self-fulfilling prophecy, volgens Stefan Wuyts van het Kenniscentrum van VERA. Dé oplossing: raamcontracten die toelaten om op langere termijn te werken met de beste leveranciers op vlak van kwaliteit en prijs. Uiteraard vraagt het opstellen van een gedegen raamcontract bijzondere juridische en technische kennis. VERA bezit die kennis en oogstte al enkele opmerkelijke successen. Stefan: In 2011 sloten wij een eerste raamcontract af voor firewalls. VERA deed de aanbestedingsprocedure samen met de afvaardiging van een vijftal gemeentebesturen en zorgde voor publicatie van de totale opdracht op het juiste niveau. Op dit aantrekkelijke pakket schreven een tiental bedrijven zich in. Uit de onderhandelingsprocedure kwam één winnaar naar voren die vier jaar lang firewalls mag leveren aan besturen in Vlaams- Brabant. Gevolg: een aantrekkelijke korting, maar ook de zekerheid voor de besturen dat VERA de naleving van de voorwaarden uit het bestek controleert. VERA neemt in dit dossier de rol op van opdrachtencentrale, waardoor lokale besturen rechtstreeks bij de geselecteerde leverancier een firewall kunnen kopen tegen uitstekende voorwaarden en zonder bijkomende procedures te moeten doorlopen. Net zoals voor de andere raamcontracten, kunnen de besturen via het Platform Virtuele Centrumsteden na het onderschrijven van een vertrouwelijkheidsverklaring alle relevante documenten opvragen en het volledige dossier van het raamcontract inzien. Een tweede raamcontract waarbij VERA optreedt als opdrachtencentrale werd gesloten rond ICT-materiaal (pc s, laptops, tablets, thin clients en randapparatuur). Ook hier moeten gemeentebesturen die afnemen op het raamcontract geen afzonderlijke overheidsopdracht meer doorlopen. Voor dit pakket werkte VERA het dossier uit met 9 lokale besturen. We onderscheidden tien percelen voor tien types ICT-materiaal en na de uitgebreide selectieprocedure kwamen verschillende winnaars voor de verschillende onderdelen uit de bus. Echt het beste van de markt. Op het communityplatform vinden de besturen de gedetailleerde beschrijving, de kortingen, de leveringstermijnen, hoe ze moeten bestellen, waar ze met klachten terechtkunnen Dit raamcontract loopt tot juli 2016 en is daarna tweemaal verlengbaar voor telkens één jaar. In een jaar tijd werden op die manier 273 pc s, 237 schermen, 162 laptops, 102 tablets en 144 thin clients aangekocht. De schaalvoordelen van dit raamcontract leverden de besturen en de belastingbetaler tot nog toe een netto besparing op van euro. Tot nog toe maakten al 35 besturen gebruik van dit raamcontract. Geen dubbel werk VERA streeft het beste na. Dat betekent ook het vermijden van dubbel werk, zegt Stefan. Als er bij een hogere overheid al een degelijk toepasbaar raamcontract bestaat, zullen wij er geen nieuwe initiëren. Met name vanaf februari 2015 zullen wij nauwlettend de contracten van de Vlaamse overheid bestuderen. 6 nieuwsbrief oktober nr 5

7 7-sprong naar een raamcontract 1. VERA merkt zelf een nood of speelt in op noden vanuit lokale besturen. 2. Geen contract zonder vraag: daarom doet VERA een rondvraag om vast te stellen hoe groot de nood is en welke besturen er gebruik zouden maken van een raamcontract. 3. Omwille van de transparantie vraagt VERA wie er deel wil uitmaken van de werkgroep die alle vereisten oplijst. 4. VERA leidt de werkgroepen waaraan lokale ICT ers, financieel beheerders, stafmedewerkers of secretarissen deelnemen. De werkgroep zoekt consensus rond de technische beschrijving. 5. VERA publiceert de opdracht en verwerkt de kandidaatstellingen van potentiële leveranciers. 6. De werkgroep beoordeelt alle leveranciers objectief op basis van technische kenmerken, servicegraad, milieuvriendelijkheid, leveringstermijn, prijs 7. VERA ondersteunt de naleving en nazorg van het raamcontract De voordelen in een notendop Raamcontracten geven meer flexibiliteit triggeren de markt beter en hebben betere resultaten qua prijs en kwaliteit dan individuele dossiers zorgen voor kennisdeling omdat alle besturen dezelfde procedures delen, met hetzelfde materiaal werken met dezelfde aandachtspunten maken dat je als lokaal bestuur geen exacte aantallen van aankopen op voorhand moet kennen zorgen voor tijdswinst want ze besparen besturen de moeite om telkens weer een nieuwe aanbesteding te doen Welke raamcontracten sloot VERA? Behalve de raamcontracten voor firewalls (dat loopt tot mei 2015) en ICT-materiaal, sloot VERA volgende raamcontracten af: - Opdrachtencentrale voor software beleids- en beheerscyclus (BBC) - Opdrachtencentrale voor multifunctionals en printers voor alle besturen in VCS, met looptijd tot oktober Tegen eind 2014 zal er naar schatting voor meer dan euro bestellingen zijn geplaatst, met een besparing van 22 tot 40 procent. In één jaar tijd hebben 23 besturen afgenomen van dit raamcontract. - Opdrachtencentrale voor softwarepakketten voor digitaal vergaderen en notulenbeheer, met een aanzienlijke prijskorting. Een eerste overzicht van de bestellingen is er eind Opdrachtencentrale voor hosted ICT kennisplatform, met uitgebreide rapporteringsmogelijkheden die een efficiënt ICT beheer bij de besturen bevordert. Daarin zit onder meer inventaris, ticketing, contractbeheer, kennisdeling Eind september 2014 schreven 15 besturen zich hierop in. - Opdrachtencentrale indoor en outdoor netwerk en randapparatuur. Er zijn twee percelen voorzien: het perceel indoor netwerk (wifi) en randapparatuur en het perceel punt tot punt (outdoor). Beide percelen hebben een aanzienlijke korting opgeleverd voor de noden van de lokale besturen. Naar alle verwachting zal de totale waarde van de bestellingen bijzonder groot zijn. De winnaars van deze percelen werden gekozen uit 16 kandidaat-leveranciers waarvan er 9 een effectieve offerte hebben ingediend. VERA is samen met de lokale besturen bezig aan volgende raamcontracten: - IP-telefonie is in zijn laatste fase, en omvat zowel de telefoontoestellen als de IPgebaseerde telefooncentrales. Een resultaat kan men verwachten eind november Raamcontract aankoopcentrale monitoring die het mogelijk maakt een real time overzicht te hebben van de netwerken, servers en applicaties van de aangesloten besturen. - Raamcontract voor websites, waarvan de gunning verwacht wordt naar het einde van Vlaams-Brabants steunpunt informatica 7

8 Hoe ontwar je dit kluwen De interne organisatie van lokale besturen en de dienstverlening naar de burgers lopen vaak stroef door het kluwen van databanken en de wirwar van applicaties in de back office. Dat is historisch zo gegroeid en is gestoeld op de verticale dienstverlening die het evenbeeld is van de fysieke loketten. Maar efficiënt werken is het niet, als de dienst ruimtelijke ordening uit een andere databank gegevens putten dan de dienst bevolking, om maar één voorbeeld te geven. Ook de klant verwacht vandaag de dag dat hij aan één loket geholpen wordt voor al zijn vragen. De oplossing om deze Gordiaanse knoop te ontwarren zonder tabula rasa te maken: het middenkantoor. Samenwerkingsbeheerder Margot Schepens en projectleider Kristof Brams leggen zich toe op de ideale architectuur voor informatiebeheer van lokale besturen en namen de wel erg verschillende problematiek van Londerzeel en Grimbergen onder de loep. Margot: Net zoals je voor een huis weet dat je een architect nodig hebt die zorg draagt voor stabiliteit en begint te bouwen waar het hoort, namelijk bij de funderingen, zo start ook een efficiënte organisatie en dito informatiebeheer bij een goede architectuur. Er bestaan een aantal raamwerken om de architectuur van een organisatie uit te tekenen. Wij hebben gewerkt op basis van TO- GAF (The Open Group Architecture Framework) (zie kader). Het inzicht dat zo n model geeft, is dat lokale besturen zich dikwijls focussen op toestellen en servers, maar dat het veel belangrijker is om te kijken welke gegevens en welke applicaties men in huis heeft om de processen van de organisatie te ondersteunen. Technologie is het sluitstuk van een groter verhaal, zegt Margot. Wil je de dienstverlening optimaliseren, dan moet je starten met de juiste architectuur van data en applicaties. Om een klant voor al zijn vragen te kunnen helpen aan één loket, moet je kunnen putten uit één centrale en geactualiseerde databank en werken met verschillende applicaties. In de praktijk is die one stop shop nog een verre droom. Nu bestaat de back office van lokale besturen meestal uit een veelheid van databanken met telkens andere applicaties. Om die verschillende systemen met elkaar te laten praten, worden er koppelingen gelegd tussen de applicaties. Een kluwen. Bovendien is het grote gevaar van die wirwar dat niemand nog weet waar de oorspronkelijke bron van de data is. Dat werkt niet efficiënt. Bovendien 8 nieuwsbrief oktober nr 5

9 ? Met het middenkantoor loeren administratieve fouten en slordigheden zo om de hoek. Niet kant-en-klaar Kristof: En zo is het mogelijk dat bepaalde diensten uitnodigingen sturen naar burgers die al overleden zijn, omdat ze persoonsgegevens putten uit een verkeerde databank. Erg vervelend, natuurlijk. Het leggen van die koppelingen is trouwens ook geen sinecure, wat veel lokale besturen aanzet tot het aankopen van softwarepakketten, steeds bij eenzelfde leverancier. Dit zijn vaak besturen zonder ICT-verantwoordelijke, maar ook besturen met een ICT-verantwoordelijke hebben soms onvoldoende slagkracht om de nodige onderhandelingscapaciteit op tafel te gooien. In vele gevallen kan deze ICT-verantwoordelijke ook onmogelijk de tijd vrijmaken om zich bezig te houden met bepaling van de strategie, aangezien de focus van het beleid vaak elders ligt. Hierdoor blijft men vaak ter plaatse trappelen en stuit men later op onvoorziene problemen. Strategische planning is niet alleen een verantwoordelijkheid van de ICT-verantwoordelijke, maar van de hele organisatie. Een onderdeel van die planning houdt in dat men de bestaande processen met een kritische blik gaat bekijken. Als men een proces dat 2 uur duurt en bijna dagelijks wordt uitgevoerd, met de nodige aanpassingen, kan reduceren tot 30 minuten, kan men zich dan niet beter daarin verdiepen? Kortom, een andere en meer structurele aanpak dringt zich op. Die oplossing is met de hele organisatie nadenken over het middenkantoor, die een aantal functionaliteiten vervult en toegang heeft tot authentieke bronnen in een centrale databank. Functionaliteiten die men in een middenkantoor (al dan niet geautomatiseerd/digitaal) kan terugvinden zijn bijvoorbeeld het beheren van documenten, het beheren van het archief, het opmaken van formulieren en/of rapporten Margot: Net zoals Grimbergen en Londerzeel deden, is het de eerste opdracht voor lokale besturen om de bestaande situatie helder in kaart te brengen. Vaak ontbreekt de nodige expertise en zijn er niet veel partijen waarop ze kunnen terugvallen. Zulke opdrachten zijn tijdsintensief en vele besturen zijn niet bereidt hiervoor veel geld neer te leggen. Vandaar dat we op zoek zijn naar een manier om via de samenwerkingsverbanden gezamenlijke initiatieven te nemen die de besturen ondersteunen in dit traject. Een bestuur moet niet steeds van nul beginnen, we kunnen leren van wat reeds bij andere besturen is gebeurd om sneller vooruit te gaan. Londerzeel en Grimbergen Neem nu Londerzeel en Grimbergen, waar we de organisatiestructuur nader hebben bekeken, zegt Kristof. Londerzeel heeft heel veel applicaties waartussen heel veel verbindingen bestaan. Hun probleem is: overzicht houden. Grimbergen daarentegen werkt nog veel met papieren documenten. Hun probleem is niet de vele verbindingen tussen de applicaties, maar hoe ze best de digitale stap zetten. De weg die beide besturen zullen moeten bewandelen om tot de beste dienstverlening en organisatie te komen, zal duidelijk heel verschillend zijn. Welke van de twee besturen de beste uitgangspositie heeft, is moeilijk te zeggen. Beide staan voor een groot en ingrijpend veranderingstraject, waarvoor VERA voorstellen formuleert. Het is wel aan hen om op basis van hun organisatiebeleid keuzes te maken en prioriteiten vast te leggen. Margot: Net zoals Grimbergen en Londerzeel deden, is het de eerste opdracht voor lokale besturen om de bestaande situatie helder in kaart te brengen. Ontbreekt de nodige expertise, dan kunnen ze een beroep doen op een derde partij, zoals VERA. Wat dat betreft zijn wij een van de enige organisaties die dat objectief kunnen doen. Het is immers onze taak om voorstellen te formuleren en oplossingen aan te dragen, niet om producten te verkopen. Behalve een beeld van de huidige situatie, is het ook belangrijk om een modeloplossing te definiëren. Pas dan is het zinvol om technische stappen uit te dokteren die leiden tot de gewenste situatie. Ook dat proces begeleidt VERA. TOGAF voor een heldere architectuur VERA kijkt naar de organisatie van lokale besturen op basis van dit TOGAF-model. In de alles definiërende bovenlaag zit de organisatie zelf. De organisatie staat gelijk aan de kernbusiness: wat doen we, welke producten en diensten leveren we, ons personeel, onze cultuur Heel wat besturen tekenen processen uit om de organisatie optimaal te laten functioneren. Om die processen te ondersteunen, zijn data en applicaties nodig. Die bevinden zich in het TOGAF-model in een tweede laag. Onderaan in het schema vinden we ten slotte de technologie: laptops, servers, netwerkverbindingen Vlaams-Brabants steunpunt informatica 9

10 De vele petjes van VERA Consultancy dé oplossing voor vele individuele noden van lokale besturen De noden van de lokale besturen rond ICT zijn heel divers en vereisen geregeld de tussenkomst van een externe, gespecialiseerde partner. Maar geen nood: VERA helpt in vele gedaanten en geeft steeds meer advies en ondersteuning op maat. Objectieve consultancy volledig in het belang van het bestuur. In haar rol als autonoom provinciebedrijf en neutraal steunpunt voor informatica, zet VERA verschillende petjes op en vervult ze verschillende functies om de lokale besturen van de provincie Vlaams-Brabant bij te staan. Ten eerste is er de rol als ICT-beheerder, waarbij VERA in naam van een lokaal bestuur optreedt naar leveranciers, het netwerk onderhoudt en zorg draagt voor software en hardware. Als een lokaal bestuur geen gespecialiseerde ICT-kracht in dienst heeft, kan VERA die leemte vullen. Bij afwezigheid van de lokale ICTverantwoordelijke kan VERA niet alleen de rol opnemen van ICT-beheerder, maar ook van service desk en zo de continuïteit garanderen. Groot voordeel is dat VERA-experts in het veld altijd een beroep kunnen doen op het multidisciplinaire team in het hoofdkantoor in Wijgmaal. Maken gebruik van deze formule: de gemeentebesturen van Holsbeek en Boortmeerbeek en de OCMW s van Roosdaal, Holsbeek en Kraainem. VERA kan ook optreden als ICTprojectleider voor individuele besturen, waarbij wordt samengewerkt met de plaatselijke ICTverantwoordelijke. De gemeente Geetbets kreeg zo ondersteuning bij de coördinatie van de migratie van Infrax en de opmaak van het lastenboek voor de vernieuwing van de serverinfrastructuur. Voor de OCMW s van Tremelo en Sint- Genesius-Rode maakte VERA het bestek op voor de vernieuwing van de servers. Consultancyopdrachten waren er ook voor de politiezones Dijleland (voor IP-telefonie) en BRT (voor de nieuwbouw van een wijkkantoor, zie kader). Besturen die begeleiding wensen bij het uittekenen van een onderbouwde toekomststrategie kunnen ook rekenen op het objectieve advies van VERA, vanuit haar rol als ICT-architect. Op basis van een audit formuleert VERA aanbevelingen waaruit het bestuur keuzes kan maken. Daarin wordt een rol opgenomen die verder gaat dan een klassieke audit, die enkel een stand van zaken opmaakt. VERA registreert pijnpunten en lacunes, maar formuleert meteen ook de opties voor bijsturingen of aanpassingen. Uiteraard is het aan de lokale besturen om uit die voorgestelde oplossingen de gewenste keuzes te maken in functie van hun strategie. Zo voerde VERA samen met de ICT-specialist van het gemeentebestuur een ICT-audit uit voor de gemeente Opwijk in functie van de volledige vernieuwing van de ICT-omgeving (servers, visualisatie, SAN, netwerkswitchen, installatie, backupservers). Een gelijkaardige operatie met ICT-audit en volledige vernieuwing van de ICT-omgeving deed VERA voor het gemeentebestuur van Rotselaar. Ook het gemeentebestuur van Bekkevoort bestelde een ICT-audit. Expertise met een voetje voor VERA heeft enkele unieke troeven voor consultancy-opdrachten. Als autonoom provinciebedrijf is het haar kerntaak om lokale besturen te helpen. Voor raamcontracten (zie pagina s 6 en 7 in deze nieuwsbrief) is dat kosteloos, voor maatwerk (consultancy) is dat kostendelend. Bovendien kan VERA voor tal van oplossingen die geformuleerd worden bij de consultancy-opdrachten putten uit de voordelen van de raamcontracten. In samenwerking met het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO) Vlaams-Brabant organiseert VERA bovendien tweedaagse opleidingen om de soft skills (zoals projectmatig werken) van ICT-medewerkers te verbeteren. Ook besturen die een eigen ICTverantwoordelijke hebben, maar nog geen beroep hebben gedaan op de diensten van VERA, kunnen bij het provinciebedrijf aankloppen. Aan alle lokale besturen: is er nood aan een of andere vorm van ondersteuning rond ICT, neem dan contact op met VERA. 10 nieuwsbrief oktober nr 5

11 VERA bouwt mee De bouw van een nieuw wijkkantoor voor de politiezone BRT in Rotselaar is meer dan een kwestie van stenen. Ook op vlak van ICT komt er heel wat architectuur bij kijken. Een mooie consultancy-opdracht voor VERA. Stefan Wuyts: De opdracht bestond uit verschillende componenten, te beginnen bij de controle van de dossiers van de architect op vlak van elektronica en ICT. We gaven objectief advies rond de verschillende componenten van de volledige ICT-omgeving en stelden het lastenboek op voor een camera- en alarmsysteem en de toegangscontrole. Ook voor de IP-telefooncentrale stelden we het lastenboek op. Vervolgens hebben we de onderhandelingen gecoördineerd. Tot slot gaven we ons advies rond de keuze van een telecomaansluiting. Resultaat van de begeleiding was een opmerkelijke besparing op de prijzen. Niet alleen zorgde de aanbesteding ervoor dat de nieuwe centrale slechts de helft kostte dan geschat via offerte, ook het lopende contract voor de telefooncentrale op het hoofdcommissariaat werd meteen herzien. EEN VEILIGHEIDSCONSULENT VAN VERA? WAAROM? Neutraal: onafhankelijk advies van een betrouwbare partner Klantgericht: wij behartigen de belangen van uw bestuur Bovenlokaal: wij spreken voor u met de hogere overheden Expertise: scherpe en snelle inschatting van uw informatiebeveiliging dankzij onze jarenlange ervaring met ICT voor lokale besturen Vinger aan de pols: steeds actuele kennis van juridische en technische evoluties Workshops: praktisch toepasbare workshops voor deelnemende besturen, gebaseerd op concrete situaties Vlaams-Brabants steunpunt informatica 11

12 Digitale handtekening: kijk en vergelijk voor de beste oplossing De interesse voor de digitale handtekening bij lokale besturen is groot. Bijna 80 medewerkers van gemeenten, OCMW s en politiezones uit Vlaams-Brabant namen deel aan de studiedag Digitale Handtekening van VERA in februari. Aan de daarbij aansluitende enquête die we opstelden namen 84 personen deel (60% gemeenten, 37% OCMW s en 3% politiezones). De resultaten van zowel studiedag als ondervraging maken duidelijk dat de besturen actief op zoek zijn naar de beste oplossing. Om die zoektocht in goede banen te leiden en de lokale besturen te helpen om naar de aangewezen oplossing te zoeken, heeft VERA een overzichtelijke vergelijking gemaakt van alle toepassingen en features van niet alleen de gratis, maar ook de commerciële oplossingen. Projectleider Hans Hubin: Het resultaat van die vergelijking vindt u in de uitgebreide tabel hiernaast. De studiedag van februari was specifiek gericht op de gratis oplossingen van de Vlaamse en federale overheid voor de lokale besturen: het digitaal tekenplatform (dtp) van de Vlaamse overheid en de eid-digital Signing Service van FEDICT. Aansluitend hebben wij de betalende oplossingen onder de loep genomen en de leveranciers van Digistamp en Verifieer uitgenodigd en bevraagd. Doel van die vergelijking: lokale besturen objectieve informatie verstrekken die hen helpt de beste oplossing te zoeken. Wat is een opvallende verschil tussen de gratis oplossingen en de betalende? Hans: Als je een print maakt van de pdf geleverd door Vlaamse of federale overheid, is die juridisch niet meer geldig. Die van de commerciële spelers wel, omdat de afdruk bij hen een code bevat die verwijst naar het originele document online. Vraag is of dat nodig is. Pionier in België voor digitaal ondertekenen is de stad Antwerpen die we trouwens uitnodigden op onze studiedag om inzage te krijgen in hun ervaringen en zij kozen voor het FEDICTsysteem. Hun filosofie: digitaal is digitaal, dat moet je niet afprinten. Maar zeker niet alle besturen denken er zo over. Wel zien alle besturen het voordeel in van digitaal ondertekenen. Hans: Dat is zo, ja. Niet alleen de besturen zien er de pro s van in, ook de gewone burger is vragende partij. Het is toch voor iedereen eenvoudiger dat bepaalde documenten zoals de afgifte van een geboorte- of huwelijksakte, een uittreksel uit het bevolkingsregister of een getuigschrift van woons online kan worden aangevraagd en je daar niet langer voor moet aanschuiven aan het loket. De tabel hiernaast vergelijkt vier systemen op hun technische kwaliteiten. Waarop moet je als bestuur nog letten bij de keuze en de implementatie van digitale handtekening? Hans: Om niet verloren te lopen in een wirwar van mogelijkheden is het belangrijk onderscheid te maken tussen organisatorische vereisten, juridische implicaties en technische keuzes. De volgorde is niet onbelangrijk. Eerst en vooral moet een bestuur een inventaris maken: welke documenten hebben we? Welke moeten ondertekend worden? Welke niet? Als het juridisch niet nodig is om een document te ondertekenen, schrap dat dan. Voor de documenten waarbij het wel van belang is, zoek je de beste technische oplossing. 12 nieuwsbrief oktober nr 5

13 Gebruik Vlaamse Overheid : DTP Fedict eid-dss Intellistamp Verifieer Losstaand, zonder integratie binnen een toepassing Ja Nee Ja Ja Webservice Ja Ja Ja Ja Printerdriver Nee Nee sept 2014 Ja Welke software is nodig voor ondertekening? Adobe Reader Fedict Middleware Fedict Middleware en Fedict Middleware en Proces In welke mate is het proces geautomatiseerd? Java Java en Java en PDF Reader Adobe Reader Volledig autonoom (zonder tussenkomst Nee Nee Ja Nee ambtenaar) Manuele interventie nodig Ja Ja Ja Ja Proces hetzelfde via e-loket of gemeenteloket? Ja Nee Ja Ja Rapportering Logging (welk document wanneer ondertekend?) Ja Ja Ja Ja Rapportering (x aantal via e-loket, x aantal via gemeenteloket) Nog niet, er wordt aan gewerkt. Nee Nee, taak voor integrator Nee, taak voor integrator Digitaal ondertekende Documentformaten PDF Ja Nee, PDF-signing staat op roadmap Ja Ja Word Nee Ja Nee Nee Excel Nee Ja Nee Nee Zip Nee Ja Nee Nee Compatibiliteit OS Windows Ja Ja Ja Ja Mac Ja Ja Ja Ja Linux Ja Ja Ja Nee Mobile iphone Ja Nee Ja Nee ipad Ja Nee Ja Nee Android Ja Nee Ja Nee Windows 8 RT Nee Nee Ja Nee Windows Phone Nee Nee Ja Nee Browsers Internet Exporer Niet van toepassing Ja Ja Ja Firefox Niet van toepassing Ja Ja Ja Chrome Niet van toepassing Ja Ja Ja Safari Niet van toepassing Ja Ja Ja Java nodig? Nee Ja Ja Ja Veiligheid Document bewaart op servers van de leverancier Nee Nee Ja Ja Bewaartijd document Niet van toepassing Niet van toepassing Instelbaar Instelbaar Beveiligde verbinding raadpleging document (https) Niet van toepassing Niet van toepassing Ja Ja Beveiligde verbinding webservice Ja Ja Ja Ja Ondertekening e-id Ja Ja Ja Ja certificaat bestuur (1) Nee Nee Ja technisch mogelijk certificaat dienst (2) Nee Nee Ja technisch mogelijk online ondertekening (internet verbinding nodig) Nee Ja Ja Ja offline ondertekening (geen internet verbinding nodig) Ja Nee Nee Nee bulk tekenen (meedere documenten gelijktijdig tekenen) Nee Nee Ja Ja zichtbare digitale handtekening Ja Ja Ja Ja onzichtbare digitale handtekening Ja Ja Ja Ja instellen dat enkel bepaald persoon kan ondertekenen (vb. ja Nee Ja Ja burgemeester) meerdere handtekeningen op 1 document mogelijk? ja Ja Ja Ja Verificatie Afgedrukt document juridisch geldig Nee Nee Ja Ja Online verificatie Ja Ja Ja ja Offline verificatie Nee Nee Ja neen Manuele verificatie t.o.v. origineel document Nee Nee Ja ja Automatische verificatie t.o.v. origineel document (d.m.v. Nee Nee Ja neen inscannen) Vervaldatum document Nee Nee Ja Ja Controle op geldigheid e-id (datum, diefstal, ) Ja Ja Ja Ja Integratie Reeds geïntegreerd in volgende toepassingen Leverancier HP, Cronos, Individuele implementaties Cipal, Remmicom, Circle software, BCT, BCT Kodision, Anaxis, Lcp Hoe, welke integratie, proces...? webservice integratie webservice integratie Integratie met zowel front- mid- en webservice integratie backoffice via webservices Kostprijs Setup kosten (eenmalig) gratis (3) gratis (3) ja nee Maandelijkse kosten nee gratis afhankelijk van het inwonersaantal van de gemeente afhankelijk van het inwonersaantal van de gemeente Kostprijs per document nee gratis nee nee Allerlei Wat is jullie Unique Selling Point? Waarom jullie oplossing kiezen? What You See Is What You Sign, juridisch gekwalificeerde handtekening, integratie mogelijk met gebruikersbeheer VO Gratis oplossing ten dienste van publieke sector Geïntegreerd, Barcode mogelijkheden, Server Signing Werkt vanuit elke software die de Windows-printerdrivers aanroept en heeft dus geen enkele impact op de software van andere partijen Toekomstplannen? Bulk signing Native PDF-support Mobiel ondertekenen Docubox (dropbox voor de burger waar al zijn digitaal ondertekende documenten staan) Printer driver Koppeling met betaalsystemen Document eenmalig afprintbaar (1) Server tekent het document uit naam van het bestuur (vb. ondertekend door Gemeente X) (2) Server tekent het document uit naam van een dienst (vb. ondertekend door Dienst Burgerzaken van Gemeente X) (3) De dienst om documenten te ondertekenen is gratis. Wanneer dit geïntegreerd moet worden met front- of backoffice applicaties zal er wel een kostprijs zijn voor integratie. (aug. 2014)

14 VERA helpt VCS Noord besparen Lokale besturen proberen op alle mogelijke manier het maximum te halen uit hun budgetten en te detecteren waar ze die kunnen inkrimpen. Elke besparing is welkom. Ook VERA s oefening tot kostenoptimalisatie in VCS Noord draagt daartoe bij. Drijvende kracht achter het project is Hans Hubin: Het is de eerste keer dat we een dergelijk project hebben opgezet, en dat binnen de eerste virtuele centrumstad Noord (de gemeenten Begijnendijk, Boortmeerbeek, Haacht, Keerbergen, Rotselaar en Tremelo en de OCMW s van Begijnendijk, Boortmeerbeek, Haacht, Keerbergen en Tremelo). Bedoeling is om enkele quick wins te definiëren en projecten te definiëren die meteen meetbaar resultaat opleveren. Je kan dit project gerust vergelijken met een soort audit. De analyse die VERA maakt, bestaat uit twee delen: een specifiek voor het bestuur, met aandachtspunten voor besparingen en optimalisatie en een overkoepelend gedeelte met aanbevelingen die gelden voor alle besturen. Alle besturen hebben intussen hun individueel rapport al gehad, en de reacties waren erg positief, zegt Hans. Toen het project kostenoptimalisatie een jaar geleden van start ging, merkten we hier en daar een zekere terughoudendheid, maar die is intussen volledig verdwenen. Zeker nu ze merken dat onze bevindingen praktisch nut hebben. De lokale besturen zijn gefocust op optimaliseren en besparen en dan is een initiatief zoals dit welgekomen. Samenwerkingscoördinator van VERA, Carl Possemiers, begeleidde met Hans het project. Carl: We hebben er bij de lokale besturen op gehamerd dat er veel voordelen te halen vallen uit een transparante manier van werken. Dat was een noodzakelijke voorwaarde om hen te overtuigen onze vragenlijsten in te vullen. We merken wel dat de band tussen hen en VERA steeds nauwer is geworden, ze veel belang hechten aan ons rapport en de communicatielijnen gemiddeld korter zijn geworden. Besturen merken door onze aanpak of ze al dan niet goed bezig zijn, of hun aanpak de juiste is. Ze merken ook dat er tal van kleinere besparingen mogelijk zijn die cumulatief de moeite waard zijn. Hans: Een concreet voorbeeld van een eenvoudig te realiseren besparing is de vaststelling dat de meeste besturen hun serverruimtes koelen tot 18 graden iets wat behoorlijk veel energie vraagt. Uit studies blijkt dat 22 graden net zo goed is voor de hardware, maar serieus wat scheelt op de elektriciteitsrekening. Dat is een van de tips die we meegeven in het overkoepelend rapport naar alle besturen. Het nut van een inventaristool voor de oplijsting van materiaal en de opvolging van contracten, kwam bij vele besturen ook naar boven, zegt Hans. Leveranciers maken het de besturen niet altijd gemakkelijk en stellen hun facturen niet altijd transparant op, terwijl een goede controle van de facturatie essentieel is. Waar ook niet altijd zicht op is: wanneer contracten moeten worden opgezegd, voor welke diensten niet langer moet worden betaald of waarvoor een betere voorwaarden kunnen worden bedongen. Telecomoperatoren hebben niet de gewoonte zelf contact te nemen voor betere overeenkomsten, of melden niet dat er bepaalde lijnen niet of nauwelijks worden gebruikt, terwijl er wel wordt voor betaald. Carl: VERA gaf heel wat lokale besturen in VCS Noord advies hoe ze deze problematiek beter konden aanpakken. Wij leggen niets op, zij beslissen. Maar wie op vlak van inventariseren of facturatie kosten wil besparen, kan een beroep doen op ons raamcontract rond inventaristools. Bijkomend voordeel is de gemeenschappelijke kennisdeling bij technische problemen maar ook het delen van tips en tricks tussen de besturen. VCS Noord is de eerste virtuele centrumstad waar een project kostenoptimalisatie heeft plaatsgevonden. Een heel arbeidsintensief traject, maar één met praktische resultaten. Als er interesse zou bestaan om dit project te laten uitwaaieren naar andere virtuele centrumsteden, moet VERA op zoek naar een formule om dat efficiënt te stroomlijnen. 14 nieuwsbrief oktober nr 5

15 Studiedag connectiviteit: alles over telecom en (draadloos) netwerken Toen VERA in 2012 stopte met de exploitatie van het eigen netwerk/extranet, richtte het Vlaams-Brabants steunpunt op vraag van de lokale besturen een servicedesk connectiviteit op. Bedoeling was (en is) om de telecomlijnen van de besturen te monitoren en ondersteuning te bieden. Twee jaar na de oprichting van de servicedesk, geeft VERA een stand van zaken op de Studiedag Connectiviteit, op woensdag 19 november (10 uur tot 16 uur) in het Provinciehuis in Leuven. Daarbij laten we ook enkele telecomproviders aan het woord. Ook draadloze netwerken zetten we in de kijker op de Studiedag. Sinds 1 augustus 2014 kunnen besturen inschrijven op het raamcontract indoor en outdoor draadloos netwerk. VERA overloopt punt voor punt wat dit raamcontract inhoudt en wat de voordelen zijn. We beantwoorden ook al uw vragen hierover. De agenda van de Studiedag: Vanaf 10 uur Introductie raamcontract indoor en outdoor netwerk Getuigenis van een bestuur dat afneemt op dit raamcontract Wat nu met het BIPT en wifi? Uw vragen Broodjeslunch Namiddag Stand van zaken servicedesk connectiviteit Enkele telecomproviders (Belgacom, Infrax, Telenet) Uw vragen Einde omstreeks 16 uur Schrijf u zeker in op: Avond voor beleid Dat ICT een cruciale rol inneemt in de organisatie van lokale besturen en de dienstverlening naar de burger, stelt niemand meer in vraag. ICT is een middel om de dienstverlening steeds efficiënter en steeds meer digitaal te laten verlopen. Hoe ICT een plaats geven binnen het beleid? Deze thema s vormen de insteek voor de Avond voor Beleid. Met de Avond voor beleid wil VERA aan secretarissen en aan schepenen verantwoordelijk voor ICT zijn portfolio van diensten toelichten, polsen naar de verwachtingen van de beleidsmakers en nieuwe ideeën voorstellen. Ook jullie stem vanuit de tevredenheidsmeting zal hierin duidelijk naar voren komen. De Avond voor beleid vindt plaats in december Meer informatie volgt via de elektronische nieuwsbrief. Vlaams-Brabants steunpunt informatica

16 VERA missie Het Vlaams-Brabants Steunpunt voor Informatica VERA voert het extern gerichte informaticabeleid uit van het provinciebestuur Vlaams-Brabant, dat gericht is op de verbetering van de overheidswerking voor personen, verenigingen en bedrijven. VERA ondersteunt de lokale besturen van Vlaams-Brabant door het coördineren van samenwerking bij de invoering van e-government. VERA maakt overleg, samenwerking en kennisdeling mogelijk om te voorkomen dat besturen apart dezelfde trajecten moeten doorlopen. De tijd en middelen die daardoor vrijkomen, kunnen worden gebruikt om ICT beter in te zetten bij de uitvoering van het lokaal beleid. Zodoende kunnen besturen met dezelfde middelen een betere dienstverlening realiseren. VERA Vaartdijk 3/ Wijgmaal - Leuven T F

Carl Possemiers 22 juni 2015 - Wemmel

Carl Possemiers 22 juni 2015 - Wemmel Carl Possemiers 22 juni 2015 - Wemmel Wie is VERA Wie is VERA VERA is een autonoom provinciebedrijf (APB) Opgericht in 2000 14 personeelsleden Locatie: Wijgmaal (bij Leuven) Doelgroep: alle lokale besturen

Nadere informatie

VERA in een notendop

VERA in een notendop VERA in cijfers VERA in een notendop Tevredenheidsmeting Waarom een enquête? We zoeken een antwoord op deze en andere vragen: Hoe kan VERA de lokale besturen de best mogelijke dienstverlening (blijven)

Nadere informatie

Raamcontract IP-telefonie. Provinciehuis Leuven - 5 mei

Raamcontract IP-telefonie. Provinciehuis Leuven - 5 mei Raamcontract IP-telefonie Provinciehuis Leuven - 5 mei 2 IP-telefonie: de mythes en de feiten Wat mogen we verwachten van IP-telefonie? 3 Vooropgestelde eisen SIP-trunk goedgekeurd door Infrax Zowel fysieke

Nadere informatie

ict regiowerking in Oost-Vlaanderen Interregionaal ict- en gis-overleg 23 september 2014

ict regiowerking in Oost-Vlaanderen Interregionaal ict- en gis-overleg 23 september 2014 ict regiowerking in Oost-Vlaanderen Interregionaal ict- en gis-overleg 23 september 2014 Overzicht piva egov Kenniskringen van V-ICT-OR Virtuele centrumsteden van VERA Debat piva egov Ondersteuning aan

Nadere informatie

Infodag Hosted mail. 10 maart 2016. The Interactive Hub

Infodag Hosted mail. 10 maart 2016. The Interactive Hub Infodag Hosted mail 10 maart 2016 The Interactive Hub Agenda 13u Ontvangst 13u30 14u 14u15 14u45 15u 15u30 Waarom dit project & hoe werken we praktisch verder? Hans Hubin Wat houdt het contract & de licentie

Nadere informatie

Beheer van overheidsopdrachten

Beheer van overheidsopdrachten 1 2 Beheer van Overheidsopdrachten CSprocure Kristof Alexander Kristof.alexander@cipalschaubroeck.be 0497/52.74.20 Csprocure binnen de Financiële Suite 3 CSprocure Overheidsopdrachten BBC Boekhouding Beleid

Nadere informatie

Slimme IT. Sterke dienstverlening. ADVIESVERLENING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN. Cipal dienstverlenende vereniging

Slimme IT. Sterke dienstverlening. ADVIESVERLENING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN. Cipal dienstverlenende vereniging Slimme IT. Sterke dienstverlening. ADVIESVERLENING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN Cipal dienstverlenende vereniging 2 DE STROOM VAN VERANDERINGEN DIE OP ONS AFKOMT IS INDRUKWEKKEND 3 CIPAL: EXPERTISE IN VERANTWOORD

Nadere informatie

Integratietraject stad/ocmw

Integratietraject stad/ocmw Integratietraject stad/ocmw Integratietraject stad/ocmw Stad en OCMW gaan nauwer samenwerken SITUERING TORHOUT SITUERING TORHOUT Enkele gegevens: Ruim 20.000 inwoners Geen deelgemeenten, enkel wijken Oppervlakte:

Nadere informatie

ICT-MONITORING BIJ LOKALE OVERHEDEN. Provinciehuis Leuven - 5 mei

ICT-MONITORING BIJ LOKALE OVERHEDEN. Provinciehuis Leuven - 5 mei ICT-MONITORING BIJ LOKALE OVERHEDEN Provinciehuis Leuven - 5 mei 2 Het begin - 2013 2013: project ICT-kennisplatform Doel: de ideale tool voor een ICT-verantwoordelijke vinden Resultaat van het project

Nadere informatie

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Whitepaper Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Accountantskantoren leveren vandaag de dag

Nadere informatie

Digitaal Ondertekenen

Digitaal Ondertekenen Digitaal Ondertekenen Cevi Userdag 23 februari 2016 Bart Callewaert Gangbare document-formaten? PDF (Portable Document Format) Meerdere oplossingen om te ondertekenen. Viewers gratis en wijdverspreid (Adobe

Nadere informatie

Bouwkroniek Premium is het nieuwe online platform voor een efficiënt beheer van al uw aanbestedingen.

Bouwkroniek Premium is het nieuwe online platform voor een efficiënt beheer van al uw aanbestedingen. Bouwkroniek Premium is het nieuwe online platform voor een efficiënt beheer van al uw aanbestedingen. Inclusief de dagelijkse elektronische alert service Inclusief de 100 % garantie dat u geen enkele aanbesteding

Nadere informatie

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING Slimme IT. Sterke dienstverlening. 1 E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING 2Dienstverlenende vereniging E-START WAAROM? 3 Lokale besturen komen steeds

Nadere informatie

Het digitaal tekenplatform. 12 mei 2016 Martine Waeckens

Het digitaal tekenplatform. 12 mei 2016 Martine Waeckens Het digitaal tekenplatform 12 mei 2016 Martine Waeckens 1 Agenda DTP: 3 luiken SigningHub Nieuwe Europese regelgeving Digitaal Teken Platform DTP bestaat uit 3 luiken: 1. DTP V1 (huidige situatie) Tekenklaar

Nadere informatie

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 samen groeien samen oogsten samen proeven Inhoud 1. Historiek 2. Ratio 3. Interne controle 4. Types van audit 5. Drieledig doel 6. Organisatie

Nadere informatie

Integratie gemeente & OCMW

Integratie gemeente & OCMW Integratie gemeente & OCMW 21 juni 2016 Stefan Wuyts 2 1 Gemeente en OCMW samenwerken? 1. Stappenplan 2. Netwerken linken 3. Mogelijke projecten 4. Valkuilen 5. Waarom samenwerken? 6. Wat als beide besturen

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

Hoe arbeidsovereenkomsten online ondertekenen vanaf januari 2016?

Hoe arbeidsovereenkomsten online ondertekenen vanaf januari 2016? Hoe arbeidsovereenkomsten online ondertekenen vanaf januari 2016? 1. Vooraf 2. Wat heb je nodig? A. Besturingssoftware B. Browsers C. Kaartlezer D. Java plugin E. Wat kan er foutlopen? 3. Hoe ondertekenen?

Nadere informatie

E-invoicing. Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen. Hans C. Arents

E-invoicing. Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen. Hans C. Arents E-invoicing Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen Hans C. Arents Senior adviseur e-government strategie & programma management Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) - Departement

Nadere informatie

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009 : Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009 Ir. Richard Heijne den Bak MTD Teamleider IT-inkoop/pakketselectie Mitopics Docent Nevi Inkoopacademie Inhoud Voorstellen Context IT-inkoop Omgaan met complexiteit

Nadere informatie

Mogen we ons laten verleiden? Over verleidingen en valkuilen bij overheidsopdrachten.

Mogen we ons laten verleiden? Over verleidingen en valkuilen bij overheidsopdrachten. Mogen we ons laten verleiden? Over verleidingen en valkuilen bij overheidsopdrachten. Sprekers: Christof Impens (BZ) Gunter Schryvers (Audit Vlaanderen) Datum: donderdag 10 april 2014 (11u45 12u45) Agenda

Nadere informatie

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski ECM - Enterprise Content Management Daniel Kucharski IT vraagstukken in de KMO Nood aan gebruiksvriendelijke software afgestemd op specifieke behoeften Geen grote investering in software en hardware Typische

Nadere informatie

Workshop 3 GIS-toepassingen Organisatie van de dienstverlening Thuisloket (Kortrijk) 15 december

Workshop 3 GIS-toepassingen Organisatie van de dienstverlening Thuisloket (Kortrijk) 15 december Workshop 3 GIS-toepassingen Organisatie van de dienstverlening Thuisloket (Kortrijk) 15 december 1 Thuisloket Kortrijk 15 december 2016 Thuisloket burgerzaken: de vraag Wat leveren we af? Maart 2015

Nadere informatie

Digitale aspecten DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE DEPARTEMENT RUIMTE VLAANDEREN

Digitale aspecten DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE DEPARTEMENT RUIMTE VLAANDEREN Digitale aspecten DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE DEPARTEMENT RUIMTE VLAANDEREN Agenda Uitgangspunten OMV Impact (digitaal) proces De digitale omgevingsvergunning Mogelijke strategie aanpak Stappenplan

Nadere informatie

VERA AUTONOOM PROVINCIEBEDRIJF

VERA AUTONOOM PROVINCIEBEDRIJF JAARVERSLAG 2014 VERA AUTONOOM PROVINCIEBEDRIJF 24 april 2015 2 VOORWOORD Het jaarverslag van Autonoom Provinciebedrijf VERA is een overzicht van onze werking, dienstverlening en activiteiten. De structuur

Nadere informatie

Toelichting: Opwijk Integratie gemeente en OCMW 21 juni infodag VERA 24/06/2016

Toelichting: Opwijk Integratie gemeente en OCMW 21 juni infodag VERA 24/06/2016 Opwijk Integratie gemeente en OCMW 21 juni 2016 - infodag VERA Toelichting: I. De aanzet tot het project II. Start van Gogoo integratieproject gemeente & OCMW III. Implementatie - focus op ICT IV. Het

Nadere informatie

samen groeien - samen oogsten - samen proeven NICO CRAS

samen groeien - samen oogsten - samen proeven NICO CRAS NICO CRAS CIPAL onderscheidt zich van de andere dienstenleveranciers in het feit dat zij als intercommunale dezelfde publieke identiteit draagt als haar klanten en door haar origine en sectorkennis

Nadere informatie

egovernment in Vlaamse gemeenten

egovernment in Vlaamse gemeenten WORKSHOP 2: egovernment in Vlaamse gemeenten Sabine Rotthier Elke Boudry egovernment in kleine Vlaamse gemeenten Rapport Diffusie van ICT in kleine Vlaamse gemeenten. Rotthier, S., Boudry, E. & F. De Rynck

Nadere informatie

Geoptimaliseerde dienstverlening o.b.v. Vlaamse bouwstenen

Geoptimaliseerde dienstverlening o.b.v. Vlaamse bouwstenen Geoptimaliseerde dienstverlening o.b.v. Vlaamse bouwstenen Pieter Lenaerts Stefanie Kerkhof Jan Heirman Manage IT 08/12/2016 Hebt u voor elke burger een persoonlijke pagina met al zijn informatie? Up to

Nadere informatie

Sessie 7C. Digitaal Tekenplatform next generation. Jan Heirman Agentschap Facilitair Bedrijf

Sessie 7C. Digitaal Tekenplatform next generation. Jan Heirman Agentschap Facilitair Bedrijf Sessie 7C Digitaal Tekenplatform next generation Jan Heirman Agentschap Facilitair Bedrijf Digitaal Teken Platform (DTP) 1. DTP V1 (huidige situatie) Tekenklaar maken van documenten Validatie van handtekening

Nadere informatie

Het project. Digitale Bouwaanvraag

Het project. Digitale Bouwaanvraag Het project Beleidskader Beslissing Vlaamse Regering 4 juni 2010 Regeerakkoord 2009 2014 - administratieve vereenvoudiging - klantvriendelijke overheid, - e-government, - innovatieve ontwikkelingen, -

Nadere informatie

App4Broker : uw nieuwe app!

App4Broker : uw nieuwe app! App4Broker : uw nieuwe app! Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave 1. U GEBRUIKT MYBROKER AL... 3 1.1. APP4BROKER DOWNLOADEN OP UW TABLET... 3 1.2. INSTALLATIE VAN HET CERTIFICAAT... 4 2. U HEEFT NOG NOOIT MET

Nadere informatie

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 OOSTCAMPUS Bestuurs- en Dienstencentrum EEN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTE EN OCMW OOSTKAMP, ook op

Nadere informatie

1. Begroting 2. Dienstverlening 3. Integratie en connectie. 17 maart 2014 Dirk Vergauwen e-ib. Movi-netwerksessie staatshervorming

1. Begroting 2. Dienstverlening 3. Integratie en connectie. 17 maart 2014 Dirk Vergauwen e-ib. Movi-netwerksessie staatshervorming Movi-netwerksessie staatshervorming ICT en informatiebeheer 17 maart 2014 Dirk Vergauwen e-ib 1 1. Begroting 2. Dienstverlening 3. Integratie en connectie 2 1 1. Begroting: uitgangspunt Budgettaire last

Nadere informatie

nr. 807 van BERT MAERTENS datum: 1 juli 2015 aan LIESBETH HOMANS e-tendering - Gebruik door lokale besturen

nr. 807 van BERT MAERTENS datum: 1 juli 2015 aan LIESBETH HOMANS e-tendering - Gebruik door lokale besturen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 807 van BERT MAERTENS datum: 1 juli 2015 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last?

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 4 oktober 2011 Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese aanbesteding

Nadere informatie

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds 1. FUNCTIE Concrete functie: administratief medewerker dienst Burgerzaken Niveau: C1 - C3 Brutomaandwedde volgens barema (min.

Nadere informatie

Het speelveld van e-government

Het speelveld van e-government Het speelveld van e-government Freddy Deprez Leuven, 14 september 2007 Overzicht competitie of samenwerking alle heil komt van boven / van beneden Mensen of machines Processen in vraag stellen Laten we

Nadere informatie

Burgemeester Wim Dries Peter Olaerts Luc Stinissen Stad GENK

Burgemeester Wim Dries Peter Olaerts Luc Stinissen Stad GENK studiedag Een klantgerichte dienstverlening en toch besparen: een haalbare kaart? Burgemeester Wim Dries Peter Olaerts Luc Stinissen Stad GENK INSTITUTE vzw Studiedag Een klantgerichte dienstverlening

Nadere informatie

Databank personeelsbezetting 81 BESTUREN ZIJN OP HEDEN OOK EFFECTIEF GESTART MET GEGEVENS TE INVENTARISEREN!

Databank personeelsbezetting 81 BESTUREN ZIJN OP HEDEN OOK EFFECTIEF GESTART MET GEGEVENS TE INVENTARISEREN! Databank personeelsbezetting Nieuwsflits naar aanleiding van het project databank personeelsbezetting Een vergelijkend onderzoek voor Vlaamse gemeenten Geachte secretaris, Beste medewerker, CC Consult

Nadere informatie

De digitale stempel. Kroonstuk van een volledig digitaal loket 10/07/12

De digitale stempel. Kroonstuk van een volledig digitaal loket 10/07/12 De digitale stempel Kroonstuk van een volledig digitaal loket 10/07/12 Digitale voortrekkersrol Eerste stad met webcamloket Grote focus op usability Grondige aanpak Eerste bestuur met digitale stempel

Nadere informatie

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Conceptnota ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur, wijze van

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

De integratie van het OCMW in de gemeente technisch bekeken Shopt-IT 2015 Slide 1

De integratie van het OCMW in de gemeente technisch bekeken Shopt-IT 2015 Slide 1 We willen het in deze presentatie hebben over technische concepten die een optimale werking van onze nieuwe organisatie mogelijk maken. Tevens willen we jullie een mogelijk stappenplan voorstellen. Uiteraard

Nadere informatie

Digitale dienstverlening, een vak!

Digitale dienstverlening, een vak! Nieuwsbrief Samenwerking / nummer 1 / januari 2006 Digitale dienstverlening, een vak! Gemeenten worden via de overheid gestimuleerd om, vanaf begin 2007, 65% van de dienstverlening ook digitaal aan te

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Thuisloket. 12 mei 2016

Thuisloket. 12 mei 2016 Thuisloket 12 mei 2016 Kortrijk E-loket scenario 1: Het manuele werk Lage kostprijs software (eenvoudig webform) Lage drempel gebruiker Afschrift geboorte akte Uittreksel strafregister (tot 2016) Personeelsinzet

Nadere informatie

1 Algemene vragen... 2. 2 PDF en PadES... 3. 3 Archivering... 4. 4 Visualisatie... 5. 5 Signing... 6. 6 DSS als dienst... 7

1 Algemene vragen... 2. 2 PDF en PadES... 3. 3 Archivering... 4. 4 Visualisatie... 5. 5 Signing... 6. 6 DSS als dienst... 7 eid DSS Q&A Inhoudstafel 1 Algemene vragen... 2 2 PDF en PadES... 3 3 Archivering... 4 4 Visualisatie... 5 5 Signing... 6 6 DSS als dienst... 7 7 Installatie en support... 8 8 Timestamp Server... 9 9 Applet...

Nadere informatie

Self Service Desk Huis van de Mechelaar

Self Service Desk Huis van de Mechelaar Huis van de Mechelaar & Gebruikte jargon: Hera: Helena: Dodona: Cassandra: SSD : lokale toepassing bevolking lokale toepassing burgerlijke stand lokale toepassing begraafplaatsen lokale toepassing digitaal

Nadere informatie

NORA Document Management Software

NORA Document Management Software NORA Document Management Software Beheer en beheers uw document flow INHOUD NORA Eenvoudig documentenbeheer NORA: eenvoudig documentenbeheer 3 MODULES Dossier- en contactenbeheer 4 Documenten 5 Berichten

Nadere informatie

10 redenen om te virtualiseren. Met virtualisatie breek je de directe link tussen de fysieke infrastructuur en de applicaties die erop draaien.

10 redenen om te virtualiseren. Met virtualisatie breek je de directe link tussen de fysieke infrastructuur en de applicaties die erop draaien. 10 redenen om te virtualiseren Wat betekent virtualiseren? Met virtualisatie bij computers wordt over het algemeen bedoeld dat meerdere besturingssystemen tegelijkertijd op één computer kunnen draaien.

Nadere informatie

1. De dienst in het kort 3. 2. Voordelen 3. 3. Context 3. 4. Huidige en beoogde klanten 4. 5. Beschrijving van de dienst 4 5.

1. De dienst in het kort 3. 2. Voordelen 3. 3. Context 3. 4. Huidige en beoogde klanten 4. 5. Beschrijving van de dienst 4 5. DIENST: EID DSS Dienstcode: Dienstengroep: Infrastructuur Doelpubliek: Partners Documentversie: V 1.0 Inhoudsopgave 1. De dienst in het kort 3 2. Voordelen 3 3. Context 3 4. Huidige en beoogde klanten

Nadere informatie

Projectleider IT-infrastructuur

Projectleider IT-infrastructuur Functiebeschrijving Projectleider IT-infrastructuur Functiegegevens Functiebenaming : Directie : Team: Loonschaal: Rapporteert aan: Projectleider IT-infrastructuur Bedrijfsvoering IT A1a-A3a IT-coördinator

Nadere informatie

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WS 4 GEZAMENLIJK AANKOPEN EN OVERHEIDSOPDRACHTEN Ludovic Van den Bulck Bestuurcoördinator Gemeenschappelijke

Nadere informatie

i-scan 2.0 Informatiebeheer van werkvloer tot beleid. Begeleiding voor

i-scan 2.0 Informatiebeheer van werkvloer tot beleid. Begeleiding voor Informatiebeheer van werkvloer tot beleid. Begeleiding voor gemeenten en OCMW s Waarom I-scan 2.0? De uitbouw van e-government en het toenemend gebruik van ICT-toepassingen leveren niet altijd de voorspelde

Nadere informatie

Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure

Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure Kassa systeem voor de detailhandel Infobrochure Bizziware bvba Beverenstraat 131 8810 Lichtervelde (0495) 57 80 26 www.bizziware.be info@bizziware.be Algemeen Kassa Studio is het resultaat van jarenlange

Nadere informatie

OCMW Londerzeel VERKLARENDE NOTA ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 MEI 2017

OCMW Londerzeel VERKLARENDE NOTA ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 MEI 2017 OCMW Londerzeel VERKLARENDE NOTA ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 MEI 2017 Hierna volgt, in toepassing van artikel 31 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012

IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012 IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012 Deze nieuwsbrief mag gratis en onbeperkt verspreid worden, maar is in eerste instantie bedoeld om de IT-managers, projectleiders en netwerkverantwoordelijken van de Belgische

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Applicatiebeheerder Graad B1-B3 1 1 Applicatiebeheerder 1.1 Rol Als applicatiebeheerder ben je het aanspreekpunt voor het ontwerp, beheer en de instandhouding van de toegewezen applicaties.

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Administratie. Communicatie. Medische opvolging. Sportieve opvolging. Het online werkkader voor elke medewerker van de voetbalclub

Administratie. Communicatie. Medische opvolging. Sportieve opvolging. Het online werkkader voor elke medewerker van de voetbalclub s ccer nline Het online werkkader voor elke medewerker van de voetbalclub Administratie Aanwezigheden, rapporten, busregeling, terrein- en kleedkamerregeling, spelersfiches Smartphone Communicatie, kalender,

Nadere informatie

Agenda Verbreding in onze doelgroepen it-punt imonitor: ICT-maturiteit van jouw bestuur

Agenda Verbreding in onze doelgroepen it-punt imonitor: ICT-maturiteit van jouw bestuur Agenda VERA @ 2016 Verbreding in onze doelgroepen it-punt imonitor: ICT-maturiteit van jouw bestuur Blijven inzetten op samenwerken # projecten in de spotlichten Jouw burgers de klok rond bedienen VERA

Nadere informatie

Voldoet de constructie aan de voorschriften van het PRUP of gewestplan of verkaveling?

Voldoet de constructie aan de voorschriften van het PRUP of gewestplan of verkaveling? Waar is uw constructie gelegen volgens het PRUP of gewestplan? Woongebied (woongebied of landelijk woongebied volgens gewestplan of BPA, zone voor kleinschalig wonen en verblijven volgens het PRUP, niet-vervallen

Nadere informatie

1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING

1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING 1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING 1. voert een ondernemersvriendelijke dienstverlening, dat is een bewuste beleidskeuze, voor bepaalde afdelingen en diensten,

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

face to face voorjaarsconferentie 2013 Universitair Ziekenhuis Antwerpen

face to face voorjaarsconferentie 2013 Universitair Ziekenhuis Antwerpen face to face voorjaarsconferentie 2013 Universitair Ziekenhuis Antwerpen missie Het UZA is een universitair centrum voor topklinische en klantvriendelijke patiëntenzorg, hoogwaardige academische opleiding

Nadere informatie

IPv6 Nieuwsbrief 27 juli 2012

IPv6 Nieuwsbrief 27 juli 2012 IPv6 Nieuwsbrief 27 juli 2012 Deze nieuwsbrief mag gratis en onbeperkt verspreid worden, maar is in eerste instantie bedoeld om de IT-managers, projectleiders en netwerkverantwoordelijken van de Belgische

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

Brochure AMF Portable

Brochure AMF Portable Brochure maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein starten en al naargelang uw wensen of de groei van uw bedrijf kan de software

Nadere informatie

Uw gemeente of OCMW radicaal digitaal? Tegen 2020?

Uw gemeente of OCMW radicaal digitaal? Tegen 2020? Uw gemeente of OCMW radicaal digitaal? Tegen 2020? VVSG Ronde Van Vlaanderen 2016 2 - Herman Callens Vlaanderen Radicaal Digitaal Vlaanderen Radicaal Digitaal Regeerakkoord wil tegen 2020 alle transacties

Nadere informatie

E-Newsletter Een Econocom newsletter met focus op leasing

E-Newsletter Een Econocom newsletter met focus op leasing in dit nummer Een Econocom newsletter met focus op leasing Nr 2 Operationele lease is altijd dan zelf kopen Een Econocom newsletter met focus op leasing In dit nummer Nr 2 sluiten 03 Inleiding 04 Verborgen

Nadere informatie

Het antwoord op je vragen

Het antwoord op je vragen Het antwoord op je vragen Overkoepelend 1. Transitie een goed idee 2. Het OCMW binnen de structuur van de stad 3. Het OCMW geen klein broertje 4. Naam van de toekomstige organisatie stad/ocmw 5. Gevolgen

Nadere informatie

Regionale Consolidatie van IT in Waasland Wat levert dit op?

Regionale Consolidatie van IT in Waasland Wat levert dit op? Regionale Consolidatie van IT in Waasland Wat levert dit op? Yves Vanderbeken Chief Technologist HB-Plus VLAVIRGEM wordt werkelijkheid in Regio Waasland! Focus Doel: Ontzorgen van IT Hoe: ontzorgen door

Nadere informatie

Scope van deze namiddag.

Scope van deze namiddag. Slide 1 Scope van deze namiddag. We willen het deze namiddag hebben over technische concepten die een optimale werking van onze nieuwe organisatie mogelijk maken. Tevens willen we jullie een mogelijk stappenplan

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE POLITIERAAD VAN

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE POLITIERAAD VAN TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE POLITIERAAD VAN 23-10-2017 Personeel Dienst Interventie - Eedaflegging 1. Notulen politieraad dd. 12/06/2017 Goedkeuring Overeenkomstig artikel 27/1 van de wet op de geïntegreerde

Nadere informatie

Opdrachtencentrale ADCV. Quid dir MAT na 1/1/2015

Opdrachtencentrale ADCV. Quid dir MAT na 1/1/2015 2014 Opdrachtencentrale ADCV Quid dir MAT na 1/1/2015 Voorstelling van de dienst MAT Opgericht in 1996 in zijn huidige vorm, maar de geglobaliseerde aankopen werden gecreëerd na de brand in de Innovation

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

veel gestelde vragen en antwoorden

veel gestelde vragen en antwoorden Uw openbare apotheek certificeren: veel gestelde vragen en antwoorden Wat zijn de voordelen? Hoe werkt certificering via DEKRA? Ik wil me laten certificeren. Aan welke eisen moet ik voldoen? Hoe kan ik

Nadere informatie

Lokale besturen + Gov Cloud + Open Source = e-government 10 Open Data en de Cloud Studiedag Politeia en Maarifa Gent, 22 februari 2013

Lokale besturen + Gov Cloud + Open Source = e-government 10 Open Data en de Cloud Studiedag Politeia en Maarifa Gent, 22 februari 2013 Lokale besturen + Gov Cloud + Open Source = e-government 10 Open Data en de Cloud Studiedag Politeia en Maarifa Gent, 22 februari 2013 Jan Verlinden Diensthoofd ICT Gemeente Schoten Leidraad Schoten Ict

Nadere informatie

Telecommunicatie op maat van uw onderneming.

Telecommunicatie op maat van uw onderneming. Telecommunicatie op maat van uw onderneming. Licom info@licom.be www.licom.be Industriezone Herdersbrug Pathoekeweg 9B 009 B-8000 Brugge T +32(0)50 45 78 00 Licom Z.1 Researchpark 310 B-1731 Zellik T +32(0)2

Nadere informatie

Vernieuwd e-loket Burgerzaken

Vernieuwd e-loket Burgerzaken 11 de Cevi Klantendag 1 Burgerzaken Digitale afhandeling van attesten en uittreksels Hilde Mortier Senem Mavzer Freddy Van der Heyden e-loketaanvraag Principe Aanvraag Opmaak digitaal Afhandeling E-mail

Nadere informatie

Fedict dienstenintegrator. Oprichting en organisatie van een federale kruispuntbank

Fedict dienstenintegrator. Oprichting en organisatie van een federale kruispuntbank 1 Fedict dienstenintegrator Oprichting en organisatie van een federale kruispuntbank 2 Principes De aanduiding van Fedict als dienstenintegrator is een essentiële factor in het verder ontwikkelen van e-government

Nadere informatie

1 ste intergemeentelijk IT initiatief. Cloud Computing. in de vorige eeuw zijn tijd vooruit

1 ste intergemeentelijk IT initiatief. Cloud Computing. in de vorige eeuw zijn tijd vooruit Alles evolueert 1980 1 ste intergemeentelijk IT initiatief Cloud Computing in de vorige eeuw zijn tijd vooruit CIPAL helpt overheden om hun dienstverleningsopdracht efficiënt en klantvriendelijk uit te

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

Roadshow Oost-Vlaanderen

Roadshow Oost-Vlaanderen Roadshow Oost-Vlaanderen Lokale verkiezingen 2012 20 juni 2012 Kris Bosmans Jan De Puydt ICT-diensten voor een slagkrachtige overheid 1 Agenda 09u00 09u45 10u45 11u15 12u20 12u30 Inleiding Kandidatenbeheer:

Nadere informatie

NOTA. Inhoud. Stuurgroep Informatica 2014-12-09. ICT-Richtlijn

NOTA. Inhoud. Stuurgroep Informatica 2014-12-09. ICT-Richtlijn FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN SINT-MICHIELSSTRAAT 4 BUS 3100 3000 LEUVEN DATUM C.C. 2014-12-09 NOTA TAL BLZ. ICT-Richtlijn Aanvullend aan de universitaire gedragslijn 1, waar elk personeelslid

Nadere informatie

Van offerte tot uitvoering Welke tools?

Van offerte tot uitvoering Welke tools? 16/10/2017 1 Van offerte tot uitvoering Welke tools? Stijn MOSTMANS - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf Beheer en kwaliteit Afdeling Beheer van het WTCB Kostprijsberekening Planning

Nadere informatie

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar Zorgeloze ICT, Over ICT Concept ICT Concept is de ICT-partner met ruime ervaring in de juridische sector. Uw (online) werkplek optimaal inrichten en laten functioneren is ons specialisme. De combinatie

Nadere informatie

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY DE a NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY Innervate is al ruim 13 jaar succesvol in het adviseren van vele organisaties op het gebied van ICT vraagstukken. Naast onze dienstverlening op het gebied van ICT Beleid

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst secretariaat Volgnummer dossier 9 Onderwerp Overheidsopdrachten. Samenaankoop van elektriciteit en

Nadere informatie

Handleiding voor vertegenwoordigers van de Staat

Handleiding voor vertegenwoordigers van de Staat Uniek verslag Handleiding voor vertegenwoordigers van de Staat Version 1 1 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...3 Webbrowsers...4 Verbinding maken met de toepassing...5 Formulier overeenkomst...12

Nadere informatie

Lokale besturen op zoek naar managementrapportering Waar halen we die? Ilse Bracke

Lokale besturen op zoek naar managementrapportering Waar halen we die? Ilse Bracke studiedag beleid & financiën: een broos evenwicht? Lokale besturen op zoek naar managementrapportering Waar halen we die? Ilse Bracke a3o Agenda Introductie Performance Management en BBC BI Maturiteitsmodel

Nadere informatie

Ronde van Vlaanderen

Ronde van Vlaanderen VOORJAAR 2015 Ronde van Vlaanderen Hoe ziet de relatie gemeente-ocmw er morgen uit? Ook aandacht voor: Impact van het Vlaamse en federale regeerakkoord Brandweerhervorming Omgevingsvergunning HASSELT woensdag

Nadere informatie

Mobiel Internet Dienstbeschrijving

Mobiel Internet Dienstbeschrijving Mobiel Internet Dienstbeschrijving o ktober 2013 INHOUD MOBIEL INTERNET 3 ABONNEMENTEN 3 BASISAANBOD 3 OPTIONELE MODULES VOOR MOBIEL INTERNET 5 TARIEVEN 5 INFORMATIEBEVEILIGING 5 MOBIEL INTERNET De tijd

Nadere informatie

van takendebat naar reorganisatie Gent Plus Netwerk Organisatiebeheersing 10 feb 2015

van takendebat naar reorganisatie Gent Plus Netwerk Organisatiebeheersing 10 feb 2015 van takendebat naar reorganisatie Gent Plus Netwerk Organisatiebeheersing 10 feb 2015 1 Introductie en situering takendebat fase 1: 2011 takendebat = ONDERZOEK takendebat fase 2: 2012 thematische analyses

Nadere informatie

De omgevingsvergunning en digitaal werken

De omgevingsvergunning en digitaal werken Softwarekoppelingen en ketenintegratie De omgevingsvergunning en digitaal werken Jeroen Devlieghere 1 Softwarekoppelingen Veel over gesproken, slechts zelden geobserveerd Mirakeloplossing of houtje-touwtje?

Nadere informatie