NIVR Klanttevredenheidsonderzoek (2008)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIVR Klanttevredenheidsonderzoek (2008)"

Transcriptie

1 Klanttevredenheidsonderzoek (2008) 1. Inleiding Het is op 1 januari 2007 een reorganisatie gestart. Om de effecten van deze reorganisatie te kunnen vaststellen is begin 2007een klanttevredenheidsonderzoek, de zogenoemde nulmeting uitgevoerd en is in maart 2008 een tweede klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Uit het klanttevredenheidsonderzoek van 2008 blijkt dat de reorganisatie heeft geleid tot een betere waardering binnen de luchtvaart- en ruimtevaartsector van de toegevoegde waarde van het. In het navolgende worden de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek in 2008 gepresenteerd en vergeleken met de resultaten van de nulmeting. 2. Aanpak en uitvoering Het -klanttevredenheidsonderzoek bevat vragen over de website, advisering, netwerken, -regelingen, en over het beeld dat men (de sector) heeft van het. Het klanttevredenheidsonderzoek is op 5 maart 2008 verstuurd als webbased enquête aan ongeveer 200 sectorpartijen. Hierop is een response ontvangen van 42 %; eenzelfde percentage als bij de nulmeting. 3. Resultaten Achtereenvolgend wordt er gekeken naar: 1. De waardering voor de website, 2. Het functioneren van het als adviseur, 3. Het functioneren van het in netwerken, 4. De uitvoering van regelingen, 5. Het algemene beeld dat de sector heeft van het, 6. De prestaties van het op deelcompetenties. Bij de meeste vragen van het klanttevredenheidsonderzoek werd de mogelijkheid gegeven aanvullend commentaar te geven. Dit heeft geresulteerd in opmerkingen en verbetervoorstellen. Deze reacties komen in sectie 4 aan bod. 1

2 3.1. Website Figuur 1 en tabel 1 geven de mening van de sector over de website. 9,00 Website 6,63 6,41 6,70 6,95 6,52 6,57 6,63 5,72 5,86 5,86 5,88 5,28 Volledigheid informatie Actualiteit Begrijpelijkheid informatie Gemak in gebruik Bruikbaarheid / Nut Totaal Website (nulmeting) Website (2008) Figuur 1: Resultaten -website (2008 vs. nulmeting) Tabel 1: website nulmeting Volledigheid van de informatie 5,72 6,63 2. Actualiteit van de informatie 5,28 6,41 3. Begrijpelijkheid van de informatie 6,70 6,95 4. Gemak om iets te vinden 5,86 6,52 5. Bruikbaarheid van de informatie 5,86 6,57 Website (totaalbeeld) 5,88 6,63 Deelconclusie website: De website wordt nu aanzienlijk beter beoordeeld dan bij de nulmeting. Het gemiddelde resultaat blijft echter nog achter bij het streefcijfer (beoogde score ). 2

3 3.2. als adviseur Advisering en Netwerken (2008) 9,00 7,77 7,45 7,29 7,35 7,44 Cijfer 7,09 7,04 6,70 Advisering totaal Advisering RV Advisering LV Advisering EU Netwerken totaal Netwerken RV Netwerken LV Netwerken EU Figuur 2: Resultaten Advisering en netwerken (2008) is actief in de advisering voor luchtvaart en ruimtevaart. Bij de vraagstelling is er gedifferentieerd naar aandachtsgebieden binnen luchtvaart, ruimtevaart en Europese Unie. Figuur 2 en tabel 2 geven het resultaat. Tabel 2: als adviseur nulmeting 2008 Advisering ESA 6,54 7,35 Advisering EU (Kaderprogramma s) 7,26 7,35 Advisering Actieplan Ruimtevaart 5,72 7,18 Advisering Operationeel Gebruik Ruimtevaart 6,56 7,30 Advisering Vliegtuigontwikkeling 7,28 7,66 Advisering Vliegtuiggebruik 5,56 8,20 Advisering Vliegtuigonderhoud (MRO) 6,40 7,81 Deelconclusie advisering: Het resultaat is aanzienlijk beter dan de nulmeting. Er wordt een score van nagestreefd. De betrouwbaarheid van de score is afhankelijk van het aantal reacties. Voor de advisering Operationeel Gebruik en Vliegtuigonderhoud (MRO) is de response beperkt. Voor Vliegtuiggebruik is deze erg laag. Advisering EU laat een bestendige lijn zien! Het aanzien van het binnen de sector is daarmee vergeleken met de nulmeting aanzienlijk verbeterd. 3

4 9,00 8,22 7,61 7,45 7,64 7,45 Advisering 6,63 7,09 6,87 6,62 6,43 6,26 6,14 Volledigheid informatie Snelheid dienstverlening Duidelijkheid advies Behulpzaamheid Bruikbaarheid / Nut Totaal Advisering (nulmeting) Advisering (2008) Figuur 3: Vergelijk competenties Advisering (2008 vs. nulmeting) 3.3. in netwerken Figuur 2 (sectie 3.2) en tabel 3 geven de resultaten voor netwerken. Tabel 3: in netwerken nulmeting 2008 Netwerken ESA 5,95 6,70 Netwerken EU (Kaderprogramma s) 6,56 6,70 Netwerken Actieplan Ruimtevaart 6,18 7,41 Netwerken Operationeel Gebruik Ruimtevaart 7,30 6,98 Netwerken Vliegtuigontwikkeling 6,75 7,03 Netwerken Vliegtuiggebruik 6,70 Netwerken Vliegtuigonderhoud MRO 5,55 9,55 Deelconclusie netwerken: Begin 2007 was de netwerkfunctie van het nog in ontwikkeling. In de loop van 2007 is deze verbeterd van gemidddeld 6,35 tot gemiddeld 7,09 begin Dit geeft duidelijk aan dat het op de goede weg 1 is. De netwerkfunctie voor Operationeel Gebruik, Vliegtuiggebruik en Vliegtuigonderhoud is net als bij advisering gebaseerd op een te beperkt aantal reacties en de waardering is daarmee niet betrouwbaar. 1 Of dit inderdaad zo is zou in 2009 kunnen worden vastgesteld. Dan kan worden vastgesteld of de trend bestendig is. 4

5 9,00 7,92 Netwerken 6,59 6,99 6,96 6,20 6,43 7,38 6,20 7,19 6,35 7,10 5,38 Volledigheid informatie Snelheid dienstverlening Duidelijkheid advies Behulpzaamheid Bruikbaarheid / Nut Totaal Netwerken (nulmeting) Netwerken (2008) Figuur 4: Vergelijk competenties Netwerken (2008 vs. nulmeting) 3.4. regelingen Bij het klanttevredenheidsonderzoek wordt gekeken naar de volgende door het uitgevoerde regelingen: 1. Prékwalificatie ESA Programma s (PEP), 2. Strategisch Research Programma (SRP) en 3. Civiele Vliegtuig Ontwikkeling (CVO). De resultaten worden in figuur 5 en tabel 4 gegeven. Deelconclusie regelingen: Er worden meer reacties ontvangen voor PEP dan voor SRP. PEP wordt, net als bij de nulmeting, goed beoordeeld. Er is verbetering t.o.v. de nulmeting en de streefwaarde ) wordt gehaald. Dit resultaat geeft aan dat de sector procesmatig maar ook inhoudelijk zeer tevreden is over deze regeling en dat er dus goed over nagedacht moet worden voordat er aan de regeling gesleuteld gaat worden. De sector is voor SRP meer tevreden in 2008 dan bij de nulmeting, maar het resultaat voldoet nog niet aan de streefwaarde (). Op het vlak van luchtvaartkredieten (CVO) is weinig beweging vanwege vertraging in het Airbusprogramma. Het CVO resultaat is gebaseerd op een beperkte response. In de figuren 6 8 wordt een vergelijk gegeven tussen de -competenties voor de regelingen bij aanvraag, beslissing en beheer. 5

6 Regelingen (2008) 9,00 8,20 7,63 7,35 7,41 7,59 Cijfer 7,11 6,93 7,12 6,72 7,03 Aanvraag Subsidieaanvraag PEP Subsidieaanvraag SRP Beslissing Beslissing PEP Beslissing SRP Beheer Beheer PEP Beheer SRP Beheer CVO Figuur 5: Resultaten Regelingen in beheer bij (2008) Tabel 4: regelingen nulmeting 2008 Prékwalificatie ESA Programma s (PEP) Subsidieaanvraag PEP 7,33 7,63 Beslissing PEP 6,87 7,35 Beheer PEP 7,16 7,59 Strategisch Research Programma (SRP) Subsidieaanvraag SRP 6,31 6,93 Beslissing SRP 6,30 6,72 Beheer SRP 6,93 7,03 Civiele Vliegtuig Ontwikkeling (CVO) Kredietaanvraag CVO Geen Geen Beslissing CVO Geen Geen Beheer CVO 7,30 8,20 6

7 9,00 8,28 7,96 Aanvraag 7,44 7,45 7,08 7,17 7,38 7,05 7,32 6,39 6,28 6,40 Volledigheid informatie Snelheid dienstverlening Duidelijkheid advies Behulpzaamheid Bruikbaarheid / Nut Totaal Aanvraag (nulmeting) Aanvraag (2008) Figuur 6: Aanvraag Vergelijk competenties Regelingen (2008 vs. nulmeting) 9,00 7,69 8,07 Beslissing 6,57 7,11 6,87 6,87 6,68 6,40 6,55 6,67 7,09 6,01 Volledigheid informatie Snelheid dienstverlening Duidelijkheid advies Behulpzaamheid Bruikbaarheid / Nut Totaal Beslissing (nulmeting) Beslissing (2008) Figuur 7: Beslissing Vergelijk competenties Regelingen (2008 vs. nulmeting) 7

8 9,00 7,99 8,16 7,59 7,35 7,43 7,40 Beheer 7,14 7,14 7,02 7,07 6,46 6,05 Volledigheid informatie Snelheid dienstverlening Duidelijkheid advies Behulpzaamheid Bruikbaarheid / Nut Totaal Beheer (nulmeting) Beheer (2008) Figuur 8: Beheer Vergelijk competenties Regelingen (2008 vs. nulmeting) 3.5. Algemeen beeld van het binnen de sector Met de laatste vragen van het klanttevredenheidsonderzoek wordt beoogd een algemeen beeld te krijgen van wat de sector van het vindt; onafhankelijk van regelingen of activiteiten. Er wordt naar klantgerichtheid, reactiesnelheid, professionaliteit en betrouwbaarheid gevraagd, en ook of men in het een sparringpartner ziet. Het totaalbeeld (zie figuur 9 en tabel 5) is goed, maar de klantgerichtheid van het (proactieve houding tegenover de klant) en het als sparringpartner 2 scoren naar verhouding laag. 2 Of een partij een sparringpartner is of niet hangt af van de perceptie (waardering) van de klant van het competentieniveau van die partij. 8

9 Beeld (2008) 7,88 7,25 7,33 7,37 7,42 6,86 Cijfer 6,52 Beeld is klantgericht reageert tijdig is professioneel is betrouwbaar is een sparringpartner is deskundig Cijfer Figuur 9: Extern beeld van het (2008) Tabel 5: Algemeen oordeel nulmeting Nulmeting gecorrigeerd 2008 Groei t.o.v Beeld 3 5,54 6,53 7,25 0,72 - is klantgericht. 5,53 6,05 6,86 0,81 - reageert tijdig. 5,53 6,05 7,33 1,28 - is professioneel. 5,59 6,81 0,69 - is betrouwbaar. 5,59 7,60 7,88 0,28 - is een sparringpartner voor u. 5,99 6,52 0,53 - is deskundig. 5,53 7,08 7,37 0,29 Cijfer 6,76 6,76 7,42 0,66 Deelconclusie beeld: Het beeld dat de sector van het heeft is ook hier duidelijk verbeterd. Gemiddeld krijgt het het cijfer 7,3 7,4. Opvallend is de hoge betrouwbaarheid die de sector aan het toekent (7,9). 3 Tijdens de analyse van de nulmeting is er voor het bepalen van de het Algemeen oordeel een verkeerde range in de spreadsheet gebruikt. De verkeerde informatie (rode kolom) is in 2007 naar de sector teruggekoppeld. De gecorrigeerde waarden zijn in tabel 5 (zwarte kolom) opgenomen. 9

10 3.6. Deelcompetenties Net als bij de vraagstelling over de website wordt er per deelvraag (advisering, netwerken, enz.) gevraagd naar: Volledigheid van de informatie, Snelheid van de dienstverlening, Duidelijkheid van het advies, Behulpzaamheid van de, De bruikbaarheid / het nut van de informatie. In onderstaande tabel 6 worden de resultaten gegeven. Hierbij zijn de deelresultaten voor advisering en netwerken en die voor de instrumenten samengevoegd. Volledigheid informatie Tabel 6: Deelcompetenties Snelheid dienstverlening Duidelijkheid rolverdeling Behulpzaamheid Bruikbaarheid / Nut Advisering / 7,33 7,23 6,79 8,08 7,02 Netwerken Instrumenten 7,31 6,81 7,28 8,17 6,78 Score totaal 7,32 7,07 6,97 8,11 6,93 Deelcompetenties (2008) 8,11 8,08 8,17 7,32 7,33 7,31 7,07 7,23 6,81 6,97 6,79 7,28 6,93 7,02 6,78 Cijfer 4,50 4,00 Volledigheid informatie Snelheid dienstverlening Duidelijkheid advies Behulpzaamheid Score totaal Advisering/Netwerken Instrumenten Figuur 10: Deelcompetenties van het (2008) Bruikbaarheid / Nut 10

11 4. Opmerkingen en verbetervoorstellen Bij elke vraag van de enquête werd de mogelijkheid geboden om een opmerking te plaatsen. In het algemeen werd hier veel minder van gebruik gemaakt dan bij de nulmeting. Wel werd er goed gereageerd op een tweetal open vragen aan het eind van de enquête. De vragen waren: a. Wat zijn uw verwachtingen bij de dienstverlening van het? en b. Indien u een suggestie zou mogen doen, wat zou u het dan adviseren om als eerste te verbeteren? De rode draad voor de verwachting van de dienstverlening van het is als volgt: De sector heeft waardering voor het opereren van het als onafhankelijke / deskundige partij. Men vindt het een open en transparante organisatie en ziet dat graag gecontinueerd. Behoefte bestaat er aan advisering, ondersteuning (vraagbaak) en netwerkactiviteiten zowel technologisch als commercieel; waarbij tijdigheid en een proactieve opstelling van belang zijn. Ook worden de facilliterende kwaliteiten van het en het beïnvloeden van de politiek (bij grote projecten) op prijs gesteld. In het bijzonder wordt de ondersteuning voor startende ondernemingen en de support bij de uitvoering en verwerving van projecten gewaardeerd. Ten slotte ziet men het graag als sparringpartner voor het realiseren van een positie binnen Europa (Kaderprogramma s). De belangrijkste punten voor het om ter verbeteren zijn volgens de sector: Zet de veranderingen die het afgelopen jaar zijn ingezet verder door. Voorkom dat het een brancheorganisatie wordt; maar zorg ervoor dat het een verlengstuk wordt van EZ dat beleid formuleert en daarmee de belangen van de Nederlandse luchtvaartindustrie behartigt. Heb meer aandacht voor en focus op het MKB. Maak de Nederlandse industriële Aerospace deelnemers en kerncompetenties meer transparant en bevorder daarmee samenwerking en best practices binnen de sector en richt je daarnaast op een brede markt en niet alleen op Airbus. Zorg voor meer aandacht voor business development naast de traditionele aandacht voor institutionele / eenmalige programma s. Ondersteun partijen met strategische ambities om een goede positionering in de markt te bereiken. Hiermee versterk je de industrie en deze wordt daarmee minder afhankelijk van de institutionele programma s. Op termijn kunnen deze partijen dan nieuwe ontwikkelingen uit eigen middelen financieren. Verminder de tijdrovende procedure van PEP; bijv. door automatisering op het web. Zet documentatie over het op het web. 5. Conclusies Na de start van de reorganisatie van het in januari 2007 is destijds een 1 e klanttevredenheidsonderzoek (nulmeting) en in maart 2008 een 2 e klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Het klanttevredenheidsonderzoek bevat vragen over de -website, advisering, netwerken, -regelingen, en over het beeld dat de Nederlandse luchtvaart- en ruimtevaartsector heeft van het. Het onderzoek is verstuurd als webbased enquête aan ongeveer 200 sectorpartijen. Hierop is een response ontvangen van 42 %. Dit percentage is in 11

12 overeenstemming met dat van de nulmeting en de resultaten zijn daarmee onderling goed vergelijkbaar. Uit een analyse van de reacties blijkt dat de reorganisatie heeft geleid tot een hogere waardering binnen de Nederlandse luchtvaart- en ruimtevaartsector van de toegevoegde waarde van het. De sector lijkt daarmee haar waardering uit te spreken voor de inspanningen van het. Getalsmatig wordt per onderdeel een score nagestreefd. Gemiddeld voldoet het anno 2008 aan deze randvoorwaarde met de kanttekening dat het natuurlijk altijd beter kan (en moet) en er op punten meer aandacht nodig is. Deze punten van aandacht zijn: Hoewel de website nu aanzienlijk beter wordt beoordeeld dan bij de nulmeting blijft het gemiddelde resultaat achter bij de streefwaarde. Ook voor advisering is het resultaat aanzienlijk beter dan gemeten bij de nulmeting. Dit geeft duidelijk aan dat het op de goede weg is. Of dit inderdaad zo blijft zou in de loop van 2009 kunnen worden vastgesteld. Echter voor Operationeel Gebruik, Vliegtuigonderhoud (MRO) en Vliegtuiggebruik is de response laag. Dit suggereert een lage betrokkenheid van het bij de daaraan gerelateerde processen binnen de sector. Voor netwerken is een vergelijkbare conclusie te trekken. Advisering en netwerken hebben een zekere overlap. Het valt op dat er meer reacties worden ontvangen voor PEP dan voor SRP 4. PEP wordt, net als bij de nulmeting, goed beoordeeld. Er wordt verbetering gemeten t.o.v. de nulmeting en de streefwaarde wordt gehaald! Dit resultaat geeft aan dat de sector tevreden is over de uitvoering van de PEP-regeling. De sector is voor SRP meer tevreden in 2008 dan bij de nulmeting, maar het resultaat voldoet nog niet aan de streefwaarde (). Uitvoering van regelingen. Bij het aanvraagproces is de prestatie van het een duidelijke verbetering t.o.v. de nulmeting. Het kan zich naar verwachting verbeteren door meer over de volgtijdigheid van de procesgang naar de sector te communiceren. Het beeld dat de sector van het heeft is duidelijk verbeterd. Gemiddeld krijgt het het cijfer 7,4. Opvallend is de hoge betrouwbaarheid die de sector aan het toekent (7,9). 4 De response lijkt een relatie te hebben tot de waardering die de sector kan opbrengen voor het op een gegeven onderwerp. 12

Company Klanttevredenheidsonderzoek (nulmeting)

Company Klanttevredenheidsonderzoek (nulmeting) Company Klanttevredenheidsonderzoek (nulmeting) 1. Inleiding De Company is op 1 januari 2007 een reorganisatie gestart. Om de effecten van de reorganisatie te kunnen vaststellen is een klanttevredenheidsonderzoek-nulmeting

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011

Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011 Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011 In het najaar van 2011 heeft Actieradius- vrijwillige inzet Land van Cuijk een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

Verslag klanttevredenheidsonderzoek support Q1

Verslag klanttevredenheidsonderzoek support Q1 Verslag klanttevredenheidsonderzoek support Q1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Samenvatting... 4 3 Algemene informatie... 5 3.1 Wat is je functie?... 5 3.2 Hoe lang werk je al met Connexys?... 5 3.3 Hoeveel

Nadere informatie

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers Samenvatting KTO NV schade 2015 31 maart 2016 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Schema Arbeidsdeskundigen (SAD).

Klanttevredenheidsonderzoek Schema Arbeidsdeskundigen (SAD). Klanttevredenheidsonderzoek Schema Arbeidsdeskundigen (SAD). Een maal per twee jaar wordt er een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij een van de certificatie schema s van Hobéon SKO. Dit jaar (2014)

Nadere informatie

Verkopen van Inkoop. Hoe bereik en betrek ik de interne klant uit het primaire proces?

Verkopen van Inkoop. Hoe bereik en betrek ik de interne klant uit het primaire proces? Verkopen van Inkoop Hoe bereik en betrek ik de interne klant uit het primaire proces? Agenda Voorstellen Visie Verkoop van inkoop Waarom inkoopmarketing? Hoe inkoop verkopen? Inkoopresultaat delen Do s

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland

Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland 25 juni 2014 Versie 1.0 Inhoudsopgave Doelstelling en Onderzoeksvragen 3 Werkwijze 4 Onderzoeksdoelgroep 5 Achtergrondinformatie

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Facilitair Bedrijf UT

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Facilitair Bedrijf UT Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Facilitair Bedrijf UT Het Facilitair Bedrijf heeft in maart van 2011 een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder haar gebruikers. Dit rapport is een samenvatting

Nadere informatie

Schakel(en) tussen klanten

Schakel(en) tussen klanten Schakel(en) tussen klanten Onderzoek naar klanttevredenheid dienstverlening Agentschap SZW EUROPESE UNIE Europees Sociaal Fonds Het Agentschap SZW voert Europese en nationale subsidieregelingen uit op

Nadere informatie

Bewijs van Goede Dienst: verbetering dienstverlening aan bedrijven

Bewijs van Goede Dienst: verbetering dienstverlening aan bedrijven Bewijs van Goede Dienst: verbetering dienstverlening aan bedrijven Bedrijven hebben vaak te maken met complexe gemeentelijke regelgeving. Door vertrouwen te geven aan bedrijven zijn minder regels nodig

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie. Inhoud. 1 Inleiding

Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie. Inhoud. 1 Inleiding Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie Inhoud Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie... 1 1 Inleiding... 1 2 Aandachtspunten... 2 2.1 Algemene items... 2 2.2 Onderliggende items... 3 2.3 Organisatie

Nadere informatie

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 11 februari 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Totaaloverzicht 2 3 Analyse per competentie 3 3.1 Analyseren 3 3.2 Doel- & resultaatgericht

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

Samenvatting opleidingsinitiatieven waterschappen 2013

Samenvatting opleidingsinitiatieven waterschappen 2013 Samenvatting opleidingsinitiatieven waterschappen 2013 Introductie In dit rapport wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten die naar voren zijn gekomen n.a.v. de enquête over opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Tevredenheidonderzoek

Tevredenheidonderzoek Tevredenheidonderzoek 2013-2014 Samenvatting van de conclusies - Ouders en leerlingen zijn tevreden over het, ze geven de school cijfers tussen de en de, - De beoordeling voor de sfeer op school is hoger

Nadere informatie

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 23 september 2011 1. Achtergrond en aanleiding In 2008 heeft de gemeente Oirschot de Bestuursvisie 2002-2012

Nadere informatie

Graag retour naar de secretaris Paul Verkerk vóór 14 juli a.s. via p.verkerk@rudutrecht.nl

Graag retour naar de secretaris Paul Verkerk vóór 14 juli a.s. via p.verkerk@rudutrecht.nl Zelfevaluatie Aan het Dagelijks Bestuur van de RUD Utrecht Van: Saskia Borgers 7 juli 2015 Betreft: zelfevaluatie Dagelijks Bestuur RUD Utrecht Hierbij de vragenlijst zelfevaluatie Dagelijks Bestuur RUD

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Facilitair Bedrijf UT

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Facilitair Bedrijf UT Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Facilitair Bedrijf UT Het Facilitair Bedrijf heeft in oktober van 2013 een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder haar gebruikers. Dit rapport is een samenvatting

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek Resultaten klanttevredenheidsonderzoek Een van de uitgangspunten van de fusie was dat onze klanten er geen hinder van mochten onder vinden. Na de fusie moest onze dienstverlening op hetzelfde niveau of

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2009 Facilitair Bedrijf UT

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2009 Facilitair Bedrijf UT Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2009 Facilitair Bedrijf UT Het Facilitair Bedrijf heeft in 2009 een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder haar gebruikers. Dit rapport is een samenvatting

Nadere informatie

Agentschap Onroerend Erfgoed

Agentschap Onroerend Erfgoed Agentschap Onroerend Erfgoed Klantentevredenheidsbarometer 2015 Management Samenvatting 07/12/2015 Achtergrond De klantentevredenheidsbarometer van het agentschap Onroerend Erfgoed betreft het meten van

Nadere informatie

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht Pilot Brandveilig Leven in rzicht Evaluatie huisbezoeken VERSIEBEHEER Versie Datum Auteur 1. juni 212 RP 1.1 2 juni 212 RP 1 Samenvatting Dit is de evaluatie van de pilot Brandveilig leven in rzicht, die

Nadere informatie

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat externe tevredenheidsmeting Pagina 1 Rinske Rill en Dea Bobeldijk. 21 mei 1 Inhoud Samenvatting... 1. Inleiding... 4 2. Aantallen respondenten...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl 2 Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl februari maart 2012 Klanttevredenheidsonderzoek website 2012 In opdracht van

Nadere informatie

Aanbevelingen, conclusies en verbeteracties gebaseerd op resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek NV Schade 2012/ 2013

Aanbevelingen, conclusies en verbeteracties gebaseerd op resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek NV Schade 2012/ 2013 Aanbevelingen, conclusies en verbeteracties gebaseerd op resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek NV Schade 2012/ 2013 November 2013 Aanbevelingen, conclusies en verbeteracties Het Klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Rapport onderzoek Afgevaardigden

Rapport onderzoek Afgevaardigden 1. Inleiding Op 30 november 2012 (herinnering op 12 december) hebben 28 afgevaardigden en 1 oudafgevaardigde van Badminton Nederland een mailing ontvangen met daarin een link naar de enquête Afgevaardigden

Nadere informatie

memo : Anthony van Vulpen en Marijke Noteborn : A. Koops, J. Sytsma Betreft : Benchmark KTO Regiotaxi Gelderland ( ) regio Achterhoek

memo : Anthony van Vulpen en Marijke Noteborn : A. Koops, J. Sytsma Betreft : Benchmark KTO Regiotaxi Gelderland ( ) regio Achterhoek Badhuiswal 3 Postbus 1149 8001 BC Zwolle tel. 038 4225780 fax 038 4216870 memo Aan Van : Anthony van Vulpen en Marijke Noteborn : A. Koops, J. Sytsma Betreft : Benchmark KTO Regiotaxi Gelderland (2009-2014)

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Samenvatting klantonderzoek 2016

Samenvatting klantonderzoek 2016 Samenvatting klantonderzoek 2016 DutchCulture September 2016 Charlotte van Dorp Markus Huibrechtse MSc. Voorwoord door DutchCulture Beste relatie, Voor u ligt een samenvatting van de resultaten uit ons

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016 Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control 2016 Eerste inzichten v Rotterdam, december 2016 Inleiding tot deze eerste inzichten Inleiding tot ons onderzoek FinTouch doet 2-jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Redactie Klein Verzet.

Redactie Klein Verzet. Oldenzaalse Wielerclub Enquete toekomst Klein Verzet: analyse, trends en conclusie. Klein Verzet is het clubblad van de OWC met als doelstelling haar leden en sponsoren te informeren over wat er binnen

Nadere informatie

Commissie industrie, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, onderzoek en energie

Commissie industrie, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie industrie, onderzoek en energie 14.12.2010 2010/2211(INI) ONTWERPADVIES van de Commissie industrie, onderzoek en energie aan de Bijzondere Commissie beleidsuitdagingen

Nadere informatie

Ben Ik Tevreden? Meetinstrument cliënttevredenheid

Ben Ik Tevreden? Meetinstrument cliënttevredenheid Ben Ik Tevreden? Meetinstrument cliënttevredenheid De kracht van Ben ik tevreden? ligt in het hier en nu. Wensen van cliënten zetten direct aan tot actie. Meten is dus niet alleen weten, maar de start

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Samenvatting resultaten klanttevredenheidsonderzoek In 2016 is NV schade goed beoordeeld door werkgevers en werknemers

Samenvatting resultaten klanttevredenheidsonderzoek In 2016 is NV schade goed beoordeeld door werkgevers en werknemers Samenvatting resultaten klanttevredenheidsonderzoek 2016 In 2016 is NV schade goed beoordeeld door werkgevers en werknemers 3 mei 2017 Inleiding Wij willen onze dienstverlening steeds blijven verbeteren,

Nadere informatie

Emcart. Vestiging Arnhem Periode onderzoek: 2011

Emcart. Vestiging Arnhem Periode onderzoek: 2011 Emcart Vestiging Arnhem Periode onderzoek: 2011 Korte samenvatting Over het algemeen zijn klanten tevreden over het leveren en het passen van de hulpmiddelden. Ook de deskundigheid en klantvriendelijkheid

Nadere informatie

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Augustus 2011 Waar werknemers onderdeel zijn van een organisatie, wordt beoordeeld.

Nadere informatie

Rapport klanttevredenheid 2013

Rapport klanttevredenheid 2013 Rapport klanttevredenheid 2013 2014.1.73 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedure nieuwe verhuur 4 3. 3.1 Reparatieverzoeken Resultaten afgehandelde enquêtes Meerssen 2013 5 5 4. Procedure vertrekkende

Nadere informatie

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Onderzoek is uitgevoerd en gerapporteerd door Panteia in opdracht van Loopbaankamer Tilburg Bronvermelding van hieronder vermeldde gegevens: Panteia,

Nadere informatie

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013. Gemeente Vlissingen

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013. Gemeente Vlissingen MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013 Gemeente Vlissingen Voorwoord Groningen, september 2013 Voor u ligt het resultaat van het in 2012 en 2013 gehouden onderzoek naar de MKBvriendelijkste

Nadere informatie

Prestatiemeten. Werkwijze bij Rijkswaterstaat. Bijeenkomst: PIANOo-congres 2012

Prestatiemeten. Werkwijze bij Rijkswaterstaat. Bijeenkomst: PIANOo-congres 2012 Werkwijze bij Bijeenkomst: PIANOo-congres 2012 Wat is prestatiemeten? stelt de kwaliteit van het proces van samenwerking waarmee de opdrachten worden gerealiseerd centraal. omvat het meten op welke wijze

Nadere informatie

RKC ONDERZOEKSPLAN. Ooststellingwerf. Inhuur externen. Februari 2016

RKC ONDERZOEKSPLAN. Ooststellingwerf. Inhuur externen. Februari 2016 ONDERZOEKSPLAN Inhuur externen Februari 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Motivatie onderzoek... 1 Doelstelling... 2 Vraagstelling... 2 Normenkader... 3 Afbakening... 3 Aanpak... 3 Planning... 3 Inleiding

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken 1. Early Warning

Opbrengstgericht werken 1. Early Warning Opbrengstgericht werken 1 Early Warning 1 Vooraf: deze notitie vervangt de notitie Opbrengstgericht werken van december 2010 1. Strategisch beleidsplan Al enkele jaren werken we met een Early Warning System

Nadere informatie

Factsheet beschikbaarheid beleidsinformatie in de begroting 2011 van het Ministerie van Justitie (IV)

Factsheet beschikbaarheid beleidsinformatie in de begroting 2011 van het Ministerie van Justitie (IV) 1 Factsheet beschikbaarheid beleidsinformatie in de begroting 2011 van het Ministerie van Justitie (IV) Deze factsheet geeft een overzicht van de beschikbaarheid van beleidsinformatie in de begroting 2011

Nadere informatie

Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V.

Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V. Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V. T 023 557 41 92 info@alympus.nl www.alympus.nl Samenvatting resultaten KTO 2007 Rapportcijfers: Alympus als bureau 7,8 0,3 t.o.v. 2005

Nadere informatie

NOREA Visie 2020. - Brigitte Beugelaar. 14 september 2015

NOREA Visie 2020. - Brigitte Beugelaar. 14 september 2015 NOREA Visie 2020 - Brigitte Beugelaar 14 september 2015 NOREA, de beroepsorganisatie van IT-auditors Opgericht in 1992 1635 registerleden 253 aspirant-leden, d.w.z. in opleiding 123 geassocieerde leden,

Nadere informatie

6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector

6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector 6.1 De Net Promoter Score voor de Publieke Sector Hoe kun je dienstverleners het beste betrekken bij klantonderzoek? Ik ben de afgelopen jaren onder de indruk geraakt van een specifieke vorm van 3 e generatie

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 20: evaluatie panel December 2012 1. Inleiding Het Internetpanel Dienst Regelingen bestaat nu bijna vijf jaar. Dat vinden de opdrachtgever Dienst Regelingen

Nadere informatie

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn F.A. Brugge, MSc Paterswolde, mei 2012 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl Samenvatting KTO bij Kinderopvang Baarn 2012 1 Hoe tevreden zijn klanten

Nadere informatie

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Onderzoek van Compare to Compete: Hoe brancheorganisaties aankijken tegen benchmarken Wat is benchmarken of benchmarking? Benchmarking

Nadere informatie

Duurzaamrendementvan software

Duurzaamrendementvan software Duurzaamrendementvan software Week van Kwaliteitsmanagement 3 oktober 2011 Joost Kouwenberg Agenda Wie zijn wij? Problematiekbij klanten Aanpak Reliant Consultancy Praktijkvoorbeeld Samenwerkingmet Mavim

Nadere informatie

Eindrapportage klanttevredenheids- /instellingenonderzoek 2010

Eindrapportage klanttevredenheids- /instellingenonderzoek 2010 Eindrapportage klanttevredenheids- /instellingenonderzoek 2010 Project : SURFworks Projectjaar : 2010 Projectmanager : Paulien Rinsema Auteur(s) : Mathijs Bouwman (Feelfinders) Opleverdatum : 10 augustus

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl Zoetermeer, vrijdag 13 november 2015 In opdracht van Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Innovatie van dienstverlening via Loket. Reden voor gebruik en gebruikerstevredenheid.

Innovatie van dienstverlening via Loket. Reden voor gebruik en gebruikerstevredenheid. Innovatie van dienstverlening via Loket. Reden voor gebruik en gebruikerstevredenheid. In het kader van het project Innovatie van dienstverlening doet ICOON onderzoek naar de vraag onder welke omstandigheden

Nadere informatie

Samenvatting uitkomsten klanttevredenheid Ridderkerk 2014 uitgevoerd door BAR-dichtbij in opdracht van de gemeente Ridderkerk.

Samenvatting uitkomsten klanttevredenheid Ridderkerk 2014 uitgevoerd door BAR-dichtbij in opdracht van de gemeente Ridderkerk. Bijlage 1 Samenvatting uitkomsten klanttevredenheid Ridderkerk 2014 uitgevoerd door BAR-dichtbij in opdracht van de gemeente Ridderkerk. Klanten over de dienstverlening van de aanbieder De dienstverlening

Nadere informatie

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase Erik Kuik - voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Alliade verbetert de kwaliteit

Nadere informatie

Instellingenonderzoek 2010 Rapport

Instellingenonderzoek 2010 Rapport Instellingenonderzoek 2010 Rapport Onderzoek uitgevoerd door Feelfinders in opdracht van SURFnet Augustus 2010 Meer informatie: www.surfnet.nl / www.feelfinders.nl 1 Inhoud Managementsamenvatting 3 Responsanalyse

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1601 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Onderzoek Alumni Bètatechniek

Onderzoek Alumni Bètatechniek Onderzoek Alumni Bètatechniek 0 meting - Achtergrond Eén van de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een tekort aan technisch geschoolden. De Twentse situatie is hierin niet afwijkend. In de analyse

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012 / A&P Partners

Tevredenheidsonderzoek 2012 / A&P Partners Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 A&P Partners Zoetermeer, zaterdag 3 augustus 2013 In opdracht van A&P Partners De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen Ouders zeer tevreden over de dienstverlening F.A. van der Weg-Brugge, MSc Paterswolde, november 2012 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Rapportage. Klanttevredenheidsonderzoek bodemkwaliteitsmeetnet provincie Groningen. Team Water Afdeling Landelijk Gebied en Water 26 juli 2005

Rapportage. Klanttevredenheidsonderzoek bodemkwaliteitsmeetnet provincie Groningen. Team Water Afdeling Landelijk Gebied en Water 26 juli 2005 Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek bodemkwaliteitsmeetnet provincie Groningen 2005 Team Water Afdeling Landelijk Gebied en Water 26 juli 2005 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Uitgangspunten...3 1.2

Nadere informatie

Voorwoord. Namens Stichting IBASS T. Horstik en P. Fopma

Voorwoord. Namens Stichting IBASS T. Horstik en P. Fopma Voorwoord Al onze cliënten zijn uitgenodigd om anoniem via internet een enquête in te vullen over hun tevredenheid met de dienstverlening van Stichting IBASS. 34 cliënten (22 mannen en 12 vrouwen) hebben

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Esther Poort en Annemarie Venemans Maart, 2014 Leiden: De Onderzoekerij www.onderzoekerij.nl 1 1. Inleiding Deze rapportage beschrijft de resultaten van een

Nadere informatie

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1.1 Inleiding De acht deelnemende gemeenten in Noord-Groningen willen meer grip krijgen op de kwaliteit van het doelgroepenvervoer. Daarom hebben zij Mobycon gevraagd

Nadere informatie

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002)

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002) Rapportage producentenvertrouwen oktober/november 2002 Inleiding In de eerste Economische Barometer van Breda heeft de Hogeschool Brabant voor de eerste keer de resultaten gepresenteerd van haar onderzoek

Nadere informatie

Lessen uit 13 jaar tevredenheidonderzoek onder huurders in Nederland

Lessen uit 13 jaar tevredenheidonderzoek onder huurders in Nederland Lessen uit 13 jaar tevredenheidonderzoek onder huurders in Nederland Verwachtingen van huurders en uitdagingen voor corporaties Dit jaar is het alweer 13 jaar geleden dat USP Marketing Consultancy startte

Nadere informatie

Cijfers Enque te Rekenkamercommissie WVOLV

Cijfers Enque te Rekenkamercommissie WVOLV Cijfers Enque te Rekenkamercommissie WVOLV Onderstaand een kort overzicht van de belangrijkste conclusies die zijn te trekken uit de evaluatie van de Rekenkamercommissie. Daarbij is in eerste instantie

Nadere informatie

Inzicht en acties naar aanleiding van de enquête.

Inzicht en acties naar aanleiding van de enquête. Inzicht en acties naar aanleiding van de enquête. Bureau Architectenregister heeft in het voorjaar van 2015 een onderzoek onder de ingeschrevenen in het register laten uitvoeren. Aan alle bij Bureau Architectenregister

Nadere informatie

DB-vergadering 28-05-2013 Agendapunt 4

DB-vergadering 28-05-2013 Agendapunt 4 DB-vergadering 28-05-2013 Agendapunt 4 Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek vergunningverlening 2012 Portefeuillehouder(s) L.H. Dohmen / J.H.J. van der Linden Afdeling Beheer Bestuursprogramma Niet van

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Van risico s naar beheersmaatregelen. Door: Huib Arts, ArboProfit

Van risico s naar beheersmaatregelen. Door: Huib Arts, ArboProfit BI&E ipv RI&E Van risico s naar beheersmaatregelen Door: Huib Arts, ArboProfit Waarom een RI&E? OMDAT HET MOET? +??? Wetgeving gri&e Waar moet een RI&E aan voldoen? 3 Hij moet volledig zijn? Frequentie:

Nadere informatie

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang Klanttevredenheidsmeting Inhoud Inleiding... 3 De werkwijze... 3 Respons gegevens... Algemene aspecten dienstverlening... 6 De communicatie met de pedagogisch

Nadere informatie

Toelichting enquête tevredenheid wijk- en dorpsraden over samenwerking 2014

Toelichting enquête tevredenheid wijk- en dorpsraden over samenwerking 2014 Toelichting enquête tevredenheid wijk- en dorpsraden over samenwerking In het najaar is een eerste meting uitgevoerd naar de tevredenheid van de wijk- en dorpsraden met betrekking tot de samenwerking met

Nadere informatie

Wat wordt beoogd met prestatiemeten?

Wat wordt beoogd met prestatiemeten? Kwaliteit van het proces van samenwerking centraal Bijeenkomst: Marktontmoetingsdag 'Ondernemend Aanbesteden' Wat is prestatiemeten? stelt de kwaliteit van het proces van samenwerking waarmee de opdrachten

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Compagnon

Klanttevredenheidsonderzoek. Compagnon Klanttevredenheidsonderzoek Compagnon 1-4-2016 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Compagnon 2 A. Cedeo-erkenning 1. Achtergrond Er zijn

Nadere informatie

Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014

Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014 Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014 Mark Paardekooper 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Verantwoording.... 4 Respons... 4 Opzet enquête.... 4 Data...

Nadere informatie

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit van werkgevers en werknemers NV schade

Nadere informatie

CENTRALE EXAMENCOMMISSIE VASTSTELLING OPGAVEN CORRECTIEVOORSCHRIFT bij het examen NATUURKUNDE. Eerste tijdvak VWO

CENTRALE EXAMENCOMMISSIE VASTSTELLING OPGAVEN CORRECTIEVOORSCHRIFT bij het examen NATUURKUNDE. Eerste tijdvak VWO VWO CENTRALE EXAMENCOMMSSE VASTSTELLNG OPGAVEN CORRECTEVOORSCHRFT 984 bij het examen NATUURKUNDE VWO Eerste tijdvak - ~ - De Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven heeft voor de beoordeling van

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Twee en een half jaar Kwaliteitsmeting in de Fysiotherapie

Twee en een half jaar Kwaliteitsmeting in de Fysiotherapie Twee en een half jaar Kwaliteitsmeting in de Fysiotherapie Feiten en cijfers tot nu toe Managementsamenvatting Na twee en een half jaar kwaliteitsmetingen in de fysiotherapie is het een geschikt moment

Nadere informatie

Tevredenheid over docenten

Tevredenheid over docenten Minder ontevreden over inhoudelijke deskundigheid en didactiek... 2 Ad-studenten juist ontevreden over inhoudelijke deskundigheid... 3 Studenten uit niet-bekostigd onderwijs ontevreden over betrokkenheid

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Quick Scan Organisatiecultuur en Cliëntgerichtheid Rosa Spier Huis

Quick Scan Organisatiecultuur en Cliëntgerichtheid Rosa Spier Huis Quick Scan Organisatiecultuur en Cliëntgerichtheid Rosa Spier Huis Deelnameperiode: november 2012 - december 2012 Aan: Rosa Spier Huis Datum: 22-01-2013 Auteur: Dhiradj Ramautarsing, Change Management

Nadere informatie

informatiebrief raad/commissie

informatiebrief raad/commissie Informatiebrief over tevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Datum: 27 juni 2012 Docmannr.: 2012/9368 Onderwerp: Eindrapport naar de participatie en individueel welzijn binnen de Wmo in de Gemeente Schinnen Bijlagen

Nadere informatie

RODI Bromfiets 2013. Relatie Onderzoek Bromfietsdealer-Importeur

RODI Bromfiets 2013. Relatie Onderzoek Bromfietsdealer-Importeur RODI Bromfiets 2013 Relatie Onderzoek Bromfietsdealer-Importeur 2 RODI Bromfiets 2013 Colofon In opdracht van: Uitvoering: BOVAG Gemotoriseerde Tweewielerbedrijven Wijtze Terpstra BOVAG Onderzoek Copyright

Nadere informatie

Resultaten Brugklas. Tevredenheidonderzoek 2015-2016. Inleiding

Resultaten Brugklas. Tevredenheidonderzoek 2015-2016. Inleiding Resultaten Brugklas Tevredenheidonderzoek 2015-201 Inleiding De jaarlijkse enquête onder leerlingen brugklas is in 2015-201 weer in het najaar 2015 gehouden, de respons was 1% en de enquête is daarmee

Nadere informatie

Nagtzaam Strategisch Advies, van strategie naar meetbaar succes

Nagtzaam Strategisch Advies, van strategie naar meetbaar succes Nagtzaam Strategisch Advies, van strategie naar meetbaar succes Kent u uw bedrijf? Forse groeicijfers, tegenvallende resultaten, capaciteitsproblemen, productieoverschot, te ruime behuizing of 'uit de

Nadere informatie