Bijlage 1a en 1b van de notulen van de jaarvergadering WBB 7 januari 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 1a en 1b van de notulen van de jaarvergadering WBB 7 januari 2011"

Transcriptie

1 Bijlage 1a en 1b van de notulen van de jaarvergadering WBB 7 januari 2011 Bijlage 1a - Aansluiting bij de KNBB - behandeling van de enquête, de vragen en de antwoorden van de KNBB In het zwart onze vragen/in blauw/schuin is antwoord van de KNBB Nr. Onze vragen 1. Het is mogelijk 5 lid te worden. Wat houdt een 5 lid precies in? 5 leden zijn leden die niet uitkomen in competitieverband of PK wedstrijden spelen. Zij nemen dus geen diensten af en biljarten alleen op de clubavond. Zie hun bijdrage als een vorm van solidariteit omdat zij indirect baat hebben van diensten zoals verenigingsondersteuning, accommodatiebeleid, reglementen enz. 2. Hoeveel jaar mag je 5,= worden van de KNBB? Zolang de status niet wijzigt kan dit onbeperkt zijn. Zodra zij mee gaan doen aan PK wedstrijden of competities treedt het gewone lidmaatschap in werking. 3. Wat kost het jaarlijks om gebruik te kunnen maken van de KOMPSOS software? Er zijn geen extra jaarlijkse kosten aan het verbruik van Kompsos, valt binnen het lidmaatschap van 5,- per jaar. 4. De samenwerking met de KNBB wordt komende jaren geëvalueerd door de leden. Als wij gebruik gaan maken van de software en na verloop van tijd wordt de samenwerking met de KNBB teruggedraaid door een besluit van de ledenvergadering, kunnen wij dan toch de software blijven gebruiken? Is het mogelijk dat wij separaat afspraken maken met de leverancier van de software? Kompsos software is onderdeel van lidmaatschap KNBB. Bij uittreding kan er geen gebruik meer van deze dienstverlening worden gemaakt. Uiteraard zijn er afspraken te maken over data, zodanig dat bij eventuele uittreding deze door KNBB wordt overhandigd aan WBB in digitaal formaat zoals CSV/EXCEL 5. De WBB behoudt zijn eigen identiteit. In hoeverre kunt u dat aan ons garanderen? De WBB behoudt net zoals alle andere 34 districten hun identiteit, is geheel autonoom en zal dit blijven tot in lengte van jaren. De KNBB Vereniging Carambole is gebouwd op dit fundament dus kan dit nooit op enige termijn teruggedraaid worden. 6. Wij worden opgenomen als District WBB in een Gewest. In hoeverre is dat gegarandeerd en hoe zit dat in de toekomst? De WBB zal toetreden als volwaardig autonoom district. Dit kan nooit eenzijdig gewijzigd worden. 7. Bij aansluiting kunnen wij kiezen bij welk Gewest we willen aansluiten? Wij laten de WBB de keus van welk gewest zij deel uit wil maken. Dit kan Midden Nederland of West Nederland worden. Op onze website onder organisatie kunt u zien tot welk gewest de districten behoren. MN heeft 8 en WN heeft 11 districten. Voorkeur van de KNBB is Midden Nederland, dit gezien het verschil in aantal districten tussen Midden en West. 8. Bestaan er regels in reglementen of statuten van de KNBB-Vereniging Carambole die kunnen worden opgelegd aan het district Woerdense Biljartbond & Omstreken waardoor onze identiteit wordt aangetast? Kortom welke regels van de KNBB kunnen onze WBB regels overrulen? Internet: pag 1 Postadres: Het Jaagpad 37, 3461HA Linschoten

2 Regels en statuten mogen niet conflicterend zijn met de KNBB. Dat is zeker niet geval omdat districten en dus ook de WBB autonoom is. Wel moeten we bij definitieve toetreding gezamenlijk een en ander doornemen, misschien dat er een paar details aangepast moeten worden. Wij kunnen garanderen dat de identiteit van de WBB niet in gevaar komt. Uitgangspunt moet ons inziens bij deelname aan competitie en pk s zijn: Competitie reglement en WR Carambole (incl. de vernieuwing van de LC). Nader bekeken zal moeten worden in hoeverre de reglementen van de WBB hiervan afwijken. Indien districten hiervan afwijken, moet wel rekening worden gehouden met het feit dat voor het deelnemen aan gewestelijke en nationale finales uniforme regels gelden 9. Bestaan er regels in reglementen of statuten van het Gewest, waarbij wij ons aansluiten, die kunnen worden opgelegd aan het district Woerdense Biljartbond & Omstreken, waardoor onze identiteit wordt aangetast? Kortom welke regels van het Gewest kunnen onze WBB regels overrulen? Gewesten zijn eigenlijk een uitvoerend orgaan van de KNBB Vereniging Carambole, zij zijn niet autonoom. Zij hebben dus geen aparte reglementen en of statuten. Bij deelname aan competitie en/of persoonlijke kampioenschappen dienen wel de wedstrijdreglementen van de KNBB toegepast te worden. 10. Merken wij bij onze gewone teamcompetitie dat wij lid zijn van de KNBB? Om in vervolgkampioenschappen (gewestelijk /nationaal) tot een eerlijke strijd te komen is het noodzakelijk dat er volgens het wedstrijdreglement / competitiereglement van de KNBB wordt gespeeld (moyennes / caramboles e.d.). 11. De WBB heeft een website, krijgt de WBB als district van KNBB ook toegang tot een websites? Ja. 12. Het seizoen voor de WBB loopt van september tot mei. Hoe zit dat bij de KNBB? Het wedstrijdseizoen bij de KNBB loopt van 1 augustus t/m 31 juli 13. Wat voor kosten zijn er verbonden aan het uitgebreid lid zijn bij de KNBB? Wat voor extra mogelijkheden biedt dat deze leden t.o.v. de 5 leden? De contributie voor de dagcompetitie bedraagt 10. per jaar. Voor de avondcompetitie is dit 26. per jaar. Verenigingen en districten betalen geen contributie. 14. Kan iedereen meedoen met het gewestelijk en zo mogelijk het landelijk kampioenschap van teams en persoonlijke? De districtskampioen, zowel in de competitie als bij de persoonlijke kampioenschappen heeft het recht deel te nemen op gewestelijk niveau. Bij behalen van het gewestelijk kampioenschap heeft men het recht deel te nemen aan de nationale kampioenschappen. 15. Hoe luiden die kledingeisen? Er is verruiming van de regels, maar wat mag echt niet binnen de KNBB! Indien spelers uitkomen in gewestelijke of nationale finales dient men zich te houden aan de kledingvoorschriften zoals gesteld in reglement artikel 6009 (zie bijlage). Indien men uitkomt in competities die georganiseerd worden door de KNBB is dat idem zo. 16. Toch maar even voor de duidelijkheid, onder welke omstandigheden gelden er kledingeisen voor WBB leden? Indien zij alleen biljarten in het district zijn er geen kledingeisen. Dat bepaalt de WBB. Zie voor het overige punt 15. Internet: pag 2 Postadres: Het Jaagpad 37, 3461HA Linschoten

3 17. Wij kunnen gebruik maken van software van de KNBB. Is die software alleen bedoeld om de KNBB competitie mee samen te stellen of denkt u dat we een competitie zoals bij de WBB (zie competitieboekje als voorbeeld) ook hiermee kunnen samenstellen? Teams bestaande uit 3 of 4 spelers, Klasse s van 10 tot 14 teams, eventuele dubbele competitie met 6 teams, winst 2 pnt, gelijk 1 pnt. Kan het programma ook een output van de teams en spelers in de klasse en het wedstrijdprogramma creëren zoals staat vermeld in het boekje? Wij willen namelijk dit boekje handhaven. Kan het programma een reservespelerlijst creëren zoals achter in het boekje? Ook ziet de wedstrijdsecretaris Excel graag files aangemaakt zien om records en/of buitengewone prestaties binnen de competitie aan te onttrekken. Kan het programma ook HTML file maken voor onze site? Er is veel al mogelijk in Kompsos, de leden dienen wel in de ledenadministratie te worden opgenomen om hiervan gebruik te kunnen maken, waarvoor dan contractuele afspraken kunnen worden gemaakt. Puntensysteem zit al in Kompos. Er kan een PDF bestand vanuit Kompsos gegenereerd voor competitieboekje worden gegenereerd. Daarnaast zijn er diverse Excel exports mogelijk. Om duidelijkheid te krijgen in de exacte gewenste functionaliteit en de (on)mogelijkheden stellen wij graag een demonstratie voor. Op basis van de uitkomsten demo en met name in welke punten niet mogelijk zijn in Kompsos kunnen we de programmeurs vragen om een voorstel. 18. In het kort, wij willen graag gebruik maken van de KOMPSOS software. Wij willen een identieke competitie kunnen creëren, deze kunnen verwerken en tonen via de internetsite. Graag uw commentaar en eventueel aanvulling van de software-leverancier. Dat kan aangezien data kan worden geëxporteerd, maar ook hiervoor geldt ook dat we graag een demo voorstellen. 19. De Hoofdklasse en Drieband competitie hebben soms teams teveel soms teams tekort om een goede competitie te kunnen organiseren. Wij zoeken dus samenwerking met verenigingen (binnen redelijk reisafstand van de verenigingen binnen onze regio) die met ons een samenwerking willen aangaan om deze problemen op te lossen. Als volwaardig district kan men toenadering zoeken bij nabuurdistricten. Een ieder is met deze samenwerking gebaat. 20. Kunnen (jeugd)leden les krijgen van KNBB instructeurs? Zijn daar kosten aan verbonden? Jaarlijks wordt er een (jeugd)talentendag georganiseerd. Spelers die na de talentendag worden geselecteerd krijgen les van een KNBB instructeur. Verder kan iedereen tegen betaling les nemen van KNBB geschoolde instructeurs. 21. Wat zijn bij voorkeur de maten van biljarttafels? Maten 2.30 x 1.15 mtr. Indien bij de persoonlijke kampioenschappen in de voorwedstrijden op kleinere biljarts wordt gespeeld, worden de in die voorwedstrijden behaalde algemeen gemiddeldes als volgt herberekend: het aantal gemaakte caramboles wordt met 10% verminderd en door het aantal gebruikte beurten gedeeld. Het aldus verkregen gemiddelde wordt toegepast voor het berekenen van een eventuele finaleplaats. Deze regel is niet van toepassing bij de teamcompetitie. 22. Zijn er biljartetiketten waarvan wij op de hoogte moeten zijn? Internet: pag 3 Postadres: Het Jaagpad 37, 3461HA Linschoten

4 Als hiermee kledingvoorschriften worden bedoeld kan worden verwezen naar de betreffende bepaling in het WR. Districten kunnen toestaan dat bij competitiewedstrijden, voorwedstrijden en districtfinales hiervan mag worden afgeweken. Deelnemers aan gewestelijke en nationale finales dienen gekleed te zijn conform de kledingvoorschriften. 23. Wat bieden de instanties NOC/NSF, VWS ons? VWS en NOC*NSF erkennen de KNBB als (inter)nationale vertegenwoordiger van alle keusporten dit houdt in dat deze instanties de KNBB ondersteunen met programma's en mogelijke subsidies. Denk bijvoorbeeld aan diverse gemeentelijke en landelijke regelingen (Ecotaks, jeugdsubsidie e.d.) die alleen open staan voor bij de KNBB aangesloten verenigingen. Door de aansluiting bij NOC*NSF wordt de biljartsport ook daadwerkelijk als sport erkent en ondersteunt. Goed voorbeeld is bijvoorbeeld het contract met de NOS, hoe meer leden hoe meer zendtijd. Tevens hebben wij toegang tot alle kennis en expertise van deze instanties waarmee we vanuit verenigingsondersteuning elke bij de KNBB aangesloten vereniging kunnen adviseren/ondersteunen. Kortom elke vraag vanuit een vereniging wordt behandeld 24. Benoem de voordelen voor de WBB als wij ons aansluiten bij de KNBB? Onder andere: - Mooie competities met de mogelijkheid om in alle klassen kampioen van Nederland te worden. - Persoonlijke kampioenschappen met dezelfde mogelijkheden. - Vereniging en accommodatie ondersteuning. - Gratis gebruik van Kompsos. - Ecotax (bemiddeling bij aanvraag om korting op energiekosten voor verenigingen met een eigen biljartaccommodatie) - Samenwerken met buurtdistricten is stuk eenvoudiger, in de toekomst zal dit steeds meer nodig zijn om competities is stand te houden. - Ontwikkeling jeugdbiljarten. - Recreantencompetities (ook in samenwerking met buurtdistricten). - Talentontwikkeling - promotie - ledenadministratie. - Publiciteit - Het kunnen deelnemen aan de opleiding voor biljartinstructeur en arbiteropleidingen 25. Benoem de nadelen voor de WBB als wij ons aansluiten bij de KNBB? Zijn er niet 26. Kan de WBB zich ook weer gemakkelijk losmaken van de KNBB? Ieder district kan uittreden wanneer zij dat wenselijk achtten. Natuurlijk is dit te allen tijde aan het eind van een kalenderjaar en dient men dit 3 maanden vooraf kenbaar te maken. 27. Is er nog een hoofdstuk kleine lettertjes als wij tekenen voor een aansluiting bij de KNBB? Neen. Bijlage 1b: Extra vragen omtrent Statuten en Algemeen reglement van de KNBB. (de WBB wil de conflicterende punten zien opgelost met een toevoeging aan het Algemeen reglement van de KNBB) Statuten KNBB vereniging Carambole 25 mei 2009 Artikel C6 Districten 4. De statuten van een district en de daarin aan te brengen wijzigingen behoeven de voorafgaande goedkeuring van het sectiebestuur Carambole Internet: pag 4 Postadres: Het Jaagpad 37, 3461HA Linschoten

5 Artikel C7 Taken en bevoegdheden district 1. Een districtsbestuur is binnen zijn district belast met het uitvoeren van het bondsbeleid en van het beleid van de sectie Carambole, alsmede van de besluiten van het bondsbestuur, de bondsraad onderscheidenlijk van het sectiebestuur Carambole en van de sectieraad Carambole. Artikel C8 Districtsvergadering 1. De districtsvergadering bestaat uit alle leden van het district. Artikel C9 Verkiezing districtsafgevaardigden 1. Het district wordt in de sectieraad Carambole vertegenwoordigd door een districtsafgevaardigde, die alle leden van het district in de sectieraad Carambole vertegenwoordigen. Dit moet blijken uit een door het districtsbestuur getekende geloofsbrief. Een district mag meerdere afgevaardigden sturen, waarvan er dan slechts 1 stemgerechtigd is. 2. Elk district wordt in de sectieraad vertegenwoordigd door het districtsbestuur. 3. Een districtsafgevaardigde brengt in de sectieraad het aantal stemmen uit dat gelijk is aan het totaal aantal leden van alle verenigingen van dat district, met als peildatum 1 januari van het betreffende jaar. 4. Districtsafgevaardigden stemmen in de sectieraad zonder last of ruggespraak. Algemeen Reglement KNBB 12 juni Artikel 4 - Algemene verplichtingen van de verenigingen, de Sectievereniging en biljart gerelateerde organisaties 1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de Statuten verplicht een vereniging, de Sectievereniging of een biljart gerelateerde organisatie zich voorts: a. desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven te verstrekken aan het bondsbestuur, het desbetreffende sectiebestuur of afdelingsbestuur, de tuchtcommissie en de commissie van beroep, dan wel aan een door een orgaan aangewezen commissie of persoon; f. notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen te maken, alle binnenkomende correspondentie, alsmede afschriften van alle uitgaande correspondentie te bewaren en jaarverslagen en financiële jaarverslagen uit te brengen. Het financiële jaarverslag omvat de staat van baten en lasten, de balans, de begroting, en de toelichting op deze stukken, waaronder begrepen het verslag van de kascommissie; g. de onder f. bedoelde stukken, alsmede de gehele administratie gedurende tenminste de wettelijke bewaartermijn te bewaren; h. wijzigingen in haar statuten en reglementen onverwijld ter kennis te brengen van het bondsbestuur en van het desbetreffende sectiebestuur of afdelingsbestuur; Artikel 11 - Districten Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de Sectievereniging op te maken en op papier te stellen. 3. Het bestuur brengt op een binnen zes maanden na het einde van het boekjaar te houden algemene vergadering een jaarverslag uit over de gang van zaken in de Sectievereniging en over het gevoerde beleid. 8. De balans en de staat van baten en lasten met toelichting moeten op papier worden gesteld en bewaard. Indien de boekhouding computermatig wordt gevoerd, kunnen - met uitzondering van de op papier gestelde balans en de staat van baten en lasten - de op een gegevensdrager aangebrachte gegevens op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard. Het overbrengen van de gegevens moet alsdan met juiste en volledige weergave van de gegevens geschieden, terwijl deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar moeten zijn en binnen redelijke tijd leesbaar moeten kunnen worden gemaakt. Artikel 15 Algemene vergadering 1. De algemene vergadering bestaat uit alle districtsverenigingen van de Sectievereniging. De districtsverenigingen vertegenwoordigen in de algemene vergadering tevens de leden van hun districtsvereniging en oefenen ook namens die leden het stemrecht uit. 2. Een districtsvereniging brengt in de algemene vergadering namens zichzelf en namens haar leden zoveel stemmen uit als zij op de peildatum van twee januari van dat jaar bij de Sectievereniging geregistreerde leden Internet: pag 5 Postadres: Het Jaagpad 37, 3461HA Linschoten

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club

Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: 1. De vereniging of Land Cruiser Club: de vereniging Land Cruiser Club Nederland, gevestigd te Culemborg,

Nadere informatie

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder Huishoudelijk Reglement HZV Verenigingsnaam: Helderse Zaalvoetbal Vereniging (HZV) Opgericht: 19 maart 2004 Kamer van koophandel nummer: 37111523 Bankrekeningnummer: ING: 60 44 813 Artikel 1. Samenstelling

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

Vandaag, verschenen voor mij, meester Peter Ignatius Johannes Maria de Lepper, notaris met plaats van vestiging Bergen op Zoom:

Vandaag, verschenen voor mij, meester Peter Ignatius Johannes Maria de Lepper, notaris met plaats van vestiging Bergen op Zoom: Statutenwijziging Zaaknummer: Vandaag, verschenen voor mij, meester Peter Ignatius Johannes Maria de Lepper, notaris met plaats van vestiging Bergen op Zoom: 1. de heer Johannes Petrus Maria van Elzakker,

Nadere informatie

Studievereniging A Eskwadraat

Studievereniging A Eskwadraat Statuten en Huishoudelijk Reglement van Studievereniging A Eskwadraat Opgesteld door de StatutenwijzigingsCommissie: Fieke Dekkers Tejo Fokkinga Marco Kouwenhoven Roelof Ruules September 1996 inclusief

Nadere informatie

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5 Sportvereniging en financiën Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemeen 5 2.1 Inleiding 5 2.2 De sportvereniging 5 2.3 De structuur van een sportvereniging 6 2.3.1 De algemene ledenvergadering 6 2.3.2 Het

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de - dartssport.

1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de - dartssport. 13353KM STATUTENWIJZIGING VEREN IGING Heden, drie oktober tweeduizend zes, verscheen voor mij, mr. Antonius Gerardus --- Maria Moonen, notaris te Venlo:--- mevrouw Maria Johanna Petronella Thijssen, werkzaam

Nadere informatie

Naar een nieuwe structuur voor de KNBB. Eindrapportage 13 maart 2013

Naar een nieuwe structuur voor de KNBB. Eindrapportage 13 maart 2013 Naar een nieuwe structuur voor de KNBB Eindrapportage 13 maart 2013 Naar een nieuwe structuur voor de KNBB Opdrachtgever: selectiecommissie extern adviseur KNBB Opdracht: "Ontwerp een structuur die recht

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1.De vereniging heeft ten

Nadere informatie

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten Statuten blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam: GRONINGER REDDINGSBRIGADE kortweg

Nadere informatie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie statuten huishoudelijk reglement en redactie-statuut STATUTEN VERENIGING "MARTIJN" NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging is genaamd: VERENIGING MARTIJN.

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

Hoe kiest u als VvE een goede beheerder? Zo!

Hoe kiest u als VvE een goede beheerder? Zo! Hoe kiest u als VvE een goede beheerder? Zo! Als VvE bent u niet verplicht om het beheer uit te besteden. Maar vaak is het wel makkelijk en verstandig. Alleen al om de continuïteit van de VvE te waarborgen.

Nadere informatie

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A.

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. Heden, +, verschenen voor mij, mr. PIETER MATHIJS KUIPER, notaris te Putten: a. de heer GERRIT VAN WINKOOP, wonende te 3882 MJ Putten, Hogesteeg

Nadere informatie

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014 GOVERNANCE HANDBOEK 2 december 2014 Governance-handboek Vestia Inhoudsopgave Inleiding op Governance-handboek Vestia Extern toezichtskader 01. Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) 02. AedesCode 03.

Nadere informatie

Toolkit Financiën voor goede doelen met het CBF-certificaat

Toolkit Financiën voor goede doelen met het CBF-certificaat Toolkit Financiën voor goede doelen met het CBF-certificaat Datum: 9-12-2010 Naam: Fondsenwervende instellingen en financiën Status: handout Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. De Toolkit

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL HUISHOUDELIJK REGLEMENT Bij besluit van de algemene ledenvergadering, gehouden op 25 maart 2014 te Hulsen, gewijzigd en opnieuw vastgesteld. AANDUIDING: Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers WATERSPORTVERENIGING De Eemkruisers Opgericht 16 juni 1952 Koninklijk goedgekeurd 14 maar 1959 Geregistreerd bij de K.v.K. nummer 40506042 Laatste statuten wijziging 22 augustus 2012 WSV De Eemkruisers

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16 HERSTELD HERVORMDE KERK Ordinantie 16 In tweede lezing vastgesteld door de generale synode op 15 en 16 juni 2012 16. Ordinantie voor de kerkelijke financiën en goederen I Het college van kerkvoogden Artikel

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT Deel van het geheel Een appartementsrecht is een aandeel (bijvoorbeeld één/dertigste) in een gebouw met toebehoren dat de bevoegdheid geeft tot het

Nadere informatie