hét magazine voor de overheid Ambtenaren sturen brief naar informateur Wijffels 18 januari 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "hét magazine voor de overheid Ambtenaren sturen brief naar informateur Wijffels 18 januari 2007"

Transcriptie

1 hét magazine voor de overheid Ambtenaren sturen brief naar informateur Wijffels Zie pagina januari 2007 nr 1 derde jaargang Het rijk en Koning voetbal Zie pagina 24 In gesprek: PvdA er Sharon Dijksma interviewt tv-kok Pierre Wind Zie pagina 30 Oud-EZ er Lankhorst over het energiebeleid pagina 8 Milieubeweging zwijgt over fouten met gifschip pagina 11 Afscheidsinterview DG Wonen Annet Bertram pagina 12 Dierziektes door klimaat steeds dichterbij pagina 19 ALLES VOOR ELKAAR? Resources Global Professionals is een beursgenoteerde, wereldwijd opererende dienstverlener op het gebied van Interimmanagement en Professional Services. Onze interim-professionals beschikken over ruime ervaring in verschillende typen opdrachten bij ministeries en non-profit organisaties. Bel voor meer informatie en vraag naar Michel de Kok. I.M.

2 Debattenreeks 8 en 14 februari Theater Diligentia Slotconferentie 7 maart WTC Rotterdam Transitie van Sociale Zekerheid naar Sociale Zorg inschrijven: Bij de start van een Nieuwe Regeerperiode is het tijd voor een richtinggevend debat voor (top)bestuurders én professionals op gebied van Werk, Inkomen, Economie en Loopbaan(ontwikkeling) Een selectie uit uw debaters: organisatie: Hans-Martin Don wethouder maatschappelijke zorg, financiën, personeel en organisatie Gemeente Eindhoven Rens de Groot voorzitter Raad van Bestuur CWI Rudi Nieuwenhoven directeur Sociale Zaken Vereniging VNO-NCW René Paas voorzitter CNV executive partners: Marjolein ten Kroode lid van de Raad van Bestuur Sociale Verzekeringsbank Jos Leenhouts voorzitter College van Bestuur Mondriaan onderwijsgroep Peter van Lieshout hoogleraar Sociale Theorie Universiteit Utrecht en lid Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) Danny Pieters hoogleraar Arbeids- en Sociale Zekerheidsrecht Katholieke Universiteit Leuven Renk Rooborgh directeur generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs en Wetenschap Ministerie OCW Tof Thissen voorzitter Divosa Met politieke woordvoerders van de Tweede Kamerfracties van de grote partijen data debatcyclus: Top Bestuurders Meeting I: Werknemers en Werkgevers Debat Top Bestuurders Meeting II: Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid Slotconferentie: Transitie van Sociale Zekerheid naar Sociale Zorg 8 februari 2007 Theater Diligentia, Den Haag 14 februari 2007 Theater Diligentia, Den Haag 7 maart 2007 WTC, Rotterdam laat ook úw stem horen!

3 inhoud PM nummer 1 18 januari Ik vind politiek hartstikke leuk Afscheidsinterview met DG Annet Bertram (Vrom) 16 Ambtenaren in de beklaagdenbank - deel II Bouwfraude en Jamby-affaire Het klimaat van de knut Steeds meer dierziekten in Europa 24 Voetbal is big business De kosten en baten van Koning Voetbal 30 Pleidooi voor voedingslessen op school Sharon Dijksma (PvdA) in gesprek met tv-kok Pierre Wind 43 Een lintje voor de SG Jan Willem Oosterwijk (EZ) verlaat rijksdienst NIEUWS 6 t/m ICT vormt barrière bij samenwerking 7 Steeds meer adviescommissies 8 Oud-DG van EZ Lankhorst over het energiebeleid 10 Utrecht privatiseert vervoerbedrijf 11 De groene stilte rond Marijke Vos SPELERS 33 t/m Ambtenaren komen op voor eigen hachje 34 Jeroen Gossen (VenW) naar LNV 35 BZ er Talens bezocht Afghanistan 36 Van Breukelen nieuwe CFO Rijkswaterstaat 37 Nieuwe job voor directeur Staatsbosbeheer MENINGEN 7 Column Cindy Castricum: Haantjes 29 Column Jorrit de Jong: Een nog niet geboekt succes 43 SERVICE 38 Kameragenda 39 Europese agenda 40 Et cetera Omslagfoto: Rob Jongbloed PM 18 / 1 3

4 lopende zaken > Algemene Zaken chinese MUUR De agenda van premier Balkenende is volledig schoongeveegd voor de kabinetsformatie. Op vrijdag 19 januari wordt de ministerraad voorgezeten door vice-premier Zalm. Op het Europese vlak hoeft de premier, naar het zich laat aanzien, deze weken evenmin in actie te komen. Het ministerie van Algemene Zaken ondersteunt op dit moment de kabinetsinformateur en waakt ervoor niet een van de onderhandelaars, te weten Jan Peter Balkenende, van dienst te zijn. In verband met de verantwoording die straks door de informateur moet worden afgelegd, is er in ambtelijke zin een Chinese muur opgetrokken tussen AZ en het informatieteam. COMMUNICATIE Het samenwerkingsproject Rijksbrede Communicatie (Surc) begint vruchten af te werpen. Alle publieksvoorlichting valt nu onder Postbus51. Er is bij de RVD een unit Campagnemanagement opgericht voor de begeleiding van alle rijkscampagnes in de massamedia en er is een stijlgids voor alle websites van het rijk. Totale besparing, mede dankzij een gezamenlijk inkoopbeleid: 6 miljoen euro. BZK RAMPENBESTRIJDING Op 19 januari rapporteert de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding hoe de eerste operationele oefening voor het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding op het spoor is verlopen. Tijdens deze oefening, die plaatsvindt van 10 tot 19 januari, werken onder meer de NS, de regiopolitiekorpsen en het ministerie van Verkeer en Waterstaat nauw samen. Op 23 januari bespreekt minister Remkes in een AO met de Kamer een reeks onderwerpen rondom het thema rampenbestrijding, zoals het plan van aanpak ter verbetering van de informatievoorziening bij grote regio-overschrijdende incidenten. Politie, brandweer, ambulances en gemeenten moeten daartoe beter samenwerken. Ook wordt tijdens dit AO het kabinetsstandpunt over het eindrapport van de Commissie tegemoetkomingen bij rampen en calamiteiten (CTRC) besproken, dat betrekking heeft op financiële tegemoetkomingen aan partijen die schade oplopen door rampen en calamiteiten. Buitenlandse Zaken NAVO Demissionair of niet, voor een minister van Buitenlandse Zaken maakt het in de praktijk niet zoveel uit. Ben Bot is op 22 januari in vergadering met zijn Europese collega s. Op deze Razeb zullen de plannen van George Bush ten aanzien van Irak worden besproken, evenals de vredesinitiatieven van Condoleeza Rice in het Midden-Oosten. Voor Nederland is van belang dat de reflectieperiode na de afwijzing van de Europese grondwet ten einde is en dat tout l Europe vindt dat er nu wel lang genoeg geluisterd is naar de nee-stemmers, zodat Bot al zijn diplomatieke skills in de strijd zal moeten gooien om de vaderlandse positie te verklaren. Eind van diezelfde week vergadert de minister in Navoverband, onder meer over de ontwikkelingen in Afghanistan. Op 29 januari speecht hij bij de uitreiking van de Four Freedoms Awards van de Roosevelt Stichting in Middelburg. DRAAGVLAK Minster Van Ardenne zal zich tussen 22 en 24 januari zeker verstaan met de delegatie van de Inter-Amerikaanse Ontwikke- lingsbank die op die dagen ons land aandoet. Deze bank opereert in Latijns-Amerika, een regio waar Nederland van oudsher bij veel ontwikkelingsprojecten betrokken is. De minister verwaarloost haar contacten met de Nederlandse samenleving echter niet. Op maandag 29 januari staat een werkbezoek aan Volendam in haar agenda. Defensie MISSIE Het Nederlandse fregat dat voor de kust van Libanon deelneemt aan de Unifil-missie, heeft de honderdste ondervraging uitgevoerd. Sinds december vorig jaar controleert het schip op illegale wapentransporten en draagt het bij aan de handhaving op zee. De nederlandse deelname aan de VN-missie duurt tot eind augustus. OVERdracht Het defensiegebouw De hoofdwacht aan het Vrijthof is weer in handen van de gemeente Maastricht. Afgelopen maandag droeg staatssecretaris Van der Knaap het gebouw officieel aan burgemeester Leers over. Economische Zaken FRAUDE Op 24 januari neemt de staatssecretaris het rapport Bieden en binden in ontvangst. De Adviesraad voor wetenschaps- en technologiebeleid (AWT) heeft dit advies opgesteld om de internationalisering op het terrein van research en development te stimuleren. Vijf dagen later bezoekt Van Gennip een bijeenkomst van het Design Management Netwerk. Hier zal zij spreken over het vormgeven van innovatie. Op 31 januari ontvangt de staatssecretaris in het kader van het veilig ondernemen een brochure over het voorkomen van fraude in de detailhandel. Minister Wijn maakt deze dag tijd voor de prijsuitreiking van het Corus Schaaktoernooi. Zoals gebruikelijk sinds 1968 vindt ook de 69 e editie van dit prestigieuze toernooi plaats in Wijk aan Zee. Justitie DATABANKEN Justitie is deze week volledig in de ban van de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer. Minister Hirsch Ballin mocht daar meteen aan beginnen na zijn terugkomst uit Dresden, waar hij met zijn collega-ministers van Justitie tot het akkoord kwam dat politiekorpsen uit de Europese lidstaten elkaars databanken met DNA en vingerafdrukken mogen raadplegen. Mogelijk komt het formele voorstel al in februari op tafel, waarna invoering niet lang meer op zich zal laten wachten. Minister Verdonk houdt het deze week bij de begroting. Financiën SLOVENIË Op 30 januari zal minister Zalm aanwezig zijn in Brussel voor de maandelijkse Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin). Voorafgaand aan deze vergadering ontmoeten de ministers van Financiën van de eurolanden elkaar. Daarbij zal deze maand voor het eerst de collega uit Slovenië aanwezig zijn. Slovenië is met ingang van 2007 het dertiende land waar met de euro betaald kan worden. Eerder deze week woonde Zalm een ceremonie in Slovenië bij ter gelegenheid van de invoering van de euro. Op 31 januari is Zalm weer terug in Den Haag voor een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer, waar het rapport van 4 PM 18 / 1

5 lopende zaken < de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) over de benzinemarkt zal worden besproken. LNV GRÜNE WOCHE Op 18 en 19 januari bezoekt minister Veerman de Internationale Grüne Woche in Berlijn. De Grüne Woche is de grootste Europese consumentenbeurs op het gebied van landbouw, tuinbouw en voeding. Veerman zal de officiële opening door bondskanselier Merkel op donderdagavond bijwonen. Daarnaast spreekt hij onder meer met de voorzitter van de Europese Commissie Barroso. Nederland is de oudste buitenlandse deelnemer van het evenement. De eerste Europese Landbouw en Visserijraad van dit jaar vindt plaats op 29 januari. Aan de orde komen onder meer een verbod op de invoer van honden- en kattenbont en wijzigingen in de regelgeving voor fruit, groente en granen. Daarnaast zal de nieuwe voorzitter Duitsland de plannen voor het komende half jaar presenteren. Op 31 januari spreekt de minister in Rotterdam op de agribusiness contactbijeenkomst in het kader van de jaarlijkse landbouwattachéweek, waarbij het agrarisch bedrijfsleven de gelegenheid krijgt in contact te komen met de Nederlandse landbouwattachés. Op 1 februari spreekt Veerman in Wageningen met EU landbouwcommissaris Fischer Boel over de toekomst van het Europees landbouwbeleid tijdens het symposium Mind the Cap. OCW onderwijstentoonstelling Minister Van der Hoeven is de komende twee weken veel op pad. Maandag 22 januari bezoekt ze een aantal musea in Apeldoorn, dinsdag de 23 ste opent zij in de Utrechtse jaarbeurs de Nationale Onderwijstentoonstelling 2007, die dit jaar in het teken staat van innovatie. Ook op 24 januari is ze op de vakbeurs te vinden, nu voor de oprichtingsbijeenkomst van CNV Schoolleiders. Donderdag is Van der Hoeven eerst in Nijmegen voor een bezoek in het kader van archeologie, daarna opent ze in Rotterdam het Cosmicus College. Zaterdag woont zij de opening van het Jaar van de molens in Den Bosch bij en maandag bezoekt ze het sterrenkundig instituut Astron in Dwingeloo. Dinsdag 30 januari vindt het jaarlijkse nationale voorleesontbijt plaats. Dit keer is de minister in Zoetermeer. SZW VROUWen Als het aan minister De Geus ligt, moet 2007 het jaar van scholing en reïntegratie worden. Het mag niet zo zijn dat we er, net als in de vorige periode van hoogconjunctuur, onvoldoende in slagen mensen met een uitkering aan het werk te krijgen, stelde de minister onlangs op een congres van uitkeringsinstantie UWV. Op 24 januari bezoekt De Geus de Verenigde Naties in New York. Nederland is een van de 177 landen die het VN-Vrouwenverdrag heeft geratificeerd en moet daarom iedere vier jaar verslag uitbrengen. Ten overstaan van het VN-comité zal de minister vragen beantwoorden over de vierde nederlandse voortgangsrapportage. Verkeer en Waterstaat A15 Minister Peijs zal maandag 22 januari de gereconstrueerde A15 openen. Lang zal deze weg waarschijnlijk niet vrij blijven van werkzaamheden. Het is de bedoeling dat in 2009 weer aan de weg wordt gewerkt bij Rotterdam en in 2012 moet de weg worden doorgetrokken bij het knooppunt Ressen. hanzelijn Op 30 januari zal Peijs het startsein geven voor de realistie van de vijftig kilometer lange Hanzelijn tussen Lelystad en Zwolle. De spoorlijn zal onder andere de drukke Gooilijn moeten ontlasten. Verwacht wordt dat de lijn in 2012 in gebruik kan worden genomen. RUIMTE VOOR DE RIVIER Staatssecretaris Schultz van Haegen ondertekent donderdag 25 januari in Deventer de eerste bestuursovereenkomsten in het kader van de PKB Ruimte voor de rivier. Hierdoor kan met de uitvoering begonnen worden van beveiligingsmaatregelen, zoals het terugleggen van dijken, afgraven van de uiterwaarden en ontpoldering, waarmee overstromingen door hoogwater, zoals in 1995, voortaan voorkomen moeten worden. Vrom groene hart Winsemius is, ondanks zijn demissionaire status, druk bezig. Zo heeft hij op 23 januari een uitgesteld AO met een overvolle agenda, waar onder meer de voortgang in het plan van aanpak Groene Hart aan de orde komt, een van de vier rijksprogramma s die voortvloeien uit de Nota Ruimte. Verder bespreekt hij dan met de Kamer het omstreden plan voor een groot bedrijventerrein in de Zuid-Hollandse Hoeksche Waard. Op 24 januari heeft Winsemius een AO over het EUbeleid en de ruimtelijke ordening. Op 26 januari reikt hij in het stijlvolle Muiderslot de jaarlijkse Award voor de beste corporatiedirecteur uit. De organisatie is in handen van koepelorganisatie Aedes. DUURZAAMHEID Staatssecretaris Van Geel woont van 21 tot 24 januari in New Delhi een conferentie bij over mondiale duurzaamheid. Politici, onderzoekers en topmensen uit het bedrijfsleven discussiëren over zaken als de uitputting van natuurlijke bronnen. Ook oud-premier Ruud Lubbers is van de partij. Op 26 januari gaat Van Geel met scholieren in Nijmegen in debat over het milieu. Op 31 januari heeft hij, samen met de minister van LNV, een AO met de Tweede Kamer over het Toetsingskader Ammoniak, dat meer bedrijfsuitbreidingen rond kwetsbare natuurgebieden mogelijk moet maken en de neerslag van ammoniak in die gebieden terug moet dringen. VWS WMO Op het ministerie van VWS staat nog steeds de introductie van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) centraal. Staatssecretaris Ross zal op dinsdag 23 januari spreken op een WMOcongres in Varsseveld. Onder de verwachte aanwezigen zullen, behalve mensen uit de zorgsector, ook veel betrokken wethouders acte de presènce geven. Naast een evaluatie over de implicaties van de wet voor de thuiszorg, zal er ook gekeken worden naar andere onderdelen van de WMO, zoals bijvoorbeeld de opvang van daklozen en de verslavingszorg. PM 18 / 1 5

6 nieuws > eenheid rijk ver te zoeken door intranetten Twee weken geleden meldde RTL op basis van een rapport over de Rijkspas dat de ministeries niet goed beveiligd zijn. Eveneens staat in het rapport dat interdepartementaal en/ of telewerken vanuit een andere locatie praktisch onmogelijk is. RIJKSDIENST Volgens het rapport is de relatie tussen de werkgever (het ministerie) en de werkplek van de medewerker gebaseerd op een fysieke aanwezigheid van de medewerker op zijn eigen kantoorlocatie met zijn eigen toegangspas voor het desbetreffende pand van het ministerie. Ambtenaren zouden dus alleen binnen hun eigen ministerie kunnen werken. Bert Mulder, lector Informatie, Techniek en Samenleving aan de Haagse Hogeschool herkent het probleem. We bevinden ons nu in een overgang van een fysieke manier van netwerkbeveiligen naar een logische. Het huidige fysieke systeem van nu is een compleet afgesloten systeem met een firewall erop, zodat niemand er in of uit kan. Mulder meent dat, met het opkomende telewerken en het werken in ketens, de ministeries externe gebruikers toegang moeten geven tot het eigen netwerk om zo een toepassing te bereiken. We zitten nu in versie 1.0 voor de veiligheid en we moeten naar versie 2.0. Beveiliging Als voorbeeld van een keten noemt Mulder het opstellen van de rijksbegroting. Alle ministeries vormen samen de rijksbegroting. Er ontstaan steeds meer structurele relaties, dan is het handig als je bij elkaar naar binnen kunt kijken. We werken steeds meer in een netwerksamenleving. Een flexibel toegangsbeleid is dan essentieel. Hij erkent dat de overgang van een fysiek naar een logisch systeem lastig kan zijn. Het is makkelijker om alles op slot te zetten. Voor een logisch systeem heb je heel andere hardware, software en een ander beheerssysteem nodig. Mulder trekt de vergelijking met een gebouw: Wij zijn gewend aan beveiliging bij de ingang, maar in het nieuwe systeem zou je op alle kamers aparte sloten kunnen zetten, zodat mensen toegang tot een bepaalde kamer kunnen krijgen. Je gaat van een grof systeem naar een fijnmaziger systeem. Technisch is het simpel, maar organisatorisch en uit het oogpunt van cultuur is het een uitdaging. Volgens Mulder bestaan er al mogelijkheden voor een dergelijk systeem. Via een Virtual Private Network kun je een afgesloten tunnel creëren tussen een computer op locatie en een dienst op het netwerk van het ministerie. Via een Secure Socket Layer kun je de informatie die verstuurd wordt door die tunnel ook nog versleutelen. Zo kun je individuele pc s toegang geven tot diensten, ongeacht waar ze zich op het net bevinden. Beheersmatig ziet Mulder wel een probleem. Het vereist nieuwe hardware en software voor encryptie en het controleren van virussen. En dan is er, volgens Mulder, nog een cultuurprobleem. Ervaring en kennis zijn noodzakelijk om warm te lopen voor zo n systeem. Het systeem moet veilig bevonden zijn. De dienst automatisering zou die ervaring op moeten doen. Ik vind wel dat de dienst automatisering gestimuleerd moet worden om door die onbekendheid heen te breken. Dat de departementen met verschillende administratieve systemen werken, hoeft volgens Mulder geen belemmering te zijn. Het gaat om de netwerklaag onder die van de toepassingen en die is wereldwijd redelijk hetzelfde. Mulder geeft de ontwikkeling nog vijf tot tien jaar. Dan werkt elk ministerie zo. Dat is een voorwaarde voor elke volwassen instantie in de informatiesamenleving. < [Vincent Smits] In hoeverre zijn ambtenaren gebonden aan hun werkplek en hebben zij toegang tot informatie van andere departementen? Agaath Rebel werkt op de afdeling Digitale Media van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Zij heeft vanuit heel Nederland toegang tot het intranet van Verkeer en Waterstaat. Iedereen die een webaccescard heeft, kan op die afgeschermde omgeving komen. Wel heeft Rebel passwords nodig. Het systeem is uiteraard beveiligd. Tot het intranet van andere ministeries heeft zij geen toegang. Er is wel het rijksbrede intranet, Rijksweb genaamd, maar voor de rest is het intranet aan een ministerie gebonden. Caspar Sluiter van het ministerie van Economische Zaken heeft ook van buitenaf toegang tot het intranet van zijn ministerie. Je moet gewoon inloggen om bij je applicaties te komen. Als je dat gedaan hebt, kun je ook bij het intranet. Sluiter heeft geen toegang tot het intranet van andere ministeries, maar denkt wel dat de overheid toegaat naar een rijksbreed intranet. Bij EZ houdt Sluiter zich bezig met Europa en hij moet daarvoor regelmatig naar Brussel. Zo n anderhalf jaar geleden, toen we bij EZ nog geen Blackberries hadden, kwam het nogal eens voor dat je als ambtenaar van EZ niet kon inloggen op computers in Brussel, omdat je niet van Buitenlandse Zaken was. Dat leidde tot veel gesleep met laptops en memorysticks. 6 PM 18 / 1

7 nieuws > Thom de Graaf kampioen uitbesteden BZK Het stikt in Den Haag nog steeds van de adviescommissies. In tien jaar tijd zijn er 364 commissies ingesteld. Dat is gemiddeld een per twee weken. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voert de lijst aan: tussen 1995 en 2005 hebben 55 commissies onderzoek gedaan naar een OCW-gerelateerd onderwerp. Dit blijkt uit de publicatie Besturen in commissie van Martin Schulz, Mark van Twist en Henk Geveke dat vorige week is gepresenteerd. Het drietal onderzocht de rol van commissies in het openbaar bestuur. Na OCW volgt BZK met 48 commissies, gevolgd door Justitie (46), VWS (34) en Verkeer en Waterstaat (27). Opvallend is dat er tijdens de regeerperioden van Jan Peter Balkenende meer advies werd gevraagd aan commissies dan ten tijde van de paarse kabinetten van Wim Kok: 36 versus 22 commissies per jaar. Of er sprake is van een trend, durven de onderzoekers niet te zeggen. Daarvoor zal een langer tijdbestek moeten worden onderzocht, zo schrijven zij. Dat commissies in het openbaar bestuur symbool zouden staan voor alles wat stroperig is, veel geld kost, geen resultaten oplevert en afbreuk doet aan het politieke primaat, vindt het drietal onterecht. Dat zijn de vooroordelen die over het instellen van commissies leven, licht onderzoeker Martin Schulz toe. Veel van die vooroordelen blijken niet te kloppen. Zo krijgen commissieleden een vergoeding voor hun diensten en die bedragen vallen alleszins mee. GroenLinks Kamerlid Wijnand Duyvendak nam in 2005 de adviescommissies onder de loep. In het boekje Schaduwmacht in de schijnwerpers bekritiseerde hij de samenstelling en het functioneren van door de regering ingestelde externe commissies. Hij komt tot andere conclusies dan Schulz en de zijnen. Voorzitters en leden van commissies komen steeds uit hetzelfde circuit. Dat was in 2005 zo en dat is niet veranderd, meent Duyvendak. Vooral de voorzitters worden meer vanwege hun bestuurlijke handigheid gekozen dan vanwege hun expertise. Volgens Schulz wijst zijn onderzoek iets anders uit: Van de 331 commissies waarvan we een voorzitter konden achterhalen, hebben we 226 verschillende voorzitters gevonden. Natuurlijk is het zo dat sommige voorzitters vaker worden gevraagd dan anderen, juist omdat ze de weg kennen in Den Haag. Het is de vraag of daar iets mee mis is. < [Cindy Castricum] Top 5 instellers van commissies (bron: Besturen in commissie) Aantal Per commissies regeringsjaar Thom de Graaf (D66) 18 9,0 Piet Hein Donner (CDA) 9 3,0 Jo Ritzen (PvdA) 9 3,0 Loek Hermans (VVD) 11 2,8 Els Borst (D66) 19 2,7 Yvonne Kroese Haantjes De toekomst van Nederland ligt momenteel in handen van zeven heren. Onder leiding van informateur Herman Wijffels onderhandelen de drie fractievoorzitters en hun secondanten over het regeerakkoord dat de komende vier jaar de leidraad voor beleid moet vormen. Een haantjesvertoning is het wel. Waar zijn de dames in het gezelschap? Dat Jan Peter Balkenende wordt vergezeld door Maxime Verhagen is geen verrassing. Maar de nummer 2 van de PvdA, Nebahat Albayrak, is schaamteloos gepasseerd. Wouter Bos laat zich liever bijstaan door Jacques Tichelaar, de onbekende onderwijswoordvoerder die niet verder kwam dan plek 13 op de kandidatenlijst. André Rouvoet koos wel voor zijn nummer 2, Arie Slob, terwijl Tineke Huizinga, die op 3 stond, met meer dan voorkeursstemmen bij de ChristenUnieachterban een stuk populairder is. Het wordt nog spannend als straks de poppetjes gevonden moeten worden. Bos heeft beloofd dat de helft van het kabinet uit vrouwen moet bestaan. Het is te hopen dat hij woord houdt. Zijn keuze voor een man aan zijn zijde bij de formatie is een slecht voorteken. Bij de overheid gaat het al niet veel beter. Onderzoek van de Volkskrant wees vorige maand uit dat het glazen plafond bij het rijk het dikst is. Is 27 procent van de managers in het bedrijfsleven vrouw, bij de rijksoverheid stopt de teller bij 19 procent. En dit percentage is alweer achterhaald. Na het vertrek van Marjanne Sint is er geen vrouwelijke SG meer, waarmee ook het SGberaad tot hanendomein bestempeld kan worden. Bovendien hebben twee andere hoge Vrom-managers van het vrouwelijk geslacht aangekondigd de rijksdienst te verlaten. De DG s Ineke Bakker en Annet Bertram vertrekken over een paar maanden naar de gemeenten Rotterdam en Den Haag. ABD-baas Jan Willem Weck heeft overduidelijk zitten slapen. Hij had een van de Vrom-vrouwen allang moeten voordragen als opvolger van SG Oosterwijk van Economische Zaken. Als geen ander weet Weck dat ambtenaren uit de topmanagementgroep om de zeven jaar van functie moeten wisselen. Toen er geen geschikte job voorbij leek te komen, hebben de drie dames van Vrom het heft in eigen hand genomen. Geef ze eens ongelijk. Cindy Castricum PM 18 / 1 7

8 nieuws > GasTerra-directeur Gertjan Lankhorst: De Europese lidstaten zitten niet op een lijn gie te produceren. Deze twee stromingen botsen met elkaar. En waar bevindt u zich in dit spectrum? Ik ben voorstander van het zoveel mogelijk investeren in nieuwe technologie. Om nu te De voormalig directeur-generaal Energie van het ministerie van Economische Zaken, Gertjan Lankhorst, is tegenwoordig directeur van GasTerra, het handelsbedrijf dat in 2005 is afgesplitst van de vroegere Gasunie. PM De Europese Commissie legt met haar energieplan de nadruk op minder en schoner energieverbruik. In 2020 moet de CO 2 - uitstoot met 20 procent zijn afgenomen. Is dit een realistische zeggen dat we over drie jaar tien keer zoveel windmolens moeten hebben, vind ik onverstandig. Je steekt dan heel veel geld in de huidige windmolens, terwijl deze over vijf jaar verouderd zijn. Ik zou spreekt met hem over de Europese ambities en de rol van EZ in het energiebeleid. doelstelling? Ja en nee. Alles is haalbaar, als je er maar met Het afschaffen van de mep-regeling was helemaal niet nodig geweest zeggen, zet er nu wat minder neer en investeer vooral in nieuwe EZ De Europese Commissie presenteerde genoeg eensgezindheid technologie zodat je vorige week haar langverwachte visie op de toekomst van het energiebeleid. De CO 2 -uitstoot moet drastisch verminderen, zo luidt de centrale boodschap. aan wilt werken. Dat is in Europa een probleem. De lidstaten hebben verschillende opvattingen over welke kant het op moet, zij zitten niet op een lijn. Dat is overigens ook in Nederland het geval. straks betere apparaten hebt. George Verberg, voormalig hoofddirecteur van de Gasunie, zei afgelopen zondag in Buitenhof dat het Nederlandse energiebeleid Commissievoorzitter Barroso noemde Europa vorige week energieverslaafd. Bent u het met hem eens? Hoe bedoelt u? Er zijn partijen die een veel te instabiel is om effectief te kunnen zijn. Bent u het met hem eens? Economische Zaken wordt op dit moment Niet alleen Europa, Het is erg jammer dat hele ambitieuze doels vermangeld door de discussie over een nieuw maar de hele wereld is de splitsing van de t e l l i n g h e b b e n stimuleringssysteem voor duurzame energie. De energieverslaafd. Ik denk overigens dat Barroso bedoelde dat energiebedrijven niet wettelijk geregeld wordt omtrent duurzame energie en dit zoveel mogelijk nu al willen MEP-regeling [subsidie voor Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie, CC] is een half jaar geleden in een klap afgeschaft. Dat was helemaal we verslaafd zijn aan het huidige energiesysteem. Fossiele brandstoffen zijn nog steeds heel belangrijk én een goedkope bron van energie. realiseren. Aan de andere kant heb je de mensen die vooral de technologische ontwikkeling willen stimuleren om op de langere termijn betere middelen te hebben om duurzame enerniet nodig geweest. Deze regeling kost wel geld, maar was inmiddels zo aangepast dat het financieel beheersbaar kon worden gehouden. Het is nu afwachten wat ervoor in de plaats komt. Invoering chipkaart in de knel Dure campagne niet effectief Europa vecht meldingsplicht aan VENW Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft van de Tweede Kamer uitstel gekregen voor het op 25 januari geplande Algemeen Overleg over de OVchipkaart. Peijs wil de extra tijd gebruiken voor een bestuurlijk overleg met de decentrale overheden en de vervoersbedrijven over de invoering van de OV-chipkaart en nieuwe afspraken maken over de implementatie. Vooral de beschikbaarheid van de poortjes in de Rotterdamse metro blijkt een knelpunt te zijn. De hierdoor ontstane vertraging heeft ook gevolgen voor de acceptatieplicht van nationale vervoersbewijzen in Rotterdam. De verwachting is dat deze niet voor 1 juli afgeschaft kan worden. JUSTITIE De integratiecampagne van minister Verdonk krijgt een zeven, zo blijkt uit onderzoek van de Dienst Publiek en Communicatie. Daarmee ligt de waardering niet hoger dan de gemiddelde beoordeling van de Postbus 51-commercials. Verdonk wilde het met haar &-campagne juist eens helemaal anders doen en trok daarvoor een bedrag van maar liefst tien miljoen euro uit. Dit bedrag ging grotendeels op aan het inkopen van zendtijd. Ook sloot Justitie een deal met SBS dat in een aantal programma s aandacht besteedde aan de multiculturele samenleving. Dit leidde tot weerzin in de Tweede Kamer, die vond dat er voor al dat geld veel te weinig van de grond kwam. SZW De Europese Commissie gaat procederen bij het Europese Hof als Nederland de meldingsplicht overeind houdt voor gedetacheerde werknemers uit nieuwe lidstaten. Volgens de Europese Commissie is de meldingsplicht in strijd met artikel 49 van het EG-verdrag inzake het vrije dienstenverkeer. In het toetredingsverdrag is Nederland een uitzondering toegestaan: werknemers uit de nieuwe lidstaten mogen geweerd worden om de arbeidsmarkt te beschermen. Bij detachering van werknemers heeft Nederland echter geen mogelijkheid een eigen beleid te voeren en dat is een tegenvaller voor Sociale Zaken. 8 PM 18 / 1

9 nieuws > Een schone taak voor een nieuw kabinet? Wat mij betreft wel. Ik heb goede hoop dat er elektriciteit oplevert. In 2008 hopen we dat de ketel op de markt beschikbaar is. in het regeerakkoord afspraken komen over een stabiel energiebeleid. Transitie is een proces van 25 jaar, dan moet het niet zo zijn dat een volgend kabinet weer een nieuwe koers gaat varen. In 2005 is de Gasunie opgesplitst in een handelsbedrijf en een transportpoot. Is dat een succes? Ja, dat proces is heel goed verlopen. Natuurlijk zijn er zaken die vroeger makkelijker waren dan Trekt EZ het energietransitiebeleid niet te veel naar zich toe? Nee, dat is juist niet het geval. EZ is een van de dragende partijen van het energietransitieproces. Samen met nu het geval is. Als GasTerra commercieel gas verkoopt, moeten we naar een ander bedrijf toe om te vragen of er voldoende leidingcapaciteit is. Vroeger zaten deze mensen bij wijze van spreken in dezelfde Vrom, Verkeer en Waterstaat, LNV, Financiën en Ontwikkelingssamenwerking vormt Ik zou zeggen, investeer in nieuwe technologie. Dan heb je straks betere apparaten gang. Maar het biedt nu vooral voordelen. Gashandel en transport zijn echt twee verschillende EZ de interdepartementale programmadirectie Energietransitie. Deze departementen werken intensief met elkaar samen, iedereen gunt takken van sport. We kunnen ons nu veel meer focussen op onze core business, namelijk het in- en verkopen van gas. elkaar het succes en zo hoort het ook. De Splitsingswet is onlangs gestrand in de Op welke manier draagt GasTerra haar steentje bij aan een schoner milieu? In de eerste plaats zorgen wij ervoor dat we nog heel lang over gas kunnen beschikken, de schoonste fossiele brandstof die er is. Duurzaamheid staat daarbij voorop, dus wij adviseren onze klanten dan ook hoe ze zo efficient mogelijk met gas kunnen omgaan. Verder zijn we nu bezig met een microwarmtekrachtketel die niet alleen warmte produceert, maar ook Eerste Kamer. Een gemiste kans? Het is erg jammer dat de splitsing van de energiebedrijven niet wettelijk geregeld wordt. Ik heb me er destijds op EZ nog hard voor gemaakt. Ik vermoed dat er een tijd komt dat de energiebedrijven vrijwillig tot splitsing overgaan. Zij moeten nu blijven werken met twee zielen in een bedrijf. Wat dat betreft zou ik niet graag in hun schoenen staan. < [Cindy Castricum] Gertjan Lankhorst (1957) is sinds 1 september 2006 hoofddirecteur van GasTerra, het handelsbedrijf dat in 2005 is afgesplitst van de vroegere Gasunie. Daarvoor werkte hij op het ministerie van Economische Zaken, onder meer als directeur-generaal Energie. Daar was hij betrokken bij de oprichting van de taskforce Energietransitie die onder leiding staat van Shell-directeur Rein Willems. Lankhorst heeft ook een rol gespeeld bij de voorbereiding van de Splitsingswet die onlangs door de Eerste Kamer is aanvaard, zonder dat de splitsingsartikelen van kracht worden. Vanaf deze week houdt Lankhorst als ambassadeur van de provincie Groningen een weblog bij op Op de barricaden Raad van State op vingers getikt Cannabisapotheek opent deuren BZK De ambtenarenvakbonden bundelen hun krachten en voeren actie voor een nieuwe CAO. De stiptheidsacties bij de douane vormen het startsein van een serie protesten. Ook de Belastingdienst zal deze week werkonderbrekingen inlassen. Op de ministeries worden bijeenkomsten georganiseerd waarin actievoerders met topambtenaren discussiëren over de arbeidsvoorwaarden. Minister Remkes noemde de looneisen buitenproportioneel. De bonden zien een loonsverhoging van 2,5 procent, compensatie voor de ziektekostenverzekering en het stapsgewijs inlopen van de eindejaarsuitkering echter als een bijzonder redelijke eis. JUSTITIE Het Europese Hof heeft in de zaak over een Somalische asielzoeker de Nederlandse staat op de vingers getikt, onder meer omdat de Raad van State in het vreemdelingenrecht onvoldoende onafhankelijk is. De betreffende zaak heeft bij de hoogste Nederlandse vreemdelingenrechter vrijwel geen kans op succes, aldus het Hof. Een zeldzame veroordeling. In september 2006 kwam in PM de al jaren klinkende kritiek over de partijdige, gouvernementele inslag en positie van de Raad van State aan de orde. Oud-minister Donner presenteerde eerder een wetsvoorstel voor herstructurering van de raad, maar dat zal weinig aan de partijdige positie veranderen. VWS Op vrijdag 19 januari opent de eerste Nederlandse cannabisapotheek zijn deuren in Groningen. De ongeveer Nederlanders die cannabis gebruiken voor een ziekte of een aandoening kunnen daar vanaf dat moment op recept hun mediwiet halen. De apotheek verstuurt de wiet per post door heel Nederland. Sinds december 2003 is medicinale cannabis al op recept te krijgen. De prijs van de cannabis ligt in de reguliere apotheken echter veel hoger dan in de coffeeshop. De cannabisapotheek moet door grootschalige inkoop in staat zijn om de wiet onder de verkoopprijs van coffeeshops te leveren. PM 18 / 1 9

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs 28 november 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-11-2-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: jeugdwerkloosheid tekst 1 FNV vreest enorme stijging werkloosheid jongeren

Nadere informatie

Bestuurslagen in Nederland rijksoverheid provinciale overheid gemeentelijke overheid

Bestuurslagen in Nederland rijksoverheid provinciale overheid gemeentelijke overheid Vak Maatschappijwetenschappen Thema Politieke besluitvorming (katern) Klas Havo 5 Datum november 2012 Hoofdstuk 4 Het landsbestuur (regering en parlement) Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit vier

Nadere informatie

Stand van zaken SEPA-migratie Rijksoverheid Rapportage aan Bureau Standaardisatie. Datum 29 augustus 2012

Stand van zaken SEPA-migratie Rijksoverheid Rapportage aan Bureau Standaardisatie. Datum 29 augustus 2012 Stand van zaken SEPA-migratie Rijksoverheid Datum 29 augustus 2012 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 I. WELKE ACTIVITEITEN HEEFT U RICHTING UW ACHTERBAN ONDERNOMEN?... 3 I.1 DE ACHTERBAN... 3 I.2 DE RICHTING

Nadere informatie

De staatssecretaris had dit graag meegemaakt. Maar helaas is haar agenda in haar eerste week overvol met andere belangrijke zaken.

De staatssecretaris had dit graag meegemaakt. Maar helaas is haar agenda in haar eerste week overvol met andere belangrijke zaken. Speech van Jeroen Fukken, directeur OV en Spoor, bij het Railforum Jaarcongres, Den Haag, 8 november 2012. Dames en heren, Allereerst van harte gefeliciteerd! Railforum bestaat 20 jaar en dat mag gevierd

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Toespraak. Toespraak staatssecretaris Van Rijn bij EUconferentie. Dames en heren,

Toespraak. Toespraak staatssecretaris Van Rijn bij EUconferentie. Dames en heren, Toespraak Toespraak staatssecretaris Van Rijn bij EUconferentie over dementie 9 mei 2016 Dames en heren, Kijk om u heen. U ziet portretten van mensen met dementie. Ze zijn gemaakt door de kunstenaar Herman

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Bijlage 4 Verklarende woordenlijst Ambtenaar persoon die een baan heeft bij de overheid Amendement de Tweede Kamer wil iets aan een voorstel voor een wet veranderen B en W de burgemeester en de wethouders

Nadere informatie

Ontwikkeling politieke voorkeur in 2015

Ontwikkeling politieke voorkeur in 2015 Een politiek systeem in ontbinding De peiling van vandaag laat zien in welke bijzondere electorale situatie Nederland eind 2015 is beland. Deze resultaten kunnen geplaatst worden in het verlengde van het

Nadere informatie

Analyse Prinsjesdag 2016 Troonrede & Miljoenennota

Analyse Prinsjesdag 2016 Troonrede & Miljoenennota Analyse Prinsjesdag 2016 Troonrede & Miljoenennota Inhoud 1. Samenvatting Miljoenennota en Troonrede 2. Advies Raad van State 3. Budgettair beleid per Ministerie 4. Vervolg 2016 Samenvatting Miljoenennota

Nadere informatie

Overgang van onderneming als gevolg van aanbesteding in de zorg. Mark Keuss en Frank ter Huurne

Overgang van onderneming als gevolg van aanbesteding in de zorg. Mark Keuss en Frank ter Huurne Overgang van onderneming als gevolg van aanbesteding in de zorg Mark Keuss en Frank ter Huurne Het kabinet Rutte II wil de oplopende kosten van zorg en welzijn tegengaan. In het regeerakkoord is een groot

Nadere informatie

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken.

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Embargo tot 9 juni 2015 Onderwerp Giro d Italia Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Eind juni vindt de persaankondiging

Nadere informatie

Doorwerken na 65 jaar

Doorwerken na 65 jaar CvA-notitie februari 2008 Doorwerken na 65 jaar De levensverwachting en het gemiddelde aantal gezonde jaren na het bereiken van de 65-jarige leeftijd is toegenomen. Een groeiende groep ouderen heeft behoefte

Nadere informatie

3963 Crans sur Sierre Chipshol Holding BV Zwitserland Boeingavenue 250 1119 PZ Schiphol-Rijk Telefoon: 020-653 5599

3963 Crans sur Sierre Chipshol Holding BV Zwitserland Boeingavenue 250 1119 PZ Schiphol-Rijk Telefoon: 020-653 5599 Drs J. Poot Correspondentieadres: 3963 Crans sur Sierre Chipshol Holding BV Zwitserland Boeingavenue 250 1119 PZ Schiphol-Rijk Telefoon: 020-653 5599 Ministerie van Veiligheid en Justitie Minister I.W.

Nadere informatie

Nieuwe regels inlenen ZZP-ers

Nieuwe regels inlenen ZZP-ers Nieuwe regels inlenen ZZP-ers Het inlenen van ZZP-ers was tot voor kort door de belastingdienst enigszins vergemakkelijkt door het invoeren van de VAR, de Verklaring ArbeidsRelatie. Als er een VAR WUO

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum: 22 april 2013 Betreft: Beleidsreactie op het advies "De

Nadere informatie

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen 2014-I

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen 2014-I Opgave 1 Besluitvorming rondom studiefinanciering Bij deze opgave horen de teksten 1 en 2 en figuur 1 uit het bronnenboekje. Inleiding Tijdens de regeringstermijn van kabinet-rutte 1 (oktober 2010 tot

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

VVD verdeeld over samenwerking met PVV nu en in de toekomst

VVD verdeeld over samenwerking met PVV nu en in de toekomst www.verheidinnederland.nl ERSBERICH - Utrecht -nderzoek (4): nderzoek naar de stand van de partij naar aanleiding van VV. (ransparant) (verheids) (anel) Zeer forse steun aan kabinet Rutte VVD verdeeld

Nadere informatie

Wie bestuurt het land?

Wie bestuurt het land? Wie bestuurt het land? Nederland is een democratie. Een belangrijk kenmerk van een democratie is een parlement. In zo n parlement zitten mensen die door de bevolking zijn gekozen. Zij zitten namens een

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk 2014Z17589 Betreft

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Sector Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

VVD verdeeld over samenwerking met PVV nu en in de toekomst

VVD verdeeld over samenwerking met PVV nu en in de toekomst www.verheidinnederland.nl ERSBERICH - Noord-Holland -nderzoek (4): nderzoek naar de stand van de partij naar aanleiding van VV. (ransparant) (verheids) (anel) Zeer forse steun aan kabinet Rutte VVD verdeeld

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag. Motie Schinkelshoek

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag. Motie Schinkelshoek Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Inlichtingen José Nelis T 070-426 7566 F Uw kenmerk Onderwerp Motie Schinkelshoek 1 van 8 Aantal bijlagen 0 Bezoekadres

Nadere informatie

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio Partijen: De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen,

Nadere informatie

Beoordeling kabinet na 100 dagen

Beoordeling kabinet na 100 dagen Beoordeling kabinet na 100 dagen Voor: NRC Handelsblad Datum: 28 januari 2011 Copyright: Synovate BV. Alle rechten voorbehouden. De concepten en ideeën die u in dit document worden aangeboden zijn intellectueel

Nadere informatie

Polderen voor beginners

Polderen voor beginners Jongerenkamer Polderen voor beginners Voorwoord De Tweede Kamer is het hart van de Nederlandse democratie. De 150 gekozen Kamerleden gaan met elkaar en de regering in debat over de toekomst van Nederland.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Inzet huishoudelijke hulp toelage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Inzet huishoudelijke hulp toelage > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbeidsrecht > 2010 6 5 november 2010

Nieuwsbrief Arbeidsrecht > 2010 6 5 november 2010 Nieuwsbrief Arbeidsrecht > 2010 6 5 november 2010 In deze uitgave Handreiking voor thuiswerken Arbeidsinspectie mag bij onderbetaling administratie in beslag nemen Subsidie voor meer bewustzijn arbeidsrisico

Nadere informatie

snelwegen voor de wind

snelwegen voor de wind snelwegen voor de wind Snelwegen voor de wind GroenLinks stelt voor om grond langs snelwegen beschikbaar te stellen voor de bouw van windmolens. Er is in Nederland meer dan 2300 kilometer snelweg. Langs

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Uw Referentie 2016Z00246 Datum 13 januari

Nadere informatie

Tweede Aanvulling op Stakeholdersanalyse Duurzaam Inkopen Standpunten van politieke partijen over duurzaam inkopen. Februari 2010

Tweede Aanvulling op Stakeholdersanalyse Duurzaam Inkopen Standpunten van politieke partijen over duurzaam inkopen. Februari 2010 Rijnstraat 8 Postbus 20951 2500 EZ Den Haag Tweede Aanvulling op Stakeholdersanalyse Duurzaam Inkopen Standpunten van politieke partijen over duurzaam inkopen Februari 2010 Ten behoeve van: Directie Communicatie,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Noord Afrika en Midden-Oosten Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010

Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010 Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010 Ben je van plan om op 9 juni te gaan stemmen? Ja 698 83,1 Nee 39 4,6 Ik weet het nog niet 103 12,3 Stemgedrag PVV/ Wilders PvdA

Nadere informatie

V Vergadering van de Eerste Kamer op dinsdag 5 maart 2013. Toespraak van de Voorzitter van de Eerste Kamer, Mr. G.J. de Graaf

V Vergadering van de Eerste Kamer op dinsdag 5 maart 2013. Toespraak van de Voorzitter van de Eerste Kamer, Mr. G.J. de Graaf V Vergadering van de Eerste Kamer op dinsdag 5 maart 2013 Toespraak van de Voorzitter van de Eerste Kamer, Mr. G.J. de Graaf Herdenking Dr. P.H. (Pieter) Kooijmans (1933-2013) Op 13 februari jongstleden

Nadere informatie

16 juli 2015. Onderzoek: Akkoord Griekenland

16 juli 2015. Onderzoek: Akkoord Griekenland 16 juli 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Datum 8 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht dat de politie steeds vaker te maken krijgt met verwarde en overspannen mensen

Datum 8 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht dat de politie steeds vaker te maken krijgt met verwarde en overspannen mensen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 544 Arbeidsmarkbeleid Nr. 339 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Datum 9 april 2013 Betreft Reactie op zwartboek FNV en uitzending van Nieuwsuur over werken in de bijstand

Datum 9 april 2013 Betreft Reactie op zwartboek FNV en uitzending van Nieuwsuur over werken in de bijstand > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Siderius (SP) over de huishoudelijke hulp toelage (2015Z01571).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Siderius (SP) over de huishoudelijke hulp toelage (2015Z01571). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer PDTJ/07/1069. Onderwerp Datum Contactpersoon

Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer PDTJ/07/1069. Onderwerp Datum Contactpersoon Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer PDTJ/07/1069 Onderwerp Datum Contactpersoon 2 e Kans Beroepsonderwijs 2 februari 2007 Goede bondgenoot, Niets menselijks is u of mij vreemd. In aantallen geredeneerd

Nadere informatie

Spionagerisico s bij reizen naar het buitenland. Spionage in het buitenland: nog altijd divers en onzichtbaar, maar wel aanwezig

Spionagerisico s bij reizen naar het buitenland. Spionage in het buitenland: nog altijd divers en onzichtbaar, maar wel aanwezig Spionagerisico s bij reizen naar het buitenland Spionage in het buitenland: nog altijd divers en onzichtbaar, maar wel aanwezig 1 Spionagerisico s bij reizen naar het buitenland Spionage in het buitenland:

Nadere informatie

Debat: Nationalisering of privatisering?

Debat: Nationalisering of privatisering? Debat: Nationalisering of privatisering? Korte omschrijving werkvorm: Uw leerlingen leren wat een collectieve voorziening is. Doorgaans worden collectieve voorzieningen in Nederland door de overheid gefinancierd,

Nadere informatie

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!!

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! De Europese Unie bestaat uit 27 lidstaten. Deze lidstaten hebben allemaal op dezelfde gebieden een aantal taken en macht overgedragen aan de Europese

Nadere informatie

De Europese lidstaten in het kader van de Lissabon-afspraken de EU tot de meest innovatieve economie ter wereld willen maken;

De Europese lidstaten in het kader van de Lissabon-afspraken de EU tot de meest innovatieve economie ter wereld willen maken; INTENTIEVERKLARING CO 2 AFVANG, TRANSPORT en OPSLAG Partijen 1. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, vertegenwoordigd door de heer ir. J. van der Vlist, Secretaris-Generaal

Nadere informatie

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Henk Kool Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan: de Commissie Sociale zaken, Werkgelegenheid, Economie en Internationale

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

7 tips voor het selecteren van een advocaat voor uw arbeidsconflict UW ADVOCAAT ZOEKEN VIA DE ADVOCATENMAKELAAR

7 tips voor het selecteren van een advocaat voor uw arbeidsconflict UW ADVOCAAT ZOEKEN VIA DE ADVOCATENMAKELAAR UW ADVOCAAT ZOEKEN VIA DE ADVOCATENMAKELAAR 7 tips voor het selecteren van een advocaat voor uw arbeidsconflict 7 tips voor het selecteren van een advocaat voor uw arbeidsconflict Een arbeidsconflict is

Nadere informatie

Doe mee en test je kennis. Stuur je antwoorden naar mij en ik informeer je over de scoren.

Doe mee en test je kennis. Stuur je antwoorden naar mij en ik informeer je over de scoren. Quiz over politiek, Europa en staatsrechtelijke spelregels Toelichting In de periode 2008-2010 werkte ik als staatsrechtjurist binnen het projectteam versterking Grondwet bij het Miniserie van BZK. Dit

Nadere informatie

"De overheid is een goede werkgever voor criminele organisaties"

De overheid is een goede werkgever voor criminele organisaties NRC Next 27 september 2011 Hoeveel zin heeft het coffeeshop-beleid? "De overheid is een goede werkgever voor criminele organisaties" De Maastrichtse gemeenteraad besluit vandaag waarschijnlijk tot verplaatsing

Nadere informatie

Examen Burgerschap. Naam kandidaat : Kandidaatnummer : Examenplaats : Examendatum :

Examen Burgerschap. Naam kandidaat : Kandidaatnummer : Examenplaats : Examendatum : Examen Burgerschap Niveau Opgavenummer Examenduur : KSE2 : BU2(01) : 60 minuten Instructies Dit examen bevat 40 opdrachten. Vul in het onderstaande vak uw gegevens in. Kruis bij elke vraag het goede antwoord

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. Agenda. 10-8-2010 Vertrouwelijk

Besluitenlijst d.d. d.d. Agenda. 10-8-2010 Vertrouwelijk Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS_SI_GB aanbesteding Oostelijke Ontsluiting 1- Notagegevens Notanummer 392437 Datum 28-6-2010 Programma: 08. Economie en Vastgoedontwikkeling

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 494 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders

Nadere informatie

Stichting Pandora GEDWONGEN OPNAME. Stichting Pandora, februari 2003 1/8

Stichting Pandora GEDWONGEN OPNAME. Stichting Pandora, februari 2003 1/8 Stichting Pandora, februari 2003 1/8 GEDWONGEN OPNAME Stichting Pandora Stichting Pandora, februari 2003 2/8 Gedwongen opname Niemand wil tegen z'n zin in een psychiatrisch ziekenhuis terechtkomen. Dat

Nadere informatie

Ab Harrewijnrede 2003 Minister Aart Jan de Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 21 mei 2003 te Amsterdam.

Ab Harrewijnrede 2003 Minister Aart Jan de Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 21 mei 2003 te Amsterdam. Ab Harrewijnrede 2003 Minister Aart Jan de Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 21 mei 2003 te Amsterdam. Ik ben bijzonder vereerd dat ik de eerste Ab Harrewijnrede mag uitspreken. Op een podium dat

Nadere informatie

Speech Ton 1 mei 15.00 uur (gesproken woord geldt)

Speech Ton 1 mei 15.00 uur (gesproken woord geldt) Speech Ton 1 mei 15.00 uur (gesproken woord geldt) Beste mensen, wat geweldig dat we hier vandaag allemaal staan! We begonnen met een fantastische mars en een goede debatten. 1 mei is weer van ons! En

Nadere informatie

Aanbestedende diensten vaak de winnaar in rechtszaken over aanbestedingen

Aanbestedende diensten vaak de winnaar in rechtszaken over aanbestedingen ARTIKELEN Aanbestedende diensten vaak de winnaar in rechtszaken over aanbestedingen Theo van der Linden 1 Aanbestedende diensten zijn in 56% van de gevallen de winnende partij in rechtszaken over aanbestedingen.

Nadere informatie

vaste commissie voor Economische Zaken Procedurevergadering Economische Zaken

vaste commissie voor Economische Zaken Procedurevergadering Economische Zaken Den Haag, 29 januari 2009 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 10 BZK i.v.m. agendapunt 14 DEF i.v.m. agendapunt 8 EU i.v.m. agendapunt 11,14,15

Nadere informatie

Nederland dient financiële steun te geven aan landen van de Europese Unie met een hoge staatsschuld die anders in grote problemen zullen komen.

Nederland dient financiële steun te geven aan landen van de Europese Unie met een hoge staatsschuld die anders in grote problemen zullen komen. Aankondiging Op 12 september dit jaar worden verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer. Politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma voor de komende jaren vastgesteld. De lijsttrekkers van de partijen

Nadere informatie

Uitslag onderzoek 100 dagen cabinet Rutte EenVandaag Opiniepanel

Uitslag onderzoek 100 dagen cabinet Rutte EenVandaag Opiniepanel Uitslag onderzoek 100 dagen cabinet Rutte EenVandaag Opiniepanel 17-01-2011 Hoeveel vertrouwen heeft u in het kabinet Rutte? Heel veel vertrouwen 11,2 Tamelijk veel vertrouwen 32,8 Niet zo veel vertrouwen

Nadere informatie

overigens niet ongewoon; uit recent onderzoek van Nyenrode blijkt dat 69 % van de bedrijven in Nederland een familiebedrijf is.

overigens niet ongewoon; uit recent onderzoek van Nyenrode blijkt dat 69 % van de bedrijven in Nederland een familiebedrijf is. Beste heer De Haan, Bij deze ga ik graag alsnog in op uw verzoek om nadere informatie. Ik kan en wil niet alles delen omdat een deel nog voorligt bij de rechtbank. Toch hecht ik er aan om met u mijn kant

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 2030 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 47 25 DP Den Haag Postbus 2030 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Vrouwen in politiek en openbaar bestuur. Voortgangsrapportage 2003

Vrouwen in politiek en openbaar bestuur. Voortgangsrapportage 2003 Vrouwen in politiek en openbaar bestuur Voortgangsrapportage 2003 1. Inleiding Voor u ligt de elfde rapportage Vrouwen in politiek en openbaar bestuur. Sinds 1993 worden de streefcijfers en ontwikkelingen

Nadere informatie

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR 20 AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING KOERS NOORD: OP WEG NAAR

Nadere informatie

Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu. 16 november ProRail / Nederlandse Spoorwegen. 28 november Arriva / Veolia / Connexxion

Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu. 16 november ProRail / Nederlandse Spoorwegen. 28 november Arriva / Veolia / Connexxion Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu 2012 16 november / 28 november Arriva / Veolia / Connexxion 10 december / 11 december Nederlandse Vereniging voor Duurzame Biobrandstoffen Koninklijke Luchtvaart

Nadere informatie

Moeilijke besluiten voor de Europese Raad

Moeilijke besluiten voor de Europese Raad Moeilijke besluiten voor de Europese Raad Korte omschrijving: Leerlingen gaan aan de slag met actuele Europese dilemma s. Er zijn vijf dilemma s. U kunt zelf kiezen welke dilemma s u aan de orde stelt.

Nadere informatie

Speech Voorzitter bij het afscheid van Jan de Wit op 1 april 2014

Speech Voorzitter bij het afscheid van Jan de Wit op 1 april 2014 Speech Voorzitter bij het afscheid van Jan de Wit op 1 april 2014 Geachte heer de Wit, beste Jan, Een paar weken geleden kwam je mijn kamer in lopen met een mooie bos bloemen. Voor mij! Je kwam me vertellen

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN

RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN Meer Democratie Mei 2015 Rapportage onderzoek Partijpolitieke benoemingen Meer Democratie 1 Persbericht NEDERLANDERS: PUBLIEKE FUNCTIES OPEN VOOR IEDEREEN

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

Laat ik voorop stellen dat ook de SP van mening dat er iets moet gebeuren aan het centrum van Kerkrade.

Laat ik voorop stellen dat ook de SP van mening dat er iets moet gebeuren aan het centrum van Kerkrade. Onderwerp: financiële kaders Centrumplan Bijdrage aan het debat van SP Fractievoorzitter Marianne Laumann in eerste termijn. Kerkrade-centrum staat aan de vooravond van de grootste herstructurering in

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Foto: Willem Mes In dit plan kun je stap voor stap lezen hoe je via een Zon-Privé actie eenvoudig zonne - panelen kunt aanbieden aan je medewerkers.

Nadere informatie

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Foto: Willem Mes In dit plan kun je stap voor stap lezen hoe je via een Zon-Privé actie eenvoudig zonnepanelen kunt aanbieden aan je medewerkers.

Nadere informatie

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord.

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Deelname Gelders Energieakkoord Programma Duurzaamheid Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Klimaatverbond, Alliander en Gelderse Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

open +verk kopen eigen huis maga eigen hu is maga i z ne september 2014 ne septem

open +verk kopen eigen huis maga eigen hu is maga i z ne september 2014 ne septem kopen+verkopen 52 eigen huis magazine september 2014 Scheiden wordt (te) duur voor huisbezitter Bij elkaar blijven voor de hypotheek Sinds de crisis op de woningmarkt, is scheiden toch al naar en duur

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 maart 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 maart 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Themadirectie Jeugd, Onderwijs en Zorg IPC 2450 Rijnstraat 50 Den Haag

Nadere informatie

26 januari 2016. Onderzoek: Vluchtelingen en demonstraties

26 januari 2016. Onderzoek: Vluchtelingen en demonstraties 26 januari 2016 Onderzoek: Vluchtelingen en demonstraties Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Verdieping: Eerste reactie partijen

Verdieping: Eerste reactie partijen Verdieping: Eerste reactie partijen Korte omschrijving werkvorm: Uit de berekeningen van het CPB blijkt dat het begrotingstekort van Nederland in 2013 en 2014 niet onder de door de EU gestelde 3%-norm

Nadere informatie

DELTA NV verkeert in zwaar weer. Voornaamste oorzaak is de lage elektriciteitsprijs en het tollingcontract

DELTA NV verkeert in zwaar weer. Voornaamste oorzaak is de lage elektriciteitsprijs en het tollingcontract Onderwerp: Initiatiefvoorstel Zeeland solidariseert Initiatiefvoorstel met betrekking tot de problematiek van DELTA NV in relatie met de kerncentrale van het lid Temmink (GroenLinks ) Samenvatting DELTA

Nadere informatie

Verslag participatiedebat deel 2. Het werknemersperspectief

Verslag participatiedebat deel 2. Het werknemersperspectief Verslag participatiedebat deel 2. Het werknemersperspectief Datum: Plaats: Gespreksleiding: Gastsprekers: Participanten: Bezoekers: Thema: vrijdag 17 oktober 2014, 15:00-17:00 uur De Gouden Zaal van DROOMvilla

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Resultaten verantwoordingsonderzoek

Resultaten verantwoordingsonderzoek Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 hoofdstuk de Koning (I) 20 mei 2015 Dit document bevat alle resultaten van ons Verantwoordingsonderzoek 2014 bij zoals gepubliceerd op www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek.

Nadere informatie

Vragenlijst cao ENCI Mei 2015

Vragenlijst cao ENCI Mei 2015 Vragenlijst cao ENCI Mei 2015 Geef s.v.p. per aandachtspunt met een cijfer aan hoe je denkt over het betreffende voorstel: heel erg belangrijk : 3 punten minder belangrijk : 2 punten onbelangrijk : 1 punt

Nadere informatie

De vragen dd 20 september en 26 september zijn in de beantwoording doorlopend genummerd.

De vragen dd 20 september en 26 september zijn in de beantwoording doorlopend genummerd. Gemeente Amersfoort Vragen 2008, nummer DOCS.nr. 2877292 VRAGEN van de raadsleden van Wegen (BPA) en van t Erve inzake integriteit gemeente Amersfoort / SRO gedaan overeenkomstig artikel 43 van het reglement

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 Rijksbegroting van het jaar 1985 18600 Hoofdstuk XI Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nr. 72 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG a 1 1 > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 16 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Versie 2008 9 Erkenning van je rechten en hoe kan je ze verdedigen?

Versie 2008 9 Erkenning van je rechten en hoe kan je ze verdedigen? Versie 2008 9 Erkenning van je rechten en hoe kan je ze verdedigen? Verantwoordelijke Uitgever: Daniël Samyn, Dienst Beroepsopleiding, departement Onderwijs en Vorming, Koning Albert-II laan 15, 1210 Brussel

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DG Bestuur en Koninkrijksrelaties Directie Arbeidszaken Publieke Sector

Nadere informatie

Tijd rijp voor verplichte scheidingsbemiddeling

Tijd rijp voor verplichte scheidingsbemiddeling Tijd rijp voor verplichte scheidingsbemiddeling Nieuwsbrief NGR 14.03.03 De Nederlandse Gezinsraad (NGR) constateert dat er een breed maatschappelijk draagvlak is voor verplichte scheidingsbemiddeling.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 404 Wijziging van enkele belastingwetten (Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 11 oktober 2012 De

Nadere informatie