DEEL NEGEN REF. 10 INTEGRATIEARCHITECTUUR FINESSE/AKSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEEL NEGEN REF. 10 INTEGRATIEARCHITECTUUR FINESSE/AKSI"

Transcriptie

1 PG E1 05/06/ DEEL NEGEN REF. 10 INTEGRATIEARCHITECTUUR FINESSE/AKSI 1. Integratiearchitectuur Deze paragrafen sommen de te bouwen integraties op met raakvlakcomponenten binnen de ICT architectuur van De Lijn. Deze integratiepunten zijn opgesplitst in: - Back-end integratiepunten tussen de ERP applicatiecomponenten en de raakvlakcomponenten van de Lijn - Front-end integraties in de gebruikerskanalen van De Lijn (=kanaalontsluiting) 1.1. Enterprise services Aangezien ICT De Lijn inzet op de uitbouw van SOA architectuur dienen verplicht te herbruiken webservices worden gebouwd. Deze worden enterprise services genoemd, en worden gebouwd volgens door architectuur opgelegde design standaarden. In onderstaande tabel zijn de enterprise services opgesomd die relevant zijn voor de scope van dit bestek, met telkens een aanduiding of de betrokken enterprise service reeds bestaat of gebouwd moet worden binnen het betrokken ERP project. Daarnaast zijn er ook gewone webservices, die niet verplicht te herbruiken zijn. Ook deze zijn opgenomen in onderstaande tabel met dezelfde aanduidingen en met een WS.xxx ID: ID Naam Beschrijving Technologie platform ES.01 Leverancier service Creëren, lezen en wijzigen van de stamgegevens van een crediteur. Onder crediteur worden alle partijen verstaan die diensten of goederen leveren aan De Lijn, dus ook exploitanten. Sommige crediteuren hebben ook een debiteurenrelatie met De Lijn. Bepaalde stamgegevens van dergelijke partijen dienen uniek beheerd te worden. ES.02 Prestatiestaat service Inladen van nieuwe en gewijzigde factuurvoorstellen exploitant (per exploitantencontract). Op basis van deze factuurvoorstellen, worden de overeenkomstige bestellingen en recepties aangemaakt in (via PurchaseOrderERPCreateRequestConfirmation_In_V1). Correcties op al ontvangen diensten zijn mogelijk. ES.04 Borderel service Ter beschikking stellen van een overzicht (borderel) van alle vorderingen en schulden met een tegenpartij (bijvoorbeeld een exploitant. Het borderel is in dit geval het overzicht van de geaccepteerde prestaties die de exploitant mag factureren met ev. boetes, ontvangsten op het voertuig of aankoop van kledij in mindering gebracht.) ES.05 CODA service Ter beschikking stelling van bankuittreksels ontvangen van de bank naar de betrokken applicaties bij De Lijn. ES.06 Boekingservice Aanmaak van credit/debit GL-boekingslijnen in de boekhouding (het grootboek en analytische boekhouding) Analytisch object (kostenplaats, intern order, etc) en grootboekrekening dient steeds meegegeven te worden ES.07 Mandatenservice Creëren, lezen en wijzigen van een mandaat voor domicilieringen ES.08 FI document service Creatie van een te verwerken FI boekingsdocument (AP/AR). ES.09 Verkoopsnaverwerking Creatie, lezen en wijzigen van een of een selectie van

2 PG E1 05/06/ service verkoopsorder(s) ter financiele naverwerking van de verkoop. ES.10 B2B Klantenservice Creatie, lezen en wijzigen van stamgegevens van B2B klanten in ES.11 MOBIB service Raadplegen van abonnementsgegevens van (een selectie van) abonnementshouder(s) WS.01 Storting service Creatie, raadplegen en wijzigen van stortingen in de kasboekhouding WS.02 Boeteservice Creatie, raadplegen en wijzigen van een administratieve boete Retibo 1.2. Kanalen ICT De Lijn wenst in te zetten op het aanbieden van gestandaardiseerde kanalen naar interne en externe gebruikersgroepen. De relevante kanalen voor de scope van dit bestek zijn opgesomd in onderstaande tabel: ID Naam Beschrijving Technologie IAM component K.001 Intranet/Extranet Informatiekanaal naar medewerkers van De Lijn, benaderbaar vanuit intranet (werkplek) als vanuit extranet (thuis). Bevat een desktop versie en any device versie (voor mobiele en/of touchscreen devices) K.002 MFT (scanner) Toestel om papier te scannen (bulk) K.004 Chauffeurskiosk Terminal op de stelplaatsen voor de chauffeurs. Uitgerust met touchscreen scherm, toetsenbord, printer en tracking ball. K.005 Werkplek Virtuele werkplek (CITRIX) die ter beschikking wordt gesteld aan medewerkers van De Lijn waarop toepassingen worden ter beschikking gesteld. Wordt fysiek geïnstalleerd op met windows uitgeruste desktop/laptop die De Lijn ter beschikking stelt aan haar personeel, maar kan ook remote van thuis worden gebruikt. Sharepoint Kofax VirtualReScan (VRS)Elite J2EE / WAS Citrix/Windows MS AD - Custom repository MS AD K.006 Internet Website van de Lijn waarop reizigersinformatie alsook specifieke toepassingen worden ter beschikking gesteld aan derde partijen (bijvoorbeeld voor het registreren van sollicitaties, klantenreacties, Tridion -

3 PG E1 05/06/ ) 1.3. Integratietypes In onderstaande tabel zijn de integratie methodes, die gebruikt kunnen worden bij het bouwen van de integratiepunten met raakvlakcomponenten en kanalen van De Lijn, gedefinieerd: Naam Beschrijving INTTYPE.01 Excel Import Importeren van een Excel via GUI. Evt via Java toepassing of rechtstreeks vanuit Excel INTTYPE.02 EDI In wordt een IDOC gegenereerd die via een EDI subsysteem wordt omgezet naar een EDIFACT bericht. Dit bericht wordt dan telefonisch verstuurd naar de leverancier INTTYPE.03 Web Service Point to point integratie tussen & extern systeem waarbij geen hergebruik voorzien wordt. Formaat is niet gebonden aan Global Data Types (GDT). Enterprise Service Herbruikbare webservice met GDT als semantisch model. Wordt ontsloten via de ESB INTTYPE.05 RFC Remote Function Call : properiatery protocol om BAPI op te roepen. Wordt intern gebruikt voor 2 communicatie (bvb HCM E-recruiting). ETL Datastage wordt gebruikt om de data te repliceren/transformeren. Data replicatie enkel als nuttig is voor performance redenen (batch verwerking / multiple calls problematiek). Dit gebeurt enkel uit BW. INTTYPE.07 FILE Uitwisselen van bestanden (XML,Flat, CSV, ) mbv de ESB via FTP INTTYPE.08 Het versturen van via de Exchange server van de Lijn. INTTYPE.09 Third party Het integratietype dient nog te worden bepaald door de inschrijver. INTTYPE.10 FILE TO JAVA Uitwisselen van bestanden (XML,Flat, CSV, ) met JAVA programmatuur

4 PG E1 05/06/ Back en integraties In onderstaande tabel zijn de te bouwen integratiepunten tussen de oplossing en de raakvlakcomponenten van De Lijn opgesomd. Voor elk integratiepunt zijn volgende elementen meegegeven in de tabel: De naam van het raakvlaksysteem (zie lijst aan raakvlakcomponenten eerder in dit document) wat het integratietype is met behulp waarvan het integratiepunt dient te worden gerealiseerd, en de eventuele enterprise service of webservice die dient te worden gebruikt (voor de lijst aan enterprise services / web services verwijzen we naar een eerdere paragraaf in dit document). Of het een inkomende danwel uitgaande interface betreft Wat de data is die uitgewisseld wordt over het integratiepunt De frequentie van data uitwisseling over het integratiepunt De integratiepunten tussen de verschillende componenten van de oplossing zelf ( & Third Party) zijn niet opgenomen in deze lijst. De Lijn verwacht dat deze componenten onderling geïntegreerd zijn en dat er bijgevolg geen manuele data replicaties nodig zijn tussen deze componenten bij het uitvoeren van de processen in scope. De inschrijver garandeert bij het indienen van de offerte dat deze interne integraties voorzien zijn. ID Integratiepunt Beschrijving Enterprise service IN/OUT Raakvlaksysteem Data Freq Integratie type Integratiepunten Aksi T.IP.1 Elektronische bestellingen Plaatsen van elektronische bestellingen op een FTP server in de vorm van een cxml file die gelezen wordt door de leverancier. Het formaat van de file en de recordstructuur zijn reeds vastgelegd. - OUT FTP server Bestelling Ad hoc INTTYPE.07

5 PG E1 05/06/ T.IP.2 Elektronische confirmaties Ontvangen van elektronische confirmaties op een FTP server. De confirmaties worden manueel gecontroleerd. - IN FTP server Bestelling Confirmatie Ad hoc INTTYPE.07 T.IP.3 Goedkeuring bestellingen in Outlook stuurt een via Exchange naar de mailbox van de betrokken medewerker bij De Lijn met de goed te keuren bestellingen. Na de goedkeuring kan de bestelling uitgevoerd worden. - OUT MS Exchange Bestelling, INTTYPE.08 T.IP.4 Bestellingen vervoersdiensten bij exploitanten Prestatiestaten van exploitanten worden ingeladen in MM vanuit de exploitanten toepassing. Op basis hiervan worden de overeenkomstige bestellingen aangemaakt. ES.02 IN Exploitanten Toepassing Prestatiestaat Maandelijks T.IP.5 Bestellingen vervoersdiensten in kader van leerlingenvervoer Prestatiestaten van leerlingenvervoer worden ingeladen in MM. Op basis hiervan worden de overeenkomstige bestellingen aangemaakt. - IN LLV Excel Prestatiestaat Maandelijks INTTYPE.01 T.IP.6 Bestellingsnummers voor exploitanten Terugsturen van de bestellingsnummers als respons op de prestatiestaten. Bestelling ES.02 OUT Exploitanten Toepassing Maandelijks T.IP.7 verkeer naar leveranciers Versturen van s naar derden: Bestellingen versturen naar leveranciers Versturen van een herinneringsnota aan een leverancier via . Versturen van een prijsvraag naar meerdere leveranciers via , ev. met bijlages. - OUT MS Exchange Bestelling, Herinneringsnota, Prijsvraag INTTYPE.08

6 PG E1 05/06/ T.IP.8 Elektronische factuurvoorstellen Maken van een factuurvoorstel in en dit op een FTP server plaatsen als een cxml file die gelezen wordt door de leverancier. Het formaat van de file en de recordstructuur zijn reeds vastgelegd. - OUT FTP server Factuurvoorstel Ad-hoc INTTYPE.07 T.IP.9 Datawarehouse Extracties Extracties van inkoopgegevens vanuit BW naar het enterprise data warehouse OUT datawarehouse inkoopgegevens Integratiepunten Finesse T.IP.10 Werkbon Werkbons worden manueel ingegeven in CO (als interne orders 1 ) en dienen te worden teruggevoed naar As OUT ASW FIN convertor werkbon INTTYPE.10 T.IP.11 Interne orders Alle mogelijke waarden voor interne orders moeten worden afgegeven - OUT Retibo Interne orders T.IP.12 Kostenplaatsen Alle mogelijke waarden voor kostenplaatsen moeten worden afgegeven - OUT Retibo kostenplaatsen T.IP.13 GL rekeningnummers Alle mogelijke waarden voor grootboek rekeningnummers (GL) moeten worden afgegeven - OUT Retibo GL rekeningnummers T.IP.14 Binnenhalen stamgevevens vervoerbewijzen Oppikken van stamgegevens vervoerbewijzen uit 1 centraal stamgegevensbestand ter ondersteuning van de boekhoudkundige en analytische verwerking van verkoopsorders - IN ReTiBo Stamgegevens vervoerbewijzen 1 Interne orders in plaats van kostenplaats omwille van groot volume aan werkbonnen

7 PG E1 05/06/ T.IP.15 Winstgevendheidssegmenten Alle mogelijke waarden voor winstgevendheidssegmenten moeten worden afgegeven - OUT Retibo Winstgevendheidssegmenten T.IP.18 Betalingen voor abonnementen Terugkoppeling van ontvangen betalingen voor abonnementen, zodat deze op de groene lijst van Retibo kunnen geplaatst worden. ES.005 OUT ReTiBo Bankbewegingen (CODA) T.IP.19 Stortingen Stortingen in de centrale of bij-kas (vanuit kasboek FI) moeten worden gevoed naar de retibo lopende rekening T.IP.20 Boeken verkoopsorders Boeken van verkopen en ontwaardingen van vervoersbewijzen aan/door B2C klanten WS.001 UIT ReTiBo stortingen ES.006 IN ReTiBo Boekingen INTTYPE.03 T.IP.21 Boeken spreiding abonnementen Verdeling van de abonnementen volgens spreiding over de geldigheidsperiode en tussen profit centers ES.006 IN ReTiBo Boekingen Maandelijks T.IP.22 Boeken van Tpurse ladingen/ontladingen Boeken van Tpurse ladingen/ontladingen ES.006 IN ReTiBo Boekingen T.IP.23 Boeken van afrekening andere operatoren Boeken van afrekening andere vervoersmaatschappijen ES.006 IN ReTiBo Boekingen Maandelijks T.IP.24 DBS verkoopsorders Verkoopsorders worden afgegeven aan SD om DBS klanten te factureren (transactielijnen van onderliggende B2C verkopen in bijlage) ES.009 IN ReTiBo verkoopsorder

8 PG E1 05/06/ T.IP.25 Binnenhalen terugbetaling abonnementen Vanuit Retibo worden te betalen credit nota s n.a.v. terugbetalingen abonnementen afgegeven aan de boekhouding. ES.008 IN ReTiBo Credit nota, inclusief nodige klantgegevens T.IP.26 mandatenaanvraag Vanuit Retibo worden de door de klant gevraagde aanvragen tot mandaat domiciliering doorgegeven aan FI ES.007 IN Retibo Mandaatgegevens, inclusief nodige klantengegevens T.IP.27 mandatenbevestiging De aangemaakte mandaatgegevens worden vanuit FI teruggegeven aan Retibo ES.007 UIT Retibo mandaatgegevens T.IP.28 mandatenconsultatie De mandaatgegevens worden geconsulteerd vanuit Retibo ES.007 UIT Retibo mandaatgegevens T.IP.29 Domicilieringsaanvraag Retibo Berichten ter domiciliering van de bankrekening van de klant worden vanuit Retibo aan afegegeven ES.008 IN Retibo domicilieringsopdracht T.IP.30 Inningsbestanden domiciliering naar de bank inningsbestanden overmaken aan de bank via Isabel 6 - UIT Isabel ICS domicilieringsopdracht INTTYPE.09 T.IP.31 Binnenhalen boekingen SMS Vanuit de operator worden afrekeningen t.g.v verkochte SMS ticketing afgegeven aan ter boekhoudkundige verwerking. Afrekening SMS - IN FTP (plusdial) Maandelijks INTTYPE.07 T.IP.32 Stortingsautomaat Capteren van stortingen en lichtingen via de stortingsautomaat - IN Stortingsautomaat (via file server) stortingen INTTYPE.07

9 PG E1 05/06/ T.IP.33 Stamgegevens crediteur raadplegen Opvragen van de stamgegevens van een leverancier/crediteur. Een exploitant is eveneens een leverancier/crediteur. ES.001 OUT Exploitanten Toepassing crediteurgegevens T.IP.34 Stamgegevens exploitant wijzigen Aanmaken van exploitanten en wijzigen van de stamgegevens van een exploitant. ES.001 IN Exploitanten Toepassing Exploitantengegevens T.IP.35 netting rapportering (borderel) De gegevens van de schulden en vorderingen met eventuele netting moeten op het exploitantenportaal gepubliceerd worden. Borderel ES.004 OUT Exploitanten Toepassing Maandelijks T.IP.37 Electronische facturen via Ontvangst electronische facturen vanuit centrale box en verwerking via Opentext VIM in ERP Finance Facturen - IN MS Exchange INTTYPE.08 T.IP.38 Bankafschriften geregistreerde betalingen (CO- DA) De bewegingen geregistreerd via de coda bestanden gaan afgepunt worden met de openstaande boekingen in FICO. - IN Isabel ICS Bank bewegingen (CODA) INTTYPE.09 T.IP.39 Ontvangst van boetebetalingen Terugkoppeling van ontvangen betalingen van boetes, zodat verwerkt kunnen worden in admin boete systeem ES.005 OUT Admin boetes Bankbewegingen (CODA) T.IP.40 Ontvangst van schadebetalingen Terugkoppeling van ontvangen schadevergoedingen, zodat deze verwerkt kunnen worden in schadebeheer systeem ES.005 OUT Schadebeheer Bankbewegingen (CODA)

10 PG E1 05/06/ T.IP.41 Betalingen schade Vanuit schadebeheer worden te betalen vergoedingen naar FI afgegeven Bedrag van de te betalen vergoeding inclusief de gegevens van de crediteur ES.008 IN Schadebeheer T.IP.42 Binnenhalen nieuwe B2B klanten Vanuit Retibo/CDI worden nieuwe B2B klanten opgeladen ter ondersteuning van het verkoopsproces ES.010 IN Retibo Stamgegevens B2B klanten T.IP.43 Publiceren van stamgegevens B2B klanten In aangemaakte B2B klanten dienen te worden afgegeven aan CDI ter synchronisatie - OUT CDI Stamgegevens B2B klanten T.IP.44 B2B klantencontracten Klantencontracten (verkoopsorders) waarvan master is dienen te worden afgegeven aan CRM ES.009 OUT CRM Contracten/verkoo psorders + T.IP.45 Gesynchroniseerde B2B contactgegevens Na synchronisatie in CDI worden de gewijzigde contactgegevens van B2B klanten ingeladen in - IN CDI Stamgegevens B2B klanten T.IP.46 Punteringen techniek De punteringen op de jobbons/werkbonnen moeten ingeladen worden in FICO voor de analytische verwerking van de onderhoudskosten - IN Procesbeheersing punteringen Maandelijks T.IP.47 Vaststellingen controleur Vaststellingen die aanleiding geven tot boete dienen te worden opgeladen vanuit de back end van de mobiele toepassing oplossing voor de controleurs WS.002 IN Mobiele toepassing controleur Boetes, inclusief gegevens boetehouder INTTYPE.03

11 PG E1 05/06/ T.IP.51 MOBIB databank Raadplegen of boetehouder MOBIB abonnee is ES.011 IN Retibo abonnementsgegevens Time T.IP.52 Crediteuren crediteurgegevens worden vanuit FI- AP via ASW FIN convertor aan AS400 applicaties beschikbaar gesteld - UIT ASW FIN convertor crediteurgegevens INTTYPE.10 T.IP.53 Boekingslijnen Doorgeven van ASW FIN boekingen aan FI GL. - IN ASW FIN convertor boekingslijnen INTTYPE.10 T.IP.54 Rekeningplan ASW FIN structuur moet gemapt worden op structuren - UIT ASW FIN convertor rekeningen INTTYPE.10 T.IP.55 Analytische dimensies ASW FIN structuur moet gemapt worden op structuren - UIT ASW FIN convertor dimensies INTTYPE.10 T.IP.56 Interface ASW FIN Boekingen van FICO naar ASW FIN - UIT ASW FIN boekingslijnen INTTYPE.10 OUT Financiele Gegevens T.IP.57 Datawarehouse Extracties Extracties van financiële gegevens vanuit BW naar het enterprise data warehouse datawarehouse

12 MW crediteurenboekhouding MW analytische boekhouding Administratieve MW Financiën Administratieve MW Aankoop Administratieve medewerker Leidinggevende Administratieve MW Rijschool Kassier Magazijnmedewerker Support medewerker De Lijn LOGO PG E1 05/06/ Gebruik front ends door gebruikers In onderstaande tabel is aangeduid welke gebruikerstypes (zoals gedefinieerd eerder in dit document) via welk kanaal gebruik maken van welke front end ter uitvoering van het aan hun toegewezen takenpakket voor de processen in scope van dit bestek. ID Front end Kanaal Gebruikerstype K.IP.1 GUI Werkplek X X X X X K.IP.2 NW business client K.IP.14 Opentext Imaging Viewer (Windows) Intranet X X X X X X Werkplek X X X X X X X X X X K.IP.15 ICC front end Werkplek X X K.IP.16 BO launchpad Intranet X X X X X X K.IP.17 BO dashboards front end K.IP.18 K.IP.19 K.IP.20 K.IP.21 K.IP.22 Adobe Reader or Adobe Acrobat WPB producer front end WPB producer front end voor eindgebruikers WPB producer front end voor eindgebruikers WPB manager front end Werkplek X X X Werkplek X X X X X Werkplek X X X X Intranet X X X X X X X X X X Werkplek X X X X X X X X X X Werkplek K.IP.30 NW BC Werkplek X X K.IP.31 Analytics for Excel werkplek X X X

13 LOGO PG E1 05/06/ Front end integraties In onderstaande tabel zijn de te bouwen integratiepunten tussen de oplossing en de raakvlakcomponenten van De Lijn opgesomd. Voor elk integratiepunt is het gewenste integratiepatroon beschreven en meegegeven of SSO vanuit het kanaal naar de front end vereist is. ID Front end Kanaal SSO Beschrijving integratiepatroon K.IP.1 GUI Werkplek J Stand alone: openen van GUI vanuit desktop/werkplek. K.IP.2 NW business client Intranet J URL FORWARDING vanuit intranet homepage K.IP.14 Opentext Imaging Viewer (Windows) Werkplek J Geïntegreerd in GUI en in NW BC K.IP.15 ICC front end Werkplek N Stand alone: openen van applicatie vanuit desktop/werkplek. K.IP.16 BO launchpad Intranet J URL Forwarding K.IP.17 K.IP.18 BO dashboards front end Adobe Reader or Adobe Acrobat Werkplek N Geïntegreerd in GUI via embedded analytics Werkplek J Adobe formulieren worden beschikbaar gesteld op intranet. Bij het selecteren van adobe formulier wordt adobe geopend. Na het submitten van het ingevulde formulier dient er geen authorisatie te gebeuren door de betrokken adobe gebruiker. K.IP.19 WPB producer front end Werkplek N Stand alone: openen van applicatie vanuit desktop/werkplek. K.IP.20 K.IP.21 WPB producer front end voor eindgebruikers WPB producer front end voor eindgebruikers Intranet N URL Forwarding vanuit intranet Werkplek N Embedden van WPB content via GUI / NW BC (online help) K.IP.22 WPB manager front end Werkplek N Stand alone: openen van applicatie vanuit desktop/werkplek. K.IP.30 NW BC Werkplek J Links in mails (MS Outlook) SSO openen via NW BC K.IP.31 Analytics for Excel Werkplek J Koppeling Excel & BO front end via plug in

14 LOGO PG E1 05/06/ Integratiediagram In onderstaand diagram is schematisch weergegeven op welke manier de back end integraties tussen de ERP applicatiecomponenten en de raakvlakcomponenten, in scope van dit bestek, worden gerealiseerd. arch Integratieov erzicht extern T.IP.32 File to FTP (INTTYPE.07) A.IP.21 T.IP.1 T.IP.8 T.IP.31 FTP Server Stortingsautomaat Scope De Lijn (INTTYPE.08) T.IP.37 T.IP.3 T.IP.7 MS Exchange Scope implementaror Third Party (INTTYPE.09) FILE to JAVA (INTTYPE.10) T.IP.10 T.IP.52 T.IP.53 T.IP.54 T.IP.55 T.IP.56 ASW FIN Convertor Retibo T.IP.11 T.IP.12 ETL () ERP Systeem Excel import (INTTYPE.01) T.IP.5 ASW FIN (IBS Financials) T.IP.13 EDI (INTTYPE.02) CDI T.IP.14 T.IP.15 T.IP.45 T.IP.43 ETL () RFC (INTTYPE.05) Web Service (INTTYPE.03) T.IP.47 Mobiele toepassing voor controleurs Kapitaalsubisidie Cognos (TM1) T.IP.30 T.IP.38 Procesbeheersing (WH) T.IP.46 Enterprise Services () Leveranciers service (ES.01) T.IP.34 T.IP.19 Leerlingenvervoer excel Datawarehouse T.IP.57 T.IP.9 Prestatiestaat service (ES.02) T.IP.33 T.IP.4 T.IP.6 EXPLOITANTEN Isabel ICS Borderel Service (ES.04) T.IP.35 Retibo Administratieve boetes T.IP.39 CODA Service (ES.05) T.IP.18 Schadebeheer T.IP.40 T.IP41 Boekingsservice (ES.06) Mandatenservice (ES.07) T.IP.20 T.IP.21 T.IP.22 T.IP.23 T.IP.26 T.IP.27 T.IP.28 T.IP.29 Betalingsservice (ES.08) T.IP.25 T.IP.24 Verkoopsnaverwerkingservice (ES.09) T.IP.44 B2B klantenservice (ES.10) T.IP.42 T.IP.51 Mobib service (ES.11) CRM

15 LOGO PG E1 05/06/ Applicatieontsluiting In onderstaand diagram is schematisch weergegeven op welke manier de gebruikers front ends worden aangeboden op de kanalen van De Lijn. arch Applicatieontsluiting algemeen extern Finesse & AKSI MW crebiteurenboekhouding ADGIMPRSY Support medewerker Administratieve medewerker Financiën ADGIJMNOPY Administratieve medewerker Aankoop DGIMNOPY Medewerker Analytische boekhouding DEGIKMOPY CDEFGIKMNOPQRSY Administratieve medewerker Leidinggevende Kassier AFGIMPY ACEFGIMOPY FGIMPY Magazijnmedewerker AFGIMPY Bring you own device (mobile) MFP Desktop De Lijn Werkplek - Citrix Adobe Reader GUI Analytics for excel BO Dashboards WPB Producer ICC Front end WPB Manager front end X SharePoint - Intranet Y Any device Desktop intranet intranet chauffeurs ERP back end D E F G I K GUI NWBC Web LSO BO Dashboards XSS Analytics for excel M N O P Q R Opentext WPB producer BO Launchpad WPB TDMS Control ICC front end imaging viewer eindgebruiker center S WPB Manager front end L Nakisa front end A IDM Adobe reader / adobe acrobat De Lijn identity store

E-Factureren en boekhoudsoftware

E-Factureren en boekhoudsoftware Door: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED www.softwarepakketten.nl www.ictaccountancy.nl www.boekhoudplaza.nl September 2009 Elektronisch factureren B2C, B2B, Buyer direct, Consolidator, Direct processing,

Nadere informatie

Workflow Inkoopfacturen

Workflow Inkoopfacturen Workflow Inkoopfacturen Met de Add-on Workflow Inkoopfacturen is het mogelijk om vanuit Microsoft Dynamics AX de inkomende inkoopfacturen te scannen. Vervolgens kunnen de gescande inkoopfacturen (elektronische

Nadere informatie

Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7. ten opzichte van Exact Financials versie 3

Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7. ten opzichte van Exact Financials versie 3 Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7 ten opzichte van Exact Financials versie 3 Voordelen Exact Financials Enterprise Dit document geeft een aantal interessante functionaliteiten per module weer

Nadere informatie

Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center

Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center Inleiding Een belangrijk component van SAP Invoice Management (SIM) is de herkenning en extractie van relevante velden van een

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

KPDdoc kerneigenschappen

KPDdoc kerneigenschappen KPDdoc kerneigenschappen Gestructureerd & begeleid aanmaken van electronische informatie Bv. Verslag vergadering in MS Word Workflow Capteren van bestaande informatie Bv. Inkomende emails en post Beveiligd

Nadere informatie

Ceyenne Concentrator

Ceyenne Concentrator Ceyenne Concentrator Product Information Management, Publication Management, Order Management, Price Management, Content Interface, EDI, Web2Print, Marketing Campaign, Callcenter CRM Diract IT Opgericht

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV CaseMaster Finance CaseMaster Finance CaseMaster Finance is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren

Nadere informatie

BVBA KMO-zone, Klein Boom Putte (Mechelen) Tel: (015) Fax: (015) BSP lijsten automatisch verwerken

BVBA KMO-zone, Klein Boom Putte (Mechelen) Tel: (015) Fax: (015) BSP lijsten automatisch verwerken Ontwerp: Datum: Betreft: Fillip Geens 18 juni 2015 door Fillip Geens SERVICO BSP LIJSTEN AUTOMATISCH VERWERKEN BSP lijsten automatisch verwerken Doel...1 Initialisatie...2 Importsetting...2 Ticketsettings...3

Nadere informatie

GEEN ZIN IN OVERTYPEN?

GEEN ZIN IN OVERTYPEN? GEEN ZIN IN OVERTYPEN? VERSNEL UW BUSINESS DOOR: AUTOMATISCHE DATA INVOER W ORKFLOW VOOR GOEDKEURING TIJDENS HET INKOOPPROCES DIGITAAL DOCUMENT ARCHIEF DOCUMENT CAPTURE Document Capture voor Dynamics NAV

Nadere informatie

Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér

Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér Niklas Integratie Platform Verbeteren, besparen en méér Het betaalbare integratieplatform voor al uw Business-to-Business Integratie en Applicatie Integratie Volledig geautomatiseerde afhandeling van elektronisch

Nadere informatie

BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be. RAIL lijsten automatisch verwerken

BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be. RAIL lijsten automatisch verwerken RAIL lijsten automatisch verwerken Ticketsettings...2 Rapporten...3 File klaarmaken voor import...4 Importeren van de file...8 Controleren van de import...9 Doel Het vergelijken van de tickets die gebruikt

Nadere informatie

mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0

mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0 mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0 1 Introductie... 3 2 Overzicht van scenario s... 4 2.1 myrequisitions... 4 2.2 myguidedbuy... 6 2.3 myconfirmation...

Nadere informatie

2014 9 Knots Solutions BV

2014 9 Knots Solutions BV FinMaster FinMaster is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren en te beheren. FinMaster bevat

Nadere informatie

BlackBerry Cloud Services

BlackBerry Cloud Services BlackBerry Cloud Services Flexibele draadloze oplossing Uitgebreide beveiligingsopties Eenvoudig (centraal) te beheren Kosten besparen BlackBerry Enterprise Server & BlackBerry Express Server BlackBerry

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

Efficiëntie? Dat is werken

Efficiëntie? Dat is werken Efficiëntie? Dat is werken met actuele informatie. Punt. Isabel Corporate Synchroniser Isabel Corporate Synchroniser Hoe efficiënt werkt u vandaag? Vandaag is het uitwisselen van bestanden tussen Isabel

Nadere informatie

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen.

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen. TeamPlayer? TeamPlayer is een compleet en flexibel systeem voor tijdsregistratie en planning dat de grootste knelpunten in vele administraties aanpakt, daar waar de standaardsystemen nog te beperkt zijn.

Nadere informatie

Hoofd Bedrijfsvoering (P&C, FA, CA, HV, Veiligheid en ICT) De Waerden Gehandicaptenzorg Lid Carante Groep 22 milj omzet (85% Wlz)

Hoofd Bedrijfsvoering (P&C, FA, CA, HV, Veiligheid en ICT) De Waerden Gehandicaptenzorg Lid Carante Groep 22 milj omzet (85% Wlz) Hoofd Bedrijfsvoering (P&C, FA, CA, HV, Veiligheid en ICT) De Waerden Gehandicaptenzorg Lid Carante Groep 22 milj omzet (85% Wlz) Toekomstvisie De Waerden (uit 2010) Visie op ICT in / voor de langdurige

Nadere informatie

o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen

o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen Nieuwste versie van Office-desktoptoepassingen Licenties per gebruiker voor 5 computers incl Mac en mobiel Office-toepassingen naar een pc streamen

Nadere informatie

Ontdek de e-business oplossingen van Cebeo.

Ontdek de e-business oplossingen van Cebeo. Ontdek de e-business oplossingen van Cebeo. flyer_eshop.indd 3 27-09-2007 11:08:11 Cebeo e-shop, ook open buiten de kantooruren! De Cebeo e-shop is zeer gebruiksvriendelijk en omvat onder meer volgende

Nadere informatie

Modules Online Kostenbeheer Mobiel. Dienstbeschrijving

Modules Online Kostenbeheer Mobiel. Dienstbeschrijving Modules Online Kostenbeheer Mobiel Dienstbeschrijving A ugust us 201 3 1 Overzicht 1.1 Wat is Online Kostenbeheer Mobiel? Online Kostenbeheer Mobiel is een aanvulling op mogelijkheden rondom facturen binnen

Nadere informatie

output management www.advanced-forms.com

output management www.advanced-forms.com output management www.advanced-forms.com Advanced-Forms Advanced-Forms is een state-of-the-art, gebruiksvriendelijke- en flexibele outputmanagementoplossing voor bedrijven van elke grootte. Met Advanced-Forms

Nadere informatie

Het is een verticaal geïntegreerd bedrijf, dat zowel actief is in de productie van grondstoffen en halffabrikaten als van afgewerkte producten.

Het is een verticaal geïntegreerd bedrijf, dat zowel actief is in de productie van grondstoffen en halffabrikaten als van afgewerkte producten. Referenties Beaulieu International Group De klant Beaulieu International Group is een Belgische industriële groep die ontstond in de zomer van 2005 uit de fusie van vijf zelfstandige takken van de voormalige

Nadere informatie

Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Module Scoda. Handleiding oktober 2012. 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA

Module Scoda. Handleiding oktober 2012. 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA Module Scoda Handleiding oktober 2012 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA Inhoud 1. Doel van de module Scoda... 3 2. Schematisch Overzicht... 4 3. Het verkrijgen van CODA-bestanden... 5 4. Het downloaden

Nadere informatie

André van Bentum. Hoofd Bedrijfsvoering (F&I, HV, Veiligheid) De Waerden Gehandicaptenzorg Lid Carante Groep 22 milj omzet (85% Wlz)

André van Bentum. Hoofd Bedrijfsvoering (F&I, HV, Veiligheid) De Waerden Gehandicaptenzorg Lid Carante Groep 22 milj omzet (85% Wlz) Hoofd Bedrijfsvoering (F&I, HV, Veiligheid) De Waerden Gehandicaptenzorg Lid Carante Groep 22 milj omzet (85% Wlz) Toekomstvisie De Waerden (uit 2010) Visie op ICT in / voor de langdurige zorg (2009/2010)

Nadere informatie

Oracle Mobile and Social Access Management 10 oktober 2012. Joost Koiter

Oracle Mobile and Social Access Management 10 oktober 2012. Joost Koiter Oracle Mobile and Social Access Management 10 oktober 2012 Joost Koiter Kennis en experese: Op gebied van Oracle Service Oriented Architecture (SOA) Op gebied van Oracle Iden4ty & Access Management (IAM,

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

On-line archiveren met DataSilo en CaptureSilo gekoppeld met Twinfield.

On-line archiveren met DataSilo en CaptureSilo gekoppeld met Twinfield. Voltastraat 23-1 1446 VA Purmerend The Netherlands Tel:+31(0)299480140 Fax:+31(0)299480279 Web: Email: www.raamproducts.com Sales@raamproducts.com On-line archiveren met DataSilo en CaptureSilo gekoppeld

Nadere informatie

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Verzorgd door: Camille van Dongen, itelligence Fouad Allabari, i3 Woerden 4 februari 2011 Agenda Voorstellen itelligence & i3 Business Intelligence SAP Business

Nadere informatie

Richtlijnen Financiële jaarovergang 2013-2014

Richtlijnen Financiële jaarovergang 2013-2014 Richtlijnen Financiële jaarovergang 2013-2014 Dit jaar is een uitzonderlijk jaar voor onze organisatie op vlak van financiën. Het boekjaar 2013 wordt uitzonderlijk vroeg afgesloten omwille van de overgang

Nadere informatie

OCI koppeling webshop leveranciers

OCI koppeling webshop leveranciers OCI koppeling webshop leveranciers Laatste update: 14 juli 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Werking ProActive Inkoop 3 3. Opzet koppeling 5 3.1.Automatisch inloggen in de webshop...5 3.2.Terugkeren

Nadere informatie

Cases & Best Practices

Cases & Best Practices JOIN CONNECT: POWER INTEGRATIES Doclogic Full Service Partner Digitaal Werken Herald Raat en Michiel Osinga Cases & Best Practices Decos Relatiedag 4 oktober 2016 WAAR DRAAIT HET HIER OM WAAR DRAAIT HET

Nadere informatie

Verschillende softwaresystemen

Verschillende softwaresystemen Verschillende softwaresystemen 4orange, 2016 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Verschillende software systemen CRM, Leadmanagement CRM Lead management tools Microsoft Dynamics CRM,

Nadere informatie

Supplier Kit verzenden elektronische facturen voor leveranciers van SITA Nederland

Supplier Kit verzenden elektronische facturen voor leveranciers van SITA Nederland Supplier Kit E-Facturatie Supplier Kit verzenden elektronische facturen voor leveranciers van SITA Nederland Introductie E-Facturatie Verschillende verzendopties E-Factuur vereisten en informatie 2 (5)

Nadere informatie

Neptune. Het complete integratieplatform voor uw organisatie! BROCHURE OPTIMALISEREN VAN INFORMATIE EN PROCESSEN

Neptune. Het complete integratieplatform voor uw organisatie! BROCHURE OPTIMALISEREN VAN INFORMATIE EN PROCESSEN BROCHURE Neptune Het complete integratieplatform voor uw organisatie! OPTIMALISEREN VAN INFORMATIE EN PROCESSEN Axians Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle aan den IJssel Tel: +31 88 988 96 00 - www.axians.nl

Nadere informatie

Nieuwe grote release SAP Vendor Invoice Management

Nieuwe grote release SAP Vendor Invoice Management Nieuwe grote release SAP Vendor Invoice Management Inleiding Recent is een nieuwe grote release uitgebracht voor SAP Vendor Invoice Management. Deze VNSG tip beschrijft de belangrijkste toevoegingen en

Nadere informatie

Bedrijfsbrede automatisering in de bouwsector. Peter Langenberg

Bedrijfsbrede automatisering in de bouwsector. Peter Langenberg Bedrijfsbrede automatisering in de bouwsector Peter Langenberg Mission Statement Bubbles-IT wil voor U een rendabele en onafhankelijke IT partner zijn met competitieve producten, afgestemd op uw bedrijf.

Nadere informatie

Product marketing met

Product marketing met Product marketing met Michiel Klaren, Natasja Paulssen 2007-11-22 Complexiteit van de Content Management Chain Hoe het was (2002) Meer dan 9,000 uitwisselingen nodig voor verzamelen content van catalogus

Nadere informatie

Rapport. i-bridge FleetBroker en LocationBroker. Versie 1.0. Datum 22 December 2010

Rapport. i-bridge FleetBroker en LocationBroker. Versie 1.0. Datum 22 December 2010 Rapport i-bridge FleetBroker en LocationBroker Versie 1.0 Datum 22 December 2010 Status Final Colofon IVENT A&A CDC Madame Curielaan 4-6 Postbus 20703 2289 CA Rijswijk Contactpersoon Patrick Brooijmans

Nadere informatie

Ceyenne Concentrator

Ceyenne Concentrator Ceyenne Concentrator Product Information Management, Publication Management, Order Management, Price Management, Content Interface, EDI, Web2Print, Marketing Campaign, Callcenter CRM Diract IT Opgericht

Nadere informatie

«Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0»

«Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0» «Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0» Voor het gebruik van de end-users Sage BOB 50 DE NIEUWIGHEDEN VAN DE VERSIE 3.0 VAN SAGE BOB 50 Het nieuwe beheer van het boekhoudplan Met de versie Sage BOB 50 3.0, innoveert

Nadere informatie

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Enabling Enterprise Mobility Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Nieuwe werkplek & digitaal toetsen Hanzehogeschool Groningen Agenda 1. Introductie Chantal Smelik Microsoft Maaike van Mourik project

Nadere informatie

SAP Invoice Management (SIM)

SAP Invoice Management (SIM) (SIM) Copyright 2005 Avelon BV Pagina 1 / 10 1 Inleiding Voor veel organisaties is het afhandelen van binnenkomende facturen een handmatig proces dat veel tijd in beslag neemt. Handmatige invoer, tijdrovend

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

Factsheet RACS Financial Management system

Factsheet RACS Financial Management system Factsheet RACS Financial Management system Pagina 1 / 10 Inleiding In dit document geven we slechts een overzicht van de functionaliteiten die in de RACS Financial Management module beschikbaar zijn. Iedere

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials Door Gerard Bottemanne, GBNED 29-11-2012 ICT Financials Soort pakket Stand alone > Best of Breed Losstaand (beste) financieel administratiesysteem Attentiepunten: - Meer leveranciers (systeembeheer) -

Nadere informatie

ISABEL 6. SLIMME BOEKHOUDING

ISABEL 6. SLIMME BOEKHOUDING ISABEL 6. SLIMME BOEKHOUDING ACCOUNTING OPTIMIZED OPTIMALISEER UW BOEKHOUDING EN TEL UW TIJDSWINST. BETER BOEKHOUDEN DANKZIJ ISABEL 6. Isabel 6, één oplossing met tal van voordelen. Isabel 6 is de enige

Nadere informatie

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid Met een combinatie van Microsoft Dynamics CRM en een online besteltool krijgt MCFE niet alleen inzicht

Nadere informatie

MIJNWEBWINKEL.nl KOPPELEN aan imuis Online

MIJNWEBWINKEL.nl KOPPELEN aan imuis Online MIJNWEBWINKEL.nl KOPPELEN aan imuis Online Webshopbestellingen automatisch verwerken in imuis Online STAP 1. U heeft een webshop via MIJNWEBWINKEL.NL. STAP 2. Sluit een abonnement af voor imuis Online

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software 7 Relatiebeheer 7 Verkoop

Nadere informatie

SOFTWARE VOOR HERSTELBEHEER

SOFTWARE VOOR HERSTELBEHEER SOFTWARE VOOR HERSTELBEHEER Omschrijving Organiseer uw technische dienst! 1) Receptie depannage Op een vlotte manier kan u een oproep behandelen en het probleem ingeven. Beschrijf in detail de uit te voeren

Nadere informatie

The OSI Reference Model

The OSI Reference Model Telematica Applicatielaag Hoofdstuk 16, 17 Applicatielaag 4Bevat alle toepassingen die van het netwerk gebruik maken n E-mail n Elektronisch nieuws n WWW n EDI (Electronic Data Interchange) n Napster,

Nadere informatie

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Netconnex is opgericht in 2004 (Gezeteld in Belgie maar het hoofd datacenter gelegen in Nederland [omgeving Amsterdam]). Zeer gestaag groeiende onderneming

Nadere informatie

KBC Group. Handleiding Betalingen via Excel in KBC-Local

KBC Group. Handleiding Betalingen via Excel in KBC-Local KBC Group Handleiding Betalingen via Excel in KBC-Local 2013 1. Starten : installatie... 3 1.1 Technische vereisten... 3 1.1.1 Ondersteunde Operating Systemen & Browserversies... 3 1.1.2.NET 4.X... 3 1.1.3

Nadere informatie

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 Prijslijst Dynamics Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 CRM 2013 Online E: info@engion.nl Introductie Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM en andere Office

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

SOFTWARE VOOR ALGEMENE VOEDING

SOFTWARE VOOR ALGEMENE VOEDING SOFTWARE VOOR ALGEMENE VOEDING Omschrijving "Software algemene voeding" is een uiterst compleet en gebruiksvriendelijk pakket voor het dagelijks beheer van een groothandel. Het programma is volledig geïntegreerd

Nadere informatie

Betalingsmodule (Isabel 6) <2011> TML bvba

Betalingsmodule (Isabel 6) <2011> TML bvba 27/12/2012 Contents 3 Table of Contents Foreword 0 4 1 Wat... vooraf dient te gebeuren 5 2 Instellingen... in DBFACTw 7 Licentie... 8 Rechten-gebruikersgroep... 9 Instellen contract-gegevens... 10 Manueel

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. NEO facturatie. Powered bij Twinfield. NEO facturatie

Gebruikershandleiding. NEO facturatie. Powered bij Twinfield. NEO facturatie Gebruikershandleiding NEO facturatie Powered bij Twinfield NEO facturatie Copyright Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband,

Nadere informatie

I AM. Totaalcommunicatie. Dienstbeschrijving

I AM. Totaalcommunicatie. Dienstbeschrijving Totaalcommunicatie Dienstbeschrijving Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 09-03-2015 1.1 Aanpassing met vast toestel RoutIT B.V. 09-11-2016 2 1. Inhoud 1.

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

UNIDIS Relatiebeheerdersdagen 2013

UNIDIS Relatiebeheerdersdagen 2013 UNIDIS Relatiebeheerdersdagen 2013 Marc Fransen UNIDIS Agenda Even voorstellen Sepa de theorie Incasso machtigingen volgens SEPA Versie 10.2 UNIT4 Multivers/accounting Informatie binnen handbereik Waarom

Nadere informatie

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel documenten en bijlages van de financiële data. BTW-code grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

Ceyenne Concentrator

Ceyenne Concentrator Ceyenne Concentrator Product Information Management, Publication Management, Order Management, Price Management, Content Interface, EDI, Web2Print, Marketing Campaign, Callcenter CRM Diract IT Opgericht

Nadere informatie

Enabling Mobile. Een whitepaper over het ontsluiten van data en systemen voor gebruik met en door mobiele applicaties

Enabling Mobile. Een whitepaper over het ontsluiten van data en systemen voor gebruik met en door mobiele applicaties Enabling Mobile Een whitepaper over het ontsluiten van data en systemen voor gebruik met en door mobiele applicaties Door Rutger van Iperen Mobile Developer bij AMIS Services Introductie Het gebruik van

Nadere informatie

SOFTWARE VOOR FIETSZAKEN

SOFTWARE VOOR FIETSZAKEN SOFTWARE VOOR FIETSZAKEN Omschrijving "Software voor fietszaken" is een uiterst compleet en gebruiksvriendelijk pakket voor het dagelijks beheer van een fietszaak. Het programma is volledig geïntegreerd

Nadere informatie

Klachtenbeheer (Intranet)

Klachtenbeheer (Intranet) Klachtenbeheer (Intranet) Versie:1 1/17 1 INLEIDING...3 2 NAVIGATIE VAN DE APPLICATIE...3 3 FRONT-END (OP DE WEBSITE)...4 3.1 Het online melden van klachten... 4 3.2 Mijn meldingen... 5 4 BACK-END...6

Nadere informatie

HANDLEIDING ZET5 BANKPROGRAMMA

HANDLEIDING ZET5 BANKPROGRAMMA HANDLEIDING ZET5 BANKPROGRAMMA 1 Inhoud Hoofdmenu 3 Omzetten tonen 4 Bankuittreksels 5 Orders 6 Overschrijvingen 6 Toelaten 8 Binnenlandse overschrijving 11 Globale overschrijving 12 Debetorders (domicilie

Nadere informatie

Cases & Best Practices

Cases & Best Practices JOIN CONNECT : POWER INTEGRATIES Doclogic Full Service Partner Digitaal Werken Herald Raat en Michiel Osinga Cases & Best Practices Decos Relatiedag 6 Oktober 2015 WAAR DRAAIT HET HIER OM WAAR DRAAIT HET

Nadere informatie

Wie is Sack Zelfbouw?

Wie is Sack Zelfbouw? SACK ZELFBOUW Belangrijke data: 1999 Oprichting Sack Zelfbouw eenmanszaak, in ouderlijke woonst 2003 Aanwerving eerste werknemer 2005 Verhuizing naar De Zaat in Temse 2012 Verhuis naar nieuw gebouw (17

Nadere informatie

Quickstart Twinfield - Promedico Twinfield v6.18

Quickstart Twinfield - Promedico Twinfield v6.18 Quickstart Twinfield - Promedico Twinfield v6.18 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Belangrijk bericht Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

NO HANDS ACCOUNTING VAN INVOEREN NAAR ADVISEREN

NO HANDS ACCOUNTING VAN INVOEREN NAAR ADVISEREN NO HANDS ACCOUNTING VAN INVOEREN NAAR ADVISEREN Even voorstellen Joost van Koot Principal Product Marketing Jos Suijkens Senior Business Consultant Van invoeren naar adviseren AGENDA FUTURE FINANCE DE

Nadere informatie

Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model

Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model INHOUD Over Tools4ever...3 Enterprise Single Sign On Manager (E-SSOM)...3 Security Architectuur E-SSOM...4 OVER TOOLS4EVER Tools4ever biedt sinds 2004 een

Nadere informatie

Welkom! GertJan Coolen

Welkom! GertJan Coolen Welkom! GertJan Coolen Agenda Introductie Communicare Trends in de markt & MS Lync Contact Center for Lync Uitgangspunten Architectuur Functionaliteiten Partnership Wrap up & interactie Communicare Internationaal

Nadere informatie

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT Service Level Agreement (SLA) - BC Online Boekhouden Artikel 1. Definities Leverancier: BusinessCompleet.nl

Nadere informatie

1 van 5 28-4-2016 12:31 Introductie Het importeren van gegevens is een snelle en efficiënte manier om uw financiële en logistieke gegevens in uw administratie te krijgen. U kunt dit doen via [XML, Financiële/Logistieke

Nadere informatie

Tales en Markomo heten u van harte. Welkom. Wegwijs op het mobiel internet

Tales en Markomo heten u van harte. Welkom. Wegwijs op het mobiel internet Tales en Markomo heten u van harte Welkom Wegwijs op het mobiel internet Besluit Een hype? Infrastructuur en toestellen: mainframes internet personal computers connectiviteit netwerken laptop, pda, smartphone,

Nadere informatie

Evernote kan heel veel verschillende type bestanden opslaan. - gewone tekst - foto s - pdf s - websites (via Evernote webclipper

Evernote kan heel veel verschillende type bestanden opslaan. - gewone tekst - foto s - pdf s - websites (via Evernote webclipper ICT tools: Collaboratie tools in de cloud: Evernote: Werkt met een premium model. Gratis voor basis functies, uitgebreidere functies zijn betalend via een abonnement. Evernote is een samenwerkingstool

Nadere informatie

BlackBerry Business Cloud Services Handleiding om BlackBerry Business Cloud Services voor Zakelijk Exchange Online te activeren

BlackBerry Business Cloud Services Handleiding om BlackBerry Business Cloud Services voor Zakelijk Exchange Online te activeren BlackBerry Business Cloud Services Handleiding om BlackBerry Business Cloud Services voor Zakelijk Exchange Online te activeren 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 BlackBerry Business Cloud Services activeren

Nadere informatie

januari TTNWW Handleiding TST tools voor het Nederlands als Web services in een Workflow Meertens Instituut, Joan Muyskensweg 25, 1096 CJ Amsterdam

januari TTNWW Handleiding TST tools voor het Nederlands als Web services in een Workflow Meertens Instituut, Joan Muyskensweg 25, 1096 CJ Amsterdam januari 2013 TTNWW Handleiding TST tools voor het Nederlands als Web services in een Workflow Meertens Instituut, Joan Muyskensweg 25, 1096 CJ Amsterdam Table of Contents Inleiding... 3 Gebruik van de

Nadere informatie

SMART automation. Met de A.B. Entiteiten Interface. Ger Bos

SMART automation. Met de A.B. Entiteiten Interface. Ger Bos SMART automation Met de A.B. Entiteiten Interface Ger Bos Agenda Inleiding Wat is SMART automation Tools voor SMART automation A.B. Entiteiten Interface Alternatieven De praktijk van SMART automation Wat

Nadere informatie

Any data from any source available at any time as information on your favorite mobile device

Any data from any source available at any time as information on your favorite mobile device MOBILE BUSINESS APPS Any data from any source available at any time as information on your favorite mobile device YOUR VIEW ON BUSINESS Introductie Oplossingen Any2info is een innovatieve ICT-onderneming

Nadere informatie

Onze CRM oplossing. SalesManager Online. Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SALESMANAGER ONLINE INTRODUCTIE

Onze CRM oplossing. SalesManager Online. Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SALESMANAGER ONLINE INTRODUCTIE 1 SalesManager Online Onze CRM oplossing Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SalesManager Online maakt het eenvoudig om uw klanten en relaties structureel en overzichtelijk te beheren en te bedienen.

Nadere informatie

Stefan Lamberigts Solution Advisor Data Platform. Michiel Coox Solution Advisor Productivity

Stefan Lamberigts Solution Advisor Data Platform. Michiel Coox Solution Advisor Productivity Stefan Lamberigts Solution Advisor Data Platform Michiel Coox Solution Advisor Productivity Uitdagingen en Vragen Doelstelling Burgers en medewerkers willen toegang tot betere informatie, tools, apps

Nadere informatie

VOLLEDIGE BOEKHOUDING

VOLLEDIGE BOEKHOUDING VOLLEDIGE BOEKHOUDING - 1 - 1 FIN. DAGBOEKEN: INBRENGEN BANKUITTREKSELS Inbrengen van financiële verrichtingen op klanten of leveranciers. Module FINANCIEEL Financiële dagboeken. In te vullen velden: Eindsaldo

Nadere informatie

finast Brochure financiële software Grootboek

finast Brochure financiële software Grootboek Brochure De meeste systemen verlangen te veel en te complexe handelingen bij het invoeren en opvragen van de benodigde gegevens. Dat wil zeggen veel tijdverlies. FINAST ontzorgt. FINAST is een pakket wat

Nadere informatie

De koppeling met ABN AMRO

De koppeling met ABN AMRO Internet Boekhouden met CASHWeb Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening, zonder

Nadere informatie

SOFTWARE VOOR DRANKCENTRALES

SOFTWARE VOOR DRANKCENTRALES SOFTWARE VOOR DRANKCENTRALES Omschrijving "Software drankcentrales" is een uiterst compleet en gebruiksvriendelijk pakket voor het dagelijks beheer van een drankcentrale. Het programma is volledig geïntegreerd

Nadere informatie

Overzicht van het Office 365 portfolio bij Copaco Nederland

Overzicht van het Office 365 portfolio bij Copaco Nederland Overzicht van het portfolio bij Copaco Nederland Nadat het portfolio van Copaco Nederland in 2013 al flink werd uitgebreid, vindt u vanaf 1 december 2013 nog meer artikelen in onze prijslijst. Nieuw zijn

Nadere informatie

Your view on business On your favorite device

Your view on business On your favorite device ANY2INFO OVER ONS Your view on business On your favorite device Any2info is een ICT-onderneming gespecialiseerd in de ontwikkeling van standaard software waarmee mobiele bedrijfsapps kunnen worden gebouwd

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Factsheet RACS Project Management Module

Factsheet RACS Project Management Module Factsheet RACS Project Management Module Pagina 1 / 9 Inleiding: Dit document geeft een beknopt overzicht van de functionaliteiten van de Project Management Module van RACS. In de module gebruiken wij

Nadere informatie

De koppeling met ABN AMRO

De koppeling met ABN AMRO Internet Boekhouden met CASHWin Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening, zonder

Nadere informatie

TALIS. Systeemeisen. Versie 1 CREATED WITH

TALIS. Systeemeisen. Versie 1 CREATED WITH Systeemeisen Versie 1 Aangemaakt op: 12-2-2017 17:37:39 Status: Approved CREATED WITH Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 Netwerk 4 1.2 en Microsoft Office 2007/2010/2013 4 1.3 Virtualisatie 4 2. 5 2.1 Stand-alone

Nadere informatie