Angsthazerij kost Nederland de kop

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Angsthazerij kost Nederland de kop"

Transcriptie

1 10 Actueel Tekst: Joop Daggers, foto s: Frits de Beer Angsthazerij kost Nederland de kop De publieke zaak heeft zijn hart, het milieu wellicht nog meer. Toch wordt PvdA-er Hans Alders, nu nog commissaris van de koningin in Groningen, in oktober voorzitter van EnergieNed, de federatie van energiebedrijven. Nu komt het erop aan dat we nieuwe grote sprongen maken. Als minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (vrom) in het derde kabinet-lubbers haalde Hans Alders in de jaren negentig nogal kolderiek het nieuws met een plannetje om wasmachines gezamenlijk te gebruiken. De Telegraaf maakte er een grap van en kopte Alders wil zijn was bij de buren doen. Ze hebben zelfs mijn buren nog gebeld voor een interview. Niemand nam het serieus, maar Alders wilde vooral laten zien dat soms een andere denkwijze nodig is om iets te bereiken. In een debat op de Universiteit van Wageningen ging het over de invloed die milieubeleid zou kunnen hebben op onze ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Ik heb toen gezegd dat het denkbaar zou zijn dat we zaken multifunctioneler en efficiënter zouden gaan gebruiken. Als voorbeeld haalde hij Zwitserland aan, waar het heel gebruikelijk is bepaalde voorzieningen aan te bieden aan alle bewoners in een woongebouw. Nederland is een heel individualistisch land. We vinden het nog nét normaal om via de bibliotheek boeken met elkaar te delen. Maar misschien zijn er wel veel meer dingen die je gemeenschappelijk kunt doen. Een andere denkwijze, dat is ook wat we nú nodig hebben, antwoordt Alders op de vraag hoe hij vandaag de dag tegen het milieubeleid aankijkt. In de jaren die achter ons liggen, is gigantisch veel gebeurd. We moeten vaststellen dat over de hele linie ál het laaghangende fruit is geplukt. Nu komt het erop aan dat we nieuwe grote sprongen maken. Het lijkt te stokken, dat moeten we voorkomen. Er ligt nog een enorm besparingspotentieel, maar niets is moeilijker dan in bestaande situaties tot veranderingen te komen. Misschien is daar ook wel een heel ander instrumentarium voor nodig. De tijd is er rijp voor. Meer nog dan onder zijn bewind als vrom-minister staan energie en milieu in het middelpunt van de belangstelling. Ineens is er echt iets veranderd, zegt Alders. Het is goed voor Nederland dat het onderwerp zo prominent op de agenda staat, maar het is nog veel belangrijker dat het nu internationaal wordt opgepakt. Je hoort in de discussie nog te vaak dat het toch allemaal niks wordt. Maar hoe kun je vanuit dát scenario anderen inspireren? Tandpasta Er zijn mensen die aan Hans Alders denken als ze hun tanden poetsen. In zijn periode als minister van vrom stelde hij de hoeveelheid en samenstelling van verpakkingen ter discussie. Tandpasta gold daarbij als voorbeeld, want dat was in zijn ogen dubbel verpakt, namelijk in een tube en in karton. Ik mocht een toespraak houden op een feestje van de industrie, georganiseerd door de oude heer Heijn. Daar is die discussie begonnen. Hoeveel producten liggen er in een supermarkt? Vijf- of zesduizend? Moet ik dan als minister van al die producten verzinnen hoe het beter kan? Nee, natuurlijk. Ik moet degene zoeken die dat veel efficiënter kan dan ik en hém ervan overtuigen dat het moet. Het is kenmerkend voor de manier waarop Alders de rolverdeling tussen overheid en bedrijfsleven ziet. Als overheid zet je een stip op de horizon, ver in de toekomst. Dáár liggen de doelstellingen. Vervolgens bepaal je het tijdspad. Maar de overheid moet niet voorschrijven hóe je die doelen moet verwezenlijken. Laat dat maar over aan degenen die daar verstand van hebben. Als je het bedrijfsleven ervan kunt doordringen dat er economisch voordeel te behalen valt, en dat voor first movers grote exportkansen in het verschiet liggen, komt alles vanzelf in beweging. Momenteel ontbreekt het volgens Alders aan een duidelijke langetermijnvisie, zijn stip op de horizon. Te vaak ziet hij plannen stranden, uit angst voor negatieve gevolgen. De eerste reacties gaan hier altijd over waarom iets níet nodig is. We zoeken naar redenen waarom iets níet kan. Kijk maar naar infrastructurele projecten. Al in de tekentafelfase willen we ieder risico uitsluiten. Zo krijg je natuurlijk nooit iets van de grond. Op grond van een kostenbatenanalyse was het Noordzeekanaal er nooit gekomen. Die angsthazerij is niet goed, die kost ons de kop. Vergezichten hebben we nodig, het lef om een visie neer te leggen en daar vervolgens consequent aan te werken. We willen dáár naartoe, daar hebben we dát voor nodig en zó gaan we het doen. En dat moet je vervolgens ook langdurig volhouden. e

2 FORUM 26 JULI

3 12 FORUM 26 JULI 2007 Dat vraagt om een visionair, die de samenleving bij de hand kan nemen. Hebben we zo iemand in de Nederlandse politiek? Nee. Maar er is wel ongelooflijk veel behoefte aan. Zonder langetermijnvisie kun je geen beleid voeren. Je moet weten waar je wilt uitkomen en dan terugredeneren welke kleine stapjes daarvoor nodig zijn. En dat ziet u het huidige kabinet niet doen? Ik las een recent advies van de vrom-raad over gedurfd investeren. Hopelijk is dat een teken aan de wand. Het advies komt overeen met mijn pleidooi. Je kunt niet vandaag investeren zonder te weten waar je in de toekomst wilt staan. Zit minister Cramer op de goede weg? Het kabinet heeft op dit gebied de wind in de rug. Als er ooit een spurt kan worden gemaakt, dan is dat nu. Iedereen wil dezelfde kant op, de een nog sneller dan de ander. Ik lees in de krant dat Diederik Samsom het allemaal niet snel genoeg vindt gaan. Zuchtend: PvdA-ministers ontdekken meestal snel dat ze helemaal geen oppositie nodig hebben, want die wordt wel door de PvdA zelf geleverd. Samsoms kritiek is onterecht. Het is er in ieder geval te vroeg voor. Het belangrijkste is dat de minister nu coalities tot stand brengt. Wie tegen de zin van het bedrijfsleven iets voor elkaar wil krijgen, maakt het zichzelf onnodig moeilijk. Natuurlijk, je hoeft Energiekoepel splitst Op 1 oktober 2007 neemt Hans Alders de plaats in van Richard de Lange als voorzitter van EnergieNed, de federatie van energiebedrijven in Nederland. Met ingang van diezelfde datum verandert ook de structuur van de brancheorganisatie, die daarmee alvast invulling geeft aan de wettelijke splitsing die de lidbedrijven van minister Van der Hoeven van Economische Zaken uiterlijk in 2011 moeten afronden. Naast EnergieNed, dat zich gaat richten op overkoepelende zaken als milieu en voorzieningszekerheid, ontstaan dan twee aparte verenigingen. Voor de beheerders van de gas- en elektriciteitsnetten wordt de Vereniging van Energienetbeheerders opgericht. Commerciële bedrijven die energie produceren en leveren kunnen lid worden van de Vereniging van Energieproducenten, -handelaren en -retailbedrijven. De leden van beide verenigingen zijn ook lid van de branchebrede koepel.

4 FORUM 26 JULI het de bedrijven ook niet altijd naar de zin te maken, maar het is zoveel eenvoudiger als je samen optrekt. Dan heeft ze een mooie uitgangspositie dankzij het duurzaamheidsakkoord dat het bedrijfsleven met haar wil afsluiten. Inderdaad. Ik zei al: ze heeft de wind in de rug. Bent u de restaurateur die alle verstoorde relaties gaat herstellen? Dat klinkt me te dramatisch. De splitsingsdiscussie is inderdaad een voorbeeld dat laat zien dat het niet goed gaat. Maar op een heleboel andere gebieden zien we ook positieve ontwikkelingen. Kijk maar eens hoe de sector meewerkt aan de verduurzaming van de energiehuishouding. Gezicht Onder de ondertekenaars van het duurzaamheidsakkoord bevinden zich ook de energiebedrijven. Vanaf oktober wordt Hans Alders hun eerste vertegenwoordiger. Hij volgt dan Richard de Lange op als voorzitter van brancheorganisatie EnergieNed. Het wordt zijn eerste functie buiten het publieke domein waarmee hij zich, zoals hij zelf zegt, met elke vezel verbonden voelt. Een opvallende stap. Ja. En toch ook weer niet. Energie is zó belangrijk voor het functioneren van de samenleving, dat er altijd een wederzijdse afhankelijkheid zal zijn tussen de overheid en de energiesector. Eerder lieten de energiebedrijven weten dat splitsing funest zou zijn voor hun activiteiten op het gebied van duurzaamheid. Ik heb al veel gesprekken gevoerd en sterk de indruk gekregen dat er volop aan wordt gewerkt. De bedrijven zijn allemaal doordrongen van hun rol bij het aanboren van meer duurzame bronnen en het besparen van energie. Voor het eerst in de geschiedenis liggen er plannen om samen met de woningbouwcorporaties wat te gaan doen aan energiebesparing in bestaande bouw. Dat zijn grote ontwikkelingen. Als voorvechter van Groningse belangen kwam u in het geweer tegen de hoge energieprijzen. Grote We moeten vaststellen dat over de hele linie ál het laaghangende fruit is geplukt Energie ligt voor mij op het grensvlak tussen publiek en privaat. De laatste jaren hebben we daar weinig van gemerkt. In de discussie over de splitsing van de bedrijven trokken de energiebedrijven en de overheid fel tegen elkaar van leer. Dat is waar, maar ik durf de stelling aan dat zo n trend altijd zichtbaar is als je een sector liberaliseert of privatiseert. Het leidt aanvankelijk tot een enorme verwijdering. Aan beide kanten wordt naar een nieuwe weg gezocht. Partijen lopen allebei hun eigen kant op. Maar op een zeker moment bereik je het punt waarop weer het besef ontstaat dat er veel vervlechting is en dat je elkaar nodig hebt. De strijd is gestreden, in 2011 moet het netbeheer gescheiden zijn van de commerciële activiteiten. Vindt u dat een goede zaak? De hele discussie over de splitsing heeft de sector zelf ook verdeeld. EnergieNed heeft óók leden die voorstander zijn en is daarom altijd buiten de discussie gebleven. Het lijkt me niet goed als de nieuwe voorzitter er nu wel uitspraken over zou doen. bedrijven in uw provincie dreigden daardoor over de kop te gaan. Nu gaat u de belangen vertegenwoordigen van de bedrijven die die prijzen bepalen. Dat is inderdaad een moeilijke discussie. Het probleem ligt niet zozeer bij de energiebedrijven, maar komt voort uit de samenstelling van onze energiemix. Nederland is door de eenzijdige gerichtheid op aardgas en de prijsontwikkelingen van die brandstof een duurte-eiland geworden in Europa. Over die mix wordt nu volop gediscussieerd. We moeten minder afhankelijk worden van aardgas. Is kernenergie de oplossing? Kernenergie moet niet worden uitgesloten. Natuurlijk moeten we eerst de nodige vragen afdoende beantwoorden. Daar is eerst en vooral maatschappelijke discussie voor nodig. Vervolgens is de vraag waarop Nederland zich dient te richten. Vooralsnog richt Nederland zich op de bouw van kolencentrales. Je zou ook een heel andere keus kunnen maken. Maar de plannen die er liggen, lijken mij gunstig: capture-ready kolencentrales, dus met e

5 14 FORUM 26 JULI 2007 Curriculum Vitae 1952 Geboren in Nijmegen PvdA-gemeenteraadslid in Nijmegen Lid Provinciale Staten van Gelderland Tweede Kamerlid Minister van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Europees directeur van het milieuprogramma van de Verenigde Naties Commissaris van de koningin in Groningen 2007 Voorzitter EnergieNed afvang van de co 2 -uitstoot. Die verplichting zet een grote druk op de innovatie. Ik merk nu al dat de bedrijven zich daarin bekwamen. En dat gaat niet verloren bij splitsing? Er is geen andere weg. Pleitbezorger Door het vertrek van Alders verliest Noord-Nederland een belangrijk pleitbezorger van regionale belangen. De loftrompet die hem uitgeleide doet, staat in schril contrast met de scepsis waarmee hij in 1996 werd ontvangen. Ja, er waren mensen die zich hardop afvroegen wat zo n milieusnuiter in Groningen kwam doen, herinnert hij zich. Hij mag het tot zijn verdiensten rekenen dat de drie noordelijke provincies tegenwoordig eensgezindheid uitstralen. Vroeger vochten ze elkaar in Den Haag de tent uit. Alders: Die omslag hebben we grotendeels aan Den Haag zélf te danken. Bij de presentatie van de Miljoenennota in 1996 werden we niet eens meer genoemd. Voor het paarse kabinet hield Nederland op bij de lijn Amsterdam-Zwolle. De verontwaardiging die dat in het Noorden opleverde, dreef ons naar elkaar toe. We wisten dat we met één verhaal moesten komen en ons niet tegen elkaar moesten laten uitspelen. Een belangrijke omkering was volgens Alders dat niet alleen meer werd gesproken over wat de Randstad voor het Noorden kon betekenen, maar vooral ook wat het Noorden zelf kon doen. Noord-Nederland heeft zelf zijn huiswerk goed gedaan, zegt hij. We zijn scherper geworden in onze keuzes. Er kwamen kernzones waar bedrijven zich konden vestigen. Daarbuiten niet, want we wilden ruimte houden voor de bijzondere kwaliteiten van het leefklimaat. Er is hier nog ruimte, het wordt nog donker, het is nog écht stil. Op zo n gebied moet je zuinig zijn. Klopt de stelling dat het zelfbewustzijn van Noord- Nederland is gegroeid? We houden in het Noorden al jaren geen zieligheidsverhalen meer. Die mythe wordt door anderen in stand gehouden. Steek honderd miljoen in Rotterdam en het heet een investering, geef het uit in Groningen en we noemen het subsidie. Nee, natuurlijk zijn we geen economisch kerngebied in Europa. Maar we moeten er oog voor hebben dat Noord-Nederland een aardig partijtje meeblaast in de Nederlandse economie. Op gebieden als energie en water lopen we voorop. Vijftien procent van de Nederlandse chemie staat in Delfzijl. De kansen van Nederland liggen niet uitsluitend in de Randstad. Intussen kijkt Groningen steeds nadrukkelijker naar het oosten. Die relatie is voor ons minstens zo belangrijk als de relatie met de Randstad. De Duitsers investeren enorm in het gebied dat aan Noord- Nederland grenst. En dan heb ik het nog niet eens over de ontwikkelingen in Scandinavië. Grensoverschrijdende contacten worden steeds intensiever. Dat verloopt natuurlijk niet allemaal even soepel, het vergt ontzettend veel netwerken. De cultuurverschillen zijn groot. Grenzen verdwijnen niet door alleen maar te roepen dat ze er niet meer zijn. Dat merken we bijna dagelijks en daar werken we hard aan. Want het zou dom zijn als wij met onze rug naar de booming business in Bremen en Hamburg zouden blijven staan. Dan missen we pas echt de boot. Naast alles wat het Noorden in het afgelopen decennium mede dankzij Alders inspanningen heeft bereikt, bleef één grote lobby zweven. De Zuiderzeelijn, die Noord-Nederland Als je het bedrijfsleven kunt overtuigen, komt alles vanzelf in beweging een snelle verbinding met de Randstad moet bezorgen, lijkt verder weg dan ooit. Onbegrijpelijk, vindt Alders. De discussie over de Zuiderzeelijn voeren we niet uitsluitend in het belang van Noord-Nederland. We vragen niet om geld op grond van een Calimero-ticket. Het gaat om een algemeen Nederlands belang, om een cruciale oost-westverbinding. Als je de lijn doortrekt naar Hamburg, verandert dat ook iets in de positie van Amsterdam. Dat wordt dan een verbindende schakel in plaats van een eindstation. Maar iedere keer moeten wíj ervoor vechten. Komt die lijn er ooit? Hij komt er. Echt. y

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

01. Opening 02. Mededelingen

01. Opening 02. Mededelingen Orgaan: Raad Datum: 15-04-2015 Voorzitter: L.M. Huizer Aanwezigen: N. Anagni (Leefbaar Krimpen), R. Bitter (Stem van Krimpen), F.J. Bredius (Leefbaar Krimpen), J. Butter (PvdA), A. Hofstra (VVD), K.M.

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend)

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend) 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG OVER: Wijziging Electriciteitswet, Gaswet en Warmtewet Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt verzocht, deze correcties

Nadere informatie

Industrie levert strijd op meerdere fronten Overheid maakt het alleen maar moeilijker Ruimte voor innovatie enige kans

Industrie levert strijd op meerdere fronten Overheid maakt het alleen maar moeilijker Ruimte voor innovatie enige kans 10 Actueel Tekst: Joop Daggers, foto s: Alistair Scott / Alamy, Shutterstock, Image Source Papier op hete kolen Een actieve ambassadeur in energietransitie, heette de Nederlandse papierindustrie twee jaar

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Symposium Eerlijk duurt het Langst

Symposium Eerlijk duurt het Langst Symposium Eerlijk duurt het Langst georganiseerd door de Konferentie Nederlandse Religieuzen, Landelijk bureau DISK en Justitia et Pax op donderdag 29 november 2012 in de Bergkerk te Amersfoort 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

7 Energie. Motie. De Kamer, Aan de orde is het VAO Energie (AO d.d. 18/02).

7 Energie. Motie. De Kamer, Aan de orde is het VAO Energie (AO d.d. 18/02). 7 Aan de orde is het VAO (AO d.d. 18/02). De heer Van Gerven (SP): Voorzitter. Ik heb één motie die aan duidelijkheid weinig te wensen over laat. overwegende dat energieleveranciers per jaar een vastrecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013 Nr. 75 VERSLAG VAN EEN

Nadere informatie

Sjaak de Ligt. Directeur, Trees for All

Sjaak de Ligt. Directeur, Trees for All Sjaak de Ligt Directeur, Trees for All Werken aan balans Mijn ideale wereld is er één die in balans is. Los van wereldvrede en economie, die natuurlijk ook belangrijk zijn, is daar voor mij sprake van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 28 676 NAVO Nr. 190 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 november 2013 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

Van Bijsterveldt-Vliegenthart. Ten aanzien van de motie zet ik niet echt scherp in. Ik laat het oordeel over aan de Kamer.

Van Bijsterveldt-Vliegenthart. Ten aanzien van de motie zet ik niet echt scherp in. Ik laat het oordeel over aan de Kamer. Van Bijsterveldt-Vliegenthart Ten aanzien van de motie zet ik niet echt scherp in. Ik laat het oordeel over aan de Kamer. De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, over de ingediende

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 428 Perspectievennota Verkeer en Vervoer Nr. 14 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Vastgesteld 24 juni 1999 De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

kopstukken over wonen in de

kopstukken over wonen in de 7 14 21 Rob Mulder kopstukken over wonen in de vragen aan ste eeuw Opgedragen aan Marlies Pernot Ter gelegenheid van haar afscheid als algemeen directeur van Vereniging Eigen Huis 2000-2014 Inhoud voorwoord

Nadere informatie

Meer informatie over deze presentatie en het congres Ruimte voor Energie! kunt u vinden op http://www.geopromotion.nl/

Meer informatie over deze presentatie en het congres Ruimte voor Energie! kunt u vinden op http://www.geopromotion.nl/ Energie en Ruimte Hans Alders Energie en ruimte.dat is het thema van vandaag Er zijn verrassend veel relaties tussen energie en ruimte, zowel in de energie-consumptie als ook in de productie -sfeer. En

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 149 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 7 mei 2009 De vaste

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

acties zorg We worden vergiftigd met het idee dat zorg te duur is Rutte en Samsom op ramkoers Hollandse Groene Stroom? Graag!

acties zorg We worden vergiftigd met het idee dat zorg te duur is Rutte en Samsom op ramkoers Hollandse Groene Stroom? Graag! ribune Nieuwsblad van de SP jaargang 48 nr. 11 december 2012 1,75 www.sp.nl acties zorg We worden vergiftigd met het idee dat zorg te duur is Rutte en Samsom op ramkoers Hollandse Groene Stroom? Graag!

Nadere informatie

Innovatie, retrofit en toekomstwaarde Concurrerende gebiedsontwikkeling door duurzaamheid Linda van Hilten, Jurgen van der Heijden (AT Osborne)

Innovatie, retrofit en toekomstwaarde Concurrerende gebiedsontwikkeling door duurzaamheid Linda van Hilten, Jurgen van der Heijden (AT Osborne) (Gepubliceerd als: Jurgen van der Heijden, Linda van Hilten (2015), Innovatie, retrofit en toekomstwaarde, Concurrerende gebiedsontwikkeling door duurzaamheid, p. 67-74 in: Geiske Bouma, Elke Vanempten

Nadere informatie

Straatsburg redt Europese handel in emissierechten

Straatsburg redt Europese handel in emissierechten dinsdag 3 maart 2015 - jaargang 18 nummer 2 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 zie ook www.energieactueel.nl Plaatsing hart offshore windpark Medio februari is het transformatorstation

Nadere informatie

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet Ouwehand speurtocht aanving. Dat was dan net te laat, omdat die begroting vorige week gepasseerd is. Dit alles zou grappig kunnen klinken, als het niet getuigde van een groot gebrek aan respect voor het

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 23 645 Openbaar vervoer Nr. 574 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 mei 2014 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft

Nadere informatie