Bij het team Vergunningen zijn de volgende aanvragen om vergunning ingediend:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bij het team Vergunningen zijn de volgende aanvragen om vergunning ingediend:"

Transcriptie

1 Bouwen AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN Bij het team Vergunningen zijn de volgende aanvragen om vergunning ingediend: Aanvragen om lichte bouwvergunning Noteboomstraat 2 (plaatsen dakkapel) en (vernieuwen schuur), A. de Vrieslaan 11 (bouwen tuinhuis met veranda), Gr. Overstraat (plaatsen zonwering/ uithangbord), v. Lithstraat 21 (plaatsen dakkapel). Aanvragen om reguliere bouwvergunning Paddegatsteeg ong. (plaatsen bos onderhoudshut). Andriessenplein ong (plaatsen 3 vlaggenmasten), K. de Groteplein 11 (plaatsen deurkozijn in gevel), Maagdenburgstraat 12 (plaatsen 2 windmolens op bedrijfsgebouw), Voorhorst 5 (vergroten berging). Diepenveen Baerselmansweg 2a (vergroten woonhuis). Lettele Oerdijk 97 (oprichten schuur). Aanvragen om reguliere bouwvergunning fase 1 Diepenveen Oranjelaan 46, (plaatsen dakkapel noordzijde). Aanvragen om sloopvergunning D.G. v/d Keesselstraat 36 (verwijderen asbesthoudende golfplaten), Keizerstraat 12, 13, 14 (slopen t.b.v. interne verbouwing). De gemeente vestigt er de aandacht op dat belanghebbenden: - deze aanvragen kunnen inzien bij Publiekszaken, Leeuwenbrug zolang op deze aanvragen niet is beslist, bij het team Vergunningen, Postbus 5000, 7400 GC schriftelijk een reactie kunnen indienen. - ook in een later stadium de verleende vergunning nog kunnen aanvechten door het indienen van een bezwaarschrift op grond van de Algemene wet bestuursrecht bij het college van burgemeester en wethouders. - telefonisch informatie kunnen krijgen, telefoon VERLEENDE VERGUNNINGEN Vergunningen die met een projectbesluit of gecoördineerd worden verleend, staan elders in deze rubriek vermeld. Burgemeester en wethouders hebben vergunningen verleend voor: Pagina 1 van 8

2 Verleende lichte bouwvergunningen Rozenstraat 31 (B), (vergroten schuur), Sallandstraat 18 (plaatsen 2 dakkapellen), Strockelstraat/van Hetenstraat/van Durenstraat (Tuindorp) (gewijzigd uitvoeren van eerder verleende vergunning : woninguitbreiding en gevelwijzigingen). Verleende reguliere bouwvergunningen Langenbergerweg 5, (oprichten woning), Rozenstraat 31 (vergroten schuur). Engestraat 16 (plaatsen reclamebord), Hanzeweg 38 (plaatsen nieuwe fondplaat en frame met doek), Paddensteeg 8 (B), (vergroten ligboxenmelkstal). Schalkhaar Lindeboomsweg 1a, 2, (plaatsen reclameaanduiding bibliotheek), Spanjaardsdijk 68, (B), (plaatsen 3 reclamebanners), Spanjaardsdijk 72, (B), (oprichten woning). Verleende sloopvergunningen Lettele Kiekenbeltsweg 2 (vervangen betonvloer). Verleende omzettingsvergunningen (kamerverhuur) Boxbergerweg 127 (toestaan kamerverhuur), J.F. Gronoviusstraat 45 (aanvraag omzettingsvergunning). De gemeente vestigt er de aandacht op dat de stukken met tekeningen van t/m zijn in te zien bij Publiekszaken, Leeuwenbrug 81 te. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum van het besluit: (de publicatiedatum is niet de verzenddatum) - Een gemotiveerd bezwaarschrift op grond van de Algemene wet bestuursrecht indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC te Of - indien (B), tegen dit besluit beroep instellen bij de Rechtbank Zwolle-Lelystad, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Voor deze besluiten is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3:4 Awb), met de mogelijkheid van het indienen van zienswijzen, doorlopen voor een ontheffing van het bestemmingsplan. U dient er rekening mee te houden dat het indienen van een bezwaarschrift of instellen van beroep er niet automatisch toe leidt dat van de vergunning geen gebruik mag/zal worden gemaakt. Indien tijdig bezwaar is gemaakt of beroep ingesteld, kan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zwolle-Lelystad, sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van eenvoorlopige voorziening worden ingediend. Voor meer informatie over bovenstaande vergunningen en verzenddatum kunt u bellen met team Vergunningen telefoon Pagina 2 van 8

3 ARTIKEL 3.23 WRO ONTHEFFING BESTEMMINGSPLAN Burgemeester en wethouders zijn van plan, onder het verlenen van ontheffing van het geldende bestemmingsplan op grond van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel van het Besluit ruimtelijke ordening, bouwvergunning te verlenen voor het: - vergroten horecazaak op perceel Schoolstraat 8 - vergroten woning op perceel Alferinklaan 27 -uitbreiden kantoorgedeelte woning op perceel Smeenkhof 27 -plaatsen 3 vlaggenmasten op perceel Andriessenplein ong Schalkhaar -vestigen cafetaria/eetcafe op perceel Oerdijk Deze bouwplannen liggen van t/m ter inzage bij Publiekszaken, Leeuwenbrug 81. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden zienswijzen tegen het verlenen van deze ontheffing / bouwvergunning indienen bij het college van burgemeester en wethouders, het team Vergunningen, Postbus 5000, 7400 GC. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dit team, telefoon ARTIKEL 3.6 WRO ONTHEFFING BESTEMMINGSPLAN Burgemeester en wethouders zijn van plan, onder het verlenen van ontheffing van het geldende bestemmingsplan op grond van artikel 3.6, eerste lid, onder c van de Wet ruimtelijke ordening, bouwvergunning te verlenen voor het: -veranderen van pension-restaurant en huis op perceel Grote Kerkhof 7, 8 en 9 Deze bouwplannen liggen met ingang van t/m ter inzage bij Publiekszaken, Leeuwenbrug 81. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden zienswijzen tegen het verlenen van deze ontheffing/ bouwvergunning indienen bij het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van het team Vergunningen, Postbus 5000, 7400 GC. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dit team via telefoon ARTIKEL 3.6 WRO ONTHEFFING BESTEMMINGSPLAN Burgemeester en wethouders zijn van plan, onder het verlenen van ontheffing van het geldende bestemmingsplan op grond van artikel 3.6, eerste lid, onder c van de Wet ruimtelijke ordening, bouwvergunning te verlenen voor het: -vergroten woning met dakopbouw op perceel Vermeerstraat 24 -uitbreiden woning op perceel P. de Hooghstraat 52 Deze bouwplannen liggen met ingang van t/m ter inzage bij Publiekszaken, Leeuwenbrug 81. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden zienswijzen tegen het verlenen van deze ontheffing/ bouwvergunning indienen bij het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van het team Vergunningen, Postbus 5000, 7400 GC. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dit team via telefoon Pagina 3 van 8

4 VERLEENDE VERGUNNINGEN TIJDELIJKE INNEMING OPENBARE GROND Burgemeester en wethouders hebben vergunning verleend voor: het in de periode van 21 juni 2010 tot en met 31 juli 2011 in gebruik nemen van 500 m 2 openbare gemeentegrond ten behoeve van het plaatsen van, omheiningen, hekwerken en schuttingen ten behoeve van de bouwplaatsinrichting danwel ten behoeve van de opslag van (bouw)materialen, loodsen, keten, wagens (géén motorvoertuigen!) en containers. Voor nieuwbouwwerkzaamheden, op/nabij Rijsterborgherweg/Boxbergerweg ongenummerd. De gemeente wijst erop dat belanghebbenden: - deze vergunning met ingang van 30 juni tot en met 8 augustus 2010 kunnen inzien bij het Gemeentelijk Informatiecentrum in de openbare bibliotheek, Brink 70 en bij Publiekszaken, Leeuwenbrug 81 - een gemotiveerd bezwaarschrift op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC - er rekening mee moeten houden dat het indienen van een bezwaarschrift er niet automatisch toe leidt dat van de vergunning geen gebruik mag/zal worden gemaakt - daarnaast bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het nemen van een voorlopige voorziening kunnen indienen - meer informatie kunnen krijgen via telefoon ; zeker wanneer u een bezwaarschrift wilt indienen is het raadzaam via deze nummers informatie in te winnen over de termijn waarbinnen het bezwaarschrift moet zijn ingediend (binnen zes weken na het verzenden van de vergunning). VERLEENDE GEBRUIKSVERGUNNINGEN Burgemeester en wethouders delen mee dat zij gebruiksvergunningen hebben verleend, in de zin van artikel Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (vergunning met betrekking tot brandveilig gebruik), voor bouwwerken op percelen gelegen aan: Mina Krusemanlaan 2 Deze gebruiksvergunningen liggen met ingang van maandag een maand ter inzage in het Gemeentelijk Informatiecentrum in de openbare bibliotheek, Brink 70 en bij Publiekszaken, Leeuwenbrug 85. Tevens liggen (tussen 9 en 12 uur) de tekeningen en bijbehorende stukken ter inzage bij de Brandweer, team Risicobeheersing Schonenvaardersstraat 5. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht is het mogelijk binnen 6 weken, met in-gang van de dag na die, waarop de beschikking is verzonden, een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders in te dienen, Postbus 5000, 7400 GC. U kunt na het indienen van het bezwaarschrift tevens een voorlopige voorziening vragen bij de President van de Rechtbank, Luttenbergstraat 5, 8012 EE Zwolle. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Risicobeheersing van de brandweer, telefoon Pagina 4 van 8

5 ONTWERP MONUMENTENVERGUNNING Burgemeester en wethouders zijn van plan een monumentenvergunning te verlenen voor het: -diverse aanpassingen aan rijksmonument op perceel Bergstraat 2-4 Deze plannen liggen van tot ter inzage bij Publiekszaken, Leeuwenbrug 81. Tijdens deze periode kan iedereen zienswijzen tegen het verlenen van deze monumentenvergunning indienen bij het college van burgemeester en wethouders, het team Vergunningen, Postbus 5000, 7400 GC. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dit team, telefoon Kappen AANGEVRAAGDE KAPVERGUNNINGEN Burgemeester en wethouders hebben aanvragen ontvangen om vergunning te verlenen voor het kappen van de volgende bomen: Aanvraag derden Colmschate Holterweg 65 (een conifeer) Gemeentelijke aanvragen hoek Weseperstraat nabij Karwei (zes esdoorns), Parallelweg in de spoorbaan (vijf acacia s en negen esdoorns) De gemeente attendeert belanghebbenden erop dat zij: - tot 21 juli 2010 een schriftelijke zienswijze tegen deze aanvragen kunnen indienen bij de eenheid Ruimte en Samenleving, cluster Veiligheid Toezicht en Vergunningen, team Vergunningen, Postbus 5000, 7400 GC. - deze aanvragen kunnen inzien bij de Gemeentelijk Informatiecentrum, Brink 70 en bij Publiekszaken, Leeuwenbrug in een later stadium een bezwaarschrift kunnen indienen tegen een mogelijk te verlenen vergunning. - informatie over deze aanvragen kunnen krijgen via telefoon VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN Burgemeester en wethouders hebben vergunning verleend voor het kappen/verplanten van bomen op de volgende percelen: Aanvraag derden Pagina 5 van 8

6 Veenweg 99 (twee sparren en een esdoorn), Johannes van Vlotenlaan 96 (een kastanje), Frans van Mierisstraat 25 (een berk), Lagestraat 21 (twee berken), Grote Ratelaar 20 (twee coniferen, een esdoorn, drie eiken, een berk en een hazelaar), Van Hetenstraat 82 (vijf sparren), Nilantstraat 179 (een berk) Baarhorsterdijk 6 (een berk) Diepenveen Oranjelaan (drie lijsterbessen, drie sierkersen, twee perenbomen, zeven berken, een esdoorn, een meidoorn en een zomereik) Aanvraag gemeente Hoek Weseperstraat (fietspad) nabij bouwcentrum (zes esdoorns), Bedrijvenpark A1, sectie I, nr (drie berken en een eik) Aan deze vergunningen is het voorschrift verbonden dat binnen een termijn van zes weken, met ingang van de dag na bekendmaking, niet gekapt of verplant mag worden. De gemeente attendeert belanghebbenden erop dat: - de vergunningen van 7 juli tot en met 18 augustus 2010 ter inzage liggen bij de Gemeentelijk Informatiecentrum, Brink 70 en bij Publiekszaken, Leeuwenbrug indien een belanghebbende het niet eens is met een vergunning kan deze, binnen de periode van zes weken, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC. - de gemeente op de termijn van zes weken streng moet toezien. Bij overschrijding van deze termijn moet u er rekening mee houden dat het bezwaarschrift niet inhoudelijk in behandeling wordt genomen. - een bezwaarschrift in elk geval het volgende moet bevatten: een motivering, een datum, uw naam en adres, het besluit waartegen u bezwaar maakt en uw handtekening. Milieu MELDINGEN MOBIEL PUINBREKEN Burgemeester en wethouders hebben onderstaande melding ontvangen op grond van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval: - Voor het breken van puin op de locatie Fesevurstraat 7 in. Voorts is kennisgegeven van de bronsterkte van de mobiele puinbreekinstallatie. Deze bedraagt 116 db(a). De werkzaamheden zullen naar verwachting 18 dagen gaan duren, binnen het tijdsbestek van 1 juli t/m 26 juli Op de werkzaamheden zijn de voorschriften van toepassing die vermeld staan in het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval. Opgemerkt wordt dat de feitelijke uitvoering wellicht kan afwijken van de genoemde planning. De gemeente wordt daarover ten minste twee werkdagen voor het begin der werkzaamheden geïnformeerd. De werkzaamheden mogen enkel plaatsvinden van tot uur en alleen op werkdagen. Pagina 6 van 8

7 De melding ligt van 5 juli t/m 30 juli 2010 ter inzage bij het Gemeentelijk Informatiecentrum in de Openbare Bibliotheek, Brink 70. Wilt u de stukken buiten openingstijden inzien of wilt u een toelichting, maak dan een afspraak met het team Vergunningen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J.E. Straalman van team Vergunningen, telefoon Ruimtelijke ordening ONHERROEPELIJK BESTEMMINGSPLAN KOM SCHALKHAAR 2005 De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 4 mei 2010 uitspraak gedaan over de ingediende beroepen tegen het goedkeuringsbesluit van het bestemmingsplan Kom Schalkhaar Met deze uitspraak is het besluit van Gedeputeerde Staten gedeeltelijk vernietigd voor zover dat betrekking heeft op de aanduiding Volkstuinen toegestaan binnen de bestemming Groen Groene ruimte en de aanduidingen bouwgrens en maximum bouwhoogte voor het grootste bouwvlak op het plandeel met de bestemming Maatschappelijk op de hoek Brinkgreverweg/ Oosterwechelsweg. Voor het overige is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Het besluit van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het bestemmingsplan kunt u inzien bij Publiekszaken, Leeuwenbrug 81. U kunt het plan ook inzien op de website: RECTIFICATIE PROJECTBESLUIT DEVENTERWEG 33 BATHMEN Het college van burgemeester en wethouders van deelt mee dat van 1 juli 2010 tot en met 11 augustus 2010 bij Publiekszaken (Leeuwenbrug 81) en bij de gemeentelijke informatiebalie in de Openbare Bibliotheek (Brink 70) ter inzage ligt: - het op 24 juni 2010 vastgestelde projectbesluit weg 33 en bijbehorende stukken, waaronder de bouwvergunning, voor het uitbreiden en renoveren van de woning met 23 m² op het perceel weg 33 te. De rectificatie van deze publicatie betreft de instantie waar beroep ingesteld kan worden. Als gevolg hiervan wijzigt de inzage termijn niet. Het projectbesluit kunt u inzien via RO-online ( en op de gemeentelijke website Op deze site kunt u een directe link vinden naar het projectbesluit op RO-online. De digitale bestanden van het projectbesluit zijn beschikbaar gesteld via Op de gemeentelijke website kunt u een directe link vinden naar de vindplaats van de bestanden van het projectbesluit. Er is een zienswijze op het ontwerpbesluit ingediend. Deze zienswijze is niet overgenomen en de behandeling hiervan bevindt zich in de zienswijzennota. Het projectbesluit en de bouwvergunning zijn daarom ongewijzigd vastgesteld. Pagina 7 van 8

8 Tegen het vastgestelde projectbesluit kunnen belanghebbenden tijdens de ter inzage termijn van zes weken een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Zwolle-Lelystad, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroep kan alleen worden ingesteld door een belanghebbende die zienswijzen over het ontwerp van het projectbesluit naar voren heeft gebracht. Hierop wordt een uitzondering gemaakt als het de betrokkene redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen over de ontwerpbesluiten naar voren te hebben gebracht. Het instellen van beroep leidt er niet automatisch toe dat van de vergunning geen gebruik mag worden gemaakt. Indien tijdig beroep is ingesteld, kan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zwolle- Lelystad, sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Verkeer VERKEERSMAATREGELEN Burgemeester en wethouders zijn voornemens de volgende verkeersmaatregel(en) te treffen: het opheffen van het eenrichtingsverkeer op het Hof van Colmschate in de gemeente. Het besluit ligt ter inzage bij het Gemeentelijk Informatiecentrum in de Openbare Bibliotheek, Brink 70 en bij Publiekszaken, Leeuwenbrug 81. Belanghebbenden kunnen van 7 juli 2010 tot en met 17 augustus 2010 schriftelijk bedenkingen indienen tegen het verkeersbesluit bij het team Projectleiding en Ondersteuning, Postbus 5000, 7400 GC. Deze bedenkingen worden bij het nemen van de definitieve besluiten betrokken. Voor informatie kunt u contact opnemen met het team Projectleiding en Ondersteuning, telefoon Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende verkeersmaatregel te treffen: Verkeersbesluit tot het afsluiten van de Welle tussen de Melksterstraat en de Vispoort voor gemotoriseerd verkeer op alle zondagen tussen 11:00 uur en 17:00 uur in de maanden juli en augustus in 2010 en 2011 in de gemeente. Het besluit ligt ter inzage bij het Gemeentelijk Informatiecentrum in de Openbare Bibliotheek, Brink 70 en bij Publiekszaken, Leeuwenbrug 81. Belanghebbenden kunnen van 8 juli 2010 tot en met 18 augustus 2010 een gemotiveerd bezwaarschrift tegen het verkeersbesluit indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC. Bezwaar kan ook via internet worden ingediend (via Daarnaast kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening richten aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zwolle, sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Voor informatie kunt u contact opnemen met het team Projectleiding en Ondersteuning, telefoon Pagina 8 van 8

Bekendmakingen gemeentebreed. Bekendmakingen op postcode. Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Bekendmakingen gemeentebreed. Bekendmakingen op postcode. Wet basisregistraties adressen en gebouwen woensdag 29 december 2010 weeknummer 52 uitgavenummer 28 pagina 1 van 22 Bekendmakingen gemeentebreed Wet basisregistraties adressen en gebouwen Bekendmakingsnr. 2185 Type bekendmaking overig Rectificatie

Nadere informatie

Bekendmakingen op postcode

Bekendmakingen op postcode woensdag 3 november 2010 weeknummer 44 uitgavenummer 20 pagina 1 van 36 Bekendmakingen op postcode Omgevingsvergunning, Broederenstraat 11 en 13 Bekendmakingsnr. 1619 Activiteiten bouwenenreclame Postcode/huisnummer

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad Ledeacker ongewijzigd heeft vastgesteld. Deze herziening wijzigt de bestemming Agrarische doeleinden van het perceel Dorpsstraat 15 te Ledeacker in Wonen waardoor de bouw van twee woningen mogelijk wordt.

Nadere informatie

Bij het team Vergunningen zijn de volgende aanvragen om vergunning ingediend:

Bij het team Vergunningen zijn de volgende aanvragen om vergunning ingediend: woensdag 4 augustus 2010 weeknummer 31 uitgave nummer 5 pagina 1 van 7 Bouwen AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN Bij het team Vergunningen zijn de volgende aanvragen om vergunning ingediend: Aanvragen om lichte

Nadere informatie

Aanvragen om sloopvergunning Deventer J. v. Vlotenlaan 235(7412SJ) (verwijderen asbest), Platvoetsdijk 2 (slopen clubhuis).

Aanvragen om sloopvergunning Deventer J. v. Vlotenlaan 235(7412SJ) (verwijderen asbest), Platvoetsdijk 2 (slopen clubhuis). woensdag 21 juli 2010 weeknummer 29 uitgave nummer 3 pagina 1 van 13 Bouwen AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN Bij het team Vergunningen zijn de volgende aanvragen om vergunning ingediend: Aanvragen om lichte bouwvergunning

Nadere informatie

Bekendmakingen op postcode

Bekendmakingen op postcode woensdag 5 januari 2011 weeknummer 1 uitgavenummer 30 pagina 1 van 15 Bekendmakingen op postcode Omgevingsvergunning regulier (bouwen) Walstraat 50 Bekendmakingsnr. 2215 Postcode/huisnummer 7411GM 50 plaatsen

Nadere informatie

Bestemmingsplan Vaarselstraat ong. tussen 48 en 54, Ruimte voor Ruimte woning

Bestemmingsplan Vaarselstraat ong. tussen 48 en 54, Ruimte voor Ruimte woning Week 1 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen RECTIFICATIE In onderstaande publicatie van 31 december 2015 stonden onjuiste kadastrale nummers van het perceel. In deze versie de correcte kadastrale nummers.

Nadere informatie

Bekendmakingen gemeentebreed

Bekendmakingen gemeentebreed woensdag 28 december 2011 weeknummer 52 uitgavenummer 87 pagina 1 van 27 Bekendmakingen gemeentebreed Wet Milieubeheer Melding 8.40 op en rond sectie A4266 in Diepenveen Bekendmakingsnr. 5118 Type bekendmaking

Nadere informatie

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.).

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). Week 28 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). De verleende

Nadere informatie

Bekendmakingen gemeentebreed

Bekendmakingen gemeentebreed woensdag 13 april 2011 weeknummer 15 uitgavenummer 49 pagina 1 van 24 Bekendmakingen gemeentebreed horecabedrijf, Gotlandstraat 13 Bekendmakingsnr. 3081 Type bekendmaking exploitatievergunning Status conceptvergunning

Nadere informatie

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Goor Centrum e.o., herziening Grotestraat 38"

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan Goor Centrum e.o., herziening Grotestraat 38 Bekendmakingen van gemeente Hof van Twente d.d. 2 september 2015 Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: - Bestemmingsplan - Omgevingsvergunningen

Nadere informatie

Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde:

Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: Bekendmakingen van gemeente Hof van Twente d.d. 4 november Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: - Bestemmingsplannen - Omgevingsvergunningen

Nadere informatie

Bij het team Vergunningen zijn de volgende aanvragen om vergunning ingediend:

Bij het team Vergunningen zijn de volgende aanvragen om vergunning ingediend: woensdag 14 juli 2010 weeknummer 28 uitgave nummer 2 pagina 1 van 8 Bouwen AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN Bij het team Vergunningen zijn de volgende aanvragen om vergunning ingediend: Aanvragen om lichte bouwvergunning

Nadere informatie

Bekendmakingen week

Bekendmakingen week Bekendmakingen week 25-2017 Publicatie ontwerp verkeersbesluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard spreken het voornemen uit om in de Velduil, ter hoogte van de zijkant van Velduil

Nadere informatie

Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer

Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen

Nadere informatie

- Meerkoetenweg 26 b080386-2 Oprichten van twee landbouwschuren ingangsdatum 14 november 2011

- Meerkoetenweg 26 b080386-2 Oprichten van twee landbouwschuren ingangsdatum 14 november 2011 INGEKOMEN AANVRAGEN OM GEBRUIKSVERGUNNING Het college van de gemeente Lelystad maakt bekend dat onderstaande aanvragen om gebruiksvergunning ter behandeling zijn ontvangen. Ingekomen aanvragen liggen niet

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone Week 20 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel

Nadere informatie

Woensdag 26 september 2012

Woensdag 26 september 2012 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

Voorlopige voorziening:

Voorlopige voorziening: trekken. De aangevraagde verandering heeft betrekking op het toestaan van een watersprinkler-installatie. Tevens was het College van Oosterhout van plan om op verzoek van Agrichem B.V., paragraaf 13.2

Nadere informatie

Projectbesluiten ex art. 3.10 Wro en reguliere bouwvergunningen fase 1 Nieuw Gemengd Bedrijf in het LOG Witveldweg Grubbenvorst Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas maken bekend dat zij projectbesluiten

Nadere informatie

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 INGEKOMEN AANVRAGEN Omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1) Locatie Omschrijving Activiteit Datum ontvangst Dossiernummer Dr.H.Mollerstraat

Nadere informatie

Gemeenteblad. van de gemeente Tubbergen. Inhoud. Jaargang: Nummer: 19. Uitgifte: 22 maart Officiële publicaties week 12

Gemeenteblad. van de gemeente Tubbergen. Inhoud. Jaargang: Nummer: 19. Uitgifte: 22 maart Officiële publicaties week 12 Gemeenteblad van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2016 Nummer: 19 Uitgifte: 22 maart 2016 Officiële publicaties week 12 Inhoud Actualiteiten... 2 Collectes en inzamelingen... 2 Ingekomen aanvragen... 2

Nadere informatie

Week 11 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Rectificatie: Vastgesteld bestemmingsplan Ruiter 10

Week 11 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Rectificatie: Vastgesteld bestemmingsplan Ruiter 10 Week 11 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Rectificatie: Vastgesteld bestemmingsplan Ruiter 10 Abusievelijk stond in de publicatie van 10 maart 2016 namens burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Woensdag 14 maart 2012

Woensdag 14 maart 2012 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

omgevingsvergunning omgevingsvergunning regulier

omgevingsvergunning omgevingsvergunning regulier Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 28 juli 2011 van Vlattenstraat 119 aangevraagd 5975SE119 regulier Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas maken bekend dat de volgende is aangevraagd

Nadere informatie

Gemeenteblad Druten nummer 95 Officiële bekendmakingen

Gemeenteblad Druten nummer 95 Officiële bekendmakingen Tijdelijke verkeersmaatregelen Centrum Emmastraat voor Brazilië op 21 april 2013 - afsluiting van de gehele Emmastraat van 20 april om 9.00 uur tot en met 21 april 2013 21.00 uur Viering Koninginnedag

Nadere informatie

Vertrokken naar onbekende bestemming

Vertrokken naar onbekende bestemming Vertrokken naar onbekende bestemming Uit onderzoek van de afdeling Stadswinkel is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de gemeentelijke basisadministratie (GBA)

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Regulier

Omgevingsvergunning. Regulier Omgevingsvergunning Regulier Aangevraagd - Laagheidseweg 15, Venray het veranderen van de inrichting (nr. int-2016-0006, ontvangstdatum 20/09) - Grutto ongenummerd, Venray het bouwen van 14 woningen (nr.

Nadere informatie

Aanvragen evenementen & activiteiten. Afgehandelde aanvragen evenementen en activiteiten. Afgehandelde aanvraag nummeraanduiding

Aanvragen evenementen & activiteiten. Afgehandelde aanvragen evenementen en activiteiten. Afgehandelde aanvraag nummeraanduiding Officiële bekendmakingen gemeente Nieuwkoop week 32 5 augustus 2015 nr. 31 Aanvragen evenementen & activiteiten voor het houden van een collecte voor een weeshuis in Lusaka van 31 augustus tot en met 5

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen Regulier Aangevraagd - Vlasakker 1a, Oostrum het starten van een kapsalon (nr. 2014-0263, ontvangstdatum 07/11) - Veldstraat 29, Merselo het plaatsen van een pergola met zonnepanelen

Nadere informatie

Bekendmakingen op postcode

Bekendmakingen op postcode woensdag 23 maart 2011 weeknummer 12 uitgavenummer 46 pagina 1 van 23 Bekendmakingen op postcode Rectificatie gewijzigd vastgesteld projectbesluit Veenoordkolk en Teugse kolk Bekendmakingsnr. 2880 Type

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. het verplaatsen/eventueel kappen van een kurkboom, een es en twee linden

OMGEVINGSVERGUNNING. het verplaatsen/eventueel kappen van een kurkboom, een es en twee linden gemeente ~ Deventer OMGEVINGSVERGUNNING RS/VT/VG/657447 Burgemeester en wethouders van Deventer, Datu Tf 5DEC. Gezien de op 17 november 2011 ingekomen aanvraag om omgevingsvergunning van: voor: Gemeente

Nadere informatie

Week 42 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Beleidsregel Financiële verordening artikel Gemeente Someren

Week 42 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Beleidsregel Financiële verordening artikel Gemeente Someren Week 42 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Beleidsregel Financiële verordening artikel 212 2017 Gemeente Someren Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 20 april 2017 de Financiële

Nadere informatie

Bekendmakingen week

Bekendmakingen week Bekendmakingen week 31-2017 Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, Marconistraat 11 in Heerhugowaard Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 14 juli 2017 een kennisgeving

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling is het gevolg van een andere manier van bestuurlijk samenwerken in de regio Eindhoven.

Wijziging van de Regeling is het gevolg van een andere manier van bestuurlijk samenwerken in de regio Eindhoven. Week 52 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 27 november 2014 heeft ingestemd met

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen I. Ontvangen aanvragen: Omgevingsvergunningen: Druten: Bouwen: - Kattenburg 43, 6651AM, veranderen gevel t.b.v. het plaatsen van een automatenruimte (ontvangen 12-01-2016); Puiflijk:

Nadere informatie

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Monnickendam:

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Monnickendam: INHOUD: Verleende omgevingsvergunningen blz 1 Verleende vergunning sandwichborden blz 2 Verleende vergunning verkoopkraam blz 2 Bekendmaking bestuursdwang blz 3 Kennisgeving gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Nadere informatie

Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning

Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning Nr. 60207/PUV Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning Zwolle, Op 9 maart 2009 hebben burgemeester en wethouders van Zwolle een aanvraag om bouwvergunning ontvangen en in behandeling genomen

Nadere informatie

Zie Procedure 4. Anterieure overeenkomst Rechtestraat 3, Odiliapeel

Zie Procedure 4. Anterieure overeenkomst Rechtestraat 3, Odiliapeel Anterieure overeenkomst Rechtestraat 3, Odiliapeel Het college van burgemeester en wethouders maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6:24 Wet ruimtelijke ordening (Wro) het volgende bekend:

Nadere informatie

Opnemen in de Flevopost van woensdag 22 juli 2009.

Opnemen in de Flevopost van woensdag 22 juli 2009. Opnemen in de Flevopost van woensdag 22 juli 2009. Editie Lelystad: INGEKOMEN AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING Het college van de gemeente Lelystad maakt bekend dat voor onderstaande bouwplannen aanvragen om

Nadere informatie

De burgemeester van Oosterhout maakt, (mede) namens het college, het volgende bekend.

De burgemeester van Oosterhout maakt, (mede) namens het college, het volgende bekend. B E K E N D M A K I N G De burgemeester van Oosterhout maakt, (mede) namens het college, het volgende bekend. AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING Bij het college is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen I. Ontvangen aanvragen: Omgevingsvergunningen: Afferden: Bouwen: - Pas 7 6654AK, renoveren dak (ontvangen 12-5-2015); Druten: Uitweg: - Vierschaar nabij nr. 24, 6651AS, aanleggen

Nadere informatie

Voor : het plaatsen van volières voor een periode van 5 jaar Locatie : Hoge Dijk 90 Datum : 1 november 2010

Voor : het plaatsen van volières voor een periode van 5 jaar Locatie : Hoge Dijk 90 Datum : 1 november 2010 Bekendmakingen Bouwplannen Aanvragen omgevingsvergunning Bij het college is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor: : het plaatsen van een dakkapel Locatie : Schoondonk 1 Datum : 29 oktober

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 2 12 januari 2016 nummer 2 In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo; PROJECTBESLUIT GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk GO/ 20081333 behandeld door mevrouw J. Koppers-Kusters doorkiesnummer 077-3596494 emailadres j.kusters@venlo.nl besluit d.d. 20 december 2010 verzonden d.d.

Nadere informatie

Bekendmakingen gemeentebreed

Bekendmakingen gemeentebreed woensdag 10 augustus 2011 weeknummer 32 uitgavenummer 68 pagina 1 van 40 Bekendmakingen gemeentebreed Verwijdering uit LRK van gastouder M.S. Ahoud- ter Stege, opvanglocatie Van Ostadestraat 24, registratienr.

Nadere informatie

Week 30 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Vastgesteld bestemmingsplan Veegplan IV, gemeente Someren 2016

Week 30 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Vastgesteld bestemmingsplan Veegplan IV, gemeente Someren 2016 Week 30 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Vastgesteld bestemmingsplan Veegplan IV, gemeente Someren 2016 Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke

Nadere informatie

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen Officiële bekendmakingen Officiële publicatiedatum: 9 april 2015 Omgeving Aanvragen omgevingsvergunning Kampersweg 8, veranderen pluimveehouderij (beperkte milieutoets) (OV 20150030) (03-04-2015) U kunt

Nadere informatie

Ruimtelijk beleid... 4 Besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder... 4. Rechtsbescherming... 5

Ruimtelijk beleid... 4 Besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder... 4. Rechtsbescherming... 5 Gemeenteblad van de gemeente Dinkelland Jaargang: 2016 Nummer: 51 Uitgifte: 21 juli 2016 Officiële publicaties week 29 Inhoud Actualiteiten... 2 Collectes en inzamelingen... 2 Gevonden en verloren voorwerpen...

Nadere informatie

Bekendmakingen week

Bekendmakingen week Bekendmakingen week 11 2017 Wijziging deelsubsidieplafonds 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maakt overeenkomstig artikel 4:27 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht bekend

Nadere informatie

Bekendmakingen gemeentebreed

Bekendmakingen gemeentebreed woensdag 13 oktober 2010 weeknummer 41 uitgavenummer 16 pagina 1 van 39 Bekendmakingen gemeentebreed Verordening, Beleidsregels tegemoetkoming kinderopvang sociaal medische indicatie Bekendmakingsnr. 1356

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 18 augustus 2016

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 18 augustus 2016 Gemeente Elektronisch gemeenteblad 18 augustus 2016 De Krouwel kv 29, Sevenum regulier Burgemeester en wethouders van maken bekend dat de volgende is Het oprichten van een woonhuis. Nieuwe Peeldijk 36

Nadere informatie

Opnemen in de Flevopost van woensdag 20 januari 2010. Editie Lelystad: INGEKOMEN AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING

Opnemen in de Flevopost van woensdag 20 januari 2010. Editie Lelystad: INGEKOMEN AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING Opnemen in de Flevopost van woensdag 20 januari 2010 Editie Lelystad: INGEKOMEN AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING Het college van de gemeente Lelystad maakt bekend dat voor onderstaande bouwplannen aanvragen

Nadere informatie

Bijlagen Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle bekendmakingen) te vinden.

Bijlagen Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle bekendmakingen) te vinden. Nummer : 29 Datum : 16-07-2014 --------------------------------------------------------------------------------------------- LEESWIJZER De gemeente Weert publiceert bekendmakingen op de website van de

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad terras aan Breestraat 18 van 23 t/m 25 mei 2015 tijdens de Pinksterkermis in Sint Anthonis (verzonden 22 april 2015) 2. Gemeente Sint Anthonis (evenementenvergunning) - het verlenen van een vergunning

Nadere informatie

BOUWVERGUNNINGEN. B. Voorgenomen verleningen van bouwvergunningen

BOUWVERGUNNINGEN. B. Voorgenomen verleningen van bouwvergunningen BOUWVERGUNNINGEN A. Aangevraagde bouw- en sloopvergunningen (artikel 41 Woningwet): Het plaatsen van 3 zeecontainers Jachthavenweg te Bruinisse; Het verplaatsen van een steiger Jachthavenweg te Bruinisse;

Nadere informatie

BOUWVERGUNNINGEN. D. Verleende sloopvergunningen Het slopen van een interieur bankgebouw Lange Nobelstraat 6-12 te Zierikzee (verzonden 22/04/2009);

BOUWVERGUNNINGEN. D. Verleende sloopvergunningen Het slopen van een interieur bankgebouw Lange Nobelstraat 6-12 te Zierikzee (verzonden 22/04/2009); BOUWVERGUNNINGEN A. Aangevraagde bouw- en sloopvergunningen (artikel 41 Woningwet): Het plaatsen van een overkapping Bremweg 13 te Renesse: Het tijdelijk plaatsen van een kantoorunit Jan van Renesseweg

Nadere informatie

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen heeft op 10 november 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een bouwwerk

Nadere informatie

Evenementenvergunning

Evenementenvergunning Evenementenvergunning Verleend De burgemeester van Venray heeft vergunning verleend op: - 29 april 2016 voor het houden van Motorcrossweekend Wanssum d.d. 21-05-2016 en 22-05- 2016 Motorcrossweekend op

Nadere informatie

Week 5 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Omgevingsvergunningen

Week 5 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Omgevingsvergunningen Week 5 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis.

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 22 oktober 2015

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 22 oktober 2015 Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 22 oktober 2015 Losbaan 42, Lottum milieuvergunning AMVB melding 5973RL42 Publicatiedatum 22-10-2015 Vervaldatum 03-12-2015 Voor een aantal inrichtingen

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Regulier

Omgevingsvergunning. Regulier Omgevingsvergunning Regulier Aangevraagd - St. Antoniusstraat 117-119, Venray het splitsen van een woning (nr. 2016-0229, ontvangstdatum 29/09) - Grutto 27 en 35, Venray het oprichten van twee vrijstaande

Nadere informatie

Tuincentrum Strijker T.a.v. de heer B. Strijker Krakeel 26 a 7914 TJ NOORDSCHESCHUT. Geachte heer Strijker,

Tuincentrum Strijker T.a.v. de heer B. Strijker Krakeel 26 a 7914 TJ NOORDSCHESCHUT. Geachte heer Strijker, Tuincentrum Strijker T.a.v. de heer B. Strijker Krakeel 26 a 7914 TJ NOORDSCHESCHUT DATUM 16 april 2012 ONDERWERP Omgevingsvergunning HZ_WABO 2011/0544 ONS NUMMER Geachte heer Strijker, Op 24 oktober 2011

Nadere informatie

Voornemen opname gegevens over het vertrek naar een onbekend land

Voornemen opname gegevens over het vertrek naar een onbekend land Donderdag 7 juli 2016, week 27 Voornemen opname gegevens over het vertrek naar een onbekend land Uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij

Nadere informatie

H. Schoneveld, Meermuidenseweg 7, 7391 TD Twello.

H. Schoneveld, Meermuidenseweg 7, 7391 TD Twello. Aanvrager: Betreft: H. Schoneveld, Meermuidenseweg 7, 7391 TD Twello. het plaatsen van een overkapping op de locatie Meermuidenseweg 7 in Twello. De aanvraag is bij ons geregistreerd onder nummer Z-HZ_WABO-2013-277.

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. het kappen van tien eiken, acht linden, zevenentwintig platanen, drie hazelaars, twee valse christusdoorns en vier iepen

OMGEVINGSVERGUNNING. het kappen van tien eiken, acht linden, zevenentwintig platanen, drie hazelaars, twee valse christusdoorns en vier iepen www.deventer.nl gemeente Deventer OMGEVINGSVERGUNNING RS/VT/VG/657395 Datum Burgemeester en wethouders van Deventer, 0 5 DEC. 2011 Gezien de op 17 november 2011 ingekomen aanvraag om omgevingsvergunning

Nadere informatie

Woensdag 24 april 2013

Woensdag 24 april 2013 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

Aanvragen evenementen & activiteiten

Aanvragen evenementen & activiteiten Officiële bekendmakingen gemeente week 17 datum 27 april 2016 nr.18 Aanvragen evenementen & activiteiten Reghthuysplein - aanvraag ontvangen voor het houden van een evenement 'Nacht van het plein' op 25

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK donderdag 26 november om uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK donderdag 26 november om uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 46-2009 Besluitvormende raadsvergadering De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er op donderdag 26 november om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis een besluitvormende

Nadere informatie

Dit besluit is voorbereid volgens de procedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

Dit besluit is voorbereid volgens de procedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Pagina 1 van 6 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiderdorp Aanhef Van de heer B.D. Borreman, wonende Poortwacht 28 te Leiderdorp, is op 10 november 2014 een verzoek ontvangen waarbij om een eerste

Nadere informatie

Bekendmakingen week

Bekendmakingen week Bekendmakingen week 17 2017 Publicatie ontwerp verkeersbesluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard spreken het voornemen uit om een algemene gehandicaptenparkeerplaats te reserveren

Nadere informatie

Gemeentepagina Woudrichem week 38, 18 september 2014

Gemeentepagina Woudrichem week 38, 18 september 2014 Agenda commissie bezwaarschriften gemeente Woudrichem op maandag 22 september 2014 De vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften gemeente Woudrichem houdt op maandag 22 september 2014, vanaf 17.30

Nadere informatie

Definitieve besluiten voor het project IJsselsprong Fietspad Oude Bandijk

Definitieve besluiten voor het project IJsselsprong Fietspad Oude Bandijk Bestemmingsplan Definitieve besluiten voor het project IJsselsprong Fietspad Oude Bandijk Achtergrond Ten gevolge van de hoogwatersituaties van 1993 en 1995 heeft de regering in 2006 besloten dat de hoogwaterveiligheid

Nadere informatie

Ingekomen aanvraag omgevingsverguning uitgebreide procedure Stationsplein 2 Enkhuizen

Ingekomen aanvraag omgevingsverguning uitgebreide procedure Stationsplein 2 Enkhuizen Nr. 63358 5 juli Ingekomen aanvraag omgevingsverguning uitgebreide procedure Stationsplein 2 Enkhuizen Het college van burgemeester en wethouders neemt een ingekomen aanvraag omgevingsvergunning uitgebreide

Nadere informatie

Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.

Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland. Aan dhr. J. Brander Skoalleane 27 9247 CS URETERP Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen D 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.nl

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 19 november 2015

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 19 november 2015 Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 19 november 2015 Afhangweg ongenummerd, Horst (nabij nummer 2) bestemmingsplan bestemmingsplan wijzigingsplan ontwerp Horst N 1737 Publicatiedatum 19-11-2015

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING/ WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (Wabo)

OMGEVINGSVERGUNNING/ WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (Wabo) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Arnhem. Nr. 42587 29 juli 2014 OMGEVINGSVERGUNNING/ WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (Wabo) ONTVANGEN REGULIERE AANVRAGEN Burgemeester en wethouders maken

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. beschikking Omgevingsvergunning Documentnummer: 921860 Aanvraag Op 20 februari 2013 hebben wij, burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam, een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Documentnummer: 01-CG

Omgevingsvergunning. Documentnummer: 01-CG Omgevingsvergunning Documentnummer: 01-CG10-00938 Burgemeester en Wethouders hebben op 11 november 2010 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het bouwen van

Nadere informatie

De aanvraag betreft de volgende activiteiten: - Strijdig gebruik (art. 2.1 lid 1c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht);

De aanvraag betreft de volgende activiteiten: - Strijdig gebruik (art. 2.1 lid 1c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); Ontwerp Omgevingsvergunning Zaaknummer 1905981 (dossier 2015-06674) 1. Inleiding Op 23 juli 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het gebruik van het perceel in strijd met

Nadere informatie

Anterieure overeenkomsten Delstraat 3-5 te Uden en Volkelseweg (locatie Retraitehuis) te Uden

Anterieure overeenkomsten Delstraat 3-5 te Uden en Volkelseweg (locatie Retraitehuis) te Uden Bekendmaking Anterieure overeenkomsten Delstraat 3-5 te Uden en Volkelseweg (locatie Retraitehuis) te Uden Het college van burgemeester en wethouders maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6:24

Nadere informatie

Bijlagen Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle bekendmakingen) te vinden.

Bijlagen Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle bekendmakingen) te vinden. Nummer : 27 Datum : 02-07-2014 --------------------------------------------------------------------------------------------- LEESWIJZER De gemeente Weert publiceert bekendmakingen op de website van de

Nadere informatie

NR. 29 WOENSDAG 19 JULI BLAD 1 VAN 6

NR. 29 WOENSDAG 19 JULI BLAD 1 VAN 6 NR. 29 WOENSDAG 19 JULI 2017 - BLAD 1 VAN 6 Aanvragen omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen voor een vergunning zijn ontvangen: Paardseheide 1, bestaande

Nadere informatie

Bekendmakingen gemeente Nuth

Bekendmakingen gemeente Nuth Officiële bekendmakingen Week 21 / 22 Aantal pagina s: 4 Gemeente publiceert haar officiële bekendmakingen digitaal op www.nuth.nl (inclusief de bijbehorende bezwaar en/of beroepsmogelijkheden). U vindt

Nadere informatie

Gemeentepagina Woudrichem week 1, 7 januari 2016

Gemeentepagina Woudrichem week 1, 7 januari 2016 Herstraten Duizendmorgen Maandag 11 januari start van der Stelt GWW met het herstraten van de weg aan de noordzijde van het viaduct in de Duizendmorgen. Het zuidelijke gedeelte is medio 2015 uitgevoerd.

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 31 2010 Verkeersmaatregel Burgemeester en wethouders van Sluis brengen ter openbare kennis, dat ter voorkoming/beperking van door geparkeerde voertuigen veroorzaakte hinder

Nadere informatie

Beleidsregels leerlingenvervoer 2015

Beleidsregels leerlingenvervoer 2015 Beleidsregels leerlingenvervoer 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Druten heeft op 3 maart 2015 de Beleidsregels leerlingenvervoer 2015 vastgesteld. Op 31 maart 2015 is aanvullend beleidsregel

Nadere informatie

K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE. Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen

K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE. Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen Aan K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen D1465184 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.nl

Nadere informatie

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 18 juli tot en met 20 juli 2011 de volgende aanvragen voor een

Nadere informatie

Officiële bekendmakingen

Officiële bekendmakingen GEMEENTENIEUWS OLDEBROEK Voor dinsdag 12 april Officiële bekendmakingen Verkeer Tijdelijke verkeersmaatregelen Op woensdag 27 april 2016 van 08.00 tot 22.00 uur geldt een tweezijdig stopverbod voor de

Nadere informatie

ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING EERSTE FASE ERF KORTLAND 42

ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING EERSTE FASE ERF KORTLAND 42 ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING EERSTE FASE ERF KORTLAND 42 Kennisgeving Burgemeester en wethouders van Alblasserdam maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning eerste fase (ex. artikel 2.5

Nadere informatie

Met het verlenen van de vergunning wordt de bouw van een woning op genoemd perceel mogelijk gemaakt.

Met het verlenen van de vergunning wordt de bouw van een woning op genoemd perceel mogelijk gemaakt. Publicatietekst Omgevingsvergunning Groningerstraat 27a Midlaren Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij besluit van 15 juli 2014 omgevingsvergunning is verleend voor het perceel Groningerstraat

Nadere informatie

Omgevingsvergunning 1 e fase

Omgevingsvergunning 1 e fase Omgevingsvergunning 1 e fase Uitgebreide voorbereidingsprocedure Grondslag : Wabo artikel 2.1, 2.5 en 2.12 Registratienummer : W033374 / 38703 Datum : 5 december 2012 Activiteiten : Afwijken van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Kapvergunning. Stookontheffing. Speelautomatenvergunning. Drank- en horecavergunning. Omgevingsvergunning

Kapvergunning. Stookontheffing. Speelautomatenvergunning. Drank- en horecavergunning. Omgevingsvergunning Kapvergunning Verleende kapvergunning, Dr. Gunningstraat 15 Datum verzending: 19 februari 2015 Het kappen van een Taxus Verleende kapvergunning, IJsselstraat 9 Datum verzending: 23 februari 2015 Het kappen

Nadere informatie

Pagina 1/6 T

Pagina 1/6 T m.hoeve@hhnk.nl Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Mevrouw M. Hoeve Postbus 250 1700 AG HEERHUGOWAARD Verzenddatum 10/09/2016 Ons kenmerk Uw kenmerk Uw brief van Onderwerp Omgevingsvergunning Contact

Nadere informatie

Officiële bekendmakingen 7-10-2014 Officiële bekendmakingen 10-12-2014

Officiële bekendmakingen 7-10-2014 Officiële bekendmakingen 10-12-2014 Kennisgeving Boerenbond Retail B.V. te Druten Goedkeuring uitgangspuntendocument Vuurwerkbesluit Burgemeester en Wethouders van de gemeente Druten hebben het uitgangspuntendocument ten behoeve van de inrichting

Nadere informatie

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 18 mei 2011; dossiernummer : WB20110318; van : Panteia de heer MJM Vermunt : Bredewater 26, 2715CA

Nadere informatie

Artikel 45 Woningwet en artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening

Artikel 45 Woningwet en artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening Tijdelijke bouwvergunning en tijdelijke ontheffing Artikel 45 Woningwet en artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening Burgemeester en Wethouders van Texel; beschikkende op de aanvraag om een bouwvergunning

Nadere informatie

Gemeenteblad. van de gemeente Tubbergen. Inhoud. Jaargang: 2015. Nummer: 65 - Week 42. Uitgifte: 13 oktober 2015. Officiële publicaties week 42

Gemeenteblad. van de gemeente Tubbergen. Inhoud. Jaargang: 2015. Nummer: 65 - Week 42. Uitgifte: 13 oktober 2015. Officiële publicaties week 42 Gemeenteblad van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2015 Nummer: 65 - Week 42 Uitgifte: 13 oktober 2015 Officiële publicaties week 42 Inhoud Actualiteiten... 2 Collectes en inzamelingen... 2 Ingekomen aanvragen...

Nadere informatie

Informatie om te reageren:

Informatie om te reageren: Gemeenteblad Bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente d.d. 22 mei 2013. Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: Omgevingsvergunningen

Nadere informatie