IN fo. Speeltuin St. Joseph Meerssen, een heerlijke kinderplek die van oudsher écht van de buurt is. In dit nummer. nr.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IN fo. Speeltuin St. Joseph Meerssen, een heerlijke kinderplek die van oudsher écht van de buurt is. In dit nummer. nr."

Transcriptie

1 IN fo nr. 27 Jaargang juni 2005 Speeltuin St. Joseph Meerssen, een heerlijke kinderplek die van oudsher écht van de buurt is. Ze staan apetrots in hun speeltuin St. Joseph aan de Bunderstraat in Meerssen: Math Vandewall en Pierre Giesen. Math is voorzitter van de speeltuinstichting en Pierre is er de penningmeester van. Ze relativeren overigens dat hun speeltuin onmiddellijk. Het leuke is juist benadrukt Math dat de speeltuin zo n beetje van de buurt is. Pierre beaamt dat en als er één het weten kan, is hij het. Zijn oudershuis staat recht tegenover de grote speeltuin en hij heeft meegemaakt dat het kinderparadijs in 1947 werd aangelegd. Een grote groep buurtbewoners van de nabijgelegen arbeiderswijk Meerssen West nam het initiatief om het grote weiland op die plek aan te kleden als speeltuin. De wei had tot dan toe dienst gedaan als voetbalveldje voor de jeugd, zeer tot ongenoegen van de mensen die daarachter hun tuinen hadden liggen en onophoudelijk de ballen overgeschoten kregen. Daar hielpen zelfs geen metershoge hekken aan, herinnert Pierre zich. De eerste inrichting van de speeltuin was compleet eigen werk van de buurt. Alle speelwerktuigen werden zelf gemaakt. Er woonden lassers in de buurt en ook andere daar wonende In dit nummer Actualiteiten 2 Column 3 Projecten 5 Gas en licht nog duurder 7 Bijzonder gebouw 7 handwerkers werden ingeschakeld. Daarmee werd de ontwikkeling van de speeltuin het eerste project in de arbeiderswijk. De speeltuin was er zelfs vóór de parochie. In het latere kerkbestuur zag je juist leden van het speeltuinbestuur terug, zo goed als later in voetbalclub Amicitas. Je praat hier écht over de vroegste sociale historie van de wijk. Peperduur In de loop der jaren groeide de speeltuin uit tot dé kindertrekpleister van de buurt en verre omgeving. Ook vanuit Bunde bijvoorbeeld weten vele kinderen speeltuin St. Joseph moeiteloos te vinden. Vooral de hoge glijbaan maakte furore in de buurt. Vanaf de oprichting in 1947 nam al die tijd een grote groep vrijwilligers onderhoud en toezicht op zich. De organisatie ligt nu in handen van een stichtingsbestuur, vertelt Math Vandewall. Daarin zitten nu negen bestuursleden. Het bestuur kan door het jaar heen terugvallen op zo n 5 personen voor het toezicht en 4 personen die het onderhoud verrichten. De vrijwilligers hebben eer van hun werk, want het grasveld ligt er pico-bello bij en ook de hoge heg rond het terrein is keurig bijgehouden. Ook de rest van het onderhoud vindt heel nauwgezet plaats. Daar ontkom je, met de in 1996 uiterst streng geworden wettelijke voorschriften, ook niet aan. Elk jaar worden de toestellen en de rest van de inrichting gekeurd volgens zeer strenge veiligheidsnormen. Toestellen, die je vervangen moet, omdat ze afgekeurd worden, zijn inmiddels peperduur geworden. Pierre vertelt dat ook de in de jaren 50 gebouwde hoge glijbaan onlangs vervangen moest worden. Ze schrokken van de bedragen die op tafel moesten komen als ze nog zo n spectaculair hoge glijbaan wilden laten terugkomen.

2 2 IN fo Woningstichting Meerssen Dat was echter een erezaak. Natuurlijk hadden we een lagere kunnen bestellen, maar dan was hét visitekaartje van de speeltuin verdwenen. Van veel kanten kwam er financiële hulp. De gemeente voteerde euro, de speeltuin deed er zelf euro bij, de Woningstichting Meerssen nog eens Het duizelt je als je de bedragen hoort die er tegenwoordig met de instandhouding van een goedgekeurde speeltuin gemoeid zijn. Waarbij de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ze met de 12 meter hoge glijbaan dan ook wel een trekpleister van formaat hebben weten te handhaven in speeltuin St. Joseph. Inkomsten Math en Pierre vertellen enthousiast dat het geld dat van de speeltuinstichting zelf afkomt niet alleen geïnd wordt via de contributie van 7,50 euro per gezin en de 1 euro entree per bezoek. Jaarlijks spannen zo n 50 vrijwilligers zich in om een uitgebreide fancy-fair te houden, waarbij, verdeeld over het hele terrein, talloze ouderwetse, maar daarmee ook oergezellige spelen worden gepresenteerd: blikken gooien, touwtje trekken, schieten, enz. De talloze vrijwilligers bemensen al die attracties of zorgen voor de drank of bakken de vele vele kilo s zelfgemaakte friet op die dag. Juist op dat soort momenten realiseert het bestuur zich dat hun speeltuin met recht een buurtgegeven is dat er gewoon bij hoort. Daarom is het ook zo fijn om te zien dat de woningstichting ook dít soort zaken zo gul ondersteunt. Daarmee laten ze zien dat zij zich niet alleen voor het hang- en sluitwerk in woningen interesseren, maar zich ook wel degelijk medeverantwoordelijk voelen voor de woonomgeving. Sfeer In de loop der jaren is de sfeer in de tuin steeds intiemer geworden. Grote bomen zorgen voor de nodige schaduw en ook op Actualiteiten De voorbije maanden heeft volop de aanpak van de hennepteelt in de belangstelling gestaan. Diverse prominente bestuurders hebben op TV en in de dagbladen aangegeven dat de mate van overlast van onder andere de hennepteelt zulke proporties heeft aangenomen dat een en ander niet langer geaccepteerd kan worden. Als woningstichting kunnen we het alleen maar met die kritiek eens zijn. Naast tal van maatschappelijke problemen die er aan de orde zijn bij de teelt en het gebruik als zodanig willen wij als woningstichting wijzen op het gevaren-aspect dat aan de teelt kleeft. Practisch in alle gevallen wordt illegaal stroom afgetapt en dat gaat weer gepaard met klungelige aanpassingen van de technische installatie. Daardoor kan kortsluiting optreden met het risico van brandgevaar. Landelijk zijn er voorbeelden te over die tot groot persoonlijk leed hebben geleid. Niet alleen brengt men zich zelf in problemen als men toch overgaat tot het nemen van onverantwoorde risico s, maar ook de aan- en omwonenden. Bij brand bestaat immers het gevaar dat ook derden (aanwonenden) getroffen worden en het zal duidelijk zijn dat we dat als woningstichting niet willen. Elders in de Info wordt aandacht besteed aan de convenant die afgesloten is tussen een groot aantal partijen in de regio Maastricht en Mergelland over de aanpak van hennepteelt. Al onze huurders hebben we als woningstichting persoonlijk gewezen op de gevolgen die optreden op het moment dat men toch niet aan de (fin.) verleiding kan weerstaan. Nogmaals wil ik benadrukken dat we als woningstichting een "zero tolerance" beleid zullen voeren en dat bij constatering van illegale hennepteelt in een woning van de woningstichting directe inschakeling zal plaats vinden van de rechtbank waarbij aangedrongen zal worden op beëindiging van de huurovereenkomst, met alle verdere gevolgen van dien. We willen daarmede geen angst inboezemen maar alleen wijzen op de consequenties die aan de orde zijn op het moment dat men betrapt wordt. Na een lange periode van voorbereiding is de afgelopen maanden ook daadwerkelijk gestart met de bouwwerkzaamheden van een tweetal grote projecten, te weten de vervangende nieuwbouw van het

3 Woningstichting Meerssen IN fo 3 heel warme zomerdagen is het er heerlijk toeven. De speeltuin is van alle gemakken voorzien en bezoekers kunnen ten allen tijde van een kopje koffie, een ijsje of wat snoep voorzien worden. Men is er op toegerust om zelf friet te bakken of soep te maken. Dat gebeurt door de toezichthouders, doorgaans gepensioneerden uit de buurt, die ervoor zorgen dat het ook voor de ouderen goed toeven is in het kinderparadijsje. Het bestuur zorgt ervoor dat zo n beetje alle benodigde disciplines vertegenwoordigd zijn en blijven in de grote vrijwilligersgroep. Mensen die verstand hebben van techniek en bijvoorbeeld onder de meeste speeltoestellen zachte rubbertegels gelegd hebben. Maar ook mensen die organisatorisch goed zijn en er bijvoorbeeld voor zorgen dat scholen of andere groepen die en masse de speeltuin bezoeken, goed worden opgevangen. Zo wordt niet alleen de veiligheid gewaarborgd, maar staat men ook garant voor een sfeer van welkom. Dat vergt nogal wat inzet van de mensen: we zijn globaal van Pasen tot en met de herfstvakantie geopend, elke dag vanaf uur, in de zomervakantie zelfs vanaf uur. Vandaar dat we blij zijn met alle hulp. Vandalisme Ze geven aan dat ze het meest gebrand zijn op hulp van toezichthouders uit de buurt. Op die manier wordt er ook tussendoor een oogje in het zeil gehouden. Een formule die hen tot nog toe bijna helemaal vrijwaarde van vandalisme, dat op veel plaatsen elders vaak de doodsteek van de kinderspeelplekken is. In andere buurten zijn het vaak jongeren die bij gebrek aan toezicht bezit nemen van zo n tuin waar ze zich, bij gebrek aan opvang en vertier elders, op de inrichting uitleven. Hier koestert de buurt het plekje en respecteert jong en oud het werk dat velen erin steken. Ze zijn dus met recht trots op hun speeltuin, Math en Pierre. Juist omdat die niet van hun is, maar écht van de buurt. zorgcentrum Avé-Maria te Geulle (69 intramurale zorgplaatsen + 30 zelfstandige zorgwoningen), alsmede de bouw van de 25 appartementen "In den Gaaper" te Rothem. De bouwactiviteiten strekken zich uit over 2005 en een gedeelte van 2006 (voor Avé-Maria zelfs tot 2007). Met name het nieuwe zorgcentrum te Geulle zal een voorziening worden die van essentieel belang wordt voor de invulling van toekomstige beleid gericht op het wonen, het welzijn en de zorg voor ouderen in Meerssen (en dan voornamelijk gericht op de kernen Geulle en Ulestraten). Bij de realisering van het nieuwe centrum wordt ook aandacht besteed aan de vergroting van de leefbaarheid van de kern Geulle-boven. In goed overleg met de gemeente en de Stichting Christelijke Zorgorganisatie (opdrachtgever intramuraal gedeelte van het zorgcentrum) wordt bekeken welke toevoegingen (in ruimtelijke zin) kunnen plaats vinden voor de bewoners van Geulle-boven gericht op de verbetering van de leefbaarheid. Zo wordt eraan gedacht om ook voor bepaalde voorzieningen die in het zorgcentrum gerealiseerd worden ook de mogelijkheid aan de inwoners van Geulle-boven te geven om daar gebruik van te maken. Niet alleen wordt daarmee bereikt dat bepaalde basisvoorzieningen ook benut kunnen worden door niet bewoners van het zorgcentrum, maar ook dat daarmede een stuk integratie bereikt kan worden tussen bewoners van het zorgcentrum en de bewoners van Geulle-boven. Oud column Af en toe hou ik mijn hart vast voor de toekomst als ik de krant opensla. Vanmorgen lees ik dat een Maastrichts echtpaar naar Spanje is uitgeweken omdat, als ze híér zouden zijn gebleven het echtpaar uit elkaar geplaatst zou worden. Bij dat soort zinnetjes wrijf ik altijd even mijn ogen uit om er zeker van te zijn dat er staat wat er stáát: van een echtpaar krijgt de vrouw een zware vorm van Parkinson en moet verpleegd worden. Meneer is echter op zijn 83ste nog kwiekfideel en kan dus niet terecht bij het verpleeghuis. Einde oefening, roept dan de indicatiecommissie, die bepaalt of iemand recht heeft op verpleging. Einde oefening, einde van een huwelijk dat pakweg 60 jaar duurde, waar mensen vergroeiden met elkaar, lief en leed deelden. Dat laatste lief en leed mag echter niet meer gedeeld worden, want meneer is te goed en gelijk opvangen met mevrouw is te duur. Einde oefening. We trouwen niet tot de dood ons scheidt, maar tot de indicatiecommissie dat doet. En intussen hebben we eerst met zijn allen geroepen dat we erop gericht zijn dat ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Want dát hadden we nodig om die verzorgingshuizen leeg te krijgen. Ook dáár zeiden ze wel dat bejaarden het zo fijn mogelijk moesten hebben in hun eigen huisje, maar ze bedoelden dat dat goedkóper was. Woningen worden dan ook op senioren aangepast. Prima idee. Maar als dat fysiek nauwelijks meer gaat, wordt dat fijne in het eigen huisje relatiever. Ach wat, roept de overheid, wij zorgen dat die via de thuiszorg prima geholpen worden. En vervolgens wordt voor die thuiszorg berekend hoeveel seconden het duurt een bed op te maken en in hoeveel seconden je een aanrecht afsopt. Dat heet dan niet meer afsoppen, dat heet product van de thuiszorg, elk product met zijn kostprijs. En die kostprijs zó duur dat de oudere, net als voor de alarmering en de maaltijdverzorging een steeds hogere eigen bijdrage moet betalen, óf het met minder hulp moet doen. Of de krant afbestellen, of de telefoon of het cadeautje voor het jarige kleinkind. Ik heb in Afrika een vrouw wel eens verteld wat wij hier met onze ouderen doen. Die vrouw keek me een tijdlang zwijgend aan en vroeg toen En dát noemen jullie beschaving? Schaven en schamen zijn bijna dezelfde woordjes. Hoe meer we van de ouderenzorg afschaven, hoe meer ik me schaam. Zeker als dat gebeurt onder het motto dat het tegenwoordig bij de overheid vooral gaat om waarden en normen. We moeten die vrouw in Afrika eens gauw gaan vertellen wat een indicatiecommissie is. Gegarandeerd dat er dan véél minder mensen uit Afrika nog naar hier vluchten. Françoise J.M.G. Essers (directeur-bestuurder)

4 4 IN fo Woningstichting Meerssen Huurverhoging 2005 woningstichting komt uit op gemiddeld 1,5% Met de ministeriële circulaire maakte minister Dekker in het voorjaar het huurprijsbeleid bekend voor de periode van 1 juli 2005 tot en met 30 juni Belangrijkste wijziging voor dit jaar betrof de basis voor de gemiddelde huurverhoging. Vanaf dit jaar wordt deze niet meer gebaseerd op het voortschrijdende gemiddelde van de inflatie over de afgelopen 5 jaren, maar op het inflatiepercentage van enkel het voorafgaande jaar. De toegestane opslag van 0,4% op dit percentage is gehandhaafd. Voor de huurverhoging per 1 juli 2005 betekent dit dat alle huren samen gemiddeld mogen stijgen met inflatie + 0,4% ofwel 1,2% + 0,4% = 1,6%. Tijdens het overleg van 14 maart 2005 tussen woningstichting Meerssen en het bestuur van de HuurdersVereniging Meerssen (HVM) is gesproken over het huurbeleid en de invulling van de huurverhoging per 1 juli Vooral over de opslag is in de vergadering uitgebreid gediscussieerd, waarbij de HVM verzocht om zo mogelijk niet de hele opslag van 0,4% te benutten. In de uitwerking is hiermee rekening gehouden en is het gelukt om de gemiddelde huurverhoging bij woningstichting Meerssen per 1 juli uit te laten komen op 1,5% (1,2% + 0,3% opslag). Bepaling van de individuele huurverhoging per woning gebeurt aan de hand van een vastgestelde streefhuur, de huidige huurprijs en de maximale huurprijs. Uitgangspunt hierbij is dat gelijkwaardige woningen (welke in een zelfde straat en/of wijk zijn gelegen en een ongeveer gelijke puntenwaardering hebben) een zelfde streefhuur krijgen. Deze streefhuren worden bepaald aan de hand van de maximale huurprijs (MRH), ligging, kwaliteit en type. Op basis hiervan is er door de woningstichting Meerssen een differentiatie toegepast. Dit wil zeggen dat woningen waarvan de huidige huurprijs al dicht bij de maximale huurprijs ligt een lager huurverhogingpercentage toegekend krijgen en woningen waarvan de kale huurprijs ver van deze maximale huurprijs verwijderd zijn een hoger huurverhogingpercentage krijgen. In onderstaande tabel is hiervan een overzicht bijgevoegd. Geldende huurprijs per 30 juni 2005 in Maximale huurverhoging Gerealiseerde procenten van de maximale huurprijsgrens per 1 juli 2005 aantallen per zoals die geldt per 1 juli 2005 per individuele woning HvH % Meer dan 85 procent tot en met 100 procent 1) 1,0 % 117 Meer dan 74 procent tot en met 85 procent 1,2 % (inflatie) 294 Meer dan 64 procent tot en met 74 procent 1,2 % (inflatie) + 0,4 procentpunt = 1,6 % 365 Meer dan 54 procent tot en met 64 procent 1,2 % (inflatie) + 1,0 procentpunt = 2,2 % 639 tot en met 54 procent 1,2 % (inflatie) + 1,5 procentpunt = 2,7 % 6 1) De huur mag nooit hoger worden dan de maximale huurprijsgrens op 1 juli. Hennepteelt? Nee! In huurpanden worden de laatste tijd steeds vaker hennepkwekerijen aangetroffen. Naast het feit dat de productie van cannabis (hennep) illegaal is, is het ook nog eens gevaarlijk. Daarom heeft de woningstichting, samen met enkele andere partijen, een overeenkomst gesloten: het hennepconvenant. Op 20 januari jongstleden vond de ondertekening van dit convenant plaats in het stadhuis van Maastricht. Om op te treden tegen hennepteelt in woningen, woonwagens, schuren en bedrijfsruimten heeft de woningstichting afspraken gemaakt met andere wooncorporaties, gemeenten, Nutsbedrijven, de uitkeringsinstantie UWV en de regiopolitie Limburg-Zuid. In het convenant zijn verschillende afspraken op schrift vastgelegd. Een van de belangrijkste is de afspraak dat een wooncorporatie een ontbindingsprocedure van de huurovereenkomst kan starten. In deze gevallen zal er ook door andere corporaties en gemeenten geen vervangende woning worden aangeboden. Daarnaast zal de huurder het gehuurde in de oude staat terug moeten brengen, wat vaak flinke kosten met zich meebrengt. De woningstichting heeft elke huurder een brief gestuurd met informatie over de ondertekening van het convenant. Daarnaast dient iedere nieuwe huurder een formulier te ondertekenen waarmee hij of zij verklaart op de hoogte te zijn van het hennepbeleid van de woningstichting. Zodat niemand later kan zeggen niet op de hoogte te zijn van de consequenties. Gevaren Veel mensen onderschatten de gevaren van hennepteelt. Oók voor de omwonenden van een kwekerij bestaan reële gevaren. Zo zijn de groeilampen uitermate brandgevaarlijk, wat nog eens wordt versterkt door illegaal aangelegde en daardoor gevaarlijke stroominstallaties. Door de hoge vochtig heidsgraad in de woning ontstaan daarnaast schimmels die schade toebrengen aan wanden, vloeren en plafonds. Hennepteelt is een strafbaar feit, maar trekt ook strafbare gebeurtenissen aan. Denk daarbij aan diefstal van elektriciteit, belastingontduiking en uitkeringsfraude. Gebieden waar de teelt plaatsvindt, trekken vaak ook criminaliteit aan en dat tast het veiligheidgevoel van omwonenden aan. Het hennepconvenant van de regio Maastricht en Mergelland zal ieder kalenderjaar door de betrokken partijen worden geëvalueerd. Het ondertekende convenant ligt voor iedereen bij de woningstichting ter inzage.

5 Woningstichting Meerssen IN fo 5 Projecten In den Gaaper (voormalig Europaseminarie) te Rothem Na een lange aanloop periode is begin 2005 gestart met het project In den Gaaper. Het complex bestaat uit huur- en koopwoningen. De woningen zullen in het voorjaar van 2006 worden opgeleverd. Er zijn nog enkele appartementen te koop en te huur. Indien u interesse heeft in de aankoop van een appartement kunt u contact opnemen met Kramer Makelaardij te Maastricht ( )). Bij interesse in een huurappartement kunt u contact opnemen met de heer E. van Oerle van de woningstichting Meerssen. 25 appartementen In den Gaaper Vernieuwen 4 (resterende) entrees Past. A. Somyasingel Inmiddels is ook de opwaardering van de resterende 4 entrees aan de Past. A. Somyasingel gereed. Behalve een nieuwe "smoel" aan de buitenzijde is ook de binnenzijde fors aangepakt. De twee eerste trappen zijn vervangen door "open trappen". De overige trappen zijn voorzien van vloerbedekking. Alle trappenhuizen zijn ook van binnen opnieuw geschilderd, inclusief de muren. En tot slot is er een nieuw verlichtingsplan gemaakt. Ook de groenvoorziening en toegangspaden zijn aangepast. De recent opgewaarde entrees aan de Past.A. Somyasingel Aanpassen Gevels en infrastructuur en Kuileneindestraat 1-3 Onlangs is de opwaardering van de binnenzijde van het complex Kuileneindestraat 1-3 gereed gekomen. Vanaf de parkeerplaats t Bergske is dit goed zichtbaar. De gevels zijn deels bekleed met hout en glas. Ook het parkeerterrein heeft een metamorfose ondergaan. Er zijn nu 10 parkeerplaatsen die bestemd zijn voor aanwonenden. De parkeerplaats is voorzien van een slagboom. Opwaardering gevels en parkeerplaats Kuileneindestraat De gevels van het complex zullen geverfd worden. Dit geldt in ieder geval voor de buitenzijde (zijde Beekstraat en Kuileneindestraat). Of de gevels aan de binnenzijde geverfd worden is nog niet geheel zeker. Start bouw Zorgcentrum en aanleunwoningen Avé Maria Het klavertje vier is bijna compleet: Wonen, zorg, welzijn en in het nieuwe zorgcentrum met aanleunwoningen zal ook veiligheid een belangrijk aspect zijn. Na jaren van voorbereiding is het dan eindelijk zover. De nieuwbouw van het Zorgcentrum Avé Maria van de Stichting Christelijke Zorg (SCZ) en 30 aanleunwoningen van de woningstichting Meerssen is op 21 april 2005 officieel van start gegaan. In de voorbereiding is al het middendeel van het oude verzorgingstehuis gesloopt en is er een ondergrondse gang gerealiseerd tussen het nog bestaande verzorgingsdeel en de al aanwezige 6 aanleunwoningen met kapel. Op deze wijze blijven voor alle bewoners gedurende de bouw ongestoord het verzorgingstehuis c.q. kapel inpandig bereikbaar hetgeen door de huidige bewoners als zeer belangrijk wordt ervaren. Bij het heugelijke feit werd achtereenvolgens stilgestaan door de heer Scholtes (locatiemanager Avé Maria), de heer Hassink (Raad van bestuur SCZ), en Zuster Madeleine Seignoux (Generale Overste), de heer Kockelkorn (burgemeester gemeente Meerssen) en de heer Essers (directeur woningstichting Meerssen). Onder het toeziende oog van vele tientallen genodigden en zo n 60 bewoners van zorgcentrum Avé Maria heeft burgemeester Ger Kockelkorn van Meerssen donderdag 21 april 2005 het startsein gegeven voor de nieuwbouw en verbouw van dit centrum voor zorgbehoevende senioren. Hij deed dit door het voorlezen van een oorkonde die te zijner tijd bij het gereedkomen van de bouw in een sluitsteen zal worden ingemetseld en die hem werd overhandigd door zuster Madeleine Seignoux, generale-overste van de Zusters van de Goddelijke Verlosser. Deze congregatie stond 50 jaar geleden aan de wieg van het toenmalige bejaardentehuis Avé Maria. De oorkonde omschrijft ontstaan, geschiedenis en toekomstplannen van dit zorgcentrum. In de nieuwe opzet wil Avé Maria niet alleen zorg bieden aan de inwonende ouderen en bewoners van de aanleunwoningen, maar wil het tevens een centrum zijn voor de omliggende dorpsgemeenschap (Moorveld en Waalsen). De nieuwbouw omvat een vier bouwlagen tellend hoofdgedeelte dat in ruime kamers huisvesting biedt aan 69 ouderen alsmede een eerste blok van 8 nieuwe en 6 bestaande aanleunwoningen. Op de begane grond komen enkele winkeltjes, een restaurant en ruimtes voor

6 6 IN fo Woningstichting Meerssen de verzorging. Tevens is voorzien in de bouw van een modern glazen atrium en nog eens 22 nieuwe aanleunwoningen. Het geheel moet over twee jaar, in het voorjaar van 2007 dus, worden opgeleverd. Met de uitvoerenden bedrijven (KURA en Smeets Bouwservice) zijn afspraken gemaakt dat de werkzaamheden in goed overleg worden uitgevoerd, waardoor de overlast voor de bewoners beperkt kan worden. Tevens worden de kozijnen aan de Spoorstraat en het Schoolpad te Bunde vernieuwd. Ook hier worden kunststofkozijnen met dubbele beglazing geplaatst. Nieuwbouw verzorgingshuis Ave Maria Impressie van het nieuwe zorgcomplex Vernieuwen kozijnen en plaatsen dubbele beglazing In september zal gestart worden met het aanbrengen van nieuwe kunststofkozijnen met dubbele beglazing in het complex aan het Weerterbroekplantsoen. Hieraan voorafgaand vindt ook de herinrichting van keukens, badkamers en toiletten plaatst. Tevens is gestart met de voorbereiding voor het aanbrengen van dubbele beglazing in het complex aan het Kerkplein te Geulledorp. Aangezien het hier om een Rijksmonument gaat, worden hier extra eisen aan gesteld. Opwaardering 2 entrees Gasthuisstraat 11 t/m 93 De bouwvergunning voor het opwaarderen van de entrees aan de Gasthuisstraat is aangevraagd. De entrees zullen van veel glas voorzien worden zodat er sprake is van veel licht in de nieuwe entrees. Bovendien zal de entrees van de hogere nummers een duidelijkere "smoel" krijgen waardoor deze ook duidelijk herkenbaar is als hoofdingang. Naast de entrees worden de balkonhekken, de afvalverzameling en voortuintjes aangepakt. Bestaande entrees Gasthuisstraat 11 t/m 93 Diverse andere plannen Daarnaast is de woningstichting nog volop bezig met de ontwikkeling van een aantal plannen waarvan verwacht wordt dat deze over een termijn van een half jaar tot enkele jaren in uitvoering zullen komen. Dit zijn o.a. opwaardering flat Past.D. Hexstraat. De plannen hiervoor zijn inmiddels volop in voorbereiding. Marktplein te Geulle. Dit project is een project van de gemeente Meerssen. De woningstichting Meerssen wil graag aan dit project deel nemen. De verwachting is dat binnen afzienbare termijn meer duidelijkheid over dit project komt. Kwaliteitsbeleid Vorig jaar is in het kader van het kwaliteitsbeleid een notitie geschreven. De aanbevelingen die hieruit naar voren zijn gekomen moeten nu omgezet worden in concrete actiepunten. Om de huurders hierbij te betrekken heeft de Woningstichting Meerssen samen met de HuurdersVereniging Meerssen een werkgroep samengesteld. Doel van deze werkgroep is om gezamenlijk verbeterpunten te formuleren op diverse gebieden van de dienstverlening. De Huurdersvereniging heeft inmiddels zelf een aantal onderwerpen naar voren gebracht die in haar ogen prioriteit hebben. Het gaat hierbij om onderwerpen als woningaanbieding, de afhandeling van reparatieverzoeken, bereikbaarheid, voorlichting en informatie richting huurders. Al deze en daarnaast nog talrijke andere zaken zullen in onderling overleg beoordeeld worden. Vervolgens zullen er (voor zover noodzakelijk) verbeterpunten geformuleerd worden. De werkgroep is op maandag 30 mei jongstleden voor de eerste maal samengekomen. Het werd tijdens deze vergadering duidelijk dat het proces van kwaliteitsverbetering niet iets is dat zich op korte termijn regelt, maar eerder een proces is dat zich over een aantal jaren uitstrekt. Dit proces is nu in gang gezet en we willen u via deze weg op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen. Huursubsidie 2006 Vanaf 1 januari 2006 krijgt de huursubsidie een andere naam: namelijk "huurtoeslag". Bovendien krijgt u vanaf 2006 deze inkomensafhankelijke bijdrage niet meer van het Ministerie van VROM, maar van de Belastingdienst. De twee voornaamste veranderingen ten opzichte van voorgaande jaren zijn: 1. Voor het recht op huurtoeslag wordt gekeken naar het actuele inkomen in plaats van het inkomen van het voorafgaande jaar; 2. Het tijdvak waarover de huurtoeslag wordt bepaald loopt van 1 januari t/m 31 december in plaats van 1 juli t/m 30 juni. Als u in 2005 huursubsidie ontvangt, krijgt u in september 2005 automatisch een aanvraagformulier voor huurtoeslag Mocht u het aanvraagformulier niet automatisch thuis ontvangen, dan kunt u deze aanvragen aan de balie van de woningstichting Meerssen. Mocht u verder nog vragen hebben inzake huursubsidie dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met dhr. van Oerle van de afdeling woondiensten.

7 Woningstichting Meerssen IN fo 7 Gas en licht nog duurder (uit het AD van 15 maart 2005) Door Marty Thieleman Nederlandse huishoudens betalen dit jaar 15 tot 20 procent meer voor hun gas en licht. Dat komt door de hogere olieprijzen, waaraan de gasprijs is gekoppeld, en de verhoogde energiebelastingen. Dat zegt Ludo van Halderen, topman van stroom- en gasverkoper Nuon. De Consumentenbond is verontwaardigd over de grote stijging. De bond vreesde eind vorig jaar al een prijsstijging van minstens tien procent, maar nu blijkt de rekening dus nog hoger uit te vallen."dit is buitengewoon treurig. Energie lijkt onbetaalbaar te worden, terwijl het toch tot de noodzakelijke levensbehoeften behoort. Minister Brinkhorst (Economische Zaken) moet hier echt naar kijken, want de stijging rijst de pan uit", aldus woordvoerster Pauline van den Brandhof. In september vorig jaar kondigden Nuon en Essent al gepeperde rekeningen aan, waarbij de gemiddelde jaarrekening bij Nuon mogelijk 170 euro duurder zou worden. Essent schatte de prijsstijging voor dit jaar op 150 tot 175 euro. "Wat wij toen ook op basis van onze inkooponderhandelingen met de Gasunie hadden voorzien, is nu uitgekomen", bevestigt woordvoerder Bart Sikking. Een gemiddeld gezin betaalt voor gas en licht bijna 1900 euro per jaar, waarvan 1100 euro voor gas en 700 voor elektriciteit. Van den Brandhof van de Consumentenbond: "Voor kleine huishoudens gaat het dan minstens om 150 euro, maar bij grotere gezinnen zal het veel slechter uitpakken." De aan de olie gekoppelde gasprijs ging vorig jaar gemiddeld ruim 35 procent omhoog. Daarnaast steeg de energiebelasting voor kleinverbruikers. De Consumentenbond verzamelde vorig jaar protesthandtekeningen tegen de verwachte tariefstijgingen. "Wij hebben de minister toen gevraagd een maximum vast te stellen. Hij zei dat hij door de liberalisering niet de mogelijkheden heeft. In plaats van lagere prijzen en hogere kwaliteit zien wij in de markt het omgekeerde." De Consumentenbond wijst er op dat de Gasunie de enige producent en aanbieder van gas is. "Doordat concurrentie ontbreekt gaat de prijs niet omlaag. Gas vormt echter wel de hoofdmoot van de energierekening. Daarom moet de minister alsnog proberen in te grijpen." Volgens bestuursvoorzitter Ludo van Halderen van Nuon betekent de forse prijsverhoging geen mislukking van de liberalisering. De vrijmaking van de markt zou door de toenemende concurrentie tussen energiebedrijven moeten leiden tot lagere tarieven. "Van de bijna 18 cent per kilowattuur wordt het grootste deel (11 cent) door de belastingen bepaald. Als de transportkosten ervan afgaan, blijven er vier tot vijf cent over voor de productie en andere zaken en die worden voor 80 procent door de wereldmarkt bepaald. Je kunt dus concurreren om 1 tot 1,5 cent", aldus Van Halderen. Het grootste voordeel kan de consument volgens hem behalen bij het besparen van energie. "De directe voordelen van de liberalisering liggen voorlopig dus elders, maar huishoudens kunnen nu wel de leverancier van hun voorkeur kiezen en er is een groeiend aanbod van producten en diensten met toegevoegde waarde", aldus Van Halderen. Nuon investeert de komende jaren een miljard euro extra in nieuwe energiecentrales. De stroomleverancier doet dat, omdat rond het eind van dit decennium minder reservecapaciteit beschikbaar is. Daardoor neemt de kans op stroomtekorten toe. Bovendien moeten bestaande centrales worden vervangen, aldus bestuursvoorzitter Ludo van Halderen gisteren bij de presentatie van de resultaten over De bouw van de centrales is nog niet helemaal zeker en hangt af van een mogelijke splitsing van de energiebedrijven. Nuon, na Essent het grootste energiebedrijf van Nederland, realiseerde vorig jaar een winst van 387 miljoen euro. BIJZONDERE GEBOUWEN In het gebied waar de woningstichting haar woningen heeft zijn veel opvallende gebouwen. Sommige zijn al eeuwen oud, anderen zijn pas kortgeleden opgeleverd en hebben nu al een roerige geschiedenis. Hun overeenkomst is dat ze opvallen, door hun bouwstijl, geschiedenis, maar ook door hun schoonheid of lelijkheid. In deze INFO deel één van een serie over opvallende gebouwen in de regio van de woningstichting. Een gewoon huis met een toren: de Bloemisterij Eigenlijk zou het verscholen in de bossen moeten liggen. Zoals je het soms ziet in films, bijna niet zichtbaar tussen de bomen van het bos en verhult in mistflarden. Moeilijk bereikbaar en verlaten. Een beetje zoals in een sprookje..maar we schrijven geen sprookje. We schrijven Meerssen Auto s, treinen en vliegtuigen. En daartussen, aan de Stationstraat (nummer 41 om precies te zijn) bevind zich Bloemisterij Hollanders. Een opvallend gebouw, met zijn massieve stenen traptoren en zijn bovenverdieping in vakwerkstijl. Toch is er relatief gezien weinig over deze woning bekend. Veel aandacht gaat in het centrum van Meerssen altijd uit naar de immense Basiliek en de twee sacramentswonders die daar plaatsvonden. Of men heeft het over het Proosdijpark met de Gloriëtte. Mensen kennen het pand alleen maar als de plek waar je bloemen kunt kopen: Bloemisterij Hollanders, of de Bloemisterij. Ook in veel boeken over Meerssen laat de beschrijving van het pand het bloed niet sneller stromen. Vaak wordt het, en de belangrijkheid ervan, met twee korte zinnetjes afgedaan. En dat terwijl de woning van J. Hollanders het zeker waard is om wat langer bij stil te staan.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

Een lang gekoesterde droom. Veel nieuwe woningen senioren op stapel

Een lang gekoesterde droom. Veel nieuwe woningen senioren op stapel toekomstdromen over bouwprojecten voor senioren in de westelijke mijnstreek Deze krant is een uitgave van Vivantes - www.vivantes.nl - uitgave 1 - augustus 2011 Column Oud worden, maar niet ouder. Nog

Nadere informatie

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 nr. 8 jaargang 4 oktober 2011 WELKOM thuis! Magazine van Woonstichting Vryleve Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 Een appartement heeft zo z n voordelen In dit nummer Ventilatie warmtepomp Interview

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

JAARGANG 17 - JUNI 2013

JAARGANG 17 - JUNI 2013 JAARGANG 17 - JUNI 2013 1 De werkzaamheden op nieuwbouwplan Het Meer zijn gestart. U gaf ons een dikke 8! APK voor woningen Voorkom een inbraak Heerlijk fietsen! 12 vragen aan wethouder Janita Tabak Op

Nadere informatie

Een huurwoning moet een slimme keuze worden

Een huurwoning moet een slimme keuze worden Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 9 nr 4 mei 2015 zie ook: www.nvm.nl Dorine van Basten (HDN): Zeer de vraag of we topjaar 2006 weer zullen bereiken 2 funda helpt de business

Nadere informatie

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Praktijkleren 1 van 11-11-2013 t/m 31-01-2014 Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Melanie Boerhout & Peeke Hilhorst Studentnummer Melanie Boerhout: 1631255

Nadere informatie

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014 volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Uitgave 1 april 2014 Gratis met maximaal 6 personen naar tentoonstelling 100 jaar Zie pagina 21 Indit nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard Mijn

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning?

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning? woonvenster uitgave 3 14 de jaargang september 2012 inhoud 2 Team Woonservice: Fijn om écht het verschil te kunnen maken 3 Wat te doen bij schade in uw woning? 4 Grote opknapbeurt seniorenwoningen: van

Nadere informatie

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars.

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 Venlo- Binnenstad Van de Redactie Op het moment dat we dit schrijven, genieten we van een nazomer waar je U tegen zegt. Het zonnetje was wat laat uit de veren maar maakt nu

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis R 5 november 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

Wat willen de Groningers zelf?

Wat willen de Groningers zelf? Wat willen de Groningers zelf? Wat willen de Groningers zelf? 1 Inbreng Rob Mulder, directeur kennis en belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis, tijdens de hoorzitting van de Tweede Kamer over Groningen

Nadere informatie

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015 December 2014 - maart 2015 Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg Nationaal Meldpunt Ouderenzorg is een initiatief van COLOFON Dit is

Nadere informatie

Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden.

Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden. Energielijn voor verhuurders 0900-0170 EnergieKrant Samen energie besparen Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden. 03 Het ministerie

Nadere informatie

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR september 2011 NR. 4 11 Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Inhoud Vier Vier miljoen 2 vitaal vitaal

Nadere informatie

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

Jasper Veldhuis. De kracht van kleine kernen

Jasper Veldhuis. De kracht van kleine kernen Vrijwilligers vertellen hoe zij voor leven in de brouwerij zorgen in hun dorp. Dat doen ze door een zorgcoöperatie op te zetten, hun dorpshuis een metamorfose te geven, een eigen jeugdsoos te runnen of

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres De Markt in Beweging Deze maand op MeerMetMinder.nl: Subsidie glasisolatie Cursusfilm Update MMM-projecten Film volgt de Bouwmannetjes Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht Energielabel moet

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen 1 Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel

Nadere informatie

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg Jaarverslag 2 01 3 C 80 - M 100 - Y 40 - K 10 40% grijs Mensen met aandacht De belangrijkste doelstelling van Meander is om klanten ondanks beperkingen door ziekte of handicap, in staat te stellen hun

Nadere informatie

hoe dit boek te gebruiken? inleiding

hoe dit boek te gebruiken? inleiding hoe dit boek te gebruiken? inleiding Brood op school hoe dit boek te gebruiken? Brood op school gaat over diverse vormen van tussenschoolse opvang (oftewel de overblijf). Het is een werkboek met drie verschillende

Nadere informatie

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART

DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD TOEKOMST VOOR DE BINNENVAART DE SCHIPPER AAN HET WOORD Emile Roemer, SP-Tweede Kamerlid september 2009 4 DE SCHIPPER INHOUDSOPGAVE 5 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 7 SAMENVATTING

Nadere informatie

Bin nenstadskrant. Betere Bestrating. Binnen & Buiten. Bomen & Beton. Bezoekers & Bedden. Breken & Bouwen

Bin nenstadskrant. Betere Bestrating. Binnen & Buiten. Bomen & Beton. Bezoekers & Bedden. Breken & Bouwen Bin nenstadskrant Binnenstadskrant, 16e jaargang, nummer 2, voorjaar 2011-03-19 Betere Bestrating Bomen & Beton Binnen & Buiten Bezoekers & Bedden Breken & Bouwen 400.000 Toen ik in de jaren zestig op

Nadere informatie