IN fo. Speeltuin St. Joseph Meerssen, een heerlijke kinderplek die van oudsher écht van de buurt is. In dit nummer. nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IN fo. Speeltuin St. Joseph Meerssen, een heerlijke kinderplek die van oudsher écht van de buurt is. In dit nummer. nr."

Transcriptie

1 IN fo nr. 27 Jaargang juni 2005 Speeltuin St. Joseph Meerssen, een heerlijke kinderplek die van oudsher écht van de buurt is. Ze staan apetrots in hun speeltuin St. Joseph aan de Bunderstraat in Meerssen: Math Vandewall en Pierre Giesen. Math is voorzitter van de speeltuinstichting en Pierre is er de penningmeester van. Ze relativeren overigens dat hun speeltuin onmiddellijk. Het leuke is juist benadrukt Math dat de speeltuin zo n beetje van de buurt is. Pierre beaamt dat en als er één het weten kan, is hij het. Zijn oudershuis staat recht tegenover de grote speeltuin en hij heeft meegemaakt dat het kinderparadijs in 1947 werd aangelegd. Een grote groep buurtbewoners van de nabijgelegen arbeiderswijk Meerssen West nam het initiatief om het grote weiland op die plek aan te kleden als speeltuin. De wei had tot dan toe dienst gedaan als voetbalveldje voor de jeugd, zeer tot ongenoegen van de mensen die daarachter hun tuinen hadden liggen en onophoudelijk de ballen overgeschoten kregen. Daar hielpen zelfs geen metershoge hekken aan, herinnert Pierre zich. De eerste inrichting van de speeltuin was compleet eigen werk van de buurt. Alle speelwerktuigen werden zelf gemaakt. Er woonden lassers in de buurt en ook andere daar wonende In dit nummer Actualiteiten 2 Column 3 Projecten 5 Gas en licht nog duurder 7 Bijzonder gebouw 7 handwerkers werden ingeschakeld. Daarmee werd de ontwikkeling van de speeltuin het eerste project in de arbeiderswijk. De speeltuin was er zelfs vóór de parochie. In het latere kerkbestuur zag je juist leden van het speeltuinbestuur terug, zo goed als later in voetbalclub Amicitas. Je praat hier écht over de vroegste sociale historie van de wijk. Peperduur In de loop der jaren groeide de speeltuin uit tot dé kindertrekpleister van de buurt en verre omgeving. Ook vanuit Bunde bijvoorbeeld weten vele kinderen speeltuin St. Joseph moeiteloos te vinden. Vooral de hoge glijbaan maakte furore in de buurt. Vanaf de oprichting in 1947 nam al die tijd een grote groep vrijwilligers onderhoud en toezicht op zich. De organisatie ligt nu in handen van een stichtingsbestuur, vertelt Math Vandewall. Daarin zitten nu negen bestuursleden. Het bestuur kan door het jaar heen terugvallen op zo n 5 personen voor het toezicht en 4 personen die het onderhoud verrichten. De vrijwilligers hebben eer van hun werk, want het grasveld ligt er pico-bello bij en ook de hoge heg rond het terrein is keurig bijgehouden. Ook de rest van het onderhoud vindt heel nauwgezet plaats. Daar ontkom je, met de in 1996 uiterst streng geworden wettelijke voorschriften, ook niet aan. Elk jaar worden de toestellen en de rest van de inrichting gekeurd volgens zeer strenge veiligheidsnormen. Toestellen, die je vervangen moet, omdat ze afgekeurd worden, zijn inmiddels peperduur geworden. Pierre vertelt dat ook de in de jaren 50 gebouwde hoge glijbaan onlangs vervangen moest worden. Ze schrokken van de bedragen die op tafel moesten komen als ze nog zo n spectaculair hoge glijbaan wilden laten terugkomen.

2 2 IN fo Woningstichting Meerssen Dat was echter een erezaak. Natuurlijk hadden we een lagere kunnen bestellen, maar dan was hét visitekaartje van de speeltuin verdwenen. Van veel kanten kwam er financiële hulp. De gemeente voteerde euro, de speeltuin deed er zelf euro bij, de Woningstichting Meerssen nog eens Het duizelt je als je de bedragen hoort die er tegenwoordig met de instandhouding van een goedgekeurde speeltuin gemoeid zijn. Waarbij de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ze met de 12 meter hoge glijbaan dan ook wel een trekpleister van formaat hebben weten te handhaven in speeltuin St. Joseph. Inkomsten Math en Pierre vertellen enthousiast dat het geld dat van de speeltuinstichting zelf afkomt niet alleen geïnd wordt via de contributie van 7,50 euro per gezin en de 1 euro entree per bezoek. Jaarlijks spannen zo n 50 vrijwilligers zich in om een uitgebreide fancy-fair te houden, waarbij, verdeeld over het hele terrein, talloze ouderwetse, maar daarmee ook oergezellige spelen worden gepresenteerd: blikken gooien, touwtje trekken, schieten, enz. De talloze vrijwilligers bemensen al die attracties of zorgen voor de drank of bakken de vele vele kilo s zelfgemaakte friet op die dag. Juist op dat soort momenten realiseert het bestuur zich dat hun speeltuin met recht een buurtgegeven is dat er gewoon bij hoort. Daarom is het ook zo fijn om te zien dat de woningstichting ook dít soort zaken zo gul ondersteunt. Daarmee laten ze zien dat zij zich niet alleen voor het hang- en sluitwerk in woningen interesseren, maar zich ook wel degelijk medeverantwoordelijk voelen voor de woonomgeving. Sfeer In de loop der jaren is de sfeer in de tuin steeds intiemer geworden. Grote bomen zorgen voor de nodige schaduw en ook op Actualiteiten De voorbije maanden heeft volop de aanpak van de hennepteelt in de belangstelling gestaan. Diverse prominente bestuurders hebben op TV en in de dagbladen aangegeven dat de mate van overlast van onder andere de hennepteelt zulke proporties heeft aangenomen dat een en ander niet langer geaccepteerd kan worden. Als woningstichting kunnen we het alleen maar met die kritiek eens zijn. Naast tal van maatschappelijke problemen die er aan de orde zijn bij de teelt en het gebruik als zodanig willen wij als woningstichting wijzen op het gevaren-aspect dat aan de teelt kleeft. Practisch in alle gevallen wordt illegaal stroom afgetapt en dat gaat weer gepaard met klungelige aanpassingen van de technische installatie. Daardoor kan kortsluiting optreden met het risico van brandgevaar. Landelijk zijn er voorbeelden te over die tot groot persoonlijk leed hebben geleid. Niet alleen brengt men zich zelf in problemen als men toch overgaat tot het nemen van onverantwoorde risico s, maar ook de aan- en omwonenden. Bij brand bestaat immers het gevaar dat ook derden (aanwonenden) getroffen worden en het zal duidelijk zijn dat we dat als woningstichting niet willen. Elders in de Info wordt aandacht besteed aan de convenant die afgesloten is tussen een groot aantal partijen in de regio Maastricht en Mergelland over de aanpak van hennepteelt. Al onze huurders hebben we als woningstichting persoonlijk gewezen op de gevolgen die optreden op het moment dat men toch niet aan de (fin.) verleiding kan weerstaan. Nogmaals wil ik benadrukken dat we als woningstichting een "zero tolerance" beleid zullen voeren en dat bij constatering van illegale hennepteelt in een woning van de woningstichting directe inschakeling zal plaats vinden van de rechtbank waarbij aangedrongen zal worden op beëindiging van de huurovereenkomst, met alle verdere gevolgen van dien. We willen daarmede geen angst inboezemen maar alleen wijzen op de consequenties die aan de orde zijn op het moment dat men betrapt wordt. Na een lange periode van voorbereiding is de afgelopen maanden ook daadwerkelijk gestart met de bouwwerkzaamheden van een tweetal grote projecten, te weten de vervangende nieuwbouw van het

3 Woningstichting Meerssen IN fo 3 heel warme zomerdagen is het er heerlijk toeven. De speeltuin is van alle gemakken voorzien en bezoekers kunnen ten allen tijde van een kopje koffie, een ijsje of wat snoep voorzien worden. Men is er op toegerust om zelf friet te bakken of soep te maken. Dat gebeurt door de toezichthouders, doorgaans gepensioneerden uit de buurt, die ervoor zorgen dat het ook voor de ouderen goed toeven is in het kinderparadijsje. Het bestuur zorgt ervoor dat zo n beetje alle benodigde disciplines vertegenwoordigd zijn en blijven in de grote vrijwilligersgroep. Mensen die verstand hebben van techniek en bijvoorbeeld onder de meeste speeltoestellen zachte rubbertegels gelegd hebben. Maar ook mensen die organisatorisch goed zijn en er bijvoorbeeld voor zorgen dat scholen of andere groepen die en masse de speeltuin bezoeken, goed worden opgevangen. Zo wordt niet alleen de veiligheid gewaarborgd, maar staat men ook garant voor een sfeer van welkom. Dat vergt nogal wat inzet van de mensen: we zijn globaal van Pasen tot en met de herfstvakantie geopend, elke dag vanaf uur, in de zomervakantie zelfs vanaf uur. Vandaar dat we blij zijn met alle hulp. Vandalisme Ze geven aan dat ze het meest gebrand zijn op hulp van toezichthouders uit de buurt. Op die manier wordt er ook tussendoor een oogje in het zeil gehouden. Een formule die hen tot nog toe bijna helemaal vrijwaarde van vandalisme, dat op veel plaatsen elders vaak de doodsteek van de kinderspeelplekken is. In andere buurten zijn het vaak jongeren die bij gebrek aan toezicht bezit nemen van zo n tuin waar ze zich, bij gebrek aan opvang en vertier elders, op de inrichting uitleven. Hier koestert de buurt het plekje en respecteert jong en oud het werk dat velen erin steken. Ze zijn dus met recht trots op hun speeltuin, Math en Pierre. Juist omdat die niet van hun is, maar écht van de buurt. zorgcentrum Avé-Maria te Geulle (69 intramurale zorgplaatsen + 30 zelfstandige zorgwoningen), alsmede de bouw van de 25 appartementen "In den Gaaper" te Rothem. De bouwactiviteiten strekken zich uit over 2005 en een gedeelte van 2006 (voor Avé-Maria zelfs tot 2007). Met name het nieuwe zorgcentrum te Geulle zal een voorziening worden die van essentieel belang wordt voor de invulling van toekomstige beleid gericht op het wonen, het welzijn en de zorg voor ouderen in Meerssen (en dan voornamelijk gericht op de kernen Geulle en Ulestraten). Bij de realisering van het nieuwe centrum wordt ook aandacht besteed aan de vergroting van de leefbaarheid van de kern Geulle-boven. In goed overleg met de gemeente en de Stichting Christelijke Zorgorganisatie (opdrachtgever intramuraal gedeelte van het zorgcentrum) wordt bekeken welke toevoegingen (in ruimtelijke zin) kunnen plaats vinden voor de bewoners van Geulle-boven gericht op de verbetering van de leefbaarheid. Zo wordt eraan gedacht om ook voor bepaalde voorzieningen die in het zorgcentrum gerealiseerd worden ook de mogelijkheid aan de inwoners van Geulle-boven te geven om daar gebruik van te maken. Niet alleen wordt daarmee bereikt dat bepaalde basisvoorzieningen ook benut kunnen worden door niet bewoners van het zorgcentrum, maar ook dat daarmede een stuk integratie bereikt kan worden tussen bewoners van het zorgcentrum en de bewoners van Geulle-boven. Oud column Af en toe hou ik mijn hart vast voor de toekomst als ik de krant opensla. Vanmorgen lees ik dat een Maastrichts echtpaar naar Spanje is uitgeweken omdat, als ze híér zouden zijn gebleven het echtpaar uit elkaar geplaatst zou worden. Bij dat soort zinnetjes wrijf ik altijd even mijn ogen uit om er zeker van te zijn dat er staat wat er stáát: van een echtpaar krijgt de vrouw een zware vorm van Parkinson en moet verpleegd worden. Meneer is echter op zijn 83ste nog kwiekfideel en kan dus niet terecht bij het verpleeghuis. Einde oefening, roept dan de indicatiecommissie, die bepaalt of iemand recht heeft op verpleging. Einde oefening, einde van een huwelijk dat pakweg 60 jaar duurde, waar mensen vergroeiden met elkaar, lief en leed deelden. Dat laatste lief en leed mag echter niet meer gedeeld worden, want meneer is te goed en gelijk opvangen met mevrouw is te duur. Einde oefening. We trouwen niet tot de dood ons scheidt, maar tot de indicatiecommissie dat doet. En intussen hebben we eerst met zijn allen geroepen dat we erop gericht zijn dat ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Want dát hadden we nodig om die verzorgingshuizen leeg te krijgen. Ook dáár zeiden ze wel dat bejaarden het zo fijn mogelijk moesten hebben in hun eigen huisje, maar ze bedoelden dat dat goedkóper was. Woningen worden dan ook op senioren aangepast. Prima idee. Maar als dat fysiek nauwelijks meer gaat, wordt dat fijne in het eigen huisje relatiever. Ach wat, roept de overheid, wij zorgen dat die via de thuiszorg prima geholpen worden. En vervolgens wordt voor die thuiszorg berekend hoeveel seconden het duurt een bed op te maken en in hoeveel seconden je een aanrecht afsopt. Dat heet dan niet meer afsoppen, dat heet product van de thuiszorg, elk product met zijn kostprijs. En die kostprijs zó duur dat de oudere, net als voor de alarmering en de maaltijdverzorging een steeds hogere eigen bijdrage moet betalen, óf het met minder hulp moet doen. Of de krant afbestellen, of de telefoon of het cadeautje voor het jarige kleinkind. Ik heb in Afrika een vrouw wel eens verteld wat wij hier met onze ouderen doen. Die vrouw keek me een tijdlang zwijgend aan en vroeg toen En dát noemen jullie beschaving? Schaven en schamen zijn bijna dezelfde woordjes. Hoe meer we van de ouderenzorg afschaven, hoe meer ik me schaam. Zeker als dat gebeurt onder het motto dat het tegenwoordig bij de overheid vooral gaat om waarden en normen. We moeten die vrouw in Afrika eens gauw gaan vertellen wat een indicatiecommissie is. Gegarandeerd dat er dan véél minder mensen uit Afrika nog naar hier vluchten. Françoise J.M.G. Essers (directeur-bestuurder)

4 4 IN fo Woningstichting Meerssen Huurverhoging 2005 woningstichting komt uit op gemiddeld 1,5% Met de ministeriële circulaire maakte minister Dekker in het voorjaar het huurprijsbeleid bekend voor de periode van 1 juli 2005 tot en met 30 juni Belangrijkste wijziging voor dit jaar betrof de basis voor de gemiddelde huurverhoging. Vanaf dit jaar wordt deze niet meer gebaseerd op het voortschrijdende gemiddelde van de inflatie over de afgelopen 5 jaren, maar op het inflatiepercentage van enkel het voorafgaande jaar. De toegestane opslag van 0,4% op dit percentage is gehandhaafd. Voor de huurverhoging per 1 juli 2005 betekent dit dat alle huren samen gemiddeld mogen stijgen met inflatie + 0,4% ofwel 1,2% + 0,4% = 1,6%. Tijdens het overleg van 14 maart 2005 tussen woningstichting Meerssen en het bestuur van de HuurdersVereniging Meerssen (HVM) is gesproken over het huurbeleid en de invulling van de huurverhoging per 1 juli Vooral over de opslag is in de vergadering uitgebreid gediscussieerd, waarbij de HVM verzocht om zo mogelijk niet de hele opslag van 0,4% te benutten. In de uitwerking is hiermee rekening gehouden en is het gelukt om de gemiddelde huurverhoging bij woningstichting Meerssen per 1 juli uit te laten komen op 1,5% (1,2% + 0,3% opslag). Bepaling van de individuele huurverhoging per woning gebeurt aan de hand van een vastgestelde streefhuur, de huidige huurprijs en de maximale huurprijs. Uitgangspunt hierbij is dat gelijkwaardige woningen (welke in een zelfde straat en/of wijk zijn gelegen en een ongeveer gelijke puntenwaardering hebben) een zelfde streefhuur krijgen. Deze streefhuren worden bepaald aan de hand van de maximale huurprijs (MRH), ligging, kwaliteit en type. Op basis hiervan is er door de woningstichting Meerssen een differentiatie toegepast. Dit wil zeggen dat woningen waarvan de huidige huurprijs al dicht bij de maximale huurprijs ligt een lager huurverhogingpercentage toegekend krijgen en woningen waarvan de kale huurprijs ver van deze maximale huurprijs verwijderd zijn een hoger huurverhogingpercentage krijgen. In onderstaande tabel is hiervan een overzicht bijgevoegd. Geldende huurprijs per 30 juni 2005 in Maximale huurverhoging Gerealiseerde procenten van de maximale huurprijsgrens per 1 juli 2005 aantallen per zoals die geldt per 1 juli 2005 per individuele woning HvH % Meer dan 85 procent tot en met 100 procent 1) 1,0 % 117 Meer dan 74 procent tot en met 85 procent 1,2 % (inflatie) 294 Meer dan 64 procent tot en met 74 procent 1,2 % (inflatie) + 0,4 procentpunt = 1,6 % 365 Meer dan 54 procent tot en met 64 procent 1,2 % (inflatie) + 1,0 procentpunt = 2,2 % 639 tot en met 54 procent 1,2 % (inflatie) + 1,5 procentpunt = 2,7 % 6 1) De huur mag nooit hoger worden dan de maximale huurprijsgrens op 1 juli. Hennepteelt? Nee! In huurpanden worden de laatste tijd steeds vaker hennepkwekerijen aangetroffen. Naast het feit dat de productie van cannabis (hennep) illegaal is, is het ook nog eens gevaarlijk. Daarom heeft de woningstichting, samen met enkele andere partijen, een overeenkomst gesloten: het hennepconvenant. Op 20 januari jongstleden vond de ondertekening van dit convenant plaats in het stadhuis van Maastricht. Om op te treden tegen hennepteelt in woningen, woonwagens, schuren en bedrijfsruimten heeft de woningstichting afspraken gemaakt met andere wooncorporaties, gemeenten, Nutsbedrijven, de uitkeringsinstantie UWV en de regiopolitie Limburg-Zuid. In het convenant zijn verschillende afspraken op schrift vastgelegd. Een van de belangrijkste is de afspraak dat een wooncorporatie een ontbindingsprocedure van de huurovereenkomst kan starten. In deze gevallen zal er ook door andere corporaties en gemeenten geen vervangende woning worden aangeboden. Daarnaast zal de huurder het gehuurde in de oude staat terug moeten brengen, wat vaak flinke kosten met zich meebrengt. De woningstichting heeft elke huurder een brief gestuurd met informatie over de ondertekening van het convenant. Daarnaast dient iedere nieuwe huurder een formulier te ondertekenen waarmee hij of zij verklaart op de hoogte te zijn van het hennepbeleid van de woningstichting. Zodat niemand later kan zeggen niet op de hoogte te zijn van de consequenties. Gevaren Veel mensen onderschatten de gevaren van hennepteelt. Oók voor de omwonenden van een kwekerij bestaan reële gevaren. Zo zijn de groeilampen uitermate brandgevaarlijk, wat nog eens wordt versterkt door illegaal aangelegde en daardoor gevaarlijke stroominstallaties. Door de hoge vochtig heidsgraad in de woning ontstaan daarnaast schimmels die schade toebrengen aan wanden, vloeren en plafonds. Hennepteelt is een strafbaar feit, maar trekt ook strafbare gebeurtenissen aan. Denk daarbij aan diefstal van elektriciteit, belastingontduiking en uitkeringsfraude. Gebieden waar de teelt plaatsvindt, trekken vaak ook criminaliteit aan en dat tast het veiligheidgevoel van omwonenden aan. Het hennepconvenant van de regio Maastricht en Mergelland zal ieder kalenderjaar door de betrokken partijen worden geëvalueerd. Het ondertekende convenant ligt voor iedereen bij de woningstichting ter inzage.

5 Woningstichting Meerssen IN fo 5 Projecten In den Gaaper (voormalig Europaseminarie) te Rothem Na een lange aanloop periode is begin 2005 gestart met het project In den Gaaper. Het complex bestaat uit huur- en koopwoningen. De woningen zullen in het voorjaar van 2006 worden opgeleverd. Er zijn nog enkele appartementen te koop en te huur. Indien u interesse heeft in de aankoop van een appartement kunt u contact opnemen met Kramer Makelaardij te Maastricht ( )). Bij interesse in een huurappartement kunt u contact opnemen met de heer E. van Oerle van de woningstichting Meerssen. 25 appartementen In den Gaaper Vernieuwen 4 (resterende) entrees Past. A. Somyasingel Inmiddels is ook de opwaardering van de resterende 4 entrees aan de Past. A. Somyasingel gereed. Behalve een nieuwe "smoel" aan de buitenzijde is ook de binnenzijde fors aangepakt. De twee eerste trappen zijn vervangen door "open trappen". De overige trappen zijn voorzien van vloerbedekking. Alle trappenhuizen zijn ook van binnen opnieuw geschilderd, inclusief de muren. En tot slot is er een nieuw verlichtingsplan gemaakt. Ook de groenvoorziening en toegangspaden zijn aangepast. De recent opgewaarde entrees aan de Past.A. Somyasingel Aanpassen Gevels en infrastructuur en Kuileneindestraat 1-3 Onlangs is de opwaardering van de binnenzijde van het complex Kuileneindestraat 1-3 gereed gekomen. Vanaf de parkeerplaats t Bergske is dit goed zichtbaar. De gevels zijn deels bekleed met hout en glas. Ook het parkeerterrein heeft een metamorfose ondergaan. Er zijn nu 10 parkeerplaatsen die bestemd zijn voor aanwonenden. De parkeerplaats is voorzien van een slagboom. Opwaardering gevels en parkeerplaats Kuileneindestraat De gevels van het complex zullen geverfd worden. Dit geldt in ieder geval voor de buitenzijde (zijde Beekstraat en Kuileneindestraat). Of de gevels aan de binnenzijde geverfd worden is nog niet geheel zeker. Start bouw Zorgcentrum en aanleunwoningen Avé Maria Het klavertje vier is bijna compleet: Wonen, zorg, welzijn en in het nieuwe zorgcentrum met aanleunwoningen zal ook veiligheid een belangrijk aspect zijn. Na jaren van voorbereiding is het dan eindelijk zover. De nieuwbouw van het Zorgcentrum Avé Maria van de Stichting Christelijke Zorg (SCZ) en 30 aanleunwoningen van de woningstichting Meerssen is op 21 april 2005 officieel van start gegaan. In de voorbereiding is al het middendeel van het oude verzorgingstehuis gesloopt en is er een ondergrondse gang gerealiseerd tussen het nog bestaande verzorgingsdeel en de al aanwezige 6 aanleunwoningen met kapel. Op deze wijze blijven voor alle bewoners gedurende de bouw ongestoord het verzorgingstehuis c.q. kapel inpandig bereikbaar hetgeen door de huidige bewoners als zeer belangrijk wordt ervaren. Bij het heugelijke feit werd achtereenvolgens stilgestaan door de heer Scholtes (locatiemanager Avé Maria), de heer Hassink (Raad van bestuur SCZ), en Zuster Madeleine Seignoux (Generale Overste), de heer Kockelkorn (burgemeester gemeente Meerssen) en de heer Essers (directeur woningstichting Meerssen). Onder het toeziende oog van vele tientallen genodigden en zo n 60 bewoners van zorgcentrum Avé Maria heeft burgemeester Ger Kockelkorn van Meerssen donderdag 21 april 2005 het startsein gegeven voor de nieuwbouw en verbouw van dit centrum voor zorgbehoevende senioren. Hij deed dit door het voorlezen van een oorkonde die te zijner tijd bij het gereedkomen van de bouw in een sluitsteen zal worden ingemetseld en die hem werd overhandigd door zuster Madeleine Seignoux, generale-overste van de Zusters van de Goddelijke Verlosser. Deze congregatie stond 50 jaar geleden aan de wieg van het toenmalige bejaardentehuis Avé Maria. De oorkonde omschrijft ontstaan, geschiedenis en toekomstplannen van dit zorgcentrum. In de nieuwe opzet wil Avé Maria niet alleen zorg bieden aan de inwonende ouderen en bewoners van de aanleunwoningen, maar wil het tevens een centrum zijn voor de omliggende dorpsgemeenschap (Moorveld en Waalsen). De nieuwbouw omvat een vier bouwlagen tellend hoofdgedeelte dat in ruime kamers huisvesting biedt aan 69 ouderen alsmede een eerste blok van 8 nieuwe en 6 bestaande aanleunwoningen. Op de begane grond komen enkele winkeltjes, een restaurant en ruimtes voor

6 6 IN fo Woningstichting Meerssen de verzorging. Tevens is voorzien in de bouw van een modern glazen atrium en nog eens 22 nieuwe aanleunwoningen. Het geheel moet over twee jaar, in het voorjaar van 2007 dus, worden opgeleverd. Met de uitvoerenden bedrijven (KURA en Smeets Bouwservice) zijn afspraken gemaakt dat de werkzaamheden in goed overleg worden uitgevoerd, waardoor de overlast voor de bewoners beperkt kan worden. Tevens worden de kozijnen aan de Spoorstraat en het Schoolpad te Bunde vernieuwd. Ook hier worden kunststofkozijnen met dubbele beglazing geplaatst. Nieuwbouw verzorgingshuis Ave Maria Impressie van het nieuwe zorgcomplex Vernieuwen kozijnen en plaatsen dubbele beglazing In september zal gestart worden met het aanbrengen van nieuwe kunststofkozijnen met dubbele beglazing in het complex aan het Weerterbroekplantsoen. Hieraan voorafgaand vindt ook de herinrichting van keukens, badkamers en toiletten plaatst. Tevens is gestart met de voorbereiding voor het aanbrengen van dubbele beglazing in het complex aan het Kerkplein te Geulledorp. Aangezien het hier om een Rijksmonument gaat, worden hier extra eisen aan gesteld. Opwaardering 2 entrees Gasthuisstraat 11 t/m 93 De bouwvergunning voor het opwaarderen van de entrees aan de Gasthuisstraat is aangevraagd. De entrees zullen van veel glas voorzien worden zodat er sprake is van veel licht in de nieuwe entrees. Bovendien zal de entrees van de hogere nummers een duidelijkere "smoel" krijgen waardoor deze ook duidelijk herkenbaar is als hoofdingang. Naast de entrees worden de balkonhekken, de afvalverzameling en voortuintjes aangepakt. Bestaande entrees Gasthuisstraat 11 t/m 93 Diverse andere plannen Daarnaast is de woningstichting nog volop bezig met de ontwikkeling van een aantal plannen waarvan verwacht wordt dat deze over een termijn van een half jaar tot enkele jaren in uitvoering zullen komen. Dit zijn o.a. opwaardering flat Past.D. Hexstraat. De plannen hiervoor zijn inmiddels volop in voorbereiding. Marktplein te Geulle. Dit project is een project van de gemeente Meerssen. De woningstichting Meerssen wil graag aan dit project deel nemen. De verwachting is dat binnen afzienbare termijn meer duidelijkheid over dit project komt. Kwaliteitsbeleid Vorig jaar is in het kader van het kwaliteitsbeleid een notitie geschreven. De aanbevelingen die hieruit naar voren zijn gekomen moeten nu omgezet worden in concrete actiepunten. Om de huurders hierbij te betrekken heeft de Woningstichting Meerssen samen met de HuurdersVereniging Meerssen een werkgroep samengesteld. Doel van deze werkgroep is om gezamenlijk verbeterpunten te formuleren op diverse gebieden van de dienstverlening. De Huurdersvereniging heeft inmiddels zelf een aantal onderwerpen naar voren gebracht die in haar ogen prioriteit hebben. Het gaat hierbij om onderwerpen als woningaanbieding, de afhandeling van reparatieverzoeken, bereikbaarheid, voorlichting en informatie richting huurders. Al deze en daarnaast nog talrijke andere zaken zullen in onderling overleg beoordeeld worden. Vervolgens zullen er (voor zover noodzakelijk) verbeterpunten geformuleerd worden. De werkgroep is op maandag 30 mei jongstleden voor de eerste maal samengekomen. Het werd tijdens deze vergadering duidelijk dat het proces van kwaliteitsverbetering niet iets is dat zich op korte termijn regelt, maar eerder een proces is dat zich over een aantal jaren uitstrekt. Dit proces is nu in gang gezet en we willen u via deze weg op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen. Huursubsidie 2006 Vanaf 1 januari 2006 krijgt de huursubsidie een andere naam: namelijk "huurtoeslag". Bovendien krijgt u vanaf 2006 deze inkomensafhankelijke bijdrage niet meer van het Ministerie van VROM, maar van de Belastingdienst. De twee voornaamste veranderingen ten opzichte van voorgaande jaren zijn: 1. Voor het recht op huurtoeslag wordt gekeken naar het actuele inkomen in plaats van het inkomen van het voorafgaande jaar; 2. Het tijdvak waarover de huurtoeslag wordt bepaald loopt van 1 januari t/m 31 december in plaats van 1 juli t/m 30 juni. Als u in 2005 huursubsidie ontvangt, krijgt u in september 2005 automatisch een aanvraagformulier voor huurtoeslag Mocht u het aanvraagformulier niet automatisch thuis ontvangen, dan kunt u deze aanvragen aan de balie van de woningstichting Meerssen. Mocht u verder nog vragen hebben inzake huursubsidie dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met dhr. van Oerle van de afdeling woondiensten.

7 Woningstichting Meerssen IN fo 7 Gas en licht nog duurder (uit het AD van 15 maart 2005) Door Marty Thieleman Nederlandse huishoudens betalen dit jaar 15 tot 20 procent meer voor hun gas en licht. Dat komt door de hogere olieprijzen, waaraan de gasprijs is gekoppeld, en de verhoogde energiebelastingen. Dat zegt Ludo van Halderen, topman van stroom- en gasverkoper Nuon. De Consumentenbond is verontwaardigd over de grote stijging. De bond vreesde eind vorig jaar al een prijsstijging van minstens tien procent, maar nu blijkt de rekening dus nog hoger uit te vallen."dit is buitengewoon treurig. Energie lijkt onbetaalbaar te worden, terwijl het toch tot de noodzakelijke levensbehoeften behoort. Minister Brinkhorst (Economische Zaken) moet hier echt naar kijken, want de stijging rijst de pan uit", aldus woordvoerster Pauline van den Brandhof. In september vorig jaar kondigden Nuon en Essent al gepeperde rekeningen aan, waarbij de gemiddelde jaarrekening bij Nuon mogelijk 170 euro duurder zou worden. Essent schatte de prijsstijging voor dit jaar op 150 tot 175 euro. "Wat wij toen ook op basis van onze inkooponderhandelingen met de Gasunie hadden voorzien, is nu uitgekomen", bevestigt woordvoerder Bart Sikking. Een gemiddeld gezin betaalt voor gas en licht bijna 1900 euro per jaar, waarvan 1100 euro voor gas en 700 voor elektriciteit. Van den Brandhof van de Consumentenbond: "Voor kleine huishoudens gaat het dan minstens om 150 euro, maar bij grotere gezinnen zal het veel slechter uitpakken." De aan de olie gekoppelde gasprijs ging vorig jaar gemiddeld ruim 35 procent omhoog. Daarnaast steeg de energiebelasting voor kleinverbruikers. De Consumentenbond verzamelde vorig jaar protesthandtekeningen tegen de verwachte tariefstijgingen. "Wij hebben de minister toen gevraagd een maximum vast te stellen. Hij zei dat hij door de liberalisering niet de mogelijkheden heeft. In plaats van lagere prijzen en hogere kwaliteit zien wij in de markt het omgekeerde." De Consumentenbond wijst er op dat de Gasunie de enige producent en aanbieder van gas is. "Doordat concurrentie ontbreekt gaat de prijs niet omlaag. Gas vormt echter wel de hoofdmoot van de energierekening. Daarom moet de minister alsnog proberen in te grijpen." Volgens bestuursvoorzitter Ludo van Halderen van Nuon betekent de forse prijsverhoging geen mislukking van de liberalisering. De vrijmaking van de markt zou door de toenemende concurrentie tussen energiebedrijven moeten leiden tot lagere tarieven. "Van de bijna 18 cent per kilowattuur wordt het grootste deel (11 cent) door de belastingen bepaald. Als de transportkosten ervan afgaan, blijven er vier tot vijf cent over voor de productie en andere zaken en die worden voor 80 procent door de wereldmarkt bepaald. Je kunt dus concurreren om 1 tot 1,5 cent", aldus Van Halderen. Het grootste voordeel kan de consument volgens hem behalen bij het besparen van energie. "De directe voordelen van de liberalisering liggen voorlopig dus elders, maar huishoudens kunnen nu wel de leverancier van hun voorkeur kiezen en er is een groeiend aanbod van producten en diensten met toegevoegde waarde", aldus Van Halderen. Nuon investeert de komende jaren een miljard euro extra in nieuwe energiecentrales. De stroomleverancier doet dat, omdat rond het eind van dit decennium minder reservecapaciteit beschikbaar is. Daardoor neemt de kans op stroomtekorten toe. Bovendien moeten bestaande centrales worden vervangen, aldus bestuursvoorzitter Ludo van Halderen gisteren bij de presentatie van de resultaten over De bouw van de centrales is nog niet helemaal zeker en hangt af van een mogelijke splitsing van de energiebedrijven. Nuon, na Essent het grootste energiebedrijf van Nederland, realiseerde vorig jaar een winst van 387 miljoen euro. BIJZONDERE GEBOUWEN In het gebied waar de woningstichting haar woningen heeft zijn veel opvallende gebouwen. Sommige zijn al eeuwen oud, anderen zijn pas kortgeleden opgeleverd en hebben nu al een roerige geschiedenis. Hun overeenkomst is dat ze opvallen, door hun bouwstijl, geschiedenis, maar ook door hun schoonheid of lelijkheid. In deze INFO deel één van een serie over opvallende gebouwen in de regio van de woningstichting. Een gewoon huis met een toren: de Bloemisterij Eigenlijk zou het verscholen in de bossen moeten liggen. Zoals je het soms ziet in films, bijna niet zichtbaar tussen de bomen van het bos en verhult in mistflarden. Moeilijk bereikbaar en verlaten. Een beetje zoals in een sprookje..maar we schrijven geen sprookje. We schrijven Meerssen Auto s, treinen en vliegtuigen. En daartussen, aan de Stationstraat (nummer 41 om precies te zijn) bevind zich Bloemisterij Hollanders. Een opvallend gebouw, met zijn massieve stenen traptoren en zijn bovenverdieping in vakwerkstijl. Toch is er relatief gezien weinig over deze woning bekend. Veel aandacht gaat in het centrum van Meerssen altijd uit naar de immense Basiliek en de twee sacramentswonders die daar plaatsvonden. Of men heeft het over het Proosdijpark met de Gloriëtte. Mensen kennen het pand alleen maar als de plek waar je bloemen kunt kopen: Bloemisterij Hollanders, of de Bloemisterij. Ook in veel boeken over Meerssen laat de beschrijving van het pand het bloed niet sneller stromen. Vaak wordt het, en de belangrijkheid ervan, met twee korte zinnetjes afgedaan. En dat terwijl de woning van J. Hollanders het zeker waard is om wat langer bij stil te staan.

8 8 IN fo Woningstichting Meerssen Bouwstijl Ten eerste heeft het een bijzondere bouwstijl. Zo is de benedenverdieping vervaardigd uit breukstenen. Deze zijn afkomstig uit het Franse Lille. Breukstenen krijg je wanneer je nog grotere brokken steen breekt tot het juiste formaat. De bruine en rozig gekleurde natuurstenen geven de woning naast een solide basis een massief en stevig uiterlijk. De bovenverdieping is uitgevoerd volgens de veel in Limburg voorkomende vakwerkstijl. De houten balken die het frame vormen zijn van buiten af zichtbaar en tussenliggend opgevuld met leem en stenen. Maar niet alleen de bouwstijl laat de woning annex bloemisterij opvallen. Gebouwen als deze staan meestal op rustige plekjes. In een voor verkeer afgezet centrum of, zoals eerder beschreven, in een stil bos. Bloemisterij Hollanders valt op door de kenmerkende plek in het centrum van Meerssen. Vlak buiten de grenzen van het rustige Proosdijpark, tussen de autoweg en de spoorlijn. En naast het station. Een ligging in een verkeerstechnisch gezien nog drukker gebied kan haast niet. Remmende treinen, stilstaande en ronkende auto s voor dichte spoorbomen en overvliegende vliegtuigen zorgen regelmatig voor een flinke geluidspiek. Hollanders vindt dat allemaal wel meevallen. Hij heeft er niet zoveel last van. Niet meer tenminste. "De trein daar wen je aan, die hoor je sowieso niet meer. En sinds de weg een stuk verder is gelegd hebben we ook niet zoveel last van de auto s die staan te wachten voor de dichte bomen." Wat natuurlijk ook meehelpt is, naast de dikke muren die nogal wat lawaai buiten houden, het feit dat de hele woning enkele jaren geleden op kosten van de gemeente is geïsoleerd. De voornaamste reden hiervoor was het geluid van de overvliegende vliegtuigen. Bouwjaar Over de geschiedenis van de bloemisterij doen verschillende verhalen de ronde. Vanaf de jaren vlak voor de Tweede Wereldoorlog is het duidelijk: de familie Hollanders is de rode draad en bewoont het pand. "Mijn vader was vroeger de tuinman van de Proosdij, vertelt de huidige eigenaar. "In die tijd begon hij ook met een hoveniersbedrijf en met bloemisterij. Na vijf jaar stopte hij als tuinman voor Barones Stevens en ging hij fulltime door met de winkel én als tuinman voor de Zusters van de Heilige Jozef." De historie van de woning gaat exact honderd jaar verder terug in de tijd. Naar het jaar 1835 om precies te zijn. De basis, het voorste gedeelte van de woning, waar de traptoren aan vastzit, werd toen gebouwd. Dat is zeker. Maar het doel van de bouw, daar verschillen de meningen over. Het spoor Zo speelt de spoorlijn Maastricht-Aken in veel verhalen een nogal opvallende rol. Volgens enkele boeken over monumenten is de spoorlijn enkele jaren na de bouw van het pand aangelegd. Ze wijzen dan ook op de functie van spoorwachterwoning. De spoorwachter zorgde er vroeger voor dat de spoorbomen geopend en gesloten werden, voordat dit automatisch gebeurde. Gezien de ligging van de woning, direct naast een overgang, is dit een aardige theorie. Het tijdschrift van de Algemene Nederlandse Wielrijders Bond (ANWB) is stelliger in haar oordeel. Geen spoorwachterwoning, nee, het gebouw is het oude station van Meerssen. Ook die mogelijkheid bestaat, want het huidige station werd pas rond 1900 gebouwd en in de meer dan een halve eeuw die over blijft kan de bloemisterij dus een andere functie hebben gehad. Hollanders heeft echter zijn twijfels bij de connectie met de spoorwegen. Volgens hem heeft de woning altijd dienst gedaan als hovenierswoning. Vandaar ook de ligging vlak naast het park. "De woning was het tuinhuisje", meent hij. Monument Waar wel duidelijkheid over bestaat is de monumentale status van de woning. "Niet het hele gebouw valt echter onder de monumentenwetgeving", licht Hollanders toe. "Alleen het voorste gedeelte, met de lichter gekleurde breukstenen en de toren, is als monument bestempeld. De rest is later, voornamelijk in de jaren vijftig, bijgebouwd." En wie denkt dat er in die tijd niet zo moeilijk werd gedaan wanneer het ging om bouwvergunningen, die heeft het volgens de bloemist mis. "Ondanks het feit dat er toen nog vrijwel geen regels op dat gebied waren, hebben we er jaren over gedaan om de bouwvergunningen te krijgen. We hebben uiteraard wel geprobeerd om alles in dezelfde stijl bij te bouwen." En dat is gelukt. Eigenlijk zorgen alleen de grote luifel aan de voorkant en de ronde, vrijwel volledig van glas gemaakte erker (de daadwerkelijke bloemisterij) er voor dat je de woning niet direct honderd jaar terug kan plaatsen in de tijd. Terug in het oude Meerssen. Colofon Bezoekadres: Bunderstraat EL MEERSSEN Postadres: Postbus AC MEERSSEN Telefoon: Telefax: Reparatie-verzoeken:

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG Inleiding De komende jaren zullen de woningcorporaties van Parkstad Limburg een groot deel van hun woningen grondig opknappen. Dat is nodig, omdat de huurders recht hebben

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld 12 november 2015 19.30 uur tot ca. 21.00 uur Aanwezig: Bestuur Huurdersvereniging Domesta Hoogeveen - Alya Assen - Karin Koers (Domesta) - Huurders: dhr.

Nadere informatie

Te huur 86 appartementen in woonpark Zonnetij te Aarle-Rixtel

Te huur 86 appartementen in woonpark Zonnetij te Aarle-Rixtel Te huur 86 appartementen in woonpark Zonnetij te Aarle-Rixtel Inhoudsopgave Zonnetij 3 Waar gelegen in Aarle-Rixtel? 4 De appartementen 5 Kwaliteit en voorzieningenniveau 6 Situatietekening 7 Blok A Overzichtsplattegrond

Nadere informatie

Promenade. Wonen in het hart van Uden. Plattegronden & Technische Omschrijving. 31 huurappartementen in het centrum van Uden

Promenade. Wonen in het hart van Uden. Plattegronden & Technische Omschrijving. 31 huurappartementen in het centrum van Uden Promenade Wonen in het hart van Uden Plattegronden & Technische Omschrijving 31 huurappartementen in het centrum van Uden Verwachte oplevering februari 2015 Area, laat wonen leven Wij zijn Area, dé wooncorporatie

Nadere informatie

Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP. Nieuwe Kadekwartier Arnhem

Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP. Nieuwe Kadekwartier Arnhem Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP Nieuwe Kadekwartier Arnhem ALGEMEEN Nieuwe Kadekwartier Een nieuwe woonwijk in wording! Links en rechts van de recent vernieuwde Westervoortsedijk verrijst de komende

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

De waarde van stadswarmte. Hoe komt de prijs tot stand?

De waarde van stadswarmte. Hoe komt de prijs tot stand? De waarde van stadswarmte Hoe komt de prijs tot stand? De waarde van stadswarmte 3 Hoe komt de prijs tot stand? De energierekening is voor vrijwel iedereen een belangrijk onderdeel van de maandelijkse

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer...

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Nieuws Jaarlijkse uitgave Huurverhoging Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Info Algemeen Postbus 1502 320 BA Oud-Beijerland Lamborghinilaan

Nadere informatie

Huizen. Kunstof kozijnen met dubbelglas. Rustige buurt. Vier slaapkamers. Tuin op het zuiden. Naar eigen smaak samenstellen

Huizen. Kunstof kozijnen met dubbelglas. Rustige buurt. Vier slaapkamers. Tuin op het zuiden. Naar eigen smaak samenstellen Huizen vanhendriks Merlijnweg 9, 5625 ET Eindhoven Rustige buurt Tuin op het zuiden Vier slaapkamers Kunstof kozijnen met dubbelglas Naar eigen smaak samenstellen H51 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

Bewonersavond Bosveld druk bezocht

Bewonersavond Bosveld druk bezocht jaargang 1 nummer 1 In dit nummer Bewonersavond druk bezocht Start werkgroep Werkgroep praat en denkt mee Werkzaamheden renovatie Wisselwoning Planning Bewonersinbreng aanbesteding Huurverhoging na renovatie?

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Schuifpui naar de tuin. Tuin in 2013 aangelegd. Grote zolder met dakkapel. Kunststof draai-/kiepramen op 1e verdieping

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Schuifpui naar de tuin. Tuin in 2013 aangelegd. Grote zolder met dakkapel. Kunststof draai-/kiepramen op 1e verdieping Huizen van Hoekstra & van Eck Lijndraaier 93, 1625 ZP Hoorn Tuin in 2013 aangelegd Kunststof draai-/kiepramen op 1e verdieping Grote zolder met dakkapel Schuifpui naar de tuin Eengezinswoning met carport

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Nieuwsbrief najaar 2015

Nieuwsbrief najaar 2015 Nieuwsbrief najaar 2015 Velen van u zullen gemerkt hebben dat de woningen aan de Purmerlaan een metamorfose hebben ondergaan. In de vorige nieuwsbrief hebben we hier bij stilgestaan. Ondertussen zijn de

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

welkom bij wooninc. informatie voor nieuwe huurders

welkom bij wooninc. informatie voor nieuwe huurders welkom bij wooninc. informatie voor nieuwe huurders welkom bij wooninc. wij willen u graag goed van dienst zijn, daarom hebben wij voor u de belangrijkste informatie op een rij gezet. Gratis serviceonderhoud

Nadere informatie

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser Kom erbij Kom erbij, want ik wil je iets vertellen, het is heel bijzonder, dus luister allemaal. Ik ken honderdduizend prachtige verhalen, maar dit is echt het mooiste van allemaal. Het gaat over twee

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125)

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125) VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING 27 oktober 2016 Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum (Aantal aanwezigen huurders 125) 1. Welkom namens de drie HBV s van de Alliantie, Dudok Wonen en Gooi & Omstreken

Nadere informatie

Grachtengordel Amsterdam

Grachtengordel Amsterdam Grachtengordel Amsterdam Door AnnaRosa Klaver, Dorian Rijsdijk, Isaac Blom en Yvonne Dijksterghuis, 2B Klas van mr. Van Montfoort Veel van de Amsterdamse grachtenpanden zijn gebouwd in of na de 17e eeuw,

Nadere informatie

Melkweg. Goede reis. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Reizen

Melkweg. Goede reis. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Reizen Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Goede reis Reizen Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Goede reis, 0 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern is een uitgave

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging Mijn huishoudinkomen was in 2015 lager dan in 2014, kan ik bezwaar maken? U kunt bezwaar maken als uw huishoudinkomen in 2015

Nadere informatie

Thema In en om het huis.

Thema In en om het huis. http://www.edusom.nl Thema In en om het huis. Les 22. Een huis zoeken Wat leert u in deze les? Praten over uw huis Informatie over het vinden van een nieuwe woning Praten over wat afgelopen is Veel succes!

Nadere informatie

Wonen in het Schuttersbosch Energiezuinige woning

Wonen in het Schuttersbosch Energiezuinige woning Huizen vanhendriks Jagerslaan 5, 5645 AD Eindhoven Wonen in het Schuttersbosch Jonge wijk Tuin op het Zuid- Westen Energiezuinige woning Luxe woonkeuken H51 H51 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

Huizen. Extra bergzolder. Perfect afgewerkt. Dakterras op het zuiden. Drie Slaapkamers. Ligging nabij snelwegen. Leenderweg 292 A, 5644 AE Eindhoven

Huizen. Extra bergzolder. Perfect afgewerkt. Dakterras op het zuiden. Drie Slaapkamers. Ligging nabij snelwegen. Leenderweg 292 A, 5644 AE Eindhoven Huizen vanhendriks Leenderweg 292 A, 5644 AE Eindhoven Perfect afgewerkt Dakterras op het zuiden Drie Slaapkamers Extra bergzolder Ligging nabij snelwegen H51 H51 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

Als twee of meer huishoudens met elkaar overeen komen om van woning te ruilen. De verhuurders én de gemeenten moeten hier toestemming voor geven.

Als twee of meer huishoudens met elkaar overeen komen om van woning te ruilen. De verhuurders én de gemeenten moeten hier toestemming voor geven. Woningruil Een woning vinden in deze regio is niet makkelijk. De wachtlijsten zijn vaak lang. Een snellere mogelijkheid om aan een andere huurwoning te komen kan zijn om met iemand van woning te ruilen.

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze

nieuwsbrief Waarom deze N wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit 3,5 hectare grote kantoorterrein

Nadere informatie

Verhuurbrochure 10 nieuwe stadsappartementen te SNEEK. Sophiastraat 1-a t/m 1-d Willemstraat 10-a t/m 10-f

Verhuurbrochure 10 nieuwe stadsappartementen te SNEEK. Sophiastraat 1-a t/m 1-d Willemstraat 10-a t/m 10-f Verhuurbrochure 10 nieuwe stadsappartementen te SNEEK Sophiastraat 1-a t/m 1-d Willemstraat 10-a t/m 10-f Inhoud - Algemene / technische omschrijving appartementen 2, 3 - Plattegrond appartementen 4, 5,

Nadere informatie

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE 1 2 3 4 5 6 7 VRAGEN EN ANTWOORDEN Naar aanleiding van de presentatie is er een mogelijkheid voor

Nadere informatie

De Schauw in Putten. Kwaliteit in wonen en zorg. 36 Seniorenappartementen in de sociale huursector

De Schauw in Putten. Kwaliteit in wonen en zorg. 36 Seniorenappartementen in de sociale huursector De Schauw in Putten Kwaliteit in wonen en zorg 36 Seniorenappartementen in de sociale huursector Algemeen Woon- Zorgcentrum De Schauw voldeed niet meer aan de huidige eisen van wonen en zorg. De kamers

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ZORGVRIENDELIJKE APPARTEMENTEN

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ZORGVRIENDELIJKE APPARTEMENTEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ZORGVRIENDELIJKE APPARTEMENTEN U bent de huurder: 1. Mevrouw/De heer Wij zijn de verhuurder: Stichting DrieGasthuizenGroep zorgvriendelijke appartementen, gevestigd

Nadere informatie

Klussen in uw woning

Klussen in uw woning Klussen in uw woning U wilt uw woning en alles wat daarbij hoort het liefst naar eigen wens inrichten. Die wensen kunnen heel verschillend zijn: de keuken uitbreiden, een dakraam aanbrengen of een schuurtje

Nadere informatie

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje Woningaanpassingen volgens het boekje Soms wilt u uw woning aan uw eigen smaak aanpassen. Plicht Getrouw doet daar niet moeilijk over. Wanneer handige doe-het-zelvers verbeteringen willen aanbrengen of

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurverhoging 2015. 1. Huurverhoging algemeen

Veel gestelde vragen huurverhoging 2015. 1. Huurverhoging algemeen Naar aanleiding van de huurverhoging per 1 juli 2015 en vragen daaromtrent hebben wij de veel gestelde vragen onderstaand weergegeven en voorzien van een beantwoording. Hierbij hebben we de volgende indeling

Nadere informatie

Hoekstra & van Eck. Huizen van. 4 slaapkamers. Veranda. Luxe complete badkamer. Openslaande deuren met sfeervolle roede. Schoener 59, 1625 CW Hoorn

Hoekstra & van Eck. Huizen van. 4 slaapkamers. Veranda. Luxe complete badkamer. Openslaande deuren met sfeervolle roede. Schoener 59, 1625 CW Hoorn Huizen van Hoekstra & van Eck Schoener 59, 1625 CW Hoorn Veranda Openslaande deuren met sfeervolle roede Luxe complete badkamer 4 slaapkamers H14 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte Perceeloppervlakte

Nadere informatie

Nieuwsbrief herstructurering Van Kleefstraat en omgeving te Huissen

Nieuwsbrief herstructurering Van Kleefstraat en omgeving te Huissen Nieuwsbrief herstructurering Van Kleefstraat en omgeving te Huissen Bewonersavond 20 april 2011 Wanneer gaat er wat gebeuren? Dit is waarschijnlijk de st gestelde vraag op de bewonersavond van 20 april

Nadere informatie

Bijlage 6. Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba

Bijlage 6. Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba Bijlage 6 Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba Samenvatting en reacties uit "Moskee-project" Consultatie inwoners de Gagel via interviews, de Surinaamse Anwar-e-Quba moskee en de Omar

Nadere informatie

Soestdijkerstraatweg 27 A/B Hilversum 6.250,00 per maand

Soestdijkerstraatweg 27 A/B Hilversum 6.250,00 per maand Soestdijkerstraatweg 27 A/B Hilversum 6.250,00 per maand Forte Makelaars Omschrijving Algemeen: Representatieve monumentale kantoorvilla op prachtige zichtlocatie met een totaal metrage van circa 370 m²

Nadere informatie

De St. Petrus Canisiusschool en Liduinaschool.

De St. Petrus Canisiusschool en Liduinaschool. De St. Petrus Canisiusschool en Liduinaschool. Onder leiding van pastoor Van de Pavoort werden er op een perceel grond naast de kerk 2 scholen gebouwd voor de kinderen uit de nieuwe parochie. Zoals gebruikelijk

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2016

Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2016 Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2016 Wat is de 'inkomensafhankelijke huurverhoging'? De regering wil graag dat de woningmarkt beter doorstroomt en dat er minder mensen scheefwonen (mensen met

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Verhuizen uit een woning van Maasvallei

Verhuizen uit een woning van Maasvallei Verhuizen uit een woning van Maasvallei Wat te doen als u de huurwoning verlaat Verhuizen uit een woning van Maasvallei Wat te doen als u de huurwoning verlaat. Verhuizen is een hele klus. Veel mensen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Verhuizing. Uitnodiging

NIEUWSBRIEF. Verhuizing. Uitnodiging 1 mei 2010 Openingstijden en telefoonnummers: Verhuizing Openingstijden van ons kantoor: maandag, dinsdag donderdag en vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. Telefonisch zijn we op werkdagen bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

Ruimte. Verpleging. Jong en oud. Zorg. Gerief. Voorzieningen. IJsselmuiden: dorp van miljoenen! Beter Wonen investeert in de toekomst

Ruimte. Verpleging. Jong en oud. Zorg. Gerief. Voorzieningen. IJsselmuiden: dorp van miljoenen! Beter Wonen investeert in de toekomst Ruimte Gerief Verpleging Voorzieningen Zorg Jong en oud Samen IJsselmuiden: dorp van miljoenen! Beter Wonen investeert in de toekomst Onze investeringen op een rijtje: 2000-2008 ingrijpende verbetering

Nadere informatie

GRONINGEN Regattaweg 252

GRONINGEN Regattaweg 252 GRONINGEN Regattaweg 252 Huurprijs: 1.000,00 /maand 088-203 30 00 www.lefier.nl www.facebook.com/lefierwonen www.twitter.com/lefier_wonen Lefier verhuurt in de vrije sector! Wij zijn Lefier! Een wooncorporatie

Nadere informatie

Te koop / te huur Winkelruimte. St. Jorisplein 35-36 Ridderkerk

Te koop / te huur Winkelruimte. St. Jorisplein 35-36 Ridderkerk Te koop / te huur Winkelruimte St. Jorisplein 35-36 Ridderkerk Te koop / te huur Winkelruimte St. Jorisplein 35-36 Ridderkerk Betreft : Winkelpand gelegen aan het St. Jorisplein in Ridderkerk-centrum.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen afvalstoffenheffing

Veelgestelde vragen afvalstoffenheffing Veelgestelde vragen afvalstoffenheffing Wat houdt de nieuwe manier van afvalstoffenheffing in? In de kern komt het er op neer dat ieder huishouden betaalt voor de hoeveelheid restafval die het aanbiedt.

Nadere informatie

In gesprek met u. Nieuwsbrief Magic Mix Zandewierde September 2016

In gesprek met u. Nieuwsbrief Magic Mix Zandewierde September 2016 Nieuwsbrief Magic Mix Zandewierde September 2016 In gesprek met u Op woensdagavond 21 september spraken diverse medewerkers van Sité Woondiensten en de gemeente Bronckhorst met omwonenden van het pand

Nadere informatie

Inhoud. Brochure Woningen

Inhoud. Brochure Woningen Inhoud Inleiding... 3 Gemeente... 4 Woonkernen... 5... 5 Complex 102... 7 Complex 104... 8 Complex 107... 9 Complex 108 en 109... 10 Complex 110... 11 Complex 113... 12 Complex 114... 13 Complex 116...

Nadere informatie

- Huurprijzen Maak kennis met De Gaarden. De Gaarden wordt een buurt met een landelijk karakter, een karakteristieke wijk met natuurlijke elementen.

- Huurprijzen Maak kennis met De Gaarden. De Gaarden wordt een buurt met een landelijk karakter, een karakteristieke wijk met natuurlijke elementen. Oktober 2011 PAGINA 1 In dit nummer - De voorbereidingen zijn gestart - Planning - Maatregelen aan de woning - Start bewonerswerkgroep - Het betrekken van een wisselwoning - Tegemoetkoming verhuisen herinrichtingskosten

Nadere informatie

PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011

PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011 PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011 In opdracht van de Stichting Plaswijckpark uitgevoerd door: 1. INLEIDING Het Plaswijckpark is een familiepark in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek

Nadere informatie

Het opzeggen van uw huur

Het opzeggen van uw huur Het opzeggen van uw huur Heeft u besloten te verhuizen? Heeft u eraan gedacht om de huur op te zeggen? Het is belangrijk dit tijdig te doen en uw zaken goed te regelen. In deze folder kunt u lezen welke

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID HUURDERSBELANGENCOMMISSIE 212 GEEREN-ZUID NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID De afgelopen weken vonden de blokgesprekken plaats in uw buurt. Singelveste AlleeWonen heeft daarin informatie gegeven over het hoe en

Nadere informatie

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Huurdersplatform Palladion Gerard Jager Jurriën Schuurman Oktober 2014 1 Inhoudsopgave Achtergrond en doel onderzoek (3) Conclusies en aanbevelingen (4)

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Zo te betrekken studio appartement! Binnenstad van Hoorn op 5 min. Vernieuwde badkamer en keuken

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Zo te betrekken studio appartement! Binnenstad van Hoorn op 5 min. Vernieuwde badkamer en keuken Huizen van Hoekstra & van Eck Poolster 97, 1622 EG Hoorn Binnenstad van Hoorn op 5 min Tuin op het Zuidwesten Vernieuwde badkamer en keuken Zo te betrekken studio appartement! H14 Kenmerken Soort Kamers

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2014

Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2014 Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2014 Wat is de 'inkomensafhankelijke huurverhoging'? De regering wil graag dat de woningmarkt beter doorstroomt en dat er minder mensen scheefwonen (mensen met

Nadere informatie

Informatieavond VVE flats Wijkerbaan 16 september 2009. Vragen en antwoorden.

Informatieavond VVE flats Wijkerbaan 16 september 2009. Vragen en antwoorden. Informatieavond VVE flats Wijkerbaan 16 september 2009. Vragen en antwoorden. Nieuwe balkons Privacy&vluchten Komen er schotten tussen de balkons t.b.v. privacy? Worden de balkonhekken transparant? Komen

Nadere informatie

1. Ik ben tevreden met mijn huidige woning

1. Ik ben tevreden met mijn huidige woning Wonen De landelijke woningmarkt trekt weer aan. In vrijwel alle Nederlandse regio s nam het aantal woningverkopen in 2014 toe ten opzichte van 2013. In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stelling?

Nadere informatie

Piet van Wijkgaarde 22 Nuenen Appartement

Piet van Wijkgaarde 22 Nuenen Appartement Piet van Wijkgaarde 22 Nuenen Appartement Nuenen heeft het! Nuenen is een groene parel, gelegen nabij de grote stad Eindhoven. Een geliefde plek voor mensen die willen wonen en leven in de betrekkelijke

Nadere informatie

Huizen. Vrij parkeren. Betaalbaar wonen. Park. Centrale ligging. Winkelvoorzieningen. Azielaan 598, 3526 ST Utrecht H61

Huizen. Vrij parkeren. Betaalbaar wonen. Park. Centrale ligging. Winkelvoorzieningen. Azielaan 598, 3526 ST Utrecht H61 Huizen vanhendriks Azielaan 598, 3526 ST Utrecht Betaalbaar wonen Centrale ligging Park Vrij parkeren Winkelvoorzieningen H61 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud Bouwjaar Tuin Garage Verwarming

Nadere informatie

Thuis is waar je hart is

Thuis is waar je hart is Thuis is waar je hart is Woon-, zorg- en dienstencentrum Margaretha Lekker thuis Wonen aan de karakteristieke gracht van Kampen, middenin de historische binnenstad. Dat is wonen in Woon-, zorg- en dienstencentrum

Nadere informatie

Huren. De leukste plekjes in de buurt

Huren. De leukste plekjes in de buurt Huren De leukste plekjes in de buurt De groeiplek Helemaal je eigen plek Elke woning en buurt heeft z n eigen charme. Het is maar net waar je van houdt en wat op dat moment het best past in je leven. En

Nadere informatie

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg Pasen met peuters en kleuters Beertje Jojo is weg Thema Maria is verdrietig, haar beste Vriend is er niet meer. Wat is Maria blij als ze Jezus weer ziet. Hij is opgestaan uit de dood! Wat heb je nodig?

Nadere informatie

Huurbeleid. Verandert mijn huurprijs in 2016? Uitleg over ons huurbeleid

Huurbeleid. Verandert mijn huurprijs in 2016? Uitleg over ons huurbeleid Huurbeleid Verandert mijn huurprijs in 2016? Uitleg over ons huurbeleid Voor een groot deel van de huurders van Wonen Zuid verandert de huurprijs per 1 juli 2016. Hierover willen wij u goed informeren.

Nadere informatie

Huizen. Ruime, tuingerichte woonkamer. Kindvriendelijke buurt. Luxe keuken en badkamer. Diepe, zonnige achtertuin.

Huizen. Ruime, tuingerichte woonkamer. Kindvriendelijke buurt. Luxe keuken en badkamer. Diepe, zonnige achtertuin. Huizen vanhendriks Tuinkamp 3, 3829 GL Amersfoort Kindvriendelijke buurt Diepe, zonnige achtertuin Luxe keuken en badkamer Ruime, tuingerichte woonkamer Gunstige ligging H47 Kenmerken Soort Type Kamers

Nadere informatie

Te Koop / Te huur. Nieuwbouw bedrijfsunits Capelle XS Gebouw Karolina

Te Koop / Te huur. Nieuwbouw bedrijfsunits Capelle XS Gebouw Karolina Te Koop / Te huur Nieuwbouw bedrijfsunits Capelle XS Gebouw Karolina Betreft Capelle XS, het nieuwe bedrijvenpark aan de Hoofdweg in Capelle aan den IJssel. Sinds de oplevering van de eerste fase is de

Nadere informatie

Persona s zorgtechnologie ouderenzorg Tangenborgh najaar 2015

Persona s zorgtechnologie ouderenzorg Tangenborgh najaar 2015 Persona s zorgtechnologie ouderenzorg Tangenborgh najaar 2015 Mevrouw van de Berg intramurale zorg bewoner Heidehiem Kim de Jong EVV-er Anna de Vries - medewerker verzorging intramurale zorg en thuiszorg

Nadere informatie

Binnenkijken DROOMHUIS

Binnenkijken DROOMHUIS Binnenkijken 33 DROOMHUIS voor twee WE WILDEN GEWOON ONZE DROOM WAARMAKEN, VERTELT BEWOONSTER WILMA. SAMEN BOUWDEN ZE HUN NIEUWE WONING LETTERLIJK STEEN VOOR STEEN OP. HET DUURDE TWEEËNHALF JAAR, MAAR

Nadere informatie

Uitstekend onderhouden Instapklaar

Uitstekend onderhouden Instapklaar Huizen vanhendriks de Koppele 147, 5632 LH Eindhoven Uitstekend onderhouden Royaal 3-kamer appartement Royaal balkon op het westen Instapklaar Fraai uitzicht H51 H51 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing.

Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing. 1 Huuraanpassing 2017 Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing. Huuraanpassing 2017 Deze brochure hoort bij de brief met het voorstel voor aanpassing van de huur voor uw woning. Inhoud

Nadere informatie

De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal

De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal Betreft: Advies voorgenomen verkoop woningen Krayenhofflaan (complex 1062) en de Gildekamp (complex 1176) Nijmegen, 27

Nadere informatie

Huizen. Drie kamers en een woonkamer. Luxe afwerking. Vet dakterras. Houtkachel en houtenvloer. Super sfeervol. Spijkerstraat 329 A2, 6828 DK Arnhem

Huizen. Drie kamers en een woonkamer. Luxe afwerking. Vet dakterras. Houtkachel en houtenvloer. Super sfeervol. Spijkerstraat 329 A2, 6828 DK Arnhem Huizen vanhendriks Spijkerstraat 329 A2, 6828 DK Arnhem Luxe afwerking Houtkachel en houtenvloer Vet dakterras Drie kamers en een woonkamer Super sfeervol H49 H49 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimte Verzonden op 2 december 2013 Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd door: Huurdersvereniging

Nadere informatie

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E Wonen in beweging De CWS is een woningcorporatie in beweging. Een professionele, klantgerichte organisatie die staat voor goed wonen in een aantrekkelijke

Nadere informatie

Zelf klussen aan uw woning. Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus

Zelf klussen aan uw woning. Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus advies bij uw klus vergoedingen als u verhuist Zelf klussen aan uw woning Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes Deze brochure gaat over

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering van de. Huurdersvereniging De Stroken

Algemene Ledenvergadering van de. Huurdersvereniging De Stroken Algemene Ledenvergadering van de Huurdersvereniging De Stroken PRESENTATIE HUURBELEID 2016-2017 Tekst: Powerpoint: Richard Leentvaar Tom van Agen Huurbeleid over de periode 1 juli 2016 tot en met 30 juni

Nadere informatie

Joris bouwt! Aanleiding. Leefplein. Ruimte

Joris bouwt! Aanleiding. Leefplein. Ruimte Joris bouwt! Zorg Aanleiding Goede dag meneer, goede dag mevrouw, wat kan ik voor u doen? Wilt u misschien een kopje koffie? Neemt u vast plaats in het grandcafé of op het terras. Het zonnetje schijnt

Nadere informatie

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 13 mei 2014 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen: Van

Nadere informatie

Leefbaarheid in de Fruithof Biddinghuizen. Claudia van Loveren

Leefbaarheid in de Fruithof Biddinghuizen. Claudia van Loveren Leefbaarheid in de Fruithof Biddinghuizen Claudia van Loveren Ik weet nog goed dat er tijdens de modernisering van onze woningen in 2007, in de Flevopost een prijsvraag stond van de gemeente en Oost Flevoland

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 4 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 7 5 6 Welkom

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan

Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan Seyster Veste informeerde de bewoners van de Driehoek Schaerweijdelaan Tollenslaan Jacob van Lenneplaan over de uitgangspunten voor een sloop-nieuwbouw plan

Nadere informatie

Wonen in groene omgeving Ruime woonkamer + zonnig balkon

Wonen in groene omgeving Ruime woonkamer + zonnig balkon Huizen vanhendriks Keesomstraat 33 B, 3817 JX Amersfoort Wonen in groene omgeving Goed onderhouden Nieuwe cv installatie (2014) Ruime woonkamer + zonnig balkon H47 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Tuin op Oost/Zuidoost. Vrijstaande villa. Vloer met vloerverwarming. Inpandige garage. Luxe keuken

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Tuin op Oost/Zuidoost. Vrijstaande villa. Vloer met vloerverwarming. Inpandige garage. Luxe keuken Huizen van Hoekstra & van Eck John Raedeckerhof 132, 1628 ZD Hoorn Vrijstaande villa Inpandige garage Vloer met vloerverwarming Tuin op Oost/Zuidoost Luxe keuken H14 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

Tiel, Hertog Karellaan 132a-138/Jonge Schutskooilaan 15-15a De Vier Gravinnen

Tiel, Hertog Karellaan 132a-138/Jonge Schutskooilaan 15-15a De Vier Gravinnen Tiel, Hertog Karellaan 132a-138/Jonge Schutskooilaan 15-15a De Vier Gravinnen OMSCHRIJVING: In dit prachtige complex genaamd De Vier Gravinnen zijn nog enkele winkel-/praktijkruimten te huur vanaf ca.

Nadere informatie

Clemensakker 3 Nuenen Hofwoning

Clemensakker 3 Nuenen Hofwoning Clemensakker 3 Nuenen Hofwoning Nuenen heeft het! Nuenen is een groene parel, gelegen nabij de grote stad Eindhoven. Een geliefde plek voor mensen die willen wonen en leven in de betrekkelijke rust van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 27 926 Huurbeleid voor de lange termijn Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTE- LIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Huizen. Luxe keuken. Vrij uitzicht. Twee goede slaapkamers. Moderne bouw. Eigen parkeerplaats. Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort H47 H47

Huizen. Luxe keuken. Vrij uitzicht. Twee goede slaapkamers. Moderne bouw. Eigen parkeerplaats. Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort H47 H47 Huizen vanhendriks Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort Vrij uitzicht Moderne bouw Twee goede slaapkamers Luxe keuken Eigen parkeerplaats H47 H47 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud Bouwjaar

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015 Algemeen Hierna zijn veel gestelde vragen gerubriceerd in de volgende vijf categorieën: a. Huurverhoging b.

Nadere informatie

Huurverhoging 2016. Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huurverhoging.

Huurverhoging 2016. Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huurverhoging. 1 Huurverhoging 2016 Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huurverhoging. Huurverhoging 2016 Met behulp van deze informatie, kunt u nagaan hoe het huurverhogingspercentage voor uw woning is bepaald.

Nadere informatie

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand.

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand. Thema 5 Woonomgeving Oefening 2 Situatie 1 Pardon meneer, mag ik iets vragen? Jazeker, wat kan ik voor doen? Weet u het postkantoor is? Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna

Nadere informatie

> Huurbetaling & huurincasso

> Huurbetaling & huurincasso > Huurbetaling & huurincasso Huurbetaling Door ondertekening van het huurovereenkomst bent u de verplichting aangegaan om de huurprijs van uw woning te betalen. De huurprijs bestaat meestal uit twee delen:

Nadere informatie

Huizen. Bijzondere woonkeuken. Unieke Stadswoning. Zonnig terras. Verrassend ruim (675m3) Werkkamer(s) op begane grond

Huizen. Bijzondere woonkeuken. Unieke Stadswoning. Zonnig terras. Verrassend ruim (675m3) Werkkamer(s) op begane grond Huizen vanhendriks Zeeuwsestraat 28, 3812 GG Amersfoort Unieke Stadswoning Verrassend ruim (675m3) Zonnig terras Bijzondere woonkeuken Werkkamer(s) op begane grond H47 H47 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

Is een verandering gevaarlijk of hinderlijk? Of zorgt de verandering voor overlast? Dan is de verandering niet toegestaan.

Is een verandering gevaarlijk of hinderlijk? Of zorgt de verandering voor overlast? Dan is de verandering niet toegestaan. UW WONING AANPASSEN? Alle regelingen op een rij Openslaande deuren naar de tuin of een vijver aanleggen? Er mag veel, ook als u een woning huurt. Hieronder leest u over de mogelijkheden en de spelregels.

Nadere informatie

Huurprijs 915 Per maand

Huurprijs 915 Per maand Huurprijs 915 Per maand Objectinformatie Plattegrond Buurt 3-5 6 7 Plaats: Amsterdam Stadsdeel: West Buurt: Westerpark Adres: Schaepmanstraat 228 Postcode: 1051 JJ Parkeergelegenheid: Er is voldoende gelegenheid

Nadere informatie

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 In de periode half mei/ half juli 2015 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie