Info-books. Toegepaste Informatica. Deel 2d: Het rekenblad Excel Boekhouden-informatica Informaticabeheer. BI2d. Jos Gils Erik Goossens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Info-books. Toegepaste Informatica. Deel 2d: Het rekenblad Excel 2003. Boekhouden-informatica Informaticabeheer. BI2d. Jos Gils Erik Goossens"

Transcriptie

1 Info-books BI2d Toegepaste Informatica Boekhouden-informatica Informaticabeheer Deel 2d: Het rekenblad Excel 2003 Jos Gils Erik Goossens

2

3 Woord vooraf Info-books geeft een reeks informaticahandboeken uit die opgesteld zijn voor leerlingen van alle onderwijsniveaus, zowel het middelbaar als het hoger onderwijs. Bovendien is er een specifiek boek voor leerkrachten voorzien. Enerzijds is er een reeks boeken die voornamelijk bestemd is voor de derde graad van het middelbaar onderwijs. Deze reeks is een vervolg op de reeks Informatica 3 en Informatica 4 die door de uitgeverij Pelckmans voor de tweede graad uitgegeven wordt. Anderzijds richt Info-books zich ook naar het hoger onderwijs. Bepaalde boeken uit de vorige reeks werden herwerkt, andere zijn zonder meer bruikbaar en meer gespecialiseerde werken voor de richting Toegepaste Informatica werden toegevoegd. Bij het samenstellen van een boek probeert Info-books systematisch van een probleemstelling te vertrekken. Pas daarna wordt het materiaal aangereikt om dat probleem op te lossen. Informatica is een middel om problemen op te lossen. Het is niet louter een opsomming van hardwarecomponenten en programmeringstechnieken. Een ander punt waar Info-books veel belang aan hecht is integratie. Leerstofonderdelen zijn geen eilandjes. Het is dan ook logisch dat door vrijwel de hele boekenreeks een rode draad loopt. Een klein bedrijf wordt voortdurend met nieuwe problemen geconfronteerd en lost die met behulp van de computer op. Het gaat hier om concrete problemen zoals een facturatie die tot in het detail uitgewerkt wordt. Als het nodig is worden rekenblad, databaseprogramma en tekstverwerking samengebracht om tot een oplossing te komen. Integreren doe je niet om het integreren zelf maar om een probleem op te lossen. Niettemin is elk boekdeel zelfstandig bruikbaar. Je hoeft je dus bijvoorbeeld geen zorgen te maken dat voorkennis van Word noodzakelijk is om PowerPoint of FrontPage te kunnen gebruiken In Info-books wordt op een praktische manier in één omgeving, Windows en meestal Microsoft Office, gewerkt. De opdrachten zijn gedeeltelijk in de hoofdstukken opgenomen, gedeeltelijk gegroepeerd op het einde ervan. Na elk hoofdstuk volgen een besluit en de leerdoelen of eindtermen ('Wat je moet kennen en kunnen:'). Het is niet de bedoeling dat alle opdrachten in de klas gemaakt worden. Dat hangt van de beschikbare tijd af. De auteurs 2006

4 De publicaties van Info-books werden samengesteld in een Windows XP-, en Internet Explorer 6.0- omgeving. Er werd gebruik gemaakt van Office 2002 (XP) en Office Van zodra een recentere versie in de omgeving of in het Officepakket de belangrijkste op de markt wordt, zullen de publicaties aangepast worden. De reeks Informatica voor het Secundair 0nderwijs (Toegepaste Informatica) bestaat uit de volgende boeken: Boekhouden-informatica, Informaticabeheer: BI1c Deel 1: Systeemsoftware, Netwerken, Internet en Hardware (Win XP) BI2cd Deel 2: Het rekenblad Excel (*) BI3cd Deel 3: Gegevensbeheer in Access (*) BI4ac Deel 4: Programmeren in Visual Basic for Applications (**) (a: DAO-objecten, c: ADO-objecten) BI5 Deel 5: Programmeren voor een bedrijfsecon. toepassing: de facturatie (**) Handel, Secretariaat-talen: HA1c Deel A: Systeembeheer, Netwerken en Internet (WinXP) HA2cd Deel B: Het rekenblad Excel (*) HA3cd Deel C: Gegevensbeheer in Access (*) HA40 Deel 40: Gegevensbeheer en algoritmen in Access Voor alle richtingen, zowel Secundair als Hoger Onderwijs werden uitgewerkt: AL6cd Deel 6: Tekstverwerking met Word (*) AL7cd Deel 7: Elektronisch presenteren met PowerPoint (*) AL8c Deel 8: Elektronisch publiceren: HTML (korte versie) en FrontPage (*) AL9cd Deel 9: Elektronisch publiceren: FrontPage (*) AL10 Deel 10: Elektronisch publiceren: HTML (uitgebreide versie) AL11cd Deel 11: Communicatie via Outlook 2002, 2003 AL12 Deel 12: JavaScript AL13 Deel 13: VBScript AL20 Deel 20: Algoritmen en programmeren in Access en Excel (Basis) Voor het Hoger Onderwijs biedt Info-books de volgende publicaties aan: HO31 Deel 31: Dubbel boekhouden HO33a Deel 33a: ERP met Navision, Basis en Financieel 1 HO33b Deel 33b: ERP met Navision, Financieel 2 HO34 Deel 34: Internetapplicaties HO36 Deel 36: JavaScript (uitgebreide versie) HO37 Deel 37: Programmeren in Java HO38ac Deel 38: Gegevensbeheer in Access (basis en uitbreiding) (*) HO39 Deel 39: Scripttalen HO40a,b Deel 40a,b: Programmeren in Java: AWT en SWING HO40c,d Deel 40c,d,e: Java voor het internet: Servlets, JSP, Persitentie en Threads (*) Deze boeken worden zowel in de versie 2002/XP [c] en 2003 [d] aangeboden. (**) Deze boeken zijn geschikt voor de versie 2002/XP en Inlichtingen kunt u ook bekomen op onze website: Jos Gils Boskant 26, 2970 Schilde Telefoon: Erik Goossens Eekstraat 67, 9240 Zele Telefoon: , Schilde Zele Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, digitale media, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de auteurs.

5 Hoofdstuk 1 Herhaling van enkele basisbegrippen 1.1 Probleemstelling De tijd van de rekenmachine is nog niet volledig voorbij, maar toch als je veel met cijfers moet werken kan een rekenblad handig zijn. Een rekenblad dient in de eerste plaats om te rekenen. Het kan zelfs veel meer dan een gesofistikeerd rekenmachientje zijn. Je kunt een rekenblad gebruiken voor een eenvoudige facturatie, om je budget te beheren, om je puntenrapport samen te stellen, om verkoopcijfers grafisch voor te stellen, Een rekenblad kan aan getallen een gezicht geven. Bekijk het onderstaande voorbeeld aandachtig: de firma Jong & Dorst verkoopt verschillende frisdranken (limonade, fanta, ) in diverse verkooppunten (Brugge, Kortrijk, Aalst en Lommel) en wenst een overzicht van de omzet per frisdrank en per verkooppunt. Deze gegevens kunnen in een overzichtelijke tabel opgenomen worden, samen met de totalen per verkooppunt (eventueel ook per frisdrank) en de procentuele aandelen van elke frisdrank en van elk verkooppunt in het totaal. Die procentuele aandelen kunnen in een eenvoudige grafiek voorgesteld worden. 1.2 Excel opstarten Bij het opstarten van MS Office Excel wordt het startscherm verticaal in twee delen gesplitst: De linkerhelft bevat de cellen waarin de gegevens geplaatst worden; De rechterhelft wordt het taakvenster genoemd en bevat in dit voorbeeld een menusysteem 'Nieuwe werkmap'. Het taakvenster groepeert verschillende soorten acties. Standaard wordt het taakvenster Aan de slag getoond. Het taakvenster kun je activeren via de menuoptie BEELD, TAAKVENSTER. J. Gils E. Goossens Rekenblad: Excel

6 1.3 De werkomgeving Wanneer het Taakvenster gesloten wordt vergroot het gegevensgebied: 6 Rekenblad: Excel 2003 J. Gils E. Goossens

7 1.3.1 Het werkblad Dit is de plaats waar het grote werk gebeurt. Een werkblad bestaat uit rijen en kolommen. De rijen worden genummerd van 1 tot en de kolommen van A tot. Kolom Rij Cel Adres Bereik (selectie) Dit is de aaneengesloten reeks van alle cellen die op een verticale lijn liggen. De verwijzing naar kolommen gebeurt meestal met letters. Na de letter Z gaat de nummering verder met AA, AB,, AZ, BA, Dit is de aaneengesloten reeks van alle cellen die op een horizontale lijn liggen. De verwijzing naar rijen gebeurt meestal met nummers. Het snijpunt van een rij en een kolom noemt men een cel. Het is de kleinste eenheid van een werkblad. Elke cel heeft een adres: eerst een kolomverwijzing en vervolgens een rijverwijzing. De cel op het snijpunt van kolom B en rij 3 heeft als adres B3. De cel waarin de cursor staat wordt de actieve cel genoemd. Dit is meestal een rechthoek van meerdere cellen die geselecteerd zijn, bijvoorbeeld B6 tot en met C7. Elk rekenbladprogramma heeft zijn eigen notatie om een bereik aan te geven. In Excel is dat bijvoorbeeld B6:C7. Met bepaalde toetsencombinaties kun je vlug over het werkblad surfen. Sneltoets CTRL+HOME CTRL+END HOME PGUP PGDN CTRL-PGDN CTRL-PGUP Resultaat naar cel A1 naar meest rechtse cel onderaan die in gebruik is naar de eerste kolom in dezelfde rij één scherm naar boven rollen één scherm naar beneden rollen volgend werkblad vorig werkblad Werkbladen en werkmappen Een werkmap is een verzameling van werkbladen die als een geheel bewaard wordt. Met een Excel-map wordt een Excel-document bedoeld dat als 1 bestand weggeschreven wordt. In een Windows-map zitten meestal verschillende documenten. Afhankelijk van de instellingen van Excel, bestaat elke nieuwe werkmap standaard uit 3 werkbladen. Je kunt echter naar behoefte werkbladen toevoegen of verwijderen. Via de bladtabs kun je van blad tot blad wandelen. Je kunt een werkblad ook een naam geven, standaard krijgen de werkbladen de namen Blad1, Blad2, Je kunt de naam van een werkblad wijzigen door op de bladtab te dubbelklikken of door een snelmenu met de rechtermuisknop vanaf de bladtab op te roepen. J. Gils E. Goossens Rekenblad: Excel

8 Ook met de sneltoetsen CTRL+ PGDN en CTRL+PGUP kun je snel van werkblad tot werkblad wandelen. Je krijgt een overzicht van alle werkbladen in een werkmap als je met de rechtermuisknop op de navigatieknoppen naast de bladtabs klikt. Klik je op een bladtab, dan krijg je een contextgevoelig menu. Hierin vind je o.a. de optie INVOEGEN waarmee je een nieuw werkblad aan de huidige werkmap kunt toevoegen. Een nieuwe werkmap voeg je toe via menu BESTAND, NIEUW. In het taakvenster wordt dan de optie NIEUWE WERKMAP geopend De werkbalken Werkbalken bevatten kleine knoppen die snel toegang geven tot bepaalde taken. Deze taken zijn ook beschikbaar via de menubalk. Meestal kun je een dergelijke werkbalk naar eigen smaak inrichten door knoppen toe te voegen of knoppen te verwijderen. Excel start meestal op met twee werkbalken, de STANDAARD werkbalk en de werkbalk OP- MAAK. De knoppen van deze werkbalken zijn min of meer universeel. Via de optie BEELD, WERKBALKEN kun je meerdere werkbalken op het scherm krijgen. 8 Rekenblad: Excel 2003 J. Gils E. Goossens

9 Zorg dat de optie SCHERMINFO WEERGEVEN OP WERKBALKEN altijd aangevinkt is. Deze optie zorgt ervoor dat een klein infovenster verschijnt als je de muiswijzer even op een knop in de werkbalk zet. Hulp kun je in een dialoogvenster, bijvoorbeeld het dialoogvenster AANPASSEN, altijd krijgen via het vraagteken in de rechterbovenhoek. Sleep bijvoorbeeld het vraagteken naar de tekst GROTE PICTOGRAMMEN en ga na wat het effect is. Opdracht 1. Knoppen aan de STANDAARD werkbalk toevoegen a. Ga naar BEELD, WERKBALKEN, AANPASSEN. b. Kies de categorie OPMAAK en selecteer de opdracht ONDER UITLIJNEN. c. Sleep de knop naar de werkbalk OPMAAK. Als je een knop uit een werkbalk wilt verwijderen, maak je het venster AANPASSEN actief en sleep je de te verwijderen knop naar het venster. J. Gils E. Goossens Rekenblad: Excel

10 d. Zoek in de groep OPMAAK naar de knop DUBBEL ONDERSTREPEN en zet hem in de werkbalk OPMAAK. Test de werking van de knop: typ in een willekeurige cel een stukje tekst, druk ENTER, klik opnieuw in de cel en klik op de knop DUBBEL ONDERSTRE- PEN. Je verzamelt je eigen knoppen bij voorkeur in een nieuwe werkbalk. Daartoe klik je op de knop NIEUW in het tabblad WERKBALKEN. Standaard krijgt deze werkbalk de naam Aangepast 1, een naam die je vrij kunt wijzigen De formulebalk In de formulebalk vind je altijd het adres en de inhoud van de huidige cel. Indien de cel een formule bevat dan wordt de formule in de formulebalk en het resultaat in de cel afgebeeld. De inhoud van een cel kun je als volgt wijzigen: klik in de formulebalk; gebruik de functietoets F2; dubbelklik in de cel De statusbalk In de statusbalk kun je informatie over de gekozen opdracht aflezen. 1.4 De inhoud van een cel De inhoud van een cel kun je in drie types onderverdelen: alfanumeriek (tekst); numeriek (getallen); formules en functies. 10 Rekenblad: Excel 2003 J. Gils E. Goossens

11 Met de knoppen LETTERTYPE, PUNTEN, VET, CURSIEF, ONDERSTREPEN, OPVULKLEUR en TEKSTKLEUR op de werkbalk OPMAAK kun je de celinhoud een mooier uitzicht geven. Eventueel kun je de inhoud van een cel ook nog uitlijnen met de knoppen LINKS UITLIJNEN, RECHTS UITLIJNEN, CENTREREN, UITVULLEN. Het procentteken [%], het minteken [-], het plusteken [+], het sterretje [*] en de schuine streep [/] worden niet herkend als tekst, maar wel als wiskundig symbool. Wil je dat teken invoeren als tekst, dan moet je het doen voorafgaan door het aanhalingsteken [ ]. Formules zijn vergelijkingen waarmee je nieuwe waarden op basis van bestaande waarden kunt berekenen. Men noemt ze de actieve structuurelementen van het rekenblad, de teksten en de getallen zijn de passieve structuurelementen. Formules beginnen altijd met het gelijkteken [=] en kunnen de volgende elementen bevatten: getallen, adressen, operatoren, haakjes en functies. Bijvoorbeeld: =A6*(SOM(B5:B9)+100) Er zijn 5 operatoren, in volgorde van prioriteit: machtsverheffing (^) heeft de hoogste prioriteit; vervolgens vermenigvuldigen (*) en delen (/); en ten slotte optellen (+) en aftrekken (-). Haakjes zul je gebruiken om af te wijken van de standaardprioriteiten van de operatoren. Functies zijn vooraf gedefinieerde formules die berekeningen uitvoeren met gebruik van specifieke waarden, die argumenten worden genoemd, in een specifieke volgorde, die door de syntaxis van de functie bepaald wordt. =SOM(C2:C4) =MAX(D5:G10) =NU() =GEMIDDELDE(C2:C4) de som van het bereik C2 tot en met C4 de hoogste waarde in de rechthoek D5 tot G10 de datum en tijd van vandaag de gemiddelde waarde van een bereik Datums en tijdsaanduidingen worden ook bij het numerieke type gerekend, omdat die als seriële getallen bewaard worden. In feite wordt de datum voorgesteld door een getal dat aangeeft hoeveel dagen verlopen zijn sinds 1 januari In het werkblad wordt de datum bewaard als een serieel getal van 1 tot , dat overeenkomt met een datum tussen 1 januari 1900 en 31 december De decimale fractie van de datum geeft de tijd weer. Het seriële getal komt overeen met het aantal dagen dat vanaf 1 januari 1900 tot 5 april 1999 verlopen is. J. Gils E. Goossens Rekenblad: Excel

12 Opdrachten 2. Open een nieuwe werkmap en noem ze OEFENXP.XLS. Ga naar een leeg werkblad, noem het DATUM. Los in dit werkblad de volgende oefeningen op. a. Bereken het aantal dagen dat je al op de wereld bent. Gebruik de functie NU(). b. Hoe oud is iemand van dagen? Via EXTRA, OPTIES, ALGEMEEN kun je bij de optie WERKBLADEN IN NIEUWE WERKMAP het aantal lege werkbladen instellen. Lege werkbladen toevoegen: klik met de rechtermuisknop op de naam van een werkblad. Er verschijnt een snelmenu: kies hierin INVOEGEN. Er verschijnt een dialoogvenster: kies hierin WERKBLAD. De naam van een werkblad wijzigen: klik met de rechtermuisknop op de naam van het werkblad en kies NAAM WIJZIGEN. 1.5 De hulptroepen De optie HELP, MICROSOFT EXCEL HELP uit de menubalk kan je flink op weg helpen als je iets niet weet: 12 Rekenblad: Excel 2003 J. Gils E. Goossens

13 Bijzonder handig is ook de optie INHOUDSOPGAVE in het venster HELP VOOR EXCEL. Hiermee krijg je toegang tot een immense hoeveelheid informatie. Opdrachten 3. Zoek hoe je namen van bladen kunt wijzigen. 4. Zoek onder de optie WERKEN MET GEGEVENS informatie over gegevens en cellen selecteren. 1.6 Automatische herberekening Standaard herberekent het programma altijd alle formules als je een waarde wijzigt, toevoegt of verwijdert. Als je altijd kleine toepassingen ontwerpt met weinig formules, dan zal die automatische herberekening niet storen. In zeer grote toepassingen, met honderden formules, kan die automatische berekening wel storen. Daarom is er een optie aanwezig om de automatische herberekening af te zetten. Wil je een herberekening uitvoeren, dan moet je het programma een seintje geven. Omdat de snelheid van de huidige processors tientallen malen hoger is dan die van de vroegere processors (8088, 8086, ) zul je in klasverband de automatische herberekening kunnen laten aan staan. Kies hiervoor EXTRA, OPTIES, BEREKENEN. J. Gils E. Goossens Rekenblad: Excel

14 1.7 Getallen opmaken Getallen kunnen onder diverse formaten weergeven worden. De meest voorkomende formaten voor een getal zijn: Naam Voorbeeld Betekenis STANDAARD 35400,47168 geen opmaak GETAL ,45 de duizendtallen gegroepeerd, het aantal cijfers na de komma is in te stellen VALUTA ,00 de duizendtallen gegroepeerd, het aantal cijfers na de komma is in te stellen, het valutasymbool wordt automatisch toegevoegd De valutanotatie wordt voor algemene geldzaken gebruikt. FINANCIEEL ,00 In de financiële notatie worden de decimale tekens en de valutasymbolen in een kolom uitgelijnd. DATUM 1 mei 1996 Hier zijn meestal verschillende notaties mogelijk. TIJD 11:19:14 Ook hier zijn verschillende notaties mogelijk. PERCENTAGE 21 % 0,21 het aantal cijfers na de komma is in te stellen WETENSCHAPPELIJK 3,54 E 04 Hier staat in feite 3,54 maal 10 tot de 4 de macht, het aantal cijfers na de komma is in te stellen. Financiële- en valutanotatie zetten allebei het muntsymbool achter het getal. Bij financiële notatie zullen de decimale komma s in een kolom netjes onder mekaar staan, ongeacht het aantal decimalen, bij de valutanotatie niet. Zelfs al wordt een getal via opmaak als een geheel getal afgebeeld, dan nog wordt het volledige getal met alle cijfers na de komma in het rekenblad bewaard. Er is een duidelijk verschil tussen hoe een getal getoond wordt en hoe een getal bewaard wordt. Het valutasymbool ( of EUR) moet je via Windows instellen, niet via het rekenblad! Kies in Windows CONFIGURATIESCHERM, LANDINSTELLINGEN en verander eventueel de valuta- en getalnotatie. Om het getalformaat te wijzigen selecteer je eerst het bereik en wijzig je daarna de opmaak via een van de volgende mogelijkheden: via de knoppen uit de werkbalk OPMAAK; via OPMAAK, CELEIGENSCHAPPEN, GETAL; via het snelmenu, CELEIGENSCHAPPEN, GETAL. 14 Rekenblad: Excel 2003 J. Gils E. Goossens

15 1.8 Aangepaste notaties Via de categorie AANGEPAST kun jij je eigen aangepaste indelingen voor getallen en datums maken door gebruik te maken van bepaalde symbolen. Tekst die je letterlijk wilt afdrukken zet je tussen aanhalingstekens. Zelfs al wordt een getal via opmaak als een geheel getal afgebeeld, dan nog wordt het volledige getal met alle cijfers na de komma in het rekenblad bewaard. Er is een duidelijk verschil tussen de manier waarop een getal getoond wordt en de wijze waarop een getal bewaard wordt. Een kg-opmaak kun je op die manier als volgt instellen: # ##0,00 kg. Je kunt Excel zo instellen dat de scheidingstekens van het systeem (Windows XP: CONFIGURATIESCHERM, LANDINSTELLINGEN) gebruikt worden of dat je het decimaalteken en scheidingsteken voor duizendtallen zelf intikt. J. Gils E. Goossens Rekenblad: Excel

16 Codes voor getalopmaak Symbool Beschrijving, (komma) decimaal scheidingsteken (spatie) scheidingsteken voor duizendtallen 0 Tijdelijke cijferaanduiding, geeft een cijfer of 0 weer. # Tijdelijke cijferaanduiding, geeft een cijfer of niets weer. liter Geeft de letters liter weer, in combinatie met bijv. # ##0,00 liter. % Percentage, de waarde wordt vermenigvuldigd met 100 en er wordt een procentteken toegevoegd. Codes voor datumopmaak Symbolen Voorbeeld Betekenis jj jjjj m mm mmm mmmm d dd ddd dddd jjjj-mm-dd d mmmm jjjj , 10 05, 10 okt oktober 6, 23 06, 23 di dinsdag jaartal met twee cijfers jaartal met vier cijfers maand met één of twee cijfers maand met twee cijfers eerste drie letters van de maand de maand voluit de dag met één of twee cijfers de dag met twee cijfers de eerste twee letters van de dag de dag voluit geschreven april 2006 Hoe zou je een datum als volgt afdrukken: Vandaag, zaterdag 28 december 2002? Opdrachten 5. Getallen met behulp van een aangepaste notatie opmaken Open de werkmap OEFENXP en ga naar een leeg werkblad. 16 Rekenblad: Excel 2003 J. Gils E. Goossens

17 De inhoud van kolom B en C is identiek. De formule in kolom B wordt getoond omdat ze als tekst ingebracht is: begin met een aanhalingsteken en vervolg dan met de formule: =NU(). Tracht in kolom C dezelfde weergave te bekomen als in de figuur. Wijzig daarom voor elke cel de getalnotatie via CELEI- GENSCHAPPEN, GETAL, AANGEPAST. Noem dit blad AGTNOTATIE en bewaar de werkmap. 6. Bereken hoe oud je bent, enerzijds in dagen en anderzijds in jaren. a. Zet in cel B3 je geboortedatum. In cel C4 zet je de datum van vandaag, gebruik hiervoor een functie. b. De inhoud van de cellen B5:B7 is dezelfde als B4, maar de opmaak verschilt. Idem voor C5:C7 en C4. c. Omdat een datum een serieel getal is kun je hiermee het aantal dagen berekenen. d. Om het aantal jaren te berekenen maak je gebruik van de functie Jaar() die het jaartal uit een datum kan halen. e. In B10 wordt het jaartal via opmaak aan de celinhoud toegevoegd. Op die manier kun je nog rekenen met dit getal. f. Noem dit werkblad LEEFTIJD. 1.9 Werkmappen in een werkruimtebestand opslaan Je kunt een groep werkmappen tegelijk openen door deze op te slaan in een werkruimtebestand. In een dergelijk bestand wordt informatie opgeslagen over alle geopende werkmappen. Dit omvat de locatie, het formaat van de vensters en de posities op het scherm. Wanneer je een werkruimtebestand opent met de opdracht BESTAND, OPENEN worden automatisch alle bestanden geopend die in de werkruimte opgeslagen zijn. Het werkruimtebestand bevat niet de werkmappen zelf. Je moet wijzigingen die je in de afzonderlijke werkmappen maakt dan ook gewoon blijven opslaan. Een werkruimte sla je op via BESTAND, WERKRUIMTE OPSLAAN. J. Gils E. Goossens Rekenblad: Excel

18 Besluit Een rekenblad bestaat uit een groot aantal rijen en kolommen. Het snijpunt van een rij en een kolom noemt men een cel. Elke cel heeft een adres. Het adres bestaat uit een kolomverwijzing gevolgd door een rijverwijzing. Een rechthoek met verticaal en/of horizontaal geselecteerde cellen is een bereik. Excel werkt met mappen. Een map bestaat uit een aantal werkbladen en wordt altijd in een venster geopend. In een dergelijk venster zie je de titelbalk, de menubalk, de werkbalken, de formulebalk, de statusbalk en ten slotte het werkblad. Een cel kan een alfanumerieke waarde, een numerieke waarde of een formule bevatten. Met behulp van speciale codes maakt het programma een onderscheid tussen die types. Getallen kunnen onder verschillende vormen weergegeven worden: valuta, met of zonder decimale cijfers, als een datum Het getal wordt nochtans altijd in zijn oorspronkelijke vorm in het rekenblad bewaard. Ook datums worden als getallen behandeld en worden als seriële getallen bewaard. Dank zij de automatische herberekening worden in het rekenblad bij elke wijziging alle formules herberekend. Via de opmaakknoppen op de werkbalk kun je de presentatie van de inhoud van een cel verfraaien. Wat je moet kennen en kunnen: Excel opstarten met een nieuw werkblad / nieuwe werkmap; de betekenis van de verschillende elementen van een rekenblad opsommen en verklaren; verschillende types van celinhouden opsommen en met een voorbeeld illustreren; eenvoudige formules samenstellen en functies gebruiken waar het mogelijk is; het verschil tussen automatische en handmatige herberekening uitleggen; een getal een gepaste opmaak geven; de inhoud van een cel verfraaien met de knoppen uit de werkbalk. Opdrachten 7. Wat is de betekenis van de volgende knoppen? 8. Zoek het aantal rijen en kolommen in je werkblad. 9. Welke soorten celinhoud kun je opnoemen? 10. Geef vier getalformaten en leg uit in welke omstandigheden je ze gebruikt. 18 Rekenblad: Excel 2003 J. Gils E. Goossens

19 11. Zijn de volgende gegevens numeriek of alfanumeriek? Inkomsten 22,5 % sept Een datum wordt als een serieel getal bewaard. Wat bedoelt men hiermee? Welke datum krijg je met het seriële getal 412? 13. Als je in een procentnotatie het getal 0,25 % ziet staan, welke waarde wordt dan in het werkblad opgeslagen? 14. Indien de valutanotatie 324 BF aangeeft in plaats van 324, wat is daar de oorzaak van? 15. Hoe de inhoud van een cel op het scherm verschijnt is niet noodzakelijk hetzelfde als de wijze waarop die inhoud in het rekenblad bewaard wordt. Verklaar met een voorbeeld. 16. Verklaar de betekenis van prioriteit bij wiskundige operatoren aan de hand van een voorbeeld. 17. Verkoopcijfers Jos Computers a. Open de werkmap OEFENXP en ga naar een leeg werkblad. Tracht het voorbeeld na te maken. In de kolom D en E moet je de nodige formules zetten. b. Gebruik de knop AUTOSOM om het algemene totaal te bepalen in D13. c. Let op de uitlijning en de getalopmaak. d. Noem dit werkblad OMZET en bewaar de map. J. Gils E. Goossens Rekenblad: Excel

20 Hoofdstuk 2 Basistechnieken 2.1 Probleemstelling In elk programma moet je een aantal basistechnieken beheersen om er vlot mee te kunnen werken. Sommige van die basistechnieken kun je ook in tekstverwerking en gegevensbeheer terugvinden, andere zijn eigen aan een rekenblad. Deze basistechnieken zijn niet gebonden aan één bepaald type van rekenbladprogramma, ze zijn nagenoeg universeel bruikbaar. 2.2 Cellen selecteren Voordat je op een cel een opdracht uit kunt voeren moet je die cel selecteren. Dat doe je door even met de muiswijzer in die cel te klikken. Je kunt dezelfde opdracht ineens op meerdere cellen uitvoeren als je al die cellen selecteert. Opdrachten in verband met kopiëren, verplaatsen, opmaken, verwijderen, beveiligen worden meestal op een selectie van meerdere cellen toegepast. Cellen kun je op verschillende manieren in een werkblad selecteren onder andere zoals in deze figuur: het hele werkblad: - met de sneltoets CTRL+A; - klik op de knop ALLES SELECTEREN. de hele rij: - klik op het rijnummer; - je selecteert meerdere rijen door de muiswijzer over de verschillende rijnummers te slepen. de hele kolom: - klik op de kolomletter; - je selecteert meerdere kolommen door de muiswijzer over de verschillende kolomletters te slepen. een aaneengesloten rechthoek van cellen: - klik op de eerste cel, zet de muiswijzer in de laatste cel en klik met SHIFT+linkermuisknop om het hele gebied te selecteren; - sleep de muiswijzer diagonaal van de eerste naar de laatste cel. een aantal niet aan mekaar grenzende cellen - klik op de eerste cel en selecteer vervolgens de andere cellen met CTRL+linkermuisknop; - Op dezelfde wijze kun je meerdere afzonderlijke kolommen en/of rijen selecteren. 20 Rekenblad: Excel 2003 J. Gils E. Goossens

21 Met de TAB-toets kun je de celaanwijzer in een selectie verplaatsen. Met een eenvoudige klik buiten een selectie kun je de selectie ongedaan maken. Opdracht 1. Test in een leeg werkblad de verschillende selectiemogelijkheden even uit. Eventueel kun je het geselecteerde gebied met de knop OPVULKLEUR een andere kleur geven. 2.3 Kopiëren, knippen en plakken telkens Kopiëren kopieert de geselecteerde cellen naar het klembord, knippen verplaatst ze naar het klembord. Plakken plakt de inhoud van het klembord op de plaats van de geselecteerde cel. Kopiëren, knippen en plakken verloopt meestal in vier stappen: eerst de cellen selecteren; vervolgens het programma een seintje geven om die cellen naar het klembord te kopiëren of te verplaatsen; dan de celaanwijzer op de nieuwe locatie zetten, dat kan eventueel een ander werkblad of een andere map zijn; en ten slotte aan het programma een seintje geven dat er mag geplakt worden. Je kunt op verschillende manieren kopiëren, knippen en plakken. De meeste daarvan ken je al vanuit tekstverwerking. Eerst en vooral selecteer je de cel(len) die je wilt kopiëren en vervolgens kies je een van de verschillende kopieermogelijkheden. menubalk werkbalk muis sneltoets snelmenu vulgreep BEWERKEN, KOPIËREN of KNIPPEN, nieuwe locatie kiezen, BEWERKEN, PLAKKEN. knop KOPIËREN of KNIPPEN, nieuwe locatie kiezen, knop PLAKKEN. zet de muiswijzer onder de selectie, de muiswijzer verandert in een pijl, sleep de selectie met CTRL+linkermuisknop naar de nieuwe locatie om te kopiëren of gewoon met de linkermuisknop om te plakken. CTRL+C of CTRL+X nieuwe locatie kiezen, CTRL+V. blijf met de muiswijzer in de selectie staan, roep het snelmenu op met de rechtermuiskop, kies KOPIËREN of KNIPPEN, nieuwe locatie kiezen, kies PLAKKEN. Met de vulgreep kun je slechts naar naburige cellen kopieren. Sleep de vulgreep met de linkermuisknop over de naburige cellen. J. Gils E. Goossens Rekenblad: Excel

22 Als je één cel naar meerdere cellen wilt kopiëren, selecteer dan voor het plakken de cellen waar je overal een kopie wilt zetten. Je kunt de bovenstaande methodes onderling mengen: je kopieert bijvoorbeeld met een sneltoets CTRL+C en je plakt met de knop PLAKKEN. Wil je twee kolommen van plaats omwisselen, dan moet je eerst een lege kolom toevoegen en vervolgens de tweede kolom hierop plaatsen. Tijdens het kopiëren en verplaatsen door slepen verandert de muiswijzer van uitzicht. Ook de vulgreep heeft haar eigen symbool. De vulgreep verslepen is meestal de snelste manier om de celinhoud naar naburige cellen te kopiëren. Beweeg de muiswijzer naar de rechterbenedenhoek van de te kopiëren cel. De muiswijzer verandert in een klein kruis. Sleep dat kruis met de linkermuisknop naar beneden of naar rechts. Laat de muisknop los. Een heel werkblad kopieer je best door de bladtab met CTRL+linkermuisknop te slepen van de ene map naar de andere. Zorg dat allebei de mappen op het scherm zichtbaar zijn via de optie VENSTER, ALLE VENSTERS. Hierin kies je best de optie ALLE VENSTERS NAAST EL- KAAR. Door de bladtab met de linkermuisknop te slepen kun je een werkblad verplaatsen van de ene plaats naar de andere. Het is ook mogelijke om meerdere werkbladen als groep te verplaatsen. In dat geval selecteer je de gewenste werkbladen met een ingedrukte CTRL-toets. 22 Rekenblad: Excel 2003 J. Gils E. Goossens

23 Hieronder wordt getoond hoe je de bladtabs onderling van plaats verwisselt. Op die manier kun je de bladtabs alfabetisch rangschikken. 2.4 Plakken speciaal In feite worden er tijdens het kopiëren verschillende onderdelen samen gekopieerd. Een cel heeft namelijk een inhoud, dat kan een waarde of een formule zijn, en een opmaak. Het is mogelijk om een van die elementen afzonderlijk te kopiëren. Het is zelfs mogelijk om niet de formule te plakken, maar wel het resultaat van die formule! Nadat het te kopiëren gebied geselecteerd is krijg je toegang tot deze optie via: BEWERKEN, PLAKKEN SPECIAAL; het snelmenu en daarin de optie PLAKKEN SPECIAAL; wens je alleen maar de opmaak te kopiëren, dan kun je ook gebruik maken van de knop OPMAAK KOPIËREN. Hoe werkt de knop OPMAAK KOPIËREN? Selecteer het gebied waarvan je de opmaak wilt kopiëren. Klik op de knop OPMAAK KOPIËREN. Selecteer de cellen die een bepaalde opmaak moeten krijgen. Transponeren betekent dat de rijen met de kolommen verwisseld worden. Als je de opmaak naar niet aaneengrenzende cellen wilt kopiëren, dan moet je die cellen met CRTL+linkermuisknop selecteren. J. Gils E. Goossens Rekenblad: Excel

SNELLE INVOER MET EXCEL

SNELLE INVOER MET EXCEL SNELLE INVOER MET EXCEL Naam Nr Klas Datum Het is de bedoeling dat je de gegevens van een tabel op efficiënte wijze invoert, dat betekent: correct en snel! Microsoft Excel biedt verscheidene mogelijkheden

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. beginnen met excel

HOOFDSTUK 1. beginnen met excel HOOFDSTUK 1 beginnen met excel Inleiding Voor het betere rekenwerk in de bedrijfseconomie worden spreadsheets (rekenbladen) gebruikt. In dit hoofdstuk leer je omgaan met algemene basisbewerkingen in Excel:

Nadere informatie

Excel 2010, H1 HOOFDSTUK 1

Excel 2010, H1 HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 1 Excel opstarten en afsluiten EXCEL kan worden opgestart via. Als EXCEL al vaker is gestart kun je direct op Microsoft Office EXCEL 2010 klikken. Typ anders in het zoekvak de eerste letters

Nadere informatie

6. Absolute en relatieve celadressering

6. Absolute en relatieve celadressering 6. Absolute en relatieve celadressering In deze module leert u: - Wat absolute en relatieve celadressering is; - De relatieve celadressering toepassen; - De absolute celadressering toepassen; - De absolute

Nadere informatie

Module 4 Opmaak van een werkblad en cellen

Module 4 Opmaak van een werkblad en cellen Module 4 Opmaak van een werkblad en cellen Kolombreedte en rijhoogte#breedtehoogte Opmaak van cellen Lettertype Uitlijning Opvulling Randen Getallen Datum en tijd Voorwaardelijke opmaak Gebruik van thema's

Nadere informatie

Inhoud Basiscursus. Excel 2010

Inhoud Basiscursus. Excel 2010 Inhoud Basiscursus Excel 2010 Basis vaardigheden Hoofdstuk 1 De Fluent Interface... 1-2 Ribbon... 1-2 Backstage... 1-5 Knopafbeeldingen in het Ribbon... 1-8 Quick Access Toolbar... 1-9 Scherminfo... 1-9

Nadere informatie

1. Kennismaken met Calc

1. Kennismaken met Calc 1. Kennismaken met Calc In deze module leert u: - het programma Calc starten. - de onderdelen van het programmavenster van Calc herkennen. - over het werkblad verplaatsen. - gegevens invoeren. - het programma

Nadere informatie

INFORMATIE HALEN UIT EXCEL REKENBLADEN

INFORMATIE HALEN UIT EXCEL REKENBLADEN INFORMATIE HALEN UIT EXCEL REKENBLADEN Naam Nr Klas Datum Microsoft Excel is een rekenprogramma dat behoort tot het geïntegreerd softwarepakket Microsoft Office. Elektronische rekenbladen of spreadsheets

Nadere informatie

5. Functies. In deze module leert u:

5. Functies. In deze module leert u: 5. Functies In deze module leert u: - Wat functies zijn; - Functies uitvoeren; - De verschillende functies van Calc kennen. - Naar een ander werkblad verwijzen. U kunt eenvoudige berekeningen, zoals aftrekken,

Nadere informatie

MS Excel. Module 0. MS Excel, versie 2000 (NL) Nummer: 252 (26082002) The Courseware Company

MS Excel. Module 0. MS Excel, versie 2000 (NL) Nummer: 252 (26082002) The Courseware Company MS Excel Module 0 MS Excel, versie 2000 (NL) Nummer: 252 (26082002) The Courseware Company Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

5 FORMULES EN FUNCTIES

5 FORMULES EN FUNCTIES 72 5 FORMULES EN FUNCTIES Dit hoofdstuk behandelt één van de belangrijkste aspecten van spreadsheet programma s: het rekenen met formules en functies. 5.1 Formules invoeren Bij dit onderwerp gebruikt u

Nadere informatie

SNEL WERKEN MET EXCEL

SNEL WERKEN MET EXCEL SNEL WERKEN MET EXCEL 2013 Computertraining voor 50-plussers PC50plus computertrainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl Snel werken met Excel C O M P

Nadere informatie

1 De werkmap beschermen

1 De werkmap beschermen 1 De werkmap beschermen Er zijn veel redenen om een werkmap, of delen ervan, te willen afschermen of beschermen. Het kan zijn dat delen van een werkblad gegevens bevatten die nodig zijn bij een berekening,

Nadere informatie

2.15 Herhaling basis/verdieping: oefeningen

2.15 Herhaling basis/verdieping: oefeningen 2.15 Herhaling basis/verdieping: oefeningen Oefening 7.: Gegevens invoeren Open een nieuw document. Vul uw scherm in zoals hieronder weergegeven. Bewaar de map onder de naam Factuur. Oefening 8.: Kolombreedte

Nadere informatie

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen 6. Reeksen Excel kan datums automatisch uitbreiden tot een reeks. Dit betekent dat u na het typen van een maand Excel de opdracht kan geven om de volgende maanden aan te vullen. Deze voorziening bespaart

Nadere informatie

2.6 Spreadsheets met Excel

2.6 Spreadsheets met Excel 2.6 Spreadsheets met Excel LEERDOEL Het beheersen van de basisprincipes van werken met spreadsheets. Werken met spreadsheets leer je alleen maar door daadwerkelijk achter een computer te gaan zitten. Deze

Nadere informatie

Een formule is een berekening die jij zelf maakt in Excel. Een formule begint met het isgelijkteken en bevat celverwijzingen.

Een formule is een berekening die jij zelf maakt in Excel. Een formule begint met het isgelijkteken en bevat celverwijzingen. Formules Een formule is een berekening die jij zelf maakt in Excel. Een formule begint met het isgelijkteken en bevat celverwijzingen. Figuur 1. Elke formule begint met = Stappen bij het maken van een

Nadere informatie

Excel Elektronisch rekenblad Dhr. Goeminne

Excel Elektronisch rekenblad Dhr. Goeminne 2 e semster 13 Excel Elektronisch rekenblad Dhr. Goeminne Naam :. Hoofdstuk 1: Inleiding Met een rekenblad kunnen we gegevens berekenen, vergelijken, ordenen en presenteren. Excel start je op via het menu

Nadere informatie

Microsoft Office 2003

Microsoft Office 2003 Computer Basis boek Microsoft Office 2003 Word, Excel en PowerPoint Korte inhoud Inhoudsopgave 7 Voorwoord 15 Deel 1 Werken in Office 2003 17 Deel 2 Word 2003 43 Deel 3 Excel 2003 117 Deel 4 PowerPoint

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010

Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010 Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010 1.0 Introductie Excel helpt om data beter te begrijpen door het in cellen (die rijen en kolommen vormen) in te delen en formules te gebruiken om relevante berekeningen

Nadere informatie

Basistechnieken Microsoft Excel in 15 minuten

Basistechnieken Microsoft Excel in 15 minuten Basistechnieken Microsoft Excel in 15 minuten Microsoft Excel is een rekenprogramma. Je kan het echter ook heel goed gebruiken voor het maken van overzichten, grafieken, planningen, lijsten en scenario's.

Nadere informatie

Informatica College Blaucapel/KS Handelingsdeel IV. Basis Excel

Informatica College Blaucapel/KS Handelingsdeel IV. Basis Excel blaucapel Basis Excel Excel is een rekenprogramma: een elektronisch rekenvel. Het wordt ook wel een spreadsheet (een verspreid veld) genoemd. Wat kun je bijvoorbeeld maken met excel: Prijsberekeningen

Nadere informatie

DOCUMENT SAMENSTELLEN

DOCUMENT SAMENSTELLEN Pagina 168 7 In dit hoofdstuk gaat u een nieuwsbrief maken met behulp van een sjabloon. De artikelen die in de nieuwsbrief worden opgenomen zijn al geschreven. U hoeft de tekst alleen nog naar de juiste

Nadere informatie

www.digitalecomputercursus.nl 10. Voorbeeld berekeningen maken met Excel

www.digitalecomputercursus.nl 10. Voorbeeld berekeningen maken met Excel 10. Voorbeeld berekeningen maken met Excel In de komende hoofdstukken worden een aantal voorbeelden van berekeningen die gemaakt kunnen worden in Excel uitgelicht. U kunt deze berekeningen ook zodanig

Nadere informatie

2.4.4 LibreOffice Werkblad Mac

2.4.4 LibreOffice Werkblad Mac 2.4.4 LibreOffice Werkblad Mac Deze cursus bestaat uit 4 delen. 1. Werkblad gebruiken voor berekeningen 2. Werkblad gebruiken voor het maken van lijsten 3. Werkblad gebruiken voor een (eenvoudige) boekhouding

Nadere informatie

Sneltoetsen, functietoetsen, toetsenbordcombinaties

Sneltoetsen, functietoetsen, toetsenbordcombinaties Sneltoetsen, functietoetsen, toetsenbordcombinaties Excellerend Heemraadweg 21 2741 NC Waddinxveen 06 5115 97 46 richard@excellerend.nl BTW: NL0021459225 ABN/AMRO: 53.68.25.491 KVK: 24389967 De navigatie

Nadere informatie

EXCEL 2003. Module 4 ECDL

EXCEL 2003. Module 4 ECDL EXCEL 2003 Module 4 ECDL Excel 2003 Algemeen Inhoud 1 Introductie Excel 1 2 De eerste werkmap 11 3 Inbrengen van gegevens in een werkmap 21 4 Invoeren van formules 27 5 Opslaan 29 6 Opmaak van de inhoud

Nadere informatie

Leren werken met Excel en Tabellen maken

Leren werken met Excel en Tabellen maken Leren werken met Excel en Tabellen maken Loek Halman & Josja Rokven I. Leren werken met Excel Instructie Excel is een van de meest gebruikte programma s. Het is bijna onmisbaar voor iedereen de veel met

Nadere informatie

2.15 Herhaling basis/verdieping: oefeningen

2.15 Herhaling basis/verdieping: oefeningen 2.15 Herhaling basis/verdieping: oefeningen Oefening 7.: Gegevens invoeren Open een nieuw document. Vul uw scherm in zoals hieronder weergegeven. Bewaar de map onder de naam Factuur. Oefening 8.: Kolombreedte

Nadere informatie

Een toekomst voor ieder kind. www.altra.nl

Een toekomst voor ieder kind. www.altra.nl Een toekomst voor ieder kind www.altra.nl Excel Tips en trucs Knippen/kopiëren Kolommen verplaatsen Het is handig om de kolommen met de module en locatie als eerste twee in het overzicht te hebben. Selecteer

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Basishandelingen

Hoofdstuk 2 Basishandelingen Hoofdstuk 2 Basishandelingen Overzicht van de vereiste voorkennis Kennismaking met Windows Basishandelingen in Windows Hoofdstuk 1: Inleiding Je leert in dit hoofdstuk Studietaak 1: De celaanwijzer verplaatsen......................................................207

Nadere informatie

Rekenen, catalogiseren, rapporten en andere zaken. Werken met een spreadsheet. door M. Aangeenbrug

Rekenen, catalogiseren, rapporten en andere zaken. Werken met een spreadsheet. door M. Aangeenbrug Rekenen, catalogiseren, rapporten en andere zaken Werken met een spreadsheet door M. Aangeenbrug Op de meeste PC s is wel een kantoorpakket geïnstalleerd. Velen beperken zich tot het gebruik van de tekstverwerker

Nadere informatie

Basisvaardigheden Microsoft Excel

Basisvaardigheden Microsoft Excel Basisvaardigheden Microsoft Excel Met behulp van deze handleiding kun je de basisvaardigheden leren die nodig zijn om meetresultaten van een practicum te verwerken. Je kunt dan het verband tussen twee

Nadere informatie

ORDE EN NETHEID IN EXCEL

ORDE EN NETHEID IN EXCEL ORDE EN NETHEID IN EXCEL Naam Nr Klas Datum Rekenbladen moeten verzorgd en goed leesbaar zijn. In deze werkmodule ga je na hoe tabellen geordend en met een duidelijke vormgeving weergegeven kunnen worden.

Nadere informatie

Microsoft. Roger Frans

Microsoft. Roger Frans Microsoft Roger Frans Frans, Roger Excel 2003 1/3 / Roger Frans; Geel: Campinia Media vzw, 2004; 228 p; index; 25 cm; gelijmd. ISBN: 90.356.1183.7; NUGI 854; UDC 681.3.06 Wettelijk depot België: D/2004/3941/7

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 3 Sneltoetsen Excel voor windows... 4. Sneltoetsen Excel voor MAC... 6. Functietoetsen... 6

Inhoudsopgave. Voorwoord... 3 Sneltoetsen Excel voor windows... 4. Sneltoetsen Excel voor MAC... 6. Functietoetsen... 6 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Sneltoetsen Excel voor windows... 4 Sneltoetsen Excel voor MAC... 6 Functietoetsen... 6 Navigeren en schuiven in een blad of werkmap... 6 Afdrukvoorbeelden bekijken en afdrukken...

Nadere informatie

INHOUD EXCEL GEVORDERDEN DEEL 1: ENKELE OEFENINGEN

INHOUD EXCEL GEVORDERDEN DEEL 1: ENKELE OEFENINGEN INHOUD EXCEL GEVORDERDEN DEEL 1: ENKELE OEFENINGEN 1 AUTOMATISCH BEREKENEN IN DE STATUSBALK 2 FUNCTIES 3 RELATIEVE ADRESSERING 4 ABSOLUTE ADRESSERING 5 GEMENGDE ADRESSERING 6 KOLOMMEN GROEPEREN 7 OPTIES

Nadere informatie

Sneltoetsen te gebruiken bij Microsoft

Sneltoetsen te gebruiken bij Microsoft Sneltoetsen te gebruiken bij Microsoft Inhoud: 1. Sneltoets-combinaties bij MS Windows...1 2. Sneltoets-combinaties bij MS Word...2 3. Sneltoets-combinaties bij MS Excel...4 4. Sneltoets-combinaties bij

Nadere informatie

Uitgeverij cd/id multimedia

Uitgeverij cd/id multimedia Computer Basis boek Office 2010 Word, Excel & PowerPoint Korte inhoud Inhoudsopgave 5 Voorwoord 13 Deel 1 Werken in Office 2010 15 Deel 2 Aan de slag met Word 2010 47 Deel 3 Aan de slag met Excel 2010

Nadere informatie

Deel 1 Werken in Office 2007 15. Deel 2 Aan de slag met Word 2007 45. Deel 3 Aan de slag met Excel 2007 131

Deel 1 Werken in Office 2007 15. Deel 2 Aan de slag met Word 2007 45. Deel 3 Aan de slag met Excel 2007 131 Computer Basis boek Office 2007 Word, Excel & PowerPoint Korte inhoud Inhoudsopgave 5 Voorwoord 13 Deel 1 Werken in Office 2007 15 Deel 2 Aan de slag met Word 2007 45 Deel 3 Aan de slag met Excel 2007

Nadere informatie

Deel 1: PowerPoint Basis

Deel 1: PowerPoint Basis Deel 1: PowerPoint Basis De mogelijkheden van PowerPoint als ondersteunend middel voor een gedifferentieerde begeleiding van leerlingen met beperkingen. CNO Universiteit Antwerpen 1 Deel 1 PowerPoint Basis

Nadere informatie

Getallen een correcte opmaak geven. Cellen opmaken met voorwaardelijke opmaak. Cellen opmaken door het thema te wijzigen

Getallen een correcte opmaak geven. Cellen opmaken met voorwaardelijke opmaak. Cellen opmaken door het thema te wijzigen Studiewijzer 4 Opmaak van een werkblad en cellen Voorkennis Leereenheid 2: Gegevens invoeren Doel Basis Kolombreedte en rijhoogte aanpassen Patronen en lijnen aanbrengen Lettertype wijzigen Tekst in cellen

Nadere informatie

DATABASEBEHEER IN EXCEL

DATABASEBEHEER IN EXCEL DATABASEBEHEER IN EXCEL 1. LIJSTEN Een lijst is een reeks van rijen met gelijksoortige gegevens waarvan de eerste rij de labels (veldnamen) bevat. Een voorbeeld: Je kunt een lijst beschouwen als een eenvoudige

Nadere informatie

Sneltoetsen bij Microsoft

Sneltoetsen bij Microsoft Sneltoetsen bij Microsoft Inhoud: 1. Sneltoets-combinaties bij MS Windows... 1 2. Sneltoets-combinaties bij MS Word... 1 3. Sneltoets-combinaties bij MS Excel... 3 4. Sneltoets-combinaties bij MS Outlook...

Nadere informatie

Via het tabblad Pagina-indeling, groep Pagina-instelling kun je de afdrukstand en het papierformaat instellen.

Via het tabblad Pagina-indeling, groep Pagina-instelling kun je de afdrukstand en het papierformaat instellen. SAMENVATTING HOOFDSTUK 9 Pagina-indeling, de Pagina-instelling Via het tabblad Pagina-indeling, groep Pagina-instelling kun je de afdrukstand en het papierformaat instellen. Klik op de knop Afdrukstand

Nadere informatie

Afdrukken in Calc Module 7

Afdrukken in Calc Module 7 7. Afdrukken in Calc In deze module leert u een aantal opties die u kunt toepassen bij het afdrukken van Calc-bestanden. Achtereenvolgens worden behandeld: Afdrukken van werkbladen Marges Gedeeltelijk

Nadere informatie

Basisvaardigheden Microsoft Excel

Basisvaardigheden Microsoft Excel Basisvaardigheden Microsoft Excel Met behulp van deze handleiding kun je de basisvaardigheden leren die nodig zijn om meetresultaten van een practicum te verwerken. Je kunt dan het verband tussen twee

Nadere informatie

Office LibreOffice Werkblad gebruiken

Office LibreOffice Werkblad gebruiken office_lo_werkblad_gebruiken/05-03-15/pag 1/6 Office LibreOffice Werkblad gebruiken Deze les bestaat uit 4 delen. 1. Werkblad gebruiken voor berekeningen 2. Werkblad gebruiken voor het maken van lijsten

Nadere informatie

Hoofdstuk 19: Macro s

Hoofdstuk 19: Macro s Hoofdstuk 19: Macro s 19.0 Inleiding Als je steeds dezelfde actie moet uitvoeren in Excel, dan kan het de moeite waard zijn om in plaats daarvan een macro uit te voeren (afgeleid van het Griekse "μάκρο",

Nadere informatie

les 6 draaitabellen en draaigrafieken Herhaling Oefening 6.1

les 6 draaitabellen en draaigrafieken Herhaling Oefening 6.1 draaitabellen en draaigrafieken Herhaling Oefening 6.1 a. Open de werkmap Draaitabel. b. Sorteer de gegevens Van A naar Z op de kolom Verkoper. c. Maak een Tabel bij alle gegevens van de verkoper De Koning.

Nadere informatie

Hoofdstuk 5: Gegevens koppelen

Hoofdstuk 5: Gegevens koppelen Hoofdstuk 5: Gegevens koppelen 5.0 Inleiding Spreadsheets bestaan uit miljoenen cellen. Deze cellen kunnen aan elkaar gekoppeld worden in een werkblad (bijvoorbeeld met een link), tussen verschillende

Nadere informatie

Spreadsheets (Excel 2003)

Spreadsheets (Excel 2003) Spreadsheets (Excel 2003) 14 Toevoegen paragraaf 14.5 14.5 Subtotalen, draaitabellen en ALS In deze paragraaf bespreken we een aantal aanvullende functies in Excel. We beginnen met de subtotalen. Een subtotaal

Nadere informatie

INHOUD. Ten geleide 13. 1 Excel 2007-2010 Basis 15

INHOUD. Ten geleide 13. 1 Excel 2007-2010 Basis 15 INHOUD Ten geleide 13 1 Excel 2007-2010 Basis 15 1.1 Inleiding 15 1.2 Excel 2007-2010 samengevat 15 1.2.1 Configuratie instellen en de werkomgeving aanpassen 15 1.2.1.1 Een knop toevoegen aan de werkbalk

Nadere informatie

Oefeningen Excel basis. Oefening 1 Selecteren 1. Neem de volgende selectie over. 2. Teken d.m.v. selecteren de eerste letter van uw naam

Oefeningen Excel basis. Oefening 1 Selecteren 1. Neem de volgende selectie over. 2. Teken d.m.v. selecteren de eerste letter van uw naam Oefeningen Excel basis Oefening 1 Selecteren 1. Neem de volgende selectie over. 2. Teken d.m.v. selecteren de eerste letter van uw naam Oefening 2 Invoeren gegevens 1. Open een lege werkmap. 2. Plaats

Nadere informatie

HANDLEIDING. Excel 2003

HANDLEIDING. Excel 2003 HANDLEIDING Excel 2003 Deze handleiding is onderdeel van de lesmethode Dubbelklik Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Cellen naast onder noem je een kolom Cellen naast elkaar noem je een rij Kolommen worden met letters aangegeven A..Z AA.AZ BA BZ enz.

Cellen naast onder noem je een kolom Cellen naast elkaar noem je een rij Kolommen worden met letters aangegeven A..Z AA.AZ BA BZ enz. Werken met Excel 1 A. werkbladen Een excelmap bestaat uit werkbladen. (zie onderaan het scherm). Als je met rechts op Blad1 klikt kan je bladen invoegen en de naam van bladen veranderen. Zie voorbeeld

Nadere informatie

WISKUNDE EN ICT. 1 Wiskundige symbolen N, R, 2 Symbolen

WISKUNDE EN ICT. 1 Wiskundige symbolen N, R, 2 Symbolen Vergelijkingseditor 2003 Module 1a en ICT 1 WISKUNDE EN ICT Tijdens de lessen wiskunde op deze hogeschool met de laptop moet je ook voor wiskunde de laptop zinvol gebruiken. Dat dit niet zo evident is,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 9 Nieuwsbrief 9 De website bij het boek 9 Introductie Visual Steps 10 Wat heeft u nodig? 11 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 9 Nieuwsbrief 9 De website bij het boek 9 Introductie Visual Steps 10 Wat heeft u nodig? 11 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 9 Nieuwsbrief... 9 De website bij het boek... 9 Introductie Visual Steps... 10 Wat heeft u nodig?... 11 Hoe werkt u met dit boek?... 11 Uw voorkennis... 12 Bonushoofdstukken...

Nadere informatie

Beginnen met De Computer. Deel 4: Excel. Valentina Bajović

Beginnen met De Computer. Deel 4: Excel. Valentina Bajović Beginnen met De Computer Deel 4: Excel Valentina Bajović Uitgeverij Tobi Vroegh 2006 Beginnen met de computer Colofon Beginnen met de computer. Deel 4: Excel Tekst: Valentina Bajovic Correcties: Marlou

Nadere informatie

Basis Excel cursus 2013

Basis Excel cursus 2013 Basis Excel cursus 2013 Learnit Training Gratis cursus Excel 2013 Deze Learnit cursus is ontwikkeld om u een indruk te geven van het rekenprogramma Excel 2013 en haar mogelijkheden. In zes lessen leert

Nadere informatie

Trainingsomschrijving Excel 97 / 2000 / 2003 NL

Trainingsomschrijving Excel 97 / 2000 / 2003 NL Module 1 Basisvaardigheden Module 2 Spreadsheets opzetten Module 3 Layout en afdrukken Module 4 Grafieken Module 5 Functies Module 6 Geautomatiseerde oplossingsmethoden Module 7 Werken met databases Module

Nadere informatie

Vragen opmaken in de editor

Vragen opmaken in de editor Vragen opmaken in de editor De tekstvakken van WTMaak zijn in versie 5.0 opgebouwd volgens de HTML5-methode. Hiermee kunt u direct zien wat u invoegt of opmaakt, de zogenaamde WYSIWYG methode (What You

Nadere informatie

WERKOMGEVING... 3 INSTELLINGEN... 3 BASISVAARDIGHEDEN... 3 INVOEREN GEGEVENS... 3 OPMAAK... 3

WERKOMGEVING... 3 INSTELLINGEN... 3 BASISVAARDIGHEDEN... 3 INVOEREN GEGEVENS... 3 OPMAAK... 3 Competentieprofiel Excel Basis De gebruiker van dit document mag: het werk kopiëren, verspreiden en doorgeven, evenals afgeleide werken maken, onder de volgende voorwaarden: Naamsvermelding. De gebruiker

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: mei 2013

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: mei 2013 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2013 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: mei 2013 ISBN: 978-90-817910-8-3 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

Ledenlijsten + etiketten maken

Ledenlijsten + etiketten maken Ledenlijsten + etiketten maken Eerst wordt uitgelegd hoe je een ledenlijst (van alle clubleden of leden per lesjaar) kan opvragen en bewerken en nadien hoe je met deze lijst etiketten kan maken. De ledenlijst

Nadere informatie

1/3 OFFICE 2007 EXCEL. Roger Frans. campinia media vzw

1/3 OFFICE 2007 EXCEL. Roger Frans. campinia media vzw OFFICE 2007 1/3 cd-rom met EXCEL Roger Frans campinia media vzw Frans, Roger Excel 2007 1/3 / Roger Frans; Geel: Campinia Media vzw, 2007; 202 p; index; 25 cm; gelijmd. ISBN: 97890356.1219.8; NUGI 854;

Nadere informatie

Excel reader. Beginner Gemiddeld. bas@excel-programmeur.nl

Excel reader. Beginner Gemiddeld. bas@excel-programmeur.nl Excel reader Beginner Gemiddeld Auteur Bas Meijerink E-mail bas@excel-programmeur.nl Versie 01D00 Datum 01-03-2014 Inhoudsopgave Introductie... - 3 - Hoofdstuk 1 - Databewerking - 4-1. Inleiding... - 5-2.

Nadere informatie

Een grafiek maken in Excel

Een grafiek maken in Excel Een grafiek maken in Excel [Paul De Meyer] 1 Microsoft Excel starten Ga naar start en kies in Alle programma s voor Microsoft Excel of Dubbelklik op het bureaublad het icoontje Microsoft Excel Automatisch

Nadere informatie

Nieuwe werkmap aanmaken, gegevens invoeren, formules maken, werkblad beveiligen.

Nieuwe werkmap aanmaken, gegevens invoeren, formules maken, werkblad beveiligen. Tips en trucs, zoals o.m.: Nieuwe werkmap aanmaken, gegevens invoeren, formules maken, werkblad beveiligen. door Gerrit Tiemens, HCC afdeling Arnhem, Medewerker locatie Arnhem www.gtiemens.nl e-mail: gerrit@gtiemens.nl

Nadere informatie

Handleiding Excel 2010. www.dubbelklik.nu

Handleiding Excel 2010. www.dubbelklik.nu Handleiding Excel 2010 www.dubbelklik.nu Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Een tabel is samengesteld uit rijen (horizontaal) en kolommen (verticaal). Elk vakje uit een tabel is een cel.

Een tabel is samengesteld uit rijen (horizontaal) en kolommen (verticaal). Elk vakje uit een tabel is een cel. Module 14 Tabellen Een tabel invoegen Een tabel tekenen Verplaatsen en selecteren in een tabel Een tabel opmaken Veldnamenrij herhalen Rijen en kolommen toevoegen en verwijderen Tekst converteren naar

Nadere informatie

Geert Kraeye. Pas de grootte van de kolommen aan aan de plaats die men nodig zal hebben voor de vragen, de antwoorden, de evaluatie en de punten.

Geert Kraeye. Pas de grootte van de kolommen aan aan de plaats die men nodig zal hebben voor de vragen, de antwoorden, de evaluatie en de punten. Geert Kraeye 1. Doel van deze methode van werken: Door deze methode van werken kan men zelf werkbladen maken die op interactieve basis samenwerken met de leerling. De leerling krijgt onmiddellijk respons

Nadere informatie

Module 1: Basishandelingen

Module 1: Basishandelingen Module 1: Basishandelingen Starten en verkennen Excel starten en verkennen Werkbalken Opbouw van een werkblad Werkmappen beheren Gegevens invoeren Tekst of alfanumerieke gegevens invoeren Wijzigingen of

Nadere informatie

Inhoud; 3 Voorwaardelijke opmaak. 4 Werkblad beveiligen en cellen blokkeren 4.1 Cellen blokkeren 4.2 Werkblad beveiligen

Inhoud; 3 Voorwaardelijke opmaak. 4 Werkblad beveiligen en cellen blokkeren 4.1 Cellen blokkeren 4.2 Werkblad beveiligen Handleiding of opdracht die veel van de mogelijkheden van Excel uitlegt en gebruikt. Het opbouwen van een werkblad in Excel, om de score van een spel darts bij te houden. Van het invoeren van gegevens

Nadere informatie

WERKEN MET EXCEL. 1 Vooraleer je met de lessen begint

WERKEN MET EXCEL. 1 Vooraleer je met de lessen begint WERKEN MET EXCEL 1 Vooraleer je met de lessen begint Aangezien je voor je lessen regelmatig gebruik zal moeten maken van het informaticalokaal, zijn afspraken met de collega s nodig. Voorzie op iedere

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Basishandelingen

Hoofdstuk 1: Basishandelingen Hoofdstuk 1: Basishandelingen Starten en verkennen Excel is een spreadsheetprogramma waarmee we gegevens kunnen berekenen, vergelijken, ordenen en presenteren. Je kunt Excel starten door te dubbelklikken

Nadere informatie

Inhoudsopgave Initiatie in de informatica Windows 7

Inhoudsopgave Initiatie in de informatica Windows 7 Inhoudsopgave Initiatie in de informatica Windows 7 1 De computer starten 1.1 Windows starten 1.2 De muis 1.3 Het toetsenbord 1.3.1 Tekst typen 1.3.2 Oefeningen 1.4 De computer afsluiten 2 Over computers

Nadere informatie

1 EEN DRAAITABEL SAMENSTELLEN

1 EEN DRAAITABEL SAMENSTELLEN 1 EEN DRAAITABEL SAMENSTELLEN Wat is een draaitabel? De functie Draaitabel is het krachtigste instrument van Excel om grote verzamelingen data te analyseren. De data worden razendsnel samengevat in een

Nadere informatie

6. Tekst verwijderen en verplaatsen

6. Tekst verwijderen en verplaatsen 6. Tekst verwijderen en verplaatsen In deze module leert u: een stuk tekst selecteren een stuk tekst verwijderen; acties ongedaan maken en opnieuw doen; een stuk tekst vervangen; een stuk tekst verplaatsen;

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Inhoud Inleiding... 2 1. Image Manager hoofdscherm...3 1.1 Onderdelen van het venster...3 1.2 Het scherm veranderen...3 1.2.1

Nadere informatie

Het Wepsysteem. Het Wepsysteem wordt op maat gebouwd, gekoppeld aan de gewenste functionaliteiten en lay-out van de site. Versie september 2010

Het Wepsysteem. Het Wepsysteem wordt op maat gebouwd, gekoppeld aan de gewenste functionaliteiten en lay-out van de site. Versie september 2010 Het Wepsysteem Het Wepsysteem is een content management systeem, een systeem om zonder veel kennis van html of andere internettalen een website te onderhouden en uit te breiden. Met het Content Management

Nadere informatie

PowerPoint 2010: rondleiding (deel 1)

PowerPoint 2010: rondleiding (deel 1) PowerPoint 2010: rondleiding (deel 1) Met PowerPoint kan men voorstellingen maken door middel van dia's die zijn gevuld met teksten, afbeeldingen, films, grafieken en geluiden. PowerPoint is een uitstekend

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in Excel 2010 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2011 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in Excel 2010 van Hannie van Osnabrugge.

Nadere informatie

Hoofdstuk 11: Celverwijzingen

Hoofdstuk 11: Celverwijzingen Hoofdstuk 11: Celverwijzingen 11.0 Inleiding Cellen koppelen is waar het om draait in Excel. De inhoud van cellen kan worden gekoppeld met verwijzingen, genaamd een link, je kunt tekst of getallen manipuleren

Nadere informatie

Je kunt een afbeelding invoegen via het tabblad Invoegen, groep Illustraties:

Je kunt een afbeelding invoegen via het tabblad Invoegen, groep Illustraties: SAMENVATTING HOOFDSTUK 13 Afbeelding invoegen Je kunt een afbeelding invoegen via het tabblad Invoegen, groep Illustraties: In het venster Afbeelding invoegen selecteer je (de juiste map en) het juiste

Nadere informatie

2 EXCEL FORMULES EN FUNCTIES...

2 EXCEL FORMULES EN FUNCTIES... Office 2007 Excel Inhoudsopgave 1 EXCEL 2007... 4 1.1 Basisbewerkingen Werkblad... 4 Werkbladen kopiëren en verplaatsen... 4 Kolommen verbergen... 5 Transponeren... 7 1.2 Excel beveiligen... 9 Beveiliging

Nadere informatie

Vakrapport (Access XP)

Vakrapport (Access XP) Vakrapport (Access XP) J. Gantois Evaluaties bijhouden in een elektronisch rekenblad is een heel logische operatie. Wanneer je echter iedere leerling afzonderlijk op de hoogte wil brengen van zijn scores

Nadere informatie

Cursus MS Excel 2007 (N), Introductie (1) Mei 2009

Cursus MS Excel 2007 (N), Introductie (1) Mei 2009 Cursus MS Excel 2007 (N), Introductie (1) Mei 2009 Opdracht 1 De werking van Excel starten... 1 Opdracht 2 Weergave op het scherm (statusbalk)... 2 Opdracht 3 Weergave op het scherm (statusbalk wijzigen)...

Nadere informatie

EXCEL VOOR WINDOWS A

EXCEL VOOR WINDOWS A EXCEL VOOR WINDOWS A Benodigde voorkennis: De basisbegrippen van MS Excel v.w.b. het gebruik van menu s, werkbalken en het openen en bewaren van werkmappen (documenten), komen overeen met de basisbegrippen

Nadere informatie

LINC vzw Maria-Theresiastraat 20 3000 Leuven Tel: 016/31.66.09 e-mail: info@linc-vzw.be www.linc-vzw.be. Ontwerp LINC logo: Colofon

LINC vzw Maria-Theresiastraat 20 3000 Leuven Tel: 016/31.66.09 e-mail: info@linc-vzw.be www.linc-vzw.be. Ontwerp LINC logo: Colofon STARTEN MET WORD Colofon De Leren is Leuk -pakketten zijn een product van LINC om de nieuwe geletterdheid te promoten. Een pakket bestaat uit een minibrochure en cd-rom waarbij het horen, zien en doen

Nadere informatie

PowerPoint Basis. PowerPoint openen. 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office

PowerPoint Basis. PowerPoint openen. 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office PowerPoint Basis PowerPoint openen 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office Klik op Microsoft PowerPoint 2010 Wacht nu tot het programma volledig is opgestart.

Nadere informatie

Afspraken vet voorbeeldenmap oefe- ningenmap

Afspraken vet voorbeeldenmap oefe- ningenmap Inleiding Excel 2013 2/3 is het tweede deel van een reeks van drie over Microsoft Excel. We veronderstellen in dit deel dat je de basistechnieken, die aan bod zijn gekomen in het eerste deel, onder de

Nadere informatie

Grafieken en reken oefeningen in Excel. De boekhouding van je. bedrijf kun je goed doen in Excel. Nog beter leren. omgaan met Word

Grafieken en reken oefeningen in Excel. De boekhouding van je. bedrijf kun je goed doen in Excel. Nog beter leren. omgaan met Word Grafieken en reken oefeningen in Excel. omgaan met Word De boekhouding van je Nog beter leren bedrijf kun je goed doen in Excel. Informatiekunde Omgaan met Excel College De Heemlanden 2005. Informatiekunde

Nadere informatie

Het is af en toe niet om aan te zien hoe sommige

Het is af en toe niet om aan te zien hoe sommige Tabellen in Word 2010 Otto Slijkhuis Het is af en toe niet om aan te zien hoe sommige Word-gebruikers met teksten omgaan. In plaats van het invoegen van een tabel om gegevens keurig in een overzicht te

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Praktijk Access 2010, H2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2

INSTRUCT Samenvatting Praktijk Access 2010, H2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 Sorteren en filteren in een tabel Sorteren kun je met de knoppen (Oplopend) en (Aflopend). Hiermee zet je records in alfabetische of numerieke volgorde. Er wordt gesorteerd op

Nadere informatie

Safira CMS Handleiding

Safira CMS Handleiding Safira CMS Handleiding Inhoudsopgave 1Mappen en artikelen... 2 1.11.1 Naam wijzigen map/ pagina... 3 1.21.2 Website structuur: nieuwe pagina aanmaken, pagina verwijderen, pagina blokkeren, structuur wijzigen...

Nadere informatie

Hoofdstuk 20: Wiskundige functies

Hoofdstuk 20: Wiskundige functies Hoofdstuk 20: Wiskundige functies 20.0 Introductie Er is een uitgebreid aanbod aan wiskundige functies in Excel, variërend van het simpele + teken tot de esoterische statistiek functies voor een correlatie

Nadere informatie

Onze Microsoft gecertificeerde unieke Excel e-learning cursussen zijn incl.:

Onze Microsoft gecertificeerde unieke Excel e-learning cursussen zijn incl.: Cursus Inhoud 15 Modules - 15 Vragen Onze Microsoft gecertificeerde unieke Excel e-learning cursussen zijn incl.: * Praktijkopdrachten met real-time feedback bij gemaakte fouten * Rijke interactieve multimedia

Nadere informatie

Opleiding: Webmail outlook 2007

Opleiding: Webmail outlook 2007 Opleiding: Webmail outlook 2007 1. Inloggen Via de website: 1. http://webmail.hostedexchange.be of via 2. http://www.mpcterbank.be/personeel e-mailadres = voornaam.achternaam@mpcterbank.be wachtwoord:

Nadere informatie