HANDLEIDING. bij het FORMULIER ACTIVITEITEN, MEDEWERKERS, BEGROTING EN AFREKENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING. bij het FORMULIER ACTIVITEITEN, MEDEWERKERS, BEGROTING EN AFREKENING"

Transcriptie

1 HANDLEIDING bij het FORMULIER ACTIVITEITEN, MEDEWERKERS, BEGROTING EN AFREKENING

2 Inhoudstafel 1 Inleiding Toelichting bij de werkbladen identificatiegegevens... 5 Werkblad identificatiegegevens Activiteiten... 5 Werkblad Productieve werking... 5 Werkblad productief (samenvatting)... 8 Werkblad Receptieve werking... 9 Werkblad receptief (samenvatting) Werkblad kunsteducatie + publiekswerking Werkblad kunsteducatie + publiekswerking (samenvatting) Werkblad sociaal-artistieke werking Werkblad sociaal-artistieke werking (samenvatting) Werkblad periodieke publicaties Personeel en medewerkers Werkblad personeel loondienst Werkblad personeel (samenvatting) Werkblad medewerkers (geen loondienst) Werkblad medewerkers (samenvatting) Financiële gegevens Werkblad resultatenrekening Werkblad financieel meerjarig Werkblad decretale normen meerjarig HANDLEIDING bij het formulier ACTIVITEITEN, MEDEWERKERS, BEGROTING EN AFREKENING 2

3 1 INLEIDING Deze handleiding heeft tot doel de gebruikers van het sjabloon activiteiten-medewerkers-begrotingafrekening zo gedetailleerd mogelijk te begeleiden bij het correct invoeren van de nodige gegevens in het sjabloon. Per werkblad vind u een toelichting per kolom van de gegevens die u moet invoeren. 1.1 Doel U heeft er alle belang bij om dit formulier volledig en accuraat in te vullen. De betrouwbaarheid en volledigheid van de gevraagde gegevens is namelijk voor verschillende doeleinden cruciaal. Het correct, volledig en uniform aanleveren van deze data: laat het agentschap toe kwantitatieve gegevens over de ondersteunde initiatieven te verzamelen en te analyseren. Dergelijke informatie is essentiële input voor een goede beleidsvoorbereiding en kan zowel noden in het kunstenveld als de doelmatigheid van het gevoerde beleid objectief documenteren; laat toe een ruimer publiek te informeren over de resultaten van het gevoerde kunstenbeleid en om specifieke gegevens beschikbaar te stellen voor onderzoek en analyse door derden (wetenschappelijke instellingen, steunpunten...), zo werden De ins & outs van het Kunstendecreet en De ins & outs van podiumland, een veldanalyse quasi integraal gebaseerd op cijfers van Kunsten en Erfgoed; laat een vlotte en snellere afhandeling van uw dossier toe, waarbij het agentschap meteen de nodige informatie ontvangt die nodig is om de noodzakelijke, decretaal verplichte controles op de goede aanwending van de subsidies uit te voeren; Omwille van dit laatste element moet u het formulier invullen bij de aanvraag (en in geval van meerjarige subsidies ook het actieplan) maar ook bij het werkingsverslag (afrekening). Dit stelt het agentschap in staat om op een eenvoudige manier na te gaan op welke manier of in welke mate een organisatie haar doelstellingen kon realiseren. 1.2 Werkwijze U vult alle tabbladen in die betrekking hebben op het type werking dat uw organisatie ontplooit. U vult iedere activiteit maar eenmaal in op het meest toepasselijke tabblad, met uitzondering van de 2 verborgen tabbladen "financieel" en "decretale voorwaarden". Deze werkbladen worden ingevuld door het agentschap bij het nazicht van uw dossier (en dus ook het toezicht op het naleven van de subsidievoorwaarden). In het geval van een werkingsverslag vult u uiteraard zo nauwkeurig mogelijk alle gegevens in waarover u beschikt. Bij een begroting in het kader van een actieplan of subsidieaanvraag is het voor de tabbladen die geplande activiteiten betreffen (productieve werking, receptieve werking, kunsteducatie en publiekswerking en sociaal-artistieke werking) niet nodig om beoogde publiekscijfers of exacte data en locaties in te vullen. Het verband tussen de beoogde spreiding of publieksopkomst en HANDLEIDING bij het formulier ACTIVITEITEN, MEDEWERKERS, BEGROTING EN AFREKENING 3

4 de geraamde, bijhorende inkomsten kan u in het aanvraagformulier globaal duiden in de toelichting bij de begrotingsrubrieken inkomsten uit ticketverkoop of inkomsten uit uitkoopsommen. Er wordt slechts een beperkt aantal lijnen voorzien in de tabel, maar u kunt verder blijven invullen, de totalen bovenaan de tabel worden ook buiten de voorziene lijnen opgeteld. De eerste lijn van elke tabel is geel gemarkeerd: voor sommige kolommen worden hier automatisch totalen in gemaakt: gebruik deze lijn niet om uw eigen gegevens in te voeren. In sommige kolommen heeft u een beperkte keuze via een uitvallijst. In onderstaand voorbeeld heeft u de keuze uit eigen productie of coproductie. Een cel met een uitvallijst wordt gekenmerkt door het verschijnen van een pijltje rechts in de cel als u op de cel klikt. U moet in deze cel gebruik maken van de keuzes die u worden aangeboden. U kan dus geen eigen keuze invoeren. U geeft de totale kosten, inkomsten en toeschouwersaantallen bij de coproductie weer en niet alleen de eigen boekhoudkundige inbreng. Tabel 1 De uitvallijst In recentere versies van Excel wordt de opmaak van de tabel automatisch doorgevoerd wanneer u onderaan de tabel verder aanvult. Wanneer dit in een oudere versie van Excel niet zou gebeuren, is dit geen probleem. De ingevoerde gegevens worden toch mee verwerkt in de samenvattende draaitabellen. Gegevens worden nl. samengevat in de daartoe voorziene tabbladen. Voer in de tabellen enkel uw feitelijke gegevens in en maak geen eigen onderverdelingen. Voor het in te dienen werkingsverslag, actieplan of subsidieaanvraag drukt u enkel de samenvattende tabbladen en het blad resultatenrekening af. De naam van deze tabbladen is in het groen gemarkeerd (zie ook hieronder). De meer gedetailleerde gegevens in de basistabellen worden door het agentschap geverifieerd en verder elektronisch verwerkt. U moet dit bestand integraal elektronisch bezorgen aan de dossierbeheerder van uw sector. Indien u er niet in zou slagen de samenvattingen te genereren of af te drukken, dan volstaat het om uw bestand elektronisch te bezorgen. 1.3 Meer informatie nodig? Inhoudelijke informatie kan u vinden op de website Onder de rubriek Frequently Asked Questions verzamelen we inhoudelijke en technische vragen. Kies op de webpagina FAQ voor Kunsten en daarna voor Excel bijlage activiteiten, medewerkers, begroting en afrekening. Onder deze rubriek wordt er ingegaan op veelvoorkomende compatibiliteitsproblemen en vindt u informatie over het functioneren van de draaitabellen voor Windows en Mac. Indien u meer informatie wenst, die niet in deze handleiding of de FAQ op website zijn opgenomen, kan u steeds contact opnemen met de dossierbehandelaar van uw sector. HANDLEIDING bij het formulier ACTIVITEITEN, MEDEWERKERS, BEGROTING EN AFREKENING 4

5 2 TOELICHTING BIJ DE WERKBLADEN 2.1 IDENTIFICATIEGEGEVENS WERKBLAD IDENTIFICATIEGEGEVENS U vult enkel de rode vakken in. Deze gegevens worden automatisch gekopieerd naar de volgende werkbladen. De overige gegevens worden ingevuld door Kunsten en Erfgoed bij het verwerken van de door u aangeleverde informatie. 2.2 ACTIVITEITEN WERKBLAD PRODUCTIEVE WERKING Bij een aanvraag of actieplan moet u enkel deze activiteiten in detail vermelden waar u al zeker van bent. U moet dus niet alle vooropgestelde activiteiten in detail weergeven, maar in dat geval is enige duiding m.b.t. aantal en type van de geplande activiteiten in het aanvraagformulier noodzakelijk. Het agentschap moet enkel een beeld hebben van het aantal en type activiteiten dat u wenst te realiseren. Bij een subsidieaanvraag of het actieplan kan u ook "activiteit 1", "activiteit 2" etc. vermelden indien de naam van de precieze activiteiten nog niet bekend zijn op het moment. Activiteiten die u had aangekondigd, maar niet werden uitgevoerd neemt u niet op in het overzicht. De reden kan u toelichten in het werkingsverslag. U vermeldt alleen de publieke activiteiten van uw organisatie. De startdatum voert u in onder de vorm 13/01/2012 (dd/mm/jjjj). Voor publieksvoorstellingen zoals podiumproducties of concerten voert u een voorstelling per lijn in en geeft u de speeldatum weer. Voor meerdaagse activiteiten, zoals een tentoonstelling, deelname aan beurs of salon, opname (Cd of Dvd), vult u wel de startdatum in. De duur van de activiteit kan u verder in de kolom duur van de activiteit in aantal dagen invullen. Het veld 'regio' is een uitvallijst die u enkel invult bij activiteiten in Vlaanderen. U krijgt een keuze uit de Vlaamse provincies en Brussel Als uw activiteit in het buitenland plaatsvond vult u de kolom land in. HANDLEIDING bij het formulier ACTIVITEITEN, MEDEWERKERS, BEGROTING EN AFREKENING 5

6 Tabel 2 de regio In de daaropvolgende kolom land kiest u het land waar de activiteit plaatsvond, via de uitvallijst. Vlaanderen en de buurlanden worden voor het gebruiksgemak bovenaan de uitvallijst herhaald; daarna is de lijst alfabetisch geordend.. In de daaropvolgende kolom plaats: stad voert u de stad of gemeente in waar de activiteit plaatsvond. Dit veld kan u vrij invullen, het bevat geen uitvallijst. In de kolom organisator geeft u weer wie de presentatie op zich nam. Zo kan een organisatie die gesubsidieerd wordt via het kunstendecreet de organisator zijn van voorstelling in een cultuurcentrum. In de kolom organisator kiest u in dit geval Binnen kunstendecreet. U heeft keuze uit Binnen Kunstendecreet (u organiseert een activiteit in eigen zaal of op een andere plek die via het Kunstendecreet subsidies krijgt), Cultuurcentrum, gemeenschapscentrum of andere. Als de voorstelling in het buitenland plaatsvond vult u uiteraard deze kolom niet in. Deze informatie is nodig om te kunnen nagaan in welke mate activiteiten van organisaties die voor hun creatie-functie binnen het Kunstendecreet worden gesubsidieerd in het circuit van de cultuur- en gemeenschapscentra worden gespreid. Tabel 3 presentatieplek HANDLEIDING bij het formulier ACTIVITEITEN, MEDEWERKERS, BEGROTING EN AFREKENING 6

7 In kolom F geeft u de naam van de productie of de kunstenaar(s) in. Bij een publieksvoorstelling vult u de naam van de productie in. Indien de activiteit specifiek gericht is op de ondersteuning van (een) kunstenaar(s), zoals creatieopdracht of begeleiding, geeft u de naam van de kunstenaar(s) weer. De informatie in deze kolom wordt gebruikt door het agentschap om een lijst met uniek gerapporteerde activiteiten te genereren in het geval van coproducties. Indien de activiteit een vertaling van een productie is kan u zelf kiezen of het een nieuwe productie is of niet. U verduidelijkt dit in uw verslag. Het veld 'type activiteit' is een uitvallijst. Probeer uw activiteiten te plaatsen onder de voorziene omschrijvingen. Als dit niet mogelijk is, maakt u gebruik van de omschrijving overige. Activiteiten zoals inleidingen en nabesprekingen horen in het tabblad "kunsteducatie + publiekswerking". Een publieksvoorstelling is een theatervoorstelling, dansvoorstelling, concert, filmvoorstelling, publiek toonmoment van kunsteducatie of sociaal-artistieke initiatieven (d.i. geen tentoonstelling). Tabel 4 type activiteit productieve werking type activiteit: begeleiding kunstenaars bijkomend gesubsidieerde creatieopdracht creatieopdracht binnen subsidie-enveloppe deelname aan beurs of salon niet-periodieke publicatie opname (CD of DVD) Publieksvoorstelling Tentoonstelling vernissage/finissage Overige In de kolom eigen productie/coproductie heeft u de keuze uit eigen productie of coproductie. In het geval van coproductie zijn er tal van termen, zoals coproductie, samenwerking of partnerships in de sector in gebruik. Welke omschrijving u intern gebruikt is in dit document niet van belang. In uw inhoudelijke verslag geeft u wel steeds de inhoud, financiële afspraken en meerwaarde van de samenwerking mee. Het belang van deze kolom is dubbeltelling voorkomen in gegevenslijsten. De activiteit zal gezamenlijk met de coproducerende partners worden weergegeven in onze gegevenslijsten. M.a.w. om dubbeltelling te vermijden aggregeert het agentschap gegevens over de activiteiten vanuit een lijst met unieke gerapporteerde activiteiten, en niet per (co-)producent. Het is dus vanzelfsprekend dat uw gegevens voor de productie dezelfde zullen zijn als die van de coproducent. U geeft de totale kosten, inkomsten en toeschouwersaantallen bij de coproductie weer en niet alleen de eigen boekhoudkundige inbreng. Tabel 5 eigen productie/coproductie HANDLEIDING bij het formulier ACTIVITEITEN, MEDEWERKERS, BEGROTING EN AFREKENING 7

8 Het veld Nieuw (eerste reeks)/herneming is een uitvallijst. Deze informatie wordt gebruikt om na te gaan hoeveel nieuwe producties er jaarlijks gemaakt worden en de speelduur van producties en andere activiteiten na te gaan. Tabel 6 Nieuw/herneming De kolommen aantal scheppende en uitvoerende kunstenaars, aantal artistieke en inhoudelijke medewerkers en aantal technische-artistieke medewerkers vult u alleen in als het type activiteit een publieksvoorstelling is. We vragen hier alleen naar het aantal betrokkenen bij de voorstelling, niet voor de aanmaak van de voorstelling. U mag een gemiddelde geven als het aantal personen voor individuele voorstellingen zou afwijken, door ziekte of kleine wijzigingen in de productie. Inkomsten uit ticketverkoop/uitkoopsom : het gaat hier om de volledige inkomsten. Hier moet dus het all-in bedrag worden opgenomen. In het geval van een uitkoopsom is dit inclusief gerecupereerde reiskosten, verblijfkosten, transportkosten en auteursrechten. In het geval van coproducties neemt u enkel het bedrag op dat u zelf aan de organisator factureerde en dat dus ook in uw boekhouding is opgenomen. Een coproducent die enkel bij onderlinge afrekening tussen de coproducenten inkomsten recupereert, maar niet zelf factureert aan de organisator, vult hier dus niet noodzakelijk een bedrag in bij uitkoopsom, maar vermeldt wel de activiteit. Als u een productieve werking heeft die uit verschillende dagen bestaat vult u de kolom duur van de activiteit in aantal dagen in. U vult altijd de kolom duur van de activiteit in aantal dagen in, ook al is het aantal 1. Dit zorgt voor een correcte telling in het samenvattende blad. Toeschouwers/bezoekers: enkel wanneer de uitsplitsing tussen betalende en gratis bezoekers niet gekend is, vult u de derde kolom in. Betalende toeschouwers/bezoekers zijn zowel aan normaal als aan reductietarief. Als u de activiteit zelf organiseert geeft u steeds de opsplitsing tussen betalende en gratis bezoekers. Indien u een niet-periodieke publicatie of opname opgeeft in de lijst van activiteiten, vult u bij de "bezoekerscijfers" het aantal verkochte exemplaren in. WERKBLAD PRODUCTIEF (SAMENVATTING) Als u 'vernieuwen' kiest wordt de tabel automatisch aangepast. Deze tabel is een samenvatting van voorafgaande blad. Hier extra gegevens invullen kan dus niet. Kies op de webpagina FAQ voor Kunsten en daarna voor Excel bijlage activiteiten, medewerkers, begroting en afrekening. Onder deze rubriek wordt er ingegaan op veelvoorkomende compatibiliteitsproblemen en vindt u informatie over het functioneren van de draaitabellen voor Windows en Mac. HANDLEIDING bij het formulier ACTIVITEITEN, MEDEWERKERS, BEGROTING EN AFREKENING 8

9 WERKBLAD RECEPTIEVE WERKING Organisaties zoals o.m. festivals en kunstencentra geven hier hun receptieve werking weer. Onder deze receptieve werking wordt de presentatie van activiteiten (concerten, voorstellingen, tentoonstellingen, ) verstaan die niet door de organisatie zelf werden geproduceerd of gecoproduceerd. Bij een aanvraag of actieplan moet u enkel deze activiteiten in detail vermelden waar u al zeker van bent. U moet dus niet alle vooropgestelde activiteiten in detail weergeven, maar in dat geval is enige duiding m.b.t. aantal en type van de geplande activiteiten in het aanvraagformulier noodzakelijk. Het agentschap moet enkel een beeld hebben van het aantal en type activiteiten dat u wenst te realiseren. Bij een subsidieaanvraag of het actieplan kan u ook "activiteit 1", "activiteit 2" etc. vermelden indien de naam van de precieze activiteiten nog niet bekend zijn op het moment. Activiteiten die u had aangekondigd, maar niet werden uitgevoerd neemt u niet op in het overzicht. De reden kan u toelichten in het werkingsverslag. U vermeldt alleen de publieke activiteiten van uw organisatie. De startdatum voert u in onder de vorm 13/01/2012 (dd/mm/jjjj). Voor publieksvoorstellingen zoals podiumproducties of concerten voert u een voorstelling per lijn in en geeft u de speeldatum weer. Voor meerdaagse activiteiten, zoals een tentoonstelling vult u wel de startdatum in. De duur van de activiteit kan u verder in de kolom duur van de activiteit in aantal dagen invullen. Als u een festival organiseert of als organisator optreedt, geeft u deze activiteit niet weer als één eigen productie, maar wel als de diverse samenstellende activiteiten, waarbij de activiteiten bv. geprogrammeerde muziekgroepen of filmvertoningen elk één regel krijgen als "publieksvoorstelling". In de volgende kolom vult u de uitvoerder of producent in. In de kolom programma vult u de titel of korte omschrijving in. Het belang van deze kolommen is dubbeltelling voorkomen in gegevenslijsten. De activiteit zal gezamenlijk met de eventuele producenten (gesubsidieerd via het Kunstendecreet) worden weergegeven in onze gegevenslijsten. M.a.w. om dubbeltelling te vermijden aggregeert het agentschap gegevens over de activiteiten vanuit een lijst met unieke gerapporteerde activiteiten, en niet afzonderlijk per productieve en receptieve werking. Het is dus vanzelfsprekend dat uw gegevens voor de receptieve werking dezelfde zullen zijn als die van de producent. Het veld 'type activiteit' is een uitvallijst. Probeer uw activiteiten te plaatsen onder de voorziene omschrijvingen. Als dit niet mogelijk is, maakt u gebruik van de omschrijving overige. Activiteiten zoals inleidingen en nabesprekingen horen in het tabblad "kunsteducatie + publiekswerking". Een publieksvoorstelling is een theatervoorstelling, dansvoorstelling, concert, filmvoorstelling, publiek toonmoment van kunsteducatie of sociaal-artistieke initiatieven (d.i. geen tentoonstelling). Tabel 7 type activiteit receptieve werking type activiteit: Publieksvoorstelling Tentoonstelling Overige In de daaropvolgende kolom plaats: stad voert u de stad of gemeente in waar de productie plaatsvond. betaalde uitkoopsom : hier wordt het bedrag bedoeld inclusief gerecupereerde reiskosten, verblijfkosten, transportkosten en auteursrechten. In het geval van copresentaties neemt u enkel het bedrag op dat in de boekhouding is opgenomen, d.i. enkel wat effectief aan uw organisatie werd gefactureerd of wat u factureerde. HANDLEIDING bij het formulier ACTIVITEITEN, MEDEWERKERS, BEGROTING EN AFREKENING 9

10 Inkomsten uit ticketverkoop/uitkoopsom : het gaat hier om de volledige inkomsten. Hier moet dus het all-in bedrag worden opgenomen. In het geval van een uitkoopsom is dit inclusief gerecupereerde reiskosten, verblijfkosten, transportkosten en auteursrechten. In het geval van coproducties neemt u enkel het bedrag op dat in uw boekhouding is opgenomen. Als u een productieve werking heeft die uit verschillende dagen bestaat vult u de kolom duur van de activiteit in aantal dagen in. U vult altijd de kolom duur van de activiteit in aantal dagen in, ook al is het aantal 1. Dit zorgt voor een correcte telling in het samenvattende blad. Toeschouwers/bezoekers: voor de receptieve werking moet er altijd een opsplitsing tussen betalende en gratis toeschouwers/bezoekers zijn. Betalende zijn zowel aan normaal als aan reductietarief. WERKBLAD RECEPTIEF (SAMENVATTING) Als u 'vernieuwen' kiest wordt de tabel automatisch aangepast. Deze tabel is een samenvatting van voorafgaande blad. Hier extra gegevens invullen kan dus niet. Kies op de webpagina FAQ voor Kunsten en daarna voor Excel bijlage activiteiten, medewerkers, begroting en afrekening. Onder deze rubriek wordt er ingegaan op veelvoorkomende compatibiliteitsproblemen en vindt u informatie over het functioneren van de draaitabellen voor Windows en Mac. WERKBLAD KUNSTEDUCATIE + PUBLIEKSWERKING U vult dit werkblad in indien u educatieve activiteiten en publiekswerkingsactiviteiten organiseert, niet alleen indien u gesubsidieerd wordt als organisatie voor kunsteducatie. De organisaties voor kunsteducatie geven hun toonmomenten weer op het tabblad productieve werking. Bij een aanvraag of actieplan moet u enkel deze activiteiten in detail vermelden waar u al zeker van bent. U moet dus niet alle vooropgestelde activiteiten in detail weergeven, maar in dat geval is enige duiding m.b.t. aantal en type van de geplande activiteiten in het aanvraagformulier noodzakelijk. Het agentschap moet enkel een beeld hebben van het aantal en type activiteiten dat u wenst te realiseren. Bij een subsidieaanvraag of het actieplan kan u ook "activiteit 1", "activiteit 2" etc. vermelden indien de naam van de precieze activiteiten nog niet bekend zijn op het moment. Activiteiten die u had aangekondigd, maar niet werden uitgevoerd neemt u niet op in het overzicht. De reden kan u toelichten in het werkingsverslag. De startdatum voert u in onder de vorm 13/01/2012 (dd/mm/jjjj). Voor eenmalige activiteiten zoals een lezing of een debat voert u een voorstelling per lijn in en geeft u de speeldatum weer. Voor meerdaagse activiteiten, zoals een masterclass of een meerdaagse workshop vult u wel de startdatum in. De duur van de activiteit kan u verder in de kolom aantal dagdelen invullen. In de volgende kolom geeft u de naam van de activiteit weer. In de kolom eigen productie/coproductie heeft u de keuze uit eigen productie of coproductie. In het geval van coproductie zijn er tal van termen, zoals coproductie, samenwerking of partnerships in de sector in gebruik. Welke omschrijving u intern gebruikt is in dit document niet van belang. In uw inhoudelijke verslag geeft u wel steeds de inhoud, financiële afspraken en meerwaarde van de samenwerking mee. Het belang van deze kolom is dubbeltelling voorkomen in gegevenslijsten. De activiteit zal gezamenlijk met de coproducerende partners worden weergegeven in onze gegevenslijsten. M.a.w. om dubbeltelling te vermijden aggregeert het agentschap gegevens over de activiteiten vanuit een lijst met HANDLEIDING bij het formulier ACTIVITEITEN, MEDEWERKERS, BEGROTING EN AFREKENING 10

11 unieke gerapporteerde activiteiten, en niet per (co-)producent. Het is dus vanzelfsprekend dat uw gegevens voor de productie dezelfde zullen zijn als die van de coproducent. Tabel 8 eigen productie/coproductie Het veld Nieuw (eerste reeks)/herneming is een uitvallijst. Deze informatie wordt gebruikt om na te gaan hoeveel nieuwe producties er jaarlijks gemaakt worden ende speelduur van producties en andere activiteiten na te gaan. Tabel 9 nieuw/herneming De volgende kolom sector laat u de keuze uit een uitvallijst met de sectoren uit het Kunstendecreet. Tabel 10 sector Het veld 'type activiteit' is een uitvallijst. Probeer uw activiteiten te plaatsen onder de voorziene omschrijvingen. Als dit niet mogelijk is, maakt u gebruik van de omschrijving overige. Toonmomenten geeft u weer op het tabblad productieve werking. HANDLEIDING bij het formulier ACTIVITEITEN, MEDEWERKERS, BEGROTING EN AFREKENING 11

12 Tabel 11 type activiteit Ook de doelgroep kan u selecteren via een uitvallijst. De mogelijke keuzes zijn: in schoolverband, minderjarigen individueel, volwassenen, (semi-)professionelen of gemengd. Tabel 12 doelgroep In de daaropvolgende kolom voert u de plaats: stad of gemeente in waar de activiteit plaatsvond. Inkomsten : het gaat hier om de volledige inkomsten uit verkoop of ticketinkomsten. Hier moet dus het all-in bedrag worden opgenomen. De uitkoopsom is inclusief gerecupereerde reiskosten, verblijfkosten, transportkosten en auteursrechten. In het geval van coproducties neemt u enkel het bedrag op dat u zelf aan de organisator factureerde en dat dus ook in uw boekhouding is opgenomen. Een coproducent die enkel bij onderlinge afrekening tussen de coproducenten inkomsten recupereert, maar niet zelf factureert aan de organisator, vult hier dus niet noodzakelijk een bedrag in bij uitkoopsom, maar vermeldt wel de activiteit. In het geval van coproducties neemt u enkel het bedrag op dat in de boekhouding is opgenomen. In de kolom aantal begeleidende kunstenaars, geeft u het aantal uitvoerende of scheppende kunstenaars weer. Het aantal educatieve medewerkers en medewerkers publiekswerking die de activiteit begeleiden vult u niet in, deze kolom is ingevoerd om zicht te krijgen in hoeverre kunsteducatie organisaties samenwerken met kunstenaars. Is de begeleider een kunstenaar, dan vult u deze kolom in, ongeacht de vergoedingswijze (als educatief medewerker, zelfstandige of vrijwilliger). Educatieve activiteiten worden geteld per dagdeel en niet per dag, omdat er vaak verschillende activiteiten op een dag plaatsvinden. Per dag kan u maximaal twee dagdelen registreren. Per activiteit worden gemiddeld aantal unieke deelnemers per dagdeel gevraagd. Dit geeft ons de mogelijkheid om een genuanceerd beeld te vormen van de intensiteit van de activiteit indien eenzelfde groep unieke deelnemers gedurende meerdere dagdelen bij een activiteit betrokken was. HANDLEIDING bij het formulier ACTIVITEITEN, MEDEWERKERS, BEGROTING EN AFREKENING 12

13 WERKBLAD KUNSTEDUCATIE + PUBLIEKSWERKING (SAMENVATTING) Als u 'vernieuwen' kiest wordt de tabel automatisch aangepast. Deze tabel is een samenvatting van voorafgaande blad. Hier extra gegevens invullen kan dus niet. Kies op de webpagina FAQ voor Kunsten en daarna voor Excel bijlage activiteiten, medewerkers, begroting en afrekening. Onder deze rubriek wordt er ingegaan op veelvoorkomende compatibiliteitsproblemen en vindt u informatie over het functioneren van de draaitabellen voor Windows en Mac. WERKBLAD SOCIAAL-ARTISTIEKE WERKING Dit werkblad wordt ingevuld door alle organisaties die sociaal-artistieke activiteiten hebben, niet alleen door organisaties die gesubsidieerd zijn als sociaal-artistieke organisaties. De organisaties gesubsidieerd voor hun sociaal-artistieke werking geven hun toonmomenten weer op het tabblad productieve werking. Bij een aanvraag of actieplan moet u enkel deze activiteiten in detail vermelden waar u al zeker van bent. U moet dus niet alle vooropgestelde activiteiten in detail weergeven, maar in dat geval is enige duiding m.b.t. aantal en type van de geplande activiteiten in het aanvraagformulier noodzakelijk. Het agentschap moet enkel een beeld hebben van het aantal en type activiteiten dat u wenst te realiseren. Bij een subsidieaanvraag of het actieplan kan u ook "activiteit 1", "activiteit 2" etc. vermelden indien de naam van de precieze activiteiten nog niet bekend zijn op het moment. Activiteiten die u had aangekondigd, maar niet werden uitgevoerd neemt u niet op in het overzicht. De reden kan u toelichten in het werkingsverslag. De startdatum voert u in onder de vorm 13/01/2012 (dd/mm/jjjj). Voor eenmalige activiteiten zoals een workshop of rondleiding voert u een voorstelling per lijn in en geeft u de datum van de activiteit weer. Voor meerdaagse activiteiten, zoals een meerdaagse workshop vult u wel de startdatum in. De duur van de activiteit kan u verder in de kolom aantal dagdelen invullen. Het veld 'regio' is een uitvallijst. U krijgt een keuze uit de Vlaamse provincies en Brussel In de daaropvolgende kolom voert u de plaats: stad of gemeente in waar de productie plaatsvond. In de volgende kolom geeft u de naam van de activiteit weer. In de kolom eigen productie/coproductie heeft u de keuze uit eigen productie of coproductie. In het geval van coproductie zijn er tal van termen, zoals coproductie, samenwerking of partnerships in de sector in gebruik. Welke omschrijving u intern gebruikt is in dit document niet van belang. In uw inhoudelijke verslag geeft u wel steeds de inhoud, financiële afspraken en meerwaarde van de samenwerking mee. Het belang van deze kolom is dubbeltelling voorkomen in gegevenslijsten. De activiteit zal gezamenlijk met de coproducerende partners worden weergegeven in onze gegevenslijsten. M.a.w. om dubbeltelling te vermijden aggregeert het agentschap gegevens over de activiteiten vanuit een lijst met unieke gerapporteerde activiteiten, en niet per (co-)producent. Het is dus vanzelfsprekend dat uw gegevens voor de productie dezelfde zullen zijn als die van de coproducent. HANDLEIDING bij het formulier ACTIVITEITEN, MEDEWERKERS, BEGROTING EN AFREKENING 13

14 Tabel 13 eigen productie/coproductie Het veld Nieuw (eerste reeks)/herneming is een uitvallijst. Deze informatie wordt gebruikt om na te gaan hoeveel nieuwe producties er jaarlijks gemaakt worden ende speelduur van producties en andere activiteiten na te gaan. Tabel 14 nieuw/herneming De volgende kolom sector laat u de keuze uit een uitvallijst met de sectoren uit het Kunstendecreet. Tabel 15 sector Het veld 'type activiteit' is een uitvallijst. Probeer uw activiteiten te plaatsen onder de voorziene omschrijvingen. Als dit niet mogelijk is, maakt u gebruik van de omschrijving overige. Toonmomenten geeft u weer op het tabblad productieve werking. Tabel 16 type activiteit HANDLEIDING bij het formulier ACTIVITEITEN, MEDEWERKERS, BEGROTING EN AFREKENING 14

15 In de kolom aantal begeleidende kunstenaars, geeft u het aantal uitvoerende of scheppende kunstenaars weer. Het aantal andere medewerkers die de activiteit begeleiden vult u niet in, deze kolom is ingevoerd om zicht te krijgen in hoeverre sociaal-artistieke organisaties samenwerken met kunstenaars. Is de begeleider een kunstenaar, dan vult u deze kolom in, ongeacht de vergoedingswijze (als educatief medewerker, zelfstandige of vrijwilliger). Sociaal-artistieke activiteiten worden geteld per dagdeel en niet per dag, omdat er vaak verschillende activiteiten op een dag plaatsvinden. Per dag kan u maximaal twee dagdelen registreren. Per activiteit worden gemiddeld aantal unieke deelnemers per dagdeel gevraagd. Dit geeft ons de mogelijkheid om een genuanceerd beeld te vormen van de intensiteit van de activiteit indien eenzelfde groep unieke deelnemers gedurende meerdere dagdelen bij een activiteit betrokken was. Inkomsten : het gaat hier om de volledige inkomsten uit verkoop of ticketinkomsten. Hier moet dus het all-in bedrag worden opgenomen. De uitkoopsom is inclusief gerecupereerde reiskosten, verblijfkosten, transportkosten en auteursrechten. In het geval van coproducties neemt u enkel het bedrag op dat u zelf aan de organisator factureerde en dat dus ook in uw boekhouding is opgenomen. Een coproducent die enkel bij onderlinge afrekening tussen de coproducenten inkomsten recupereert, maar niet zelf factureert aan de organisator, vult hier dus niet noodzakelijk een bedrag in bij uitkoopsom, maar vermeldt wel de activiteit. Toeschouwers bezoekers: het gaat hier om sociaal-artistieke activiteiten waarbij er ook toeschouwers zijn, zoals een debat. Toonmomenten geeft u weer op het tabblad productieve werking. WERKBLAD SOCIAAL-ARTISTIEKE WERKING (SAMENVATTING) Als u 'vernieuwen' kiest wordt de tabel automatisch aangepast. Deze tabel is een samenvatting van voorafgaande blad. Hier extra gegevens invullen kan dus niet. Kies op de webpagina FAQ voor Kunsten en daarna voor Excel bijlage activiteiten, medewerkers, begroting en afrekening. Onder deze rubriek wordt er ingegaan op veelvoorkomende compatibiliteitsproblemen en vindt u informatie over het functioneren van de draaitabellen voor Windows en Mac. WERKBLAD PERIODIEKE PUBLICATIES Bij en aanvraag of actieplan vult u de kolom gepland aantal dit jaar in. Bij de afrekening gerealiseerd aantal dit jaar. Het verschil tussen planning en realisatie wordt automatisch berekend. De restoplage wordt automatisch berekend op basis van de door u opgegeven totale oplage, verminderd met de verkochte exemplaren en presentexemplaren. De totale inkomsten uit verkoop wordt automatisch berekend op basis van het aantal verkochte exemplaren aan de verkoopprijs. Het is dan ook belangrijk om in de kolom 'verkoopprijs' enkel getallen in te voeren! Het werkblad periodieke publicaties is al een samenvattende weergave van de activiteiten en heeft geen afzonderlijk samenvattend werkblad. HANDLEIDING bij het formulier ACTIVITEITEN, MEDEWERKERS, BEGROTING EN AFREKENING 15

16 2.3 PERSONEEL EN MEDEWERKERS WERKBLAD PERSONEEL LOONDIENST Het doel van deze informatie is na te gaan in welke mate de subsidies worden aangewend om tewerkstelling bij kunstenaars en om de algemene tewerkstelling in de sector te volgen. Via dit blad kan het agentschap de decretale norm financiering bij kunstenaars en het naleven van de cao nagaan. U vult voor elke medewerker in loondienst een nieuwe rij in. Wanneer bij een aanvraag de namen nog niet bekend zijn, vult u in de kolom naam gewoon persoon 1, persoon 2, in. Het veld 'functie' is een uitvallijst. Als een persoon twee verschillende functies vervult kan u voor de persoon de meest passende functie kiezen. U kan er ook voor opteren om voor dit personeelslid twee verschillende lijnen in te vullen. Het tewerkstellingspercentage moet voor beide functies natuurlijk gelijk zijn aan de totale tewerkstelling van de persoon. U kan dit doen door in de kolom tewerkstellingspercentage de totale tewerkstelling op te delen in twee delen, zodat de prestatiebreuk van de werknemer duidelijk wordt. Tabel 17 functie Prestatie : hier vult u slechts één kolom per persoon in, zijnde de totale tewerkstellingsduur in jaar, maanden, week, dagen of uren. U maakt zelf rij per rij de keuze welke kolom het beste aansluit bij uw eigen, intern gehanteerde personeelsoverzichten. U vult dus of het aantal jaar, of het aantal maanden, of het aantal weken of het aantal dagen in. Als u dit niet invult zullen de totalen in de samenvatting niet correct zijn. De kolom tewerkstellingspercentage vult u steeds in, als u dit niet invult zullen de totalen in de samenvatting niet correct zijn. wanneer mensen deeltijds werken vult u hier het percentage in, bijvoorbeeld 80 voor iemand die vier vijfden werkt; voor al wie voltijds werkt, vult u hier '100' in. Vte op jaarbasis : dit wordt automatisch berekend op basis van de ingevulde prestatiegegevens en tewerkstellingspercentage. U hoeft dit dus niet zelf in te vullen. U vult de prestatie (1 maand) en het tewerstellingspercentage (100) in en de kolom Vte op jaarbasis wordt automatisch berekend. Ter info: de berekening verloopt via de prestatie die u invulde, een doorsnee jaar bestaat uit 46 werkweken, 230 werkdagen of uren. Bijvoorbeeld (zie onderstaande tabel): persoon X, de zakelijk leider van de organisatie, werkte een jaar, 80%. U vult de prestatie (1 jaar) en het tewerstellingspercentage (80) in en de kolom Vte op jaarbasis wordt automatisch berekend. HANDLEIDING bij het formulier ACTIVITEITEN, MEDEWERKERS, BEGROTING EN AFREKENING 16

17 Persoon Y, uitvoerend/scheppend kunstenaar, werkte een maand, voltijds. U vult de prestatie (1 maand) en het tewerstellingspercentage (100) in en de kolom Vte op jaarbasis wordt automatisch berekend. Tabel 18 prestatie en tewerkstellingspercentage Vergoeding : hier moet de volledige bruto- loonkost inclusief RSZ worden ingevuld, zoals vermeld op het loonattest. U kan personeelskosten die niet individueel herleidbaar zijn op 1 rij invullen. U omschrijft deze kost in de kolom naam. In de kolom functie kiest u dan voor niet individueel toewijsbare kost. Deze rubriek gebruikt u uiteraard zo weinig mogelijk. Het doel van deze kolom is zoveel mogelijk overeenstemming te krijgen tussen de subrekening van de resultatenrekening 62 en het tabblad personeel in loondienst. U kan kosten eigen aan de werkgever die voorkomen op rekening 62, maar toch niet individueel op de loonfiches voorkomen onder de rubriek niet individueel herleidbare kosten plaatsen. WERKBLAD PERSONEEL (SAMENVATTING) Als u 'vernieuwen' kiest wordt de tabel automatisch aangepast. Deze tabel is een samenvatting van voorafgaande blad. Hier extra gegevens invullen kan dus niet. Kies op de webpagina FAQ voor Kunsten en daarna voor Excel bijlage activiteiten, medewerkers, begroting en afrekening. Onder deze rubriek wordt er ingegaan op veelvoorkomende compatibiliteitsproblemen en vindt u informatie over het functioneren van de draaitabellen voor Windows en Mac. WERKBLAD MEDEWERKERS (GEEN LOONDIENST) Het doel van deze informatie is na te gaan in welke mate de subsidies worden aangewend om vergoeding van kunstenaars en om de algemene vergoedingswijze in de sector te volgen. Via dit blad kan het agentschap de decretale norm financiering bij kunstenaars nagaan. U vult voor elke medewerker die niet in loondienst was een nieuwe rij in. Wanneer bij een aanvraag de namen nog niet bekend zijn, vult u in de kolom naam gewoon persoon 1, persoon 2, in. Naam persoon/firma : personen en organisaties (rechtspersonen) die op regelmatige en substantiële basis bijdragen tot de werking, moeten met naam worden vermeld (bijvoorbeeld artistiek leider, boekhoudkantoor, accountant, vormgevers, zelfstandige artiesten...). Voor alle personen die u individueel invult geeft u in de kolom aantal, 1 weer. Bij deze grotere groepen mensen die individueel slechts een beperkt aantal uur vertegenwoordigen of heel kleine prestaties kunt u er voor kiezen om enkel het aantal personen te vermelden. In dat laatste geval geeft u in deze kolom het aantal betrokken medewerkers weer. Voorbeeld X: een lijn voor vrijwilligers die ingeschakeld werden bij de flyeren kunt u op 1 rij samenvatten (promotie). Voorbeeld Y: een lijn voor de drie stagiairs publiekswerking. HANDLEIDING bij het formulier ACTIVITEITEN, MEDEWERKERS, BEGROTING EN AFREKENING 17

18 Tabel 19 medewerkers met dezelfde functie op dezelfde lijn De velden 'vergoedingswijze' en 'functie' zijn uitvallijsten waaruit u kiest. Denk er aan dat de kleine vergoedingsregeling enkel voor artistieke prestaties geldt. Tabel 20 vergoedingswijze Tabel 21 functie Vergoeding: hier moet de volledige boekhoudkundige kost worden vermeld. Bij groepen (bijvoorbeeld vrijwilligers) gaat het om het totaal van alle mensen uit die groep. WERKBLAD MEDEWERKERS (SAMENVATTING) Als u 'vernieuwen' kiest wordt de tabel automatisch aangepast. Deze tabel is een samenvatting van voorafgaande blad. Hier extra gegevens invullen kan dus niet. Kies op de webpagina FAQ voor Kunsten en daarna voor Excel bijlage activiteiten, medewerkers, begroting en afrekening. Onder deze rubriek wordt er ingegaan op veelvoorkomende compatibiliteitsproblemen en vindt u informatie over het functioneren van de draaitabellen voor Windows en Mac. HANDLEIDING bij het formulier ACTIVITEITEN, MEDEWERKERS, BEGROTING EN AFREKENING 18

Gegevensregistratie bij kunstendecreet en cultuurcentra doel, werkwijze, aandachtspunten en tips voor softwarefabrikanten

Gegevensregistratie bij kunstendecreet en cultuurcentra doel, werkwijze, aandachtspunten en tips voor softwarefabrikanten Gegevensregistratie bij kunstendecreet en cultuurcentra doel, werkwijze, aandachtspunten en tips voor softwarefabrikanten Christine Van de Steene Roel Devriendt 1 Waarom registratiesystemen? Gestandardiseerde,

Nadere informatie

Projectsubsidies organisaties: doel

Projectsubsidies organisaties: doel Projectsubsidies organisaties: doel De projectsubsidiëring is erop gericht organisaties die niet structureel ondersteund worden, de kans te bieden om één project, afgerond in tijd en doelstelling, te realiseren.

Nadere informatie

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties -Voor kunstenaars - Periodieke publicaties Algemene principes

Nadere informatie

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties -Voor kunstenaars - Periodieke publicaties Subsidies voor

Nadere informatie

Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkos- ten in het kader van het kunstendecreet

Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkos- ten in het kader van het kunstendecreet Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- in de transportkos- en ten in het kader van het kunstendecreet Algemene Doel De tegemoetkoming in de reis-, verblijf- en transportkosten is één van de

Nadere informatie

Algemene informatie. tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkosten. Kunstendecreet. over de. in de. en in het kader van het.

Algemene informatie. tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkosten. Kunstendecreet. over de. in de. en in het kader van het. Algemene informatie over de tegemoetkoming reis-, verblijf- in de transportkosten en in het kader van het Kunstendecreet Algemene Wat is het doel van de tegemoetkoming? De tegemoetkoming in de reis-, verblijf-

Nadere informatie

HIER STARTEN. BIJLAGE AV1 bij het aanvraagformulier voor de Oproep City of Things 2018: Projectbegroting

HIER STARTEN. BIJLAGE AV1 bij het aanvraagformulier voor de Oproep City of Things 2018: Projectbegroting HIER STARTEN BIJLAGE AV1 bij het aanvraagformulier voor de Oproep City of Things 2018: Projectbegroting BELANGRIJK: lees deze pagina volledig door alvorens de rekenbladen van de projectbegroting in te

Nadere informatie

Infosessie werkingsverslag

Infosessie werkingsverslag Infosessie werkingsverslag 23 januari 2017 1 Aanleiding infosessie: VGR 2016 Voortgangsrapportage 2016: nieuw sjabloon werkingsverslag Eenzelfde sjabloon voor alle verenigingen Efficiënter aanleveren en

Nadere informatie

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap Kunstendecreet decreet ondersteuning professionele kunsten Vlaamse Gemeenschap Vernieuwing regelgeving Kunsten 1. Historiek 2. Structuur nieuwe Kunstendecreet 2.1. Organisatie Kunstenbeleid 2.2. Subsidie

Nadere informatie

/ Gebruikershandleiding KIOSK TAX SHELTER PODIUMKUNSTEN. Beknopte gebruikershandleiding voor het indienen van tax shelter dossiers voor podiumkunsten

/ Gebruikershandleiding KIOSK TAX SHELTER PODIUMKUNSTEN. Beknopte gebruikershandleiding voor het indienen van tax shelter dossiers voor podiumkunsten / Gebruikershandleiding KIOSK TAX SHELTER PODIUMKUNSTEN Beknopte gebruikershandleiding voor het indienen van tax shelter dossiers voor podiumkunsten 15.03.2017 cjm.vlaanderen.be INHOUD EENMALIG: Registratie

Nadere informatie

FORMULIER ACTIEPLAN VLOOTBEHEER

FORMULIER ACTIEPLAN VLOOTBEHEER FORMULIER ACTIEPLAN VLOOTBEHEER 1. CONTEXT Handleiding bij het invullen van het formulier Het Besluit Voorbeeldgedrag 1 van 15/05/2014 heeft een extra verplichte maatregel toegevoegd in het bedrijfsvervoerplan

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet. Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet. Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet. Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet. Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet SUBSIDIERING IN HET KADER VAN HET KUNSTENDECREET I. Kunstenorganisaties geheel van de projecten II. Organisaties voor kunsteducatie en organisaties voor sociaal-artistieke geheel van de projecten III.

Nadere informatie

HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR OPDRACHTGEVERS

HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR OPDRACHTGEVERS HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR OPDRACHTGEVERS INHOUD 1. Inloggen op my.tentoo... 1 2. Nieuwe uitvoerder inschrijven... 2 3. Dimona-aangifte invoeren... 3 4. Werkbriefje invoeren... 5 5. Werkbriefjesoverzicht...11

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet Vernieuwingen sinds aanpassing Kunstendecreet medio 2008 : - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties -Voor kunstenaars

Nadere informatie

INLEIDING... 3 INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM INFORMATIE OVER DE BALK BOVENAAN... 3

INLEIDING... 3 INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM INFORMATIE OVER DE BALK BOVENAAN... 3 Handleiding 1 INLEIDING... 3 INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM... 3 1. INFORMATIE OVER DE BALK BOVENAAN... 3 2. BELANGRIJKSTE IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE WERKGEVER... 4 FUNCTIONALITEITEN VAN RX... 4 3.

Nadere informatie

KIOSK TRANSITIEREGLEMENT. Gebruikershandleiding

KIOSK TRANSITIEREGLEMENT. Gebruikershandleiding / Gebruikershandleiding KIOSK TRANSITIEREGLEMENT Gebruikershandleiding 16.08.2017 cjm.vlaanderen.be INHOUD EENMALIG: Registratie & Vertegenwoordiging... 3 Registreer jezelf eenmalig als KIOSK-gebruiker

Nadere informatie

Kunstendecreet. Handleiding. Inleiding. Projectsubsidies voor organisaties in het kader van het Kunstendecreet. Inhoud

Kunstendecreet. Handleiding. Inleiding. Projectsubsidies voor organisaties in het kader van het Kunstendecreet. Inhoud Kunstendecreet Handleiding Projectsubsidies voor organisaties in het kader van het Kunstendecreet Richtlijnen voor het aanvragen van subsidies: Projecten binnen de sector kunsten Kunsteducatieve of sociaal-artistieke

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel ABBF-01-151217 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

HANDLEIDING SuperTax BELCOTAX AANGIFTE XML BESTAND via EXCEL. 1. Voorbereiding van de toepassing : Macro-toepassingen

HANDLEIDING SuperTax BELCOTAX AANGIFTE XML BESTAND via EXCEL. 1. Voorbereiding van de toepassing : Macro-toepassingen HANDLEIDING SuperTax BELCOTAX AANGIFTE XML BESTAND via EXCEL 1. Voorbereiding van de toepassing : Macro-toepassingen Zorg ervoor dat de instellingen van uw Excel programma het gebruik van macro s toelaat.

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet Meerjarige werkingsubsidies Projectsubsidies (organisaties) Subsidies voor kunstenaars: Ontwikkelingsgerichte beurzen Projectsubsidies voor kunstenaars Creatieopdrachten

Nadere informatie

10: Statistieken en rapportages met Excel

10: Statistieken en rapportages met Excel 10: Statistieken en rapportages met Excel 1. Omschrijving van deze functie Met PlanningPME heeft u de mogelijkheid om verschillende typen rapporten te maken: Statistieken die geproduceerd worden door de

Nadere informatie

Table des matières 1. INLEIDING

Table des matières 1. INLEIDING Handleiding 1 Table des matières 1. INLEIDING ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM --------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Richtlijnen bij het gebruik van het Vief-kasboek 4.0

Richtlijnen bij het gebruik van het Vief-kasboek 4.0 Richtlijnen bij het gebruik van het Vief-kasboek 4.0 Dit kasboek is kant en klaar voor gebruik, je hoeft niet veel (of niets) van Excel te kennen om er onmiddellijk mee aan de slag te kunnen. In dit document

Nadere informatie

Subsidies zijn publieke middelen. Dit brengt de verplichting met zich mee dat deze middelen op een verantwoorde wijze beheerd moeten worden.

Subsidies zijn publieke middelen. Dit brengt de verplichting met zich mee dat deze middelen op een verantwoorde wijze beheerd moeten worden. PROJECTSUBSIDIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP IN HET KADER VAN HET KUNSTENDECREET. 1 UITBETALING VAN DE SUBSIDIE De subsidie wordt in twee schijven uitbetaald: 90% van het toegekende bedrag na de ondertekening

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel ABBF-01-140924 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Inhoudelijk en financieel verslag van een humanitair project

Inhoudelijk en financieel verslag van een humanitair project Inhoudelijk en financieel verslag van een humanitair project Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Hilde Van Dyck Tel.

Nadere informatie

LEIDRAAD VOORT- GANGSRAPPORTAGE 2016 CULTUUREDUCATIEVE VERENIGINGEN

LEIDRAAD VOORT- GANGSRAPPORTAGE 2016 CULTUUREDUCATIEVE VERENIGINGEN Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel Contactpersoon: Hilde Van dyck E-mail: subsidiedossierjeugd@cjsm.vlaanderen.be LEIDRAAD VOORT- GANGSRAPPORTAGE 2016 CULTUUREDUCATIEVE VERENIGINGEN 21.12.2016

Nadere informatie

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Emily

Nadere informatie

Handleiding rekensheet Subsidieregeling Indirecte Emissiekosten ETS

Handleiding rekensheet Subsidieregeling Indirecte Emissiekosten ETS Handleiding rekensheet Subsidieregeling Indirecte Emissiekosten ETS Versie: 1.1 Datum: 23 december 2013 Pagina 1 van 6 Inleiding De nieuwe subsidieregeling Indirecte emissiekosten ETS (Emissions Trading

Nadere informatie

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Vlaamse overheid Agentschap

Nadere informatie

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Dossier steunpunt handicap & arbeid: Aanvraag Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) INHOUD 1 VOP in het kort 2 De aanvraagprocedure 3 Verlenging/verhoging

Nadere informatie

Elektronische indiening fiscale fiches

Elektronische indiening fiscale fiches Elektronische indiening fiscale fiches De intentie van dit document is niet alle gevolgen en mogelijkheden van de elektronische indiening van de fiscale fiches weer te geven. Het probeert enkel een praktische

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking 9e Directie Dienst 91 Kunst en Cultuur Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Binnen de perken

Nadere informatie

Financiële richtlijnen activiteitssubsidie

Financiële richtlijnen activiteitssubsidie Financiële richtlijnen activiteitssubsidie Het invullen de aanvraag Op het aanvraagformulier voor een activiteitssubsidie vindt u een financieel plan. Hierop vult u de verwachte uitgaven de activiteit

Nadere informatie

Verslaggeving en boekhouding

Verslaggeving en boekhouding Verslaggeving en boekhouding Dit is een herwerkte versie van de vorming van 21/02/2013 aangevuld met de antwoorden op enkele vaak gestelde vragen die toen gegeven werden. We verwijzen mee naar het document

Nadere informatie

Collegebesluit houdende de uitvoering van verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten

Collegebesluit houdende de uitvoering van verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0586 23-06-2016 COLLEGEBESLUIT Collegebesluit houdende de uitvoering van verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten Het College, Gelet

Nadere informatie

stappenplannen Meerjarenbegroting

stappenplannen Meerjarenbegroting stappenplannen Meerjarenbegroting g e b r u i k e r s nov. 2014 Beste gebruiker, In dit document vindt u enkele handige stappenplannen voor de opmaak van de meerjarenbegroting. 1. Rapportering klaarzetten

Nadere informatie

1. DOEL 2. VOORBEREIDING. Werkvoorschrift WV01-1/6. Raad van Bestuur Handleiding Debetnota Datum: 15/05/2005

1. DOEL 2. VOORBEREIDING. Werkvoorschrift WV01-1/6. Raad van Bestuur Handleiding Debetnota Datum: 15/05/2005 Werkvoorschrift WV01-1/6 1. DOEL Dit werkvoorschrift beschrijft hoe het basisdocument voor het opmaken van een factuur, hierna genoemd Debetnota moet ingevuld worden. Het document kan van het internet

Nadere informatie

Ook jouw activiteiten in de kalender op Retie.be! Handleiding bij het invoeren

Ook jouw activiteiten in de kalender op Retie.be! Handleiding bij het invoeren Ook jouw activiteiten in de kalender op Retie.be! Handleiding bij het invoeren Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Wat is de evenementenkalender van Retie?... 3 1.2. Hoe krijg je jouw informatie in de agenda

Nadere informatie

VOORBEELDEXEMPLAAR. Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Begrotingsformat incl. voortgangs- en eindrapportage RAAK versie 2.

VOORBEELDEXEMPLAAR. Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Begrotingsformat incl. voortgangs- en eindrapportage RAAK versie 2. Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA sformat incl. voortgangs en eindrapportage RAAK versie 2.2 Toelichting bij dit begrotingsformat: In het tabblad 'Samenvattend overzicht' vult u de naam

Nadere informatie

Richtlijnen financieel verslag 2013 voor vrijwilligersorganisaties

Richtlijnen financieel verslag 2013 voor vrijwilligersorganisaties Richtlijnen financieel verslag 2013 voor vrijwilligersorganisaties Algemeen Organisaties die erkend zijn als autonome vrijwilligersorganisatie moeten jaarlijks volgende financiële stukken indienen: Verenigingen

Nadere informatie

Inhoudelijk en financieel verslag van een mondiaal jongerenproject

Inhoudelijk en financieel verslag van een mondiaal jongerenproject Inhoudelijk en financieel verslag van een mondiaal jongerenproject Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9, 1000 BRUSSEL Tel. 02 553 41 42 Fax 02 553

Nadere informatie

LEIDRAAD VOORT- GANGSRAPPORTAGE 2016 LANDELIJK GEORGANISEERDE JEUGDVERENIGINGEN

LEIDRAAD VOORT- GANGSRAPPORTAGE 2016 LANDELIJK GEORGANISEERDE JEUGDVERENIGINGEN Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel Contactpersoon: Hilde Van dyck E-mail: subsidiedossierjeugd@cjsm.vlaanderen.be LEIDRAAD VOORT- GANGSRAPPORTAGE 2016 LANDELIJK GEORGANISEERDE JEUGDVERENIGINGEN

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies 1. Gegevens aanvrager(s) Naam van aanvrager (vereniging of individu) :... Naam contactpersoon (enkel in te vullen indien de aanvrager een vereniging is)

Nadere informatie

Budgetbeheer Versie 2.5 Juni 2003

Budgetbeheer Versie 2.5 Juni 2003 Budgetbeheer Versie 2.5 Juni 2003 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Definitie... 3 Opstellen van een budget...3 Budgetbeheer met BOB Software... 4 Werkwijze... 5 Parameters... 5 Bepalen van de evolutienormen...

Nadere informatie

Kunstendecreet. Handleiding. Inleiding. Subsidiëring van niet-periodieke publicaties in het kader van het Kunstendecreet van 2 april 2004* Inhoud

Kunstendecreet. Handleiding. Inleiding. Subsidiëring van niet-periodieke publicaties in het kader van het Kunstendecreet van 2 april 2004* Inhoud Kunstendecreet Handleiding Subsidiëring van niet-periodieke publicaties in het kader van het Kunstendecreet van 2 april 2004* Richtlijnen voor het aanvragen van subsidies Inleiding Deze handleiding geldt

Nadere informatie

FAQ bij rekenmodule lonen

FAQ bij rekenmodule lonen FAQ bij rekenmodule lonen Samenvatting inhoud (ctrl + klikken om koppeling te volgen): 1. Persoon met meerdere contracten 2. Langdurige ziekte 3. Extralegale voordelen 4. Onregelmatige prestaties (toeslagen)

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Richtlijnen financieel verslag 2012 voor vrijwilligersorganisaties

Richtlijnen financieel verslag 2012 voor vrijwilligersorganisaties Richtlijnen financieel verslag 2012 voor vrijwilligersorganisaties Algemeen Organisaties die erkend zijn als autonome vrijwilligersorganisatie moeten jaarlijks volgende financiële stukken indienen: Er

Nadere informatie

ALF. Technische handleiding. pagina 1 van 14

ALF. Technische handleiding. pagina 1 van 14 ALF Technische handleiding pagina 1 van 14 Inhoudsopgave 1 Indienen van het afrekeningsdossier... 4 1.1 Tewerkstellingsgegevens... 5 1.1.1 Toevoegen van contracten... 5 1.1.2 Werknemers in brugpensioen...

Nadere informatie

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN FOCUS OP PARTICIPATIE EN RECREATIE

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN FOCUS OP PARTICIPATIE EN RECREATIE CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN FOCUS OP PARTICIPATIE EN RECREATIE Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Vlaamse overheid Agentschap

Nadere informatie

1 Handleiding voor het invoeren van de afvalstoffenmelding via het IMJVinternetloket

1 Handleiding voor het invoeren van de afvalstoffenmelding via het IMJVinternetloket 1 Handleiding voor het invoeren van de afvalstoffenmelding via het IMJVinternetloket 1.1 Voor wie is deze handleiding? Deze handleiding is bedoeld voor de bedrijven en organisaties die enkel een afvalstoffenmelding

Nadere informatie

Projectschets [ORGANISATIE]

Projectschets [ORGANISATIE] Projectschets [ORGANISATIE] Editie [DATUM] tot en met [DATUM] [LOCATIE] INHOUD 01. Projectomschrijving 02. Doelstelling 03. Opzet festival 04. Organisatie a. [ORGANISATIE] b. [SAMENWERKENDE PARTNERS] c.

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de subsidiëring van gemeenschapsvormende culturele evenementen

Aanvraagformulier voor de subsidiëring van gemeenschapsvormende culturele evenementen 1/5 Aanvraagformulier voor de subsidiëring van gemeenschapsvormende culturele evenementen 1. Algemeen 1.1. De gegevens van de aanvrager (= de persoon die het formulier invult) Adres: Gemeente: Telefoon:

Nadere informatie

u kunt in de volgende werkbladen de bedragen en personeelsaantallen van die rechtspersoon overnemen (KOLOM: 'rechtspersoon die de subsidie

u kunt in de volgende werkbladen de bedragen en personeelsaantallen van die rechtspersoon overnemen (KOLOM: 'rechtspersoon die de subsidie Beleidsrelevante informatie CJSM-KE-CED-120202 Toelichting bij het invullen van de werkbladen: - Vul alleen de omrande velden in die wit zijn. - Er verschijnt een extra toelichting als u met de cursor

Nadere informatie

Kunst, Ouderen, of Erfgoed - Kleinschalig project

Kunst, Ouderen, of Erfgoed - Kleinschalig project Kunst, Ouderen, of Erfgoed - Kleinschalig project Welkom bij het digitale aanvraagformulier voor een kleinschalig project op het gebied van Kunst, Ouderen of Erfgoedparticipatie. U heeft gekozen om een

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Taxshelter applicatie

Gebruikershandleiding Taxshelter applicatie Gebruikershandleiding Taxshelter applicatie 1. Website http://cjsmtaxshelter.vlaanderen.be/ 2. Registratrieprocedure Voordat er een taxshelter dossier ingediend kan worden, dient u zich eerst te registreren

Nadere informatie

HANDLEIDING ANALYSE FINANCIËLE EFFECTEN VERVOERSSYSTEMEN

HANDLEIDING ANALYSE FINANCIËLE EFFECTEN VERVOERSSYSTEMEN HANDLEIDING ANALYSE FINANCIËLE EFFECTEN VERVOERSSYSTEMEN 2010 Policy Research Corporation, namens de sociale partners inhet beroepsgoederenvervoer over de weg en de logistiek (CNV, FNV, TLN en VVT) Meer

Nadere informatie

Handleiding Roostertool Werkzaamheden en capaciteit in balans

Handleiding Roostertool Werkzaamheden en capaciteit in balans Handleiding Roostertool Werkzaamheden en capaciteit in balans 1 Inleiding In de CAO PO- 2014 is een aantal wijzigingen geweest in de rechten van medewerkers en er zijn een aantal maatregelen genomen met

Nadere informatie

Handleiding registratiesysteem Kleuterplein. versie 1.0

Handleiding registratiesysteem Kleuterplein. versie 1.0 Handleiding registratiesysteem Kleuterplein versie 1.0 september 2012 1 Inhoudhoudsopgave 1. Het belang van registreren Pagina 3 2. Systeeminstellingen Pagina 4 3. De leerdoelenregistratie Pagina 5 4.

Nadere informatie

Toelichting bij format activiteitenplan, format begroting en format financiële verantwoording

Toelichting bij format activiteitenplan, format begroting en format financiële verantwoording Toelichting bij format activiteitenplan, format begroting en format financiële verantwoording Per boekjaar verstrekte subsidies aan rechtspersonen Provincie Noord-Holland, januari 2008 Voor het aanvragen

Nadere informatie

Werkgevershandleiding

Werkgevershandleiding Inhoud Dashboard... 2 Berichten... 2 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 3 Ziek melden... 3 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 3 Verzuimrapportage... 4 Werknemer data... 5 Toevoegen

Nadere informatie

Richtlijnen voor de afrekening van de tegemoetkoming reis- verblijf- transportkosten. Kunstendecreet

Richtlijnen voor de afrekening van de tegemoetkoming reis- verblijf- transportkosten. Kunstendecreet Richtlijnen voor de afrekening van de tegemoetkoming reis- verblijf- in de transportkosten en in het kader van het Kunstendecreet Inleiding De Vlaamse minister van Cultuur heeft beslist om voor uw initiatief

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID

DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID 1 DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WWW.ACCG.BE 2 INHOUD 3 Economische werkloosheid 3 Sectorale CAO 4 Overleg in de onderneming 6 Vervangende tewerkstelling 6 Cijfers economische

Nadere informatie

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op Leidraad voor het aanvragen van ondersteuning van internationale G-sportevenementen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Handleiding LVS-bestand

Handleiding LVS-bestand Tabblad Niveaus 1. Leerlingen(groepen) invoeren. 2. Nieuwe leerling toevoegen. 3. Leerlingen verwijderen. 4. Behaalde niveaus invoeren. Tabblad Gemiddelden 1. Waarom dit tabblad? 2. Opmerking toevoegen.

Nadere informatie

Handleiding rekensheet Subsidieregeling Indirecte Emissiekosten ETS

Handleiding rekensheet Subsidieregeling Indirecte Emissiekosten ETS Handleiding rekensheet Subsidieregeling Indirecte Emissiekosten ETS Versie 1.0 Datum: 20 januari 2016 Pagina 1 van 10 Inleiding De Subsidieregeling Indirecte emissiekosten ETS (Emissions Trading Scheme)

Nadere informatie

VOORBEELDEXEMPLAAR. Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Begrotingsformat incl. eindrapportage Take-off hbo versie 2.

VOORBEELDEXEMPLAAR. Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Begrotingsformat incl. eindrapportage Take-off hbo versie 2. Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA sformat incl. eindrapportage Takeoff hbo versie 2.0 Toelichting bij dit begrotingsformat: In het tabblad 'Samenvattend overzicht' vult u de naam van

Nadere informatie

Werkgevershandleiding voor:

Werkgevershandleiding voor: voor: Inhoud Dashboard... 3 Berichten... 3 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 4 Ziek melden... 4 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 4 Medewerkers ziek uit dienst... 5 Medewerkers

Nadere informatie

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling.

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling. AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE AMATEUR- EN PODIUMKUNST U kunt uw aanvraag vóór 15 januari, 15 mei of 15 september indienen bij burgemeester en wethouders van Amersfoort, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Vertaalplatform

Gebruikershandleiding Vertaalplatform Gebruikershandleiding Vertaalplatform Context Talen, 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Gebruikershandleiding Vertaalplatform Context Talen... 1 Inloggen... 1 Browsers... 1 Wachtwoord wijzigen... 2

Nadere informatie

Boekhouding Excel beknopte basishandleiding

Boekhouding Excel beknopte basishandleiding Pagina 1 6 Boekhouding Excel beknopte basishandleiding 1. Inhoud 1. Inhoud 1 2. Algemeen overzicht 1 3. Input gegevens - algemene gegevens 1 4. Input gegevens - aankopen / facturen 3 5. Input gegevens

Nadere informatie

Financiële richtlijnen: activiteitensubsidie gezondheidspromotie

Financiële richtlijnen: activiteitensubsidie gezondheidspromotie Financiële richtlijnen: activiteitensubsidie gezondheidspromotie Het invullen van het financieel plan (aanvraagformulier) Op het aanvraagformulier vindt u een financieel plan. In dit plan vult u de verwachte

Nadere informatie

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012 Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012 Binnen het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas staat

Nadere informatie

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op Leidraad voor het aanvragen van ondersteuning van laagdrempelige G-sportevenementen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Handleiding projectbeurzen Agentschap Kunsten en Erfgoed Beeldende kunst

Handleiding projectbeurzen Agentschap Kunsten en Erfgoed Beeldende kunst Handleiding projectbeurzen Beeldende kunst Wat is een projectbeurs? Projectbeurzen worden toegekend aan kunstenaars die een specifiek project willen realiseren. Een dergelijke subsidie beoogt een concreet

Nadere informatie

TOOL MJOB HANDLEIDING

TOOL MJOB HANDLEIDING TOOL MJOB HANDLEIDING Tool MJOB Handleiding Tool MJOB Een uitgave van Sdu Uitgevers bv Uitgever Adres Abonnement Klantenservice Algemene voorwaarden René Tijssen Postbus 20014, 2500 EA Den Haag Abonnementen

Nadere informatie

Het gebruik van subactiviteiten in ESF online

Het gebruik van subactiviteiten in ESF online Inhoud 1. Subactiviteiten 1 2. Opbouw van subactiviteiten 2 3. Het registreren van subactiviteiten in ESF online 3 4. Deelnemers koppelen aan een subactiviteit 7 5. Subactiviteiten en het gebruik van roosters

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 05) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

REGLEMENT. Darna Express

REGLEMENT. Darna Express Darna vzw Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Steenstraat 25-27 1000 Brussel REGLEMENT Darna Express Projectsubsidie voor de realisatie van culturele projecten ter stimulering van de dialoog tussen de Vlaams

Nadere informatie

LEIDRAAD VOORT- GANGSRAPPORTAGE 2016 VERENIGINGEN INFORMATIE EN PARTICIPATIE

LEIDRAAD VOORT- GANGSRAPPORTAGE 2016 VERENIGINGEN INFORMATIE EN PARTICIPATIE Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel Contactpersoon: Hilde Van dyck E-mail: subsidiedossierjeugd@cjsm.vlaanderen.be LEIDRAAD VOORT- GANGSRAPPORTAGE 2016 VERENIGINGEN INFORMATIE EN PARTICIPATIE

Nadere informatie

Immaterieel erfgoed Voorbeeldproject

Immaterieel erfgoed Voorbeeldproject Immaterieel erfgoed Voorbeeldproject 1. Projectplan Let op! Dit is een voorbeeldformulier dat ter inzage gebruikt kan worden. U kunt dit formulier niet invullen. Aanvragen kunnen alleen via Mijn Fonds

Nadere informatie

FAQ s sociale maribel 329.01

FAQ s sociale maribel 329.01 FAQ s sociale maribel 329.01 Wat moet ik doen om in aanmerking te komen voor subsidies? Je organisatie dient te behoren tot de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap (PC 329.01) en minstens 5,5

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Dienstverlenende organisatie Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed en FARO. Vlaams steunpunt

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Erfgoedcel Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed en FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel

Nadere informatie

Subsidies zijn publieke middelen. Dit brengt de verplichting met zich mee dat deze middelen op een verantwoorde wijze beheerd moeten worden.

Subsidies zijn publieke middelen. Dit brengt de verplichting met zich mee dat deze middelen op een verantwoorde wijze beheerd moeten worden. PROJECTSUBSIDIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP VOOR KUNSTENAARS IN HET KADER VAN HET KUNSTENDECREET. 1 UITBETALING VAN DE SUBSIDIE De subsidie wordt in twee schijven uitbetaald: 90% van het toegekende bedrag

Nadere informatie

Hoe moet ik de aanvraag voor ingrijpende wijziging melden? Een ingrijpende wijziging meldt u in ExpertBase door een actie toe te voegen.

Hoe moet ik de aanvraag voor ingrijpende wijziging melden? Een ingrijpende wijziging meldt u in ExpertBase door een actie toe te voegen. ExpertBase: Ingrijpende wijziging melden Ingrijpende wijziging, de voorwaarden en de impact op de minimumprijs worden verduidelijkt op http://www.energiesparen.be/groene-energie-en-wkk/prof/wkc/ingrijpende-wijziging

Nadere informatie

GEBRUIK van het SOFbestand. AG Employee Benefits Trust in expertise

GEBRUIK van het SOFbestand. AG Employee Benefits Trust in expertise GEBRUIK van het SOFbestand voor de jaarlijkse herberekening Employee Benefits Plan AG Employee Benefits Trust in expertise Inhoudstafel 1 Doel van het SOF-bestand... 3 2 Bestandstype... 3 3 Hoe vraagt

Nadere informatie

FINANCIELE GIDS. Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder. Departement Partnerships en Netwerk

FINANCIELE GIDS. Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder. Departement Partnerships en Netwerk FINANCIELE GIDS Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder Departement Partnerships en Netwerk INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE PRINCIPES... 4 A. Het subsidiebedrag... 4 B. De

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003)

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) Handleiding Meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) 1 Transactiesoort is noch een Money Transfer, noch een girale overboeking Inleiding Vanaf mei 2011 werkt

Nadere informatie

Ziekteverzuim 2014. Handleiding

Ziekteverzuim 2014. Handleiding Ziekteverzuim 2014 Handleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Template B.V.

Nadere informatie

Handleiding: Aanvraag Start 2 run en doorgeven deelnemerslijst in Alabus

Handleiding: Aanvraag Start 2 run en doorgeven deelnemerslijst in Alabus Handleiding: Aanvraag Start 2 run en doorgeven deelnemerslijst in Alabus Hieronder kan je stap voor stap volgen hoe je de start 2 run sessie van je club dient aan te vragen en hoe je nadien de deelnemerslijst

Nadere informatie

Aanvraagformulier Incidentele subsidies amateurkunst

Aanvraagformulier Incidentele subsidies amateurkunst Aanvraagformulier Incidentele subsidies amateurkunst De uitvoering van deze subsidieregeling ligt bij Scholen in de Kunst. Vul het formulier in en beantwoord daarbij alle vragen. Als u dit niet doet, kunnen

Nadere informatie

Handleiding meldprogramma. Ongebruikelijke Transactie. Money Transfer(Excel2007 en 2010)

Handleiding meldprogramma. Ongebruikelijke Transactie. Money Transfer(Excel2007 en 2010) Handleiding meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Money Transfer(Excel2007 en 2010) Inleiding Vanaf april 2011 werkt de FIU-Nederland met een nieuw systeem voor het verzamelen, verwerken en analyseren

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel2007 en 2010)

Overige transacties 1 (Excel2007 en 2010) Handleiding meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel2007 en 2010) 1 Voor het melden van een transactie anders dan een girale overboeking of een money transfer, kunt u deze

Nadere informatie

Richtlijnen subsidieaanvraag Internationalisering

Richtlijnen subsidieaanvraag Internationalisering Richtlijnen subsidieaanvraag Internationalisering U dient een subsidieaanvraag Internationalisering in door het volledig ingevulde aanvraagformulier, vergezeld van een plan, een begroting en de gevraagde

Nadere informatie

Handleiding meetinstrument vervoerskeuze

Handleiding meetinstrument vervoerskeuze Handleiding meetinstrument vervoerskeuze Inhoud Algemeen: Inleiding... 1 Algemene schoolgegevens invullen... 1 Algemene meetgegevens invullen... 2 Deel 1: Gegevens invullen per klas... 3 Stap 1: Algemene

Nadere informatie

Aanvragen van een machtiging bij het Sectoraal comité voor de Federale Overheid

Aanvragen van een machtiging bij het Sectoraal comité voor de Federale Overheid Aanvragen van een machtiging bij het Sectoraal comité voor de Federale Overheid A Algemeen luik Voor elke machtigingsaanvraag moeten delen A, B en C van dit formulier correct worden ingevuld. Indien de

Nadere informatie

TRIKA ROOSTER. Tabblad Medewerk(s)ters:

TRIKA ROOSTER. Tabblad Medewerk(s)ters: TRIKA ROOSTER. De tabbladen Medewerk(st)ers en Code en werktijden zijn de 2 belangrijkste tabbladen voor een correcte berekeningen in het rooster dient U deze bladen goed correct in te stellen. Tabblad

Nadere informatie