Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde"

Transcriptie

1 Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde 4 jarige HBO Beroepsopleiding E.E.N. Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut Opleidingen Basis Medische Vakken (Post) HBO-niveau Minors, Bij- en Nascholingen E.E.N. energetica Studiegids Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Thornerweg 3A, 6097 NC Panheel (Gemeente Maasgouw) Telefoon

2 Contactgegevens: Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Directie en secretariaat: M.C. van Buuren-Op t Veld BNG Thornerweg 3A, 6097 NC Panheel (Maasgouw) Telefoon Website: Copyright Instituut voor E.E.N

3 In deze studiegids vindt u alle informatie over: HBO Beroepsopleiding E.E.N. Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut Contactgegevens blz. 02 Algemene informatie, erkenning en visie het Instituut blz. 04 Domein Natuurgeneeskunde blz. 07 Inleiding in de Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde blz. 07 Module A1 t/m A4 basiskennis E.E.N. Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde blz. 08 Module B1 t/m B3 Verdieping E.E.N. Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde blz. 10 Module B1 E.E.N. Bachbloesem- en Mineraaltherapie (verdieping) blz. 10 Module B2 E.E.N. Lichthealing Therapie (verdieping) blz. 12 Module B3 Allround E.E.N. Therapie (verdieping) blz. 13 Domein Westerse medische vakken blz. 14 Module C1 Opleiding Basis Medische Vakken blz. 14 (Anatomie, fysiologie, pathologie, neurologie, farmacologie) Module C2 EHBO, reanimatie en AED blz. 17 Module C3 Psychologie en psychopathologie (vrije module) blz. 18 Domein vrije modules, minors /bij- en nascholing blz. 20 Module V-1 Basiskennis Klassieke Homeopathie blz. 21 Module V-2 Basiskennis E.E.N. Ankh Therapie blz. 22 Module V-3 Werken met dolfijnenergie blz. 23 Module V-4 Basiskennis Reflexzone Therapie blz. 24 Module V-5 Communicatie en NLP binnen de hulpverlening blz. 25 Module V-6 Basiskennis Feng Shui blz. 26 Module V-7 Introductie werken met de E.E.N. energetica blz. 27 Studieplan blz. 28 Het docententeam blz. 29 E.E.N. Energetica blz. 34 Algemene voorwaarden blz. 36 Kosten en overzicht van de modules blz. 38 Copyright Instituut voor E.E.N

4 Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Algemene informatie en visie instituut Het instituut verzorgt deeltijdopleidingen en een 4 jarige HBO beroepsopleiding tot Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut; daarnaast zijn er diverse vrije modules die op HBO niveau worden aangeboden en als bijscholing gevolgd kunnen worden. Landelijke erkenning Het Instituut is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en geregistreerd in het Centraal Register Korte Beroepsopleidingen (CRKBO) erkend door: - De Stichting Registratie Instituut Natuurlijke Gezondheidszorg (Stichting RING) - Beroepsvereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen (convenanthouder VBAG) - Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV) - Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC) - Holistische belangenvereniging Dei Gnost - De Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde (ZHONG) - De Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten (FAGT) - Stichting Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO) - BLS en AED is erkend door de Nederlandse Reanimatieraad en de European Resuscitation Council Het onderwijsaanbod is onderverdeeld in drie domeinen Het domein Natuurgeneeskunde Het domein Westerse medische vakken Het domein vrije modules, minors, bij en nascholingen Kwaliteit gezondheidszorg Binnen de gezondheidszorg in Nederland wordt er veel gesproken over de scholing van beroepsbeoefenaren. Binnen de Nationale Raad voor de Volksgezondheid zijn er de laatste jaren ontwikkelingen op het gebied van het kwaliteitsbeleid ten aanzien van scholing in de gezondheidszorg. Dit beleid heeft invloed op de huidige beroepsbeoefenaren; zij dienen deze ontwikkelingen te volgen en moeten bij blijven. Ook moet de beroepsbeoefenaar gaan voldoen aan de eisen die gesteld worden in de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Doelstellingen van het instituut: - Kwaliteit A-therapeuten op te leiden in de eclectische energetische natuurgeneeskunde. - De HBO Basis Medische Vakken, anatomie, fysiologie, pathologie, farmacologie en EHBO aan te bieden conform de huidige eisen ten aanzien van de registratie. - Bij- en nascholingen aan te bieden op HBO niveau. - De natuurgeneeskunde in Nederland te bevorderen. - Voorzien in een regionale behoefte ten aanzien van de HBO beroepsopleiding en HBO bijscholing voor therapeuten. Het instituut tracht haar doel te verwezenlijken door: - Een complete HBO beroepsopleiding inclusief Basis Medische Vakken voor therapeuten aan te bieden. - Streven naar beroepserkenning van afgestudeerde therapeuten en daarmee acceptatie door de huidige zorgverzekeraars ten aanzien van vergoedingen. - Nastreven van landelijke registratie van opgeleide therapeuten. - Het organiseren van workshops, bij- en nascholingen. - Begeleiden van de individuele ontwikkeling van de therapeut tijdens de opleiding. - De mogelijkheid te bieden losse modules te volgen. - Deelname aan activiteiten die leiden tot kennis en bevordering van de natuurgeneeskunde. Copyright Instituut voor E.E.N

5 Studiekosten en belastingdienst Studiekosten komen voor de inkomstenbelasting in aanmerking voor aftrekbare posten. Betreft het een opleiding met een niet vrijblijvend karakter en opleidend voor een certificaat of diploma van een beroepsopleiding, dan zijn de kosten gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar. Kosten voor verblijf zijn niet aftrekbaar, reiskosten tot het maximale bedrag per km zijn door de belastingdienst vastgesteld. Voor de zelfstandigenaftrek dient u voor de belastingdienst aan te tonen dat u minimaal 1225 uren per jaar in uw praktijk in het betreffende belastingjaar werkzaam bent geweest. Voldoet u aan deze eis, dan wordt de geïnvesteerde tijd in de scholing ook als zodanig geaccepteerd. HBO beroepsopleiding Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut De opleiding leidt op tot therapeut in de natuurlijke gezondheidszorg, maar kan ook voor de persoonlijke ontwikkeling gevolgd worden. Voor beroepsbeoefenaren in de reguliere en complementaire gezondheidszorg biedt de opleiding een aanvullende therapie die goed te combineren is met diverse andere therapievormen. Tevens kunnen de opleiding en de vrije modules als bij- en nascholing worden gevolgd. De therapie is tevens toepasbaar in diverse beroepen. Voor leidinggevenden biedt de therapie veel inzichten ten opzichte van ziekte en gezondheid op de werkplek. De doelstelling is: de energie uit te zuiveren, zodat de werkplek leefbaar is en het ziekteverzuim terug zal lopen, omdat 95 % van de fysieke klachten vanuit geblokkeerde energie en emoties ontstaan. Er zal veel aandacht geschonken worden aan de persoonsvorming van de student of therapeut in opleiding. Daarnaast zullen kennis, inzicht, communicatieve en diverse andere vaardigheden worden overgedragen, zodat de student na het behalen van het diploma volledig als zelfstandig therapeut kan functioneren. Flexibele leergang Het instituut heeft ervoor gekozen om de HBO beroepsopleiding in verschillende modules aan te bieden. De meeste modules worden zowel als dag- en avondonderwijs aangeboden. Daardoor kan er ingeschreven worden voor één of meerdere modules tegelijk afhankelijk van het tempo, financiële omstandigheden en tijd die men te besteden heeft. Indien men tijdens de opleiding meer tijd te besteden heeft kan het studietempo versneld worden, of indien men minder tijd heeft door veranderde omstandigheden kan het tempo worden verlaagd. Inschrijven Inschrijven voor de opleiding of een van de modules is mogelijk om verschillende redenen o.a.: - De student kan na het afronden van de opleiding aanvangen met een eigen praktijk. - De opleiding of verschillende modules kan worden gevolgd voor de eigen persoonlijke ontwikkeling. - Voor therapeuten die willen bijscholen biedt het instituut de mogelijkheid om tevens aan de bijscholingsverplichting te voldoen. De voorwaarden voor inschrijving zijn: - De beroepsopleiding is in principe toegankelijk voor iedereen vanaf 21 jaar. - De vooropleiding voor de beroepsopleiding en de Basis Medische Vakken is minimaal MBO-4. - Het is mogelijk om op basis van ervaring, verworven kennis en voldoende motivatie in te schrijven voor de modules A t/m D van de beroepsopleiding. U kunt vrijblijvend een studieadviesgesprek aanvragen. Vakken Module A1 t/m A4 Module B1 t/m B3 Module C1 en C2 Module D Basiskennis E.E.N. Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Verdieping E.E.N. eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Basis Medische Vakken en EHBO Praktijkleerperiode, stage en supervisie Copyright Instituut voor E.E.N

6 Module A t/m D De modules A1 t/m A4 zijn onderdeel van de HBO beroepsopleiding tot E.E.N. Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut. Deze modules vormen samen het propedeusejaar. De modules B1 t/m B3 worden in het tweede jaar gegeven. Met module C1 en C2 Basis Medische Vakken, ook onderdeel van de HBO beroepsopleiding, kan elk schooljaar gestart worden omdat alle medische vakonderdelen van de beroepsopleiding in deze module zijn samengevat. U kunt deze opleiding ook als losse modules volgen. Lesindeling De lessen worden per dagdeel van 3.15 uur gegeven. Dit maakt het mogelijk om verschillende modules zowel als dag- en/of avondonderwijs te volgen. Per dag worden 2 lessen gegeven, per avond 1 les. Duur van de opleiding De opleiding is een 4 jarige HBO beroepsopleiding. Bij een normaal tempo worden 36 lesavonden of 18 lesdagen per jaar gevolgd. De opleiding dient vanaf de datum van inschrijving binnen 10 jaar te zijn afgerond. Copyright Instituut voor E.E.N

7 Domein Natuurgeneeskunde Inleiding in de Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde De betekenis van het woord eclectisch is "uit alle systemen het beste halen en er tevens de Eenheid in zien". Dit kun je toepassen binnen de geneeskunde, religies en behandelwijzen. In de wereld zijn er drie geneeskundige systemen. De Oosterse geneeskunde, de traditionele Chinese geneeskunde en de Westerse geneeskunde. De Westerse geneeskunde bestaat uit de reguliere en de natuurgeneeskunde. Daarnaast is er nog oudere volksgeneeskunde zoals de Tibetaanse geneeskunde en de Egyptische geneeskunde. Binnen de beroepsopleiding zijn al deze geneeskundige systemen verwerkt. De Oosterse geneeskunde De Oosterse geneeskunde ziet de mens als bewustzijn. De wereld en de mensen zijn gematerialiseerd bewustzijn. Energie en materie zijn beide functies van bewustzijn. Lijden en ziekten zijn inherent aan het bestaan van de vorm. De oorzaak is gelegen in een persoonsgebonden oriëntatie in het bewustzijn. De therapie richt zich op de energie en de stof als een symptomatische -op menselijke maat gesneden- behandeling, terwijl de oorzaak wordt gezocht op het niveau van bewustzijn, het energetisch en fysieke lichaam. Er wordt gewerkt vanuit het chakrasysteem. Wanneer er een verstoring is in het lichaam kan men deze ook terugvinden op chakraniveau. Daarnaast worden er ter ondersteuning kruiden ingezet, die een sterke energetische werking hebben. De Chinese geneeskunde De traditionele Chinese geneeskunde is gericht op het energetisch/emotionele niveau. De behandeling is er op gericht energetische blokkades in het energiesysteem op te sporen en de energie te herstellen. Zij richt zich op het meridiaansysteem. Dit proces wordt ondersteund door middel van kruiden en acupunctuur. Met de begrippen yin en yang worden verstoringen in de dynamiek en de balans uitgedrukt (yin is te weinig en yang is teveel energie). De therapie is energetisch van aard, evenals de acupunctuur en de Chinese kruiden waarmee wordt gewerkt. Deze geneeskunde richt zich op het energetisch en fysieke lichaam. De Westerse geneeskunde De Westerse reguliere geneeskunde richt zich op het fysiek/lichamelijke niveau. Deze geneeskunde gaat er van uit dat de mens is opgebouwd uit materie. De structuur van de ziekteleer gaat ervan uit dat, als men ziek is, men niet meer aan de norm voldoet. De therapie is er dan ook op gericht de norm weer zoveel mogelijk te bereiken. Binnen de therapie wordt gebruik gemaakt van medicijnen en fysieke ingrepen, waardoor de functie weer zoveel mogelijk wordt hersteld. Deze geneeskunde richt zich meer op het fysieke lichaam. De behandeling is er op gericht blokkades in het lichaam op te sporen. De diagnose wordt meestal door onderzoek gesteld. Denk hierbij aan bloedonderzoek, röntgen, scan etc. De behandelwijze bestaat uit causaal gerichte therapie, ondersteunende therapie en preventie. De behandeling wordt ondersteund met reguliere geneesmiddelen. De Westerse natuurgeneeskunde is een holistische geneeswijze, die zich richt op het in balans brengen van lichaam, geest en ziel. De diagnose wordt gesteld via de kinesiologie, polsdiagnostiek, biotensor, pendel en via de intuïtie. Binnen deze geneeskunde wordt er gebruik gemaakt van Fytotherapie, Homeopathie, Bachbloesemtherapie, Healing arts, Cosmic en Flower remedies, orthomoleculaire therapie en wordt er gewerkt met fijnstoffelijke energetische middelen. De behandeling is vaak energetisch van aard, zoals Aurahealing, Reiki, magnetiseren, Egypteng healing enz. De therapie bestaat uit het behandelen van voedingsintoleranties, drainageproblemen, fysieke verstoringen en toxinebelasting. Verder wordt er gewerkt met de kracht van vergeving, regressie en Copyright Instituut voor E.E.N

8 reïncarnatietherapie, psychotherapie, Ankhtherapie, ademhalingstherapie, reflexzonetherapie, klierkunde en numerologie. In de beroepsopleiding worden er per module van bovengenoemde geneeskundige systemen verschillende aspecten als speciaal vakonderdeel gedoceerd. HBO Beroepsopleiding Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut Erkenning De opleiding is erkend door de Stichting RING en de beroepsverenigingen VIV, BATC, Dei Gnost en VBAG (convenanthouder) Na het volgen van de Beroepsopleiding kunt u zich met het diploma aansluiten bij een van deze organisaties. Eerste leerjaar Module A1 t/m A4. E.E.N. Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Inhoud en doel van de modules De modules A zijn een onderdeel van de HBO beroepsopleiding tot E.E.N. Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut. Binnen de opleiding leert u als zelfstandig therapeut te werken, een cliëntenbestand bij te houden en ethisch verantwoord te werken. Tevens leert u werken met verschillende ondersteunende therapieën, zoals edelstenen, De Ankhtherapie, klankschaaltherapie, homeopathie, de E.E.N. energetica en het SanoConcept. In de opleiding worden de natuurgeneeskundige systemen in de wereld behandeld en gekoppeld aan geestelijke en spirituele kennis. Inhoud van de modules Module A1 t/m A4 In deze module leert u de basisprincipes kennen van de energetische natuurgeneeskunde. Ieder lesonderdeel bestaat uit theoretische kennis en praktijkoefeningen. Module A1 omvat de achtergronden van chakra s, energievelden, aurareading en kleuren, testmethoden zoals de polsdiagnostiek, de kracht van vergeving, voetanalyse, psychosomatiek, numerologie en magnetiseren. Module A2 omvat het energetische werken, diverse helingmethoden zoals: aurahealing, de oorzaak van drainageproblemen, het mentaal- en causaal lichaam, voedingsleer, voedingsintoleranties en allergieën, werken met klankschalen, psychometrie, de ethiek binnen de gezondheidszorg, bijhouden van een cliëntenbestand en werken met het protocol. Module A3 omvat de achtergronden en de filosofie van de Egyptische geneeskunde. U leert hoe u de Ankh en de piramide-energie kunt inzetten als zelfstandige- en/of ondersteunende therapie. De module omvat de thema s: werken met de Ankh en piramide-energie, lithotherapie, geopathische belasting, toxische belasting door elektro-smog, psychotoxines en spiegelogie. Module A4 omvat kennis van de gezondheidszorg en organisaties, de beroepsethiek beroepsverenigingen, verzekeringen, het ondernemersplan en administratie. Copyright Instituut voor E.E.N

9 De lesthema s A1 t/m A4 Module A1 en A2 - Kennis en achtergronden van de chakraleer, de Oosterse geneeskunde, herkennen van lichamelijke klachten, het behandelen van chakra's. De opbouw van het chakrasysteem. - Kennis en achtergronden van de Chinese geneeskunde, het meridiaansysteem en de energievelden, emoties, het yin en yang principe, het behandelplan. - Kennis en achtergronden van de Westerse geneeskunde. Inzicht in het ontstaan van toxische belasting en de oorzaak van drainageproblemen. - De basisprincipes van de Homeopathie, Fytotherapie en Mineraaltherapie. Behandelen van fysieke klachten door middel van het SanoConcept en Homeopathie. - Het stellen van de diagnose door middel van verschillende testmethoden zoals de polsdiagnostiek (VAS), de pendel en biotensor. - Consulten: de anamnese, de diagnose, het behandelplan en vervolgconsulten. - Het behandelen van voedingsintoleranties, allergieën en te volgen diëten. - Therapeutisch werken met de numerologie, het herkennen van de levensles, levensdoel, inzicht in het eigen karma en dharma. - Inzicht in de reïncarnatieleer, astrale energie en kosmische energieën. - Kennis en werking van ondersteunende therapieën, kleuren en klankschalen. - De werking van het magnetisme, aurareading; het geven van een aura- of chakrahealing. - Het in balans brengen van het mentaal- en causaal auralichaam door het geven van een schouder- nekrugbehandeling. - Theorie en praktijktoets module A1 en A2 Module A3 - Inleiding in de Egyptische natuurgeneeskunde en de oude mysteriescholen. - De symboliek en de therapeutische werking van de Ankh en de piramide. - Het reinigen van het meridiaansysteem van te grote belasting. - Het behandelen van stress en spanning. - Het reinigen van de woning door middel van de piramide energie. - Het loslaten van astrale belasting. - Het in evenwicht brengen van het geven en ontvangen. - Werken met de Ankh in combinatie met andere therapievormen. - Theorie en praktijktoets module A3 Module A4 - Kennis van de gezondheidszorg en organisaties. - De beroepsethiek. - Wet op de Persoonsbescherming. - Werken met doorverwijzing. - Het afleggen van de eed of gelofte. - Beroepsaansprakelijkheid en verzekeringen. - Beroepsverenigingen, licenties en bij- en nascholing - Theorie en praktijktoets module A4 Toetsing De modules A1 t/m A4 worden per module afgesloten met een theorie- en praktijktoets. Bij positief resultaat ontvangt de student per module het deelcertificaat. Informatie modules A1 t/m A4 Aantal lessen: 3 blokken van 12 lessen Lesuren: 126 Duur: 10 maanden Studiebelasting: 1 1½ uur per dag Copyright Instituut voor E.E.N

10 Tweede jaar HBO Beroepsopleiding Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut De modules B 1 t/m B3 zijn verplichte modules van de HBO beroepsopleiding en vormen samen het tweede studiejaar. Om deze modules te volgen dient het eerste leerjaar te zijn afgerond. Module B1 Bachbloesems- en mineralen Inleiding en doel van de module Module B E.E.N. Bachbloesem- en Mineraaltherapie is een onderdeel van de HBO beroepsopleiding tot E.E.N. Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut. In deze module leert u de persoonlijkheid en karaktereigenschappen te herkennen en gevoelens en emoties van elkaar te onderscheiden. De module geeft u inzicht in het ontstaan van de Bachbloesems, de filosofie van Dr. Edward Bach, de bereidingswijze en de werking van de Bachbloesemremedies. Ook krijgt u inzicht in de samenhang tussen bepaalde gemoedstoestanden en ziekten, de indeling in groepen, het transformeren van gemoedstoestanden door affirmaties en de toepassing van de remedies. U leert hoe u therapeutisch kunt werken met de Bachbloesemremedies, zowel met volwassenen als met kinderen, met behulp van verschillende testmethodes: polsdiagnostiek, biotensor, pendel, kaarten en via uw intuïtie. Aan het behandelen van dieren en planten wordt ook aandacht besteed. De levensloop Tevens wordt in deze module de emotionele levensloop behandeld en tal van psychosomatische klachten die daarmee samenhangen, o.a.: - De zwangerschap, bevalling en geboorte: de huilbaby, postnatale depressies De kindertijd en de puberteit: ADHD, autisme, kindermishandeling, incest, depressies anorexia, verwerking van echtscheiding. De volwassenheid: burnout, stress, hyperventilatie, depressies, angsten, borderline, insomnia, verslavingen, etc. Stervensbegeleiding: de palliatieve zorg, gesprekstherapie, de fasen van het sterven en het rouwproces. Mineraaltherapie Omdat een tekort aan celzouten tot tal van klachten kan leiden op zowel psychisch, emotioneel, energetisch als lichamelijk niveau, kan het inzetten van Bachbloesems in combinatie met celzouten tot goede resultaten leiden. Wat zijn minerale celzouten? Celzouten van Dr. Schüssler zijn lichaamseigen enkelvoudige mineralen, die normaal bij iedereen aanwezig zijn in het lichaam. Deze celzouten zijn essentieel voor de goede werking van o.a. de stofwisseling. Als de stofwisseling door een gebrek aan celzouten niet goed meer kan functioneren, komt er een overbelasting en krijgen we gezondheidsklachten. Deze gezondheidsklachten zijn vaak chronisch en kunnen zowel lichamelijk als geestelijk zijn. Zij ontstaan doordat de biochemie in het lichaam niet in staat is het tekort aan celzouten aan te vullen. Deze zouten zijn dus belangrijk voor het goed functioneren en de opbouw van het lichaam. Het is daarom nuttig om deze mineralen/zouten in te zetten om uw vitaliteit te bevorderen en uw gezondheid te ondersteunen. Copyright Instituut voor E.E.N

11 De Schüssler-zouten zijn afgeleid van de fundamentele bouwstoffen en mineralen van het lichaam, waaronder magnesium, calcium en kalium. Ons lichaam bestaat voor een groot deel uit water, waarin deze mineralen in bepaalde verhoudingen aanwezig zijn. De juiste verhoudingen zijn noodzakelijk voor de vele processen, die in het lichaam plaatsvinden en bij een tekort aan deze mineralen voelt men zich over het algemeen minder fit en vitaal en is men vatbaarder voor allerlei aandoeningen en ziekten. Als het lichaam niet zelf voldoende celzouten aanmaakt, kan dit komen door stress, ziekte, elektro smog, vervuiling en vegetarisme. Men kan het celzouttekort opheffen door celzouten als voedingssupplement in te nemen. U leert in deze lessen wat celzouten zijn. Tevens leert u hoe u celzouttherapie kunt toepassen. De diagnose wordt gesteld door middel van psychonomie (gelaatskunde) en de polsdiagnostiek. Inhoud van de module Bachbloesemtherapie - De achtergronden, het werk en de filosofie van Dr. Edward Bach over ziekten. - Therapeutisch werken met Bachbloesems bij volwassenen en kinderen. - Het herkennen van de verschillende karaktertypen. Inzicht in het ontstaan van emoties. - De bereidingswijze van Bachbloesems door middel van de kookmethode en zonnemethode. De energetische werking van Bachbloesems. - De levensloop en tal van psychosomatische klachten die in de verschillende leeftijdsfasen door emotionele blokkades zijn ontstaan. - Het behandelen van dieren en planten met Bachbloesems. - Werken met Bachbloesems als ondersteuning bij geboorte- en stervensbegeleiding. - Samengestelde remedies zoals de examenremedie, de Rescue crème en druppels. Het maken van kompressen, massageolie, behandelen van littekens met Bachbloesems. Mineraaltherapie - Werken met mineraaltherapie op basis van Dokter Schüssler celzouten. - Fysieke en emotionele klachten door tekorten aan celzouten. - De diagnose stellen door middel van testmethodes zoals de polsdiagnostiek en Psychonomie (gelaatskunde). - Voeding en leefwijze - De werking van vitaminen. - Casuïstiek. Toetsing De toetsing vindt plaats via het maken van twee casussen. De module wordt afgesloten met een theorie- en praktijktoets. Bij positief resultaat ontvangt de student het deelcertificaat. Informatie module B1 Aantal lessen: 12 Lesuren: 42 Duur: 3 maanden Studiebelasting: 1 1½ uur per dag Copyright Instituut voor E.E.N

12 Module B2 E.E.N. Lichthealing Deze module is een verdieping op de modules A en B1 en onderdeel van de Beroepsopleiding Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut. In deze module wordt ingegaan op de Tibetaanse geneeskunde. Binnen deze geneeskunde wordt met lichttherapie gewerkt. Wanneer we ervoor kiezen om vanuit liefde te werken en dit uiten, bevordert dit het licht in ons naarmate we bewuster met de liefde omgaan. U leert in deze module uw eigen intuïtie en natuurlijke gaven te ontwikkelen en te werken vanuit het synchrone proces van heelwording en eenwording met het Eenheidsbewustzijn. De module geeft u inzicht in de werking van helende energieën, inzicht in de samenhang tussen lichtenergie en bewustzijn. De thema's die behandeld worden brengen de mens dichter bij het Eenheidsbewustzijn. Dit staat voor het loslaten van handelen vanuit macht en onmacht en het transformeren naar onvoorwaardelijke liefde. In de opleiding wordt dieper ingegaan op de samenhang tussen de numerologie, de stralenleer, het DNA, de kabbalah en de chakra's. Ook worden thema's behandeld zoals de reïncarnatieleer en karma en de transformatie van de derde naar de vijfde dimensie. Binnen deze opleiding wordt ter ondersteuning gewerkt met E.E.N. energetica. Dit zijn energetische middelen op basis van mineralen, die werken op bewustwording, geestelijk en stoffelijk niveau. Iedere energetica heeft zijn eigen specifieke werking en herstelt de balans tussen lichaam, geest en ziel. Inhoud van de module - Inzicht in de stralenleer en de Kabbalah. - Globale anatomie, fysiologie en pathologie van het DNA. - Prana ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen. - De problemen van nieuwetijdskinderen o.a.: huilbaby's, voedingsintoleranties, vegetarisme, dyslexie, autisme, ADHD enz. - Helen van het innerlijke kind. - Het ontstaan en helen van familiekarma en familiepatronen. - Helen van subpersoonlijkheden. - Het in balans brengen van lichaam, geest en ziel en herstel van de Drie-Eenheid. - Het ontwikkelen van de intuïtieve vermogens en natuurlijke gaven die latent aanwezig zijn. Het herkennen van de intuïtieve vermogens zowel van therapeut als cliënt. - Op liefdevolle wijze leren ondersteunen in het proces van heelwording van zowel therapeut als cliënt, evenals in het proces van eenwording met het Eenheidsbewustzijn. - Achtergronden, inzicht en therapeutisch gebruik van de E.E.N. energetica als ondersteunende therapie. Toetsing De toetsing vindt plaats via 12 uur supervisie. De module wordt afgesloten met een theorie- en praktijktoets. Bij positief resultaat ontvangt de student het deelcertificaat. Informatie module B2 Aantal lessen: 12 Lesuren: 42 Duur: 3 maanden Studiebelasting: 1 1½ uur per dag Copyright Instituut voor E.E.N

13 Module B3. Allround E.E.N. Therapie Module D Allround E.E.N. Therapie is een verdieping op de modules A, B1 en B2. Deze module is onderdeel van het tweede jaar van de Beroepsopleiding tot E.E.N. Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut. De inhoud van de lesstof is lichaamsgericht. Het doel is om klachten te minimaliseren en het lichaam via oefeningen te stimuleren om beter in balans te komen en te blijven. De student leert tevens om deze oefeningen als stimuli mee te geven aan de cliënt zodat deze aan zijn eigen heelwordingsproces actief deelneemt. De lesstof is afgestemd op dit proces. In deze module worden de kennis en inzichten van de voorgaande modules geïntegreerd. De harmonieleer is op het Eenheidsbewustzijn gebaseerd en omvat de twaalf levensthema's: dit zijn materie, vertrouwen, gevoelens en gedachtekracht, liefde, mededogen en rechtvaardigheid, innerlijk weten, begrijpen en innerlijke wijsheid, zuivere wilskracht en de Goddelijke persoonlijkheid. De bedoeling is lichaam, geest en ziel af te stemmen op elkaar. Daar het lichaam met tal van ongemakken kan reageren wanneer men met hogere lichtenergieën werkt, wordt dit beperkt door de oefeningen. Het lichaam past zich door de oefeningen makkelijker aan en de energie gaat beter stromen. Inhoud van de module - Globale anatomie en fysiologie van het ademhalingssysteem. - Ademhalingstherapie, ontspanningsoefeningen en concentratieoefeningen. - Globale anatomie en fysiologie van de klieren met interne secretie. De klieren en het hormoonstelsel. De hormonen en hun invloed op de balans tussen lichaam en geest. - Polariteitsoefeningen ter bevordering van het evenwicht. - Harmonieleer: volgens de twaalf levensthema's die afstemmen op het Eenheidsbewustzijn. Het stimuleren en harmoniseren door middel van meditaties en met ondersteuning van de E.E.N. energetica en Bachbloesems. - Inzicht in de functies van de twaalf zintuigen. - De Kundalini- en Shusumna energie. - Therapeutisch werken met mantra's en mudra's. - Stimuleren van het geheugen door middel van oefeningen. - Therapeutisch werken met Handreflexologie, het activeren en harmoniseren van organen en klieren door stimulatie van de reflexpunten. Toetsing De toetsing vindt plaats via 12 uur supervisie. De module wordt afgesloten met een theorie- en praktijktoets. Bij positief resultaat ontvangt de student het deelcertificaat. Informatie module B3 Aantal lessen: 12 Lesuren: 42 Duur: 3 maanden Studiebelasting: 1½ - 2 uur per dag Copyright Instituut voor E.E.N

14 Het domein Westerse Medische Vakken Module C1 en C2. Opleiding Basis Medische Vakken (Post) HBO niveau Erkend door de stichting RING, VBAG, FAGT, VIV, BATC KTNO, en Dei Gnost De opleiding Basis Medische Vakken is een afgeronde opleiding, die als losse module te volgen is en is tevens een onderdeel van de beroepsopleiding tot E.E.N. Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut. Deelname aan de opleiding De opleiding is in het bijzonder bedoeld voor therapeuten in de alternatieve gezondheidszorg zoals regressietherapeuten, energetisch therapeuten, psychologen, maatschappelijk werkenden en therapeuten ingedeeld in de sectoren psychosociale en geestelijke begeleiding, evenals paranormale geneeswijzen. Voorts is deze opleiding geschikt voor therapeuten ingedeeld in de overige sectoren van de reguliere geneeswijzen. Door de Europese eenwording zijn er verschillende nieuwe wettelijke maatregelen in werking getreden. Voor de beroepen in de gezondheidszorg zijn er meerdere z.g. normeringsreglementen doorgevoerd. Doelstelling van deze Europese regelgeving is o.a. het professionaliseren van de z.g. niet erkende beroepen. Hoewel de structuur van de nieuwe wetgeving al vastligt, biedt de wetgever de mogelijkheid om de invulling van deze regelgeving voor een belangrijk deel zelf te ontwikkelen en toe te passen. Er is dus een zekere marge van vrijheid om als organisatie c.q. opleidingsinstituut invulling te geven aan de professionalisering van het beroep. De wetgever biedt hierin ook de mogelijkheid tot nationale en Europese erkenning van de individuele therapeut. Therapeuten die reeds werkzaam zijn in de reguliere en alternatieve gezondheidszorg en de Basis Medische Vakken op MBO niveau hebben gevolgd, kunnen deze opleiding als bij- en nascholing volgen omdat deze module is afgestemd op de hogere eisen van overkoepelende organisaties en beroepsverenigingen. Belang van medische scholing Steeds meer artsen maar ook medische instellingen onderschrijven de wenselijkheid van alternatieve geneeswijzen als onderdeel van het totale medisch en paramedisch handelen. Een van hun conclusies is wel dat er onvoldoende integratie tot stand kan komen tussen (para) medici en therapeuten als bij de therapeuten onvoldoende kennis en inzicht bestaat in de basis medische vakken. Hierdoor kunnen er communicatieproblemen ontstaan tussen de diverse partijen die zich richten op de behandeling van hun gemeenschappelijke patiënt/cliënt. Door betere communicatie en met wederzijds begrip en respect voor elkaars behandelwijze, kunnen de behandelaars hun beleid (waar nodig) beter op elkaar afstemmen en ook naar elkaar doorverwijzen. Gelukkig zijn in de laatste jaren steeds meer therapeuten bereid om de noodzakelijke medische scholing te ondergaan. Inhoud van de module De inhoud van de module Basis Medische Vakken: anatomie, fysiologie en pathologie is gebaseerd op de huidige inzichten in de reguliere medische gezondheidszorg. We gaan o.a. in op de structuur van het menselijke lichaam, het functioneren van het menselijk lichaam, de ziekteleer (pathologie), diagnostiek, farmacologie en EHBO. Verder wordt er ook veel aandacht besteed aan de gangbare medische terminologie. De opleiding bestaat uit 3 onderdelen: C1 anatomie en fysiologie, pathologie en farmacologie C2 EHBO, BLS en AED Copyright Instituut voor E.E.N

15 Verplichte literatuur Coëllo Zakwoordenboek der geneeskunde, ISBN Anatomie en fysiologie van de mens, Drs. Ludo Grégoire, ISBN Pathologie, I.J. Jüngen en M.J. van Zaagman-van Buuren, ISBN Docenten Dhr. drs. Paul Lemmens, E.E.N. arts Dhr. drs. Fernand Debats, homeopathisch arts Mw. drs. Lèneke Schols, arts voor homeopathie Inhoud van de module C1 De inhoud, anatomie, fysiologie en pathologie, is gebaseerd op de reguliere medische gezondheidszorg. We gaan in op de structuur van het lichaam, het functioneren van het lichaam, de ziekteleer, diagnostiek en farmacologie. Kennis van de internationale medische vaktaal. De therapeut in de natuurlijke gezondheidszorg kan niet zonder deze basis: een goed inzicht in het technisch functioneren van een lichaam is onontbeerlijk. Thema's van de lessen: Deel 1 anatomie en fysiologie 1.Algemene anatomie en fysiologie: cytologie en weefselleer, immunologie. 2.Topografie en de anatomie en fysiologie van de huid. 3.Anatomie en fysiologie van de circulatie: het hart, de bloeddruk, arteriën en venen. 4.Anatomie en fysiologie van het bloed en de lymfe: de milt, de thymus en het RES 5.Anatomie en fysiologie van het spijsverteringsstelsel: voedingsstoffen, mond, keelholte, slokdarm, de maag, dunne darm, dikke darm, de lever, galwegen, de alvleesklier en het buikvlies 6.Anatomie en fysiologie van het ademhalingssysteem: de luchtwegen, neusholte, mondholte, keelholte en strottenhoofd, stembanden en stemvorming, longfunctie 7.Anatomie en fysiologie van de nieren en de afvoerwegen: nieren, urinewegen, blaas, water- en zouthuishouding, zuur/basenhuishouding 8.Anatomie en fysiologie van de organen met interne secretie (endocrinologie): hormonen, de neuronhypofyse, epifyse, schildklier, bijschildklieren, bijnieren, de alvleesklier en de geslachtsklieren 9.Anatomie en fysiologie van het zenuwstelsel: neurologie, zenuwweefsels, neuronen, ruggenmerg, reflexen, de hersenstam, kleine hersenen, tussenhersenen, de grote hersenen, het vegetatieve zenuwstelsel, hersenvliezen en liquorsysteem, 10.Het sensorisch systeem, de vijf zintuigen: ruiken, proeven, de tast, zien en horen 11.Anatomie en fysiologie van het bewegingsapparaat: het skelet, de wervelkolom, schedel, de schoudergordel, armen en handen, benen en voeten. 12.Anatomie van het spierstelsel, de spieren, pezen en de slijmbeurzen. 13.Anatomie en fysiologie van het voortplantingsstelsel: geslachtkenmerken, de vrouwelijke en mannelijke geslachtsorganen, de voorplanting 14.Levensloop: de ontwikkeling, voor de geboorte: zwangerschap, bevalling en geboorte, na de geboorte, de verschillende levensfasen, de evolutie 15.Tentamen anatomie en fysiologie Copyright Instituut voor E.E.N

16 Deel 2 Pathologie en Farmacologie 1.Algemene pathologie: gezondheid, ziekte en ziekteverloop, onderzoek door middel van anamnese, lichamelijk onderzoek en specifiek onderzoek, medische microbiologie; bacteriën, virussen schimmels, protozoën, infecties en infectieziekten, aangeboren afwijkingen en groeistoornissen, chromosoomafwijkingen 2.Immunopathologie en oncologie: inwendige en uitwendige afweer, immunodificiëntie oncologie: normale celgroei en tumorvorming, oorzaken, diagnostiek en behandeling, prognose en verloop 3.Pathologie van de circulatie: de circulatie bloedvaten, het hart 4.Pathologie van het bloed en lymfesysteem: het bloed, de lymfevaten en lymfeknopen, de milt 5.Pathologie van het zenuwstelsel: het centraal zenuwstelsel, het perifeer zenuwstelsel en de spieren. 6.Pathologie van de huid en zintuigen: huidverwondingen, brandwonden, decubitus, gangreen en ulcus cruris, pathologie van de zintuigen de ogen, oren, neus en mond 7.Pathologie van het ademhalingssysteem: hogere luchtwegen, de longen, de pleura 8.Pathologie van het spijsverteringsstelsel: de mond en keelholte, de maag, de darmen, de lever, galblaas en alvleesklier 9.Pathologie van de nieren en de afvoerwegen: de nieren en urinewegen, de blaas 10.Pathologie van de organen met interne secretie: de hypofyse, schildklier en bijschildklieren de alvleesklier, de bijnieren en geslachtsorganen 11.Pathologie van het bewegingsapparaat: de botten, de gewrichten, de wervelkolom 12.Stoornissen in de temperatuurregulatie en de slaap, gerontologie en geriatrie, het sterven en de dood 13.Farmacologie: ontwikkeling van de geneesmiddelen, geneesmiddelen tijdens de zwangerschap, bij kinderen en ouderen, veelgebruikte geneesmiddelen, toedieningsvormen, bijwerkingen, Farmacokinetiek, infusen en bloedproducten 14.Pathologie van de gonaden en zwangerschap: de mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen, de borstklieren, de zwangerschap, geslachtsziekten 15.Examen en evaluatie pathologie en farmacologie Informatie module C1 Aantal lessen: 30 Lesuren: 91 Duur: 8 maanden Studiebelasting: 1½ - 2 uur per dag De opleiding wordt zowel als dag- en als avondopleiding aangeboden. Certificering De modules worden per lesonderdeel geëxamineerd. Wanneer beide gedeelten met positief resultaat zijn afgesloten ontvangt de student het certificaat. Copyright Instituut voor E.E.N

17 MODULE C2 EHBO, BLS EN AED Deze module is onderdeel van de Basis Medische Vakken en tevens als bij en nascholing te volgen. (geaccrediteerd door de VBAG, FAGT, VIV, BATC de RING, Dei Gnost, NRR en ERC) Het belang van EHBO binnen de hulpverlening Het instituut vindt het belangrijk dat therapeuten die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, EHBO lessen hebben gevolgd. Net als in het bedrijfsleven kun je als therapeut te maken krijgen met situaties waarbij verwacht mag worden dat je adequate eerste hulp kan bieden. De module is dan ook speciaal afgestemd op de hulpverlener binnen de gezondheidszorg. U leert in deze module verschillende situaties herkennen en eenvoudige eerste hulphandelingen uit te voeren. De lessen worden gegeven volgens de richtlijnen van het Oranje kruis. Als lesmateriaal zal gebruikt worden het EHBO Oranje Kruis boekje en verbandleer en kleine ongevallen. Reanimatie en AED Veel mensen overlijden ten gevolge van een hartinfarct. Met name de ritmestoornissen die door een hartinfarct kunnen ontstaan zijn vaak de oorzaak. Het hart klopt dan onregelmatig met kans dat het hart helemaal stopt met kloppen. De bloedtoevoer in het lichaam stopt en daarmee het zuurstoftransport. Na ongeveer 4-6 minuten zullen cellen in de hersenen onherstelbaar beschadigen. Wanneer iemand binnen die eerste minuten na een hartstilstand met hartmassage en mond-op-mond beademing begint, kan deze beschadiging voorkomen worden. Dit kan een leven redden. Reanimatie is dus van levensbelang. Er kunnen echter ook andere oorzaken zijn voor een circulatie- en/ of ademhalingsstilstand. Bijvoorbeeld bij verdrinking, verstikking, verslikking, ongevallen en vergiftigingen. Ook dan kan reanimatie een leven redden. Vrijstelling Voor deze module zijn er vrijstellingsmogelijkheden. Vrijstellingen kunnen schriftelijk worden aangevraagd. Toetsing De toetsing bestaat uit een theorie- en praktijktoets. Bij positief resultaat ontvangt u een diploma van het instituut en een certificaat van de van de Nederlandse en Europese Reanimatieraad Docenten Dhr. drs. Paul Lemmens, bedrijfsarts en E.E.N. arts Dhr. Robin Kocken, instructeur EHBO, BLS en AED Dhr. Chris Rutjens, instructeur EHBO, BLS en AED Thema's van de lessen: 1. Inleiding in de EHBO de vijf belangrijke punten en de Vitale functies 2 Stoornissen in de ademhaling en het bewustzijn 3 Verwondingen, bloedingen en shock, oogletsels en verbandleer 4. Reanimatie, het bedienen van de defibrillator (AED) 5. Warmte en koudeletsels, Vergiftiging, Elektriciteitsletsels, kleine ongevallen 6. Theorie- en praktijktoets Informatie module C2 Aantal lessen/dagdelen: 6 Lesdagen 3 Lesuren: 21 Studiebelasting 1-1 ½ uur per dag. Copyright Instituut voor E.E.N

18 MODULE C3. PSYCHOLOGIE EN PSYCHOPATHOLOGIE (HBO niveau) Deze module psychologie en psychopathologie omvat 2 delen van 12 lessen en wordt gegeven op HBO-niveau en kan als minor of vrije module gevolgd worden. Inleiding Lichaam en geest zijn één! Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar ook wederzijds. Ook in de Westerse Geneeskunde ziet men steeds meer in dat een kunstmatige scheiding (ingevoerd door Descartes in de 17 de eeuw) tussen lichaam en geest niet meer te handhaven is. De geest (psyche) heeft rechtstreeks invloed op je gedrag, je gevoel, je gezondheid, je welzijn en op je fysieke lichaam. Omgekeerd heeft het fysieke lichaam ook invloed op de psyche, denk maar aan het effect van chronische pijn op je gemoedsrust. Het ideaal streven is om een situatie van mens sana in corpore sano te krijgen oftewel Een gezonde geest in een gezond lichaam maar dat is niet een ieder gegeven. Binnen het Instituut E.E.N. wordt er naast de medische vakken veel aandacht besteed aan de kracht van positieve gedachten en vergeven op ons zelfgenezende functie van het lichaam is. De wisselwerking tussen lichaam en geest is voor de meeste van onze studenten een bekend gegeven. Dit willen we nu verder gaan verdiepen door expliciet aandacht te besteden aan de werking van de menselijke psyche. Het gebied binnen de wetenschap dat zich hier specifiek op richt is de psychologie. Psychologie deel 1 Aan de hand van het leerboek Psychologie, een inleiding auteur: Zimbardo, nemen we jullie mee in de werking van de psyche. Thema s die hierbij aan bod komen zijn o.a. hoe leren wij, hoe werkt ons geheugen, ons denken en onze intelligentie, hoe zit onze psychologische ontwikkeling in elkaar, welke vormen van bewustzijn zijn er en welke emoties en motivaties kennen we. Psychologie is sterk verbonden met elementen in het nieuws en het leven van alledag. Het lesmateriaal is daarop ook gericht: toegankelijk, interactief en praktisch toepasbaar bij jezelf en bij de ander middels allerlei oefeningen. Ga mee op ontdekkingsreis naar de werking van de psyche en de impact hiervan in het dagelijkse leven. Psychopathologie deel 2 Met de opgedane kennis over het algemene, gezonde functioneren van de psyche, richten we onze aandacht op de afwijkingen die binnen de psychologie worden onderscheiden. Met andere woorden: centraal staat het onderdeel psychopathologie. Als therapeut kom je in aanmerking met heel veel verschillende mensen met eveneens een heel breed spectrum aan gezondheidsklachten. Uit diverse bevolkingsonderzoeken blijkt dat ten minste 20% van de volwassenen aan een psychische stoornis leidt. De kans dat je mensen op je pad tegenkomt met een psychische stoornis zoals een depressie, angststoornis, informatieverwerkingsstoornis (autisme, ADHD) of persoonlijkheidsproblematiek is dan ook aanzienlijk. Als therapeut is het prettig, maar vooral belangrijk om enige relevante achtergrondkennis van psychische ziektebeelden te hebben en deze te kunnen herkennen. Het kunnen herkennen van psychische stoornissen is belangrijk, omdat afhankelijk van de ernst, gerichte doorverwijzing moet plaatsvinden naar de reguliere geneeskunde. In deze module zullen om die reden de volgende ziektebeelden behandeld worden: dementie, schizofrenie, stemmingsstoornissen, angststoornissen, eetstoornissen, slaap- en waakstoornissen. DSM-4 criteria en de psychofarmaca. Certificering De module psychologie en psychopathologie zal worden afgesloten met een presentatie over een relevant onderwerp naar keuze bij positief resultaat ontvangt de student een certificaat. Copyright Instituut voor E.E.N

19 Informatie module C3 Aantal lessen deel 1 en 2: 24 Lesdagen: 12 Lesuren: 84 Duur: 6 maanden Studiebelasting: 1 1½ uur per dag Verplichte literatuur: Studieboek 1: Handboek psychologie een Inleiding, 6 e druk, ISBN nr Studieboek 2: Beknopte psychiatrie, 4 e druk, ISBN nr X Aanvullende literatuur: Studieboek 3: Handboek psychopathologie, deel 1 basisbegrippen, 4 e druk, ISBN nr Syllabus Instituut voor E.E.N. Docenten: Mr. drs. André Rozendaal, klinisch psycholoog Drs. Ing. Paul Lemmens, arts Thema's van de lessen van module C3 deel 1 en 2 Deel 1: psychologie Inleiding, Geest, Gedrag en psychologie Biopsychologie, neurowetenschappen Leren Geheugen Denken & Intelligentie Psychologische ontwikkelingen Sensatie en perceptie Vormen van bewustzijn Emotie en motivatie Persoonlijkheid Sociale psychologie/ resumé Groepspracticum Deel 2. psychopathologie Inleiding, Psychische stoornissen, Diagnostiek en behandeling, psychopathologie, DSM-4, ICD-10 codes Angststoornissen Somatoforme- en eetstoornissen Stemmingsstoornissen Persoonlijkheidsstoornissen Persoonlijkheidsstoornissen Psychose Autisme, ADHD, ontwikkelingsstoornissen Slaap-waak stoornissen Dementie en delier Psychofarmaca Toetsing en evaluatie deel 1 en 2 Copyright Instituut voor E.E.N

20 Domein vrije modules, minors, bij- en nascholing V-1. Basiskennis klassieke homeopathie (HBO niveau) Vrije module / bij- en nascholing (geaccrediteerd door de VBAG en VIV) Deze module kan als minor gevolgd worden binnen de beroepsopleiding. In deze module leert u de achtergronden, de basisprincipes en de werking van de homeopathie kennen. Genezen van binnenuit Een volkswijsheid zegt dat een uitslag naar binnen slaat, als je hem onderdrukt. Die wijsheid is al heel oud. We kunnen er al over lezen in de geschriften van Hippokrates, die 450 jaar voor onze jaartelling leefde in het oude Griekenland, de bakermat van onze cultuur. In deze geschriften, de Aforismen, vermeldt deze Vader der Geneeskunst dat het gunstig is, wanneer inwendige ziekten naar buiten komen en ongunstig, wanneer ze naar binnen slaan. Wanneer astma naar buiten komt in de vorm van eczeem is dat gunstig. Wij noemen dat ook heel toepasselijk uitslag. Genezing gaat altijd van binnen naar buiten. In de homeopathie staat deze wetmatigheid bekend als de Wet van Hering, naar de Duitse arts Constantine Hering ( ), die dit voor het eerst duidelijk formuleerde. Deze wetmatigheid is voor iedere vorm van geneeskunde van toepassing. Het heeft geen zin symptomen te onderdrukken, want dan duiken ze meestal in een diepere laag van ons gestel weer op. Dat is de betekenis van Genezen van binnenuit. U kunt hierover alles lezen in het studieboek Diadoxie. De klassieke homeopathie Iedereen kan in de loop van zijn leven in situaties komen waarin hij baat kan hebben bij homeopathische behandeling. Homeopathie houdt zich bezig met levende wezens, dat wil zeggen wezens waar levenskracht in huist. De kracht die maakt dat een wond geneest, dat je ogen glanzen en dat je kunt genieten van de wereld om je heen. Als deze kracht verdwijnt, is je lijf een lijk geworden. Maar zolang dat nog niet zo is, kun je die genezende levenskracht stimuleren. Dat doet de homeopathie: geen symptomen onderdrukken, maar het eigen herstel stimuleren met middelen die de natuur ons levert. Alle levende wezens kunnen reageren op de informatie die in homeopathische middelen ligt besloten, mensen, dieren en planten. Je kunt de geneeskracht op vier manieren stimuleren. 1. Allereerst via de structuur van ons lichaam. De weefsels waaruit ons lichaam is opgebouwd kunnen beschadigd zijn, b.v. je verstuikt je enkel, dan bevordert het middel Ledum het herstel, of je hebt een bloeduitstorting en dan zorgt Arnica ervoor dat die sneller wordt opgeruimd. 2. Weefsels vormen organen en in de functie van de organen kan ook iets verkeerd lopen. Dan ontstaan patronen van klachten waar meestal een diagnosenaam bij past: bronchitis, maagslijmvliesontsteking etc. Hoewel een dergelijke diagnose dan bij verschillende mensen hetzelfde is, zien we toch dat er persoonlijke variaties in de symptomen bestaan. De een gaat hoesten als hij gaat liggen, terwijl het bij een ander dan juist beter wordt. In deze gevallen wordt het homeopathische middel gekozen op basis van het individuele patroon van de klachten: reageert het op omstandigheden als temperatuur, jaargetijde, vocht, beweging, lichaamshouding...? Wat voor pijn is het, stekend, brandend...? Straalt het uit? Wat kun je doen om het te verlichten? Gaat het gepaard met andere klachten, b.v. koude voeten krijgen als je hoofdpijn hebt. 3. Met onze weefsels en organen begeven wij ons als mens in de wereld. We geven betekenis aan de dingen om ons heen. Op basis daarvan hebben we gevoelens en bepalen we ons gedrag. Iemand kan Copyright Instituut voor E.E.N

21 bijvoorbeeld maagpijn krijgen omdat hij zich ergert. Dan ontstaat de klacht door de betekenis die we geven aan de gebeurtenissen. En die betekenis hangt af van onze persoonlijkheid. De een ergert zich aan dingen die een ander koud laten. Het gedrag en de persoonlijkheid spelen een grote rol bij het kiezen van een homeopathisch middel. Iemand die temperamentvol is reageert op andere middelen dan een rustige persoonlijkheid. 4. Onze persoonlijkheid en de manier waarop we reageren op omstandigheden bepalen hoe we ons leven inrichten. Zijn we ambitieus en willen we groots leven of zijn we bescheiden en genieten we van de kleine geneugten. Wijden we ons leven aan de verzorging van een zieke vader of laten we dat door professionele hulpverleners doen? Knokken we ons hele leven met een dominante schoonmoeder of treffen we altijd maar weer een chef waar we niet mee door één deur kunnen? Wanneer je last van je maag krijgt als je je ergert, zul je situaties die ergernis opwekken uit je leven proberen weg te houden. De manier waarop we onze levensloop inrichten volgt uit de bestemming die we aan ons leven geven. Dit is het niveau van zelfverwezenlijking en zingeving, waar we onze menselijke vrije wil kunnen inschakelen. En ook op dit niveau van menselijk bewustzijn kunnen homeopathische middelen verhelderend werken. Het hoogste doel van de homeopathie is om mensen te helpen hun zelfverwezenlijking zo goed mogelijk tot stand te brengen. - Door het herstel van de structuur van weefsels - Door de verbetering van de functie van organen - Door het verbeteren van patronen in gedrag en relaties - Door het verhelderen van de samenhang van gebeurtenissen in de levensloop Verplicht studieboek: Diadoxie auteur Fernand Debats Te bestellen bij: uitgeverij Alonnissos, Utrecht 2000, ISBN Inhoud van de lessen: Les 1. Inleiding in de klassieke homeopathie Les 2. Ziekte en levensloop Les 3. Materia Medica Les 4. Materia Medica Les 5. Het mineralenrijk Les 6. Het plantenrijk en dierenrijk Les 7. Oplossingsstrategieën Les 8. Anamnesestrategieën Les 9. Casuïstiek Les 10. Casuïstiek Docent Dhr. Drs. Fernand Debats. Vanaf 1981 is Fernand actief in het onderwijs in de homeopathie voor artsen bij de Stichting Homeopathische Opleidingen (SHO), te Wageningen. Naast het onderwijs is hij werkzaam in zijn praktijk voor klassieke homeopathie in Weert en Maastricht. Fernand is tevens docent Basis Medische Vakken. Informatie module V-1 Aantal lessen: 10 Lesdagen: 5 Lesuren: 30 Duur: 3 maanden Studiebelasting: 1 1½ uur per dag De module wordt afgesloten met een certificaat. Copyright Instituut voor E.E.N

Brochure schooljaar 2015-2016

Brochure schooljaar 2015-2016 SHO Registeropleiding Medische- en Psychosociale Basiskennis Module C1 Medische Basiskennis Module C3 Psychosociale Basiskennis Het Instituut is Lid van de NRTO en ingeschreven in het CRKBO register Geaccrediteerd

Nadere informatie

Brochure schooljaar 2015-2016

Brochure schooljaar 2015-2016 Registeropleidingen Medische en Psychosociale Basiskennis Registeropleiding Medische Basiskennis Registeropleiding Psychosociale Basiskennis Registeropleiding Medische en Psychosociale Basiskennis Uitgebreide

Nadere informatie

Brochure schooljaar 2013-2014

Brochure schooljaar 2013-2014 HBO Registeropleiding Medische en Psychosociale Basiskennis Module C1 Medische Basiskennis Module C2, EHBO, BLS en AED Module C3 Psychosociale Basiskennis Het Instituut is Lid van de NRTO en ingeschreven

Nadere informatie

Brochure schooljaar 2014-2015

Brochure schooljaar 2014-2015 SHO Registeropleiding Medische- en Psychosociale Basiskennis Module C1 Medische Basiskennis Module C2, EHBO, BLS en AED Module C3 Psychosociale Basiskennis Het Instituut is Lid van de NRTO en ingeschreven

Nadere informatie

Brochure schooljaar 2015-2016

Brochure schooljaar 2015-2016 Registeropleidingen Medische en Psychosociale Basiskennis Registeropleiding Medische Basiskennis Registeropleiding Psychosociale Basiskennis Registeropleiding Medische en Psychosociale Basiskennis Uitgebreide

Nadere informatie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde. Module E Basis Medische Vakken. Anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde. Module E Basis Medische Vakken. Anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Module E Basis Medische Vakken Anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie EHBO binnen de hulpverlening Brochure Instituut voor Eclectische

Nadere informatie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde 4 jarige HBO Beroepsopleiding E.E.N. Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut Opleiding Basis Medische Vakken (Post) HBO-niveau Minors,

Nadere informatie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde 4 jarige HBO Beroepsopleiding E.E.N. Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut Bij- en nascholingen E.E.N. energetica Studiegids 2009-2010

Nadere informatie

Brochure schooljaar 2012-2013

Brochure schooljaar 2012-2013 HBO opleiding Medische en Psychosociale Basiskennis Module C1 Basis Medische Vakken (Anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie) Module C2, EHBO, BLS en AED Module C3 Psychosociale Basiskennis Het

Nadere informatie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Registeropleiding Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut SHO-registeropleiding Medische en Psychosociale basiskennis Minoren, bij-

Nadere informatie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde 4 jarige HBO Registeropleiding E.E.N. Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut HBO Opleiding Basis Medische en Psychosociale Vakken

Nadere informatie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde 4 jarige HBO Registeropleiding E.E.N. Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut HBO Opleiding Basis Medische en Psychosociale Vakken

Nadere informatie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Registeropleiding Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut SHO-registeropleiding Medische en Psychosociale basiskennis Minoren, bij-

Nadere informatie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde. Module E Basis Medische Vakken. Anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde. Module E Basis Medische Vakken. Anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Module E Basis Medische Vakken Anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie EHBO binnen de hulpverlening Brochure 2008-2009 Instituut voor

Nadere informatie

Brochure schooljaar 2012-2013

Brochure schooljaar 2012-2013 HBO opleiding Medische en Psychosociale Basiskennis Module C1 Basis Medische Vakken (Anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie) Module C2, EHBO, BLS en AED Module C3 Psychosociale Basiskennis Het

Nadere informatie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde. Module C en C2 Basis Medische Vakken. Anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde. Module C en C2 Basis Medische Vakken. Anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Module C en C2 Basis Medische Vakken Anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie EHBO, reanimatie en AED Brochure 2008-2009 Instituut voor

Nadere informatie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde. Module C1 Basis Medische Vakken HBO niveau

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde. Module C1 Basis Medische Vakken HBO niveau Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Module C1 Basis Medische Vakken HBO niveau (Anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie) Module C2, EHBO, BLS en AED Module C3 Psychosociale

Nadere informatie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Module C1 Basis Medische Vakken (Post) HBO niveau (Anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie) Module C2, EHBO, BLS en AED Module C3 Psychologie

Nadere informatie

Brochure schooljaar 2012-2013

Brochure schooljaar 2012-2013 HBO opleiding Medische en Psychosociale Basiskennis Module C1 Basis Medische Vakken (Anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie) Module C2, EHBO, BLS en AED Module C3 Psychosociale Basiskennis Het

Nadere informatie

Brochure schooljaar 2013-2014

Brochure schooljaar 2013-2014 SHO-Registeropleiding Medische en Psychosociale Basiskennis Module C1 Basis Medische Vakken (Anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie) Module C2, EHBO, BLS en AED Module C3 Psychosociale Basiskennis

Nadere informatie

Opleiding Integrale Massage en Ontspanningsmassage

Opleiding Integrale Massage en Ontspanningsmassage Opleiding Integrale Massage en Ontspanningsmassage De opleiding integrale massage van Positive Touch is een opleiding voor mensen die van massage hun beroep willen maken en zich op een inspirerende manier

Nadere informatie

Opleiding Matrix-kleurentherapie

Opleiding Matrix-kleurentherapie www.instituutblokdijk.nl Opleiding Matrix-kleurentherapie Instituut Blokdijk Dr. Berlagelaan 5 5622 HA Eindhoven OPLEIDING MATRIX- KLEURENTHERAPIE Het is een 3-jarige opleiding + Medische basiskennis Deze

Nadere informatie

Module Docent contact uren Zelfstudie. Psychologie en psychopathologie 11 44 uur Chakrapsychologie 11 72 uur

Module Docent contact uren Zelfstudie. Psychologie en psychopathologie 11 44 uur Chakrapsychologie 11 72 uur Deelopleiding Healing en Energiewerk Mogelijkheden Je kunt deze opleiding en de modules van de opleiding op verschillende manieren benutten. Onderstaand vind je een overzicht van de mogelijkheden. 1. Je

Nadere informatie

Noot voor de redactie: Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met de directeur van RBNG/TBNG, Josephine Beck-Kok, telefoonnr. 0165-552789.

Noot voor de redactie: Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met de directeur van RBNG/TBNG, Josephine Beck-Kok, telefoonnr. 0165-552789. Erkenning voor opleiding medische en psychosociale basiskennis dinsdag 23-07-2013 14:21 Dit is een origineel bericht van TBNG Instituut voldoet aan nieuwe opleidingseisen complementaire zorg. Het Instituut

Nadere informatie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde. Studiegids

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde. Studiegids Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Studiegids 2016-2017 Registeropleiding E.E.N. therapeut Registeropleiding Medische Basiskennis Registeropleiding Psychosociale Basiskennis SHO

Nadere informatie

Integrale lichaamsmassage

Integrale lichaamsmassage Integrale lichaamsmassage Eindtermen theorie: - De therapeut heeft kennis van anatomie/fysiologie en pathologie m.b.t. Integrale lichaamsmassage; - De therapeut is zich ervan bewust dat een massage behandeling

Nadere informatie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde 4 jarige HBO Beroepsopleiding E.E.N. Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut Bij- en nascholingen E.E.N. energetica Studiegids 2009-2010

Nadere informatie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde 4 jarige HBO Beroepsopleiding E.E.N. Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut Opleiding Basis Medische Vakken (Post) HBO-niveau Minors,

Nadere informatie

Centrum Bergkristal Studieplan Deelopleiding Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor

Centrum Bergkristal Studieplan Deelopleiding Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor Centrum Bergkristal Studieplan Deelopleiding Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor Modules Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor 1. Psychologie en Psychopathologie 2. Sociale psychologie

Nadere informatie

Psychosociale Basiskennis PLATO

Psychosociale Basiskennis PLATO INHOUD MEDISCHE BASISKENNIS ALGEMEEN -begripskennis -diagnostisch proces -reguliere medische en psychosociale behandelwijzen -organisatie gezondheidszorg nl incl. soc. kaart. -wetgeving/gezondheidsethiek

Nadere informatie

HIC, specialisatie kinderen

HIC, specialisatie kinderen HIC, specialisatie kinderen Module Docent contact uren Zelfstudie Psychologie en psychopathologie 11 44 uur Ontwikkelingspsychologie 11 22 uur Inleiding in de Chakrapsychologie 11 36 uur Jungiaanse psychologie,

Nadere informatie

Beroepsopleiding 2015

Beroepsopleiding 2015 Beroepsopleiding 2015 School of Life is een gecertificeerd opleidingsinstituut voor toegepaste spiritualiteit en energetische Levenstherapie. De part-time beroepsopleiding van vier jaar, plus een stage

Nadere informatie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde 4 jarige HBO Beroepsopleiding E.E.N. Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut Bij- en nascholingen E.E.N. energetica Studiegids In deze

Nadere informatie

Studieplan Bewust afvallen

Studieplan Bewust afvallen Studieplan Bewust afvallen Opleidingsinstituut Academ Studiejaar 2016 Versie 0.1 Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Doel van de bijscholing... 3 Inhoud van de bijscholing... 3 Duur... 5 Toelatingseisen...

Nadere informatie

Osteopathie is een manuele geneeswijze, wat inhoudt dat er geen apparaten aan te pas komen.

Osteopathie is een manuele geneeswijze, wat inhoudt dat er geen apparaten aan te pas komen. Osteopathie is een manuele geneeswijze, wat inhoudt dat er geen apparaten aan te pas komen. Een osteopaat gaat uit van de visie dat de mens biologisch één geheel is en dat alle afzonderlijke delen (systemen)

Nadere informatie

Waar komt de naam Mesologie vandaan? De naam Mesologie is afkomstig van het Griekse woord mesos, wat midden betekent.

Waar komt de naam Mesologie vandaan? De naam Mesologie is afkomstig van het Griekse woord mesos, wat midden betekent. Pers Q&A Wat is Mesologie?... 1 Waar komt de naam Mesologie vandaan?... 1 Hoe lang bestaat Mesologie in Nederland?... 1 Wat is het doel van Mesologie?... 2 Wat zijn de kenmerken van Mesologie?... 2 Hoe

Nadere informatie

Studiegids. Opleidingscentrum Bergkristal

Studiegids. Opleidingscentrum Bergkristal Studiegids Opleidingscentrum Bergkristal Ontwikkel jezelf in jouw eigen unieke stijl Holistisch Natuurgeneeskundig Specialist Opleidingscentrum Bergkristal Adriana Visser J. Nagelhoutlaan 39 8574 SR Bakhuizen

Nadere informatie

Studieplan Centrum Bergkristal

Studieplan Centrum Bergkristal Studieplan Centrum Bergkristal Volledige opleiding Holistisch Integratief Natuurgericht Therapeut, specialisatie kinderen en jongeren. Mogelijkheden Je kunt deze opleiding en de modules van de opleiding

Nadere informatie

Jade-Opleidingen - Doorn

Jade-Opleidingen - Doorn Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Cursus: Meridiaan Qigong (medicinale Qigong) Studiegids 2015/2016 Meridiaan Qigong Qigong (uitgesproken als:

Nadere informatie

Onderwerpen die aan de orde komen tijdens de Registeropleiding Medische- Pyschosociale Basisvakken SHO 47 ECTS:

Onderwerpen die aan de orde komen tijdens de Registeropleiding Medische- Pyschosociale Basisvakken SHO 47 ECTS: Onderwerpen die aan de orde komen tijdens de Registeropleiding Medische- Pyschosociale Basisvakken SHO 47 ECTS: Bij start op 10 maart 2017 College 1: Algemene basiskennis, begrippen, rechten en plichten,

Nadere informatie

Studieplan Centrum Bergkristal

Studieplan Centrum Bergkristal Studieplan Centrum Bergkristal Volledige opleiding Holistisch Integratief Natuurgericht Therapeut Mogelijkheden Je kunt deze opleiding en de modules van de opleiding op verschillende manieren benutten.

Nadere informatie

Gezondheidsverklaring

Gezondheidsverklaring Gezondheidsverklaring 1. Algemene gegevens Achternaam: Voornaam: Geboortedatum: Geslacht: man / vrouw Adres: Postcode+plaats: Land: Wat is uw beroep: Hoeveel uren werkt u gemiddeld per week? uur Wie is

Nadere informatie

Praktijk Avana. Nieuwsbrief September 2015

Praktijk Avana. Nieuwsbrief September 2015 Praktijk Avana Nieuwsbrief September 2015 Beste nieuwsbrieflezer, IK wil graag een behandelmethode, die ik zelf heel graag gebruik, onder de aandacht brengen Waarom? Omdat deze behandeling zo ontzettend

Nadere informatie

02-09-15 Opening seizoen, jaarvergadering en lezing. De Regenboogschool. 09-09-15 Les 1 Communicatie en overdracht. De Regenboogschool

02-09-15 Opening seizoen, jaarvergadering en lezing. De Regenboogschool. 09-09-15 Les 1 Communicatie en overdracht. De Regenboogschool HERHALINGSLESSEN - EHBO NOOTDORP - SEIZOEN 2015 / 2016 GROEP 1 LESTIJD: 19:30 - ± 21:30 UUR 02-09-15 Opening seizoen, jaarvergadering en lezing. De Regenboogschool 09-09-15 Les 1 Communicatie en overdracht.

Nadere informatie

Studiegids. Opleidingscentrum Bergkristal

Studiegids. Opleidingscentrum Bergkristal Studiegids Opleidingscentrum Bergkristal Ontwikkel jezelf in jouw eigen unieke stijl Holistisch Integratief Natuurgericht Therapeut 2013 Opleidingscentrum Bergkristal Adriana Visser J. Nagelhoutlaan 39

Nadere informatie

Studiegids. Opleidingscentrum Bergkristal

Studiegids. Opleidingscentrum Bergkristal Studiegids Opleidingscentrum Bergkristal Ontwikkel jezelf in jouw eigen unieke stijl Holistisch Energetisch Therapeut Opleidingscentrum Bergkristal Adriana Visser J. Nagelhoutlaan 39 8574 SR Bakhuizen

Nadere informatie

Scholingsmogelijkheden Instituut voor Celzouttherapie

Scholingsmogelijkheden Instituut voor Celzouttherapie Scholingsmogelijkheden Instituut voor Celzouttherapie Deelopleiding Celzouttherapie Modulaire opleiding tot Celzoutconsulent en Celzouttherapeut HBO conform Instituut Voor Celzouttherapie www.celzouten.nl

Nadere informatie

Opleidingscentrum Bergkristal

Opleidingscentrum Bergkristal Opleidingscentrum Bergkristal Opleidingen en Leerroutes 2013 Versie augustus 2013 Opleidingscentrum Bergkristal Adriana Visser J. Nagelhoutlaan 39 8574 SR Bakhuizen www.opleidingscentrum-bergkristal.nl

Nadere informatie

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Zesdaagse, geaccrediteerde Masterclass voor psychologen, trainers, coaches en therapeuten. Start 30 maart 2012 Open Avond: 6 maart a.s. WAAROM EEN MASTERCLASS

Nadere informatie

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Zesdaagse, geaccrediteerde Masterclass o.l.v. Annet van Laar, voor psychologen, trainers, coaches en therapeuten. Start: 14 februari 2014 Introductieworkshop:

Nadere informatie

Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut natuurtherapeut/psychosociaal begeleider. Informatiebrochure

Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut natuurtherapeut/psychosociaal begeleider. Informatiebrochure Informatiebrochure Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut natuurtherapeut/psychosociaal begeleider De Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut valt onder verantwoordelijkheid van de Stichting Marcos Training

Nadere informatie

DÉ PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE. Mooi van binnen en van buiten! Wie wil meer balans en gezondheid in het leven?

DÉ PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE. Mooi van binnen en van buiten! Wie wil meer balans en gezondheid in het leven? DÉ PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE Mooi van binnen en van buiten! Wie wil meer balans en gezondheid in het leven? 0031 (0) 6 25 51 69 15 0031 (0) 70 369 76 41 INFO@SUDASHI.NL VOEDING Waarom ik schrijf

Nadere informatie

Meditatietechnieken Coaching en Energetische therapie

Meditatietechnieken Coaching en Energetische therapie Het Sandelhout Meditatietechnieken, Coaching en Training Meditatietechnieken Coaching en Energetische therapie Individuele consulten voor particulieren Locatie: Het Beekse Boshuis Goirlesedijk ongenummerd

Nadere informatie

Studiegids. Opleidingscentrum Bergkristal

Studiegids. Opleidingscentrum Bergkristal Studiegids Opleidingscentrum Bergkristal Ontwikkel jezelf in jouw eigen unieke stijl Holistisch Integratief Natuurgericht Therapeut, Specialisatie kinderen 2013 Opleidingscentrum Bergkristal Adriana Visser

Nadere informatie

Medisch fundament. Bezoek- en postadres: Bredewater CA Zoetermeer

Medisch fundament. Bezoek- en postadres: Bredewater CA Zoetermeer Medisch fundament Bezoek- en postadres: Bredewater 16 2715 CA Zoetermeer info@uitgeverijbos.nl www.uitgeverijbos.nl 085 2017 888 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed: zowel

Nadere informatie

Krommenie, 14 maart 2017 Betreft: Opleiding Psychosociale basiskennis (PSBK) met korting via de ASPI

Krommenie, 14 maart 2017 Betreft: Opleiding Psychosociale basiskennis (PSBK) met korting via de ASPI Krommenie, 14 maart 2017 Betreft: Opleiding Psychosociale basiskennis (PSBK) met korting via de ASPI Beste therapeut (i.o.), Het is ons al zo vaak gevraagd: wanneer organiseren jullie de opleiding medische

Nadere informatie

Transpersoonlijke Trainingen

Transpersoonlijke Trainingen Transpersoonlijke Trainingen Atma Instituut voor psychodynamiek en lifecoaching Langestraat 121 3811 AE Amersfoort Tel: 033-4653277 Fax: 033-4652873 E-mail: info@atma.nl Site: www.atma.nl Afdrukdatum :

Nadere informatie

3-JARIGE YOGA DOCENTENOPLEIDING

3-JARIGE YOGA DOCENTENOPLEIDING 3-JARIGE YOGA DOCENTENOPLEIDING Start januari 2016 Voldoet aan standaarden IYF en Yoga Alliance De docentenopleiding is een unieke reis waarin je op zoek gaat naar de essentie van je eigen wezen. Een zoektocht

Nadere informatie

Gezondheidsverklaring voor een levensverzekering (zonder arbeidsongeschiktheidsdekking)

Gezondheidsverklaring voor een levensverzekering (zonder arbeidsongeschiktheidsdekking) Loyalis klantnummer Medisch nummer Gezondheidsverklaring voor een levensverzekering (zonder arbeidsongeschiktheidsdekking) De gezondheidsverklaring Hebt u voor een aanvulling op uw eigen inkomen gekozen?

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 9. Over de auteurs 11

Inhoud. Woord vooraf 9. Over de auteurs 11 Inhoud Woord vooraf 9 Over de auteurs 11 1 Inleiding 12 1.1 Geschiedenis 12 1.2 Wettelijke bepalingen 14 1.3 Het verstrekken van geneesmiddelen door verpleegkundigen 18 1.4 Medicatiefouten 21 1.5 Therapietrouw

Nadere informatie

Het verpleegplan. Persoonlijke basiszorg 2. Begeleiden. Voorlichting, advies en instructie. Traject V&V niveau 4 OVERZICHT LEEREENHEDEN CONCEPT

Het verpleegplan. Persoonlijke basiszorg 2. Begeleiden. Voorlichting, advies en instructie. Traject V&V niveau 4 OVERZICHT LEEREENHEDEN CONCEPT Basisdeel Het verpleegplan Persoonlijke basiszorg 1 Persoonlijke basiszorg 2 Begeleiden Voorlichting, advies en instructie Oriëntatie op het beroep Gegevens verzamelen Inschatten van zorgsituaties Verpleegdoelen

Nadere informatie

OPLEIDING. Marma-Yoga. Basis opleiding Marma-Yoga. studiegids 2012/2013

OPLEIDING. Marma-Yoga. Basis opleiding Marma-Yoga. studiegids 2012/2013 OPLEIDING Marma-Yoga Basis opleiding Marma-Yoga studiegids 2012/2013 1. Inleiding De basis opleiding Ayurvedisch marmatherapie is een unieke opleiding, die nergens anders wordt gegeven. De samensteller

Nadere informatie

Toetsingsvragen Basispakket

Toetsingsvragen Basispakket Toetsingsvragen Basispakket I. De vier wezensdelen van de mens (Rudolf Steiner/antroposofie) 1) B) Welke wezensdelen vinden we volgens Rudolf Steiner terug bij: mineralen, planten, dieren en mensen. 2)

Nadere informatie

Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie

Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie Geaccrediteerd door de VVH De Academie voor Haptonomie, ITH en Synergos bieden gezamenlijk de cursus DSM IV/Psychopathologie aan. Bijzonder aan dit aanbod is allereerst

Nadere informatie

Zorg door alternatieve geneeswijzen

Zorg door alternatieve geneeswijzen Zorg door alternatieve geneeswijzen Alternatieve geneeswijzen Inhoud Alternatieve geneeskunde 3 Homeopathie 6 Fytotherapie 8 Orthomoleculaire geneeskunde 10 Advies 11 Alternatieve geneeswijzen is een verzamelnaam

Nadere informatie

(Paarden)Acupunctuur in de diergeneeskunde

(Paarden)Acupunctuur in de diergeneeskunde (Paarden)Acupunctuur in de diergeneeskunde drs. R.E. Boerekamp S.N.V.A. 2 Wat is acupunctuur? traditionele Chinese geneeskunde > 3000 jaar toegepast op mens/dier stimulatie punten op het lichaam d.m.v.

Nadere informatie

OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR INTEGRALE COACHING & THERAPIE

OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR INTEGRALE COACHING & THERAPIE 2 0 1 4 OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR INTEGRALE COACHING & THERAPIE Beste NEI-ers, NLP-ers, Collega s en geïnteresseerden. Trots kunnen we weer een nieuwsbrief vol met workshops en opleidingen laten zien. Het

Nadere informatie

1 Algemene gegevens. gezondheidsverklaring voor een levensverzekering zonder arbeidsongeschiktheidsdekking. Polisnummer Naam verzekerde

1 Algemene gegevens. gezondheidsverklaring voor een levensverzekering zonder arbeidsongeschiktheidsdekking. Polisnummer Naam verzekerde gezondheidsverklaring voor een levensverzekering zonder arbeidsongeschiktheidsdekking Polisnummer Naam verzekerde U krijgt een gezondheidsverklaring U hebt een levensverzekering aangevraagd. Daarom krijgt

Nadere informatie

Energie en Energetische geneeswijze

Energie en Energetische geneeswijze Module 6 Energie en Energetische geneeswijze De glimlach in de zorgverlening Module 6 Energie en Energetische geneeskunde 2014 1 Energie en Energetische geneeswijze Het niet geziene, leren zien, het onbegrijpelijke,

Nadere informatie

Voeding. Orthomoleculaire Geneeskunde

Voeding. Orthomoleculaire Geneeskunde Voeding Orthomoleculaire Geneeskunde Fysiotherapie in combinatie met nieuwe wetenschappen Paramedisch Centrum Luxor combineert diverse vormen van (sport)fysiotherapie met nieuwe wetenschappen voor een

Nadere informatie

1 Algemene gegevens. gezondheidsverklaring voor een levensverzekering met arbeidsongeschiktheidsdekking. Polisnummer Naam verzekerde

1 Algemene gegevens. gezondheidsverklaring voor een levensverzekering met arbeidsongeschiktheidsdekking. Polisnummer Naam verzekerde gezondheidsverklaring voor een levensverzekering met arbeidsongeschiktheidsdekking Polisnummer Naam verzekerde U krijgt een gezondheidsverklaring U hebt een levensverzekering aangevraagd die ook arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Eerste hulp bij overgevoeligheid - Energie in balans

Eerste hulp bij overgevoeligheid - Energie in balans Eerste hulp bij overgevoeligheid - Energie in balans Voor meer rust en vertrouwen bij hooggevoelige mensen Dank je wel voor het downloaden van mijn E-book voor hooggevoelige mensen. Als je eenmaal ontdekt

Nadere informatie

Acupunctuur. kan helpen. bij. stress

Acupunctuur. kan helpen. bij. stress Acupunctuur kan helpen bij stress Stress In onze maatschappij heeft iedereen het steeds over stress, maar wat bedoelt men hier eigenlijk mee? We onderscheiden twee vormen van stress : - positieve stress,

Nadere informatie

Registeropleiding Medische Basisvakken SHO Puur Plato Aantrekkelijke leermethode Voor wie? Opleidingsdoel

Registeropleiding Medische Basisvakken SHO Puur Plato Aantrekkelijke leermethode Voor wie? Opleidingsdoel Registeropleiding Medische Basisvakken SHO Puur Plato In september starten wij met de Registeropleiding Medische Basisvakken SHO Puur Plato. Met deze opleiding kunt u in tien colleges Medische Basiskennis

Nadere informatie

ENERGIEVOLLE OPLEIDINGEN

ENERGIEVOLLE OPLEIDINGEN Feng Shui Vijf Elementen Voeding Nine Star Ki Vijf Elementen Ontspanning Korte beroepsopleidingen CRKBO geaccrediteerd ENERGIEVOLLE OPLEIDINGEN TAKE TIME TO FIND YOURSELF BARADA OPLEIDINGSCENTRUM Bij Barada

Nadere informatie

Centrum Corazon Roy Westerweel

Centrum Corazon Roy Westerweel Centrum Corazon Roy Westerweel Cantharel 25 2403 RA Alphen aan den Rijn bezoek alleen op afspraak. Telefoon: 0172-443977 Mobiel: 06-45316825 Email: info@centrum-corazon.nl INTRODUCTIE Welkom op de site

Nadere informatie

Algemene informatie Atma Instituut. Het Atma Instituut... 3 Introductiedagen... 4 Trainingen... 5 Accreditaties en certificeringen...

Algemene informatie Atma Instituut. Het Atma Instituut... 3 Introductiedagen... 4 Trainingen... 5 Accreditaties en certificeringen... Algemene informatie Atma Instituut Het Atma Instituut... 3 Introductiedagen... 4 Trainingen... 5 Accreditaties en certificeringen... 6 2 Brochure: Algemene informatie Atma Instituut Het Atma Instituut

Nadere informatie

Studiegids. Opleidingscentrum Bergkristal

Studiegids. Opleidingscentrum Bergkristal Studiegids Opleidingscentrum Bergkristal Ontwikkel jezelf in jouw eigen unieke stijl Holistisch Integratief Psychologisch Therapeut Opleidingscentrum Bergkristal Adriana Visser J. Nagelhoutlaan 39 8574

Nadere informatie

Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM

Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Opleiding Ayurvedische massage Studiegids 2016 Wat is Ayurveda? Ayurveda betekent letterlijk Wetenschap van

Nadere informatie

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Groeien in gezondheid door kennis Onze gezondheid is ons belangrijkste bezit. Daarom is het goed dat we ons er steeds meer van bewust worden dat

Nadere informatie

A P E I R O N NIEUWETIJDSOPLEIDING NATUURGENEESWIJZEN

A P E I R O N NIEUWETIJDSOPLEIDING NATUURGENEESWIJZEN A P E I R O N NIEUWETIJDSOPLEIDING NATUURGENEESWIJZEN GEZOCHT: ENTHOUSIASTE, LEERGIERIGE PERSONEN DIE IN ÉÉN RUIM CURSUSJAAR EEN BREDE, PRACHTIGE NATUURGENEESKUNDIGE BASIS WILLEN LEGGEN 1 JARIGE BASISOPLEIDING

Nadere informatie

Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM

Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Opleiding tot Ayurvedisch voedings-coach Studiegids 2016 Dorpsstraat 26, 3941 JM Doorn, www.jade-health.nl,

Nadere informatie

Naam van de opleiding : Kwantumfysica van het Brein Naam van de docent (en) : Kees van Dijk, Natuurgeneeskundige Carla Huisken, Natuurgeneeskundige

Naam van de opleiding : Kwantumfysica van het Brein Naam van de docent (en) : Kees van Dijk, Natuurgeneeskundige Carla Huisken, Natuurgeneeskundige Studie plan Naam van de opleiding : Kwantumfysica van het Brein Naam van de docent (en) : Kees van Dijk, Natuurgeneeskundige Carla Huisken, Natuurgeneeskundige Totale duur van de opleiding Totaal aantal

Nadere informatie

Jade-Opleidingen - Doorn

Jade-Opleidingen - Doorn Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Opleiding tot Ayurvedisch voedings-coach Studiegids 2015 Wat is Ayurveda? Ayurveda betekent letterlijk: wetenschap

Nadere informatie

Onder de vraag kunt u de antwoorden aangeven. Wilt u dit doen in een andere letter kleur.

Onder de vraag kunt u de antwoorden aangeven. Wilt u dit doen in een andere letter kleur. Studie plan Naam van de opleiding : Hart en Vaatziekten Introductie in de Preventie en Behandeling vanuit een integraal oogpunt. Naam van de docent (en) : Saira Moeniralam Totale duur van de opleiding

Nadere informatie

BEROEPSOPLEIDINGEN VOEDING. HBO Module. Professioneel en toegankelijk. Erkend onderwijsinstituut CRKBO KTNO BATC Reiki Ryoho Reiki Alliance

BEROEPSOPLEIDINGEN VOEDING. HBO Module. Professioneel en toegankelijk. Erkend onderwijsinstituut CRKBO KTNO BATC Reiki Ryoho Reiki Alliance BEROEPSOPLEIDINGEN VOEDING HBO Module Professioneel en toegankelijk Erkend onderwijsinstituut CRKBO KTNO BATC Reiki Ryoho Reiki Alliance VOEDING HBO Module Professioneel en toegankelijk HBO niveau voedingsmodule

Nadere informatie

Traject V&V; Verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg deel 2 niveau 4 TB. Oudere zorgvragers met psychopathologie

Traject V&V; Verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg deel 2 niveau 4 TB. Oudere zorgvragers met psychopathologie Traject V&V; Verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg deel 2 niveau 4 TB Inhoudsopgave (concept) 30-03-2017 THEMA 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Oudere zorgvragers met psychopathologie

Nadere informatie

Naam van de opleiding : Voeding en kwantumgeneeskunde Naam van de docent (en) : Dr. Saira Moeniralam

Naam van de opleiding : Voeding en kwantumgeneeskunde Naam van de docent (en) : Dr. Saira Moeniralam Studie plan Naam van de opleiding : Voeding en kwantumgeneeskunde Naam van de docent (en) : Dr. Saira Moeniralam Totale duur van de opleiding 3 dagen per jaar Totaal aantal dagen 3 dagen in de bij en nascholing

Nadere informatie

De huisarts. De psycholoog. Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl)

De huisarts. De psycholoog. Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl) Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl) Home > Over hulpverleners Verschillende soorten hulpverleners hebben verschillende opleidingen. Door dit verschil zijn ze goed in verschillende

Nadere informatie

Je vindt geen vrede door de omstandigheden van je leven te veranderen, maar door te beseffen wie je ten diepste bent.

Je vindt geen vrede door de omstandigheden van je leven te veranderen, maar door te beseffen wie je ten diepste bent. Energetische Meditatie Je vindt geen vrede door de omstandigheden van je leven te veranderen, maar door te beseffen wie je ten diepste bent. - Eckhart Tolle - Wat is het? De grondlegger van Energetische

Nadere informatie

Alternatieve geneeswijzen. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg

Alternatieve geneeswijzen. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg Alternatieve geneeswijzen Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies Jouw gezondheid is onze zorg Inhoud Alternatieve geneeskunde 3 Homeopathie 5 Fytotherapie 9 Orthomoleculaire geneeskunde

Nadere informatie

NLP PRACTITIONER 2015

NLP PRACTITIONER 2015 2015 ERKEND, PRAKTIJKGERICHT EN VERBREDEND De erkende NLP Practitioner opleiding van the Sphere is praktijkgericht en verbredend. Het biedt een uitstekende structuur voor effectieve communicatie, persoonlijke

Nadere informatie

ChinLi TuiNa. Welkom. Uitleg over Tuina massage

ChinLi TuiNa. Welkom. Uitleg over Tuina massage ChinLi TuiNa Welkom Uitleg over Tuina massage Kennismaking Tuina Wat is Tuina, inleiding Historie Hoe werkt Tuina Welke klachten kun je met Tuina behandelen Tuina in de praktijk Vragen Demonstratie TuiNa

Nadere informatie

Lees meer in de Toelichting onder het kopje Verandert uw gezondheid?. Hoeveel uren werkt u per week? Uw werk bestaat uit: - lichamelijke arbeid uur

Lees meer in de Toelichting onder het kopje Verandert uw gezondheid?. Hoeveel uren werkt u per week? Uw werk bestaat uit: - lichamelijke arbeid uur Gezondheidsverklaring voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een levensverzekering met arbeidsongeschiktheidsdekking Polisnummer Naam verzekerde U krijgt een gezondheidsverklaring U heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Lees meer in de Toelichting onder het kopje Verandert uw gezondheid?. Hoeveel uren werkt u per week? Uw werk bestaat uit: - lichamelijke arbeid uur

Lees meer in de Toelichting onder het kopje Verandert uw gezondheid?. Hoeveel uren werkt u per week? Uw werk bestaat uit: - lichamelijke arbeid uur voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een levensverzekering met arbeidsongeschiktheidsdekking Polisnummer Naam verzekerde U krijgt een gezondheidsverklaring U heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

CURSUSSEN 2013-2014. Espirit spiritueel centrum. spirituele bewustwording, kosmische kennis (esoterie), intuïtieve ontwikkeling

CURSUSSEN 2013-2014. Espirit spiritueel centrum. spirituele bewustwording, kosmische kennis (esoterie), intuïtieve ontwikkeling Espirit spiritueel centrum spirituele bewustwording, kosmische kennis (esoterie), intuïtieve ontwikkeling CURSUSSEN 2013-2014 Hoek van het IJ 29 8223 BJ Lelystad www.espirit.nl e-mail: herman.kuik@espirit.nl

Nadere informatie

BEROEPSOPLEIDINGEN V O E D I N G. HBO Module. Professioneel en toegankelijk. Erkend onderwijsinstituut CRKBO KTNO Reiki Ryoho Reiki Alliance

BEROEPSOPLEIDINGEN V O E D I N G. HBO Module. Professioneel en toegankelijk. Erkend onderwijsinstituut CRKBO KTNO Reiki Ryoho Reiki Alliance BEROEPSOPLEIDINGEN V O E D I N G HBO Module Professioneel en toegankelijk Erkend onderwijsinstituut CRKBO KTNO Reiki Ryoho Reiki Alliance V O E D I N G HBO Module Professioneel en toegankelijk HBO niveau

Nadere informatie

AL healing / herhaling pranayama kriya meditatie AL. alle chakras) 5 eliminatie. alle chakras) KY voor weerstand tegen ziekte.

AL healing / herhaling pranayama kriya meditatie AL. alle chakras) 5 eliminatie. alle chakras) KY voor weerstand tegen ziekte. Kundalini Yoga 2010-2011 thema: KY en de acht chakras 11-5-2011 / 1 / 11 AL healing / herhaling pranayama kriya meditatie AL (voor KY meditatie Kirtan Kriya 1 krachtige energie Bandhas alle chakras) (chakra

Nadere informatie

ndévit De introductiecursus en beroepsopleiding

ndévit De introductiecursus en beroepsopleiding ndévit De introductiecursus en beroepsopleiding 1 ONDEVIT BASIS CURSUS Deze cursus is bedoeld om u grondig te laten kennismaken met Ondevit en haar mogelijkheden.tijdens deze inleiding wordt niet alleen

Nadere informatie

DE VIJF ELEMENTEN. Door de wrijving van Yin en Yang ontstaat er verdikking.

DE VIJF ELEMENTEN. Door de wrijving van Yin en Yang ontstaat er verdikking. DE VIJF ELEMENTEN Door de wrijving van Yin en Yang ontstaat er verdikking. Gasvorm dikt in tot vloeistof die vervolgens kristalliseert tot dichte materie. Die materie manifesteert zich op haar beurt in

Nadere informatie