WERKEN MET BRILJANT...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERKEN MET BRILJANT..."

Transcriptie

1 Briljant Account

2 Inhoud 1. WERKEN MET BRILJANT... 1 Briljant Administrator: een geïntegreerde administratie... 1 Briljant Administrator of Account opstarten... 3 Vanuit een geopend dossier een ander dossier openen... 3 Functies van de knoppen... 4 Overzicht knoppenbalk... 4 Overzicht van de Briljant sneltoetsen... 6 Overzicht van de Briljant sneltoetsen... 6 De Briljant Statusbalk... 9 Gegevens bewaren Gegevens wijzigen Gegevens verwijderen Gegevens als standaard instellen Werkwijze De veldvolgorde instellen Werkwijze Veldvolgorde wijzigen Veldvolgorde op een tabblad instellen Werken met boeken Werkwijze aanmaken boeken Werkwijze instellen standaardboek Datums invullen Browse-vensters Werken met browse-vensters Een browse-venster openen Navigeren in een browse-venster Snel gegevens zoeken in een browse-venster Kolommen kiezen en tonen in browse-vensters Kolommen schikken in een browse-venster De breedte en de plaats van kolommen aanpassen De kolombreedte aanpassen De plaats van een kolom wijzigen Meerdere kolom lay-outs instellen in een browse-venster Een kolom lay-out openen in een browse-venster Extra velden Wat zijn Extra velden? Types Extra velden De eigenschappen van Extra velden Extra velden aanmaken Controletabellen aanmaken en beheren Extra velden wijzigen De tabvolgorde van de extra velden wijzigen De veldlengte wijzigen De positie van de velden wijzigen Lijsten genereren Een lijst aanmaken Een lijst tonen (Afdrukvoorbeeld) Een lijst afdrukken De instellingen van een lijst bewaren Batch printen Versneld lijsten afdrukken via batch printer en en vanuit Briljant De instellingen voor ii

3 Inhoud verzenden Het programma updaten Wat is updaten? Overzicht van de Wijzigingen en aanvullingen Hoe installeert u een update Beveiliging instellen Werken met beveiliging De beveiliging instellen Gebruikers aanmaken Rechten per gebruiker toekennen Tabbladen tonen of verbergen Rechten per gebruiker globaal wijzigen BEHEREN IN BRILJANT Dossiers Wat is een Dossier? Een nieuw dossier aanmaken Een bestaand dossier toevoegen Een ander dossier openen Een dossier verwijderen Een reservekopie maken van een dossier (backup) De reservekopie van een dossier terugzetten (restore) Klanten Klanten aanmaken De stamgegevens Het tabblad Algemeen Het tabblad Facturatie Het tabblad Contactpersonen Het tabblad Interesses Het tabblad Memo Het tabblad Leveradres Het tabblad Artikelkorting Het tabblad Groepskorting Het tabblad Offertes Het tabblad Orders Het tabblad Afleveringen Het tabblad Brieven Het tabblad Herstellingen Het tabblad Onderhoudscontracten Het tabblad Serienummers Het tabblad Uren Het tabblad Agenda Het tabblad Extra velden Het tabblad Saldo Het tabblad Overzicht Het tabblad Aanmaningen Klantgroepen aanmaken De Klantenlijst afdrukken Leveranciers Leveranciers aanmaken De stamgegevens Het tabblad Algemeen Het tabblad Facturatie Het tabblad Contactpersonen Het tabblad Artikels Het tabblad Memo Het tabblad Bestellingen iii

4 Briljant Account Het tabblad Leveringen Het tabblad Brieven Het tabblad In herstelling Het tabblad Serienummers Het tabblad Uren Het tabblad Agenda Het tabblad Extra velden Het tabblad Saldo Het tabblad Overzicht De Leverancierslijst afdrukken BRILJANT ACCOUNT Starten met Account Basisbegrippen Hoe veelzijdig is Briljant Account? Hoe gebruiksvriendelijk is Account? Overzicht van alle menu-opties en functies Het hoofdmenu van Briljant Account Basisstappen om een boekhouding op te starten Help opvragen voor Briljant Account Een boekhouding opstarten Basisinstellingen De basisinstellingen van uw dossier De algemene instellingen Het boekjaar instellen De Account instellingen De boekhoudperiode instellen/veranderen De valuta beheren Het boekhoudplan aanpassen Het boekhoudplan Rekeningen aanmaken Een bestaande rekening wijzigen Het boekhoudplan afdrukken Dagboeken creëren en beheren De dagboeken Dagboeken aanmaken Een dagboek wijzigen De vaste gegevens instellen Wat zijn de Vaste Gegevens? Het boekjaar creëren De periodes openen of sluiten Een gebroken boekjaar instellen Een boekjaar verlengen of verkorten Een boekjaar verwijderen De Account instellingen De BTW-instellingen De openingsbalans ingeven Wat is de openingsbalans? Beginsaldo's Klanten ingeven Beginsaldo's Leveranciers ingeven Beginsaldo's Algemene rekeningen ingeven De Wachtrekening opening controleren Het Openingsdagboek afdrukken Aankoopfacturen boeken Aankoopfacturen boeken De boeking in detail De stamgegevens van de aankoopboeking iv

5 Inhoud Het tabblad Detail Het tabblad BTW Het tabblad Journaal Het tabblad Intrastat Leveranciers creëren tijdens het boeken Rekeningen creëren tijdens het boeken Een boeking wijzigen Creditnota's boeken Een negatieve factuur boeken Facturen Medecontractant boeken Korting contant boeken Intracommunautaire facturen boeken Landen toevoegen aan de EU Intrastat Facturen uit niet EG-lidstaten boeken Een factuur met enkel BTW boeken Verkoopfacturen boeken Verkoopfacturen boeken De boeking in detail De stamgegevens van de verkoopboeking Het tabblad Detail Het tabblad BTW Het tabblad Journaal Het tabblad Intrastat Klanten creëren tijdens het boeken Rekeningen creëren tijdens het boeken Een boeking wijzigen Creditnota's boeken Medecontractant boeken Een negatieve factuur boeken Korting contant boeken Intracommunautaire facturen boeken Landen toevoegen aan de EU Intrastat Facturen uit niet EG-lidstaten boeken Doorboeken vanuit Briljant Administrator Doorboeken vanuit Briljant Administrator: principe Doorboeken vanuit Briljant Administrator: werkwijze Financieel boeken Bankafschriften en kasverrichtingen boeken De boeking in detail De stamgegevens van de financiële boeking Het tabblad Detail Het tabblad Journaal Een factuur opzoeken Rekeningen creëren tijdens het boeken Klanten/Leveranciers creëren tijdens het boeken Een bedrag opzoeken Een boeking wijzigen Een globale betaling toewijzen Een deelbetaling boeken Facturen met korting contant boeken Afboeken per saldo Boeken op een kostenrekening met BTW Betaald voorschot BTW boeken Diverse boeken Diverse boeken De boeking in detail v

6 Briljant Account De stamgegevens van de diverse verrichting Het tabblad Detail Het tabblad Journaal Een boeking wijzigen Afboeken per saldo Klanten/Leveranciers/Rekeningen creëren tijdens het boeken Standaard boekingen Standaard boekingen Standaard boekingen kopiëren en wijzigen Fictieve boekingen Fictieve boekingen Fictieve boekingen kopiëren en wijzigen Afpunten Automatisch afpunten Manueel afpunten Manueel ontpunten Rekeningen per periode afpunten Automatisch afpunten Kleine betalingsverschillen afpunten Vaste activa De module Vaste activa De module Vaste activa Het Dagboek Afschrijvingen creëren Investeringsrekeningen instellen De afschrijving voor lopende investeringen ingeven De afschrijving ingeven tijdens het boeken Investeringsaftrek ingeven De afschrijvingen berekenen en tonen De afschrijvingen automatisch boeken De verkoop van investeringsgoederen De afschrijvingstabel afdrukken Domiciliëring Betalingen domiciliëren De gedomicilieerde betalingen afpunten BTW-aangifte De BTW-aangifte berekenen en afdrukken Elektronische aangifte EDIVAT De BTW-aangifte EDIVAT De BTW-aangifte EDIVAT Stap 1: exporteer de BTW-aangifte Stap 2: omzetting naar het EDIVAT-formaat Stap3: verzending van de elektronische aangifte Elektronische aangifte INTERVAT De btw-aangifte INTERVAT Een enkelvoudige btw-aangifte indienen via INTERVAT Een meervoudige btw-aangifte indienen via INTERVAT Herzieningen aanbrengen in de BTW-aangifte Controlelijst BTW-aangifte De BTW-listing De BTW-omzetvergelijking Ereloonfiches Ereloonfiches invullen en afdrukken Ereloonfiches: basisgegevens instellen De factuur met ereloon boeken De ereloonfiches afdrukken Lijsten afdrukken Dagboeken afdrukken Grootboeken afdrukken vi

7 Inhoud De proef- & saldibalans De balans afdrukken De kwartaalopgave intracommunautaire leveringen De intrastat-aangifte Vervaldagboeken Vervaldagboek klanten Vervaldagboek leveranciers Actualisatie van de vreemde munten De omzetstatistiek Het statistisch overzicht Aanmaningen Werken met aanmaningen Teksten, kosten en intresten instellen De aanmaningen afdrukken test De aanmaningen mailen Historiek van de aanmaningen De aanmaningen opvolgen Dubieuze debiteuren Dubieuze debiteuren beheren Het dossier instellen De factuur als dubieus boeken De terugvordering van de BTW boeken De vereffening boeken De definitieve afhandeling boeken Forfaitaire berekening De forfaitaire berekening Lijst forfaitaire berekening afdrukken Analytisch boekhouden De analytische boekhouding De analytische boekhouding Het analytische plan Werken met één of twee analytische plannen Creëren van analytische plannen De rekeningen instellen Verrichtingen boeken Analytisch boeken met vaste verdeelsleutels Analytisch boeken zonder vaste verdeelsleutels Boeken volgens analytisch plan met slechts één niveau Analytische lijsten De lijst analytische uitsplitsing De analytische proef- & saldibalans Automatisch bankverkeer Werken met automatisch bankverkeer Werken met automatisch bankverkeer Dossierinstellingen Het betalingsbestand aanmaken De financiële boeking Betalingen domiciliëren Het boekjaar afsluiten Het boekjaar afsluiten Stap 1: het nieuwe boekjaar creëren Stap 2: de saldo's overdragen Stap 3: de finale afsluiting De wettelijk verplichte lijsten afdrukken De budgetten en fiscaal aftrekbaar overnemen naar nieuw boekjaar Import & export van data De Import- & exportmodule De Import- & exportmodule vii

8 Briljant Account Importeren Gegevens importeren Exporteren Gegevens exporteren TIPS & TRICKS Tips & tricks Snelle sneltoets 1: CTRL+SHIFT+O Snelle sneltoets 2: CTRL+F De veldvolgorde instellen Snel ingeven met de F12-toets Tooltip met veldinhoud Veldinhoud vorige lijn overnemen Datums invullen Tekstopmaak in memovelden De opmaak toekennen aan een tekstselectie De opmaakkenmerken ingeven tijdens het tikken van de tekst Index viii

9 WERKEN MET BRILJANT Briljant Administrator: een geïntegreerde administratie Briljant Administrator is een volledig geïntegreerd pakket voor zelfstandigen en KMO's die hun volledige administratie wensen te beheren vanuit één en hetzelfde programma. De opbouw van het programma is modulair. De gebruiker stelt uit een twintigtal modules zijn administratief systeem samen en breidt het uit zodat het op ieder ogenblik voldoet aan de noden van zijn onderneming. De installatie van Briljant Administrator omvat standaard het beheer van klanten en leveranciers en wordt naargelang de bedrijfsaard en -activiteit aangevuld met één of meerdere van de volgende modules. Verkoopbeheer Totaaloplossing voor de commerciële dienst. Beheer van artikels, offertes, orders, afleveringen, transport, facturatie, prijslijsten,... Aankoopbeheer Beheert alle activiteiten van de aankoopdienst: raamcontracten, bestellingen, leveringen, inventarisopname,... De modules Aankoopbeheer en Verkoopbeheer samen geven u voorraadbeheer. Productie Beheer van samengestelde artikels en hun onderdelen, samenstelling kost- en verkoopprijs, productieorders,... Kassabeheer Beheer van één of meerdere kassa-pc's, met of zonder barcode scanner, beheer van kortingen en kortingacties, klantenkaarten,... Aansturing van randapparaten: barcode scanner, ticket printer, klantendisplay, kassaklavieren, geldlade. Urenregistratie Registratie en verwerking van werkuren voor productie, herstellingen, projecten,... Jobregistratie Serienummers Beheer van unieke serienummers, traceren op serienummers, tracebility in de aan- en verkoophistoriek. Service Structureert de administratie van de diensten die verantwoordelijk zijn voor de herstellingen (intern en extern), de onderhoudscontracten, de vervangtoestellen,... Agenda Beheert alle activiteiten van de aankoopdienst: raamcontracten, bestellingen, leveringen, inventarisopname,... De modules Aankoopbeheer en Verkoopbeheer samen geven u voorraadbeheer. Prospectenbeheer Beheert alle activiteiten van de aankoopdienst: raamcontracten, bestellingen, leveringen, inventarisopname,... De modules Aankoopbeheer en Verkoopbeheer samen geven u voorraadbeheer. Commissieberekening Commissiesystemen per vertegenwoordiger, per artikelgroep en per artikel. Commissie wordt getoond op offerte, order, aflevering, lijsten. Document archivering 1

10 Briljant Account Scannen, opslag en digitale distributie van documenten: orders, contracten, schetsen, werktekeningen,... Gekoppeld aan klanten, leveranciers, orders, brieven,... Garagebeheer Beheer van voertuigen (aankoop & verkoop) en onderhoud. Overzichten per klant, per voertuig, terugzoeken op nummerplaat, chassisnummer,... Psion Workabout Koppeling met de Psion Workabout met barcode scanner voor stockbeheer, order picking,... Account Volledig geïntegreerde boekhoudmodule met automatische boeking van verkopen. Verzendklare documenten in de officiële vorm (BTW-aangifte en -listing, intracommunautaire aangifte, intrastat,...) Vaste Activa Uitbreidingsmodule voor Briljant Account. Automatische berekening en boeking van de afschrijvingen, afschrijvingstabellen,... Automatisch bankverkeer Uitbreidingsmodule voor Briljant Account. Opbouw van betalingsbestand vanuit uw boekhouding, automatisch afpunting van betalingen. Briljant Analytisch Uitbreidingsmodule voor Briljant Account. Analytische uitsplitsing van boekingen in twee plannen en op twee niveaus. Projectbeheer Voorcalculatie Voor aannemers van bouwwerken, grondwerken,... Offerteberekening op basis van kostprijzen en collectieve marges. Projectbeheer Nacalculatie Voor aannemers van bouwwerken, grondwerken,... Ingave van materiaalverbruik, materieelgebruik en uren per project. Overzichtlijsten per project met voor- en nacalculatie. Projectbeheer Vorderingstaten Voor aannemers van bouwwerken, grondwerken,... Berekening van vorderingstaten per project met indexeringsformule Import- & exportmodule Importeren van klanten, prospecten en artikels. Exporteren van zelf samen te stellen verzameling van data naar CSV of XML. Kan rechtstreeks in Excel worden geopend voor verdere verwerking, grafieken,... Indien u meer informatie wenst over een of meerdere modules, contacteer dan onze commerciële dienst op (011)

11 WERKEN MET BRILJANT Briljant Administrator of Account opstarten Als u op het Briljant opstarticoon klikt, kan het programma op diverse manieren opstarten. Dit is afhankelijk van de eigenschappen die aan het icoon zijn toegekend zijn. Dit zijn de mogelijkheden: 1. Briljant Administrator of Account start op in de modus Dossierbeheer, waarin u het gewenste dossier in de dossierlijst kunt aanklikken. 2. Briljant Administrator of Account start op met een geopend dossier Deze methode verdient de voorkeur als u altijd in één en hetzelfde dossier werkt. 3. Briljant Administrator start op. U kunt doorklikken naar Account via het menu Instellingen, Uitvoeren Account. 4. Briljant Account start op met een bepaald scherm in een bepaald dossier reeds geopend (b.v. scherm Kassa op een kassa-pc). U neemt best even contact op met uw HelpDesk om de opstartparameters op uw PC te wijzigen. Na het openen van een dossier komt u in het hoofdmenu terecht. Vanuit een geopend dossier een ander dossier openen Om vanuit een geopend dossier een ander dossier te openen gaat u als volgt te werk. 1. Sluit alle vensters in het huidige dossier. 2. Kies Selecteer dossier in het menu Instellingen. Het scherm Selecteer dossier opent. 3. Dubbelklik op de gewenste dossiernaam. Het vorige dossier wordt sluit automatisch af en het nieuwe dossier is actief. 3

12 Briljant Account Functies van de knoppen De knoppen op de knoppenbalk worden gebruikt om veel gebruikte taken uit te voeren. Ze zijn beschikbaar voor alle Briljant modules. Indien een knop niet functioneel is in een geopend scherm, dan is hij lichtgrijs van kleur. Erop klikken heeft geen gevolg. Voor de vaakst uitgevoerde taken werkt u sneller met de sneltoets dan met de muis en de knoppen. De knoppenbalk kan worden aangepast per gebruiker (menu Instellingen, Toolbar). U kunt knoppen die u nooit gebruikt verbergen en nieuwe knoppen voor nieuwe taken bijplaatsen. Overzicht knoppenbalk Knop Sneltoets Actie EDIT CTRL+X CTRL+C CTRL+V Knip de inhoud weg uit het veld en plaats hem op het klembord Kopieer de inhoud van het veld naar het klembord Plak de inhoud van het klembord in een veld RECORD ALT+INS Geef een nieuw invulscherm F5 Bewaar de gegevens F6 Verwijder de gegevens ALT+HOME ALT+PIJL OMH. ALT+PIJL OML. ALT+END Ga naar het eerste record in het bestand Ga een record terug in het bestand Ga een record verder in het bestand Ga naar het laatste record in het bestand OPZOEKEN F2 Overzicht (zoeklijst van geopend scherm) F3 Zoek (keuzelijst van invulveld) 4

13 WERKEN MET BRILJANT AFDRUKKEN (geen) Selecteer printer CTRL+P Druk gegevens af CTRL+SHIFT+P Afdrukvoorbeeld op scherm FAXEN CTRL+F Fax document CTRL+SHIFT+F Afdrukvoorbeeld van faxdocument op scherm CTRL+SHIFT+M document ARCHIVERING CTRL+SHIFT+S Scan document (geen) Set up scanner CTRL+SHIFT+D Toon document CTRL+SHIFT+K Naar Klembord UTILITIES (geen) Vorm telefoonnummer CTRL+SHIFT+R Rekenmachine CTRL+SHIFT+B Naar Brieven CTRL+SHIFT+A Naar Agenda CTRL+ALT+P Naar Psion CTRL+SHIFT+H Naar Helpmail 5

14 Briljant Account Overzicht van de Briljant sneltoetsen Er is een groot aantal sneltoetsen ter beschikking in de Briljant modules. Leer ze in de mate van het mogelijke te gebruiken, omdat u er veel sneller mee kunt werken dan met de muis. Er is een verschil tussen de navigatietoetsen in de eerste tabel en de schermgebonden sneltoetsen in de tweede tabel. De navigatietoetsen werken in alle modules en in alle schermen. De schermgebonden sneltoetsen werken enkel in de aangeduide modules en schermen. Overzicht van de Briljant sneltoetsen Navigatietoetsen ESC CTRL+HOME CTRL+END HOME END TAB SHIFT+TAB PAGE UP PAGE DOWN PIJL OMHOOG PIJL OMLAAG CTRL+SHIFT+K CTRL+SHIFT+L CTRL+PIJL LINKS CTRL+PIJL RECHTS Escape - wist het veld. Dadelijk na het wissen kan de originele inhoud teruggeroepen worden met ESC. Door een derde maal op ESC te drukken, krijg je de inhoud terug van na je eerste wijziging. Wist de regel vanaf de cursorpositie tot vooraan Wist de regel vanaf de cursorpositie tot achteraan Verplaatst de cursor naar het begin van de regel Verplaatst de cursor naar het einde van de regel Verplaatst de cursor naar het volgende veld Verplaatst de cursor een veld terug Verplaatst de cursor naar het eerste veld Verplaatst de cursor naar het laatste veld Verplaatst de cursor een veld naar omhoog Verplaatst de cursor een veld naar omlaag Open Beheer kolommen Bewaar lay-out kolommen Naar eerste kolom in browse Naar laatste kolom in browse Schermgebonden sneltoetsen Sneltoets Module(s) SchermGro Actie ALT+F4 ADM + ACC alle Programma sluiten ALT+F5 ADM + ACC alle Nieuw nummer (automatisch) CTRL+SHIFT+INS ADM + ACC alle Lege lijn tussenvoegen 6

15 WERKEN MET BRILJANT ALT+END ADM + ACC alle Opent laatste record CTRL+F3 ADM + ACC alle Opent Klant-,Leverancier- of Artikelscherm vanuit nummerveld CTRL+F4 ADM + ACC alle Actief venster sluiten CTRL+F6 ADM + ACC alle Wisselen tussen actieve schermen CTRL+T ADM + ACC alle Print tabel CTRL+SHIFT+D ADM + ACC alle Switchen tussen afdruk in portrait of landscape CTRL+SHIFT+K ADM + ACC alle Open Beheer kolommen CTRL+SHIFT+L ADM + ACC alle Bewaar tabel lay-out CTRL+SHIFT+O ADM + ACC Klanten + Leveranciers Opent brief vanuit tabblad Brieven CTRL+SHIFT+T ADM + ACC alle Afdrukvoorbeeld tabel CTRL+TAB ADM + ACC alle Wisselen tussen actieve schermen F10 ADM Artikel Kopieer artikel naar nieuw artikel F12 ADM Alle (behalve Kassa) Maakt nieuwe lijn aan en activeert 1ste kolom ALT+F10 ADM Offertes + Orders + Afleveringen Historiek afleveringen CTRL+F8 ADM Aankoop en Verkoop Serienummers opvragen CTRL+F10 ADM Offertes + Orders + Afleveringen Historiek orders CTRL+SHIFT+O ADM Klanten + Leveranciers CTRL+SHIFT+V ADM Verkoop Opent bon vanuit tab Offertes, Orders, Aflev., Bestell., Leveringen Verwijdert 0-lijnen in Offertes, Orders en Afleveringen F9 ACC Aankoop + Verkoop Detail Analytisch oproepen F10 ACC Aankoop Detail investeringen oproepen ALT+F9 ACC Financieel Boek resterend bedrag 7

16 Briljant Account ALT+F10 ACC Aankoop, Verkoop, Financieel + Divers Opent keuzelijst Standaard boekingen CTRL+F10 ACC Aankoop Detail Ereloonfiche oproepen CTRL+SHIFT+M ACC Klanten In tab Overzicht: Maningsniveau aanpassen CTRL+SHIFT+S ACC Klanten In tab Overzicht: Status aanpassen CTRL+SHIFT+O ACC Klanten In tab Overzicht: Afpuntingsnummer ontpunten CTRL+ALT+O ACC Klanten In tab Overzicht: Klant ontpunten 8

17 WERKEN MET BRILJANT De Briljant Statusbalk Beneden in het Briljant venster, net boven de Windows taakbalk, vindt u de Briljant statusbalk. Hierin vindt u nuttige informatie, b.v. als u naar uw Helpdesk belt. 1. De dag- en datumaanduiding 2. De aanduiding dat NumLock en Insert geactiveerd zijn 3. De recordteller toont het aantal records in het geopende scherm (b.v. in het geopende Klantenscherm zou dit betekenen dat er 284 klanten aangemaakt zijn). 4. De code van het dossier dat u geopend heeft met het actieve boekjaar 5. Uw klantnummer 6. Het buildnummer van uw programma 9

18 Briljant Account Gegevens bewaren Om nieuwe of gewijzigde gegevens te bewaren, drukt u - vooraleer naar een ander tabblad te gaan of het scherm te sluiten - op de F5-toets of klikt u op de knop Bewaar. De F5-toets is een van de belangrijkste sneltoetsen in Briljant. U leert hem best zo snel mogelijk te gebruiken i.p.v. met de muis op de knop Bewaar te klikken. Opvragen tijdstip creatie en laatste wijziging Als het programma de gegevens over het tijdstip van de creatie en de laatste wijziging bijhoudt, dan kunt u die in het betreffende scherm of op een actieve browse-lijn opvragen door met de rechter muisknop te klikken en Info en creatie wijziging (CTRL+SHIFT+N) te kiezen (b.v. in de schermen Klanten en Klantenlijst). 10

19 WERKEN MET BRILJANT Gegevens wijzigen Om gegevens te wijzigen klikt u met de muisaanwijzer in het veld waarin u wilt wijzigen. Hierdoor wordt dit veld actief en staat de cursor in dit veld. Met een druk op de ESC-toets maakt u het actieve veld leeg. Als u opnieuw op ESC drukt vooraleer u een nieuw gegeven intikt, dan komt de oorspronkelijke inhoud terug te voorschijn. U kunt de bestaande inhoud ook gewoon overschrijven. Plaats de cursor voor de eerste letter van het woord. Staat de schrijfmodus op INS (insert), dan wordt datgene wat u intikt op de cursorpositie tussengevoegd. De oorspronkelijke tekst schuift naar achter en u zult hem met de DEL-toets moeten weghalen. Als u eenmaal op de INS-toets drukt, dan schakel u de OVR-modus (overwrite) in. De nieuwe tekst wordt nu over de oude tekst heen geschreven. Let wel op dat, in geval uw nieuwe tekst korter is dan de oude, er nog resterende karakters van de oude tekst blijven staan. Verwijder ze met de DEL-toets. U kunt ook een deel van de tekst wijzigen door met de linkermuisknop ingedrukt over dat deel van de tekst te slepen. Dit heet markeren. U verwijdert dit deel van de tekst vervolgens met DEL of u tikt de nieuwe tekst eroverheen. Tenslotte kunt u nog de CTRL+HOME en CTRL+END toetsencombinaties gebruiken. Klik in de tekst na de laatste letter die u wilt verwijderen en druk op CTRL+HOME. De tekst wordt vanaf het begin tot en met de letter voor de cursor verwijderd. Klik voor de laatste letter die u wilt verwijderen en druk op CTRL+END. De tekst wordt vanaf deze letter tot aan het eind verwijderd Op uw klavier vindt u enkel een INS-toets om de schrijfmodus te wijzigen. Dit is een zogenaamde wisseltoets. Telkens u er op drukt, schakelt de INS-mode over naar de OVR-mode en weer terug. Vergeet niet de gewijzigde gegevens met F5 te bewaren vooraleer het scherm af te sluiten. Opvragen tijdstip creatie en laatste wijziging Als het programma de gegevens over het tijdstip van de creatie en de laatste wijziging bijhoudt, dan kunt u die in het betreffende scherm of op een actieve browse-lijn opvragen door met de rechter muisknop te klikken en Info en creatie wijziging (CTRL+SHIFT+N) te kiezen (b.v. in de schermen Klanten en Klantenlijst). 11

20 Briljant Account Gegevens verwijderen U verwijdert gegevens uit een bestand door op de F6-toets te drukken of op de knop Verwijder te klikken. Beide functies hebben echter totaal verschillende gevolgen voor de te verwijderen gegevens! Met F6 verwijdert u het actieve record. Dit is de lijn waarop de cursor staat. Met de knop Verwijder wordt het hoofdrecord van het actieve venster verwijderd. In beide gevallen wordt u gevraagd uw keuze te bevestigen of te annuleren. Voorbeeld De F6-toets U bevindt zich in het scherm Financiële verrichtingen en heeft op enkele rekeningen geboekt en bewaard. U wilt nu een zonet ingegeven verrichting verwijderen. Plaats de cursor op de te verwijderen lijn en druk op F6. Het actieve record, de lijn dus, wordt na bevestiging verwijderd. De knop Verwijder U hebt een nieuwe klant ingegeven terwijl dit eigenlijk niet nodig was. Zolang u op deze klant geen boekingen heeft ingegeven, kunt u hem verwijderen door op de knop Verwijder bevestiging is deze klantrecord volledig verwijderd. te drukken, welke de positie van de cursor ook is. Na 12

21 WERKEN MET BRILJANT Gegevens als standaard instellen U kunt bepalen welke standaardwaarden reeds in de velden moeten ingevuld zijn als u een scherm opent. Dit is handig als u bijvoorbeeld altijd EUR, landcode B of de betalingsvoorwaarden voor alle nieuwe klanten standaard op 30 dagen wil zetten. Werkwijze 1. Open een nieuw Klantenscherm. 2. Vul in de velden Nummer en Naam een streepje (-) in. 3. Geef de gewenste gegevens in. Tik bijvoorbeeld EUR in het veld Valuta in tabblad Facturatie. 4. Verwijder het streepje in de velden Nummer en Naam door in de velden te klikken en vervolgens op ESC te drukken. 5. Klik met de rechtermuisknop op de achtergrond van het venster (dus niet in een veld). Bewaar nu deze standaardwaarde EUR door in het afrolmenu Default record, Bewaar default record of Bewaar default record gebruiker te klikken (naargelang u deze default waarde wilt instellen voor alle gebruikers of enkel voor uzelf). 6. Bewaar met F5. Vanaf nu zal bij het openen van een nieuw klantenscherm in het veld Valuta altijd EUR zijn ingevuld. Om deze standaardwaarde te verwijderen: Klik in het veld waarvan u de standaardwaarde wilt verwijderen. 1. Klik met de rechtermuisknop op de achtergrond van het venster (dus niet in een veld). Kies in het afrolmenu Default record, Verwijder default record of Verwijder default record gebruiker te klikken (naargelang u een algemene of een gebruikers default waarde wilt verwijderen). 2. Sluit het scherm af en heropen het. De mogelijkheid om standaardwaarden in te stellen kan via de beveiliging (rechten per gebruiker) worden toegelaten of verboden. 13

22 Briljant Account De veldvolgorde instellen De invulvelden op de Briljant schermen zijn vast, d.w.z. de gebruiker kan ze niet verplaatsen of weglaten. Zodra uw eigen werkmethode min of meer vastligt, is het aan te raden de veldvolgorde (ook wel tabvolgorde genoemd) zo in te stellen, dat de velden die u zelden of nooit invult, gewoon worden overgeslagen. Dit betekent evenwel niet dat u er niet op de gebruikelijke manier naartoe kunt navigeren met de muis, de toetsen ENTER, TAB, SHIFT TAB en de pijltjestoetsen als u een dergelijk veld toch wil invullen. Voorbeeld Voor het boeken van de aankoopfacturen wenst u enkel de velden Leverancier, Factuurnummer leverancier en Totaal te betalen bedrag in te vullen en de overige velden niet. Werkwijze Kies menu Ingeven, Aankoopfacturen. Het scherm Aankoopfacturen opent. 1. Klik op een willekeurige plaats op het scherm met de rechtermuisknop. In het afrolmenu staan de keuzemogelijkheden Instellen veldvolgorde, Bewaar veldvolgorde en Toon veldvolgorde. 2. Kies Instellen veldvolgorde. 3. Klik in de gewenste volgorde in de velden die u wilt invullen. Ieder veld wordt gemarkeerd met een volgnummer. 4. Klik opnieuw met de rechtermuisknop en kies Bewaar veldvolgorde. Bij de volgende boeking is de gekozen veldvolgorde actief. U kunt de ingestelde veldvolgorde op ieder ogenblik zichtbaar maken door in het afrolmenu Toon veldvolgorde te kiezen. In een geactiveerd veld wordt het volgnummer niet getoond. Druk op een pijltjestoets om het veld te verlaten. Veldvolgorde wijzigen Om de ingestelde veldvolgorde te wijzigen, herhaalt u de vorige werkwijze van 1 t/m 4 Veldvolgorde op een tabblad instellen Activeer een tabblad en herhaal de vorige werkwijze van 1 t/m 4. U kunt de veldvolgorde enkel instellen op de vaste schermvelden, niet op de velden in een browse die u met Beheer kolommen kunt tonen of verbergen. 14

Briljant Algemene handleiding

Briljant Algemene handleiding Briljant Algemene handleiding Inhoud 1. WERKEN MET BRILJANT... 1 Briljant Administrator: een geïntegreerde administratie... 1 Briljant Administrator of Account opstarten... 3 Vanuit een geopend dossier

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Handleiding Expert/M Plus

Handleiding Expert/M Plus Handleiding Expert/M Plus Inhoud 1. Welkom bij Expert/M Plus 1 2. Werken met Expert/M Plus 2 Expert/M Plus opstarten 2 Algemene gebruiksregels 3 Algemene gebruiksregels 3 Controle vrije nummers klanten

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Handleiding online boekhouden. 2000-2012 Admisol nv

Handleiding online boekhouden. 2000-2012 Admisol nv Handleiding online boekhouden I Admisol, online boekhouden Inhoud 1 Intro 1 2 Quick start 2 3 Basisfuncties 3 1 Het... scherm 3 2 Navigatie... 5 3 Ingave... 5 4 Lijstjes... (grids) 6 Nieuw... 7 Opvragen...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE...1 INLEIDING...10 INSTALLATIE VAN HET PROGRAMMA...11 FUNCTIES VAN HET PROGRAMMA...14 ERGONOMIE VAN MERCATOR...18

INHOUDSOPGAVE...1 INLEIDING...10 INSTALLATIE VAN HET PROGRAMMA...11 FUNCTIES VAN HET PROGRAMMA...14 ERGONOMIE VAN MERCATOR...18 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 INLEIDING...10 INSTALLATIE VAN HET PROGRAMMA...11 FUNCTIES VAN HET PROGRAMMA...14 ERGONOMIE VAN MERCATOR...18 HERINNERING AAN EEN AANTAL CONVENTIES DIE EIGEN ZIJN AAN WINDOWS...18

Nadere informatie

EQUISIS ALGEMENE, ANALYTISCHE EN BUDGETTAIRE BOEKHOUDING - 1 - Equisis v2 - août 98

EQUISIS ALGEMENE, ANALYTISCHE EN BUDGETTAIRE BOEKHOUDING - 1 - Equisis v2 - août 98 EQUISIS ALGEMENE, ANALYTISCHE EN BUDGETTAIRE BOEKHOUDING Equisis v2 - août 98-1 - MANUEL DE REFERENCE INHOUDSOPGAVE 1. WAARSCHUWING... 6 2. INSTALLATIE...7 3. OPSTARTEN...8 A. INSTELLING VAN HET BOEKJAAR...10

Nadere informatie

De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding

De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding Inhoudstafel 1. Inleiding... 3 2. Configuratie van de nieuwigheden... 4 3. Basisbestanden... 5 Fiches van derden... 5 Beperkte

Nadere informatie

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 COLOFON Samensteller : Quadrant Automatisering BV Ontwerp omslag : ZEE Rotterdam Uitgave : Quadrant Software BV Het

Nadere informatie

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0)

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) YOB BV Handleiding TELE#BOEKHOUDEN Gebruikershandleiding Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ Handleiding TELE#BOEKHOUDEN V6.1a3-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. Queen 5.47

GEBRUIKERSHANDLEIDING. Queen 5.47 GEBRUIKERSHANDLEIDING Queen 5.47 Colofon Samensteller : Quadrant Automatisering BV Uitgave : Quadrant Software BV Het auteursrecht op het computerprogramma Queen berust bij Quadrant Automatisering BV te

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies S t/m XL, release 5.4x

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies S t/m XL, release 5.4x GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies S t/m XL, release 5.4x 1999-2008 Quadrant Automatisering BV COLOFON Samensteller : Quadrant Automatisering BV Ontwerp omslag : ZEE Rotterdam Uitgave : Quadrant

Nadere informatie

2 Helpdesk: 0222 36 30 62

2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Basishandleiding 2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Inhoudsopgave 1 Welkomstscherm 4 2 Ondersteuning 5 3 SnelStart gebruiksklaar maken 7 o.a.: Installatie van de software 7 Uw licentie activeren (Extra, Licentiebeheer)

Nadere informatie

EXPERT/M CLASSIC HANDLEIDING

EXPERT/M CLASSIC HANDLEIDING EXPERT/M CLASSIC HANDLEIDING Inhoudsopgave Opstarten Expert/M Classic boekhouding... 9 Selectie dossiernummer... 9 Creatie van een nieuw dossier... 10 Functietoetsen... 11 Basisgegevens... 12 Creatie lege

Nadere informatie

PAPYRUS TOPICS (handleiding PAPYRUS Windows)

PAPYRUS TOPICS (handleiding PAPYRUS Windows) Pagina 1 PAPYRUS TOPICS (handleiding PAPYRUS Windows) Inhoud INSTALLATIE VAN PAPYRUS VOOR WINDOWS... 3 VERWIJDEREN VAN PAPYRUS WINDOWS SOFTWARE VAN DE PC... 7 OPSTARTEN VAN PAPYRUS WINDOWS VOOR DE EERSTE

Nadere informatie

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ YOB BV Gebruikershandleiding versie 1.1 Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze documentatie is met

Nadere informatie

Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave

Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave 1 Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 1. Introductie... 6 1.1 Over Reeleezee Administratie... 6 1.1.1 Samen met uw accountant...

Nadere informatie

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge Handleiding First Antwerpen - Cambridge Handleiding First 2015 Intersentia Antwerpen Cambridge http://www.intersentia.be http://firstsoftware.be Intersentia nv Groenstraat 31 2640 Mortsel Tel.: 03 609

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Handleiding SupportWin

Handleiding SupportWin Handleiding Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49 32 32 Fax.: (0318) 49 32 33 E-mail:

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

DAVE HANDLEIDING GEINTEGREERDE BEDRIJFSSOFTWARE JUST SOFTWARE BVBA

DAVE HANDLEIDING GEINTEGREERDE BEDRIJFSSOFTWARE JUST SOFTWARE BVBA DAVE GEINTEGREERDE BEDRIJFSSOFTWARE HANDLEIDING JUST SOFTWARE BVBA Handleiding Dave 01/11/2014 Licentie-voorwaarden (versie 2012) voor het gebruik van Dave Voorwerp Na het invullen, ondertekenen en terugsturen

Nadere informatie

FINANCIALS - BASICS. Flexibel, efficiënt & accuraat

FINANCIALS - BASICS. Flexibel, efficiënt & accuraat FINANCIALS - BASICS WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat INSTELLINGEN WINGS BASICS INHOUDSOPGAVE 1.1. Wings parameters 2 WINGS VERRICHTINGEN 2.1. Wings: openingsbalans 9 2.2. Wat je vooraf moet

Nadere informatie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Gegeven door: Wilma Bambacht en Thijs Dams Locatie: Surya Products, Tuil Datum: 11 december 2014 Aanvang: 19.00 uur Einde: 21.30 uur www.surya.nl Organisatie:

Nadere informatie

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1. YOB BV Handleiding Teleboekhouden Gebruikershandleiding Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook

Nadere informatie

Inhoudsopgave Fiscale boekhouding

Inhoudsopgave Fiscale boekhouding Inhoudsopgave Fiscale boekhouding 1. Algemeenheden 2 1.1. Boekjaren... 2 1.2. Dagboeken... 4 1.3. Algemene rekeningen... 5 1.4. Rappelbrieven... 6 1.5. Klanten en leveranciers... 7 1.6. Algemene instellingen...

Nadere informatie

Visma Teleboekhouden. Gebruikershandleiding 1.0. Visma Teleboekhouden Versie 7.2a

Visma Teleboekhouden. Gebruikershandleiding 1.0. Visma Teleboekhouden Versie 7.2a Visma Teleboekhouden Gebruikershandleiding 1.0 Visma Teleboekhouden Versie 7.2a Disclaimer Dit document is eigendom van Visma Teleboekhouden en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie