CM-info Nieuwsbrief voor verpleegkundigen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CM-info Nieuwsbrief voor verpleegkundigen"

Transcriptie

1 CM-info Nieuwsbrief voor verpleegkundigen Beste lezer Hierbij presenteren wij u een nieuwe editie van onze nieuwsbrief voor verpleegkundigen. Reacties zijn steeds welkom, onze contactgegevens vindt u verderop in deze nieuwsbrief. Nog geen CM-lid? Ontdek de CM-troeven Ik wens CM-info niet langer te ontvangen V.U. Lizy Cosemans, Prins-Bisschopssingel 75, 3500 Hasselt. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend, zij is louter informatief bedoeld. Onder voorbehoud van drukfouten en wijzigingen. De statuten van CM Limburg bepalen de voorwaarden en eventuele beperkingen van ieder voordeel.

2 Controle facturatie Als ziekenfonds hebben wij een wettelijke opdracht te vervullen. Dit houdt onder andere in dat wij de door u gefactureerde prestaties moeten controleren. Wij proberen deze controles zoveel mogelijk vooraf in te bouwen. Dit betekent dat er al bij de ontvangst van uw elektronische facturatie een aantal automatische controles worden uitgevoerd. In geval van een weigering vindt u de reden hiervan in het afrekenbestand dat u van CM ontvangt, meer specifiek in zone 149. Ondanks deze vooraf ingebouwde controles is het niet mogelijk om alle vereiste controles uit te voeren op het moment dat wij uw facturatie ontvangen omdat wij dan nog niet over alle vereiste informatie beschikken. Een voorbeeld: meerdere verpleegkundigen hebben dezelfde prestaties voor dezelfde patiënt aangerekend en wij worden hiervan pas later op de hoogte gesteld. Dit maakt dat a posteriori controles noodzakelijk blijven. Wij bedoelen hiermee de controles nadat een prestatie eerder werd aanvaard maar die, door later ontvangen informatie, uiteindelijk geen recht blijkt te geven op een tussenkomst vanuit de ziekteverzekering. Het RIZIV controleert regelmatig of wij deze opdracht correct uitvoeren. Mogelijk hebt u naar aanleiding van deze a posteriori controles in het verleden al verificatiebladen van ons ontvangen. Op deze documenten staan de betrokken prestaties vermeld maar ook de reden van de terugvordering. Sinds enkele maanden is ons informaticasysteem aangepast. Hierdoor is het model van onze verificatiebladen en de manier waarop wij u dit aan u bezorgen enigszins gewijzigd. De controles zijn hetzelfde gebleven. Als wij over uw adres beschikken, ontvangt u van ons via een verificatieblad evenals een overzicht in Excel (met dezelfde informatie). Klik hier voor een voorbeeld van dit nieuwe verificatieblad. Beschikken wij niet over uw adres dan bezorgen wij u de verificatiebladen via de post. Omdat de uitwisseling van informatie sneller en veiliger gebeurt via willen wij u oproepen om ons uw adres te laten weten op Als u informatie wenst over de rechtzetting dan vindt u op de bijgevoegde brief of in onze steeds onze contactgegevens. De concrete inhouding van de teveel betaalde bedragen gebeurt door ons nationaal secretariaat. Op de betaalbrief die u ontvangt van onze dienst boekhouding staat het bedrag van de volgende zending waar u recht op heeft. Het teveel betaalde bedrag van een vorige zending wordt hierop in mindering gebracht. Controles zijn niet altijd een aangename ervaring maar zijn om diverse redenen noodzakelijk. Wij zorgen er voor dat u in dat geval de nodige informatie krijgt.

3 Hulp nodig? Wij zijn ook via mail bereikbaar! Het is algemeen bekend dat het aantal thuiszorgsituaties, zeker in Limburg, met rasse schreden toeneemt. Dit houdt in dat u zich overdag waarschijnlijk van de ene naar de andere patiënt haast en vermoedelijk op het einde van uw werkdag aan uw administratie begint. Op dat moment kan u een vraag hebben in verband met een aanvraag of uw facturatie en ons mogelijk niet bereiken omdat de kantooruren verstreken zijn. Voor CM is het belangrijk dat u snel een antwoord krijgt. U kan ons uw vraag daarom ook mailen: Voor informatie over uw aanvragen voor toiletzorg, forfaits, een afscoring: Voor informatie over facturatie, getuigschriften, controles van uw elektronische factuur, betaling: Belangrijk om te vermelden in uw mail: uw volledige naam (of van uw groepspraktijk) uw RIZIV-nummer gegevens van de betrokken patiënt (naam, rijksregisternummer), periode, prestatie, de nummer van de betrokken zending de foutcode waar u informatie over wenst uw vraag (zo concreet mogelijk omschreven) uw telefoonnummer (en tijdstip waarop wij u het best kunnen bereiken) Wij doen onze uiterste best om u binnen 2 werkdagen bericht te geven. Mocht u ons willen bellen dan kan u ons bereiken op: voor uw aanvragen en kennisgevingen voor uw facturatie, getuigschriften, betalingen en dit tussen 8.30 en uur. Meer informatie voor verpleegkundigen vindt u ook op

4 Wat te doen bij adreswijzigingen? Gaat u verhuizen? Gaat u werken bij een andere groepspraktijk op een ander adres? Gaat u uw praktijk op een ander adres vestigen? In deze situaties moet u altijd het RIZIV op de hoogte stellen van uw nieuwe adres en dit best zo snel mogelijk. Dit kan o.a. via volgende link: U moet wel een token of een elektronische identiteitskaart en een kaartlezer hebben om u aan te melden. Bij het RIZIV kan u ook terecht bij een callcenter op het telefoonnummer Mocht u uw adreswijziging schriftelijk willen meedelen aan het RIZIV dan kan dit op volgend adres: RIZIV, Dienst voor geneeskundige verzorging, Afdeling Verpleegkundigen, Tervurenlaan 211, 1150 Brussel. Indien u het RIZIV op de hoogte stelt, doet u er goed aan om ons eveneens te verwittigen. Dit kan op volgend mailadres: of op volgend adres: CM, Dienst Gezondheidszorg, REFAC-verpleegkundigen, Prins Bisschopssingel 75, 3500 Hasselt. Voor de administratieve en elektronische verwerking van uw aanvragen en facturatie zijn wij afhankelijk van de gegevens die het RIZIV aan ons bezorgd. Dit gebeurt niet dagelijks en de aanpassing kan enige tijd in beslag nemen. Met uw bericht aan ons zijn wij al op de hoogte van uw informatie aan het RIZIV en kunnen wij dit verder opvolgen. Indien uw nieuwe adres buiten de provincie Limburg valt, staat u eveneens voor de keuze van uw Uniek Contactpunt (CM Ziekenfonds) waar u in de toekomst uw aanvragen en facturatie gaat indienen. Wanneer u ons uw nieuwe adres laat weten, deelt u best ook mee of u in de toekomst uw aanvragen en uw facturatie wil blijven indienen bij CM Limburg (Uniek Contactpunt 131) oftewel bij een ander CM Ziekenfonds. Het wijzigen van Uniek Contactpunt kan slechts per kwartaal (januari, april, juli, oktober). Mocht dit het geval zijn dan gaat het nieuwe CM ziekenfonds met u contact opnemen en verder afspraken met u maken. Brengt u ons op de hoogte van uw nieuw adres, laat ons dan zeker het volgende weten: uw RIZIV-nummer (zowel individueel nummer als het RIZIV-nummer van de groepspraktijk) uw oude en nieuwe adres de datum van de adreswijziging uw telefoonnummer uw adres een kopie van uw brief aan het RIZIV (indien van toepassing) uw keuze i.v.m. CM-ziekenfonds Meer informatie voor verpleegkundigen vindt u ook op

5 Gevolgen van controle en afscoringen KATZ Wijzigingen naar aanleiding van controles forfaits en toiletten vanaf Voor aanvragen en kennisgevingen voor forfaits of toiletten die werden ingediend vanaf 1 juli 2014 zijn diverse wijzigingen ingevoerd. Aan de procedures i.v.m. oudere dossiers wijzigt niets. Wat er concreet verandert, kan je nalezen op onze website. Daar krijg je onder andere antwoord op deze vragen: Wat is de impact van een controlebezoek op de scores? Hoe verlopen de registratie en communicatie van de beslissing? Kan je de beslissing betwisten? Hoe worden betaalde bedragen geregulariseerd? Hoe meld je de stopzetting of onderbreking van de verzorging?

6 Nieuwe CM-diensten en -voordelen Op 1 januari 2015 werd het pakket CM-diensten en voordelen uitgebreid. De terugbetaling van bril en lenzen is voortaan jaarlijks mogelijk. CM start ook met een extra terugbetaling van hoorapparaten en komt tussen in de kosten van CGT-I slaaptraining. Oogzorg Voor facturen vanaf voorziet CM Limburg in een jaarlijkse terugbetaling. CM-leden die nog geen 19 jaar zijn, ontvangen een tussenkomst tot 50 euro. Voor wie ouder is, bedraagt de tussenkomst tot 40 euro per jaar. De tussenkomst is mogelijk bij aankoop van een brilmontuur, brilglazen, lenzen en toebehoren die samen worden aangekocht. Of een combinatie van deze aankopen. Er is geen tegemoetkoming mogelijk voor herstellingen, voor een bril met dioptrie nul en wanneer er al een tussenkomst is vanuit de verplichte ziekteverzekering. Meer info: Hoorapparaten CM-leden die een hoorapparaat kopen waarvoor tussenkomst is vanuit de ziekteverzekering, krijgen een aanvullende vergoeding: 50 euro bij de aankoop van een monofonisch apparaat; 100 euro bij de aankoop van een stereofonisch apparaat Meer info:

7 Slaaptraining CGT-I (of Cognitieve GedragsTherapie voor Insomnia) is een slaaptraining die chronische slapeloosheid of insomnia aanpakt. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat deze therapie leidt tot de beste en meest langdurige resultaten. CM betaalt de helft van de kostprijs terug voor leden die deze therapie volgen in een door CM erkend centrum, en dit met een maximum van 150 euro. Meer info: Tip voor een volledig overzicht van de CM-diensten en voordelen surft u naar

8 Ergotherapie en dementie Gratis CM-dienst Thuis blijven wonen Meneer Willems is 78 jaar en heeft dementie. Hij is vaak verward en vergeetachtig. Thuis heeft hij moeite om voorwerpen terug te vinden, hij moet vaak alle kasten in de keuken opendoen voordat hij een koffiekop gevonden heeft. Zijn echtgenote helpt hem met wassen, maar het bad gebruiken is te moeilijk. Ze denken erover om de badkamer aan te passen. Als hobby gingen meneer en mevrouw samen kaarten in het plaatselijk ontmoetingscentrum. Dit is te moeilijk voor meneer en daarom blijven ze samen thuis. Mevrouw Willems mist deze kaartnamiddag wel. Binnenkort komt de ergotherapeut aan huis om samen te zoeken naar oplossingen voor hun problemen. Dementie heeft verstrekkende gevolgen. Het geheugen gaat achteruit en het besef van tijd en oriëntatie kan verloren gaan. Het denken gaat soms trager en het inschatten van situaties verloopt moeizamer. Ook het gedrag kan veranderen. Mensen met dementie hebben vaak moeite met het organiseren of uitvoeren van dagelijkse bezigheden, lichamelijke verzorging, hobby s en sociale activiteiten. De mantelzorgers voelen zich vaak hulpeloos met de situatie, terwijl er steeds meer beroep op hen wordt gedaan. De ergotherapeut kan dan uitkomst bieden. Hij/zij onderzoekt en kijkt mee hoe een activiteit wordt uitgevoerd en waar het mis gaat. Wat kan de ergotherapeut betekenen? Dagelijkse activiteiten Soms is het aanhouden van de juiste volgorde in dagelijkse handelingen moeilijk. Hierbij is ook herkenning van voorwerpen belangrijk bv. een gewoon koffieapparaat gebruiken i.p.v. een Senseo. De ergotherapeut kan aanwezig tijdens activiteiten die moeizaam verlopen, bv. de tafel dekken, koffie maken, verplaatsingen,. Advies over aanpassingen van de woonomgeving De ergotherapeut kan tips geven om wegloopgedrag te reduceren, hoe optimaal sanitaire aanpassingen doen, bv. correct gebruik van contrasterende kleuren, aanbrengen van extra verlichting, creëren van zintuiglijk comfort, zichtbaarheid voorwerpen, pictogrammen gebruiken,. Instructies aan partner en/of mantelzorgers De ergotherapeut kan ook ingeschakeld worden voor het geven van instructies en adviezen aan de partner en/of mantelzorgers. Hoe kan je een persoon met dementie betrekken bij dagelijkse activiteiten, hoe moedig je activiteit aan, omgaan met veranderend gedrag, bv. vermijd falen, opletten met nieuwigheden,.. wat zijn de mogelijkheden om de zorgen voor de persoon te verlichten? Meer info

9 Ziekenzorg zoekt vrijwillige verpleegkundigen Ziekenzorg CM zoekt vrijwillige verpleegkundigen voor vakanties in binnen en buitenland Jaarlijks organiseert Ziekenzorg een 45-tal vakanties in binnen-en buitenland voor chronisch zieke mensen en mensen met een beperking. Dit kan enkel mogelijk gemaakt worden dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat mensen met een beperking een week lang hun zorgen opzij kunnen zetten en genieten van een deugddoende vakantie. Wilt u voor deze mensen het verschil maken? Bij ziekenzorg ontvangen we u met open armen. We geven een introductie en bieden tal van vormingen aan. Bovendien kan u als CM-lid gratis deelnemen aan deze vakanties in ruil voor uw inzet. Enkel voor buitenlandse vliegvakanties vragen we een kleine bijdrage in de reiskosten. Wat verwachten we van verpleegkundigen? Samen met collega-verpleegkundige de medische omkadering voorzien; O.b.v. medische attesten verzorgende taken verdelen onder de medewerkers; Ondersteunen en begeleiden van medewerkers bij deze verzorgende taken; Verpleegkundige taken als medicatie-bedeling, wondverzorging, injecties, stoma verzorgen, sonderingen, bloeddruk en suikerspiegel meten, Wat mag u van ons verwachten? Verschillende vormingsmomenten; Samenkomsten met andere vrijwillige verpleegkundigen; Onkostenvergoeding voor verplaatsingen en telefoons; Raadpleging van medisch adviserend geneesheer van CM bij vragen rond medische aspecten. Zin om onze vakantiegangers één of meerdere weken per jaar hun droomvakantie te geven? Meld dit dan vandaag nog aan of Zij bezorgt u extra info en een uitnodiging voor een welkomstmoment.

10 Voorjaarsaanbod info- en ontmoetingsmomenten CM organiseert als gezondheidsfonds tal van activiteiten om mensen op weg te zetten naar een gezonde(re) levensstijl. Ook op het vlak van (thuis)zorg biedt CM een waaier aan info- en ontmoetingsmomenten aan. Het volledige voorjaarsaanbod staat online op U vindt het aanbod ook in Wegwijs, een nieuwe infokrant van CM Limburg. Deze krant werd onlangs bedeeld in Genk, Houthalen-Helchteren, Diepenbeek en Zonhoven. Op vindt u een elektronische versie. Inschrijven voor een activiteit kan op verschillende manieren: Via Log in op de Limburgse CM-website, op de startpagina kan u dit instellen door uw postcode in te geven. Via Met vermelding van de activiteit, naam, adres, rijksregister- en telefoonnummer Telefonisch op het nummer Vooraf inschrijven is verplicht voor elke activiteit. Activiteiten gaan van start als er voldoende deelnemers zijn. Wie inschrijft, ontvangt een bevestigingsbrief of bevestigingsmail.

11 Contactgegevens Abonnement - Voor een abonnement op deze nieuwsbrief stuur je een mail naar Vermeld je naam, adres en RIZIV-nummer. - Ook wijzigingen kan je via mail aan ons doorgeven. Dienst Gezondheidszorg CM Limburg (controles, voorschriften, verificatiebladen): - Bosmans Liliane: Swinnen Hilde: Goffings Cindy: Peters Patrick: Schillebeeks Rita: Wevers Marijke: mailadres: - adres: Prins-Bisschopssingel 75, 3500 Hasselt Medisch Secretariaat CM Limburg (KATZ, aanvraag palliatieve zorgen, technische verstrekkingen, CareNet): - Achten Lut: Santermans Lydia: Winderix Anne-Mie: adres: Prins-Bisschopssingel 75, 3500 Hasselt Dienst Boekhouding CM Limburg (nazicht betalingen): - Diriken Nicole: Kennes Ruben: Maatschappelijk Werk (organisatie en begeleiding in thuiszorg, tegemoetkomingen en voorzieningen, psychosociale ondersteuning ) Thuiszorgpunt - Landsbond CM (facturatie): - Vanschelvergem Jan: adres: Haachtsesteenweg 579, Postbus 49, 1031 Brussel RIZIV (geschillen): Dienst geneeskundige controle Guffenslaan Hasselt tel RIZIV (wetgeving, tarieven, interpretatieregels, formulieren): CM-info

12 Bijlage - voorbeeld verificatieblad

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P 19

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS Een leidraad bij de administratieve aspecten van een pleegzorgsituatie van minderjarigen Pleegzorg Limburg vzw - vademecum voor pleegzorgers 2014 (versie 2) 1 Pleegzorg Limburg

Nadere informatie

Voorwaarden Zorg basisverzekering

Voorwaarden Zorg basisverzekering Voorwaarden Zorg basisverzekering 1 januari 2014 Zorgverzekering fbto.nl Wat vindt u waar? Deze voorwaarden zijn als volgt ingedeeld: Blz. Inhoudsopgave: Contact P. 4 Hoe te handelen P. 6 Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Ik ben langdurig ziek. Wat nu?

Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Interne communicatie 3 1.1 Factsheet

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. AO 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons

Nadere informatie

Hoge bloeddruk is een stille doder. Wat is er van aan? En wat kunnen we zelf doen om de bloeddruk onder controle te houden?

Hoge bloeddruk is een stille doder. Wat is er van aan? En wat kunnen we zelf doen om de bloeddruk onder controle te houden? Elk jaar in maart wordt het eerste krantje van het jaar naar alle patiënten van het buurtgezondheidscentrum gestuurd. We zetten de gemaakte afspraken voor een goede werking nog eens op een rijtje, zodat

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

Reglement Allianz Hypotheekrekening

Reglement Allianz Hypotheekrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Hypotheekrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Hypotheekrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent, hoe

Nadere informatie

Samenstelling Dienst communicatie Sint-Niklaas, in samenwerking met de sociale dienst, de politie, het OCMW en de stedelijke seniorenadviesraad.

Samenstelling Dienst communicatie Sint-Niklaas, in samenwerking met de sociale dienst, de politie, het OCMW en de stedelijke seniorenadviesraad. Seniorengids De seniorengids is een uitgave van het stadsbestuur Sint-Niklaas. Dit is de tiende editie, met een oplage van 5.000 exemplaren. De teksten zijn bijgewerkt tot 1 juni 2015. Samenstelling Dienst

Nadere informatie

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Generali Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Oriënteren op een job? p.4 Solliciteren? Waar werk ik in 2015? Lees meer over de diensten die Opleiding? p.12 je kunnen helpen. p.3 p.7 Andere

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie