Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c"

Transcriptie

1 Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c

2 Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen. Het gebruik van de in deze documentatie beschreven software is gebonden aan regels die worden omschreven in de licentiebepalingen. Reproductie van het materiaal, op welke wijze dan ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming uitdrukkelijk verboden. De informatie in deze documentatie kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd en impliceert geen enkele verplichting voor AccountView BV. AccountView BV, AccountView, MyAccountView, AccountView Go, AutoCodering, BusinessViews, BusinessModeller, BusinessDimensions, BusinessReporter, BusinessAlerter, SetupAnalyser, Controllers Desk, Samenstel-assistent en het logo van AccountView BV zijn handelsmerken van AccountView BV. Microsoft, Visual FoxPro, SQL Server, Windows, Excel en Word zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Alle andere genoemde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Versie 9.0c, oktober Copyright AccountView BV, 2009.

3 Inhoud Copyright 2 Inhoud 3 Inleiding 4 Nieuw in AccountView versie 9.0c 7 Inleiding 7 Algemeen 7 Financieel 8 Handel 10 Projecten en uren 11 Accountancy 11 Relatiebeheer 13 Gewijzigde systeemeisen voor versie 9.0c 13 En bovendien 13 Nieuw in AccountView versie 9.0b 14 Inleiding 14 Algemeen 14 Financieel 16 Projecten en uren 17 Accountancy 18 Uniforme berekening van budgetverschillen 19 Werkstationinstallatie 19 Nieuw in AccountView versie 9.0a 20 Algemeen 20 Handel 21 Projecten en uren 21 Accountancy 21 Nieuw in AccountView versie Algemeen 23 Financieel 25 Handel 28 Projecten en uren 30 Accountancy 32 Gewijzigde systeemeisen voor versie

4 Inleiding Dit document beschrijft de nieuwe functionaliteit van AccountView versie 9.0 tot en met versie 9.0c. U treft dus een compleet overzicht aan van alle vernieuwingen die sinds AccountView versie 9.0 zijn geïntroduceerd. We willen gebruikers die van een eerdere versie overstappen op deze manier ten dienste zijn. Hieronder treft u een complete opsomming van alle vernieuwingen aan. Overal wordt vermeld waar u deze kunt terugvinden en bij welke versie die vernieuwing is geïntroduceerd. De opsomming is gerangschikt op onderwerp, zoals Algemeen, Financieel of Handel. Algemeen Installatie onder Vista verbeterd [23], versie 9.0 Een nieuwe gebruikersinterface [23], versie 9.0 Heldere scheiding tussen backups maken en administraties meenemen [25], versie 9.0 Wizards vernieuwd [20], versie 9.0a Aangepast startvenster [20], versie 9.0a Verlenging van BAPI-certificaten [21], versie 9.0a Verbeteringen in de gebruikersinterface [14], versie 9.0b Eenvoudig rapporten opvragen, afdrukken of opslaan [14], versie 9.0b Wizards sneller in gebruik [15], versie 9.0b Benut u het navigatievenster optimaal? [15], versie 9.0b Verbeterde koppeling met Microsoft Office 2007 [7], versie 9.0c Conversie van Unit 4 Accountancy en Multivers is nu ook mogelijk [8], versie 9.0c Verbeteringen aan AccountView Backoffice Server [8], versie 9.0c Financieel Een volledig overzicht met Verslaglegging [25], versie 9.0 Nieuwe vensters met gegevens van vorig jaar [28], versie 9.0 AccountView en SEPA [16], versie 9.0b Ontwikkelingen in elektronisch factureren op de voet gevolgd [17], versie 9.0b Financiële rapportagemogelijkheden uitgebreid [8], versie 9.0c ICL wordt ICP [9], versie 9.0c Elektronische facturen importeren [9], versie 9.0c Wettelijke rente berekenen met Rentenota s [10], versie 9.0c

5 Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c 5 Handel Volledige grip op het voorraadbeheer [28], versie 9.0 Omrekenen is verleden tijd met Artikeleenheden [29], versie 9.0 Meer mogelijk met Abonnementen [29], versie 9.0 Extra flexibiliteit in Verkooporders [29], versie 9.0 Vereenvoudigde orderinkoop [30], versie 9.0 Artikelhistorie altijd beschikbaar [30], versie 9.0 Verpakkingen en verpakkingenbelasting [21], versie 9.0a Onder- en overleveringen [21], versie 9.0a Verbeterde handelsfunctionaliteit [10], versie 9.0c Projecten en uren Historische projectgegevens automatisch bijwerken [30], versie 9.0 Standaardisering van rapportage [31], versie 9.0 Opheffing van Urenanalyse [31], versie 9.0 Stamgegevens van projectjournaalregel [31], versie 9.0 Extra standaarddimensie Werksoort [31], versie 9.0 Volgorde van dimensies is nu instelbaar [31], versie 9.0 Invoercontrolewaarden zijn verhuisd [31], versie 9.0 Eenvoudiger overboeken [21], versie 9.0a Het declaratieproces in AccountView [17] en [11], versie 9.0b en 9.0c Onderhanden werk in AccountView [18] en [11], versie 9.0b en 9.0c Accountancy Cliënt-export en -import is verder verbeterd [32], versie 9.0 Samenstel-assistent [21], versie 9.0a Samenstel-assistent I: nieuwe mogelijkheden [18], versie 9.0b Cliënt-export en -import [11], versie 9.0c Een soepeler workflow in de Samenstel-assistent [12], versie 9.0c Nieuwe controles Samenstel-assistent II [12], versie 9.0c Module Initiële cijferbeoordeling [12], versie 9.0c

6 6 Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c Relatiebeheer Nieuwe toestemmingenregistratie voor mailings [13], versie 9.0c

7 Nieuw in AccountView versie 9.0c Inleiding Dit hoofdstuk beschrijft de nieuwe functionaliteit van AccountView versie 9.0c. Eerst volgt een beknopt overzicht van de vernieuwingen die we op de verschillende gebieden hebben doorgevoerd. Daarna volgt een uitgebreidere toelichting met verwijzingen naar de gebruikersdocumentatie waar u meer informatie kunt vinden. Algemeen Door het gehele pakket heen is de koppeling tussen AccountView en Microsoft Office 2007 verbeterd. Er is tevens een conversiemogelijkheid toegevoegd voor Unit 4 Accountancy en Multivers. En we hebben AccountView BackOffice Server verbeterd, onder andere op het gebied van geheugengebruik. Financieel Verslaglegging is uitgebreid met nieuwe mogelijkheden om de financiële rapportage geheel naar eigen wens weer te geven, zowel binnen als buiten AccountView. Ten behoeve van de opgaaf ICP (intracommunautaire prestaties) die de opgaaf ICL vervangt zijn twee nieuwe aangifterubrieken toegevoegd. Elektronisch facturen versturen was al mogelijk, maar nu kunnen ook elektronische facturen in UBL-formaat worden ingelezen. Voor het berekenen van de wettelijke rente en het vermelden daarvan op aanmaningen is nu de module Rentenota s beschikbaar. Handel De handelsfunctionaliteit is vereenvoudigd, met name op het gebied van goederenuitgifte. Nieuw is dat op pakbonnen bijvoorbeeld een naleveroverzicht kan worden afgedrukt. Projecten en uren Er zijn nieuwe versies van Het declaratieproces in AccountView.pdf en Onderhanden werk in AccountView.pdf op de CD geplaatst. Accountancy Het uitwisselingsproces van de modules Cliënt-export en Cliënt-import is sterk verbeterd. In de Samenstel-assistent is de controle van cliëntadministraties efficiënter gemaakt. In Samenstel-assistent II zijn er twee nieuwe analyserapporten bijgekomen en beschikt u over nieuwe instellingen voor taxonomiecontroles. Relatiebeheer In verband met een wijziging in de Telecomwet kan nu met de module Verkoopinformatiesysteem worden geregistreerd welke reactie personen of bedrijven hebben gegeven over het sturen van elektronische mailings. Algemeen Verbeterde koppeling met Microsoft Office 2007 Het was al mogelijk om met Microsoft Office 2007-bestanden te werken in AccountView. Nu is deze koppeling tussen AccountView en Office 2007 op vele terreinen verbeterd: In alle exportvensters is het nu mogelijk om het Microsoft Excel 2007-formaat *.xlsx te kiezen. Door direct te exporteren naar het Excel 2007-formaat kan bijvoorbeeld worden geprofiteerd van het veel grotere aantal rijen in de Excel 2007-spreadsheets. De werking van het klembord voor het kopiëren van tabellen en draaitabelgegevens is up-to-date gebracht. Samenvoegbrieven kunnen nu als Microsoft Word 2007-bestand (*.docx) worden opgeslagen, zodat daarin ook samenvoegvelden van Word 2007 kunnen worden gebruikt. Bij het gebruik van Office 2007-bestanden verdient het aanbeveling om vooraf te controleren of uitwisselpartners overweg kunnen met het Office 2007-formaat.

8 8 Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c Voor de koppeling tussen AccountView en Office 2007 zijn een ODBC- en een OLEDB-driver nodig. Deze worden samen met Office 2007 geïnstalleerd. En anders kunnen deze drivers het beste vooraf worden geïnstalleerd. Mocht dat niet zijn gebeurd, dan biedt AccountView een link naar de downloadlocatie zodra deze drivers noodzakelijk zijn. Conversie van Unit 4 Accountancy en Multivers is nu ook mogelijk Vanaf AccountView versie 9.0c is het mogelijk om Accountancy- en Multivers-administraties van Unit 4 te converteren naar AccountView-administraties. Hiervoor is een wizard beschikbaar met Document/Converteren/Administratiepakket in het venster Administraties. Deze conversie is verkrijgbaar via uw AccountView-leverancier. Administratiepakketten converteren ( ) Verbeteringen aan AccountView Backoffice Server Aan AccountView Backoffice Server zijn een aantal verbeteringen en vernieuwingen aangebracht: Het geheugengebruik van BOS en het beheer van tijdelijke bestanden is verbeterd. De service-component kan nu instanties van BOS recyclen (automatisch stoppen en starten). Met de performance monitor kan BOS nu worden gemonitord. Financieel Financiële rapportagemogelijkheden uitgebreid Het venster Verslaglegging heeft nieuwe mogelijkheden om de financiële rapportage geheel naar eigen wens weer te geven, zowel binnen als buiten AccountView. Net als u misschien in Verslagen gewend was, kunt u in Verslagmodellen weer tekstegels en lege regels toevoegen, om uw rapportage duidelijk in te delen en toe te lichten met tussenkopjes. Druk op F4 in de kolom Opmaak om deze regels te onderstrepen of een paginascheiding aan te brengen. Als u het verslagmodel als Indeling kiest in het venster Verslaglegging worden ook de teksten lege regels getoond. Voor de module Budgettering I of Budgettering II is een extra weergave toegevoegd: Combinatie budgetvergelijking. Hiermee vergelijkt u de werkelijke cijfers en het budget met de werkelijke cijfers van vorig jaar, dus alle relevante cijfers in één weergave. Er zijn meer weergaven die horizontaal kunnen worden gegroepeerd, ook als zij meerdere kolommen naast elkaar tonen. Dit zijn de weergaven Werkelijk hj - vj, Budget hj - vj, Werkelijk - budget hj, Werkelijk - budget vj en Percentagebasis. Mochten door het horizontaal groeperen veel kolommen worden getoond in het venster Verslaglegging, dan kunt u dit nog steeds goed leesbaar afdrukken. Als u nu Rapporten/Verslaglegging kiest, is namelijk de instelling Pagina's breed beschikbaar. Hiermee bepaalt u zelf over hoeveel pagina s in de breedte u de kolommen wilt afdrukken. Ten slotte hoeft u de gegevens die u in het venster hebt opgevraagd, niet meer per se af te drukken of als bestand op te slaan. U kunt nu net als in de meeste AccountView-vensters Bewerken/Tabel kopiëren kiezen om de gegevens naar het klembord te kopiëren. De gekopieerde gegevens brengt u met het grootste gemak over naar een ander programma zoals Microsoft Excel. Kolommenbalans uitwerken in Verslaglegging Werkt u met de module Uitwerken kolommenbalans dan kunt u twee nieuwe menu-opties kiezen in het venster Verslaglegging. Met Bewerken/Rekeningstatus tonen voegt u de kolommen Status en Dossier toe aan alle weergaven. Zo hebt u direct zicht op de voortgang van het controleproces en de dossiers waarnaar wordt verwezen. Bent u bezig met het invoeren of controleren van voorafgaande journaalposten, dan kunt u het effect van voorafgaande journaalposten voor alle grootboekrekeningen opvragen met Zoeken/Resultaat.

9 Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c 9 ICL wordt ICP Als gevolg van Europese besluitvorming wordt de opgaaf ICL (intracommunautaire leveringen) met ingang van 1 januari 2010 gewijzigd in een opgaaf ICP (intracommunautaire prestaties). In de opgaaf ICP moeten ondernemers naast goederen ook diensten vermelden die zijn geleverd aan debiteuren in andere EU-landen. Dit betekent ook dat er ondernemers zijn die nu voor het eerst met een dergelijke opgaaf worden geconfronteerd. Er zullen bovendien ondernemers zijn die hun opgaaf voortaan maandelijks moeten indienen in plaats van per kwartaal. Voor het opgeven van diensten heeft AccountView twee extra aangifterubrieken in het leven geroepen: rubriek 3B1 voor het opgeven van intracommunautaire diensten rubriek 2B1 voor het corrigeren van eerdere opgaven van dergelijke diensten De al bestaande rubrieken 2B en 3B zijn en blijven uitsluitend bestemd voor opgaaf van intracommunautaire leveringen. In AccountView worden de aangifterubrieken vastgelegd in het venster BTW-aangifterubrieken en het bijbehorende stamgegevensvenster. Om een administratie geschikt te maken voor ICP moeten de twee rubrieken in het venster BTWaangifterubrieken worden opgenomen. Daarnaast moet in het venster BTW-codes minstens één BTW-code worden aangemaakt die via het veld Rubriekcode naar de nieuwe aangifterubriek 3B1 verwijst. Alleen dan is het mogelijk intracommunautaire diensten te boeken. In AccountView versie 9.0c is een nieuwe optie beschikbaar waarmee het venster BTW-aangifterubrieken eenvoudig correct kan worden ingericht. Als u vanuit dat venster Document/Standaardcodes rubrieken importeren kiest, worden alle rubrieken die de Belastingdienst hanteert, met de in AccountView vereiste codering geïmporteerd. Het is met deze optie ook mogelijk alleen de nieuwe rubrieken toe te voegen. Wij raden u aan in het vervolg BTW-aangifterubrieken te importeren met de nieuwe optie Document/Standaardcodes rubrieken importeren. Daardoor weet u namelijk zeker dat u de meest actuele set rubrieken beschikbaar krijgt. De mogelijkheid voor het importeren van de rubrieken via Document/Basisgegevens bijwerken blijft bestaan, maar het resultaat daarvan is afhankelijk van de gebruikte voorbeeldadministratie. De wijzigingen die de overgang van ICL naar ICP met zich meebrengen, zijn verwerkt in de handleidingen en helpinformatie. BTW-aangifterubrieken overnemen ( ); BTW-codes aanmaken ( ); Opgaaf ICP samenstellen en verzenden ( ) Elektronische facturen importeren Mutatie-import Vanaf AccountView versie 9.0b kon u al elektronische facturen aan uw debiteuren versturen. Door in AccountView versie 9.0c het inlezen van elektronische facturen van uw crediteuren te introduceren is de cirkel nu rond. AccountView heeft snel gereageerd op de versoepelde eisen die de staatssecretaris van Financiën begin 2009 aan elektronische facturen heeft gesteld. In hetzelfde jaar kunt u al elektronische facturen in AccountView versturen én ontvangen. De overheid heeft UBL 2.0 als berichtstandaard gekozen. Daarmee wil zij ervoor zorgen dat elektronische facturen zoveel mogelijk dezelfde indeling hebben. UBL ( Universal Business Language ) is een op XML gebaseerde e-business-taal. Daarom kunt u in AccountView elektronische facturen in UBL 2.0-formaat versturen en inlezen. AccountView ondersteunt de NES-variant van UBL 2.0. Dit is de door Noord-Europese landen voorgestelde en gebruikte aanpassing van UBL 2.0. Uw crediteuren zullen het op prijs stellen dat zij elektronische factureren aan u kunnen sturen. Het mes snijdt aan twee kanten: u én uw crediteuren profiteren van de voordelen. Het importeren van elektronische facturen gaat op dezelfde manier als het importeren van dagboekberichten. Met dagboekberichtkoppelingen verwerkt u de facturen vervolgens in uw dagboeken. Dagboekberichten importeren ( )

10 10 Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c Wettelijke rente berekenen met Rentenota s Rentenota s is een uitbreiding op de module Aanmaningen. Deze nieuwe module is in de eerste plaats bedoeld om wettelijke rente te berekenen en op aanmaningen te laten vermelden. De wettelijke rente is de rente die volgens de wet opeisbaar wordt als debiteuren te laat betalen. Voor deze rente gelden van overheidswege periodiek gepubliceerde percentages. De module kan echter even goed worden ingezet voor rentepercentages die in contracten of betalingsvoorwaarden zijn afgesproken. Nadat de te gebruiken rentepercentages en hun ingangsdatum in AccountView zijn ingevoerd en de benodigde velden aan de aanmaningslayouts zijn toegevoegd, kan tot berekening van de rentebedragen worden overgegaan. Daarbij wordt desgewenst rekening gehouden met rentevrije dagen. Daardoor is de begindatum van de periode waarover de rente wordt berekend, per aanmaning te bepalen. In de administratie-instellingen wordt een grootboekrekening vastgelegd waarop de rente wordt geboekt. Die boeking vindt plaats als de betaling binnen is. Bij het afboeken van de openstaande post wordt zoals gebruikelijk het werkelijk betaalde bedrag ingevoerd. Vervolgens kan de rente via het venster Verschil afboeken op de ingestelde grootboekrekening worden bijgeschreven. Rentenota s ( ) Handel Verbeterde handelsfunctionaliteit Vereenvoudigde goederenuitgifte Goederenuitgifte AccountView heeft het goederenuitgifteproces vereenvoudigd, zodat de module Goederenuitgifte nu in meer situaties kan worden ingezet. Door de introductie van een tweetal nieuwe velden in het venster Administratie-instellingen - Handel (Voorraad) kunt u er namelijk voor kiezen de volgende procesonderdelen automatisch te laten afwikkelen: Paklijst afdrukken bij genereren uitgifte-opdracht Hiermee wordt na het genereren van de uitgifte-opdrachten meteen de wizard gestart voor het afdrukken van de bijbehorende paklijsten. U hoeft op deze manier niet naar het venster Uitgifte-opdrachten te gaan en de gewenste uitgifte-opdrachten te markeren. Voor bedrijven waar bijvoorbeeld geen sprake is van functiescheiding of grote fysieke afstanden is het efficiëntievoordeel duidelijk: als u uitgifte-opdrachten genereert, hebt u ook meteen de beschikking over de paklijsten. Bovendien heeft de uitgifteopdracht daardoor de status Paklijst afgedrukt, zodat teruggemelde goederen ook in één moeite door kunnen worden afgevinkt. Automatisch terugmelden bij afdrukken pakbon Hiermee worden alle gepakte artikelen automatisch teruggemeld zodra de wizard Pakbonnen of Proefpakbonnen wordt gestart. U hoeft hiervoor dan niet meer Document/Alles terugmelden te kiezen. De eventuele bijzonderheden die voor sommige artikelen handmatig bij de uitgifte-opdracht in Paklijstregels worden genoteerd, blijven bij automatische terugmelding behouden en worden niet overschreven. Het is duidelijk dat deze twee nieuwe administratie-instellingen u veel werk uit handen nemen als u niet zelf veel wilt of hoeft te sturen in het uitgifteproces. Uitleveren met selectie op leverdatum, ook zonder Goederenuitgifte Voorraadbeheer Als u wel de beschikking hebt over de module Voorraadbeheer maar niet over de module Goederenuitgifte, zult u in het uitleverproces een aantal verbeteringen aantreffen in AccountView versie 9.0c.

11 Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c 11 In het uitleverproces kan nu ook gebruik worden gemaakt van de leverdatums die door Voorraadbeheer werden berekend. In de wizard die wordt gestart met Rapporten/Pakbonnen of Rapporten/Proefpakbonnen in het venster Verkooporders kan nu op leverdatum worden geselecteerd. Dit maakt het mogelijk om alleen verkooporderregels te leveren tot en met een bepaalde leverdatum. Zo kan nu ook in het uitleverproces optimaal worden geprofiteerd van de functionaliteit van Voorraadbeheer. Naleveroverzicht (en meer) op pakbon Goederenuitgifte De wizard Uitgifte-opdrachten genereren biedt drie nieuwe velden voor het overnemen van informatie. Als u daar behoefte aan hebt, kunt u zo meer informatie uit de verkooporder op de pakbon afdrukken, bijvoorbeeld de na te leveren artikelen. De verkooporderregels worden uitsluitend ter informatie op de pakbon afgedrukt en hebben geen enkel gevolg voor paklijsten en voorraadreserveringen: Tekstregels overnemen De tekstregels van de verkooporder die geen artikelcode bevatten, op de pakbon overnemen Na te leveren regels overnemen Alle verkooporderregels op de pakbon overnemen waarvan een deel in backorder staat of waarvan een deel nog moet worden geleverd na de datum die in T/m leverdatum is ingevoerd Uitgeleverde regels overnemen De reeds geleverde verkooporderregels van de verkooporder op de pakbon overnemen. Voor deze verkooporderregels is alles al geleverd en er staat ook niets meer voor in backorder Door deze drie velden allemaal te markeren kan op de pakbon dezelfde informatie worden afgedrukt als op de verkooporder. Alle verkooporderregels worden dan immers naar de uitgifte-opdracht overgenomen. Waarschuwing tegen onbedoeld gebruik van uitgiftelocatie Goederenuitgifte De uitgiftelocatie is in AccountView een tijdelijke magazijnlocatie die niet bedoeld is voor het daadwerkelijk opslaan van goederen. Goederen op de uitgiftelocatie worden namelijk niet gebruikt bij het automatisch genereren van uitgifte-opdrachten. Voortaan wordt u erop geattendeerd wanneer u in de vensters Inkooporders of Ontvangsten onbedoeld toch voorraad boekt op de uitgiftelocatie. De aanwezigheid van goederen op de uitgiftelocatie wordt bovendien nu ook gemeld door het rapport dat u maakt met Document/Controleren/Administratie, controlegroep Handel. Projecten en uren Op de AccountView-CD treft u nieuwe versies aan van twee documenten die in AccountView versie 9.0b werden geïntroduceerd: Het declaratieproces in AccountView.pdf en Onderhanden werk in AccountView.pdf. Deze staan in de map \Extras van de CD. Accountancy Cliënt-export en -import Het uitwisselingsproces van de modules Cliënt-export en Cliënt-import is in AccountView versie 9.0c uitgebreid. Hierdoor zal uitwisseling tussen accountant en cliënt in meer situaties kunnen worden ondersteund. Belangrijk is in de gaten te houden dat alleen financiële gegevens voor uitwisseling in aanmerking komen. Het overgrote deel daarvan is dagboekinformatie. Daarnaast speelt de beschikbaarheid van modules op de import- en exportlocatie een doorslaggevende rol. Alleen gegevens die behoren tot modules die op beide locaties aanwezig zijn, worden uitgewisseld. Meer informatie over het uitwisselingsproces vindt u in het hoofdstuk over deze modules Gegevens die worden uitgewisseld [ ].

12 12 Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c Het import- en exportlogboek zal voortaan duidelijker zijn. Naast een vermindering van het aantal meldingen, wordt er onderscheid gemaakt tussen fouten en waarschuwingen. Alleen als een fout is gemeld, zijn niet alle gegevens geïmporteerd. Om van het nieuwe uitwisselingsproces te profiteren, moet op beide locaties waartussen wordt uitgewisseld, AccountView versie 9.0c zijn geïnstalleerd. De gegevens die worden uitgewisseld ( ); Import- en exportlogboek bekijken ( ) Een soepeler workflow in de Samenstel-assistent Samenstel-assistent I In AccountView versie 9.0c is het controleren van cliëntadministraties op verschillende punten gemakkelijker gemaakt. Zo kan nu in de persoonlijke instellingen worden vastgelegd dat alle Rapportcontroles automatisch worden uitgevoerd zodra het venster Samenstel-assistent wordt gestart in een administratie. Dit geldt ook voor Taxonomiecontroles als de module Samenstelassistent II beschikbaar is. In de tweede plaats kunnen rapportcontroles sneller worden uitgevoerd. Kiest u de knop Inzien, dan worden in het afdrukvoorbeeld in het subvenster niet eerst de instellingen van de controle getoond. U ziet direct de resultaten in het daadwerkelijke rapport met hyperlinks naar de grootboekkaarten. Met de extra knop Instellingen controle vraagt u desgewenst een apart afdrukvoorbeeld op van de instellingen van elk soort controle. Ook voor rapportcontroles die u handmatig moet of wilt goedkeuren, van het type Controle handmatig goedkeuren of Automatisch correct als het rapport leeg is, kunt u nu de knop Inzien gebruiken. In het subvenster is namelijk de knop Rapport is correct beschikbaar. Dit betekent dat u niet per se nogmaals de knop Controle uitvoeren hoeft te kiezen. Ten slotte worden de statuswijzigingen van alle controles bijgehouden in een Logboek. Door een controle te selecteren en de knop Logboek te kiezen, ziet u precies op welke datum en om welke reden de controle is gewijzigd. Nieuwe controles Samenstel-assistent II Ook op het gebied van de inrichting van controles zijn verbeteringen doorgevooerd. In Samenstel-assistent II kunt u gebruikmaken van twee nieuwe analyserapporten in het venster Grootboek als basis voor rapportcontroles: Analyse inkoopfacturen Een overzicht van alle individuele boekingen van inkoopfacturen vanaf een bepaald bedrag Inkoopfactuur meerdere rekeningen Een overzicht van alle inkoopfacturen vanaf een bepaald bedrag die op meerdere rekeningen zijn geboekt Zo kunt u zonder moeite achterhalen of bepaalde boekingen op kostenrekeningen nog als vaste activa moeten worden geregistreerd. Daarnaast hebt u twee nieuwe mogelijkheden in de instellingen van taxonomiecontroles. Voor elk geselecteerd Taxonomie-element kunt u een Veldwaarde invoeren. Dit kunnen de cijfers van het huidige jaar, van het vorige jaar of van het verschil tussen het huidige en het vorige jaar zijn, maar ook Beginbalans huidig jaar, Beginbalans vorig jaar, Debetbedrag zonder beginbalans of Creditbedrag zonder beginbalans. Ten tweede kunt u aangeven dat een taxonomiecontrole handmatig mag worden goedgekeurd als de berekende waarden niet overeenkomen, binnen de ingevoerde marge. Hiervoor markeert u het veld Handmatig goedkeuren toegestaan. Module Initiële cijferbeoordeling De nieuwe module Initiële cijferbeoordeling is toegevoegd als uitbreiding op de modules Samenstel-assistent II en Uitwerken kolommenbalans. Deze module is voorlopig beperkt beschikbaar en is om die reden ook nog niet beschreven in de gebruikersdocumentatie.

13 Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c 13 Relatiebeheer Nieuwe toestemmingenregistratie voor mailings Op 1 oktober 2009 is de gewijzigde Telecomwet van kracht geworden. Daarmee is het versturen van elektronische berichten verder aan banden gelegd. Het was bedrijven al niet toegestaan elektronische mailings te sturen aan personen die daartoe niet expliciet toestemming hadden gegeven. Die toestemming is nu ook nodig voor mailings aan andere bedrijven. Ook adressen van personen of bedrijven die op dit punt nog geen beslissing hebben doorgegeven, mogen niet voor mailings worden gebruikt. In verband met de wetswijziging kan nu met de module Verkoopinformatiesysteem worden geregistreerd of de vereiste toestemming is gegeven, is geweigerd of dat hierover nog niets bekend is. Daartoe zijn in de vensters Stamgegevens bedrijf en Stamgegevens contactpersoon extra velden bij zakelijk en privé opgenomen. Op basis van de registratie kunnen adressen zonder expliciete toestemming bij het genereren van samenvoegbrieven worden uitgesloten. Wie met de module Customer Relationship Management werkt, kan bovendien het rapport adressen voor mailing gebruiken om de registratie te analyseren. Daarmee kan bijvoorbeeld worden achterhaald welke bedrijven en contactpersonen nog niet expliciet hebben aangegeven of ze wel of niet mailings via de willen ontvangen, of hoeveel van de vastgelegde adressen daadwerkelijk voor mailings kunnen worden gebruikt. Als u beschikt over Customer Relationship Management, kunt u voor de registratie goed gebruikmaken van de optie Bewerken/Veld wijzigen om de waarde van de desbetreffende velden groepsgewijs in te stellen. Een goede toestemmingenregistratie is essentieel om de wet te kunnen naleven. Uitdrukkelijk moet erop worden gewezen dat registreren meer inhoudt dan het ingebruiknemen van de nieuwe functionaliteit. Alleen als een bedrijf de functionaliteit inpast in duidelijke werkafspraken en procedures, kan een betrouwbare registratie ontstaan. Rapporten/ adressen voor mailing (F1) Gewijzigde systeemeisen voor versie 9.0c Voor AccountView versie 9.0c adviseren wij Windows XP (vanaf SP2) of nieuwere versies van Windows, bijvoorbeeld Windows Vista of Windows 7. Windows ME en Windows NT worden niet ondersteund. Voor de overige systeemeisen verwijzen wij naar de paragraaf Systeemeisen controleren [ ] in het hoofdstuk AccountView installeren [ ]. En bovendien Ten slotte zijn er een aantal zaken die niet strikt nieuwe functionaliteit betreffen, maar die de moeite van het vermelden waard zijn: AccountView 9.0c is beschikbaar in een Nederlandse en een internationale variant. In de internationale versie hebt u de keuze tussen de Engelse, Duitse en Franse taal. De voorbeeldadministraties Your Garden Products en Your Advice zijn alvast geschikt gemaakt voor het jaar Alle functionaliteit die is geïntroduceerd in versies c is beschreven in de documentatie. Bovendien zijn vanwege de wijzigingen in de gebruikersinterface alle afbeeldingen van AccountView-vensters vervangen. Hiermee beschikt u dus over een in woord en beeld actuele versie van de documentatie, die hopelijk al uw vragen kan beantwoorden.

14 Nieuw in AccountView versie 9.0b Inleiding Dit hoofdstuk beschrijft de nieuwe functionaliteit van AccountView versie 9.0b. Eerst volgt een beknopt overzicht van de vernieuwingen die we op de verschillende gebieden hebben doorgevoerd. Daarna volgt een uitgebreidere toelichting met verwijzingen naar de gebruikersdocumentatie waar u meer informatie kunt vinden. Algemeen Voortbordurend op eerdere verbeteringen in de gebruikersinterface zijn er opnieuw wijzigingen doorgevoerd die de gebruiksvriendelijkheid ten goede komen. Zo is het afdrukken en opslaan van rapporten verbeterd en is een aantal wizards effciciënter gemaakt. Verder bevat de AccountView-CD een apart document met een voorbeeld van de inrichting van het navigatievenster. Financieel In het kader van SEPA (Single Euro Payments Area) zijn twee betaalformaten voor Europese overschrijvingen toegevoegd en kunnen nu al bankrekeningnummers worden geconverteerd naar IBAN s. Verder wordt aan berichten met elektronische facturen naast de vertrouwde PDF ook een bijlage in UBL 2.0-formaat gekoppeld. Projecten en uren Op de AccountView-CD zijn twee documenten opgenomen die ingaan op respectievelijk onderhanden werk en het declaratieproces in AccountView. Accountancy Samenstel-assistent I is op een aantal punten verbeterd. Budgetverschillen In twee rapporten en één venster werden enkele budgetverschillen met het verkeerde teken weergegeven (ten opzichte van wat in AccountView gebruikelijk is). Dat is nu rechtgetrokken. Werkstationinstallatie Tot slot moet in bepaalde gevallen voorafgaand aan een werkstationinstallatie Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0 worden geïnstalleerd. Algemeen Verbeteringen in de gebruikersinterface Om het werken met AccountView verder te vergemakkelijken, zijn de volgende punten aangepakt: In combinatievensters is nu altijd goed zichtbaar welk deelvenster actief is. Hebt u bijvoorbeeld een regel of veld geselecteerd in het subvenster, dan krijgt het hoofdvenster een lichtgrijze achtergrondkleur, en zijn de werkbalkknoppen niet beschikbaar. Tegelijkertijd blijft de geselecteerde weergave in de werkbalk juist wel zichtbaar (AccountView Team/Business). Het venster Programmastoring, voorheen Program failure, is sterk verduidelijkt. Zo wordt uitgelegd wat een programmastoring is en hoe te handelen. Eenvoudig rapporten opvragen, afdrukken of opslaan Het venster waarmee AccountView-rapporten worden afgedrukt heeft een veel rustiger uitstraling gekregen, terwijl de mogelijkheden zijn behouden. In plaats van de Uitvoer kiest u de Actie die u wilt uitvoeren: direct afdrukken op de getoonde printer, eerst de printerinstellingen wijzigen of het rapport opslaan als bestand. Een aantal instellingen, zoals de printer en het aantal exemplaren, voert u niet meer in AccountView in, maar daarvoor maakt u gebruik van de vertrouwde Windows-functionaliteit. Slechts de mogelijkheid om gegevens uit een rapport naar het Klembord te kopiëren is verdwenen. In plaats daarvan kunt u de gegevens uit een rapport bijvoorbeeld opslaan als Microsoft Excel- of tekstbestand (AccountView Business). Rapporten gebruiken ( )

15 Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c 15 Afbeelding 1. Het rapportvenster in versie 9.0a (links) en versie 9.0b (rechts) Wizards sneller in gebruik In AccountView 9.0b is opnieuw gekeken hoe wizards efficiënter kunnen worden gebruikt. Een groot aantal wizards is verbeterd op twee punten. In de eerste plaats is het laatste venster, waar vaak alleen een afbeelding stond, verwijderd. De knop Voltooien is daardoor eerder beschikbaar. Bij de wizards waar het laatste venster wel noodzakelijk is, bijvoorbeeld om afgedrukte gegevens te controleren voordat ze worden verwerkt, wordt nu extra informatie getoond over het aantal exemplaren en de gekozen uitvoer. Daarnaast komen in wizards vaak rapporten voor die alleen dienen ter informatie, vlak voordat u een actie gaat uitvoeren of nadat u deze hebt uitgevoerd. Als het afdrukken van dit rapport niet verplicht is om een proces te voltooien, wordt nu altijd een aangepast rapportvenster getoond. In een korte samenvatting ziet u in één oogopslag of zich fouten of uitzonderingen hebben voorgedaan, en het afdrukken of opslaan van het rapport is optioneel. U hoeft een rapport dus alleen op te vragen in het geval dat er iets niet goed is gegaan. Bovendien kunt u meteen uit de interface afleiden of een rapport moet worden afgedrukt of niet, en zo het nodige papier besparen. De volgende wizards zijn bijvoorbeeld gewijzigd: Verkooporders verzamelen (module Verkooporders / Uren en Declaraties I) Verkoopfacturen verzamelen (module Facturering) Inkooporders verzamelen (module Inkoop) Benut u het navigatievenster optimaal? Aan de AccountView-CD zijn dit keer drie heel nuttige documenten toegevoegd. Eén daarvan is Het navigatievenster - een voorbeeld.pdf. Met dit document willen we gebruikers uitnodigen de mogelijkheden van het navigatievenster optimaal te benutten. In een concreet voorbeeld wordt uitgelegd hoe een financieel medewerker het navigatievenster inricht met de vensters, menu-opties en snelkoppelingen die hij het meest gebruikt. Nieuwe gebruikers zullen het document rechtstreeks kunnen openen met een hyperlink in een aparte groep in het navigatievenster. Andere gebruikers kunnen het document vinden in de map \Extras van de CD. Waar de twee andere documenten over gaan, leest u onder Projecten en uren [30].

16 16 Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c Financieel AccountView en SEPA We zijn in Nederland en in andere eurolanden op weg naar één grote Europese betaalmarkt. Binnen deze Single Euro Payments Area, kortweg SEPA, bestaat straks geen verschil meer tussen binnen- en buitenlandse betalingen. Een belangrijke voorwaarde om dit te bereiken is dat banken in Europa hun standaarden en regels harmoniseren. De eerste tastbare resultaten zijn afspraken over betalingen naar andere SEPA-landen. Uiteraard is AccountView hierop ingesprongen. Vanaf AccountView versie 9.0b zijn daarom betalingen in SEPA-formaat mogelijk. Voor betalingen binnen Nederland kunt u de bestaande formaten blijven gebruiken. SEPA-overschrijvingen worden als XML-bestand opgeslagen en moeten voldoen aan de vaste specificatie die daarvoor is opgesteld. Banken zijn echter vrij in de invulling van de onderdelen van deze specificatie. Zo kan bijvoorbeeld het maximumbedrag per overschrijving van bank tot bank verschillen. Op dit moment zijn alleen de formaten voor de Rabobank en ING bekend; AccountView versie 9.0b ondersteunt beide. Voor het inlezen van bankmutaties in AccountView heeft SEPA overigens geen gevolgen. Wat is er precies veranderd? Er zijn twee nieuwe betaalformaten toegevoegd. Zoals gezegd kunt u in AccountView versie 9.0b Rabobank- en ING-betaalopdrachten in SEPA-formaat aanmaken. Er is een menu-optie voor het converteren van bestaande rekeningnummers toegevoegd. De oude, vertrouwde rekeningnummers zullen in de toekomst verdwijnen, want de nieuwe betaalformaten maken gebruik van het International Bank Account Number (IBAN). U kunt bestaande rekeningnummers in AccountView nu alvast gemakkelijk converteren naar IBAN s met de nieuwe conversieoptie. Er is een veld voor het IBAN toegevoegd Het geconverteerde rekeningnummer (het IBAN) wordt naast het gewone bankrekeningnummer vastgelegd in een afzonderlijk veld. Het veld SWIFT-code heet nu BIC. Het reeds bestaande veld SWIFT-code heet voortaan BIC ( Bank Identifier Code ). Dit veld is bijvoorbeeld nodig voor de conversieoptie. Document/IBAN s genereren (F1) Wat betekent dat voor u? Als u beschikt over de module Automatische betalingen buitenland ING of Automatische betalingen buitenland Rabobank, kunt u vanaf AccountView versie 9.0b al betaalopdrachten in SEPA-formaat aanleveren. De rekeningnummers van crediteuren moeten wel eerst worden omgezet naar IBAN s, maar dat is met de nieuwe conversieoptie een fluitje van een cent. De juistheid van het IBAN wordt door AccountView gevalideerd. De kans dat u een fout maakt bij het invoeren van IBAN s is daarmee zo klein mogelijk gemaakt, zelfs als u deze handmatig invoert. Wat gebeurt er hierna? Na 2013 kunnen de bestaande betaal- en incassoformaten niet meer worden gebruikt. Een uitzondering hierop vormen de betalingen naar landen buiten Europa. De verwachting is dat daarvoor de bestaande formaten beschikbaar blijven. Dat betekent dat in de overgangsperiode tot 2013 de nieuwe SEPA-formaten een steeds grotere rol zullen gaan spelen. In voorbereiding daarop kunnen rekeningnummers in AccountView alvast worden geconverteerd. AccountView zal nieuwe SEPA-formaten van andere banken implementeren wanneer die worden vrijgegeven.

17 Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c 17 Ontwikkelingen in elektronisch factureren op de voet gevolgd Facturering Het elektronisch factureren is de laatste tijd sterk in de belangstelling komen te staan. In AccountView is het al geruime tijd mogelijk om elektronisch te factureren door PDF s per te versturen. Aan die PDF s wordt een digitale handtekening gekoppeld die de authenticiteit van het document en de afzender garandeert. Ook verkooporderbevestigingen en aanmaningen kunnen op die manier worden verstuurd. Nu heeft de staatssecretaris van Financiën begin 2009 de eisen versoepeld die aan een elektronische factuur worden gesteld. In principe zou een factuur in de vorm van een , zonder digitale handtekening, voldoende zijn. Dit is een grote stimulans voor het elektronisch factureren. Om ervoor te zorgen dat elektronische facturen zoveel mogelijk dezelfde indeling hebben, heeft de overheid UBL 2.0 als berichtstandaard gekozen. UBL ( Universal Business Language ) is een op XML gebaseerde e-business-taal. Aan elektronisch factureren zitten veel voordelen. U bespaart bijvoorbeeld op papier en postzegels. Maar ook op loonkosten, omdat het facturatieproces efficiënter wordt. Dat zal zeker het geval zijn als straks ook geautomatiseerd inlezen van ontvangen facturen mogelijk is. Vooruitlopend daarop zullen partijen waarmee u zaken doet en zelf elektronisch factureren, het zeker op prijs stellen als u dat ook doet. AccountView ondersteunt daartoe vanaf AccountView versie 9.0b de NES-variant van UBL 2.0. Dit is de door Noord-Europese landen voorgestelde en gebruikte aanpassing van UBL 2.0. Een elektronische factuur wordt in AccountView voortaan ook als e- mailbijlage in UBL 2.0-formaat verstuurd. De debiteur ontvangt dus een met twee bijlagen: de vertrouwde PDF én de nieuwe bijlage in UBL 2.0-formaat. De debiteur kan zelf de bijlage kiezen die hij het beste kan verwerken. In latere versies van AccountView zal het ook mogelijk zijn om facturen in UBL 2.0-formaat in te lezen in AccountView. Verkoopfacturen elektronisch versturen ( ) Projecten en uren Naast het document Het navigatievenster - een voorbeeld.pdf zijn op de AccountView-CD nog twee documenten opgenomen: Het declaratieproces in AccountView.pdf en Onderhanden werk in AccountView.pdf. Ook deze staan in de map \Extras van de CD. Het declaratieproces in AccountView Om extra ondersteuning te geven bij de uitvoering van het declaratieproces met AccountView versie 8.0 en hoger is een apart document opgesteld waarin dit hele proces tot in detail wordt behandeld. Het document bestaat uit twee delen en heeft twee bijlagen. In het eerste deel staat het venster Declaratievoorstellen centraal. Het behandelt onderwerpen die gebruikers die het declaratieproces uitvoeren zouden moeten weten voordat ze daadwerkelijk aan de slag gaan. Aan de orde komen onder andere: De betekenis van projectdeclaratiemethoden en de soorten declaraties De afhankelijkheden tussen tabellen, kolommen en velden op de tabs Invoer en Specificatie van het venster Declaratievoorstel De invloed van de administratie-instellingen Restbedr na wijziging en Verdeling regelbedrag Het tweede deel is opgezet als naslagwerk. De vele handelingen die tijdens het declaratieproces mogelijk zijn, worden beschreven in procedures: stappenplannen die waar nodig zijn aangevuld met belangrijke informatie of waarschuwingen. Om de gebruiker te helpen snel de gezochte procedure terug te vinden, is aan het document een procedure-index toegevoegd. Een groot aantal instellingen en andere inrichtingselementen heeft invloed op de werking van vensters en menu-opties die met het declaratieproces samenhangen. Er is daarom aan het document een bijlage toegevoegd met de beschrijving van die inrichtingselementen: waar ze te vinden zijn en wat hun effect is. Deze bijlage kan worden gebruikt om het declaratieproces beter af te stemmen op wat binnen een organisatie gewenst is. Tot slot is een bijlage opgenomen waarin termen die in document worden gebruikt, worden toegelicht.

18 18 Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c Onderhanden werk in AccountView AccountView wil met een speciaal voor dit doel geschreven document een aantal aspecten van onderhanden werk toelichten. Het is een toegankelijke inleiding die een waardevolle aanvulling vormt op de handleiding en die interessant is voor iedereen die met onderhanden werk te maken heeft. In het document komen de volgende onderwerpen aan bod: Waardering van het onderhanden werk Het moment van waardering en de grootte van het te nemen projectresultaat. Er worden voorbeelden gegeven. Journaliseren De betekenis van het projectresultaat en de inrichting van de administratie. Ook hier maken voorbeelden een en ander duidelijk. Onderhandenwerkmethoden Beschrijving van twee AccountView-onderhandenwerkmethoden: de Finale methode en Vrijval tot aan Te factureren. Projectresultaat overboeken Het daadwerkelijk overboeken van projectresultaat in AccountView. Rapportage Toelichting van rapporten die relevant zijn voor het onderhanden werk en het overboeken van projectresultaat. Kortom, dit is een zeer nuttige en praktische bespreking van zaken die met onderhanden werk te maken hebben. Veel van deze informatie is nog niet eerder in een zo duidelijke samenhang besproken. Accountancy Samenstel-assistent I: nieuwe mogelijkheden In de module Samenstel-assistent I zijn in AccountView versie 9.0a revisie 2 enkele verbeteringen aangebracht: Het venster Samenstel-assistent wordt nu geopend in een tab. Zo houdt de gebruiker een duidelijk overzicht over de geopende vensters, terwijl het venster beter aansluit bij de gebruikersinterface van AccountView. Het voordeel is bovendien dat afdrukvoorbeelden van rapporten beschikbaar komen als combinatievenster. Bij het klikken op een hyperlink opent de grootboekkaart als tweede subvenster. Er zijn nieuwe mogelijkheden in het afdrukvoorbeeld dat wordt opgevraagd met de knop Inzien: De knop Alle regels tonen is beschikbaar voor rapporten die de instelling Alleen verschillen tonen kennen. Hiermee kunt u het volledige rapport opvragen in plaats van alleen de verschillen. U kunt direct navigeren naar de eerste of laatste pagina. Alle standaardmenu-opties om de weergave te wijzigen zijn aanwezig: Venster/Openen in nieuw venster, Venster/Subvenster(s) maximaliseren (CTRL+F10) en Venster/Vensters verticaal schikken. Als een standaardcontrole wordt aangemaakt met de wizard Controle aanmaken, bepaalt de gebruiker nu zelf het type controle. De enige uitzonderingen zijn de controles Afloopanalyse openstaande posten en Datum laatste boeking. Deze worden automatisch aangemaakt als type Handmatig goedkeuren, omdat de rapporten nooit leeg kunnen zijn. Om de gebruiker hierbij zoveel mogelijk te helpen, wordt de uitleg van het type controle niet alleen beschreven in de documentatie, maar wordt deze ook direct in de wizard getoond. Alleen in module Samenstel-assistent I is er voor het rapport Negatieve kascontrole (in het venster Dagboekbladzijden) de mogelijkheid Alleen dagboeken zonder bankrekeningnummer te markeren. Het is nu ook mogelijk slechts een bepaalde periode of controleset te controleren in plaats van één of alle controles. Met het snelmenu kunt u alle controles uitvoeren die in één bepaalde periode of controleset vallen. Klik met de rechtermuisknop (SHIFT+F10) in het overzichtsgedeelte op de gewenste map en kies Onderliggende controles uitvoeren.

19 Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c 19 Uniforme berekening van budgetverschillen In diverse rapporten en vensters binnen AccountView wordt het verschil tussen budgetbedragen en werkelijke waarden berekend. Dat gebeurde echter niet altijd met dezelfde formule. Dat is nu rechtgetrokken. Overal wordt het verschil als volgt berekend: Verschil = Werkelijke waarde Budget Dit houdt in dat bedragen en aantallen op enkele plaatsen een tegengesteld teken krijgen dan voorheen. Dat zal voor bestaande gebruikers mogelijk even wennen zijn, maar de consistentie komt het gebruiksgemak ongetwijfeld ten goede. U komt de tekenwijziging tegen in drie rapporten: Rapporten/Analyserapporten/Cijferbeoordeling in het venster Grootboek Rapporten/Budgetvergelijking en Rapporten/Financiële overzichten budget in het venster Projecten In het venster Projectkaart werden sommige waarden volgens de bovenstaande formule berekend terwijl voor andere de tegenstelde formule werd gehanteerd. Dat nu consequent dezelfde berekening wordt gebruikt, betekent dat de waarden in de volgende kolommen voortaan een ander teken hebben: Budgetverschil kosten Budgetverschil gerealiseerde kosten Budgetverschil gerealiseerd aantal Budgetverschil procentueel gerealiseerde kosten Budgetverschil procentueel gerealiseerde opbrengsten Budgetverschil procentueel gerealiseerd aantal Werkstationinstallatie Een werkstationinstallatie kunt u op verschillende manieren uitvoeren. Eén daarvan is met behulp van het Windows Installer-bestand (met de extensie.msi). Voor deze installatiewijze is het nodig dat Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0 vooraf is geïnstalleerd. In bepaalde gevallen, zoals bij werkstations met Microsoft Vista of Windows Server 2008, zal dat al automatisch zo zijn. Mocht u MSXML 6.0 eerst zelf nog moeten installeren, dan kunt u dit vinden op de AccountView-CD; het staat daar in dezelfde map als het Windows Installer-bestand. De standaardinstallatieprocedure van AccountView (met behulp van het bestand Setup.exe) zorgt er automatisch voor dat MSXML 6.0 wordt geïnstalleerd. Ook dan is vooraf installeren niet nodig. AccountView installeren ( )

20 Nieuw in AccountView versie 9.0a Hier wordt ingegaan op de aanvullingen en vernieuwingen die u in versie 9.0a vindt. Voor deze internationale versie is de documentatie bijgewerkt en is het aanzien en de werking van wizards verduidelijkt. Maar er is ook handige nieuwe functionaliteit bijgekomen. De beschrijving van alle wijzigingen vindt u hieronder. Algemeen Wizards vernieuwd Na de introductie van de nieuwe gebruikersinterface is ook het uiterlijk van de wizards van AccountView vernieuwd en zijn ze een stuk vriendelijker en intuïtiever in het gebruik geworden. De wizards, die u stap voor stap door complexe processen leiden, zijn op drie punten verbeterd: De kleurindeling zorgt voor een duidelijke scheiding tussen de instellingen voor de taak die u wilt uitvoeren, en de knoppen die u gebruikt om de wizard te bedienen. Knoppen zijn alleen zichtbaar wanneer u ze ook daadwerkelijk kunt gebruiken. Als tijdens het doorlopen van een wizard door het kiezen van een knop een taak wordt uitgevoerd, wordt dit nu door de knoptekst netjes aangegeven. In die gevallen is de knoptekst Volgende vervangen door een woord dat de uit te voeren taak aangeeft. Afbeelding 4. Tijdens het inlezen van bankafschriften (links versie 9.0, rechts versie 9.0a) ziet u nu aan de knoptekst Inlezen precies wanneer de taak uitgevoerd gaat worden. Aangepast startvenster Als u Windows Terminal Server of een computerscherm met weinig kleuren gebruikt om met AccountView te werken, dan treedt in sommige gevallen vertraging op bij het opbouwen van het startvenster. In de meeste gevallen zal AccountView deze situatie herkennen en de afbeelding op het startvenster automatisch vervangen door een egaal blauw vlak. De kalender en de links naar interessante websites worden wel gewoon weergegeven. Startvenster aanpassen ( )

Nieuw in AccountView versie 9.5

Nieuw in AccountView versie 9.5 Nieuw in AccountView versie 9.5 Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook

Nadere informatie

Copyright. Microsoft, Visual FoxPro, SQL Server, Windows, Excel en Word zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Copyright. Microsoft, Visual FoxPro, SQL Server, Windows, Excel en Word zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. AccountView Solo Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen. Het

Nadere informatie

Algemeen Handleiding voor AccountView Windows

Algemeen Handleiding voor AccountView Windows Algemeen Handleiding voor AccountView Windows Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV.

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor AccountView Windows

Installatie Handleiding voor AccountView Windows Installatie Handleiding voor AccountView Windows Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versie 9.4. Een product van Visma Software BV

Nieuw in AccountView versie 9.4. Een product van Visma Software BV Nieuw in AccountView versie 9.4 Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versie 9.0d

Nieuw in AccountView versie 9.0d Nieuw in AccountView versie 9.0d Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen.

Nadere informatie

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0)

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) YOB BV Handleiding TELE#BOEKHOUDEN Gebruikershandleiding Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ Handleiding TELE#BOEKHOUDEN V6.1a3-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB

Nadere informatie

Financiële software heet MINOX

Financiële software heet MINOX Financiële software heet MINOX Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 2 Kenmerken van MINOX Introductie 3 Modulaire opbouw Gebruik toetsenbord en/of de muis Administraties en boekjaren 4 Onderhoud Relaties Boeken

Nadere informatie

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1. YOB BV Handleiding Teleboekhouden Gebruikershandleiding Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook

Nadere informatie

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ YOB BV Gebruikershandleiding versie 1.1 Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze documentatie is met

Nadere informatie

TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder

TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder AccountView BV H.J.E. Wenckebachweg 200 Postbus 9400 1006 AK Amsterdam Tel. 020 355 29 10 Fax 020 617 14 78 E-mail: sales@accountview.com Internet:

Nadere informatie

FINANCIËle ADMINISTRATIE

FINANCIËle ADMINISTRATIE FINANCIËle ADMINISTRATIE Inhoudsopgave Inhoudsopgave Basis financieel imuis Professionele administratieve software 3 De belangrijkste argumenten om voor imuis te kiezen 3 Starten met imuis 4 Algemene kenmerken

Nadere informatie

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Account Basic Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze

Nadere informatie

De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese

De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese betalingsverkeer SEPA. Ook biedt MINOX een oplossing voor de werkkostenregeling,

Nadere informatie

Handleiding Davilex Account Pro. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Account Pro. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Account Pro Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Sdu Uitgevers / Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Voor de eerste keer in gebruik nemen van de boekhouding

Nadere informatie

PROJECTEN EN UREN de softwareoplossing voor projectorganisaties

PROJECTEN EN UREN de softwareoplossing voor projectorganisaties PROJECTEN EN UREN de softwareoplossing voor projectorganisaties AccountView BV H.J.E. Wenckebachweg 200 Postbus 9400 1006 AK Amsterdam Tel. 020 355 29 10 Fax 020 617 14 78 E-mail: sales@accountview.com

Nadere informatie

Brongegevens: Uitgever: PC Magazine Auteur: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED, www.gbned.nl en www.softwarepakketten.nl Datum: september 2007

Brongegevens: Uitgever: PC Magazine Auteur: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED, www.gbned.nl en www.softwarepakketten.nl Datum: september 2007 Brongegevens: Uitgever: PC Magazine Auteur: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED, www.gbned.nl en www.softwarepakketten.nl Datum: september 2007 Twintig standaard boekhoudpakketten voor het MKB In

Nadere informatie

Visma Teleboekhouden. Gebruikershandleiding 1.0. Visma Teleboekhouden Versie 7.2a

Visma Teleboekhouden. Gebruikershandleiding 1.0. Visma Teleboekhouden Versie 7.2a Visma Teleboekhouden Gebruikershandleiding 1.0 Visma Teleboekhouden Versie 7.2a Disclaimer Dit document is eigendom van Visma Teleboekhouden en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a Versie 5.45.05, augustus 2011 Quadrant Software B.V. Alle rechten voorbehouden Inleiding Dit document geeft u inzicht in de nieuwe functionaliteit van King 5.45 (vanaf

Nadere informatie

King voor Windows. Release 5. King. voor Windows. financieel én logistiek

King voor Windows. Release 5. King. voor Windows. financieel én logistiek King voor Windows Release 5 King voor Windows financieel én logistiek Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Even voorstellen Quadrant, de maker van King 6 Waarom King? King vergeleken met andere pakketten 9 Welke

Nadere informatie

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL Handleiding

Nadere informatie

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Onderhanden werk in AccountView

Onderhanden werk in AccountView Onderhanden werk in AccountView Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen.

Nadere informatie

2 Helpdesk: 0222 36 30 62

2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Basishandleiding 2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Inhoudsopgave 1 Welkomstscherm 4 2 Ondersteuning 5 3 SnelStart gebruiksklaar maken 7 o.a.: Installatie van de software 7 Uw licentie activeren (Extra, Licentiebeheer)

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 COLOFON Samensteller : Quadrant Automatisering BV Ontwerp omslag : ZEE Rotterdam Uitgave : Quadrant Software BV Het

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding versie 2.59. Uw onderneming in balans Uitgave van Praestantia Automatisering Alle rechten voorbehouden Praestantia Automatisering, juli 2015 Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Voorwoord Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Al bijna 2 jaar geleden gaven de abonnees van BC.nl in een marktonderzoek aan, dat gratis bedrijfssoftware

Nadere informatie