CrossRoad. Unlock your business potential. Waardecreatie door invoering van bedrijfssoftware

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CrossRoad. Unlock your business potential. Waardecreatie door invoering van bedrijfssoftware"

Transcriptie

1 CrossRoad Unlock your business potential Waardecreatie door invoering van bedrijfssoftware GMI group bewijst haar competenties in ERP, business intelligence en workflow bij bouwbedrijf Galère Slanke administratie bij Smals vzw dankzij Microsoft Dynamics NAV en GMI group GMI Advanced Finance

2 Waarom waarom uw uw betalingen betalingen twee twee keer keer ingeven ingeven?? Isabel en Microsoft Dynamics werken perfect samen. Een indrukwekkende tijdwinst in uw dagelijks beheer wat zich vertaalt in aanzienlijke besparingen. Internetbankieren voor de professional

3 UNLOCK YOUR BUSINESS POTENTIAL CrossRoad Unlock your business potential Editoriaal Get out of the box! Bij een goed voornemen willen wij u graag helpen. Met deze uitgave van Crossroad laten we twee klanten om u tegen te zeggen aan het woord. Galère, respectievelijk Smals, hebben beiden hun potentieel ontsloten en bekwaamheid bewezen. De één als grootste bouwonderneming van Wallonië, de ander als ICT-dienstenorganisatie van de publieke instellingen in de Belgische sociale zekerheid en gezondheidszorg. Beide organisaties zijn voorbeelden van hoe invoering van bedrijfssoftware moet leiden tot waardecreatie. Wij laten ze aan het woord. Het centrale thema van deze Crossroad editie is waardecreatie, uitgangspunt van invoering van bedrijfssoftware. We willen aangeven dat dit niet zomaar een holle kreet is, maar voor GMI group ambitie om onverstoord aan verder te werken. Hoe we dat doen, proberen we in dit nummer maximaal te duiden. Dat we dit niet alleen kunnen, zal de geïnteresseerde lezer vaststellen. Zoals het vaak is in het leven, moet je voor vele goede dingen met twee zijn. Concreet kan je in deze Crossroad ontdekken hoe je als bedrijf zelf, onmisbaar bent als je succesvol bedrijfssoftware wil implementeren. In deze Crossroad vind je naast Galère en Smals nog 38 andere namen van gerespecteerde ondernemingen. Een greep referenties uit een basis van meer dan 250 klanten. Samen met al deze klanten zijn we in wisselwerking voortdurend op pad. Immer weer met als doel: de ontsluiting van hun business-potentieel. Misschien is dit nog wel de mooiste definitie van waardecreatie? Door: Ludo Van Baelen Director GMI group In dit nummer GMI group bewijst haar competenties in ERP, business intelligence en workflow bij bouwbedrijf Galère Waardecreatie door invoering van bedrijfssoftware Slanke administratie bij Smals vzw dankzij Microsoft Dynamics NAV en GMI group In de kijker: GMI Advanced Finance Leuvensesteenweg Zaventem Belgium De Pintelaan 347a 9000 Gent Belgium Watervoort Herentals Belgium Pagina 4 Pagina 8 Pagina 15 Pagina 18 T F Colofon CrossRoad Magazine Uitgever: Redactie: Advertenties: Grafische opmaak: Lemarco Sneeuwbeslaan 17 B Wilrijk (0) Isabelle D heedene, Ludo Van Baelen, Koen Van de Vel, Rob Daems, Willem van Rooij, Veerle Bonte, Patrick Dalle GMI group, Microsoft, Isabel Lemarco Pagina 3

4 GMI group bewijst haar competenties in ERP, business intelligence en workflow bij bouwbedrijf Galère Met een omzet van meer dan 230 miljoen euro is Galère de grootste bouwonderneming in Wallonië. Galère beschikte over verschillende, niet geïntegreerde softwareprogramma s die in de loop der jaren werden aangekocht. Dit was de aanzet om te investeren in een uniek, geïntegreerd systeem, dat de mogelijkheid bood om dubbele invoer te vermijden, de integriteit van gegevens te garanderen en een toegang tot de informatie in real time te bieden. GMI group vulde Microsoft Dynamics NAV aan met GMI DocumentFlow en GMI Analytics en bood Galère zo een oplossing aan die verder gaat dan ERP. Het systeem wordt gebruikt door 150 mensen en zorgde niet alleen voor een optimalisering van de processen voor de validering van duizenden aankoopfacturen, maar tevens voor een responsabilisering van de werknemers op alle niveaus. Het grote voordeel van samen te werken met GMI group is dat je slechts één gesprekspartner hebt voor alle aspecten van een complex project: ERP, het beheer van workflows met GMI DocumentFlow en GMI Analytics. Dit heeft het welslagen van het project in grote mate bevorderd. Bernard Breeur, directeur ICT & BPM, Galère Galère werd opgericht in 1949 en vormt al 60 jaar een onmiskenbare referentie als het gaat om uiteenlopende bouwwerken en engineering. De firma haalt een omzet van meer dan 230 miljoen euro en telt bijna medewerkers. Galère maakt deel uit van de internationale groep BAM. De onderneming heeft meer dan 100 werven tegelijkertijd lopen, waarvan enkele (het nieuwe hoofdkwartier van de NAVO bijvoorbeeld) op internationale schaal. Galère verwerkt bovendien jaarlijks meer dan 250 offertes, met berekeningen die vaak erg complex zijn; om die reden bestond de filosofie van het bedrijf er altijd in om te streven naar een maximale efficiëntie in al zijn operationele activiteiten. Nood aan correcte gegevens en toegang tot de informatie in real time De twee afdelingen van Galère bouw en engineering omvatten vier categorieën operationele activiteiten: de realisatie van offertes, de aankopen, het beheer van de werven en het financieel beheer. Vroeger maakte elke afdeling gebruik van haar eigen software. Bernard Breeur, Directeur ICT & BPM bij Galère: Ondanks de gateways die werden aangelegd tussen de diverse toepassingen, moest men bepaalde gegevens meermaals blijven invoeren. Het werd steeds moeilijker om correcte gegevens te garanderen. Zonder het te hebben over het beheer Pagina 4

5 UNLOCK YOUR BUSINESS POTENTIAL van de duizenden aankoopfacturen, de prijsoffertes en alle documenten die te maken hebben met werven in de uitvoeringsfase. Voor het maken van prijsoffertes voor gebouwen werkte Galère indertijd met het programma Gebat. Voor offertes inzake opdrachten van civiele engineering hanteerde Galère een toepassing die op maat was ontwikkeld voor de firma. Zodra de uitvoeringsfase van een werf werd aangevat, werden de posten van de prijsofferte geëxporteerd naar MS Excel, zodat de projectleider de opvolging van de werf up-to-date kon houden. In de facturatiefase ten slotte werd de informatie doorgestuurd naar een financiële toepassing onder AS/400, die de vorderingsstaten en de facturen genereerde. Een project dat verder gaat dan ERP Bernard Breeur, die in de loop van zijn carrière een pak ervaring heeft opgedaan met de analyse van processen en met IT-audits, definieerde samen met de directie van Galère een strategie om te investeren in een geïntegreerde oplossing een project dat evenwel snel het domein van ERP ontsteeg... Het was absoluut noodzakelijk dat ook de toekomstige oplossing toegang in real time zou bieden tot de beheersinformatie op het vlak van Business Intelligence om het bedrijf beter te kunnen aansturen. Het nieuwe platform moest vervolgens de kans bieden om de samenwerking tussen de werknemers te optimaliseren, met name de validering, de goedkeuring en de archivering van niet minder dan aankoopfacturen per jaar. Na een zorgvuldige analyse van meerdere oplossingen, viel de keuze op Microsoft Dynamics NAV. Bernard Breeur: Microsoft Dynamics NAV kwam als ERPoplossing tegemoet aan de omvang van onze firma, maar het was vooral GMI group die ons heeft overtuigd: de oplossing van GMI beschikte immers over een module, die specifiek werd ontwikkeld voor bouwondernemingen, en volledig werd geïntegreerd in Microsoft Dynamics NAV. De kracht van Microsoft als globaal platform vormde eveneens een beslissende factor. Met Microsoft Dynamics NAV, de geïntegreerde portal SharePoint en de database SQL Server, bood Microsoft de beste configuratie om onze globale visie waar te maken, ver voorbij ERP, verklaart Bernard Breeur. Van prijsofferte tot facturatie met Advanced Project Management GMI Construction Gezien de complexiteit en het aantal betrokken gebruikers - vandaag 150 gelijktijdige gebruikers hebben Galère en GMI group gekozen voor een implementering van de oplossing in verschillende fases. De afdeling prijsoffertes, die 25 mensen telt, was als eerste aan de beurt om te migreren. Pagina 5

6 Vandaag wordt elke prijsofferte rechtstreeks gerealiseerd in Advanced Project Management, een GMI-oplossing op basis van de NAV-technologie. Er is niet langer sprake van dubbele invoer: elke prijsofferte, die oorspronkelijk in het systeem werd ingegeven, dient als basis voor de opvolging van de productie op de werf, en dit tot aan de facturatie aan de klant. Aangezien elke werf beschikt over een ADSL-verbinding, heeft het team ter plekke toegang tot de back-endoplossing van NAV om er de uitvoering van het project up-to-date te houden. Zodra er bijvoorbeeld ter plaatse materialen geleverd zijn, registreert de verantwoordelijke van de werf dit onmiddellijk in het systeem. Deze informatie zal vervolgens automatisch worden getoetst aan de factuur van de leverancier en maakt de actualisering van de vorderingsstaat van het project mogelijk. Verder worden de aankomst- en vertrektijden van het personeel op de werf met enkele muisklikken ingegeven in de oplossing GMI Advanced Project Management, rekening houdend met meer dan 50 verschillende opties: technische werkloosheid omwille van slecht weer, gevaarlijk werk, enz. Met gemiddeld meer dan 100 werven in uitvoering, waarvan de meeste zich uitstrekken over meer dan een jaar, bestaat de uitdaging erin om regelmatig te factureren en dit op basis van correcte vorderingsstaten. Want uiteindelijk is dat wat onze cashflow bepaalt, voegt Bernard Breeur eraan toe. Proces voor de validering van aankoopfacturen, geïntegreerd in een ERP-oplossing Jaarlijks circuleren er meer dan aankoopfacturen binnen het bedrijf. Een aanzienlijk volume, dat een heuse uitdaging met zich meebrengt op het vlak van archivering en validering. De aankoopfacturen die betrekking hebben op algemene kosten worden verstuurd naar de verantwoordelijken van de betreffende kostencentra; elke factuur die betrekking heeft op een werfproject, moet eerst worden toegewezen aan het project in kwestie, vooraleer ze kan worden gevalideerd door de verantwoordelijke. De op papier beheerde goedkeuringscycli boden niet altijd voldoende controle over de goedkeuringsflows. Kort na de eerste uitvoeringsfase van Microsoft Dynamics NAV, introduceerde GMI group een oplossing GMI DocumentFlow voor de goedkeuring van digitale facturen, die een antwoord formuleerde op het probleem. De meeste oplossingen op de markt voor document- & workflowbeheer, staan volgens Bernard Breeur los van ERP: de factuur wordt gescand, dan gevalideerd en vervolgens ingevoerd in een ERP-oplossing. Met de hulp van GMI group kon Galère een andere aanpak voor het document- & workflowbeheer invoeren. Bernard Breeur: De factuur wordt eerst gescand en onmiddellijk geregistreerd in het ERP-systeem. Pas na deze fase begint de valideringscyclus. Het voordeel? Elke statusverandering op het vlak van goedkeuring van de factuur wordt onmiddellijk zichtbaar voor de gebruiker in Microsoft Dynamics NAV. GMI Analytics : van Cost Control tot geïntegreerd dashboard Business intelligence speelt een sleutelrol in het operationele en financiële beheer van Galère. Dankzij twee bijkomende tools, geënt op Microsoft Dynamics NAV Jet Enterprise voor de creatie van cubes en Targit als rapporteringsoplossing, beschikt elke projectleider voortaan over een essentieel rapport: de cost control. Dit rapport biedt een totaalbeeld samenvatting en in detail van elk project: de vorderingsstaat per post, de gefactureerde en te factureren producten, de algemene uitgaven, het voorlopige resultaat van het project, enz. Het wordt automatisch in pdf-formaat verzonden naar elke projectleider, die er zijn opmerkingen aan toevoegt, vooraleer het naar de facturatie gaat. Bernard Breeur: Dankzij de introductie van Microsoft Dynamics NAV kunnen we onze projecten regelmatig en correct factureren, met een minimum aan administratie. Wat ons in het verleden 2 tot 3 werkdagen kostte, gebeurt nu in nauwelijks enkele uren. Aanvullend bij het rapport cost control komen nog diverse andere rapporten, noodzakelijk om de onderneming te leiden: de opvolging van de schuldvorderingen, de personeelskosten, de omzet, enz. Tot slot heeft GMI group voor Galère ook een dashboard ontwikkeld dat permanent wordt geactualiseerd met zes Het succes van dit project is volgens mij te danken aan het feit dat Galère en GMI group dezelfde visie delen over de voordelen van een alomvattend bedrijfssysteem. Fons Goovaerts, Gedelegeerd Bestuurder, GMI group Pagina 6

7 UNLOCK YOUR BUSINESS POTENTIAL sleutelindicatoren (KPI s), zoals het CO 2 -verbruik, de kosten voor telecommunicatie, de ongevallencijfers, enz. De redundantie van de informatie heeft plaats gemaakt voor centralisatie en rationalisatie. Vandaag bestaat er nog slechts één waarheid binnen de onderneming, en er zit geen speling meer tussen de realiteit in het veld en de cijfers, onderstreept Bernard Breeur. SharePoint-portal Om een systeem voor archivering en toegang tot digitale informatie in te voeren, moest Galère niet ver zoeken: Microsoft SharePoint bleek de ideale tool en perfect geïntegreerd in Microsoft Dynamics NAV. Voor elke werf creëert Galère een specifieke intranetsite, die de projectverantwoordelijke een makkelijke toegang biedt tot alle informatie in verband met de werf: prijsoffertes, facturen, vorderingsstaten, leveringsbons, Tegelijkertijd zorgt MS SharePoint voor een oplossing voor het probleem van de archivering van duizenden digitale documenten. Het is overduidelijk dat MS SharePoint de belangrijkste technologie vormt voor de oplossing GMI DocumentFlow. Vandaag bestaat er nog slechts één waarheid binnen de onderneming, er zit geen speling meer tussen de realiteit in het veld en de cijfers. Bernard Breeur, directeur ICT & BPM, Galère Grote impact op het personeel Bernard Breeur onderlijnt de impact van de invoering van het nieuwe systeem op de responsabilisering van de werknemers: iedereen is zich ervan bewust dat hij niet langer op een eiland werkt, maar dat elke handeling een weerslag heeft op de opeenvolgende stappen binnen de interne processen. Het grote voordeel van de samenwerking met GMI group is dat je slechts één gesprekspartner hebt voor alle aspecten van een complex project: ERP, het beheer van workflows met GMI DocumentFlow en GMI Analytics. Zonder hun competenties op al die verschillende domeinen, zouden we deze opdracht nooit tot een goed einde hebben gebracht, besluit Bernard Breeur. Overzicht Land: België Sector: Bouw Profiel Galère Als algemene bouwonderneming vormt Galère een ontegensprekelijke referentie voor alle bouwwerken en engineeringactiviteiten, zowel in de overheidssector als privé. Galère is marktleider in Wallonië en realiseert een omzet van meer dan 230 miljoen euro. De firma heeft bijna werknemers in dienst. Uitdaging Het gebruik van verschillende, niet geïntegreerde softwaretoepassingen bij Galère was weinig efficiënt en vormde een reële bedreiging voor de betrouwbaarheid van gegevens. Oplossing Dankzij de competenties van GMI group kon Galère een complete, geïntegreerde oplossing doorvoeren, gebaseerd op Microsoft Dynamics NAV, GMI Analytics en GMI DocumentFlow. Hiermee worden de operationele processen geoptimaliseerd, worden de aankoopfacturen gevalideerd en wordt de onderneming aangestuurd. Voordelen Correcte gegevens zonder dubbele invoer, van prijsofferte tot vorderingsstaat en facturatie Digitalisering en automatische validering van meer dan aankoopfacturen per jaar Mobiele toegang tot alle werfinformatie dankzij Microsoft Share- Point Transparantie en betere aansturing van het bedrijf dankzij business intelligence Responsabilisering van de werknemers Gebundelde competenties op het vlak van ERP, Business Intelligence en Enterprise Content Management bij één enkele partner: GMI group Pagina 7

8 Waardecreatie door invoering van bedrijfssoftware Nog steeds wordt invoering van bedrijfssoftware veel te veel door het management van ondernemingen gezien als een noodzakelijk kwaad. Helaas gaat de redenering: je hebt het nu eenmaal nodig, maar het is een dure niet-aflatende kost, ook vandaag nog steeds verder. De visie van GMI group staat hier lijnrecht tegenover door iedere dag opnieuw ervoor te ijveren dat professionele invoering van bedrijfssoftware geen kost is, maar een investering die echt kan renderen. Het gaat voor GMI group niet om koele verkoop van software en diensten. Het gaat daarentegen over de samenhangende invoering van product-servicecomponenten die echte oplossingen met toegevoegde waarde realiseren. Waardecreatie of Return On Investment (ROI); dit is waar het bij GMI group, in samenwerking met onze klanten, om gaat. De projecten Smals en Galère: resultaat van waardecreatie door invoering van ROI-denken en handelen Met de cases Galère en Smals laten we voorbeelden van waardecreatie spreken. Hier willen we nader uitleggen hoe GMI group haar visie expliciet onderbouwt. Want laten we wel wezen: ROI-denken is niet gemakkelijk; ROI-handelen is zowaar nog moeilijker! Om bedrijfsautomatisering te laten renderen, is het noodzakelijk dat de wisselwerking tussen GMI group en haar klant geënt wordt op volgende uitgangspunten: 1. een solution-concept onderbouwd met de betere producttechnologie en competente consultants; 2. gedrevenheid voor efficiëntie en productiviteitsverbetering, wat betekent dat je klaar moet zijn voor verandering; 3. inzicht in de functionaliteit van de juiste softwareproducten; 4. inzicht in de bedrijfsoperaties eigen aan de marktsector of industrie waarin de klant actief is. Pagina 8

9 UNLOCK YOUR BUSINESS POTENTIAL 4D Solution Concept Fig.1 De architectuur waaraan bedrijfsoplossingen moeten voldoen met de optimalisatievoorwaarden die een goede business solution vereist. ERP Optimalisatie van bedrijfsprocessen CRM Optimalisatie van relaties en netwerk Kennis Kunde Vaardigheden BI Verwerven van inzicht ECM Optimalisatie van documenten& werkstromen en samenwerking tussen resources DocumentFlow Analytics Kennis Kunde Vaardigheden Alleen als deze voorwaarden vervuld zijn, kan en zal de invoering van bedrijfssoftware een succes zijn en zal een project als waardevol afgerond kunnen worden. 1. Een solution-concept onderbouwd met de betere producttechnologie en competente consultants (fig. 1- pagina 9) Het GMI 4D Solution Concept is de architectuur waaraan GMI group-bedrijfsoplossingen moeten voldoen. Het vormt als het ware de bril waardoor GMI group kijkt, samen met de klant, in functie van de rendabele invoering van bedrijfsoplossingen. Kijkend door deze bril zie je de optimalisatievoorwaarden die een goede solution vereist. Om aan deze voorwaarden te kunnen voldoen, levert GMI group: Kennis Kunde Vaardigheden Software in de vorm van generieke softwaretechnologie van innovatieve productontwikkelaars en eigen GMI softwareproducten met gerichte, specifieke functionaliteit. Service die identiteit krijgt door competentie, uitgedrukt als kennis en vaardigheden die aanwezig zijn bij de GMI consultants, die worden ingezet bij de projectimplementatie van bedrijfsoplossingen. Kennis Kunde Vaardigheden 2. Gedrevenheid voor efficiëntie en productiviteitsverbetering, wat betekent dat je klaar moet zijn voor verandering Als je een bedrijfsoplossing implementeert met enkel de insteek om de bestaande gang van zaken te ondersteunen met software, laat je heel wat kansen liggen. Als je in een herautomatiseringsproject stapt met enkel de ambitie om verouderde software te vernieuwen, worden heel wat terugverdieneffecten vergeten. Primair gaat bedrijfsautomatisering niet over software. Uiteraard komt het erbij kijken en is het een middel. Maar vooraleer we over software praten, moeten we eerst willen veranderen. Het gaat over anders en beter; change dus. Als we voor het begin van een project onze knop zo kunnen omzetten, dan zijn we op het goede pad. Zonder het misschien te beseffen, zijn we dan aan het ROI-denken. En dat denken kan heel divers zijn, breed en diepgaand, of soms ook heel eenvoudig en triviaal. Maar altijd gaat het, direct of indirect, over efficiëntie- en productiviteitsverbetering wat gelijk is aan waardecreatie. GMI-consultants beschouwen het als hun dagelijkse taak om samen met de klant te denken en te werken Pagina 9

10 Fig. 2 5 ROI - Waardefuncties Vooraleer we over software praten, moeten we eerst willen veranderen; dan is ROI in het vooruitzicht. Het denken rond deze waardefuncties leidt direct of indirect tot efficiëntie en productiviteitsverbetering wat gelijk is aan waardecreatie. ROI 1. Werkingskapitaal Voorraad- en voorraadruimtereductie consignatiestock grotere voorraadrotatie - verbeterde sales forecasting en productieplanning - direct shipments Betere betalingscondities tactisch-strategisch betalingsbeheer Optimale samenwerking tussen verkoop en finance geen complexe systemen van klantenkortingen snelle facturering EDI Analyse van kredietwaardigheid kredietlimieten optimalisatie betaaltermijnen adequate inning van openstaande vorderingen 2. Arbeidsproductiviteit Techniek organisatie personeel Proces- en taakoptimalisering werkplanning Meten is weten balanced scorecard KPI s - BI Intuïtieve en gebruiksvriendelijke user interfaces Document management competence & performance management 3. Kans op fouten Reductie van manuele data-invoer Verbetering van inzicht - voorspelling van tendensen - procescontrole Document management competence & performance management Online informatie - portals 4. Klantentevredenheid Het kunnen houden van beloften Service level-verbetering Beheerde klantenfeedback Snellere, gedocumenteerde, genotificeerde service 5. Eén IT platform Minder softwarecomponenten waarvoor licenties betaald moeten worden Lagere IT-operations-kosten Lagere onderhoudskosten aan efficiëntie en productiviteitsverbetering. Bij elk automatiseringsproject (lees optimaliseringsproject) stellen de GMI-leden van het projectteam, samen met deze van de klant, zich als doel om te werken aan de optimalisering van: 1. Processen (ERP); 2. Relaties (CRM); 3. Documentstromen, werkstromen en samenwerking tussen medewerkers (ECM); 4. Informatievoorziening (BI). Deze missie vloeit rechtstreeks voort uit het GMI 4D Solution Concept. Als leidraad passen onze consultants vijf ROI-waardefuncties toe (fig. 2 - pagina 10). Het denken rond deze waardefuncties staat in rechtstreeks verband met de vier optimalisatiedomeinen. Aan het einde van de rit wil GMI group haar klanten helpen om te groeien, maar tevens ook te besparen. Daarom zijn er rollen en spelregels, zowel voor de GMI-consultants als de projectleden van de klant (fig. 3 - pagina 11). Pagina 10

11 UNLOCK YOUR BUSINESS POTENTIAL Fig. 3 Rollen en spelregels voor de klant en GMI group moeten zorgen voor ROI Het is de dagelijkse taak van GMI-consultants om samen met de klant te denken en te werken aan efficiëntie en productiviteitsverbetering. De focus ligt op: processen, relaties, document- en werkstromen, collaboratie tussen interne en externe resources en informatievoorziening. KLANT Zoeken en vinden van antwoorden op efficiëntie- en productiviteitsvragen, gebruik makend van alle beschikbare middelen en informatie in de organisatie. Bepaling van toegevoegde waarde, eventueel berekend als ROI-waardes ROI GMI group Stellen van vragen en formuleren van veronderstellingen (assumpties), die klanten in staat moeten stellen om overwegingen te maken betreffende efficiëntieverbetering en productiviteitswinst waaraan men nog niet gedacht had! Business pains Proces- en functie-optimalisatie Andere verbeteringen Vragen die aanzetten tot het in vraag stellen van zaken 3. Inzicht in de functionaliteit van de juiste softwareproducten Als we dus eerst onze knop omgezet hebben en bereid zijn te veranderen om zodoende een meer optimale organisatorische omgeving te creëren, dan is het zaak om de juiste softwareproducten en hun functionele toepassing te weerhouden uit het gigantische marktaanbod. GMI group realiseert zich, geënt op jarenlange praktijkervaring, dat dit voor menig bedrijfsleider een schier onmogelijke opdracht is. Dat hij in het ICT-landschap figuurlijk het bos door de bomen niet meer ziet. Als gevolg hiervan beschouwen we het dan ook als onze taak om het management van onze klanten adviserend bij te staan. Als intermediair vertalen we deze bijstand door voor de optimalisatievraagstukken van de klant de betere technologie en producten te distilleren uit het aanbod van immer weer snel evoluerende technologie. En steeds opnieuw is er het GMI 4D Solution Concept dat ook op deze thematiek anticipeert. Indachtig de vier optimalisatiedomeinen waaraan een onderneming aandacht moet besteden bij de invoering van bedrijfssoftware, schuift GMI group vakkundig gekozen en beproefde technologie naar voor die als generieke software of als GMI getransformeerde software wordt ingezet. Expliciet stemt GMI de vier optimalisatiedomeinen af met vier universele ICT-domeinen: 1. Enterprise Resource Planning (ERP) 2. Customer Relationship Management (CRM) 3. Enterprise Content Management (ECM) 4. Business Intelligence (BI) (fig. 4 - pagina 12) 4. Inzicht in de bedrijfsoperaties eigen aan de marktsector of industrie waarin de klant actief is GMI group is vanuit haar historiek een algemene, breed naar de mid-market gerichte implementator van bedrijfssoftware. We zijn een universele, generieke integrator, vertrouwd met veel klanten ter ondersteuning van verkoop- en inkoopoperaties, voorraad- en logistiek beheer en het eraan verbonden financieel beheer. (fig. 5 - pagina 13) Pagina 11

12 Fig. 4 GMI-productaanbod GMI group realiseert zich dat het voor vele bedrijfsleiders een moeilijke opdracht is om de juiste softwareproducten te weerhouden uit het gigantische marktaanbod. GMI group anticipeert hierop door vakkundig gekozen en beproefde technologie naar voor te schuiven binnen de optimalisatiedomeinen waaraan een bedrijf aandacht moet besteden. ERP CRM Generieke softwareproducten GMI softwareproducten Generieke softwareproducten GMI softwareproducten MS Dynamics NAV Planning PME GMI Construction Add-On GMI Professional Services Add-On GMI Advanced Finance Add-On GMI Onetrail Connector GMI CertiONE Connector (EDI) GMI PlanningPME Synchronisation Connector GMI Item Taxes Component GMI RMA Component MS Dynamics CRM MS Dynamics CRM-connector GMI Dynamics CRM-connector BI ECM Generieke softwareproducten GMI softwareproducten Generieke softwareproducten GMI softwareproducten Jet Essentials Jet Enterprise Targit GMI Report Suite Finance GMI Report Suite - Professional Services GMI Report Suite Construction MS Office MS Sharepoint Ex Arte DMS MS Visual Studio GMI DocumentFlow Essentials GMI DocumentFlow Advanced GMI Intranet/Extranet Solutions - GMI epo - GMI Webshop - GMI Webtimesheets - GMI Mobile Sales Verder ontwikkelde GMI group door de jaren heen een onafhoudelijke expertise in de projects & professional services georiënteerde markt. Net zoals productie-, distributie- en logistieke bedrijven, hebben projects & professional services georiënteerde organisaties zeer eigen, unieke processen en eraan verbonden optimalisatievraagstukken. Hiervoor beschikt GMI group over sterke producten en sectorkennis gebaseerd op jarenlange ervaring. Zowel in de bouwsector (fig. 6 - pagina 13 ) als de markt van de zakelijke dienstverlening (fig. 7 - pagina 13) vormen referente spelers het bewijs. Een grote expertise kunnen we verder aanwenden binnen geavanceerde financiële omgevingen. Deze omgevingen typeren in eerste instantie de noodzaak aan een robuuste transactionele financiële toepassing. Voor internationale organisaties spelen hier wettelijke en statutaire financiële verplichtingen eigen aan de landen waar men operationeel is. Maar dit is slechts de basis. Het echte verschil wordt gemaakt door uitbreiding met geïntegreerde oplossingen voor analytische en management rapportage evenals oplossingen ter ondersteuning van document management, workflow Pagina 12

13 UNLOCK YOUR BUSINESS POTENTIAL Fig. 5 Een greep uit onze referenties voor Handel Logistiek Productie GMI group is vanuit haar historiek een algemene, breed naar de mid-market gerichte implementator van bedrijfssoftware en is vertrouwd met veel klanten ter ondersteuning van verkoop- en inkoopoperaties, voorraaden logistiek beheer en de eraan verbonden financiële administratie. Fig. 6 Bouwsector GMI group beschikt over degelijke software voor bouwbedrijven van alle types aangevuld met sectorexpertise opgebouwd sinds meer dan 15 jaar. Fig. 7 Professional Services In de markt van de professionel services beschikt GMI group over oplossingen voor alle processen eigen aan dit type van organisaties. Fig. 8 Advanced Finance GMI group heeft grote expertise in de automatisering van financieel-administratieve diensten waar naast de ondersteuning van de transactionele boekhouding, het verschil gemaakt wordt met geïntegreerde oplossingen voor analyse en rapportage evenals document management, workflow-ondersteuning en e-procurement. Pagina 13

14 en e-procurement. Tijdens de laatste jaren kende GMI group een significante groei van optimalisatieprojecten in dit klantensegment (fig. 8 - pagina 13). 1. GMI Construction 2. GMI Professional Services 3. GMI Advanced Finance (fig. 9 - pagina 14) Bovenstaande expertises hebben ons in de loop der jaren in staat gesteld om de betere softwareproducten te selecteren/transformeren tot drie GMI Integrated Business Solutions: Het woord Integrated slaat op het feit dat deze solutions binnen elk ICT-domein van het GMI 4D Solution Concept voorzien in geïntegreerde functionaliteit. Fig. 9 GMI Integrated Business Solutions GMI group is een algemene, breed naar de mid-market gerichte implementator van bedrijfssoftware. Door de jaren heen ontwikkelde GMI group grote expertise in de automatisering van bedrijven in de projects en professional services georiënteerde markt evenals van financieel-administratieve diensten. Deze expertises hebben ons in staat gesteld om de betere softwareproducten te integreren tot eigen totaaloplossingen die binnen elk ICT-domein van het GMI 4D Solution Concept geïntegreerde functionaliteit leveren. ERP CRM Kennis Kunde Vaardigheden GMI Advanced Finance Kennis Kunde Vaardigheden GMI Professional Services GMI Construction BI ECM DocumentFlow Analytics Kennis Kunde Vaardigheden Pagina 14 Kennis Kunde Vaardigheden

15 UNLOCK YOUR BUSINESS POTENTIAL Slanke administratie bij Smals vzw dankzij Microsoft Dynamics NAV en GMI group Dankzij Microsoft Dynamics NAV hebben we minstens twee maand gewonnen in het up-to-date brengen van onze gegevens. Zo kan Smals verder groeien zonder dat de financiële dienst dat ook moet doen. Kristofer De Wit, financieel directeur, Smals vzw De ICT-omgeving voor financieel beheer bij de vzw Smals was doorheen de jaren uitgegroeid tot een kluwen van een tiental parallelle IT-toepassingen. Hiermee werden jaarlijks duizenden facturen verwerkt en tientallen projecten beheerd. Overzicht en efficiëntie konden veel beter. Tot GMI group in 2007 de mist deed optrekken met de installatie van Microsoft Dynamics NAV. Smals is de gezamenlijke ICT-dienstenorganisatie van de publieke instellingen in de Belgische sociale zekerheid en gezondheidszorg. Het is een private vzw die de lidinstellingen ondersteunt bij de uitbouw van hun ICT-diensten in e-government en e-health. De diensten van Smals zijn enkel beschikbaar voor de leden en worden verrekend tegen kostprijs. De geboden dienstverlening gaat van het ontwikkelen van software, het installeren en beheren van systemen tot het ter beschikking stellen van gespecialiseerde medewerkers. De elektronische aangiften DMFA en Dimona en de basisdiensten van het ehealth-platform zijn enkele bekende Pagina 15

16 toepassingen ten behoeve van de Belgische burgers en werkgevers. Smals werd opgericht in 1939 en is vandaag uitgegroeid tot een organisatie met medewerkers en een omzet van 193 miljoen euro. Smals heeft zes vestigingen in Brussel, Charleroi en Gent, waaronder drie eigen datacenters. In 2013 zal Smals een nieuw datacenter- en kantorencomplex openen nabij het Brusselse Noordstation. Risico op software-spaghetti Vroeger hanteerde Smals een tiental losse softwarepakketten voor afzonderlijke domeinen van de boekhouding, de facturatie, het beheer van activa, etc. Sinds de jaren 80 hebben wij diverse toepassingen aan elkaar gebreid, tot het na vele jaren een onbeheersbare situatie werd. Het vele overtikwerk was tijdrovend. Het risico op fouten werd te groot en het onderhoud werd moeilijk. We moesten op zoek naar één geïntegreerd systeem om onze bedrijfszekerheid veilig te stellen en de interne werking efficiënter te maken, getuigt Kristofer De Wit, financieel directeur bij Smals. De keuze voor Microsoft Dynamics NAV In 2006 ging Smals op zoek naar de, voor haar, beste software-toepassingen en onderzocht een vijftal oplossingen. Kristofer De Wit: Microsoft Dynamics NAV kon ons al snel overtuigen als de meest gebruiksvriendelijke toepassing met een aantrekkelijke prijs-kwaliteit verhouding. GMI group startte in september 2006 met de analyse en al op 1 januari 2007 konden we live gaan met de versie 4.0. De grootste moeilijkheid was het omzetten van alle gegevens uit alle bestaande toepassingen naar één uniform formaat. Ook stuitten we op enige terughoudendheid bij onze medewerkers, maar na één jaar werken met Microsoft Dynamics NAV was iedereen uiteindelijk bijzonder tevreden met de verandering, aldus Kristofer De Wit. van infrastructuurgebonden elementen (servers, databanken, storage, monitoring,...) en voor de lonen van gedetacheerde medewerkers en consultants. Vroeger werden hiervoor lijsten in Excel aangemaakt, maar vandaag komt alles uit de databank van Microsoft Dynamics NAV en heeft de boekhouding in real-time een perfect overzicht van wat reeds gefactureerd is, wat nog aangerekend moet worden en wat de inhoud is van elke factuur, aldus Kristofer De Wit. Kostenbewaking GMI group ontwikkelde een link met de projectmanagement- en planningtool PS Next (Sciforma), zodat Smals in Microsoft Dynamics NAV nu gemakkelijk de efficiëntie van elk project kan nagaan. Kristofer De Wit: GMI group heeft een wekelijkse export van de kosten ontwikkeld, die naar alle budgetbeheerders gestuurd wordt, zowel op globaal als op projectniveau. Op die manier kan elke verantwoordelijke zijn kosten nauwlettend in de gaten houden zonder dat er nog Excelsheets hoeven uitgewisseld te worden. De communicatie tussen de afdelingen is hiermee sterk verbeterd. Rapportering en tendensen Vijf jaar na de ingebruikname van het systeem beschikt Smals intussen over een goedgevulde databank. Microsoft Dynamics NAV laat een snelle export naar Excel toe, waar we tendensen kunnen opsporen. Hoe evolueert de exploitatieactiviteit? Waar neemt de omzet toe? In Jet Reports beschikken we over een bibliotheek van standaardrapporten voor de leden, de raad van bestuur en de eigen afdelingen. Microsoft Dynamics NAV heeft in grote mate bijgedragen tot de transparantie van onze financiële gegevens, stelt Kristofer De Wit. Vereenvoudigde boekhouding en facturatie De algemene boekhouding verloopt nu een pak vlotter met Microsoft Dynamics NAV. Zo zijn bijvoorbeeld de afschrijvingen van alle activa geautomatiseerd en geïntegreerd, zodat Smals beter de historiek van haar investeringen kan beheren. Smals stelt jaarlijks duizenden facturen op voor gepresteerde uren op projecten, voor de exploitatie Pagina 16

17 UNLOCK YOUR BUSINESS POTENTIAL Workflow aankoopfacturen Smals verwerkt leveranciersfacturen per jaar. Elke veertien dagen worden alle facturen gekopieerd en verdeeld onder de budgetverantwoordelijken. Na de goedkeuring worden ze ondertekend terugbezorgd en verder verwerkt ter betaling. Om dit proces efficiënter te maken, zal GMI group hun document- en workflowtoepassing implementeren binnen Microsoft Dynamics NAV. De inkomende facturen worden dan ingescand om vervolgens digitaal te worden verstuurd en goedgekeurd binnen Microsoft Dynamics NAV. Kristofer De Wit: Met deze workflow willen we het werk van onze medewerkers verlichten en nuttiger maken. Zo kunnen we hen beter inzetten op de analyse van de facturen in plaats van louter op het kopiëren en verwerken ervan. De medewerkers van GMI group hadden geen analyse nodig van 500 bladzijden om onze noden te begrijpen, maar gingen meteen met ons achter een scherm zitten om samen snel een oplossing neer te zetten. Deze pragmatische aanpak wordt door ons sterk gewaardeerd. Kristofer De Wit, financieel directeur, Smals vzw Besluit Onze IT-spaghetti werd vervangen door één krachtig beheersysteem dat onze afdelingen en de raad van bestuur een goed inzicht geeft in de cijfers en ook aan de leden een heldere facturatie biedt. Dankzij Microsoft Dynamics NAV hebben we minstens twee maanden gewonnen in het up-to-date brengen van onze gegevens en kunnen we gemakkelijker onze KPI s opvolgen. Op die manier kan Smals verder groeien zonder dat de financiële dienst dat ook moet doen. Smals en GMI group hebben de voorbije jaren een echte vertrouwensrelatie uitgebouwd: De snelle golive destijds was volledig hun verdienste. Ze hadden geen analyse nodig van 500 bladzijden om onze noden te begrijpen, maar gingen meteen met ons achter een scherm zitten om samen snel een oplossing neer te zetten. Deze pragmatische aanpak wordt door ons sterk gewaardeerd. Overzicht Land: België Sector: ICT-dienstverlening voor de overheid Profiel Smals vzw Smals vzw ondersteunt en begeleidt e-governmentprogramma s voor de Belgische sociale zekerheid en gezondheidszorg. Smals telt medewerkers en realiseert een omzet van 193 miljoen euro. Uitdaging Smals zocht een geïntegreerde oplossing als alternatief voor een complexe combinatie van verspreide softwaretoepassingen op de financiële afdeling, om de eigen administratie efficiënter te maken en het risico op fouten te verminderen. Oplossing GMI group installeerde bij Smals Microsoft Dynamics NAV, aangevuld met de nodige interfaces en maatwerk voor de kostenopvolging van projecten. Voordelen Eén databank voor alle bedrijfsgegevens Meer up-to-date boekhouding Transparante boekhouding en facturatie Waterdichte kostenbewaking Strategische rapportering brengt tendensen in beeld Geautomatiseerde verwerking van aankoopfacturen In de toekomst overweegt Smals nog, in samenspraak met de leden, de invoer van elektronische facturatie via Isabel. Voor de rapportering wordt intussen ook reikhalzend uitgekeken naar Jet Enterprise van Jet Reports, dat een meer flexibele rapportering zal toelaten. Pagina 17

18 In de kijker GMI Advanced Finance GMI Advanced Finance is een integrated business solution wat betekent dat deze bedrijfssoftware binnen elk ICT-domein van het GMI 4D Solution Concept functionaliteit in zich draagt die samen een totaaloplossing voor een brede waaier van marktsectoren aanreikt. Het is hét totaalplatform voor efficiëntieverbetering in iedere financieel-administratieve organisatie van een KMO of groter mid-market-bedrijf (fig. 1 - pagina 19). Microsoft Dynamics NAV als full compliant processing backbone Het sluitstuk van elke transactie in Microsoft Dynamics NAV resulteert in een boekhoudkundige verwerking. Of het nu gaat om een factuur, een creditnota, een betaling of eender welk ander stuk, alle functionaliteit is aanwezig om een optimale financieel-administratieve afhandeling te voorzien. De module Finance van MS Dynamics NAV voorziet in geavanceerde functionaliteit om Belgische en Europese boekhoudingen te ondersteunen. Om die reden kan MS Dynamics NAV dan ook geïmplementeerd worden als robuust financieel systeem in eender welke onderneming. Een Belgische boekhoudkundige administratie is in verhouding tot vele andere Europese landen streng gereglementeerd qua vormvereisten. Dankzij de flexibele set-up van MS Dynamics NAV kan aan elke wettelijke vereiste op gebruiksvriendelijke wijze voldaan worden. Een volledige en transparante BTW-rapportering, boekhouding met verschillende rekeningschema s (IFRS compliant), verwerking van contant kortingen exclusief BTW, de verwerking van niet-aftrekbare BTW, enz. zijn hiervan maar enkele voorbeelden. Op het vlak van betalingsverrichtingen beschikt de Finance-module van Pagina 18

19 UNLOCK YOUR BUSINESS POTENTIAL Fig. 1 GMI Advanced Finance GMI Advanced Finance is een Integrated Business Solution en heeft binnen elk ICT-domein van het GMI 4D Solution Concept functionaliteit in zich die samen een totaaloplossing voor een brede waaier van marktsectoren aanreikt. Het is hét totaalplatform voor efficiëntieverbetering voor iedere financieel administratieve organisatie van een KMO of groter mid-market-bedrijf. ERP CRM GMI Advanced Finance BI ECM Analytics DocumentFlow Microsoft Dynamics NAV over een geïntegreerde interface met Isabel voor alle bankverrichtingen (uitgaande leveranciersbetalingen, domiciliëringen van klanten, CODA) die tevens klaar is voor de nieuwe SEPA-bankstandaard. Met de functionaliteit voor standaardrapportering kan men in NAV al een heel stuk op weg. Naast de wettelijke journalen en lijsten zijn er nog een bundel andere rapporten voorzien om de financiële rapportering te ondersteunen. Bovendien is MS Dynamics NAV van Microsoft en is de afstemming met MS Office standaard. Zo is bijvoorbeeld de exportfunctionaliteit van NAV-gegevens naar MS Excel een evidentie. Een klant beschikt aldus met MS Office reeds over een belangrijk deel van zijn financieel systeem. Maar er is meer. Het financieel systeem van NAV is dankzij de onderliggende Microsoft SQL Server database een perfecte bron voor aanlevering van data aan zogenaamde Business Intelligence software. Een gegeven waarop GMI group in haar solution-aanbod op adequate wijze geanticipeerd heeft. Gebruikmakend van de solution suite GMI Analytics (zie verder) kan aan sec boekhoudkundige data een echte meerwaarde gegeven worden met een doorgedreven (grafische) analyse van de cijfers en opvolging van financiële key performance indicatoren (KPI s). Naast functionaliteit voor zuivere financieelboekhoudkundige transacties bevat Microsoft Dynamics NAV eveneens alle functionaliteit voor het beheer van investeringen (vaste activa); inclusief afschrijvingen op meerdere niveaus. Alle functionaliteit is aanwezig voor consolidatie van cijfers op grootboekniveau en automatische verwerking van intercompany-verrichtingen. In de voorbije jaren heeft de Belgische overheid tal van nieuwe taxen ingevoerd die in de afhandeling van een transactie verrekend moeten worden. Pagina 19

20 Fig. 2 Enterprise Content Management Enterprise Content Management (ECM) betreft het beheer van ongestructureerde informatie in een onderneming. Ongestructureerde informatie is bijvoorbeeld: MS Office-documenten (Word, Excel, ), PDF, XML, berichten, afbeeldingen, foto s, tekeningen, video s, geluidsfragmenten. ECM wordt ook wel een paraplubegrip genoemd. Enterprise Communication Business Process Mgmt. Business Rules Mgmt. System Records Mgmt. Document Mgmt. ECM Knowledge Mgmt. Imaging Web Content Mgmt. Enterprise Search Groupware & Collaboration Digital Asset Mgmt. Denken we o.a. maar aan: Recupel, Auvibel, Bebat, Reprobel, e.a. GMI group heeft voor de automatische verwerking van al deze taksen, alsook de periodieke rapportering ervan naar de bevoegde overheid, eigen software ter beschikking. De GMI-component: Item taxes is voor bedrijven die deze taxen moeten aanrekenen een absolute meerwaarde. GMI group biedt voor elektronische uitwisseling van documenten (EDI) een softwarecomponent voor koppeling met toepassingen van Certipost of andere platformen. Eveneens is er de mogelijkheid om inkoopfacturen digitaal en automatisch te registreren in Microsoft Dynamics NAV. Dit proces kan ondersteund worden door automatische workflow-functionaliteit voor validatie en goedkeuring van deze documenten (zie verder). Al deze functionaliteit, gekoppeld aan een efficiënte beveiliging op gebruikersniveau, maakt van de Financemodule van Microsoft Dynamics NAV een solide sluitstuk van de geboden ERP-functionaliteit. Maar evenzeer biedt de Finance-module van NAV de mogelijkheid om een geavanceerde boekhouding op zichzelf te voeren; dus zonder gebruik te maken van de overige ERPfunctionaliteit. Hierdoor is Microsoft Dynamics NAV als financieel systeem in nagenoeg alle sectoren toepasbaar zowel voor kleine KMO s als grote mid-market-bedrijven. Pagina 20

in de toonzaal van Piscaer

in de toonzaal van Piscaer S U C C E S S T H R O U G H VA L U E I N N OVAT I O N S P O T L I G H T Toekomstmuziek in de toonzaal van Piscaer S O L U T I O N S ifacto Integration Framework (IIF) laat Microsoft Dynamics NAV communiceren

Nadere informatie

ifacto verhoogt uitleveringsgraad van Gehco met Distri+

ifacto verhoogt uitleveringsgraad van Gehco met Distri+ SPOTLIGHT ifacto verhoogt uitleveringsgraad van Gehco met Distri+ KEYNOTE Neem een voorsprong: bepaal zelf uw toekomst Microsoft Dynamics NAV 2013 SOLUTIONS Linea Verdace wijder verspreid en sneller geleverd

Nadere informatie

Eindelijk ook ERP voor brede KMO-markt

Eindelijk ook ERP voor brede KMO-markt KEYNOTE Eindelijk ook ERP voor brede KMO-markt SOLUTIONS De Boer kiest met Microsoft Dynamics NAV en ifacto voor standaard software en toekomstzekerheid TRENDWATCHER Van cijfergegevens naar ondernemingskennis

Nadere informatie

microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009

microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009 microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009 Microsoft Dynamics ERP is er ook voor u. Samen met onze gekwalificeerde partners bieden we de juiste oplossing voor uw branche. VOORWOORD De ontwikkelingen in de wereld

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN een studie van het BICC-Thomas More (2012 2013) als bijdrage aan het IWT-project 3 x I. Informatiekwaliteit, Informatieveiligheid en Informatiearchitectuur in

Nadere informatie

SOLUTIONS Kansen van B2B e-commerce voor uw organisatie

SOLUTIONS Kansen van B2B e-commerce voor uw organisatie SPOTLIGHT Distributeur audiovisuele apparatuur FACE kiest voor ifacto Distri+ KEYNOTE Waar ligt de echte toegevoegde waarde van going digital? SOLUTIONS Kansen van B2B e-commerce voor uw organisatie INHOUD

Nadere informatie

MAGAZINE. Sofatech integreert IT-ondersteuning bij Aquality Protect. Sofatech stroomlijnt de administratieve processen bij Laconte

MAGAZINE. Sofatech integreert IT-ondersteuning bij Aquality Protect. Sofatech stroomlijnt de administratieve processen bij Laconte MAGAZINE Sofatech stroomlijnt de administratieve processen bij Laconte Sofatech integreert IT-ondersteuning bij Aquality Protect Bedrijfssoftware als ondersteuning voor uw strategie Cloud Computing: Hoofd

Nadere informatie

Backup & Disaster Recovery, het noodzakelijke ABS systeem van elke onderneming

Backup & Disaster Recovery, het noodzakelijke ABS systeem van elke onderneming SPOTLIGHT Onbeperkte mogelijkheden bij CCI dankzij Microsoft Dynamics NAV en ifacto Distri+ KEYNOTE Interview met businesscoach Carl Van de Velde: Ondernemen is voor-denken SOLUTIONS Backup & Disaster

Nadere informatie

ESC MATTERS MAGAZINE 2014/2015

ESC MATTERS MAGAZINE 2014/2015 ESC MATTERS MAGAZINE 2014/2015 CASE STORY : PLAY AV Samenwerking met ESC ruggengraat voor toekomstige groei bij audiovisueel bedrijf Play AV CASE STORY : RENSON ESC begeleidt invoering van Microsoft SharePoint

Nadere informatie

Veilige en coherente documentenstroom bij groep van Hoorebeke met UltimAX EDM

Veilige en coherente documentenstroom bij groep van Hoorebeke met UltimAX EDM SUCCESS THROUGH VALUE INNOVATION SPOTLIGHT Veilige en coherente documentenstroom bij groep van Hoorebeke met UltimAX EDM KEYNOTE Het nieuwe werken volgens Microsoft Steeds online, steeds verbonden SOLUTIONS

Nadere informatie

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen EEN COMMERCIËLE BIJL AGE VAN ALE X VAN GRONINGEN, VERSPREID DOOR DE TELEGR A AF Finance & IT ender! v e tg s in w n e r e ll e n s Slimmer, voor IT investeringen Kosten of waarde creatie Verander getallenkerkhoven

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

De voordelen van SAP BusinessObjects dienden

De voordelen van SAP BusinessObjects dienden Maart 2012 Jaargang 25 #4 Trip is nu niet meer bezig met het technisch beheer van ICT Trip Advocaten & Notarissen VCD Humannet houdt heel goed de vinger aan de pols Falke & Verbaan Skednet sluit naadloos

Nadere informatie

Business Intelligence

Business Intelligence C In dit nummer: on TAC tueel Business Intelligence jaargang 3 nummer 3 november 2001 pag 1 Business Intelligence pag 2 De waarde van een datawarehouse pag 3 C/TAC-Align blijft vakman in SAP pag 4 Informatiesessie

Nadere informatie

4TIPS IT-SOLUTIONS CLOUD COMPUTING

4TIPS IT-SOLUTIONS CLOUD COMPUTING DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS CRM 2.0 Wat is de link tussen sociale media en CRM? Elektronische aangifte Vlotter via

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM 2015: what s new

Microsoft Dynamics CRM 2015: what s new magazine SPOTLIGHT Kristalheldere bedrijfsvoering bij groothandel in glas en decoratie Aerts NV met Microsoft Dynamics NAV en ifacto SOLUTION Microsoft Dynamics CRM 2015: what s new TRENDWATCHER 7 zaken

Nadere informatie

Oculus Suite. Oog voor uw automatisering

Oculus Suite. Oog voor uw automatisering Oculus Suite Oog voor uw automatisering Inhoud Oculus De standaardoplossing van Pantheon 5 Oculus Suite 7 Oculus Portal 8 Oculus i Opener 9 Oculus ERP 11 Oculus CRM 17 Oculus WMS 18 Oculus DMS 19 Oculus

Nadere informatie

magazine Macaw IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken

magazine Macaw IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken Macaw magazine IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken nr 2 najaar 2009 02 03 Colofon Inhoud Herstelalfabet Macaw Magazine is een uitgave van

Nadere informatie

TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder

TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder AccountView BV H.J.E. Wenckebachweg 200 Postbus 9400 1006 AK Amsterdam Tel. 020 355 29 10 Fax 020 617 14 78 E-mail: sales@accountview.com Internet:

Nadere informatie

www.trustteam.be T +32 56 23 46 06 info@trustteam.be

www.trustteam.be T +32 56 23 46 06 info@trustteam.be www.trustteam.be T +32 56 23 46 06 info@trustteam.be Inhoud 1 Introductie...3 2 Waarom kiezen voor Health@Work?...3 2.1 Concentreer u voortaan op uw kernactiviteiten...4 2.2 Rijke standaardfunctionaliteiten...4

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2008 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Lokale politie Antwerpen > Brandweer Antwerpen

Nadere informatie

connecting the dots Cegeka jaarverslag 2013

connecting the dots Cegeka jaarverslag 2013 connecting the dots Cegeka jaarverslag 2013 connecting the dots Cegeka jaarverslag 2013 2 1 sharing knowledge Connecting the dots p. 19 Alles is software Johan Lybaert vertelt iets meer over enkele trends

Nadere informatie

Bekijk onze. nieuwe website www.4ps.nl. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw, GWW en installatietechniek. Nieuwsbrief van 4PS - december 2012

Bekijk onze. nieuwe website www.4ps.nl. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw, GWW en installatietechniek. Nieuwsbrief van 4PS - december 2012 Bekijk onze nieuwe website www.4ps.nl Nieuwsbrief van 4PS - december 2012 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw, GWW en installatietechniek voorwoord Sterker uit de strijd Als deze turbulente tijden

Nadere informatie

OUTSOURCING IT OUTSOURCING. Transport en distributie zijn bijna ondenkbaar gebruikelijk. Landen waar loonlasten minder zwaar

OUTSOURCING IT OUTSOURCING. Transport en distributie zijn bijna ondenkbaar gebruikelijk. Landen waar loonlasten minder zwaar OUTSOURCING FEBRUARI 2008 HET HOE EN WAAROM VAN EFFICIËNT UITBESTEDEN CALL- EN CONTACTCENTERS FACILITY MANAGMENT IT OUTSOURCING TRANSPORT & LOGISTIC Outsourcen van call- en contactcenters is niet on- Het

Nadere informatie

Ik haal 30% tijdwinst dankzij unified communication

Ik haal 30% tijdwinst dankzij unified communication Dossier 5 IT trends die u niet mag missen Business Magazine for top ICT Professionals Q4 / oktober 2009 Els Demeester CEO Tech Data Benelux Ik haal 30% tijdwinst dankzij unified communication Cloud computing:

Nadere informatie

Media Logistics biedt kijk in de keuken via klantportal

Media Logistics biedt kijk in de keuken via klantportal m tec Magazine van Magnus, editie 2012 Enterprise mobility business@your fingertips GVB zet nieuw documentmanagementsysteem soepel op de rails Media Logistics biedt kijk in de keuken via klantportal SAP

Nadere informatie

CoopCodis: eerste Nederlandse foodretailer met combinatie van SAP

CoopCodis: eerste Nederlandse foodretailer met combinatie van SAP CONTACTUEEL IS DE NIEUWSBRIEF VAN CTAC EN WORDT UITGEGEVEN OM RELATIES TE INFORMEREN OVER DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN VAN CTAC EN HAAR WERKZAAMHEDEN. Samenwerking tussen Alphalogic en Re-Spect CoopCodis:

Nadere informatie