Werkkostenregeling. Verdiepingsdag. Goed voorbereid overstappen. Werkkostenregeling fiscaal 1. Werkkosten kort. Agenda. Rangorde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkkostenregeling. Verdiepingsdag. Goed voorbereid overstappen. Werkkostenregeling fiscaal 1. Werkkosten kort. Agenda. Rangorde"

Transcriptie

1 Verdiepingsdag Werkkostenregeling Goed voorbereid overstappen Werkkostenregeling fiscaal 1 Rien Vink Agenda Werkkosten kort Samenvatting systeem Rangorde Intermediaire kosten Gericht vrijgestelde kosten Werkplekvoorzieningen Werkplek thuis Nieuwe mogelijkheden Cafetariasysteem Buitenland Bijzondere groepen Bijzondere situaties 1. Intermediaire kosten 2. Alle vergoedingen en verstrekkingen 3. Gericht vrijstelde vergoedingen in mindering 4. Werkplekvoorzieningen in mindering 5. Arbeidsvoorwaarden 6. Aangewezen vergoedingen (WKR-kosten) 7. Forfait 8. Eindheffing van 80% Rangorde Wet op de loonbelasting 1964 Besluit 29 november 2010, nr. DGB2010/5419M Vrijstelling van Artikel 11 (diensttijdvrijstelling) Waarderingen artikel 13 (werkplek) en 13bis (auto) Vergoedingen en verstrekkingen als loon werknemer Gerichte vrijstellingen Vrije ruimte 80% tarief Art. 10 lid 1: Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten, daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking Eindheffing bij werkgever art. 31 en 31a Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011

2 Geen WKR Vergoedingen en verstrekkingen Voor privédoeleinden ter beschikking gestelde auto Woning Geldboeten door een Nederlandse stafrechter Geldsommen ter voorkoming van strafvervolging in Nederland Misdrijven bij onherroepelijke uitspraak Misdrijven ter zake een onherroepelijk geworden strafbeschikking Wapens en munitie, tenzij erkenning, consent, vergunning, verlof of ontheffing is verleend Dieren waarvoor onherroepelijke bestuursrechtelijke of strafrechtelijke maatregelen zijn genomen Artikel 15, Wet Lb (oud) Kosten, lasten en afschrijvingen Algemeen maatschappelijke opvatting en loonvoordeel Dus titel geven Zekerheidshalve: bon Praktisch: toch ook in geld? Verslag Internetconsultatie 8 september 2010 Intermediaire kosten Gericht vrijgesteld (2 e Kamer, , nr 3) Geen definitie In opdracht van en op initiatief van werkgever Aanschafkosten: eigendom werkgever Pennen, papier, koffie o.i.d. Aankoop wordt verbruikt voor goederen werkgever Benzinebon Kosten i.v.m. bedrijfsvoering Dinerkosten van klant Zakelijk vervoer en woonwerk 0,19 per kilometer Ten hoogste 214 dagen 60% van 214 is 128 dagen Naar evenredigheid Vaste vergoeding Salderingsmethode 13a Wet LB Ondermatig en bovenmatig Over december Abonnementen en losse kaartjes OV Gericht vrijgesteld Tijdelijk verblijf en maaltijden > 10% zakelijk Tijdelijk / ambulant 20 dagenregeling Referentieperiode Langdurige onderbreking 2 weken of meer, anders dan verlof of ziekte, in periode < 26 weken 3 weken of meer, anders dan verlof of ziekte, in periode > 26 weken 6 weken of meer, bij verlof of ziekte Gericht vrijgesteld Tijdelijk verblijf Huisvesting ambulante werknemers 20 dagen of minder Huisvesting werknemers bij tijdelijke werkzaamheden op een permanente locatie > 20 dagen en 5 per dag Dienstwoning 18% en dienstwoning Huisvesting op de werkplek 5 per dag Huisvesting op de werkplek van in het buitenland wonende seizoenarbeiders Huisvesting op de werkplek (speciaal) In redelijkheid niet onttrekken

3 Gericht vrijgesteld Maaltijden Maaltijd werknemer tijdens dagelijkse dienstreizen 20 dagen of minder Maaltijd werknemer bij tijdelijke werkzaamheden op een niet-permanente locatie > 20 dagen Niet aan de maaltijd kan onttrekken Aan boord van vliegtuigen, schepen of boorplatforms Maaltijd werknemer bij tijdelijke werkzaamheden op een permanente locatie Onderscheid arbeidsplaats of werkplek en verstrekt ( 2,90 of economische waarde) Maaltijd werknemer op een permanente werkplek Verstrekking, ongeacht karakter ( 2,90 ) Uitzondering: maaltijd wegens overwerk, koopavonden of therapeutisch mee-eten Gericht vrijgesteld Kennis en vaardigheden Vakliteratuur Besluit van 16 december 2004 (vervallen per 2007) Inschrijving in beroepsregister Wettelijk en branche i.v.m. kwaliteitsnomen Opleiding en studie EVC-procedure Studie- en opleidingskosten Congressen en dergelijke Outplacement Gericht vrijgesteld Gericht vrijgesteld Verhuizen Kosten van inboedel en transportkosten Inboedel Zakelijke reden Afstand verkorten met 60% En afstand ten minste 25 kilometer bedroeg Extraterritoriale kosten / 30% Besluit van 11 februari 2004 Tot ten hoogste 30% van het loon Voorheen loon en vergoedingen Huisvesting op de werkplek van in het buitenland wonende seizoenarbeiders Vaste gerichte vrijgestelde vergoeding Werkplek Onderbouwing met drie maanden Alle personeelsleden Steekproef Niet onderbouwd, dan forfait Afspraken met de Belastingdienst Internetconsultatie van 8 september 2010 Splitsen in administratie Intermediaire kosten Besluit van 29 november 2010 Iedere plek Die gebruikt wordt voor het werk Waar de ARBO van toepassing is ARBO-plan en RI&E Niet: Werkruimte thuis Duurzaam aan plaats gebonden schip Woonwagen Ruime uitleg Hovenier Bouwvakker

4 Werkplek Werkplek Gebruikt of verbruikt Gebruikt: ter beschikking stellen Verbruikt: eenmalig karakter, bijvoorbeeld consumeren Nihilwaardering: Bureau, koffieapparaat, schilderij, bedrijfsfitness e.d. Ook gebruik buiten werkplek: normen Mobiele telefoon: 10% zakelijk Laptop: 90% zakelijk Gereedschap: 90% zakelijk Niet vergoeden Arbo-voorzieningen Arbo-beleid Gebruikt of verbruikt op de werkplek Niet vergoeden In redelijkheid Werkplek Werkplek Telefoon Telefoon en internet thuis Belast Mobiele telefoon Ter beschikking gesteld en 10% zakelijk De kosten van een mobiele telefoon en abonnement vergoed, is belast Mobiele telefoon (toestel) is eigendom van de werknemer en de werkgever verstrekt daarvoor een telefoonabonnement en 10% zakelijk Besluit 29 november 2010 Kleding Nagenoeg alleen geschikt voor werk Achterblijven op het werk Werkkleding met logo 70 cm² Kleding meewerkend kind In belangrijke mate afwijken van hetgeen gebruikelijk is Is loon Geldt ook voor maaltijd en huisvesting Werkplek Werkplek Renteloze of laagrentende lening Is loon Tenzij: Eigenwoningverklaring Aftrekbaar in IB Bewaard in administratie Vermeld in loonaangifte Ook voor kosten van sluiten lening Elektrische fiets of scooter Overwegende mate (> 50%) woonwerk Kinderopvang Op werkplek: Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterzalen Forfaitaire waardering Buiten de werkplek: Factuurwaarde

5 Werkplek Consumpties onder werktijd Gebruikt of verbruikt op de werkplek Niet een deel van de maaltijd Ook de vrijdagmiddagborrel Personeelfeest Receptie Partners Verdiepingsdag Werkkostenregeling Goed voorbereid overstappen

6 Verdiepingsdag Werkkostenregeling Goed voorbereid overstappen Werkkostenregeling fiscaal 2 Rien Vink Agenda Werkplek thuis Samenvatting systeem Rangorde Intermediaire kosten Gericht vrijgestelde kosten Werkplekvoorzieningen Werkplek thuis Nieuwe mogelijkheden Cafetariasysteem Buitenland Bijzondere groepen Bijzondere situaties Belast Arbo voorzieningen onbelast Hoe berekenen? Genietingsmoment Afschrijven Gebruik berekenen Voorbeeld werkruimte Nieuwe mogelijkheden Een dga werkt vanuit huis Aparte ingang en grotendeels verwerven van inkomen Kosten: 163 per maand Oud: onbelast WKR: loon (80% x 163 x 12 = 1.564,80) Bijzondere ziektekosten Waterschade Interne representatiekosten Kostuums Besluit van 13 oktober 2004 (vervallen per 2006) Cultuurabonnement Besluit van 9 februari 2004 (vervallen per 2006) Vergoeding gezondheidscheck-up Prepensioenscursus Voor zover forfaitaire ruimte

7 Cafetariasysteem Arbeidsrechtelijk overeenkomen Toekennen verstrekking of vergoeding Twee (zelfstandige) handelingen Voorwaarde: Vrije ruimte Gerichte vrijstelling Werkplekvoorziening Gebruteerd tarief hoger dan 80% Besluit van 28 januari 2011 en 8 september 2008 Voorbeeld Fiets ter waarde van 720,00. Werknemer betaalt 60 per maand Werkgever Werknemer Belastindienst Brutoloon -/ / Loonheffing -/ /+ 700 Totaal -/ / /+ 700 Brutoloon -/ / Loonheffing -/ /+ 675 Fiets -/-60 +/+ 60 Totaal -/ / /+ 675 Fiets kost slechts 420,00 Extra belasting afhankelijk van WKR Buitenland Buitenland Niet loonbelasting- en premieplichtig voor volksverzekeringen Geen grondslag vrije ruimte Niet geheel loonbelasting- en premieplichtig voor volksverzekeringen Deels grondslag vrije ruimte Niet loonbelasting- en wel premieplichtig voor volksverzekeringen Geen grondslag vrije ruimte Wel loonbelasting- en niet premieplichtig voor volksverzekeringen Grondslag vrije ruimte Niet loonbelasting- en premieplichtig voor volksverzekeringen Geen wkr Niet geheel loonbelasting- en premieplichtig voor volksverzekeringen Vergoedingen en verstrekkingen splitsen Niet loonbelasting- en wel premieplichtig voor volksverzekeringen Geen wkr Wel loonbelasting- en niet premieplichtig voor volksverzekeringen Wel wkr Rekenvoorbeeld Rekenvoorbeeld Totale fiscale som: Vrije ruimte: Totale vergoedingen en verstrekkingen: ( ) x 80% = 480 Totale fiscale loon niet in NL belast: / = 15% 15% x 480 = 72 Eindheffing: = 408 Totale fiscale som: Totale fiscale loon niet in NL belast: Vrije ruimte (1,4% x ): Totale vergoedingen en verstrekkingen: Niet ten laste van NL: 900 ( )

8 Bijzonder groepen Bijzondere groepen Artiesten en beroepssporters Artikel1 Wet LB Artikel 35 Wet LB Consumpties, zijnde geen maaltijd Artikel 10.1 en artikel 11.2 URLB Reis- en verblijfskosten Aanspraken SV Aanspraken bij ongeval Kostenvergoedingsbeschikking DGA Werknemer Onderscheid DGA met en zonder personeel 1,4% is niet veel Omzetten van loon in vergoeding Gebruikelijk loon en vergoedingen Zakelijk of niet zakelijk is niet relevant 30% marge 80% of 108,3% Gebruiklijkheidstoets Bijzondere situaties In belangrijke mate afwijken In overige omstandigheden gebruikelijk zijn Bewijslast Belastingdienst Extreme situaties Gangbaar, gewoon, traditioneel, gevestigd Gebruikelijk loon; loon genieten op ongebruikelijk tijdstip Rouwkrans of fruitmand 2 e Kamer , nr. 7 Attenties bij verjaardag, huwelijk, enz.? Geschenken ideële waarde Contributie vakvereniging Personeelsuitjes Intern Extern Partners? Studiedag: 1 e Kamer, , MvT Recepties Verkeersboetes Verdiepingsdag Werkkostenregeling Een vereenvoudiging! Toch? Werkkostenregeling Goed voorbereid overstappen

9 Verdiepingsdag Werkkostenregeling Goed voorbereid overstappen mr. R.U. (Roelien) Klaver Advocaat Geene Doornbosch De Willigen advocaten & adviseurs Assen Arbeidsrechtelijke aspecten Arbeidsrechtelijk Werkkostenregeling vooral fiscale wijziging maar. kan ook gevolgen hebben arbeidsvoorwaarden werknemers! Casus Uitgangspunt: vergoedingen die in de forfaitaire ruimte kunnen vallen: 1. Werkgever wijst ze aan: a. Werkgever blijft onder de 1,4% b. Werkgever overschrijdt de 1,4% 80% eindheffing 2. Werkgever wijst ze niet aan: a. Belastbaar loon bij werknemer b. Werkgever bruteert de vergoeding Casus F. Iets Beheer B.V. De heer F. Iets Fiets B.V. F. Iets Beheer B.V. Racefiets B.V. 1 werknemer (de heer F. Iets, dga) Fiscale loonsom: Forfaitaire ruimte: (1,4% x ) Forfaitaire vergoedingen: 800 geen eindheffing

10 Fiets B.V. 51 werknemers Fiscale loonsom 1,7 miljoen Forfaitaire ruimte (1,4% x 1,7 miljoen) Forfaitaire vergoedingen: Overschrijding: Eindheffing (80% van ) Selectief vergoedingenbeleid? Racefiets B.V. 10 werknemers Fiscale loonsom: Forfaitaire ruimte: (1,4% x ) Forfaitaire vergoedingen: Geen eindheffing Uitkomsten Wijziging arbeidsvoorwaarden (1) F. Iets Beheer B.V. geen eindheffing Fiets B.V. eindheffing Racefiets B.V. geen eindheffing Argument Fiets B.V.: totale forfaitaire ruimte over het concern? Nee! Fiets B.V. wenst nog niet over te stappen. Wel voorbereiding (januari 2014 verplicht!) Fiets B.V. zal de arbeidsvoorwaarden van haar werknemers willen wijzigen Mag niet zomaar: afspraken moeten (in beginsel) worden nagekomen Hoe te handelen? Wijziging arbeidsvoorwaarden (2) instemming werknemer Wijziging arbeidsvoorwaarden (3) eenzijdige wijziging Niet te snel aannemen Enkele stilzitten voldoende? 40 van de 51 werknemers stemmen in, andere werknemers gebonden? Meest ideaal: schriftelijke instemming werknemer In literatuur onderscheid tussen: individuele en collectieve wijziging De invoering van de Werkkostenregeling zal waarschijnlijk een collectieve wijziging inhouden

11 Eenzijdige wijziging collectief Eenzijdig wijzigingsbeding (art. 7:613 BW) - Zwaarwichtig belang - Belang werknemer moet wijken - Redelijkheid en billijkheid Rol OR / PVT - Bindend? Eenzijdige wijziging collectief Geen eenzijdig wijzigingsbeding, dan: Beroep op onvoorziene omstandigheden? (art. 6:258 BW) Is het onaanvaardbaar dat de werknemer de werkgever houdt aan de afspraken? (art. 6:248 lid 2 BW) Individuele omstandigheden werknemer Tweetrapsraket: Eenzijdige wijziging individueel 1. Werkgever redelijk voorstel gedaan? 2. Aanvaarding voorstel in redelijkheid van werknemer worden gevergd? - Overgangs- en afbouwregelingen Wijziging arbeidsvoorwaarden (4) Op grond van instructierecht? Recht van werkgever (art. 7:660 BW ) Bijv.: kledingvoorschriften, regels omtrent ziekte, veiligheidsvoorschriften etc. Huishoudelijk reglement vs. arbeidsovereenkomst Arbeidsvoorwaarde(n)? Wijziging arbeidsvoorwaarden (5) Op grond van wetswijziging? Rechtvaardigt een wetswijziging de wijziging van de arbeidsvoorwaarden? Jurisprudentie Gegronde redenen nee niet automatisch Gevolgen werknemer beperken Wijziging arbeidsvoorwaarden (6) Rol OR / PVT / PV Fiets B.V. heeft 51 werknemers: OR verplicht Advies of instemmingsrecht? (art 25 en 27 WOR) Ondernemingsovereenkomst? Personeelsvertegenwoordiging / Personeelsvergadering

12 Wijziging arbeidsvoorwaarden (7) Rol vakbond Stel Fiets B.V. is gebonden aan een CAO Kan ze dan zomaar de arbeidsvoorwaarden eenzijdig of met instemming van werknemer wijzigen? Standaard of minimum CAO Overleg vakbond Voorbereiding nieuwe arbeidsovereenkomsten (1) Opnemen specifiek eenzijdig wijzigingsbeding wijziging van alle vrije vergoedingen en verstrekkingen Opnemen vervalbeding bij nieuwe regels Werkkostenregeling Voorbereiding nieuwe arbeidsovereenkomsten (2) Toekennen bruto vergoedingen en verstrekkingen Vergoedingen zodanig vormgeven dat zij zo veel mogelijk onder nihilwaardering of gerichte vrijstelling vallen Aandachtspunt! Overgangsperiode tot 2014 Enerzijds: tijd om voor te bereiden Anderzijds: inhoud Werkkostenregeling kan nog wijzigen geen risico eindheffing 1. Inventarisatie 2. Fiscale kwalificatie Stappenplan (1) Uitgangspunt hierna: overschrijding forfaitaire ruimte. 3. Wijziging echt nodig? Of anders inkleden? Nihilwaardering of gerichte vrijstelling? Vergoeding omzetten in een bruto vergoeding? Stappenplan (2) 4. Overleg OR / PVT en eventueel vakbond 5. Doe een redelijk voorstel aan werknemer 6. Bouw vergoedingen af gedurende de overgangsperiode 7. Overleg met werknemer 8. Leg de wijziging schriftelijk vast

13 Stappenplan (3) Vragen? Werknemer wil niet instemmen kantonrechter Anticipeer in nieuwe arbeidsovereenkomsten op de Werkkostenregeling! Verdiepingsdag Werkkostenregeling Goed voorbereid overstappen

14 Verdiepingsdag Werkkostenregeling Goed voorbereid overstappen R.W. van Marrum specialist werkgeverszaken Operius Programma WKR & administratie WKR & administratie algemeen Loonaangifte Speciale boekingen Herinrichting financiële administratie Uitruil arbeidsvoorwaarden Geen specifieke wettelijke voorschriften Uit de administratie blijkt Loonadministratie Boekhouding Financiële administratie Extracomptabel Voorbeeld rekeningschema (2010) 4000 Brutoloon 4005 WG-deel werknemersverzekeringen 4010 WG-deel bedrijfstakeigenregelingen 4015 Eindheffing 4016 Afdrachtvermindering / premiekorting 4020 Ziekengeldverzekering 4025 Reiskosten 4030 Onkostenvergoeding 4050 Telefoonkosten 4055 CAO-vergoedingen 4060 Personeelsactiviteiten 4065 Opleidingskosten 4090 Overige personeelskosten Herinrichting financiële administratie Loonkosten WKR-boekingen Forfaitaire kosten Gerichte vrijstellingen Nihilwaarderingen Intermediaire kosten Overige kosten (m.b.t. personeel) Autokosten Verkoopkosten Algemene kosten

15 WKR & Loonjournaalpost Loonaangifte Codering grootboeknummers: Afhankelijk van keuze wel/niet WKR Loon of vergoeding Vergoeding of verstrekking Algemeen of specifiek (onderbouwing) Declaraties Bepalen loonsom 3 Methoden Specificatie vergoedingen/verstrekkingen Forfaitaire kosten Gerichte vrijstellingen Nihilwaardering Bepalen loonsom Loon kolom 14 (fiscaal loon) Cumulatief Bijzondere beloningen Bijtelling auto ZvW Levensloop Loon uit vroegere dienstbetrekking Maximaal 10% (anders in mindering brengen) VUT in eigen beheer Voorbeeld loon uit vroegere dienstbetrekking Loonsom (forfait 1.400) Kosten (heffing 1.280) (80% maal ) Stel: Loon uit vroege dienstbetrekking: Forfait (blijft) Heffing Loon uit vroegere dienstbetrekking: Forfait (1,4% van ) - Heffing (80% maal ) Loonaangifte (1) Loonaangifte (2) Toepassing per loontijdvak Toepassing per (herleid) loontijdvak Voorbeeld: loonsom kosten forfait - Januari Februari Januari - Overschrijding 150 (80% x 150 = 120) Februari - Ruimte 140 (geen saldering mogelijk) Voorbeeld: Loonsom Gem. loonsom p/maand Loonsom Uitwerking: Vrije ruimte per maand: 630 (1,4% maal ) Eindheffing (per maand) bij overschrijding: 630 Herrekening na afloop jaar o.b.v. loonsom 2011

16 Loonaangifte (3) Toepassing per loontijdvak, na overschrijding Voorbeeld: Loonsom ( 4.480) Loonsom ( 5.040) Vergoedingen januari Vergoedingen februari ( 5.800) Vergoedingen maart 600 ( 6.400) Specifieke boekingen Algemene kostenvergoeding CAO-vergoedingen Personeelsvereniging/fonds Autokosten BTW Uitwerking: Januari 0 geen eindheffing Februari (80% maal ( )) Maart 480 (80% maal ( )) Herrekening eind van het jaar o.b.v. loonsom 2011 BTW BUA - voorbeeld Financiële administratie WKR-/loonadministratie Factuur gericht aan BUA (besluit uitsluiting aftrek voorbelasting) Huisvesting, privévervoer en ontspanning Drempelbedrag ( 227 per wn.) Kosten woon-werkverkeer Autokostenfictie Fitnessabonnement: 500 Kosten: 500 per jaar Eigen bijdrage: 300 per jaar Drempel: 227 per jaar - Uitgaven beneden drempel => BTW aftrekbaar, niet over eigen bijdrage Stel: geen eigen bijdrage Drempel overschreden => Geen BTW verrekenbaar Algemene kostenvergoeding CAO-vergoedingen Algemeen Onderbouwing Declaraties Maaltijden Werkplek (bijtelling?) Met wie? (kostenverdeling) 20 dagen Huisvesting Werkkleding Vergoeding Declaratie Verstrekking Gereedschapvergoeding Verblijfskosten Werkelijke kosten Voorgeschreven vanuit CAO

17 Declaraties Personeelsvereniging / fonds Voorgeschoten kosten Autokosten Relationele kosten Telefoonkaart Maaltijd/lunch Reiskosten Personeelsvereniging Bijdragen werkgever zijn forfaitaire kosten Personeelsfonds Notariële vastlegging Lief-en-leed-potje / sociaal fonds Vrijstelling o.b.v. art. 11 wet LB wg.deel vs wn.deel 5 jaar Geschenken Producten eigen bedrijf Autokosten Bovenmatige reiskostenvergoeding Eigen auto Auto ter beschikking gesteld Parkeerkosten 4 mogelijke boekingen Verkeersboeten Reiskosten Bovenmatig Declaratie Vergoeding km 0,28 per km 2010: 190 onbelast 90 belast (werkgeverslasten / inhoudingen) WKR: 190 gerichte vrijstelling 90 forfait of 90 loon (aangewezen), zie 2010 Financiële administratie (WKR) Voorbeeld hernummeren Herinrichting financiële administratie Hernummeren Tussenrekening Subrubrieken - (niet) zichtbaar (subnummers/afdeling) Extracomptabel Excel-overzicht Koppelen aan financiële administratie BTW (voldoende aanknopingspunten t.b.v. BUA) Bijtellingen (maaltijden / huisvesting) 4. Loonkosten 4050 Reiskosten (max. % 0,19) 4051 Onkostenvergoeding (onderbouwing) 4052 CAO-vergoeding (onderbouwing) 4053 Telefoonverstrekking (1e telefoon) 4054 Opleidingskosten 4055 Overige personeelskosten (declaraties ed.) 4075 Reiskosten (bovenmatig) 4076 Onkostenvergoeding (geen onderbouwing) 4077 CAO-vergoedingen (geen onderbouwing) 4078 Telefoonkosten (vergoeding / 2 e telefoon) 4079 Personeelsactiviteiten (forfait) 4080 Overige personeelskosten (forfait)

18 Voorbeeld tussenrekening Voorbeeld subrubriek / afdeling deb. Reiskosten (gerichte vrijstelling) deb. Reiskosten (forfait) 1050 cred. Bank 4050 deb. Reiskosten 1525 deb. Voorbelasting btw cred. Reiskosten doorbelast (excl. btw) Parkeerkosten (gerichte vrijstelling) Parkeerkosten (forfait) Parkeerkosten (nihilwaardering) Parkeerkosten (intermediair) Parkeerkosten doorbelast / excl. btw 1525 Voorbelasting BTW 4051 Parkeerkosten Nr. Afd. Omschr Reiskosten (max. % 0,19) Reiskosten (forfait) Parkeerkosten (gerichte vrijstelling) Parkeerkosten (intermediair) Parkeerkosten (verstrekking) Onkostenvergoeding (onderbouwing) Onkostenvergoeding (forfait) CAO-vergoeding (onderbouwing) Telefoonverstrekking (1e telefoon) Opleidingskosten Personeelsactiviteiten Fiets Vakbondscontributie Uitruil arbeidsvoorwaarden Inleveren loon vs vergoeding/verstrekking Voorbeeld: Vakbondscontributie Fiscaal loon lager, forfait lager ( 2,38) - Forfait overschreden?, eindheffing 136 hoger Reiskosten ( 0,19) Fiscaal loon lager, forfait lager ( 2,38) - Geen invloed (gerichte vrijstelling) Bedankt voor uw aandacht!!! R.W. van Marrum Operius, specialist werkgeverszaken Verdiepingsdag Vergeet u het evaluatieformulier niet in te vullen? Wij wensen u wel thuis. Werkkostenregeling Goed voorbereid overstappen

Agenda. Werkkostenregeling fiscaal 1. Rangorde. Werkkosten kort. Geen WKR. Wet op de loonbelasting 1964. Rien Vink www.rienvinkloonheffingen.

Agenda. Werkkostenregeling fiscaal 1. Rangorde. Werkkosten kort. Geen WKR. Wet op de loonbelasting 1964. Rien Vink www.rienvinkloonheffingen. Agenda Werkkostenregeling fiscaal 1 Rien Vink www.rienvinkloonheffingen.nl Samenvatting systeem Rangorde Intermediaire kosten Gericht vrijgestelde kosten voorzieningen thuis Nieuwe mogelijkheden Cafetariasysteem

Nadere informatie

Agenda. Werkkostenregeling fiscaal 1. Rangorde. Werkkosten kort. Geen WKR. Wet op de loonbelasting 1964. Rien Vink www.rienvinkloonheffingen.

Agenda. Werkkostenregeling fiscaal 1. Rangorde. Werkkosten kort. Geen WKR. Wet op de loonbelasting 1964. Rien Vink www.rienvinkloonheffingen. Agenda Werkkostenregeling fiscaal 1 Rien Vink www.rienvinkloonheffingen.nl Samenvatting systeem Rangorde Intermediaire kosten Gericht vrijgestelde kosten Werkplekvoorzieningen Werkplek thuis Nieuwe mogelijkheden

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Werkkostenregeling. Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Werkkostenregeling Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Programma Uitgangspunten werkkostenregeling Inhoud werkkostenregeling Voorbeeld Aandachtspunten / praktijk Wijzigingen 2013

Nadere informatie

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING Werkkostenregeling Melvin Rademaker Een nieuwe kijk op vergoedingen en verstrekkingen 2 De Werkkostenregeling in vogelvlucht 3 Loonbegrip, intermediaire kosten, loon in natura

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING EN IRIS

WERKKOSTENREGELING EN IRIS WERKKOSTENREGELING EN IRIS Renee Pauli/Werkkostenregeling 1 DE WERKKOSTENREGELING De basis Vervangt huidige systeem van vergoedingen en verstrekkingen Van individuele beoordeling per werknemer naar beoordeling

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Programma Achtergrond en historie WKR WKR in hoofdlijnen WKR in de praktijk WKR stappenplan voor invoering Tips en advies Achtergrond en historie

Nadere informatie

Werkkostenregeling. 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling

Werkkostenregeling. 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling Werkkostenregeling 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling Programma van vandaag Werkkostenregeling, een update Werkkostenregeling en CAO Bouwnijverheid Vragen? 2 2014 MTH Overzicht WKR Alle vergoedingen/verstrekkingen/voorzieningen

Nadere informatie

WELKOM BIJ HET SEMINAR

WELKOM BIJ HET SEMINAR WELKOM BIJ HET SEMINAR Werkkostenregeling Kans of bedreiging Renzo van der Ham (KPMG Meijburg & Co) Hans Hameetman (KPMG Accountants NV) Zwijndrecht, 22 maart 2011 2010 KPMG Meijburg & Co, Nederland. Alle

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst WKR

Informatiebijeenkomst WKR Informatiebijeenkomst WKR Programma Welkom Werkkostenregeling (WKR) Vragen en overleg Afsluiting Waarom werkkostenregeling? Fiscale vereenvoudigingswet 2010 Doel: administratieve lastenverlichting o Vast

Nadere informatie

WKR Roelof van Marrum

WKR Roelof van Marrum Welkom bij WKR Roelof van Marrum INHOUD Algemeen Administratieve verwerking Wijzigen arbeidsvoorwaarden (uitruilen) Mogelijkheden, tips en trucs Actualiteiten Page 2 Visma op Reis! 19.09.2013 Even voorstellen

Nadere informatie

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co People Services De werkkostenregeling In dit memo gaan wij in op de gevolgen van de werkkostenregeling die met ingang van 1 januari 2011 in werking is getreden, en het overgangsrecht waarmee werkgevers

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING

DE WERKKOSTENREGELING DE WERKKOSTENREGELING Christo van Gennep / Madeleine Lamers CMS Derks Star Busmann 24 januari 2011 Huidige situatie Belast Loon Onbelast (geheel of gedeeltelijk) Vergoedingen Verstrekkingen 2 Nieuwe situatie

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Up-date 2015. Simone Slijpen

Werkkostenregeling. Up-date 2015. Simone Slijpen Werkkostenregeling Up-date 2015 Simone Slijpen WKR theorie Alle vergoedingen en verstrekkingen zijn loon Werkgever wijst vooraf vergoedingen en verstrekkingen aan die onder de werkkostenregeling komen

Nadere informatie

Klantenseminar/WKR. Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen. Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014

Klantenseminar/WKR. Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen. Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014 Klantenseminar/WKR Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014 WKR In de presentatie: Wet op de loonbelasting 1964 Uitvoeringsbesluit 1965 Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen.

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen. WERKKOSTENREGELING Stap 1. Hoe werkt de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 wordt de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen vervangen door de werkkostenregeling (WKR). In de WKR

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling: Wat? De vergoedingen en verstrekkingen worden belast bij de werkgever tegen een eindheffingtarief van: 80% tenzij het gaat om:

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING. 12 juni Esther Patty en Cuno Wittrock

DE WERKKOSTENREGELING. 12 juni Esther Patty en Cuno Wittrock DE WERKKOSTENREGELING 12 juni Esther Patty en Cuno Wittrock Werkkostenregeling Werkkostenregeling ( WKR ) is sinds 1 januari 2011 wet. Gedurende de jaren 2011 tot 2015 (?) geldt een overgangsperiode voor

Nadere informatie

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR).

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR). Cliëntenbrief werkkostenregeling (WKR) Onderwerp: werkkostenregeling Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: ondernemers Eersel, november 2012 Geachte heer, mevrouw, Middels dit schrijven willen wij

Nadere informatie

Werkkostenregeling Kennisbank 3.1 Soorten kosten... 2 3.2 Inhoud werkkostenregeling... 5 3.3 Administratieve verwerking... 7

Werkkostenregeling Kennisbank 3.1 Soorten kosten... 2 3.2 Inhoud werkkostenregeling... 5 3.3 Administratieve verwerking... 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Oude regeling... 2 3. Nieuwe regeling... 2 3.1 Soorten kosten... 2 3.1.1 Intermediaire kosten... 2 3.1.2 Gericht vrijgestelde vergoedingen... 3 3.1.3 Overige voordelen,

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015.

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015. WERKKOSTENREGELING Vanaf 1 januari 2015 komt er een nieuw systeem voor de fiscale behandeling van vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen aan uw personeel (kortom: werkkosten).

Nadere informatie

Allereerst. Bibi Gelaudie Salarisadministratie. Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal

Allereerst. Bibi Gelaudie Salarisadministratie. Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal Wegwijs in de WKR 17 november 2014 Allereerst Bibi Gelaudie Salarisadministratie Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal Programma Wat is de WKR? Soorten vergoedingen Fiets en de WKR Arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Roadshow CUMELA Nederland

Roadshow CUMELA Nederland Roadshow CUMELA Nederland Welkom Marie Jose Lamers Jacqueline Tuinenga Nu we er toch zijn. Stand van zaken cao LEO cao LEO geëindigd? Werkkostenregeling Werkkostenregeling verplicht vanaf 2015 Inventariseer

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2013

Werkkostenregeling 2013 Werkkostenregeling 2013 20 november 2012 Casper Mons Programma Huidige wetgeving Werkkostenregeling Arbeidsvoorwaarden Financiële administratie Tussentijdse evaluatie Werkkostenregeling gaat door Eén op

Nadere informatie

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom.

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom. Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling definitief en daardoor verplicht voor alle werkgevers. Hieronder een korte uitleg over de werkkostenregeling én tips voor de juiste toepassing

Nadere informatie

Welkom. Voorstelrondje

Welkom. Voorstelrondje Werkkostenregeling Welkom Voorstelrondje Programma Doel van de bijeenkomst Huidige situatie Waarom de Werkkostenregeling? Toekomstige situatie Werkkostenregeling Praktijkvoorbeelden Pauze Cafetariamodel

Nadere informatie

Programma. Intro. De Werkkostenregeling.., door Hans Hofman. De theorie in de praktijk., door Niels Jansen. Werkkostenregeling door Hans Hofman

Programma. Intro. De Werkkostenregeling.., door Hans Hofman. De theorie in de praktijk., door Niels Jansen. Werkkostenregeling door Hans Hofman Werkkostenregeling in Het hoe & waarom en praktijk, theorie incl. de reiskosten Programma Intro De Werkkostenregeling.., door Hans Hofman De theorie in de praktijk., door Niels Jansen Werkkostenregeling

Nadere informatie

DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING

DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING WATISDEROLVANDE ONDERNEMINGSRAADBIJDE WERKKOSTENREGELING? De ondernemingsraad & de werkkostenregeling Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk

Nadere informatie

Hoe werkt de werkkostenregeling?

Hoe werkt de werkkostenregeling? Hoe werkt de werkkostenregeling? Op het eerste gezicht heel eenvoudig Op dit moment kent de Wet Loonbelasting 29 verschillende belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen die u aan uw werknemers kunt

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015

Werkkostenregeling 2015 Werkkostenregeling 2015 Op 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief. Begin tijdig aan de voorbereidingen voor de overgang naar de werkkostenregeling! Zo voorkomt u dat de werkkostenregeling

Nadere informatie

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie,

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie, MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015 Geachte relatie, Op Prinsjesdag 2014 is bekend geworden dat de Werkkostenregeling vanaf 2015 verplicht is voor alle werkgevers. Ten opzichte

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015

Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015 Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015 1 Korte historie WKR Ingevoerd per 1 januari 2011 Tot en met 2014 keuze tussen oude regeling en WKR Per 1 januari 2015 uitsluitend WKR Doel: vereenvoudiging

Nadere informatie

De Werkkostenregeling

De Werkkostenregeling De Werkkostenregeling Presentatie van: Kees Tuip en Mariëtte Bos Werkzaam bij Amolé BV Karin Looy Werkzaam bij AK-Saldo Te gast: Jacqueline Caro Advocaat arbeidsrecht Werkzaam bij Werk & wet De werkkostenregeling

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Onderwerpen. Fiscaal. aan het werk met de werkkostenregeling

Werkkostenregeling. Onderwerpen. Fiscaal. aan het werk met de werkkostenregeling Werkkostenregeling aan het werk met de werkkostenregeling Oudshoorn & Schoe/Huisman & Partners Woerden, 19 november 2014 mr. Sandra Twigt-Endema RB Dia 1 Onderwerpen De WKR vergt een multidisciplinaire

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2 1.1. De WKR 2.0, wat is dat eigenlijk?... 2 1.1.1. Hoe werkt dat systeem in hoofdlijnen?... 2 1.1.2. In een schema....

Nadere informatie

Special Werkkostenregeling

Special Werkkostenregeling Special Werkkostenregeling 0 Werkkostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Categorieën kosten pag. 3 3. De vrije ruimte pag. 4 4. Overgangsregeling pag. 5 5. Arbeidsrechtelijke consequenties

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 Werkkostenregeling Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 1 Introductie De werkkostenregeling is op 1 januari 2011 ingegaan en vervangt het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Nadere informatie

De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.

De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please. De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Werkkostenregeling Doel van de werkkostenregeling: Administratieve

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling De werkkostenregeling Met de invoering van de nieuwe werkkostenregeling is een groot aantal fiscale regels rondom de vergoedingen en/of verstrekkingen in de loonsfeer verdwenen. Er is een nieuwe vrijstelling

Nadere informatie

Special: Werkkostenregeling 2011

Special: Werkkostenregeling 2011 Special: Werkkostenregeling 2011 De werkkostenregeling Op dit moment zijn er allerlei regelingen voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. Uitgangspunt hierbij is dat zakelijke kosten belastingvrij

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015

WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015 WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015 Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling van toepassing. Deze nieuwe regeling vervangt de bestaande regeling die door de meeste werkgevers niet toegepast werd omdat

Nadere informatie

De Werkkostenregeling

De Werkkostenregeling De Han Bakker 6 november 2012! Regeling is ingegaan per 1-1-2011! Betreft nieuwe regels voor het belasten van vergoedingen en verstrekkingen! Afrekening op werkgeversniveau i.p.v. op werknemersniveau!

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteiten Fiscaal Onderwerpen 1. Vereenvoudiging vrije vergoedingen en verstrekkingen (Werkkostenregeling) 2. Wet uniformering loonbegrip (WUL)

Nadere informatie

De Werkkostenregeling (WKR)

De Werkkostenregeling (WKR) De Werkkostenregeling (WKR) Als freelancer of DGA in loondienst geniet u salaris uit uw vennootschap, u heeft dan te maken met de werkkostenregeling. Per 1 januari 2015 wordt in Nederland voor alle ondernemers

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011 Fiscale en arbeidsrechtelijke aandachtspunten van de werkkostenregeling Programma 1. Fiscale aspecten 2. Arbeidsrechtelijke aspecten 63 Werkkostenregeling

Nadere informatie

Welkom. Voorstelrondje

Welkom. Voorstelrondje Werkkostenregeling Welkom Voorstelrondje Programma Doel van de bijeenkomst Huidige vergoedingen/verstrekkingen Waarom de werkkostenregeling? Toekomstige situatie werkkostenregeling Praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

De ondernemingsraad & de werkkostenregeling

De ondernemingsraad & de werkkostenregeling De ondernemingsraad & de werkkostenregeling Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk zogenoemde vergoedingen en verstrekkingen geven. De regels hierover zijn per 1 januari 2015 definitief

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015. 18 november 2014

Werkkostenregeling 2015. 18 november 2014 Werkkostenregeling 2015 18 november 2014 Wet loonbelasting 1964 Artikel 10 wet op de loonbelasting: Loon is al het geen uit een dienstbetrekking of een vroeger dienstverband wordt genoten, daaronder mede

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. BCS HRM & Salarisadministratie B.V. Postbus 90 T 073-594 29 51 info@bcsbv.nl 5275 ZH Den Dungen F 073-594 10 80 www.bcsbv.

WERKKOSTENREGELING. BCS HRM & Salarisadministratie B.V. Postbus 90 T 073-594 29 51 info@bcsbv.nl 5275 ZH Den Dungen F 073-594 10 80 www.bcsbv. WERKKOSTENREGELING Persoonlijk meer uitleg over werken met de werkostenregeling? Maak een vrijblijvende afspraak met BCS Door de Fiscale Vereenvoudigingswet 2010 wordt de systematiek van vrije vergoedingen

Nadere informatie

Werkkostenregeling WHITEPAPER

Werkkostenregeling WHITEPAPER Werkkostenregeling WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 De werkkostenregeling vervangt sinds 1 januari 2011 de oude regelingen voor vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. Wij vinden het belangrijk u tijdig te informeren over de werkkostenregeling die op 1 januari 2011 in werking zal treden. Deze nieuwe regeling heeft veel gevolgen voor werkgevers die vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

Categorie abonnementen/scholing/contributie. Categorie ARBO (niet in geld)

Categorie abonnementen/scholing/contributie. Categorie ARBO (niet in geld) totaalbedragen werkkosten (1) 0,00 intermediaire kosten (2) 0,00 gerichte vrijstelling (3) 0,00 nihil waardering (4) 0,00 Fiscale loon: 0,00 Fiscale loon groene tabel: 0,00 Fiscale loon gr.slag werkkosten.

Nadere informatie

De Werkkosten regeling vanaf 2015 Handleiding voor UBplus

De Werkkosten regeling vanaf 2015 Handleiding voor UBplus De Werkkosten regeling vanaf 2015 Handleiding voor UBplus Versie: 6.4 Versiedatum: 30-11-2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) verplicht. Door deze regeling kan maximaal 1.2%

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2011 gebruik maken van de werkkostenregeling. Toch hebben maar weinig werkgevers de overstap gemaakt. Tot 2015 mag u nog kiezen voor het oude systeem van (vrije) vergoedingen

Nadere informatie

30-10-2014 DE WERKKOSTENREGELING. Waarom de Werkkostenregeling?

30-10-2014 DE WERKKOSTENREGELING. Waarom de Werkkostenregeling? DE WERKKOSTENREGELING Waarom de Werkkostenregeling? Systematiek van de Werkkostenregeling Intermediaire kosten Nihilwaardering Vrijgestelde kosten Vrije ruimte Veranderingen in 2015 1 De oude wettekst

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling De werkkostenregeling Bart Schuver 8 november 2010 De ondernemende mens centraal Inhoud 1. De fiscale spelregels 2. Aandacht voor arbeidsrecht 3. HRM-aspecten 4. Stappenplan 2 Regels nu betalingen door

Nadere informatie

De werkkostenregeling. 28 mei 2014 Mariëlle Schoonhoven-Aukema Frank Troost

De werkkostenregeling. 28 mei 2014 Mariëlle Schoonhoven-Aukema Frank Troost De werkkostenregeling 28 mei 2014 Mariëlle Schoonhoven-Aukema Frank Troost EVALUATIE WERKKOSTENREGELING 1 De systematiek van de WKR is goed, maar de regeling wordt nog beperkt toegepast Redenen niet toepassen

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer:

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer: Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014 In dit nummer: - Wijzigingen Werkkostenregeling 2015 - Gerichte vrijstellingen werkkostenregeling 2015 - Nihil-waarderingen werkkostenregeling

Nadere informatie

DEWERKKOSTENREGELING INENNOTENDOP

DEWERKKOSTENREGELING INENNOTENDOP DEWERKKOSTENREGELING INENNOTENDOP WATBETEKENTDE WERKKOSTENREGELINGVOOR UALSWERKGEVER? De werkkostenregeling in een notendop Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk zogenoemde vergoedingen

Nadere informatie

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon!

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon! Memo De werkkostenregeling 2012 Inleiding Onder de werkkostenregeling veranderen de fiscale regels met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen die aan het personeel worden gegeven totaal. Dit memo

Nadere informatie

De werkkostenregeling. 13 april 2015

De werkkostenregeling. 13 april 2015 De werkkostenregeling 13 april 2015 Contactpersoon M.J. (Michel) Kooij director (t) 088 288 8142 (m) 06 1099 9182 (e) MKooij@deloitte.nl 1 Agenda Werkkostenregeling op hoofdlijnen Personeelsactiviteiten:

Nadere informatie

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling.

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. WERKKOSTENREGELING Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. Natuurlijk is het hierbij belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de werkkostenregeling. We willen met

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING DR. FRANK M. WERGER ROELOF VAN MARRUM

WERKKOSTENREGELING DR. FRANK M. WERGER ROELOF VAN MARRUM WERKKOSTENREGELING DR. FRANK M. WERGER ROELOF VAN MARRUM PROGRAMMA theoretisch kader werkkostenregeling Frank administratieve perikelen Roelof praktijkvoorbeelden / discussie Frank/Roelof 2 DE THEORIE

Nadere informatie

People Services. Plan van aanpak - Project werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co. Inleiding

People Services. Plan van aanpak - Project werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co. Inleiding People Services Plan van aanpak - Project werkkostenregeling Inleiding Met ingang van 1 januari 2011 is de werkkostenregeling in werking getreden. Op grond hiervan heeft het voormalige systeem van belastingvrije

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werkgeversinstituut. Bijeenkomst 25 november 2014. Jur Alberti

Werkkostenregeling. Werkgeversinstituut. Bijeenkomst 25 november 2014. Jur Alberti Werkkostenregeling Bijeenkomst 25 november 2014 Jur Alberti Inleiding Gestart op 1 januari 2011 Vrijwillig; werkgevers jaarlijks de keuze Vanaf 1 januari 2015 verplicht Nog veel onduidelijkheden en aanpassingen

Nadere informatie

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling.

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling. De werkkostenregeling Per 1 januari 2011 ìs de werkkostenregeling gaan gelden. In de werkkostenregeling wordt er anders omgegaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Deze regeling kan duurder

Nadere informatie

De werkkostenregeling in een notendop

De werkkostenregeling in een notendop De werkkostenregeling in een notendop Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk zogenoemde vergoedingen en verstrekkingen geven. De regels hierover zijn per 1 januari 2015 definitief op

Nadere informatie

Werkkostenregeling. drs. Leon van der Giesen 2 oktober 2014. Regionaal verbonden, wereldwijd betrokken

Werkkostenregeling. drs. Leon van der Giesen 2 oktober 2014. Regionaal verbonden, wereldwijd betrokken Werkkostenregeling 2015 drs. Leon van der Giesen 2 oktober 2014 Schematische overzicht werkkostenregeling 2015 Aangewezen werkkosten geen uitsplitsing naar werknemer Totale werkkosten (uitgezonderd intermediaire

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Huidige regelingen (1) De Wert accountants & belastingadviseurs Oktober 2010. Werkkostenregeling: Huidige regelingen

Werkkostenregeling. Huidige regelingen (1) De Wert accountants & belastingadviseurs Oktober 2010. Werkkostenregeling: Huidige regelingen Werkkostenregeling De Wert accountants & belastingadviseurs Oktober 2010 Werkkostenregeling: Huidige regelingen Introductie werkkostenregeling Werkkostenregeling in detail Overgangsrecht Samenvatting Huidige

Nadere informatie

De werkkostenregeling Theorie, praktijk en uitvoering

De werkkostenregeling Theorie, praktijk en uitvoering De werkkostenregeling Theorie, praktijk en uitvoering Reiswerk 1 Voorstelronde Armand Lahaije Senior adviseur Internationaal/fiscaal NOB Belastingadviseur 06 2393 1089 a.lahaije@awvn.nl Jan de Graaf Senior

Nadere informatie

De werkkostenregeling, loon en loon in natura

De werkkostenregeling, loon en loon in natura De werkkostenregeling, loon en loon in natura 29 april 2010 Per 1 januari 2011 komt er een nieuw systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer: de werkkostenregeling. Dat moet werkgevers

Nadere informatie

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. INFORMATIEBRIEF WERKKOSTENREGELING Winterswijk, 13 november 2014 Geachte relatie, Er is veel over gezegd en geschreven. Maar met ingang van 1 januari 2015 moet elke werkgever de werkkostenregeling gaan

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) 22 oktober 2014 Werkkostenregeling Inleiding Systematiek Loon Nihilwaardering Gerichte vrijstelling Vrije ruimte Administratie Voorbeelden met kansen en bedreigingen Hoe verder?

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) AP middag 31 januari 2013 Rob Kusters Jaap van der Sijs Inhoud AP middag Werkkostenregeling Wat is de WKR eigenlijk? Resultaten enquête en statistiek invoering WKR in Nederland

Nadere informatie

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang?

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Kennisdocument Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Per 1 januari 2011 heeft de werkkostenregeling ingevoerd. Met ingang van 2015 is de toepassing van de werkkostenregeling (WKR)

Nadere informatie

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR)

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) 1. Inleiding De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

De Werkkosten regeling Handleiding voor UBplus

De Werkkosten regeling Handleiding voor UBplus De Werkkosten regeling Handleiding voor UBplus Versie: 6.5 Versiedatum: 26-04-2016 Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) verplicht. Door deze regeling kan maximaal 1.2% (2015) van het totale

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING UNIVERSITEIT TWENTE

WERKKOSTENREGELING UNIVERSITEIT TWENTE WERKKOSTENREGELING UNIVERSITEIT TWENTE INHOUD Projectgroep WKR WKR & UT Fiscale loonsom en prognose WKR Doelstelling en uitgangspunten (Grootboek)schema Samenvatting kostencategorieën Doorberekening, informatie

Nadere informatie

Kostenvergoedingen Training on the job

Kostenvergoedingen Training on the job Kostenvergoedingen Training on the job Programma Werkkostenregeling Jaarlijks afrekensysteem Aanwijzen Eisen administratie Werkkostenregeling Werkkostenregeling: indeling loon Geen loon Geen belast loon

Nadere informatie

Voorwoord... IX. 1. De werkkostenregeling, wat u vooraf moet weten!... 1

Voorwoord... IX. 1. De werkkostenregeling, wat u vooraf moet weten!... 1 Inhoudsopgave Voorwoord....................................................... IX 1. De werkkostenregeling, wat u vooraf moet weten!... 1 1.1. De WKR, wat is dat eigenlijk?........................... 1

Nadere informatie

Gedetailleerd overzicht werkkosten. Omschrijving. dienstbetrekking dus loon. dienstbetrekking dus geen. Gerichte vrijstellingen. Nihil waarderingen

Gedetailleerd overzicht werkkosten. Omschrijving. dienstbetrekking dus loon. dienstbetrekking dus geen. Gerichte vrijstellingen. Nihil waarderingen oordeel uit dienstbetrekking dus rijgesteld loon rije ruimte ANW gat verzekeringen: Deze verzekeringen worden onder de WKR niet anders behandeld dan voorheen. Er is weliswaar sprake van een voordeel uit

Nadere informatie

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon!

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon! Memo De werkkostenregeling 2014 Inleiding Onder de werkkostenregeling veranderen de fiscale regels met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen die aan het personeel worden gegeven totaal. Dit memo

Nadere informatie

Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling. Spilbasisscholen

Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling. Spilbasisscholen Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling Spilbasisscholen De werknemers ontvangen loon. Dat kan loon in geld zijn, maar ook loon in natura zoals reiskostenvergoedingen, attenties, ed. Al hetgeen aan loon

Nadere informatie

Special Werkkostenregeling 2015

Special Werkkostenregeling 2015 Special Werkkostenregeling 2015 Audit І Tax І Advisory Werkkostenregeling 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Categorieën kosten 2 3. Indeling 3 4. De vrije ruimte 4 5. Arbeidsrechtelijke consequenties

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol.

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkgevers kunnen al vanaf 1 januari 2011 gebruikmaken van de werkkostenregeling (WKR). Toch hebben nog maar weinig werkgevers de overstap

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 1. Inleiding Met ingang van 01 januari 2011 wordt de werkkostenregeling ingevoerd. In deze regeling worden veel vrije vergoedingen en verstrekkingen, elk met hun eigen regels in

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 3. Schematisch overzicht posten algemeen forfait, gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en intermediaire kosten 7

INHOUDSOPGAVE. 3. Schematisch overzicht posten algemeen forfait, gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en intermediaire kosten 7 Werkkostenregeling INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Hoe ziet de werkkostenregeling er uit? 3 1.3 Hoe werkt de werkkostenregeling in het kort? 4 1.4 Wat nu te doen? 4 2. Hoe gaan we coderen?

Nadere informatie

Werkkostenregeling Cok Noordermeer

Werkkostenregeling Cok Noordermeer Werkkostenregeling Cok Noordermeer 1 C'est le ton qui fait la musique 2 Nieuw loonbegrip Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten, daaronder mede begrepen

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) Met ingang van 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief ingevoerd: een nieuw systeem voor alle vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. De WKR heeft voor werkgevers

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING Inhoud: 1. De werkkostenregeling?

WERKKOSTENREGELING Inhoud: 1. De werkkostenregeling? WERKKOSTENREGELING Sinds 1 januari 2011 is de regeling voor het toekennen van belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen vervallen. Hiervoor in de plaats is de werkkostenregeling gekomen, afgekort de

Nadere informatie

Belangrijkste wijzigingen in wet- en regelgeving toegepast in UBplus.

Belangrijkste wijzigingen in wet- en regelgeving toegepast in UBplus. Belangrijkste wijzigingen in wet- en regelgeving toegepast in UBplus. 1 Wetswijzigingen in 2011 Regeerakkoord Loonaangifte informatie Werkkostenregeling UBplus versies 2 Niet gewijzigd: KleineBanenRegeling.

Nadere informatie

De werkkostenregeling: Handig keuzemenu of zeker niet makkelijker?

De werkkostenregeling: Handig keuzemenu of zeker niet makkelijker? De werkkostenregeling: Handig keuzemenu of zeker niet makkelijker? 0 Dagvoorzitter: mr. Rob van Seumeren Sprekers: mw. mr. Renate Kerkhof drs. Alexander Mus mr. Kees Goeman 1 De fiscale spelregels van

Nadere informatie

Notitie. Werkkostenregeling. 1 Algemeen. 2 Intermediaire kosten

Notitie. Werkkostenregeling. 1 Algemeen. 2 Intermediaire kosten Notitie Werkkostenregeling 1 Algemeen Het Ministerie van Financiën heeft het plan opgevat om de fiscale regels in de loonbelasting fiks te vereenvoudigen. Daartoe is Fiscale vereenvoudigingswet 2010 ingediend

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen

Werkkostenregeling. Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen . Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen. Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen Vergoeding of verstrekking Oude regime Apparatuur, gereedschap en instrumenten Noodzakelijkheidscriterium*

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Klantnaam. Vrije ruimte op basis 2013 (1,2% x Loon loonheffing 2013) Totale fiscale loonsom (jaar 2013) Loon voor de loonheffing

WERKKOSTENREGELING. Klantnaam. Vrije ruimte op basis 2013 (1,2% x Loon loonheffing 2013) Totale fiscale loonsom (jaar 2013) Loon voor de loonheffing Klantnaam Vrije ruimte op basis 2013 (1,2% Loon loonheffing 2013) Totale fiscale loonsom (jaar 2013) Loon voor de loonheffing Totale fiscale loonsom (eerste 10 maanden 2014) Loon voor de loonheffing indien

Nadere informatie

Whitepaper Werkkostenregeling. Versie 26 januari 2013. Introductie: Vanaf 2014 is de werkkostenregeling verplicht.

Whitepaper Werkkostenregeling. Versie 26 januari 2013. Introductie: Vanaf 2014 is de werkkostenregeling verplicht. Whitepaper Werkkostenregeling. Versie 26 januari 2013. Introductie: Vanaf 2014 is de werkkostenregeling verplicht. De regeling houdt in dat u maximaal 1,5% (2013) van uw totale fiscale loonsom (loon voor

Nadere informatie

De WerkKostenRegeling Handleiding voor UBplus

De WerkKostenRegeling Handleiding voor UBplus De WerkKostenRegeling Handleiding voor UBplus Versie: 1.3 Versiedatum: 04-01-2015 2 De WerkKostenRegeling Handleiding voor UBplus Inhoudsopgave 1. De WKR toegelicht 2. Overstappen naar de WKR - algemeen

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) implementeren in King

Werkkostenregeling (WKR) implementeren in King Werkkostenregeling (WKR) implementeren in King In dit document wordt uitgelegd hoe u de nieuwe werkkostenregeling (WKR) die ingaat per 1 januari 2015 kunt implementeren in King Business Software. Overleg

Nadere informatie

De werkkostenregeling update februari 2015

De werkkostenregeling update februari 2015 De werkkostenregeling update februari 2015 Sinds 1 januari 2015 moet u gebruikmaken van de zogenaamde werkkostenregeling (WKR). Dat betekent dat de talrijke (29) specifieke regelingen voor bijvoorbeeld

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) Met ingang van 1 januari 2015 is elke werkgever verplicht om de werkkostenregeling (WKR) toe te passen. Vanaf dan komt ook het overgangsrecht te vervallen, zodat werkgevers niet

Nadere informatie