Werkkostenregeling. Verdiepingsdag. Goed voorbereid overstappen. Werkkostenregeling fiscaal 1. Werkkosten kort. Agenda. Rangorde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkkostenregeling. Verdiepingsdag. Goed voorbereid overstappen. Werkkostenregeling fiscaal 1. Werkkosten kort. Agenda. Rangorde"

Transcriptie

1 Verdiepingsdag Werkkostenregeling Goed voorbereid overstappen Werkkostenregeling fiscaal 1 Rien Vink Agenda Werkkosten kort Samenvatting systeem Rangorde Intermediaire kosten Gericht vrijgestelde kosten Werkplekvoorzieningen Werkplek thuis Nieuwe mogelijkheden Cafetariasysteem Buitenland Bijzondere groepen Bijzondere situaties 1. Intermediaire kosten 2. Alle vergoedingen en verstrekkingen 3. Gericht vrijstelde vergoedingen in mindering 4. Werkplekvoorzieningen in mindering 5. Arbeidsvoorwaarden 6. Aangewezen vergoedingen (WKR-kosten) 7. Forfait 8. Eindheffing van 80% Rangorde Wet op de loonbelasting 1964 Besluit 29 november 2010, nr. DGB2010/5419M Vrijstelling van Artikel 11 (diensttijdvrijstelling) Waarderingen artikel 13 (werkplek) en 13bis (auto) Vergoedingen en verstrekkingen als loon werknemer Gerichte vrijstellingen Vrije ruimte 80% tarief Art. 10 lid 1: Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten, daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking Eindheffing bij werkgever art. 31 en 31a Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011

2 Geen WKR Vergoedingen en verstrekkingen Voor privédoeleinden ter beschikking gestelde auto Woning Geldboeten door een Nederlandse stafrechter Geldsommen ter voorkoming van strafvervolging in Nederland Misdrijven bij onherroepelijke uitspraak Misdrijven ter zake een onherroepelijk geworden strafbeschikking Wapens en munitie, tenzij erkenning, consent, vergunning, verlof of ontheffing is verleend Dieren waarvoor onherroepelijke bestuursrechtelijke of strafrechtelijke maatregelen zijn genomen Artikel 15, Wet Lb (oud) Kosten, lasten en afschrijvingen Algemeen maatschappelijke opvatting en loonvoordeel Dus titel geven Zekerheidshalve: bon Praktisch: toch ook in geld? Verslag Internetconsultatie 8 september 2010 Intermediaire kosten Gericht vrijgesteld (2 e Kamer, , nr 3) Geen definitie In opdracht van en op initiatief van werkgever Aanschafkosten: eigendom werkgever Pennen, papier, koffie o.i.d. Aankoop wordt verbruikt voor goederen werkgever Benzinebon Kosten i.v.m. bedrijfsvoering Dinerkosten van klant Zakelijk vervoer en woonwerk 0,19 per kilometer Ten hoogste 214 dagen 60% van 214 is 128 dagen Naar evenredigheid Vaste vergoeding Salderingsmethode 13a Wet LB Ondermatig en bovenmatig Over december Abonnementen en losse kaartjes OV Gericht vrijgesteld Tijdelijk verblijf en maaltijden > 10% zakelijk Tijdelijk / ambulant 20 dagenregeling Referentieperiode Langdurige onderbreking 2 weken of meer, anders dan verlof of ziekte, in periode < 26 weken 3 weken of meer, anders dan verlof of ziekte, in periode > 26 weken 6 weken of meer, bij verlof of ziekte Gericht vrijgesteld Tijdelijk verblijf Huisvesting ambulante werknemers 20 dagen of minder Huisvesting werknemers bij tijdelijke werkzaamheden op een permanente locatie > 20 dagen en 5 per dag Dienstwoning 18% en dienstwoning Huisvesting op de werkplek 5 per dag Huisvesting op de werkplek van in het buitenland wonende seizoenarbeiders Huisvesting op de werkplek (speciaal) In redelijkheid niet onttrekken

3 Gericht vrijgesteld Maaltijden Maaltijd werknemer tijdens dagelijkse dienstreizen 20 dagen of minder Maaltijd werknemer bij tijdelijke werkzaamheden op een niet-permanente locatie > 20 dagen Niet aan de maaltijd kan onttrekken Aan boord van vliegtuigen, schepen of boorplatforms Maaltijd werknemer bij tijdelijke werkzaamheden op een permanente locatie Onderscheid arbeidsplaats of werkplek en verstrekt ( 2,90 of economische waarde) Maaltijd werknemer op een permanente werkplek Verstrekking, ongeacht karakter ( 2,90 ) Uitzondering: maaltijd wegens overwerk, koopavonden of therapeutisch mee-eten Gericht vrijgesteld Kennis en vaardigheden Vakliteratuur Besluit van 16 december 2004 (vervallen per 2007) Inschrijving in beroepsregister Wettelijk en branche i.v.m. kwaliteitsnomen Opleiding en studie EVC-procedure Studie- en opleidingskosten Congressen en dergelijke Outplacement Gericht vrijgesteld Gericht vrijgesteld Verhuizen Kosten van inboedel en transportkosten Inboedel Zakelijke reden Afstand verkorten met 60% En afstand ten minste 25 kilometer bedroeg Extraterritoriale kosten / 30% Besluit van 11 februari 2004 Tot ten hoogste 30% van het loon Voorheen loon en vergoedingen Huisvesting op de werkplek van in het buitenland wonende seizoenarbeiders Vaste gerichte vrijgestelde vergoeding Werkplek Onderbouwing met drie maanden Alle personeelsleden Steekproef Niet onderbouwd, dan forfait Afspraken met de Belastingdienst Internetconsultatie van 8 september 2010 Splitsen in administratie Intermediaire kosten Besluit van 29 november 2010 Iedere plek Die gebruikt wordt voor het werk Waar de ARBO van toepassing is ARBO-plan en RI&E Niet: Werkruimte thuis Duurzaam aan plaats gebonden schip Woonwagen Ruime uitleg Hovenier Bouwvakker

4 Werkplek Werkplek Gebruikt of verbruikt Gebruikt: ter beschikking stellen Verbruikt: eenmalig karakter, bijvoorbeeld consumeren Nihilwaardering: Bureau, koffieapparaat, schilderij, bedrijfsfitness e.d. Ook gebruik buiten werkplek: normen Mobiele telefoon: 10% zakelijk Laptop: 90% zakelijk Gereedschap: 90% zakelijk Niet vergoeden Arbo-voorzieningen Arbo-beleid Gebruikt of verbruikt op de werkplek Niet vergoeden In redelijkheid Werkplek Werkplek Telefoon Telefoon en internet thuis Belast Mobiele telefoon Ter beschikking gesteld en 10% zakelijk De kosten van een mobiele telefoon en abonnement vergoed, is belast Mobiele telefoon (toestel) is eigendom van de werknemer en de werkgever verstrekt daarvoor een telefoonabonnement en 10% zakelijk Besluit 29 november 2010 Kleding Nagenoeg alleen geschikt voor werk Achterblijven op het werk Werkkleding met logo 70 cm² Kleding meewerkend kind In belangrijke mate afwijken van hetgeen gebruikelijk is Is loon Geldt ook voor maaltijd en huisvesting Werkplek Werkplek Renteloze of laagrentende lening Is loon Tenzij: Eigenwoningverklaring Aftrekbaar in IB Bewaard in administratie Vermeld in loonaangifte Ook voor kosten van sluiten lening Elektrische fiets of scooter Overwegende mate (> 50%) woonwerk Kinderopvang Op werkplek: Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterzalen Forfaitaire waardering Buiten de werkplek: Factuurwaarde

5 Werkplek Consumpties onder werktijd Gebruikt of verbruikt op de werkplek Niet een deel van de maaltijd Ook de vrijdagmiddagborrel Personeelfeest Receptie Partners Verdiepingsdag Werkkostenregeling Goed voorbereid overstappen

6 Verdiepingsdag Werkkostenregeling Goed voorbereid overstappen Werkkostenregeling fiscaal 2 Rien Vink Agenda Werkplek thuis Samenvatting systeem Rangorde Intermediaire kosten Gericht vrijgestelde kosten Werkplekvoorzieningen Werkplek thuis Nieuwe mogelijkheden Cafetariasysteem Buitenland Bijzondere groepen Bijzondere situaties Belast Arbo voorzieningen onbelast Hoe berekenen? Genietingsmoment Afschrijven Gebruik berekenen Voorbeeld werkruimte Nieuwe mogelijkheden Een dga werkt vanuit huis Aparte ingang en grotendeels verwerven van inkomen Kosten: 163 per maand Oud: onbelast WKR: loon (80% x 163 x 12 = 1.564,80) Bijzondere ziektekosten Waterschade Interne representatiekosten Kostuums Besluit van 13 oktober 2004 (vervallen per 2006) Cultuurabonnement Besluit van 9 februari 2004 (vervallen per 2006) Vergoeding gezondheidscheck-up Prepensioenscursus Voor zover forfaitaire ruimte

7 Cafetariasysteem Arbeidsrechtelijk overeenkomen Toekennen verstrekking of vergoeding Twee (zelfstandige) handelingen Voorwaarde: Vrije ruimte Gerichte vrijstelling Werkplekvoorziening Gebruteerd tarief hoger dan 80% Besluit van 28 januari 2011 en 8 september 2008 Voorbeeld Fiets ter waarde van 720,00. Werknemer betaalt 60 per maand Werkgever Werknemer Belastindienst Brutoloon -/ / Loonheffing -/ /+ 700 Totaal -/ / /+ 700 Brutoloon -/ / Loonheffing -/ /+ 675 Fiets -/-60 +/+ 60 Totaal -/ / /+ 675 Fiets kost slechts 420,00 Extra belasting afhankelijk van WKR Buitenland Buitenland Niet loonbelasting- en premieplichtig voor volksverzekeringen Geen grondslag vrije ruimte Niet geheel loonbelasting- en premieplichtig voor volksverzekeringen Deels grondslag vrije ruimte Niet loonbelasting- en wel premieplichtig voor volksverzekeringen Geen grondslag vrije ruimte Wel loonbelasting- en niet premieplichtig voor volksverzekeringen Grondslag vrije ruimte Niet loonbelasting- en premieplichtig voor volksverzekeringen Geen wkr Niet geheel loonbelasting- en premieplichtig voor volksverzekeringen Vergoedingen en verstrekkingen splitsen Niet loonbelasting- en wel premieplichtig voor volksverzekeringen Geen wkr Wel loonbelasting- en niet premieplichtig voor volksverzekeringen Wel wkr Rekenvoorbeeld Rekenvoorbeeld Totale fiscale som: Vrije ruimte: Totale vergoedingen en verstrekkingen: ( ) x 80% = 480 Totale fiscale loon niet in NL belast: / = 15% 15% x 480 = 72 Eindheffing: = 408 Totale fiscale som: Totale fiscale loon niet in NL belast: Vrije ruimte (1,4% x ): Totale vergoedingen en verstrekkingen: Niet ten laste van NL: 900 ( )

8 Bijzonder groepen Bijzondere groepen Artiesten en beroepssporters Artikel1 Wet LB Artikel 35 Wet LB Consumpties, zijnde geen maaltijd Artikel 10.1 en artikel 11.2 URLB Reis- en verblijfskosten Aanspraken SV Aanspraken bij ongeval Kostenvergoedingsbeschikking DGA Werknemer Onderscheid DGA met en zonder personeel 1,4% is niet veel Omzetten van loon in vergoeding Gebruikelijk loon en vergoedingen Zakelijk of niet zakelijk is niet relevant 30% marge 80% of 108,3% Gebruiklijkheidstoets Bijzondere situaties In belangrijke mate afwijken In overige omstandigheden gebruikelijk zijn Bewijslast Belastingdienst Extreme situaties Gangbaar, gewoon, traditioneel, gevestigd Gebruikelijk loon; loon genieten op ongebruikelijk tijdstip Rouwkrans of fruitmand 2 e Kamer , nr. 7 Attenties bij verjaardag, huwelijk, enz.? Geschenken ideële waarde Contributie vakvereniging Personeelsuitjes Intern Extern Partners? Studiedag: 1 e Kamer, , MvT Recepties Verkeersboetes Verdiepingsdag Werkkostenregeling Een vereenvoudiging! Toch? Werkkostenregeling Goed voorbereid overstappen

9 Verdiepingsdag Werkkostenregeling Goed voorbereid overstappen mr. R.U. (Roelien) Klaver Advocaat Geene Doornbosch De Willigen advocaten & adviseurs Assen Arbeidsrechtelijke aspecten Arbeidsrechtelijk Werkkostenregeling vooral fiscale wijziging maar. kan ook gevolgen hebben arbeidsvoorwaarden werknemers! Casus Uitgangspunt: vergoedingen die in de forfaitaire ruimte kunnen vallen: 1. Werkgever wijst ze aan: a. Werkgever blijft onder de 1,4% b. Werkgever overschrijdt de 1,4% 80% eindheffing 2. Werkgever wijst ze niet aan: a. Belastbaar loon bij werknemer b. Werkgever bruteert de vergoeding Casus F. Iets Beheer B.V. De heer F. Iets Fiets B.V. F. Iets Beheer B.V. Racefiets B.V. 1 werknemer (de heer F. Iets, dga) Fiscale loonsom: Forfaitaire ruimte: (1,4% x ) Forfaitaire vergoedingen: 800 geen eindheffing

10 Fiets B.V. 51 werknemers Fiscale loonsom 1,7 miljoen Forfaitaire ruimte (1,4% x 1,7 miljoen) Forfaitaire vergoedingen: Overschrijding: Eindheffing (80% van ) Selectief vergoedingenbeleid? Racefiets B.V. 10 werknemers Fiscale loonsom: Forfaitaire ruimte: (1,4% x ) Forfaitaire vergoedingen: Geen eindheffing Uitkomsten Wijziging arbeidsvoorwaarden (1) F. Iets Beheer B.V. geen eindheffing Fiets B.V. eindheffing Racefiets B.V. geen eindheffing Argument Fiets B.V.: totale forfaitaire ruimte over het concern? Nee! Fiets B.V. wenst nog niet over te stappen. Wel voorbereiding (januari 2014 verplicht!) Fiets B.V. zal de arbeidsvoorwaarden van haar werknemers willen wijzigen Mag niet zomaar: afspraken moeten (in beginsel) worden nagekomen Hoe te handelen? Wijziging arbeidsvoorwaarden (2) instemming werknemer Wijziging arbeidsvoorwaarden (3) eenzijdige wijziging Niet te snel aannemen Enkele stilzitten voldoende? 40 van de 51 werknemers stemmen in, andere werknemers gebonden? Meest ideaal: schriftelijke instemming werknemer In literatuur onderscheid tussen: individuele en collectieve wijziging De invoering van de Werkkostenregeling zal waarschijnlijk een collectieve wijziging inhouden

11 Eenzijdige wijziging collectief Eenzijdig wijzigingsbeding (art. 7:613 BW) - Zwaarwichtig belang - Belang werknemer moet wijken - Redelijkheid en billijkheid Rol OR / PVT - Bindend? Eenzijdige wijziging collectief Geen eenzijdig wijzigingsbeding, dan: Beroep op onvoorziene omstandigheden? (art. 6:258 BW) Is het onaanvaardbaar dat de werknemer de werkgever houdt aan de afspraken? (art. 6:248 lid 2 BW) Individuele omstandigheden werknemer Tweetrapsraket: Eenzijdige wijziging individueel 1. Werkgever redelijk voorstel gedaan? 2. Aanvaarding voorstel in redelijkheid van werknemer worden gevergd? - Overgangs- en afbouwregelingen Wijziging arbeidsvoorwaarden (4) Op grond van instructierecht? Recht van werkgever (art. 7:660 BW ) Bijv.: kledingvoorschriften, regels omtrent ziekte, veiligheidsvoorschriften etc. Huishoudelijk reglement vs. arbeidsovereenkomst Arbeidsvoorwaarde(n)? Wijziging arbeidsvoorwaarden (5) Op grond van wetswijziging? Rechtvaardigt een wetswijziging de wijziging van de arbeidsvoorwaarden? Jurisprudentie Gegronde redenen nee niet automatisch Gevolgen werknemer beperken Wijziging arbeidsvoorwaarden (6) Rol OR / PVT / PV Fiets B.V. heeft 51 werknemers: OR verplicht Advies of instemmingsrecht? (art 25 en 27 WOR) Ondernemingsovereenkomst? Personeelsvertegenwoordiging / Personeelsvergadering

12 Wijziging arbeidsvoorwaarden (7) Rol vakbond Stel Fiets B.V. is gebonden aan een CAO Kan ze dan zomaar de arbeidsvoorwaarden eenzijdig of met instemming van werknemer wijzigen? Standaard of minimum CAO Overleg vakbond Voorbereiding nieuwe arbeidsovereenkomsten (1) Opnemen specifiek eenzijdig wijzigingsbeding wijziging van alle vrije vergoedingen en verstrekkingen Opnemen vervalbeding bij nieuwe regels Werkkostenregeling Voorbereiding nieuwe arbeidsovereenkomsten (2) Toekennen bruto vergoedingen en verstrekkingen Vergoedingen zodanig vormgeven dat zij zo veel mogelijk onder nihilwaardering of gerichte vrijstelling vallen Aandachtspunt! Overgangsperiode tot 2014 Enerzijds: tijd om voor te bereiden Anderzijds: inhoud Werkkostenregeling kan nog wijzigen geen risico eindheffing 1. Inventarisatie 2. Fiscale kwalificatie Stappenplan (1) Uitgangspunt hierna: overschrijding forfaitaire ruimte. 3. Wijziging echt nodig? Of anders inkleden? Nihilwaardering of gerichte vrijstelling? Vergoeding omzetten in een bruto vergoeding? Stappenplan (2) 4. Overleg OR / PVT en eventueel vakbond 5. Doe een redelijk voorstel aan werknemer 6. Bouw vergoedingen af gedurende de overgangsperiode 7. Overleg met werknemer 8. Leg de wijziging schriftelijk vast

13 Stappenplan (3) Vragen? Werknemer wil niet instemmen kantonrechter Anticipeer in nieuwe arbeidsovereenkomsten op de Werkkostenregeling! Verdiepingsdag Werkkostenregeling Goed voorbereid overstappen

14 Verdiepingsdag Werkkostenregeling Goed voorbereid overstappen R.W. van Marrum specialist werkgeverszaken Operius Programma WKR & administratie WKR & administratie algemeen Loonaangifte Speciale boekingen Herinrichting financiële administratie Uitruil arbeidsvoorwaarden Geen specifieke wettelijke voorschriften Uit de administratie blijkt Loonadministratie Boekhouding Financiële administratie Extracomptabel Voorbeeld rekeningschema (2010) 4000 Brutoloon 4005 WG-deel werknemersverzekeringen 4010 WG-deel bedrijfstakeigenregelingen 4015 Eindheffing 4016 Afdrachtvermindering / premiekorting 4020 Ziekengeldverzekering 4025 Reiskosten 4030 Onkostenvergoeding 4050 Telefoonkosten 4055 CAO-vergoedingen 4060 Personeelsactiviteiten 4065 Opleidingskosten 4090 Overige personeelskosten Herinrichting financiële administratie Loonkosten WKR-boekingen Forfaitaire kosten Gerichte vrijstellingen Nihilwaarderingen Intermediaire kosten Overige kosten (m.b.t. personeel) Autokosten Verkoopkosten Algemene kosten

15 WKR & Loonjournaalpost Loonaangifte Codering grootboeknummers: Afhankelijk van keuze wel/niet WKR Loon of vergoeding Vergoeding of verstrekking Algemeen of specifiek (onderbouwing) Declaraties Bepalen loonsom 3 Methoden Specificatie vergoedingen/verstrekkingen Forfaitaire kosten Gerichte vrijstellingen Nihilwaardering Bepalen loonsom Loon kolom 14 (fiscaal loon) Cumulatief Bijzondere beloningen Bijtelling auto ZvW Levensloop Loon uit vroegere dienstbetrekking Maximaal 10% (anders in mindering brengen) VUT in eigen beheer Voorbeeld loon uit vroegere dienstbetrekking Loonsom (forfait 1.400) Kosten (heffing 1.280) (80% maal ) Stel: Loon uit vroege dienstbetrekking: Forfait (blijft) Heffing Loon uit vroegere dienstbetrekking: Forfait (1,4% van ) - Heffing (80% maal ) Loonaangifte (1) Loonaangifte (2) Toepassing per loontijdvak Toepassing per (herleid) loontijdvak Voorbeeld: loonsom kosten forfait - Januari Februari Januari - Overschrijding 150 (80% x 150 = 120) Februari - Ruimte 140 (geen saldering mogelijk) Voorbeeld: Loonsom Gem. loonsom p/maand Loonsom Uitwerking: Vrije ruimte per maand: 630 (1,4% maal ) Eindheffing (per maand) bij overschrijding: 630 Herrekening na afloop jaar o.b.v. loonsom 2011

16 Loonaangifte (3) Toepassing per loontijdvak, na overschrijding Voorbeeld: Loonsom ( 4.480) Loonsom ( 5.040) Vergoedingen januari Vergoedingen februari ( 5.800) Vergoedingen maart 600 ( 6.400) Specifieke boekingen Algemene kostenvergoeding CAO-vergoedingen Personeelsvereniging/fonds Autokosten BTW Uitwerking: Januari 0 geen eindheffing Februari (80% maal ( )) Maart 480 (80% maal ( )) Herrekening eind van het jaar o.b.v. loonsom 2011 BTW BUA - voorbeeld Financiële administratie WKR-/loonadministratie Factuur gericht aan BUA (besluit uitsluiting aftrek voorbelasting) Huisvesting, privévervoer en ontspanning Drempelbedrag ( 227 per wn.) Kosten woon-werkverkeer Autokostenfictie Fitnessabonnement: 500 Kosten: 500 per jaar Eigen bijdrage: 300 per jaar Drempel: 227 per jaar - Uitgaven beneden drempel => BTW aftrekbaar, niet over eigen bijdrage Stel: geen eigen bijdrage Drempel overschreden => Geen BTW verrekenbaar Algemene kostenvergoeding CAO-vergoedingen Algemeen Onderbouwing Declaraties Maaltijden Werkplek (bijtelling?) Met wie? (kostenverdeling) 20 dagen Huisvesting Werkkleding Vergoeding Declaratie Verstrekking Gereedschapvergoeding Verblijfskosten Werkelijke kosten Voorgeschreven vanuit CAO

17 Declaraties Personeelsvereniging / fonds Voorgeschoten kosten Autokosten Relationele kosten Telefoonkaart Maaltijd/lunch Reiskosten Personeelsvereniging Bijdragen werkgever zijn forfaitaire kosten Personeelsfonds Notariële vastlegging Lief-en-leed-potje / sociaal fonds Vrijstelling o.b.v. art. 11 wet LB wg.deel vs wn.deel 5 jaar Geschenken Producten eigen bedrijf Autokosten Bovenmatige reiskostenvergoeding Eigen auto Auto ter beschikking gesteld Parkeerkosten 4 mogelijke boekingen Verkeersboeten Reiskosten Bovenmatig Declaratie Vergoeding km 0,28 per km 2010: 190 onbelast 90 belast (werkgeverslasten / inhoudingen) WKR: 190 gerichte vrijstelling 90 forfait of 90 loon (aangewezen), zie 2010 Financiële administratie (WKR) Voorbeeld hernummeren Herinrichting financiële administratie Hernummeren Tussenrekening Subrubrieken - (niet) zichtbaar (subnummers/afdeling) Extracomptabel Excel-overzicht Koppelen aan financiële administratie BTW (voldoende aanknopingspunten t.b.v. BUA) Bijtellingen (maaltijden / huisvesting) 4. Loonkosten 4050 Reiskosten (max. % 0,19) 4051 Onkostenvergoeding (onderbouwing) 4052 CAO-vergoeding (onderbouwing) 4053 Telefoonverstrekking (1e telefoon) 4054 Opleidingskosten 4055 Overige personeelskosten (declaraties ed.) 4075 Reiskosten (bovenmatig) 4076 Onkostenvergoeding (geen onderbouwing) 4077 CAO-vergoedingen (geen onderbouwing) 4078 Telefoonkosten (vergoeding / 2 e telefoon) 4079 Personeelsactiviteiten (forfait) 4080 Overige personeelskosten (forfait)

18 Voorbeeld tussenrekening Voorbeeld subrubriek / afdeling deb. Reiskosten (gerichte vrijstelling) deb. Reiskosten (forfait) 1050 cred. Bank 4050 deb. Reiskosten 1525 deb. Voorbelasting btw cred. Reiskosten doorbelast (excl. btw) Parkeerkosten (gerichte vrijstelling) Parkeerkosten (forfait) Parkeerkosten (nihilwaardering) Parkeerkosten (intermediair) Parkeerkosten doorbelast / excl. btw 1525 Voorbelasting BTW 4051 Parkeerkosten Nr. Afd. Omschr Reiskosten (max. % 0,19) Reiskosten (forfait) Parkeerkosten (gerichte vrijstelling) Parkeerkosten (intermediair) Parkeerkosten (verstrekking) Onkostenvergoeding (onderbouwing) Onkostenvergoeding (forfait) CAO-vergoeding (onderbouwing) Telefoonverstrekking (1e telefoon) Opleidingskosten Personeelsactiviteiten Fiets Vakbondscontributie Uitruil arbeidsvoorwaarden Inleveren loon vs vergoeding/verstrekking Voorbeeld: Vakbondscontributie Fiscaal loon lager, forfait lager ( 2,38) - Forfait overschreden?, eindheffing 136 hoger Reiskosten ( 0,19) Fiscaal loon lager, forfait lager ( 2,38) - Geen invloed (gerichte vrijstelling) Bedankt voor uw aandacht!!! R.W. van Marrum Operius, specialist werkgeverszaken Verdiepingsdag Vergeet u het evaluatieformulier niet in te vullen? Wij wensen u wel thuis. Werkkostenregeling Goed voorbereid overstappen

Werkkostenregeling. Huidige regelingen (1) De Wert accountants & belastingadviseurs Oktober 2010. Werkkostenregeling: Huidige regelingen

Werkkostenregeling. Huidige regelingen (1) De Wert accountants & belastingadviseurs Oktober 2010. Werkkostenregeling: Huidige regelingen Werkkostenregeling De Wert accountants & belastingadviseurs Oktober 2010 Werkkostenregeling: Huidige regelingen Introductie werkkostenregeling Werkkostenregeling in detail Overgangsrecht Samenvatting Huidige

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014/2015. Uitstellen kan niet meer!

Werkkostenregeling 2014/2015. Uitstellen kan niet meer! Werkkostenregeling 2014/2015 Uitstellen kan niet meer! Augustus 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB AMSTERDAM T +31 (0)20 570 02 00 F +31 (0)20 676 44 78 Heemstede/Haarlem

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014-2015

Werkkostenregeling 2014-2015 Werkkostenregeling 2014-2015 DRV Accountants & Adviseurs 1-10-2014 Inhoud Inhoud...2 Verplichte ingangsdatum 1 januari 2015!...3 De werkkostenregeling...3 Indeling vergoedingen en verstrekkingen...4 Schema:

Nadere informatie

De regeling komt er op neer dat 1,2% (2014: 1,5%) van de totale loonsom hierna het forfait- onbelast mag worden vergoed aan uw werknemers.

De regeling komt er op neer dat 1,2% (2014: 1,5%) van de totale loonsom hierna het forfait- onbelast mag worden vergoed aan uw werknemers. Werkkostenregeling De werkkostenregeling is bedoeld als eenvoudige vervanger van alle bestaande regels voor onbelaste vergoedingen aan werknemers. Het oude systeem van vergoedingen en verstrekkingen kon

Nadere informatie

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling.

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling. De werkkostenregeling Per 1 januari 2011 ìs de werkkostenregeling gaan gelden. In de werkkostenregeling wordt er anders omgegaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Deze regeling kan duurder

Nadere informatie

De Werkkostenregeling

De Werkkostenregeling De Han Bakker 6 november 2012! Regeling is ingegaan per 1-1-2011! Betreft nieuwe regels voor het belasten van vergoedingen en verstrekkingen! Afrekening op werkgeversniveau i.p.v. op werknemersniveau!

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 Met ingang van 2011 geldt de zogeheten werkkostenregeling. Dit betekent een nieuwe fiscale benadering van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie jaar (2011,

Nadere informatie

De werkkostenregeling in vogelvlucht. Een uitleg en een stappenplan voor invoering

De werkkostenregeling in vogelvlucht. Een uitleg en een stappenplan voor invoering De werkkostenregeling in vogelvlucht Een uitleg en een stappenplan voor invoering InEen in samenwerking met PGGM HR Advies 27 oktober 2014 1. Inleiding De verplichte hantering per 1 januari 2015 van de

Nadere informatie

De werkkostenregeling 2015

De werkkostenregeling 2015 Bladzijde 1 14 Vanaf 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Tot en met 2014 geldt een overgangsregeling en mag u kiezen

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015

Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015 Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2015 1 Korte historie WKR Ingevoerd per 1 januari 2011 Tot en met 2014 keuze tussen oude regeling en WKR Per 1 januari 2015 uitsluitend WKR Doel: vereenvoudiging

Nadere informatie

Nieuwsbrief FinQ Accountants

Nieuwsbrief FinQ Accountants Nieuwsbrief FinQ Accountants Utrecht, 10 december 2010 Werkkostenregeling (WKR), ingaande 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1. In het kort 2. Algemeen 3. Gebruikelijkheidstoets 4. Inventarisatie 5. Keuze 6.

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Inhoud:

Werkkostenregeling. Inhoud: Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2011 is de regeling voor het toekennen van belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen vervallen. Hiervoor in de plaats is de werkkostenregeling gekomen, afgekort de

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING oktober 2010 LH 970-1Z*2FD

WERKKOSTENREGELING oktober 2010 LH 970-1Z*2FD WERKKOSTENREGELING oktober 2010 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling (WKR): wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 4 2.1. Geen loon of geen belast

Nadere informatie

Fiscale beloning 2014

Fiscale beloning 2014 Fiscale beloning 2014 Gids voor slim belonen Index Trefwoorden BELASTINGVRIJE VERGOEDINGEN EN VERSTREKKINGEN Fiscale beloning 2014 Gids voor slim belonen Fiscale beloning 2014 is een onmisbare gids voor

Nadere informatie

Werkkostenregeling WHITEPAPER

Werkkostenregeling WHITEPAPER Werkkostenregeling WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 De werkkostenregeling vervangt sinds 1 januari 2011 de oude regelingen voor vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Programma Achtergrond en historie WKR WKR in hoofdlijnen WKR in de praktijk WKR stappenplan voor invoering Tips en advies Achtergrond en historie

Nadere informatie

20.1 Gerichte vrijstellingen. nihilwaarderingen en normbedragen

20.1 Gerichte vrijstellingen. nihilwaarderingen en normbedragen 20 Gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en normbedragen Onder de werkkostenregeling (WKR) kunt u maximaal 1,5% van uw totale fiscale loon (de vrije ruimte ) besteden aan onbelaste vergoedingen en

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING

DE WERKKOSTENREGELING DE WERKKOSTENREGELING Christo van Gennep / Madeleine Lamers CMS Derks Star Busmann 24 januari 2011 Huidige situatie Belast Loon Onbelast (geheel of gedeeltelijk) Vergoedingen Verstrekkingen 2 Nieuwe situatie

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling: Wat? De vergoedingen en verstrekkingen worden belast bij de werkgever tegen een eindheffingtarief van: 80% tenzij het gaat om:

Nadere informatie

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon!

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon! Memo De werkkostenregeling 2014 Inleiding Onder de werkkostenregeling veranderen de fiscale regels met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen die aan het personeel worden gegeven totaal. Dit memo

Nadere informatie

Nu al nadenken over arbeidsvoorwaardenbeleid

Nu al nadenken over arbeidsvoorwaardenbeleid Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 Per 1 januari 2011 wordt een nieuwe regeling ingevoerd: de werkkostenregeling. Door deze regeling kunt u maximaal 1,4% van uw totale fiscale

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Bent u klaar voor de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 gaat de werkkostenregeling voor iedere werkgever gelden. In de periode 2011 tot en met 2014 was toepassing van de werkkostenregeling

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2013. Doen of weer uitstellen?

Werkkostenregeling 2013. Doen of weer uitstellen? Werkkostenregeling 2013 Doen of weer uitstellen? januari 2013 v.03 HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Vestigingen: Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB AMSTERDAM T +31 (0)20 570 02 00 F +31

Nadere informatie

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte.

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte. Loonheffingen Werkkostenregeling Voor wie geldt de werkkostenregeling? De werkkostenregeling kan door de inhoudingsplichtige (hierna: werkgever) worden toegepast voor de werknemers. Het gaat daarbij dus

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? SRA-Accountantskantoren. Duurzame en betrokken partners. Tweede herziene druk Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werk kostenregeling: een nieuwe manier van

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 3 2.1. Geen loon of geen

Nadere informatie

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

Werkkosten en werknemers

Werkkosten en werknemers Werkkosten en werknemers de werkkostenregeling voor werknemers en or-leden FNV Bouw bestaat uit FNV Afbouw & Onderhoud, FNV Bouw & Infra, FNV Meubel & Hout en FNV Woondiensten en neemt deel aan FNV Waterbouw

Nadere informatie

Overzicht gerichte vrijstellingen, noodzakelijke kosten, nihilwaarderingen en waarderingen op lagere waarde

Overzicht gerichte vrijstellingen, noodzakelijke kosten, nihilwaarderingen en waarderingen op lagere waarde Overzicht gerichte vrijstellingen, noodzakelijke kosten, nihilwaarderingen en waarderingen op lagere waarde Hierna een korte beschrijving van de kosten die de werkgever onbelast kan vergoeden en buiten

Nadere informatie

Wettekst en toelichting Achtergrondinformatie

Wettekst en toelichting Achtergrondinformatie Cliëntenbrief: Onderwerp: Doel: Bestemd voor: Werkkostenregeling Wettekst en toelichting Achtergrondinformatie Adviseurs Wettekst Fiscale vereenvoudigingswet 2010, Staatsblad 2009/611... 3 Toelichting...11

Nadere informatie