Inleiding. In deze casus gaat het om financiële informatie.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. In deze casus gaat het om financiële informatie."

Transcriptie

1 Inleiding In een handelsbedrijf doen zich veel processen voor. Belangrijke processen zijn het inkoopproces, het opslagproces en het verkoopproces. Om deze processen te kunnen (doen) uitvoeren en te kunnen beheersen heeft een bedrijf informatie nodig. In deze casus gaat het om financiële informatie. Financiële informatie vloeit voort uit processen waaraan financiële gevolgen kleven. Er is informatie met betrekking tot de financiële middelen over de door verkoop binnenkomende geldstroom, die er vervolgens door inkoop weer uitstroomt. Om te kunnen investeren moet een bedrijf vermogen aantrekken. Dit kan van de eigenaar (= eigen vermogen) of door geld te lenen (= vreemd vermogen). Er is in een bedrijf dus ook een financieel proces. Het is uiteraard de bedoeling dat de ingaande geldstroom uiteindelijk hoger is dan de uitgaande uitstroom en dat het eigen vermogen van de eigenaar toeneemt. Het is daarom van belang om dit financiële proces te meten, te registreren, ofwel te administreren. Het doel van de bedrijfsadministratie is om dit financiële proces systematisch te registreren, zoals de verkopen, de inkopen, de inkomsten, de uitgaven, de schulden en de waarde van de investeringen. De belangrijkste overzichten in de bedrijfsadministratie zijn de Balans, de Winst- en Verliesrekening en het Kasstroomoverzicht. Om deze te kunnen opstellen moeten alle financiële gegevens worden verzameld, vastgelegd, verwerkt en als informatie worden verstrekt. Dit gebeurt in de boekhouding. Met behulp van onderstaande 'praktijk'casus wordt gevraagd dit vastleggingsproces vorm te geven. Hierbij wordt het kasstroomoverzicht buiten beschouwing gelaten. Succes! Beginselen van de financiële administratie 1

2 De casus ShowerPower Groothandel ShowerPower heeft via een importeur het alleenrecht bedongen voor de distributie van doe-het-zelfpakketten voor kunststof douchewanden. De eigenaar van ShowerPower is Gerard van Waallanden. ShowerPower staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als Handelsonderneming Van Waallanden/ShowerPower. ShowerPower heeft drie modellen in het assortiment. Deze pakketten zijn samengesteld uit speciaal ontwikkeld materiaal. Bij de ontwikkeling is aan het veiligheidsaspect veel aandacht gegeven. Het kunststof is voldoende hard en in principe onbreekbaar en de bevestigingsmaterialen zijn speciaal bedoeld voor vochtige ruimten. De wanden die gebouwd zijn met ShowerPower voldoen, bij een juiste toepassing en montage, aan de eisen en voorschriften voor veiligheid en kwaliteit omschreven in de Europese richtlijn voor woningbouw. In een geïllustreerde handleiding wordt het in elkaar zetten en de bevestiging van de douchewand stap voor stap beschreven. Gegevens onderneming De handelsonderneming is gevestigd in Aalburg. Hieronder staan adres, bankgegevens van de huisbankier, inschrijvingsnummer bij de Kamer van koophandel en het btw-nummer vermeld. Handelsonderneming Van Waallanden ShowerPower Amstel EC Aalburg ABN AMRO Bank Markt DA Aalburg Rekeningnummer Kamer van Koophandel Btw-nr. NL Beginselen van de financiële administratie

3 Producten In het assortiment zijn drie soorten wanden opgenomen, de Cabin, de Lodge en de Villa. Voor 2010 zijn de volgende prijzen vastgesteld: Modellen Prijs tussenhandel Prijs consument Cabin Lodge Villa Genoemde prijzen zijn exclusief 20% omzetbelasting. Leverancier Er is slechts één leverancier, de importeur. Dit is Badkamermarkt Verbruggen uit Utrecht. Importeur: Badkamermarkt Verbruggen Dr. Tombrocklaan HG Utrecht banknr. ABN AMRO Klanten ShowerPower fungeert als tussenhandel voor drie grote klanten die op rekening kopen. Deze klanten zijn bouwmarkten. Daarnaast verkoopt zij incidenteel aan eindgebruikers. Deze leveringen vinden à contant plaats. De drie grote klanten zijn: Praxis Huygensweg DN Drunen banknr. ABN AMRO (krediettermijn 60 dagen, bij betaling binnen 14 dagen, 1% korting) Hubo Botermarkt VB Rotterdam banknr. ABN AMRO (krediettermijn 30 dagen, bij betaling binnen 7 dagen, 1% korting) Doe Land Berenkoog BN Alkmaar banknr. ABN AMRO (krediettermijn 10 dagen) Beginselen van de financiële administratie 3

4 Financiële gegevens Balans per Pand Eigen vermogen Inventaris % Hypothecaire lening Auto Crediteuren Voorraad goederen Bank Te vorderen Te betalen omzetbelasting omzetbelasting Debiteuren Kas Toelichting op de balans Het pand betreft een woonhuis met aangrenzende grote opslagruimte. De opslagruimte wordt gebruikt voor de doe-het-zelfpakketten en de eigenaar woont in het woonhuis. De auto is een Volkswagen bestelbus, type Transporter, brandstof diesel. De voorraad goederen bestaat uit: 350 pakketten model Cabin à 90; 350 pakketten model Lodge à 110; 600 pakketten model Villa à 140. Gerard van Waallanden onttrekt maandelijks aan de zaak voor privédoeleinden. De post 'Debiteuren' bestaat uit de volgende onderdelen: Doe Land verkoop van factuurnummer 0020 voor een bedrag van Praxis verkoop van factuurnummer 0021 voor een bedrag Hubo verkoop van factuurnummer 0022 voor een bedrag De post Crediteuren bestaat uit de aankoop bij Handelsmaatschappij Verbruggen op , factuurnummer voor een bedrag van inclusief omzetbelasting. Op de 6% hypothecaire lening wordt jaarlijks per 1 juli afgelost. Met de belastingdienst is de afspraak gemaakt dat de omzetbelastingverrekening plaatsvindt voor het eerst op Hierna volgen (bijna) alle boekingsdocumenten van ShowerPower voor de periode tot en met , uitgereikt in een schoenendoos. De bedoeling is dat je daarmee de administratie van ShowerPower voor 2010 gaat samenstellen, zodanig dat je straks aan de belastingdienst kunt laten zien wat de financiële situatie per 31 december 2010 is. Concreet: Wat is de winst over 2010? Wat is de hoogte van het eigen vermogen per ? Voordat de administratie kan worden gevoerd moet het nodige voorwerk verricht worden. Zo zal onder meer eerst een grootboekrekeningschema moeten worden ingericht volgens de eisen voor een deugdelijke administratie. Vervolgens zullen de financiële feiten volgens de boekhoudcyclus moeten worden verwerkt. Uiteindelijk dienen dan de overzichten die relevant zijn voor de belastingdienst te worden opgesteld. 4 Beginselen van de financiële administratie

5 N.B. De administratie kan op verschillende manieren worden gedaan. Eenvoudige versie: zonder toepassing van permanence. Minder eenvoudige versie: met toepassing van permanence toegepast op voorraden. Toelichting Bij de eenvoudige versie worden de handelscrediteuren en handelsdebiteuren vastgelegd op het moment van factuurontvangst/factuurverzending. De overige facturen worden niet geboekt bij ontvangst (als crediteuren), maar rechtstreeks geboekt als de betaling per bank (of kas) heeft plaatsgevonden. Bij de minder eenvoudige versie wordt de factuurontvangst/verzending van de handelscrediteuren en handelsdebiteuren losgekoppeld van de goederenontvangst/verzending. De overige facturen worden geboekt als bij de eenvoudige versie. Tip voor de uitwerking Maak in MS-Excel een overzicht van alle inkoopfacturen en maak daarvan één journaalpost, een overzicht van alle verkoopfacturen en maak daarvan één journaalpost (collectieve methode). Voor de verwerking van de kas- en bankstukken is het praktisch ook in MS-Excel een tabel te maken waarin verticaal de benodigde grootboekrekeningen staan en horizontaal de kas- en bankstukken. Maak vervolgens onderscheid tussen de stukken die leiden tot een debitering van de grootboekrekening Kas/Bank of creditering van de grootboekrekening Kas/Bank. Voorbeeld K1 K2 totaal totaal totaal Grootboekrekeningenschema 0000 Pand 0100 Inventaris 0300 Auto's 0500 Eigen vermogen 0510 Privé 0700 Hypothecaire lening Beginselen van de financiële administratie 5

6 1000 Kas 1100 Bank 1200 Kruisposten (geld onderweg) 1300 Debiteuren 1400 Crediteuren 1800 Te vorderen btw hoog 1805 Te vorderen btw laag 1810 Te betalen btw hoog 1815 Te betalen btw laag 1850 Te verrekenen btw 4100 Huurkosten 4150 Energiekosten 4200 Intrestkosten 4300 Afschrijvingskosten 4400 Onderhoudskosten en belastingen auto's 4420 Brandstofkosten 4450 Boetes 4500 Kantoorkosten waaronder telefoon 4600 Algemeen onderhoud en belastingen vaste activa 4700 Verpakkings- en verzendkosten 4750 Promotiekosten 4800 Accountantskosten 4810 Assurantiekosten 4820 Kamer van Koophandel 4900 Voeding onderweg 7010 Voorraad Cabin 7020 Voorraad Lodge 7030 Voorraad Villa 8010 Inkoopwaarde Cabin 8020 Inkoopwaarde Lodge 8030 Inkoopwaarde Villa 8300 Kortingen 8410 Omzet Cabin 8420 Omzet Lodge 8430 Omzet Villa 9010 Verleende contantkortingen 9070 Verlies op debiteuren 9080 Voorraadverschillen 6 Beginselen van de financiële administratie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan:

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan: De balans opmaken De boekhouding kan worden gedefinieerd als een informatieverzameling, waarin de omvang en de samenstelling van het vermogen en van de mutaties daarin zijn vastgelegd. Boekhouden houdt

Nadere informatie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie Hoofdstuk 3 Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie In dit hoofdstuk: Rubricering van de grootboekrekeningen Indeling naar balans en resultatenrekening Soorten rekeningen toegelicht In

Nadere informatie

1Boekhouden geboekstaafd

1Boekhouden geboekstaafd 1Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren Twaalfde druk Boekhouden geboekstaafd 1 Boekhouden geboekstaafd 1 Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Twaalfde druk Noordhoff Uitgevers bv

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten. Bedrijfseconomie voor de manager

Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten. Bedrijfseconomie voor de manager Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten Bedrijfseconomie voor de manager mei / juni 2012 1 Indeling: Inleiding - Helicopterview Hoofdstuk 1 - Rol van bedrijfseconomie

Nadere informatie

Praktijkinstructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138)

Praktijkinstructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138) instructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138) pi.cba05.4.v1 ECABO, 1 september 1998 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

ZZP Boekhouder handleiding

ZZP Boekhouder handleiding ZZP Boekhouder handleiding ZZP Handleiding boekhouden intro Met deze handleiding krijgt u een spoedcursus boekhouden. Als ondernemer moet u een administratie bijhouden. Deze administratie geeft financieel

Nadere informatie

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Voorwoord Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Al bijna 2 jaar geleden gaven de abonnees van BC.nl in een marktonderzoek aan, dat gratis bedrijfssoftware

Nadere informatie

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 2. Leer het boekhoudproces Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Papieren en digitale archief ordnersysteem Btw-administratie

Nadere informatie

- FACULTATIEF DOCENT: Computerboekhouden AccountView inclusief software en bestanden (present NOI; bv. voor demo op beamer).

- FACULTATIEF DOCENT: Computerboekhouden AccountView inclusief software en bestanden (present NOI; bv. voor demo op beamer). Sheet 14 - Training Elementair boekhouden havo/vwo - BOEK LEERLINGEN: Balans, grootboek & boekingsregels, boekhoudcases met OB, subadministraties, kasstaat, loonadministratie, praktijkboekingen, ondernemingsvormen/financiering,

Nadere informatie

Rekeningschema een korte oriëntatie

Rekeningschema een korte oriëntatie Rekeningschema een korte oriëntatie door Drs. J.C. Hoogheid AC 2008 Drs. J.C. Hoogheid AC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26

Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26 Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26 Opzet Hieronder worden eerst enige algemene opmerkingen gemaakt over boekhouden en het Minipak Boekhoudprogramma. Daarna is de volgorde van de onderwerpen die welke

Nadere informatie

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek.

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek. Financieel De financiële module van MKB-Logic Online Administratie stelt u in staat een complete administratie te voeren. De administratie is eenvoudig van opzet en kan door iedereen worden uitgevoerd.

Nadere informatie

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL Handleiding

Nadere informatie

BKB. Antwoordenboek. Basiskennis boekhouden. G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA

BKB. Antwoordenboek. Basiskennis boekhouden. G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA BKB Basiskennis boekhouden Antwoordenboek G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA BKB Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA Dit antwoordenboek

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Account Basic Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze

Nadere informatie

Basisstudie in het boekhouden

Basisstudie in het boekhouden Basisstudie in het boekhouden M.H.A.F. van Summeren, P. Kuppen, E. Rijswijk Zevende druk Basisstudie in het boekhouden Basisstudie in het boekhouden M.H.A.F. van Summeren E. Rijswijk P.A.A.M. Kuppen

Nadere informatie

Acties Startende ondernemer

Acties Startende ondernemer Acties Startende ondernemer 1. Naamskeuze Kies zo mogelijk voor een neutrale handelsnaam. Ervan uitgaan dat bedrijfsnaam t.z.t. kan worden verkocht. Hierdoor is veelal een betere verkoopprijs te bedingen,

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN. { Voor de creatieve ondernemer ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN

ONDERNEMINGSPLAN. { Voor de creatieve ondernemer ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN { Voor de creatieve ondernemer Drs. Bernd W. Mintjes Maxwell Group Kunstenaars&CO December 2008 Inhoudsopgave Inleiding Opbouw businessplan I. Achtergrond & Idee 2. De Ondernemer 3. Product/dienst en de

Nadere informatie

Administratieve Organisatie

Administratieve Organisatie FAM FAM Administratieve Organisatie en interne controle van bedrijfsprocessen Administratieve Organisatie en interne controle van bedrijfsprocessen Editie 2013 E.P. van Balen, K. Broersen, G.W.M van Heeswijk,

Nadere informatie

Eenvoudig. en snel. boekhouden

Eenvoudig. en snel. boekhouden Eenvoudig en snel boekhouden Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Woord vooraf... 3 2. Ken je bedrijf!... 3 3. Doe het voor je zelf!... 4 4. Natuurlijk!... 4 5. Je vakgebied en financiën... 5 6. Welke kennis

Nadere informatie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Gegeven door: Wilma Bambacht en Thijs Dams Locatie: Surya Products, Tuil Datum: 11 december 2014 Aanvang: 19.00 uur Einde: 21.30 uur www.surya.nl Organisatie:

Nadere informatie

Basis cursus imuis Online

Basis cursus imuis Online Basis cursus imuis Online Financieel Debiteuren Crediteuren - Grootboek Cursus imuis Online Pagina 1 van 46 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Documentatie... 4 1.1.1 Opstarten van de helpfunctie... 4

Nadere informatie

Junior company 2. Ondernemingsplan

Junior company 2. Ondernemingsplan Voortgezet onderwijs Junior company 2. Ondernemingsplan Stichting Stichting Jong Jong Ondernemen: Ondernemen: Postbus Postbus 93002 93002 2509 2509 AA AA Den Den Haag Haag Bezuidenhoutseweg Bezuidenhoutseweg1212

Nadere informatie

Handleiding Jaarrekeningen

Handleiding Jaarrekeningen Handleiding Jaarrekeningen 1 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over jaarrekeningen en de deponeringsplicht... 4 1.1 Waarom moeten bedrijven hun jaarrekening deponeren?... 4 1.2 Welke bedrijven moeten

Nadere informatie

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Handleiding Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Introductie Deze handleiding is niet alleen geschikt voor de scheppend kunstenaar, maar voor alle ondernemers. Wanneer

Nadere informatie

> Een praktijkvoorbeeld van de openingsbalans staat in de CASE achterin het boek. Rechterkant, passiva, credit Vaste activa. 7.

> Een praktijkvoorbeeld van de openingsbalans staat in de CASE achterin het boek. Rechterkant, passiva, credit Vaste activa. 7. De openingsbalans stap voor stap uitgelegd In het onderstaande schema zie je een voorbeeld van een complete openingsbalans. In de volgende schema s wordt de openingsbalans per onderwerp uitgelegd. C >

Nadere informatie