Inhoud. Accounting meer dan boekhouding Multi... én wijzigbaar Digitaal Dossier Aankopen met integratie...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Accounting... 4. ... meer dan boekhouding... 5. Multi... én wijzigbaar... 6. Digitaal Dossier... 7. Aankopen... 8. ... met integratie..."

Transcriptie

1 ORAS Accounting

2

3 Inhoud Accounting meer dan boekhouding Multi... én wijzigbaar Digitaal Dossier Aankopen met integratie Financiële efficiëntie Informatie in één oogopslag Excellente rapportering Up-to-date met de overheid Organi - Your profit

4 Accounting Als u van mening bent dat boekhouding toch boekhouding is, dan moet u beslist even verder lezen. U zult uw mening vast moeten bijsturen! Op zich kan de vraag gesteld worden waarom ORGANI een eigen financieel pakket wenst te ontwikkelen en te ondersteunen. ORAS II ORAS III Goede software oplossingen hebben een levensduur van 10 jaar. Ook bij ORGANI is dit het geval. In het najaar van 2001 werd daarom aanvang gemaakt met de volledige vernieuwing van de bestaande ORAS II boekhouding. Hiervoor kunnen wij nochtans heel wat aanhalen. Reeds van bij haar oprichting in 1977 heeft ORGANI er een punt van eer van gemaakt om een professioneel en uitermate volledig financieel pakket aan te bieden. Een toepassing die instaat voor de boekhoudkundige en financiële administratie van een bedrijf moet immers meer zijn dan een module die de cijfers in de dagboeken vastlegt, maandelijks (of trimestrieel) een BTW aangifte produceert en periodiek of aan het einde van het boekjaar ook nog wat cijfers oplevert. Een goed pakket moet tegelijk het werk van de boekhouding sterk vereenvoudigen en ook nog een goed beheersinstrument zijn. Het is op deze twee punten dat ORGANI belangrijke accenten heeft gelegd bij de ontwikkeling van een eigen financieel pakket en die zelden in die mate terug te vinden zijn in de populaire boekhoudpakketten die vandaag beschikbaar zijn. De nieuwe applicatie zal minimaal dezelfde kwaliteiten van het bestaande boekhoudpakket bevatten, met een nóg verder doorgedreven efficiëntie, alsook een verbeterde gebruiksvriendelijkheid. Dit nieuw product is zeker veel meer dan een grafische uitvoering van het huidige pakket. Het is een nieuwe stap in de richting van een integrale automatisering voor al onze klanten met een sterk accent op een volledig en uitgebreid financieel beheer. Het is tevens de derde generatie van onze client/ server boekhoudtoepassing, zodat het pakket de logische naam ORAS III meekreeg. Sinds begin 2002 zijn de eerste installaties operationeel met een groeiende groep van uitermate tevreden gebruikers. De ontwikkeling wordt bovendien permanent begeleid door onze eigen interne IAB accountant. Het is onze waarborg voor een correct en wettelijk volledig up-todate boekhoudpakket. Het pakket wordt overigens niet alleen gebruikt door handels- en logistieke bedrijven maar ook door gerechtsdeurwaarders en in een aantal middelgrote tot grote accountantskantoren. Maandelijks bekomen meer dan bedrijven hun boekhoudgegevens op basis van de ORGANI boekhoudsoftware, wat als referentie toch kan tellen. 4

5 ... meer dan boekhouding Efficiëntie Centraal adressenbestand Nieuwe klanten zijn soms verwonderd over de vele boekingen en bewegingen die sterk geautomatiseerd kunnen verlopen. ORAS III kan namelijk voor de meeste boekingen een model voorstellen, zodat de gebruiker passend begeleid wordt bij het inbrengen van allerlei boekhoudkundige bewegingen. De gebruiker bekomt hierdoor niet alleen een verhoogde efficiëntie, het bevordert ook de juistheid van de gegevens, iets wat in een boekhoudkundige omgeving toch wel van zeer groot belang is! Anderzijds biedt ORAS III ook alle nodige functies om alle rekeningen snel te kunnen opzoeken, en dit zowel via het rekeningnummer als via de naam of de omschrijving. Bij deze laatste wordt een woord-index gebruikt, zodat zelfs elk deel van de omschrijving of naam kan gebruikt worden om het gegeven op te zoeken. Gecontroleerde creatie via Wizard De gebruiker kan verder mits paswoord toelating ook direct vanuit de inboekingsprogramma s alle nodige creaties doen. Hierbij biedt het programma een krachtige begeleiding via de Creatie Wizard. Deze werkwijze heeft een dubbel doel: het snel en foutloos aanmaken van de nodige gegevens enerzijds, maar anderzijds ook een quasi sluitende controle om dubbele creaties te voorkomen. Het komt immers te veel voor dat een gebruiker een leverancier of klant niet direct vindt en dan maar besluit om direct een nieuwe fiche aan te maken. Deze controle wordt niet alleen uitgevoerd op de klanten- of leveranciersrekeningen zelf, maar wordt ook nog gecombineerd met het gebruik van het centraal adressenbestand. ORAS III gebruikt inderdaad een algemeen en centraal adressenbestand. Hierin worden alle adressen van het bedrijf opgenomen, ongeacht of het over een klant, een leverancier, een bankrelatie, een prospect, enz. gaat. Deze werkwijze biedt direct een belangrijk voordeel: als een bedrijf zowel klant is als leverancier, dan gebruikt de toepassing hiervoor slechts één adresfiche. Eventuele adreswijzigingen moeten daardoor slechts éénmaal ingebracht worden. In een multi-firma omgeving kan het adressenbestand volledig gemeenschappelijk voor alle boekhoudingen opgezet worden, zodat dit voordeel maximaal wordt uitgebouwd. Een tweede voordeel komt naar voor bij het aanmaken van een nieuwe klant of leverancier. Als de hiervoor gestelde Creatie Wizard de rekening zelf niet vindt maar wel het adres, dan volstaat het om de typische klant- of leveranciersgegevens in te brengen, zodat op basis van het adres, snel een nieuwe klant- of leveranciersfiche kan aangemaakt worden. Hierbij stippen we nog aan dat de munt geen deel uitmaakt van de fiche maar louter een gegeven is dat bij de boekingen zal opgegeven worden. Door de ingave van een aantal basisgegevens zoals het BTW-nummer of een gedeelte van het adres kan de toepassing nagaan of het gestelde gegeven toch al niet beschikbaar is, waardoor de dubbele creatie vermeden wordt. 5

6 Multi... én wijzigbaar Multi dagboek, multi periode Real time én wijzigbaar ORAS III ondersteunt niet alleen de klassieke dagboeken zoals aankoop, verkoop, financieel en divers, maar biedt ook nog een aantal bijkomende faciliteiten. Alle boekingen worden door ORAS III direct in real-time opgenomen. Hierdoor is elke volledig ingebrachte beweging direct voor alle gebruikers consulteerbaar. Vooreerst kan men voor elk type een quasi onbeperkt aantal dagboeken aanleggen, maar daarnaast zijn er ook dagboeken voor de ingave van de afsluitposten en voor de heropening. Ook op de rapporten en overzichten worden deze boekingen direct mee opgenomen, zodat er zich geen vertraging voordoet omwille van één of andere verwerking die nog zou moeten uitgevoerd worden. Tenslotte is er ook nog het extra comptabel dagboek voor de preregistratie. Dit gegeven wordt besproken bij het aankoopgebeuren. Dit gegeven wordt evenwel gecombineerd met de mogelijkheid om beperkt de ingebrachte stukken te kunnen wijzigen. Elk boekhoudkundig dagboek kent een eigen periode aanduiding. De ingebrachte boekingsstukken worden hierdoor automatisch in de juiste periode opgenomen. Als een gebruiker zich vergist heeft of eenvoudig een fout heeft gemaakt is het immers vrij storend dat dit gegeven via tegenboekingen en correcties moet verbeterd worden. Door de periode aanduiding per dagboek te organiseren is het perfect mogelijk om op een gegeven tijdstip de verkopen van de nieuwe maand te boeken terwijl ook nog de aankopen van de vorige maand worden ingebracht. Daarnaast is er ook nog de mogelijkheid te werken met een rapporteringsperiode. Hierbij kan men voor elke detailboeking vrij een periode opgeven die betrekking heeft op het tijdstip waarop het gegeven betrekking heeft. Bij alle periode gebonden overzichten kan men vrij ofwel de boekhoudperiode gebruiken ofwel de rapporteringsperiode. ORAS III laat daarom toe dat alle boekingen tot aan de periodeafsluiting onbeperkt kunnen gewijzigd worden. In een aantal gevallen zal men een boekstuk zelfs volledig kunnen verwijderen, bijvoorbeeld als het bij nader inzien niet eens tot de eigen boekhouding behoort. Het is een gegeven dat in een multi-firma organisatie meer voorvalt dan wenselijk is! Door deze werkwijze bekomt men zuivere dagboeken, zonder foutieve zaken of correcties. Een werkwijze die de duidelijkheid van de boekhouding zeker in de hand werkt. Multi applicatie ORAS III kan volledig op zich gebruikt worden, maar meestal wordt een hechte integratie gerealiseerd met één van de andere ORGANI pakketten, zoals ORDAS II, BEVEX II of TAGOR II. Deze integratie betreft ondermeer de automatische doorstroming van de verkoopfacturen, maar ook de integratie met de controle van de aankoopfacturen is beschikbaar. Voor TAGOR II is er een volledige integratie met het financieel. 6

7 Digitaal Dossier De boekhouding wordt regelmatig gevraagd om een bepaald boekingsstuk snel te kunnen inzien. Hiervoor moet het betreffende document eerst opgezocht worden, waarna het uit de kast wordt gehaald, gekopieerd en/of gefaxt en daarna terug geklasseerd. doch de voornaamste taak bestaat erin de digitale documenten aan een persoon binnen de eigen organisatie toe te wijzen. Behandeling Dat dit een zeer onproductieve bezigheid is, is zonder meer duidelijk. Dit gegeven kan evenwel op een eenvoudige én doeltreffende manier perfect opgevangen worden. De verantwoordelijke voor de boeking bekomt direct een signaal en een overzicht van de toegewezen documenten, waardoor deze zelfs direct met de boeking van het betreffende stuk kan beginnen. Als alle documenten direct bij ontvangst centraal worden ingescand, dan kan men deze tijdens het boeken systematisch opnemen in een digitale voorstelling van de eigen boekhouding. Hierdoor kunnen alle bevoegde gebruikers, zonder zich te verplaatsen, alle beschikbare documenten direct op het eigen werkscherm visualiseren. Een eventuele (her- )afdruk is dan snel gemaakt. Ook het direct doorsturen via fax behoort tot de mogelijkheden. Scanning en toewijzing Om het digitaal dossier te voeden is het logisch dat men al de inkomende documenten zo vlug mogelijk via scanning digitaliseert. Dit gebeurt op een centraal toestel waar de scanner is aangesloten en de verantwoordelijke voor de scanning alle ontvangen stukken inscant. Na de scanning kunnen een aantal basisfuncties uitgevoerd worden, zoals het groeperen van meerdere bladen tot één document, Elk document kan in verschillende zoom-niveaus gevisualiseerd worden. Deze visualisatie blijft beschikbaar tijdens het boeken van het betreffende stuk. Van zodra de boeking is uitgevoerd, wordt het digitaal document aan de boekhouding gekoppeld. OCR Ingescande documenten, zijn geen teksten maar beelden. ORAS III gebruikt onderliggend evenwel een krachtige OCR motor voor tekstherkenning waardoor de gebruiker zelfs bepaalde gegevens uit het ingescande beeld kan overnemen. Opslagcapaciteit De opslag van de beelden gebeurt naar keuze op een interne of externe harde schijf, een CD-RW (herschrijfbare CD) of een moderne DVD-drive. De ingescande documenten worden opgenomen onder het TIF-formaat. Dit formaat biedt een grote compressiefactor, vooral voor zwart/wit beelden. Hierdoor kunnen we stellen dat een klassieke A4- pagina gemiddeld tussen 30 en 60 KB beslaat. Op basis van dit gegeven kan men dus 20 images op 1 MB opnemen of 28 documenten op één enkele diskette. Omgerekend kan men dus ongeveer A4 documenten op 1 GB stockeren, zodat dit gegeven zeer realistisch kan opgezet worden. 7

8 Aankopen Het aankoop gebeuren is binnen ORAS III wellicht de meest uitgebreide en uitgebouwde module. Er is vooreerst een sterke implementatie van de boeking via het model, maar daarnaast zijn er ook nog een aantal extra mogelijkheden die maken dat ORAS III voor de gebruiker een echte toegevoegde waarde biedt. In de eerste plaats is er de reeds gestelde integratie met het digitaal dossier maar ook het dagboek voor de preregistratie biedt extra mogelijkheden. Daarnaast willen we zeker de integratie met het analytisch gebeuren, de Intrastat aangifte en de vaste activa niet vergeten. Analytisch De boekingen op de exploitatierekeningen kunnen globaal ingegeven worden, met daarnaast een verdere analytische uitsplitsing. ORAS III biedt inderdaad de mogelijkheid om een doorgedreven analytische boekhouding te voeren en wel op een dubbel niveau: bijvoorbeeld per afdeling en per kostenplaats. Per exploitatierekening wordt bepaald of een analytische uitsplitsing gewenst dan wel verplicht is. Tenslotte is er ook een nieuwe koppeling met de module voor de leveranciersbetalingen, waardoor de gebruiker bij de boeking direct kan aangeven hoe en wanneer de factuur zal moeten betaald worden. Boeking via model De inbreng van de boekstukken op basis van een model is in alle dagboeken beschikbaar, maar komt het meest tot uiting bij het inbrengen van de aankoopfacturen. Per leverancier kan de gebruiker zelfs meerdere modellen vastleggen, waardoor ook minder courante situaties snel kunnen ingebracht worden. Vooreerst komen alle BTW formules aan bod: aftrekbaar, niet of gedeeltelijk aftrekbaar, buiten BTW, medecontractant, intracom, verlegging, enz. Bij elke formule wordt een passende berekening voorgesteld die door de gebruiker eenvoudig kan bevestigd worden. Door deze verregaande automatisering is het berekenen en het inbrengen van de diverse BTW bedragen eenvoudiger dan ooit. ORAS III maakt verder nog een duidelijk onderscheid tussen de analytische rekeningen die het boekjaar volgen en deze die gebruikt worden voor de analytische opvolging van projecten of dossiers. In het eerste geval is de opvolging klassiek, maar voor de opvolging van de dossiers en de projecten voorziet ORAS III een geheel aangepaste werkwijze. Dit soort analytische boekingen worden niet alleen bij de jaaroverdracht mee overgenomen, maar deze analytische rekeningen kunnen ook op een willekeurig moment in het boekjaar worden afgesloten. Het resultaat kan indien gewenst ook direct geboekt worden. Via het model bekomt de gebruiker daarnaast ook een voorstel inzake het gebruik van de tegenrekeningen: één of meerdere, met een vaste verdeling, via percentages, te verdelen over verschillende periodes, enz. 8

9 ... met integratie Vaste activa Preregistratie Bij het inboeken van een aankoopfactuur voor een investeringsgoed is er een fijne doorstroming naar de module van de vaste activa. Hierdoor worden de gegevens van de investeringen niet alleen direct opgenomen, de toepassing kan periodiek of aan het einde van het boekjaar ook alle nodige boekingen voor de afschrijvingen automatisch aanmaken. Alle afschrijvingsmodellen zijn beschikbaar: lineair, degressief, wettelijk of economisch. Tenslotte produceert ORAS III op het einde van het boekjaar ook nog de fiscale bijlage. In zeer veel organisaties is het preregistratiedagboek een absoluut onmisbaar hulpmiddel. Via dit dagboek worden alle ontvangen aankoopfacturen, zonder opname in de boekhouding, algemeen geregistreerd. Na de ingave worden de aankoopfacturen voor controle aan de bevoegde persoon of dienst doorgegeven. Het doel van deze ingave is inderdaad zuiver de ontvangst van de stukken vast te leggen, zodat men op elk ogenblik kan nagaan welke stukken in huis zijn en bij welke persoon of dienst ze zouden moeten liggen. Alle afschrijvingen worden aan het einde van het boekjaar ook in een algemene historiek opgenomen. Hierdoor beschikt men ook na vele jaren een volledig overzicht van de manier waarop een bepaalde investering over de boekjaren heen werd afgeschreven. Intrastat Via dit systeem zal men aan een leverancier nooit meer moeten antwoorden dat men de factuur mogelijk reeds ontvangen heeft, maar dat men niet weet waar ze gebleven is Op elk gewenst ogenblik kan men, eventueel per persoon of afdeling, een overzicht bekomen van de ontvangen en nog goed te keuren facturen. Bij het boeken van een intracommunautaire aanof verkoopfactuur wordt ook nog een integratie gerealiseerd met de Intrastat module. Ook op dit vlak kan de boeking via een model voorgesteld worden, maar in elk geval worden de algemene factuurgegevens direct overgenomen. Hierdoor kan men de opgave van de gegevens voor de Intrastat aangifte direct of later doen, zonder dat men het risico loopt een onvolledige aangifte te doen. Het preregistratiedagboek kan eventueel nog gecombineerd worden met het digitaal dossier, zodat men op de boekhouding ook zonder het nemen van een fotokopie een beeld behoudt van de betreffende factuur. Bij de latere boekhoudkundige ingave van de aankoopfactuur zal de toepassing op basis van de referentie van de factuur automatisch alle eerder ingebrachte gegevens overnemen, zodat er geen dubbele ingave nodig is. De toepassing zal later bij het aanvragen van de aangifte deze immers niet produceren zolang er nog facturen moeten aangevuld worden. In de plaats wordt een lijst met de op te geven facturen geproduceerd, waarna de nodige cijfers snel kunnen aangevuld worden. 9

10 Financiële efficiëntie Financieel Betaalopdrachten Eén van de fijne kenmerken van ORAS III is wellicht de zeer sterke automatisering bij het boeken van de financiële bewegingen. Dit wordt vooral gerealiseerd via het boeken op basis van het gecodeerd dagafschrift. Dagelijks kunt u inderdaad de CODA bestanden (gecodeerd dagafschrift) van de banken via ISABEL binnenhalen en klaar maken voor inbreng in de boekhouding. Op basis van de openstaande facturen van de leveranciers wordt een betaalvoorstel aangemaakt. Na goedkeuring of aanpassing kan dit voorstel direct omgezet worden in een betaalopdracht die via het ISABEL netwerk kan doorgestuurd worden. Het fijne aan deze werkwijze is evenwel dat na uitvoering, deze opdrachten automatisch in het eigen financieel dagboek verwerkt worden! U bekomt hierdoor minstens de situatie dat u nooit meer een datum, een bedrag of een nummer van een rekeninguittreksel moet inbrengen. Het toewijzen van betalingen aan de diverse openstaande posten verloopt zeer vlot. Op basis van de ontvangen informatie zal ORAS III zelf een voorstel maken en aan de gebruiker voorleggen. Zo verzamelt ORAS III op basis van de betalingen van de klanten automatisch alle bankrekeningnummers, zodat bij een volgende betaling de betreffende klant direct kan voorgesteld worden! Dit automatisme wordt nog versterkt als u op de facturen gebruik maakt van een gestructureerde mededeling (vb / /45+++), doch ook alle andere mededelingen worden geanalyseerd en waar mogelijk aangewend. Isabel Software Partner Door deze dubbele verregaande integratie werd ORGANI ook erkend als Isabel software partner. Voor u als klant nog eens een waarborg voor een prima boekhoudpakket! De ervaring leert dat onze klanten door deze werkwijze tot 70% tijdswinst bekomen bij het inbrengen en verwerken van de financiële bewegingen. Als u dan weet dat ook de juistheid van de cijfers sterk wordt verhoogd, kunt u snel de rekening maken! 10

11 Informatie in één oogopslag U moet snel alle boekhoudkundige gegevens van klanten, leveranciers, algemene en analytische rekeningen, boekstukken, open posten en historieken kunnen opvragen, en dat direct en overzichtelijk op het scherm gepresenteerd. openstaande posten opvragen. Deze opvraging is globaal of per munt. Voor een goed overzicht worden de openstaande facturen steeds getotaliseerd per munt, zodat de gebruiker in elk geval een duidelijk een correct beeld bekomt. Om dit te ondersteunen heeft ORGANI gezorgd voor één globaal programma waarmee alle boekhoudkundige gegevens onmiddellijk kunnen opgevraagd en afgebeeld worden. Aan de basis kunnen de hoofdgegevens via diverse sleutels opgezocht worden, met ondermeer een opzoeking op basis van een woord-index. Hierdoor is het mogelijk om een gedeelte van de naam of omschrijving te gebruiken voor het opzoeken van de diverse rekeningen. In het voorbeeld hierbij werden de basisgegevens van de firma ELECTO MARINE opgehaald op basis van het zoekargument marin. Voor alle rekeningen kan de historiek opgevraagd worden. Per boeking zijn er nog meer gegevens beschikbaar: de detail imputaties of alle relevante nevenboekingen. Op die manier kan men voor een factuur bijvoorbeeld ook opvragen via welke boeking(en) deze betaald of afgeboekt werd. Voor de adressen, de klanten en de leveranciers zijn er nog andere zoeksleutels beschikbaar: het BTWnummer, het postnummer, de woonplaats en de straat. Vervolgens kunnen alle onderliggende gegevens snel opgevraagd worden. In het linkse gedeelte van het opvraagscherm worden steeds de beschikbare consultaties opgesomd. Door erop te klikken bekomt men in het rechtse deel direct het overeenstemmend overzicht.. Vanuit het opvraagscherm kunnen de afgebeelde gegevens ook snel afgedrukt worden. Een exportfunctie naar Excel is eveneens beschikbaar. De periode waarop de consultatie slaat wordt standaard voorgesteld op basis van het begin en het einde van het lopend boekjaar, doch dit gegeven kan vrij ingebracht worden. Hierdoor is het perfect mogelijk om bijvoorbeeld bij het begin van een boekjaar ook alle bewegingen van het vorig boekjaar op te vragen. De breedte en de onderlinge plaats van de kolommen kan door de gebruiker eenvoudig gewijzigd worden. Hierdoor zijn steeds dié gegevens zichtbaar die de gebruiker courant nodig heeft. Met ORAS III bekomt u steeds snel een duidelijk overzicht van alle boekhoudkundige bewegingen. Een geruststellend gegeven dat de goede werking van de boekhouding zeker zal bevorderen! Voor de klanten en de leveranciers kan men de 11

12 Excellente rapportering Een boekhouding moet niet alleen juist zijn, ze moet ook duidelijk en begrijpelijk zijn. Aan de leesbaarheid van de journalen en rapporten, heeft ORGANI dan ook zeer veel aandacht besteed. Zo wordt elk rapport standaard voorafgegaan door een begeleidingsblad met daarop de gegevens van de persoon die het rapport heeft aangevraagd, de opgegeven parameters en de datum en het uur van de afdruk. Het zijn ogenschijnlijk details, doch het geeft weer hoe door ORGANI ook aan het praktisch gebruik aandacht wordt besteed. Beheersinformatie Het ORAS III boekhoudpakket is ook een prima beheersinstrument. Aan de basis bevat het pakket een ruim aantal rapporten en analyses. Voor de klanten en de leveranciers zijn er de overzichten van de openstaande posten met, vooral voor de klanten, ook een analyse betreffende het betalingsgedrag. Aanvullend produceert ORAS III ook de nodige rekeninguittreksels. Per openstaande post wordt opgevolgd hoeveel keer deze reeds op een rekeninguittreksel werd vermeld. Op basis van dit gegeven kan de tekst van het uittreksel automatisch aangepast worden. De mogelijkheden inzake rapportering zijn ook zeer sterk uitgebouwd. Voor elke soort rekening zijn er aangepaste saldibalansen, historieklijsten, periodevergelijkingen, enz. Bij het aanvragen van een rapport bekomt de gebruiker een aangepast menuscherm waarin alle betreffende parameters kunnen ingebracht worden. Hebt u nood aan een ongewoon analytisch overzicht? Moet er een grafiek aan toegevoegd worden? Hebt u de cijfers nú nodig? Alle gegevens kunnen mits paswoord toelating in een open structuur vrij geraadpleegd worden. Vanuit Excel hebt u direct toegang tot alle gegevens: maandcumuls per klant of leverancier, saldibalansen, analytische overzichten enz. Een preview mogelijkheid is voor elk van de rapporten standaard beschikbaar. Hiermee kan het overzicht eerst op het scherm getoond worden, waarna alsnog de mogelijkheid geboden wordt om het af te drukken, dan wel voor latere consultatie op te slaan. Zelfs de resultaatsanalyse met een vergelijking met vorig boekjaar wordt met Excel een eenvoudige klus. Op die manier beschikt u vrij over alle boekhoudgegevens, in een vorm die u volledig zelf bepaalt. 12

13 Up-to-date met de overheid Aangiften De overheid vraagt steeds meer om de wettelijke aangiftes in te dienen onder digitale vorm. Vandaag is dat meestal een diskette, doch ook een doorzending via modem behoort steeds meer tot de mogelijkheden. Met de ORAS III-toepassing beschikt u niet alleen over alle nodige aangiften, maar - waar mogelijk - worden ze ook in de aangepaste elektronische vorm aangeboden. Dit is ondermeer het geval voor de maandelijkse Intrastat aangifte, de driemaandelijkse exportlijst en de jaarlijkse BTW-listing. Recent werd dit principe zelfs nog uitgebreid met de elektronische BTWaangifte volgens het EDIVAT systeem. Deze kan eenvoudig via het ISABEL netwerk verstuurd worden. De gedrukte aangifte wordt gepresenteerd onder de vorm van het formulier voor de accountantskantoren (op blanco papier met afdruk van alle kaders en vakken). Een eenvoudige handtekening volstaat om met dit document uw aangifte in te dienen. Zelfs de bedrijfsgegevens in de hoofding worden door het programma mee afgedrukt. Via deze weg worden wij periodiek geïnformeerd betreffende allerlei zaken die zullen of kunnen gewijzigd worden. Ook onze klanten accountantskantoren zijn een regelmatig terugkerende bron voor informatie. Hierdoor kan de ontwikkeling van de software vooraf rekening houden met mogelijk door te voeren aanpassingen. In elk geval bekomt de klant steeds tijdig een bijgewerkte versie van de betreffende programma s. De doorstroming van de nodige informatie wordt gerealiseerd via onze periodieke nieuwsbrieven en nieuwsflashes. Hierdoor bereiken we niet alleen de systeemverantwoordelijke, maar ook alle mogelijk betrokken medewerkers bij de klant. Onderhoudscontract Voor de jaarrekening kan gebruik gemaakt worden van de software van ACCON. Hiermee wordt immers een volledige integratie tot stand gebracht. Up-to-date Boekhoudwetten en reglementen worden nogal eens gewijzigd. Ondermeer de instructies voor de Intrastat aangifte en de BTW aangifte werden de jongste jaren meermaals gewijzigd. Het is dan ook van groot belang dat uw financieel pakket periodiek aangepast of bijgestuurd wordt. Op dit vlak kan ORGANI u evenwel een perfecte waarborg bieden. Deze diensten worden geleverd in het kader van de onderhoudsovereenkomst op de toepassingsoftware. Dit contract dekt de volgende zaken: de nodige telefonische assistentie verlenen bij de uitvoering van de programma s wijziging aan de oorspronkelijke programma s ingevolge wettelijke bepalingen wijziging aan de programma s ingevolge veranderingen in de systeemsoftware het afleveren van nieuwe versies van de toepassing. Alleen op die manier bent u zeker van een permanente professionele begeleiding en een werkelijk volledig up-to-date financieel pakket. In eerste instantie is er - zoals reeds gesteld - de permanente begeleiding door onze eigen interne IAB accountant. 13

14 Organi - Your profit Wij hopen stellig dat u op basis van dit document een voldoende duidelijk beeld hebt bekomen van de ruime mogelijkheden die ORAS III ook voor uw bedrijf kan bieden. Met onze 30 jaar ervaring moet dat zeker lukken! Wenst u meer informatie of een demonstratie? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met onze commerciële dienst. ORGANI BVBA Dynamicalaan 15 B 2610 WILRIJK T F

15

16 ORGANI bvba Dynamicalaan Wilrijk - Antwerpen Tel.: Fax:

DIS. Digital Information System

DIS. Digital Information System DIS Digital Information System Inhoud Digital Information System........................................ 4 ORGANI - Your Profit.................................................. 8 Digital Information

Nadere informatie

SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN!

SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN! SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN! Voorstelling van de nieuwe versie 3.3 We stellen u vandaag met trots de nieuwe versie 3.3 van BOB Software voor. Ons doel: uw gebruik van het programma vereenvoudigen

Nadere informatie

ACCOUNTING. Rendement. Digitalisering. Integratie. Rapportering & analyse. Kantooradministratie ORGANI ACCOUNTING SYSTEM III

ACCOUNTING. Rendement. Digitalisering. Integratie. Rapportering & analyse. Kantooradministratie ORGANI ACCOUNTING SYSTEM III ACCOUNTING Sinds haar ontstaan in 1977 biedt ORGANI software oplossingen voor boekhouding en finance. Het doelpubliek bestaat uit accountantskantoren, handels- en industriële bedrijven, logistieke dienstverleners

Nadere informatie

CRM. Customer Relationship Managementnt

CRM. Customer Relationship Managementnt CRM Customer Relationship Managementnt Inhoud Relatiebeheer............................................................ 4 Algemene informatie................................................. 6 Marktinformatie........................................................

Nadere informatie

1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING

1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING 1.21 ANALYTISCHE BOEKHOUDING 1. KOSTENPLAATSEN EN -DRAGERS. 2. BEHEER VERDEELSLEUTELS. 3. DIVERSE ANALYTISCHE BOEKINGEN. 4. JOURNAAL ANALYTISCHE BOEKINGEN. 5. GLOBAAL RAPPORT ANALYTISCHE BOEKHOUDING. 6.

Nadere informatie

Overzicht SYNDICUS. Software voor de syndicus. Versie: 2007.12.26

Overzicht SYNDICUS. Software voor de syndicus. Versie: 2007.12.26 Versie: 2007.12.26 1. SYNDICUS SYNDICUS is een pakket voor het beheer van gebouwen, waarbinnen elk gebouw als aparte entiteit wordt beschouwd. Per gebouw worden de verschillende quotiteiten geparametriseerd

Nadere informatie

Jaarafsluiting Lucas@win 1

Jaarafsluiting Lucas@win 1 Jaarafsluiting Lucas@win 1 Voorwoord : Vooraleer men in een nieuw boekjaar kan boeken, dient het vorige afgesloten te zijn. Deze afsluiting is niet definitief voor de algemene rekeningen. Na de jaarafsluiting

Nadere informatie

Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert. Handleiding Expert modus

Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert. Handleiding Expert modus Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert Handleiding Expert modus INHOUD De Expert modus... 3 1. Boekhoudkundige audit... 4 2. Audit nota s... 9 3. Verwijdering van boekingen... 13 4. Decentralisatie van

Nadere informatie

«Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0»

«Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0» «Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0» Voor het gebruik van de end-users Sage BOB 50 DE NIEUWIGHEDEN VAN DE VERSIE 3.0 VAN SAGE BOB 50 Het nieuwe beheer van het boekhoudplan Met de versie Sage BOB 50 3.0, innoveert

Nadere informatie

Software voor het moderne verhuurkantoor.

Software voor het moderne verhuurkantoor. immotools Software voor het moderne verhuurkantoor. immotools is een gebruiksvriendelijk, uiterst compleet en onmisbaar software pakket in het moderne immokantoor. immotools garandeert u een optimaal beheer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Wings Intrastatmodule

Inhoudsopgave. Wings Intrastatmodule I N T R A S T A T Inhoudsopgave 1 Algemene werking... 2 2 Parameters... 2 3 Basisbestanden... 4 3.1 Opzoeken Intrastatcodes... 4 3.2 Landen... 4 3.3 BTW-vakken... 5 4 Verrichtingen... 6 4.1 Ingave... 6

Nadere informatie

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders 1/13 Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders Inleiding Marius Software Ontwikkeling bvba is gespecialiseerd in software voor kinderopvang. Het programma Winkind is ontwikkeld in

Nadere informatie

finast Brochure financiële software Grootboek

finast Brochure financiële software Grootboek Brochure De meeste systemen verlangen te veel en te complexe handelingen bij het invoeren en opvragen van de benodigde gegevens. Dat wil zeggen veel tijdverlies. FINAST ontzorgt. FINAST is een pakket wat

Nadere informatie

EINDEJAARSVERRICHTINGEN

EINDEJAARSVERRICHTINGEN EINDEJAARSVERRICHTINGEN Tijdens de overgang van het oudejaar naar het nieuwe jaar dienen er een aantal handelingen verricht te worden, teneinde er voor te zorgen dat deze overgang ook voor Uw programma

Nadere informatie

LOGISTIEK Factuurcontrole

LOGISTIEK Factuurcontrole LOGISTIEK Factuurcontrole WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat Factuurcontrole INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Algemeen 3 WERKING 2.1. Verrichtingen ontvangsten 4 2.2. Verrichtingen vooraf 5 2.3.

Nadere informatie

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding DAVE A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY Migratie Cockpit Inleiding De module Migratie zorgt ervoor dat u op een vlotte manier kan overstappen van Cockpit Boekhouding naar Dave Accounting. Dit betekent dat

Nadere informatie

Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers.

Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers. Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers www.kluwer.be/software Inhoudsopgave Creatie betalingenbank... 2 Betalingen leveranciers... 3 Selecties leveranciers (tab 1)... 3 Overzicht leveranciers

Nadere informatie

Aanmaken grootboekrekeningen in programma 1.14.1 INBRENGEN GROOTBOEKREKENINGEN of het standaard rekeningplan uit SERVICO laten overnemen.

Aanmaken grootboekrekeningen in programma 1.14.1 INBRENGEN GROOTBOEKREKENINGEN of het standaard rekeningplan uit SERVICO laten overnemen. OPSTARTEN SERVICOUNT Aanmaken grootboekrekeningen in programma 1.14.1 INBRENGEN GROOTBOEKREKENINGEN of het standaard rekeningplan uit SERVICO laten overnemen. Een titelrekening is een rekening waarop niet

Nadere informatie

Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS

Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be Betalingen leveranciers

Nadere informatie

WIF posten. Wachtbestand Inkomende Facturen

WIF posten. Wachtbestand Inkomende Facturen Inleiding Wanneer binnen uw organisatie alle ontvangen facturen eerst ter controle naar de betrokken afdelingen gaan, kan het wenselijk zijn dat zij eerst worden geregistreerd, voordat zij daadwerkelijk

Nadere informatie

OLS DOUANE Totale automatisering voor de douane declarant

OLS DOUANE Totale automatisering voor de douane declarant OLS DOUANE Totale automatisering voor de douane declarant Inhoud Alle Douane aangiften............................................... 4 Implementatie..........................................................

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H 1 Algemene werking Wings ondersteunt twee verschillende soorten analytische opvolging. De eerste analytische uitsplitsing is de traditionele op kostenplaats of

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.10

Handleiding Opmaken fiche 281.10 Opmaken fiche 281.10 1. Inleiding... 3 2. Voorbereidingen... 4 3. Personeelsleden als leverancier in de boekhouding voorzien... 7 3.1. Manueel leveranciersfiches voor de personeelsleden aanmaken... 7 3.2.

Nadere informatie

1.4 INSCHRIJVEN AANKOOPFACTUREN

1.4 INSCHRIJVEN AANKOOPFACTUREN 1.4 INSCHRIJVEN AANKOOPFACTUREN De nummering van de aankoopfacturen verloopt automatisch, en kan in geen geval gewijzigd worden. Het nummer bestaat uit : nummer aankoopjournaal/ volgnummer in dit aankoopjournaal.

Nadere informatie

RMSwin. Rentmeesterschap. Tel. 050 32 04 08 Fax 050 31 19 12 info@burocenter.be www.burocenter.be

RMSwin. Rentmeesterschap. Tel. 050 32 04 08 Fax 050 31 19 12 info@burocenter.be www.burocenter.be Rentmeesterschap RMSwin Buro Center Informatics bvba L. Bauwensstraat 15 B-8200 Brugge Ondernemingsnummer BE 0479.809.708 Tel. 050 32 04 08 Fax 050 31 19 12 info@burocenter.be www.burocenter.be Erkenningsnr.:

Nadere informatie

EDIVAT Versie 2.5 Januari 2003

EDIVAT Versie 2.5 Januari 2003 EDIVAT Versie 2.5 Januari 2003 Inhoudsopgave Algemeen...3 Werking...3 TOEGANG TOT EDIVAT...4 Praktisch Dossier...5 Configuratie...5 Aanmaken van de BTW-aangifte...6 Transfer EDIVAT van de BTW AANGIFTE...7

Nadere informatie

Count-e Onderwijs wijzigingen 3.0.0

Count-e Onderwijs wijzigingen 3.0.0 Count-e Onderwijs wijzigingen 3.0.0 In Count-e 3.0 is niet alleen de lay-out veranderd maar zijn er ook inhoudelijk verschillende functionaliteiten gewijzigd. In dit formulier geven we een overzicht van

Nadere informatie

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV CaseMaster Finance CaseMaster Finance CaseMaster Finance is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren

Nadere informatie

Handleiding BBC. Creditnota koppelen aan factuur

Handleiding BBC. Creditnota koppelen aan factuur Handleiding BBC Creditnota koppelen aan factuur Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B32-2800 Mechelen helpdesk@logins.be

Nadere informatie

SOFTWARE VOOR ALGEMENE VOEDING

SOFTWARE VOOR ALGEMENE VOEDING SOFTWARE VOOR ALGEMENE VOEDING Omschrijving "Software algemene voeding" is een uiterst compleet en gebruiksvriendelijk pakket voor het dagelijks beheer van een groothandel. Het programma is volledig geïntegreerd

Nadere informatie

WIZARD BEHEER VASTE ACTIVA

WIZARD BEHEER VASTE ACTIVA BOB SOFTWARE 3.1 WIZARD BEHEER VASTE ACTIVA BOB Software December 2004 1 TER HERINNERING : HET FUNCTIONEREN VAN DE MODULE VASTE ACTIVA 1. Basisconfiguratie Extra Configuratie Opties Vaste activa. Extra

Nadere informatie

WinBooks Versie 4 What s New?

WinBooks Versie 4 What s New? WinBooks Versie 4 What s New? 1. Goedkeuring van de facturen vóór betaling... 2 2. Afpunten van de openstaande posten... 8 3. Prints : BTW Formulieren 2007... 10 4. Prints : Dagboeken : overzicht van de

Nadere informatie

Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden:

Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden: Release 2013 Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden: IB47-formulieren Zoals onze kerkelijke relaties weten moeten

Nadere informatie

Module Scoda. Handleiding oktober 2012. 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA

Module Scoda. Handleiding oktober 2012. 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA Module Scoda Handleiding oktober 2012 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA Inhoud 1. Doel van de module Scoda... 3 2. Schematisch Overzicht... 4 3. Het verkrijgen van CODA-bestanden... 5 4. Het downloaden

Nadere informatie

2014 9 Knots Solutions BV

2014 9 Knots Solutions BV FinMaster FinMaster is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren en te beheren. FinMaster bevat

Nadere informatie

HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT?

HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT? HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT? INLEIDING De geïmporteerde goederen die langs de douane passeren geven soms aanleiding tot 2 boekingen : de ene boeking heeft betrekking op de aankoop van een

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Export. Versie: 1.01 3 mei 2005

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Export. Versie: 1.01 3 mei 2005 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 Handleiding PSU Boekhouden

Nadere informatie

Dubieuze debiteuren & Opvolging klanten

Dubieuze debiteuren & Opvolging klanten Dubieuze debiteuren & Opvolging klanten Inhoudsopgave 1. Dubieuze debiteuren... 2 1.1. Afboeken Openstaande facturen... 2 1.1.1. Individuele afboeking... 2 1.1.2. Globale afboeking... 2 1.1.3. De klant

Nadere informatie

Expert/M Plus VATREFUND.

Expert/M Plus VATREFUND. Expert/M Plus VATREFUND www.kluwer.be/software Inhoudsopgave INLEIDING... 1 VERWERKING IN EXPERT/M PLUS... 2 1. CONFIGURATIE... 2 Leveranciers... 2 Grootboekrekeningen... 2 2. INGAVE AANKOPEN... 3 3. VATREFUND

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1

NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1 NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1 Versie 3.1 December 2004 DE WIZARD VOOR HET BEHEER VAN DE VASTE ACTIVA INLEIDING De grootte en het type onderneming bepalen grotendeels het type beheer dat toegepast

Nadere informatie

Document Management System Aanvullende instructies voor het koppelen van documenten en het raadplegen ervan vanuit boekingen en lijsten.

Document Management System Aanvullende instructies voor het koppelen van documenten en het raadplegen ervan vanuit boekingen en lijsten. Document Management System Aanvullende instructies voor het koppelen van documenten en het raadplegen ervan vanuit boekingen en lijsten. Rel. 90-08 Inaras N.V. WWW.OCTOPUS.BE DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM

Nadere informatie

Nieuw Financieel. Inhoud

Nieuw Financieel. Inhoud Nieuw Financieel Inhoud 1. Financieel beheer... 2 1.1. Algemeen... 2 1.2 Overzicht afdrukken... 3 2. Financieel uittreksel... 4 2.1 Hoofd financieel uittreksel... 4 2.2 Detail financieel uittreksel...

Nadere informatie

Opstarten van de Analytische boekhouding

Opstarten van de Analytische boekhouding Opstarten van de Analytische boekhouding 1 Welkom in de module Analytische boekhouding van WinBooks on Web Dit document is ontworpen om u te kennis te laten maken met de Analytische boekhouding in WinBooks

Nadere informatie

ACCOUNTING & COMMERCIAL SOFTWARE

ACCOUNTING & COMMERCIAL SOFTWARE ACCOUNTING & COMMERCIAL SOFTWARE BROCHURE BROCHURE Deze brochure heeft tot doel u een beknopt overzicht te geven van de vele mogelijkheden binnen EQUISIS, ons modulair softwarepakket voor boekhouding en

Nadere informatie

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders 1/14 Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders Inleiding Marius Software Ontwikkeling bvba is gespecialiseerd in software voor kinderopvang. Het programma Winkind is ontwikkeld in

Nadere informatie

SOFTWARE VOOR HERSTELBEHEER

SOFTWARE VOOR HERSTELBEHEER SOFTWARE VOOR HERSTELBEHEER Omschrijving Organiseer uw technische dienst! 1) Receptie depannage Op een vlotte manier kan u een oproep behandelen en het probleem ingeven. Beschrijf in detail de uit te voeren

Nadere informatie

BEST/Rentm in de Cloud

BEST/Rentm in de Cloud BEST/Rentm in de Cloud Productvoorstelling www.cloudsyndic.com A. Dorp 37, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver T. +32 15 75 30 58 F. +32 15 75 21 42 E. info@cloudsyndic.com 1 BEST/Rentm in de Cloud - Flow 2 Algemeen

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN FINANCE-COMMERCE 2012/2013

NIEUWIGHEDEN FINANCE-COMMERCE 2012/2013 1 NIEUWIGHEDEN FINANCE-COMMERCE 2012/2013 1.CONTROLE BLOKKERING ALGEMENE/ANALYTISCHE REKENING Na ingave van een algemene of analytische rekening (in Commerce en Finance) wordt er een controle uitgevoerd

Nadere informatie

HANDLEIDING : BESTELLINGEN INBRENGEN IN RAPTOOLS. Log in op url : https://raptools.vub.ac.be

HANDLEIDING : BESTELLINGEN INBRENGEN IN RAPTOOLS. Log in op url : https://raptools.vub.ac.be Financiële administratie en aankoopdienst HANDLEIDING : BESTELLINGEN INBRENGEN IN RAPTOOLS Log in op url : https://raptools.vub.ac.be Inloggen gebeurt met de inlog (vb.nverheye) en paswoord van het Rekencentrum

Nadere informatie

SOFTWARE VOOR DRANKCENTRALES

SOFTWARE VOOR DRANKCENTRALES SOFTWARE VOOR DRANKCENTRALES Omschrijving "Software drankcentrales" is een uiterst compleet en gebruiksvriendelijk pakket voor het dagelijks beheer van een drankcentrale. Het programma is volledig geïntegreerd

Nadere informatie

Opleidingen op afstand van Sage

Opleidingen op afstand van Sage Opleidingen op afstand van Sage CATALOGUS JUNI 2011 V.2.0. BOB 50 BOB 50 Inhoud FINANCIELE MODULES Algemene boekhouding Ingavemogelijkheden van boekhoudkundige documenten 3 Verrichtingen begin/einde boekjaar

Nadere informatie

F A C T U R A T I E. Copyright 1999-2015 Beuvink Advies en Service

F A C T U R A T I E. Copyright 1999-2015 Beuvink Advies en Service F A C T U R A T I E Copyright 1999-2015 Beuvink Advies en Service Beuvink Advies en Service. Alles van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

WINexpert+ Boekhouding

WINexpert+ Boekhouding Centrum voor Informatica, Research en Ontwikkeling bvba Beukendreef 15, 9080 Lochristi, Telefoon: 09 / 355.76.37, email: info@ciro.be WINexpert+ Boekhouding Inhoudsopgave BTW - afrekening: 1. Afrekening

Nadere informatie

UW DIGITALE BOEKHOUDING

UW DIGITALE BOEKHOUDING DIGITALISERING UW DIGITALE UW DIGITALE BOEKHOUDING VAN DE BOEKHOUDING BOEKHOUDING OVERZICHT 01 HUIDIG VS GEDIGITALISEERD PROCES 0 5 TIPS 0 9 KOFFIEKOEKEN CONNECT 02 FILMPJE WINBOOKS CONNECT 0 6 UITGEBREIDE

Nadere informatie

Verhoging BTW tarief

Verhoging BTW tarief Verhoging BTW tarief INHOUD 1. Wetgeving...3 2. Inleiding...4 3. Aanpassingen inrichting...5 3.1 Voor u begint... 5 3.2 BTW codes / tarieven... 5 3.3 Referentie grootboek... 7 3.4 BTW code in de Btw-scenario

Nadere informatie

Documentatie voor update SNDwin 12.30

Documentatie voor update SNDwin 12.30 Documentatie voor update SNDwin 12.30 I. Verbeteringen... 3 1. Aankoop onbetaalde facturen... 3 2. Aankoop toevoegen factuur (periode)... 3 3. Aankoop - toevoegen factuur (mededeling)... 3 4. Individuele

Nadere informatie

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ALVORENS TE STARTEN... 4 UITGAAND BETALINGSVERKEER... 6 Samenstellen werklijst betalingen vanuit de openstaande verrichtingen...

Nadere informatie

Factsheet RACS Financial Management system

Factsheet RACS Financial Management system Factsheet RACS Financial Management system Pagina 1 / 10 Inleiding In dit document geven we slechts een overzicht van de functionaliteiten die in de RACS Financial Management module beschikbaar zijn. Iedere

Nadere informatie

Converteren dossiers van Expert/m for Windows

Converteren dossiers van Expert/m for Windows Inhoudsopgave CONVERTEREN DOSSIER EXPERT/M FOR WINDOWS NAAR EXPERT/M PLUS ALGEMEEN... 3 VOORWAARDEN... 3 TIJDSTIP... 3 WERKWIJZE... 3 FASE 1 : CREATIE NIEUW DOSSIER & OVERNAME BASISGEGEVENS... 3 Selectie

Nadere informatie

TAGOR. Gerechtsdeurwaarders

TAGOR. Gerechtsdeurwaarders TAGOR Gerechtsdeurwaarders Inhoud Klantgerichte automatisatie............................. 4 Met een grote automatisatie............................. 5 Een sterke analyse.........................................

Nadere informatie

1 INSTALLATIE 3 1.1. VIA CD-ROM 3 1.2. INSTALLATIE NA DOWNLOAD VAN DE WEBSITE 4 2 STARTEN VAN HET PROGRAMMA 5

1 INSTALLATIE 3 1.1. VIA CD-ROM 3 1.2. INSTALLATIE NA DOWNLOAD VAN DE WEBSITE 4 2 STARTEN VAN HET PROGRAMMA 5 Inhoudsopgave 1 INSTALLATIE 3 1.1. VIA CD-ROM 3 1.2. INSTALLATIE NA DOWNLOAD VAN DE WEBSITE 4 2 STARTEN VAN HET PROGRAMMA 5 3 KORT OVERZICHT VAN VEELGEBRUIKTE ICOONTJES 7 4 EEN DOSSIER AANMAKEN OF OPENEN

Nadere informatie

Diverse items. Voorstel aanpassingen Gemeentelijke Boekhouding 015/ /

Diverse items. Voorstel aanpassingen Gemeentelijke Boekhouding 015/ / Diverse items Voorstel aanpassingen Gemeentelijke Boekhouding 015/45.48.50 015/45.48.89 1 VERDERE VERBETERING AFDRUK LIJSTEN Op vandaag dienen sommige lijsten in meerdere keren opgevraagd te worden. Bvb

Nadere informatie

UW KEUZE...: / = BOEKHOUDING // = HOOFDMENU

UW KEUZE...: / = BOEKHOUDING // = HOOFDMENU 1.1 KLANTENBEHEER Deze rubriek groepeert een aantal programma s die het mogelijk maken nieuwe klanten te creëren, bestaande klanten te wijzigen en de gegevens van de klanten te consulteren. Het volledige

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 NIEUWE MENULIJN... 2.1. 2.1 10.9 Detail journaal algemene boekhouding... 2.1 3 BTW-VERWERKING... 3.

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 NIEUWE MENULIJN... 2.1. 2.1 10.9 Detail journaal algemene boekhouding... 2.1 3 BTW-VERWERKING... 3. 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 NIEUWE MENULIJN... 2.1 2.1 10.9 Detail journaal algemene boekhouding... 2.1 3 BTW-VERWERKING... 3.1 3.1 Afdruk BTW nummer op bestelbon... 3.1 3.2 Uitbreidingen

Nadere informatie

BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76

BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be Handleiding SwingCount Debiteur Rapporten In beheer debiteuren kan u verschillende lijsten opvragen

Nadere informatie

LOGISTIEK Self-billing

LOGISTIEK Self-billing LOGISTIEK Self-billing WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat Self-billing INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Algemeen 3 WERKING 2.1. Beheer-Instellingen 4 2.2. Verrichtingen-voorbeeld 8 Wings Self-billing

Nadere informatie

SOFTWARE VOOR FIETSZAKEN

SOFTWARE VOOR FIETSZAKEN SOFTWARE VOOR FIETSZAKEN Omschrijving "Software voor fietszaken" is een uiterst compleet en gebruiksvriendelijk pakket voor het dagelijks beheer van een fietszaak. Het programma is volledig geïntegreerd

Nadere informatie

Handleiding. Opstart boekhouding voor kerkbesturen - 1 -

Handleiding. Opstart boekhouding voor kerkbesturen - 1 - - 1 - 1 Voorbereiding: basisgegevens invullen... 3 1.1 Constanten - dossier... 3 1.2 Bankrekeningen invullen... 4 1.3 Het beheer van het rekeningstelsel... 5 1.3.1 De algemene rekeningen: Klasse 1 tot

Nadere informatie

Handleiding kasten Extern documentenbeheer

Handleiding kasten Extern documentenbeheer Handleiding kasten 1. Inleiding... 3 2. Voorbereiding en organisatie... 4 2.1. Fysieke locatie van de kast(en) bepalen... 4 2.1.1. Ftp of http-server instellingen... 4 2.1.2. Locatie op je eigen boekhoudserver

Nadere informatie

NIEUWS JUNI 2015 BEHEERSOFTWARE. In deze uitgave:

NIEUWS JUNI 2015 BEHEERSOFTWARE. In deze uitgave: NIEUWS JUNI 2015 In deze uitgave: pagina 2-3 Nieuwe regeling voorschotfacturen vanaf 2015? pagina 4-5 Waarom elektronische facturatie voorlopig nog niet doorbreekt pagina 6-7 Klanten vertellen: Wim Deprins

Nadere informatie

Update SHL versie 8.20

Update SHL versie 8.20 Update SHL versie 8.20 OVERZICHT VAN DE WIJZIGINGEN Algemene wijzigingen Dossiercreatie - overname gegevens Programma's 101/121-102/122 - (afdruk) klanten- en leveranciersrekeningen Programma 123 - Afdruk

Nadere informatie

Little Electronics - Handleiding King

Little Electronics - Handleiding King Inhoudsopgave 1.1 Verkoop(credit)facturen boeken in King... 3 1.2 Boekingsverslag King... 4 1.3 Boekingsverslag controleren... 6 1.4 Boekingen corrigeren... 7 1.5 Aanmaken nieuwe relatie: klant... 7 2.1

Nadere informatie

AccountView Go Workflow documenten handleiding

AccountView Go Workflow documenten handleiding AccountView Go Workflow documenten handleiding Workflow AccountView Go Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Business Case... 3 1.1 Maandelijkse rapporten... 3 1.1.1 BTW Aangifte... 3 1.1.2 Openstaande posten debiteuren...

Nadere informatie

ISABEL 6. SLIMME BOEKHOUDING

ISABEL 6. SLIMME BOEKHOUDING ISABEL 6. SLIMME BOEKHOUDING ACCOUNTING OPTIMIZED OPTIMALISEER UW BOEKHOUDING EN TEL UW TIJDSWINST. BETER BOEKHOUDEN DANKZIJ ISABEL 6. Isabel 6, één oplossing met tal van voordelen. Isabel 6 is de enige

Nadere informatie

Gebruikerstoelichting Kleos 3.8.6

Gebruikerstoelichting Kleos 3.8.6 Gebruikerstoelichting Kleos 3.8.6 INHOUDSTAFEL 1 Fiche 281.50 algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2 Het scherm Export Fiches 281.50 -------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Expert/M Plus Handleiding UBL Import.

Expert/M Plus Handleiding UBL Import. Expert/M Plus Handleiding UBL Import www.kluwer.be/software Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 2 2. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE... 2 3. INSTELLING IN CENTRAAL DOSSIERBEHEER... 2 4. CONFIGURATIE UBL IMPORT...

Nadere informatie

Ford Vehicle Billing. Handleiding

Ford Vehicle Billing. Handleiding Ford Vehicle Billing Handleiding INHOUD: 1 ALGEMEEN... 3 1.1 OMSCHRIJVING... 3 2 FORDBCMINTERFACE... 4 2.1 OMSCHRIJVING... 4 2.2 MODELGEGEVENS... 4 2.3 COMMERCIËLE GEGEVENS... 4 2.4 OPTIES VAN DE WAGEN...

Nadere informatie

Expert/M Plus. Importeren saldibalans uit Excel.

Expert/M Plus. Importeren saldibalans uit Excel. Expert/M Plus Importeren saldibalans uit Excel www.kluwer.be/software Inhoudsopgave INLEIDING... 2 WERKING IN EXPERT/M PLUS... 2 DE STRUCTUUR VAN DE SALDIBALANS IN MS EXCEL... 3 DE HOOFDING... 3 DE SALDIBALANS...

Nadere informatie

CRM Accountancy. Flexibel, efficiënt & accuraat

CRM Accountancy. Flexibel, efficiënt & accuraat CRM Accountancy WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat ACCOUNTANCY CRM INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Wings CRM Accountancy algemeen 3 PRESTATIES 2.1. Wings CRM Accountancy login 4 2.1.1. Het inloggen

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties Bankmutaties Een belangrijk onderdeel in Incura Boekhouding is de verwerking van bankmutaties. Het tijdig en zorgvuldig bijwerken van uw bankmutaties zorgt voor een up-to-date inzicht in uw openstaande

Nadere informatie

Boekhouding Excel beknopte basishandleiding

Boekhouding Excel beknopte basishandleiding Pagina 1 6 Boekhouding Excel beknopte basishandleiding 1. Inhoud 1. Inhoud 1 2. Algemeen overzicht 1 3. Input gegevens - algemene gegevens 1 4. Input gegevens - aankopen / facturen 3 5. Input gegevens

Nadere informatie

Winkind - De standaard software voor het kinderdagverblijf

Winkind - De standaard software voor het kinderdagverblijf 1/16 Winkind - De standaard software voor het kinderdagverblijf Inleiding Marius Software Ontwikkeling bvba is gespecialiseerd in software voor kinderopvang. Het programma Winkind is ontwikkeld in samenwerking

Nadere informatie

Handleiding BOEKHOUDING DOMICILIERINGEN

Handleiding BOEKHOUDING DOMICILIERINGEN Handleiding BOEKHOUDING DOMICILIERINGEN G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be Domicilieringen Onze software

Nadere informatie

BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be

BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be BVBA KMO-zone, Klein Boom 7 2580 Putte (Mechelen) Tel: (015) 76 74 10 Fax: (015) 75 65 76 info@servico.be Handleiding SwingCount Crediteur Verrichten betalingen Voorbereiden betalingen DOEL Voor alle openstaande

Nadere informatie

Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50.

Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50. Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50. Rel. 90-05 Inaras N.V. WWW.OCTOPUS.BE ERELOONFICHES 281.50 1/13 WWW.OCTOPUS.BE ERELOONFICHES 281.50 2/13 Inhoudstafel

Nadere informatie

Documentatie voor update BHIwin 9.02

Documentatie voor update BHIwin 9.02 Documentatie voor update BHIwin 9.02 I. Inlezen dagafschrift CODA versie 2.1... 3 1. Algemene instelling... 3 2. Inlezen dagafschrift... 3 2.1 Alle rekeningen... 3 2.2 Per bankrekening... 4 2.3 Inlezen

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUB-f Handleiding

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

PSUB. gravita. Handleiding PSU Boekhouden V4 module Import INHOUD. Versie: 1.12 22 oktober 2007

PSUB. gravita. Handleiding PSU Boekhouden V4 module Import INHOUD. Versie: 1.12 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUB Handleiding

Nadere informatie

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel documenten en bijlages van de financiële data. BTW-code grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

Stappenplan elektronisch bankieren

Stappenplan elektronisch bankieren Pagina 1 van 7 Stappenplan elektronisch bankieren Inleiding Dit document bevat een beschrijving van de noodzakelijk stappen om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit voor elektronisch

Nadere informatie

1. Quick Start...4. 1.1. BTW Code...4. 1.2. Importeren grootboek (rekenschema)...5. 1.3. Importeren debiteuren...5. 1.4. Importeren crediteuren...

1. Quick Start...4. 1.1. BTW Code...4. 1.2. Importeren grootboek (rekenschema)...5. 1.3. Importeren debiteuren...5. 1.4. Importeren crediteuren... 1. Quick Start...4 1.1. BTW Code...4 1.2. Importeren grootboek (rekenschema)...5 1.3. Importeren debiteuren...5 1.4. Importeren crediteuren...6 1.5. Standaardwaarden...7 2. Bestand...8 2.1. BTW Code...8

Nadere informatie

Overzicht PLOP. Orderopvolging en planning voor koude en warme planten. Versie: 2007.12.26

Overzicht PLOP. Orderopvolging en planning voor koude en warme planten. Versie: 2007.12.26 Versie: 2007.12.26 1. PLOP PLOP is een ERP-softwarepakket dat speciaal ontwikkeld is voor plantgoedbedrijven (zowel warme als koude), rekeninghoudend met de zeer specifieke kenmerken van deze sector. Het

Nadere informatie

We hebben de vragen ingedeeld als volgt:

We hebben de vragen ingedeeld als volgt: In deze rubriek verzamelden we de meest voorkomende vragen en onze antwoorden over Pay@Finpost. Indien u desondanks in deze lijst geen antwoord op uw vragen vindt, aarzel dan niet ons te contacteren op

Nadere informatie

Jaarlijkse afsluiting in Winbooks

Jaarlijkse afsluiting in Winbooks Verenigingen der Parochiale Werken Jaarlijkse afsluiting in Winbooks De presentatie start om 19h30. Blijf aangelogd. Indien je in het blauwe vakje bovenaan het 3 de icoontje aanklikt, dat krijg je onderaan

Nadere informatie

Inhoudstafel 7. DEEL 1 Gevallenstudie: voorstelling van de onderneming Protoy Fictivo BVBA

Inhoudstafel 7. DEEL 1 Gevallenstudie: voorstelling van de onderneming Protoy Fictivo BVBA Inhoudstafel 7 Inhoudstafel DEEL 1 Gevallenstudie: voorstelling van de onderneming Protoy Fictivo BVBA 1 De start... 13 2 Een boekhoudpakket kiezen en van start gaan... 14 2.1 De keuze van het boekhoudpakket...

Nadere informatie

Handleiding. Autotaal Easy-work

Handleiding. Autotaal Easy-work Handleiding Autotaal Easy-work Module: Betaalbestanden (CLIEOP03 Export) Easy-work Versie 599 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Technische informatie...3 Instellingen algemeen...3 Instellingen

Nadere informatie

Car-Pass versie 7_1_0

Car-Pass versie 7_1_0 Car-Pass versie 7_1_0 1 ALGEMEEN Iedereen in de garagesector is wettelijk verplicht om de kilometerstanden van elke auto of lichte bestelwagen waarop hij/zij een interventie doet door te geven aan Car-Pass.

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden Light module Export. Versie: 1.01 16 maart 2005

Handleiding PSU Boekhouden Light module Export. Versie: 1.01 16 maart 2005 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 Handleiding PSU Boekhouden

Nadere informatie

elightvzw.be Inloggen Startup Keuze Rekeningplan (stap 1) Aanmaken boekjaar (stap 2) Aanmaken dagboek (stap 3) PRODUCTFOLDER

elightvzw.be Inloggen Startup Keuze Rekeningplan (stap 1) Aanmaken boekjaar (stap 2) Aanmaken dagboek (stap 3) PRODUCTFOLDER elightvzw.be PRODUCTFOLDER Inloggen Inloggen op elightvzw.be doe je door te surfen naar www.elightvzw.be. Je kiest voor inloggen. Vervolgens geef je de gebruikersnaam en het paswoord in. Na klikken op

Nadere informatie