SEMINARIE B.I.B.F. Kantoororganisatie in de 21 ste eeuw: Is dit nog haalbaar?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SEMINARIE B.I.B.F. Kantoororganisatie in de 21 ste eeuw: Is dit nog haalbaar?"

Transcriptie

1 SEMINARIE B.I.B.F Kantoororganisatie in de 21 ste eeuw: Is dit nog haalbaar? 23/03/2013 Bart Van Coile Accountant-Belastingconsulent, bestuurder Van Coile & Partners CVBA Raadslid en lid uitvoerend comité IAB Ondervoorzitter V.A.B.F vzw Ondervoorzitter I-Prof vzw Niets uit deze uitgave, inclusief de specifieke vormgeving, mag door middel van elektronische of andere middelen, met inbegrip van automatische informatiesystemen, worden gereproduceerd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Mede door de rechtsonzekere wetgeving kan de auteur niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele foutieve interpretaties. 1

2 Inhoud Deel 1: Paperless Office en kantoororganisatie p. 3 Deel 2: E-Invoicing p. 85 Deel 3: Rendabiliteit p. 147 Deel 4: ISRS p.173

3 DEEL 1: Paperless Office Kantoororganisatie 3

4 Paperless kantoor Weg naar paperless office bezaaid met vele obstakels Ondanks de proliferatie van smartphones, tabletcomputers en goedkope opslagmogelijkhe- den blijven we verslaafd aan papier. De droom van een paperless office is nog ver weg. 400 miljoen ton. Dat hallucinante cijfer staat voor de verwachte wereldwijde vraag naar pa- pier in Volgens de Finse papierproducent Foex een record. Hoe komt het toch dat we papier blijven verslinden? Al veertig jaar worden magazines en kranten volgepend met voorspellingen over volledig digitale werkplekken waar documenten enkel via computers beschikbaar zijn en waar geen velletje papier te bespeuren valt. Nooit waren er zoveel mogelijkheden om die droom waar te maken. Smartphones en tabletcompu- en goedkoop, en er zijn ontelbare programma s om papieren documenten te digitaliseren en ters zijn wijdverspreid, de capaciteit om digitale documenten op te slaan is vrijwel onbeperkt ze tijdens hun levensduur te volgen en te bewerken. Maar de realiteit laat een ander beeld zien. Van een paperlesss office of een clean desk is geen sprake. De Belg is de op een na grootste papierverbruiker ter wereld. Tussen 1980 en 2000 verdubbelde het papierverbruik in het Westen, net toen iedereen een pc op zijn kantoor kreeg. Een gemiddelde kantoorwerker print volgens een Nederlandse studie 34 velletjes per dag. Een eerste reden voor onze papierverslaving is puur economisch. Het is erg goedkoop en eenvoudig geworden om te printen. Een kleine inkjetprinter heb je al voor 50 euro. De verleiwe via ding om die snel even af te drukken is erg groot. Het aantal bronnenn waarop het internet een beroep kunnen doen, is vermenigvuldigd. 4

5 Soms is er ook geen digitaal alternatief voorhanden. Vooral de overheid eist vaak nog een papieren formulier. Maar ook in het onderwijs vindt de digitalisering moeilijk ingang. Nog anderen zeggen dat papier een voordeel behoudt omdat het tastbaar is, of omdat het prettiger zou lezen. Noteren op papier zou de informatieverwerking sneller laten verlopen. Hoewel bovenstaande redenen valabel zijn, worden de excuses om nog papier te gebruiken kleiner. Digitaal is sneller, minder foutgevoelig en milieuvriendelijker. Dankzij elektronische facturen en digitale handtekeningen kunnen bedrijven perfect op een veilige en legale manier digitaal werken (lees de getuigenissen hieronder). En de nieuwste generatie computerschermen maakt het prettiger om digitaal te lezen. De believers in een paperless office zijn zeldzaam geworden. Elk document digitaliseren is te omslachtig en niet wenselijk. Maar overheden en bedrijven blijven streven naar minder papier, minstens voor interne doeleinden. Zelfs wanneer het een werk van lange adem is, komen tijdens het proberen heel wat efficiëntiebesparingen aan de oppervlakte. Papierloos werken mag dan wel een utopie zijn, papierarm werken is in crisistijden een nobrainer. 'Zweven tussen hoop en ontgoocheling' Philippe Wartel van Sparks-Surveyors was vastbesloten te streven naar een papierarm kantoor. 'Onze experts doen soms nodeloze verplaatsingen naar ons kantoor om een papieren dossier op te halen. Door alles digitaal beschikbaar te maken wilden we ze makkelijker van thuis uit laten werken.' Vandaag, na een aantal jaren proberen, kan Wartel nog niet van een succes spreken. 'Ik zweef nog tussen een gevoel van ontgoocheling en hoop. We dachten dat het wel te doen zou zijn om paperless te werken maar we botsen op veel problemen. De documenten die we intern aanmaken zijn digitaal maar ons bureau krijgt heel wat brieven binnen. Het vergt enorm veel werkuren om alles in te scannen en te linken aan het juiste dossier. Idem voor de gigantische hoeveelheid mailverkeer. Eigenlijk hebben we een extra parttime kracht nodig.' Dankzij de elektronische handtekening is Sparks-Surveyors juridisch volledig in orde. Maar niet alle klanten zitten op dezelfde lijn. 'Rederijen of advocatenkantoren vragen nog erg vaak naar een papieren kopie.' Wartel laat het hoofd niet hangen. 'Het is een duidelijke besparing gebleken, vooral qua efficiëntiewinst. Dossiers gaan niet meer verloren en zijn onmiddellijk terug te vinden. We blijven volharden.' 5

6 'We laten niets meer aan het toeval over' 'Intern gebruiken we geen papier meer. Enkel voor externe communicatie werken we met papier.' Thomas Van Eeckhout van het ICT-bedrijf Easi.net is na tien jaar volhouden een fervent voorstander van werken zonder papier. 'Het grootste voordeel is dat we niets meer aan het toeval overlaten. Door alles te digitaliseren konden we veel meer automatismen in onze werking inbouwen. We volgen contracten beter op, we zijn beter gedocumenteerd, we hebben meer vat op wat er gebeurt. De foutenmarge is veel kleiner dan bij papieren documenten.' Alle teksten die bij Easi.net digitaal worden aangemaakt krijgen tags mee. Zo zijn ze makkelijk opspoorbaar. Ook en naar collega's is verbannen. Het oeverloze verkeer werd vervangen door een eigen alternatief. 'Het heeft ons een paar honderdduizenden euro's gekost, maar we worden niet meer geleid door die warrige inbox, wel door welomlijnde taken en documenten.' Zijn alle medewerkers overtuigd? 'Over het digitaal lezen krijgen we geen klachten. Natuurlijk zijn er ook nadelen. Door onze gespecialiseerde manier van werken wordt het moeilijker om iemand te integreren die lange tijd op de 'klassieke' manier gewerkt en gecommuniceerd heeft. Aanpassen duurt dan een tijdje. Maar jongeren hebben daar weinig moeite mee.' Artikel in De Tijd 09:29-19 september 2012 door Dieter Snoeck 6

7 PERMANENT DOSSIER Dossierbeheerder PD 1. Identificatie - Opdrachtbrief en belangrijke briefwisseling - Algemeen Naam, adres, vennootschapsvorm Ondernemingsnummer, RPR Nacebel, registratienummer - Gemachtigden Kopie identiteitskaarten / paspoorten Data van benoemingen Duur van de mandaten Kopie huwelijks- of wettelijke samenlevingscontracten - Aandeelhouderslijst - Aandelen en rechten dienaangaande - Organigram van de onderneming - Groepsstructuur - Commissaris - Identificatie Kruispuntbank Uittreksels KBO Nacebel codes - Antiwitwas Identificatie & verificatie Formulier risicobepaling Verklaring uiteindelijke begunstigde(n) Model BBB 7

8 PERMANENT DOSSIER Dossierbeheerder PD 2. PD 2.1 Juridisch Eigen juridische gegevens - Statuten : Oprichting Wijzigingen Gecoördineerde statuten - Publicaties : Statuten en wijzigingen Benoemingen, ontslagen Publicaties BS Notulen B.A.V. en bestuursorgaan - Financieel plan - Verslagen bijzondere mandaten - Overdrachtsovereenkomsten PD 2.2 Contracten met derden - Huurcontracten en zakelijke rechten (erfpachten, vruchtgebruiken, opstal, ) - Verzekeringscontracten - Handelscontracten - Expertiseverslagen PD 2.3 Vergunningen - Exploitatievergunning - Milieuvergunning - Specifieke vergunningen - Vestigingsattest - Andere DP 2.4 Eigendomstitels - Onroerend goed (aankoopakte, ) - Octrooien, merken, patenten, Model BBB 8

9 PERMANENT DOSSIER Dossierbeheerder PD 3. PD 3.1 Boekhouding, fiscaal, sociaal en financieel Boekhouding - Waarderingsregels - Boekhoudkundige specificaties Prorata s Voordelen van alle aard Wagenpark (CO2, ) Andere - Evolutietabel van het kapitaal - Evolutietabel van de reserves - Afschrijvingstabel PD 3.2 PD 3.3 Directe en indirecte fiscaliteit - Fiscale volmachten - Fiscale specificiteiten van het dossier - Gegevens van de fiscale administraties - Brieven met een gevolg in de toekomst - Belangrijke controles en overeenkomsten - Tabel KI onroerend goed & outillering Sociaal - Sociale gegevens Aansluitingsnummers Gegevens sociaal secretariaat - Sociale specificaties van het dossier - Briefwisseling en belangrijke controles PD 3.4 Financieel - Bankrelaties - Leningen - Hypotheken en waarborgen - Leasing- en rentingcontracten - Subsidies - Deposito s en borgstellingen - Andere verplichtingen (beslagen, ) Model BBB 9

10 PERMANENT DOSSIER Dossierbeheerder PD Overige gebruikte checklisten Model BBB 10

11 Algemeen Dossiernummer Naam Rechtsvorm Nacebel Ondernemingsnummer RPR Maatschappelijke zetel : Straat : Nr bus Postcode: Gemeente: Land: Tel : Fax : GSM URL Exploitatiezetel : Straat : Nr bus Postcode: Gemeente: Land: Tel : Fax : GSM URL IBAN 1 IBAN 2 IBAN 3 BIC BIC BIC Gestructureerde mededeling (OGM) te vermelden bij betalingen aan FOD Datum Algemene vergadering, indien formulering Datum Algemene vergadering, indien vaste datum Boekjaar van Eerste afsluitingsdatum tot en met Model BBB 11

12 Gemachtigden Natuurlijke personen Naam M/V Adres Functie Postcode Plaats Land Rijksregisternummer Rechtspersonen Naam Rechtsvorm Adres Functie Postcode Plaats Land Ondernemingsnummer Model BBB 12

13 Nummer Sociale Kas Huwelijkscontract info Begin Mandaat Einde Mandaat Beroep RSZ nummer Begin Mandaat Einde Mandaat Naam vaste vertegenw. M/V Adres VV Functie VV Model BBB 13

14 Postcode VV Plaats VV Land VV Beroep VV Rijksregisternummer VV Huwelijkscontract info VV Model BBB 14

15 Commissaris Natuurlijke personen Naam M/V Adres Functie Postcode Plaats Land Rijksregisternummer Rechtspersonen Naam Rechtsvorm Adres Functie Postcode Plaats Land Ondernemingsnummer Model BBB 15

16 Lidmaatsch.nr instituut Begin Mandaat Einde Mandaat Lidmaatsch.nr instituut Begin Mandaat Einde Mandaat Naam vaste vertegenw. M/V Adres VV Functie VV Model BBB 16

17 Postcode VV Plaats VV Land VV Beroep VV Rijksregisternummer VV Lidmaatsch.nr instituut VV Model BBB 17

18 Aandeelhouderslijst Naam Rijksregisternummer Huwelijkscontract Geboorteplaats Adres Postcode Plaats Land Totaal Model BBB 18

19 Aantal aandelen Opmerkingen 0 Model BBB 19

20 Organigram van de onderneming Walter Boma Algemeen directeur Dorothy Plumo Financieel directeur Johny Voners Commercieel directeur Babette Janssens Boekhoudster Ann Noens Facturatie Bart Maes Vertegenwoordiger Model BBB 20

21 Groepsstructuur Kiekendief BVBA Holding Company Woestijnvos NV Peikestroef BVBA Model BBB 21

22 BTW BTW periodiciteit Wie stelt BTW aangifte op Controlekantoor te Historiek fiscale controle Datum van controle Gecontroleerde AJ Naam controleur Beknopte omschrijving opmerkingen nav controle Datum akkoordverklaring Vennootschapsbelasting Wie stelt VenB aangifte op Controlekantoor te Historiek fiscale controle Datum van controle Gecontroleerde AJ Naam controleur Beknopte omschrijving opmerkingen nav controle Datum akkoordverklaring Model BBB 22

23 Sociaal RSZ nummer Paritair comité Sociaal secretariaat Naam Aansluitingsnummer Contactpersoon Straat Nr bus Postcode Gemeente: Land: Tel Fax GSM URL Model BBB 23

24 Verschillende stappen om doelstellingen te realiseren 1. Organisatie van bestanden 1.1. Bestendig dossier Voorbeeld van een dossierindeling: 24

25 Voorbeeld van een inlichtingsfiche: Voobeeld van een permanent dossier: (Model BBB) 25

26 1.2. Jaardossier Voorbeeld van een dossierindeling: 1.3. Bestandsnamen Doel: indexering van bestanden en opzoeken van bestanden vergemakkelijken Te gebruiken structuur: YYYY-MM-DD NK SD Omschrijving YYYY MM DD dag van opmaak van het document NK SD Naam van de Klant Soort Document UF uitgaande fax IF inkomende fax UB IB UM IM TB AF VF uitgaande brief inkomende brief uitgaande mail inkomende mail tussentijdse berekening aankoopfactuur verkoopfactuur 26

27 BB DGB DB GBAR GBKL GBLV TB PS bank aan te vullen met benaming bank vb Fortis, ING alle dagboeken diverse boeking grootboek algemene rekening grootboek klanten grootboek leveranciers tussentijdse berekening tussentijdse balans proef & saldibalans (vb uit eigen pakket van de klant) FP financieel plan ST statuten BS publicatie Belgisch Staatsblad OL ondernemingsloket ATP ATV attest personenbelasting attest vennootschapsbelasting BE besprekingen CO contract BH FD DOC boekhouding (vb exceltopaccount van klant) fiscale documenten (vb..) documentatie Balans: als YY einddatum van de periode opnemen YYYY naam klant jaarrekening v0.1 YYYY naam klant jaarrekening v0.2 etc Aangiften personenbelasting YYYY naam klant aangifte PB v0.1 YYYY naam klant aangifte PB v0.2 etc BTW-aangifte: einddatum van de periode vermelden YYYY-MM-DD naam klant BTW-aangifte 27

28 De persoon die het excelbestand opmaakt zal er ook onmiddellijk volgende nummering aan koppelen: V0.1 V0.2 (bij aanpassingen) V0.3 (bij nog aanpassingen) V1.1 (na bespreking) V2.0 (bij definitieve afwerking) Indien de jaarrekening niet wordt besproken (dit enkel bij hoge uitzondering), zal de persoon die het bestand definitief opmaakt het onmiddellijk nummeren als V2.0 (direct na V0. dus dan bestaat er geen V1.) 2. Briefwisseling 2.1. Scannen Gebruik een All-in-one kopieertoestel (fax/scan/kopieer). Scan ontvangen documenten van klanten of overheidsdiensten onmiddellijk in en bewaar ze met de juiste bestandsnaam op de juiste plaats in het dossier van de klant. De originele documenten kunnen terug meegegeven worden aan de klant Archiveren van mails Verschillende bedrijven bieden een aantal functies aan waarmee bedrijven op efficiënte wijze hun s kunnen beheren. Uw mailserver is niet de ideale plaats om alle van uw organisatie op te slaan. Opslag van alle op de mailserver leidt op den duur tot een ernstige verslechtering van de prestaties. U kunt het best oude s verplaatsen naar een afzonderlijke database, waardoor de prestatie van uw mailserver op een hoog peil en de opslag van compact blijft. Zonder veel extra handelingen kunt u s archiveren in de directory bij het juiste onderwerp. Gearchiveerde s kunnen ook door collega's gelezen worden. U deelt nu uw belangrijke s. Bovendien hoeft u niet meer te zoeken naar een e- mail, deze heeft u immers opgeslagen bij het juiste onderwerp. Voordelen: - Alle belangrijke s zijn altijd eenvoudig terug te vinden in de directory structuur of op de file-server. - In één oogopslag is alle correspondentie per klant/project/onderwerp te zien, zoals Word-documenten, Excelsheets en Outlook-berichten. - Collega s kunnen lezen welke s u verzonden/ontvangen hebt over een onderwerp. - De Outlook mailbox kan zorgeloos opgeschoond worden. - Mails blijven te openen, te beantwoorden, door te sturen. 28

29 Bedrijven die dit aanbieden: GFI Mailarchiver, MailToFile 29

30 3. PDF Reader / PDF Writer Wat zijn PDF-documenten? PDF-Bestanden zijn elektronische documenten die u kunt openen met het programma Adobe. Deze bestanden kan je gemakkelijk zelf aanmaken via verschillende methodes. Waarom PDF-documenten? - De PDF-documenten zijn relatief klein van omvang en daarom snel binnen te halen via Internet. - U kunt gemakkelijk een PDF-document lezen, doorbladeren, doorzoeken, vergroten of verkleinen. - De PDF-documenten kunt u perfect afdrukken met elke soort printer. - PDF-documenten zijn betrouwbaar, veilig i.v.m. virussen en beschermen het copyright. - PDF's zien eruit als de originele documenten en behouden alle informatie van het bronbestand. 30

31 - De lay-out wordt behouden, ongeacht op welk besturingssysteem het bestand bekeken wordt. - Je kan het document eenvoudig beveiligen tegen aanpassingen of zelfs printen PDF Reader Gratis progamma waarmee u PDF-bestanden kunt bekijken. PDF-bestanden op internet kunt u direct openen en lezen, of downloaden en opslaan op uw eigen computer PDF Writer De mogelijkheden: - PDF s exporteren naar Word, Excel en PouwerPoint - Tekst en afbeeldingen bewerken in PDF-bestanden - PDF- en webformulieren maken - Bestanden combineren in één PDF - Documenten elektronisch ondertekenen - PDF s met een wachtwoord beveiligen - Geleide acties maken om herhalende taken te automatiseren Voorbeeld: Markeren van tekst (Bron: Foxit-reader) 31

32 Voorbeeld: Tekst en afbeeldingen bewerken (Bron: Acrobat Help) 3.3. Doorzoekbaar maken van PDF-bestanden Bestaande PDF-Bestanden Tekst in eerder gescande documenten die al naar PDF zijn geconverteerd, kunnen met de OCR-software (Optical Character Recognition) worden herkend. Tekst in één document herkennen 1. Open de gescande PDF. 2. Kies Gereedschappen > Tekst herkennen > In dit bestand. 3. Selecteer in het dialoogvenster Tekst herkennen een optie onder Pagina's. 4. Klik indien nodig op Bewerken om het dialoogvenster Tekst herkennen - Algemene instellingen te openen en geef de gewenste opties op. (Bron: Help en zelfstudies Adobe Acrobat XI) Documenten naar PDF scannen Duidt het doorzoekbaar maken (OCR uitvoeren) aan bij de scanopties. Met deze optie worden tekstafbeeldingen in de PDF omgezet in doorziekbare en selecteerbare tekst. 32

33 4. Twee schermen Uw computerervaring kan op een eenvoudige manier verbeteren door het gebruik van twee schermen. U zult plotseling minder tijd besteden aan het bladeren door geopende bestanden, programma's en s, op zoek naar wat u wilt. Met een muisklik of via het toetsenbord tussen toepassingen en vensters schakelen duurt maar heel even. Maar kleine vertragingen lopen al snel op als u deze actie tientallen of honderden keren per dag uitvoert. Een opstelling met twee monitoren biedt u meer schermruimte om dergelijke vertragingen te helpen beperken en de algemene productiviteit te verbeteren. Met al die schermruimte voor u zult u zich al snel realiseren hoeveel tijd u eerder hebt verspild aan het schakelen tussen vensters en het zoeken naar dingen. U zult zichzelf afvragen hoe u ooit met slechts één beeldscherm hebt kunnen leven. De mogelijkheden zijn bijna onbeperkt. Hier volgens enkele manieren waarop u twee beeldschermen kunt gebruiken: - Bekijk op elk beeldscherm een ander document of spreadsheet. - Raadpleeg het ene bestand terwijl u aan het andere werkt en sleep gegevens tussen de bestanden. - Zoek op het ene beeldscherm naar informatie in een webbrowser en typ op het andere scherm een bericht of document. - Let via één monitor op uw door uw postvak open te laten staan en werk tegelijk op de tweede monitor in een andere toepassing. 5. Informaticatoepassingen Op het VABF colloquium van 2012 werden vragen gesteld aan de leden met betrekking tot de gebruikte informaticatoepassingen in hun kantoor. Hieronder vindt u enkele van de gestelde vragen met de antwoorden Communicatie met klanten 33

34 5.2. Gebruik van algemene zoekmodules 5.3. Gebruik van fiscale zoekmodules 34

35 5.4. Takenbeheer 5.5. Klantenbeheer 35

36 5.6. Ondersteunende programma s naar een paperless office 5.7. Software om bestanden te versturen 36

37 Uitleg betreffende de programma s Admin en Fogbuz Admin Admin is een software voor tijdsregistratie, facturatie, contractbeheer, taakopvolging en rapportage voor accountants, boekhouders en bedrijfsrevisoren. Admin-IS software biedt accountants, boekhouders en bedrijfsrevisoren een up-to-date totaaloverzicht: - U houdt eenvoudig en overzichtelijk alle tijdsregistraties bij voor het factureren en doorberekenen van kosten aan uw klanten. - Opvolging van de taken in uw kantoor met behulp van de Admin-IS TaskFlow - Planningstool - agendabeheer. - Bruikbaar zowel op één PC in de eenmanszaak als in een netwerkomgeving in kantoren met meerdere medewerkers. - Admin-IS is gebruiksvriendelijk, zonder onnodige toeters en bellen, maar met een correct beheer van alle (wettelijke) documenten en gegevens. - Historieken van de gewerkte uren en klantenfacturen. - Importmogelijkheid van oude gegevens uit andere databanken. - Velerlei rapportagemogelijkheden, in te stellen volgens need-to-know principe. - Rapporten exporteerbaar naar verschillende Microsoft-applicaties (Word, Access, Excel). - Regelmatige updates en gegarandeerde follow-up van wetgeving. Overzichtelijk en centraal beheer van klant- en presentatiegegevens: (Bron: Admin-IS bevat ook een module projectbeheer. Voor accountants hét middel voor een overzichtelijke planning van werkzaamheden en complete kostenadministratie per project. In Admin-IS zijn er meerdere manieren waarop u uw uren overzichtelijk kunt registreren. Reden te meer dus om Excel spreadsheets of gewone losse papiertjes achterwege te laten. 37

38 (Bron: Admin-IS helpt u uw werk te organiseren en alle deadlines te zetten en op te volgen. - BTW-opvolging - Belastingsaangiften - Controles - Alle fiscale controles kunnen eenvoudig opgevolgd worden: wie wat waar wanneer voor welke klant gedaan heeft. 38

39 Alle gegevens eenvoudig bereikbaar voor wie ze nodig heeft Elke medewerker heeft beveiligde toegang tot de gegevens die hij nodig heeft, elk gegeven hoeft maar één keer te worden ingegeven en iedereen registreert in hetzelfde programma welke acties er voor een bepaald project ondernomen zijn en hoeveel tijd dat gekost heeft. Bijhorende documenten kunnen vanuit Admin-Consult opgeslagen en geraadpleegd worden, maar ook rechtstreeks via de Microsoft Office applicaties. Admin-Consult genereert documenten op basis van templates die u eenvoudig zelf kan maken. Deze documenten kunnen dan afgedrukt worden, of verstuurd worden via of fax. Rapporten Gegevens verzamelen is één ding, het is vooral nuttig als deze gegevens u informatie verschaffen over de stand van zaken van uw projecten en uw bedrijf. Admin-Consult bevat een groot aantal standaard rapporten, die u rechtstreeks kan openen in Admin-Consult zelf, of in Excel om er verdere bewerkingen op te doen of de gegevens grafisch voor te stellen. Daarnaast bevat Admin-Consult een report generator, waarmee u zelf de gewenste rapporten kan opstellen. Deze kan u dan eventueel ter beschikking stellen van uw medewerkers. Rapporten die gemaakt zijn met de report generator kunnen ook geopend worden in Excel. (Bron: 39

40 Fogbuz Desktop zoekmachines Martin Gijzemijter - 4 mei 2012, 16:31 Google Desktop Search (GDS) is een krachtig en handig programma voor het doorzoeken van uw harde schijf. Helaas heeft Google enige tijd geleden aangekondigd de ontwikkeling van het programma stop te zetten. Een voorheen prettig gratis alternatief (Copernic Free) is inmiddels zo beperkt gemaakt dat ook dit programma eigenlijk geen bruikbaar alternatief meer is. Vervelend, maar gelukkig zijn er nog andere opties. 40

41 Google heeft uiteraard geen monopolie op zoeken, al is het natuurlijk zacht uitgedrukt om te zeggen dat het bedrijf wel het een en ander weet van efficiënt zoeken. Het is dan ook oprecht jammer dat Google geen heil meer ziet in ontwikkelen van software voor het doorzoeken van desktops (uitleg over de motivatie van het bedrijf vindt u in het kader 'Google stopt met Desktop Search'), want daar is daadwerkelijk nog behoefte aan. Immers, harde schijven worden alleen maar groter en de hoeveelheid data neemt exponentieel toe. De grote vraag is dan ook, als we niet kunnen kiezen voor GDS of Copernic Free, welk programma is dan wel in staat ons wegwijs te maken in de jungle die onze bestanden heet? Wij hebben er een aantal voor u getest. Testverantwoording Er zijn verschillende facetten die een desktopzoekprogramma goed of juist heel slecht kunnen maken, maar wat wij in deze test primair van belang achten, is dat we kunnen vinden wat we zoeken. Daarvoor is het natuurlijk belangrijk dat we de zoekopdracht tot in detail kunnen opgeven, filters kunnen gebruiken om zaken te specificeren, waarbij we als het even kan, geholpen willen worden door voorgedefinieerde zoeksjablonen om ons het werk makkelijker te maken. Maar als er dan bestanden gevonden worden, willen we daar ook snel doorheen kunnen bladeren. Is het mogelijk om previews te zien van de zoekresultaten? Kunnen we archieven doorzoeken, tekst zoeken in bestanden, kunnen we alleen zoeken op lokale schijven of ook in het netwerk? En hoe zit het met de snelheid? Het hoeft echt niet onmiddellijk op het scherm te staan (al is dat wel fijn natuurlijk), maar we willen er ook niet belachelijk lang op wachten. Ook zitten we niet te wachten op een programma dat onze systeemprestaties zienderogen achteruit doet hollen. Om dit laatste goed te testen, hebben we elk programma uitgeprobeerd op een schone installatie, om te voorkomen dat de ene zoekmachine de andere hindert. Google stopt met Desktop Search De verplaatsing van activiteiten naar de Cloud heeft volgens Google ervoor gezorgd dat een desktopzoekmachine helemaal niet meer zo relevant is. Dat is een motivatie waar wij zo onze vraagtekens bij hebben. Dat 'cloud computing' de toekomst is, daar zullen weinigen over twijfelen, maar nu is dat nog allerminst het ge val. Natuurlijk, het bestaat, het werkt en wint snel aan populariteit, maar hoeveel van uw activiteiten vinden al daadwerkelijk plaats in de cloud? We durven in te zetten op lang niet genoeg, om het afschaffen van een desktopzoekmachine om die reden te valideren. Wellicht is dat met een jaar of vijf anders, als cloud computing zo'n vlucht heeft genomen dat we niet meer de behoefte hebben om onze bestanden (of een back-up daarvan) op de harde schijf te bewaren, maar voorlopig is dat echt nog niet het geval. Gelukkig zijn er nog plekken waar u de laatste versie van GDS nog gewoon kunt downloaden. 41

42 Windows Search We beginnen uiteraard met de meest voor de hand liggende software, namelijk de software die al in Windows is ingebouwd. Windows Search (4.0) is standaard geïntegreerd in Windows 7 en ook in Windows Vista. Wie nog Windows XP draait, hoeft de boot niet te missen, want op de site van Microsoft is Windows Search gratis te downloaden. Het handige van Windows Search is uiteraard dat de software is geïntegreerd in het besturingssysteem en u er dus niet iets apart voor hoeft te installeren of te starten. Windows Search is software die de inhoud van uw harde schijf (of schijven) indexeert, hetgeen betekent dat er een overzicht wordt bijgehouden van welke bestanden waar staan, om vrijwel direct resultaat te kunnen tonen bij een zoekopdracht. Wanneer u Windows (of Windows Search in XP) net hebt geïnstalleerd, dan duurt dat indexeren lang. Hoewel het afhankelijk is van de grootte van uw harde schijf en de hoeveelheid data die erop staan, is dat geen minutenwerk. Het duurt dus even voor u ervan kunt profiteren. Daarna wordt de index voortdurend bijgehouden, zodat u daar geen last van hebt. Fijn daarbij is dat dit, in tegenstelling tot voorgaande versies, nagenoeg geen effect lijkt te hebben op de systeemprestaties (er is geen voortdurend geratel of een plotseling tijdelijk traag systeem). De zoekfunctie zelf is krachtig, u kunt niet alleen zoeken naar bestanden, maar ook naar de inhoud van die bestanden, die, in het geval van tekst, ook keurig wordt weergegeven met het gezochte woord gemarkeerd. Zoekt u vanuit het startmenu, dan worden de resultaten netjes gegroepeerd weergegeven op type, maar kunt u de inhoud niet zien. Zoekt u echter via de Verkenner, dan is dat juist omgekeerd. Jammer dat het niet allebei tegelijk kan: op type 42

43 groeperen én de inhoud bekijken. De interface is in dat opzicht ook wat verwarrend. Windows Search heeft namelijk veel opties, zoals zoeken over het netwerk, zoeken in natuurlijke taal (dus mensentaal in plaats van zoektermen), zoeken op een specifiekee datum etc., maar die opties zitten zo geïntegreerd en verstopt in de interface dat het al snel lijkt alsof u niets kunt met de zoekfunctie. Windows Search is razendsnel en helpt u ongetwijfeld vinden wat u zoekt, maar het grootste manco is en blijft de interface. Zoals de prachtige optie waarbij u de zoekactie kunt opslaan, waarbij niet duidelijk wordt hoe u deze terug kunt halen, om hem later ineens onder de favorieten te zien. Oftewel, een juweeltje waarvan velen de ware kracht nooit zullen kennen. Windows Search 4.0 Prijs Gratis Taal Nederlands OS Windows XP/Vista/7 Maker Microsoft Oordeel 8/10 Pluspunten Zoeken is razendsnel Zoeken in (gecomprimeerde) bestanden Ook zoeken over het netwerk Minpunten Indexeren kan heel lang duren Interface is verwarrend 6. Witboek IAB 6.1. Cliëntacceptatiebeleid 43

44 Antiwitwasregelgeving (Wet van 11 januari 1993) Beslissingsboom I Aanknopen van een zakenrelatie met een nieuwe, rechtstreekse (1) cliënt-natuurlijke persoon v NB: - Huidige beslissingsboom behandelt enkel het onderdeel antiwitwassen van het cliëntenacceptatie-en opvolgingsbeleid dat de beroepsbeoefenaar in toepassing van hoofdstuk 8 van het reglement dient uit te werken en toe te passen (2) - Huidige beslissingsboom is een instrument bedoeld om de toepassing van de antiwitwasreglementering te vergemakkelijken maar is niet bedoeld om het geheel van de reglementering, die de enige officiële referentie blijft, weer te geven W: Wet R: Reglement De cliënt is een gewone cliënt W 7 1 R 4 Neen W 7 1 R 3-4 Occasionele cliënt: - kans dat één of opeenvolgende verrichtingen EUR overschrijden - OF de occasionele cliënt vertegenwoordigt een verhoogd witwasrisico (3) W 7 1, 3 Neen Geen identificatieverplichting (tenzij er een strikter cliëntenacceptatiebeleid is) Ja Ja Identificatie van de cliënt 1 - TIJDSTIP VAN IDENTIFICATIE Identificatie vóór het aanknopen van de zakenrelatie Neen Neen Identificatie in de loop van het aangaan van de zakenrelatie Cumulatieve voorwaarden: - bestaan van uitzonderlijke omstandigheden (4) - cliënt met laag risico op witwassen - verhoogde waakzaamheid tot tijdstip van identificatie - identificatie volgt zo snel mogelijk W 7 1 R 3 W 7 1 R 3 Ja Ja 2 - CLIËNT (minstens: naam, voornaam, datum & plaats van geboorte) - Identificatie W 7 1 face to face R (Procedure A) - identiteitskaart (of paspoort) - niet-belgische inwoners: paspoort - of bewijskrachtig stuk (5) - Identificatie op afstand: (Procedure B) - elektronische identiteitskaart - of gekwalificeerd certificaat - of bewijskrachtig stuk (5) Neen W12 2 R6 2 Ja 3 - POLITIEK PROMINENTE PERSONEN De cliënt is een in het buitenland verblijvende politiek prominente persoon of een direct familielid ervan of een persoon die er nauw mee verbonden is Ja - Toestemming van het passend hiërarchisch niveau beroepsbeoefenaar W 12 3, EN al. 5, 2 - Herkomst vermogen en betrokken fondsen is vastgesteld (6) W 12 3, al. 5, 3 Neen W 12 3 Neen Ja 4 - LASTHEBBERS In de relatie met de beroepsbeoefenaar wordt de cliënt door één of meerdere lasthebbers vertegenwoordigd Ja Identificatie van de lasthebber(s) en verificatie van hun identiteit volgens procedure A of B en nazicht van hun bevoegdheden Neen W 7 2 R 12 Neen Ja 5 - UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDEN De cliënt handelt voor rekening van één of meer uiteindelijke begunstigden Ja Identificatie van de uiteindelijke begunstigde(n) en verificatie van hun identiteit volgens beslissingsboom III Neen W 8 R 13 Neen Ja 6 - VOORWERP EN AARD VAN DE ZAKENRELATIE Identificatie van het voorwerp en de verwachte aard van de zakenrelatie: - aard van de verrichting waarvoor de cliënt een beroep doet op de beroepsbeoefenaar - doel van de zakenrelatie Neen W 7 1 al5 R 10 Ja 7 - BEPALEN VAN HET RISICOPROFIEL Een risicoprofiel wordt bepaald voor de cliënt Het toegekende risicoprofiel is van een laag niveau Neen Neen Verhoogd risicoprofiel: (verhoogde waakzaamheid) Aanvullende informatie wordt bekomen en het nazicht van de documenten is strikter door bv met externe bevestiging te vragen W 12 1 R 22 Ja W 12 1 R 23 Ja De cliëntenacceptatieprocedure kan worden voortgezet De beroepsbeoefenaar knoopt geen zakenrelatie aan (1) Cliënt niet aangebracht door een derde zaakaanbrenger. (2) Deze procedure moet het risiconiveau van de cliënt op het gebied van witwassen en financiering van terrorisme bepalen. (3) De term "witwassen" omvat het witwassen van geld en de financiering van terrorisme zoals omschreven in artikel 5 van de Wet van 11 januari (4) De uitzonderlijke omstandigheden moeten omschreven zijn in door de beroepsbeoefenaar opgestelde interne procedures. (5) Voor zover dat bewijsstuk pertinent en geloofwaardig is, de identificatie geschiedt met het oog op het aanknopen van een zakenrelatie en voor zover noch de cliënt, noch de zakenrelatie een specifiek risico van witwassen van geld of terrorismefinanciering inhoudt. (6) De beroepsbeoefenaar moet minstens de passende, in functie van het risico, maatregelen nemen om de herkomst van het vermogen en van de fondsen vast te stellen die bij de zakelijke relaties of verrichtingen worden gebruikt ( art. 12, al. 5, 3 van de Wet). 44

SEMINARIE oktober 2015

SEMINARIE oktober 2015 SEMINARIE 23-25 oktober 2015 Organisatie van uw kantoor Bart Van Coile Accountant-Belastingsconsulent Bestuurder Van Coile & Partners Ondervoorzitter I.A.B. Ondervoorzitter V.A.B.F. vzw Ondervoorzitter

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW 1. Identificatie vennootschap: Sociale benaming: Vennootschapsvorm: Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap

Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap Argenta Spaarbank nv Dienst Personenbeheer Belgiëlei 49-53, 2018 ANTWERPEN FSMA 27316 RPR Antwerpen btw BE 0404.453.574 Kenmerk: PBUBOA

Nadere informatie

Elektronische archivering Praktische benadering. Erwin Vercammen Accountant Belastingconsulent Ondervoorzitter IAB

Elektronische archivering Praktische benadering. Erwin Vercammen Accountant Belastingconsulent Ondervoorzitter IAB Elektronische archivering Praktische benadering Erwin Vercammen Accountant Belastingconsulent Ondervoorzitter IAB Voorafgaande afspraken Geen gebruik van systeemsoftware voor documentbehandeling Geen gebruik

Nadere informatie

Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies

Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies De wet ter voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering, verplicht

Nadere informatie

Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging

Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging De wet ter voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering verplicht de banken tot

Nadere informatie

Cliquez pour modifier les styles du texte du masque. Deuxième niveau Troisième niveau Quatrième niveau. Cinquième niveau

Cliquez pour modifier les styles du texte du masque. Deuxième niveau Troisième niveau Quatrième niveau. Cinquième niveau Cliquez Institut et des modifiez Réviseurs d Entreprises le titre Norm en omzendbrief van het IBR inzake anti- Cliquez pour modifier les styles du texte du masque 29 juni 2011 Deuxième niveau Troisième

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE INTERNE BOEKHOUDERS BIBF

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE INTERNE BOEKHOUDERS BIBF PASFOTO (geen nietjes) Ik, ondergetekende: vraag in toepassing van artikel 52 ter van de Wet van 22 april 1999 mijn inschrijving op het tableau van de interne boekhouders, zoals bijgehouden door het Beroepsinstituut

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging Aanvraagformulier openen abo Business Account voor een feitelijke vereniging Gegevens van de feitelijke vereniging: Sociale benaming: Oprichtingsdatum: Doel van de vereniging: BTW-nummer: ]]]]]]]]] ]]]]]]]]]

Nadere informatie

NORA Document Management Software

NORA Document Management Software NORA Document Management Software Beheer en beheers uw document flow INHOUD NORA Eenvoudig documentenbeheer NORA: eenvoudig documentenbeheer 3 MODULES Dossier- en contactenbeheer 4 Documenten 5 Berichten

Nadere informatie

Handleiding voor vertegenwoordigers van de Staat

Handleiding voor vertegenwoordigers van de Staat Uniek verslag Handleiding voor vertegenwoordigers van de Staat Version 1 1 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...3 Webbrowsers...4 Verbinding maken met de toepassing...5 Formulier overeenkomst...12

Nadere informatie

NV CENTRALE KREDIETVERLENING

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Formulier: Identificatieformulier rechtspersoon, lasthebber(s) en uiteindelijke begunstigde(n) In te vullen en te ondertekenen door de vertegenwoordigers 1. Identificatie van de rechtspersoon (RP) Maatschappelijke

Nadere informatie

RECHTSPERSOON v. 2010-03

RECHTSPERSOON v. 2010-03 cb AANVRAAG TOT TOETREDING TOT EEN COLLECTIEVE INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN DE TUSSENPERSONEN IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2010-03 Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling

Nadere informatie

Mywebshop Email configuratie. Versie 1.0 Februari 2010. Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden

Mywebshop Email configuratie. Versie 1.0 Februari 2010. Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden Mywebshop Email configuratie Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden Deze handleiding mag gebruikt worden om met behulp van de mywebshop.net infrastructuur een webwinkel/website te bouwen.

Nadere informatie

Stapsgewijs een aangifte indienen (RPB, VenB en BNI/Ven) ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Stapsgewijs een aangifte indienen (RPB, VenB en BNI/Ven) ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Stapsgewijs een aangifte indienen (RPB, VenB en BNI/Ven) 2017 Te doorlopen stappen A. Toegang tot Biztax B. Inloggen C. Starten in BIZTAX D. Aangiften zoeken en openen E. Een nieuwe aangifte beginnen F.

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

Inhoud Installatie en Setup... 5 IRISCompressor gebruiken... 13

Inhoud Installatie en Setup... 5 IRISCompressor gebruiken... 13 Gebruikshandleiding Inhoud Introductie... 1 BELANGRIJKE OPMERKINGEN... 1 Juridische informatie... 3 Installatie en Setup... 5 Systeemvereisten... 5 Installatie... 5 Activering... 7 Automatische update...

Nadere informatie

MS PowerPoint Les 2. Wanneer we niet te veel tijd willen steken in de opmaak van onze presentatie, kunnen we gebruik maken van sjablonen.

MS PowerPoint Les 2. Wanneer we niet te veel tijd willen steken in de opmaak van onze presentatie, kunnen we gebruik maken van sjablonen. MS PowerPoint Les 2 Sjablonen (Templates) Wanneer we niet te veel tijd willen steken in de opmaak van onze presentatie, kunnen we gebruik maken van sjablonen. In PowerPoint beschikken we over honderden

Nadere informatie

INLEIDING. Interne organisatie van de beroepsbeoefenaars.

INLEIDING. Interne organisatie van de beroepsbeoefenaars. I. Reglement inzake de toepassing van de Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme INLEIDING De Wet

Nadere informatie

Stapsgewijs een aangifte indienen ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Stapsgewijs een aangifte indienen ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Stapsgewijs een aangifte indienen 2016 Te doorlopen stappen A. Toegang tot Biztax B. Inloggen C. Starten in BIZTAX D. Aangiften zoeken en openen E. Een nieuwe aangifte beginnen F. Een aangifte indienen

Nadere informatie

AANVRAAG BEDRIJFSIDENTIFICATIE

AANVRAAG BEDRIJFSIDENTIFICATIE In bijlage vindt u ook een instructieblad. Houd het bij de hand om u te helpen bij het invullen van dit formulier. Aansluitingsnummer BTW Deel 1: Bedrijfsgegevens Maatschappelijke benaming van het bedrijf

Nadere informatie

INSTITUUT DER BEDRIJFSREVISOREN JAARLIJKSE MEDEDELING M.B.T. DE WERKZAAMHEDEN VAN HET KANTOOR 1 BOEKJAAR AFGESLOTEN OP... (...

INSTITUUT DER BEDRIJFSREVISOREN JAARLIJKSE MEDEDELING M.B.T. DE WERKZAAMHEDEN VAN HET KANTOOR 1 BOEKJAAR AFGESLOTEN OP... (... INSTITUUT DER BEDRIJFSREVISOREN JAARLIJKSE MEDEDELING M.B.T. DE WERKZAAMHEDEN VAN HET KANTOOR 1 BOEKJAAR AFGESLOTEN OP... (... maanden) 2 I. IDENTIFICATIE VAN DE AANGEVER 1. Benaming :. : A/B 3 nr....

Nadere informatie

ACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCB ACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCB ACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCB

ACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCB ACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCB ACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCB WEBDOC VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN GEVRAAGD DOOR EEN VENNOOTSCHAP Inlichtingsformulier A2 Acerta SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 ANTWERPEN-WILRIJK empty Formulier volledig invullen, ondertekenen

Nadere informatie

Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor:

Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor: Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Tel: Fax: E-mail: Exploitatiezetel(s): Activiteit: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor: Starten Volmacht Securex Ondernemingsloket go-start Indien boekhoudkantoor:

Nadere informatie

AANVRAAG TOT IDENTIFICATIE VAN EEN BTW-EENHEID (formulier 606 A)

AANVRAAG TOT IDENTIFICATIE VAN EEN BTW-EENHEID (formulier 606 A) AANVRAAG TOT IDENTIFICATIE VAN EEN BTW-EENHEID (formulier 606 A) BELANGRIJK In België gevestigde belastingplichtigen die in juridisch opzicht onafhankelijk zijn, maar op financieel, organisatorisch en

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Dit formulier moet opgestuurd worden naar het Participatiefonds en dat uiterlijk op

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

15/03/11. Handleiding MEA-server. Wendy Ranschaert. Ver 1.0

15/03/11. Handleiding MEA-server. Wendy Ranschaert. Ver 1.0 Handleiding MEA-server 15/03/11 Wendy Ranschaert Ver 1.0 Pagina 2 Inhoudstabel 1. Wat is de MEA-server? 2. Hoe krijg je toegang tot de MEA-server? 3. Aanvraag nieuwe gebruiker 4. Een nieuwe MEA maken 5.

Nadere informatie

Identificatieformulier van uw uiteindelijke begunstigden Formulier voor Belgische vzw s

Identificatieformulier van uw uiteindelijke begunstigden Formulier voor Belgische vzw s Identificatieformulier van uw uiteindelijke begunstigden Formulier voor Belgische vzw s Om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen, bent u wettelijk verplicht om uw uiteindelijke

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN Controle Tussenpersonen

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN Controle Tussenpersonen B AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS TUSSENPERSOON IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2010-03 Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Dit formulier moet opgestuurd worden naar het Participatiefonds en dat uiterlijk op

Nadere informatie

Deontologie II - klant

Deontologie II - klant DE RELATIE MET DE KLANT Aanvaarding Opdrachtbrief Behoud Frank Haemers, juridische dienst BIBF Bij wijze van inleiding GEEN KLANTENACCEPTATIEBELEID KLANTENACCEPTATIEBELEID Of hoe omgaan met de kritieke

Nadere informatie

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN KBO-PUB-NL006-060327 Pagina 1 van 13 KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN Aanvraag voor de invoering van gegevens van een ontbrekende onderneming en vestigingseenheid rechtspersoon KBO-PUB-NL006

Nadere informatie

INLICHTINGENFORMULIER A. Deel 1 - GEGEVENS BETREFFENDE DE VENNOOTSCHAP. Deel 2 - GEGEVENS BETREFFENDE DE ONDERTEKENAAR VAN DE AANVRAAG

INLICHTINGENFORMULIER A. Deel 1 - GEGEVENS BETREFFENDE DE VENNOOTSCHAP. Deel 2 - GEGEVENS BETREFFENDE DE ONDERTEKENAAR VAN DE AANVRAAG INLICHTINGENFORMULIER A DAT MOET WORDEN TERUGGESTUURD NAAR HET SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS IN HET KADER VAN EEN AANVRAAG TOT ONTHEFFING VAN DE HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID INGEDIEND DOOR EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online

Handleiding Back-up Online Handleiding Back-up Online April 2015 2015 Copyright KPN Zakelijke Markt Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Zakelijke Markt mag niets uit dit document worden

Nadere informatie

Hoofdstuk VII - Administratieve formulieren die gebruikt moeten worden

Hoofdstuk VII - Administratieve formulieren die gebruikt moeten worden Hoofdstuk VII - Administratieve formulieren die gebruikt moeten worden 1. Bestaande vzw s RECHTSTOESTAND KOSTEN AANTAL EXEMPLAREN Elk document dient steeds in drievoud te worden neergelegd IDENTIFICATIE

Nadere informatie

Satellietversie Versie 2.5 Januari 2003

Satellietversie Versie 2.5 Januari 2003 Satellietversie Versie 2.5 Januari 2003 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Omschrijving... 3 Licentie... 3 Transfer methode... 4 Beveiliging... 5 Dagboeken bestemd voor de ingaven op afstand... 5 Tabellen Derden

Nadere informatie

Formulier 2015 (Aanvraag loonkosten/kosten voor diensten 2014)

Formulier 2015 (Aanvraag loonkosten/kosten voor diensten 2014) Aanvraagformulier voor tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor de kosten voor diensten voor twee of meerdere artsen die deel uitmaken van een groepering Dit formulier moet opgestuurd worden naar het

Nadere informatie

Europese domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen. Werken met SDD in PC banking Pro

Europese domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen. Werken met SDD in PC banking Pro domiciliëring in PC banking Pro: De eerste stappen Werken met SDD in PC banking Pro Inhoud Stap 1: De functies voor begunstigden openen. 3 Stap 2: De mandaten van uw betalers invoeren. 5 Stap 3: Een groep

Nadere informatie

Bij wijze van inleiding GEEN KLANTENACCEPTATIEBELEID

Bij wijze van inleiding GEEN KLANTENACCEPTATIEBELEID DE RELATIE MET DE KLANT Aanvaarding Opdrachtbrief Behoud Frank Haemers, juridische dienst BIBF Bij wijze van inleiding GEEN KLANTENACCEPTATIEBELEID KLANTENACCEPTATIEBELEID Of hoe omgaan met de kritieke

Nadere informatie

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk 1 Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België) Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

Aanvraag voor wijzigingen van een feitelijke vereniging

Aanvraag voor wijzigingen van een feitelijke vereniging Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor wijzigingen van een feitelijke vereniging U kunt dit formulier op uw computer invullen.

Nadere informatie

LEASINVEST REAL ESTATE

LEASINVEST REAL ESTATE 1 LEASINVEST REAL ESTATE Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Lenniksebaan 451,

Nadere informatie

Workshop over PDF. Door Walter Gijkens voor Sodipa computerclub

Workshop over PDF. Door Walter Gijkens voor Sodipa computerclub Workshop over PDF Door Walter Gijkens voor Sodipa computerclub Workshop over pdf Hoe herken je een pdf-bestand? Hoe open je een pdf-bestand? Wat is een pdf-bestand? Hoe maak je een pdf-bestand? PAUZE Workshop

Nadere informatie

INBRENG IN NATURA OPDRACHT

INBRENG IN NATURA OPDRACHT Op te vragen gegevens bij inbreng in natura - Blz 1 INBRENG IN NATURA OPDRACHT De bedoeling van deze opdracht bestaat erin de beschrijving van de inbreng in natura, de methoden van waardering, zoals die

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Administrative bron KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen Algemene informatie De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat binnen de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) MS OFFICE 2007 (WINDOWS - WORD EN EXCEL) VERSIE 1.1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden ingevolge

Nadere informatie

Verklaring over de identiteit van de uiteindelijke begunstigden

Verklaring over de identiteit van de uiteindelijke begunstigden Customer Services: T +32 (0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Datum 20 Relationship Manager: Verklaring over de identiteit van de uiteindelijke begunstigden Triodos Bank is wettelijk verplicht

Nadere informatie

NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK

NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK Niet alleen banken vragen vaker om uw paspoort of rijbewijs. Sinds 2003 doen advocaten, accountants en belastingadviseurs

Nadere informatie

OPDRACHTBRIEF. in deze overeenkomst de beroepsbeoefenaar genoemd,

OPDRACHTBRIEF. in deze overeenkomst de beroepsbeoefenaar genoemd, Tussen de ondergetekenden: OPDRACHTBRIEF Naam +Voornaam IAB - erkenningsnummer Nat.Nr. Kantoor houdende te Stationsstraat 1 te 3520 Zonhoven Als mandataris van Coda Boekhouders en Fiscalisten BVBA Met

Nadere informatie

DEMO De registratieprocedure voor nieuwe ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie)

DEMO De registratieprocedure voor nieuwe ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie) DEMO De registratieprocedure voor nieuwe ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie) Versie september 2009 Toegang tot de digitale steunmaatregelen

Nadere informatie

Documenten scannen Documenten scannen en opvragen in CASHWin

Documenten scannen Documenten scannen en opvragen in CASHWin Inleiding In CASH is het mogelijk een digitaal archief aan te leggen. Dit heeft als voordeel, dat u het document op elk willekeurig tijdstip op uw beeldscherm kunt oproepen. Het originele document blijft

Nadere informatie

AANVRAAG BEDRIJFSIDENTIFICATIE

AANVRAAG BEDRIJFSIDENTIFICATIE In bijlage vindt u ook een instructieblad. Houd het bij de hand om u te helpen bij het invullen van dit formulier. Deel 1: Bedrijfsgegevens Maatschappelijke benaming van het bedrijf Adres maatschappelijke

Nadere informatie

NIEUWE INLOGPROCEDURE INTERVAT

NIEUWE INLOGPROCEDURE INTERVAT NIEUWE INLOGPROCEDURE INTERVAT Wat houdt deze nieuwe procedure in? Vanaf 11 februari 2014 zal de inlogprocedure voor Intervat via FEDIAM (Federaal Identity en Access Management) in werking treden. Dit

Nadere informatie

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders 1/14 Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders Inleiding Marius Software Ontwikkeling bvba is gespecialiseerd in software voor kinderopvang. Het programma Winkind is ontwikkeld in

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS TUSSENPERSOON IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2015-01

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS TUSSENPERSOON IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2015-01 B AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS TUSSENPERSOON IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2015-01 Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van

Nadere informatie

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Handleiding SecurDisc Nero AG SecurDisc Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding en de volledige inhoud van de handleiding worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van

Nadere informatie

SIMPLIFYSCAN. A sharp choice in intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. A sharp choice in intelligent scanning SIMPLIFYSCAN A sharp choice in intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: A SHARP CHOICE IN INTELLIGENT SCANNING SimplifyScan maakt het voor gebruikers mogelijk om documenten op een eenvoudige wijze te scannen

Nadere informatie

CBPL Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Drukpersstraat Brussel Formulier Gewone aangifte. Lees dit eerst.

CBPL Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Drukpersstraat Brussel Formulier Gewone aangifte. Lees dit eerst. CBPL Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Drukpersstraat 35 1000 Brussel Formulier Gewone aangifte Lees dit eerst Noteer Het indienen van een aangifte of van een geheel van aangiften

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem-Antwerpen Ondernemingsnummer 0458.623.918 FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders 1/13 Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders Inleiding Marius Software Ontwikkeling bvba is gespecialiseerd in software voor kinderopvang. Het programma Winkind is ontwikkeld in

Nadere informatie

Een vennootschap heeft wat wij noemen RECHTSPERSOONLIJKHEID.

Een vennootschap heeft wat wij noemen RECHTSPERSOONLIJKHEID. 8.VENNOOTSCHAPPEN 8.1.NATUURLIJKE PERSOON en RECHTSPERSOON Vooraleer wij over vennootschappen spreken moeten wij het onderscheid kennen tussen een natuurlijke persoon en een rechtspersoon. Een natuurlijke

Nadere informatie

Deposito- en Consignatiekas

Deposito- en Consignatiekas AANVRAAGFORMULIER VOOR TEGEMOETKOMING VOOR EEN TAK 21-LEVENSVERZEKERING, onderworpen aan het Belgisch recht. (met uitzondering van de volledige tweede pijler ) 1/11 Deel 1 Voorwaarden om in aanmerking

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een vereniging van mede-eigenaars

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een vereniging van mede-eigenaars 1/8 Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een vereniging van mede-eigenaars 1. Gegevens van de mede-eigendom: Datum van oprichting: Adres van het onroerend goed en zetel van de mede-eigendom:

Nadere informatie

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Verkopers van goederen

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Verkopers van goederen Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Handleiding voor Verkopers van goederen Versie: 04-07-2013 Inleiding Vanaf 1 augustus 2008 is de Wet

Nadere informatie

Stapsgewijs een aangifte in de rechtspersonenbelasting indienen

Stapsgewijs een aangifte in de rechtspersonenbelasting indienen Stapsgewijs een aangifte in de rechtspersonenbelasting indienen Juni 2015 Te doorlopen stappen Inloggen Starten in BIZTAX Aangiften zoeken en openen Een nieuwe aangifte beginnen Een aangifte invullen Een

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor juridische constructies

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor juridische constructies Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor juridische constructies De volgende rechtsvormen

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor Belgische publieke rechtspersonen

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor Belgische publieke rechtspersonen Customer Services: T +32 (0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Datum 20 Relationship Manager: F2F Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor Belgische publieke rechtspersonen U

Nadere informatie

Handleiding afdrukken rotariaat CAMPUS NOORD 01-10-2012. Informaticadienst Scholengroep Sint-Rembert v.z.w. Kevin Baert Loes Casteleyn Michiel Seys

Handleiding afdrukken rotariaat CAMPUS NOORD 01-10-2012. Informaticadienst Scholengroep Sint-Rembert v.z.w. Kevin Baert Loes Casteleyn Michiel Seys Handleiding afdrukken rotariaat CAMPUS NOORD 01-10-2012 Informaticadienst Scholengroep Sint-Rembert v.z.w. Kevin Baert Loes Casteleyn Michiel Seys 0. Inhoudsopgave 0. Inhoudsopgave... 3 1. Installatie

Nadere informatie

VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW

VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW Gedurende het bestaan van een VZW rusten er verschillende administratieve verplichtingen op de bestuurders. Het is zeer belangrijk dat

Nadere informatie

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050

Nadere informatie

QUASI-INBRENG OPDRACHT

QUASI-INBRENG OPDRACHT Op te vragen gegevens bij quasi-inbreng - Blz 1 QUASI-INBRENG OPDRACHT De bedoeling van deze opdracht bestaat erin de beschrijving van de vermogensbestanddelen die de vennootschap overweegt te verkrijgen,

Nadere informatie

SCHERM 1. WEGWIJZER PERIODIEKE BTW-AANGIFTE VIA INTERVAT (Test- en Productieomgeving) Klik op:

SCHERM 1. WEGWIJZER PERIODIEKE BTW-AANGIFTE VIA INTERVAT (Test- en Productieomgeving) Klik op: SCHERM 1 WEGWIJZER PERIODIEKE BTW-AANGIFTE VIA INTERVAT (Test- en Productieomgeving) Klik op: SCHERM 2 Vervolgens Klik op : SCHERM 3 Klik (naar gelang de keuze) op één van de opties Testomgeving of Productieomgeving

Nadere informatie

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET INSCHRIJVING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert. Handleiding Expert modus

Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert. Handleiding Expert modus Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert Handleiding Expert modus INHOUD De Expert modus... 3 1. Boekhoudkundige audit... 4 2. Audit nota s... 9 3. Verwijdering van boekingen... 13 4. Decentralisatie van

Nadere informatie

Eenvoud, kracht en snelheid

Eenvoud, kracht en snelheid OpenIMS Open Informatie Management Server Eenvoud, kracht en snelheid E-mail Management Server Whitepaper Open Informatie Management Server www.openims.com OpenSesame ICT BV www.osict.com Inhoudsopgave

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 2 Het vzw-dossier en de publicaties in het Belgisch Staatsblad

Het wel en wee van de vzw Deel 2 Het vzw-dossier en de publicaties in het Belgisch Staatsblad Het wel en wee van de vzw Deel 2 Het vzw-dossier en de publicaties in het Belgisch Staatsblad Patrick Cauwelier, hoofdgriffier Rechtbank van Koophandel Verenigingsdossier waar? op de griffie rechtbank

Nadere informatie

Werken met SDD in PC banking Pro. professionelen

Werken met SDD in PC banking Pro. professionelen Werken met SDD in PC banking Pro professionelen Inhoud Stap 1: De functies voor begunstigden openen. 3 Stap 2: De mandaten van uw betalers invoeren. 5 Stap 3: Een groep invorderingen aanmaken. 8 Stap 4:

Nadere informatie

Checklist oprichting vennootschap. Identificatie. Nuttige adressen. Checklist

Checklist oprichting vennootschap. Identificatie. Nuttige adressen. Checklist Checklist oprichting vennootschap Identificatie rechtsvorm (bvba/nv/cva/cv/cvoha) naam verkorte benaming zetel (adres) telefoon fax kontaktpersoon Nuttige adressen accountant (adres, telefoon, fax, kontaktpersoon)

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING BIV - STAGIAIR-beroepservaring / 2013 - Pagina 1 / 5 Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

Nadere informatie

3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL

3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL !CCEPTå!UTOMATISERING 3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL - / / ) %æ#) * & %2 3 De boeken bijhouden in een mooie, moderne en snelle omgeving? Accept Financieel is dé complete software voor iedere

Nadere informatie

Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen

Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Deze gebruikershandleiding helpt u stap voor stap doorheen de procedure om uw vestiging te registreren in de webapplicatie en

Nadere informatie

SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN!

SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN! SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN! Voorstelling van de nieuwe versie 3.3 We stellen u vandaag met trots de nieuwe versie 3.3 van BOB Software voor. Ons doel: uw gebruik van het programma vereenvoudigen

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook

Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook Versie 2.0 Datum 25 november 2014 Status definitief (UZ68.01) UZI-register Ondertekenen e-mail met Microsoft Outlook versie 2.0 definitief (UZ69.03) 24 november

Nadere informatie

Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid

Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid Bijzonder formulier DB2P voor Buitenlandse Entiteiten: Bijkomende registratie van (een) natuurlijk(e) perso(o)n(en) Inleiding

Nadere informatie

Vul de volgende documenten volledig in. Gebruik hoofdletters en onderteken ze met dezelfde handtekening als op uw identiteitskaart(en):

Vul de volgende documenten volledig in. Gebruik hoofdletters en onderteken ze met dezelfde handtekening als op uw identiteitskaart(en): Aanvraagdossier rekening voor juridische constructies 1 De volgende rechtsvormen worden beschouwd als juridische constructie: feitelijke vereniging, internationale vzw, stichting, tijdelijke handelsvennootschap,

Nadere informatie

RMSwin. Rentmeesterschap. Tel. 050 32 04 08 Fax 050 31 19 12 info@burocenter.be www.burocenter.be

RMSwin. Rentmeesterschap. Tel. 050 32 04 08 Fax 050 31 19 12 info@burocenter.be www.burocenter.be Rentmeesterschap RMSwin Buro Center Informatics bvba L. Bauwensstraat 15 B-8200 Brugge Ondernemingsnummer BE 0479.809.708 Tel. 050 32 04 08 Fax 050 31 19 12 info@burocenter.be www.burocenter.be Erkenningsnr.:

Nadere informatie

SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier

SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier Tussenpersoon: Naam: Nr agent CRELAN Bank Nr producent CRELAN INSURANCE: E-mail: FSMA-nr: Opmaakdatum:

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ALVORENS TE STARTEN... 4 UITGAAND BETALINGSVERKEER... 6 Samenstellen werklijst betalingen vanuit de openstaande verrichtingen...

Nadere informatie

Checklist Oprichting van een vennootschap

Checklist Oprichting van een vennootschap Checklist Oprichting van een vennootschap 1. De vennootschap Omschrijving Naam van de vennootschap Gegevens Vennootschapsvorm Activiteit Adres Telefoon Telefax GSM Email Ondernemingsnummer Kapitaal / Volstorting

Nadere informatie

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

Actualisering van de Uiteindelijke Begunstigden van een vennootschap

Actualisering van de Uiteindelijke Begunstigden van een vennootschap Actualisering van de Uiteindelijke Begunstigden van een vennootschap $ $ 1. Identificatie van de rekeninghouder HANDELSNAAM:... ADRES VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: Straat... Nr... Bus... Ondernemingsnummer:......

Nadere informatie

Compad Store Automation

Compad Store Automation Compad Store Automation Elektronisch facturering Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 1 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 26 maart 2014 Definitief Carol Esmeijer Technische

Nadere informatie