SEMINARIE B.I.B.F. Kantoororganisatie in de 21 ste eeuw: Is dit nog haalbaar?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SEMINARIE B.I.B.F. Kantoororganisatie in de 21 ste eeuw: Is dit nog haalbaar?"

Transcriptie

1 SEMINARIE B.I.B.F Kantoororganisatie in de 21 ste eeuw: Is dit nog haalbaar? 23/03/2013 Bart Van Coile Accountant-Belastingconsulent, bestuurder Van Coile & Partners CVBA Raadslid en lid uitvoerend comité IAB Ondervoorzitter V.A.B.F vzw Ondervoorzitter I-Prof vzw Niets uit deze uitgave, inclusief de specifieke vormgeving, mag door middel van elektronische of andere middelen, met inbegrip van automatische informatiesystemen, worden gereproduceerd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Mede door de rechtsonzekere wetgeving kan de auteur niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele foutieve interpretaties. 1

2 Inhoud Deel 1: Paperless Office en kantoororganisatie p. 3 Deel 2: E-Invoicing p. 85 Deel 3: Rendabiliteit p. 147 Deel 4: ISRS p.173

3 DEEL 1: Paperless Office Kantoororganisatie 3

4 Paperless kantoor Weg naar paperless office bezaaid met vele obstakels Ondanks de proliferatie van smartphones, tabletcomputers en goedkope opslagmogelijkhe- den blijven we verslaafd aan papier. De droom van een paperless office is nog ver weg. 400 miljoen ton. Dat hallucinante cijfer staat voor de verwachte wereldwijde vraag naar pa- pier in Volgens de Finse papierproducent Foex een record. Hoe komt het toch dat we papier blijven verslinden? Al veertig jaar worden magazines en kranten volgepend met voorspellingen over volledig digitale werkplekken waar documenten enkel via computers beschikbaar zijn en waar geen velletje papier te bespeuren valt. Nooit waren er zoveel mogelijkheden om die droom waar te maken. Smartphones en tabletcompu- en goedkoop, en er zijn ontelbare programma s om papieren documenten te digitaliseren en ters zijn wijdverspreid, de capaciteit om digitale documenten op te slaan is vrijwel onbeperkt ze tijdens hun levensduur te volgen en te bewerken. Maar de realiteit laat een ander beeld zien. Van een paperlesss office of een clean desk is geen sprake. De Belg is de op een na grootste papierverbruiker ter wereld. Tussen 1980 en 2000 verdubbelde het papierverbruik in het Westen, net toen iedereen een pc op zijn kantoor kreeg. Een gemiddelde kantoorwerker print volgens een Nederlandse studie 34 velletjes per dag. Een eerste reden voor onze papierverslaving is puur economisch. Het is erg goedkoop en eenvoudig geworden om te printen. Een kleine inkjetprinter heb je al voor 50 euro. De verleiwe via ding om die snel even af te drukken is erg groot. Het aantal bronnenn waarop het internet een beroep kunnen doen, is vermenigvuldigd. 4

5 Soms is er ook geen digitaal alternatief voorhanden. Vooral de overheid eist vaak nog een papieren formulier. Maar ook in het onderwijs vindt de digitalisering moeilijk ingang. Nog anderen zeggen dat papier een voordeel behoudt omdat het tastbaar is, of omdat het prettiger zou lezen. Noteren op papier zou de informatieverwerking sneller laten verlopen. Hoewel bovenstaande redenen valabel zijn, worden de excuses om nog papier te gebruiken kleiner. Digitaal is sneller, minder foutgevoelig en milieuvriendelijker. Dankzij elektronische facturen en digitale handtekeningen kunnen bedrijven perfect op een veilige en legale manier digitaal werken (lees de getuigenissen hieronder). En de nieuwste generatie computerschermen maakt het prettiger om digitaal te lezen. De believers in een paperless office zijn zeldzaam geworden. Elk document digitaliseren is te omslachtig en niet wenselijk. Maar overheden en bedrijven blijven streven naar minder papier, minstens voor interne doeleinden. Zelfs wanneer het een werk van lange adem is, komen tijdens het proberen heel wat efficiëntiebesparingen aan de oppervlakte. Papierloos werken mag dan wel een utopie zijn, papierarm werken is in crisistijden een nobrainer. 'Zweven tussen hoop en ontgoocheling' Philippe Wartel van Sparks-Surveyors was vastbesloten te streven naar een papierarm kantoor. 'Onze experts doen soms nodeloze verplaatsingen naar ons kantoor om een papieren dossier op te halen. Door alles digitaal beschikbaar te maken wilden we ze makkelijker van thuis uit laten werken.' Vandaag, na een aantal jaren proberen, kan Wartel nog niet van een succes spreken. 'Ik zweef nog tussen een gevoel van ontgoocheling en hoop. We dachten dat het wel te doen zou zijn om paperless te werken maar we botsen op veel problemen. De documenten die we intern aanmaken zijn digitaal maar ons bureau krijgt heel wat brieven binnen. Het vergt enorm veel werkuren om alles in te scannen en te linken aan het juiste dossier. Idem voor de gigantische hoeveelheid mailverkeer. Eigenlijk hebben we een extra parttime kracht nodig.' Dankzij de elektronische handtekening is Sparks-Surveyors juridisch volledig in orde. Maar niet alle klanten zitten op dezelfde lijn. 'Rederijen of advocatenkantoren vragen nog erg vaak naar een papieren kopie.' Wartel laat het hoofd niet hangen. 'Het is een duidelijke besparing gebleken, vooral qua efficiëntiewinst. Dossiers gaan niet meer verloren en zijn onmiddellijk terug te vinden. We blijven volharden.' 5

6 'We laten niets meer aan het toeval over' 'Intern gebruiken we geen papier meer. Enkel voor externe communicatie werken we met papier.' Thomas Van Eeckhout van het ICT-bedrijf Easi.net is na tien jaar volhouden een fervent voorstander van werken zonder papier. 'Het grootste voordeel is dat we niets meer aan het toeval overlaten. Door alles te digitaliseren konden we veel meer automatismen in onze werking inbouwen. We volgen contracten beter op, we zijn beter gedocumenteerd, we hebben meer vat op wat er gebeurt. De foutenmarge is veel kleiner dan bij papieren documenten.' Alle teksten die bij Easi.net digitaal worden aangemaakt krijgen tags mee. Zo zijn ze makkelijk opspoorbaar. Ook en naar collega's is verbannen. Het oeverloze verkeer werd vervangen door een eigen alternatief. 'Het heeft ons een paar honderdduizenden euro's gekost, maar we worden niet meer geleid door die warrige inbox, wel door welomlijnde taken en documenten.' Zijn alle medewerkers overtuigd? 'Over het digitaal lezen krijgen we geen klachten. Natuurlijk zijn er ook nadelen. Door onze gespecialiseerde manier van werken wordt het moeilijker om iemand te integreren die lange tijd op de 'klassieke' manier gewerkt en gecommuniceerd heeft. Aanpassen duurt dan een tijdje. Maar jongeren hebben daar weinig moeite mee.' Artikel in De Tijd 09:29-19 september 2012 door Dieter Snoeck 6

7 PERMANENT DOSSIER Dossierbeheerder PD 1. Identificatie - Opdrachtbrief en belangrijke briefwisseling - Algemeen Naam, adres, vennootschapsvorm Ondernemingsnummer, RPR Nacebel, registratienummer - Gemachtigden Kopie identiteitskaarten / paspoorten Data van benoemingen Duur van de mandaten Kopie huwelijks- of wettelijke samenlevingscontracten - Aandeelhouderslijst - Aandelen en rechten dienaangaande - Organigram van de onderneming - Groepsstructuur - Commissaris - Identificatie Kruispuntbank Uittreksels KBO Nacebel codes - Antiwitwas Identificatie & verificatie Formulier risicobepaling Verklaring uiteindelijke begunstigde(n) Model BBB 7

8 PERMANENT DOSSIER Dossierbeheerder PD 2. PD 2.1 Juridisch Eigen juridische gegevens - Statuten : Oprichting Wijzigingen Gecoördineerde statuten - Publicaties : Statuten en wijzigingen Benoemingen, ontslagen Publicaties BS Notulen B.A.V. en bestuursorgaan - Financieel plan - Verslagen bijzondere mandaten - Overdrachtsovereenkomsten PD 2.2 Contracten met derden - Huurcontracten en zakelijke rechten (erfpachten, vruchtgebruiken, opstal, ) - Verzekeringscontracten - Handelscontracten - Expertiseverslagen PD 2.3 Vergunningen - Exploitatievergunning - Milieuvergunning - Specifieke vergunningen - Vestigingsattest - Andere DP 2.4 Eigendomstitels - Onroerend goed (aankoopakte, ) - Octrooien, merken, patenten, Model BBB 8

9 PERMANENT DOSSIER Dossierbeheerder PD 3. PD 3.1 Boekhouding, fiscaal, sociaal en financieel Boekhouding - Waarderingsregels - Boekhoudkundige specificaties Prorata s Voordelen van alle aard Wagenpark (CO2, ) Andere - Evolutietabel van het kapitaal - Evolutietabel van de reserves - Afschrijvingstabel PD 3.2 PD 3.3 Directe en indirecte fiscaliteit - Fiscale volmachten - Fiscale specificiteiten van het dossier - Gegevens van de fiscale administraties - Brieven met een gevolg in de toekomst - Belangrijke controles en overeenkomsten - Tabel KI onroerend goed & outillering Sociaal - Sociale gegevens Aansluitingsnummers Gegevens sociaal secretariaat - Sociale specificaties van het dossier - Briefwisseling en belangrijke controles PD 3.4 Financieel - Bankrelaties - Leningen - Hypotheken en waarborgen - Leasing- en rentingcontracten - Subsidies - Deposito s en borgstellingen - Andere verplichtingen (beslagen, ) Model BBB 9

10 PERMANENT DOSSIER Dossierbeheerder PD Overige gebruikte checklisten Model BBB 10

11 Algemeen Dossiernummer Naam Rechtsvorm Nacebel Ondernemingsnummer RPR Maatschappelijke zetel : Straat : Nr bus Postcode: Gemeente: Land: Tel : Fax : GSM URL Exploitatiezetel : Straat : Nr bus Postcode: Gemeente: Land: Tel : Fax : GSM URL IBAN 1 IBAN 2 IBAN 3 BIC BIC BIC Gestructureerde mededeling (OGM) te vermelden bij betalingen aan FOD Datum Algemene vergadering, indien formulering Datum Algemene vergadering, indien vaste datum Boekjaar van Eerste afsluitingsdatum tot en met Model BBB 11

12 Gemachtigden Natuurlijke personen Naam M/V Adres Functie Postcode Plaats Land Rijksregisternummer Rechtspersonen Naam Rechtsvorm Adres Functie Postcode Plaats Land Ondernemingsnummer Model BBB 12

13 Nummer Sociale Kas Huwelijkscontract info Begin Mandaat Einde Mandaat Beroep RSZ nummer Begin Mandaat Einde Mandaat Naam vaste vertegenw. M/V Adres VV Functie VV Model BBB 13

14 Postcode VV Plaats VV Land VV Beroep VV Rijksregisternummer VV Huwelijkscontract info VV Model BBB 14

15 Commissaris Natuurlijke personen Naam M/V Adres Functie Postcode Plaats Land Rijksregisternummer Rechtspersonen Naam Rechtsvorm Adres Functie Postcode Plaats Land Ondernemingsnummer Model BBB 15

16 Lidmaatsch.nr instituut Begin Mandaat Einde Mandaat Lidmaatsch.nr instituut Begin Mandaat Einde Mandaat Naam vaste vertegenw. M/V Adres VV Functie VV Model BBB 16

17 Postcode VV Plaats VV Land VV Beroep VV Rijksregisternummer VV Lidmaatsch.nr instituut VV Model BBB 17

18 Aandeelhouderslijst Naam Rijksregisternummer Huwelijkscontract Geboorteplaats Adres Postcode Plaats Land Totaal Model BBB 18

19 Aantal aandelen Opmerkingen 0 Model BBB 19

20 Organigram van de onderneming Walter Boma Algemeen directeur Dorothy Plumo Financieel directeur Johny Voners Commercieel directeur Babette Janssens Boekhoudster Ann Noens Facturatie Bart Maes Vertegenwoordiger Model BBB 20

21 Groepsstructuur Kiekendief BVBA Holding Company Woestijnvos NV Peikestroef BVBA Model BBB 21

22 BTW BTW periodiciteit Wie stelt BTW aangifte op Controlekantoor te Historiek fiscale controle Datum van controle Gecontroleerde AJ Naam controleur Beknopte omschrijving opmerkingen nav controle Datum akkoordverklaring Vennootschapsbelasting Wie stelt VenB aangifte op Controlekantoor te Historiek fiscale controle Datum van controle Gecontroleerde AJ Naam controleur Beknopte omschrijving opmerkingen nav controle Datum akkoordverklaring Model BBB 22

23 Sociaal RSZ nummer Paritair comité Sociaal secretariaat Naam Aansluitingsnummer Contactpersoon Straat Nr bus Postcode Gemeente: Land: Tel Fax GSM URL Model BBB 23

24 Verschillende stappen om doelstellingen te realiseren 1. Organisatie van bestanden 1.1. Bestendig dossier Voorbeeld van een dossierindeling: 24

25 Voorbeeld van een inlichtingsfiche: Voobeeld van een permanent dossier: (Model BBB) 25

26 1.2. Jaardossier Voorbeeld van een dossierindeling: 1.3. Bestandsnamen Doel: indexering van bestanden en opzoeken van bestanden vergemakkelijken Te gebruiken structuur: YYYY-MM-DD NK SD Omschrijving YYYY MM DD dag van opmaak van het document NK SD Naam van de Klant Soort Document UF uitgaande fax IF inkomende fax UB IB UM IM TB AF VF uitgaande brief inkomende brief uitgaande mail inkomende mail tussentijdse berekening aankoopfactuur verkoopfactuur 26

27 BB DGB DB GBAR GBKL GBLV TB PS bank aan te vullen met benaming bank vb Fortis, ING alle dagboeken diverse boeking grootboek algemene rekening grootboek klanten grootboek leveranciers tussentijdse berekening tussentijdse balans proef & saldibalans (vb uit eigen pakket van de klant) FP financieel plan ST statuten BS publicatie Belgisch Staatsblad OL ondernemingsloket ATP ATV attest personenbelasting attest vennootschapsbelasting BE besprekingen CO contract BH FD DOC boekhouding (vb exceltopaccount van klant) fiscale documenten (vb..) documentatie Balans: als YY einddatum van de periode opnemen YYYY naam klant jaarrekening v0.1 YYYY naam klant jaarrekening v0.2 etc Aangiften personenbelasting YYYY naam klant aangifte PB v0.1 YYYY naam klant aangifte PB v0.2 etc BTW-aangifte: einddatum van de periode vermelden YYYY-MM-DD naam klant BTW-aangifte 27

28 De persoon die het excelbestand opmaakt zal er ook onmiddellijk volgende nummering aan koppelen: V0.1 V0.2 (bij aanpassingen) V0.3 (bij nog aanpassingen) V1.1 (na bespreking) V2.0 (bij definitieve afwerking) Indien de jaarrekening niet wordt besproken (dit enkel bij hoge uitzondering), zal de persoon die het bestand definitief opmaakt het onmiddellijk nummeren als V2.0 (direct na V0. dus dan bestaat er geen V1.) 2. Briefwisseling 2.1. Scannen Gebruik een All-in-one kopieertoestel (fax/scan/kopieer). Scan ontvangen documenten van klanten of overheidsdiensten onmiddellijk in en bewaar ze met de juiste bestandsnaam op de juiste plaats in het dossier van de klant. De originele documenten kunnen terug meegegeven worden aan de klant Archiveren van mails Verschillende bedrijven bieden een aantal functies aan waarmee bedrijven op efficiënte wijze hun s kunnen beheren. Uw mailserver is niet de ideale plaats om alle van uw organisatie op te slaan. Opslag van alle op de mailserver leidt op den duur tot een ernstige verslechtering van de prestaties. U kunt het best oude s verplaatsen naar een afzonderlijke database, waardoor de prestatie van uw mailserver op een hoog peil en de opslag van compact blijft. Zonder veel extra handelingen kunt u s archiveren in de directory bij het juiste onderwerp. Gearchiveerde s kunnen ook door collega's gelezen worden. U deelt nu uw belangrijke s. Bovendien hoeft u niet meer te zoeken naar een e- mail, deze heeft u immers opgeslagen bij het juiste onderwerp. Voordelen: - Alle belangrijke s zijn altijd eenvoudig terug te vinden in de directory structuur of op de file-server. - In één oogopslag is alle correspondentie per klant/project/onderwerp te zien, zoals Word-documenten, Excelsheets en Outlook-berichten. - Collega s kunnen lezen welke s u verzonden/ontvangen hebt over een onderwerp. - De Outlook mailbox kan zorgeloos opgeschoond worden. - Mails blijven te openen, te beantwoorden, door te sturen. 28

29 Bedrijven die dit aanbieden: GFI Mailarchiver, MailToFile 29

30 3. PDF Reader / PDF Writer Wat zijn PDF-documenten? PDF-Bestanden zijn elektronische documenten die u kunt openen met het programma Adobe. Deze bestanden kan je gemakkelijk zelf aanmaken via verschillende methodes. Waarom PDF-documenten? - De PDF-documenten zijn relatief klein van omvang en daarom snel binnen te halen via Internet. - U kunt gemakkelijk een PDF-document lezen, doorbladeren, doorzoeken, vergroten of verkleinen. - De PDF-documenten kunt u perfect afdrukken met elke soort printer. - PDF-documenten zijn betrouwbaar, veilig i.v.m. virussen en beschermen het copyright. - PDF's zien eruit als de originele documenten en behouden alle informatie van het bronbestand. 30

31 - De lay-out wordt behouden, ongeacht op welk besturingssysteem het bestand bekeken wordt. - Je kan het document eenvoudig beveiligen tegen aanpassingen of zelfs printen PDF Reader Gratis progamma waarmee u PDF-bestanden kunt bekijken. PDF-bestanden op internet kunt u direct openen en lezen, of downloaden en opslaan op uw eigen computer PDF Writer De mogelijkheden: - PDF s exporteren naar Word, Excel en PouwerPoint - Tekst en afbeeldingen bewerken in PDF-bestanden - PDF- en webformulieren maken - Bestanden combineren in één PDF - Documenten elektronisch ondertekenen - PDF s met een wachtwoord beveiligen - Geleide acties maken om herhalende taken te automatiseren Voorbeeld: Markeren van tekst (Bron: Foxit-reader) 31

32 Voorbeeld: Tekst en afbeeldingen bewerken (Bron: Acrobat Help) 3.3. Doorzoekbaar maken van PDF-bestanden Bestaande PDF-Bestanden Tekst in eerder gescande documenten die al naar PDF zijn geconverteerd, kunnen met de OCR-software (Optical Character Recognition) worden herkend. Tekst in één document herkennen 1. Open de gescande PDF. 2. Kies Gereedschappen > Tekst herkennen > In dit bestand. 3. Selecteer in het dialoogvenster Tekst herkennen een optie onder Pagina's. 4. Klik indien nodig op Bewerken om het dialoogvenster Tekst herkennen - Algemene instellingen te openen en geef de gewenste opties op. (Bron: Help en zelfstudies Adobe Acrobat XI) Documenten naar PDF scannen Duidt het doorzoekbaar maken (OCR uitvoeren) aan bij de scanopties. Met deze optie worden tekstafbeeldingen in de PDF omgezet in doorziekbare en selecteerbare tekst. 32

33 4. Twee schermen Uw computerervaring kan op een eenvoudige manier verbeteren door het gebruik van twee schermen. U zult plotseling minder tijd besteden aan het bladeren door geopende bestanden, programma's en s, op zoek naar wat u wilt. Met een muisklik of via het toetsenbord tussen toepassingen en vensters schakelen duurt maar heel even. Maar kleine vertragingen lopen al snel op als u deze actie tientallen of honderden keren per dag uitvoert. Een opstelling met twee monitoren biedt u meer schermruimte om dergelijke vertragingen te helpen beperken en de algemene productiviteit te verbeteren. Met al die schermruimte voor u zult u zich al snel realiseren hoeveel tijd u eerder hebt verspild aan het schakelen tussen vensters en het zoeken naar dingen. U zult zichzelf afvragen hoe u ooit met slechts één beeldscherm hebt kunnen leven. De mogelijkheden zijn bijna onbeperkt. Hier volgens enkele manieren waarop u twee beeldschermen kunt gebruiken: - Bekijk op elk beeldscherm een ander document of spreadsheet. - Raadpleeg het ene bestand terwijl u aan het andere werkt en sleep gegevens tussen de bestanden. - Zoek op het ene beeldscherm naar informatie in een webbrowser en typ op het andere scherm een bericht of document. - Let via één monitor op uw door uw postvak open te laten staan en werk tegelijk op de tweede monitor in een andere toepassing. 5. Informaticatoepassingen Op het VABF colloquium van 2012 werden vragen gesteld aan de leden met betrekking tot de gebruikte informaticatoepassingen in hun kantoor. Hieronder vindt u enkele van de gestelde vragen met de antwoorden Communicatie met klanten 33

34 5.2. Gebruik van algemene zoekmodules 5.3. Gebruik van fiscale zoekmodules 34

35 5.4. Takenbeheer 5.5. Klantenbeheer 35

36 5.6. Ondersteunende programma s naar een paperless office 5.7. Software om bestanden te versturen 36

37 Uitleg betreffende de programma s Admin en Fogbuz Admin Admin is een software voor tijdsregistratie, facturatie, contractbeheer, taakopvolging en rapportage voor accountants, boekhouders en bedrijfsrevisoren. Admin-IS software biedt accountants, boekhouders en bedrijfsrevisoren een up-to-date totaaloverzicht: - U houdt eenvoudig en overzichtelijk alle tijdsregistraties bij voor het factureren en doorberekenen van kosten aan uw klanten. - Opvolging van de taken in uw kantoor met behulp van de Admin-IS TaskFlow - Planningstool - agendabeheer. - Bruikbaar zowel op één PC in de eenmanszaak als in een netwerkomgeving in kantoren met meerdere medewerkers. - Admin-IS is gebruiksvriendelijk, zonder onnodige toeters en bellen, maar met een correct beheer van alle (wettelijke) documenten en gegevens. - Historieken van de gewerkte uren en klantenfacturen. - Importmogelijkheid van oude gegevens uit andere databanken. - Velerlei rapportagemogelijkheden, in te stellen volgens need-to-know principe. - Rapporten exporteerbaar naar verschillende Microsoft-applicaties (Word, Access, Excel). - Regelmatige updates en gegarandeerde follow-up van wetgeving. Overzichtelijk en centraal beheer van klant- en presentatiegegevens: (Bron: Admin-IS bevat ook een module projectbeheer. Voor accountants hét middel voor een overzichtelijke planning van werkzaamheden en complete kostenadministratie per project. In Admin-IS zijn er meerdere manieren waarop u uw uren overzichtelijk kunt registreren. Reden te meer dus om Excel spreadsheets of gewone losse papiertjes achterwege te laten. 37

38 (Bron: Admin-IS helpt u uw werk te organiseren en alle deadlines te zetten en op te volgen. - BTW-opvolging - Belastingsaangiften - Controles - Alle fiscale controles kunnen eenvoudig opgevolgd worden: wie wat waar wanneer voor welke klant gedaan heeft. 38

39 Alle gegevens eenvoudig bereikbaar voor wie ze nodig heeft Elke medewerker heeft beveiligde toegang tot de gegevens die hij nodig heeft, elk gegeven hoeft maar één keer te worden ingegeven en iedereen registreert in hetzelfde programma welke acties er voor een bepaald project ondernomen zijn en hoeveel tijd dat gekost heeft. Bijhorende documenten kunnen vanuit Admin-Consult opgeslagen en geraadpleegd worden, maar ook rechtstreeks via de Microsoft Office applicaties. Admin-Consult genereert documenten op basis van templates die u eenvoudig zelf kan maken. Deze documenten kunnen dan afgedrukt worden, of verstuurd worden via of fax. Rapporten Gegevens verzamelen is één ding, het is vooral nuttig als deze gegevens u informatie verschaffen over de stand van zaken van uw projecten en uw bedrijf. Admin-Consult bevat een groot aantal standaard rapporten, die u rechtstreeks kan openen in Admin-Consult zelf, of in Excel om er verdere bewerkingen op te doen of de gegevens grafisch voor te stellen. Daarnaast bevat Admin-Consult een report generator, waarmee u zelf de gewenste rapporten kan opstellen. Deze kan u dan eventueel ter beschikking stellen van uw medewerkers. Rapporten die gemaakt zijn met de report generator kunnen ook geopend worden in Excel. (Bron: 39

40 Fogbuz Desktop zoekmachines Martin Gijzemijter - 4 mei 2012, 16:31 Google Desktop Search (GDS) is een krachtig en handig programma voor het doorzoeken van uw harde schijf. Helaas heeft Google enige tijd geleden aangekondigd de ontwikkeling van het programma stop te zetten. Een voorheen prettig gratis alternatief (Copernic Free) is inmiddels zo beperkt gemaakt dat ook dit programma eigenlijk geen bruikbaar alternatief meer is. Vervelend, maar gelukkig zijn er nog andere opties. 40

41 Google heeft uiteraard geen monopolie op zoeken, al is het natuurlijk zacht uitgedrukt om te zeggen dat het bedrijf wel het een en ander weet van efficiënt zoeken. Het is dan ook oprecht jammer dat Google geen heil meer ziet in ontwikkelen van software voor het doorzoeken van desktops (uitleg over de motivatie van het bedrijf vindt u in het kader 'Google stopt met Desktop Search'), want daar is daadwerkelijk nog behoefte aan. Immers, harde schijven worden alleen maar groter en de hoeveelheid data neemt exponentieel toe. De grote vraag is dan ook, als we niet kunnen kiezen voor GDS of Copernic Free, welk programma is dan wel in staat ons wegwijs te maken in de jungle die onze bestanden heet? Wij hebben er een aantal voor u getest. Testverantwoording Er zijn verschillende facetten die een desktopzoekprogramma goed of juist heel slecht kunnen maken, maar wat wij in deze test primair van belang achten, is dat we kunnen vinden wat we zoeken. Daarvoor is het natuurlijk belangrijk dat we de zoekopdracht tot in detail kunnen opgeven, filters kunnen gebruiken om zaken te specificeren, waarbij we als het even kan, geholpen willen worden door voorgedefinieerde zoeksjablonen om ons het werk makkelijker te maken. Maar als er dan bestanden gevonden worden, willen we daar ook snel doorheen kunnen bladeren. Is het mogelijk om previews te zien van de zoekresultaten? Kunnen we archieven doorzoeken, tekst zoeken in bestanden, kunnen we alleen zoeken op lokale schijven of ook in het netwerk? En hoe zit het met de snelheid? Het hoeft echt niet onmiddellijk op het scherm te staan (al is dat wel fijn natuurlijk), maar we willen er ook niet belachelijk lang op wachten. Ook zitten we niet te wachten op een programma dat onze systeemprestaties zienderogen achteruit doet hollen. Om dit laatste goed te testen, hebben we elk programma uitgeprobeerd op een schone installatie, om te voorkomen dat de ene zoekmachine de andere hindert. Google stopt met Desktop Search De verplaatsing van activiteiten naar de Cloud heeft volgens Google ervoor gezorgd dat een desktopzoekmachine helemaal niet meer zo relevant is. Dat is een motivatie waar wij zo onze vraagtekens bij hebben. Dat 'cloud computing' de toekomst is, daar zullen weinigen over twijfelen, maar nu is dat nog allerminst het ge val. Natuurlijk, het bestaat, het werkt en wint snel aan populariteit, maar hoeveel van uw activiteiten vinden al daadwerkelijk plaats in de cloud? We durven in te zetten op lang niet genoeg, om het afschaffen van een desktopzoekmachine om die reden te valideren. Wellicht is dat met een jaar of vijf anders, als cloud computing zo'n vlucht heeft genomen dat we niet meer de behoefte hebben om onze bestanden (of een back-up daarvan) op de harde schijf te bewaren, maar voorlopig is dat echt nog niet het geval. Gelukkig zijn er nog plekken waar u de laatste versie van GDS nog gewoon kunt downloaden. 41

42 Windows Search We beginnen uiteraard met de meest voor de hand liggende software, namelijk de software die al in Windows is ingebouwd. Windows Search (4.0) is standaard geïntegreerd in Windows 7 en ook in Windows Vista. Wie nog Windows XP draait, hoeft de boot niet te missen, want op de site van Microsoft is Windows Search gratis te downloaden. Het handige van Windows Search is uiteraard dat de software is geïntegreerd in het besturingssysteem en u er dus niet iets apart voor hoeft te installeren of te starten. Windows Search is software die de inhoud van uw harde schijf (of schijven) indexeert, hetgeen betekent dat er een overzicht wordt bijgehouden van welke bestanden waar staan, om vrijwel direct resultaat te kunnen tonen bij een zoekopdracht. Wanneer u Windows (of Windows Search in XP) net hebt geïnstalleerd, dan duurt dat indexeren lang. Hoewel het afhankelijk is van de grootte van uw harde schijf en de hoeveelheid data die erop staan, is dat geen minutenwerk. Het duurt dus even voor u ervan kunt profiteren. Daarna wordt de index voortdurend bijgehouden, zodat u daar geen last van hebt. Fijn daarbij is dat dit, in tegenstelling tot voorgaande versies, nagenoeg geen effect lijkt te hebben op de systeemprestaties (er is geen voortdurend geratel of een plotseling tijdelijk traag systeem). De zoekfunctie zelf is krachtig, u kunt niet alleen zoeken naar bestanden, maar ook naar de inhoud van die bestanden, die, in het geval van tekst, ook keurig wordt weergegeven met het gezochte woord gemarkeerd. Zoekt u vanuit het startmenu, dan worden de resultaten netjes gegroepeerd weergegeven op type, maar kunt u de inhoud niet zien. Zoekt u echter via de Verkenner, dan is dat juist omgekeerd. Jammer dat het niet allebei tegelijk kan: op type 42

43 groeperen én de inhoud bekijken. De interface is in dat opzicht ook wat verwarrend. Windows Search heeft namelijk veel opties, zoals zoeken over het netwerk, zoeken in natuurlijke taal (dus mensentaal in plaats van zoektermen), zoeken op een specifiekee datum etc., maar die opties zitten zo geïntegreerd en verstopt in de interface dat het al snel lijkt alsof u niets kunt met de zoekfunctie. Windows Search is razendsnel en helpt u ongetwijfeld vinden wat u zoekt, maar het grootste manco is en blijft de interface. Zoals de prachtige optie waarbij u de zoekactie kunt opslaan, waarbij niet duidelijk wordt hoe u deze terug kunt halen, om hem later ineens onder de favorieten te zien. Oftewel, een juweeltje waarvan velen de ware kracht nooit zullen kennen. Windows Search 4.0 Prijs Gratis Taal Nederlands OS Windows XP/Vista/7 Maker Microsoft Oordeel 8/10 Pluspunten Zoeken is razendsnel Zoeken in (gecomprimeerde) bestanden Ook zoeken over het netwerk Minpunten Indexeren kan heel lang duren Interface is verwarrend 6. Witboek IAB 6.1. Cliëntacceptatiebeleid 43

44 Antiwitwasregelgeving (Wet van 11 januari 1993) Beslissingsboom I Aanknopen van een zakenrelatie met een nieuwe, rechtstreekse (1) cliënt-natuurlijke persoon v NB: - Huidige beslissingsboom behandelt enkel het onderdeel antiwitwassen van het cliëntenacceptatie-en opvolgingsbeleid dat de beroepsbeoefenaar in toepassing van hoofdstuk 8 van het reglement dient uit te werken en toe te passen (2) - Huidige beslissingsboom is een instrument bedoeld om de toepassing van de antiwitwasreglementering te vergemakkelijken maar is niet bedoeld om het geheel van de reglementering, die de enige officiële referentie blijft, weer te geven W: Wet R: Reglement De cliënt is een gewone cliënt W 7 1 R 4 Neen W 7 1 R 3-4 Occasionele cliënt: - kans dat één of opeenvolgende verrichtingen EUR overschrijden - OF de occasionele cliënt vertegenwoordigt een verhoogd witwasrisico (3) W 7 1, 3 Neen Geen identificatieverplichting (tenzij er een strikter cliëntenacceptatiebeleid is) Ja Ja Identificatie van de cliënt 1 - TIJDSTIP VAN IDENTIFICATIE Identificatie vóór het aanknopen van de zakenrelatie Neen Neen Identificatie in de loop van het aangaan van de zakenrelatie Cumulatieve voorwaarden: - bestaan van uitzonderlijke omstandigheden (4) - cliënt met laag risico op witwassen - verhoogde waakzaamheid tot tijdstip van identificatie - identificatie volgt zo snel mogelijk W 7 1 R 3 W 7 1 R 3 Ja Ja 2 - CLIËNT (minstens: naam, voornaam, datum & plaats van geboorte) - Identificatie W 7 1 face to face R (Procedure A) - identiteitskaart (of paspoort) - niet-belgische inwoners: paspoort - of bewijskrachtig stuk (5) - Identificatie op afstand: (Procedure B) - elektronische identiteitskaart - of gekwalificeerd certificaat - of bewijskrachtig stuk (5) Neen W12 2 R6 2 Ja 3 - POLITIEK PROMINENTE PERSONEN De cliënt is een in het buitenland verblijvende politiek prominente persoon of een direct familielid ervan of een persoon die er nauw mee verbonden is Ja - Toestemming van het passend hiërarchisch niveau beroepsbeoefenaar W 12 3, EN al. 5, 2 - Herkomst vermogen en betrokken fondsen is vastgesteld (6) W 12 3, al. 5, 3 Neen W 12 3 Neen Ja 4 - LASTHEBBERS In de relatie met de beroepsbeoefenaar wordt de cliënt door één of meerdere lasthebbers vertegenwoordigd Ja Identificatie van de lasthebber(s) en verificatie van hun identiteit volgens procedure A of B en nazicht van hun bevoegdheden Neen W 7 2 R 12 Neen Ja 5 - UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDEN De cliënt handelt voor rekening van één of meer uiteindelijke begunstigden Ja Identificatie van de uiteindelijke begunstigde(n) en verificatie van hun identiteit volgens beslissingsboom III Neen W 8 R 13 Neen Ja 6 - VOORWERP EN AARD VAN DE ZAKENRELATIE Identificatie van het voorwerp en de verwachte aard van de zakenrelatie: - aard van de verrichting waarvoor de cliënt een beroep doet op de beroepsbeoefenaar - doel van de zakenrelatie Neen W 7 1 al5 R 10 Ja 7 - BEPALEN VAN HET RISICOPROFIEL Een risicoprofiel wordt bepaald voor de cliënt Het toegekende risicoprofiel is van een laag niveau Neen Neen Verhoogd risicoprofiel: (verhoogde waakzaamheid) Aanvullende informatie wordt bekomen en het nazicht van de documenten is strikter door bv met externe bevestiging te vragen W 12 1 R 22 Ja W 12 1 R 23 Ja De cliëntenacceptatieprocedure kan worden voortgezet De beroepsbeoefenaar knoopt geen zakenrelatie aan (1) Cliënt niet aangebracht door een derde zaakaanbrenger. (2) Deze procedure moet het risiconiveau van de cliënt op het gebied van witwassen en financiering van terrorisme bepalen. (3) De term "witwassen" omvat het witwassen van geld en de financiering van terrorisme zoals omschreven in artikel 5 van de Wet van 11 januari (4) De uitzonderlijke omstandigheden moeten omschreven zijn in door de beroepsbeoefenaar opgestelde interne procedures. (5) Voor zover dat bewijsstuk pertinent en geloofwaardig is, de identificatie geschiedt met het oog op het aanknopen van een zakenrelatie en voor zover noch de cliënt, noch de zakenrelatie een specifiek risico van witwassen van geld of terrorismefinanciering inhoudt. (6) De beroepsbeoefenaar moet minstens de passende, in functie van het risico, maatregelen nemen om de herkomst van het vermogen en van de fondsen vast te stellen die bij de zakelijke relaties of verrichtingen worden gebruikt ( art. 12, al. 5, 3 van de Wet). 44

DLex, een krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor een beheer van uw advocatenkantoor

DLex, een krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor een beheer van uw advocatenkantoor 11-12 DLex, een krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor een beheer van uw advocatenkantoor Beheer Dossierbeheer p.06 Contactbeheer p.09 Elektronisch documentbeheer (EDM) p.12 Time management p.18

Nadere informatie

Onafhankelijk vakblad voor webwinkeliers Jaargang 1 25 januari 2012. Retouren

Onafhankelijk vakblad voor webwinkeliers Jaargang 1 25 januari 2012. Retouren Checklist Webwinkel Onafhankelijk vakblad voor webwinkeliers Jaargang 1 25 januari 2012 Checklist Opslag Webcare Keurmerken: duurder is niet altijd beter Hoewel veel keurmerken weinig garanties bieden,

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom E-mailmanagement Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Introductie 2 1.1 Doel en

Nadere informatie

Tax Audit & Accountancy

Tax Audit & Accountancy Augustus JAARGANG 3 NR. 3 / 2008 VERSCHIJNT 4X PER JAAR (FEB/MEI/AUG/NOV) AFGIFTEKANTOOR BRUGGE X P608073 15 2008 Tax Audit & Accountancy De installatie van de nieuwe ondernemingsraden B&E Business & Economics

Nadere informatie

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge Handleiding First Antwerpen - Cambridge Handleiding First 2015 Intersentia Antwerpen Cambridge http://www.intersentia.be http://firstsoftware.be Intersentia nv Groenstraat 31 2640 Mortsel Tel.: 03 609

Nadere informatie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Gegeven door: Wilma Bambacht en Thijs Dams Locatie: Surya Products, Tuil Datum: 11 december 2014 Aanvang: 19.00 uur Einde: 21.30 uur www.surya.nl Organisatie:

Nadere informatie

Elektronische facturatie en accounting token: twee vliegen in één klap

Elektronische facturatie en accounting token: twee vliegen in één klap e - accounting Elektronische facturatie en accounting token: twee vliegen in één klap Roger Lassaux Directieadviseur IAB Belastingconsulent Als bevoorrechte adviseurs van de ondernemingen kunnen de accountants

Nadere informatie

lokalenmap.be Een uitgave van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd September 2007

lokalenmap.be Een uitgave van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd September 2007 lokalenmap.be Een uitgave van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd September 2007 COLOFON Auteur Kristof Vansteenkiste (Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en -consulenten)

Nadere informatie

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Waarom deze brochure... en voor wie? De doelstelling Het verhogen van de slagkracht van het verenigingsleven staat

Nadere informatie

Informatieset Uw ICT, altijd en overal

Informatieset Uw ICT, altijd en overal Informatieset Uw ICT, altijd en overal Tendenz ICT is aangesloten bij: Wie zijn wij? TendenZ ICT is uw ervaren ICT-partner die u adviseert, ondersteunt en volledig kan ontzorgen op het gebied van al uw

Nadere informatie

De boekhouding. Oorsprong

De boekhouding. Oorsprong 1 De boekhouding Boekhouding is het systematisch vastleggen van financiële feiten van een persoon, een bedrijf of een (overheids)instelling. Iemand die in deze discipline werkzaam is, wordt een boekhouder

Nadere informatie

Handleiding Notebook

Handleiding Notebook Handleiding Notebook Project Notebook 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor studenten van de Hogeschool Zuyd die in het bezit zijn van een notebook. In deze handleiding kunt u een aantal praktische

Nadere informatie

Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische

Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische Studie Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische handtekening Toekomstgerichte studie over de potentiële

Nadere informatie

Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de

Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van

Nadere informatie

News Zelfstandigen. Sociale bijdragen passen voortaan beter bij uw huidige beroepsinkomen

News Zelfstandigen. Sociale bijdragen passen voortaan beter bij uw huidige beroepsinkomen News Zelfstandigen Oktober 2014 Sociale bijdragen passen voortaan beter bij uw huidige beroepsinkomen Bart Vermoesen, accountant en belastingconsulent Moore Stephens Verschelden Peter Verschelden, accountant

Nadere informatie

Brongegevens: Uitgever: PC Magazine Auteur: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED, www.gbned.nl en www.softwarepakketten.nl Datum: september 2007

Brongegevens: Uitgever: PC Magazine Auteur: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED, www.gbned.nl en www.softwarepakketten.nl Datum: september 2007 Brongegevens: Uitgever: PC Magazine Auteur: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED, www.gbned.nl en www.softwarepakketten.nl Datum: september 2007 Twintig standaard boekhoudpakketten voor het MKB In

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

HANDLEIDING ERFGOEDBANK NOORDERKEMPEN

HANDLEIDING ERFGOEDBANK NOORDERKEMPEN HANDLEIDING ERFGOEDBANK NOORDERKEMPEN Erfgoedcel Noorderkempen Grote Markt 1 2300 Turnhout 014 44 33 62 info@erfgoedcelnoorderkempen.be Projectvereniging Erfgoed Noorderkempen, 2011 Erfgoedbank Noorderkempen

Nadere informatie

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1. YOB BV Handleiding Teleboekhouden Gebruikershandleiding Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook

Nadere informatie

Copyright. Microsoft, Visual FoxPro, SQL Server, Windows, Excel en Word zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Copyright. Microsoft, Visual FoxPro, SQL Server, Windows, Excel en Word zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. AccountView Solo Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen. Het

Nadere informatie

Cursus Dreamweaver 01/01/2004. Voor updates, achtergrondinformatie, voorbeelden en download: Bezoek http://www.ideabox.

Cursus Dreamweaver 01/01/2004. Voor updates, achtergrondinformatie, voorbeelden en download: Bezoek http://www.ideabox. Cursus Dreamweaver 01/01/2004 Voor updates, achtergrondinformatie, voorbeelden en download: Bezoek http://www.ideabox.be/webdesign Cursus Dreamweaver www.ideabox.be/webdesign pagina 1/36 Inleiding Deze

Nadere informatie

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL Handleiding

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst. A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C WAARSCHUWING ROCOLUC biedt u op de website www.casinobelgium.be kansspelen aan. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

Nadere informatie

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken COPYRIGHT Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welk andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

DIGI TAAL HAN. Peggy de Jong vraagt om centrale opslagcapaciteit Bij de SU ICT werken Erkende Verhuizers. Gebruikersonderzoek HAN-Scholar en HAN-DPF

DIGI TAAL HAN. Peggy de Jong vraagt om centrale opslagcapaciteit Bij de SU ICT werken Erkende Verhuizers. Gebruikersonderzoek HAN-Scholar en HAN-DPF DIGI TAAL n u m m e r 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 Peggy de Jong vraagt om centrale opslagcapaciteit Bij de SU ICT werken Erkende Verhuizers Gebruikersonderzoek HAN-Scholar en HAN-DPF HAN digitale mening

Nadere informatie

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0)

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) YOB BV Handleiding TELE#BOEKHOUDEN Gebruikershandleiding Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ Handleiding TELE#BOEKHOUDEN V6.1a3-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie