TAK NIEUWSBRIEF. Tarief derde schijf 42,00% 42,00% - waarvan inkomstenbelasting 42,00% 42,00% Lengte derde schijf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TAK NIEUWSBRIEF. Tarief derde schijf 42,00% 42,00% - waarvan inkomstenbelasting 42,00% 42,00% Lengte derde schijf 22.271 22.649"

Transcriptie

1 DECEMBER 2008 TAK NIEUWSBRIEF INKOMSTENBELASTING Oude en nieuwe belasting- en premietarieven Tarief eerste schijf 33,60% 33,50% - waarvan inkomstenbelasting 2,45% 2,35% - waarvan volksverzekeringen 31,15% 31,15% Lengte eerste schijf Tarief tweede schijf 41,85% 42,00% - waarvan inkomstenbelasting 10,70% 10,85% - waarvan volksverzekeringen 31,15% 31,15% Lengte tweede schijf Tarief derde schijf 42,00% 42,00% - waarvan inkomstenbelasting 42,00% 42,00% Lengte derde schijf Tarief vierde schijf 52,00% 52,00% - waarvan inkomstenbelasting 52,00% 52,00% Lengte vierde schijf restant restant Verhoging MKB-winstvrijstelling en verhoging startersaftrek De MKB-winstvrijstelling is een substantiële aftrekpost voor ondernemers in de inkomstenbelasting (eenmanszaak, VOF of maatschap). Deze gaat per 1 januari 2009 omhoog van 10 naar 10,7%. Voorts gaat ter stimulering van startende ondernemers de startersaftrek omhoog naar (nu 2.035). De bedragen van de zelfstandigenaftrek blijven ongewijzigd. Bijtelling privé-gebruik auto van de zaak In het kader van stimuleringsmaatregelen zuinig rijden komt er naast de zuinige categorie 15% bijtelling en de categorie 25% een nieuwe tussencategorie van 20%. Deze geldt voor auto s met een CO2-uitstoot tussen de 96 en 116 gram per km. voor diesels en tussen de 111 en 140 gram per km. voor andere motoren. Tot deze categorie behoren auto s als BMW116i, Volkswagen Golf 1,4, Seat Ibiza (diesel) en Volkswagen Polo (diesel). Belastingvrij schenken Dit jaar mogen ouders hun kinderen tot een bedrag van belastingvrij schenken. Als het kind (of diens partner) ouder is dan 18 maar jonger dan 35 jaar, dan mag er eenmalig een bedrag van belastingvrij worden geschonken. Aangifte is dan wel verplicht. Schenkingen van grootouders aan kleinkinderen en schenkingen aan derden, mogen eenmaal per kalenderjaar belastingvrij worden gedaan tot een bedrag van per persoon. Als er in dit soort gevallen een hoger bedrag wordt geschonken, vervalt de hele vrijstelling. Wacht niet tot uw overlijden met geld doorschuiven naar de volgende generatie. Als u bij leven ieder jaar een geldbedrag aan uw (klein)kinderen schenkt, betalen zij uiteindelijk minder successierechten bij uw overlijden.

2 Aflossing kleine eigenwoningschuld Het kan aantrekkelijk zijn om een kleine hypotheek geheel af te lossen, want dan hoeft er geen eigenwoningforfait als voordeel eigen woning bij het inkomen in box 1 te worden opgeteld. Ook bij een kleine hypotheek, waarvan de rente lager is dan het eigenwoningforfait geldt een aftrek die de bijtelling naar 0 brengt. Zo kan het bijvoorbeeld aantrekkelijk zijn om met spaargeld uit box 3 de hypotheek in box 1 af te lossen. Grote huishoudelijke uitgaven tijdig doen Vrij voor de belastingheffing in box 3. In box 3 zijn vrijgesteld van belastingheffing roerende zaken bestemd voor eigen gebruik. Uw auto (ook uw tweede auto), uw eethoek, het bankstel en uw verzameling postzegels: het is allemaal vrij voor de belastingheffing in box 3. Uw banksaldo daarentegen (met daarop bv uw decembersalaris, al dan niet verhoogd met uw dertiende maand) moet op 31 december natuurlijk wel gewoon in box 3 worden aangegeven. Vrijstelling is per persoon (= bezittingen schulden) Vrijstelling kinderen tot 18 jaar is (= per kind) Hoe bespaart u 1,2% belasting in box 3? Mocht u nu van plan zijn om grote huishoudelijke uitgaven te gaan doen (daaronder ook begrepen het kopen van nieuwe schoenen, het aanvullen van uw wijnvoorraad, het kopen van een nieuwe auto en het boeken en betalen van uw vakantie voor het nieuwe jaar, noemt u maar op), dan bespaart u 1,2% hiervan door deze uitgaven nog in december te doen. U plundert dus uw rekeningen (bespaart belasting) en krijgt daar belastingvrije spulletjes voor terug. Als dat geen goede reden is om eens lekker te gaan shoppen. Daar komt bij dat de laatste jaren de accijnzen op drank en tabak steeds aan het begin van het nieuwe jaar zijn verhoogd. Het gaat daarbij om dusdanige percentages (samen met de hiervoor al genoemde 1,2% besparing) dat het loont om wat kratten, flessen en sloffen extra in te slaan. Want het aanbod 20 flessen kopen en maar 19 flessen betalen klinkt toch wel reuze interessant. Partner en fiscus Beloon de meewerkende echtgeno(o)t(e). Als de partner van de ondernemer meewerkt in de onderneming is het niet meer dan redelijk dat die partner daarvoor een beloning ontvangt. (Dit staat los van de vraag hoe het huwelijksgoederenregime van de ondernemer in kwestie eruit ziet. Dat is een ander verhaal). Zo n beloning is ook vaak fiscaal aantrekkelijk. Werkt de partner erg veel dan kun je kiezen voor man-vrouw-vof. Hierbij is fiscaal voordeel het grootst. Wat ook mogelijk is, is het toekennen van een reële arbeidsbeloning aan de meewerkende partner. Het fiscaal aantrekkelijke hiervan is gelegen in de evt. verschillen in het belastingtarief tussen de ondernemer en de partner. Een arbeidsbeloning dient ten minste te bedragen. Bedragen hieronder, zijn voor de ondernemer niet aftrekbaar van de winst. Echter niets verhindert u dus in plaats van een reële arbeidsbeloning een echt dienstverband aan te gaan. (voordelig met het oog op een mogelijke geruisloze bedrijfsopvolging). Echter wel met name de loonbelasting zorgt voor veel werk en kosten bij een echt dienstverband. Wat ook kan is meewerkaftrek. Afhankelijk van het aantal uren dat de partner meewerkt in de onderneming kan een percentage van de winst ten laste van de winst gebracht worden. Dit varieert tussen de 1,25% tot 4% van de winst. Het bedrag dat bij de ondernemer als meewerkaftrek in mindering komt op de winst bij de meewerkende partner is niet belast.

3 Inkomensvoorzieningen Tijdig afstorten lijfrentepremies. Lijfrentepremie = een uitgave voor inkomensvoorzieningen. Deze premie mag in aftrek gebracht worden van het inkomen. U moet dan wel op tijd betalen. Aftrek is namelijk mogelijk in het jaar van betaling of verrekening. Na een verrekening mag geen schuld blijven staan. Gewone lijfrentepremies kunnen echter nog tot uiterlijk 31 maart betaald worden, om toch in het voorgaande jaar nog in aftrek gebracht te worden. Lijfrentepremies die betaald worden in het kader van de afwikkeling van de FOR of de bij staking behaalde winst (stakingslijfrente) kunnen uiterlijk 30 juni betaald worden, om ook dan nog teruggewenteld te kunnen worden. Terugwenteling is alleen mogelijk als de lijfrentepremie binnen 6 maanden na afloop van een kalenderjaar is betaald en bij de aangifte om terugwenteling is verzocht. Een later verzoek leidt tot verlies van premieaftrek. ALGEMEEN VAR De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is een jaarlijks terugkerende bron van administratieve lasten. Met een VAR bewijst de zzp er dat hij als zelfstandige een opdracht uitvoert en niet als werknemer. Als de zzp er in de loop van een jaar een aantal opdrachtgevers heeft, gaan de instanties er vanuit dat het met die zelfstandigheid wel goed zit. Waarvoor dient de VAR? Voor een werknemer moeten hoge sociale premies worden afgestaan aan het UWV. Voor een zzp er hoeft de opdrachtgever niets extra te betalen. Met de VAR wil het UWV ontduiking van sociale premies voorkomen. Een zzp er kan een VAR aanvragen bij de Belastingdienst. Als de opdrachtgever van de zzp er geen VAR kan overleggen aan het UWV, dan wordt hij aangeslagen voor sociale premies. Een beetje verstandige opdrachtgever eist dus voor ieder project een VAR van de zzp er. Aanvraagtermijn vrijwillige verzekeringen verruimd Een aanvraag voor de vrijwillige werknemersverzekeringen moest voorheen binnen 4 weken na indiensttreding bij een buitenlandse werkgever of binnen 4 weken na beëindiging van de verplichte werknemersverzekering zijn ingediend bij het UWV. Deze aanvraagtermijn is verruimd van 4 naar 13 weken. Een werknemer die in Nederland woont maar in het buitenland voor een buitenlandse werkgever werkt, kan zich onder bepaalde voorwaarden vrijwillig verzekeren voor de werknemersverzekeringen in Nederland. Dit geldt onder voorwaarden ook voor een werknemer die woont in het buitenland en daar werkt voor een Nederlandse werkgever. Het aanmeldingsformulier vrijwillige verzekering buitenland vindt u op de site van het UWV. Administratie 2001 mag door versnipperaar De wettelijke bewaartermijn voor de administratie is zeven jaar. Dit betekent dat u de administratie over 2001 en eerdere jaren kunt afvoeren. Houdt u daarbij in uw achterhoofd dat deze termijn niet geldt voor de btw ter zake van onroerende zaken. Die is tien jaar.

4 Vermeld bij betaling het juiste betalingskenmerk! Bij het betalen van een belastingaanslag moet u er goed op letten dat u het juiste betalingskenmerk gebruikt. Iedere aanslag heeft namelijk een eigen betalingskenmerk. Als u meerdere aanslagen tegelijk wilt betalen, moet u dus per aanslag het betalingskenmerk vermelden. Doet u dat niet, dan heeft u kans dat u een naheffingsaanslag krijgt opgelegd. Als u hier wel vaker slordig in bent geweest, kan de fiscus u zelfs een boete opleggen. Omlaag: Successierechttarieven gaan flink omlaag De tarieven voor partners en kinderen gaan omlaag: - naar 10% voor de eerste ; - en naar 20% voor bedragen boven de De tarieven voor andere verkrijgers gaan omlaag: - naar 30% voor de eerste ; - en naar 40% voor bedragen boven de Ontduiken: Bovendien gaat de vrijstelling bij erfenissen voor partners omhoog naar (nu is die ). Ook de vrijstelling voor kinderen gaat omhoog naar (nu is die ) En het vrijstellingstarief voor overige verkrijgers gaat ook omhoog. Het tarief voor overige verkrijgers wordt (nu is dat 1.942) Verder wil de staatssecretaris constructies aanpakken die zijn opgezet om belastingheffing te ontduiken. Het is de bedoeling dat de maatregelen op 1 januari 2010 ingaan. Actualiseer uw testament! Het kan u fiscale voordelen opleveren om uw testament en/of het huwelijksgoederenregime nog eens door te nemen. Het erfrecht is nl ingrijpend veranderd. Heeft u uw testament of de huwelijkse voorwaarden daar niet aan aangepast, dan kan dit soms vervelende gevolgen hebben. Ook moet u het (periodiek) verrekenbeding misschien wel laten aanpassen. Door uw testament regelmatig te checken, voorkomt u teleurstellingen achteraf. OMZETBELASTING BTW terugvragen Ondernemers kunnen vanaf 2010 BTW die ze te goed hebben in een andere Europese lidstaat makkelijker terugvragen. In plaats van bij de Belastingdienst van het betreffende land te moeten aankloppen, kunnen ze hun verzoek elektronisch indienen bij de Nederlandse fiscus. Die stuurt het verzoek vervolgens door. Dit nieuwe terugvragen zal naar verwachting leiden tot een snellere uitbetaling omdat rente mag worden gevraagd.

5 Tanken: nooit contant betalen Als u gaat tanken met uw auto van de zaak, betaal dan altijd met uw tankpas, pinpas, of creditcard. Bij een contante betaling loopt u het risico om de btw-aftrek op de brandstofkosten te verspelen! Met de kassabon die u bij een contante betaling ontvangt, kan de fiscus niet nagaan wie de betaling heeft gedaan, en dat is voor de inspecteur voldoende reden om de btw-aftrek te weigeren. Zelfs als vaststaat dat met de brandstof uitsluitend zakelijke kilometers zijn verreden. Een kassabon zonder traceerbare afnemer voldoet niet aan de wettelijke factuurvereisten. Een en ander geldt uiteraard ook voor de tankbeurten van uw medewerkers met een auto van de zaak. Vraag BTW-nummer van een buitenlandse afnemer op! Om allerlei problemen achteraf te voorkomen, is het verstandig om de Belastingdienst te vragen om het BTWidentificatienummer van een buitenlandse afnemer binnen de EU. Ga dus niet zomaar tegen 0% producten of diensten leveren, maar weet met wie u in zee gaat. VENNOOTSCHAPSBELASTING Vpb voor dit jaar flink omlaag Als het aan het kabinet ligt, hoeft u veel minder vennootschapsbelasting (vpb) af te dragen over een groot deel van de winst die uw bv in 2008 realiseert. In het belastingplan 2009 stelt het kabinet nl. voor om de 1 e schijf in de vpb eenmalig te verlengen van naar Dat betekent dat u over de 1 e van de winst maar 20% belasting betaalt. De 2 e schijf van 23% komt te vervallen en boven de geldt het reguliere tarief van 25,5%. Omdat het een tijdelijke maatregel betreft, die alleen voor 2008 zal gelden, is het de moeite waard om te onderzoeken of u bepaalde kosten kunt uitstellen tot volgend jaar. Uw winst in 2008 valt dan hoger uit, waardoor u optimaal kunt profiteren van dit belastingvoordeel. De EC heeft nog geen duidelijkheid gegeven over de vraag of de optionele rentebox moet worden gezien als staatssteun. Om het bedrag dat was gereserveerd voor de optionele rentebox toch ten goede te laten komen aan het bedrijfsleven, heeft het kabinet besloten tot een tijdelijke verlaging.

6 Tot slot 13 vragen en antwoorden ivm sparen. 1 Wat is al dat gedoe over De ene na de andere bank verhoogt in sneltreinspaarrentes? vaart zijn rentetarieven om spaarders binnen te halen ook de Nederlandse grootbanken. 2 Waarom? In deze moeilijke tijd is het ook voor de banken steeds moeilijker om extern geld aan te trekken. Spaargeld van particulieren is een goedkope manier van financiering voor banken. 3 Om hoeveel geld gaat het eigenlijk? 4 Wat voor mogelijkheden heb ik om te sparen? Nederlanders kunnen goed sparen. Totale spaargeld in Nederland: 250 miljard. Talloze. De hoogste rente (en wie wil dat niet?), ontvangt u op een internetspaarrekening, waarbij u de inleg voor een of meerdere jaren vastzet. Depositosparen. 5 Wat is daar het voordeel van? Bij depositosparen zet u uw geld voor een bep. tijd vast op een rekening. Van een paar maanden tot jaar. U ontvangt jaarlijks een vaste rente die vooraf wordt vastgesteld. 6 Wie geeft de hoogste rente? Moeilijk te zeggen omdat het per week verschilt. Zie de websites van de tariefoverzichten. Hoogte van rentevergoeding op uw spaarrekening hangt af van looptijd, soort rekening en hoogte bedrag dat u inlegt. Kijk ook naar buitenlandse banken. 7 Hoe kan het dat buitenlandse banken doorgaans een hogere rente geven dan Nederlandse banken? Hoge rente is beste manier om markt te betreden en marktaandeel te winnen. Ze kunnen tegen lagere kosten werken dan de Nederlandse grootbanken. Hebben slechts 1 vestiging in Nederland vaak en werken samen met andere banken. Hebben minder personeel en weinig overhead. 8 Hoe veilig zijn die buitenlandse banken? De meeste zijn net zo veilig als de Nederlandse grootbanken. Ze hebben vaak een vestiging in Nederland en een vergunning van DNB. 9 Hoe werkt die regeling? De garantieregeling garandeert bij faillissement van een financiële instelling een maximale uitkering van per persoon, ongeacht het aantal rekeningen. Tot spaartegoed wordt zelfs volledig vergoed. Voor het bedrag tussen de en geldt een eigen risico van 10%. Er wordt dus maximaal per persoon uitgekeerd ( % over = ) 10 Dus als ik op een rekening heb staan, ontvang ik bij faillissement slechts ? 11 Geldt deze rekening ook voor bedrijven? 12 Wie financiert deze regeling eigenlijk? 13 Hebben andere Europese landen een vergelijkbare regeling? Dat klopt. Tenzij het een en/of rekening betreft. In dat geval ontvangt u beide ( % over =33.500). Per saldo bent u dan beter uit, want in totaal krijgt u dus ¼ terug. De regeling geldt alleen voor particulieren en kleine bedrijven die een verkorte balans mogen publiceren. De jaarrekening moet dan minstens 2 boekjaren voldoen aan: activa kleiner dan 4,4 miloen euro en netto omzet kleiner dan 8,8 miljoen euro en gemiddeld aantal werknemers minder dan 50. (geldt alleen voor lopende rekeningen, spaarrekeningen en termijndeposito s) DNB. Zij schieten uitkeringen voor en vervolgens worden deze doorberekend aan de deelnemende banken. Niet helemaal. Volgens de EU-regelgeving zijn alle lidstaten verplicht om spaarders tot een bedrag van schadeloos te stellen. In Nederland is dit bedrag verhoogd naar Banken die niet onder de Nederlandse regeling vallen, maar hier wel opereren, hebben de mogelijkheid om aanvullend deel te nemen aan deze regeling.

7 En 13 vragen en antwoorden ivm recessie 1. Wanneer is er sprake van een recessie? Als er minstens 2 opeenvolgende kwartalen sprake is van een negatieve economische groei. 2. En wanner van een depressie? Als de negatieve economische groei langdurig aanhoudt. Dit was het geval in de jaren 30 vd vorige eeuw in Amerika. 3. Zit Nederland al in een recessie? Nee, hiervan is alsnog geen sprake. De economie is wel op haar retour. 4. Het gaat dus niet echt goed? De vooruitzichten zijn inderdaad minder positief. Toch zal er ook in 2009 nog sprake zijn van een economische groei, zij het een stuk lager vergeleken met 2007 en Hoe zit het met ons omringende landen? Ierland en Frankrijk zitten al in een recessie. Duitsland en Italië hangen er dicht tegenaan. 6. En de VS? Ook de VS ontkomt vrijwel zeker niet aan een recessie. Geld wordt duurder om te lenen, consumenten hebben geen toegang meer tot goedkope kredieten en de huizenprijzen dalen. 7. Waardoor wordt de groeivertraging veroorzaakt? 8. Maar de kredietcrisis is toch vooral een Amerikaans probleem? 9. Wat heeft de kredietcrisis voor gevolgen voor mij? 10. Maar kunnen we de rente niet verlagen om goedkoper aan geld te komen? Een groeivertraging welke kan omslaan in een recessie werd in 2003 bv veroorzaakt door de internetbubble. Nu is de oorzaak de kredietcrisis en de dure euro en hoge grondstof- en voedingsprijzen. Daar is het begonnen maar wij ontkomen er ook niet aan. Moeilijke financiering bij banken. Rente is gestegen. De export naar de VS neemt af, omdat onze producten in de VS door de lage dollar een stuk duurder zijn geworden. Mensen hebben geen vertrouwen in economie en houden dus de hand op de knip Met een hoge inflatie is een renteverlaging niet voor de hand liggend. Verlaging leidt tot meer investeringen maar ook tot meer uitgaven en dus een hogere vraag waardoor prijzen hoger worden en dus ook de inflatie nog hoger wordt. 11. Hoe hoog is de inflatie? In een aantal landen meer dan 4%. Normaal is 2%. Dus dat is fors hoger. In de VS ook rond de 4% en in Nederland 3% 12. Maar de rente is onlangs toch wel verlaagd? Ja, om het vertrouwen in de markt terug te brengen en het lenen tussen de banken te bevorderen, maar ondanks rente verlaging blijft het vertrouwen in markt zwak. 13. Zijn er ook lichtpuntjes? In vergelijking met andere Europese landen staat Nederland er goed voor. Ook de werkeloosheid ligt op een laag niveau en zorgt de hoge olieprijs dit jaar voor extra aardgasbaten. Een deel hiervan wordt door het kabinet gebruikt om de lasten te verlichten.

8 Zo blijft u zonder geldzorgen en uit de financiële problemen. De rest van uw leven. 1. Gij zult niet méér uitgeven dan er Spaar eerst, spendeer later. Let op met lenen. binnenkomt 2. Gij zult een financiële buffer scheppen Streef ernaar om 4 tot 6 maanden achter de hand te hebben. 3. Gij zult uw vermogen goed verdelen. Het beleggingsrendement wordt voor het overgrote deel bepaald door de verdeling tussen vastrentende waarden, onroerend goed en aandelen. Zorg dat verdeling van uw portefeuille goed aansluit bij uw risicoprofiel. 4. Gij zult automatisch sparen en Discipline: ieder maand bedrag opzij zetten beleggen Geduld: om geld rustig te laten renderen 5. Gij zult niet beleggen voor de korte Beleg alleen met geld dat u voorlopig niet nodig heeft termijn 6. Gij zult naar eenvoud en Hef overbodige bankrekeningen op als ze geen of te weinig rente overzichtelijkheid streven geven. Beleg in de index of in een goed gespreid, wereldwijd beleggingsfonds enz. 7. Gij zult prospectus en financiële Lees deze van A tot Z, en vóórdat u instapt. Sta in het bijzonder stil bijsluiter aandachtig lezen bij de risicoparagraaf en de kostenparagraaf. 8. Gij zult op de kosten letten Controleer alle kosten van een belegging. 9. Gij zult de aanbieder immer controleren 10. Gij zult nimmer dingen doen die u niet begrijpt Zoek goed uit met wie u te maken heeft vóórdat u met een partij in zee gaat. Wees niet te goedgelovig. Er zijn aanbieders die zonder vergunningen op de Nederlandse markt actief zijn. Oriënteer u goed, stel vragen en doe dat allemaal vóórdat u besluit een financieel product af te sluiten DEZE NIEUWSBRIEF IS MET ZORG SAMENGESTELD. VOOR EVENTUELE ONVOLKOMENHEDEN KUNNEN WIJ GEEN AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN.

Fiscalect Najaarstips 2014

Fiscalect Najaarstips 2014 / Tips voor ondernemers Blad 1 van Inhoud Tips voor ondernemers... 2 Voorkom verliesverdamping... 2 Wilt u juist winst uitstellen?... 2 Houd in december uw werkkapitaal op peil... 2 Betaal nooit contant

Nadere informatie

Lastminute-belastingvoordeel in 2014

Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Administratie. Advies. Strategie. Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Eindejaarstips voor bv s Liqide adviseurs Koningin Wilhelminaweg 469 3737 BE Groenekan t 088-0802080 e info@liqide.nl w www.liqide.nl

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

[SPECIAL] Nummer 5 [INHOUD] Eindejaarstips 2014. Tips voor particulieren. Eindejaar 2014

[SPECIAL] Nummer 5 [INHOUD] Eindejaarstips 2014. Tips voor particulieren. Eindejaar 2014 NIEUWS NIEUWS BRIEF BRIEF Eindejaarstips 2014 [SPECIAL] Nummer 5 Maak nu gebruik van de fiscale mogelijkheden, nu het nog kan. Voor veel regelingen betekent dat: actie onder nemen vóór 31 december van

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

Eindejaar sactualiteiten2014

Eindejaar sactualiteiten2014 Accens wil met haar ondernemende accountants en adviseurs dichtbij de klant staan. Wij brengen ondernemers verlichting in de administratieve taken. Met inzicht in cijfers en feiten scheppen we mogelijkheden

Nadere informatie

Juni 2007 NIEUWSBRIEF. Vrijstelling basispremie WAO:

Juni 2007 NIEUWSBRIEF. Vrijstelling basispremie WAO: NIEUWSBRIEF Juni 2007 Vrijstelling basispremie WAO: Werknemers die na 1 januari 2004 in dienst zijn genomen en toen ouder waren dan 50 jaar, krijgen vrijstelling voor de basispremie WAO. (Dit geldt ook

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014

Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014 JS nieuws december 2013 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2013 voor ondernemers met een BV Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2011

Special Eindejaarstips 2011 Special Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen ALGEMEEN 1. Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? En staat u samen met een minderjarig kind van een van u beiden op

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4 e druk, maart

Nadere informatie

BRIEFNIEUWS. [SPECIAL] Nummer 5

BRIEFNIEUWS. [SPECIAL] Nummer 5 NIEUWS BRIEFNIEUWS BRIEF [SPECIAL] Nummer 5 Eindejaarstips 2013 Maak nu gebruik van de fiscale mogelijkheden. Voor veel regelingen betekent dat: actie onder nemen vóór 31 december van dit jaar. Onze eindejaarstips

Nadere informatie

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit Eindejaarstips 2012 Het is slim om sommige belastingzaken nog dit jaar te regelen, want daarmee kunt u flink wat geld besparen. We hebben de belangrijkste tips onder elkaar gezet. We hebben geprobeerd

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

Ondernemen. 2012 Handboek

Ondernemen. 2012 Handboek 2012 Handboek Ondernemen Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan de administratie?

Nadere informatie

De accountant in uw achterzak

De accountant in uw achterzak De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv kiezen? Moet ik mij als zzp er ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel? En hoe

Nadere informatie

Zakelijk / Ondernemers

Zakelijk / Ondernemers Eindejaartips 2012 Eindejaarstips 2012 Een aantal gevarieerde tips die de aandacht vragen en nog vóór 1 januari 2013 uitgevoerd kunnen worden. Meer informatie/overleg: Bel 0318 507 061! Zakelijk / Ondernemers

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2009

Nieuwsbrief December 2009 Nieuwsbrief December 2009 HBK nieuwsbrief Fiscale eindejaarstips 2009 Omdat het einde van het jaar er weer aankomt, hebben wij voor u de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje gezet. Zo kunt u uw

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Tips voor alle belastingplichtigen

Tips voor alle belastingplichtigen www.stolk-accountants.nl Tips voor alle belastingplichtigen Wat moet u écht nog dit najaar doen, óf juist niet, om iscaal voordeel te behalen? In de tips voor alle belastingplichtigen vindt u volop informatie.

Nadere informatie