Kennisdocument 6: BUDGETTEREN EN FINANCIEEL BEHEER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kennisdocument 6: BUDGETTEREN EN FINANCIEEL BEHEER"

Transcriptie

1 Kennisdocument 6: BUDGETTEREN EN FINANCIEEL BEHEER

2 Inhoud Budgetteren 4 Het maken van een budget 4 Het opzetten van financieel projectbeheer 7 1. Budgetteren en plannen 8 2. Boekhouden 8 3. Rapportage en financiële analyse 8 4. Besluitvorming en actie 8 Uitgever: Wilde Ganzen Auteur: MDF Mede tot stand gekomen dankzij subsidie van: NCDO 3

3 PI-DOC 6: BUDGETTEREN EN FINANCIEEL BEHEER De basis van goed financieel projectbeheer heeft alles te maken met het hebben van een goed budget. In dit document geven we Nederlandse Particuliere Initiatieven (PI) en Project Eigenaren (PE) in ontwikkelingslanden concrete instrumenten en tips met betrekking tot budgetteren en financieel beheer, zodat je een project beter kunt uitvoeren. In het eerste deel van dit document leer je stapsgewijs hoe je een budget opstelt. Het tweede deel gaat over financieel beheer. Alleen de belangrijkste elementen van financieel beheer worden hier uitgelegd; de diepgang is terug te vinden in talloze boeken die over dit onderwerp zijn geschreven. Onderaan dit document raden we je er een aan. Budgetteren Wanneer je een budget maakt, vertaal je op een gestructureerde wijze de geplande activiteiten in financiële middelen. Elk project heeft een doel. Om dit te bereiken worden er in het project activiteiten uitgevoerd. Hiervoor zijn natuurlijk middelen nodig. Deze middelen zijn menskracht, materiële middelen en geld. In een budget kun je zien wat de verschillende hoofd- en subactiviteiten aan kosten met zich meebrengen. Het maken van een budget Een budget maak je door de volgende stappen te doorlopen: Stap 1: maak een activiteitenplan (inclusief tijdschema). Stap 2: beschrijf voor elke activiteit de middelen (mensen en materiële middelen) die hiervoor nodig zijn. Stap 3: bepaal per middel wat de kosten hiervan zijn. Stap 4: tel de totale kosten bij elkaar op, zo kom je tot het totale budget. WILDE GANZEN PI-DOC 6 Budgetteren en financieel beheer 4

4 STAP 1: HET MAKEN VAN EEN ACTIVITEITENPLAN Elk project heeft een doel, om dit te behalen moeten resultaten worden geleverd en activiteiten worden uitgevoerd. Elke activiteit wordt uitgewerkt in subactiviteiten. Dat is nodig om een budget en tijdschema te kunnen maken. Dit laatste maakt duidelijk op welk moment welke hoeveelheid geld nodig is (liquiditeitsplan). Een voorbeeld: Projectdoel Toename van vrouwen die (blijvend) kunnen lezen en schrijven Resultaten 1 Alfabetiseringsprogramma aangeboden 2 Alfabetiseringscentrum ingericht 3 Etc. Activiteiten 1.1 Curriculum opstellen 1.2 Avondlessen aanbieden 1.3 Mannen voorlichten Subactiviteiten Inventarisatie bestaand materiaal Samenstellen curriculum Lerares Poster/aankondiging Voorlichter/ animateur inhuren Reiskosten STAP 2: BESCHRIJVING VAN DE BENODIGDE MIDDELEN In elk project maak je gebruik van materiële zaken (brandstof, computer, bakstenen, bedden, schoolborden, etc.) en menskracht (mannen of vrouwen die uren aan het project besteden en daardoor geld kosten). Voordat je middelen toewijst aan activiteiten is het nodig om een overzicht te maken van de middelen die in het project gebruikt gaan worden en wat deze per eenheid waarin ze worden uitgedrukt kosten. STAP 3: BESCHRIJVING VAN DE KOSTEN VOOR ALLE MIDDELEN De meest voorkomende middelen: Middelen Eenheid Prijs per eenheid ( ) 1 materiële middelen middel 1 km 0.20/km middel 2 liter 20,- middel 3 lumpsum 10,- middel 4 stuks 5,- 2 menskracht middel 5 mensdagen 45,- De meeste middelen zijn makkelijk te beschrijven in eenheden. Maar sommige middelen zijn moeilijker te vatten in één eenheid, bijvoorbeeld wanneer het gaat om kleine kantoorartikelen zoals papier. In dat geval kun je ervoor kiezen om het in lumpsum (eenheidsprijs) te beschrijven. 5 WILDE GANZEN PI-DOC 6 Budgetteren en financieel beheer

5 Tip Laat je door iemand uitleggen hoe Microsoft Excel werkt dat is heel handige software voor het maken van budgetten en het bijhouden van de boekhouding. STAP 4: BEPAAL DE KOSTEN PER ACTIVITEIT Als je weet wat de eenheden en bijbehorende prijzen zijn, kun je nu per subactiviteit beschrijven wat er aan middelen nodig is om de activiteit uit te voeren. Een voorbeeld: Kosten die toe te wijzen zijn aan een activiteit Activiteit Benodigde middelen eenheid Hoeveelheid Prijs Totale (details) p/eenheid kosten inventarisatie materiaal mensdagen samenstellen curriculum mensdagen wk; iedere wk lerares mensdagen avonden = poster/aankondiging stuks voorlichter/animateur mensdagen reiskosten km Etc. Wanneer je alle bovenstaande items hebben berekend, kun je de totale kosten van elke activiteit en uiteindelijk ook per resultaat berekenen. Andere kosten Naast de middelen die direct aan een activiteit zijn toe te wijzen, zijn er nog andere kostenposten. Het budget wordt pas compleet als je ook onderstaande kosten opneemt: - Investeringskosten, zoals inventaris, auto, gebouw. Deze kosten worden eenmalig gemaakt. Op investeringskosten schrijf je af (de waarde van bijvoorbeeld een auto vermindert gedurende de uitvoer van het project). - Operationele kosten, dit zijn lopende kosten die je gedurende het gehele project maakt, zoals salarissen, huur, bureaukosten, communicatie, - Kosten die gemaakt worden om de voortgang van het project te kunnen bewaken en te kunnen evalueren (monitoring en evaluatie). Omdat het moeilijk is te berekenen wat dit kost, is het handig en gebruikelijk om uit te gaan van een percentage van het totale budget. - Onvoorziene kosten, dit is een reservepotje met geld, waarvan je alleen gebruik mag maken als dat echt nodig is. Het is dus geen extra budget! WILDE GANZEN PI-DOC 6 Budgetteren en financieel beheer 6

6 Eenheid Hvh Kosten ( ) per eenh. 1. Activiteiten 1.1 Activiteit 1: Curriculum opstellen Subact. 1.1 Inventarisatie bestaand materiaal mensdagen Subact. 1.2 Samenstellen curriculum mensdagen Activiteit 2: Avondlessen aanbieden Subact. 2.1 Lerares mensdagen Subact. 2.2 Poster/aankondiging poster Activiteit 3: Mannen voorlichten Subact. 3.1 Voorlichter/animateur huren mensdagen Subact. 3.2 Reiskosten km / km 20 Totale kosten in SUBTOTAAL ACTIVITEITEN Investeringskosten 2.1 Inventaris lumpsum Auto stuk Middelen lumpsum SUBTOTAAL INVESTERINGEN Operationele kosten/bedrijfskosten 3.1 Salaris staf mensmnd Huur bureau maand Bureaukosten lumpsum Kosten onderhoud auto lumpsum Communicatie lumpsum Publiciteit lumpsum SUBTOTAAL OPERATIONELE KOSTEN TOTAAL Montoring en Evaluatie 5% Onvoorzien 5% GRAND TOTAL Let op! Het vertalen van activiteiten in geld is een proces van denken, overleggen en onderhandelen. De beperkte financiële ruimte geld is altijd schaars dwingt het project tot prioriteiten stellen en keuzes maken. Het opzetten van financieel projectbeheer Het financieel beheer van een project is veel meer dan alleen het bijhouden van de boeken. Het gaat over het geld én de inhoud van het project. De projectleider - vaak vooral bezig met projectinhoud - kan niet zonder de boekhouder - vaak vooral bezig met projectfinanciering - en andersom. In het kort komt financieel beheer van een project neer op het volgende: 1. Budgetteren en plannen 2. Boekhouden 3. Rapportage en financiële analyse 4. Besluitvorming en actie 7 WILDE GANZEN PI-DOC 6 Budgetteren en financieel beheer

7 Doel van goed financieel beheer Goed financieel beheer is belangrijk omdat je daarmee transparantie biedt en verantwoording aflegt. Het geld dat voor een hulpproject wordt gebruikt, is particulier geld. Het PI heeft via privé donaties en via een donor geld binnengehaald, maar het is en blijft geld waarmee op een open wijze moet worden omgegaan. 1. BUDGETTEREN EN PLANNEN Het is belangrijk dat het project een helder budget en plan heeft. De PE maakt een budget en een liquiditeitenplanning. 2. BOEKHOUDEN Een boekhouder registreert de dagelijkse financiële uitgaven in de boekhouding (in een grootboek). Deze uitgaven worden gedaan om de nodige middelen en diensten voor de uitvoering van het project aan te schaffen. Een boekhouding bijhouden is een fundamenteel onderdeel van financieel beheer. Het is het systematisch bijhouden van de financiële transacties (inkomsten en uitgaven), die plaatsvinden in een project. Het is het samenvatten en interpreteren van deze gegevens, zodat ze nuttig zijn voor de projectleiding. De boekhouding vormt de basis voor het opstellen van financiële verslagen. Tip Een goede boekhouding (dat kan een eenvoudige opzet in Excel zijn) met daarin de transacties (inkomsten en uitgaven), gekoppeld aan genummerde bonnetjes en facturen of loonstrookjes, helpt bij het inzichtelijk houden van de financiële transacties. 3. RAPPORTAGE EN FINANCIËLE ANALYSE De boekhouder stelt maandelijks een overzicht op van de kosten en baten of inkomsten en uitgaven van het project. Dit financiële overzicht gaat naar de projectleider. Deze gebruikt de gegevens om een financieel verslag te maken waarin de koppeling staat tussen de inhoud van het project (de voortgang van de uitvoering van het project) en de financiën. 4. BESLUITVORMING EN ACTIE Op basis van deze rapportage kun je besluiten over een eventuele koerswijziging in het project, een wijziging in geplande activiteiten, of een wijziging in het budget. Welke wijzigingen worden doorgevoerd is afhankelijk van de noodzaak en beschikbare middelen. Financiers worden altijd geïnformeerd. Of voor een wijziging toestemming nodig is van de financiers, hangt af van wat erover is afgesproken. Enkele voorbeelden: Koerswijziging: een project zich op schoolgaande kinderen van 4-12 jaar. Gaandeweg blijkt echter dat het beter is het project te richten op kinderen van 6-12 jaar. Andere activiteiten: bij een training worden alleen de vrouwen van een dorp betrokken. Tijdens de uitvoering blijkt dat het toch ook nodig is om de mannen hierbij te betrekken. WILDE GANZEN PI-DOC 6 Budgetteren en financieel beheer 8

8 Wijziging in budget: in het projectbudget is 100,- gereserveerd voor het publiceren van een folder, nu blijkt dat een bevriende organisatie dit gratis wil doen. Het bedrag kan worden gebruikt voor een andere projectactiviteit. Aan het eind van elk projectjaar wordt een audit uitgevoerd. Dit is een financiële evaluatie. In de regels kun je zien wat je hierover hebt afgesproken met de donor. Rolverdeling Een overzicht van de verschillende partijen: Doelgroep Partnerorganisatie NLse PI Wilde Ganzen of andere financier Het Nederlandse PI werkt samen met de PE. De activiteiten die de PE onderneemt dienen de doelgroep. De rol van het PI is om fondsen in Nederland te werven, bijvoorbeeld in samenwerking met Wilde Ganzen. De PE is in principe verantwoordelijk voor het opstellen van het budget en goed financieel beheer. Het PI kan de PE daarin ondersteunen door bijvoorbeeld te adviseren over het maken van een budget of het schrijven van een goed voortgangsverslag. De rol van boekhouder wordt bij kleine organisaties vaak uitgevoerd door de penningmeester. De penningmeester is verantwoordelijk voor het ontvangen van geld en het doen van uitgaven; het maken van een (jaarlijks) budget; het bijhouden van de boekhouding en het opmaken van de jaarrekening en de eindrekening. TWEE PAAR OGEN In elke gezonde organisatie worden de financiële zaken door twee paar ogen bekeken. De boekhouder of penningmeester stelt de cijfers op en de projectleider en het bestuur controleren deze. Zo is er maximale openheid over de cijfers. AANBEVOLEN LITERATUUR Lees voor nog meer inhoudelijke informatie: Project management for non-profit organizations, a practical guide for managing developmental project - Mensah Frimpong, oktober 2003 (ISBN: ) 9 WILDE GANZEN PI-DOC 6 Budgetteren en financieel beheer

9

10 Wilde Ganzen Heuvellaan JN Hilversum t f rekening

Projectmanagement. Deel 1 van 1 : Hoofdstuk 1 t/m 12. Bronvermelding:

Projectmanagement. Deel 1 van 1 : Hoofdstuk 1 t/m 12. Bronvermelding: Projectmanagement Deel 1 van 1 : Hoofdstuk 1 t/m 12 Bronvermelding: Titel: Projectmanagement Vierde druk Auteur: Roel Grit Uitgever: Wolters-Noordhoff ISBN: 90-01-34703-7 Aantal pagina s boek: 154 Aantal

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Eenvoudig. en snel. boekhouden

Eenvoudig. en snel. boekhouden Eenvoudig en snel boekhouden Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Woord vooraf... 3 2. Ken je bedrijf!... 3 3. Doe het voor je zelf!... 4 4. Natuurlijk!... 4 5. Je vakgebied en financiën... 5 6. Welke kennis

Nadere informatie

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op. Handboek voor beginnende wereldverbeteraars. Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

Een project opzetten, plannen en beheren.

Een project opzetten, plannen en beheren. Een project opzetten, plannen en beheren. Stephan Ramaekers, IVLOS, Universiteit Utrecht Een project wordt opgestart, uitgevoerd en afgesloten. Dit wordt wel de levenscyclus van een project genoemd. Om

Nadere informatie

Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015

Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015 Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015 Contents 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van Jacana Business Empowerment... 3 Doelstelling... 3 Visie... 3 Werkwijze... 3 2. Organisatie... 4 Stichting Jacana

Nadere informatie

Project Management. Hfst 1: Het project:

Project Management. Hfst 1: Het project: Project Management Hfst 1: Het project: 1.1: Soorten werkzaamheden: We kennen 3 soorten werkzaamheden: Improvisatie: een plotselinge reactie op een niet verwachte gebeurtenis. Hiervoor zijn geen richtlijnen.

Nadere informatie

PROJECTEN EN UREN de softwareoplossing voor projectorganisaties

PROJECTEN EN UREN de softwareoplossing voor projectorganisaties PROJECTEN EN UREN de softwareoplossing voor projectorganisaties AccountView BV H.J.E. Wenckebachweg 200 Postbus 9400 1006 AK Amsterdam Tel. 020 355 29 10 Fax 020 617 14 78 E-mail: sales@accountview.com

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Hoe begin ik met Reeleezee?

Hoe begin ik met Reeleezee? Hoe begin ik met Reeleezee? Met deze eenvoudige instructie bent u binnen vijf minuten aan de slag met uw eigen administratie. Zelfs als u niets van boekhouden weet. Boekhouden in Reeleezee lijkt sterk

Nadere informatie

Projectaanpak in zes stappen

Projectaanpak in zes stappen Projectaanpak in zes stappen P6-Methode Roel Grit Eerste druk Projectaanpak in zes stappen 1 2 3 4 5 6 7 P6-methode 8 Roel Grit Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: Rocketindustries, Groningen

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

40 ONMISBARE BOEKHOUDTIPS

40 ONMISBARE BOEKHOUDTIPS Exact Online 40 ONMISBARE BOEKHOUDTIPS Laat de cijfers voor je werken www.exactonline.nl INHOUD 1 Haal haal meer uit je boekhouding 4 2 Kies een boekhoudpakket 6 3 De 40 boekhoudtips 10 4 Samengevat 12

Nadere informatie

Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen

Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen HOE PAK JE EEN CROWDFUNDINGCAMPAGNE AAN? A. Tijdlijn project = live! Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen Afsluiting & beloningen 1. Planning 1.1. Is crowdfunding iets voor mij? Overeenstemming

Nadere informatie

handleiding meetbare doelstellingen

handleiding meetbare doelstellingen handleiding meetbare doelstellingen > uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030-286 1350 internet http://www.onderzoek.utrecht.nl E-mail:

Nadere informatie

MijnGeld Help. Inhoudsopgave. Wat is MijnGeld? 2. Doorloop 3. Importeren van transacties 5. Consolideren met bankafschriften 12

MijnGeld Help. Inhoudsopgave. Wat is MijnGeld? 2. Doorloop 3. Importeren van transacties 5. Consolideren met bankafschriften 12 Inhoudsopgave MijnGeld Help Wat is MijnGeld? 2 Doorloop 3 Importeren van transacties 5 Consolideren met bankafschriften 12 Koppelingen met digitale documenten 16 Contact 21 Wat is MijnGeld? MijnGeld is

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Projectmatig Werken

Hand-out behorende bij de training. Projectmatig Werken Hand-out behorende bij de training Projectmatig Werken Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level 14 5617 BC EINDHOVEN 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt Stand van zaken contractmanagementsoftware 2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt NEVI www.nevi.nl Mitopics www.mitopics.nl Hoewel de uiterste zorg is besteed aan

Nadere informatie

Starten met E- Learning in Moodle

Starten met E- Learning in Moodle Starten met E- Learning in Moodle Auteurs: Michiel Boerman, id5r en Isabelle Langeveld, Helder & Wijzer Op dit moment overweeg je om te starten met E- Learning. Je wilt een opleiding die je aanbiedt ondersteunen

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Samen werken aan minder regeldruk. Workshophandleiding voor trainers

Samen werken aan minder regeldruk. Workshophandleiding voor trainers Samen werken aan minder regeldruk. Workshophandleiding voor trainers Workshops voor bureaucratie bestrijden in passend onderwijs Deel 1: samen werken aan minder regeldruk handleiding voor trainers Deelnemers

Nadere informatie

TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder

TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder AccountView BV H.J.E. Wenckebachweg 200 Postbus 9400 1006 AK Amsterdam Tel. 020 355 29 10 Fax 020 617 14 78 E-mail: sales@accountview.com Internet:

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Inhoud. 3 De planning op één pagina; de managementplanning 59. 1 Projectplan en projectmanagement 15

Inhoud. 3 De planning op één pagina; de managementplanning 59. 1 Projectplan en projectmanagement 15 Noordhoff Uitgevers bv Inhoud Inleiding 9 Projectplan en projectmanagement 5. Wat is een project? 6.2 Wat is projectmatig werken? 8.3 Welke elementen spelen een rol bij een projectplan? 23.4 Knelpunten

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Inhoud. 1 Doel en opzet van de cursus

Inhoud. 1 Doel en opzet van de cursus CURSUS VOOR PENNINGMEESTERS Oktober 2004 Inhoud Inhoud 2 1 Doel en opzet van de cursus 2 2 Financiële stukken bij een subsidieaanvraag 4 2.1 Begroting en resultatenrekening 4 2.1.1 Begroting 4 2.1.2 Dekkingsplan

Nadere informatie