ECHO HET NIEUWE CALOG-STATUUT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECHO HET NIEUWE CALOG-STATUUT"

Transcriptie

1 070137_PoliceNl_xp 19/04/07 11:36 Page 1 Bureau de dépôt : 7500 Tournai N P ECHO Tijdschrift van NSPV vzw Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/ Brussel België Belgique P.B. - P.P Tournai 5/118 Autorisation de fermeture: 5/182 FEBRUARI - MAART Nr. 677 P HET NIEUWE CALOG-STATUUT Voortaan zal het lid van Calog niet meer als toeschouwer aan de kant moeten staan doch zelf kunnen uitmaken welk carrièrepad hij of zij wenst. Het is dus belangrijk dat de personeelsleden van het administratieve en logistieke kader zich voor de nieuwe wetgeving interesseren. Met dit doel voor ogen hebben wij informatievergaderingen gehouden in het ganse land. Vandaag stellen wij u een samenvatting voor in de vorm van fiches. Samenvatting : de loopbaan de graden de weddeschalen de gecertificeerde opleidingen (GO) de overgangsmaatregelen de premies en de toelagen en een synthese Beste vrienden, Oop het einde van een legislatuur heeft de Regering de gewoonte uit te pakken met een waslijst van zaken die zij de afgelopen vier jaar hebben gerealiseerd en die, zo beweert zij althans, zeer belangrijk zijn voor de burger. Het is natuurlijk de bedoeling dat de brave burger dan enigszins overdonderd door al dat positieve nieuws, even perplex staat en bijna niet anders kan dan toegeven dat ze het zo slecht niet hebben gedaan. Helaas, driewerf helaas, Jan met de pet is met de jaren wel iets slimmer geworden. Hij heeft ondertussen enige ervaring opgedaan met al deze pseudo-verwezenlijkingen. Hij weet dus ondertussen dat men al deze mooipraters binnen de kortste keren schaakmat kan zetten door hen met de neus op de feiten te drukken. Wij denken dan ook dat het ogenblik aangebroken is om even de feiten te bekijken eerder dan naar de goed-nieuwsshow te kijken van de bevoegde ministers of naar hun bombastische en misleidende verklaringen te luisteren. Feit 1 : Iedereen die niet gemuilkorfd wordt door het feit dat zijn mandaat of zijn postje ervan afhangt weet dat er vandaag niet méér blauw op straat is dan vroeger, in tegendeel zelfs. Vraag het aan de burger op straat maar beperk u niet tot de villawijken en ga de grootsteden in zoals Brussel Luik - Gent en vooral Charleroi. Spreek zowel met de bewoners van de minder gegoede wijken als met de wijkinspecteurs en pas dan zal u de waarheid horen. Laat u vooral niet misleiden door verklaringen waarbij aan de hand van statistieken wordt aangetoond dat het beter gaat dan vroeger want zoals u weet een statistiek gebruikt u naar gelang hetgeen u wil bewijzen. De dagdagelijkse realiteit is wel even anders. Worden er dan geen successen geboekt? Toch wel! Dit heeft echter alles te maken met het feit dat ondanks alles er toch nog gemotiveerde mensen zijn maar ze worden schaarser en zeker als ze vaststellen dat de haver naar de paarden gaat die het niet verdienen. De harde werkers geeft men nog wat werk erbij terwijl opportunisten alle tijd nemen om te lobbyen voor eigen profijt. Een echte schande! Feit 2 : Is de hervorming geslaagd? Bijlange niet! Nog steeds lopen tientallen procedures voor de hoogste rechtsinstanties van het land en deze worden heus niet ingediend omdat het zo goed gaat. Telkens poogt men met lapmiddelen een antwoord te bieden aan arresten van het Arbitragehof en telkens weer opnieuw zorgt dit voor nieuwe procedures. Bovendien zorgt de overheid zelf door het flagrant negeren van statutaire bepalingen voor wrevel en afgunst onder het personeel. Wij verwijzen als voorbeeld naar de situatie van personeel die reeds jaren is aangesteld in bepaalde graden zonder dat de regelgeving terzake wordt nageleefd. Erger nog, dit zorgt er nu voor dat men stappen onderneemt om al deze personeelsleden zomaar te benoemen. Dat er honderden anderen daardoor benadeeld worden 1

2 070137_PoliceNl_xp 19/04/07 11:36 Page 2 schijnt niemand te deren. Dus collega- s hard studerende kandidaten voor het directiebrevet : Spijtig voor jullie maar tientallen zullen er worden benoemd, zomaar op arbitraire wijze, zonder enige vorm van selectie, zonder enig examen. Zij zullen de plaatsen innemen waarop u terecht na uw opleiding aanspraak had kunnen maken. Erger nog, zij blokkeren de plaatsen die mogelijks hadden kunnen vacant komen, anders gezegd : voor u zijn er omzeggens geen plaatsen meer. En dit alles omdat u niet bij diegenen bent die men kan bestempelen als platte opportunist of parvenu die meent dat alles te krijgen is via lobby of gesjoemel. Feit 3 : De politieambtenaren worden nog steeds niet beschouwd als volwaardige openbare ambtenaren. Nog steeds discrimineert men ons op het vlak van vakantiegeld. Wij hebben bijna alle nadelen van het ondertussen begraven gedrocht dat Copernicus noemde maar de eraan gekoppelde voordelen zoals het verhoogde vakantiegeld krijgen wij niet. Het is een zoveelste blijken van misprijzen voor de politieambtenaren. Feit 4 : De zo veel geciteerde nabijheidspolitie bestaat gewoonweg niet in België! Hetgeen in sommige zones daarvoor moet doorgaan beantwoordt in de verste verte niet aan het begrip van een politie die met en onder de bevolking leeft en werkt. Niemand is bereid om als wijkinspecteur te fungeren. Het probleem is perfect gekend door de overheid en men slaagt er zelfs niet in om een wel gekend probleem op te lossen. De oplossing die men beweert te hebben is nogmaals een pleister op een houten been, de wijkinspecteur zal méér mogen werken in het week-end! Daarmee denkt men het op te lossen. De realiteit die wij kennen, die ons door de honderden leden die deze job uitvoeren wordt medegedeeld geeft een tegengesteld beeld : Deze maatregel lost niets op! Maar wat baten kaars en bril als de uil niet zien wil? Feit 5 : Ons statuut wordt systematisch uitgehold! Het statuut die wij hebben onderhandeld en waaronder de handtekening van de Minister staat was amper gepubliceerd of men begon de verworven rechten in vraag te stellen. Sindsdien heeft men niet meer opgehouden om verworvenheden terug te schroeven. Onder het mom van operationele noodwendigheden soepelheid qua inzet van personeel enzovoort is het bijna wekelijkse kost om het statuut in vraag te stellen. Dit moet stoppen, het moet gedaan zijn en het NSPV zal niet meer deelnemen aan onderhandelingen die enkel met dat doel worden gevoerd. Feit 6 : Het CALOG personeel werd en wordt soms nog steeds voorgesteld als een wondermiddel om het operationeel personeel de straat op te krijgen. Wij weten beter, in meer dan de helft van de gevallen blijft het operationeel personeelslid daar waar het is en wordt het CALOG personeelslid beschouwd als een soort hulpje. Het is een grove leugen om te stellen dat als er 100 CALOG personeelsleden bijkomen er 100 operationelen meer op straat komen. En juist dat wordt de bevolking voorgelogen! Feit 7 : Het CALOG statuut moest er voor zorgen dat het personeel in de nieuwe schalen werd ingeschaald, en zo beweerde men toch : Niemand zou er op achteruitgaan! Ondertussen weten wij en het personeel wel beter! Waar men blijkbaar ook niets heeft uit geleerd is uit de achterstallen die moeten worden terug betaald. Het operationeel personeel wordt vandaag (6 jaar na de start van de geïntegreerde politie) nog steeds geconfronteerd met achterstallen die moeten worden terug betaald. Het ziet er naar uit dat het CALOG personeel hetzelfde te wachten staat, want de eerste slachtoffers zijn er reeds! Feit 8 : HET GESJOEMEL! Waarom in hoofdletters? Omdat het werkelijk alle verbeelding tart. Wij hebben er haast geen woorden voor. Deze regering slaagt er in om tijdens haar zwanenzang nog vlug enkele wetsvoorstellen te formuleren zonder daarbij de normale wettelijke procedures te volgen zoals o.a. het syndicaal overleg. Men weet zeer goed waarom men niet wil onderhandelen over deze voorstellen want zij bevatten vooral artikelen die de benoemingen en bevorderingen voorzien die regelrecht indruisen tegen het statuut. Benoemingen waarover de auditeur bij de Raad van State zich reeds duidelijk heeft uitgesproken : VERNIETIGEN! Maar geen nood, vlug een wetsvoorstel schrijven die aan dit alles voorbij gaat en klaar is kees. Zo gaat dat! Welnu het NSPV gaat daar niet mee akkoord, wij kunnen het niet hebben dat honderden in hun rechten worden geschaad ten voordele van enkele sjoemelaars! Wij weten ook dat enkele experten van de regering gewezen hebben op de mogelijke gevolgen maar wegens één of andere duistere reden, die waarschijnlijk het daglicht niet mag zien, worden hun bezwaren weggewuifd. Wij zullen uiteraard via alle wettelijke middelen die zaken aanvechten. Wij vernemen dat die voorstellen in alle stilte en met een nooit eerder geziene spoed reeds zijn neergelegd. Wij zullen die voorstellen integraal verspreiden zodat voor iedereen duidelijk wordt wat hier aan de hand is. De zoveelste buiklanding van de Minister, wij zijn het al gewoon! Feit 9 : De Algemene Inspectie van de Geïntegreerde Politie voelt zich blijkbaar niet goed in zijn vel. Sorry voor de veralgemening en het zal wel aan mij liggen, maar als men algemene maatregelen en voorstellen formuleert dan moet ik wel denken dat er iets schort. Wat wil men nog vlug, alweer zonder onderhandelen, door het parlement jagen? De oprichting van AIG die door geen enkel democratisch orgaan, zoals parlement, wordt gecontroleerd en die zeker aan dit parlement geen rekenschap moet geven. Enkel aan de bevoegde Minister! Bovendien blijken zij allergisch te zijn aan enige vorm van controle vermits zij zonder blozen vragen dat het comité P geen controlebevoegdheid meer zou mogen hebben over hun diensten. Met andere woorden als een burger (of collega) klachten zou hebben over hun doen en laten (en die blijken er zeer regelmatig te zijn) dan blijkt dat niemand daarvoor bevoegd is. Zelfs 2

3 070137_PoliceNl_xp 19/04/07 11:36 Page 3 een parketmagistraat zal het moeilijk hebben. Ze vragen noch min noch meer om boven de wet te worden geplaatst. Klachten over hun diensten zullen zij wel zelf intern oplossen zonder dat daar pottenkijkers moet bijkomen. En hoe zij die zaken oplossen daar heeft niemand zich mee te moeien. Mooi staaltje van transparantie nietwaar? Daarnaast zorgen zij uiteraard voor hun eigen personeel (eerst), want zo beweren zij althans, wij zouden kunnen onheus behandeld worden als wij postuleren voor een reguliere betrekking, dus moeten wij voorrang krijgen op iedereen of wij nu aan het profiel beantwoorden of niet. Bovendien volstaat een normale bevorderingscyclus niet voor deze mensen. Ze krijgen al onmiddellijk een aanstelling in een hogere graad en als ze maar de juiste onderzoeken en zaken op papier zetten worden ze na vijf jaar zomaar bevorderd in een hogere graad tot zelfs Hoofdcommissaris. Voorwaar mooie voorstellen ware het niet dat ze nogmaals op de rug van de gewone collega s gebeuren. Blijkbaar volstaat een dikke premie niet, men moet alle bevorderingen erbij hebben en er heeft zich daar niemand mee te moeien! Als dit wetsvoorstel er door komt dan denk ik dat enkele fundamenten van de democratie aan het wankelen gaan. Wij zullen voldoende parlementairen daarop wijzen. Feit 10 : Door de reorganisatie van de Federale Politie wordt volgens ons de vinger duidelijk op de wonde gelegd. Hetgeen wij (en met ons alle vakbonden) reeds enkele jaren aanklagen wordt met de dag duidelijker namelijk de afbouw van de diensten van de federale politie en dan vooral de operationele diensten. Sinds 2002 klagen wij het acute personeelsgebrek aan, stiptheidsacties en onderhandelingen hebben tot nu toe tot niets geleid. De diensten van de Wegpolitie zijn sedert tientallen jaren niet meer versterkt en alle uitleg over elektronische hulpmiddelen digitale camera s automatische verwerking van processen-verbaal zijn totaal naast de kwestie. Vraag aan de burger, of ga het na bij uzelf, hoeveel keer u de laatste maand een motorrijder hebt gezien op de snelweg? Geen enkele? Dan weet u onmiddellijk hoe de zaken er voor staan. Idem dito voor de diensten van de Spoorwegpolitie : Bijna dagelijks horen wij van agressie op de treinen, dit zegt toch genoeg over dit beleid? De Scheepvaartpolitie en de Luchtvaartpolitie zitten letterlijk en figuurlijk in hetzelfde schuitje : onvoldoende personeel om de elementairste preventieve acties of patrouilles te doen. En maar beweren dat er nog volk te veel is bij de federale politie! Feit 11 : Deze regering is er in geslaagd om de perequatie van de pensioenen af te schaffen. En dat ze een keer het tegendeel beweren! Zogezegd om meer solidariteit te bewerkstelligen onder de pensioenen. Waar men aan voorbijgaat is dat de perequatie helemaal geen solidariteitsinstrument is of was. Dit mechanisme heeft niets maar dan ook niets met solidariteit te maken tussen de gepensioneerden maar heeft alles te maken met de link tussen de actieve en de gepensioneerde personeelsleden en dit mechanisme is dus afgeschaft. Wat er overblijft is een socialistische constructie die iedere gepensioneerde een bom geld zal kosten. Deze regering beweert prioritair iets te doen voor de kleine pensioenen en om die groep wat groter te maken zorgen zij ervoor dat u er vlugger in terecht komt om vervolgens te beweren dat ze u zullen helpen. Beter was het geweest om met de fikken van de perequatie te blijven dan was die hulp niet nodig! Zo zou ik nog wat verder kunnen gaan maar ik vrees in de problemen te komen met de mij toegemeten schrijfruimte. Ik weet dat sommigen zullen pogen dit artikel af te doen als een schrijfsel van een verzuurde syndicalist, laat ze maar, maar de harde feiten kunnen ze niet weerleggen en daar het hem om! Ik dacht dat het wel eens nuttig was om al die ronkende verklaringen wat te relativeren en ongetwijfeld zal u de komende weken nog meer verbaasd zijn als ik als u sommigen hoort verklaren hoe goed ze het wel gedaan hebben. Vergeet dit vooral niet ergens in juni. Philip VAN HAMME Nationaal voorzitter SYNDICAL ECHO COLOFON De ECHO is het maandelijks tijdschrift van het Nationaal Syndicaat van het Politie- en Veiligheidspersoneel. Alle leden ontvangen een exemplaar. Niet-leden en geïnteresseerden kunnen intekenen op een jaarabonnement door het storten van 75 op rekeningnummer van het NSPV. De adresgegevens worden behandeld overeenkomstig de Wet op de Privacy (08/12/1992). Verantwoordelijke uitgever : Philip Van Hamme Eindredactie : Eddy De Blaere Tekeningen : Dirk Van Der Auwera De redactie staat open voor vragen en suggesties van lezers. U kan ze sturen naar : Redactie Echo, Generaal Bernheimlaan 18/ Brussel tél. : fax : Breng tevens een bezoek aan onze website : Mail : Gelijkheidstraat Moeskroen Tel.: Fax :

4 070137_PoliceNl_xp 19/04/07 11:36 Page 4 En u zei.alles gaat goed? 4 In een verkiezingsperiode is het soms nodig om sommige wettelijke eisen in verband met het welzijn op het werk in herinnering te brengen. Voor alles, wil ik er u attent maken dat men rekening moet houden met de werkelijke problemen die onze collega s ondervinden op het terrein en de slagzinnen te laten voor wat ze zijn. Slagzinnen zoals : de politieman is veel te goed betaald, zij genieten een statuut dat voordeliger is ten opzichte andere diensten in de openbare sector komen voor uit de chantage tijdens de Europese Top We blijven even stil staan bij de objectieve vaststellingen en we laten de niet gefundeerde overwegingen voor wat ze zijn. Ah, de fameuze wet van 4 augustus 1996 die de verplichtingen van de werkgever bepaalt wat betreft, gezondheid, hygiëne, veiligheid op het werk, de ergonomie, de psychosociale last, om slechts de voornaamste aan te halen die de werkgever netelroos bezorgt want zij willen ons laten geloven dat deze wet nieuw is en dat daarom niet alle gevolgen gekend zijn en dat wij de vakverenigingen misbruik maken van deze wet om de politiek in moeilijkheden te brengen (sic!) Is het misbruik maken om hen eraan te herinneren (en ik ben zo vriendelijk te zeggen herinneren ) - dat er een vermoeidheid is te wijten aan de werklast en dat die dikwijls gewoon afgedaan met het fronsen van de wenkbrauwen en dat de hiërarchie een oplossing moet vinden om dit te voorkomen. Inderdaad, wat moeten we zeggen als en collega ons verklaart «op één week tijd heb ik moord, poging tot moord en carjacking moeten vaststellen en wat betreft de diefstallen met geweld ben ik gestopt met tellen - dat er materiaal ontbreekt (niet genoeg zaklampen om alle interventieploegen mee uit te rusten bijvoorbeeld) of materiaal dat niet conform de wetgeving is; - dat en groot gedeelte van de voertuigen niet rijvaardig is door de logheid van de administratie, door gebrek aan budget ; - dat het niet ondenkbaar is dat de kleedkamers zich in het lokaal van de centrale verwarming bevinden; - dat er collega s zijn die met eigen middelen een gedeelte van hun uitrusting moeten kopen Ik ga hier stoppen zodat ik niet te pessimistisch overkom. Ik zou evenmin willen dat dit overkomt als syndicale propaganda. Neen, als bewijs hierna enkele passages uit een schrijven dat wij ontvingen Het is immers normaal dat wij als werknemers verdedigd en vertegenwoordigd worden door de syndicale organisaties. Niettegenstaande dat hoor ik maar weinig spreken over de verbetering van de arbeidsomstandigheden en het streven naar een moderne politie, aangepast aan de huidige normen. Als voorbeeld onze nieuwe bijbel, de deontologische code, die mijn inziens in zijn geheel goed in elkaar gestoken is, welke voorziet in het recht tot vorming, de voorbeeldfunctie en het respect voor de rechten en de plichten die onze Belgische democratie heeft aangenomen. Vindt u het niet abnormaal dat wij door dit principe onberispelijk moeten zijn, zelf, wanneer de overheid ons hiervoor slechts weinig mogelijkheden geeft? Hoe komt het dat er geen verplichte bijscholing is voor eerste hulpverlening? (NVDR : Sinds het ontvangen van dit schrijven zijn reeds enkele politiezones gestart met een vorming in deze zin). Is dat ook geen welzijn, ons inzetten in de beste omstandigheden bij rampspoed. Wij bevinden ons ook steeds meer en meer op het strafbankje. Bij de minste dat er gebeurd vallen de advocaten en de media ons aan. Waarom past de overheid zich in deze context zich niet aan? Waarom moet de burger zich niet verantwoorden voor zijn acties en zich verplicht aanbieden bij een oproep van het gerecht. Waarom kan een werkgever aan een van zijn werknemers de weigering opleggen om te antwoorden is dit geen burgerlijk recht? Het is betreurenswaardig om te zien dat het altijd de politieagent is die de professionele verplichting heeft zich aan te passen aan de betrokken partijen.» In verlenging van voorgaande lezen wij onlangs in de geschreven pers enkele artikelen handelend over Vlaanderen en Wallonië over de uitwisseling van politieagenten Franstalig/Nederlandstalig hoe is het mogelijk dat men politiemensen naar een zo gevaarlijke stad stuurt zonder de nodige middelen het zal niet veel uitmaken, er is gebrek aan respect van de bevolking, ik ken geen enkel andere omgeving waar met zoveel de middenvinger opsteekt naar de politiemensen. Het wordt hoogtijd dat de beleidsmensen, dat justitie de politiemensen ondersteund, ik denk hier vooral aan onze jongere politiemensen die hun idealen (ons werk biedt perspectieven, is afwisselend en verrijkend, ) moeten ontplooien en die zonder steun onvermijdelijk de moed zullen verliezen. Een zeer grote meerderheid van de collega s blijven en zijn nog altijd gemotiveerd. U zult me waarschijnlijk wijzen op een rondschrijven van de Procureurs Generaal betreffende de bescherming van de politieagent, juist, maar er zijn nog tal van magistraten die het niet toepassen. En als dit nog niet genoeg is volstaat het om de functioneringsproblemen toe te voegen. We moeten vaststellen dat bepaalde autoriteiten zich het voorrecht blijven aanmeten om een eigen interpretatie te geven aan het statuut. Dat zij te veel en te snel op ongegronde wijze procedures gebruiken van herplaatsing door te schermen met art 44 van de wet op de geïntegreerde politie. (Voor diegenen die het niet zouden weten wordt dit artikel te pas en te onpas gebruikt door de zonehoofden om herplaatsingen of veranderen van functie om operationele redenen uit te voeren). Om het duidelijk te stellen, deze procedures worden als drukkingsmiddel of intimidatie gebruikt ten aanzien van het personeel! Utopie, ongegronde eisen, het is niets anders dan een verbetering van de werkomstandigheden eisen? Hou de moed erin. Christian LORENT Nationaal Secretaris

5 070137_PoliceNl_xp 19/04/07 11:36 Page 5 HET NIEUWE STATUUT CALOG De Koninklijke Besluiten zouden, in principe, wanneer u deze teksten doorneemt, moeten verschenen zijn. Het nieuwe statuut voor leden van het personeel van het administratief en logistiek kader zal in voege treden met terugwerkende kracht naar 01 januari 2007, dat wil zeggen dat indien u in de omstandigheden verkeert waarin u recht heeft op een premie of uitkering dat deze u later uitgekeerd zal worden. Voortaan zal het lid van Calog niet meer als toeschouwer aan de kant moeten staan doch zelf kunnen uitmaken welk carrièrepad hij of zij wenst. Het is dus belangrijk dat de personeelsleden van het administratieve en logistieke kader zich voor de nieuwe wetgeving interesseren. Met dit doel voor ogen hebben wij informatievergaderingen gehouden in het ganse land. Vandaag stellen wij u een samenvatting voor in de vorm van fiches. Deze samenvatting bevat volgende punten : Fiche I : De loopbaan Fiche II : De graden Fiche III : De weddeschalen Fiche IV : De gecertificeerde opleiding (GO) Fiche V : De overgangsmaatregelen Fiche VI : De premies Fiche VII : De toelagen Fiche VIII : Synthese 5

6 070137_PoliceNl_xp 19/04/07 11:36 Page 6 Fiche I : De loopbaan A. Voor de niveaus B, C, D Twee parallelle loopbanen zijn voorzien voor de leden van het statutaire personeel : Een minimum en een maximum loopbaan. Minimum loopbaan Zij bevat de bestaande groepen weddeschalen. Voorwaarden voor overgang naar een volgende loonschaal : Zes jaar loonschaalanciënniteit bezitten in de huidige loonschaal en De laatste tweejaarlijkse evaluatie mag geen eindvermelding onvoldoende dragen Maximum loopbaan Voorwaarden voor overgang naar een volgende loonschaal: Zes jaar loonschaalanciënniteit bezitten in de huidige loonschaal + De laatste tweejaarlijkse evaluatie mag geen eindvermelding onvoldoende dragen + Met vrucht een gecertificeerde opleiding volgen in de huidige loonschaal De loopbaanmogelijkheden per weddeschaal a. Basisweddeschaal of eerste weddeschaal Met vrucht een gecertificeerde opleiding volgen En De tweejaarlijkse evaluatie mag geen eindvermelding onvoldoende dragen = Competentieontwikkelingstoelage b. Tweede of derde weddeschaal Met vrucht een gecertificeerde opleiding volgen en De tweejaarlijkse evaluatie mag geen eindvermelding onvoldoende dragen = Hetzij overgang van de minimumloopbaan naar de maximumloopbaan Hetzij maximumloopbaan + competentieontwikkelingstoelage c. Vierde weddeschaal Geen overgang mogelijk van de laatste weddeschaal van de minimumloopbaan naar de laatste weddeschaal van de maximumloopbaan Geen competentieontwikkelingstoelage 6

7 070137_PoliceNl_xp 19/04/07 11:36 Page 7 B. Voor het niveau A Evenwicht van de functies Calog niveau A De functies niveau A worden in klassen ingedeeld na een weging op basis van een matrix met twee assen, enerzijds omkadering en anderzijds bijdrage. Omkadering Lagere Hoger Budgettaire Autonomie in hiërarchie hiërarchie verantwoorde- het beheer Bijdrage lijkheid van het personeel tot 9 10 tot tot en meer Vormingsniveau vereist CLA1 CLA2 CLA3 CLA4 voor de uitvoering van de functie 2 4 tot 12 Ervaring vereist voor het CLA2 CLA2 CLA3 CLA4 uitvoeren van de functie 2 13 tot 16 Complexiteit van de CLA2 CLA3 CLA4 CLA5 behandelde problemen 4 17 tot 20 Invloed van de functie CLA3 CLA3 CLA4 CLA en meer Legende : CLA3 Klasse 3 Complexiteit van de behandelde Criteria problemen 4 Coëfficiënt 17 à 20 Globale score Bepaling van de klasse : 1 Een score wordt gegeven voor elk criterium (Waarde X coëfficiënt) 3. optellen van de verschillende resultaten voor elke as 4. Bepalen op welk niveau van elke as de functie zich bevindt. 7

8 070137_PoliceNl_xp 19/04/07 11:36 Page 8 Fiche II: De graden Ieder niveau heeft gemeenschappelijke en specifieke graden. Deze graden hebben een directe invloed op de toekenning van de weddeschalen. Niveau Gemeenschappelijke graden Specifieke graden D Hulpkracht Technicus-ICT Vakman Bediende Gekwalificeerd vakman C Assistent Assistent-ICT Gespecialiseerde vakman B Consulent Directiesecretaris Vertaler Fotograaf Consulent ICT Technisch consulent Maatschappelijk assistent Boekhouder Verpleger Laborant Communicatiesconsulent A Adviseur Adviseur-ICT Ingénieur Dokter Tandarts Dierenarts Apotheker Preventieadviseur Uitstervende graden (dit wil zeggen dat ze niet meer bestaan.) Ploegbaas Werkbaas Gespecialiseerd assistent Gespecialiseerd consulent De aanwijzing bij mobiliteit in een andere functie houdt verlies van de graad in. 8

9 070137_PoliceNl_xp 19/04/07 11:36 Page 9 Fiche III : De loonschalen Alle bedragen zijn bruto en niet geïndexeerd. Niveau D BEDIENDE, GEKWALIFICEERD VAKMAN D1A D2A.1 D2A.2 D3A.1 D3A.2 D4A.1 D4A , , , , , , , , , , , , , ,18 HULPKRACHT en VAKMAN DD1 DD2.1 DD2.2 DD3.1 DD3.2 DD4.1 DD , , , , , , , , , , , , , ,52 ICT TECHNICUS D1B D2B.1 D2B.2 D3B.1 D3B.2 D4B.1 D4B , , , , , , , , , , , , , ,12 UITDOVENDE GRAAD : PLOEGBAAS D1C D2C D3C D4C , , , , , , , ,12 Niveau C ASSISTENT CC1 CC2.1 CC2.2 CC3.1 CC3.2 CC4.1 CC , , , , , , , , , , , , , ,36 ICT - ASSISTENT en GESPECIALISEERD VAKMAN CC1 CC2.1 CC2.2 CC3.1 CC3.2 CC4.1 CC , , , , , , , , , , , , , ,94 UITDOVENDE GRAAD : WERKBAAS, GESPECIALISEERD ASSISTENT C1D C2D C3D C4D , , , , , , , ,10 9

10 070137_PoliceNl_xp 19/04/07 11:36 Page 10 Niveau B CONSULENT BB1 BB2.1 BB2.2 BB3.1 BB3.2 BB4.1 BB , , , , , , , , , , , , , ,00 VERTALER, DIRECTIESECRETARIS, FOTOGRAAF B1A B2A.1 B2A.2 B3A.1 B3A.2 B4A.1 B4A , , , , , , , , , , , , , ,00 ICT CONSULENT, TECHNISCH CONSULENT B1B B2B.1 B2B.2 B3B.1 B3B.2 B4B.1 B4B , , , , , , , , , , , , , ,62 MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT, BOEKHOUDER, VERPLEGER, LABORANT en COMMUNICATIECONSULENT B1D B2D.1 B2D.2 B3D.1 B3D.2 B4D.1 B4D , , , , , , , , , , , , , ,00 UITDOVENDE GRAAD : GESPECIALISEERD CONSULENT B1C B2C.1 B2C.2 B3C.1 B3C.2 B4C.1 B4C , , , , , , , , , , , , , ,00 Niveau A A11 A12 A21 A22 A , , , , , , , , , , , ,00 A31 A32 A33 A41 A42 A , , , , , , , , , , , , , , ,00 A51 A52 A , , , , , ,00 10

11 070137_PoliceNl_xp 19/04/07 11:36 Page 11 Fiche IV : Gecertificeerde opleiding (GO) A. Definitie Deze vorming is er op gericht de competenties van het Calog-personeelslid te actualiseren en/of verder te ontwikkelen en ze wordt afgesloten met een validering van de verworven kennis. B. Voorwaarden Zich niet bevinden in de laatste loonschaal Minstens 1 jaar niveauanciënniteit op datum van inschrijving voor een GO C. Wanneer moet men zich inschrijven voor een gecertificeerde opleiding? Bij bevordering naar een hogere klasse of niveau Indien mislukt Indien geslaagd Indien loonschaal van de maxiumumloonschalengroep of basisloon (= eerste weddeschaal) of die behoort tot de klasse A1, A2, A3 + competentieontwikkelingstoelage Indien afwezig op de GO In welke gevallen? Arbeidsongeval Beroepsziekte Bevallingsverlof Opvangverlof voor adoptie Verloven en afwezigheden toegelaten aan de personeelsleden van de rijksbesturen Overmacht Onmiddellijke inschrijving 365 dagen na de vorige inschrijving 2 jaar na de vorige inschrijving Ten vroegste 12 maand voor het bereiken van de zes jaar loonschaalanciënniteit 1. Inschrijvingsdatum = datum initiële inschrijving GO 2. Volgen van dezelfde vorming zodra deze terug georganiseerd wordt. D. Wie bepaalt de vorming waarvoor het personeelslid zich inschrijft? In overleg met het personeelslid bepaalt de functionele meerdere de vorming waarvoor het personeelslid zich inschrijft. In geval van een niet akkoord kan het personeelslid een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij zijn eindverantwoordelijke welke een definitieve beslissing zal nemen. De datum van het bezwaarschrift is de inschrijvingsdatum voor de GO. 11

12 070137_PoliceNl_xp 19/04/07 11:36 Page 12 Fiche V : Overgangsmaatregelen Indien CALOG statutair Inschrijving in een gecertificeerde vorming (GO) + Zich onder volgende voorwaarden bevinden : Geslaagd zijn in de GO De tweejaarlijkse evaluatie mag geen eindvermelding onvoldoende dragen 1/9/2007 1/9/2008 Na een eerste overgang Overgang in maximumlooplaan De Calog ingeschaald in de vierde weddeschaal + Recht op de competentieontwikkelingstoelage + Loonschaalanciënniteitsbonificatie U behoudt de loonschaalanciënniteit verworven in de minimumloopbaan Behouden van de competentieontwikkelingstoelage na een baremische verhoging voor de Calog niveau D, C of B op voorwaarde ingeschaald te zijn in een van de basisweddeschalen met meer dan 5 jaar anciënniteit op 01/09/ Vrijstelling van het volgen van een gecertificeerde opleiding om een eerstvolgende loonschaal van de maximumloonschalengroep te verwerven. 12

Gevolgen van de herplaatsingen/mobiliteit voor de statutaire toestand van de medewerkers

Gevolgen van de herplaatsingen/mobiliteit voor de statutaire toestand van de medewerkers Gevolgen van de herplaatsingen/mobiliteit voor de statutaire toestand van de medewerkers 1. Fase 0: Herplaatsing in (+/-) dezelfde functie 1.1 Weerslag op de loonschaal, de gecertificeerde opleiding en

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE

ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE (CALog) VERGELIJKEND EXAMEN VOOR BEVORDERING DOOR OVERGANG NAAR EEN HOGER NIVEAU In uitvoering van art. VII.10 UBPol organiseert de directie

Nadere informatie

De perequatie van de overheidspensioenen

De perequatie van de overheidspensioenen De perequatie van de overheidspensioenen De perequatie van de overheidspensioenen Inhoud 1. Wettelijke basis 2. Inleiding 3. De korven 4. Koppeling van de pensioenen aan een perequatiekorf 5. Samenstelling

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

De pensioenhervorming uitgeklaard

De pensioenhervorming uitgeklaard De pensioenhervorming uitgeklaard INHOUDSTAFEL 1. HET VERVROEGD PENSIOEN... 2 1.1. SITUATIE VOOR DE HERVORMING... 2 1.2. SITUATIE VANAF 1 JANUARI 2013... 2 1.3. DE OVERGANGSMAATREGELEN... 3 1.3.1.Voor

Nadere informatie

Perequatie van de overheidspensioenen

Perequatie van de overheidspensioenen 1/6 Perequatie van de overheidspensioenen 1. Ter herinnering: Wat is perequatie? Het huidige ingevoerde systeem dateert van de wet van 9 juli 1969 tot wijziging en aanvulling van de wetgeving betreffende

Nadere informatie

Onderhandelingscomité Pensioenen 26/02/2015

Onderhandelingscomité Pensioenen 26/02/2015 Onderhandelingscomité Pensioenen 26/02/2015 Woensdag 25/02/2015 heeft ACV Politie nieuwe teksten ontvangen inzake een wettelijke overgangsregeling pensioenen voor de leden van de politie alsook een Koninklijk

Nadere informatie

1. Samenvattende tabel

1. Samenvattende tabel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling X Functietoelage Premie leidinggevende Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1. 0verzicht Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijd en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten.

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 :

KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 : KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 : REGELING VAN DE STRUCTURELE DETACHERINGEN VAN PERSONEELSLEDEN VAN DE POLITIEDIENSTEN EN VAN SOORTGELIJKE TOESTANDEN EN TOT INVOERING VAN DE VERSCHILLENDE MAATREGELEN

Nadere informatie

FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014

FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014 FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014 Inhoud Algemene informatie... 2 Wat zullen de prezones in 2014 worden?... 2 Zal de wet van 31/12/1963 betreffende de civiele bescherming nog van toepassing zijn

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 5.1 De overledene

Nadere informatie

Lokale Politie Lier INFORMATIEBROCHURE REKRUTERING BURGERPERSONEEL (CALOG)

Lokale Politie Lier INFORMATIEBROCHURE REKRUTERING BURGERPERSONEEL (CALOG) Lokale Politie Lier INFORMATIEBROCHURE REKRUTERING BURGERPERSONEEL (CALOG) MEER INFO? - GRATIS GROEN NUMMER (0800)99 404 - INTERNET http:www.jobpol.be - EMAIL jobs.politie@jobpol.be - VDAB *wis-computer

Nadere informatie

FEDERAAL ADMINISTRATIEF OPENBAAR AMBT SECTORAAL AKKOORD 2005-2006

FEDERAAL ADMINISTRATIEF OPENBAAR AMBT SECTORAAL AKKOORD 2005-2006 FEDERAAL ADMINISTRATIEF OPENBAAR AMBT SECTORAAL AKKOORD 2005-2006 Dit sectoraal akkoord is van toepassing op het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli

Nadere informatie

Ombudsdienst Pensioenen

Ombudsdienst Pensioenen Ombudsdienst Pensioenen Tony VAN DER STEEN, Ombudsman december 2011 Ombudsdienst Pensioenen 1 De taak van de Ombudsman Klachten behandelen Bemiddelen en verzoening nastreven Suggesties en aan bevelingen

Nadere informatie

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3 Welkom Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3 inhoud WAT MAG JE VERWACHTEN Soorten verlofstelsels Aanmoedigingspremie

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Belangrijke melding over de zesde staatshervorming De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

De perequatie Wijziging van de artikelen 11 en 12 van de wet van 9 juli 1969

De perequatie Wijziging van de artikelen 11 en 12 van de wet van 9 juli 1969 De perequatie Wijziging van de artikelen 11 en 12 van de wet van 9 juli 1969 Wet van 25 april 2007 met betrekking tot de pensioenen van de overheidssector (BS 11 mei 2007) Nieuw perequatiemechanisme Nieuw

Nadere informatie

Gewaarborgd Inkomen Brochure

Gewaarborgd Inkomen Brochure AMMA VERZEKERINGEN Gewaarborgd Inkomen Brochure medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder codenummer 0126 (K.B.

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

Wanneer bent u arbeidsongeschikt?

Wanneer bent u arbeidsongeschikt? Arbeidsongeschikt? Wanneer bent u arbeidsongeschikt? U bent arbeidsongeschikt als u door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten moet

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 1. Inleiding Eén van de eerste beslissingen van de regering Di Rupo I, had betrekking op de hervorming van de pensioenen. Intussen werden al heel wat

Nadere informatie

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Enkele zaken rond de pensioenregeling voor werknemers werden onlangs aangepast. We geven hier een beknopt overzicht van de nieuwe regeling zoals ze in de Wet

Nadere informatie

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1 Welkom Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1 inhoud WAT MAG JE VERWACHTEN Soorten verlofstelsels Aanmoedigingspremie Procedure in de

Nadere informatie

3 ministers : de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen;

3 ministers : de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen; 15 OKTOBER 1998. Besluit van het Verenigd College betreffende de erkenning, de opleiding van het personeel en de kostprijs van de bemiddeling van de instellingen voor schuldbemiddeling. HOOFDSTUK I. -

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk. Datumregistratie ontvangst aanvraagformulier...

FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk. Datumregistratie ontvangst aanvraagformulier... WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk Vak

Nadere informatie

Zelfstandige in bijberoep

Zelfstandige in bijberoep Zelfstandige in bijberoep INHOUD - Inleiding - Sociale bijdragen - Sociale rechten - Voorwaarden - Activiteit - Gelijkgestelde periodes Hoofdberoep en bijberoep Onderscheid: Niet gebaseerd op inkomen Wel:

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN

CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN versie 2 (update 15/04/2015) in CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN 101 werkelijk gepresteerde arbeid 102 zaterdag, zondag, of vervangdag 103 Wettelijke feestdag of vervangdag (geen

Nadere informatie

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer Nr. 910 Brussel, 12 januari 2010 BETREFT: MOGELIJKHEID VOOR MEERDERE WERKGEVERS TOT OPRICHTING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK (GIDPBW). 1. Wetgeving

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? 1

Arbeidsongeschikt? 1 Arbeidsongeschikt? 1 Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Je bent arbeidsongeschikt als je door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen)

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) je rechten op zak Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) Sinds 1 januari 2012 werd het zogenaamde brugpensioen vervangen door het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Nadere informatie

De nieuwe loopbanen. Informatiebrochure. Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt - De nieuwe loopbanen (V4) - 2014 1

De nieuwe loopbanen. Informatiebrochure. Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt - De nieuwe loopbanen (V4) - 2014 1 De nieuwe loopbanen Informatiebrochure Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt De nieuwe loopbanen (V4) 2014 1 Intro De ontwerpteksten werden door het geheel van de syndicale organisaties verworpen, omdat

Nadere informatie

DE MOGELIJKHEID OM TE STUDEREN VOOR BACHELOR IN DE

DE MOGELIJKHEID OM TE STUDEREN VOOR BACHELOR IN DE BERICHT AAN DE WERKNEMERS PROJECT «VORMING 600» OPENBARE SECTOR DE MOGELIJKHEID OM TE STUDEREN VOOR BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE OF GEGRADUEERDE VERPLEEGKUNDIGE MET LOONBEHOUD NIEUWE SELECTIES VOOR HET

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

Welkom bij de politie

Welkom bij de politie Welkom bij de politie Persoonlijke gegevens Naam: Functie: Dienst of zone: Onthaalbrochure van de geïntegreerde politie September 2007 Realisatie: Dienst interne communicatie Directie interne relaties

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERGELIJKEND WERVINGSEXAMEN VOOR DE FUNCTIE VAN ATTACHÉ-INFORMATICUS (M/V) (niveau A) met voldoende kennis van het Nederlands

REGLEMENT VOOR HET VERGELIJKEND WERVINGSEXAMEN VOOR DE FUNCTIE VAN ATTACHÉ-INFORMATICUS (M/V) (niveau A) met voldoende kennis van het Nederlands REGLEMENT VOOR HET VERGELIJKEND WERVINGSEXAMEN VOOR DE FUNCTIE VAN ATTACHÉ-INFORMATICUS (M/V) (niveau A) met voldoende kennis van het Nederlands Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement legt een twee jaar

Nadere informatie

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING - 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING Artikel 6 De werkgevers die werknemers in vast dienstverband aanwerven als vaklui, dienen hiervan onverwijld kennis te geven aan de Administratieve Commissie met het oog

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet Inleiding 1 Deel I Tijdskrediet Hoofdstuk I Toepassingsgebied 5 Hoofdstuk II Soorten tijdskrediet 7 Hoofdstuk III Tijdskrediet zonder motief 9 1. Soorten tijdskrediet zonder motief? 9 2. Voorwaarden 10

Nadere informatie

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Definities HOOFDSTUK III. - De organisatienota HOOFDSTUK IV. - Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Versie 30-06-2015 DEEL VI Titel I Hoofdstuk V Vergoeding voor vaste dienst bij de SHAPE Inhoudstafel

Versie 30-06-2015 DEEL VI Titel I Hoofdstuk V Vergoeding voor vaste dienst bij de SHAPE Inhoudstafel Versie 30-06-2015 DEEL VI Titel I Hoofdstuk V Vergoeding voor vaste dienst bij de SHAPE Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5.

Nadere informatie

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Schema Pensioen Stand van zaken en Uitdagingen Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

KNELPUNTENNOTA OVER TOEGELATEN ARBEID

KNELPUNTENNOTA OVER TOEGELATEN ARBEID Inleiding KNELPUNTENNOTA OVER TOEGELATEN ARBEID HEVERLEE, MAART 2013 In 2011 bedroeg de gemiddelde werkzaamheidsgraad in Vlaanderen 71,8 %. Dit staat in schril contrast met de werkzaamheidsgraad van personen

Nadere informatie

OMZENDBRIEF Nr. 161 (rev. 1)

OMZENDBRIEF Nr. 161 (rev. 1) 1000 Brussel, 7 november 2011 Waterloolaan, 115 Tel. : 02/ 552.25.42 Fax : 02 / 552.27.63 Federale Overheidsdienst Justitie --- Directoraat-generaal rechterlijke organisatie --- Dienst personeelszaken

Nadere informatie

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het tijd doorbrengen aan de zijde van een ernstig ziek gezins- of familielid. systeem.

Nadere informatie

VERSLAG ONDERHANDELINGEN 29 JANUARI 2014

VERSLAG ONDERHANDELINGEN 29 JANUARI 2014 Lokale en Regionale Besturen VERSLAG ONDERHANDELINGEN 29 JANUARI 2014 Dagorde 1. Stakingsaanzegging NSPV PZ Vesdre 2. Profiel en opleiding van de begeleiders verwijderingen van LPA Brunat 3. Curatieve

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 6.12 : Terugbetaling van de verplaatsingskosten die het gevolg zijn van een erkend arbeidsongeval of een erkende

Nadere informatie

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het Verlof en vakantie De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen dat je het vorige jaar hebt gewerkt. Concreet betekent dit dat werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben

Nadere informatie

Aangifte van arbeidsongeval

Aangifte van arbeidsongeval Aangifte van arbeidsongeval Wet van 3 juli 1967 Uitgave 01/2002 Verzekeringsonderneming erkend onder het codenr. 0618 007/0236 04-04 Tel. (02)250 91 11 Fax (02)250 95 70 AANGIFTE VAN ARBEIDSONGEVAL Polisnummer

Nadere informatie

Versie van 14-11-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2.

Versie van 14-11-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Versie van 14-11-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Begunstigden 3. Voorwaarden 4. Begrafeniskosten 5. Bedrag

Nadere informatie

ONDERWERP : PENSIOENHERVORMING VOOR DE MANDATARISSEN

ONDERWERP : PENSIOENHERVORMING VOOR DE MANDATARISSEN p. 1 INHOUDSTAFEL 1. LOKALE MANDATARISSEN Gelden de nieuwe loopbaan- en leeftijdsvoorwaarden inzake pensioenen ook voor de lokale mandatarissen?... 2 Waarom werd de wet van 8 december 1976 tot regeling

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

Benoemingsvoorwaarden

Benoemingsvoorwaarden Federale Overheidsdienst Justitie Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie Personeelsdienst *** Benoemingsvoorwaarden Personeelsdienst Rechterlijke Orde 212 Griffies en parketsecretariaten Contact

Nadere informatie

DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN

DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN De federale regering wil de berekeningswijze voor het pensioen van de ambtenaren hervormen. Dit houdt een drastische afbouw van het ambtenarenpensioen in. En de regering

Nadere informatie

20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B

20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B 20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B Het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B hervormt de rijopleiding

Nadere informatie

WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels

WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels De Kamers hebben aangenomen

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ;

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ; INHOUD EN UITVOERING VAN HET REGEERAKKOORD OP SOCIAALRECHTELIJK VLAK Onder het motto beter laat dan nooit, ligt er na 541 dagen onderhandelen eindelijk een regeerakkoord op tafel. Naast het feit dat het

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent?

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? DEZE TEKST IS GEBASEERD OP DE RECENTSTE REGELGEVING TOT 15 JANUARI 2012. ER ZIJN VERDER NOG EEN AANTAL MAATREGELEN

Nadere informatie

Advies van de Verenigde Benoemingscommissies voor het Notariaat

Advies van de Verenigde Benoemingscommissies voor het Notariaat Advies van de Verenigde Benoemingscommissies voor het Notariaat over het aantal in 2015 te benoemen kandidaat-notarissen, per taalrol DE VERENIGDE BENOEMINGSCOMMISSIE VOOR HET NOTARIAAT, werden bij brief

Nadere informatie

Versie 04-03-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk IV Vergoeding voor het onderhoud of het herbergen van een politiehond Inhoudstafel

Versie 04-03-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk IV Vergoeding voor het onderhoud of het herbergen van een politiehond Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk IV Vergoeding voor het onderhoud of het herbergen van een politiehond Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden

Nadere informatie

Korpschefs van de korpsen van lokale politie Federale Politie tot niveau directie AIG

Korpschefs van de korpsen van lokale politie Federale Politie tot niveau directie AIG Federale Politie DIENSTNOTA Algemene directie van de ondersteuning en het beheer Uitgiftenummer DSR2013/0020N Directie van de rekrutering en van de selectie Uitgiftedatum 08012013 DSR Classificatiegraad

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

Nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer

Nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer Nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer Inhoud 1. Wat?... 2 2. Heb ik recht op de nationale verminderingskaart?... 2 3. Waarvoor dient de nationale verminderingskaart?... 2 4. Hoe kan ik mijn

Nadere informatie

Gerechtelijk Wetboek

Gerechtelijk Wetboek Bron: Belgische wetgeving - FOD Justitie Gerechtelijk Wetboek HOOFDSTUK Vquater De gerechtelijke stage Art. 259octies. 1. De Koning

Nadere informatie

Paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen" genaamd

Paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen genaamd 21/.2Seeela7 A:;Zeje'M:eMnee:M:MgSMM;::.,Waegli:9MMC::M:',:e:Wee:«S'M:W;eaMMM:MMMee:eee:e:ee'eSeMg.M. ::gge.weeej;eim:ge.:;,eeem Paritair subcomité voor de haven van Haven van Antwerpen" genaamd Neerlegging-Dépôt:

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin Gistelse Steenweg 238-240, B-8200 Brugge Ons kenmerk: Consulente: Telefoon: (050) 44 93 00 E-mail: info@horizonhetgezin.be Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

Vraag dit verlof online aan. FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Vraag dit verlof online aan FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand kunt u meer tijd doorbrengen

Nadere informatie

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap 19de nummer in een reeks informatiebrochures voor de Oostendse bevolking (gegevens op 12 oktober 2006), een uitgave van de Voorlichtingsdienst,

Nadere informatie

Belg wil stoppen met werken op 62 jaar

Belg wil stoppen met werken op 62 jaar ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 4 februari 2008 Belg wil stoppen met werken op 62 jaar - Resultaten unieke bevraging overgang van werk naar pensionering - Werkende 50-plussers

Nadere informatie

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016.

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016. AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/G/WINW/CIRCULAIRES FONDS//SOCIALES 2016/ CHIFFONS/CHIFFONS 001 NL RISICOGROEPEN Brussel, 20 januari 2016 Mijne heren, Betreft : Maatregelen ten voordele

Nadere informatie

Overleg mdt en ouders Timing

Overleg mdt en ouders Timing Mariska Waldukat Sociaal werker Patiëntenbegeleiding Overleg mdt en ouders Timing Wat nu? Aanvraagprocedure Rechten? Indienen van de aanvraag Medisch onderzoek Beslissing 1 Contact kinderbijslagfonds Bedienden

Nadere informatie

6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren

6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren 6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren BS 20/03/2007 (dit KB vervangt het KB dd 31/03/1983 zie art 6 van KB 06-03-2007) Gewijzigd

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1 VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2006 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening vakantiegeld 2006 inleiding...

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon : E-mail: Tel.: Fax: Frank VERDUYN Call Center

Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon : E-mail: Tel.: Fax: Frank VERDUYN Call Center vda Brussel Burgemeesters Provinciegouverneurs Instellingen en Bevolking Bevolking Arrondissementscommissarissen Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon

Nadere informatie

Burgerlijke oorlogsslachtoffers

Burgerlijke oorlogsslachtoffers Directie-generaal Oorlogsslachtoffers Burgerlijke oorlogsslachtoffers in België: tussen rechten en herinnering ONZE ACTIETERREINEN Meer dan 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog kan je je afvragen waarom de

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en toch actief

Arbeidsongeschikt en toch actief Arbeidsongeschikt en toch actief 2015 Inhoud Arbeidsongeschikt en toch actief Aanvraag bij de adviserend geneesheer 4 4 arbeidsongeschikteid was ik zelfstandige. Ik wil starten met een loontrekkende of

Nadere informatie

Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn

Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn 1/07/2015 1 Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn 1. Aanbeveling 1999/1 Aanpassing van de reglementering betreffende de betaling per overschrijving van de uitkeringen betaald door de Rijksdienst

Nadere informatie

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis)

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis) Nr. tussenpersoon: Naam en voornaam:... Tel.: gsm: e-mail:... Ondernemingsloket FORMALIS:... Agentschap van Groep S te:... Andere:... verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot

Nadere informatie

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Dossier steunpunt handicap & arbeid: Aanvraag Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) INHOUD 1 VOP in het kort 2 De aanvraagprocedure 3 Verlenging/verhoging

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.908 ------------------------------- Zitting van dinsdag 15 juli 2014 ------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.908 ------------------------------- Zitting van dinsdag 15 juli 2014 ------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.908 ------------------------------- Zitting van dinsdag 15 juli 2014 ------------------------------------------ Regelgeving inzake betaald educatief verlof Ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Inleiding Een zuivere splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde De splitsing van de kieskring BHV is ruim 50 jaar de eis van de

Nadere informatie

Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de opdrachten in het hoger onderwijs en omgekeerd.

Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de opdrachten in het hoger onderwijs en omgekeerd. Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) 09 februari 2012 Ronald Gyselinck Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de

Nadere informatie