ECHO HET NIEUWE CALOG-STATUUT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECHO HET NIEUWE CALOG-STATUUT"

Transcriptie

1 070137_PoliceNl_xp 19/04/07 11:36 Page 1 Bureau de dépôt : 7500 Tournai N P ECHO Tijdschrift van NSPV vzw Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/ Brussel België Belgique P.B. - P.P Tournai 5/118 Autorisation de fermeture: 5/182 FEBRUARI - MAART Nr. 677 P HET NIEUWE CALOG-STATUUT Voortaan zal het lid van Calog niet meer als toeschouwer aan de kant moeten staan doch zelf kunnen uitmaken welk carrièrepad hij of zij wenst. Het is dus belangrijk dat de personeelsleden van het administratieve en logistieke kader zich voor de nieuwe wetgeving interesseren. Met dit doel voor ogen hebben wij informatievergaderingen gehouden in het ganse land. Vandaag stellen wij u een samenvatting voor in de vorm van fiches. Samenvatting : de loopbaan de graden de weddeschalen de gecertificeerde opleidingen (GO) de overgangsmaatregelen de premies en de toelagen en een synthese Beste vrienden, Oop het einde van een legislatuur heeft de Regering de gewoonte uit te pakken met een waslijst van zaken die zij de afgelopen vier jaar hebben gerealiseerd en die, zo beweert zij althans, zeer belangrijk zijn voor de burger. Het is natuurlijk de bedoeling dat de brave burger dan enigszins overdonderd door al dat positieve nieuws, even perplex staat en bijna niet anders kan dan toegeven dat ze het zo slecht niet hebben gedaan. Helaas, driewerf helaas, Jan met de pet is met de jaren wel iets slimmer geworden. Hij heeft ondertussen enige ervaring opgedaan met al deze pseudo-verwezenlijkingen. Hij weet dus ondertussen dat men al deze mooipraters binnen de kortste keren schaakmat kan zetten door hen met de neus op de feiten te drukken. Wij denken dan ook dat het ogenblik aangebroken is om even de feiten te bekijken eerder dan naar de goed-nieuwsshow te kijken van de bevoegde ministers of naar hun bombastische en misleidende verklaringen te luisteren. Feit 1 : Iedereen die niet gemuilkorfd wordt door het feit dat zijn mandaat of zijn postje ervan afhangt weet dat er vandaag niet méér blauw op straat is dan vroeger, in tegendeel zelfs. Vraag het aan de burger op straat maar beperk u niet tot de villawijken en ga de grootsteden in zoals Brussel Luik - Gent en vooral Charleroi. Spreek zowel met de bewoners van de minder gegoede wijken als met de wijkinspecteurs en pas dan zal u de waarheid horen. Laat u vooral niet misleiden door verklaringen waarbij aan de hand van statistieken wordt aangetoond dat het beter gaat dan vroeger want zoals u weet een statistiek gebruikt u naar gelang hetgeen u wil bewijzen. De dagdagelijkse realiteit is wel even anders. Worden er dan geen successen geboekt? Toch wel! Dit heeft echter alles te maken met het feit dat ondanks alles er toch nog gemotiveerde mensen zijn maar ze worden schaarser en zeker als ze vaststellen dat de haver naar de paarden gaat die het niet verdienen. De harde werkers geeft men nog wat werk erbij terwijl opportunisten alle tijd nemen om te lobbyen voor eigen profijt. Een echte schande! Feit 2 : Is de hervorming geslaagd? Bijlange niet! Nog steeds lopen tientallen procedures voor de hoogste rechtsinstanties van het land en deze worden heus niet ingediend omdat het zo goed gaat. Telkens poogt men met lapmiddelen een antwoord te bieden aan arresten van het Arbitragehof en telkens weer opnieuw zorgt dit voor nieuwe procedures. Bovendien zorgt de overheid zelf door het flagrant negeren van statutaire bepalingen voor wrevel en afgunst onder het personeel. Wij verwijzen als voorbeeld naar de situatie van personeel die reeds jaren is aangesteld in bepaalde graden zonder dat de regelgeving terzake wordt nageleefd. Erger nog, dit zorgt er nu voor dat men stappen onderneemt om al deze personeelsleden zomaar te benoemen. Dat er honderden anderen daardoor benadeeld worden 1

2 070137_PoliceNl_xp 19/04/07 11:36 Page 2 schijnt niemand te deren. Dus collega- s hard studerende kandidaten voor het directiebrevet : Spijtig voor jullie maar tientallen zullen er worden benoemd, zomaar op arbitraire wijze, zonder enige vorm van selectie, zonder enig examen. Zij zullen de plaatsen innemen waarop u terecht na uw opleiding aanspraak had kunnen maken. Erger nog, zij blokkeren de plaatsen die mogelijks hadden kunnen vacant komen, anders gezegd : voor u zijn er omzeggens geen plaatsen meer. En dit alles omdat u niet bij diegenen bent die men kan bestempelen als platte opportunist of parvenu die meent dat alles te krijgen is via lobby of gesjoemel. Feit 3 : De politieambtenaren worden nog steeds niet beschouwd als volwaardige openbare ambtenaren. Nog steeds discrimineert men ons op het vlak van vakantiegeld. Wij hebben bijna alle nadelen van het ondertussen begraven gedrocht dat Copernicus noemde maar de eraan gekoppelde voordelen zoals het verhoogde vakantiegeld krijgen wij niet. Het is een zoveelste blijken van misprijzen voor de politieambtenaren. Feit 4 : De zo veel geciteerde nabijheidspolitie bestaat gewoonweg niet in België! Hetgeen in sommige zones daarvoor moet doorgaan beantwoordt in de verste verte niet aan het begrip van een politie die met en onder de bevolking leeft en werkt. Niemand is bereid om als wijkinspecteur te fungeren. Het probleem is perfect gekend door de overheid en men slaagt er zelfs niet in om een wel gekend probleem op te lossen. De oplossing die men beweert te hebben is nogmaals een pleister op een houten been, de wijkinspecteur zal méér mogen werken in het week-end! Daarmee denkt men het op te lossen. De realiteit die wij kennen, die ons door de honderden leden die deze job uitvoeren wordt medegedeeld geeft een tegengesteld beeld : Deze maatregel lost niets op! Maar wat baten kaars en bril als de uil niet zien wil? Feit 5 : Ons statuut wordt systematisch uitgehold! Het statuut die wij hebben onderhandeld en waaronder de handtekening van de Minister staat was amper gepubliceerd of men begon de verworven rechten in vraag te stellen. Sindsdien heeft men niet meer opgehouden om verworvenheden terug te schroeven. Onder het mom van operationele noodwendigheden soepelheid qua inzet van personeel enzovoort is het bijna wekelijkse kost om het statuut in vraag te stellen. Dit moet stoppen, het moet gedaan zijn en het NSPV zal niet meer deelnemen aan onderhandelingen die enkel met dat doel worden gevoerd. Feit 6 : Het CALOG personeel werd en wordt soms nog steeds voorgesteld als een wondermiddel om het operationeel personeel de straat op te krijgen. Wij weten beter, in meer dan de helft van de gevallen blijft het operationeel personeelslid daar waar het is en wordt het CALOG personeelslid beschouwd als een soort hulpje. Het is een grove leugen om te stellen dat als er 100 CALOG personeelsleden bijkomen er 100 operationelen meer op straat komen. En juist dat wordt de bevolking voorgelogen! Feit 7 : Het CALOG statuut moest er voor zorgen dat het personeel in de nieuwe schalen werd ingeschaald, en zo beweerde men toch : Niemand zou er op achteruitgaan! Ondertussen weten wij en het personeel wel beter! Waar men blijkbaar ook niets heeft uit geleerd is uit de achterstallen die moeten worden terug betaald. Het operationeel personeel wordt vandaag (6 jaar na de start van de geïntegreerde politie) nog steeds geconfronteerd met achterstallen die moeten worden terug betaald. Het ziet er naar uit dat het CALOG personeel hetzelfde te wachten staat, want de eerste slachtoffers zijn er reeds! Feit 8 : HET GESJOEMEL! Waarom in hoofdletters? Omdat het werkelijk alle verbeelding tart. Wij hebben er haast geen woorden voor. Deze regering slaagt er in om tijdens haar zwanenzang nog vlug enkele wetsvoorstellen te formuleren zonder daarbij de normale wettelijke procedures te volgen zoals o.a. het syndicaal overleg. Men weet zeer goed waarom men niet wil onderhandelen over deze voorstellen want zij bevatten vooral artikelen die de benoemingen en bevorderingen voorzien die regelrecht indruisen tegen het statuut. Benoemingen waarover de auditeur bij de Raad van State zich reeds duidelijk heeft uitgesproken : VERNIETIGEN! Maar geen nood, vlug een wetsvoorstel schrijven die aan dit alles voorbij gaat en klaar is kees. Zo gaat dat! Welnu het NSPV gaat daar niet mee akkoord, wij kunnen het niet hebben dat honderden in hun rechten worden geschaad ten voordele van enkele sjoemelaars! Wij weten ook dat enkele experten van de regering gewezen hebben op de mogelijke gevolgen maar wegens één of andere duistere reden, die waarschijnlijk het daglicht niet mag zien, worden hun bezwaren weggewuifd. Wij zullen uiteraard via alle wettelijke middelen die zaken aanvechten. Wij vernemen dat die voorstellen in alle stilte en met een nooit eerder geziene spoed reeds zijn neergelegd. Wij zullen die voorstellen integraal verspreiden zodat voor iedereen duidelijk wordt wat hier aan de hand is. De zoveelste buiklanding van de Minister, wij zijn het al gewoon! Feit 9 : De Algemene Inspectie van de Geïntegreerde Politie voelt zich blijkbaar niet goed in zijn vel. Sorry voor de veralgemening en het zal wel aan mij liggen, maar als men algemene maatregelen en voorstellen formuleert dan moet ik wel denken dat er iets schort. Wat wil men nog vlug, alweer zonder onderhandelen, door het parlement jagen? De oprichting van AIG die door geen enkel democratisch orgaan, zoals parlement, wordt gecontroleerd en die zeker aan dit parlement geen rekenschap moet geven. Enkel aan de bevoegde Minister! Bovendien blijken zij allergisch te zijn aan enige vorm van controle vermits zij zonder blozen vragen dat het comité P geen controlebevoegdheid meer zou mogen hebben over hun diensten. Met andere woorden als een burger (of collega) klachten zou hebben over hun doen en laten (en die blijken er zeer regelmatig te zijn) dan blijkt dat niemand daarvoor bevoegd is. Zelfs 2

3 070137_PoliceNl_xp 19/04/07 11:36 Page 3 een parketmagistraat zal het moeilijk hebben. Ze vragen noch min noch meer om boven de wet te worden geplaatst. Klachten over hun diensten zullen zij wel zelf intern oplossen zonder dat daar pottenkijkers moet bijkomen. En hoe zij die zaken oplossen daar heeft niemand zich mee te moeien. Mooi staaltje van transparantie nietwaar? Daarnaast zorgen zij uiteraard voor hun eigen personeel (eerst), want zo beweren zij althans, wij zouden kunnen onheus behandeld worden als wij postuleren voor een reguliere betrekking, dus moeten wij voorrang krijgen op iedereen of wij nu aan het profiel beantwoorden of niet. Bovendien volstaat een normale bevorderingscyclus niet voor deze mensen. Ze krijgen al onmiddellijk een aanstelling in een hogere graad en als ze maar de juiste onderzoeken en zaken op papier zetten worden ze na vijf jaar zomaar bevorderd in een hogere graad tot zelfs Hoofdcommissaris. Voorwaar mooie voorstellen ware het niet dat ze nogmaals op de rug van de gewone collega s gebeuren. Blijkbaar volstaat een dikke premie niet, men moet alle bevorderingen erbij hebben en er heeft zich daar niemand mee te moeien! Als dit wetsvoorstel er door komt dan denk ik dat enkele fundamenten van de democratie aan het wankelen gaan. Wij zullen voldoende parlementairen daarop wijzen. Feit 10 : Door de reorganisatie van de Federale Politie wordt volgens ons de vinger duidelijk op de wonde gelegd. Hetgeen wij (en met ons alle vakbonden) reeds enkele jaren aanklagen wordt met de dag duidelijker namelijk de afbouw van de diensten van de federale politie en dan vooral de operationele diensten. Sinds 2002 klagen wij het acute personeelsgebrek aan, stiptheidsacties en onderhandelingen hebben tot nu toe tot niets geleid. De diensten van de Wegpolitie zijn sedert tientallen jaren niet meer versterkt en alle uitleg over elektronische hulpmiddelen digitale camera s automatische verwerking van processen-verbaal zijn totaal naast de kwestie. Vraag aan de burger, of ga het na bij uzelf, hoeveel keer u de laatste maand een motorrijder hebt gezien op de snelweg? Geen enkele? Dan weet u onmiddellijk hoe de zaken er voor staan. Idem dito voor de diensten van de Spoorwegpolitie : Bijna dagelijks horen wij van agressie op de treinen, dit zegt toch genoeg over dit beleid? De Scheepvaartpolitie en de Luchtvaartpolitie zitten letterlijk en figuurlijk in hetzelfde schuitje : onvoldoende personeel om de elementairste preventieve acties of patrouilles te doen. En maar beweren dat er nog volk te veel is bij de federale politie! Feit 11 : Deze regering is er in geslaagd om de perequatie van de pensioenen af te schaffen. En dat ze een keer het tegendeel beweren! Zogezegd om meer solidariteit te bewerkstelligen onder de pensioenen. Waar men aan voorbijgaat is dat de perequatie helemaal geen solidariteitsinstrument is of was. Dit mechanisme heeft niets maar dan ook niets met solidariteit te maken tussen de gepensioneerden maar heeft alles te maken met de link tussen de actieve en de gepensioneerde personeelsleden en dit mechanisme is dus afgeschaft. Wat er overblijft is een socialistische constructie die iedere gepensioneerde een bom geld zal kosten. Deze regering beweert prioritair iets te doen voor de kleine pensioenen en om die groep wat groter te maken zorgen zij ervoor dat u er vlugger in terecht komt om vervolgens te beweren dat ze u zullen helpen. Beter was het geweest om met de fikken van de perequatie te blijven dan was die hulp niet nodig! Zo zou ik nog wat verder kunnen gaan maar ik vrees in de problemen te komen met de mij toegemeten schrijfruimte. Ik weet dat sommigen zullen pogen dit artikel af te doen als een schrijfsel van een verzuurde syndicalist, laat ze maar, maar de harde feiten kunnen ze niet weerleggen en daar het hem om! Ik dacht dat het wel eens nuttig was om al die ronkende verklaringen wat te relativeren en ongetwijfeld zal u de komende weken nog meer verbaasd zijn als ik als u sommigen hoort verklaren hoe goed ze het wel gedaan hebben. Vergeet dit vooral niet ergens in juni. Philip VAN HAMME Nationaal voorzitter SYNDICAL ECHO COLOFON De ECHO is het maandelijks tijdschrift van het Nationaal Syndicaat van het Politie- en Veiligheidspersoneel. Alle leden ontvangen een exemplaar. Niet-leden en geïnteresseerden kunnen intekenen op een jaarabonnement door het storten van 75 op rekeningnummer van het NSPV. De adresgegevens worden behandeld overeenkomstig de Wet op de Privacy (08/12/1992). Verantwoordelijke uitgever : Philip Van Hamme Eindredactie : Eddy De Blaere Tekeningen : Dirk Van Der Auwera De redactie staat open voor vragen en suggesties van lezers. U kan ze sturen naar : Redactie Echo, Generaal Bernheimlaan 18/ Brussel tél. : fax : Breng tevens een bezoek aan onze website : Mail : Gelijkheidstraat Moeskroen Tel.: Fax :

4 070137_PoliceNl_xp 19/04/07 11:36 Page 4 En u zei.alles gaat goed? 4 In een verkiezingsperiode is het soms nodig om sommige wettelijke eisen in verband met het welzijn op het werk in herinnering te brengen. Voor alles, wil ik er u attent maken dat men rekening moet houden met de werkelijke problemen die onze collega s ondervinden op het terrein en de slagzinnen te laten voor wat ze zijn. Slagzinnen zoals : de politieman is veel te goed betaald, zij genieten een statuut dat voordeliger is ten opzichte andere diensten in de openbare sector komen voor uit de chantage tijdens de Europese Top We blijven even stil staan bij de objectieve vaststellingen en we laten de niet gefundeerde overwegingen voor wat ze zijn. Ah, de fameuze wet van 4 augustus 1996 die de verplichtingen van de werkgever bepaalt wat betreft, gezondheid, hygiëne, veiligheid op het werk, de ergonomie, de psychosociale last, om slechts de voornaamste aan te halen die de werkgever netelroos bezorgt want zij willen ons laten geloven dat deze wet nieuw is en dat daarom niet alle gevolgen gekend zijn en dat wij de vakverenigingen misbruik maken van deze wet om de politiek in moeilijkheden te brengen (sic!) Is het misbruik maken om hen eraan te herinneren (en ik ben zo vriendelijk te zeggen herinneren ) - dat er een vermoeidheid is te wijten aan de werklast en dat die dikwijls gewoon afgedaan met het fronsen van de wenkbrauwen en dat de hiërarchie een oplossing moet vinden om dit te voorkomen. Inderdaad, wat moeten we zeggen als en collega ons verklaart «op één week tijd heb ik moord, poging tot moord en carjacking moeten vaststellen en wat betreft de diefstallen met geweld ben ik gestopt met tellen - dat er materiaal ontbreekt (niet genoeg zaklampen om alle interventieploegen mee uit te rusten bijvoorbeeld) of materiaal dat niet conform de wetgeving is; - dat en groot gedeelte van de voertuigen niet rijvaardig is door de logheid van de administratie, door gebrek aan budget ; - dat het niet ondenkbaar is dat de kleedkamers zich in het lokaal van de centrale verwarming bevinden; - dat er collega s zijn die met eigen middelen een gedeelte van hun uitrusting moeten kopen Ik ga hier stoppen zodat ik niet te pessimistisch overkom. Ik zou evenmin willen dat dit overkomt als syndicale propaganda. Neen, als bewijs hierna enkele passages uit een schrijven dat wij ontvingen Het is immers normaal dat wij als werknemers verdedigd en vertegenwoordigd worden door de syndicale organisaties. Niettegenstaande dat hoor ik maar weinig spreken over de verbetering van de arbeidsomstandigheden en het streven naar een moderne politie, aangepast aan de huidige normen. Als voorbeeld onze nieuwe bijbel, de deontologische code, die mijn inziens in zijn geheel goed in elkaar gestoken is, welke voorziet in het recht tot vorming, de voorbeeldfunctie en het respect voor de rechten en de plichten die onze Belgische democratie heeft aangenomen. Vindt u het niet abnormaal dat wij door dit principe onberispelijk moeten zijn, zelf, wanneer de overheid ons hiervoor slechts weinig mogelijkheden geeft? Hoe komt het dat er geen verplichte bijscholing is voor eerste hulpverlening? (NVDR : Sinds het ontvangen van dit schrijven zijn reeds enkele politiezones gestart met een vorming in deze zin). Is dat ook geen welzijn, ons inzetten in de beste omstandigheden bij rampspoed. Wij bevinden ons ook steeds meer en meer op het strafbankje. Bij de minste dat er gebeurd vallen de advocaten en de media ons aan. Waarom past de overheid zich in deze context zich niet aan? Waarom moet de burger zich niet verantwoorden voor zijn acties en zich verplicht aanbieden bij een oproep van het gerecht. Waarom kan een werkgever aan een van zijn werknemers de weigering opleggen om te antwoorden is dit geen burgerlijk recht? Het is betreurenswaardig om te zien dat het altijd de politieagent is die de professionele verplichting heeft zich aan te passen aan de betrokken partijen.» In verlenging van voorgaande lezen wij onlangs in de geschreven pers enkele artikelen handelend over Vlaanderen en Wallonië over de uitwisseling van politieagenten Franstalig/Nederlandstalig hoe is het mogelijk dat men politiemensen naar een zo gevaarlijke stad stuurt zonder de nodige middelen het zal niet veel uitmaken, er is gebrek aan respect van de bevolking, ik ken geen enkel andere omgeving waar met zoveel de middenvinger opsteekt naar de politiemensen. Het wordt hoogtijd dat de beleidsmensen, dat justitie de politiemensen ondersteund, ik denk hier vooral aan onze jongere politiemensen die hun idealen (ons werk biedt perspectieven, is afwisselend en verrijkend, ) moeten ontplooien en die zonder steun onvermijdelijk de moed zullen verliezen. Een zeer grote meerderheid van de collega s blijven en zijn nog altijd gemotiveerd. U zult me waarschijnlijk wijzen op een rondschrijven van de Procureurs Generaal betreffende de bescherming van de politieagent, juist, maar er zijn nog tal van magistraten die het niet toepassen. En als dit nog niet genoeg is volstaat het om de functioneringsproblemen toe te voegen. We moeten vaststellen dat bepaalde autoriteiten zich het voorrecht blijven aanmeten om een eigen interpretatie te geven aan het statuut. Dat zij te veel en te snel op ongegronde wijze procedures gebruiken van herplaatsing door te schermen met art 44 van de wet op de geïntegreerde politie. (Voor diegenen die het niet zouden weten wordt dit artikel te pas en te onpas gebruikt door de zonehoofden om herplaatsingen of veranderen van functie om operationele redenen uit te voeren). Om het duidelijk te stellen, deze procedures worden als drukkingsmiddel of intimidatie gebruikt ten aanzien van het personeel! Utopie, ongegronde eisen, het is niets anders dan een verbetering van de werkomstandigheden eisen? Hou de moed erin. Christian LORENT Nationaal Secretaris

5 070137_PoliceNl_xp 19/04/07 11:36 Page 5 HET NIEUWE STATUUT CALOG De Koninklijke Besluiten zouden, in principe, wanneer u deze teksten doorneemt, moeten verschenen zijn. Het nieuwe statuut voor leden van het personeel van het administratief en logistiek kader zal in voege treden met terugwerkende kracht naar 01 januari 2007, dat wil zeggen dat indien u in de omstandigheden verkeert waarin u recht heeft op een premie of uitkering dat deze u later uitgekeerd zal worden. Voortaan zal het lid van Calog niet meer als toeschouwer aan de kant moeten staan doch zelf kunnen uitmaken welk carrièrepad hij of zij wenst. Het is dus belangrijk dat de personeelsleden van het administratieve en logistieke kader zich voor de nieuwe wetgeving interesseren. Met dit doel voor ogen hebben wij informatievergaderingen gehouden in het ganse land. Vandaag stellen wij u een samenvatting voor in de vorm van fiches. Deze samenvatting bevat volgende punten : Fiche I : De loopbaan Fiche II : De graden Fiche III : De weddeschalen Fiche IV : De gecertificeerde opleiding (GO) Fiche V : De overgangsmaatregelen Fiche VI : De premies Fiche VII : De toelagen Fiche VIII : Synthese 5

6 070137_PoliceNl_xp 19/04/07 11:36 Page 6 Fiche I : De loopbaan A. Voor de niveaus B, C, D Twee parallelle loopbanen zijn voorzien voor de leden van het statutaire personeel : Een minimum en een maximum loopbaan. Minimum loopbaan Zij bevat de bestaande groepen weddeschalen. Voorwaarden voor overgang naar een volgende loonschaal : Zes jaar loonschaalanciënniteit bezitten in de huidige loonschaal en De laatste tweejaarlijkse evaluatie mag geen eindvermelding onvoldoende dragen Maximum loopbaan Voorwaarden voor overgang naar een volgende loonschaal: Zes jaar loonschaalanciënniteit bezitten in de huidige loonschaal + De laatste tweejaarlijkse evaluatie mag geen eindvermelding onvoldoende dragen + Met vrucht een gecertificeerde opleiding volgen in de huidige loonschaal De loopbaanmogelijkheden per weddeschaal a. Basisweddeschaal of eerste weddeschaal Met vrucht een gecertificeerde opleiding volgen En De tweejaarlijkse evaluatie mag geen eindvermelding onvoldoende dragen = Competentieontwikkelingstoelage b. Tweede of derde weddeschaal Met vrucht een gecertificeerde opleiding volgen en De tweejaarlijkse evaluatie mag geen eindvermelding onvoldoende dragen = Hetzij overgang van de minimumloopbaan naar de maximumloopbaan Hetzij maximumloopbaan + competentieontwikkelingstoelage c. Vierde weddeschaal Geen overgang mogelijk van de laatste weddeschaal van de minimumloopbaan naar de laatste weddeschaal van de maximumloopbaan Geen competentieontwikkelingstoelage 6

7 070137_PoliceNl_xp 19/04/07 11:36 Page 7 B. Voor het niveau A Evenwicht van de functies Calog niveau A De functies niveau A worden in klassen ingedeeld na een weging op basis van een matrix met twee assen, enerzijds omkadering en anderzijds bijdrage. Omkadering Lagere Hoger Budgettaire Autonomie in hiërarchie hiërarchie verantwoorde- het beheer Bijdrage lijkheid van het personeel tot 9 10 tot tot en meer Vormingsniveau vereist CLA1 CLA2 CLA3 CLA4 voor de uitvoering van de functie 2 4 tot 12 Ervaring vereist voor het CLA2 CLA2 CLA3 CLA4 uitvoeren van de functie 2 13 tot 16 Complexiteit van de CLA2 CLA3 CLA4 CLA5 behandelde problemen 4 17 tot 20 Invloed van de functie CLA3 CLA3 CLA4 CLA en meer Legende : CLA3 Klasse 3 Complexiteit van de behandelde Criteria problemen 4 Coëfficiënt 17 à 20 Globale score Bepaling van de klasse : 1 Een score wordt gegeven voor elk criterium (Waarde X coëfficiënt) 3. optellen van de verschillende resultaten voor elke as 4. Bepalen op welk niveau van elke as de functie zich bevindt. 7

8 070137_PoliceNl_xp 19/04/07 11:36 Page 8 Fiche II: De graden Ieder niveau heeft gemeenschappelijke en specifieke graden. Deze graden hebben een directe invloed op de toekenning van de weddeschalen. Niveau Gemeenschappelijke graden Specifieke graden D Hulpkracht Technicus-ICT Vakman Bediende Gekwalificeerd vakman C Assistent Assistent-ICT Gespecialiseerde vakman B Consulent Directiesecretaris Vertaler Fotograaf Consulent ICT Technisch consulent Maatschappelijk assistent Boekhouder Verpleger Laborant Communicatiesconsulent A Adviseur Adviseur-ICT Ingénieur Dokter Tandarts Dierenarts Apotheker Preventieadviseur Uitstervende graden (dit wil zeggen dat ze niet meer bestaan.) Ploegbaas Werkbaas Gespecialiseerd assistent Gespecialiseerd consulent De aanwijzing bij mobiliteit in een andere functie houdt verlies van de graad in. 8

9 070137_PoliceNl_xp 19/04/07 11:36 Page 9 Fiche III : De loonschalen Alle bedragen zijn bruto en niet geïndexeerd. Niveau D BEDIENDE, GEKWALIFICEERD VAKMAN D1A D2A.1 D2A.2 D3A.1 D3A.2 D4A.1 D4A , , , , , , , , , , , , , ,18 HULPKRACHT en VAKMAN DD1 DD2.1 DD2.2 DD3.1 DD3.2 DD4.1 DD , , , , , , , , , , , , , ,52 ICT TECHNICUS D1B D2B.1 D2B.2 D3B.1 D3B.2 D4B.1 D4B , , , , , , , , , , , , , ,12 UITDOVENDE GRAAD : PLOEGBAAS D1C D2C D3C D4C , , , , , , , ,12 Niveau C ASSISTENT CC1 CC2.1 CC2.2 CC3.1 CC3.2 CC4.1 CC , , , , , , , , , , , , , ,36 ICT - ASSISTENT en GESPECIALISEERD VAKMAN CC1 CC2.1 CC2.2 CC3.1 CC3.2 CC4.1 CC , , , , , , , , , , , , , ,94 UITDOVENDE GRAAD : WERKBAAS, GESPECIALISEERD ASSISTENT C1D C2D C3D C4D , , , , , , , ,10 9

10 070137_PoliceNl_xp 19/04/07 11:36 Page 10 Niveau B CONSULENT BB1 BB2.1 BB2.2 BB3.1 BB3.2 BB4.1 BB , , , , , , , , , , , , , ,00 VERTALER, DIRECTIESECRETARIS, FOTOGRAAF B1A B2A.1 B2A.2 B3A.1 B3A.2 B4A.1 B4A , , , , , , , , , , , , , ,00 ICT CONSULENT, TECHNISCH CONSULENT B1B B2B.1 B2B.2 B3B.1 B3B.2 B4B.1 B4B , , , , , , , , , , , , , ,62 MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT, BOEKHOUDER, VERPLEGER, LABORANT en COMMUNICATIECONSULENT B1D B2D.1 B2D.2 B3D.1 B3D.2 B4D.1 B4D , , , , , , , , , , , , , ,00 UITDOVENDE GRAAD : GESPECIALISEERD CONSULENT B1C B2C.1 B2C.2 B3C.1 B3C.2 B4C.1 B4C , , , , , , , , , , , , , ,00 Niveau A A11 A12 A21 A22 A , , , , , , , , , , , ,00 A31 A32 A33 A41 A42 A , , , , , , , , , , , , , , ,00 A51 A52 A , , , , , ,00 10

11 070137_PoliceNl_xp 19/04/07 11:36 Page 11 Fiche IV : Gecertificeerde opleiding (GO) A. Definitie Deze vorming is er op gericht de competenties van het Calog-personeelslid te actualiseren en/of verder te ontwikkelen en ze wordt afgesloten met een validering van de verworven kennis. B. Voorwaarden Zich niet bevinden in de laatste loonschaal Minstens 1 jaar niveauanciënniteit op datum van inschrijving voor een GO C. Wanneer moet men zich inschrijven voor een gecertificeerde opleiding? Bij bevordering naar een hogere klasse of niveau Indien mislukt Indien geslaagd Indien loonschaal van de maxiumumloonschalengroep of basisloon (= eerste weddeschaal) of die behoort tot de klasse A1, A2, A3 + competentieontwikkelingstoelage Indien afwezig op de GO In welke gevallen? Arbeidsongeval Beroepsziekte Bevallingsverlof Opvangverlof voor adoptie Verloven en afwezigheden toegelaten aan de personeelsleden van de rijksbesturen Overmacht Onmiddellijke inschrijving 365 dagen na de vorige inschrijving 2 jaar na de vorige inschrijving Ten vroegste 12 maand voor het bereiken van de zes jaar loonschaalanciënniteit 1. Inschrijvingsdatum = datum initiële inschrijving GO 2. Volgen van dezelfde vorming zodra deze terug georganiseerd wordt. D. Wie bepaalt de vorming waarvoor het personeelslid zich inschrijft? In overleg met het personeelslid bepaalt de functionele meerdere de vorming waarvoor het personeelslid zich inschrijft. In geval van een niet akkoord kan het personeelslid een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij zijn eindverantwoordelijke welke een definitieve beslissing zal nemen. De datum van het bezwaarschrift is de inschrijvingsdatum voor de GO. 11

12 070137_PoliceNl_xp 19/04/07 11:36 Page 12 Fiche V : Overgangsmaatregelen Indien CALOG statutair Inschrijving in een gecertificeerde vorming (GO) + Zich onder volgende voorwaarden bevinden : Geslaagd zijn in de GO De tweejaarlijkse evaluatie mag geen eindvermelding onvoldoende dragen 1/9/2007 1/9/2008 Na een eerste overgang Overgang in maximumlooplaan De Calog ingeschaald in de vierde weddeschaal + Recht op de competentieontwikkelingstoelage + Loonschaalanciënniteitsbonificatie U behoudt de loonschaalanciënniteit verworven in de minimumloopbaan Behouden van de competentieontwikkelingstoelage na een baremische verhoging voor de Calog niveau D, C of B op voorwaarde ingeschaald te zijn in een van de basisweddeschalen met meer dan 5 jaar anciënniteit op 01/09/ Vrijstelling van het volgen van een gecertificeerde opleiding om een eerstvolgende loonschaal van de maximumloonschalengroep te verwerven. 12

ECHO SYNDICALE DRUK WERKT GEWELD TEGEN POLITIE STATUTAIR NIEUWS JULI - AUGUSTUS 2012 NR NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL

ECHO SYNDICALE DRUK WERKT GEWELD TEGEN POLITIE STATUTAIR NIEUWS JULI - AUGUSTUS 2012 NR NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL 708 JULI - AUGUSTUS 2012 NR ECHO Afgiftekantoor 8400 Oostende Mail N P 309 169 TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel SYNDICALE DRUK WERKT GEWELD TEGEN POLITIE STATUTAIR

Nadere informatie

ECHO MEI - JUNI 2011 NR NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL

ECHO MEI - JUNI 2011 NR NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL 701 MEI - JUNI 2011 NR ECHO Afgiftekantoor 8400 Oostende Mail N P 309 169 BIMENSUEL - TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL

Nadere informatie

Brandweer, een nieuw statuut!?

Brandweer, een nieuw statuut!? Brandweer, een nieuw statuut!? 1 In 2007 werd de wet op de civiele veiligheid een feit. Deze wet gaf aanleiding tot de hervorming van de brandweer en een statuut voor het brandweerpersoneel. Zeven jaar

Nadere informatie

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten Afzender NUOD Viaductdam 98 2060 Antwerpen België-Belgique P.B. 2030 Antwerpen 3 BC 2152 P109294 F L A S H I N F O Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten www.nuod.be unsp-nuod@scarlet.be

Nadere informatie

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel REKENHOF Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector Regeling van het statutair personeel Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, december 2009 REKENHOF

Nadere informatie

Geniet volop van uw pensioen. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be

Geniet volop van uw pensioen. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Geniet volop van uw pensioen Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde - 2012 Voorwoord Beste lezer, Met pensioen gaan brengt voor de meesten onder ons heel wat

Nadere informatie

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7 Inhoudstafel Voorwoord........................................ 5 1. Arbeidsovereenkomst...................... 7 PRINCIPES.................................... 9 RECHTEN EN PLICHTEN........................

Nadere informatie

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014 De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt VOORWOORD Dit dossier wil een aantal aspecten van de 6de staatshervorming toelichten, in het

Nadere informatie

Gids Sociale Verkiezingen

Gids Sociale Verkiezingen Gids Sociale Verkiezingen 2008 2 Mannen-Vrouwen Verwijzingen naar personen of functies (zoals 'werknemer', 'werkgever', 'arbeider', ) hebben betrekking op vrouwen en mannen. INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL VOORWOORD...

Nadere informatie

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + +

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + + 20 Vragen over de sociale zekerheid + + + + + Een initiatief van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in samenwerking met de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid + + + + + 20 Vragen over

Nadere informatie

De loopbaan in niveaus

De loopbaan in niveaus De loopbaan in niveaus BC D 10 februari 2014 Inhoud 1. Doel en inhoud... 5 2. Tijdslijn... 6 3. Kernbegrippen van de loopbaan... 7 3.1. Functiebeschrijving... 7 3.2. Graad... 9 3.3. Anciënniteit... 10

Nadere informatie

Eindeloopbaan. Generatiepact

Eindeloopbaan. Generatiepact Bart Buysse Adviseur Eindeloopbaan Generatiepact De eindeloopbaanbesprekingen resulteerden in een generatiepact, met daarin een hele reeks maatregelen om meer jongeren tewerk te stellen, om de arbeidsmarktkansen

Nadere informatie

DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN DE NATIONALE CONFEDERATIE VAN HET KADERPERSONEEL.

DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN DE NATIONALE CONFEDERATIE VAN HET KADERPERSONEEL. KADERinfo N 274 - April / Mei / Juni 2009 Representatieve organisatie van kaderleden erkend bij KB van 26/11/1986. Belgique-België P 201075 N d autorisation anvoie clos B 36 Dépot légal 1000 BRUXELLES

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 2 2014 16 e jaargang driemaandelijks JUNI 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Algemeen Belgisch Vakverbond Hoogstraat 42 1000 Brussel www.abvv.be PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Leeswijzer Bij het afsluiten van de redactie van

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND

MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vr ijuit 76 ste jaargang - april 2005 Richtlijn Bolkestein : TERUG NAAR AFZENDER Geniet van onze Topvoordelen die u in het midden van dit nummer

Nadere informatie

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

S O C I A A L - J U R I D I S C H E I N F O R M A T I E

S O C I A A L - J U R I D I S C H E I N F O R M A T I E S O C I A A L - J U R I D I S C H E I N F O R M A T I E 46 - THEMA Vorming en opleiding: recht of plicht? 52 - NADER BEKEKEN Brugpensioen 58 - TOEGELICHT Valorisering van verworven competenties 60 - DE

Nadere informatie

Pensioenhervorming verdiept know-how van de PDOS. Jaarverslag 2012

Pensioenhervorming verdiept know-how van de PDOS. Jaarverslag 2012 Pensioenhervorming verdiept know-how Jaarverslag 2012 1 Johan Janssens, Administrateur-generaal Als er één thema in aanmerking komt als leidraad voor het jaarverslag 2012 dan is dat ongetwijfeld de voorbije.

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen garages www.abvvmetaal.be Inhoudsopgave SAMEN STERK Voorwoord...4 1. Inkomen...6 1.1 Loonvoorwaarden...6 1.1.1 Index...6 1.1.2 Koopkracht...6

Nadere informatie

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf De8 vzw VAKA/Hand in hand Vluchtelingenwerk Antwerpen vzw - 1 Inhoudstafel Verantwoording 1. Argumenten voor een stedelijk opvangbeleid

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS Een leidraad bij de administratieve aspecten van een pleegzorgsituatie van minderjarigen Pleegzorg Limburg vzw - vademecum voor pleegzorgers 2014 (versie 2) 1 Pleegzorg Limburg

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie