Is het voor een hotelier beter te kiezen voor een eenmanszaak of biedt de vennootschapsvorm beter mogelijkheden?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Is het voor een hotelier beter te kiezen voor een eenmanszaak of biedt de vennootschapsvorm beter mogelijkheden?"

Transcriptie

1 Handleiding voor de startende hotelier in West-Vlaanderen bladzijde 52 3 Algemene wetgeving In dit gedeelte worden de verschillende aspecten besproken waarmee een hotelier te maken krijgt bij de opstartprocedure. Problemen waarmee de startende hotelier te kampen heeft, zullen besproken worden, adviezen en oplossingen worden daarna aangereikt. 3.1 Soorten ondernemingen De startende hotelier moet er zich van bewust zijn, dat de keuze van de soort onderneming invloed heeft op fiscaal vlak en het verdere verloop van de oprichting. Hij moet voor zichzelf eerst uitmaken welke soort onderneming zijn hotel zal aannemen, alvorens hij naar het KBO of Kruispuntbank Ondernemingen kan stappen. Het is dan ook nuttig te weten welke soorten onderneming er zijn en welke er gebruikelijk zijn in de hotelsector Vennootschap of eenmanszaak? Is het voor een hotelier beter te kiezen voor een eenmanszaak of biedt de vennootschapsvorm beter mogelijkheden? Het is interessant eerst te gaan kijken naar de definitie van een vennootschap volgens het Wetboek van Vennootschappen: Een vennootschap 51 wordt opgericht door een contract op grond waarvan twee of meer personen overeenkomen iets in gemeenschap te brengen met als doel één of meer nauwkeurig omschreven activiteiten uit te oefenen en met het oogmerk aan de vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel te bezorgen. In de gevallen bepaald in dit wetboek, kan zij worden opgericht door een rechtshandeling uitgaande van één persoon die goederen bestemt tot één of meer nauwkeurig omschreven activiteiten. Wanneer men kiest voor een vennootschap zijn er enkele voordelen verbonden 52. Vooreerst biedt de vennootschap rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat iedere vennootschap haar eigen rechten en plichten heeft. Vervolgens is er in bepaalde vennootschapsvormen een beperkte aansprakelijkheid op het ingebrachte kapitaal. Daarnaast is er een fiscaal voordeel te bemerken voor vennootschappen omdat zij hun eigen vennootschapsbelasting hebben. Het fiscale voordeel van een vennootschap ligt echter niet zozeer in de lagere tarieven maar in de mogelijkheid te streven naar een optimale inkomstenmix. De inkomsten van de vennootschap en het individu kunnen zodanig worden georganiseerd dat in totaal zo weinig mogelijk belastingen worden betaald en jarenlang een zo stabiel mogelijk inkomen wordt genoten. Bovendien moeten alle afspraken tussen de verschillende partners duidelijk worden vastgelegd. Zoals er voordelen zijn, zijn er ook nadelen 52 verbonden aan een vennootschap. Zo moet men zich houden aan een zeer formele besluitvorming en opgestelde procedures. Er moeten ten opzichte van een eenmanszaak meer juridische en administratieve verplichtingen voldaan worden, wat dus meer kosten met zich meebrengt. 51 Definitie van een vennootschep, (08/06/2008) 52 De voor- en nadelen van een vennootschap, (08/06/2008)

2 Handleiding voor de startende hotelier in West-Vlaanderen bladzijde 53 Ook de eenmanszaak heeft voor- en nadelen 53. Zo zijn er zeer weinig administratieve verplichtingen en zijn de verschillende procedures voor het oprichten van eenmanszaak eerder gemakkelijke. Bovendien is de beslissingssnelheid veel hoger dan bij een vennootschap waar men soms gebonden zit aan verschillende organen die éénzelfde beslissing meerdere malen moet ratificeren. Een groot nadeel van de eenmanszaak, is dat het op vlak van aansprakelijkheid een groot risico met zich meebrengt. Wanneer we gaan kijken naar de verdeling tussen eenmanszaken en vennootschappen, kan men terug grijpen naar de afgenomen enquêtes 54. Deze kunnen een weerspiegeling geven. Uit de onderstaande grafiek blijkt dat de hotels uit de afgenomen enquête vooral opgericht zijn onder een vennootschapsvorm. Van de 71 hotels zijn er 69% die opgericht zijn als een vennootschap. Grafiek 33: Vergelijking vennootschappen vs eenmanszaken in West-Vlaanderen op basis van de afgenomen enquête Vergelijking vennootschappen vs eenmanszaken in West- Vlaanderen op basis van de afgenomen enquête 27% 4% 69% Vennootschappen Eenmanszaken Onbekend Bron: Eigen opgestelde grafiek op basis van afgenomen enquêtes (alle enquêtes zijn terug te vinden in de bijlagen) Slechts 27% is een eenmanszaak. Voor de hotelsector is dit dan ook een af te raden ondernemingsvorm. Ten eerste is er voor het kopen of oprichten van een hotel een zeer groot kapitaal nodig. Wanneer er dan geen bescherming is van de aansprakelijkheid, maakt dit het risico bij een eventueel faillissement nog groter. Bovendien zal het fiscale regime waaronder men werkt bij de vennootschappen veel gunstiger zijn voor een hotel, dan wanneer men belastingen zou moeten betalen onder de personenbelasting. Het lijkt dan ook geschikter om een vennootschap op te richten als toekomstig hotelier. Binnen de vennootschappen kan men dan nog een keuze maken. Wanneer men een eerder klein familiaal hotel wil beginnen, op voorwaarde dat men kapitaalkrachtig genoeg is, is een BVBA aan te raden. Zo kan men zijn eigen visie binnen zijn onderneming ontwikkelen en uitstippelen. 53 De voor- en nadelen van een éénmanszaak, (08/06/2008) 54 Enquêtes zijn terug te vinden in de bijlagen

3 Handleiding voor de startende hotelier in West-Vlaanderen bladzijde 54 Als men zijn project ruimer ziet, waarbij de kapitaalnoden groter zijn dan dat men kapitaalkrachtig is en waarbij een lening geen soelaas kan brengen, is het beter een NV op te richten. Hierdoor kan men vreemd kapitaal aantrekken om zo zijn project te realiseren. Het is niet noodzakelijk dat de vennoten die het geld inbrengen ook werkelijk aan het project meewerken. Ook stille vennoten kunnen gunstig zijn als kapitaalverschaffers Vennootschappen Als een startende hotelier ervoor kiest om een vennootschap op te richten, heeft men een brede waaier aan mogelijkheden. Er zijn er maar een paar geschikt om te dienen als vennootschapsvorm voor een hotel. Grafiek 34: Soorten gekozen vennootschappen in West-Vlaanderen Soorten gekozen vennootschappen in West-Vlaanderen op basis van afgenomen enquête 4% 31% NV BVBA Ander 65% Bron: Eigen opgestelde grafiek op basis van afgenomen enquêtes (alle enquêtes zijn terug te vinden in de bijlagen) De bovenstaande grafiek geeft weer, op basis van de afgenomen enquêtes, dat wanneer een hotelier zijn zaak opstart, hij eerder zal kiezen voor een BVBA. Zo werd 65% van de ondervraagde hotels opgericht als BVBA. Onder de noemer andere vennootschapsvormen blijkt dat bij de ondervraagden enkel dan voor een CVBA werd gekozen, buiten de NV en de BVBA. De 2 belangrijkste vennootschapsvormen worden in de hierop volgende bladzijden uitgebreid besproken. - BVBA: BVBA 55 staat voor Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Al deze woorden zorgen voor de specifieke eigenheid van deze onderneming. De onderneming heeft een besloten karakter, wat inhoud dat deze onderneming een familiaal karakter heeft, waarbij overdracht van aandelen pas kan onder bepaalde voorwaarden. De overdracht van aandelen kan enkel indien er een eenparige toestemming van de vennoten is. 55 De definitie van een (E)BVBA, (08/06/2008)

4 Handleiding voor de startende hotelier in West-Vlaanderen bladzijde 55 De identiteit van de vennoten binnen deze onderneming speelt dus een grote rol in vergelijking met andere ondernemingen. Tevens ter bescherming van de beslotenheid, zijn de aandelen op naam. De vennootschap 56 duidt erop dat de onderneming werd opgericht door het opstellen van een akte op grond waarvan twee of meer personen overeenkomen iets in gemeenschap te brengen met als doel één of meer nauwkeurig omschreven activiteiten uit te oefenen en met het oogmerk aan de vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel te bezorgen. Het laatste onderdeel is de beperkte aansprakelijkheid. De vennoten kunnen enkel aangesproken worden voor het ingebrachte kapitaal binnen de onderneming en ze zijn hoofdelijk aansprakelijk. Dit kan wel doorbroken worden wanneer de onderneming failliet gaat binnen de 3 jaar en waarbij er wordt aangetoond dat er grove fouten zijn gemaakt. Hierdoor wordt de beperkte aansprakelijkheid opgegeven. Één van de belangrijkste voordelen aan de BVBA is dat men deze ondernemingsvorm ook kan oprichten wanneer men alleen wenst een vennootschap op te richten. Hierdoor verandert de benaming naar EBVBA. De voorwaarden geldig voor de BVBA, zijn ook van toepassing op de EBVBA. De inbreng 57 in de onderneming moet minimum bedragen. Voor een BVBA is een volstorting nodig van 1/5 van het in te brengen kapitaal met een minimum van 6200 bij de oprichting. Het restbedrag kan achteraf bijgestort worden. Wanneer men een inbreng wenst te doen in natura kan dit ook, maar de inbreng hiervan moet volledig volstort zijn bij de oprichting. Dit moet gecontroleerd worden door een bedrijfsrevisor en daarvan moet er een verslag bestaan. Voor de EBVBA liggen de zaken iets anders. De minimuminbreng blijft hetzelfde, maar het minimum te volstorten bedrag bij oprichting is De inbreng in natura blijft ongewijzigd voor de EBVBA. De oprichting van een (E)BVBA moet gebeuren door het laten opstellen van een notariële akte. Voor de startende hotelier die op kleinschalige basis wenst te beginnen, is deze vennootschapsvorm een instapbasis. De instapvoorwaarden zijn lichter en financieel zijn er minder voorwaarde, waarbij er ook een bescherming is van het eigen privé kapitaal. - NV: De volgende vennootschapsvorm is de NV 58, wat staat voor naamloze vennootschap. Waar de BVBA een echt besloten karakter heeft, is de NV dat net niet. Door het feit dat de verschillende aandelen van deze onderneming aan toonder zijn, maakt het de onderneming minder familiair en zijn die aandelen vrij overdraagbaar. Dit neemt niet weg dat er ook aandelen op naam kunnen zijn binnen een NV. 56 Definitie van een vennootschap, (08/06/2008) 57 Voorwaarden voor het oprichten van een BVBA, en/bvba/ (08/06/2008) 58 Definitie van een NV, (08/06/2008)

5 Handleiding voor de startende hotelier in West-Vlaanderen bladzijde 56 Hoewel de wetgever de vennootschapsvorm van de NV had uitgedacht als ondernemingsvorm voor grotere kapitaalkrachtige ondernemingen, kan de NV-vorm ook aangenomen worden door kleine en middelgrote bedrijven. De NV blijft wel op de eerste plaats een kapitaalvennootschap, m.a.w. een vennootschap die "anoniem" kapitaal zal aantrekken. Het grootste onderscheid met de BVBA is het gewenste startkapitaal 59. Terwijl er bij de BVBA een minimum gevraagd wordt van , ligt het hier bij de NV meer dan 3 keer hoger namelijk op Dit is bedoeld om de drempel tot deze vennootschapsvorm te verhogen. Dit minimumkapitaal moet bij oprichting ook direct volstort zijn. De wijze van inbreng van dit gewenste kapitaal is vrij te kiezen. Tevens is de samenstelling van het bestuur groter en aangepaster aan de ondernemingsvorm. Zo bestaat de Raad van bestuur uit vijf leden, waarvan twee met aandelen op naam en drie leden met aandelen aan toonder. De oprichting van deze vennootschap binnen de hotelsector is vooral handig wanneer het kapitaal van de investeerder te klein is en als men vreemde investeerders wil aantrekken om een project op poten te zetten. Vele grote hotels zullen handelen vanuit het standpunt van een NV, terwijl een BVBA eerder is voor familie hotels Eenmanszaak 60 Wanneer men als hotelier toch van start wil gaan als een eenmanszaak, kan dit zonder problemen. Toch moet men rekening houden met enkele bemerkingen. De eenmanszaak is geen vennootschap, waardoor deze ook niet onder de vennootschapsbelasting valt, maar onder de personenbelasting waar de belastingsschijven veel ongunstiger zijn voor een goed draaiende zaak. Voor het oprichten van een eenmanszaak zijn er zeer weinig verplichtingen te voldoen. Er is geen opmaak van een notariële akte nodig en er is tevens geen vereist minimumkapitaal. Het risico bij een faillissement van een eenmanszaak ligt wel een heel stuk hoger dan bij de vorige 2, waarbij men enkel aansprakelijk was voor het ingebrachte kapitaal. Binnen deze onderneming staat er geen beperking op de aansprakelijkheid, waardoor ook het privé vermogen kan aangesproken worden bij een faillissement. De oprichting van de eenmanszaak moet vooral op vlak van fiscaliteit en aansprakelijkheid goed overwogen worden. Meestal worden eenmanszaken opgericht voor een hotel van een iets kleinere omvang. Toch zijn er voorbeelden van hotels met meer dan 20 kamers die werken als eenmanszaak. 59 De eigenschappen van een NV, en/nv/ (08/06/2008) 60 De eigenschappen van een éénmanszaak, en/eenmanszaak/ (08/06/2008)

6 Handleiding voor de startende hotelier in West-Vlaanderen bladzijde Vergelijkend onderzoek In de onderstaande tabel is een vergelijking te zien van de 3 vorige genoemde ondernemingsvormen. Tabel 5: Vergelijkende tabel van BVBA, NV en eenmanszaak Minimum aantal personen Minimum in te brengen kapitaal Te volstorten kapitaal Eenmanszaak (E)BVBA NV Geen minimumkapitaal EUR EUR BVBA: Ten bedrage van 1/5 met een minimum van EUR EBVBA: minimum EUR Minimum EUR De inbreng van - In geld of in goederen In geld of in goederen kapitaal Verificatie - Ja Ja bedrijfsrevisor bij inbreng goederen? Oprichtingsakte Geen Notariële akte Notariële akte Aansprakelijkheid Onbeperkt Beperkt tot de inbreng Beperkt tot de inbreng Aandelen Geen aandelen Enkel op naam Aan toonder of op naam Mogelijkheden van - Alleen met eenparige Vrij overdraagbaar overdracht aandelen toestemming van de vennoten Bestuur Zaakvoerder 1 of meerdere zaakvoerders Raad van bestuur: minimum 3 leden (aan toonder) Boekhoudkundige verplichtingen Vereenvoudigde boekhouding (als omzet maximum ,04 EUR(excl. BTW)) Dubbele boekhouding Minimum 2 leden (op naam) Dubbele boekhouding Fiscaliteit Personenbelasting Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Financieel plan Neen Ja Ja verplicht? Bron: en (08/06/2008)

7 Handleiding voor de startende hotelier in West-Vlaanderen bladzijde Opstarten Als startende hotelier is het uitermate belangrijk te weten bij wie en waar men moet gaan aankloppen om zijn onderneming op de rails te krijgen, nadat men heeft beslist welke ondernemingsvorm men zal aannemen. Dit gedeelte zal de verschillende stappen doorlopen Waar moet ik beginnen? Wanneer een hotelier zijn eigen zaak wenst uit te baten, moet hij zijn onderneming laten inschrijven in de Kruispuntbank Ondernemingen of de KBO. Dit kan gebeuren bij elk erkend ondernemersloket. De bekendste zijn die van UNIZO en Acerta. Voordat de ondernemer dit kan doen, moet hij wel enkele stappen doorlopen. Dit is niet het geval wanneer de ondernemer ervoor kiest een éénmanszaak te starten. In dat geval kan de ondernemer direct naar een bank gaan om een rekening te openen om vervolgens naar het ondernemersloket te trekken. Bij het oprichten van een vennootschap, moeten er zaken in orde gebracht worden alvorens men naar een ondernemersloket stapt. Eerst zal hij een ondernemingsplan moeten opstellen en een zichtrekening moeten openen. Het kan ook zijn dat men voorafgaande vergunningen nodig heeft. Voor het openen van een hotel is dit niet nodig. Pas na deze twee handelingen kan men in het KBO worden ingeschreven. De verschillende gegevens die gebundeld worden in de KBO 61 zijn afkomstig van allerlei federale overheidsdiensten. Zo zijn er de gegevens van het rijksregister van rechtspersonen, van het handelsregister, van de BTW, van de RSZ te vinden en deze worden up to date gehouden door de bevoegde organisaties die er de gegevens invoeren. Het doel van de KBO is om de administratieve taken te vergemakkelijken. Vroeger hadden de starters het moeilijker omdat de verschillende diensten niet in één organisatie samengevoegd waren en men moest dus alle afdelingen op verschillende plaatsen aflopen vooraleer men zijn onderneming kon starten. Het vereenvoudigen van de administratieve molen was en is nog altijd een stokpaardje van de liberale partijen Ondernemingsplan opmaken Het eerste wat de ondernemer dus moet doen, is het opstellen van een ondernemingsplan. In dit plan moet een visie naar voorkomen, aangevuld met de financiële haalbaarheid. Een goed ondernemingsplan bestaat tegenwoordig niet enkel meer uit een financieel plan, waar de financiële haalbaarheid van het project wordt bestudeerd, maar ook uit een studie van de markt. Het financiële plan bestaat uit vier grote delen. Eerst moet de verwachte resultatenrekening opgesteld worden. Dit heeft een weergave van de financieel haalbaar. Men kijkt naar de te verwachten winsten of verliezen. Daarna wordt een investeringsbudget opgesteld. Hierin wordt gekeken welke kosten men zal moeten maken om bepaalde goederen aan te kopen die voor lange tijd in de onderneming zullen blijven. Vervolgens is het liquiditeitenbudget aan de beurt. Dit budget kijkt waar men het geld vandaan zal halen om bepaalde investeringen aan te gaan, en of deze liquiditeiten goed verdeeld zijn over de verschillende bronnen. Als laatste, en meest zware taak, moet men de balansprognose onder handen nemen. Dit gedeelte van het ondernemingsplan is vooral bedoeld voor de partners en financiers van het project. 61 KBO, definitie en uitleg, (08/06/2008)

8 Handleiding voor de startende hotelier in West-Vlaanderen bladzijde 59 Daarnaast wordt er een studie van de markt gemaakt. Hierin wordt er gekeken of het voorgestelde project haalbaar is binnen de markt waartoe men wenst toe te treden. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, zoals door een SWOT-analyse, marktanalyses, Bank Voor men naar het ondernemersloket kan gaan, zijn er enkele formaliteiten nodig. Zo is het aanmaken van een gewone zichtrekening noodzakelijk. Het is dan ook handig te weten wat de kosten zijn voor het openen van rekeningen. Vele banken hebben speciale rekeningen voor ondernemers en hun tarieven zijn daaraan aangepast. Wanneer we de verschillende banken met hun Businessrekeningen onder de loep nemen, komen we tot volgend schema. Tabel 6: Vergelijkende tabel voor het openen van een Business rekening Openen van een rekening: Kosten die aangerekend worden per jaar:(beheer) Elektronische verrichtingen: KBC Dexia ,48 (driemaandelijkse betaling van 5,12 ) 0 ING Argenta Delta Lloyd Bron: Eigen opgestelde grafiek op basis van tarieflijsten (alle tarieflijsten zijn terug te vinden in de bijlagen) De meeste grootbanken zijn in dit schema opgenomen en enkele kleinere banken. Bij Argenta moet er wel rekening gehouden worden met het feit dat zij geen enkele rekening speciaal aanbieden voor ondernemers, maar dat alles wel gratis is. Bovendien zullen zij nooit een lening aan een horeca onderneming toestaan, waardoor het openen van een business rekening niet echt interessant is. In dit schema zijn ook de belangrijkste punten belicht die voor een onderneming belangrijk zijn. Als we een keuze zouden moeten maken om een goedkope rekening te openen, zijn twee banken, uitgezonderd Argenta, die de laagste tarieven aanbieden. Het gaat hem om Dexia en Delta Lloyd. 62 Alle tarieflijsten van de opgesomde banken in deze lijst zijn terug te vinden in de bijlagen (behalve deze van Argenta)

9 Handleiding voor de startende hotelier in West-Vlaanderen bladzijde Verdere procedures 63 Voor hoteliers die een éénmanszaak wensen te openen zijn er na het openen van een zichtrekening geen verdere maatregelen meer te nemen. Hij kan direct naar het ondernemersloket stappen. Voor vennootschappen is het echter nog lang niet gedaan. Vooreerst zijn er de vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Ze zijn verplicht om na de opmaak van een financieel plan en het openen van een zichtrekening, een notaris op te zoeken die de oprichtingsakte zal opmaken. Deze oprichtingsakte of notariële akte moet worden geregistreerd en gepubliceerd worden in het Belgische Staatsblad 64. Dit kan gebeuren door de akte neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel. Daarna ontvangt men een brief van de rechtbank van koophandel waarin vermeld wordt dat de akte geregistreerd is en samen daarmee krijgt men de afgestempelde statuten. Voor een vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid is de procedure bijna hetzelfde, met dit verschil dat deze vennootschappen geen financieel plan hoeven op te maken. Bovendien kan de notariële akte vervangen worden door een onderhandse akte. Het verschil bij de onderhandse akte is, dat de akte opgesteld is door de betrokken partijen zelf en niet gehomologeerd is door een notaris. Voor de rest blijft de procedure dezelfde als bij vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Na het voltrekken van dit proces kan men naar het ondernemersloket gaan voor de afronding van de registratie van de onderneming Ondernemersloket Het ondernemersloket zal met de starter de verschillende stappen doorlopen om zijn onderneming te kunnen opstarten. Vooreerst wordt er gekeken of de starter voldoet aan de startvoorwaarden opgelegd door de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie 65. De starter moet bewijzen dat hij meerderjarig is en daarna moeten de Burgerrechten van de opstarter gecontroleerd worden. Zo kunnen personen die veroordeeld werden tot een criminele straf geen handel meer drijven voor de duur van de straf. Ten slotte wordt ook de handelingsbekwaamheid onder de loep genomen. Personen die wettelijk onbekwaam verklaard werden of onder juridische controle gesteld zijn mogen geen handel meer drijven. 63 Procedures voor het oprichten van de onderneming, n/oprichtingsakte/ (08/06/2008) 64 De zaken die moeten gestipuleerd worden in de oprichtingsakte per soort van onderneming zijn terug te vinden in de bijlagen 65 De aansprakelijkheid binnen een vennootschap, (08/06/2008)

10 Handleiding voor de startende hotelier in West-Vlaanderen bladzijde 61 Iemand die failliet werd verklaard kan in principe nog een nieuwe handelszaak beginnen. Toch kan de rechtbank van koophandel hem verbieden handelaar te worden als blijkt dat hij door een grove fout heeft bijgedragen tot het faillissement. Dit verbod kan ingetrokken worden in geval van eerherstel Een extra startvoorwaarde, bepaald in de vestigingswet 66, is dat de startende hotelier een bewijs moet leveren voor zijn kennis bedrijfsbeheer. Het is echter niet verplicht dat deze kennis bewezen wordt door de zaakvoerder. Er zijn bepaalde manieren waarop de bewijsvoering van bedrijfskennis kan gebeuren. Een uitgebreid document over de bewijsvoering voor bedrijfsbeheer is terug te vinden in de bijlagen. De hotelier is niet verplicht om beroepskennis 67 aan te tonen vooraleer hij zijn zaak opstart. Wanneer hij echter een restaurant heeft, moet dit in bepaalde gevallen wel geleverd worden. De verdere voorwaarden zijn ook in de bijlagen te vinden. Daarna worden verschillende documenten van de rechtspersoon of de natuurlijke persoon gevraagd. De natuurlijke persoon moet zijn rijksregisternummer kunnen voorleggen. Voor vennootschappen gaat het om een bewijs van neerlegging van de statuten of de notariële akte. Vervolgens is er een bankrekeningnummer waarover de ondernemer moet beschikken om zijn onderneming te laten registreren. Daarna moet er ook bepaald worden welke activiteiten de onderneming zal uitvoeren. Die bepaling gebeurt aan de hand van de Nacebelcodes 68. Het zijn codes die omschrijven welke activiteiten de onderneming zal gaan uitvoeren. In het KBO moeten alle activiteiten geregistreerd staan die door onderneming zullen uitgevoerd worden. Indien dit niet zo is, kan een onderneming een bepaalde activiteit niet uitvoeren. Tevens is het niet de bedoeling de lijst exhaustief te maken. Het is belangrijk te weten dat voor het gebruik van bepaalde codes ook vereisten worden gesteld. 66 Vestigingswet, drijfsbeheer&p_site=kmo_starter (08/06/2008) 67 Aan tonen van beroepskennis, oepskennis&p_site=kmo_starter (08/06/2008) 68 Gebruik van nacebelcodes binnen de onderneming, cecodes&p_site=kmo_starter&p_taal_cd=n (08/06/2008)

11 Handleiding voor de startende hotelier in West-Vlaanderen bladzijde 62 Voor het oprichten van een hotel, al dan niet met of zonder restaurant, kunnen volgende codes interessant zijn om op te nemen als activiteiten: Hotels en motels, met restaurant Hotels en motels, zonder restaurant Het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels De vankantiecentra en -dorpen (inclusief bungalow- en chalet parken) met of zonder restaurant en sportinfrastructuur ten behoeve van de toeristen Restaurants van het traditionele type Restaurant van het traditionele type Restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends, exotische eethuizen, enz Restaurants met een beperkt aantal kamers (max.5) ten behoeve van de eigen cliënteel De café-restaurants (tavernen) Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en,in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in drive-in restaurants Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra enz De verhuur van appartementen in hotels Daarna is de handelsbenaming aan de beurt of de naam waarmee de onderneming wenst naar buiten te treden. Wanneer men een restaurant in zijn hotel heeft, moet men alvorens men maaltijden kan serveren niet alleen de kennis van bedrijfsbeheer aantonen, tevens moet er een bewijs van beroepskennis zijn voor het bereiden van gerechten. Een restauranthouder en dus ook tevens de hotelier met restaurant valt onder de gereglementeerde beroepen. Het kan zijn dat de hotelier niet de beroepskennis heeft voor het serveren van maaltijden, maar dat één van zijn werknemers dat wel heeft. In dat geval kan de werknemer de beroepskennis bewijzen. (De voorwaarden zijn terug te vinden in de bijlagen) Na deze handelingen is de onderneming geregistreerd en heeft de onderneming dus zijn eigen unieke ondernemingsnummer. Dit ondernemingsnummer wordt ook gebruikt als BTW nummer en moet op alle documenten, akten, facturen, vermeld worden. Op termijn zou dit 10 cijfers bevattende ondernemingsnummer moeten instaan om ook nog andere bestaande nummers te vervangen. De registratie is gebeurd, maar er moeten er nog andere zaken zoals BTW, ziekenfonds, hotelvergunning, aangevraagd worden. Deze gehele registratie door het ondernemersloket kost de onderneming Per bijkomende onderneming, moet eenzelfde bedrag betaald worden. 69 Tarieflijst voor het oprichten van een onderneming, er_tarieven (08/06/2008)

12 Handleiding voor de startende hotelier in West-Vlaanderen bladzijde Andere vergunningen Naast het registreren, heeft het hotel ook nog andere vergunningen nodig om echt van start te kunnen gaan. Er zijn ongeveer 11 andere verplichtingen, aanvragen, die de hotelier in acht moet nemen. 1) Zo is er voor het openen van het hotel een hotelvergunning 70 nodig. Hieronder wordt verstaan dat elke exploitatie die ten minste vier kamers heeft of accommodatie biedt aan 10 personen, een vergunning moet aanvragen om effectief te kunnen starten. De aanvraag van de hotelvergunning moet gebeuren bij Toerisme Vlaanderen. Men kan op de site een aanvraagformulier vinden, dat men kan downloaden en afprinten. Tevens is er een inlichtingsformulier te vinden. Het aanvraagformulier en inlichtingsformulier moeten ingevuld worden en samen opgestuurd worden naar Toerisme Vlaanderen. Voor het invullen van deze formulieren is enkel basisinformatie van de onderneming gewenst. Voor een rechtspersoon is het wel nodig de statuten bij het dossier te voegen. Een kopie van het aanvraagformulier en inlichtingsformulier is in de bijlagen te vinden. 2) Tevens is men als hotelexploitant verplicht een milieuvergunning aan te gaan. Omdat dit onder de VLAREM wetgeving valt, is er meer informatie te vinden onder punt ) Wanneer men in het hotel een restaurant heeft, zal men hiervoor een vergunning moeten aanvragen. Deze vergunning moet aangevraagd worden bij de provinciale controle-eenheid van het FAVV. (= Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) Men moet een aanvraagformulier invullen en dit moet opgestuurd worden naar de dienst van het FAVV in de provincie waarin de vestigingseenheid zich bevindt. Na de aanvraag zal men bijdragen moeten betalen aan het FAVV. Om dan vervolgens door de dienst gecontroleerd te worden op het naleven van de verschillende aspecten geldig voor een horeca onderneming. Het FAVV zal vooral toezien op het naleven van de hygiëne wetgeving (temperaturen, bereidingen, ), het gebruik van bepaalde materialen die in contact komen met voedsel en op het gebruik van water in de voedselketen en de kwaliteit ervan. Voor meer informatie zijn de voorschriften terug te vinden op de site van het FAVV 71 of kan men bepaalde formulieren in de bijlage terug vinden. De vergunning is voor 3 jaar geldig en deze kan hernieuwd worden. Voor het jaar was er een forfait heffing van 101,21 per vestigingseenheid. Daar bovenop komt er nog een variabel bedrag dat kan variëren van 11,13 tot 1123,41 voor het jaar en dit aan de hand van het aantal werknemers in de onderneming. 4) Bovenop de vergunning voor voedselwaren, is er tevens een vergunning nodig voor het serveren van sterke dranken 72. Deze vergunning zal nodig zijn voor het schenken van sterke dranken in de bar van het hotel. Vooraleer men sterke dranken zal kunnen serveren zal men het moraliteitenattest 240 i moeten aanvragen. 70 Hotelvergunning bij ToersimeVlaanderen, (08/06/2008) 71 FAVV (Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid) (08/06/2008) 72 Vergunning voor het serveren van sterke dranken, (08/06/2008)

13 Handleiding voor de startende hotelier in West-Vlaanderen bladzijde 64 Dit formulier moet men aanvragen bij het plaatselijke gemeentebestuur en meer bepaald bij de politie. Men moet daarna enkel nog de formulieren invullen voor de vergunning zelf. De aanvraag zelf moet gebeuren bij de Administratie der Douane en Accijnzen in de omgeving. Wanneer men dan de vergunning ontvangen heeft, is deze een jaar geldig en wordt deze jaarlijks verlengd. De verplicht in te vullen formulieren bevinden zich in de bijlage of zijn te vinden op de site van de Belgische staat. 5) Als volgende vergunning is er de permanente vergunning betreffende opening van slijterij van gegiste dranken 73. Deze vergunning zal vooral nodig zijn wanneer er een bar in het hotel aanwezig is. Wanneer het hotel enkel een restaurant heeft waar er gegiste dranken geserveerd worden, is deze vergunning niet nodig als men dranken in combinatie met een maaltijd verkoopt. De verkoper, in dit geval het hotel, zal een moraliteitsformulier nodig hebben en zal moeten voldoen aan bepaalde hygiënische eisen. De aanvraag gebeurt bij het ontvangstkantoor der Douane en Accijnzen bevoegd voor slijterijen. Men zal hiervoor een aangifteformulier 240 moeten voor invullen, tevens met een betaling. De tarieven voor nieuwe bedrijven liggen op drie keer de huurwaarde, bij overname is dat één keer de huurwaarde en wanneer men een vergunning wil in het Vlaamse of Brusselse hoofdstedelijke gewest is het kosteloos. De aangifte moet 150 dagen voor de opening gebeuren en is voor vaste slijterijen, in dit geval de bar van het hotel, voor eeuwig geldig. De verplicht in te vullen formulieren bevinden op de site van de Belgische staat 6) Wanneer men in zijn onderneming openbaar muziek laat afspelen, is men verplicht hiervoor auteursrechten te betalen aan SABAM 74 of de Belgische vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers. Men moet hiervoor een contract afsluiten met SABAM. Dit gebeurt op basis van verschillende criteria zoals de oppervlakte van de zaak, de aard van de geluidstoestellen die men plaatst, het aantal geluidstoestellen, Hierdoor wordt een jaarlijkse bijdrage bepaalt. Om aangifte te doen, kan men contact opnemen met het inningkantoor van SABAM in de buurt. Daarenboven komt dat er strikte regels zijn vastgelegd over de geluidsdragers. Zo zijn gekopieerde cd s en muziekbestanden geplukt van het internet uit den boze. Enkel originele muziek mag in openbare plaatsen worden afgespeeld, zo niet hangen zware boetes boven het hoofd van de ondernemer. Verdere informatie betreffende deze topic kan gevonden worden op de site van SABAM zelf. 7) Vervolgens is er de wet op de toegankelijkheid voor personen met een handicap 75. Alle horecabedrijven die een oppervlakte hebben van meer dan 150m² zijn onderworpen aan de wet van 17 juli 1975 betreffende de toegang van gehandicapten tot publieke gebouwen. Het kan gebeuren dat de bouwvergunning die aangevraagd is voor het hotel, wordt geweigerd omwille van het tekort aan toegankelijkheid voor mindervalide personen. 73 Vergunning voor het serveren van gegiste dranken, (08/06/2008) 74 De Maght A. Gids voor de horeca, Stad Aalst, p en SABAM, (08/06/2008) 75 De Maght A. Gids voor de horeca, Stad Aalst, p. 17 en Toegankelijkheidspremie van Toersime Vlaanderen (08/06/2008)

14 Handleiding voor de startende hotelier in West-Vlaanderen bladzijde 65 Een pluspunt is dat Toerisme Vlaanderen premies toekent aan horecaondernemingen die hun bedrijf extra uitrusten voor mensen met een handicap. Meer informatie over deze topic is te vinden op de sites van Toerisme Vlaanderen en de site van het ministerie van Gelijke Kansen 8) Daarnaast is de wetgeving in verband met roken in de horeca sinds 1 januari 2007 veranderd 76. Het KB van 13 december 2005 betreffende het roken in openbare plaatsen is sindsdien van toepassing. Zo is er een algemeen rookverbod in de horecasector voor niet afgesloten ruimtes die zich in publieke plaatsen bevinden. Daaronder vallen de lobby, de gangen van het hotel,. Wat wel kan is dat men rokerskamers voorziet in het hotel zelf, omdat het afgesloten ruimtes zijn en dus eigenlijk tot de privésfeer en niet meer tot openbare ruimtes behoren. Toch is het een trend dat rokerskamers stilaan worden afgebouwd en dat men naar een tijd gaat waarin er weinig of geen rokerskamers meer te verkrijgen zijn. Wanneer er zich in het hotel ook een restaurant bevindt, kan er een rokersruimte gecreëerd worden. Dit moet wel onder bepaalde voorwaarden gebeuren. Zo mag deze rokersruimte niet meer dan 25% van de ruimte in beslag nemen, kan men er enkel dranken consumeren en moet deze volledig afgesloten zijn van de rest van het restaurant. Als men enkel een bar in het hotel heeft, kan men ook tevens een rokersruimte reserveren wanneer men dit wil. Om dit te kunnen doen moet er een rookafzuiginstallatie worden geplaatst dit aan bepaalde afzuignormen moet voldoen. De rokersruimte moet bovendien worden aangegeven en deze mag niet meer dan de helft van de bar in beslag nemen. 9) Een andere verplichting is dat voor elke dienst die er in het hotel wordt aangeboden, er een prijsaanduiding 77 te verkrijgen moet zijn. Dit moet volgens de wetgeving schriftelijk en op een duidelijke wijze gebeuren. Voor de tariefaanduiding van de kamerprijzen, gebeurt dit aan de hoofdingang en in elke kamer. Dit gebeurt dan ook in de meest gebruikelijke talen zoals het Nederlands, Frans, Engels en Duits. Niet enkel de kamerprijs maar ook extra diensten en de prijs ervan, moeten ter beschikking gesteld worden van de gasten. Als er een restaurant in het hotel aanwezig is, moeten ook van de verschillende gerechten de prijsaanduiding gebeuren als mede de samenstelling ervan. Dit gebeurt aan de hoofdingang en binnenin de zaak zelf. Wanneer men ook dranken serveert of wanneer men een bar heeft, zijn er ook hier verplichtingen voor. Voor de dranken wordt verwacht dat men de prijslijst tevens aan de hoofdingang uithangt. Als de lijst echt te exhaustief is, wordt er verwacht dat de prijzen van koffie en thee, pilsbier, mineraal water, limonade en vruchtensap worden geafficheerd. Van speciale biersoorten, wijnen, aperitieven en alle andere alcoholische dranken mag men de lijst beperken tot de meest voorkomende en gevraagde dranken. 10) Vóór 15 juli 2002 kon het zijn dat een hotelexploitant een brandweerattest kreeg voor zijn onderneming die geldig was voor het leven. Op deze datum werd een artikel van kracht dat het brandveiligheidattest 78 elke vijf jaar moest herbekeken worden en een nieuwe aanvraag moet ingediend worden om een geldig attest te kunnen voorleggen. Dit attest wordt afgeleverd door de burgemeester van de gemeenten uiterlijk vier maanden voor het attest de periode van vijf jaar bereikt en dit na een verslag van de bevoegde brandweerdienst. 76 De Maght A. Gids voor de horeca, Stad Aalst, p De Maght A. Gids voor de horeca, Stad Aalst, p De Maght A. Gids voor de horeca, Stad Aalst, p

15 Handleiding voor de startende hotelier in West-Vlaanderen bladzijde 66 Dit attest wordt natuurlijk niet zomaar afgeleverd. Het hotel moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een greep uit de voorschriften: - Bepaalde elementen in het gebouw moeten een zekere brandresistentie hebben. Zo moeten het metselwerk en beton van het gebouw een welbepaalde brandweerstand hebben - Ieder logiesverstrekkend gebouw moet twee vluchtwegen hebben - Valse wanden in een gebouw moeten een brandweerstand hebben van minimum een half uur. - Elk compartiment moet minimum twee onafhankelijk vluchtwegen hebben. De af te leggen weg naar de eerste vluchtweg moet minder of gelijk zijn aan 35 meter. De afstand naar de tweede onafhankelijke vluchtweg moet minder of gelijk zijn aan 60 meter. De afstand die een persoon in paniek moet afleggen naar een vluchtweg wanneer hij zich bevindt in een doodlopende gang moet minder bedragen dan 15 meter - Een deur die dienst doet als vluchtweg moet altijd opendraaien naar de vluchtrichting - Wanneer een trap dienst doet als vluchtweg moet deze bij een dalende evacuatie: aantal personen x 1,25 cm hebben. Bij trappen die een stijgende functie hebben bij een evacuatie is dit 2 cm. Alle nieuwe binnentrappen die moeten worden bijgebouwd of geplaatst worden zijn onderworpen aan allerlei strenge regels. De beide zijden van de trap moeten een stevige leuning hebben, tenzij de trap breder is dan 1,2 meter. De leuning moet voorzien zijn van rechte traparmen die een hellingshoek hebben van maximum 37. Buitentrappen moeten voorzien zijn van anti slib treden en beide zijden moet een stevige leuning hebben. - Alle vluchtwegen moeten veilige vluchtwegen zijn zodat de personen in gevaar de kans hebben om heelhuids de beneden verdieping te bereiken. Deze moeten altijd uitgeven op straat of in een open ruimte die groot genoeg is zodat ze op een veilige afstand kunnen wachten op de hulpdiensten. Een vluchtweg moet duidelijk aangegeven zijn en mag niet versperd worden. De breedte van iedere vluchtweg moet minimum 80 cm breed zijn. - Wanneer men meer informatie wenst over de brandveiligheidsnormen kan men contact opnemen met de bevoegde brandweerdienst in zijn gemeent voor advies. Tevens is een uitgebreide lijst van normen en verplichtingen terug te vinden in de bijlagen. 11) Als laatste moet de uitbater van een hotel waar er zich een feestzaal in bevindt, zich houden aan de wetten geldig voor geluidshinder 79. Deze zijn op drie niveaus onderverdeeld. Vooreerst is er het KB van 24 februari Dit KB regelt de geluidsnormen en stelt vast dat plaatsen waar men occasioneel een feest heeft, dit betekent 12 feesten op een jaar met een maximum van 2 per maand, een bepaalde regel van kracht is. In deze feestzalen mag de geproduceerde muziek niet meer dan 90 decibel bedragen. Tevens zijn er regels van kracht voor de geluidshinder buiten de feestzaal. Het volgende niveau is dat van het politiereglement. Wanneer men zich aan het vorige KB houdt, dan nog kan het zijn dat men een overtreding begaat. Als de voorgebrachte muziek storend is door een gebrek aan vooruitzicht of voorzorg, kan men hiervoor bestraft worden. Als laatste niveau is er de VLAREM-wetgeving. Wanneer men meer dan 12 feesten per jaar heeft, zal men een aanvraag moeten indienen bij de dienst Leefmilieu en deze zal een 79 De Maght A. Gids voor de horeca, Stad Aalst, p

16 Handleiding voor de startende hotelier in West-Vlaanderen bladzijde 67 akoestisch onderzoek van de zaak instellen. Afhankelijk van dat verslag en andere onderzoeken, kan men een attest verkrijgen Meer informatie hierover kan men verkrijgen bij de politie, de dienst Leefmilieu en Preventie. Deze 11 opgesomde verplichtingen, aanvraagprocedures, moeten worden doorlopen wanneer dit voor u als startende hotelier van toepassing is. Voor elk van de te doorlopen procedures is er meer informatie in de bijlagen te vinden BTW- administratie 80 De BTW administratie moet na de toekenning van het ondernemingsnummer en voor het starten van de economische activiteit gewaarschuwd worden en men moet de BTW als het ware activeren. Deze activering kan op drie manieren gebeuren. Ofwel maakt men gebruik van de BTW activering door het ondernemersloket. Zij vullen dan het formulier 604A in en brengen alle andere administratieve zaken voor u in orde. Dit kan gebeuren tegen een vergoeding van 50 + BTW of 60,5. Ofwel kan dit ook gebeuren door een daartoe door de belastingplichtige voldoende gemandateerde derde persoon. Een andere mogelijkheid is dat men zelf de BTW- administratie op de hoogte brengt. De rechtspersoon dient het formulier 604A zelf op te sturen naar de BTW - controle. Door de administratie op de hoogte te brengen, is de BTW - plichtige onderworpen aan enkele consequenties en verplichtingen verbonden aan de wetgeving betreffende de BTW Sociaal verzekeringsfonds 81 Het aansluiten bij één van de sociale verzekeringsfondsen is één van de laatste stappen die de onderneming moet ondernemen om tot effectieve activiteit te kunnen overgaan. De RSVZ of het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen stelde een lijst op met de verschillende erkende sociale verzekeringsfondsen waarbij een zelfstandige, natuurlijk persoon of rechtspersoon zich kan bij aansluiten. De lijst bestaat uit 14 erkende ondernemingen waarbij men als startende hotelier kan bij aansluiten. De bekendste onder hen zijn Group S, Partena, Acerta en Securex. De onderneming moet zich aansluiten bij een van deze verzekeraars ofwel drie maanden na de datum waarop de vennootschap haar rechtspersoonlijkheid verwierf, ofwel binnen drie maanden na het feit dat de vennootschap onderworpen werd aan de belasting van nietinwoners. 80 BTW- activeringsmethoden, er_btwactivering (08/06/2008) 81 RSVZ, (08/06/2008)

17 Handleiding voor de startende hotelier in West-Vlaanderen bladzijde 68 Tevens moeten vennootschappen een bijdrage leveren. De bijdrage voor het jaar 2006 bedroeg 347,50 of 852,50 en dit afhankelijk van de omvang van de onderneming. De bepaling hiervan gebeurt op basis van het balanstotaal van de onderneming. Indien het balanstotaal kleiner of gelijk was aan ,59, werd er een vennootschapsbijdrage gevraagd van 347,50. Wanneer het balanstotaal in 2006 groter was dan ,59 was de vennootschapsbijdrage 852,50. Bovenop deze bijdrage komt nog eens dat de bestuurders eveneens een bijdrage moeten leveren. Deze is dezelfde als voor zelfstandigen. Het bedrag bij zelfstandigen wordt gebruikt voor vier zaken: gezinsbijslag, pensioenen, faillissementsverzekering en voor ziekte en invaliditeit. De berekening van de bijdrage bestaat uit twee onderdelen. Er wordt een percentage van de beroepsinkomsten genomen en dit afhankelijk van de categorie van bijdrageplichtigen en volgens de inkomstenschijven die in aanmerking moeten worden genomen. Dit wordt het referte - inkomen genoemd. Daarnaast wordt dit referte - inkomen vermenigvuldigd met een coëfficiënt die bepaald is aan de hand van 3 eerdere beroepsinkomens. Deze coëfficiënt staat voor de herwaardering van het referte - inkomen. Op basis van het geherwaardeerde referte - inkomen wordt er een bijdrage bepaald Ziekenfonds Het laatste wat een onderneming in de opstartfase moet doen, is zich aansluiten bij een ziekenfonds. Voor de aansluiting bij een ziekenfonds is er een ruime keuze. Dit kan politiek geïnspireerd gebeuren, maar tegenwoordig bestaan er ook al onafhankelijke ziekenfondsen. Tevens kan het zijn dat een sociaal verzekeringsfonds ook de diensten van een ziekenfonds aanbiedt, wat misschien voordeliger kan uitvallen om beiden samen te nemen. Na deze stap kan de onderneming eindelijk van start gaan met zijn economische activiteit. 3.3 Verschillende diensten De Vlaamse overheid beschikt over verschillende diensten waarmee de toekomstige hotelier wel eens mee in aanraking zou kunnen komen. Het is dan ook handig te weten wat hun taken zijn, wat ze voor de hotelier kunnen betekenen en wat er schort aan deze diensten Vlaams gewest VLAO 82 Als eerste dienst is er VLAO, wat staat voor Vlaams Agentschap Ondernemen en is het aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor ondernemers. Het is een onderdeel van de Vlaamse overheid. Het biedt steun aan een starter, een al ervaren ondernemer, een buitenlandse investeerder, een groot bedrijf of een micro-onderneming. 82 VLAO, (08/06/2008)

18 Handleiding voor de startende hotelier in West-Vlaanderen bladzijde 69 Die steun kan gegeven worden op vele vlakken. VLAO wil daarom ook gezien worden als het eerste toegangspoort tot de overheid. Het helpt met de begeleiding, die kosteloos is en waarbij VLAO gebonden is aan een strikte confidentialiteit. Daarnaast zal VLAO de ondernemer doorsturen naar de juiste overheidsinstelling en instanties voor welbepaalde vragen. Het VLAO-advies is gericht op acht peilers. Vooreerst zal men steun bieden aan starters. Ze zullen de nodige formaliteiten met hen overlopen en helpen waar nodig. Daarnaast gaan ze op zoek naar financieringsmiddelen voor de onderneming en wordt er gezocht naar steunmaatregelen. Ze kunnen de starter helpen bij het zoeken naar een juiste vestiging voor zijn welbepaalde onderneming en tevens informeren ze over de ruimtelijke ordening. Voor de al gestarte ondernemers zullen ze kijken hoe men de onderneming nog kan helpen optimaliseren. Andere pijlers voor de reeds gestarte ondernemer is milieu, energie, innovatie en internationale handel. Ook op deze vlakken biedt VLAO nog advies aan VLAREM 83 VLAREM is niet echt een dienst, maar is wel zeer belangrijk voor de hotelsector en bezorgt vele hoteliers rillingen bij het uitspreken van het woord. Met VLAREM verwijst men naar de opgestelde milieuwetgeving. Het zijn regels opgesteld door de Vlaamse overheid en deze worden gecontroleerd door de VMM of de Vlaamse Milieu Maatschappij. Vele ondernemingen zijn vervuilend voor het milieu en de omwonenden. Om toch de belasting op het milieu zo klein mogelijk te houden, gebruikt de overheid milieuvergunningen. Ze baseert zich hiervoor op Vlarem I en Vlarem II. Deze zijn de uitvoering van het decreet betreffende de milieuvergunning van 28 juni VLAREM I dateert van 6 februari Het behandelt vooral de procedurekant van de vergunningen, terwijl VLAREM II dateert van 1 juni 1995 en beschrijft wat de voorwaarden en modaliteiten zijn om te lozen. Het heeft ook de kwaliteitsdoelstellingen en beleidstaken van de overheid weer. De VLAREM wetgeving is onderverdeeld in drie verschillende klassen die elk de graad van vervuiling voor het milieu weergeven. Klasse 1 staat voor bedrijven of handelingen die zeer hinderlijk zijn voor het milieu, terwijl klasse 3 bedrijven of handelingen zijn die weinig hinderlijk zijn. 83 VLAREM I en II, (08/06/2008)

19 Handleiding voor de startende hotelier in West-Vlaanderen bladzijde 70 Afhankelijk van de activiteit van de onderneming en haar handelingen, wordt deze onderverdeeld in klasse 1 tot 3. Hieronder is te zien wat elke klasse aanduidt en door wie de milieuvergunning wordt afgeleverd. Klasse 1: hinderlijk voor het milieu. -> De Bestendige Deputatie. Klasse 2: minder hinderlijk. -> Het College van Burgemeester en Schepenen. Klasse 3: weinig hinderlijk. -> Het College van Burgemeester en Schepenen. Bedrijven die finaal in de eerste of tweede klasse ingedeeld worden, bekomen een vergunning door het indienen van een milieuvergunningsaanvraag. Bedrijven die in de derde klasse worden ingedeeld, bekomen een vergunning door het verrichten van een melding. Vanaf de indiening van een milieuvergunningsaanvraag door de exploitant verloopt de procedure steevast in vijf fasen, of het nu gaat om een klasse-2-aanvraag bij het College van Burgemeester en Schepenen, of om een klasse-1-aanvraag bij de Bestendige Deputatie van de provincie. De eerste stap in het lange proces is dat de onderneming een kennisgeving van volledigheid en ontvankelijkheid moet indienen bij de bevoegde instanties. Er wordt een onderzoek op deze kennisgeving uitgevoerd naar eventuele tekortkomingen in het dossier. Tevens wordt nagegaan of het werd ingediend bij de bevoegde overheid. De duur van een dergelijk onderzoek mag maximaal 14 dagen duren. Daarna wordt er een openbaar onderzoek gestart. Dit openbaar onderzoek gebeurt in hoofdzaak door en op kosten van de gemeente. Elke vergunningsaanvraag moet bij de diensten van het gemeentebestuur ter inzage gelegd worden en moet worden aangeplakt. Voor klasse-1-inrichtingen moet bovendien elke eigenaar en gebruiker van een gebouw, elk Comité voor Preventie en Bescherming op de Werkplaats van een onderneming binnen een straal van 100 meter rond de perceelsgrenzen van de inrichting én de Technische Inspectie van de Administratie voor Arbeidsveiligheid schriftelijk worden geïnformeerd. Voor klasse-1-bedrijven moet het openbaar onderzoek over de vergunningsaanvraag ook bekend gemaakt worden in twee dag- en/of weekbladen, waarvan één met regionaal karakter en op een voor bekendmakingen bestemde plaats op de website van de gemeente. Een openbare informatievergadering kán georganiseerd worden. Dit is echter alleen verplicht voor de aanvragen van de eerste klasse waarvoor tevens een Milieu-effectrapport of Veiligheidsrapport vereist is. De start van het onderzoek gebeurt maximaal 10 dagen na het indienen van de kennisgeving van ontvankelijkheid en volledigheid. Het onderzoek zelf neemt ongeveer 30 dagen in beslag. De resultaten van het onderzoek zelf moeten binnen de tien dagen na afsluiting van het onderzoek aan de provinciale milieuvergunningcommissie worden overgemaakt voor een klasse-1-bedrijf of aan de milieudienst van de gemeente voor een klasse-2-bedrijf. Gelijktijdig met het openbaar onderzoek wordt de adviesverlening gestart. Voor een klasse-1- bedrijf wordt de aanvraag overgemaakt aan de provinciale milieuvergunningcommissie (PMVC), waarin alle betrokken overheden en deskundigen zijn vertegenwoordigd en aan het Schepencollege. Laatstgenoemde formuleert haar advies binnen de 50 dagen en maakt dit maximaal 10 dagen later over aan de PMVC. Voor een klasse-2-bedrijf kan een advies nodig zijn van de Afdeling Milieuvergunningen en de Afdeling Ruimtelijke Ordening, dat binnen 30 dagen aan de milieudienst van de gemeente wordt overgemaakt. Er is tevens een advies van de milieudienst van de gemeente vereist.

20 Handleiding voor de startende hotelier in West-Vlaanderen bladzijde 71 Deze derde stap houdt in dat er een advies wordt gegeven vanuit de PMVC voor een klasse-1- bedrijf. Deze instantie moet haar advies geformuleerd hebben binnen 90 dagen en maximaal 14 dagen later moet dit aan de Bestendige Deputatie worden overgemaakt zijn. Het advies van de milieudienst voor een klasse-2-bedrijf moet binnen de 30 dagen geformuleerd zijn en aan het College van Burgemeester en Schepenen overgemaakt worden. Een niet tijdig geformuleerd advies wordt gelijkgesteld met een gunstig advies. Als vijfde en laatste stap wordt de beslissing meegedeeld aan de exploitant. Dit gebeurt maximaal binnen de 10 dagen na de uitspraak. Een klasse-2-aanvraag bij het College van Burgemeester en Schepenen duurt normaal om en bij de vier maanden: twee weken voor het onderzoek van de volledigheid en ontvankelijkheid en drie maanden voor de eigenlijke behandeling. Deze kan om uitzonderlijke en uitdrukkelijk te motiveren redenen één maal verlengd worden met anderhalve maand. Bij een klasse één aanvraag bij de Bestendige Deputatie bedraagt deze termijn normaal om en bij de vijf maanden. Ook hier kan deze periode om uitzonderlijke en uitdrukkelijk te motiveren redenen één maal verlengd worden met twee maanden. Tegen een beslissing in eerste aanleg is nog beroep mogelijk door de exploitant, de gouverneur, de adviesverlenende overheden en belanghebbende natuurlijke of rechtspersonen en milieuverenigingen. Binnen 10 dagen na de bekendmaking wordt de beslissing ter inzage gelegd en aangeplakt. Het beroep moet binnen de 30 dagen worden ingediend bij de Minister bevoegd voor Leefmilieu voor een klasse-1- bedrijf en bij de Bestendige Deputatie voor een klasse-2-bedrijf. Het beroep schorst de bestreden beslissing niet tenzij het wordt ingediend door de gouverneur of door de adviesverlenende overheidsorganen. Een melding van een klasse-3-inrichting, wordt in theorie niet onderworpen aan een uitgebreide procedure. Het College van Burgemeester en Schepenen neemt akte van de melding. De exploitant mag al aanvangen met de exploitatie op de dag na indiening van de melding met alle vereiste gegevens. De zaken waarvoor de exploitant van een hotel vooral vergunningen zal moeten voor aanvragen, zijn zaken in verband met het opslaan van afvalstoffen, het lozen van water, Het zijn vergunningen die hoofdzakelijk zullen moeten aangevraagd worden voor het restaurant van het hotel, maar ook voor hotels zonder restaurant zal men een vergunning nodig hebben voor het lozen van water. Omdat er voor de hotelsector geen aparte lijst te verkrijgen is voor welke zaken een startende hotelier een vergunning moet aanvragen, is het niet mogelijk een dergelijke lijst in deze handleiding te maken. Informatie inwinnen bij andere hoteliers is een eerste stap in de goede richting. De volledige lijst met alle groepen waarin alle ondernemingen kunnen vallen is te vinden op: Vlarebo 84 Vlarebo staat voor Vlaams Reglement rond de Bodemsanering. De bodemsanering valt onder de dienst OVAM, wat staat voor Openbare Vlaamse Afval Maatschappij. Dit is een dienst waarmee vooral hoteliers zullen te maken hebben wanneer men op een braakliggend stuk grond een eigen hotel wil bouwen. Dan kan het al eens gebeuren dat de grond waarop men bouwt, vervuild is. Het decreet legt in die gevallen vast wat de te treffen maatregelen zijn. 84 Vlarebo, (08/06/2008)

Een vennootschap heeft wat wij noemen RECHTSPERSOONLIJKHEID.

Een vennootschap heeft wat wij noemen RECHTSPERSOONLIJKHEID. 8.VENNOOTSCHAPPEN 8.1.NATUURLIJKE PERSOON en RECHTSPERSOON Vooraleer wij over vennootschappen spreken moeten wij het onderscheid kennen tussen een natuurlijke persoon en een rechtspersoon. Een natuurlijke

Nadere informatie

1. Eenmanszaak versus vennootschap

1. Eenmanszaak versus vennootschap 1. Eenmanszaak versus vennootschap L E E R D O E L S T E L L I N G E N Je kan - enkele belangrijke voor- en nadelen van zelfstandig ondernemen versus ondernemen via vennootschappen opzoeken en toelichten

Nadere informatie

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap Ondernemingsvormen De eenmanszaak De eenmanszaak is een ondernemingsvorm waarbij de onderneming wordt opgericht door een natuurlijk persoon (oprichter). De éénmanszaak wordt ook wel 'onderneming natuurlijk

Nadere informatie

GIP opdracht. Bedrijfsanalyse. Roman Pieter. Informaticabeheer. Evaluatie. Score Beoordeling Behaald A 85 % 100 % B 75 % - 85 % C 65 % - 75 %

GIP opdracht. Bedrijfsanalyse. Roman Pieter. Informaticabeheer. Evaluatie. Score Beoordeling Behaald A 85 % 100 % B 75 % - 85 % C 65 % - 75 % Bedrijfsanalyse Roman Pieter Informaticabeheer Evaluatie Score Beoordeling Behaald A 85 % 100 % B 75 % - 85 % C 65 % - 75 % D 65 % - 55 % E 45 % - 55 % F < 45 % Opmerkingen Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP?

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 1. Begrippen 1.1. Het begrip eenmanszaak Een eenmanszaak is een bedrijfsvorm waarbij één persoon in alle opzichten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk is voor de activiteiten

Nadere informatie

KBC-service voor starters

KBC-service voor starters KBC-Product KBC-service voor starters we hebben het voor u Een idee vorm geven Een creatief idee Waarom kies ik voor een zelfstandig beroep? Wat wil ik aanbieden en wat is het doel van mijn project? Wat

Nadere informatie

NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING

NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING 1. Inleiding Als men een onderneming opstart kan men dit doen als natuurlijk persoon, onder vorm van een vennootschap of via een vereniging. 2. Definities -

Nadere informatie

8. Vergelijking tussen verschillende vennootschapsvormen. Hierbij de verschillende afkortingen :

8. Vergelijking tussen verschillende vennootschapsvormen. Hierbij de verschillende afkortingen : 8. Vergelijking tussen verschillende vennootschapsvormen. Hierbij de verschillende afkortingen : EVBA = EENMANSVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID BVBA = BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS dienst ruimtelijke ordening R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS HOOFDSTUK 1: BEGRIPPENKADER Artikel 1: defintities Voor de

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

Zin in ondernemen? Kies voor de Starters-bvba en ga van start met slechts 1 euro!

Zin in ondernemen? Kies voor de Starters-bvba en ga van start met slechts 1 euro! Zin in ondernemen? Kies voor de Starters-bvba en ga van start met slechts 1 euro! De StarterS-bvba: mooie kansen voor ambitieuze ondernemers U hebt beslist om uw eerste onderneming uit de grond te stampen?

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP?

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? IK BEREID ME VOOR IK START EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? Welke rechtsvorm kies je voor je onderneming PARTNER IN ONDERNEMEN MET BETERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS www.zenito.be 1 IK BEREID ME VOOR IK START

Nadere informatie

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba)

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba) Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba) Omschrijving van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba) Cvba is de afkorting van coöperatieve vennootschap

Nadere informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Administrative bron KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen Algemene informatie De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat binnen de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

INSCHRIJVING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING

INSCHRIJVING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING INSCHRIJVING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING 1. ALGEMENE INFORMATIE ONDERNEMINGSTYPE: NATUURLIJK PERSOON RECHTSPERSOON BEGINDATUM VAN DE ACTIVITEIT:... /... /... 2. GEGEVENS VAN

Nadere informatie

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF 1. OPRICHTING VENNOOTSCHAP ARGUMENTEN PRO S & CONTRA S 2. VENNOOTSCHAPSVORMEN 1. oprichting vennootschap:

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Checklist oprichting vennootschap. Identificatie. Nuttige adressen. Checklist

Checklist oprichting vennootschap. Identificatie. Nuttige adressen. Checklist Checklist oprichting vennootschap Identificatie rechtsvorm (bvba/nv/cva/cv/cvoha) naam verkorte benaming zetel (adres) telefoon fax kontaktpersoon Nuttige adressen accountant (adres, telefoon, fax, kontaktpersoon)

Nadere informatie

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven)

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Ondernemingen- natuurlijk persoon Oprichter van de onderneming- natuurlijk persoon Wettelijke vertegenwoordiger van de oprichter

Nadere informatie

WIJZIGING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING

WIJZIGING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING WIJZIGING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING 1. ALGEMENE INFORMATIE ONDERNEMINGSTYPE: NATUURLIJK PERSOON RECHTSPERSOON 2. GEGEVENS VAN DE KLANT ONDERNEMINGSNUMMER:... NATUURLIJK PERSOON

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 2

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 2 EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 2 Inleiding 2 Het begrip eenmanszaak 2 Het begrip vennootschap 3 Wat is rechtspersoonlijkheid? 4 Soorten rechtspersoonlijkheid: 4 Geen rechtspersoonlijkheid: 4 Verschillende

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) A001 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Provinciale afdeling Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR WIE DE AANVRAAG

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

3. Hulp voor starters

3. Hulp voor starters 3. Hulp voor starters L E E R D O E L S T E L L I N G E N Je kan - instellingen waar startende ondernemers informatie en advies kunnen bekomen, opzoeken en toelichten; - het doel van het ondernemingsloket

Nadere informatie

Kinderopvang.... en het FAVV registratie & toelating. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Kinderopvang.... en het FAVV registratie & toelating. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Kinderopvang... en het FAVV registratie & toelating Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Wat betekent? KBO: Kruispuntbank van Ondernemingen (FOD Economie) Natuurlijk persoon: Fysiek

Nadere informatie

Infosessie vzw. Symposium Vlaamse Judofederatie 7 september 2013. Lien Berton Dynamo Project Vlaamse Sportfederatie vzw

Infosessie vzw. Symposium Vlaamse Judofederatie 7 september 2013. Lien Berton Dynamo Project Vlaamse Sportfederatie vzw Infosessie vzw Symposium Vlaamse Judofederatie 7 september 2013 Lien Berton Vlaamse Sportfederatie vzw Onderwerp Datum - plaats Feitelijke vereniging of vzw? Kenmerken FV Geen formaliteiten Geen apart

Nadere informatie

3. MANAGEMENTVENNOOTSCHAP DE BESLISSING

3. MANAGEMENTVENNOOTSCHAP DE BESLISSING 3. MANAGEMENTVENNOOTSCHAP DE BESLISSING 3.1. Keuze tussen manager/natuurlijk persoon versus manager/vennootschap 3.1.1. Voor- en nadelen van een managementvennootschap Om een keuze te kunnen maken om al

Nadere informatie

Thema 3 Ondernemen is risico s nemen en beheersen. Onderzoeksvraag 7 Welke ondernemingsvormen bestaan er? 1 Intro. 2 Probleemstelling

Thema 3 Ondernemen is risico s nemen en beheersen. Onderzoeksvraag 7 Welke ondernemingsvormen bestaan er? 1 Intro. 2 Probleemstelling Onderzoeksvraag 7 Welke ondernemingsvormen bestaan er? 1 Intro Voor wie heeft een faillissement gevolgen? Ondernemer zelf Het gezin van de ondernemer Personeel Leveranciers Klanten De overheid De gemeenschap

Nadere informatie

Ondernemingen-natuurlijk persoon

Ondernemingen-natuurlijk persoon Lijst van de functies die de machtiging verlenen om de onderneming te vertegenwoordigen en die toegang geven tot My Enterprise (raadplegen, wijzigen, doorhalen, verbetering aanvragen en volmacht toekenen)

Nadere informatie

De vorm van je onderneming. Les 1.b. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER

De vorm van je onderneming. Les 1.b. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER De vorm van je onderneming Les 1.b. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER 1/1 Gepaste ondernemingsvorm Factoren toetsen aan de specifieke situatie Diverse factoren Kostprijs

Nadere informatie

2.1 Wettelijke verplichtingen bij opstarten

2.1 Wettelijke verplichtingen bij opstarten Voornaam:... Datum:... Naam:... Klas:... Nr:... HOOFDSTUK 2 Evaluatievragen voor de leerkrachten Hieronder kun je meerdere evaluatievragen terugvinden met betrekking tot het eerste hoofdstuk. De vragen

Nadere informatie

U moet zich eveneens registreren bij het FAVV met opgave van alle FAVVactiviteiten per vestigingseenheid. Voor meer uitleg, zie p. 5 of 7.

U moet zich eveneens registreren bij het FAVV met opgave van alle FAVVactiviteiten per vestigingseenheid. Voor meer uitleg, zie p. 5 of 7. Sinds 30.06.2009 zijn de niet handelsondernemingen naar privaat recht wettelijk verplicht zich in te schrijven in de KBO. Landbouwers (zowel als natuurlijk persoon, rechtspersoon of als leden van een feitelijke

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN KBO-PUB-NL006-060327 Pagina 1 van 13 KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN Aanvraag voor de invoering van gegevens van een ontbrekende onderneming en vestigingseenheid rechtspersoon KBO-PUB-NL006

Nadere informatie

De organisator is een feitelijke vereniging

De organisator is een feitelijke vereniging De organisator is een feitelijke vereniging Het Vergunningsbesluit van 22 november 2013 legt een aantal specifieke voorwaarden op voor feitelijke verenigingen die kinderopvang voor baby s en peuters organiseren.

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Publieke mandatarissen

Het sociaal statuut der zelfstandigen Publieke mandatarissen Het sociaal statuut der zelfstandigen Publieke mandatarissen Moderne overheid, kwalitatieve service Met de wet van 13 juli 2005 (B.S. 29 juli 2005, Ed. 2; B.S. 14 september 2005) en het KB van 10 augustus

Nadere informatie

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig. Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.eu (de "Vennootschap") AANKONDIGING VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET INSCHRIJVING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

Handelaars en ambachtslieden, nijveraars en landbouwers. 2

Handelaars en ambachtslieden, nijveraars en landbouwers. 2 www.vdvaccountants.be 7 1. DEFINITIES Om de omzetting van éénmanszaak tot vennootschap te begrijpen is het nodig om eerst enkele begrippen gedefinieerd te zien vanuit wettelijk perspectief. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Wat is de kmo-portefeuille? 2. Kom ik in aanmerking voor de kmo-portefeuille? 3. Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

Inhoudstafel. 1. Wat is de kmo-portefeuille? 2. Kom ik in aanmerking voor de kmo-portefeuille? 3. Hoeveel subsidie kan ik krijgen? Inhoudstafel 1. Wat is de kmo-portefeuille? 2. Kom ik in aanmerking voor de kmo-portefeuille? 3. Hoeveel subsidie kan ik krijgen? 4. Hoe dien ik een subsidie aan te vragen? 5. Welke diensten kan ik financieren

Nadere informatie

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap A001 Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap Provinciale afdeling VF Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW 1. Identificatie vennootschap: Sociale benaming: Vennootschapsvorm: Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) Model aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) Model aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) Model aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning I. AARD VAN DE AANVRAAG Deze aanvraag betreft: een registratie,

Nadere informatie

ONTSPAN, PARTENA PROFESSIONAL HELPT MET UW STARTERSPLAN!

ONTSPAN, PARTENA PROFESSIONAL HELPT MET UW STARTERSPLAN! LIJKT UW EIGEN ZAAK EEN ONMOGELIJKE TAAK? ONTSPAN, PARTENA PROFESSIONAL HELPT MET UW STARTERSPLAN! WAAROM U ALS STARTER GOED ZIT BIJ SMARTSTART Een eigen zaak opstarten is een belangrijke stap in uw leven.

Nadere informatie

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten»

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten» Formulier ingevuld terug te sturen naar de Beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen, Koning Albert IIlaan 16, 1000 Brussel of helpdesk.kbo@economie.fgov.be Helpdesk Tel. : 02/277 64 00 E-mail

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. In dit besluit

Nadere informatie

TAXI Aanvraag voor de overdracht van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst

TAXI Aanvraag voor de overdracht van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst TAXI Aanvraag voor de overdracht van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst Per post te verzenden naar het volgende adres: GOB - Brussel Mobiliteit Directie Taxi s Vooruitgangstraat 80/1

Nadere informatie

MA AGEME TVE OOTSCHAP Voor- en nadelen

MA AGEME TVE OOTSCHAP Voor- en nadelen MA AGEME TVE OOTSCHAP Voor- en nadelen Keuze tussen manager/natuurlijk persoon versus manager/vennootschap Voor- en nadelen van een managementvennootschap Om een keuze te kunnen maken om al dan niet over

Nadere informatie

Heeft uw vennootschap nog effecten aan toonder? Onderneem samen met Belfius Bank tijdig actie!

Heeft uw vennootschap nog effecten aan toonder? Onderneem samen met Belfius Bank tijdig actie! Heeft uw vennootschap nog effecten aan toonder? Onderneem samen met Belfius Bank tijdig actie! Inhoud Inleiding 3 Onder welke vorm kunt u uw effecten aanhouden? 4 Welke vennootschappen moeten hun effecten

Nadere informatie

INFO VZW VS FEITELJKE NINOVE 11.12.2014. Overzicht. Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw?

INFO VZW VS FEITELJKE NINOVE 11.12.2014. Overzicht. Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw? INFO VZW VS FEITELJKE VERENIGING NINOVE 11.12.2014 Overzicht Organen vzw Boekhouding vzw Jaarlijkse verplichtingen vzw Kenmerken FV - meerdere personen die samen geregeld een aantal initiatieven nemen

Nadere informatie

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Ouders die zich willen engageren in de school van hun kind verenigen zich vaak in een ouderraad, oudervereniging, oudercomité. Verschillende begrippen die meestal

Nadere informatie

1819 B EL ONS. Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! ALLE INFO OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL

1819 B EL ONS. Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! ALLE INFO OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! U hebt beslist een onderneming op te starten. Gefeliciteerd! Voor u ligt een gids in de vorm van een interactieve «checklist». Hierin worden een reeks

Nadere informatie

Kinderopvang.... En het FAVV Registratie & toelating. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Kinderopvang.... En het FAVV Registratie & toelating. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Kinderopvang... En het FAVV Registratie & toelating Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Enkele woordverklaringen KBO: Kruispuntbank van Ondernemingen (FOD Economie) Natuurlijk persoon:

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Voorzitter BIBF

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Voorzitter BIBF voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Voorzitter BIBF 1. OPRICHTING VENNOOTSCHAP ARGUMENTEN PRO S & CONTRA S 2. VENNOOTSCHAPSVORMEN 1. oprichting vennootschap: pro

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor de uitbating van een toeristisch logies

Aanvraag van een vergunning voor de uitbating van een toeristisch logies Aanvraag van een vergunning voor de uitbating van een toeristisch logies Toerisme Vlaanderen Afdeling Kwaliteitszorg Grasmarkt 61, 1000 BRUSSEL Tel. 02 504 03 00 Fax 02 504 03 66 website: http://www.toerismevlaanderen.be

Nadere informatie

Starten als Zelfstandige

Starten als Zelfstandige Starten als Zelfstandige Dinsdag 28 februari 2012 Jobinfodag KU Leuven Koen Lauriks 2011 1 1 UNIZO Definitie ZELFSTANDIG Al wie met eigen middelen en op eigen risico zelfstandig is Starters Eenmanszaken

Nadere informatie

Voornaam:... Datum:... Naam:... Klas:...Nr:... De S-bvba: opstarten met 1,00 EUR kapitaal

Voornaam:... Datum:... Naam:... Klas:...Nr:... De S-bvba: opstarten met 1,00 EUR kapitaal Voornaam:... Datum:... Naam:... Klas:...Nr:... De S-bvba: opstarten met 1,00 EUR kapitaal De S-bvba is een nieuwe ondernemingsvorm, die sinds juni 2010 starters toelaat een vennootschap op te richten met

Nadere informatie

De organisator is een feitelijke vereniging

De organisator is een feitelijke vereniging De organisator is een feitelijke vereniging Het Vergunningsbesluit van 22 november 2013 legt een aantal specifieke voorwaarden op voor feitelijke verenigingen die kinderopvang voor baby s en peuters organiseren.

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Bron : Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Nadere informatie

Gemeentelijkreglement betreffende de inplanting en de uitbating van nachtwinkels en private telecommunicatiebureaus

Gemeentelijkreglement betreffende de inplanting en de uitbating van nachtwinkels en private telecommunicatiebureaus Gemeentelijkreglement betreffende de inplanting en de uitbating van nachtwinkels en private telecommunicatiebureaus HOOFDSTUK 1 - Algemene bepalingen Afdeling 1 - Algemeen Artikel 1 : Toepassingsgebied

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

Reglement voor het bekomen van een tap- en exploitatievergunning voor uitbating van horecazaken

Reglement voor het bekomen van een tap- en exploitatievergunning voor uitbating van horecazaken Reglement voor het bekomen van een tap- en exploitatievergunning voor uitbating van horecazaken Inhoud Hoofdstuk I : Definities... 2 Hoofdstuk II : Aanvraag van de tap- en exploitatievergunning... 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Start up Talk 10/02. Unizo 1

Start up Talk 10/02. Unizo 1 Start up Talk 10/02 Unizo 1 Voor UNIZO: Ondernemen met eigen middelen. Maar ook op eigen risico. Intro Wat is dat? Hoe begin ik eraan? Wat kan UNIZO voor u doen? Gestart. En nu? Vragen 2 In deze crisis?...

Nadere informatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie VZW2009.book Page 109 Tuesday, October 20, 2009 4:08 PM DEEL 4: IS UW VZW (WETTELIJK EN ORGANISATORISCH) UP-TO-DATE? 109 STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie 228. Eenmaal men de voorgaande

Nadere informatie

Wet van 2 oktober 2017 vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor camerasystemen.

Wet van 2 oktober 2017 vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor camerasystemen. Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Private Veiligheid Aan de ondernemingen voor camerasystemen Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen 02

Nadere informatie

www.gap-online.be www.twitter.com/gapugent Linkedin Discussiegroep via de website

www.gap-online.be www.twitter.com/gapugent Linkedin Discussiegroep via de website www.gap-online.be www.twitter.com/gapugent Linkedin Discussiegroep via de website 1 Help! Ik word zelfstandig(e). 2 3 4 www.gap-online.be www.twitter.com/gapugent Linkedin Discussiegroep via de website

Nadere informatie

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN ECONOCOM GROUP SE GEHOUDEN OP 17 MEI Stemming per brief

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN ECONOCOM GROUP SE GEHOUDEN OP 17 MEI Stemming per brief ECONOCOM GROUP SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract 1 Reglement Starterscontract Artikel 1 - Situering De Stad Geraardsbergen, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een ondersteuning toekennen

Nadere informatie

VESTIGING VAN EEN ZELFSTANDIGE

VESTIGING VAN EEN ZELFSTANDIGE VESTIGING VAN EEN ZELFSTANDIGE Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De eenmanszaak... 3 1. De persoon... 3 2. De omvang... 3 3. Het financieel risico... 3 4. De continuïteit... 4 5. De personenbelasting... 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Aanvraag VERGUNNING. Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99

Aanvraag VERGUNNING. Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99 Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99 De Bruyne Lenore (09/266.28.66) Vanhauwaert Annika (09/266.28.33) Aanvraag VERGUNNING Oktober 2014 1 2 Afsprakenregeling

Nadere informatie

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Vlaamse Regering Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02-552 64 00 - Fax. 02-552 64 01 E-mail: kabinet.vervotte@vlaanderen.be

Nadere informatie

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning Brussel, 24 juni 2008 082406_Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning Advies Uniek loket bouw- en milieuvergunning 1. Inleiding De SERV werd op 29 mei door de Vlaamse minister van Openbare werken,

Nadere informatie

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering?

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering? Geachte aandeelhouders, Deze nota is bedoeld om U te begeleiden bij de toepassing en de naleving van de formaliteiten om toegelaten te worden op de bijzondere algemene vergadering van de Aannemingsmaatschappij

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba cic Starten van een zaak : hoe zit het nu met kennis bedrijfsbeheer? Als u in België een eigen zaak willen opstarten, moet u over de nodige ondernemersvaardigheden beschikken. Sinds 1 januari 1999 moet

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

Checklist Oprichting van een vennootschap

Checklist Oprichting van een vennootschap Checklist Oprichting van een vennootschap 1. De vennootschap Omschrijving Naam van de vennootschap Gegevens Vennootschapsvorm Activiteit Adres Telefoon Telefax GSM Email Ondernemingsnummer Kapitaal / Volstorting

Nadere informatie

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: 5 Marsveldplein, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) OPROEPING

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013 RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (Brussel) (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba cic ZELFSTANDIGE : WANNEER WIE MOET AANGESLOTEN WORDEN BIJ SOCIALE KAS? Elke zelfstandige in België moet in principe sociale bijdragen betalen. U moet zich hiervoor aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds,

Nadere informatie

KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen

KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Administrative bron : Kruispuntbank van Ondernemingen Algemene informatie De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat binnen de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012 1/6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012 BELASTING OP HINDERLIJKE INRICHTINGEN - AANPASSING - BESLUIT Toelichting Ingevolge de invoering

Nadere informatie

Erkenning van aannemers

Erkenning van aannemers ALGEMENE DIRECTIE KWALITEIT EN VEILIGHEID AFDELING KWALITEIT EN INNOVATIE Hoe vraagt u een erkenning aan? Erkenning van aannemers Procedure De voorwaarden en administratieve verplichtingen voor een erkenning

Nadere informatie

De milieuvergunnings- en meldingsplicht

De milieuvergunnings- en meldingsplicht De milieuvergunnings- en meldingsplicht 03 3.1. Administratieve verplichtingen Scholen hebben stookinstallaties, slaan schadelijke producten op voor de verwarming, voor de laboratoria en voor werkplaatsen

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor de uitbating van een toeristisch logies

Aanvraag van een vergunning voor de uitbating van een toeristisch logies Aanvraag van een vergunning voor de uitbating van een toeristisch logies DiV/TV-20131029 Departement internationaal Vlaanderen Dienst Toeristische Vergunningen Boudewijnlaan 30 80, 1000 BRUSSEL Tel. 02

Nadere informatie

Blok 10: IS 1: tarieven, gelieerde partijen, onderkapitalisatie, belastingparadijzen, fiscale eenheid

Blok 10: IS 1: tarieven, gelieerde partijen, onderkapitalisatie, belastingparadijzen, fiscale eenheid Blok 10: IS 1: tarieven, gelieerde partijen, onderkapitalisatie, belastingparadijzen, fiscale eenheid Vennootschapsbelasting (IS). 1. Algemeen. Vennootschappen. De vennootschapsbelasting (Impuesto sobre

Nadere informatie

Beknopte gids voor (pre)starters in de Westhoek

Beknopte gids voor (pre)starters in de Westhoek 2016 Beknopte gids voor (pre)starters in de Westhoek I. Deheegher J. Hasberghe Inleiding Deze gids wil pre-starters wegwijs maken in het oprichten van een onderneming. Globaal wordt besproken wat de voornaamste

Nadere informatie

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd.

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. In het Belgische staatsblad van 12 april 2016 werd het Koninklijk Besluit ( 1 ) gepubliceerd dat de formaliteiten

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Inhoud Inleiding 11 DEEL I JURIDISCHE EN FISCALE ASPECTEN 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap 17 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Vraag 1 Kan ik mijn managementvennootschap

Nadere informatie

ALLES IN HUIS VOOR JE EIGEN ONDERNEMING

ALLES IN HUIS VOOR JE EIGEN ONDERNEMING ALLES IN HUIS VOOR JE EIGEN ONDERNEMING Infosessie Starten als zelfstandig ondernemer INTRO WAT IS DAT? HOE BEGIN IK ERAAN? a JEZELF INFOR- MEREN b HAALBAAR- HEID c PRAKTISCH d OPSTART 4 WAT KAN UNIZO

Nadere informatie

Vrijstelling van sociale bijdragen

Vrijstelling van sociale bijdragen www.xerius.be Vrijstelling van sociale bijdragen Wie kan een vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen? U kunt vrijstelling verkrijgen, als u zich in één van de vier volgende situaties bevindt: 1. U

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

Vrijstelling sociale bijdragen voor zelfstandigen in staat van behoefte

Vrijstelling sociale bijdragen voor zelfstandigen in staat van behoefte Vrijstelling sociale bijdragen voor zelfstandigen in staat van behoefte 1. Principe van de vrijstelling Zelfstandigen in staat van behoefte of in een andere toestand die de staat van behoefte benadert,

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

LIMOUSINE Wijziging(en) van statuten

LIMOUSINE Wijziging(en) van statuten Per post te verzenden naar het volgende adres: GOB - Brussel Mobiliteit Directie Taxi s Vooruitgangstraat 80/1 1035 Brussel LIMOUSINE Wijziging(en) van statuten Of af te geven in de brievenbus van de loketten

Nadere informatie