SITE REGELGEVING. Nyrstar Budel. Inhoud presentatie: Wat zijn de belangrijkste wijzigingen! Welke regels verdienen extra aandacht!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SITE REGELGEVING. Nyrstar Budel. Inhoud presentatie: Wat zijn de belangrijkste wijzigingen! Welke regels verdienen extra aandacht!"

Transcriptie

1 Mei 2014 SITE REGELGEVING Nyrstar Budel Inhoud presentatie: Wat zijn de belangrijkste wijzigingen! Welke regels verdienen extra aandacht! Zie

2 INHOUDSOPGAVE Hoofdstukken vanuit de SITE REGELGEVING 1. Algemeen 2. Beveiliging (toegang tot de site) 3. Verkeer en infrastructuur 4. Veiligheid & gezondheid 5. Milieu 6. Bedrijfsnoodplan 7. Contractor management 8. Bijlagen Per hoofdstuk zullen de belangrijkste regels nader toegelicht worden! 2

3 1 ALGEMEEN Het MT van Nyrstar Budel BV is eigenaar van de SITE Regelgeving. De SITE Regelgeving is momenteel alleen in de Nederlandse taal beschikbaar. Medio 2014 zal deze ook in het Engels beschikbaar zijn. Elke SITE user is verantwoordelijk voor alle activiteiten die binnen zijn gezagsgebied plaatsvinden. Alleen hoofdstuk 2 (Beveiliging) en 3 (Verkeer en Infrastructuur), zijn van toepassing op de andere SITE users. Degene die autorisatie geeft tot betreden van de SITE is verantwoordelijk voor zijn bezoekers, contractors en derden. Nazorgorganisatie Jarosiet bekkens 3

4 1 ALGEMEEN Gedragsregels: Van iedereen wordt verwacht dat ze de VGM regels en instructies van de SITE opvolgen. Dat geldt zeer zeker voor de LEVENSREDDENDE REGELS. Onmiddellijk ingrijpen in geval van een onveilige situatie, handeling, of situatie waarin nadelige gevolgen voor het milieu (dreigen te) ontstaan. Bewuste overtredingen van VGM regels en elk volhardend onveilig gedrag zullen leiden tot formele sancties. 4

5 1 ALGEMEEN Niet houden aan de regels door contractors en derden: Sanctionering wordt in eerste instantie door de contractor zelf bepaald. De contractor informeert het verantwoordelijke MT-lid van Nyrstar. Kosten die hierdoor ontstaan komen ten laste van de contractor. Nyrstar heeft het recht om direct disciplinaire maatregelen te treffen (geen toegang tot Nyrstar sites voor 3 maanden). Dat geldt met name wanneer één of meerdere van de LEVENSREDDENDE REGELS overtreden worden. Contractors en derden zijn aansprakelijk voor alle schade die wordt toegebracht aan Nyrstar Budel BV of aan anderen door foutieve handelingen of nalatigheid! 5

6 1 ALGEMEEN Draagbare muziek afspeelapparatuur / Mobiele elektronische communicatiemiddelen (ECM): Het gebruik van draagbare muziekafspeelapparatuur is verboden op de SITE 1. Persoonlijke mobiele privé ECM s mogen niet tijdens de werkuren 1 gebruikt worden. In speciale omstandigheden mag een medewerker in overleg met zijn leidinggevende hiervan afwijken. Het gebruik van mobiele ECM s is alleen toegestaan wanneer dit op een veilige wijze kan gebeuren (val- en struikelgevaar, wegverkeer, etc.)! 1 Nyrstar Budel tolereert het gebruik tijdens de pauzes, op voorwaarde dat waarden en normen gerespecteerd worden, echter is niet aansprakelijk voor schade / diefstal 6

7 1 ALGEMEEN Roken: Het roken van tabak als ook alle alternatieve vormen van roken is alleen toegestaan op de daarvoor aangeduide locaties. Eten en drinken: Eten en drinken 2 is alleen toegestaan in de aangewezen pauzeruimten, kantine, controlekamer en kantoorruimten. 2 bij hogere temperaturen is het toegestaan om binnen de afdeling Gieterij een afsluitbaar flesje water en/of vergelijkbaar (sportdrank, bouillon) te drinken. 7

8 2 BEVEILIGING Toegangsregeling: Er bestaan diverse toegangsregelingen & aanvragen (zie overzicht). Aanvragen voor SITE user medewerkers, uitzend- en vakantiekrachten worden door de HR afdeling van SITE user geregeld. Degene die als bezoeker komt, dient vooraf aangemeld te worden door een SITE medewerker en na zelfstandige aanmelding altijd begeleid te worden. Overzicht diverse toegangsregelingen & aanvragen: 1. Medewerkers SITE users; 2. Bezoekers; 3. Koeriers & chauffeurs niet ADR goederen; 4. Koeriers & chauffeurs ADR goederen; 5. Nyrstar Budel BV contractors; 6. NedZink contractors; 7. Andere contractors; 8. Elektriciteit netwerkbeheerder Tennet; 9. Toezichthouders en handhavers overheid. 8

9 2 BEVEILIGING Toegangsregeling contractors: Aanvragen (aanvraagformulier) dienen minimaal 7 dagen voorafgaand aan de opkomst verstuurd te worden naar Nyrstar contractor supervisor. Dit geldt tijdens Turn Arounds, Cleaning Stops en voor projecten met buitenlandse contractors. De afdeling beveiliging zal het formulier controleren. Een werkgeversverklaring dient voorgelegd te worden, waarin vermeld wordt dat de contractormedewerker in loondienst is. Buitenlandse werknemers uit de EU/EER landen dienen aan te tonen in welk land ze sociaal verzekerd zijn. Voor alle niet EU/EER werknemers geldt dat ze een geldig Nederlands verblijfsdocument moeten kunnen overhandigen. Een kopie van het VCA-certificaat dient overhandigd te worden. Voor het overhandigen van de toegangsbadge zal de beveiligingsbeambte het IDbewijs op geldigheid & echtheid controleren (scannen) Bij permanent verlies van de toegangsbadge zal een bedrag van 50 Euro in rekening worden gebracht. 9

10 2 BEVEILIGING Alcohol & drugscontrole: Iedere persoon die de SITE wil betreden of al op SITE is, kan op alcohol en drugs gecontroleerd worden middels een alcohol- / drugstest of visitatie. Bij een positieve alcohol ( 0,2 promille) en/of drugstest wordt de toegang tot de SITE geweigerd. Leidinggevende of diens vertegenwoordiger moet geïnformeerd worden. Deze is er verantwoordelijk voor dat medewerker veilig thuiskomt. Deelname aan de controle is op vrijwillige basis, echter bij weigering wordt de persoon verdacht van alcohol- of drugsgebruik (geen toegang tot de SITE) Politie wordt ingeschakeld bij het vermoeden van een strafbaar feit. 10

11 3 VERKEER & INFRASTRUCTUUR Wegenverkeerswet is van toepassing op de SITE. MT Nyrstar kan toestemming geven tot afwijking van de wegenverkeerswet. Binnen alle voertuigen die gebruikt worden op de SITE is het dragen van een veiligheidsgordel verplicht (uitzondering hierop is de gietpanwagen). De maximum snelheid is beperkt tot 15 km/uur. Deze snelheidslimiet geldt zowel voor de SITE als ook op de centrale parkeerplaats. 24 uur voorafgaand aan uitzonderlijk vervoer afdeling Beveiliging informeren. Kabel- en slangenbruggen toepassen bij passeren rij route. Onder leiding- en kolommenbanen geen brandbare materialen opslaan, voertuigen parkeren of tijdelijke bouwwerken plaatsen. 11

12 4 VEILIGHEID & GEZONDHEID Opleidingen & instructies: Iedereen die zelfstandig een afdeling bezoekt of die andere bezoekers op een afdeling rondleidt, dient aantoonbaar de Algemene Veiligheidsfilm en de Afdelingsveiligheidsfilm gezien te hebben. Periodiek dienen de veiligheidsfilm(s) opnieuw bekeken te worden: eigen medewerkers minimaal 1 maal per 3 jaar contractor medewerkers en chauffeurs die ADR-goederen zelfstandig laden / lossen minimaal 1 maal per jaar Daarnaast zijn er separate instructies aanwezig voor chauffeurs, koeriers en bezoekers. 12

13 4 VEILIGHEID & GEZONDHEID Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM s): Gebied achter de Delhaizestraat 1 inclusief zuurverlading en haven: naast veiligheidshelm, veiligheidsschoenen en veiligheidsbril ook beschermende high visibility werkkleding (chauffeurs die komen laden in het zinkmagazijn is bedekkende kleding in combinatie met een verkeersvest ook toereikend). Er kunnen zich werksituaties en omstandigheden voordoen waarbij het toepassen van extra persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk en verplicht is. Contractor dient zijn medewerkers PBM s ter beschikking te stellen. Nyrstar stelt specifieke PBM s ter beschikking, tenzij anders vermeld in het contract / opdrachtstelling. 1 de aangegeven looproute van en naar het contractorpark van de afdeling Roosting- en Zwavelzuurfabriek is hiervan uitgezonderd 13

14 4 VEILIGHEID & GEZONDHEID Gevaarlijke goederen en transportveiligheid: Verboden om gevaarlijke stoffen / goederen op de SITE te brengen die niet besteld zijn. Tijdens intern transport dienen de gevaarlijke goederen deugdelijk verpakt te zijn (UN verpakking), schoon en voorzien van etikettering. Gasflessen dienen rechtop en vastgezet vervoerd te worden. Tijdens laad- en losactiviteiten heeft de verlader (eigenaar) altijd zicht op de activiteit en kan zo nodig direct ingrijpen. De los- en laadslangen moeten voor aanvang van de verlading visueel worden gecontroleerd en mogen geen gebreken vertonen. 14

15 5 MILIEU Milieugedragsregels Werkzaamheden aan vloeistofdichte of kerende voorzieningen worden altijd voorafgegaan door een milieurisicobeoordeling en uitvoering van de benodigde beheersmaatregelen. Gevaarlijke stoffen mogen alleen de SITE opgebracht worden, na advies van de afdeling SHEQ. Zonder toestemming van de SHEQ afdeling zijn geen (tijdelijke) depots van gevaarlijke stoffen, hulpstoffen of afvalstoffen toegestaan. Milieucommunicatie Medewerkers die opmerkingen of klachten ontvangen dienen deze door te geven aan de klachtencoördinator (Hoofd Milieu). 15

16 6 BEDRIJFSNOODPLAN Melding calamiteit / ontruiming: Iedereen is verplicht een calamiteit / ongeval te melden. Melding Calamiteit Bedrijfsnoodplan in werking. Geconsigneerd MT-lid kan de situatie afschalen. Het opnieuw betreden van de afdeling en starten werkzaamheden mag alleen wanneer daar toestemming voor gegeven is. Noodvoorzieningen aanpassen alleen met toestemming van het Hoofd BHV. 16

17 6 BEDRIJFSNOODPLAN Melding ongeval: Melding letsel ongeval vindt plaats op dezelfde wijze als bij een calamiteit. Auto beschikbaar voor vervoer naar medisch specialist. Het is niet toegestaan om op eigen initiatief medische zorg buiten de afdeling Beveiliging om te betrekken. Bedrijfshulpverlening start vanuit controlekamer. (Bijna) Incidenten, gevaarlijke situaties en handelingen dienen altijd gemeld te worden aan de leidinggevende en/of de Nyrstar Budel Contractor Supervisor. 17

18 7 CONTRACTOR MANAGEMENT Veiligheids-, Gezondheids- en Milieuplan (VGM) vereist bij: Projecten waarbij meerdere contractors betrokken zijn, mede afhankelijk van het aantal werknemers en duur werkzaamheden (o.a. Turn Around / Cleaning Stop). Sanering van asbest verdachte materialen. Werkzaamheden in verontreinigde grond. Huiscontractors 1 met hoog risico activiteiten dienen jaarlijks een VGM-plan in te dienen. 1 Contractor die een langlopend service contract heeft met Nyrstar Budel BV en een vaste locatie heeft op het contractorpark 18

19 7 CONTRACTOR MANAGEMENT Work Method Statement (WMS): Bij hoog risico activiteiten uitgevoerd door contractormedewerkers (niet zijnde inleen- en uitzendkrachten die dagelijks werkzaamheden verrichten). Maakt onderdeel uit van werkvergunningsproces en dient aantoonbaar besproken te worden met de uitvoerende contractormedewerkers. Tabel: Gedefineerde Hoog Risico Activiteiten 1. Valgevaar met risico verhogende omstandigheden (>1,80 meter & openingen)* 2. Heet werk (Lassen / slijpen) 3. Gebruik van hijsmiddelen en kranen 4. Werken in besloten ruimten 5. Werken in ATEX zones 6. Openen van gesloten systemen 7. Straalwerkzaamheden 8. Elektrocutie gevaar (hoogspanningslijnen / celhuis) 9. Werken nabij spoor 10. Graafwerkzaamheden 11. Radiologische werkzaamheden 12. Werken onder/nabij/boven water 13. Gebruik van gevaarlijke stoffen / chemisch reinigingen 14. Sloopwerkzaamheden 15. Hydraulische of gasdruktesten 16. Bouw van speciale steigers 17. Werken nabij gesmolten metalen 18. Werken met explosieven. 19. Industrieel reinigen * Werken vanaf een gekeurde steiger wordt niet gezien als valgevaar met risico verhogende omstandigheden. 19

20 7 CONTRACTOR MANAGEMENT Voor aanvang van de werkzaamheden: Startwerkinstructie (WMS, TRA en/of Werkvergunning). Veilige start bespreking. Instructie anderstalige medewerkers: Gegeven in de taal die de medewerkers begrijpen door contractor. Aantoonbare toetsing. Minstens één persoon aanwezig die voldoende basiskennis heeft van Nederlands, Duits of Engels. 20

21 7 CONTRACTOR MANAGEMENT Machines, equipment, elektrische installaties: Van alle machines, equipement en elektrische installaties, zijn de relevante documenten aanwezig op de SITE. Daarnaast dient keuring plichtige apparatuur voorzien te zijn van een geldige keuringssticker. 21

SITE REGELGEVING Nyrstar Budel

SITE REGELGEVING Nyrstar Budel SITE REGELGEVING Nyrstar Budel Proceseigenaar General Manager Risicoclassificatie: kritisch Documentbeheerder Afd. Management Systemen SAP-DMS Risico-omschrijving: laag Aard van de laatste wijziging: tweede

Nadere informatie

Welkom in Rotterdam. GDF SUEZ Energie Nederland

Welkom in Rotterdam. GDF SUEZ Energie Nederland Welkom in Rotterdam Samen werken aan veiligheid 2 Presentatie + Toets Bij aanmelding wordt uw kennis van deze presentatie getoetst. De geldigheid van de toets is (maximaal) één jaar. 3 Meld u bij de portier

Nadere informatie

Deze diavoorstelling duurt 6 minuten

Deze diavoorstelling duurt 6 minuten Deze diavoorstelling duurt 6 minuten Welkom op RWZI Garmerwolde Waarom deze instructie? Een Riool Water ZuiveringInstallatie (RWZI) herbergt gevaren. Deze instructie is opgezet om u te informeren over

Nadere informatie

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn?

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Noem enkele gevaren op het werk. -2- Noem werkzaamheden of omstandigheden

Nadere informatie

Kick-off STOPS. Werkzaamheden 2015 Twence BV 29 januari 2015

Kick-off STOPS. Werkzaamheden 2015 Twence BV 29 januari 2015 Kick-off STOPS Werkzaamheden 2015 Twence BV 29 januari 2015 1 Programma kick-off STOPS 2015 Algemene zaken Stop regels Firmapresentatie: BOUMAN Veiligheidsbarometer 2014 VG&M plan (veiligheid, gezondheid

Nadere informatie

Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE YARD DEN HELDER

Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE YARD DEN HELDER S7 Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE YARD DEN HELDER HSEQ Welkom bij GDF SUEZ E&P Nederland Neem voor uw en onze veiligheid de tijd om deze bezoekersinformatie door te lezen. Zeg WIE u bent / WAT

Nadere informatie

Vestigingen. Perfetti Van Melle Benelux B.V. - Locatie Breda Zoete Inval 20, 4815 HK Breda

Vestigingen. Perfetti Van Melle Benelux B.V. - Locatie Breda Zoete Inval 20, 4815 HK Breda Versie:17-2-2015 Pagina: 1/32 Vestigingen Perfetti Van Melle Benelux B.V. - Locatie Breda Zoete Inval 20, 4815 HK Breda Perfetti Van Melle Benelux B.V. - Locatie Weert Graafschap Hornelaan 130, 6004 HT

Nadere informatie

PROCEDURE P036: Uitvoering van het beleid ten aanzien van alcoholgebruik en drugsbezit/gebruik

PROCEDURE P036: Uitvoering van het beleid ten aanzien van alcoholgebruik en drugsbezit/gebruik 2007-0008691 r PROCEDURE P036: Uitvoering van het beleid ten aanzien van alcoholgebruik en drugsbezit/gebruik Opmerkingen: 26 mei 2008: T.o.v. de versie van 1 juli 2007 zijn de volgende punten gewijzigd:

Nadere informatie

Arbocatalogus pkgv- industrie Valgevaar

Arbocatalogus pkgv- industrie Valgevaar Arbocatalogus pkgv- industrie Valgevaar Bijlage 3 Werkvergunning Aanvraag werkzaamheden (in te vullen door opdrachtgever) Locatie: Afdeling: Verzamelplaats: Omschrijving van het werk: Werkwijze: O monteren/demonteren

Nadere informatie

DEFINITIES EN AFKORTINGEN

DEFINITIES EN AFKORTINGEN Gezien en akkoord bevonden door: General Manager : Deputy General Manager: Manager Asset Management: Site Controller: Production Manager: Manager Technology & Environment: Aard van de laatste wijziging

Nadere informatie

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform Project: VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN Op te stellen door de bij de uitvoeringen betrokken partijen BEDRIJFSGEGEVENS WERKZAAMHEDEN In te vullen door Van de Kreeke Wegenbouw Naam:.. Omschrijving:. Adres:...

Nadere informatie

Werk- en veiligheidsvoorschriften

Werk- en veiligheidsvoorschriften Werk- en veiligheidsvoorschriften Werken in opdracht van SDW Versie 1.0: 04-12-2013 1. Inleiding Als werkgever is SDW verantwoordelijk voor het arbeidsomstandighedenbeleid op basis van de Arbowet. SDW

Nadere informatie

Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten

Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten Procedure bij ingeleende uitzendkrachten Doelstelling: Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten Minimumeisen: Overzicht van ingeleende uitzendkrachten Inlening via een VCU-

Nadere informatie

INTRODUCTIE VOOR WERKNEMERS EN AANNEMERS

INTRODUCTIE VOOR WERKNEMERS EN AANNEMERS LEVENSREDDENDE REGELS INTRODUCTIE VOOR WERKNEMERS EN AANNEMERS Rev: Doc.nr: A 01290248-0001 GOAL ZERO LEVENSREDDENDE REGELS WAAROM WAT WIE WANNEER Slide 2 FEIT GOAL ZERO GEEN LETSEL B MEER DAN 350 SLACHTOFFERS

Nadere informatie

SITE REGELGEVING Nyrstar Budel

SITE REGELGEVING Nyrstar Budel SITE REGELGEVING Nyrstar Budel Proceseigenaar Plant Manager Risicoclassificatie: kritisch Documentbeheerder Afd. Management Systemen SAP-DMS Risico-omschrijving: laag Aard van de laatste wijziging: derde

Nadere informatie

Toolbox voor werkzaamheden bij Twence in Wij werken veilig of wij werken niet

Toolbox voor werkzaamheden bij Twence in Wij werken veilig of wij werken niet Toolbox voor werkzaamheden bij Twence in 2016 Wij werken veilig of wij werken niet Prioriteit veiligheid Veiligheid heeft bij Twence de allerhoogste prioriteit. Wij werken veilig of wij werken niet. 2

Nadere informatie

NV ROVA Holding Locatiereglement versie 2012

NV ROVA Holding Locatiereglement versie 2012 NV ROVA Holding Locatiereglement versie 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene regels... 4 3. Gevaarlijke situaties en noodgevallen 4 4. Persoonlijke beschermingsmiddelen.. 4 5. Verkeersregels...

Nadere informatie

Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten

Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten Procedure bij ingeleende ZZP,ers Doelstelling: Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten Minimumeisen: Overzicht van ingeleende ZZP,ers De ZZP, ers hebben voor alle risicovolle

Nadere informatie

VGM- Huisregels voor inkoopdiensten uitzendorganisaties

VGM- Huisregels voor inkoopdiensten uitzendorganisaties VGM- Huisregels voor inkoopdiensten uitzendorganisaties Bij ons bedrijf staan de Arbeidsomstandigheden en het Veiligheid regelrecht naast de core business, in samenwerking met externe deskundigheid doen

Nadere informatie

Verkeersreglement. E.M. Treur en Zn. BV

Verkeersreglement. E.M. Treur en Zn. BV Verkeersreglement E.M. Treur en Zn. BV Versie 1 Januari 2012 Inhoudsopgave 1. Doel/toepassingsgebied 2. Definities 3. Verantwoordelijkheden 4. Maatregelen 4.1 Algemeen 4.2 Toelating tot het besturen van

Nadere informatie

Bedrijfsreglement STC Groep B.V.

Bedrijfsreglement STC Groep B.V. Bedrijfsreglement STC Groep B.V. Welkom bij STC Groep B.V. Je gaat (hoogstwaarschijnlijk) binnenkort voor ons aan het werk. Voor je begint willen we je vragen aandacht te hebben voor de volgende afspraken

Nadere informatie

Algemene veiligheidsregels HEROS

Algemene veiligheidsregels HEROS blad : 1 van 5 Doel : Bevorderen van de veiligheid door uniforme gedragsregels die op het Heros Ecopark Terneuzen van toepassing zijn. Bestemd voor : Medewerkers, uitzendkrachten, inhuur, stagiaires, aannemers

Nadere informatie

Best Practice - Life Saving Rules Chemelot Site

Best Practice - Life Saving Rules Chemelot Site Best Practice - Life Saving Rules Chemelot Site Doelstelling Best Practice Life Saving Rules Chemelot Site Hulpmiddel voor het lijnmanagement van de site bewoners op de Chemelot Site Bedoeld om de Life

Nadere informatie

VGM- Huisregels voor inkoopdiensten personeel

VGM- Huisregels voor inkoopdiensten personeel VGM- Huisregels voor inkoopdiensten personeel Bij ons bedrijf staan de Arbeidsomstandigheden en het Veiligheid regelrecht naast de core business, in samenwerking met externe deskundigheid doen wij ons

Nadere informatie

SITE REGELGEVING Nyrstar Budel

SITE REGELGEVING Nyrstar Budel SITE REGELGEVING Nyrstar Budel Proceseigenaar Plant Manager Risicoclassificatie: kritisch Documentbeheerder Afd. Management Systemen SAP-DMS Risico-omschrijving: laag Aard van de laatste wijziging: derde

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN GEDRAGSREGELS VOOR BEZOEKERS EN CHAUFFEURS

VEILIGHEIDS- EN GEDRAGSREGELS VOOR BEZOEKERS EN CHAUFFEURS EUROMAX TERMINAL ROTTERDAM VEILIGHEIDS- EN GEDRAGSREGELS VOOR BEZOEKERS EN CHAUFFEURS VEILIG EN BEVEILIGD Welkom op de Euromax Terminal Rotterdam. Onze terminal wordt dagelijks druk bezocht. Niet alleen

Nadere informatie

Richtlijn voor Aannemers

Richtlijn voor Aannemers INHOUDSTAFEL 1. Algemeen...2 1.1 Inleiding...2 1.2 Codes...2 1.3 Definities...2 2. Veiligheidsvoorschriften en algemene richtlijnen...3 3. Regels betreffende voedselveiligheid...5 4. Referenties...5 Opgesteld

Nadere informatie

Betreft: Huisreglement INLEIDING

Betreft: Huisreglement INLEIDING Betreft: Huisreglement INLEIDING Veiligheid, gezondheid en milieu worden gezien als integraal en essentieel onderdeel van de activiteiten binnen F5 Projectengroep B.V. Het bedrijfsbeleid is er op gericht

Nadere informatie

Life-Saving Rules Richtlijnen voor werknemers en personeel op locatie van (sub) contractors 05/04/2011

Life-Saving Rules Richtlijnen voor werknemers en personeel op locatie van (sub) contractors 05/04/2011 Life-Saving Rules Richtlijnen voor werknemers en personeel op locatie van (sub) contractors 05/04/2011 1 Toepassing van dit pakket 1. Voor supervisors op locatie of degenen die werkzaamheden leiden en

Nadere informatie

VGM-deelplan Onderaannemers

VGM-deelplan Onderaannemers Toelichting en gebruik VGM-deelplan. Heijmans streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert Heijmans een veiligheids-

Nadere informatie

Locatiereglement Attero versie 2016

Locatiereglement Attero versie 2016 Locatiereglement Attero versie 2016 pagina Locatiereglement 2014 Locatiereglement 2016 inhoud 1.8 Sanctiebeleid 1.9 Algemeen/diversen 1.10 Aansprakelijkheid en vrijwaring 1.8 Vaccinatiebeleid 1.9 Sanctiebeleid

Nadere informatie

We kennen de regels en procedures en volgen die op.

We kennen de regels en procedures en volgen die op. Voorwoord Inhoud Oiltanking streeft ernaar alle zakelijke activiteiten op een veilige en efficiënte manier uit te voeren. Wij hebben ons tot doel gesteld alle ongevallen, letsels en beroepsziekten te voorkomen

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen Calamiteitenplan Avond Vierdaagse Engelen 2014 Inhoud 1 Inleiding...2 1.1 Algemeen...2 2 Risico-overzicht...3 2.1 Algemene ongevallen...3 2.2 Bedreiging door externe gevaren...3 3 De organisatie van hulpverlening...4

Nadere informatie

ALGEMENE REGELS HUISVESTING

ALGEMENE REGELS HUISVESTING ALGEMENE REGELS HUISVESTING Huisregels opgesteld en aangeboden door Het Kantoor Archief. (01-01-2013) Algemeen Openingstijden verhuurbeheer : maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur Openingstijden

Nadere informatie

Wij zijn OOMS CIVIEL.

Wij zijn OOMS CIVIEL. VEILIGHEID Infraprojecten zó ontwerpen en voorbereiden dat het voor iedereen GEWOON is dat deze VEILIG uitgevoerd kunnen worden. Als JE met z n allen op het WERK daar aandacht voor hebt, zal het aantal

Nadere informatie

Toelichting en gebruik V&G-deelplan.

Toelichting en gebruik V&G-deelplan. Toelichting en gebruik V&G-deelplan. SMT Bouw & Vastgoed streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert SMT Bouw

Nadere informatie

... Think safety! Werken met. Golden Rules of Safety. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid

... Think safety! Werken met. Golden Rules of Safety. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid ... Think safety! Werken met Golden Rules of Safety VGM Algemeen Milieu Gezondheid Veiligheid 1 Werken met Golden Rules of Safety Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid

Nadere informatie

DataCenter Fryslân. Voorschriften toegangsverlening en gedragsregels voor DataCenter Fryslân, François Haverschmidtwei 3A te Leeuwarden

DataCenter Fryslân. Voorschriften toegangsverlening en gedragsregels voor DataCenter Fryslân, François Haverschmidtwei 3A te Leeuwarden DataCenter Fryslân DataCenter Fryslân, François Haverschmidtwei 3A te Leeuwarden Versie 1.4, februari 2010 1 Afkortingen en begrippen... 3 2 Beveiliging DataCenter... 4 2.1 OBSERVATIE VIA VIDEOSYSTEEM...

Nadere informatie

In deze bezoekersvoorwaarden worden aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend:

In deze bezoekersvoorwaarden worden aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend: ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN Service Bioscoop Zien B.V. Algemeen In deze bezoekersvoorwaarden worden aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend: Service bioscoop Service Bioscoop Zien

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

Wat is er geregeld rond het transport van vuurwerk?

Wat is er geregeld rond het transport van vuurwerk? Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu van vuurwerk? Vraag van vuurwerk? Stilstaan tijdens transport Parkeren voertuig met vuurwerk Transport Laden en lossen Herkenning voertuig Classificatie

Nadere informatie

Werken met hoogwerker en vorkheftruck. Maandthema maart 2014

Werken met hoogwerker en vorkheftruck. Maandthema maart 2014 Werken met hoogwerker en vorkheftruck Maandthema maart 2014 Werken met hoogwerker en vorkheftruck is een risicotaak Doordat je anderen in gevaar kan brengen is deze taak een veiligheidsfunctie en zijn

Nadere informatie

Toolbox Werken met grondverzetmaterieel

Toolbox Werken met grondverzetmaterieel Toolbox Werken met grondverzetmaterieel Stichting Arbouw 2009. Alle rechten voorbehouden. Risico s bij het werken met grondverzetmaterieel wegzakken en omvallen van de machines; aanrijdingen; beknelling

Nadere informatie

INEOS ChlorVinyls Tessenderlo site Algemene veiligheidsvoorschriften. Veiligheid voor iedereen, DOOR IEDEREEN

INEOS ChlorVinyls Tessenderlo site Algemene veiligheidsvoorschriften. Veiligheid voor iedereen, DOOR IEDEREEN INEOS ChlorVinyls Tessenderlo site Algemene veiligheidsvoorschriften DAGELIJKSE OPVOLGING Veilig werken is de voorwaarde om op de site Tessenderlo te MOGEN werken. VEILIGHEID IS EEN MUST VOOR IEDEREEN

Nadere informatie

Gedragsregels voor leveranciers en externe bedrijven

Gedragsregels voor leveranciers en externe bedrijven Aansprakelijkheid Waak zelf over uw eigendommen. De Rooy is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook om geen waardevolle zaken onbeheerd achter te

Nadere informatie

HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS S HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

HSE guidelines september 2012 HOGE DRUK HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines september 2012 HOGE DRUK HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS S HSE guidelines september 2012 HOGE DRUK HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal

huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal Brogaal Projects Index HUISREGELS... 2 INLEIDING... 2 ADRESGEGEVENS:..... 2 WERKTIJDEN:... 2 ZIEKMELDING:... 2 HERSTELMELDING:... 2 URENBONNEN:...

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 7 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Schriftelijke toestemming 3.2 Bepalen beschermingsaspecten en controlemetingen 3.3 Beheer van radioactieve bron of

Nadere informatie

BIJLAGE 6. Reglement Milieupark Roermond 2017

BIJLAGE 6. Reglement Milieupark Roermond 2017 BIJLAGE 6 Reglement Milieupark Roermond 2017 Februari 2017 Artikel 1 Definities: a. milieupark: brengvoorziening voor het overslaan van gescheiden aangeboden huishoudelijke afvalstoffen gelegen binnen

Nadere informatie

INEOS ChlorVinyls. Gedragsveiligheidsprincipes. Veiligheid voor iedereen, DOOR IEDEREEN

INEOS ChlorVinyls. Gedragsveiligheidsprincipes. Veiligheid voor iedereen, DOOR IEDEREEN INEOS ChlorVinyls 10 Gedragsveiligheidsprincipes 20 Veiligheidsprincipes 20 Veiligheidsprincipes 1. Elk ongeval kan voorkomen worden Je dient hierin ook te geloven, niet alleen meer een slogan Je moet

Nadere informatie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen H3 Persoonlijke beschermingsmiddelen HSEQ Werk veilig of werk niet Werkzaamheden mogen pas beginnen na toestemming van GDF SUEZ. Lees de werkvergunning nauwkeurig en controleer of de daarin omschreven

Nadere informatie

Informatiemateriaal Persoonlijke beschermingsmiddelen

Informatiemateriaal Persoonlijke beschermingsmiddelen H3 Informatiemateriaal Persoonlijke beschermingsmiddelen HSEQ Werk veilig of werk niet Werkzaamheden mogen pas beginnen na toestemming van Noordgastransport. Lees de werkvergunning nauwkeurig en controleer

Nadere informatie

4. Een ieder die zich in AKN TV- studio s bevindt, moet zich kunnen legitimeren.

4. Een ieder die zich in AKN TV- studio s bevindt, moet zich kunnen legitimeren. Toepasselijkheid 1. Deze Huisregels zijn van toepassing op iedereen die zich bevindt in het AKN TV- studiocomplex en aanverwanten ruimtes en terreinen. Algemeen 2. Volg altijd de aanwijzingen op van de

Nadere informatie

Wat is de gewenste situatie?

Wat is de gewenste situatie? ALLEEN WERKEN Gezondheidsrisico s kunnen ontstaan door dat een in een hulpbehoevende situatie kan komen en zelf niet meer in staat is om hulp van anderen in te roepen of hulpverlening later start. Om risico

Nadere informatie

www.triples-security.nl

www.triples-security.nl Algemene werkinstructie Triple-S Safety Security Services BV. (BIJLAGE A) Deze algemene werkinstructie is van toepassing voor alle medewerkers en tot nader order geldig. Inhoudsopgave. ONDERWERP PAGINA

Nadere informatie

Yara Sluiskil Management

Yara Sluiskil Management HAS TQS Documentation Mail Owner Main View Yara Intranet Prev. Next Yara Sluiskil Management MINIMALE PBM-VOORSCHRIFTEN EN OVERIGE GEDRAGSREGELS 3. Planning 3.2 Wettelijke en andere eisen Class.: OPEN

Nadere informatie

Werkvergunning Carbolim

Werkvergunning Carbolim Werkvergunning Werkvergunning Carbolim Algemeen Werkvergunningen worden aangemaakt voor alle werkzaamheden op Carbolim terrein waarbij bijzondere risico s en gevaren bestaan. Normale dagelijkse operationele

Nadere informatie

Welzijn en opleidingen

Welzijn en opleidingen Welzijn en opleidingen De wetgeving over het welzijn op het werk verplicht werkgevers de nodige maatregelen te nemen om het welzijn van de werknemers te bevorderen tijdens de uitvoering van hun werk. Een

Nadere informatie

HSE guidelines december 2012 KWIK HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines december 2012 KWIK HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS H HSE guidelines december 2012 KWIK HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan gesloten installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

Veilig werken met Life Saving Rules 01-10-2014

Veilig werken met Life Saving Rules 01-10-2014 1 Veilig werken met Life Saving Rules 01-10-2014 Wat zijn Life Saving Rules? Regels die ons beschermen tegen de meest voorkomende levensbedreigende gevaren binnen ons bedrijf. De Life Saving Rules zijn

Nadere informatie

Safety Regulations. Uitvoeren van risicobeoordelingen: VGM plan, TRA en LMRA

Safety Regulations. Uitvoeren van risicobeoordelingen: VGM plan, TRA en LMRA Pagina: 1 van 5 1. Wijzigingen t.o.v. vorige versie Geen, eerste versie. 2. Toepassingsgebied Dit veiligheidsvoorschrift is van toepassing op alle werkzaamheden die binnen de inrichtingsgrenzen van de

Nadere informatie

Antwoorden Oefenvragen, puzzels en multiplechoice-vragen

Antwoorden Oefenvragen, puzzels en multiplechoice-vragen Basisveiligheid VCA voor de groen-grijze sector, 4e druk Antwoorden, puzzels en multiplechoice-vragen Hoofdstuk 1 1 gevarenbronnen 2 - onveilige situaties - onveilige handelingen 3 onveilige handelingen

Nadere informatie

VALUES. & rules. Veiligheidsnormen en -regels voor iedereen

VALUES. & rules. Veiligheidsnormen en -regels voor iedereen VALUES & rules Veiligheidsnormen en -regels voor iedereen Veiligheidsverklaring De veiligheid van onze medewerkers is voor ons een kernwaarde. Zij zijn immers ons belangrijkste werkkapitaal. Ons doel:

Nadere informatie

TOOLBOXMEETING April 2016 Deze Toolbox dient gegeven te worden tussen 11/04/2016 en 15/04/2016

TOOLBOXMEETING April 2016 Deze Toolbox dient gegeven te worden tussen 11/04/2016 en 15/04/2016 Titel: Van : Aan: Werf : Gegeven door: Datum: ASB A Extra toolboxmeeting ABMS ProFix TOOLBOXMEETING April 2016 Deze Toolbox dient gegeven te worden tussen 11/04/2016 en 15/04/2016 Werfnr.: Aanwezigen :

Nadere informatie

Verschillen en overeenkomsten Keurmerk kinderboerderijen vs. Goed voor Elkaar / Prima voor Elkaar

Verschillen en overeenkomsten Keurmerk kinderboerderijen vs. Goed voor Elkaar / Prima voor Elkaar Verschillen en overeenkomsten Keurmerk kinderboerderijen vs. / Prima voor In dit overzicht zijn de criteria uit het Keurmerk Kinderboerderijen per hoofdstuk weergegeven. Aangegeven is welke criteria ook

Nadere informatie

Toelichting Arbochecklist Algemeen

Toelichting Arbochecklist Algemeen 1 2 Gegevens in te vullen door inlenende partij Let hierbij op, dat voor iedere functie en aparte checklist wordt ingevuld! Als het vak je Ja is aangekruist Voeg de kopie toe aan het dossier en zorg voor

Nadere informatie

Het vervoeren van verontreinigde bodem. We doen het veilig of..?

Het vervoeren van verontreinigde bodem. We doen het veilig of..? Het vervoeren van verontreinigde bodem. We doen het veilig of..? Auteur: Ad Wilbers Plaats: Geldrop Datum: 30 december 2006 NVVK Jubileumcongres 25-26 april 2007 - Sessie H Wilbers 1 van 5 Inleiding Er

Nadere informatie

Documenteigenaar Adviseur SHEQ Revisie 09-09-15. Proceseigenaar Manager SHEQ Pagina: 1 van 5

Documenteigenaar Adviseur SHEQ Revisie 09-09-15. Proceseigenaar Manager SHEQ Pagina: 1 van 5 Proceseigenaar Manager SHEQ Pagina: 1 van 5 0. Versiebeheer Onderstaand worden de wijzigingen t.o.v. de vorige goedgekeurde versie beschreven. Nr. Wijziging(en) 1 Nieuwe huisstijl toegepast. 1. Doelstelling

Nadere informatie

The Life Saving Rules Air Liquide Benelux Industries

The Life Saving Rules Air Liquide Benelux Industries The Life Saving Rules Air Liquide Benelux Industries Veiligheidsregels Welke zijn ze? Ik werk niet onder invloed van drugs of alcohol Ik rook niet buiten de daarvoor voorziene zones Ik draag de Persoonlijke

Nadere informatie

Task Safety Requirements General Requirements NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements General Requirements NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 7 A. INLEIDING ALGEMENE EISEN Voor elke werf of werkplaats van KPNWE, ongeacht welk taak men uitvoert, gelden steeds algemene regels op het vlak van gezondheid, veiligheid, beveiliging en milieu

Nadere informatie

Regeling Incidenten InleIdIng Vastned directie Regeling Incidenten Raad van Commissarissen

Regeling Incidenten InleIdIng Vastned directie Regeling Incidenten Raad van Commissarissen Regeling Incidenten Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding Vastned Retail N.V.

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd):

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): In te vullen door bedrijf / opdrachtgever. Naam bedrijf/opdrachtgever: 1/6 Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): Het

Nadere informatie

VG- Handboek VG- HANDBOEK

VG- Handboek VG- HANDBOEK VG- HANDBOEK Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Beleidsverklaring 3. De verantwoordelijkheid van de medewerkers m.b.t. veilig werken 4. Gebruik van persoonlijke beschermingmiddelen (PBM) 5. Procedure bij ongevallen,

Nadere informatie

COA bezoekersreglement

COA bezoekersreglement COA bezoekersreglement Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers kent een aantal bezoekersregels. Deze zijn officieel in het bezoekersreglement vastgelegd. De regels geven inhoud aan de zorg voor leefbaarheid,

Nadere informatie

Vervoer van gevaarlijke goederen, "Hazardous Goods" en "Hazardous Articles"

Vervoer van gevaarlijke goederen, Hazardous Goods en Hazardous Articles Vertaling ter informatie verstrekt - alleen de Franse en Engelse versies hebben een dwingend juridisch karakter. Vervoer van gevaarlijke goederen, "Hazardous Goods" en "Hazardous Articles" Dit beleid is

Nadere informatie

Toegangsbeleid WE Hoogovens. De geldigheid van deze afdruk vervalt één maand na ref.nr installaties

Toegangsbeleid WE Hoogovens. De geldigheid van deze afdruk vervalt één maand na ref.nr installaties Managementdocument Pagina 1 van 7 Functie in managementsysteem Locatie actuele versie Beheerder van document Geldigheid document Beheersen veiligheidsaspecten bij betreden van installaties Intranet Chef

Nadere informatie

Best Supply Chain Practice voor laden en lossen van verpakte chemicaliën

Best Supply Chain Practice voor laden en lossen van verpakte chemicaliën 1 P a g i n a Best Supply Chain Practice voor laden en lossen van verpakte chemicaliën Opgesteld door de Commissie Milieu & Veiligheid van het Verbond van Handelaren in Chemische Producten (december 2015)

Nadere informatie

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg.

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de groepen signaleringsborden. -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de verschillende vormen van markeringen. -1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving?

Nadere informatie

Veiligheidsplan horeca Hoeksche Waard Verplichte bijlage bij formulier aanvraag vrijstelling sluitingsuur horecabedrijf

Veiligheidsplan horeca Hoeksche Waard Verplichte bijlage bij formulier aanvraag vrijstelling sluitingsuur horecabedrijf Dit formulier graag volledig ingevuld opsturen naar: Gemeente Binnenmaas Afdeling Ruimte & Groen Postbus 5455 3299 ZH Maasdam Voor informatie kunt u contact opnemen met afdeling Ruimte & Groen: telefoonnummer

Nadere informatie

bepalingen van de Wet milieubeheer (artikel 10.23, eerste lid), de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht

bepalingen van de Wet milieubeheer (artikel 10.23, eerste lid), de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht Onderwerp : Afvalstoffenverordening 2010 Samenvatting Deze verordening geeft onder meer aan hoe de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen gebeurt, wat wel en niet is toegestaan bij het ter inzameling

Nadere informatie

Arbochecklist Personenvervoer 1

Arbochecklist Personenvervoer 1 1 In te vullen door bedrijf / opdrachtgever. Naam bedrijf/opdrachtgever: 1/5 Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd):

Nadere informatie

3.12 Persoonlijke beschermingsmiddelen In te vullen door het bedrijf Persoonlijke beschermingsmiddelen

3.12 Persoonlijke beschermingsmiddelen In te vullen door het bedrijf Persoonlijke beschermingsmiddelen _Voorbeeld_ Huishoudelijkreglement 1. Inleiding Met deze uitgave van ons huishoudelijk reglement willen wij gespecificeerd aangeven waaraan men zich moet houden bij het uitvoeren van alle bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14;

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14; Gemeente Langedijk De raad van de gemeente Langedijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14; gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer; b

Nadere informatie

Toelichting op het vervoer van asbest SC-531F

Toelichting op het vervoer van asbest SC-531F blad 1 van 5 (-houdend afval) 1 Deze paragraaf is een toelichting op SC-530 par. 7.17 Afvoer asbesthoudende materiaal. Om het vervoer van afvalstoffen (met asbesthoudend afval in het bijzonder) volgens

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten

Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN...3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2. Doelstelling... 3 2 HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN...3 Artikel 3. Aanwijzing inzameldienst...

Nadere informatie

Risico s Vallen van hoogte. Collectieve beschermingsmiddelen Niet van toepassing.

Risico s Vallen van hoogte. Collectieve beschermingsmiddelen Niet van toepassing. Toolbox: Veilig werken met persoonlijke valbeveiliging Het doel van een toolboxmeeting is om de aandacht en motivatie voor veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf te verbeteren. Wat is persoonlijke

Nadere informatie

Gebruikersregeling loods WSV De Gouden Ham

Gebruikersregeling loods WSV De Gouden Ham Gebruikersregeling loods WSV De Gouden Ham Algemeen Met ingang van seizoen 2005 heeft WSV De Gouden Ham het beheer over een loods. De loods als zodanig kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt.

Nadere informatie

Welkom bij Zijerveld. Veiligheid voor bezoeker, externe chauffeur en contractor

Welkom bij Zijerveld. Veiligheid voor bezoeker, externe chauffeur en contractor Welkom bij Zijerveld Veiligheid voor bezoeker, externe chauffeur en contractor Titel: Veiligheids- en gedragsregels Zijerveld externen Document id.: VPR-38208 Copyright 2014 Zijerveld Auteur: Zijerveld

Nadere informatie

Vastleggen van voorschriften voor derden op kwaliteit-, arbo- en milieugebied van de HVC afvalenergiecentrale, locatie Dordrecht.

Vastleggen van voorschriften voor derden op kwaliteit-, arbo- en milieugebied van de HVC afvalenergiecentrale, locatie Dordrecht. REGLEMENT: DERDEN DOELSTELLING : Vastleggen van voorschriften voor derden op kwaliteit-, arbo- en milieugebied van de HVC afvalenergiecentrale, locatie Dordrecht. TOEPASSINGSGEBIED : Leveranciers (en hun

Nadere informatie

Reglement KCL Kappers College Limburg b.v. versie: 14-01-2014

Reglement KCL Kappers College Limburg b.v. versie: 14-01-2014 Reglement KCL Kappers College Limburg b.v. versie: 14-01-2014 Materialen en studieboeken; Elke deelnemer dient te beschikken over een materialenset, dat aangeschaft is bij KCL. De materialenset dient tijdens

Nadere informatie

LAATSTE MINUUT RISICO ANALYSE (LMRA)

LAATSTE MINUUT RISICO ANALYSE (LMRA) HSE guidelines S september 2015 LAATSTE MINUUT RISICO ANALYSE (LMRA) HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffingsverlening parkeerschijfzone kernwinkelgebied Raalte

Beleidsregels ontheffingsverlening parkeerschijfzone kernwinkelgebied Raalte Beleidsregels ontheffingsverlening parkeerschijfzone kernwinkelgebied Raalte Aanleiding In de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) zijn regels opgenomen inzake het vaststellen van beleidsregels. In

Nadere informatie

HSE guidelines. mei 2015 ELEKTRISCHE GEVAREN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines. mei 2015 ELEKTRISCHE GEVAREN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS HSE guidelines S mei 2015 ELEKTRISCHE GEVAREN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan elektrische installaties en systemen zijn

Nadere informatie

BELEIDSREGELS. Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken

BELEIDSREGELS. Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken BELEIDSREGELS Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken Juli 2012 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...4 DOEL...4 BELEIDSREGELS...5 ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALING...5 ARTIKEL 2 AANVRAAG GERESERVEERDE GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS

Nadere informatie

ALGEMENE STALLINGSVOORWAARDEN FIETSENPAKHUIS GEMEENTE ZAANSTAD

ALGEMENE STALLINGSVOORWAARDEN FIETSENPAKHUIS GEMEENTE ZAANSTAD ALGEMENE STALLINGSVOORWAARDEN FIETSENPAKHUIS GEMEENTE ZAANSTAD De toegang tot de fietsenstalling aan de Vinkenstraat 46 wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden. ARTIKEL

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Kerstmarkt Leidsche Rijn 2013. Zaterdag 14 december van 14.00 tot 21.00 uur & Zondag 15 december van 12.00 tot 17.

Inschrijfformulier. Kerstmarkt Leidsche Rijn 2013. Zaterdag 14 december van 14.00 tot 21.00 uur & Zondag 15 december van 12.00 tot 17. Inschrijfformulier Kerstmarkt Leidsche Rijn 2013 Zaterdag 14 december van 14.00 tot 21.00 uur & Zondag 15 december van 12.00 tot 17.00 uur Inschrijven kan door onderstaand formulier in te vullen en op

Nadere informatie

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN HSE guidelines S september 2012 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen

Nadere informatie

subklassen compatibiliteitsgroepen ADR 2013 Klasse 1

subklassen compatibiliteitsgroepen ADR 2013 Klasse 1 Copyright en gebruiksrecht Copyright GDS Europe BV ADR 2013 Klasse 1 Deze presentatie is alleen bestemd ter ondersteuning van klassikale lessen voor de basiskwalificatie en nascholing van beroepschauffeurs

Nadere informatie