Income for Outcome. Het belang van beleggingsinkomsten voor het rendement op lange termijn.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Income for Outcome. Het belang van beleggingsinkomsten voor het rendement op lange termijn. www.schroders.nl"

Transcriptie

1 Income for Outcome Het belang van beleggingsinkomsten voor het rendement op lange termijn Hein Kuijpers Head of Intermediary Sales Netherlands Schroders

2 Agenda Waarom beleggen in het thema inkomen? 4 goede redenen om in het thema inkomen te beleggen Hoe kan het inkomensthema worden vertaald in de portefeuille? Conclusie 1

3 Waarom beleggen in het thema inkomen? Wat wordt bedoeld met beleggingsinkomsten? Demografische trends en het pensioenvraagstuk Achteruitgang van traditionele bronnen van beleggingsinkomsten Sparen/beleggen voor eigen behoefte

4 Wat wordt bedoeld met beleggingsinkomsten? Schema Totaal rendement van = + / - waarde + Inkomsten een belegging Aankoopprijs Verkoopprijs Inkomensstroom Dividend Coupons Huuropbrengst en Winstdeling enz... 3

5 De huidige situatie maakt ONZE PLANNEN onzeker Inkomsten verkrijgen in een klimaat van (zeer) lage rendementen: een haast onmogelijke opgave Bron: 4

6 Demografische trends en het pensioenvraagstuk De bevolkingspiramide van Europa 2005 totale bevolking: 729,4 miljoen 2050 totale bevolking: 691 miljoen Bron: VN-bevolkingsprognose 2008 Eenvoudig gezegd: onze samenleving veroudert 5

7 Demografische trends en het pensioenvraagstuk Nederland: krimpende beroepsbevolking met steeds zwaardere taak De komende decennia zal de verhouding tussen werkenden en gepensioneerde verder uit balans raken (de grijze druk) 2012: 27% 4 werkenden per gepensioneerde 2040: 51% 2 werkenden per gepensioneerd Na 2040 blijft de verhouding stabiel Twee werkenden per gepensioneerde: naar het einde van een systeem?" Bron: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid, CBS Bevolkingsstatistiek, CBS Bevolkingsprognoses, Schroders. Figuur: Grijze druk, (meetpunt 1 januari) en prognose grijze drukk,

8 Demografische trends en het pensioenvraagstuk Het einde van de verzorgingsstaat? Huidig inkomen huishoudens Verwacht % van het inkomen bij pensioen Waarschijnlijk % van inkomen bij pensioen Verschil VK % 52% Zweden % 45% Oostenrijk % 44% Duitsland % 43% Spanje % 37% Frankrijk % 34% België % 34% Nederland % 33% Italië % 30% De Nederlanders wensen na hun pensioen 3/4 van hun huidige inkomen, maar verwachten (waarschijnlijk) maar 1/3 te zullen ontvangen Bron: Schroders, augustus Enquête onder 1400 welgestelde beleggers uit negen Europese landen 7

9 10-jaars renteontwikkeling Nederlandse staatsobligaties Year Netherlands Government Bond Yield Bron: Bloomberg, 10-jaarsrente op Nederlandse staatsobligaties per 24 september

10 Beleggers op zoek naar inkomsten Een lastige puzzel Publieke pensioenstelsels zijn niet langer houdbaar Particulieren zullen zelf voor een deel van hun pensioen moeten zorgen De wereldwijde inflatie is onder controle en de rentes worden zeer laag gehouden = = De opbrengsten uit traditionele bronnen zijn laag Toenemende vraag naar inkomsten + Gegenereerde inkomsten dalen Particulieren zullen zelf voor hun pensioen moeten sparen 9

11 Sparen/beleggen voor eigen behoeften Studie van de kinderen Aanvulling pensioen Zo veel mogelijk beleggen Zorgen voor hogere inkomsten in de eerste tien jaar van de pensionering, als de uitgaven het hoogst zijn. Pensionering Gezondheid Regelmatig geld wegzetten Beleggen voor groei, maar met gecontroleerd dalingsrisico Beleggen voor toekomstige inkomsten, naast lopende inkomsten 10

12 Waarom beleggen in het thema inkomen?

13 4 goede redenen om te beleggen in het thema inkomen Vraag Staatsobligaties bieden niet meer voldoende rendement Résilience Consistentie In onzekere perioden bieden vaste inkomsten uit beleggingen een zekere voorspelbaarheid Gedeeltelijke Protection bescherming partielle tegen contre inflatie l inflation Dividend en coupons bieden bescherming tegen de inflatie Stabilité Stabiliteit De inkomsten vormen het meest stabiele deel van de totale performance op lange termijn 12

14 Steeds minder kansen voor risicomijdende beleggers Vraag Rendement van 10-jaars staatsobligaties Bron: Datastream per 31 mei Y Treasuries Gilts Bunds Australian 10Y 13

15 De inflatie verslaan: het minimum vereiste om ontwaarding van het vermogen te voorkomen Gedeeltelijke bescherming tegen inflatie ,2% VRH -18% % % Aanvankelijke belegging Inflatie 2% Inflatie 4% Inflatie 6% Een inflatie van 4% holt de koopkracht in 10 jaar met een derde uit Bron: Schroders, per 31 mei

16 Dividend één van de manieren voor bescherming tegen inflatie Gedeeltelijke bescherming tegen inflatie Reëel rendement van een dividendstrategie in de Verenigde Staten Bron: Allianz Global Investors, RCM & K.French 15

17 De coupon, wezenlijke component van het obligatierendement Stabilité Stabilité Consistentie Rendement van obligatie-indices met en zonder coupon Rendement met coupon Rendement zonder coupon 50 01/ / / / / / / / / / / / / / / /2014 Bij obligaties zijn de inkomsten nog belangrijker! Bron: Schroders, Bloomberg. Cijfers van t/m ; Index: BofA Merrill Lynch EMU Euro Corporate (Bloomberg-code : ER00 Index) 16

18 Dividend is een groeiende en onmisbare bron van beleggingsrendement Consistentie Consistance ($ miljard) Totaalbedrag uitgekeerd dividend (in miljard USD) Overige VS Azië Europa In 2013 werd meer dan 1000 miljard USD dividend uitgekeerd! Bron: MSCI, Citi Investment Research and Analysis vanaf 2009 Henderson Henderson Global Dividend Index, Overige = opkomende markten + bedrijven die niet tot de met de hoogste beurswaarde behoren

19 Inkomen genererende aandelen: een duurzame ondersteuning van het rendement Stabilité Stabiliteit Stabilité Rendement Q1 (hoog dividend) tot Q5 (laag dividend) Total Return, geïndexeerd op 100 in ,800 1,600 1,400 1,200 1, Jun 90 Mar 91 Dec 91 Sep 92 Jun 93 Mar 94 Dec 94 Sep 95 Jun 96 Mar 97 Dec 97 Sep 98 Jun 99 Mar 00 Dec 00 Sep 01 Jun 02 Mar 03 Dec 03 Sep 04 Jun 05 Mar 06 Dec 06 Sep 07 Jun 08 Mar 09 Dec 09 Sep 10 Jun 11 Mar 12 Dec 12 Sep 13 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Universe 1, %* %* %* %* %* %* Aandelen die dividend betalen geven op lange termijn meer rendement *Cijfers geven CAGR weer. Bron: Factset. Schroder analyse. Gegevens uit onderdelen van FTSE World Europe en S&P Europe per 31 december Gegevens geven relatieve rendementen weer van de verschillende yield kwintielen van Europese aandelen sinds Transactiekosten worden buiten beschouwing gelaten. 18

20 Hoe kan het inkomensthema worden vertaald in de portefeuille?

21 Beleggen voor inkomen: methoden Rechtstreeks beleggen versus fondsen Het risico moet worden gespreid over verschillende beleggingscategorieën, sectoren, regio s, effecten Met moet beschikken over de capaciteit om de effecten te analyseren (kredietrisico, aandelenrisico), en dat in alle delen van de wereld 20

22 Beleggen voor inkomen: methoden Multi-asset fondsen Gespreid beleggen in alle beleggingscategorieën en regio s Obligatiefondsen Aandelenfondsen Inkomen uit couponbetalingen obligaties Inkomen uit dividenduitkering aandelen 21

23 Beleggen voor inkomen: methoden Waarom voorkeur voor een multi-asset income benadering? In 2007* De geldmarkt was voldoende In 2014 Hoger risicio om betrouwbaardere inkomsten te genereren 2014 of met een sterk gediversifieerde portefeuille 5% 100 % 25% 35% 6% 7% 37% 20% 20% 16% 21% USD Cash Investment Grade EM Debt $ EM Debt LC High Yield Bonds Equity US High Yield EUR Inv Grade USD EMD Sov Local EMD EUR High Yield Property Asia Inv Grade USD EMD Corp Municipal Bonds Infrastructure Cash Rendement: 5% Beweeglijkheid portefeuille: 0% Rendement: 5% Beweeglijkheid portefeuille: 8% Rendement: 5% Beweeglijkheid portefeuille: 5% Een brede spreiding kan het risico beperken terwijl toch een solide rendement wordt behaald 22 Bron: Schroders, 2014 cijfers per 30 april Rendement en volatiliteit over 5 jr. Investment grade = BofA Merrill Lynch BBB Global Corporate Index, High Yield Bonds = BofA Global High Yield Index, EM Debt local currency = JPM EM GBI Broad Diversified Index, EM Debt $ = JPM EMBI+ Index. Multi-asset-oplossing: simulatie Schroder GMAI +reële track record GMAI fonds sinds oprichting van SISF Global Multi-Asset Income (18 april 2012).

24 Beleggen voor inkomen: methoden De voorwaarden om een duurzaam rendement te genereren Aanpak Waar mogelijk profiteren van Wereldwijd rendementskansen in alle delen van de wereld Flexibel Actief beheer van beleggingsklassen, sectoren & regio s Benchmarkvrij De beste risicogecorrigeerde kansen vinden Plus een focus op kwaliteit en waardering om te proberen duurzame inkomsten te waarborgen 23

25 Waarom wereldwijd? Om kansen te kunnen benutten waar die zich ook voordoen Wereldwijd Gemiddeld rendement (in %) Europa 5,4 Noord- Amerika 5,5 Zuid-Amerika 7,2 Azië-Pacific 5,1 Afrika 5,9 Bron: Schroders, gemiddeld rendement per 31 maart Effecten per 31 december Alleen ter illustratie, dit is geen advies,. 24

26 Waarom flexibel? Rendement van beleggingscategorieën verschilt per periode Flexibel Rendement 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Global Equity Global Government Global IG Global HY EMD $ Bron: Schroders. Aandelen wereldwijd = MSCI AC World, Staatsobl. wereldwijd = Boa Merrill Lynch Global Broad Market Sovereign Plus, IG wereldwijd = BoA Merrill Lynch BBB Global Corporate, HY wereldwijd = BofA Global High Yield, EMD$ = ijpm EMBI+. 25

27 Waarom benchmarkvrij? Om niet-gewenste risico s te minimaliseren Benchmarkvrij Indices (2 voorbeelden) Verborgen blootstelling DJ Select Dividend 35% nutsbedrijven VS JPM EMBI Global Core 6% Russische obligaties 4% Venezolaanse obligaties Bron: Schroders, ishares, mei

28 Waarom benchmarkvrij? Om de dure delen van de markt te vermijden Benchmarkvrij Aandeel Bedrijfstak Beurswaarde (in miljoen $) Koers / winst Rendement 3 jaar (%) Twitter Inc Software 32,237 negatief n/a Facebook Inc Software 163, n/a Biogen Idec Inc Biotech 76, Bron: Schroders, uitsluitend ter illustratie; dit is geen aankoop- of verkoopadvies. 27

29 Resultaat: een gelijkmatiger rendementsprofiel Beperkt verlies vergeleken met income-strategie o.b.v. één beleggingscategorie Maximaal verlies tijdens de wereldwijde financiële crisis van % -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% MSCI World High Dividend Equity ML Global High Yield Global MA Multi-Asset Income Income Bron: Schroders, Bloomberg per 30 april Simulatie op basis van een aantal hypotheses. De Global MA Income portefeuille bestaat uit 38% bedrijfsobligaties, 18% high yield, 8% EM bedrijfsobl., 8% EM staatsobl., 10% EM in USD, 20% QEP hoogdividend (simulatie). Simulatie tot startdatum van het fonds (18 april 2012). 28

30 Conclusie

31 Beleggen in een omgeving met lage rendementen 3 vuistregels voor de inkomensbelegger 1 2 Alert zijn op verborgen risico s en de portefeuille spreiden Focus op kwaliteitsnamen en waarderingen 3 Wereldwijd, flexibel en benchmarkvrij denken Bron: Schroders 30

32 Informatie Voor meer informatie over de beleggingsoplossingen van Schroders, neem contact op met uw ING beleggingsadviseur of bezoek

33 Belangrijke informatie Schroder International Selection Fund is een beleggingsinstelling gevestigd te Luxemburg. Schroder ISF zijn op grond van artikel 2:66 van de Wet op het financieel toezicht ( Wft ) geregistreerd in het op grond van artikel 1:107 Wft door de Autoriteit Financiële Markten aangehouden register en om die reden kunnen rechten van deelneming in Schroder ISF in Nederland worden aangeboden. Raadpleeg het volledige prospectus en de essentiële beleggersinformatie indien u meer informatie wenst alvorens u belegt. De rechten en verplichtingen van de belegger en de juridische relatie met Schroder ISF worden uiteengezet in het volledige prospectus. Het volledige prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de jaar- en halfjaarverslagen van Schroder ISF kunnen kosteloos worden verkregen bij Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg en alle distributeurs of via In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Het kapitaal is niet gegarandeerd. Het is de bedoeling van het fonds om regelmatige, vaste uitbetalingen te doen aan de beleggers en, als de inkomsten onvoldoende zijn om deze betalingen te dekken, kunnen deze betalingen het kapitaal van het fonds aantasten. Effecten met een lage beleggingskwaliteit bieden normaal gezien hogere rendementen dan effecten met een hoge beleggingskwaliteit, maar ze zijn onderhevig aan grotere markt-, krediet- en wanbetalingsrisico's. Het is mogelijk dat een emittent van een effect niet in staat is om op tijd de interesten en de hoofdsom te betalen. Dit heeft dan een effect op de kredietrating van deze effecten. Het is mogelijk dat beleggingen in een andere valuta dan die van de aandelenklasse niet worden gedekt. De marktschommelingen tussen die valuta hebben een impact op de aandelenklasse. Beleggingen in obligaties en andere schuldinstrumenten met inbegrip van gerelateerde afgeleide producten zijn onderhevig aan interestvoetrisico. De waarde van het fonds kan dalen als de interestvoet stijgt en omgekeerd. Het is mogelijk dat de emittent van door hypotheken of activa gedekte effecten een beperkte capaciteit heeft om verschuldigde bedragen uit te betalen als de onderliggende kredietnemers insolvent worden of hun onderpand in waarde daalt. Het is mogelijk dat het fonds op een indirecte manier een korte blootstelling heeft in afwachting van een daling van de prijzen van deze blootstellingen of een stijging van de interestvoet. De derivatenstrategie wordt herhaaldelijk toegepast over perioden van drie maanden. Deze strategie verhoogt de opbrengsten die aan beleggers worden uitgekeerd en reduceert de volatiliteit van de rendementen. De kans bestaat echter wel dat het resultaat of het kapitaal worden verminderd. Het fonds kan gebruikmaken van buitenbeurs verhandelde derivaten. Daarom is het blootgesteld aan tegenpartijkredietrisico. Ingeval van wanbetaling worden de contracten mogelijk niet nageleefd, wat van invloed kan zijn op de prestaties. Gegevens van derden zijn eigendom van de verstrekker van de gegevens en mogen niet worden verspreid, overgenomen of voor een ander doel worden gebruikt zonder toestemming van de verstrekker. Gegevens van derden worden verstrekt zonder enige garantie. Noch de verstrekker van de gegevens noch de uitgever van dit document kunnen aansprakelijk worden gesteld voor gegevens van derden. Het prospectus en/of bevatten aanvullende disclaimers ten aanzien van gegevens van derden. FTSE International Limited ( FTSE ) FTSE (2014). FTSE is een handelsmerk van London Stock Exchange Plc en The Financial Times Limited en wordt door FTSE International Limited onder licentie gebruikt. Alle rechten op de FTSE-indices en / of FTSE-beoordelingen berusten bij FTSE en/of de licentiegevers. FTSE en zijn licentiegevers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor onjuistheden of omissies in de FTSE-indices en / of FTSE-beoordelingen of onderliggende gegevens. Verdere verspreiding van FTSE-gegevens is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FTSE. 32

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers VOOR PARTICULIERE BELEGGERS ``ik wil beleggen in aandelen ``ik zie dat de markt volatiel kan zijn ``ik zoek naar meer evenwicht Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers In het huidige onzekere beleggingsklimaat

Nadere informatie

Vincent Juvyns Global Market Strategist Paul Baas Client Advisor Nederland 25 april 2014

Vincent Juvyns Global Market Strategist Paul Baas Client Advisor Nederland 25 april 2014 Is het te laat om vandaag te gaan beleggen? Vincent Juvyns Global Market Strategist Paul Baas Client Advisor Nederland 25 april 214 Economische & financiële actualiteit 1 Omslagpunten Amerikaanse S&P 5

Nadere informatie

Slimme strategieën bij beleggen in ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

Slimme strategieën bij beleggen in ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS Slimme strategieën bij beleggen in ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS 2 Slimme strategieën bij beleggen in ETF s Een kernportefeuille opbouwen: het belang van spreiding De afgelopen jaren is het

Nadere informatie

Nomura Balanced Index 100% Guaranteed Fund (EUR)

Nomura Balanced Index 100% Guaranteed Fund (EUR) Nomura Balanced Index Guaranteed Fund (EUR) Een kapitaal gegarandeerde investering gekoppeld aan een breed gespreide beleggingsstrategie met exposure naar staatsobligaties, bedrijfsobligaties, wereldwijde

Nadere informatie

Sparen & Beleggen gaan goed samen

Sparen & Beleggen gaan goed samen Sparen & Beleggen gaan goed samen Patrick Zwolle & Paulo Varela Nunes BlackRock April 2015 Wat gaan we u vertellen 1Sparen alleen is waarschijnlijk niet voldoende om uw doelen te behalen 2 Beleg gespreid

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE EEN NIEUWSBRIEF VAN FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT, 2011-Q3 NEDERLAND De opmars van de Chinese consument VALUE-CHAIN INVESTING Emerging markets van Oost tot West FLEXIBEL BELEGGEN

Nadere informatie

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel Waarom zou u beleggen? Sparen is een veilige oplossing om geld weg te zetten voor later. Het is echter niet verstandig om uw hele vermogen op een spaarrekening

Nadere informatie

ETF-gids voor beleggers

ETF-gids voor beleggers ETF-gids voor beleggers Ontdek een wezenlijk andere manier van beleggen Exchange Traded Funds (ETF s) zijn een andere manier om met beleggingen om te gaan, die voor veel particuliere beleggers nog vrij

Nadere informatie

Blz. 5. 2010: Economie in de lift, overheidsfinanciën in de knel

Blz. 5. 2010: Economie in de lift, overheidsfinanciën in de knel Jaargang 2 Nr. 6 maart/april 21 Fondsportret Europa in opkomst: Abdallah Guezour genereert met Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute Return al jaren hoge rendementen in de opkomende Europese markten.

Nadere informatie

Funds of ishares Portfolio Series. Multi-Asset Portefeuilles Afgestemd op uw Risicoprofiel

Funds of ishares Portfolio Series. Multi-Asset Portefeuilles Afgestemd op uw Risicoprofiel B l a c k R o c k S t r at e g i c F u n d s ( B S F ) Funds of ishares Portfolio Series Multi-Asset s Afgestemd op uw Risicoprofiel Met BSF Funds of ishares maakt BlackRock strategisch gebruik van ETF

Nadere informatie

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus Putnam World Trust 17 april 2012 Vereenvoudigd Prospectus Een overkoepelend beleggingsfonds, opgericht als een instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten krachtens de Reglementen van

Nadere informatie

VS: exportland 2,0 in opkomst?

VS: exportland 2,0 in opkomst? Nr. 21 september/oktober 2010 Fondsportret Grote of kleine ondernemingen elk segment vraagt Indexom een eigen strategie. Schroder 1.600 ISF US All Cap heeft daarom 1.500 twee 1.400 beleggingsteams voor

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Beleggingsoplossingen voor uw klanten

Beleggingsoplossingen voor uw klanten Magazine voor professionele beleggers - JNURI 2011 Strategy & Focus Beleggingsoplossingen voor uw klanten Strategy & Focus I januari 2011 I 2 STRTEGY & FOCUS JNURI 2011 Manager Strategy & Focus Philippe

Nadere informatie

Exchange Traded Funds De nieuwe manier van beleggen Patrick Zwolle ishares Benelux

Exchange Traded Funds De nieuwe manier van beleggen Patrick Zwolle ishares Benelux Exchange Traded Funds De nieuwe manier van beleggen Patrick Zwolle ishares Benelux 19 april 2013 Over BlackRock 1988 2009 27 landen 10.000 medewerkers $ 3.792.000.000.000 Bron: BlackRock data per 31/12/2012

Nadere informatie

VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2015

VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2015 VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2015 Het rapport VBA Risicostandaarden Beleggingen 2015 bevat de aanbevelingen van VBA beleggings professionals (VBA) met betrekking tot de te hanteren risico parameters

Nadere informatie

ETPedia. De educatieve gids voor Exchange Traded Products (ETP s)

ETPedia. De educatieve gids voor Exchange Traded Products (ETP s) ETPedia De educatieve gids voor Exchange Traded Products (ETP s) 2 ETPedia ETF Securities vindt dat beleggers de risico's die aan hun beleggingen zijn verbonden, altijd moeten begrijpen en zich er ten

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

VBA Risicostandaarden Beleggingen 2010

VBA Risicostandaarden Beleggingen 2010 VBA Risicostandaarden Beleggingen 2010 Inleiding Deze VBA Risicostandaard Beleggingen 2010 bevat de aanbevelingen van de VBA met betrekking tot de te hanteren risicoparameters - standaarddeviaties en correlaties

Nadere informatie

Strategieën in tijden van turbulente markten

Strategieën in tijden van turbulente markten Exclusief voor onze relaties Nummer 1 2012 Strategieën in tijden van turbulente markten Topthema Schroders Beleggingsbarometer Hedgefondsen in toom Fondsen Schroder GAIA CQS Credit Dividendstrategieën

Nadere informatie

Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist?

Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist? Exclusief voor onze relaties Nummer 3 2012 Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist? Fondsen Schroder ISF* Global Equity Yield Special Schroders Wealth Index 2012 Frontier markets : de

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS 2 ETF-gids voor adviseurs Exchange Traded Funds (ETF s) hebben de mogelijkheden van beleggers en hun adviseurs om portefeuilles op te bouwen,

Nadere informatie

INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN

INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN Legal & General biedt u volop keuze uit vele beleggingsmogelijkheden van zeer uiteenlopende aard. In deze fondserochure vindt u onder andere

Nadere informatie

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND. MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND. MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s Exchange Traded Funds (ETF s), ook wel trackers genoemd, hebben de beleggingswereld ingrijpend veranderd. ETF s zijn eenvoudig, flexibel

Nadere informatie

Fondseninformatie Beleggingsverzekeringen Peildatum: 30 september 2010 Geldig tot: 1 maart 2011

Fondseninformatie Beleggingsverzekeringen Peildatum: 30 september 2010 Geldig tot: 1 maart 2011 Fondseninformatie Beleggingsverzekeringen Peildatum: 30 september 2010 Geldig tot: 1 maart 2011 Voor de meest actuele fondseninformatie verwijzen wij u naar onze website www.landg.nl/fondseninformatie

Nadere informatie

ABN AMRO Premium Global Dividend Fund.

ABN AMRO Premium Global Dividend Fund. ABN AMRO Premium Global Dividend Fund. Ieder kwartaal een aantrekkelijk dividendrendement Kans op extra koersrendement Minder beweeglijke waardeontwikkeling Wilt u regelmatig aantrekkelijke inkomsten

Nadere informatie