MONTAGE VAN WENTELLAGERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MONTAGE VAN WENTELLAGERS"

Transcriptie

1 MONTAGE VAN WENTELLAGERS Brochure

2 Hoofdstuk Inhoudsopgave Blz. 1.0 Aanbevelingen voor montage van wentellagers De juiste opslag van wentellagers Voorbereiding op de montage Het juiste lager Schematische volgorde van de werkzaamheden Het lager voorbereiden op de montage Reinheid bij montage Bijbehorende onderdelen en passingen Controle van de lagerzittingen Verwarmen Montage van de kleine lagers met cilindrische boring Montage van middelgrote en grote lagers met cilindrische boring Montage van instelbare lagers Afstellen met de hand Het afstellen met behulp van een meetklok Het afstellen met behulp van een momentsleutel Montage van lagers met conische boring Demontage van lagers Lagers gemonteerd met trekbus Lagers gemonteerd met drukbus Het hydraulische procédé (drukoliemethode) 19 1

3 1.0 Aanbevelingen voor montage van wentellagers 1.1 De juiste opslag van wentellagers De in het magazijn opgeslagen lagers moeten in de originele verpakking blijven. Het lager mag pas op de plek van montage worden uitgepakt en moet direct hierna worden gemonteerd (vuil, roest). In het magazijn is het het beste de lagers liggend te bewaren. Kleinere lagers mogen eventueel ook op de zijkant in het schap liggen. Grotere lagers moeten beslist vlak en geheel ondersteund bewaard worden. Wentellagers zijn in een corrosiewerende olie gedompeld waardoor ze in de originele verpakking tegen invloeden van buitenaf worden beschermd. Deze bescherming is echter alleen voldoende als bij opslag in het magazijn op de volgende punten wordt gelet: 1. omgevingstemperatuur C. 2. de relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 55% (roestgevaar vanaf 65%). 3. lagers mogen niet op vers hout liggen, mogen niet tegen koude muren liggen en mogen niet direct op de bodem liggen. 4. lagers mogen niet in de directe omgeving van waterleidingbuizen en verwarmingsbuizen opgeslagen zijn. 5. blootstelling aan zonlicht moet, ook bij verpakte lagers, worden vermeden. 6. agressieve chemische stoffen mogen niet in dezelfde ruimte als de lagers worden opgeslagen. 2.0 Voorbereiding op de montage 2.1 Het "juiste" lager Gecontroleerd moet worden of het te monteren lager ook inderdaad het juiste lager is. Hiermee wordt bedoeld dat de typeaanduiding geheel moet overeenkomen met de aanduiding op de tekening of de stuklijst. Bijzonder belangrijk is dat eventuele achtervoegsels overeenkomen. Deze geven een speciale uitvoering aan. (bijv. C3) Voorzover het om genormde lagers gaat worden deze aangeduid met het typenummer dat in de DIN norm is vastgelegd. Dit nummer bestaat uit een bepaalde volgorde van cijfers en/of letters (bijv. 6206). Hierbij geeft de eerste groep het soort lager aan (6 = éénrijig groefkogellager) de middellijnserie en soms de breedteserie (2 = middelzwaar). De tweede groep geeft de boring aan (06 = 30 mm). 2

4 2.2 Schematische volgorde van de werkzaamheden De montage moet natuurlijk worden voorbereid. Aan de hand van de tekening maakt de monteur zich vertrouwd met de constructie en dient hij zich een exact beeld te vormen over de volgorde van de verschillende werkzaamheden bij de montage. Ook moet bekend zijn tot welke temperatuur bepaalde onderdelen eventueel verwarmd moeten worden, welk gereedschap nodig is (meet en montagegereedschap) en welke soort vet gebruikt moet worden en hoeveel. Indien nodig moet de monteur kunnen beschikken over een geschreven montage-instructie die de hierboven beschreven gegevens bevat. 3.0 Het lager "voorbereiden" op de montage Wentellagers worden in de originele verpakking door een conserveerolie beschermd. Deze olie verhardt niet en is neutraal t.o.v. alle lagersmeermiddelen. Het is daarom niet nodig het lager voor montage uit te wassen. Het is zelfs fout een lager voor de montage uit te wassen omdat de middelen waarmee dit gebeurt (benzine, petroleum) meestal niet schoon genoeg zijn, waardoor vuil in het lager zou kunnen komen. Verder mogen lagers nooit bewerkt worden; d.w.z. geen gaten boren, groeven aanbrengen etc. Dit soort bewerkingen kan namelijk spanningen vrijmaken die voortijdige uitval van het lager in de hand werken of zelfs direct tot breuk in een ring kunnen leiden. 4.0 Reinheid bij de montage Reinheid bij de montage van de lagers is één van de belangrijkste voorwaarden omdat zelfs het kleinste vuildeeltje de loopbanen al blijvend kan beschadigen. De montageplaats moet daarom droog en stofvrij zijn. Het uitgepakte lager mag alleen op schoon papier gelegd worden. Ook het gereedschap moet schoon zijn. Natuurlijk mag de montage niet in de buurt van een werkende slijpmachine of iets dergelijks plaatsvinden. Perslucht is, voorzover ze niet stof en watervrij is (en dat is ze eigenlijk nooit), uit den boze. Ook as en huis moeten schoon zijn evenals alle andere delen waarmee het lager in aanraking komt. De lagerzitting (plek waar het lager gemonteerd zal worden) moet van een eventueel aanwezige roestwerende laag worden ontdaan. Verder moet er op gelet worden dat scherpe kanten gebroken zijn (afgerond) en dat metaalresten (spanen) en bramen verwijderd zijn. De huizen, vaak van gietijzer, moeten vrij zijn van vormzand. De vlakke delen in het huis moeten voorzien zijn van een roestwerende verf die verhindert dat tijdens bedrijf loslatende roestdeeltjes in het lager komen. 3

5 5.0 Bijbehorende onderdelen en passingen Voor de montage moeten alle bij het lager behorende onderdelen op maat worden gecontroleerd. Niet aangehouden toleranties, vooral van as en huis, leiden tot voortijdige uitval van het lager. Het aanhouden van de voorgeschreven passingen is voor het functioneren van een lager zeer belangrijk. Te strakke passingen veroorzaken een oprekken respectievelijk een in elkaar drukken van de ringen met als gevolg een verkleining van de radiale lagerspeling. Het resultaat hiervan is het "heetlopen" van het lager. Bij te losse passingen walst de ring over de as wat de zittingen beschadigt (lageruitval). Doordat de lagerringen relatief dunwandig zijn nemen ze vormafwijkingen van as en huis makkelijk over. Naast de diametercontrole is het daarom ook belangrijk de rondheid en de cilindriciteit (resp. coniciteitafwijking) te controleren. Deze afwijkingen mogen maximaal 50% zijn van de voorgeschreven diametertolerantie. 6.0 Controle van de lagerzittingen Voor het meten van aspassingen wordt veel gebruik gemaakt van schroefmaten in een analoge of een digitale uitvoering. Om snel te kunnen meten bij seriecontrole gebruikt men een "bekkaliber" waarvan de bekwijdte overeenkomt met de toelaatbare plus of mintolerantie. Voor het meten van huispassingen wordt veel gebruik gemaakt van speerschroefmaten in een analoge of een digitale uitvoering, tweepunts- of driepuntsbinnenschroefmaat. buitenschroefmaat binnenschroefmaat Eenvoudiger in het gebruik zijn zogenaamde "Subito" binnenmeetgereedschappen. Met behulp van een kaliberring wordt de meetklok geijkt waarna men een vergelijkbare meting op het werkstuk kan uitvoeren. Na de diametercontrole van as en huis volgt de controle op de vormafwijking. Voor conische lagerzittingen geldt hetzelfde als voor cilindrische lagerzittingen alleen de controle is een stuk moeilijker. De coniciteit is volgens de norm 1:12 wat gelijk is aan 2 23'9,4". (1:30 voor brede lagers) Het doelmatigste is het gebruik van conuskaliber. Meer informatie met betrekking tot dit onderwerp vindt u in de brochure Controle lagerzittingen bestelnummer

6 7.0 Verwarmen Indien het nodig is een lager voor montage te verwarmen, dan moet ervoor worden gezorgd dat de verwarming zeer gelijkmatig geschiedt. De beste temperatuur is 80 à 90 C. De uitzetting van de lagerring is bij deze temperatuur voldoende voor alle voorkomende passingen. Nooit mag de temperatuur boven de 120 C komen omdat dan het gevaar bestaat dat blijvende maatveranderingen en vermindering van de hardheid het gevolg zullen zijn. Een gelijkmatige verwarming bereikt men bijvoorbeeld met een oliebad. Het lager wordt in het bad gehangen of neergelegd. In het laatste geval legt men op de bodem een rooster om te voorkomen dat het lager, door de bodem zelf, toch nog ongelijkmatig verwarmd kan worden. Bovendien voorkomt men met behulp van een rooster dat vuil, dat op de bodem ligt, in het lager komt. Bij de montage moet de olie die zich op het lager heeft gehecht zorgvuldig worden afgeveegd. Het verwarmen kan ook op een plaat in een verwarmingskast gebeuren. Men moet dan echter goed op de temperatuur en op de gelijkmatigheid letten. De schoonste, meest economische en modernste manier om lagers te verwarmen is het verwarmen met behulp van een inductieverwarmer. Brammer heeft verschillende inductieverwarmers in het standaard assortiment, waarmee men een optimale lagermontage kan uitvoeren. Het maakt een veilig op de as schuiven van de ringen mogelijk en biedt ook verschillende economische voordelen. Enkele voordelen van de inductieverwarmer zijn: a) De warmte komt alleen het lager ten goede. b) De verwarming geschiedt in enkele seconden. c) Het apparaat is makkelijk te dragen. d) De inductieverwarmer kan overal waar een normale netaansluiting is (220V) gebruikt worden. e) Automatisch demagnetiseren. 5

7 Als de buitenring een vaste passing in het huis heeft dan moet het huis verwarmd worden (temperatuur weer 80 à 90 C!). Omdat dit vooral bij grotere huizen vaak niet mogelijk is kan het nodig zijn, in plaats van het huis te verwarmen, de buitenring van het lager af te koelen. Een geschikt medium hiervoor is een mengsel van droog ijs en alcohol of door gebruik te maken van freezerspray. De temperatuur mag niet onder de -55 C komen omdat het materiaal dan te bros zou worden. Lagers voorzien van beschermplaten (Z en 2Z) en lagers voorzien van seals (DU en DDU) zijn, voorzover de plaat of seal aan beide zijden van het lager is aangebracht. (2Z en DDU) reeds voorzien van vet. Bij de montage mogen deze lagers niet in een oliebad of op een plaat worden verwarmd omdat het aanwezige vet weg zou kunnen vloeien en omdat DU seal niet bestand is tegen een hoge temperatuur. Deze gevaren zijn niet aanwezig bij het gebruik van een inductieverwarmer omdat de warmte via het juk alleen op de metalen delen wordt overgedragen. Het gebruik van lasapparaten en dergelijke is BESLIST VERBODEN. 8.0 Montage van de kleine lagers met een cilindrische boring Kleine lagers mag men in het algemeen koud op de as (of in het huis) persen. Bij niet demontabele lagers, waarbij dus het gehele lager ineens wordt gemonteerd, moet erop worden gelet dat de montagekracht alleen op die ring werkt die gemonteerd moet worden. Bij het op de as brengen van een lager bijvoorbeeld mag de kracht alleen op de binnenring werken. Zou de kracht op de buitenring werken, en dus via de wentellichamen (kogels, rollen) op de binnenring worden overgebracht, dan zouden de loopbanen beschadigen. In verband met de goed verdeelde en gelijkmatige montagekrachten kan men bij het monteren het beste gebruik maken van een pers. Is deze niet beschikbaar dan mag ook gemonteerd worden door middel van lichte, goed gerichte, hamerslagen. Men mag echter nooit direct op het lager slaan aangezien het lager is gehard en daardoor zeer gevoelig is voor slagen. 6

8 Het gebruik van een bus of stuk buis voorkomt ongelijkmatige krachtoverbrenging bij het opdrijven van een lager (zie montageset OP in brochure 0155). De binnenmaat van een dergelijke bus moet slechts iets groter zijn dan de boring van het lager terwijl de buitendiameter van de bus niet groter mag zijn dan de buitendiameter van de binnenring van het lager. (kooibeschadiging) Moet het lager tegelijkertijd zowel op de as als in het huis worden gemonteerd dan moet een schijf worden gebruikt zodat de kracht zowel via de buitenring als via de binnenring wordt overgebracht. Men voorkomt hiermee beschadigingen aan loopbaan en wentellichamen terwijl bovendien zeker gesteld is dat niet één van de twee ringen scheef ingebracht wordt. (dit laatste kan vooral gemakkelijk bij tweerijige zich instellende kogellagers en bij tweerijige tonlagers gebeuren) De kant en klare slagbussenset OP is ideaal voor de hierboven omschreven montagemethode. Informatie verschaft brochure Bij enkele typen tweerijige zich instellende kogellagers steken de kogels iets buiten de ringen. In een dergelijk geval moet de montageschijf voorzien zijn van een uitsparing. Indien er echter zeer vaste passingen zijn gepland dan moeten ook kleine lagers warm worden gemonteerd. Vooral bij huizen uit lichtmetaal zou anders de montage tot beschadigingen leiden. 7

9 9.0 Montage van middelgrote en grote lagers met cilindrische boring Vanwege de sterk oplopende montagekrachten worden middelgrote en grote lagers warm gemonteerd. De verwarmingsmethode werd al besproken. Als het lager in een oliebad verwarmd wordt, wat meestal het geval is, dan moet de olie op de mantelvlakken met een schone, niet pluizende, doek (geen poetskatoen) worden verwijderd. Daarna moet het lager snel en in één beweging op de as tot aan het aanlegvlak worden geschoven. Het enigszins draaien van het lager verhindert daarbij het schranken. Schranken veroorzaakt krassen op de loopbanen en op de wentellichamen. Het lager hanteert men met handschoenen of met een lap. (ook hier geen poetskatoen of lappen die vezelmateriaal achterlaten) Direct na het op de as schuiven van de binnenring moet deze tegen het aanlegvlak worden gespannen en moet daarna onder spanning blijven. Hierdoor zal het lager, na te zijn afgekoeld, nog steeds goed op zijn plaats zitten (goed aanliggen). Een bijzondere plaats bij montage nemen lagers in waarvan de ringen uit elkaar kunnen worden genomen (cilinderlagers, naaldlagers, kegellagers en axiale lagers). De montage van deze lager is eenvoudiger omdat de binnenring en de buitenring afzonderlijk gemonteerd kunnen worden. Bij het samenbouwen worden deze lagers echter vaak beschadigd. Het inbrengen van de as, met de binnenring, in het huis, met de hierin gemonteerde buitenring, mag nooit met geweld gebeuren. Doet men dit wel met kracht dan laten de rollen krassen op de loopbaan achter. Beide lagerringen moeten exact lijnen en de as moet voorzichtig en onder voortdurende rotatie in het huis worden geschoven. 8

10 10.0 Montage van instelbare lagers Kegellagers en hoekcontactkogellagers worden praktisch uitsluitend als paar ingebouwd. De radiale speling, en daardoor ook de axiale lagerspeling van dit soort lagers, wordt bij de montage ingesteld. De juiste lagerspeling is afhankelijk van de in het bedrijf te verwachten spelingvermindering. Elke temperatuurwisseling beïnvloedt de bij de montage ingestelde lagerspeling. Zonder verwarming van buitenaf veroorzaakt de eigen warmteontwikkeling van het lager een temperatuurverschil tussen binnen- en buitenring. Dit betekent dat de binnenring altijd warmer is dan de buitenring van een lager. Dit gegeven vergroot bij O-opstelling met grote lagerafstand (ondersteuningsafstand) de lagerspeling resp. verkleint de lagerspeling bij O-opstelling met kleine lagerafstand en bij X-opstelling. In principe moet de lagerspeling bij de montage zo worden gekozen dat het lager in bedrijf spelingvrij loopt. Wordt een starre ondersteuning van de as vereist of treden er stotende en wisselende belastingen op bij geringe toerentallen dan worden de lagers onder voorspanning gemonteerd. De mate van voorspanning is afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden. De vereiste speling of voorspanning wordt afgesteld door het los- of vastdraaien van een moer op de as resp. in het huis, of door het tussenleggen van gekalibreerde ringen of door veren. In kritische gevallen, waar een starre ondersteuning van de as ( geen speling, geen voorspanning) en een lage bedrijfstemperatuur van het lager verlangd wordt, is het raadzaam de speling in etappes in te stellen. Hierbij laat men het lager na elke instelling proefdraaien waarbij men steeds de temperatuur controleert. Als richtwaarde voor de juiste temperatuur onder normale omstandigheden (middel- zware belasting, niet te hoge toerentallen) geldt: zonder verwarming van buitenaf mag het lager bij proef-draaien 60 tot 70 C worden. Deze temperatuur moet echter na enkele bedrijfsuren zakken en moet daarna constant blijven. Dit laatste in het bijzonder bij vetsmering omdat na verloop van tijd het teveel van vet uit het lager is geslingerd. 9

11 10.1 Afstellen met de hand Het afstellen met de hand vereist een enorme ervaring en een goed "gevoel". Het lager wordt met behulp van een moer zolang gesteld totdat bij het draaien van de as (of van het huis) een duidelijke weerstand voelbaar is. In dit stadium is het lager spelingvrij. De axiale lagerspeling resp. de voorspanning wordt door het hierna aandraaien of losdraaien van de moer ingesteld. De noodzakelijke verdraaiing kan men berekenen met behulp van de spoed en de gewenste axiale lagerspeling resp. de gewenste voorspanning Het afstellen met behulp van een meetklok Hierbij wordt de as (of het huis) heen en weer bewogen en wordt de axiale lagerspeling op de meetklok afgelezen. Door het aanhalen van de moer resp. door het tussenleggen van gekalibreerde ringen, wordt de gewenste axiale speling resp. voorspanning ingesteld Het afstellen met behulp van een momentsleutel De moer wordt met een, afhankelijk van de grootte van het lager, bepaald koppel aangehaald (voorgespannen). Bij dit aanhalen moet het lager worden geroteerd. Hiermee bereikt men dat het lager zich "zet", dat wil zeggen alle delen nemen hun juiste positie in. Door de moer een bepaald stukje terug te draaien, bij wiellagers meestal 1/12 slag, bereikt men de nodige lagerspeling. Een verdere mogelijkheid is het meten van de wrijvingsweerstand van een lager wat eveneens informatie geeft over de lagerspeling. Men kan deze weerstand berekenen maar het is beter deze door middel van een test vast te stellen. Axiale lagers worden, afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden, zonder speling of met geringe speling ingebouwd. Indien de belasting tijdens het bedrijf weg kan vallen dan is het nodig bepaalde constructieve voorzieningen aan te brengen zoals het inbouwen van een veer die ervoor zorgt dat er altijd een bepaalde belasting is. 10

12 11.0 Montage van lagers met een conische boring Lagers met een conische boring worden soms direct op een conische astap gemonteerd. Meestal echter worden deze lagers met behulp van een trekbus of een drukbus op de as bevestigd. De zittingen (as, bus, lagers) behoren flinterdun ingeolied te worden om het terugglijden bij het aanhalen te voorkomen. Een dikkere smeerfilm zou het aandraaien weliswaar makkelijker maken maar tijdens het bedrijf wordt het smeermiddel uit de pasvoeg gedrukt. Door dit laatste gaat de vaste zitting verloren en de ring of de bus gaat schuiven hetgeen beschadigingen aan de zitting veroorzaakt. Bij het op een conische zitting drijven van een lager wordt de binnenring opgerekt. Hierdoor vermindert de radiale lagerspeling. De mate van vermindering is een maat voor de vastheid van de zitting. Naarmate de lagerbelasting grote is moet de zitting vaster zijn. Voor de montage moet eerst de radiale lagerspeling van het lager worden opgemeten. (over beide rollen) De speling moet tijdens de montage constant worden gemeten totdat de noodzakelijke spelingvermindering bereikt is en daarmee de noodzakelijke passing. In het bijzonder bij kleine lagers is het, ook met de kleinste voelmaat (0,03 mm) niet mogelijk de radiale speling te meten. In zo'n geval gebruikt men de afstand die het lager axiaal verschuift. Bij een normale coniciteit van 1:12 komt deze afstand ongeveer overeen met 15 maal de radiale spelingvermindering. 11

13 Met het gladder worden van de oppervlakten (as) door het schuiven is rekening gehouden. Is het bij kleine lagers ook niet mogelijk de axiale verschuiving exact te meten dan is het goed of niet goed monteren uitsluitend afhankelijk van de ervaring van de monteur. Het lager mag in dat geval slechts zover opgedreven worden dat het nog makkelijk roteert en zwenkt. Hierbij is de beoordeling "het lager roteert nog gemakkelijk" erg moeilijk en vereist een enorme ervaring. Indien een gedemonteerd lager nog in orde blijkt te zijn, zodat het eventueel weer gemonteerd kan worden, dan is het niet voldoende de moer weer in zijn oude positie te brengen. Tijdens bedrijf zijn namelijk de oppervlakten gladder geworden en daardoor de passingen losser. De bepaling van de goede lagerzitting door het meten van de radiale spelingvermindering of het meten van de schuifafstand is dus opnieuw nodig. Lagers met een conische boring worden tegenwoordig standaard met een C3 speling geleverd. Waarden betreffende spelingvermindering en schuifafstand vindt u in de volgende tabellen; Radiale speling van tweerijige zich instellende kogellagers asmaat d mm C2 Radiale speling voor montage Normaal C3 C4 van t/m min max min max min max min max Lagers met conische boring

14 Tweerijige zich instellende kogellagers asmaat d mm 12 K mm Axiale verschuiving Lagers van de series 13 K mm 22 K mm 23 K mm Gemiddelde radiale speling na montage met beginspeling Normaal C3 20 0,22 0, ,22 0,23 0,22 0, ,22 0,23 0,22 0, ,30 0,30 0,30 0, ,30 0,30 0,30 0, ,31 0,34 0,31 0, ,31 0,34 0,31 0, ,40 0,41 0,39 0, ,40 0,41 0,39 0, ,40 0,41 0,39 0, ,45 0,47 0,43 0, ,45 0,47 0,43 0, ,58 0,60 0,54 0, ,58 0,60 0,54 0, ,58 0,60 0,54 0, ,58 0,60 0,54 0, , , ,67 0,70 0,66 0, ,

15 Radiale speling van tweerijige tonlagers met conische boring asmaat d mm C2 Radiale speling voor montage Normaal C3 C4 C5 van t/m min max min max min max min max min max

16 Tweerijige tonlagers met conische boring asmaat d mm Vermindering van radiale lagerspeling mm Axiale verschuiving Coniciteit 1:12 mm Coniciteit 1:30 mm Kleinste eindspeling na montage van lagers met beginspeling mm van t/m min max min max min max Normaal C3 C ,015 0,020 0,3 0, ,015 0,020 0, ,020 0,025 0,35 0, ,015 0,025 0, ,025 0,030 0,4 0, ,020 0,030 0, ,030 0,040 0,45 0, ,025 0,035 0, ,040 0,050 0,6 0, ,025 0,040 0, ,045 0,060 0,7 0,9 1,7 2,2 0,035 0,050 0, ,050 0,070 0,75 1,1 1,9 2,7 0,050 0,065 0, ,065 0,090 1,1 1,4 2,7 3,5 0,055 0,080 0, ,075 0,100 1,2 1,6 3,0 4,0 0,055 0,090 0, ,080 0,110 1,3 1,7 3,2 4,2 0,060 0,100 0, ,090 0,130 1,4 2,0 3,5 5,0 0,070 0,100 0, ,100 0,140 1,6 2,2 4,0 5,5 0,080 0,120 0, ,110 0,150 1,7 2,4 4,2 6,0 0,090 0,130 0, ,120 0,170 1,9 2,7 4,7 6,7 0,100 0,140 0, ,130 0,190 2,0 3,0 5,0 7,5 0,110 0,150 0,240 15

17 Bij cilinderlagers met een conische boring kan, doordat de montage van de binnenring en de buitenring afzonderlijk geschiedt, men de radiale spelingvermindering direct op de binnenringloopbaan meten (micrometer). De montage zelf kan bij kleine lagers met een hamer geschieden. Vanwege het beschadiginggevaar moet dit wel met behulp van een montagebus gebeuren. De montage is echter beter en preciezer als men het lager met behulp van een asmoer op de conische zitting perst. Drukbussen worden met behulp van een asmoer in de spleet tussen as en binnenring geperst. Bij grote lagers is het mogelijk dat de noodzakelijke montagekracht zo groot is dat deze niet meer door het aanhalen van een moer bereikt kan worden. In dit soort gevallen is het raadzaam een asmoer met enkele over de omtrek verdeelde spanbouten toe te passen. De moer wordt aangehaald tot deze geheel tegen de bus aanligt. Hierna worden de spanbouten kruislings aangehaald tot de noodzakelijke spelingvermindering is bereikt. De montagemoer kan hierna worden vervangen door een normale asmoer. Bij seriemontage van grotere lagers is een hydraulische pers beter. Met behulp van zo'n pers of een hydraulische moer, die voor alle gangbare bus- en asdiameters verkrijgbaar zijn, wordt de montage veel eenvoudiger. 16

18 12.0 Demontage van lagers Wil men een lager na demontage opnieuw gebruiken, wat bij kleine lagers zelden en bij grote lagers vaker het geval zal zijn, dan moet men bij de demontage net zo zorgvuldig te werk gaan als bij de montage. Het gedemonteerde lager moet met een oplosmiddel (benzine, petroleum) worden schoongemaakt. Komt bij een optische controle en bij een rotatietest met de hand geen beschadiging aan het licht dan kan men het lager weer monteren. Gebeurt deze montage niet direct na de demontage dan moet het lager ingeolied en ingepakt worden. Een belangrijke bijdrage tot het gemakkelijk demonteren levert de constructeur indien hij uitsparingen in as en huis heeft gepland die het aanhaken van demontagegereedschap mogelijk maken. (afbeelding links en midden) Ook draadgaten in het huis maken het losdrukken van de buitenring met behulp van bouten eenvoudiger. (afbeelding rechts) Bij niet uitneembare lagers wordt eerst de ring met de losse passing van de zitting afgeschoven. Hierna de ring met vaste passing. Nooit mag de demontagekracht via de wentellichamen worden overgebracht. Dit zou het geval zijn als het gereedschap achter de buitenring wordt gehaakt om het lager van de as te trekken. De kogels zouden zich in de loopbaan drukken en deze beschadigen. 17

19 Bij uitneembare lagers worden binnenring en buitenring gescheiden gedemonteerd. Kleine en middelgrote lagers worden meestal met mechanische demontagegereedschappen of met een hydraulische pers van de as afgehaald. Zijn beide soorten gereedschap niet beschikbaar dan kan men ook met een hamer en een zachtmetalen drevel demonteren. De slagen mogen niet te hard zijn en moeten gelijkmatig over de gehele omtrek worden verdeeld. Bij grote lagers wordt het afschuiven van de ring door verwarmen eenvoudiger en beter. Hiervoor kan men in hete olie gedrenkte lappen gebruiken. Het verwarmen met een lasbrander en dergelijke is absoluut VERBODEN. Losse binnenringen (cilinderlagers) kunnen ook met behulp van inductieverwarmers worden gedemonteerd. 18

20 12.1 Lagers gemonteerd met een trekbus. Na het losnemen van de borging (lip van MB) wordt de moer enige slagen losgedraaid. Hierna wordt de binnenring met hamerslagen via een zachtmetalen drevel, die op één van de zijkanten van de binnenring aangrijpt, van de bus gedreven. Bij tweerijige tonlagers moet de drevel zo dicht mogelijk tegen de bus worden aangezet omdat er anders gevaar bestaat dat de binnenringschouder afbreekt Lagers gemonteerd met drukbus De asmoer wordt losgedraaid. De drukbus wordt tussen de as en het lager uitgetrokken door het draaien van een demontagemoer op de draad van de bus Het hydraulische procédé. (drukoliemethode) Bij het hydraulische procédé, dat in eerste instantie bij grote lagers wordt gebruikt vanwege de grote montage- en demontagekrachten, wordt hydraulische olie onder hoge druk tussen de pasvlakken geperst. Hierdoor wordt het contact tussen de delen verbroken en kan met een relatief kleine kracht gedemonteerd worden. Dit procédé wordt bij conische zittingen zowel bij montage als bij demontage toegepast. Bij lagers met een cilindrische boring, waarbij de ringen warm worden gemonteerd, wordt het alleen bij demontage gebruikt. Roestoplossende dopes in de olie vergemakkelijken de demontage als er passingroest is opgetreden. De voor de drukoliemethode benodigde kanalen en olieverdeelgroeven in de as moeten reeds bij de fabricage worden aangebracht. 19

Montage en demontage

Montage en demontage Montage en demontage Algemene informatie... 258 Locaties voor montage... 258 Voorbereidingen voor montage en demontage... 258 Behandeling van het lager... 260 Montage... 261 Montage van lagers met een

Nadere informatie

DE JUISTE PASSING. Brochure 260440

DE JUISTE PASSING. Brochure 260440 DE JUISTE PASSING Brochure 260440 De passingskeuze is van levensbelang Om een bevredigende levensduur van een lagering te bereiken is de selectie van het juiste lager natuurlijk essentieel. Dit is echter

Nadere informatie

Practicum Montage & Onderhoud

Practicum Montage & Onderhoud Montage van lagers & toebehoren Vijfde Druk Januari 2006 School voor Technologie A. Brok Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Voor alle oefeningen geldt de volgende aanpak: a. Verzamel de benodigde onderdelen, gereedschappen

Nadere informatie

Lagertechnologie. H. Verbruggen - Machine-onderdelen - lagertechnologie www.mechanismen.be G - 1

Lagertechnologie. H. Verbruggen - Machine-onderdelen - lagertechnologie www.mechanismen.be G - 1 Lagertechnologie G - 1 1) Inleiding Een wasmachine, een auto, de harde schijf van je computer, een elektromotor, allerhande machines, Ze hebben allen één ding gemeen: ze maken gebruik van lagers. Alles

Nadere informatie

KOGELLAGERS KOGELLAGERS

KOGELLAGERS KOGELLAGERS Zelfinstellende kogellagers Zelfinstellende kogellagers Uitvoering Zelf-instellende kogellagers zijn met name geschikt voor toepassingen waar uitlijnfouten optreden door montagefouten of asdoorbuigingen.

Nadere informatie

TOLERANTIEHULZEN. Brochure

TOLERANTIEHULZEN. Brochure TOLERANTIEHULZEN Brochure 260341 Inhoudsopgave Hoofdstuk Omschrijving Blz. 1.0 Inleiding 3 2.0 Uitvoeringsvormen 4 3.0 Materiaalsoorten 5 4.0 Inbouw 6 5.0 Berekening 9 6.0 Montage 11 7.0 Passingtabel 13

Nadere informatie

1) Demonteer het wiel. 2) Verwijder de remblokken en druk de remzuiger met het juiste gereedschap terug in de cilinder.

1) Demonteer het wiel. 2) Verwijder de remblokken en druk de remzuiger met het juiste gereedschap terug in de cilinder. Uitbouwen 1. Uitbouwen 1) Demonteer het wiel 2) Verwijder de remblokken en druk de remzuiger met het juiste gereedschap terug in de cilinder. 3) Maak de remtang los van zijn steun, waarbij de remleiding

Nadere informatie

Nokkenas vervangen (M52TU / M54 / M56)

Nokkenas vervangen (M52TU / M54 / M56) 11 31 001 Nokkenas vervangen (M52TU / M54 / M56) Benodigd speciaal gereedschap: 00 9 250 11 2 300 11 3 240 11 3 244 11 3 250 11 3 260 11 3 292 11 4 220 11 6 150 11 6 180 (zo nodig inlaat- of uitlaatzijde)

Nadere informatie

Model 240 Pneumatisch open-/dicht-regelventiel Type 3351

Model 240 Pneumatisch open-/dicht-regelventiel Type 3351 Model 240 Pneumatisch open-/dicht-regelventiel Type 3351 Fig. 1 Type 3351 1. Constructie en werking Het pneumatische regelventiel type 3351 bestaat uit een open-/dichtventiel en een membraanaandrijving,

Nadere informatie

Oliekeerringen vervangen antwoorden

Oliekeerringen vervangen antwoorden Oliekeerringen vervangen antwoorden Doel Je kunt een lekkende of defecte oliekeerring vervangen. Oriëntatie In- en uitgaande assen van tandwielkasten of overbrengingen worden bijna altijd afgedicht door

Nadere informatie

Handleiding revisie verdamper Koltec VG392 / Necam Mega

Handleiding revisie verdamper Koltec VG392 / Necam Mega Handleiding revisie verdamper Koltec VG392 / Necam Mega 1. Demontage Met de demontage van de verdamper beginnen we met de voorzijde. Draai eerst de 2 korte boutjes die naast de uitgang van de verdamper

Nadere informatie

Toepassing van lagers

Toepassing van lagers Toepassing van lagers Lageropstellingen... 160 Vast en los lageropstelling... 160 Wederzijdse opsluiting d.m.v. af te stellen lagers... 162 Wederzijdse opsluiting d.m.v. overige radiale lagers... 162 Radiale

Nadere informatie

Reparatievoorschriften Demonteren van het CF500 besturingsventiel

Reparatievoorschriften Demonteren van het CF500 besturingsventiel NL Reparatievoorschriften Demonteren van het CF500 besturingsventiel NL Demonteren van het CF500 besturingsventiel U heeft van Cargo Floor een besturingsventiel ontvangen ter uitwisseling van een defect

Nadere informatie

DAFTtucks DEMONTAGE EN MONTAGE WIELNAVEN. Verwijder afdekplaat 3 en, indien noodzakelijk, pakking 4 (Fig.2l. Fig. 2 DEMONTAGE

DAFTtucks DEMONTAGE EN MONTAGE WIELNAVEN. Verwijder afdekplaat 3 en, indien noodzakelijk, pakking 4 (Fig.2l. Fig. 2 DEMONTAGE 7 DAFTtucks W ER KPLAATS I N STRU KTI ES WIELNAVEN (N 1 40-142 f usee zonder 1. Bout 2. Veerring 3. Afdekplaat 4. Pakking 5. Borgmoer 6. Borgplaat 7. Borgring 8. Drukring 9. Buitenste wiellager 14. Naaf

Nadere informatie

reparatieverslag VERSLETEN ANKERRADTAP Jaap Tichler stage bedrijf Belle Heure Uurwerktechniek 25 mei 2012

reparatieverslag VERSLETEN ANKERRADTAP Jaap Tichler stage bedrijf Belle Heure Uurwerktechniek 25 mei 2012 reparatieverslag VERSLETEN ANKERRADTAP stage bedrijf Belle Heure Uurwerktechniek 25 mei 2012 Inhoud 1 Inleiding...2 2 Analyse...2 3 Reparatie plan...4 4 Versleten tapeind verwijderen...4 5 Platine uitdraaien...5

Nadere informatie

Handleiding voor toepassing van de Impressor buizen van Elektropa Kunststoffen B.V. onder spoordijken van de Nederlandse Spoorwegen.

Handleiding voor toepassing van de Impressor buizen van Elektropa Kunststoffen B.V. onder spoordijken van de Nederlandse Spoorwegen. Handleiding voor toepassing van de Impressor buizen van Elektropa Kunststoffen B.V. onder spoordijken van de Nederlandse Spoorwegen. Versie : 1.1 Titel : PVC Impressor Persboorbuizen Elektropa Kunststoffen

Nadere informatie

SQ77. Bearing Service

SQ77. Bearing Service SQ77 Bearing Service 970345 Brochure stroomgeïsoleerde lagers 970345 AKN beschikt over een eigen, hooggespecialiseerde, productie-unit waar lagers gefabriceerd worden die door de grote fabrikanten niet,

Nadere informatie

Welkom. Construeren met wentellagers

Welkom. Construeren met wentellagers Welkom Construeren met wentellagers Programma Lagerkeuze - Lagerlevensduur - Vermoeiingsproces - Spanningsconcentratie - Lagerstaal - Materiaaldegradatie - Levensduurberekening Lagersmering - Berekening

Nadere informatie

Catalogus 970391 copyright AKN.

Catalogus 970391 copyright AKN. Catalogus 970391 copyright AKN. 2 Hoewel de inhoud van deze catalogus door ons zorgvuldig werd gecontroleerd kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden.

Nadere informatie

Hoofdstuk Inhoudsopgave blz

Hoofdstuk Inhoudsopgave blz Hoofdstuk Inhoudsopgave blz 1.0 Inleiding 3 2.0 Materiaalsoorten 4 3.0 Toepassingen 5 4.0 Varianten 6 5.0 Inbouwvoorschriften 7 6.0 Belastbaarheid en toerentallen 8 2 1.0 Inleiding Er bestaan extreme bedrijfsomstandigheden

Nadere informatie

Het leveringsprogramma omvat:

Het leveringsprogramma omvat: Nachi-Fujikoshi Corp. is begin vorige eeuw opgericht, in eerste instantie als staalproducent, echter vrij snel daarna ook als producent van kwalitatief zeer hoogwaardige wentellagers. NACHI beschikt wereldwijd

Nadere informatie

O-ringen zijn uitermate geschikt als afdichting van niet-bewegende machineonderdelen.

O-ringen zijn uitermate geschikt als afdichting van niet-bewegende machineonderdelen. DICHTOMATIK Inbouwruimten en tips met betrekking tot de constructie De inbouwruimten (groeven) voor O-ringen dienen zoveel mogelijk rechthoekig te worden gemaakt. De afmetingen voor de vereiste groef -

Nadere informatie

*r -- 7 DAFTiucks STUURHUIS TYPE 8065 HAAKSE OVERBRENGING

*r -- 7 DAFTiucks STUURHUIS TYPE 8065 HAAKSE OVERBRENGING 7 DAFTiucks STUURHUS TYPE 8065 W ER K PLAATS N STR U KT ES HAAKSE OVERBRENGNG HAAKSE OVERBRENGNG 36. StofXaP 37. Ontluchtingsnippel 79. O-ring 80. Tussenflens 83. O'ring 84. Kogellager 85. Tandwiel 86.

Nadere informatie

De grootste keuze uit. ESSEM Zelfsmerende sinterbronzen glijlagers. info@kracht.nl www.kracht.nl T (0)70 387 68 00. Uitgave 2014.

De grootste keuze uit. ESSEM Zelfsmerende sinterbronzen glijlagers. info@kracht.nl www.kracht.nl T (0)70 387 68 00. Uitgave 2014. Uitgave 2014 De grootste keuze uit ESSEM Zelfsmerende sinterbronzen glijlagers Gesinterde zelfsmerende sinterbronzen glijlagers worden gefabriceerd door een mengsel van bronspoeder samen te persen tot

Nadere informatie

Motoro liën en oliefilter vervangen 2.0

Motoro liën en oliefilter vervangen 2.0 Motoro liën en oliefilter vervangen 2.0 Motorolie: Interval: Oliefilter: Motorolie: 3.000 km. 25.465.00 2 liter 10W40 Versnellingsbak en cardanolie: Interval: 10.000 km Differentieel olie: 1 liter 80W90

Nadere informatie

Handleiding PVC-trapleuningprofielen. Installatie instructies Afwerking

Handleiding PVC-trapleuningprofielen. Installatie instructies Afwerking Handleiding PVC-trapleuningprofielen Installatie instructies Afwerking Installatie instructies De hoogwaardige PVC-trapleuningprofielen van Rubbermagazijn zijn gemaakt van thermoplastisch materiaal. Hierdoor

Nadere informatie

OC Het onderhouden van mechanische onderdelen 2012

OC Het onderhouden van mechanische onderdelen 2012 Wiellagers vervangen Doel antwoorden Je kunt wiellagers onderhouden en vervangen. Orientatie Het onderhoud van wiellagers bestaat uit controleren, smeren en afstellen. Versleten wiellagers moet je vervangen

Nadere informatie

simatec innovatieve oplossingen die zorgen voor uitstekende voordelen voor de klant

simatec innovatieve oplossingen die zorgen voor uitstekende voordelen voor de klant smart technologies 1412 Lubrication Equipment b.v. Jacobus lipsweg 100 3316 BP Dordrecht T: +31 (0)78-654 99 66 F: +31 (0)78-617 98 73 E: info@le-bv.nl W: www.le-bv.nl simatec innovatieve oplossingen die

Nadere informatie

KETTING IMPORT MIJ B.V.

KETTING IMPORT MIJ B.V. Klembussen T Klembussen welke wij u leveren zijn allen geproduceerd uit het materiaal GG25 gegoten ijzer. Taperlock Klembussen worden geleverd met 2 stelschroeven. Dit wordt als set in een net kartonnen

Nadere informatie

3.0 Afdichting. 3.1 Functies van Afdichtingen

3.0 Afdichting. 3.1 Functies van Afdichtingen 3.0 Afdichting 3.1 Functies van Afdichtingen Een afdichting heeft minimaal één van onderstaande vier functies: 1. Insluiten van het smeermiddel in een component 2. Buitensluiten van vervuiling 3. Verschillende

Nadere informatie

Werk instructie de- en montage PA1 tandwielkast.

Werk instructie de- en montage PA1 tandwielkast. Werk instructie de- en montage PA1 tandwielkast. Verwijder de olie uit de tandwielkast. Demonteer de pomp door de twee M6 zeskant boutjes te verwijderen. Als de twee M6 bouten verwijderd zijn kan de pomp

Nadere informatie

Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC

Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC MONTAGEHANDLEIDING BELANGRIJKE INFORMATIE Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC Lees de hele handleiding aandachtig. Als de hierin vermelde instructies niet worden opgevolgd, is

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Gaasbakken

Gebruiksaanwijzing Gaasbakken Gebruiksaanwijzing Gaasbakken Augustus 2013 001_NL Gebruiksvoorschrift F1 F2 F3 Er bestaan drie uitvoeringen gaasbakken. De 4983 heeft een verhoogde bodem. De 4980 en de 4984 hebben een verstevigde bodem

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton MONTAGEHANDLEIDING model type :ZEELAND :metselwerk of beton => Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. = => Volg gedurende de montage de 6 stappen in

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

Onderhoudshandleiding 2A en 2AN. Pneumatische Cilinders. Hydraulics. Hydraulics. Onderhoudshandleiding. Juni 2002. Bulletin HY07-0910-M2/NL

Onderhoudshandleiding 2A en 2AN. Pneumatische Cilinders. Hydraulics. Hydraulics. Onderhoudshandleiding. Juni 2002. Bulletin HY07-0910-M2/NL Bulletin Pneumatische HY07-0910-M2/NL Cilinders Serie 2A en 2AN 2A en 2AN Juni 2002 Pneumatische Cilinders 1 Overzicht van de onderdelen Afb. 1 Opengewerkte doorsnede van de cilinder Copyright 2002, Parker

Nadere informatie

Overzicht. Inhoudsopgave

Overzicht. Inhoudsopgave 1 13 3 4 1 11 13 M+P-11A-0349 Overzicht 1. Beschermdop. Kogelkop 3. Vergrendelingskogel 4. Arrêteerkogel (voor vergrendeling). Knop. Stop. Sleutel 11. Rode markering op knop 1. Witte markering op kogelkop

Nadere informatie

Montagevoorschrift voor Solid Glass keukenbladen

Montagevoorschrift voor Solid Glass keukenbladen Montagevoorschrift voor Solid Glass keukenbladen Dit vindt u in de montageset koppelset 1, bestaande uit 2 plastic boutklemmen, 1 bout, 1 schroef en 2 klemplaatjes (A) zuurvrije siliconenlijm t.b.v. koppeling

Nadere informatie

R157.32 Montage/demontage richtlijnen

R157.32 Montage/demontage richtlijnen R157.32 Montage/demontage richtlijnen AUDI: SEAT: SKODA: VOLKSWAGEN: A1, A2 Cordoba IV, Ibiza (III, IV, V) Fabia (FL, II), Roomster, Rapid Polo (VII, VIII, IX), Fox OE referentie 6R0407621E IDENTIFICATIE

Nadere informatie

Demontage van het fusee Klik met muis of spatiebalk voor volgende dia

Demontage van het fusee Klik met muis of spatiebalk voor volgende dia Demontage van het fusee Klik met muis of spatiebalk voor volgende dia Om het lager te vervangen moet eerst het fuseehuis worden gedemonteerd (hier zit het lager met flens in) Als 1 e moet de centrale naafmoer

Nadere informatie

Volvo 1800S Elektronische Temperatuur meter

Volvo 1800S Elektronische Temperatuur meter Volvo 1800S Elektronische Temperatuur meter De originele meters zijn mooi, maar hebben een kwetsbaar mechaniek dat na meer dan 40 jaar vaak faalt. Omdat de thermometers niet onbelangrijk zijn, heb ik besloten

Nadere informatie

Demontage en montage van een servicecompactlager

Demontage en montage van een servicecompactlager Demontage en montage van een servicecompactlager Pagina 1 / 6 De demontage en montage van de wielnaaf kan per autofabrikant verschillen. Wij adviseren het vervangen van de servicecompactlager alleen door

Nadere informatie

Meten met een schuifmaat

Meten met een schuifmaat Meten met een schuifmaat Doel antwoorden Je kunt metingen met een schuifmaat uitvoeren. Oriëntatie Met een rolmaat kun je geen heel kleine maten meten. Dit kun je wel met een schuifmaat. Hiermee kun je

Nadere informatie

Aluminium leidingen, koppelingen en toebehoren ALUMINIUM LEIDINGSYSTEEM VOOR PERSLUCHT

Aluminium leidingen, koppelingen en toebehoren ALUMINIUM LEIDINGSYSTEEM VOOR PERSLUCHT ALUMINIUM LEIDINGSYSTEEM VOOR PERSLUCHT Aluminium leidingen, koppelingen en toebehoren l Universeel en makkelijk uit te breiden l Snelle en eenvoudige montage l Schokbestendig l Corrosievrij l UV bestendig

Nadere informatie

NKI leverancier van BonFix

NKI leverancier van BonFix NKI leverancier van BonFix BONFIX messing en messing vernikkelde (sanitaire) knelfittingen Algemeen De moderne installatietechnieken richten zich steeds meer op: a Snelle en tijdsbesparende toepassingen,

Nadere informatie

Climate Recovery kanaalsysteem Montagehandleiding

Climate Recovery kanaalsysteem Montagehandleiding kanaalsysteem Montagehandleiding Welkom Volg Ons Deze montagehandleiding laat je stap voor stap zien hoe je het beste kan werken met het geïsoleerde kanaalsysteem. Zowel met de individuele producten als

Nadere informatie

Stuurklep revisie (power steering valve) Dutch Corvette Supplies

Stuurklep revisie (power steering valve) Dutch Corvette Supplies Stuurklep revisie (power steering valve) 65-82 Dutch Corvette Supplies Deze stuurklep regelt de aansturing van de stuurcylinder. Na vele jaren moeizame arbeid is deze stuurklep wel eens aan vervanging

Nadere informatie

De draai- en transportkoppeling is betrouwbaar en veilig.

De draai- en transportkoppeling is betrouwbaar en veilig. Toepassing van de draai-en transportkoppeling bij de productie van buizen in diverse afmetingen. De draai- en transportkoppeling is betrouwbaar en veilig. De draai- en transportkoppeling kan ook worden

Nadere informatie

Bouwdienst Rijkswaterstaat titel: LEIDRAAD VOORSPANNEN VAN ANKERS EN REKBOUTEN document : NBD 00800 pagina : 1 van 9 uitgave : 28-10-2004

Bouwdienst Rijkswaterstaat titel: LEIDRAAD VOORSPANNEN VAN ANKERS EN REKBOUTEN document : NBD 00800 pagina : 1 van 9 uitgave : 28-10-2004 pagina : 1 van 9 LEIDRAAD VOORSPANNEN VAN ANKERS EN REKBOUTEN Document : NBD 00800 Uitgave : 28-10-2004 Afd./opsteller * toetser * vastgesteld * uitgave * status NIQ/J.den Toom * NIQ/J.J.Taal * NIQ/ *

Nadere informatie

Overzicht. Inhoudsopgave

Overzicht. Inhoudsopgave 1 11 3 10 9 8 4 M+P-11A-1 Overzicht 1. Beschermdop. Kogelkop 3. Vergrendelingskogels 4. Ontspannerkogel (voor vergrendeling). Knop. Stop. Sleutel 8. Centrering 9. Rode markering op knop 10. Witte markering

Nadere informatie

6 x x M12x1,5 M14x1,5 8 x x M14x1,5 M16x1,5 10 x x M16x1,5 M18x1,5 12 x x M18x1,5 M20x1,5

6 x x M12x1,5 M14x1,5 8 x x M14x1,5 M16x1,5 10 x x M16x1,5 M18x1,5 12 x x M18x1,5 M20x1,5 Welke serie voor welke toepassing. Lichte of zware serie? Afhankelijk van de toepassing en de bedrijfsomstandigheden zal gekozen worden voor een pijpdiameter om een gewenste vloeistofstroom te krijgen

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-BB 2004

Examenopgaven VMBO-BB 2004 Examenopgaven VMBO-BB 2004 tijdvak 2 woensdag 23 juni 9.00-10.30 uur METAALTECHNIEK CSE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Bij dit examen hoort een bijlage.

Nadere informatie

As-naaf verbindingen

As-naaf verbindingen Hoofdstuk 16 1 16 As-naaf verbindingen INDUSTRIAL TECHNOLOGY 2 Hoofdstuk 16 Legaal Drukwerken en andere geschriften van Aandrijvingen Gallon NV worden met de meeste zorg opgemaakt. Aandrijvingen Gallon

Nadere informatie

Handleiding. voor de podofix nagelcorrectie beugel

Handleiding. voor de podofix nagelcorrectie beugel Handleiding voor de podofix nagelcorrectie beugel 2 INHOUD Inleiding 4 De podofix actieve plakbeugel 5 Het vermijden van problemen in het gebruik 6 Het aanbrengen van de podofix beugel 7 Voorbereidingen

Nadere informatie

Oliën en oliefilter vervangen

Oliën en oliefilter vervangen Oliën en oliefilter vervangen Interval: 3.000 km. Oliefilter: 25.465.00 Motorolie: 2 liter 10W40 Interval: 10.000 km Differentieel olie: 1 liter 80W90 Carterpan pakking Breng de motor op bedrijfstemperatuur.

Nadere informatie

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een metselwerk- of betonmuur

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een metselwerk- of betonmuur Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 6 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

Topkwaliteit sinds 1860. BONFIX messing en messing vernikkelde (sanitaire) knelfittingen. Technische documentatie

Topkwaliteit sinds 1860. BONFIX messing en messing vernikkelde (sanitaire) knelfittingen. Technische documentatie BONFIX messing en messing vernikkelde (sanitaire) knelfittingen Algemeen De moderne installatietechnieken richten zich steeds meer op: a snelle en tijdsbesparende toepassingen, b eenvoudige en snelle vervanging

Nadere informatie

M O N T A G E - I N S T R U C T I E S D E U R E N

M O N T A G E - I N S T R U C T I E S D E U R E N MONTAGE-INSTRUCTIES DEUREN Inhoudsopgave Inleiding. Inleiding. Voorbereiding voor montage. Waterpas zetten. Vlakke deuren en paneeldeuren Deuren monteren Deuren stellen Paneeldeurrand verstellen Paneeldeuren

Nadere informatie

UNIVERSAL S T A N D A R D-Ve verbinding

UNIVERSAL S T A N D A R D-Ve verbinding Pagina 1 van 7 versie 02-10-2006 UNIVERSAL S T A N D A R D-Ve verbinding 1. SCHOONMAKEN Maak de binnenkant van de mof zorgvuldig schoon. Let vooral op de kamer waar de ring in ligt (verwijder alle grond,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Festec FNS hydraulische moerensplijter

Gebruikershandleiding Festec FNS hydraulische moerensplijter 1 1.0 Ontvangstcontrole Controleer alle onderdelen op transportschade. Indien er sprake is van transportschade waarschuw dan onmiddellijk de vervoerder. Transportschade valt niet onder de garantie. De

Nadere informatie

MONTAGE HANDLEIDING. MAXXGRIP Beadlock systeem; Hét beste beadlocksysteem voor Autosport, Off-Road, en zelfs geschikt voor op de openbare weg!

MONTAGE HANDLEIDING. MAXXGRIP Beadlock systeem; Hét beste beadlocksysteem voor Autosport, Off-Road, en zelfs geschikt voor op de openbare weg! MONTAGE HANDLEIDING MAXXGRIP Beadlock systeem; Hét beste beadlocksysteem voor Autosport, Off-Road, en zelfs geschikt voor op de openbare weg! De onderdelen van het MAXXGRIP beadlock systeem; START HIER:

Nadere informatie

Montage- en gebruiksvoorschriften

Montage- en gebruiksvoorschriften Montage- en gebruiksvoorschriften VIMARC vibratormotoren type AXE t/m GXE Verhoogde veiligheid "EExe" Volgens EN 50014 en EN 50019 07/01 Vimarc B.V. P.O. Box 3316, 4800 DH Breda, Nederland ING Bank Breda

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona *dt-56202man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 3 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

HANDLEIDING SLOTKASTFREESMACHINE 171

HANDLEIDING SLOTKASTFREESMACHINE 171 HANDLEIDING SLOTKASTFREESMACHINE 171 ALGEMENE BESCHRIJVING De slotkastfreesmachine 171 bestaat uit: Slotkastfreesmachine 171 Montagegereedschap ( sleutels ) Een vierdelige, losneembare hoogteaanslag met

Nadere informatie

Postbus 9 3945 ZG COTHEN telefoon 0343 562800 fax 0343 563924 e-mail info@vasasport.nl website www.vasasport.nl

Postbus 9 3945 ZG COTHEN telefoon 0343 562800 fax 0343 563924 e-mail info@vasasport.nl website www.vasasport.nl Onderhoud Bull (en andere rolski's met vrijloopkoppeling) Inleiding Na jaren van uitstekend gebruik van de SkiSkett rolski's van het type Bull zijn er het laatste jaar regelmatig problemen met het vastlopen

Nadere informatie

Lichte inhaak arm (type CL) Geboute arm (type CB) Zware inhaak arm (type CH) Geklemde arm (type CP)

Lichte inhaak arm (type CL) Geboute arm (type CB) Zware inhaak arm (type CH) Geklemde arm (type CP) Montagehandleiding draagarmstellingen Type: Lichte inhaak arm (type CL) Geboute arm (type CB) Zware inhaak arm (type CH) Geklemde arm (type CP) Geachte klant, Bij de ontwikkeling van deze draagarmstelling

Nadere informatie

algemeen hydrosan montagevoorschriften slangen pagina 2 montagevoorschriften snijringkoppelingen pagina 8 afmetingen sae flenzen pagina 15

algemeen hydrosan montagevoorschriften slangen pagina 2 montagevoorschriften snijringkoppelingen pagina 8 afmetingen sae flenzen pagina 15 montagevoorschriften slangen pagina montagevoorschriften snijringkoppelingen pagina afmetingen sae flenzen pagina 1 hydrosan H Y D R A U L I E K hydrosan H Y D R A U L I E K montagevoorschriften slangen

Nadere informatie

Montagehandleiding Knikarmschermen Onlinezonneschermen.nl

Montagehandleiding Knikarmschermen Onlinezonneschermen.nl Montagehandleiding Knikarmschermen Onlinezonneschermen.nl Controleer de montagehoogte Controleer of u voldoende montagehoogte op uw gevel heeft om het scherm te plaatsen Boven de muursteun (montage steun)

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona *dt-53114man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik

Nadere informatie

1. Klem het geheel in een bankschroef. 2. Verwijder de borgplaat (2) van de naafdop (1). 3. Verdraai de remstelnokken om te voorkomen

1. Klem het geheel in een bankschroef. 2. Verwijder de borgplaat (2) van de naafdop (1). 3. Verdraai de remstelnokken om te voorkomen HANDELING Nr H78.420-3: Revisie van een achterste wieldraagarm 1 REVISIE VAN EEN ACHTERSTE WIELDRAAGARM DEMONTAGE 1. Klem het geheel in een bankschroef. 2. Verwijder de borgplaat (2) van de naafdop (1).

Nadere informatie

SPANBUSSEN - LOCKING DEVICES

SPANBUSSEN - LOCKING DEVICES SPANBUSSEN - LOCKING DEVICES KTN MONTAGE De krachtoverdracht vindt plaats door druk op de wrijvingsvlakken van de spansets, as en naaf uit te oefenen. Daarom moet er speciaal op gelet worden, dat de spanschroeven

Nadere informatie

Model 42 Verschildrukregelaar (sluitend) Type type Type A type A Type B type B

Model 42 Verschildrukregelaar (sluitend) Type type Type A type A Type B type B Model 42 Verschildrukregelaar (sluitend) Type 42-14 type 42-18 Type 42-24 A type 42-28 A Type 42-24 B type 42-28 B Type 42-24 A Type 42-28 A figuur 1 Verschildrukregelaar 1. Constructie en werking De verschildrukregelaar

Nadere informatie

Handleiding voor verwerking van STRATOBEL

Handleiding voor verwerking van STRATOBEL Handleiding voor verwerking van STRATOBEL 2006 Regelmatig bijgewerkte informatie over onze producten en hun beschikbaarheid, met richtlijnen voor hun verwerking, zijn te vinden op de AGCwebsite: : www.yourglass.nl

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Pijpenbuiger Datona

Veiligheidsinstructies Pijpenbuiger Datona Veiligheidsinstructies Pijpenbuiger Datona *dt-56102man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 3 Voor gebruik... 3 Gebruik en

Nadere informatie

Instelbare platenslipkoppelingen onderhouden antwoorden

Instelbare platenslipkoppelingen onderhouden antwoorden Instelbare platenslipkoppelingen onderhouden antwoorden Doel Je kunt instelbare platenslipkoppelingen van aftaktussenassen onderhouden, repareren en afstellen. Oriëntatie Slipkoppelingen komen op veel

Nadere informatie

KEYSTONE. Vlinderkleppen PremiSeal Figuur 38 Handleiding voor installatie & onderhoud. www.pentair.com/valves. Lees deze instructies zorgvuldig

KEYSTONE. Vlinderkleppen PremiSeal Figuur 38 Handleiding voor installatie & onderhoud. www.pentair.com/valves. Lees deze instructies zorgvuldig KEYSTONE Lees deze instructies zorgvuldig Dit symbool geeft belangrijke mededelingen en veiligheidsinstructies aan. Mogelijke gevaren: negeren van voorschriften, oneigenlijk gebruik van het product, onvoldoende

Nadere informatie

STANDAARD-BOX VB 100

STANDAARD-BOX VB 100 STANDAARD-BOX VB 100 Klosterhofweg 62 Tel: +492166-2163850 Site: www.euroverbau.de D-41199 Mönchengladbach-Güdderath Fax: +492166-1320506 Mail: info@euroverbau.de GmbH Verkoop & Verhuur Nederland: Postbus

Nadere informatie

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een holle wand

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een holle wand Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 5 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

HSE guidelines. juli 2015 FLENSVERBINDINGEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines. juli 2015 FLENSVERBINDINGEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS HSE guidelines S juli 2015 FLENSVERBINDINGEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan gesloten installaties en systemen zijn strikte

Nadere informatie

Rijwielgedeelte zijspan voor de eerste maal aan de motorfiets koppelen.

Rijwielgedeelte zijspan voor de eerste maal aan de motorfiets koppelen. D. Rijwielgedeelte zijspan voor de eerste maal aan de motorfiets koppelen. Plaats de motorfiets op een vlakke ondergrond en zet de motorfiets op de zijstandaard. Schakel de eerste versnelling in (om te

Nadere informatie

april 2009 FLENSVERBINDINGEN VGWM Veiligheid Milieu A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert!

april 2009 FLENSVERBINDINGEN VGWM Veiligheid Milieu A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! april 2009 VGWM A WAY OF LIVING Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu VGWM Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Leer de situatie op de installatie waar je gaat werken, zo

Nadere informatie

Algemene informatie slangtoebehoren

Algemene informatie slangtoebehoren Algemene informatie slangtoebehoren Voor de juiste toepassing met de meest optimale standtijd is het noodzakelijk een verantwoorde keuze te maken waarbij de eigenschappen van de koppeling en slangklem

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding www.monarchpoolsystems.eu 1 Overzicht 1. Introductie 2. Installatie 3. Werking 4. Onderhoud 5. Garantie LED voor electrode test 5 LED s weergave van Chloorwaarde LED weergave van

Nadere informatie

Montage- en gebruiksvoorschriften

Montage- en gebruiksvoorschriften Montage- en gebruiksvoorschriften VIMARC vibratormotoren type AXD t/m GXD Drukvast omhulsel "EExd" Volgens EN 50014 en EN 50018 07/01 Vimarc B.V. P.O. Box 3316, 4800 DH Breda, Nederland ING Bank Breda

Nadere informatie

JALOUZIËN. Bedienings- en montagehandleiding

JALOUZIËN. Bedienings- en montagehandleiding Bedienings- en montagehandleiding Woord vooraf Deze handleiding geeft inzicht in de werking, de montage en het onderhoud van de door Geha bv geleverde apparaten. U dient zich tijdens plaatsing en montage

Nadere informatie

Montagevoorschrift voor CaesarStone keukenbladen

Montagevoorschrift voor CaesarStone keukenbladen Montagevoorschrift voor CaesarStone keukenbladen Dit vindt u in de montageset C D siliconenlijm t.b.v. koppeling (A) opvulrubber (B) schuursponsje (C) fles vloeibaar schuurmiddel (D) montagevoorschrift

Nadere informatie

Montage Handleiding van SignWorld

Montage Handleiding van SignWorld Montage Handleiding van SignWorld 1. De ondergrond reinigen Ook al lijkt de ondergrond schoon, u moet de ondergrond altijd reinigen op de hierna beschreven wijze: Maak de ondergrond schoon met zeepwater

Nadere informatie

S-Lock spansets Prijslijst 2008

S-Lock spansets Prijslijst 2008 S-Lock spansets Prijslijst 2008 Prijzen in Euro, exclusief BTW. Wijzigingen/zetfouten voorbehouden. Overige prijzen op aanvraag (o.a.). Versie: MP 01-10-2008 Prijzen in Euro, exclusief BTW. Wijzigingen/zetfouten

Nadere informatie

Bonfix messing en messing vernikkelde knelfittingen. Technische documentatie

Bonfix messing en messing vernikkelde knelfittingen. Technische documentatie Bonfix messing en messing vernikkelde knelfittingen Algemeen De moderne installatietechnieken richten zich steeds meer op: a Snelle en tijdsbesparende toepassingen, b Eenvoudige en snelle vervanging van

Nadere informatie

Reparatie. Reparatie. 1.1 Vervangen van schakelkabels bij eendelige asring

Reparatie. Reparatie. 1.1 Vervangen van schakelkabels bij eendelige asring . Vervangen van schakelkabels (0,9mm specialerohloff kabel). Vervangen van schakelkabels bij eendelige asring Bij vervanging van versleten of geknapte schakelkabels moeten twee mogelijke asringversies

Nadere informatie

Vervangen keerringen en reparatie schroefas Yanmar saildrive SD20

Vervangen keerringen en reparatie schroefas Yanmar saildrive SD20 Vervangen keerringen en reparatie schroefas Yanmar saildrive SD20 De saildrive zoals die tegenwoordig veel wordt toegepast blijkt reuze solide en betrouwbaar. Uiterlijk lijkt het op het staartstuk van

Nadere informatie

Informatie voor de gebruikers van kozijn, ramen en deuren.

Informatie voor de gebruikers van kozijn, ramen en deuren. Informatie voor de gebruikers van kozijn, ramen en deuren. Kochs kozijnen, ramen en deuren zijn hoogwaardige bouwelementen met een veelvoud aan mogelijkheden. Om U jaren lang naar tevredenheid te kunnen

Nadere informatie

Montagehandleiding voor betonnen wasbak Taludes Type: wandmontage voor een metselwerk- of betonmuur

Montagehandleiding voor betonnen wasbak Taludes Type: wandmontage voor een metselwerk- of betonmuur Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 6 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

Handleiding. Geha heeft veel aandacht besteed aan de veiligheid en betrouwbaarheid van de geleverde onderdelen.

Handleiding. Geha heeft veel aandacht besteed aan de veiligheid en betrouwbaarheid van de geleverde onderdelen. Handleiding Woord vooraf Het doel van deze handleiding is de gebruiker een inzicht te geven in de werking, montage en het onderhoud van de door Geha geleverde onderdelen. Voordat u begint met de plaatsing

Nadere informatie

Montagehandleiding voor betonnen wasbak Taludes Type: wandmontage voor een cellenbeton- of gipsblokkenmuur

Montagehandleiding voor betonnen wasbak Taludes Type: wandmontage voor een cellenbeton- of gipsblokkenmuur Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 7 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

SOORTEN HANDGEREEDSCHAPPEN

SOORTEN HANDGEREEDSCHAPPEN pagina 1 van 5 SOORTEN HANDGEREEDSCHAPPEN 3. De draadtap. 3.1. Omschrijving. De draadtap is een verspanend gereedschap om met de hand inwendige schroefdraad te snijden in een boring. Draadtappen zijn cilindrische

Nadere informatie

Inbouw- en bedieningsvoorschrift EB 2183 NL. Veiligheidstemperatuurbewaking (STW) met veiligheidsthermostaat type 2403 K

Inbouw- en bedieningsvoorschrift EB 2183 NL. Veiligheidstemperatuurbewaking (STW) met veiligheidsthermostaat type 2403 K Veiligheidstemperatuurbewaking (STW) met veiligheidsthermostaat type 2403 K Veiligheidsthermostaat Regelthermostaat Fig. 1 Veiligheidstemperatuurbewaking type 2436 K/2403 K met regelthermostaat type 2430

Nadere informatie

Vervangen van de UJ s in de cardan-assen.

Vervangen van de UJ s in de cardan-assen. Vervangen van de UJ s in de cardan-assen. Toen ik tijdens de vorige klus (conversie lichte vracht) onder de auto lag merkte ik dat er speling zat op de achterste kruisje van de achterste cardan-as. Daarna

Nadere informatie

Technisch HEXA FLOORING

Technisch HEXA FLOORING Technisch HEXA FLOORING MASSIEF NT - I T S ALL IN Deze documentatie maakt onderdeel uit van het Informatief magazine Massief NT - TMA02-082017 HEXA FLOORING HEXA FLOORING De balkonbodemplaat van Massief

Nadere informatie

IR-thermometer IR-270L VOLTCRAFT

IR-thermometer IR-270L VOLTCRAFT Versie 03/04 Bestnr. 12 12 03 IR-thermometer IR-270L VOLTCRAFT Belangrijk! Beslist lezen! Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie