Financieel adviesbureau voor hoger opgeleiden, ondernemers en bedrijven DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieel adviesbureau voor hoger opgeleiden, ondernemers en bedrijven DIENSTVERLENINGSDOCUMENT"

Transcriptie

1 Financieel adviesbureau voor hoger opgeleiden, ondernemers en bedrijven DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inleiding dienstverlening Welkom bij Finac! Dit document informeert u over de dienstverlening van Finac. U vindt hier op welke deelgebieden wij actief zijn en wat de Finac aanpak inhoudt. Tevens informeren wij u over de tarieven en op welke wijze deze voldaan kunnen worden. Onder de merknaam Finac zijn vanuit ons pand aan de Maliebaan 75 te Utrecht verschillende bedrijven actief. Finac Fiscaal verzorgt voor particulieren en ondernemers alle belastingaangiftes van Inkomsten-, Vennootschaps- tot Omzetbelasting. Finac Fiscaal levert tevens hoogwaardige advisering op het terrein van belastingen, schenken, erven en het starten van een onderneming. Finac Collectief is gespecialiseerd in de advisering en het beheer van pensioenregelingen alsmede inkomens- en schadeverzekeringen voor bedrijven en instellingen. Finac BV Maliebaan CG Utrecht Finac Individueel is ons bedrijf waarvan de dienstverlening in dit document is opgenomen. Finac Individueel richt zich op hoger opgeleide particulieren en ondernemers. De kernactiviteit van Finac Individueel is deskundige financiële advisering en de professionele bemiddeling en beheer van financiële producten. finac: het rendement van ervaring

2 finac toen Finac is in 1969 opgericht als Voorlichtingsbureau voor Academici, met als doelstelling om academici, vrije beroepsbeoefenaren en carrièremakers te adviseren bij financiële vraagstukken, in het bijzonder praktijk- en onroerend goed financiering. Finac heeft hierin een naam verworven en zeer vele hoger opgeleiden hebben zich in de loop der jaren met grote tevredenheid door Finac laten adviseren. finac nu Finac richt zich op cliënten die zich thuis voelen bij het niveau van onze medewerkers en dienstverlening. Cliënten die het gemak van alle benodigde financiële expertise op één adres op prijs stellen. Cliënten die de zekerheid van een passend advies belangrijk vinden. Zekerheid die geborgd is door de grote deskundigheid, de lange ervaring en onafhankelijkheid van Finac. Cliënten die het professionele beheer van hun financiële producten op één centrale locatie weten te waarderen. Cliënten die duidelijkheid in verwachtingen en prijs op waarde weten te schatten. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT versie maart

3 werkterrein finac Finac is actief in financiële advisering en bemiddeling op een breed werkterrein. In het bijzonder zijn we succesvol op de volgende gebieden: wonen Finac is van oudsher zeer actief op de hypotheekmarkt en daarom een specialist in alle financiële vraagstukken betreffende de eigen woning. Wij kunnen u van dienst zijn als u een woning wilt kopen, als u een hypotheek nodig heeft en als u uw hypotheek wilt verhogen of oversluiten. We adviseren u over de eventuele noodzaak van een overlijdensrisicoverzekering en hoe u uw hypotheek het beste kunt aflossen. Daarnaast zorgen we ervoor dat uw hypotheek fiscaal optimaal wordt ingericht. zorg voor het gezin De zorg voor een gezin heeft grote financiële consequenties. Finac ondersteunt cliënten bij deze financiële zorg. Behalve gestructureerd sparen en beleggen voor studie en pensioen, vinden onze cliënten het belangrijk om bij overlijden hun nabestaanden verzorgd achter te laten. Wij adviseren en bemiddelen voor u de beste verzekeringen voor uw nabestaanden, als ook bij eventuele arbeidsongeschiktheid. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT versie maart

4 inkomen en pensioen Op het gebied van Inkomen en Pensioen heeft Finac veel ervaring en deskundigheid. Pensioen is een onderwerp van brede maatschappelijke interesse. Cliënten willen weten of ze voldoende pensioen opbouwen, hoe fiscaal optimaal te sparen voor hun pensioen en hoe ze eerder zouden kunnen stoppen met werken. Finac heeft de antwoorden op deze vragen. Hetzelfde geldt voor alle inkomensvragen bij ontslag, een gouden handdruk en bij echtscheiding. schadeverzekeringen Voor veel cliënten is het aantrekkelijk om alle financiële- en verzekeringszaken bij Finac onder te brengen. Daarom adviseren wij in zowel particuliere als zakelijke schadeverzekeringen. Daarbij beoordelen wij elders lopende verzekeringen op prijs en dekking. Finac heeft diverse arrangementen met gerenommeerde schadeverzekeraars, waardoor wij onze cliënten geregeld een aantrekkelijk alternatief kunnen bieden. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT versie maart

5 werkwijze finac Al sinds de start in 1969 stelt Finac de nodige eisen aan de kwaliteit van advies en streven we excellente advisering na. Om dit te borgen, onderscheiden we een aantal stappen in onze werkwijze: 1. oriënterend gesprek U bent zich aan het oriënteren op financieel advies en wil graag weten wat Finac voor u kan betekenen. Maak dan een vrijblijvende en kosteloze afspraak met één van onze deskundige adviseurs. In dit gesprek kunt u (nader) kennismaken met Finac en informeren wij u over de dienstverlening van Finac in het algemeen. Daarbij wordt voldoende tijd genomen om uw wensen en doelen te benoemen en bespreken we op hoofdlijnen uw financiële kennis en ervaring evenals uw financiële situatie. We informeren u over de prijs van onze werkzaamheden en de wijze waarop deze kan worden voldaan. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT versie maart

6 vergoeding dienstverlening Finac is helder over de prijs van haar dienstverlening en transparant in de wijze van betalen. Onderdeel van het oriëntatiegesprek is dat de prijs en wijze van betalen wordt afgestemd tussen u en de adviseur. De adviseur doet u een duidelijk voorstel waarin uw wensen, de gemaakte afspraken en bijbehorende prijs zijn opgenomen. Finac werkt met een afgesproken vaste prijs voor de volledige adviesopdracht, gebaseerd op een aantrekkelijk uurtarief. Indien u wenst, kan de adviesopdracht ook op basis van nacalculatie voor u worden uitgevoerd. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT versie maart

7 2. inventarisatie en analyse U heeft besloten dat Finac u adviseert bij uw financiële vraagstuk of bij de aanschaf van een financieel product. Wij dienen dan veel van u te weten om tot een goed advies te kunnen komen. Het advies of financieel product dat voor u geschikt is, hangt onder meer af van uw doelstellingen en wensen. Wij gaan u adviseren op financieel gebied en derhalve productoplossingen met u bespreken. Voor ons is het dan ook belangrijk te weten hoe uw financiële kennis en ervaring is zowel als uw risicobereidheid. De aanschaf van ieder financieel product of verzekering heeft consequenties. Het kan betekenen dat u voor een lange reeks van jaren financiële verplichtingen aangaat. Wij dienen daarom zowel uw huidige als uw toekomstige financiële situatie vast te stellen. Wensen Doelen Kennis Ervaring Risicobereidheid Financiële Situatie Adviesrichting en Productmogelijkheden Na de inventarisatie met u, wordt alle informatie door uw adviseur geanalyseerd en vindt, waar nodig, intern overleg plaats. De analyse resulteert in een of meer richtingen die tot een definitief advies kunnen leiden. Indien u een product nodig heeft, bepaalt uw adviseur tijdens de analyse de productmogelijkheden. Bij de bepaling van deze mogelijkheden wordt specifiek gelet op de gewenste flexibiliteit van het product, op de meest gunstige fiscale gevolgen en het door u aangegeven risico en rendement van het product. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT versie maart

8 3a. advies zonder bemiddeling U heeft een financieel vraagstuk waarbij de aanschaf van een product niet aan de orde is. Finac heeft sinds de start in 1969 kwalitatief hoogwaardige advisering als kernwaarde. hypotheekrapport Al decennia schakelen cliënten ons in voor een objectief hypotheekadvies, dat resulteert in uw persoonlijke Finac Hypotheekrapport, zonder verplichting tot het afsluiten van een hypotheek. vermogensadvies Finac biedt vermogensadvies, waarbij cliënten begeleid en geadviseerd worden in het optimaal renderen en spreiden van hun vermogen, van renterekeningen, deposito s tot beleggingen. financiële planning Finac verzorgt Financiële Planning voor cliënten die bijvoorbeeld willen weten of zij kunnen stoppen met werken op hun gewenste pensioenleeftijd en of zij zich een tweede woning kunnen veroorloven. Dit geldt eveneens voor cliënten die de gevolgen voor hun inkomen en vermogen willen zien bij ontslag, echtscheiding, overlijden en langdurige ziekte. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT versie maart

9 Uw adviseur levert een persoonlijk financieel totaaloverzicht, waarin u de ontwikkeling van uw inkomen en vermogen, voor en na belastingen, over een reeks van jaren kunt zien. Vervolgens wordt uw financiële scenario of doel hierin opgenomen en de effecten daarvan zichtbaar gemaakt. Afsluitend stemmen we met u af op welke wijze u uw wensen en doelen kunt bereiken. pensioenregeling DGA Voor de Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) blijft het opbouwen van pensioen in de eigen BV aantrekkelijk. Doordat er regelmatig wetswijzigingen plaatsvinden, voldoen veel pensioenregelingen echter niet aan de laatste fiscale regels. Finac maakt uw regeling up-to-date en verzorgt voor een vast tarief de jaarlijkse noodzakelijke berekeningen voor de hoogte van de pensioenstortingen. Finac toetst voor de DGA eveneens of de gemaakte afspraken voor het Weduwe en Wezenpensioen en het Arbeidsongeschiktheidspensioen voldoende gedekt zijn door financiële reserves en of verzekeringen. Als er een Overlijdens- of Arbeidsongeschiktheidsverzekering aanwezig is, controleert Finac de premiehoogte en de dekking. Dit leidt voor cliënten regelmatig tot de mogelijkheid van aanzienlijke premiebesparingen. pensioencheck particulier De behoefte van cliënten aan inzicht in hun pensioen, zowel ouderdoms- als nabestaandenpensioen, brengt velen in contact met Finac. De Finac Pensioencheck Particulier levert u, voor een vast aantrekkelijk tarief, een cijfermatig overzicht van uw situatie. De waarde en verwachte opbrengst van uw pensioenregeling, lijfrentepolis, pensioenpolis en gouden handdrukpolis wordt inzichtelijk gemaakt en afgezet tegen uw normpensioen. echtscheiding Het waarderen en verdelen van financiële bezittingen bij een echtscheiding vereist de nodige deskundigheid en kennis. Financiële producten als pensioenregelingen, lijfrentepolissen, de hypotheeklening en hypotheekverzekering dienen op de juiste juridische en fiscale wijze verdeeld en toebedeeld te worden. Finac heeft deze expertise en ervaring in huis en wordt hiervoor regelmatig ingeschakeld. second opinion Cliënten willen graag de beoordeling door Finac van hun bestaande, elders beheerde, spaar- en beleggingsverzekeringen, pensioenregeling en schadeverzekeringen. Finac biedt u een second opinion en u krijgt antwoord op vragen over de prijs en kwaliteit van het product, kosten, rendement en risico, premie en dekking maar ook over alternatieve mogelijkheden, waarbij fiscale en juridische consequenties meegewogen worden. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT versie maart

10 prijsindicatie advies De aanleiding dat u Finac benadert, kan velerlei zijn: u heeft behoefte aan financieel advies of u heeft een verzekering, hypotheek of ander financieel product nodig. De prijs van deskundige advisering door Finac is gebaseerd op een vast uurtarief. Als daarbij geen sprake is van de aanschaf van een financieel product, geldt het volgende tarief: Finac Advies Uurtarief 120,- *) exclusief BTW *) Inclusief 20% Finac Beheer korting Bij het doen van een voorstel voor advies is het uitgangspunt dat met de cliënt een totaalprijs wordt afgesproken, gebaseerd op de te investeren tijd. Indien gewenst, kunt u eveneens opteren voor nacalculatie van de geïnvesteerde tijd tegen het vaste uurtarief. Het advies dat wij uitbrengen is altijd gebaseerd op uw wensen en uw persoonlijke financiële situatie. Onze oplossing is daardoor altijd persoonlijk en de prijs maatwerk. We kunnen derhalve pas na het oriëntatiegesprek de benodigde tijdsinvestering aangeven en daarop de totaalprijs bepalen. Finac kent voor veelgevraagde adviezen wel standaardprijzen. Deze vindt u in de bijbehorende tabel: Finac Advies Onderwerp Prijs exclusief BTW Hypotheekrapport Hypotheekinventarisatie en analyse Pensioencheck Particulier Overzicht huidige pensioensituatie en norm 120 Second Opinion Beleggingsverzekeringen Beoordeling / Alternatieven 240 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT versie maart

11 3b. advies met product bemiddeling U heeft een hypotheek nodig, u wilt risico s verzekeren of u wilt uw geld optimaal reserveren voor een groter doel. Finac adviseert u het product dat het beste aansluit op uw wensen en situatie. Finac kan voor u bemiddelen in alle mogelijke financiële producten van verzekeringen tot bancaire rekeningen. Finac heeft in principe toegang tot de hele markt van aanbieders van financiële producten, van standaardverzekeringen tegen de laagste prijs tot kwalitatief hoogwaardige maatwerkoplossingen. We maken daarbij van oudsher constant een kritische selectie van de producten en aanbieders in onze adviezen, waarbij kwaliteit voor onze cliënten het belangrijkste criterium is. finac Advies en Bemiddeling Wonen Zorg voor het Gezin Inkomen Pensioen Schade Hypotheek Weduwe- en Wezen verzekering Lijfrente Opstal Inboedel Reis Aflossing Arbeidsongeschiktheidsverzekering Gouden Handdruk Auto Motor Pleziervaartuig Overlijdens Risicoverzekering Ziektekostenverzekering Compagnon- Risicoverzekering Bedrijfs- en Beroeps- Aansprakeijkheid Finac heeft zeer uitgebreide product- en marktkennis in huis en kan nagenoeg alle oude en nieuwe financiële producten beoordelen. Finac maakt daarbij gebruik van hoogwaardige product vergelijkingssoftware. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT versie maart

12 prijsindicatie advies met productbemiddeling Indien u een verzekering, hypotheek of ander financieel product nodig heeft dan adviseert Finac u het soort product dat u het beste kunt aanschaffen en de aanbieder (bank of verzekeraar) die dit product levert. Wij kunnen vervolgens voor u bemiddelen met deze aanbieder en ervoor zorgen dat het product volledig naar uw wens geleverd wordt. Voor advisering gevolgd door bemiddeling van een financieel product, geldt bij Finac het volgende tarief: Finac Advies met Bemiddeling Uurtarief 120,- *) BTW niet verschuldigd *) Inclusief 20% Finac Beheer korting We spreken vooraf met de cliënt een totaalprijs af en indien gewenst kan een afspraak worden gemaakt op uren nacalculatie. Gebaseerd op ervaringcijfers hebben we voor u per productadvies de bandbreedte in tijdsinvestering en prijs: Finac Advies met Bemiddeling Onderwerp Product Uren indicatie Minimum Maximum Financiering Hypotheeklening Aflossing Hypotheek Overlijdensverzekering Lijfrente Direct Ingaande Rente Lijfrenteopbouw Gouden Handdruk Bancair / Verzekeren Stamrecht BV Uw Finac adviseur is graag bereid u een nadere toelichting te geven op de werkzaamheden en prijsopbouw. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT versie maart

13 4. nazorg en beheer Finac heeft voor u bemiddeld bij de totstandkoming van financiële producten of u wilt dat Finac uw bestaande verzekeringen en andere producten gaat beheren. Wij nemen deze vervolgens op in onze administratie en beheren ze voor u. Beheer betekent voor Finac dat wij vanuit onze zorgplicht proactief contact met u blijven onderhouden en nazorg bieden indien dat nodig is. Wij hebben onze zorgplicht naar u geborgd binnen Finac Beheer. finac beheer De basis van Finac Beheer is dat uw producten op een professionele wijze digitaal worden geadministreerd. Dit geldt ook voor alle relevante documenten en correspondentie gedurende de looptijd van het product. Indien u contact wenst over uw polissen of andere producten wordt u tijdens kantooruren direct telefonisch te woord gestaan door een van onze medewerkers. Zij kunnen uw dossier met financiële zaken digitaal inzien. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT versie maart

14 finac beheervergoeding Voor het opnemen van uw financiële producten in onze administratie en het up-todate houden van de gegevens van deze producten berekenen wij een beheervergoeding. De Finac Beheer vergoeding dient te worden voldaan gedurende de looptijd van uw financiële product. Finac hanteert één, relatief laag, tarief per cliënt: Finac Beheervergoeding Tarief per jaar 90,- inclusief BTW pro actief beheer Beheer door Finac betekent echter niet alleen goede bereikbaarheid, een prettig contact en de professionele administratie van uw financiële zaken. Beheer door Finac betekent ook dat u ieder jaar van ons een helder overzicht van uw producten ontvangt en dat wij daarbij uw producten proactief beheren. persoonlijke signalering Vanzelfsprekend ontvangt u correspondentie over wetswijzigingen die relevant zijn voor uw product. Ook als het door u aangeschafte product door de aanbiedende bank of verzekeraar wezenlijk wordt veranderd, wordt u hierover geïnformeerd en de wijzigingen toegelicht. Mochten zich gedurende de looptijd marktomstandigheden voordoen die voor u noemenswaardig kunnen zijn dan krijgt u van ons persoonlijk bericht. uitnodiging gratis onderhoudgesprek U weet dat u altijd met onze deskundige adviseurs uw vragen over uw producten kunt afstemmen. Proactief beheer door Finac betekent daarbij dat wij u iedere twee jaar uitnodigen voor een gratis financieel update gesprek bij Finac op kantoor. Hoofddoel van dit gesprek is om gezamenlijk te inventariseren of uw lopende producten nog passen bij uw wensen en doelen. Indien aanvullende maatregelen gewenst zijn, kunnen we u adviseren en u een voorstel doen. korting tarief Deelname aan Finac Beheer betekent voor u ook een aantrekkelijke korting op het reguliere tarief van Finac. De hoogte van deze interessante korting vindt u in onze tarieftabellen. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT versie maart

15 toegevoegde waarde De toegevoegde waarde van Finac kenmerkt zich op veel terreinen. U voelt zich vertrouwd bij Finac op de Maliebaan in Utrecht waar u voor de deur kunt parkeren en u discreet uw financiële zaken kunt overleggen. U vindt het belangrijk dat de adviseurs van Finac van een goed niveau zijn en over vergaande financiële, verzekeringstechnische, fiscale en juridische kennis en ervaring beschikken. U stelt het gemak op prijs van rechtstreeks contact met uw adviseur bij Finac, uw adviseur die het overzicht heeft van uw financiële zaken. Het gemak van het in huis hebben van alle expertise voor het hele scala aan financiële vragen. De essentiële verbindingen die Finac legt tussen uw financiële zaken. Het gemak van de online mogelijkheden van Finac en het moderne centrale beheer van uw financiële producten. U hecht een groot belang aan de zekerheid dat u met uw producten uw doelen bereikt. De zekerheid van een goede dekking en tarief. Zekerheid die Finac u biedt op basis van deskundigheid en lange ervaring, maar bovenal door de onafhankelijke en transparante advisering. U wilt een kwaliteitsadvies voor een redelijke prijs. U wilt het beste financiële product voor het scherpste tarief. finac: het rendement van ervaring! Finac BV Maliebaan CG Utrecht De meeste recente versie van ons dienstverleningdocument vindt u op De kerngegevens van ons kantoor staan in de Finac dienstenwijzer. Hierin vindt u informatie over onze klachtenregeling en het registratienummer waaronder wij staan ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Zie DIENSTVERLENINGSDOCUMENT versie maart

Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier

Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document informeren wij u over onze dienstenwijzer, onze dienstverlening,

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Dienstenwijzer Dit document is een puur informatief document. Dat betekent dat u door dit document op generlei wijze verplicht bent om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen of om een bepaalde overeenkomst,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Concordia de Keizer Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Concordia de Keizer Januari 2015 1 Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag

Nadere informatie

FPN Groep Dienstverlening Particulier

FPN Groep Dienstverlening Particulier FPN Groep Dienstverlening Particulier Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Wie zijn wij? Naam en adresgegevens Lamers & Van de Wijdeven Hypotheken en Verzekeringen Oude Provincialeweg 54 A Postbus 71 5527 ZH Hapert

Wie zijn wij? Naam en adresgegevens Lamers & Van de Wijdeven Hypotheken en Verzekeringen Oude Provincialeweg 54 A Postbus 71 5527 ZH Hapert Ons kantoor is gespecialiseerd in hypotheken en verzekeringen. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument t Sorgh & Huis Bv

Dienstverleningsdocument t Sorgh & Huis Bv Dienstverleningsdocument t Sorgh & Huis Bv Welkom Wij van t Sorgh & Huis Bv staan graag voor u klaar. Voor al uw financiële zaken kunt u terecht bij ons kantoor. Uw keuze voor t Sorgh & Huis Bv is een

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van Bruggen Adviesgroep

Dienstenwijzer Van Bruggen Adviesgroep Welkom Hartelijk welkom bij Van Bruggen Adviesgroep. We staan graag voor u klaar. Voor al uw financiële zaken kunt u terecht bij één van onze 50 kantoren, verspreid over Nederland. Uw keuze voor Van Bruggen

Nadere informatie

D I E N S T E N W I J Z E R

D I E N S T E N W I J Z E R D I E N S T E N W I J Z E R Voor u ligt de dienstenwijzer van B & R Advies BV. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl Voordat u besluit om van onze dienstverlening gebruik te maken wilt u weten waar u aan

Nadere informatie

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Let op! Geld lenen kost geld Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Geachte cliënt, Wij willen u graag informeren over de dienstverlening van Van Dijk Lease & Financiering en onze werkwijze.

Nadere informatie

2. Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden.

2. Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden. Bovensmilde, maart 2012 Onderwerp: Dienstenwijzer Combivé Verzekeringen en www.hondengeleiderspolis.nl A. Inleiding Via dit document geven wij weer op welke manier wij werken. Wij geven hierin bij u aan

Nadere informatie

Ruijters Financiële Diensten B.V. Promenade 299, 6411 JJ Heerlen. T: 043-329 29 45 F: 045 579 04 43 E: rfd@ruijters.nl W: www.ruijters.

Ruijters Financiële Diensten B.V. Promenade 299, 6411 JJ Heerlen. T: 043-329 29 45 F: 045 579 04 43 E: rfd@ruijters.nl W: www.ruijters. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door te Heerlen. Middels deze Dienstenwijzer willen wij ons aan u voorstellen, u informeren over onze werkwijze en u laten zien wat u van ons kunt verwachten. Uiteraard

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hoogkamer Assurantiën B.V.

Dienstverleningsdocument Hoogkamer Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze

Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze Werkwijze combineert de per 1 juli 2009 wettelijk verplichte Dienstenwijzer en het Dienstverleningsdocument. Frank Ruis

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Mussche Assurantie Kantoor besteed veel aandacht aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Ook streven wij naar volledige transparantie met betrekking tot de diensten die wij

Nadere informatie

Geachte cliënt, A. Inleiding

Geachte cliënt, A. Inleiding Fiën Adviesgroep Rijsenburg B.V. Hoofdstraat 118-120 3972 LD Driebergen-Rijsenburg www.fien.nl Tel: 0343-518561 Fax: 0343-518669 info@fien.nl Geachte cliënt, A. Inleiding 1. Financiële dienstverleners

Nadere informatie

Nico Poel Financiële Diensten behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Nico Poel Financiële Diensten behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. DIENSTENWIJZER Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen. DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN

Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN Telefoon: 024 649 50 25 Fax: 024 649 50 01 E-mail: wijchen1375@hypotheekshop.nl Internet: www.hypotheekshop.nl/wijchen

Nadere informatie

ONZE DIENSTVERLENING Alles wat u moet weten van de Financiële Meesters

ONZE DIENSTVERLENING Alles wat u moet weten van de Financiële Meesters ONZE DIENSTVERLENING Alles wat u moet weten van de Financiële Meesters Onze Dienstverlening V1, 2013 Pagina 1 Onze Dienstverlening V1, 2014 Inleiding Financiële Meesters Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat wij

Nadere informatie

Dienstverleningswijzer Van Houwelingen Financiële Diensten

Dienstverleningswijzer Van Houwelingen Financiële Diensten Dienstverleningswijzer Van Houwelingen Financiële Diensten Versie 2014.5 Inhoudsopgave Dienstverleningswijzer Inleiding... 3 Dienstverleningsdocument... 4 Onze Dienstverlening... 4 Hoe worden wij beloond?...

Nadere informatie

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door H&H hypotheekadviseurs, met kantoren in Arnhem, Kronenburgpromenade 30, 6831 EA en in Westervoort, Dorpstraat 88,

Nadere informatie

Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014

Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014 Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014 Het team van de TDA groep is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. De persoonlijke situatie en wensen van u als klant staan in onze werkwijze centraal.

Nadere informatie

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet Financiële Dienstverlening van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt, is dat wij u tijdig informeren over

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij?

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Mandema en Partners B.V.

Mandema en Partners B.V. Mandema en Partners B.V. Onze dienstverlening, dienstverleningsdocumenten en Algemene Voorwaarden WWW.MANDEMA.NL Relevante informatie voor u U treft hier een informatiepakket aan dat belangrijk is om te

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Kemperman Verzekeringen VOF, Beatrixplein 1, 7031 AJ Wehl. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie