Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT"

Transcriptie

1 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Opleiding Uitvoerend CAD-tekenaar Mechanische Constructies BO ME 405 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 26

2 Inhoud 1 Opleiding Relatie opleiding referentiekader Inhoud Certificering Niveau Duur Plaats van de opleiding in het studiegebied Modules Leertraject Sleutelvaardigheden Basiscompetenties van de opleiding Het tekenwerk voorbereiden Mechanische constructies uittekenen met een CAD-pakket Het tekenwerk controleren Technisch-administratieve vaardigheden Computerbeheer Ondersteunende kennis Veiligheid, gezondheid en milieu Modules Module Toegepaste wiskunde (M BW C200) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Module CAD-basis (M BW C201) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Module Sterkteleer voor de uitvoerend CAD-tekenaar (M BW C214) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Module Computerbeheer voor de uitvoerend CAD-tekenaar (M BW C222) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Module Mechanische constructieonderdelen (M ME G451) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Module Pneumatica voor de uitvoerend CAD-tekenaar (M ME G452) Situering van de module in de opleiding Versie 1.0 BVR Pagina 2 van 26

3 3.6.2 Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Module Hydraulica voor de uitvoerend CAD-tekenaar (M ME G453) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Module Toegepaste mechanica voor de uitvoerend CAD-tekenaar (M ME G454) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Toegepaste elektriciteit (M ME G455) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Module CAD-2D 1 (M ME 456) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Module CAD-2D 2 (M ME 457) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Module CAD-3D 1 (M ME 458) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Module CAD-3D 2 (M ME 459) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Module Werkplekleren CAD-tekenen (M ME 460) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Versie 1.0 BVR Pagina 3 van 26

4 1 Opleiding 1.1 Relatie opleiding referentiekader De beroepsopleiding Uitvoerend CAD-tekenaar hoort thuis in het studiegebied MECHANICA-ELEKTRICITEIT. Voor het uitwerken van deze opleiding werd er gebruik gemaakt van volgende referentiekaders: - VDAB-beroepenfiche: Tekenaar van ; - Beroepsprofiel Bouwkundig tekenaar. SERV, oktober De SERV stelt vast dat er een grote variëteit aan tekenaars is, die voortspruit uit de grote diversiteit van sectoren waarbinnen een tekenaar kan tewerkgesteld zijn 1. Naargelang de sector heeft het tekenwerk een specifieke invalshoek. Het ontwerpproces verloopt voor alle tekenaars grosso modo volgens eenzelfde stramien (voorontwerp, ontwerp, asbuiltplan), maar de plannen verschillen inhoudelijk van elkaar. De kennis die nodig is om een plan te kunnen uitwerken, is m.a.w. specifiek voor iedere discipline. 2 De opleiding Uitvoerend CAD-tekenaar heeft duidelijke raakvlakken met de opleidingen Uitvoerend CAD-tekenaar HVAC, Uitvoerend CAD-tekenaar piping en Uitvoerend CAD-tekenaar elektriciteit, die eveneens tot het studiegebied MECHANICA-ELEKTRICITEIT behoren. Dit vertaalt zich onder meer in een groot aantal gemeenschappelijke modules. Er zijn ook raakvlakken zij het in mindere mate - met de opleidingen Uitvoerend CAD-tekenaar bouw en Uitvoerend CAD-tekenaar wegeniswerken van het studiegebied BOUW. De raakvlakken situeren zich hier voornamelijk op het vlak van de sleutelvaardigheden en de niet-domeinspecifieke competenties. Het profiel dat met deze opleidingen wordt beoogd, is dat van een uitvoerend tekenaar, die het ontwerpteam ondersteunt. De uitvoerend CAD-tekenaar ontwerpt in principe niet zelf, tenzij in zeer beperkte mate. Zijn tekenwerk bouwt hoofdzakelijk voort op bestaande ontwerpen, die hij aanpast, aanvult, bijstuurt, in opdracht van en onder de verantwoordelijkheid van de ontwerper(s), meestal ingenieur(s). De opleiding Uitvoerend CAD-tekenaar werd ontwikkeld in overleg met Cevora. Het opleidingsprofiel werd gevalideerd door Cevora en Inom, het sectoraal vormingsfonds voor arbeiders en bedienden werkzaam in de metaal- en technologische industrie. 1.2 Inhoud Na deze opleiding kan de cursist: het eigen werk plannen en organiseren; een computersysteem beheren en gebruiken in functie van het takenpakket van een uitvoerend CAD-tekenaar; 1 SERV, Beroepsprofiel bouwkundig tekenaar. Blz SERV, Beroepsprofiel bouwkundig tekenaar. Blz. 15. Versie 1.0 BVR Pagina 4 van 26

5 met een CAD-pakket werken; ondersteunende kennis en vaardigheden m.b.t. mechanica en mechanische constructies toepassen bij het tekenen met behulp van een CAD-pakket. 1.3 Certificering Elke module wordt bekrachtigd met een deelcertificaat. De opleiding leidt tot het certificaat UITVOEREND CAD-TEKENAAR MECHANISCHE CONSTRUCTIES. Het certificaat van deze opleiding leidt in combinatie met het certificaat AANVULLENDE ALGEMENE VORMING tot het diploma secundair onderwijs. 1.4 Niveau De opleiding Uitvoerend CAD-tekenaar situeert zich op het niveau secundair volwassenenonderwijs. 1.5 Duur De opleiding Uitvoerend CAD-tekenaar Mechanische constructies omvat in totaal 900 lestijden. 1.6 Plaats van de opleiding in het studiegebied Referenti e-kader 520 X 720 X 940 X Nr. Opleidingen Lestijden 1 Residentieel elektrotechnisch BO ME installateur Industrieel elektrotechnisch BO ME installateur Hersteller bruingoed BO ME Hersteller witgoed BO ME Bordenbouwer BO ME Onderhoudselektricien BO ME Installateur domotica BO ME Installatie en onderhoud van BO ME alarmsystemen PLC technieker BO ME Technieker aandrijfsystemen BO ME Assistent podiumtechnicus BO ME Reglementerin g 640 X Versie 1.0 BVR Pagina 5 van 26

6 Referenti e-kader Nr. Opleidingen Lestijden 12 Podiumtechnicus BO ME Computeroperator BO ME Netwerktechnicus BO ME Vliegtuigtechnicus avionica en BO ME 1420 elektriciteit Puntlasser BO ME Hoeklasser BO ME Plaatlasser BO ME Buislasser BO ME Gassmeltlasser BO ME BMBE-lasser BO ME MIG/MAG-lasser BO ME TIG-lasser BO ME Lasser monteerder BMBE BO ME Lasser monteerder MIG/MAG BO ME Lasser monteerder TIG BO ME Lasser monteerder BO ME Buisfitter staal BO ME Buisfitter kunststof BO ME Onderhoudsmecanicien BO ME Operator verspaning BO ME Plaatbewerker BO ME Draaier frezer BO ME Reglementerin g 600 X 1200 X 1800 X 320 X 720 X 600 X 480 X Versie 1.0 BVR Pagina 6 van 26

7 Monteur fotovoltaïsche systemen BO ME Installateur fotovoltaïsche systemen BO ME Servicetechnicus fotovoltaïsche systemen 43 Uitvoerend CAD-tekenaar 44 Uitvoerend CAD-tekenaar elektriciteit BO ME 403 BO ME 405 BO ME 408 Referenti e-kader 160 EUrichtlijn: 2009/28/ EG 340 EUrichtlijn: 2009/28/ EG 680 EUrichtlijn: 2009/28/ EG 900 VDAB Cobrafiche + SERV-BP 740 VDAB Cobrafiche + SERV-BP Nr. Opleidingen Lestijden 34 Monteur BO ME Productieoperator verspaning BO ME Frezer kotteraar BO ME Slijper BO ME Erodeerder BO ME Matrijzenmaker BO ME 800 Reglementerin g 1.7 Modules Naam Lestijden Toegepaste wiskunde M BW C CAD-basis M BW C Sterkteleer voor de uitvoerend CAD-tekenaar M BW C Computerbeheer voor de uitvoerend CADtekenaar M BW C Mechanische constructieonderdelen M ME G Pneumatica voor de uitvoerend CAD-tekenaar N ME G Hydraulica voor de uitvoerend CAD-tekenaar N ME G Toegepaste mechanica voor de uitvoerend N ME G Versie 1.0 BVR Pagina 7 van 26

8 CAD-tekenaar Toegepaste elektriciteit mechanische N ME G constructies CAD-2D 1 M ME CAD-2D 2 M ME CAD-3D 1 M ME CAD-3D 2 M ME Werkplekleren CAD-tekenen mechanische constructies M ME Leertraject Computerbeheer voor de uitvoerend CAD-tekenaar CAD-2D mechanische constructies 1 80 CAD-2D mechanische constructies 2 80 CAD-basis Toegepaste 60 mechanica voor de uitvoerend CAD-tekenaar Toegepaste wiskunde CAD-3D mechanische constructies 1 Sterkteleer 60 voor de uitvoerend CAD-tekenaar 80 CAD-3D mechanische constructies 2 Werkplekleren CAD-tekenen mechanische constructies 120 Pneumatica voor de 60 Hydraulica voor de 40 uitvoerend CADtekenaar uitvoerend CADtekenaar Toegepaste elektriciteit mechanische constructies 40 Mechanische constructieonderdelen 40 UITVOEREND CAD-TEKENAAR MECHANISCHE CONSTRUCTIES 900 LT 1.9 Sleutelvaardigheden Sleutelvaardigheid Specificatie Accuratesse Erop gericht zijn binnen de voorgeschreven tijd SV02 een taak nauwkeurig te voltooien. Flexibiliteit In staat zijn om zich aan te passen aan SV 12 wijzigende omstandigheden, onder meer middelen, doelen, mensen en procedures. Kritische ingesteldheid In staat zijn zichzelf en zijn omgeving in vraag te stellen, de waarde van een bewering of een SV 15 Versie 1.0 BVR Pagina 8 van 26

9 Leerbekwaamheid Omgaan met stress Planmatig denken Problemen onderkennen en oplossen feit, de haalbaarheid van een vooropgesteld doel te verifiëren, alvorens een stelling in te nemen. In staat zijn om, via geëigende leerprocessen, zijn competenties te verbreden en te verdiepen. In staat zijn te leven met een aanvaardbare werkdruk, ook in moeilijke arbeidsomstandigheden (onder meer aard van het werk, de werkomgeving, tegenslagen en kritiek). In staat zijn op methodische wijze over een opgave of probleem te redeneren. Zien dat er een probleem is, waar het precies gesitueerd is en er een oplossing voor aanreiken. Zin voor samenwerking In staat zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken. SV 18 SV21 SV22 SV 23 SV35 Versie 1.0 BVR Pagina 9 van 26

10 2 Basiscompetenties van de opleiding 2.1 Het tekenwerk voorbereiden Basiscompetenties een eigen werkplanning maken. opdrachten in de werkplanning inpassen. 2.2 Mechanische constructies uittekenen met een CAD-pakket Het tekenwerk controleren Basiscompetenties plannen en tekeningen interpreteren. volgens de ontwerpeisen werken. berekeningen maken. met CAD werken. met CAD 2D werken. met CAD 3D werken. tekeningen in het juiste formaat omzetten. een symbolenbibliotheek gebruiken. binnen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een uitvoerend CAD-tekenaar, een symbolenbibliotheek beheren. ruimtelijk en technisch inzicht aanwenden. een tekening aanpassen. een ontwerp uittekenen. een uitvoeringstekening maken. een samenstellingstekening tekenen. technische gegevens in een tekening verwerken. Basiscompetenties schetsen. tekeningen presenteren. raadgevingen verwerken. eigen werk controleren. eigen werk verbeteren. technische termen hanteren. 2.4 Technisch-administratieve vaardigheden Basiscompetenties volgens de gangbare standaarden, normen en/of richtlijnen werken. een klassement beheren. Versie 1.0 BVR Pagina 10 van 26

11 vigerende wetgeving hanteren. binnen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een uitvoerend CAD-tekenaar, lastenboek en meetstaten hanteren. binnen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een uitvoerend CAD-tekenaar, technische documentatie hanteren. technische documentatie raadplegen. een dossier samenstellen. met randapparatuur werken. binnen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een uitvoerend CAD-tekenaar, de dagelijkse routinetaken afhandelen. 2.5 Computerbeheer Basiscompetenties op een veilige en ergonomische manier computersystemen gebruiken. met gegevensdragers en gegevensverkeer werken. een computer en andere voor de uitvoerend CAD-tekenaar relevante burotica gebruiken. een computer en andere voor de uitvoerend CAD-tekenaar relevante burotica beheren. een werkplanning op de computer invoeren. een werkplanning op de computer aanpassen. bestanden uit verschillende softwaretoepassingen importeren. bestanden uit verschillende softwaretoepassingen exporteren. bestanden van het netwerk naar het werkstation kopiëren. bestanden converteren. bestanden op verschillende manieren en in verschillende formaten opslaan. bestanden op verschillende manieren en in verschillende formaten opvragen. een overzichtelijke bestandsstructuur op de computer aanmaken. in een rekenblad gegevens invoeren. in een rekenblad gegevens wijzigen. in een rekenblad basisformules maken en ingebouwde basisfuncties gebruiken. in een tekstverwerkingsprogramma documenten aanmaken. in een tekstverwerkingsprogramma documenten aanpassen. met behulp van presentatiesoftware een project voorstellen. met een typebestek op computer werken. bestanden op de computer of het netwerk opzoeken. relevante vakinformatie opzoeken op het internet. elektronische catalogi voor bepaalde materialen raadplegen. correct met netiquette omgaan. Versie 1.0 BVR Pagina 11 van 26

12 2.6 Ondersteunende kennis Basiscompetenties opmeten. fysische/mechanische eigenschappen van materialen toelichten. kenmerken van materialen opsommen. materialen en constructieonderdelen vergelijken. de functie van de verschillende mechanische constructieonderdelen verwoorden. de werking van de verschillende mechanische constructieonderdelen beschrijven. mechanische constructieonderdelen selecteren. mechanische uitvoeringstechnieken toelichten. verschillende lastechnieken en -symbolen toelichten. het productieproces en de productiemechanismen toelichten. basisprincipes van de sterkteleer toelichten. basisprincipes van sterkteleer in een tekening herkennen. basisbegrippen van krachten omschrijven. resultante van een stelsel van krachten bepalen. eenvoudige berekeningen maken m.b.t. druk. basisbegrippen van de bewegingsleer omschrijven. soorten bewegingen omschrijven. met soorten bewegingen eenvoudige berekeningen maken. eenvoudige berekeningen m.b.t. arbeid, vermogen en energie maken. het principe van een compressor verwoorden. de onderdelen van persluchtverzorging opsommen. het principe en de noodzaak van persluchtverzorging duiden. de principiële werking van arbeidselementen uit de pneumatica verwoorden. de principiële werking van soorten ventielen omschrijven. pneumatische symbolen opzoeken. een eenvoudige pneumatische installatie voorstellen. de onderdelen van een hydraulische installatie opsommen. de werking en de functie van hydraulische motoren en variatoren omschrijven. de werking en de functie van hydraulische cilinders omschrijven. de werking en de functie van hydraulische stuur- en regelkleppen verwoorden. hydraulische symbolen opzoeken. eenvoudige hydraulische schema s voorstellen. eenvoudige berekeningen m.b.t. de Wet van Ohm uitvoeren. eenvoudige berekeningen m.b.t. vermogen bij gelijkspanning uitvoeren. Versie 1.0 BVR Pagina 12 van 26

13 Veiligheid 096 eenvoudige berekeningen m.b.t. vermogen bij Ohmse belastingen bij wisselspanning uitvoeren. het doel van beveiligingstoestellen tegen kortsluitingen, overbelasting en verliesstromen omschrijven. beveiligingstoestellen tegen kortsluitingen en overbelasting herkennen. basisprincipes van schakeltechniek verwoorden. bij het uittekenen van, met de inbouwvoorwaarden van elektrische toestellen en kabels rekening houden. Basiscompetenties veiligheidsvoorschriften bij het gebruik van energie in herkennen. Versie 1.0 BVR Pagina 13 van 26

14 3 Modules 3.1 Module Toegepaste wiskunde (M BW C200) Situering van de module in de opleiding De cursist leert wiskunde toepassen in een technische context Instapvereisten voor de module Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 40 Lt Basiscompetenties Module Toegepaste wiskunde volgens de gangbare standaarden, richtlijnen en/of normen werken. berekeningen maken. technische termen hanteren. raadgevingen verwerken. technische documentatie raadplegen Module CAD-basis (M BW C201) Situering van de module in de opleiding De cursisten leren eenvoudige, enkelvoudige tekeningen met een CAD-tekenpakket realiseren Instapvereisten voor de module Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 60 Lt Basiscompetenties Module CAD-basis Versie 1.0 BVR Pagina 14 van 26

15 met randapparatuur werken. met CAD werken. tekeningen in het juiste formaat omzetten. een tekening aanpassen. raadgevingen verwerken. technische gegevens in een tekening verwerken. ruimtelijk en technisch inzicht aanwenden. technische termen hanteren. volgens de gangbare standaarden, richtlijnen en/of normen werken. eigen werk controleren. eigen werk verbeteren Module Sterkteleer voor de uitvoerend CAD-tekenaar (M BW C214) Situering van de module in de opleiding De cursisten leren de basisprincipes van de sterkteleer en kunnen er praktische besluiten uit trekken Instapvereisten voor de module De cursist beschikt over het deelcertificaat van de module Toegepaste wiskunde of voldoet aan één van de overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 60 Lt Basiscompetenties Module Sterkteleer voor de uitvoerend CAD-tekenaar schetsen. 018 binnen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een 028 uitvoerend CAD-tekenaar, technische documentatie hanteren. technische termen hanteren. 023 berekeningen maken. 005 materialen en constructieonderdelen vergelijken. 060 basisprincipes van de sterkteleer toelichten. 067 Versie 1.0 BVR Pagina 15 van 26

16 basisprincipes van sterkteleer in een tekening herkennen. 068 volgens de gangbare standaarden, richtlijnen en/of normen 024 werken. eigen werk controleren. 021 eigen werk verbeteren Module Computerbeheer voor de uitvoerend CAD-tekenaar (M BW C222) Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist een computersysteem op efficiënte manier beheren en courante softwaretoepassingen gebruiken in functie van de taken die een uitvoerend CAD-tekenaar naast het tekenen zelf - op computer moet kunnen verrichten Instapvereisten voor de module Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 60 Lt Basiscompetenties Module Computerbeheer voor de uitvoerend CAD-tekenaar met gegevensdragers en gegevensverkeer werken. 034 een computer en andere voor de uitvoerend CAD-tekenaar relevante burotica gebruiken. 035 een computer en andere voor de uitvoerend CAD-tekenaar relevante burotica beheren. 036 een werkplanning op de computer invoeren. 037 een werkplanning op de computer aanpassen. 038 bestanden uit verschillende softwaretoepassingen importeren. 039 bestanden uit verschillende softwaretoepassingen exporteren. 040 bestanden van het netwerk naar het werkstation kopiëren. 041 bestanden converteren. 042 bestanden op verschillende manieren en in verschillende formaten opslaan. 043 bestanden op verschillende manieren en in verschillende formaten opvragen. 044 een overzichtelijke bestandsstructuur op de computer aanmaken. 045 in een rekenblad gegevens invoeren. 046 in een rekenblad gegevens wijzigen. 047 in een rekenblad basisformules maken en ingebouwde basisfuncties gebruiken. 048 in een tekstverwerkingsprogramma documenten aanmaken. 049 in een tekstverwerkingsprogramma documenten aanpassen. 050 Versie 1.0 BVR Pagina 16 van 26

17 met behulp van presentatiesoftware een project voorstellen. 051 met een typebestek op computer werken. 052 bestanden op de computer of het netwerk opzoeken. 053 relevante vakinformatie opzoeken op het internet. 054 elektronische catalogi voor bepaalde materialen raadplegen. 055 op een veilige en ergonomische manier computersystemen 033 gebruiken. correct met netiquette omgaan Module Mechanische constructieonderdelen (M ME G451) Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist de basis van de mechanische eigenschappen van materialen kennen en leert deze interpreteren Instapvereisten voor de module Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 40 Lt Basiscompetenties Module Mechanische constructieonderdelen fysische/mechanische eigenschappen van materialen toelichten. kenmerken van materialen opsommen. de functie van de verschillende mechanische constructieonderdelen verwoorden. de werking van de verschillende mechanische constructieonderdelen beschrijven. mechanische constructieonderdelen selecteren. mechanische uitvoeringstechnieken toelichten. verschillende lastechnieken en -symbolen toelichten. het productieproces en de productiemechanismen toelichten. binnen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een uitvoerend CAD-tekenaar, technische documentatie hanteren. plannen en tekeningen interpreteren. volgens de gangbare standaarden, normen en/of richtlijnen werken Versie 1.0 BVR Pagina 17 van 26

18 berekeningen maken. technische termen hanteren Module Pneumatica voor de uitvoerend CAD-tekenaar (M ME G452) Situering van de module in de opleiding In deze module verwerft de cursist basisinzichten in de werking en de voorstelling van de basiscomponenten en schakelingen uit de pneumatica, in functie van de taken van een uitvoerend CAD-tekenaar Instapvereisten voor de module Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 60 Lt Basiscompetenties Module Pneumatica voor de uitvoerend CAD-tekenaar het principe van een compressor verwoorden. de onderdelen van persluchtverzorging opsommen. het principe en de noodzaak van persluchtverzorging duiden. de principiële werking van arbeidselementen uit de pneumatica verwoorden. de principiële werking van soorten ventielen omschrijven. pneumatische symbolen opzoeken. een eenvoudige pneumatische installatie voorstellen Module Hydraulica voor de uitvoerend CAD-tekenaar (M ME G453) Situering van de module in de opleiding In deze module verwerft de cursist basisinzichten in de werking en de voorstelling van de basiscomponenten en schakelingen uit de hydraulica, in functie van de taken van een uitvoerend CAD-tekenaar. Versie 1.0 BVR Pagina 18 van 26

19 3.7.2 Instapvereisten voor de module De cursist beschikt over het deelcertificaat van de module Pneumatica voor de uitvoerend CAD-tekenaar of voldoet aan één van de overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 40 Lt Basiscompetenties Module Hydraulica voor de uitvoerend CAD-tekenaar de onderdelen van een hydraulische installatie opsommen. de werking en de functie van hydraulische motoren en variatoren omschrijven. de werking en de functie van hydraulische cilinders omschrijven. de werking en de functie van hydraulische stuur- en regelkleppen verwoorden. hydraulische symbolen opzoeken. eenvoudige hydraulische schema s voorstellen Module Toegepaste mechanica voor de uitvoerend CAD-tekenaar (M ME G454) Situering van de module in de opleiding In deze module verwerft de cursist noties van statica, dynamica en kinematica in functie van de taken van een uitvoerend CAD-tekenaar Instapvereisten voor de module Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 60 Lt Basiscompetenties Module Toegepaste mechanica voor de uitvoerend CADtekenaar basisbegrippen van krachten omschrijven. resultante van een stelsel van krachten bepalen. 069 Versie 1.0 BVR Pagina 19 van 26

20 eenvoudige berekeningen maken m.b.t. druk. basisbegrippen van de bewegingsleer omschrijven. soorten bewegingen omschrijven. met soorten bewegingen eenvoudige berekeningen maken. eenvoudige berekeningen m.b.t. arbeid, vermogen en energie maken Toegepaste elektriciteit (M ME G455) Situering van de module in de opleiding In deze module verwerft de cursist basisinzichten in de elektriciteit als energievoorziening in of machines, in functie van de taken van een uitvoerend CAD-tekenaar Instapvereisten voor de module Er zijn geen bijkomende instapvoorwaarden bovenop de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 40 Lt Basiscompetenties Module Toegepaste elektriciteit eenvoudige berekeningen m.b.t. de Wet van Ohm uitvoeren. eenvoudige berekeningen m.b.t. vermogen bij gelijkspanning uitvoeren. eenvoudige berekeningen m.b.t. vermogen bij Ohmse belastingen bij wisselspanning uitvoeren. het doel van beveiligingstoestellen tegen kortsluitingen, overbelasting en verliesstromen omschrijven. beveiligingstoestellen tegen kortsluitingen en overbelasting herkennen. basisprincipes van schakeltechniek verwoorden. bij het uittekenen van, met de inbouwvoorwaarden van elektrische toestellen en kabels rekening houden. veiligheidsvoorschriften bij het gebruik van energie in mechanische constructies herkennen Versie 1.0 BVR Pagina 20 van 26

21 3.10 Module CAD-2D 1 (M ME 456) Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist aan de hand van een 2D-tekenpakket mechanische tekeningen maken. De cursist leert tevens de gangbare standaarden die gebruikt worden voor dergelijke tekeningen toepassen Instapvereisten voor de module De cursist beschikt over het deelcertificaat van de module CAD-basis of voldoet aan één van de overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 80 Lt Basiscompetenties Module CAD-2D 1 met randapparatuur werken. een eigen werkplanning maken. opdrachten in de werkplanning inpassen. tekeningen in het juiste formaat omzetten. met CAD 2D werken. volgens de gangbare standaarden, normen en/of richtlijnen werken. een tekening aanpassen. eigen werk controleren. eigen werk verbeteren. technische termen hanteren. schetsen. raadgevingen verwerken. ruimtelijk en technisch inzicht aanwenden. technische gegevens in een tekening verwerken Versie 1.0 BVR Pagina 21 van 26

22 3.11 Module CAD-2D 2 (M ME 457) Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist aan de hand van een 2D tekenpakket samengestelde ruimtelijke mechanische tekeningen maken. De cursist leert tevens alle bijhorende documenten aan te maken, een dossier samen te stellen en de tekening te presenteren Instapvereisten voor de module De cursist beschikt over het deelcertificaat van de module CAD-2D mechanische constructies 1 of voldoet aan één van de overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 80 Lt Basiscompetenties Module CAD-2D 2 een eigen werkplanning maken. opdrachten in de werkplanning inpassen. tekeningen in het juiste formaat omzetten. met CAD 2D werken. een symbolenbibliotheek gebruiken. binnen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een uitvoerend CAD-tekenaar, een symbolenbibliotheek beheren. volgens de gangbare standaarden, normen en/of richtlijnen werken. volgens de ontwerpeisen werken. een tekening aanpassen. een ontwerp uittekenen. een uitvoeringstekening maken. een samenstellingstekening tekenen. een klassement beheren. eigen werk controleren Versie 1.0 BVR Pagina 22 van 26

23 eigen werk verbeteren. technische termen hanteren. schetsen. opmeten. raadgevingen verwerken. binnen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een uitvoerend CAD-tekenaar, technische documentatie hanteren. binnen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een uitvoerend CAD-tekenaar, lastenboek en meetstaten hanteren. vigerende wetgeving hanteren. een dossier samenstellen. ruimtelijk en technisch inzicht aanwenden. technische gegevens in een tekening verwerken. tekeningen presenteren Module CAD-3D 1 (M ME 458) Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist aan de hand van een 3D tekenpakket ruimtelijke mechanische tekeningen maken. De cursist leert tevens de gangbare standaarden die gebruikt worden voor dergelijke tekeningen toepassen Instapvereisten voor de module De cursist beschikt over het deelcertificaat van de module CAD-basis of voldoet aan één van de overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 80 Lestijden Basiscompetenties Module CAD-3D 1 met randapparatuur werken. een eigen werkplanning maken. 031 Versie 1.0 BVR Pagina 23 van 26

24 opdrachten in de werkplanning inpassen. tekeningen in het juiste formaat omzetten. met CAD 3D werken. volgens de gangbare standaarden, normen en/of richtlijnen werken. een tekening aanpassen. eigen werk controleren. eigen werk verbeteren. technische termen hanteren. schetsen. raadgevingen verwerken. ruimtelijk en technisch inzicht aanwenden. technische gegevens in een tekening verwerken Module CAD-3D 2 (M ME 459) Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist aan de hand van een 3D tekenpakket samengestelde mechanische tekeningen maken. De cursist leert tevens alle bijhorende documenten aan te maken, een dossier samen te stellen en de 3D tekening te presenteren in diverse vormen Instapvereisten voor de module De cursist beschikt over het deelcertificaat van de module CAD-3D mechanische constructies 1 of voldoet aan één van de overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 80 Lt Basiscompetenties Module CAD-3D 2 een eigen werkplanning maken. Versie 1.0 BVR Pagina 24 van 26

25 opdrachten in de werkplanning inpassen. tekeningen in het juiste formaat omzetten. met CAD 3D werken. een symbolenbibliotheek gebruiken. binnen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een uitvoerend CAD-tekenaar, een symbolenbibliotheek beheren. volgens de gangbare standaarden, normen en/of richtlijnen werken. volgens de ontwerpeisen werken. een tekening aanpassen een ontwerp uittekenen. een uitvoeringstekening maken. een samenstellingstekening tekenen. een klassement beheren. eigen werk controleren. eigen werk verbeteren. technische termen hanteren. schetsen. opmeten. raadgevingen verwerken. binnen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een uitvoerend CAD-tekenaar, technische documentatie hanteren. binnen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een uitvoerend CAD-tekenaar, lastenboek en meetstaten hanteren. vigerende wetgeving hanteren. een dossier samenstellen. ruimtelijk en technisch inzicht aanwenden Versie 1.0 BVR Pagina 25 van 26

26 technische gegevens in een tekening verwerken. tekeningen presenteren Module Werkplekleren CAD-tekenen (M ME 460) Situering van de module in de opleiding De praktijkverkenning schept voor de cursist de gelegenheid om de aangeleerde theorie te toetsen aan de praktijk, zodat de verschillende taken en de professionele relaties van dichtbij kunnen ingeoefend worden. Dit werkplekleren kan gerealiseerd worden via een brede waaier aan onderwijsleersituaties waar cursisten leren in levensechte contexten Instapvereisten voor de module De cursist beschikt over de deelcertificaten van de modules Sterkteleer voor de uitvoerend CAD-tekenaar, Hydraulica voor de uitvoerend CAD-tekenaar, Toegepaste mechanica voor de uitvoerend CAD-tekenaar, Mechanische constructieonderdelen, Toegepaste elektriciteit, Computerbeheer voor de uitvoerend CAD-tekenaar, CAD-2D mechanische constructies 2 en CAD-3D 2 of voldoet aan één van de overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 120 Lt Basiscompetenties Module Werkplekleren CAD-tekenen mechanische constructies binnen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een uitvoerend CAD-tekenaar, de dagelijkse routinetaken afhandelen. 032 Versie 1.0 BVR Pagina 26 van 26

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Opleiding Uitvoerend CAD-tekenaar Elektriciteit BO ME 408 Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs studiegebied Mechanica- Uitvoerend CADtekenaar

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit RLLL-RLLL-ADV-002bijl22bis Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit Opleiding Uitvoerend CAD-tekenaar Piping BO ME 408 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 14 Inhoud 1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit RLLL-RLLL-DOC-002-bijlage 22ter Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit Opleiding Uitvoerend CAD-tekenaar HVAC BO ME 407 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 13 Inhoud

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit RLLL-RLLL-ADV-002bijl22 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit Opleiding Uitvoerend CAD-tekenaar Mechanische constructies BO ME 405 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Opleiding Uitvoerend CAD-Tekenaar BO ME 406 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 19 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 februari

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW Opleiding Uitvoerend CAD-tekenaar Bouw BO BW 041 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 29 Inhoud 1 Opleiding... 5 1.1 Relatie opleiding- referentiekader... 5 1.2

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit RLLL-RLLL-ADV-002bijl23 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit Opleiding Uitvoerend CAD-tekenaar Elektriciteit BO ME 406 (Ontwerp) Versie {1.0} (Ontwerp) Pagina 1 van 15 Inhoud

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 1 februari 2014 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW Opleiding Uitvoerend CAD-tekenaar inrichting buitenruimte, parken en tuinen BO LT 007

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Opleiding Uitvoerend CAD-tekenaar BO ME 407 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 21 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW Opleiding Assistent Calculator Bouw BO BW 040 Pagina 1 van 18 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding- referentiekader... 4 1.2 Inhoud... 4 1.3 Certificering...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Opleiding Monteur Fotovoltaïsche Systemen BO ME 401 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs

Secundair volwassenenonderwijs Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW Opleiding Uitvoerend CAD-tekenaar Wegeniswerken BO BW 042 Pagina 1 van 28 Inhoud 1 Opleiding... 5 1.1 Relatie opleiding - referentiekader... 5 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT RLLL-RLLL-ADV-002bijl19 Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding BO ME 402 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT RLLL-RLLL-ADV-002bijl18 Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT Plaatser Modulaire opleiding BO ME 401 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT RLLL-RLLL-ADV-002bijl20 Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding Servicetechnicus Fotovoltaïsche Systemen BO ME 403 (Ontwerp) Servicetechnicus Fotovoltaïsche Systemen Versie {1.0}

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW 20 oktober 2011 RLLL-RLLL-ADV-002bijl2 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW Opleiding Uitvoerend CAD-tekenaar Bouw BO BW 040 (Ontwerp) Uitvoerend CAD-tekenaar Bouw Versie 1.0 (ontwerp) Pagina

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Opleiding Installateur Fotovoltaïsche Systemen BO ME 402 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 23 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Opleiding Servicetechnicus Fotovoltaïsche Systemen BO ME 403 fotovoltaïsche systemen Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 32 Inhoud 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW 20 oktober 2011 RLLL-RLLL-ADV-002bijl1 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW Opleiding Assistent Calculator Bouw BO BW 041 (Ontwerp) Bijlage bij het Vlor-advies - Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Opleiding Machineregelaar Spuitgieten BO ME 412 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 13 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs

Secundair volwassenenonderwijs 8 november 2011 RLLL-RLLL-ADV-002bijl3 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW Opleiding Uitvoerend CAD-tekenaar Wegeniswerken BO BW 042 (Ontwerp) Uitvoerend CAD-tekenaar Wegeniswerken Versie

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding Plaatbewerker BO ME 305 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding beroep...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding Hersteller Bruingoed BO ME 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding-beroep...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding Operator Verspaning BO ME 302 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Vlaamse Onderwijsraad Raad Levenslang en Levensbreed Leren Kunstlaan 6 bus 6 26 februari 2008 1210 Brussel RLLL/EXT/ADV/005bijl5 STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Opleiding Computeroperator BO ME 015

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT RLLL-RLLL-ADV-004bijl17 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Opleiding Machineregelaar extrusie BO ME 411 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Opleiding...

Nadere informatie

Studiegebied Mechanica-elektriciteit Secundair volwassenenonderwijs

Studiegebied Mechanica-elektriciteit Secundair volwassenenonderwijs 1 van 10 Studiegebied Mechanica-elektriciteit Secundair volwassenenonderwijs 07-08/1814/N BSO 2 Bordenbouwer (240 Lt) modulair Basis Elektriciteit Basis Lassen Bedrading Elektrische Borden Montage Elektrische

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO BD 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding Schoenmaker-ontwerper BO LB 03 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011 1

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding Draaier Frezer BO ME 306 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding beroep...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding Buisfitter Staal BO ME 214 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding - beroep...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Opleiding Assistent BO ME 018 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 18 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 februari 2014 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Zilversmid BO JU 03 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Secundair volwassenenonderwijs

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Secundair volwassenenonderwijs Opleiding Computeroperator BO ME 015 BVR Pagina 1 van 24 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2009 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Juweelhersteller BO JU 05 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding Marokijnbewerker BO LB 02 (Ontwerp) Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 13 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING Opleiding Kruiswerker BO DB 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 februari 2013 1 Opleiding...

Nadere informatie

Uitvoerend CAD-tekenaar mechanische constructies

Uitvoerend CAD-tekenaar mechanische constructies Leerplan OPLEIDING Uitvoerend CAD-tekenaar mechanische constructies Modulair Studiegebied MECHANICA-ELEKTRICITEIT Goedkeuringscode: 2013/811/6/D Indieningsdatum: 31 januari 2013 STRUCTUURSCHEMA Computerbeheer

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer BO HA 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl20 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding BO LB 03 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl19 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding BO LB 01 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl18 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding BO LB 02 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Secundair volwassenenonderwijs

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Secundair volwassenenonderwijs Opleiding Netwerktechnicus BO ME 016 BVR Pagina 1 van 30 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2009 1 Opleiding...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding PLC Technieker BO ME 011 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding-beroep...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl18 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 januari 2011 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Uitbreidingsmodules (Ontwerp)

Nadere informatie

Uitvoerend CAD-tekenaar piping

Uitvoerend CAD-tekenaar piping Leerplan OPLEIDING Uitvoerend CAD-tekenaar piping Modulair Studiegebied MECHANICA-ELEKTRICITEIT Goedkeuringscode 2014/1046/6//D Indieningsdatum: 31 januari 2014 STRUCTUURSCHEMA Toegepaste wiskunde 40 Basiscomponenten

Nadere informatie

Uitvoerend CAD-tekenaar elektriciteit

Uitvoerend CAD-tekenaar elektriciteit Leerplan OPLEIDING Uitvoerend CAD-tekenaar elektriciteit Modulair Studiegebied MECHANICA-ELEKTRICITEIT Goedkeuringscode: 2013/812/6/D Indieningsdatum: 31 januari 2013 STRUCTUURSCHEMA 60 Computerbeheer

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT STUDIEGEBIED ICT Modulaire opleiding Informatica: Computer- & besturingssystemen en netwerken AO IC 001 BVR pagina 1 van 20 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Contactcentermedewerker BO HA 009 BVR Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3

Nadere informatie

Uitvoerend CAD-tekenaar HVAC

Uitvoerend CAD-tekenaar HVAC Leerplan OPLEIDING Uitvoerend CAD-tekenaar HVAC Modulair Studiegebied MECHANICA-ELEKTRICITEIT Goedkeuringscode 2014/1045/6//D Indieningsdatum: 31 januari 2014 STRUCTUURSCHEMA Computerbeheer voor de 60

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT. Modulaire opleiding Informatica: Programmeren AO IC 002

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT. Modulaire opleiding Informatica: Programmeren AO IC 002 STUDIEGEBIED ICT Modulaire opleiding Informatica: AO IC 002 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 21 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1 Inhoud... 4 1.1.2 Modules... 4 1.1.3 Niveau en

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Opleiding Reclame- en decoratieschilder BO DT 001 decoratieschilder - Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE Opleiding Technicus in Fermentatieprocessen - Zuivel BO CH 006 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding Slijper BO ME 310 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding beroep... 3

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO PZ 002 (Ontwerp) Informatiekunde Versie {1.0} Bijlage

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Telefonist-receptionist BO HA 004 Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding...3 1.1 Relatie

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde Hoger Beroepsonderwijs Modulaire opleiding Gids BO HB 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO RLLL/EXT/ADV/006bijl4 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO Zwevende modules (ontwerp) Versie 1.0 Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Zwevende modules in het studiegebied Auto... 3 1.1 Korte omschrijving...

Nadere informatie

EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR VOLWASSENONDERWIJS

EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR VOLWASSENONDERWIJS In deze lijst kan je zien welke opleidingen altijd terugbetaald worden door de coördinatie. Deze lijst is niet volledig, maar geeft weer welke opleidingen de voorbije jaren vaak gekozen werden door startbaners.

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl11 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding BO JU 05 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010 STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding Installateur Domotica BO ME 009 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 18 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding Lasser Monteerder MIG/MAG BO ME 211 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Opleiding Podiumtechnicus BO ME 019 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 29 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 februari 2014

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs

Secundair volwassenenonderwijs Secundair volwassenenonderwijs Opgelet: Enkel de opleidingen uit het VWO die voorkomen op deze lijst komen in aanmerking voor het verhoogde max. van 180u omdat ze voorbereiden op een knelpuntberoep. Voor

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Behanger BO BW 009

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Behanger BO BW 009 STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Behanger BO BW 009 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl13 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding BO JU 07 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Bierkenner BO VO 026 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Plaatser soepele vloerbekleding BO BW 012 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding Assistent Podiumtechnicus BO ME 013 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 20 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1 Relatie opleiding -

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME Opleiding Medewerker reisbureau/touroperator BO TO 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 20 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl6 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Opleiding Reclame- en decoratieschilder BO DT 001 (Ontwerp) technieken Reclame- en decoratieschilder - Versie

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding IJzervlechter BO BW 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde Hoger Beroepsonderwijs Modulaire opleiding Reisleider BO HB 002 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Hout

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Hout STUDIEGEBIED Hout Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Daktimmerman BO HO 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING

STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING Modulaire opleiding Hairstylist voor theater, film en tv BO LV 206 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE Opleiding BO IT 006 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 19 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE

STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE Zwevende modules Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1A Opleiding Industriële branders... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Inhoud... 3 1.1.2 Modules... 3 1.1.3

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout STUDIEGEBIED Hout Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Binnenschrijnwerker BO HO 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 19 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl17 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Computerdesigner juwelen BO JU 11 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING Opleiding Diamantbewerker BO DB 004 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl12 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Graveur BO JU 06 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding Technieker Aandrijfsystemen BO ME 012 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 18 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1 Relatie opleiding-beroep...

Nadere informatie

Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout

Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout Opleiding Meubelmaker BO HO 005 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 39 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding - beroep... 4 1.2 Inhoud... 4 1.3 Certificering...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Polyvalent Verkoper BO HA 008 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME Opleiding Toeristisch Receptionist BO TO 002 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 25 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL/EXT/ADV/006bijl7 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Zwevende module Communicatie, telefonie en onthaal in een 3 e vreemde taal (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 7 Inhoud

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding BO JU 03 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 STUDIEGEBIED BOUW

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 STUDIEGEBIED BOUW STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Dakdekker metalen dak BO BW 027 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 1 Deel

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Magazijnmedewerker BO HA 010 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Uitvoerend CAD-tekenaar inrichting buitenruimte, parken en tuinen

Uitvoerend CAD-tekenaar inrichting buitenruimte, parken en tuinen Leerplan OPLEIDING itvoerend CAD-tekenaar inrichting buitenruimte, parken en tuinen Modulair Studiegebied Land- en tuinbouw Goedkeuringscode: 2015/1202/6//D Indieningdatum 31 mei 2015 STRCTRSCHEMA Computerbeheer

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding Hoeklasser BO ME 203 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 18 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1 Relatie opleiding - beroep...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding Installatie en Onderhoud van Alarmsystemen BO ME 010 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 20 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding Hersteller Witgoed BO ME 004 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding -

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE Opleiding Technicus in Fermentatieprocessen - Bieren BO CH 003 Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs Studiegebied Chemie Technicus in fermentatieprocessen

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Wijnkenner BO VO 025 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO Opleiding Bestuurder interne transportmiddelen BO AU 309 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding Gassmeltlasser BO ME 206 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding - beroep...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Betonhersteller BO BW 002 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder-decorateur BO BW 011 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 22 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel

Nadere informatie