Dienstverleningsdocument Blaak algemeen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstverleningsdocument Blaak algemeen"

Transcriptie

1 Dienstverleningsdocument Blaak algemeen In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. U krijgt van ons geen rekening voor een oriënterend gesprek en wij vertellen u altijd vooraf wat wij voor u kunnen betekenen. Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. We maken altijd individuele afspraken met betrekking tot de door u gewenste dienstverlening en de daarbij behorende kosten. U wilt een complete dienstverlening U wilt een verzekering of een ander financieel product afsluiten. Maar weet u eigenlijk wel wat u al verzekerd heeft? En waar? Wanneer en hoe doet u een beroep op uw verzekering en welke service kunt u daarbij verwachten? En wat als u niet verzekerd bent? Daarom bieden wij u, naast het standaard serviceniveau bij een product de mogelijkheid om dat uit te breiden. Passende advisering per product U mag van Blaak verwachten dat we u een passend advies en juiste oplossingen bieden die gebaseerd zijn op uw behoefte en risico s. Dit doen wij tegen een marktconforme prijs- /kwaliteitverhouding. In de meeste gevallen geven wij een productadvies. Bij productadvies zijn het advies en onze dienstverlening gebaseerd op het product dat aansluit op uw behoefte. Zo bent u verzekerd van specifieke maatwerkoplossingen per product, zowel op particulier als zakelijk niveau. Keuze mogelijkheden voor dienstverlening Product gebonden dienstverlening met standaard service en ondersteuning. Product gebonden dienstverlening met extra uitgebreide Service en Ondersteuning. Product gebonden dienstverlening met extra uitgebreide Service en Ondersteuning met Blaak rapport. Integraal advies met het Blaak Rapport Voor particuliere relaties biedt Blaak met het Blaak Rapport een complete en op maat gesneden dienstverlening op relatieniveau. Anders dan andere tussenpersonen zijn we graag uw contactpersoon voor ál uw verzekeringsvragen. Dus óók vragen die betrekking hebben op elders lopende verzekeringen. Zo heeft u één aanspreekpunt. Voor het maken van een integraal adviesrapport, waarbij meerdere productoplossingen worden overwogen, kunt u onze dienstverlening uitbreiden voor die producten. Wat kunnen wij voor u doen? Blaak Verzekeringen biedt u graag een zo compleet mogelijke dienstverlening aan als het gaat om uw verzekeringen (of vragen van financiële aard). Naast uw verzekeringen bij Blaak hebt u, al dan niet bewust, ook elders financiële producten gekocht. Blaak maakt dit voor u inzichtelijk. Hierbij wijzen we u op eventuele risico s van onderverzekering, maar ook op mogelijke oververzekering, wij bieden u handvatten voor het bepalen van eventuele hiaten en geven u een passend advies dat aansluit op uw persoonlijke situatie. Hieronder kunt u nalezen welke werkzaamheden wij voor u kunnen verrichten. Blaak diensten: wat kunnen wij voor u doen? 1. Onderzoek 2. Advies 3. Zoeken 4. Contract 5. Onderhoud 6. Claimhulp 7. Meerwerk 03 juli 2015 Pagina 1 van 6

2 Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen? 1. Onderzoek Wij maken op basis van de door u verstrekte gegevens een inventarisatie van uw persoonlijke situatie en uw huidige verzekeringspakket. Wij geven u tips en adviezen zodat u de kans op schade kunt verminderen en daarmee onnodige premielasten kunt voorkomen. Samen met u letten wij erop dat u niet te veel, maar ook niet te weinig verzekert. 2. Adviseren De volgende stap is het inzichtelijk maken van risico s en wat u kunt verzekeren.samen met u bepalen wij welke risico s u mogelijk loopt en welke risico s u kunt verzekeren. Indien u dat op prijs stelt, lopen wij met u de belangrijkste verschillen in voorwaarden door tussen gelijksoortige, concurrerende verzekeringsproducten van verschillende aanbieders. Wij geven hierbij advies zodat wij u kunnen helpen bij het maken van een keuze, zodat deze het beste aansluit op uw specifieke wensen en omstandigheden. 3. Zoeken Aan de hand van het advies benaderen wij de verschillende aanbieders met aanvragen voor offertes. Daarbij zoeken wij naar aanbieders met de financiële oplossing die bij u past. Bij het vergelijken van de verschillende offertes maken wij de verschillen voor u inzichtelijk en helpen u bij het kiezen. 4. Contract Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering en helpen u met het tijdig opzeggen van bestaande verzekeringen die elders lopen. Daarnaast controleren wij met u of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld. In een later stadium controleren wij of de polis die u van de verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is. Indien noodzakelijk en gewenst, wordt aandacht besteed aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsovereenkomst tot stand is gekomen. Soms duurt de acceptatie enige dagen of moet er eerst aanvullende informatie worden verstrekt. Indien precies in die periode een schade optreedt, kan het van belang zijn hiervoor verzekerd te zijn. Niet in alle gevallen kunnen aanbieders zonder de vereiste risicogegevens voor deze periode een voorlopige dekking verlenen. 5. Onderhoud In een aantal gevallen bespreken wij bij het einde van de verzekeringsperiode met u wat voor u de meest wenselijke keuze is: de verzekering voortzetten, aanpassen of bij een andere verzekeraar onderbrengen. Wij controleren de premies die verzekeraars bij u in rekening brengen en archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier. Door middel van de periodieke contacten die tussen u en ons plaatsvinden, spannen wij ons in om te zorgen dat uw verzekeringspakket zo goed mogelijk blijft aansluiten op uw persoonlijke omstandigheden. Mocht u schade ondervinden, dan behartigen wij uw belangen. Bijvoorbeeld in het contact met de verzekeringsmaatschappij. Indien er sprake is van overlijden of blijvende invaliditeit, zullen wij namens u die maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen de uitkering te verrichten waarop u of uw erfgenamen recht hebben op grond van de afgesloten verzekering. 6. Claimhulp Naast het onderhoud aan uw pakket helpen wij u met de beslissing om een schade te claimen en beoordelen wij of er mogelijkheden zijn om schade te verhalen. In voorkomende gevallen nemen wij de voor u geldende verplichting om schade te beperken (preventie) met u door en bespreken de volgorde. (vervolg volgende pagina) 03 juli 2015 Pagina 2 van 6

3 Bij het indienen van een claim of bij het verhalen van schade moet u de omvang van de schade bewijzen. Soms moet u daarvoor een Schade Expert inschakelen. Wij kunnen u bijstaan in het maken van een keuze voor een expert en met het geven van de opdracht aan deze expert. Ook kunnen wij u helpen bij het opvragen van het expertiserapport bij een tegenpartij en met u bespreken of het rapport inhoudelijk aansluit bij de verwachting van de door u verstrekte opdracht. Bij claimdiscussies kunnen wij ondersteuning bieden bij de door u te nemen stappen. Wij leggen hiervoor een digitaal schadedossier aan met de bijbehorende agenda met taken. Wanneer een schade niet op de gebruikelijke manier kan worden verhaald op een tegenpartij, dan heeft u toegang tot ons netwerk van advocaten en juristen, onafhankelijke specialisten en experts. Vooraf bespreken wij iedere opdracht aan externe specialisten wanneer daar voor u (meer)kosten aan zijn verbonden. Heeft u geen verzekerde oplossing (dekking), maar toch schade? Dan kunt u onze Vakspecialist of schade- expert vragen naar de ondersteuning met alternatieve oplossingen. 7. Meerwerk Naast de standaard (overeengekomen) werkzaamheden mag u ons altijd vragen om extra werk voor u te doen. Voor het meerwerk vragen wij u om een schriftelijke opdracht tot dienstverlening en wij sturen u vooraf een offerte met onze tarieven en voorwaarden. Ons uitgangspunt blijft dat wij u, waar mogelijk, proberen te helpen of te ondersteunen. Wat mag u van ons verwachten? Vrijheid Onze dienstverlening is maandelijks opzegbaar en alleen in opdracht verrichte werkzaamheden worden berekend. Uitgebreid assortiment Wij bieden verschillende diensten en producten van verschillende aanbieders. Onze dienstverlening is eenvoudig te combineren met meerdere producten en een persoonlijke situatie. Jaarlijks rapport Wenst u de productgebonden dienstverlening met extra Service & Ondersteuning plus Blaak Rapport dan biedt Blaak jaarlijks een actueel overzicht van de situatie, lopende financiële producten en diensten. Op basis van dit rapport is belangrijke achtergrond informatie beschikbaar over de risico s die zijn afgedekt. Maar ook taken en wensen worden opgenomen in dit rapport. Deskundigheid Wij hebben de deskundigheid van onze medewerkers hoog in het vaandel staan. Onze medewerkers zijn goed opgeleid en houden deze kennis actueel, zodat ze hiermee ruimschoots voldoen aan de eisen die gesteld worden vanuit de wetgeving. Diverse medewerkers zijn daarnaast aanvullend opgeleid met specifieke vakkennis binnen het vakgebied waarin zij werken. Onafhankelijk Wij zijn volledig vrij om voor u de meest geschikte aanbieder te selecteren. Dat betekent dat wij met geen enkele aanbieder een contractuele verplichting hebben om specifiek de producten van die aanbieder in ons advies te betrekken. Er is bovendien geen enkele aanbieder die enig aandeel in Blaak Verzekeringen heeft. RegioBank Voor RegioBank- vestigingen geldt dat voor wat betreft betaal- en spaarrekeningen uitsluitend diensten van de RegioBank kunnen worden aangeboden. 03 juli 2015 Pagina 3 van 6

4 Privacy Met uw gegevens gaat Blaak natuurlijk zorgvuldig om. Wij gebruiken alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of andere verplichtingen worden zonder uw toestemming uw gegevens niet aan anderen verstrekt. Uw gegevens behandelen wij zoals de Wet bescherming persoonsgegevens dit voorschrijft. Hoe worden wij beloond? De mate van dienstverlening en het product bepalen de hoogte van de beloning die daarbij hoort. Wij worden deels indirect beloond via provisie in de premie en deels worden wij direct door u beloond. Hoeveel betaalt u voor onze dienstverlening? Een oriënterend gesprek is voor u kosteloos Productgebonden Dienstverlening Productgebonden dienstverlening met uitgebreide Service & Ondersteuning Verzekeringen (basis) Aanvullende modules Hypotheken Risico s Vermogen Maandbedrag 0, - 7,50 + 7,50 + 5,00 + 5,00 1. Onderzoek Productgebonden 2. Advies Productgebonden 66,55 66,55 66,55 3. Zoeken Productgebonden 66,55 66,55 66,55 4. Contract Productgebonden 66,55 66,55 66,55 5. Onderhoud Productgebonden 6. Claimhulp Productgebonden 7. Meerwerk 151,25 66,55 66,55 66,55 66,55 8. Mutaties 17,50 Blaak Rapport (optioneel) 1.250,- 250, - * Standaard uurtarief 151,25 66,55 Genoemde bedragen zijn inclusief de geldende belastingtarieven. *bij tussentijdse opzegging geldt een aangepast tarief. Zie hiervoor: Kosten Blaak Rapport. Toelichting: hoeveel betaalt u voor onze dienstverlening? Product gebonden dienstverlening Bij deze dienstverlening kiest u, samen met Blaak Verzekeringen, voor een specifiek verzekeringsproduct. De mate waarin u gebruik kunt maken van de service en ondersteuning van Blaak Verzekeringen, hangt af van het product dat u gekozen hebt. Dit wordt op voorhand met u besproken. Voor het doorvoeren van mutaties (veranderingen) betaalt u altijd een standaardtarief van 17,50. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het wijzigen van een kenteken, voertuiggegevens, dekkingen, voorwaarden en polis controle bij een autoverzekering. Voor meerwerk, bijvoorbeeld het verhalen van een niet- verzekerde schade, rekenen wij een uurtarief van 151,25 inclusief het geldende belastingtarief. Productafhankelijke dienstverlening met uitgebreide Service & Ondersteuning 03 juli 2015 Pagina 4 van 6

5 Basismodule Verzekeringen Met de basismodule bent u verzekerd van een uitstekende dienstverlening ten aanzien van de meest voorkomende verzekeringen. U betaalt een vast bedrag per maand. Aanvullende module Hypotheek Met de aanvullende module hypotheek kunt u bij Blaak terecht voor al uw vragen met betrekking tot uw hypotheek. Aanvullende module Risico s Met de aanvullende module Risico s kunt u bij Blaak terecht voor al uw vragen die betrekking hebben op complexe financiële risico s. U kunt hierbij denken aan vragen op gebied van arbeidsongeschiktheid of overlijden. Aanvullende module Vermogen Met de aanvullende module Vermogen kunt u bij Blaak terecht voor al uw vragen die betrekking hebben op vermogensproducten zoals lijfrente- of doel sparen, uw pensioen of AOW (Algemene ouderdomswet). Blaak Rapport Het rapport geeft u inzicht in uw huidige situatie. Overzichtelijk en up- to- date. Indien u prijst stelt op de samenstelling van dit rapport, dan betaalt u voor het opmaken van het rapport eenmalig 250,00. Indien gewenst kunt u dit bedrag gespreid betalen, met een minimale afbetaling van 10,- per maand. Ieder jaar krijgt u een nieuw rapport toegestuurd. Het bedrag van 250, - geldt alleen in combinatie met het afsluiten van de productgebonden dienstverlening met extra Service & Ondersteuning plus Blaak Rapport. Indien u deze dienstverlening binnen 3 jaar beëindigd zullen wij u voor onze werkzaamheden (uren) extra kosten in rekening brengen en wel als volgt : Beëindiging binnen 1 jaar 1.000,00 Beëindiging binnen 2 jaar 750,00 Beëindiging binnen 3 jaar 500,00 Wenst u de productgebonden dienstverlening met extra Service & Ondersteuning plus Blaak Rapport niet af te sluiten, maar wilt u wel graag een rapport ontvangen? Dat kan; de kosten voor een eenmalig rapport bedragen 1.250, -. Hierbij is geen mogelijkheid om gespreid te betalen. U betaalt dat geen vaste maandbedragen of opstartkosten. Het rapport, en de verwerking van mutaties daarin, heeft een looptijd van 1 jaar. Wenst u daarna een nieuw rapport te ontvangen, dan betaalt u wederom 1.250,00. Bedenktijd Nadat u een aanvraag tot dienstverlening heeft gedaan, kunt u deze overeenkomst binnen 14 dagen herroepen. Deze termijn begint te lopen vanaf de datum van ondertekening van het aanvraagformulier. Op het aanvraagformulier voor Service en Dienstverlening kunt u aangeven op welke datum u de dienstverlening van Blaak wenst te laten ingaan, de opdrachtdatum. Indien de opdrachtdatum binnen deze periode van 14 dagen ligt, dan brengt Blaak bij opzegging de kosten in rekening voor de reeds uitgevoerde werkzaamheden. Wat verwachten wij van u? Juiste en actuele gegevens U mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen; maar wij verwachten ook iets van u. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt en de aan u uitgereikte stukken leest. Maar ook zorgt u ervoor dat stukken, indien nodig, tijdig zijn verwerkt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie hebt gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden. Inzage in elders lopende verzekeringen 03 juli 2015 Pagina 5 van 6

6 Heeft u elders verzekeringen lopen? Dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering. Dit is ook belangrijk indien u ervoor kiest een Blaak Rapport op te laten stellen. Zonder juiste en volledige gegevens kunnen wij immers niet goed adviseren. Wijzigingen tijdig doorgeven Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico's onverzekerd blijven. Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende onderwerpen: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen. Communicatie met ons Wij onderhouden alle contacten met de verzekeraar. In het geval u zelf in contact wilt staan met de verzekeraar, stellen wij deze daarvan op de hoogte. Graag worden wij door u op de hoogte gehouden van eventuele rechtstreekse communicatie met de verzekeraar. Wij verwachten van u dat u de Nederlandse taal machtig bent, omdat wij uitsluitend communiceren in het Nederlands. Het is in uw eigen belang dat u ons en eventueel aangereikte stukken begrijpt. Algemene voorwaarden Op de dienstverlening van Blaak zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden krijgt u vooraf door ons aangeleverd en dient u goed door te nemen. Hierin staan aanvullende afspraken. Dienstverleningsdocumenten Indien u een van de modules hypotheek, vermogen of afdekken risico s afsluit, dan dient u kennis te nemen van de daarop van toepassing zijnde dienstverleningsdocumenten (DVD). Deze informatie krijgt u voorafgaand door ons toegestuurd. In deze documenten staat informatie over onze dienstverlening en beloning. Standaard uurtarief Naast onze standaard dienstverlening kunt u ons ook inschakelen voor aanvullende dienstverlening bij een financieel product. In dat geval maken wij met u aparte afspraken ten aanzien van deze werkzaamheden en de tarieven. 03 juli 2015 Pagina 6 van 6

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand aan het sluiten/kopen

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen

Dienstenwijzer. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen Dienstenwijzer A. Inleiding Geachte cliënt, De verzekeringsbedrijfstak en de Wet op het financiële toezicht (wft) hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Consumenten moeten inzicht

Nadere informatie

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013)

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Bon Adviesgroep B.V. ADVISEURS IN ASSURANTIËN EN PENSIOENEN Bolderweg 10, 1332 AT Almere Tel: 088-1101300 E-mail info@bonavg.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid

Nadere informatie

Inleiding. Geachte cliënt,

Inleiding. Geachte cliënt, Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto B.V. Jagersbosstraat 20 5241 JT Rosmalen Postbus 155 5240 AD Rosmalen Tel. 073-5216422 Fax2mail 0847461043 e-mail info@herasto.nl internet www.herasto.nl Inleiding

Nadere informatie

2. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waar u de verzekeringen onderbrengt.

2. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waar u de verzekeringen onderbrengt. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u informeren wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat de prospect cq. relatie centraal. In deze servicevoorwaarden geven wij

Nadere informatie

GIDI Advies/Diensten wijzer. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI Advies/Diensten wijzer. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Advies/Diensten wijzer Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Huis en Lage Rente Bezoek/werkadres: Auke Vleerstraat 4 7521 PG Enschede Website: www.huisenlagerente.nl Telefoon:

Nadere informatie

Kennismaking met de dienstverlening van Hokke Vogelaar & Den Haan

Kennismaking met de dienstverlening van Hokke Vogelaar & Den Haan Dienstenwijzer Kennismaking met de dienstverlening van Hokke Vogelaar & Den Haan Hokke Vogelaar & Den Haan Maseratilaan 6 3261 NA Oud-Beijerland Website: www.hokkevogelaardenhaan.nl Telefoon: 0186-640082

Nadere informatie

De tekst van dit advies- en dienstverleningsdocument kunt u bij ons opvragen of ophalen van onze website www.assurantiekantoordobber.

De tekst van dit advies- en dienstverleningsdocument kunt u bij ons opvragen of ophalen van onze website www.assurantiekantoordobber. Assurantiekantoor Dobber Advies- en dienstverleningsdocument Geachte cliënt, Wij hechten aan goede voorlichting. Daarom proberen wij u in dit advies- en dienstverleningsdocument zo goed mogelijk te informeren

Nadere informatie

Indien u ons inschakelt op het gebied van deze verzekeringen, kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten.

Indien u ons inschakelt op het gebied van deze verzekeringen, kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten. Dienstenwijzer KR8 in Verzekeringen Postbus 1911, 4801 BX BREDA Michiel de Ruyterstraat 4, 4819 AD BREDA Telefoon: 06 48 777 127 / 06 14 00 90 59 / 013-581 25 60 Fax: 084 7410542 Website: www.kr8in.nl

Nadere informatie

Dienstenwijzer Assurantiekantoor H.C.D. BESEM

Dienstenwijzer Assurantiekantoor H.C.D. BESEM Dienstenwijzer Assurantiekantoor H.C.D. BESEM A. Inleiding Bedrijfsnaam: Assurantiekantoor H.C.D. Besem Volledig adres: Leurbeek 3 Postcode: 1509 DE Plaats: Zaandam Website: www.totaalverzekeren.nl Telefoon

Nadere informatie

Wie zijn wij? Onze diensten. Geachte cliënt,

Wie zijn wij? Onze diensten. Geachte cliënt, Geachte cliënt, De verzekeringsbedrijfstak hecht grote waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de bedrijfstak een Code opgesteld. Deze Code schrijft voor aan welke

Nadere informatie

Ons kantoor tracht in onze voorlichting dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de eisen van de Wft.

Ons kantoor tracht in onze voorlichting dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de eisen van de Wft. DIENSTENWIJZER A.Inleiding De overheid hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Op 1 januari 2007 is de Wet op het Financieel Toezicht in werking getreden, die eist

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Vrolijks Advies, Dorpssingel 12, 6641 BE Beuningen, 024-6753402. A. Inleiding. Geachte cliënt,

Dienstenwijzer. Vrolijks Advies, Dorpssingel 12, 6641 BE Beuningen, 024-6753402. A. Inleiding. Geachte cliënt, Dienstenwijzer Vrolijks Advies, Dorpssingel 12, 6641 BE Beuningen, 024-6753402 A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Assurantiekantoor Karel Moonen Holterweg 28 8111 BB Heeten Website: www.karelmoonen.nl Telefoon: 0572 382962 Fax: 0572 382849 E mailadres:

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Brugmans sinds 1882 Paterswoldseweg 290 9727 BW Groningen Website: www.brugmansverzekeringen.nl Telefoon: 050 5352838 Fax: 050 5351539

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Groot Schieland Assurantiën 's Gravenweg 254 2911 CL Nieuwerkerk a/d IJssel Website: www.grootschieland.nl Telefoon: 0180 31 83 88 Fax:

Nadere informatie

dienstenwijzer Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële diensten.

dienstenwijzer Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële diensten. dienstenwijzer Van der Eijk Assurantiën BV Dorpsstraat 86 1182 JG Amstelveen Telefoon: 020-4538118 Fax: 020-4538121 E-mail: office@vandereijkassurantien.nl A. Inleiding Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstenwijzer. A. Inleiding. B. Wie zijn wij? C. Onze diensten

Dienstenwijzer. A. Inleiding. B. Wie zijn wij? C. Onze diensten Dienstenwijzer Deddens Assurantiën B.V. Postbus 431 9500 AK STADSKANAAL tel. 0599-618901 fax 0599-650709 A. Inleiding Geachte cliënt, De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied

Nadere informatie

ADVIESWIJZER ASSURANTIEKANTOOR PETERS MALDEN Advieswijzer november 2009

ADVIESWIJZER ASSURANTIEKANTOOR PETERS MALDEN Advieswijzer november 2009 Pagina 1/7 Assurantiekantoor Peters Malden Rijksweg 52 6581EP Malden Tel.: 024-3580558 Fax: 024-3572546 E-mail : info@petersassurantie.nl Website : www.petersassurantie.nl A. Inleiding Geachte cliënt,

Nadere informatie

Beneluxlaan 46 5251 LE Vlijmen. Telefoon :073-5117774 Fax :073-5118671 e-mail :info@mundial-assurantien.nl Site :www.mundial-assurantien.

Beneluxlaan 46 5251 LE Vlijmen. Telefoon :073-5117774 Fax :073-5118671 e-mail :info@mundial-assurantien.nl Site :www.mundial-assurantien. Mundial Assurantiën Omdat u zekerheid wilt.. Beneluxlaan 46 5251 LE Vlijmen Telefoon :073-5117774 Fax :073-5118671 e-mail :info@mundial-assurantien.nl Site :www.mundial-assurantien.nl Dienstenwijzer Inhoudsopgave

Nadere informatie

: Assurantie kantoor Meijer & Wiggers

: Assurantie kantoor Meijer & Wiggers A. Inleiding Ons kantoor hecht veel waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Daarnaast eist de Wet op het financieel toezicht (Wft) dat consumenten voorafgaand

Nadere informatie

Deur Financiële Diensten Rijksstraatweg 159a 3956 CL Leersum Tel: 0343-421111 Fax: 0343-421112 Email: info@deurfd.nl Internet: www.deurfd.

Deur Financiële Diensten Rijksstraatweg 159a 3956 CL Leersum Tel: 0343-421111 Fax: 0343-421112 Email: info@deurfd.nl Internet: www.deurfd. Deur Financiële Diensten Rijksstraatweg 159a 3956 CL Leersum Tel: 0343-421111 Fax: 0343-421112 Email: info@deurfd.nl Internet: www.deurfd.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid hecht aan een goede

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument/Advieswijzer

Dienstverleningsdocument/Advieswijzer Dienstverleningsdocument/Advieswijzer Verzekeringsadviesbureau Kremer BV Molenstraat 109 9402 JL ASSEN Tel : 0592-372211 Fax: 0592-373100 SERnr: 1053830B AFM vergunningnr: 12002478 Email: e.kremer@kremer-cs.nl

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER: 2. Ons kantoor tracht in onze voorlichting dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de eisen van de WFT.

DIENSTENWIJZER: 2. Ons kantoor tracht in onze voorlichting dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de eisen van de WFT. DIENSTENWIJZER: ten behoeve van; Meesters Assurantiën B.V. Dorpsstraat 48 2665 BJ Bleiswijk Postbus 103 2665 ZJ Bleiswijk Telefoon: 010 5290077 E mailadres: info@meesters-assurantien.nl A. Inleiding Geachte

Nadere informatie

Gedragskode. A. Inleiding. Geachte cliënt,

Gedragskode. A. Inleiding. Geachte cliënt, A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak een Code opgesteld. Deze Code schrijft

Nadere informatie

Tordoir Assurantiën B.V. J.P. Poelstraat 2 1483 GC De Rijp. Telefoon 0299-675830 Fax 0299-672278 E-mail info@tordoir.com Website www.tordoir.

Tordoir Assurantiën B.V. J.P. Poelstraat 2 1483 GC De Rijp. Telefoon 0299-675830 Fax 0299-672278 E-mail info@tordoir.com Website www.tordoir. Tordoir Assurantiën B.V. J.P. Poelstraat 2 1483 GC De Rijp Telefoon 0299-675830 Fax 0299-672278 E-mail info@tordoir.com Website www.tordoir.com DIENSTENWIJZER Inleiding Geachte cliënt, De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Geachte cliënt, Wie zijn wij? Schermer Verzekeringen is een handelsnaam van Schermer Verzekeringen B.V en Schermer Financiële Diensten B.V.

Geachte cliënt, Wie zijn wij? Schermer Verzekeringen is een handelsnaam van Schermer Verzekeringen B.V en Schermer Financiële Diensten B.V. DIENSTENWIJZER Schermer Verzekeringen gevestigd te 1606 AR Venhuizen, Kerkweg 2. Postadres: postbus 33, 1606 ZG Venhuizen Telefoon : 0228-541295 Telefax : 0228-542804 E-mail : info@schermerverzekeringen.nl

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Objective Financiële Adviesgroep BV, Graafland 32, 1251 NJ Laren, www.objective.nl Tel: 035 5384202 Fax: 035 5384203

Dienstenwijzer. Objective Financiële Adviesgroep BV, Graafland 32, 1251 NJ Laren, www.objective.nl Tel: 035 5384202 Fax: 035 5384203 Objective Financiële Adviesgroep BV, Graafland 32, 1251 NJ Laren, www.objective.nl Tel: 035 5384202 Fax: 035 5384203 Geachte relatie, Graag willen wij u in deze brochure inzage geven in hetgeen ons kantoor

Nadere informatie

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair HomeFinance BV Oranje Nassaulaan 12 3722 JM Bilthoven Website: www.homefinance.nl Telefoon: 030 7850757 Fax: 030 2287281 E mailadres:

Nadere informatie

Dienstenwijzer Bohan Assurantie

Dienstenwijzer Bohan Assurantie Dienstenwijzer Bohan Assurantie De Giek 18 Postbus 523 9206 AT Drachten 9200 AM Drachten Telefoon: 0512-369087 Fax: 0512-582011 E-mailadres: info@bohanassurantie.nl Website: www.bohanassurantie.nl A. Inleiding

Nadere informatie